close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Muayene Alanı
Kazanlar
Basınçlı Kaplar
Boru Hatları
Depolama Tankları
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Muayene Türü
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
Standard / Şartname
İmalat süreci kontrolü
ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952,
API 534, EN 303-2, EN 303-3, EN
303-5
Periyodik kontroller
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
ANSI/NB-23, API 573, EN 12952
İmalat süreci kontrolü
AD 2000, ASME Sec.VIII,
EN 13445, EN 286, EN 1442
Periyodik kontroller
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
ANSI/NB-23, AD 2000, EN 13445,
API 510, API 572, API 579, API
580, API 581
İmalat süreci kontrolü
ASME B 31.1, B 31.3, B 31.8, API
5L, API 1104
Periyodik kontroller
API 570, API 574, API 579, API
580, API 581
İmalat süreci kontrolü
API 650, API 620
Periyodik kontroller
API 653, API 575, API 579, API
580, API 581
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
AB-0022-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Kaldırma İletme Makinaları
-Forklift
-Handlift
-Manlift
-Vinç
-Mobil Vinç
-Caraskal
-Elektrikli ve Hidrolik Servis
Asansörleri
Periyodik Kontroller
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
TS ISO 9927-1,
TS ISO 4309,
TS ISO 1074,
TS 10201 ISO 3184,
TS 10116,
TS ISO 8566-1,
TS ISO 12480-1,
TS EN 1757-2
TS EN 81-3
Yürüyen Merdiven / Band
Periyodik Kontrol
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
TS EN 115, TS EN 13015
Petrol ve Petrol Ürünleri
Depolama Tankları
-Dikey Silindirik Tanklar
-Yatay Silindirik Tanklar
-Küresel Tanklar
-Boru Hatları
Kapasite Tablolarının
Hazırlanması ve İlgili Teknik
Ölçümlerin Yapılması
ISO 7507-1/2/4/-TS 1300,
ISO 12917 1-2, API 2551, API 2552
Bu standartlara göre oluşturulmuş
SQ MART Çalışma Prosedür ve
Talimatları
Yüksek Gerilim (YG) Sistemleri
Periyodik Kontrolü
YG projesine uygun olarak;
YG panosu (giriş-ölçme-çıkış
hücreleri), transformatör, AG
çıkış panosu muayenesi
Elektrik Enerji Tesisleri Proje
Yönetmeliği,
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği,
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Proje
Hazırlama
Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
AB-0022-M
Muayene Alanı
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
Muayene Türü
Standard / Şartname
Alçak Gerilim (AG) Sistemleri
Periyodik Kontrolü
Elektrik projesi - Tek hat
şemasına uygun olarak;
jenerator, pano, UPS
kesintisiz güç kaynağı, kablo
ve taşıyıcıların muayenesi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Proje
Hazırlama Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Güç tüketim sistemleri
Periyodik Kontrolü
Elektrik projesine uygun
olarak; tesisatın, aydınlatma
armatür ve lamba, priz,
motor ve sair cihazların
muayenesi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Topraklama ve Yıldırımdan
Korunma Sistemi Periyodik
Kontrolü
Topraklama ve yıldırımdan
korunma projesine uygun
olarak; yakalama ucu,
iletken, topraklama elemanı,
elektrot ve bağlantı
muayenesi
Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Asansörler
Periyodik Kontrol
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış
Asansör Yıllık Kontrol
Faaliyetlerinde Görev Alacak A
Tipi Muayene Kuruluşlarınca
Uyulacak Usul ve Esaslara Dair
Tebliğ
Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliği
TS EN 81-1, TS EN 81-2, TS 863, TS
1108
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
92/42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Yeni Sıcak Su Kazanları
Muayene Türü / Modüller
Standard / Şartname /Açıklamalar
AT Tip incelemesi (Modül B)
92/42/AT Direktifi, EK III
Tipe uygunluk (Modül C)
92/42/AT Yönetmeliği, EK IV
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
95/16/EC Asansör yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Asansörler
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi-Modül B
Birim Doğrulaması-Modül G
Asansörün Son Muayenesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
95/16/AT Asansör Yönetmeliği
EK V.B
Ek X
Ek VI
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
97/23/EC Basınçlı ekipman yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basınçlı Ekipmanlar
Muayene Türü / Modüller
Üretim İçi kontrol (Modül
A1)
AT Tip İncelemesi (Modül B)
AT Tasarım İncelemesi
(Modül B1)
AT Tipe uygunluk (Modül C1)
AT Ürün doğrulaması (Modül
F)
AT Birim Doğrulaması(Modül
G)
Malzemeler İçin Avrupa
Onayı
Sabit Bağlantı
Prosedürlerinin Onaylanması
Sabit Bağlantı Gerçekleştiren
Personelin Değerlendirilmesi
ve Onaylanması Tahribatsız
Muayene Personelinin
Değerlendirilmesi ve Onayı
Standard / Şartname /Açıklamalar
97/23/AT Yönetmeliği
97/23/AT Yönetmeliği Madde 11
97/23/AT Yönetmeliği Ek-I-3.1.2
97/23/AT Yönetmeliği Ek-I-3.1.2
97/23/AT Yönetmeliği Ek-I-3.1.3
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
2006/42/AT Makine Emniyeti
Yönetmeliği EK IV Kapsamına
giren makineler:
9. Metal malzemelerin soğuk
işlenmesi için kullanılan, el ile
yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
hareketli çalışma parçalarının
kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/s'den
yüksek olan, abkant presler de
dâhil olmak üzere, presler.
13. El ile yüklemeli, evsel atıkların
toplanması için kullanılan
sıkıştırma mekanizmalı çöp
kamyonları
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi (Modül B)
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makine Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : [email protected]
Website : www.sqmart.com
2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Basit basınçlı kaplar yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basit Basınçlı Kaplar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
AT Uygunluk Beyanı
AT Doğrulaması
Standard / Şartname /Açıklamalar
2009/105/AT Madde 10
2009/105/AT Madde 12,13 ve 14
2009/105/AT Madde 11
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
S&Q MART
Kalite Güvenlik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0022-M
Revizyon No: 010 Tarih: 17 Eylül 2014
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0022-M
Adresi : Girne Mahallesi, Girne Caddesi
No:125-127
Maltepe 34852
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 518 02 02
Faks
: 0 216 388 38 34
E-Posta : insp[email protected]
Website : www.sqmart.com
2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gaz yakan cihazlar yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Gaz Yakan Cihazlar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip incelemesi (Modül B)
AT Tipe uygunluk beyanı
AT Doğrulaması
AT Birim Doğrulaması
Standard / Şartname /Açıklamalar
90/396/AT Direktifi Ek-II.1
90/396/AT Direktifi Ek-II.2
90/396/AT Direktifi Ek-II.5
90/396/AT Direktifi Ek-II.6
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content