close

Enter

Log in using OpenID

Doç. Dr. Özgür TEOMAN - Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü

embedDownload
Doç. Dr. Özgür TEOMAN
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
İLETİŞİM
E-posta: [email protected]
Telefon: (0312) 297 86 50/155
Belgegeçer: (0312) 299 20 03
ÖĞRENİM DURUMU
Lise: TED Ankara Koleji, 1987.
Lisans : Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1991.
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1994.
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: “Dış Ticaret Kalkınma İlişkisi Çerçevesinde Türk Dış Ticaretinin
Gelişimi”
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1999.
Doktora Tezinin Başlığı: “Türk Tarımının Kapitalizme Geçiş Sürecinin İncelenmesi: Teknoloji
Merkezli Bir Deneme”
Doktora Sonrası Çalışma: Massey Üniversitesi, Ticaret Bölümü, Yeni Zelanda, 2006.
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

İngilizce

Fransızca (Temel Düzeyde)
AKADEMİK İLGİ ALANLARI

Tarım İktisadı

Makro İktisat

İktisat Tarihi
VERDİĞİ DERSLER

EKO 219 Makro İktisat

EKO 211 İktisat Tarihi

ECO 333 Agricultural Economics
PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ

Giysan Giyim Sanayi Ltd Şti/Yönetici

Hacettepe Üniversitesi/İktisat Bölümü
AKADEMİK ÇALIŞMALAR -YAYINLAR
Tebliğ –Poster- Bildiriler

TEOMAN Özgür (2003); “Fark Ödeme Sistemi ve Buğdayda Uygulanabilirlik”, Harran Üniversitesi
ve Türkiye Ekonomi Kurumu, Bölgesel Kalkınma ve Tarım Konulu Ortak Sempozyumu,
Şanlıurfa.

TEOMAN Özgür, Selim ÇAĞATAY (2005); “Tarımsal Politika Araçlarının Transfer Etkinliği: Türkiye
Örneği”, Agricultural Economics Society 79th Annual Conference, Nottingham, İngiltere.

TEOMAN Özgür, Muammer KAYMAK (2007); “19. Yüzyıl’da Osmanlı’da Ticari Tarım: Batı Anadolu
ve Mısır’da Pamuk Üretimi Merkezli Bir Karşılaştırma” 1. İktisat Tarihi Kongresi, Marmara
Üniversitesi, Göztepe Kampüsü, İstanbul.

TEOMAN Özgür (2010); “Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası Aracı Olarak Fark Ödeme
Sistemi’nin Uygulanabilirliğinin Tartışılması ve Sistemin İktisadi Analizi”, Hacettepe Üniversitesi
ARGE Proje Pazarı ve Patent Günleri, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi
M Salonu, Ankara.
Makaleler

TEOMAN Özgür (2001); “Türkiye Tarımında Kapitalist Dönüşüm Tartışmalarına Bir Katkı”, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 3, No. 3, s. 41-61.

TEOMAN Özgür (2001); “DTÖ ve Türkiye Tarımı Üzerine Görüşler”, Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 18, No. 2, s. 225-242.

TEOMAN Özgür, Ahmet ŞAHİNÖZ (2002); “Osmanlı Tarımında Bir Sistem Tartışması: “Timar””,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 4, No. 3, s. 67-89.

TEOMAN Özgür, Erdinç TELATAR ve Şadiye TÜRKMEN (2002); “Pamuk Borsalarında Oluşan
Fiyatların Etkinliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 17,
No. 2, s. 55-75.

TEOMAN Özgür, Selim ÇAĞATAY (2006); “Restructuring Sugarbeet Market in Turkey: Increasing
Transfer Efficiency via Decreasing Distortion”, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture
and Environment, Cilt. 5, No. 3, s. 4-16.

TEOMAN Özgür, Selim ÇAĞATAY (2008); “Dünya Ticaret Örgütü Kısıtları Kapsamında Tarımda
Fark Ödeme Desteği ve Türkiye’de Transfer Etkinliği Uygulaması”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 8, No. 15, s. 87-111.

TEOMAN Özgür, Muammer KAYMAK (2008); “Commercial Agriculture and Economic Change in
the Ottoman Empire during the Nineteenth Century: A Comparison of Raw Cotton Production in
Western Anatolia and Egypt”, Journal of Peasant Studies, Cilt. 35, No. 2, s. 314-334.

TEOMAN Özgür, N. Barış TARTICI (2012); “Türkiye Tarımında Sözleşmeli Üreticilik-Kapitalist
Tarımda Bir Halka Olabilir mi?”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt. 30, No. 2, s. 163-185.
Kitaplar-Kitap Bölümleri

TEOMAN, Özgür (2001); “Ankara’da Amatör Futbol”, Takımdan Ayrı Düz Koşu, Tanıl Bora (Der),
İletişim Yayınları, İstanbul.

TEOMAN, Özgür (2004); “Fark Ödeme Sistemi ve Buğdayda Uygulanabilirlik”, GAP Bölgesinde
Dış Ticaret ve Tarım, Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını, Ercan Uygur, İrfan Civcir (Ed), Ankara.

TEOMAN, Özgür, Ahmet ŞAHİNÖZ, Selim ÇAĞATAY ve Taylan KIYMAZ (2005); Tarımda Yeni
Politika Arayışları: “Fark Ödeme””, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayını, Ankara.

TEOMAN, Özgür, Ahmet ŞAHİNÖZ ve Selim ÇAĞATAY (2007); Türkiye’de Tarımsal Destekleme
Aracı Olarak Fark Ödeme Sistemi’nin Uygulanabilirliğinin Tartışılması ve Sistemin İktisadi
Analizi, T.C Tarım Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No. 155, Ankara.

TEOMAN, Özgür (2013); “Türkiye’de Tarım Politikaları”, Tarım Ekonomisi, Bahadır Aydın, Sadettin
Paksoy (Ed), Lisans Yayıncılık, İstanbul.
PROJELER

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası Aracı Olarak Fark Ödeme Sisteminin Uygulanabilirliğinin
Tartışılması ve Sistemin İktisadi Analizi, T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP), (2006), Proje Yürütücüsü.
ÜYE OLDUĞU KURUM ve DERNEKLER

Türkiye Ekonomi Kurumu

Preston Üniversitesi Lisans Araştırma Konseyi

Eğitim Sen

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği

İncirlispor

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Ankara Tenis Kulübü
ÖDÜLLER

Türkiye Ekonomi Kurumu, “Türkiye Ekonomisi” konulu Yüksek Lisans Tez Yarışması, 1994 İkincilik
Ödülü.
DİĞER
Sonuçlandırılmış Tez Danışmanlıkları

Utku Bora GEYİKÇİ; “Yükselen Piyasalarda Finansal Liberalizasyonun Borsa Üzerine Etkileri”,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi - 2005).

Mehmet Alper TEKİN; “Yakınsamanın Telekomünikasyon Pazarına Etkileri: Dünya Uygulamaları ve
Türkiye İçin Öneriler”, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Uzmanlık Tezi - 2009).

Zahide İpek BÜYÜKKIRCALI; “Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye, Boyutları, Sektöre ve
Ekonomiye Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi 2009).

Havva SERİM; “Türkiye’de Yabancı Yatırımların Bölge Bazında Belirleyicilerinin Yeni İktisadi
Coğrafya Teorisi Kapsamında İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yüksek Lisans Tezi - 2013).

Osman KÜÇÜKŞEN; “Kadınların İşgücüne Katılımı ve İktisadi Kalkınma: U Şekilli Kadın İşgücüne
Katılım Hipotezinin Heterojen Ülke Grupları İçin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi - 2013).

Adile ECEMİŞ; “Kayıt Dışı ile Mücadelede Vergi Aflarının Etkinliği”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi - 2013).
Dergi Hakemliği

İktisat İşletme ve Finans

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sosyo Ekonomi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content