close

Вход

Log in using OpenID

Avrupa Birliği Horizon 2020 programı

embedDownload
Değerli araştırmacılar,
6 Şubat tarihinde Üniversitemizde düzenlenen “Avrupa Birliği Horizon 2020
programı” Sağlık alanı eğitim sunumunu ekte bulabilirsiniz.
Konu ile ilgili sorularınız olur ise Başkent Üniversitesi Proje koordinatörlüğü ile iletişime
geçebilirsiniz ,
Proje Koordinatörlüğü Tel: 212 90 65/2235 e posta: [email protected]
Saygı ile duyurulur,
Prof Dr. Nur Altınörs
Rektör Yardımcısı
TÜBİTAK
Horizon 2020 Programı
Eğitim ve Bilgilendirme Günü
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
 H2020 Bileşenleri
 H2020 Alt Programları
 H2020 Programında Çağrı ve Proje Hazırlık Döngüsü
 Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
 Ülkemizden Başarı Hikayeleri
 UKO’nun Proje Geliştirmeye Yönelik Faaliyetleri ve
Destekleri
 H2020’de Yer Almak Neler Kazandırır
 H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
2
TÜBİTAK
Avrupa Birliği Araştırma ve
Geliştirme Programları
3
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
TÜBİTAK
Ekonomik
güç
Siyasi
güç
Bilimsel ve
Teknolojik güç
Ortak ve güçlü
kaynaklar
Gelişmiş insan
kaynağı
Bilim ve teknolojide
mükemmeliyet
 Uyumlaştırılmış
Ar-Ge faaliyetleri
4
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
TÜBİTAK
3-5 yıl sonra pazara
sunulacak ürünler
Avrupa
Komisyonu’na
doğrudan başvuru
Çok yıllı
Dünyanın en büyük
sivil araştırma
programı
5
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
TÜBİTAK
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
17,5 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
53,2 Milyar Euro
79 Milyar Euro
6
Horizon 2020 Programı
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Horizon 2020:
2014-2020
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam Bütçe:
79 Milyar €
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Endüstriyel Liderlik
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
•
Toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
Toplum için ve Toplum ile Bilim
Katılımın Artırılması
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
7
Hangi Ülkeler Katılabilir?
TÜBİTAK
7.ÇP Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Faroe Adaları,
Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
8
Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
9
H2020’ye Ne Zaman Başvurabilirim?
TÜBİTAK
7. Çerçeve Programı
2012 H2020’ye yönelik son çağrıların yayınlanması
2012
2013
Komisyon, Konsey, Parlamento
onayları ardından
H2020 Bütçesi ve yapısının
kesinleşmesi
H2020
2014
Aralık 2013 itibarı ile çağrıların yayınlanması
10
H2020 Programı’ndaki Yenilikler
TÜBİTAK
• Üç farklı program/girişimin tek programda
birleştirilmesi
•
•
•
Çerçeve Program (ÇP)
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and
Innovation Programme (CIP))
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
• Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan
ticarileştirmeye
• AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması
e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
• Basitleştirilmiş katılım kuralları
13
TÜBİTAK
Horizon 2020 Bileşenleri
14
1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):
‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül
araştırma’
Yeni ve Gelişen Teknolojiler:
‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada
işbirliği’
22,53
12,07
2,49
Marie Curie Faaliyetleri:
‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’
5,68
Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):
‘Birinci kalite imkanlara erişim’
2,29
15
2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
15,68
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET)
(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)
12,49
Risk Sermayesine Erişim
(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel
finans desteği)
KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik
edilmesi)
2,62
0,57
+
KET ve TSÇ’nin
%20’si
16
3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
27,36
Sağlık, demografik değişim ve refah
7,4
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve biyo-ekonomi
3,55
Güvenli, temiz ve verimli enerji
5,47
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
5,84
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
2,84
Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar
1,21
Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin
ve Bağımsızlığının Korunması
1,56
17
Bu hususlara dikkat…
TÜBİTAK
Horizon 2020 Programında teşvik edilen hususlar;
• KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi
• Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması
• Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması
• Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi
• Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo-ekonomik boyutuna
yer verilmesi
• Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik
• Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi
• Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim
konularına vurgu
18
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
32
Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
o Sağlık, demografik değişim ve refah
o Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve bio-ekonomi
o Güvenli, temiz ve verimli enerji
o Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
o İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
o Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
o Güvenli toplumlar
Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Sağlık
TÜBİTAK
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal
Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 7,4 milyar Euro’luk bütçesiyle en
büyük bütçeye sahip alt alandır.
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
2,2 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
6,1 Milyar Euro
7,4 milyar Euro
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
TÜBİTAK
Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade
önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve
gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık
sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların
desteklenmesi.
Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa
dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem
araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik
çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü
kurmayı amaçlamaktadır.
H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği
TÜBİTAK
7. ÇP Sağlık Alanı
7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık
başlıkları
• 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim
teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları
H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda
birleştirilmiştir.
• Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı
bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir.
7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler
TÜBİTAK
7. ÇP Sağlık Alanı
Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik
araç ve teknolojiler
İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel
araştırmalar
Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının
optimizasyonu
Sağlık Alanındaki diğer yatay konular
Horizon 2020 Sağlık, Demografik
Değişim ve Refah Alanı
Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların
anlaşılması
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve tarama
Teşhisin iyileştirilmesi
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve
teknolojileri
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
Entegre sağlık hizmeti sunumu
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
Genel Çağrı Bilgileri
TÜBİTAK
• 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık
hazırlanmaktadır.
• Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma
projeleri, seçilen bir odak konu etrafında
şekillendirilmektedir.
• 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi:
1,2 milyar Euro
2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı
bilgileri?)
2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013
2 temel çağrı açılacak:
1. Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi
(PHC)  H2020-PHC-2014
2. Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014
* Sürekli açık olacak Fast Track to Innovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz
paylaşılmamıştır.
TÜBİTAK
2014/2015 Çağrısı
TÜBİTAK
Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi
Ana Faaliyetler
1.
Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
2.
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
3.
Teşhisin iyileştirilmesi
4.
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
5.
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
6.
Entegre sağlık hizmeti sunumu
7.
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
2014 Çağrısında
Desteklenmesi Planlanan Konular
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
TÜBİTAK
Sağlık, yaşlanma
ve hastalıkların
anlaşılması
2014 başlık sayısı
1
2015 başlık sayısı
2
2014 Yılı Başlığı
PHC 1-2014
Understanding health, ageing and disease:
determinants, risk factors and pathways
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
TÜBİTAK
• Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan
genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin
araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesi.
• Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların
birleştirilerek yaşlanma ve hastalık
mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.
2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
Sağlığın geliştirilmesi,
hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve
tarama
2014 başlık sayısı
2015 başlık sayısı
4
2
TÜBİTAK
2014 Yılı Başlıkları
PHC 5 - 2014
Health promotion and disease prevention:
translating ‘omics’ into stratified approaches
PHC 6 - 2014
Evaluating existing screening and prevention
programmes
PHC 7 - 2014
Improving the control of infectious epidemics
and foodborne outbreaks through rapid
identification of pathogens (see also SC2)
PHC 8 - 2014
Vaccine development for poverty-related and
neglected infectious diseases: Tuberculosis
2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
• Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak,
çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin
entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin
halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir
programlarında kullanılması.
• Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon
bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık
önleme programlarının oluşturulması.
TÜBİTAK
3. Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
2014 başlık sayısı
2
Teşhisin
iyileştirilmesi
2015 başlık sayısı
1 (2014-2015 ortak)
2014 Yılı Başlıkları
PHC 10 - 2014
Development of new diagnostic tools and
technologies: in vitro devices, assays and
platforms
PHC 12 - 2014 &
2015
Clinical validation of biomarkers and/or
diagnostic medical devices
3. Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik
bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin
iyileştirilmesi.
• Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine
yönelik önergeler.
• Yeni in vitro araçlar ve tarama yöntemleri
geliştirilmesi (+KOBİ)
• Biyogöstergelerin (biomarker) klinik olarak
kullanılması için doğrulanması (+KOBİ/ SME
instrument)
4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
Yenilikçi tedavi
yöntemleri ve
teknolojileri
2014 başlık sayısı
3
2015 başlık sayısı
4
2014 Yılı Başlıkları
PHC 13 - 2014
New therapies for chronic non-communicable
diseases
PHC 15 - 2014 &
2015
Clinical research on regenerative medicine
PHC 17 - 2014
Comparing the effectiveness of existing
healthcare interventions in the elderly
4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
Yenilikçi tedavi
yöntemleri ve
teknolojileri
2014 başlık sayısı
3
2015 başlık sayısı
4
2014 Yılı Başlıkları
PHC 13 - 2014
New therapies for chronic non-communicable
diseases
PHC 15 - 2014 &
2015
Clinical research on regenerative medicine
PHC 17 - 2014
Comparing the effectiveness of existing
healthcare interventions in the elderly
4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
• Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini
engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme
programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik
doğrulamasını sağlamak.
• Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, preklinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması.
• Kronik hastalıklar için yeni tedavilerin klinik araştırmalarla
onaylanması
• Rejeneratif tıbbın klinik kullanıma yönelik hale getirilmesi
(+KOBİ)
• Yaşlanan Avrupa nüfusunun eşzamanlı hastalık, çoklu ilaç
kullanımı vb durumlarına yönelik tıbbi ve sosyal
müdahalelerin etkisini ölçmek, iyileşmesini sağlamak
5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
TÜBİTAK
Aktif ve sağlıklı
yaşlanma
2014 başlık sayısı
2
2015 başlık sayısı
2
2014 Yılı Başlıkları
PHC 19 - 2014
Advancing active and healthy ageing with ICT:
Service robotics within assisted living
environments
PHC 20 - 2014
Advancing active and healthy ageing with ICT:
ICT solutions for independent living with
cognitive impairment
5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
TÜBİTAK
• Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması,
hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin
yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi.
• Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında
servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfusun yardım
aldığı yaşam alanlarında kullanılması
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan
insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması
(Innovation)
6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
TÜBİTAK
Entegre, kişi bazlı
sağlık hizmeti
sunumu
2014 başlık sayısı
2
2015 başlık sayısı
6
2014 Yılı Başlıkları
PHC 23 - 2014
Developing and comparing new models for
safe and efficient, prevention oriented, health
and care systems
PHC 26 - 2014
Self-management of health and disease:
citizen engagement and mHealth
6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
TÜBİTAK
• Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik
araştırmalardan gelen bilgilerin toplanarak sağlık
hizmetlerinin kişiye yönelik olarak geliştirilmesi.
• Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir
sağlık sistemlerinin oluşturulması için model
geliştirme. Hastaların kendi sağlık durumlarını ve
hastalık süreçlerini izleyip kontrol edebilecekleri
platformlar ve mSağlık aplikasyonları oluşturma.
7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
Sağlık verilerinin
yayılımı,
iyileştirilmesi
2014 başlık sayısı
3
2015 başlık sayısı
3
2014 Yılı Başlıkları
PHC 31 - 2014
Foresight for health policy development and
regulation
PHC 32 - 2014
Advancing bioinformatics to meet biomedical
and clinical needs
PHC 34 - 2014
eHealth interoperability
7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik
bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir
politika geliştirmek.
• Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen
etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem
tabanlı yaklaşımlar geliştirmek.
• Biyoenformasyonun klinik ve laboratuvar
kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi (+KOBİ)
• eHealth (Coordination and support)
TÜBİTAK
2014 Destek ve Koordinasyon
Etkinlikleri Çağrısı
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
TÜBİTAK
Destek ve
Koordinasyon
Etkinlikleri Çağrısı
2014 başlık sayısı
6
2015 başlık sayısı
2
2014 Yılı Başlıkları
HCO 5 - 2014
Global Alliance for Chronic Diseases:
prevention and treatment of type 2 diabetes
• Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete
bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak.
• Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet
konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri.
* Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET
başlıkları vardır.
*
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
TÜBİTAK
2014 Yılı Başlıkları
HCO 15 - 2014
Mobilisation and mutual learning action plan in
the area of societal challenge 1
• Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik
çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir
olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma.
• Kapsam: Mobilisation and Mutual Learning Action Plans
(MML) ortak etkinlik planları oluşturma.
TÜBİTAK
H2020 Programı’nda Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çok Ortaklı Projeler
Bireysel Projeler
68
TÜBİTAK
Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çağrı Nedir?
TÜBİTAK
Çağrı
nedir?
AB Çerçeve
Programları’nda
desteklenecek proje
konularını gösteren
ihale benzeri süreç
Çağrı nasıl
oluşur ?
H2020 çağrılarında
desteklenecek olan
proje konuları,
Avrupa Komisyonu,
programa üye
ülkeler ve AB
bünyesinde faaliyet
gösteren
kuruluşların
görüşleri
doğrultusunda
Çağrı
Süreci
H2020 çağrı
süreciyle ilgili bütün
idari, finansal ve
hukuki işlemler
Avrupa Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilir.
Proje başvuruları doğrudan elektronik
ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.
70
Çağrı Süreci
TÜBİTAK
Çağrı Dokümanlarının yayınlanması
Çalışma
Programı
Başvuru
Kılavuzu
Finansal
Konular
Kılavuzu
Proje Yazma Süreci
Çağrı Kapanış (Projenin
Avrupa
sunulması)
Komisyonu
Değerlendirme
sistemine
kayıt(PIC
numarası alımı)
Kurumun GPF
formlarını sistem
üzerinde
doldurması
EPSS sistemi
üzerinden
projenin proje
koordinatörü veya
bireysel
araştırmacı
tarafından
sunulması
Bağımsız
hakemler
tarafından
projeler
değerlendirilir.
71
Proje Önerisi Sunma
TÜBİTAK
Guide for Proposers
KOBİ’ler
İlgili mi?
Guide for Evaluators
Uluslararası
Boyut
Çağrı
Ağ Oluşturma
Araştırmacılar
Proje Önerisi
Hazırlama
STK’lar
Ortak?
Koordinatör?
Üniversiteler
Finans
İç Prosedürler
İdari
IPR
Proje Önerisini Sunma
72 bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!
Tüm
Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Değerlendirme
Müzakereler
İmza
Sonuçlara itiraz
hakkınız bulunmaktadır.
Proje Yürütme
73
Anlaşma
Projeye Başlama
Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. UYGULAMA
“Quality and efficiency of
the implementation and
the management”
3. ETKİ
“Potential impact through
the development,
dissemination and use of
project results”
• Projenin bilimsel kalitesi
• Yenilikçi yönleri
• Araştırmanın kredibilitesi
• Yönetim yapısı
• Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
• Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı,
dengesi üniv – sanayi)
• Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan
kaynağı, ekipman)
• Projenin katma değeri
• Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
• Fikri Mülkiyet Hakları
• Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı
Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?
TÜBİTAK
Proje Koordinatörü
Proje Ortağı
• Proje fikri
• Proje fikri
• Projenin planlanması
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
katkı sağlama
• ÇP proje deneyimi
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
yetkinlik
• Proje ekibini
oluşturma
• Projenin iş
paketlerinde görev
alma
75
Değerlendirmede En Sık Karşılaşılan Hatalar
TÜBİTAK
• Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek
şekilde hazırlanmamış olması,
• Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik
olması,
• Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin
son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması
• Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince
açıklama yapılmaması
• Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması
• Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir
yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar
Türk Hakemlerimizden görüşler ve öneriler için:
• http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=1&sid=3745
76
Proje Değerlendirme – Hakemlik
TÜBİTAK
• Avrupa Komisyonu yapılan başvuruları bağımsız
uzmanlar – hakemler tarafından yapılmaktadır.
• Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
experts adresinden ECAS hesabı açılarak
yapılabilmektedir.
• Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa
Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.
• Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon
Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir.
• Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu
başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!
77
TÜBİTAK
H2020’de Proje Tipleri ve
Fonlama Modelleri
H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
TÜBİTAK
Tüm doğrudan
masrafların
%100’ü
Tüm doğrudan
masrafların %70’i
(Kar amacı gütmeyen
kuruluşlar için %100’e
kadar)
3 aşamalı destek
•Ödüller
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
(CSA)
• Yenilik Hibeleri (Grants for
Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Funding)
Programı Eylemleri
• Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP)
• Yenilikçi Çözümler için Kamu Tedariki
(PPI)
• Era-Net Plus projeleri
• KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument)
86
FP7’de Başkent Üniversitesi
TÜBİTAK
87
TÜBİTAK
Ülkemizden Başarı Hikayeleri
FP7-HEALTH-2013 THYMISTEM
TÜBİTAK
Projenin amacı
Timik epitelyal kök hücrelerin kriyoprezervasyonu ile ilgili
standart yöntem geliştirilmesi
Projedeki Türk
ortak
Yeditepe Vakıf Üniversitesi (7 ortak T)
Bütçe
7,7 m€ T / 538.400 €
• Timik epitelyal kök hücrelerinin izolasyonu ve in vitro kültür
oluşturulması
Projede yürütülen
bazı faaliyetler
• Standartlaşmış kalite kontrol mekanizması geliştirilmesi
• Hücrelerin kriyoprezervasyonu
• Timik fonksiyonun kök hücre tedavisi ile geri kazanılması için
standart prosedür geliştirme
Türkiye’nin
kazanımları
Timüs kaynaklı immün sistem hastalıkları için potansiyel tedavi
Kurulan laboratuvar sistemlerinin kazanımı ve diğer kök hücre
araştırmaları için kullanımı
89
FP7-HEALTH-2013
TÜBİTAK
HACETTEPE UNIVERSITESI/ Pendik Veteriner
Kontrol Enstitusu
HERACLES
350.000/125.000 €
CUMHURİYET UNIVERSITESI
PROMETHEUS
200.000 €
HACETTEPE UNIVERSITESI
PROTECT
265.740 €
MEDLINE ESKISEHIR HASTANESI
PSIROHS2
124.600 €
KOC UNIVERSITY
SAHRETIC
213.750 €
YEDITEPE UNIVERSITY VAKIF
THYMISTEM
538.400 €
KAFKAS UNIVERSITESI
TICC
138.000 €
90
TÜBİTAK
Ulusal Koordinasyon Ofisi
(UKO)
Faaliyetleri ve Destekler
Ulusal İrtibat Noktaları
TÜBİTAK
• TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri:
– Bilgilendirmek
– Yönlendirmek
– Eğitmek
– Ortak bulmak
– Temsil etmek
– Teşvik etmek
98
UKO Faaliyetleri
TÜBİTAK
• Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
– Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları
• Araştırmacılar ile yüz yüze
proje/konu özelinde görüşmeler
• Haritalama
– İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların
analizi
• Eşleştirme
– Türk araştırmacıların özgeçmiş ve profilleri veritabanı
– Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim
oluşturulması
– Ortak arama duyuruları
99
UKO Destek Programları
TÜBİTAK
7. ÇP Destek Programları
Kapsamı
Destek Adı
Proje Önerisi Ön-Değerlendirme
Destek Programı
Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık
Hizmeti Desteği
H2020 Programında
Başarılı Proje Koordinatörleri ve
ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü
Ortaklarına
Sabit Ödül (2000€-5000€etkinliği arttırmak
için
Desteği Sunulması
7000€)
yeni destek programları
tasarlanmaktadır.
Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı
Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti
Yurtdışı Seyahat Desteği Programı
Konsorsiyum Anlaşması
Değerlendirme Desteği
Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki
Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti
Desteği
100
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
TÜBİTAK
www.h2020.org.tr
102
Avrupa Komisyonu’nun Resmi İletişim Kanalı
TÜBİTAK
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
103
AB Çerçeve Program Proje Bilgileri
TÜBİTAK
http://cordis.europa.
eu/fp5/projects.htm
Çerçeve
Programlarda
desteklenmiş
projelerin bilgilerini
inceleyebilir
H2020
başvurularınızı
güçlendirebilirsiniz
H2020
http://cordis.europa.e
u/fp6/projects.htm
http://cordis.europa.eu/projects
104
Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler
TÜBİTAK
• H2020’ye yönelik etkinlikler
http://cordis.europa.eu
• Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa
çapındaki etkinlikler
http://ec.europa.eu/research/events
• H2020 ile ilgili ulusal/uluslar arası etkinlik
haberleri
•www.h2020.org.tr (adres aktif hale geldiğinde)
105
E-öğrenme Aracı-H2020
TÜBİTAK
Yapım aşamasında olan H2020
e-öğrenme aracı sizlere yeni
program hakkında genel bilgi
verecektir.
5 farklı modül
1. H2020’ye Giriş
2. Toplumsal Sorunlara Çözümler
3. Endüstriyel Liderlik ve
Rekabetçilik
4. Billimsel Mükemmeliyet
5. H2020’de Proje Yönetimi ve Fikri
Mülkiyet Hakları
106
TÜBİTAK
H2020’de yer almak neler
kazandırır?
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
Bilgi
Yeni
• Bilgi
Alanınızdaki en son teknolojiye erişim
• Çok disiplinli , uzmanlıklarıişbirlikleri
tamamlayıcı
projeler tasarlayabilirsiniz
• Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak
bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz
• Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla bir
araya gelerek, bilgi/deneyimlerinizi
paylaşabilirsiniz
• AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama
(bench-mark) olanağı
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
•
Yeni işbirlikleri
Yeni
İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza
Bilgi
yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz
işbirlikleri
 sinerji
• ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge
programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili
işbirlikleri, COST, EUREKA)
• Uluslararası networklerde yer alma fırsatı
yakalarsınız
• Devam projelerinde de yer alma fırsatı
yakalarsınız
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
İtibar
Yeni
Bilgi
• Dünya çapında isim yapmışişbirlikleri
programlardan fon
alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve
görünürlüğünüzü artırır
• Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını
sağlarsınız
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde yer almanın kazançları
TÜBİTAK
Fon kaynağı/ Kaynak
Yeni
• Araştırma faaliyetlerinizin bir bölümü için Avrupa
Bilgi
Komisyonu’ndan fon kaynağı alabilirsiniz
işbirlikleri
• Dolaylı Maliyetleriniz de fonlanır (Overhead) (100
•
•
liralık Ar-Ge harcaması için 120/125 liraya kadar
destek alabilirsiniz.)
Yenilik yapmanıza yardımcı olabilecek teknolojiye
erişiminizi kolaylaşır
Ortalama 4 ulusal projeden alınacak kaynağın tek
bir AB projesiyle ve alanında uzman kurumlarla
işbirliği içerisinde kullanılma imkanı
İtibar
Fon kaynağı/
Kaynak
H2020 Projelerinde Başarı için…
TÜBİTAK
• Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak
• Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak
• Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru
ortaklıklara erişmek
• Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba
harcamak
• Sanayi ile işbirliğini artırmak
• AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce
yönlendirmek/beslemek
önemlidir.
117
TÜBİTAK
K.Melike SEVİMLİ
A.Özge GÖZAY
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi
TÜBİTAK
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Telefon: + 90 (312) 468 5300 /1976-1007
E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 476 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа