close

Enter

Log in using OpenID

abdullah gül üniversitesi rektörlüğünden: tc gaziantep 1. icra

embedDownload
04PTT15A 03.10.2014 15:00 Page 1
T.C. İSTANBUL ANADOLU
8. İCRA DAİRESİ
2014/470 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen takınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 3095 Ada
No, 137 Parsel No, ZÜHTÜPAŞA MAH. Mahalle/Mevkii, 7 Bağımsız
Bölüm
Adresi
: Fenerbahçe Mah.Dr.Faruk Ayanoğlu
Cd.,No:17-Can Apt.1.Kat 7 Nolu Daire-Kadıköy/İstanbul
Yüzölçümü
: 100 m2
Arsa Payı
: 60/1320
imar Durumu
: Kadıköy Belediye Başkanlığı, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2014 tarih, 2025213 sayılı
yazılarında, Fenerbahçe mahallesi, Pafta(101), Ada (3095), Parsel
(137) numaralı taşınmaz ile alakalı, imar Durum bilgilerine göre;
11.05.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planında ve
18.02.2012 t.t. li 1/1000 ölçekli Plan tadilatında, max TAKS . 0.35,
maxKAKS : 2.07,H= serbest, yapılanma şartlarında Ayrık
nizam"Ticaret+Konut Alam'nda kalmaktadır.
Taşınmazın Halihazır Durumu ve Özellikleri: Kıymet takdiri
istenen gayrimenkul, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa mahallesi, Ada
(3095), Parsel (137) deki, 792,69 m2 yüzölçümlü, bahçeli kargir
Apartman nitelikli taşınmazdaki, mahallen, Fenerbahçe mahallesi,
Dr.Faruk Ayanoğlu caddesi, numara (17) deki, Can Apartmanı,
1.Kat (7) nolu bağımsız bölümdür. Parsel üzerinde, yaklaşık iki yıl
önce inşa edilmiş, Mimarlık hizmetlerine esas, IV.sınıf A grubu
yapılardan olan, bodrum kat, zemin kat ve dokuz normal kattan
ibaret, betonarme sistemde inşa edilen bir bina vardır. Binanın
zemin kat alanı işyeri, normal kat alanları ise mesken olarak
kullanılmaktadır. Binanın normal kat alanlarında ikişer adet
bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bahse konu 1. Kat (7) nolu daire,
binanın doğu cephesinde olup, giriş holü, koridor, mutfak, salon, iki
oda, banyo ebeveyn banyosu, tuvalet ve teras mahallerinden ibaret,
100 m2 alanlıdır. Binanın inşasında standart olduğu krabul edilen
birinci sınıf malzemeler kullanılmıştır. Bağımsız bölümünr ıslak
zemin döşemeleri seramik, oda ve salon döşemeleri ahşap-laminant
parke malzeme ile kaplanmıştır. Müstakil kombili kaloriferli ısınma
türündedir. Binanın asansör tesisi, kapalı otopark alanı vardır.
Belediye alt yapı hizmetleri ve ulaşım imkanı olumlu
özellikte olan bölgedeki parseldir.
Kıymeti
: 560.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: ---1. Satış Günü
: 01/12/2014 günü 14:00- 14:10 arası
2. Satış Günü
: 26/12/2014 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri
: İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI
8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ, A BLOK,-1.KAT-KARTAL/İSTANBUL Satış şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci
artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %
20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu
gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteğenlerin 2014/470 Tlmt. sayalı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.
B.: 61928
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GAZİANTEP 1. İCRA DAİRESİ
2013/9943 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Taşınmaz tapuda Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi,
Bilek Köyü, Düdüğün Mevkii , Parsel 379 da kayıtlı, Yüz ölçümü
20.000,00 m2 olup, Tapu Kaydında Antep fıstık Fidanlığı olarak
belirtilmistir.
Paftasında yapılan incelemede bu parselin İmar Planı dışında, Arsa vasfı
kazanmadığı Tarım arazisi vasfında olduğu belirtilmistir.
Taşınmaz üzerinde keşif günü yapılan incelemeler sonucunda
taşınmazın Bilek Köyünün 4 km. kuzeybatısında ve ulaşımın olduğu
gözlemlendi. Taşınmaz % 90 oranında 15-20 yaşlarında bağ omcaları,
% 10 oranında ise 15-20 yaşlarında Antepfıstığı ağaçlarının olduğu
anlaşılmaktadır. Toprak özelliği bakımından Killi-Tınlı ve taşlı 2.sınıf orta
verimli, % 3-5 eğimli olduğu gözlemlenmiştir. Bölge şartlarında ve
Ekolojisinde her türlü ürün veren Meyve ağacı yetişir. Makinalı tarıma
uygun olan yerlerdendir.
Taşınmaz; Şehitkamil İlçesi merkezine yaklaşık 19-20 km uzaklıktadır.
Taşınmazın genel durumu mevkisinde bulunan taşınmazların Serbest
piyasadaki Alım-Satım değerleride dikkate alınarak yapılan
değerlendirmede üzüm bağı olarak m2 fiyatı 12,00-TL. olarak tespit
edilmiştir.
TOPLAM DEĞERİ : 20.000,00 M2 X 12,00 TL /m2 =240.000,00-TL.
Yüzölçümü
: 20.000 m2
İmar Durumu
: Paftasında yapılan incelemede bu parselin İmar
Planı dışında, Arsa vasfı kazanmadığı Tarım arazisi vasfında olduğu
belirtilmiştir.
Kıymeti
: 240.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü
: 10/11/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 05/12/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri
: Adliye Sarayı Mezat Salonu İİK. 121. Maddesine göre ilgililere satış ilanının tebliğ edilmemesi halinde
gazete ilanının tebliğ hükmünde sayılmasına
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye
katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/9943 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: G 2174 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
UNVANI
Yardımcı
Doçent
(1), (2), (3)
BÖLÜM
İktisat
DER.
4
ADET
1
ARANAN NİTELİKLER
Doktora, yüksek lisans, ve lisans
derecelerini ekonomi alanından almış olmak;
uluslararası ekonomi, büyüme ve gelişim
ekonomisi, enerji ekonomisi, uygulamalı
ekonomi ve uygulamalı ekonometri üzerine
araştırma çalışmaları, uluslararası bilimsel
hakemli dergi yayınları ya da konferans
sunumları veya yayınları bulunmak.
1-Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272
sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik
şartlarına haiz olması gerekmektedir.
2-Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.
3-Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 61740
www.bik.gov.tr
İLAN
T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/781 Esas
KEZİBAN ÇİFTÇİ'in mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği hakkında bilgisi
olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen
tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO
: 22877177630
ADI SOYADI
: NEZİR ÇİFTÇİ
BABA ADI
: OSMAN
ANA ADI
: SERFİNAZ
DOĞUM TARİHİ
: 01/10/1960
DOĞUM YERİ
: TORTUM
İKAMETGAH ADRESİ: TOROS CAD.NO:61 GÜLTEPE,
KONAK/İZMİR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 62100
www.bik.gov.tr
T.C. İSTANBUL ANADOLU
4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2014/1376 Esas
İFLAS ERTELENMESİ (1.UZATIM) DAVASI İLANI
Davacı AKTİF METAL AKSESUAR VE APMATÜR
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından açılan iflas (İflasın
Ertelenmesi) davası nedeniyle;
İflasın ertelenmesini (1.UZATIM) gerektiren bir durum
bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan
alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya
müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasanının 158 ve 166
maddeleri hükümlerince ilan olunur.
DURUŞMA GÜNÜ : 03/12/2014
SAAT
: 13:45
İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DURUŞMA SALONU
B.: 62287
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 61712
www.bik.gov.tr
ANKARA BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS: 2011/306
KARAR : 2014/83
İLAN METNİ
Dolandırıcılık ve Sahtecilik suçlarından Sanık Hakkı ve Fatma' dan olma 1958 doğumlu Eskişehir ili
Beylikova ilçe nüfusuna kayıtlı FERİT KILIÇ'ın Dolandırıcılık suçundan TCK' nın 158/1-f- ,52/2,62/1,53/1a,b,c,d,e„53/3 maddeleri uygulanarak 2 Yıl 6 ay hapis 17920 TL Adli Para cezası ve Hapis cezasının infazı
tamamlanana kadar belli haklardan yoksun bırakma, Sahtecilik suçundan 204/1,62/1,53/1- a,b,c,d,e,53/3
maddeleri uygulanarak 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ve Hapis Cezasının İnfazı tamamlanana kadar belli haklardan
yoksun bırakma kararı verildiğine 5271 sayılı Ceza Mahkemeleri Kanununun 291 maddesi uyarınca kararın
tebliğini müteakip 7 gün içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyan ve bu suretle
tutulacak tutanak ile Yargıtay' da Temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği adı geçenin dosyada mevcut tüm
adreslerinden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.
İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde
yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine,ilan tarihinden İtibaren 15 gün bitiminde
sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,7 günlük süresi içinde Yarğıtay nezninde Mahkemeye verilecek bir
dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak temyiz edilebileceği,Temyiz
edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen
tebliğ olunur.
B.: 61946
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
BİR
NEFES DUMAN
BİN “AMAN” GETİRİR.
SİGARAYI BIRAKIN.
TÜRK
KALP
VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL
Tel :(0212) 212 07 07 (pbx)
İnternet: http://www.tkv.org.tr
Faks:(0212) 212 68 35
E-Mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content