close

Enter

Log in using OpenID

05 şubat 2015 tarih ve 1309/1 sayılı yönetim kurulu kararları

embedDownload
05 ŞUBAT 2015 TARİH VE 1309/1 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARLARI
ANABİLİM DALI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 02/02/2015 tarih ve 2541 sayılı yazısı
Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler Anabilim Dalı 02/02/2015 tarih ve 2556 sayılı yazısı
ADI SOYADI
Ekrem CANDAN
Evrim KARAMANLIOĞLU
H.Ġbrahim AKPINAR
Metin BULUT
Engin GÜVEN
Sinan ÖZDERE
Mustafa YILMAZ
Meryem ÇAKIR
Gülay DOĞAN
Halil Ġbrahim DEMĠRTAġ
Mustafa Can EKMEKÇĠ
Levent HEKĠM
Nurbanu KARATAġ
Nil
Menzer
SEYĠTDANLIOĞLU
Mert KARBAY
Hakan ARSLAN
Khadime DĠOUF
Ġris KARAKAġ
Deniz TAġÇI
Oktay TUNCER
Ceyda Canem RENGĠZ
PROGRAMI
Yönetim Bilimleri-Doktora
Yönetim Bilimleri-Doktora
Yönetim Bilimleri-Doktora
Yönetim Bilimleri-Doktora
Yönetim Bilimleri-Tezli YL
Yönetim Bilimleri-Tezli YL
Yönetim Bilimleri-Doktora
Yönetim Bilimleri-Doktora
Siyaset Bilimi-Tezli YL
Siyaset Bilimi-Tezli YL
Siyaset Bilimi-Tezsiz YL
Siyaset Bilimi-Tezsiz YL
Siyaset Bilimi-Doktora
Siyaset Bilimi-Doktora
Siyaset Bilimi-Doktora
Uluslararası ĠliĢkiler-YL
Uluslararası ĠliĢkiler-YL
Uluslararası ĠliĢkiler-YL
Ekonomi-Maliye-YL
Uluslararası ĠliĢkiler-DR
Hukuk-YL
Özel Hukuk Anabilim Dalı 03/02/2015 tarih ve 2625 sayılı yazısı
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı 03/02/2015 tarih ve 2696 sayılı yazısı
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı 03/02/2015 tarih ve 2699 sayılı yazısı
Bestami OSMAN
Tuğba ÇILDIR
Elvan GÜRSOY
Merve Nur UYDURAN
Elif KABADAYI TATAR
Ceyda Canem RENGĠZ
Azize Cansu ÖZDEMĠR
Merve Kübra KELEġ
Sinem YILDIRIM
Ahmet ÇADIRCI
Seher Evren YAġAR
Erkam YILDIRIM
NeĢen ÇELĠK KALELĠ
Duygu DĠREN
Ömer Faruk ġĠMġEK
Adem KELEġ
Yusuf DEMĠRCĠ
Sinan CEYLAN
Volkan ÇAĞLAR
Sahil BALIKÇI
Gülçin Manzak AYDIN
Ece EBREN
Tuğçe GÖÇGÜNCÜ
Göktan GÖRMEZÖZ
Yağmur DURAN
Arzu Gökçe KARAHAN
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Tezli YL
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
YL
YL
YL
YL
YL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content