close

Enter

Log in using OpenID

• SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ NİHAİ BAŞARI LİSTESİ İÇİN

embedDownload
FORUM İSTANBUL 2014
YENİ BÜYÜME STRATEJİLERİ
VE KAYNAKLARI
“GİZLİ ENERJİMİZ – KADINLARIMIZ”
NEW GROWTH STRATEGIES AND RESOURCES
“OUR HIDDEN ENERGY – WOMEN”
13-14 Mayıs 2014
May 13-14, 2014
Swissotel the Bosphorus, İSTANBUL
PROGRAM
“Hindistan ve Çin’den sonra en büyük yükselen Pazar KADINLAR olacak” R.Zoellick
“Women will be the next emerging power after China and India” R. Zoellick
13 Mayıs, Salı
Tuesday, May 13
AÇILIŞ
OPENING
09.00 – 10.30
SUNUŞ
WELCOME
Yavuz Canevi, Forum İstanbul, Yönetim Kurulu Başkanı – Chairman of Forum Istanbul
STRATEJİK PARTNERLER AÇILIŞ OTURUMU
STRATEGIC PARTNERS OPENING SESSION
Stratejik Partner
Straetgic Partners
Moderatör
Moderator
Ethem Sancak, Forum İstanbul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Forum Istanbul Deputy Chairman
Hüsnü Akhan, Doğuş Grubu, CEO – CEO, Doğuş Group
Hakan Binbaşgil, Akbank, Genel Müdür – CEO, Akbank
Mehmet Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı – President, Turkish Exporters Assembly
AÇILIŞ KONUŞMASI
OPENING SPEECH
Ali Babacan, TC Başbakan Yardımcısı – Deputy Prime Minister of Republic of Turkey
OTURUM
SESSION
10.30 – 12.30
21. YÜZYILIN YENİ TRENDLERİ
NEW TRENDS IN 21ST CENTURY
•
•
•
•
•
•
•
Açılış Konuşması
Keynote Speaker
Çok kutupluluk - Multilateralism
Yeni Güç Kaynakları - Power shifts - Developed versus emerging markets
Gelir dağılımında yeni dengeler - Convergence by divergence: Narrowing gap in income distribution
locally and globally
Büyümede hayal kırıklığı bitebilir mi? - How to cope with the growth disappointments and keep the
recovery sustained?
Orta gelir tuzağından nasıl kurtulacağız? – How to avoid middle income traps?
Büyümede yeni kaynaklar: İnovasyon - Search for new sources of growth: Innovation, technology,
renewable energy
Ekonomide daha fazla kadın - More women in economy
Dr. Charles Dallara, IIF Eski Başkanı
Former Managing Director, IIF (Institute of International Finance)
* Konuşmacılar soyadına göre alfabetik düzende yer almaktadır – Speakers are placed according to surnames.
PROGRAM
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Gazi Erçel, Forum İstanbul, Yönetim Kurulu Üyesi
Forum Istanbul Board Member
Domingo Cavallo, Arjantin Eski Ekonomi Bakanı - Former Minister of Economy of Argentine
Prof. Dr. Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniverstesi – Boğaziçi University
Batool Qureshi, Pakistan eski Kadın Kalkınma Komisyonu Başkanı – Former Secretary to the
Government on Woman Development, Pakistan
Martin Raiser, Dünya Bankası, Türkiye Ülke Direktörü - Country Director for Turkey, The World Bank
ÖĞLE YEMEĞİ
LUNCH
12.30 – 13.45
OTURUM
SESSION
14.00 – 15.30
İHRACATTA DÖNÜŞÜM VE NİTELİK ATILIMI
RESTRUCTURING EXPORT SECTOR TOWARDS MORE VALUE ADDED CONTENT
•
•
•
•
•
Açılış Konuşması
Keynote Speaker
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Rekabet Gücü - Competitiveness
Hard ve soft teknolojinin Ar-Ge yoluyla ihracat ürün gamının zenginleştirilmesine yönlendirilmesi –
Enhanced role of R & D
Marka yaratma, marka yönetimi – Brand creation, brand management
Moda, Model ve Turquality – Fashion and Turquality
KOBİ’ler ve küreselleşme teşvikleri – SME incentives
Mehmet Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
President, Turkish Exporters Assembly
Varol Civil, TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member of TEB Holding
Güven Borça, Marka Danışmanı – Brand Consultant
Levent Çakıroğlu, Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı, Arçelik A.Ş. Genel Müdürü –
President of the Durable Goods Group of Koç Holding, Arçelik A.Ş General Manager
Gürhan Kalelioğlu, Oracle, Türkiye, Orta Asya ve Afrika Başkan Yardımcısı - Vice President-Turkey,
Central Asia & Africa, Oracle
Michael Weiss, AT Kearney, Ortak – Partner, AT Kearney
Kahve arası
Coffee Break
15.30 – 15.45
* Konuşmacılar soyadına göre alfabetik düzende yer almaktadır – Speakers are placed according to surnames.
PROGRAM
OTURUM
SESSION
15.45 – 17.15
YENİ BÜYÜME STRATEJİSİNDE FİNANSMAN POLİTİKASI
FINANCING NEW GROWTH STRATEGY
•
•
•
•
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Ödemeler dengesi ve cari açık sorunu ve tasarruf oranı – CAD and balance payments and savings rates
Orta vadeli sermaye ithali ve Doğrudan Yabancı Sermaye – FDI and investment environment
Kamu özel ortaklığı – PPP (Public Private Partnership)
Melek yatırımcı – Angel investors
Merve Hande Akmehmet, Bloomberg HT, Araştırma Müdürü
Economic Research Manager, Bloomberg HT Television
Baybars Altuntaş, EBAN, İcra Komitesi Üyesi – Executive Committe Member, EBAN
Ümit Leblebici, TEB, Genel Müdür – General Manager, TEB
Hüseyin Özkaya, Odeabank, Genel Müdür – General Manager, Odeabank
Alper Hakan Yüksel, Akbank, Genel Müdür Yardımcısı – Executive Vice President, Akbank
Kahve arası
Coffee Break
17.15 – 17.30
* OTURUM
* SESSION
17.30 – 19.00
TÜRKİYE İMAJINI SPORLA YÜKSELTENLER: KADIN ŞAMPİYONLAR
TURKEY’S RISING IMAGE BY SPORTS: CHAMPION LADIES
•
•
•
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Türk kadın takımlarının Dünya ve Avrupa’da yakaladıkları başarılar - The success of Turkish women
teams in World & Europe
Türkiye imajına katkıları – The contribution to the Turkey image
Başarı hikayeleri – Success stories
Merve Toy, Vatan Gazetesi Spor Yazarı
Sports Columnist, Vatan Daily Newspaper
Merve Dalbeler, Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı Oyuncusu – Fenerbahçe Women’s Volleyball
Team Player
Bahar Toksoy Guidetti, Vakıfbank SK Bayan Voleybol Takımı Oyuncusu – Vakıfbank SK Women’s
Volleyball Team Player
Nevriye Yılmaz, Galatasaray Odeabank Bayan Basketbol Takımı Oyuncusu – Galatasaray Odeabank
Women’s Basketball Team Player
AKŞAM YEMEĞİ
DINNER
20.00 – 22.30
AKŞAM YEMEĞİ VE ÖDÜL TÖRENİ
Dinner & Awards Ceremony
* Konuşmacılar soyadına göre alfabetik düzende yer almaktadır – Speakers are placed according to surnames.
PROGRAM
14 Mayıs, Çarşamba
Wednesday, May 14
AÇILIŞ
OPENING
09.00 – 09.15
Sevdil Yıldırım, Forum İstanbul, Yönetim Kurulu Üyesi – Forum Istanbul Board Member
OTURUM
SESSION
09.30 – 11.00
KADIN VE LİDERLİK
WOMAN AND LEADERSHIP
•
•
•
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Dünyada başarılı kadın liderler ve yöneticiler – Successful women leaders and
professionals
Türkiye’de başarılı kadın girişimciler: Nasıl başarılı oldular? – Successful female
entrepreneurs in Turkey: How did they?
Japonya’da kadın ve Abenomi – Abenomics & Women
Meral Tamer, Milliyet Gazetesi, Köşe Yazarı
Columnist, Milliyet Daily Newspaper
Sedef Arat - Koç, Ryerson Üniversitesi, Kanada – Ryerson University, Canada
Güldem Berkman, Novartis Türkiye Ülke Başkanı - Country Manager, Novartis Turkey
Özlem Gökçe, Extensa İstanbul, Genel Müdür - General Manager, Extensa İstanbul
Yuriko Koike, Japonya eski Savunma Bakanı - Former Minister of Defence, Japan
Zuhal Mansfield, TMG Stone Yönetim Kurulu Başkanı - Chairwoman, TMG Stone
Kader Sevinç, Avrupa Sosyalist Partisi (PES), Başkanlık Divanı Üyesi - Presidency Council Member, Party
of European Socialists (PES)
Kahve arası
Coffee Break
11.00 – 11.15
* Konuşmacılar soyadına göre alfabetik düzende yer almaktadır – Speakers are placed according to surnames.
PROGRAM
ŞEKERBANK’IN KATKILARIYLA
SUPPORTED BY ŞEKERBANK
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN FİNANSMANI VE KADIN GİRİŞİMCİLER
OTURUM
11.15 – 12.45
SESSION
FINANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WOMEN ENTREPRENEURS
•
•
•
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Kadın girişimciler için uluslararası finansman kaynakları - International finance sources for
women entrepreneurs
Kadın girişimcilerin uzun vadeli finans kaynaklarına erişimi – Women entrepreneurs’ access
to long-term finance sources
Bankacılık sektörünün uluslararası finans kuruluşları ve kadın girişimciler arasındaki köprü
rolü – The role of banking sector between international finance institutions and women
entrepreneurs
Burak Tansan, The Boston Consulting Group, Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı
Partner and Managing Director – Turkey, The Boston Consulting Group
Koray Alus, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Finansal Kurumlar Grup Müdürü – Financial
Institutions Principal Banker, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
Gökhan Ertürk, Şekerbank, Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı - Executive Vice President Retail Banking, Şekerbank
Burcu Karpuz, Finance in Motion, İstanbul Temsilcilik Ofisi, Yatırım Müdürü – Investment Manager,
Istanbul Representative Office, Finance in Motion
Ulugbek Tilyayev, IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Banka Danışmanlığı Programı, Avrupa ve Orta
Asya Proje Müdürü - Project Manager, Banking Advisory Program, Europe and Central Asia, IFC
(International Finance Corporation)
ÖĞLE YEMEĞİ
LUNCH
12.45 – 14.00
OTURUM
SESSION
14.15 – 15.45
BÜYÜME STRATEJİLERİNDE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ
THE ROLE OF INFORMATION SECTOR IN GROWTH STRATEGIES
•
•
•
•
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
Bilişim ve iletişim teknolojilerinde hangi yenilikler nasıl rol oynayacak: Büyük Veri... – What are the
new trends in Information and Communiation Technologies: Big Data...
Büyük Veri ile nasıl rekabetçi avantaj sağlanır? – How to achieve competitive advantages with Big
Data?
Bilişim sektörünün yarattığı yeni iş alanları ve kadınların sektördeki rolü – The new business
opportunities in ICT and the role of women in the sector
AB ve inovasyon – EU and Innovation
Bahadır Kaleağası, TÜSİAD, Uluslararası Koordinatör
International Coordinator, TUSİAD
C. Müjdat Altay, Netaş, CEO – CEO, Netaş
Ali Kutay, WebAction Inc, Başkan ve CEO – Chairman&CEO, WebAction Inc.
Gianna Martinengo, İtalya – DidaelKTS Başkanı – President of DidaelKTS, Italy
Cheryl D. Miller, Belçika, Dijital Liderlik Enstitüsü, Kurucu ve İcra Direktörü – Founder and Executive
Director,Digital Leadership Institute, Belgium
* Konuşmacılar soyadına göre alfabetik düzende yer almaktadır – Speakers are placed according to surnames.
PROGRAM
Kahve arası
Coffee Break
16.00 – 16.15
OTURUM
SESSION
16.15 – 17.45
BÜYÜME STRATEJİSİ OLARAK KADIN İŞGÜCÜ VE İŞ’TE EŞİTLİK PLATFORMU
AS A GROWTH STRATEGY FEMALE LABOR FORCE AND THE “EQUALITY AT WORK” PLATFORM
•
•
•
•
•
Konuşmacılar
Speakers
Moderatör
Moderator
İş’te Eşitlik Platformu: Bugüne kadar yapılan çalışmalar, üyelik süreci, üyelerin çoğaltılmasına ilişkin
stratejiler, atılabilecek adımlar - Equality at Work Platform and related studies, membership process,
strategies for increasing the number of members, further steps for future
Kadın çalışanların / yöneticilerin şirketlere katkıları - Contributions of women employees /
professionals
Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının insan kaynakları politikalarına yerleştirilmesine yönelik
stratejiler - Strategies for introduction of gender equality perspective to the human resources policies
Şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının insan kaynakları departmanlarına getirdikleri
- Benefits / Loss of maintaining gender equality in human resources departments
İş’te Eşitlik iyi uygulama örnekleri – Best practices in Equality at Work
Özlem Denizmen, Doğuş Grubu, Sosyal Projeler Başkanı
Head of Social Projects, Doğuş Group
Yiğit Oğuz Duman, TAV Havalimanları Holding, İş Destek Başkan Yardımcısı – Business Support VP, TAV
Airports
İrem Özbalyalı, Unilever Türkiye, Liderlik Geliştirme Direktörü – Kuzey Afrika, Türkiye, İran, İsrail, Orta
Asya, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya – Leadership Development Director, Unilever Turkey – North Africa,
Middle East, Turkey, Iran, UNICA, Israel, Russia, Ukraine, Belarus
Bade Sipahioğlu-Işık, Akbank, İK Genel Müdür Yardımcısı – Human Resources Executive Vice President,
Akbank
Fatih Feramuz Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ekonomik
Statü Daire Başkanı– Head of Economic Status Department, General Directorate on the Status of
Women, Ministry of Family and Social Policies
* Konuşmacılar soyadına göre alfabetik düzende yer almaktadır – Speakers are placed according to surnames.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content