close

Enter

Log in using OpenID

Ders: Matematik Sınıf: 6. Sınıf Öğrenme Alanı: Ölçme Alt Öğrenme

embedDownload
Ders: Matematik
Sınıf: 6. Sınıf
Öğrenme Alanı: Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Alan Ölçme
Beceriler: İletişim kurma, ilişkilendirme, akıl yürütme, problem çözme, tahmin etme
Kazanımlar: 1. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.
2. Düzlemsel bölgelerin alanlarıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Araç ve Gereçler: Çeşitli alan temsilleri, bilgisayar.
ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
1) Öğrencilere kartondan yapılmış bir karesel bölge gösterilip, bu yüzeyin alanının 1 birim
kare olduğu söylenir. Birim karenin
sembolüyle gösterildiği vurgulanır. Sıralarının üst
yüzeylerini kaplamaları gerekirse kaç tane 1
‘lik karton kullanacaklarını tahmin etmeleri
istenir.
2) Öğrencilerin aşağıdaki şeklin alanını önce tahmin etmeleri, sonra hesaplamaları istenir.
Tahmin ile sonuç karşılaştırılır. Benzer birkaç soru daha çözülür.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3) Daha sonra “Aşağıda verilen A ve B şekillerinin yüzeyini kaplamak için aşağıdaki 1. ve 2.
maddelerde verilen karelerden kaç tane gerekmektedir?” sorusuna geçilir.
1.
1 cm
6 cm
2.
1
cm
5 cm
2 cm
2 cm
5 cm
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
4) Dikdörtgensel, karesel, üçgensel ve paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla
ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır.
“Yaşam Mimarı” etkinliği yaptırılır.
Aşağıdaki problem çözülür.
“İstanbul’un Fikirtepe semtine kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1600 ’lik bir arsaya
oyun parkı yapılacaktır. Kare şeklindeki bu arsa aralarında 5m mesafe olacak şekilde iç içe 3
karesel bölgeye ayrılacaktır. En içteki bölgeye oyun parkı, en dıştaki bölgeye yürüyüş yolu
yapılacaktır. Arada kalan bölge ise çimlendirilecektir. Çimlendirilecek bölgenin alanı nedir?”
5) Dersin devamında öğrencileri düşündürmeye yönelik bir problem sorulur.
“Sema ve kedisi Minikcan ormanda bir gezintiye çıkıyor. Sema yorulunca bir ağacın gölgesine
oturuyor. Elindeki ip yumağının ucunu Minikcan’ın patisine bağlayan Sema, Minikcan’ın
ağaçların çevresinde dolaşmasını izliyor. Minikcan’ın izlediği yol aşağıdaki şekilde verilmiştir.
En son Sema’nın yanına gelen Minikcan’ın toprak zeminde ip ile çevrelediği bölgenin alanını
bulunuz.”
.
.
.
.
.
.
Sema
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minikcan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Problemi çözdükten sonra alan formüllerini kullanmadan çözmeleri istenir. Daha sonra bu
problemi çözerken yararlanmaları için aşağıdaki soru çözülür. Soruda istenen alan bağıntısı
buldurulup problemin çözümünde de bu yöntemden yararlanılır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1) Meryem kenar uzunlukları 40cm ve 20cm olan dikdörtgen şeklindeki duvar kağıtları ile
odasının bir duvarını kaplamıştır. Meryem’in kağıtla kapladığı duvarın eni 2m ve yüksekliği
2,4 m olduğuna göre bu iş için kaç adet duvar kağıdı kullanılmıştır?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
2)
A
Şekildeki ADC üçgeninde IDBI=5 cm IABI=6cm ve IBCI=8 cm ise
ADC üçgeninin alanı kaç cm’dir?
B
C
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
3)
Şekildeki ABCD dikdörtgeni 10
tane eş karenin birleştirilmesiyle
meydana gelmiştir. ABCD
dikdörtgeninin çevresinin
uzunluğu 28 cm olduğuna göre
alanı kaç c ’dir?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
4) D
C
7cm
A
H
G
E
F
B
Yandaki şekilde verilen ABCD ve EFGH karesinde
IABI=12 ve IHGI=7cm olduğuna göre, taralı
bölgenin alanı kaç c ’dir?
12cm
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
...............................................................................
...............................................................................
Ali
5)
Yandaki şekilde görüldüğü gibi Ömer ile Hüseyin
arasındaki mesafe 20 m’dir. Hasan’ın ve Ali’nin,
Ömer ile Hüseyin arasında çizilen düz yola olan
en kısa uzaklıkları sırasıyla 6m ve 15m olduğuna
göre, Ali, Ömer, Hasan ve Hüseyin arasında
kalan bölgenin alanı kaç
’dir?
Hasan
Ömer
20m
Hüseyin
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
BUL(ALAN)MACA
Seviye: 6. Sınıf
Öğrenme Alanı: Ölçme
Alt Öğrenme Alanı: Alan ölçme
Kazanımlar: Düzlemsel bölgelerin alanlarıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
Beceriler: İletişim kurma, akıl yürütme, problem çözme.
Aşağıda verilen bulmacadaki sözcükler sağdan sola, yukarıdan aşağı ve çapraz olacak şekilde
yerleştirilmiştir.
P
İ
K
İ
B
İ
N
D
Ö
R
T
Y
Ü
Z
Ü
B
A
I
C
O
N
S
E
K
İ
Z
T
A
S
Ç
U
L
R
A
T
K
Ğ
İ
Ş
Y
E
D
İ
E
B
L
O
K
A
A
A
Y
E
T
M
İ
Ş
İ
K
İ
Y
N
S
Y
L
R
D
O
K
U
Z
A
D
S
N
Ü
D
E
İ
T
E
Ü
Ç
Y
Ü
Z
M
I
E
A
Z
Ö
K
R
I
S
L
B
A
R
Y
U
O
N
L
D
R
İ
M
K
E
İ
K
I
S
A
A
N
S
T
E
T
Z
İ
İ
L
N
A
E
I
L
M
A
E
I
D
İ
A
D
Ö
R
T
G
E
N
S
E
L
K
Y
Ö
A
E
Ö
N
O
N
B
İ
R
A
L
T
İ
Ü
R
N
L
R
A
L
T
M
I
Ş
A
R
I
Z
Z
T
A
L
T
M
I
Ş
Ü
Ç
G
E
N
S
E
L
A
M
İ
E
L
Y
İ
R
M
İ
B
E
Ş
A
Z
O
N
İ
K
İ
İ
K
I
R
K
Ü
Ç
N
I
L
1) Aşağıdaki boşlukları uygun matematiksel kavramlarla doldurunuz. Bulduğunuz kelimeleri
yukarıdaki bulmacada işaretleyiniz.
. . . . . . . . . . . . bölgenin alanı bir kenar uzunluğunun karesine eşittir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bölgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin
çarpımına eşittir.
Dikdörtgensel bölgenin alanı, . . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . . . . kenarları çarpımına eşittir.
. . . . . . . . . . . . bölgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının
yarısına eşittir.
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
2) Aşağıdaki soruları çözünüz. Sonuçlarını bulmacada bulup işaretleyiniz.
1
Bir kenar uzunluğu 50m olan karesel bölge biçimindeki tarla, her kenarından oranında
artırılarak büyüyor. Yeni oluşturulan tarlanın alanı kaç
’dir?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...........................................
D
C
A
B
Şekildeki ABCD dikdörtgeninde
IABI=12cm ve ABCD dikdörtgeninin
çevresinin uzunluğu 36 cm olduğuna
göre alanı kaç c ’dir?
12cm
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...........................................
Yandaki şekil eş karelerin birleştirilmesiyle
oluşturulmuştur. Şeklin alanı 80 c
ise çevresi
kaç cm’dir?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.......................................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
A
F
B
Şekildeki ABCD paralelkenarında, AECF
karesinin alanı 16c
ve IDEI=2cm olduğuna
göre ABCD paralelkenarının alanı kaç c ’dir?
D
E
C
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...........................................
Bir kenarının uzunluğu 10m olan kare şeklindeki bahçenin içerisine boyutları 3m ve 4m olan
dikdörtgen şeklinde bir havuz yapılmıştır. Havuzun dışındaki alanlar çimle kaplanacağına göre
kaç
alan çim ile kaplanacaktır?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...........................................
D
C
Şekildeki ABCD dikdörtgeninde DE,
EC diktir. IDEI=6cm ve IECI=10cm
olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin
alanı kaç c ’dir?
.
A
E
B
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...........................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
Zahide Teyze’nin 8 dönümlük bahçesi vardır. Zahide Teyze bahçenin 12 a’lık bölümüne şeftali,
1
32
’lik bölümüne kiraz, kalan kısmın ‘üne de armut ağaçları dikiyor. Zahide Teyze’nin
bahçesinin kaç metrekaresi boş kalmıştır?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.................................................
A
Yandaki şekilde
IBCI=6cm,IBCI=12cm ve IEBI=3cm
olduğuna göre IADI kaç cm’dir?
E
D
B
C
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.................................................
Bir kenarının uzunluğu diğerinin 4 katı olan iki kareden büyük olanının alanı küçük olanının
alanının kaç katıdır?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.................................................
Uzun kenarı 20cm kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı  20 azaltılıp uzun kenarı
 20 artırılırsa alanı yüzde kaç değişir?
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................
...............................................................................
...................................................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
Aşağıdaki ölçüleri verilen kapalı şeklin alanı kaç c
’dir?
4cm
2cm
3cm
5cm
4cm
2cm
6cm
8cm
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.........................................
3) Bulmaca içinde gizli olan 10 sayı daha verilmiştir. Önce bu sayıları bulunuz. Aralarından
seçtiğiniz en az üç sayıyı kullanarak problem kurunuz ve problemi çözünüz.
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................
...............................................................................
...................................................................
4) Bulmacadaki artan harflerin sırasını bozmadan oluşturacağınız anahtar cümleyi yazınız.
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.......................................................
Bu ders planı 2012 yılında Nazlı Ertürk ve Fulya Tütüncü tarafından ödev olarak hazırlanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
549 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content