close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı ve 2014 yılı 4 ncü geçici vergi dönemi için uygulanacak

embedDownload
S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 63
17.11.2014
2014 Yılı ve 2014 yılı 4 ncü Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden
değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki
yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde
meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile
ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
15 Kasım 2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 sıra numaralı Vergi
Usul Kanunu Tebliği ile 2014 Yılı ve 2014 yılı 4 ncü Dönem Geçici Vergi için uygulanacak
yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Saygılarımızla.
Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:12 Beylerbeyi 34676 Üsküdar-İstanbul
Tel:+90 216 422 52 52 pbx fax:+90 216 422 52 64-65
www.isik-ymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content