close

Enter

Log in using OpenID

Sempozyum Programı - Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi

embedDownload
7-9 Nisan 2014/ ANTALYA
Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi
Sempozyum Programı
7 Nisan 2014-Pazartesi
8:30
Kayıt
09:00
09:10
10:15
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
Açılış ve Protokol Konuşmaları
Teşekkür ve Plaket Takdimi
Ara
10:30
AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ
The pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus, and pine wilt disease: a serious forest threat to Turkey and Europe
Manuel M. Mota
Açılış Töreni
12:15
13:30
14:20
14:30
14:45
15:25
15:35
15:50
16:30
16:40
16:55
17:35
Abiotic and biotic factors in the population dynamics of the pine processionary moth Andrea Battisti
Bark beetle species distribution with special focus to Turkish fauna Miloš Knížek
Tartışma
Öğle Yemeği
I. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın SEKENDİZ
Biological Forest Protection Programs with FORAY Biological Insecticide Jacques Dugal
Isparta İlinde Kavak Zararlısı Böcekler ve Avcıları Ayşenur GÜMÜŞ, Mustafa AVCI
Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bazı Orman Ağaçları ve Çalı Türlerinde Beslenen Symphyta (Hymenoptera) Türleri Önder
ÇALMAŞUR, Hikmet ÖZBEK
Yeşil Meşe Yaprak Bükücüsünün İran Palamut Meşesinin Fenolojisine Bağlı Larval Gelişimi ve Davranışları Ferit
KOCAÇINAR, Uğur KEZİK, Mahmut EROĞLU
Türkiye’de Olası Kestane Gal Arısı Dryocosmus kuriphilus( Yasumatsu) Tehlikesine Karşı Islah Programının Başlatılması
Sandra ANAGNOSTAKİS, Serap AÇIKGÖZ
Tartışma
Ara
II. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. R. Oktay ÖZKAZANÇ
Türkiye’ de Bulunan Bazı Orman Zararlısı Böcekler ve Bunlara Karşı Kullanılan Biyolojik Mücadele Ajanları Rahile ÖZTÜRK
Dendroctonus micans (Kug) (Coleoptera:Scolytidea)’ın Mücadelesinde Kullanılan Rhizophagus grandis (Gyll)
(Coleoptera:Rhizophagidae)’ın Kutu Metodu ile Üretilmesi Yaşar AKSU, Cihangir DEDEAĞAOĞLU, Berna ÇELİK
GÖKTÜRK
Dendroctonus micans (Kugelann) ile Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in Populasyon İlişkileri ve Predasyon Etkisi Gonca Ece
ÖZCAN, Mahmut EROĞLU, Hazan ALKAN AKINCI
Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Kitle-Üretimi: Belçika’da Uygulanan Kutuda Üretim Yönteminin
Türkiye’deki İlk Deneyimi Hazan ALKAN AKINCI, Yaşar AKSU
Tartışma
Ara
III. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Salih MADEN
Türkiye Ormanlarında Kök ve Odun Çürüklüğü Fungusları; Dikili Ağaçlarda Çürüklük Funguslarının Tespitinde Modern
Tekniklerin Kullanım Olanakları Asko LEHTİJARVİ, A.Gülden ADAY KAYA, Zeynep TUNALI, Şule YELTEKİN,H. Tuğba
DOĞMUŞ-LEHTİJARVİ, Funda OSKAY
Türkiye’de Dothistroma İbre Yanıklığı Hastalığı H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJARVİ, Asko LEHTİJARVİ, Funda OSKAY,
A.Gülden ADAY KAYA , Ali DATUMANİ, Erhan ÖRTEL, Zeynep TUNALI
Kozak Yaylası Fıstık Çamlarında Vektör Böcek Leptoglossus occidentalis (Heidemann-1910)’in Taşıdığı Funguslar A. Gülden
ADAY KAYA, Meltem ÖZÇANKAYA, H.Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ, Asko LEHTİJARVİ
Türkiye Ormanlarında Tespit Edilen Patojenik Armillaria Türleri Asko LEHTİJARVİ, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTİJÄRVİ, A.
Gülden ADAY KAYA , Funda OSKAY
Tartışma
Ara
IV. OTURUM
Oturum Başkanı Doç. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ
Akdeniz Çam Kese Böceği Thaumetopoea wilkinsoni Tams., Zararlısına Karşı En Etkin Mücadele ve Kontrol Yönetimi, Cemil
KARZAOĞLU
Kestane Ormanlarımızda Dal Kanserinin Seyri Mahmut EROĞLU
Avrupa Kestanesi Üzerine Aşılı Bazı Hibritlerde Aşı Başarısı ve Kestane Kanseri Hastalığının Gelişimi Ümit SERDAR , Burak
AKYÜZ, Dennis W. FULBRIGHT
Marmara Bölgesinde Tatlı Kestane Üzerinde Phytophthora’nın Uçtan İtibaren Tepe Kuruması ve Çökmesi Seçil AKILLI,
Çiğdem ULUBAŞ SERÇE, Yakup Zekai KATIRCIOĞLU, Salih MADEN
Tartışma
8 Nisan 2014-Salı
09:00
09:40
09:50
10:05
10:45
10:55
11:10
12:00
12:10
13:30
14:10
14:20
14:35
15:15
15:25
V. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet SEREZ
Çam Yaprak Arıları Diprion pini (L.) ve Neodiprion sertifer (Geoff.)'in Isparta Yöresinde Uçma Zamanlarının Biyoteknik
Yöntemlerle Tespiti Mustafa AVCI, Ragıp SARI
Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarında Büyük Göknar Kabuk Böceği Zararının CBS Ortamında Analiz ve
Sorgulanması Ayhan ATEŞOĞLU, Metin TUNAY, Azize TOPER KAYGIN, Yafes YILDIZ, Zehra KAVAKLI
Akdeniz Bölgesi Kızılçam ve Karaçam Ormanlarında Orthotomicus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Türlerinin Konukçu
Tercihi ve Yayılışları Oğuzhan SARIKAYA , İsmail ŞEN
Oklahoma’da Entomolojik Gözlemler Azize TOPER KAYGIN
Tartışma
Ara
VI. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
Bartın Yöresi Ormanlarında Büyük Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens Germ.) Zararlısının Ekonomik Etkileri Ersin
GÜNGÖR, İsmet DAŞDEMİR
Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Ips cembrae (Heer)1836 (Coleoptera:Curculionidae)’nın Biyolojisi, Morfolojisi, Zararı
ve Doğal Düşmanları Yaşar AKSU, Berna ÇELİK GÖKTÜRK, Cihangir DEDEAĞAOĞLU
Picea orientalis (L.) Ormanlarında Zarar Yapan Ips amitinus (Eichhoff) 1871 (Coleoptera: Curculionidae)’un Biyolojisi ve Zarar
Durumu Yaşar AKSU, Cihangir DEDEAĞAOĞLU, Berna ÇELİK GÖKTÜRK
Picea orientalis (L.) Ormanlarında Ips duplicatus (Shalberg) (Coleoptera: Curculionidae)’un Biyolojisi ve Zarar Durumu Yaşar
AKSU, Cihangir DEDEAĞAOĞLU, Berna ÇELİK GÖKTÜRK
Tartışma
Ara
VII. OTURUM
Oturum Başkanı Pof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
Elmalı Çığlıkara Sedir Ormanlarında Kırmızı Orman Karıncaları (Formica rufa L.)'nın Beslenme Alışkanlıklarının Tespiti Ayhan
SERTTAŞ, Halil SARIBASAK, Halil İbrahim YOLCU, Cumhur GÜNGÖROĞLU, Fedai ERLER, Mustafa AVCI, Neslihan SUNGUR
Ülkemizin Yeni İstilacısı, Çınar Ağkanatlı Tahtakurusu Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae)’nın Doğu Karadeniz
Bölgesindeki Zararı Uğur KEZİK, Mahmut EROĞLU
Ankara İli Orman Ekosistemlerinde Bulunan Sphecidae ve Crabronidae (Insecta: Hymenoptera) Türlerinin Tespiti Yaşar
GÜLMEZ
Değişen iklimin Türkiye’deki çam kese böceği populasyonlarının yayılış alanına etkileri Kahraman İPEKDAL, Çağaşan
KARACAOĞLU, Damla BETON
Lokal Bir Biyoinsektisit: Geliştirilmesi, Optimizasyonu, Toksisitesi ve Etkinliğinin Belirlenmesi Kazım SEZEN, Remziye
NALÇACIOĞLU, İsmail DEMİR, Hüseyin TEPE, İslam YILDIZ and Zihni DEMİRBAĞ
Tartışma
Öğle Yemeği
VIII. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selçuk İNAÇ
Böcek Zararlısı Odunların Enerji Üretiminde Kullanılması Nedim SARAÇOĞLU
Pityokteines curvidens’in Abies nordmanniana ssp. nordmanniana’nın kimyasal bileşimine etkisi Zehra ODABAŞ SERİN, Türker
GÜLEÇ
Türkiye’de Orman Ürünleri İthalatında Karantina Uygulamalarının Yeri ve Önemi Vildan BOZKURT
Termografinin Odundaki Fungal Aktivitenin Belirlenmesinde Kullanılabilirliği Bilgin GÜLLER, H. Tuğba DOĞMUŞ- LEHTİJÄRVİ,
Asko LEHTIJÄRVI
Tartışma
Ara
IX. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa AVCI
Tarım ve Orman Alanlarında Zarar Yapan Ricania simulans (Walker) 1851 (Hemiptera: Ricaniidae)’un Morfolojisi, Biyolojisi ve
Zararı Temel GÖKTÜRK, Yaşar AKSU
Farklı Meşcere Tipi ve Yükseltilerin Çankırı Meşe Ormanlarında Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Popülasyon
Yoğunluğu Üzerine Etkileri Yalçın KONDUR, Ziya ŞİMŞEK
İç Batı Anadolu Bölümünden Ağaçlar Üzerinde Belirlenen Afit Türleri ve İşgalci Afit Türleri Özhan ŞENOL, Hayal AKYILDIRIM
BEĞEN, Gazi GÖRÜR, Emin DEMİRTAŞ, Gizem GEZİCİ
Kızılçam Meşcerelerinde Çamkese Böceği (Thaumetopoeae pityocampa)' nin Populasyon Yoğunluğu Üzerine Etki Eden
Faktörlerin Araştırılması Sabri ÜNAL, Mehmet Selim AKAY, Mertcan KARADENİZ,
Tartışma
Ara
16:20
X. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahmut EROĞLU
Böceklerde Öğrenmenin Rolü ve Etkisi Hacı Hüseyin CEBECİ
Tomicus minor (Hartig)’ün bir kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırma Sahasında Zarar Yaptığı Ağaç Seçiminin İstatistiksel
Analizi (Burdur- Ağlasun örneği) Serdar CARUS
Dimilin’in Bazı Yararlı Böceklere Yan Etkileri Şenay ÖZGER, Alime BAYINDIR, Ali Kemal BİRGÜCÜ, Ender ÇEVİK, Mustafa AVCI,
İsmail KARACA
Bursa İli Kestane Alanlarında Zarar Yapan Cydia splendana (Hbn)’ nın Ergin Populasyon Dalgalanması ve Mücadelesine Esas
Olacak Özelliklerin Saptanması Kıymet Senan SAVAŞ (COŞKUNCU), Cevriye MERT
Tartışma
16:30
Ara
15:40
16:45
XI. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İdris OĞURLU
Bursaphelenchus Türlerinin Sera ve Dış Ortam Koşullarında Bazı Çam Fidanlıklarında Patojenliğinin Belirlenmesi Mehmet DAYI ,
Süleyman AKBULUT, Beşir YÜKSEL
17:25
Türkiye Çam Ormanlarında Çam Odun Nematodu (Bursaphelenchus xylophilus) Varlığının Tespitine Yönelik Gerçekleştirilen 9
Yıllık Çalışma Sonuçlarına Yönelik Genel Bir Değerlendirme İsmail BAYSAL, Süleyman AKBULUT
Biyolojik Mücadelede Kuşların Önemi ve Bartın İlinde Tespit Edilen Böcekçil Kuş Türleri Nuri Kaan ÖZKAZANÇ
Sakarya İlindeki Oppiidae Familyasına Ait Toprak Akarlarının Tespiti Ve Mevsimsel Dağılışları Beril SUSYAL, Ayşegül İLHAN,
Şule BARAN
Tartışma
9 NİSAN 2014- Çarşamba
09:00
09:40
09:50
10:05
XII. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZBEK
Göller yöresi kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarının farklı yükselti basamaklarında Çam yaprak arısı Neodiprion sertifer
(Geoffroy 1785)’in biyolojisi üzerine gözlemler Oğuzhan SARIKAYA, Abdullah Emrah ÜNLÜ
Çam Keseböceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.)’nin Entegre Mücadelesinde Calosoma sycophanta (L.)'nın Üretimi Özgür
TOPRAK
Kastamonu’dan İki Yeni İstilacı Tür Kaydı: Corythucha arcuata (Say) Heteroptera: Tingidae) ve Corythucha ciliata (Say)
(Heteroptera: Tingidae) İbrahim KÜÇÜKBASMACI
Batocera rufomaculata (DeGeer, 1775) Özelinde Türkiye’de İncir Zararlısı Teke Böcekleri (Coleoptera: Cerambycidae) Hüseyin
ÖZDİKMEN, Nihal ŞAMLI, Naciye CİHAN, Gamze KAYA
Tartışma
Ara
XIII. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
Çevreye Duyarlı Ormancılık Bağlamında Üretim Operasyonu Karar Süreçlerinin İrdelenmesi Kemalettin ÖZÇELİK, Mehmet EKER
Orman Zararlıları ile Mücadelede Geoistatistik Ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanım Potansiyeli Muhittin İNAN, Hamit AYBERK
Çam Ökseotu (Viscum album ssp. austriacum (Wiesb.) Vollman) Bulaşmış Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Dallarında Biyokütle Tayini
Ertuğrul BİLGİLİ, Mahmut EROĞLU, Kadir Alperen COŞKUNER, İsmail BAYSAL
Böcek ve Mantarların Zarar Dağılımlarının Konumsal Analizi Berna Çelik Göktürk, Aşkın GÖKTÜRK, Güven AKSU, Yaşar AKSU
10:45
10:55
Tartışma
Ara
XIV. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümit SERDAR
11:10
11:50
12:00
ThermoWood Yöntemine Göre Isıl İşlem Görmüş Bazı yerli ve yabancı ağaç türlerinin, esmer çürüklük etmeni (Coniophora
puteana) ve beyaz çürüklük etmeni (Pleurotus ostreatus) mantarlarına karşı dayanımının araştırılması Cihat TAŞCIOĞLU, Çağlar
AKÇAY, Ümit AYATA, Muhammet ÇİL
Bazı Odun Çürüklük Mantarlarına Karsı Bakır-Azol ve Su İtici Maddelerinin Performansı Hüseyin SİVRİKAYA, Ahmet CAN
Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomfyces lilacinus)]’un Dev Kabuk Böceği [Dendroctonus
micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)]’nin Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar İlker KEPENEKÇİ, Mustafa ALKAN,
Erçin OKSAL, Emre EVLİCE, Dolunay ERDOĞUŞ
Dendroctonus micans Kugel. (Coleoptera: Curcunlionidae)’tan İzole Edilen Beauveria pseudobassiana’nın Kabuk Böceklerine Karşı
Patojenitesi ve Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae) Üzerindeki Etkisi İsmail DEMİR, Seda KOCAÇEVİK, Ali
SEVİM, Mahmut EROĞLU, Zihni DEMİRBAĞ
Tartışma
Öğle Yemeği
XV. OTURUM
Oturum Başkanı Prof. Dr. İrfan ASLAN
13:30
14:20
14:40
Kahramanmaraş İli Ağaçlarında Aphidoidea (Hemiptera) Türleri ve Doğal Düşmanları M.Murat ASLAN
Türkiye Ormanlarında Isınma/Kuraklaşma Döneminin ve Hava Kirliliğinin Sebep Olduğu Ekolojik ve Entomolojik Gelişmeler
Üzerine Değerlendirmeler M. Doğan KANTARCI, Mustafa AVCI
Kunduz Orman Sahası (Samsun) Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ve Konukçu Bitkileri Başak AKYÜREK, Ünal
ZEYBEKOĞLU, Gazi GÖRÜR, Murat KARAVİN
Türkiye’de Fıstıkçamlarında Tohum Patojeni Geniculodendron pyriforme G.A. Salt (Eşeyli form: Caloscypha fulgens)’nin İlk Kaydı
ve Etmene Karşı Fungisitlerin Etkililikleri Necip TOSUN, Hülya GÜVEN, Candan AKATLAR
Değişen Dünyada Orman Patojenleri; Yabancı İstilacı Türler ve Ülkemiz Ormancılığı Üzerindeki Tehditler Funda OSKAY, Asko
LEHTIJÄRVI, H. Tuğba DOĞMUŞ-LEHTIJÄRVI, A. Gülden ADAY KAYA
Tartışma
Genel Değerlendirme,
Düzenleme Kuruluna Teşekkür Belgelerinin, Dereceye Giren Öğrencilere Ödüllerinin Takdimi
POSTERLER
I. GRUP ( Öğrenci Kontenjanı )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kestane Bitkisinde Tozlaşmada Böceklerin Rolü Başak MÜFTÜOĞLU, Kıymet Senan SAVAŞ(COŞKUNCU)
Trüf Mantarları İsmail GELOĞLU, Aysun PEKŞEN, Sabri ÜNAL
Kastamonu İlinde Kestane Dal Kanseri Etmeni Cryphonectria parasitica (Barr, 1978)’nın Yayılması ve Mücadele Çalışmaları Merve
YILMAZ, N. Kaan ÖZKAZANÇ
Safranbolu Ormanlarında Zarar Yapan Kabuk Böcekleri ve Mücadele Yöntemleri Zehra KAVAKLI, Azize TOPER KAYGIN
Entomopatojen Nematod Türlerinin Farklı Konsantrasyon Ve Sıcaklıkta Laboratuar Ortamında Agelastica alni (Coleoptera:
Chrysomelidae)’ye Karşı Etkinliği Zeynep ERBAŞ, İsmail DEMİR, Zihni DEMİRBAĞ
Ankara Behiçbey Orman Fidanlığı'ndaki Odunsu Bitkilerde Görülen Fungus ve Bakteri Kökenli Hastalık Etmenleri Yağmur
YEŞİLBAŞ, N. Kaan ÖZKAZANÇ
Ordu Orman İşletme Müdürlüğü Turnalık Biyolojik Mücadele Laboratuvarında Rhizophagus grandis (Gyll.)’ in Üretim Başarısı
Belgen YİĞİT, Yafes YILDIZ
Bartın İlinde Çekirge Salgını Meryem ÖZKAYNAK, Azize TOPER KAYGIN
Balıkesir Merkez Fidanlığında Tespit Edilen Zararlı Türler Emel ATAŞ, Azize TOPER KAYGIN
Bartın İli Ormanlarında Çam Zararlısı; Thaumetopoea pityacampa (Den.and Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae)’ nın Biyolojisi,
Zararları Ve Yapılan Mücadele Yöntemleri Umut SOBUTAY, Azize TOPER KAYGIN
Ahşap Yapılarda Zarar Yapan Önemli Böcek Türleri Ve Bunlara Karşı Alınabilecek Koruyucu Önlemler Dürdane TOR, Bülent
KAYGIN, Azize TOPER KAYGIN,
Türkiye’deki Eucalyptus ormanlarında bulunan zararlı teke böcekleri (Coleoptera: Cerambycidae) Hüseyin ÖZBEK, Hüseyin
ÖZDİKMEN, Fatih AYTAR
II. GRUP (Genel)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Hatıla Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri Temel GÖKTÜRK, Yaşar AKSU
Çam Keseböceği [Thaumetopoea wilkinsoni Tams (Lep.: Notodontidae)]’ne Karşı Feromon Tuzak Tiplerinin Etkisinin Araştırılması
Fatih AYTAR, Celal TAŞDEMİR
Orman Zararlılarına Karşı Bitkisel İnsektisitlerin Kullanımı ve Önemi Şeyda ŞİMŞEK
Sedir Ağaçlarında Zarara Neden Olan Önemli Zararlılar ve Mücadele Yöntemleri Şeyda ŞİMŞEK
İstilacı Yabancı Böcek Türleri Erdem HIZAL
Türkiye’de Odunsu Bitkilerde Tespit Edilen İstilacı Külleme Fungusları Funda OSKAY, Asko LEHTİJÄRVİ, H. Tuğba DOĞMUŞLEHTİJÄRVİ
Türkiye’de Kirpiler Üzerinden Toplanan Archaeopsylla erinacei (Siphonaptera, Pulicidae)’ de Rickettsia felis ’in İlk Mokelüler
Kaydı Ahmet BURSALI, Eray ŞİMŞEK, Tuğba KUL KÖPRÜLÜ, Adem KESKİN, Saban TEKİN, Bilal DİK
Philoenus supimarius L., (Homoptera; Cercopidae )’un Bartın Yöresinde Konukçu Çeşitliliği Azize TOPER KAYGIN, Burçin EKİCİ
Prioninae Alt Familyasına Ait Türkiye’deki Orman Zararlısı Teke Böcekleri (Coleoptera: Cerambycidae) Hüseyin ÖZDİKMEN,
Gamze KAYA, Nihal ŞAMLI,Naciye CİHAN, Nashwan AL-HAMADANİ, Meltem KAVAK
Formica rufa L. ( Hymenoptera: Formicidae)' nın Nakil Esasları ,Biyolojik Mücadeledeki Önemi ve Türkiye Ormanlarındaki Yayılış
Alanları Ali Osman GÜZEL, Ahmet YAMAN, Akın EMİN
Yaban Hayatında Ormanların Önemi Rahile ÖZTÜRK
Tokat Ilinde Orman Ağaçlarında Zarar Yapan Lepidoptera Takımına Ait Türler Turgut ATAY, Kenan KARA, Mustafa ÖZDEMİR
New İnvasive Species Of Western Conifer Seed Bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) İn Bosnia And Herzegovina
Mirza DAUTBASİC, Boris HRAŠOVEC; Osman MUJEZINOVIĆ
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Bazı İllerinde Kavaklarda Zarar Yapan Önemli Coleoptera Türleri Göksel TOZLU, İrfan ASLAN, Hikmet
ÖZBEK
Türkiye’de orman yangınları ile böcek zararları arasındaki ilişkinin Var metodu ile analizi Tuğrul VAROL, Mertol ERTUĞRUL
Böceklerin Yaban Hayvanları Besin Kaynağı Bakımından İrdelenmesi Özkan EVCİN, Erol AKKUZU, Ömer KÜÇÜK, Abdullah UGIŞ,
Mertcan KARADENİZ
Pinus sylvestris (L.) Ormanlarında Hastalık Yaratan Coleosporium sp. (Pas Mantarının)Biyolojisi, Morfolojisi Ve Ouşturduğu Ürün
Kaybı Güven AKSU, Yaşar AKSU
Fungaryum örneklerinde zarara neden olan bir böcek türü: Lasioderma serricorne (F.) (Insecta: Coleoptera) İbrahim TÜRKEKUL,
Yaşar GÜLMEZ
Ülkemizde Çam Ormanlarında Zararlı Thaumetopoea pityocampa (Den.& Schiff.) 1974 ( Lepidoptera: Thaumetopoeidae) ve
Calosoma sycophanta (Coleoptera: Carabidae) Miray DURLU KÜLBAŞ, Avni UĞUR
Reporting Ammophilinae members from Iran (-Golpaygan-Isfahan Province) Alireza SHAYESTEFOR, Mitra Noori and Zahra
Moniri
Bornova (İzmir) İlçesinde Peyzaj Alanlarındaki Coccinellidae (coleoptera:Insecta) Faunası Neşe KESKİN, Özdemir ALAOĞLU
Sinop İli Dişbudak Ormanlarındaki Fraxinus angustifolia Vahl.‘larda Uçtan Ölüm Hastalıklarına Neden Olan Phytiaceous Türler
Mertcan KARADENİZ, Sabri ÜNAL
İstanbul Belgrad Ormanında Yapraklı Ağaçlarda Çürüklüğe Neden Olan Fungal Etmenler Sabiha ACER, Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU
İzmit ve Adapazarı Yöresinde Kavaklarda Zarar Yapan Önemli Böcek Türleri Fazıl SELEK
Ülkemizde Orman Zararlıları Üzerinde Parazitoit Olarak Yaşayan Tachinidler (Diptera, Tachinidae) Kenan KARA, Turgut ATAY,
Tarık BALKAN
Kayseri illerinde Quercus Türlerinde Gal Yapan Cynipid Türler Fatih AYTAR, Kenan ÇETİN
Entomopatojen Funguslar ve Biyolojik Mücadeledeki Rolleri Abdullah UGIŞ, Erol AKKUZU, Mertcan KARADENİZ, Özkan EVCİN
Karaçam [Pinus nigra J.F. Arnold subsp. nigra var. caramanica (Loudon) Rehder] Tohum Meşçere ve Bahçelerinde Üretilen
Tohumlarda Bulunan Fungusların Tespiti ve Fidanlardaki Patojeniteleri Nihal ARGUN, Seren CEYLAN, Ercan VELİOĞLU,
Ümmiye AYDIN
Fungal İzolatların Corythucha arcuata Say. (Hemiptera: Tingidae)’ya Karşı Mücadele Etmeni Olarak Araştırılması Emine
SÖNMEZ, Zihni DEMİRBAĞ, İsmail DEMİR
Kastamonu Kayın Ormanlarında Görülen İki Önemli Gal Sineği: Mikiola fagi (Hartig) ve Hartigiola annulipes
(Hartig) Erol AKKUZU, Sabri ÜNAL, Mertcan KARADENİZ, Özkan EVCİN, Abdullah UGIŞ
Sinop Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki Saf Ve Karışık Göknar Meşcerelerinde Heterobasion annosum Mantarının Yayılışı Ve
SıklığınınTespiti Mertcan KARADENİZ, Sabri ÜNAL, Ali TOPÇU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
1 161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content