close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı uşak üniversitesi

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
ÖN BAŞVURU ve KESİN KAYIT DUYURUSU
Uşak Üniversitesinin öğretmen atamasına uygun bölümlerinde öğrenim gören son
sınıf öğrencileri ve Uşak Üniversitesinin ya da başka bir üniversitenin aynı bölümlerinden
mezun olmuş öğrenciler için 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uşak
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı açılacaktır.
Ön başvuru ve Kesin Kayıt tarihleri aşağıda belirtilen evraklarla birlikte şahsen yapılacaktır.
Başvuru sayısının kontenjanı aşması hâlinde üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat,
Tarih, Coğrafya, Matematik ve Açık Öğretim Fakültesi bölümleri ile diğer fakültelerin atamaya
uygun bölümlerinden başvuru sayısı fazla olanlarına öncelik verilecektir. Söz konusu
bölümlerden mezun olup başvuru yapan öğrenci sayısının kontenjanı aşması halinde ise
sıralama ölçütü mezuniyet tarihi olarak belirlenmiştir. Mezuniyet tarihi eski olan öğrenciler
öncelikli kabul edilecektir. Eşitlik olması halinde mezuniyet not ortalamaları dikkate
alınacaktır.
Kontenjan Tablosu
Uşak Üniversitesi Son Sınıf Öğrencileri
335
Mezun Öğrenciler
115
TOPLAM
450
Yeterli başvuru olmaması halinde kontenjanlar arasında aktarma yapılacaktır.
Ön Başvuru Tarihleri: 02-13 Şubat 2015
Kesin Kayıt Tarihi : 16-18 Şubat 2015
Yedek Kayıt Tarihi : 19-23 Şubat 2015
Ön Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri:
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Uşak.
Tel : 0-276-2212130
Fax: 0-276-2212131
ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
Aşağıdaki belgeleri belirtilen sıra ile telli dosyaya yerleştirip (poşet dosya kullanmayınız)
getiriniz.
1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Kayıt formunun sağ üst köşesine ikiside telli zımba ile
tutturulacaktır.)
2. Kayıt Formu (Ek-1’de verilen form aday tarafından doldurulup, imzalanarak
getirilecektir.)
3. Onaylı diploma fotokopisi ya da onaylı mezuniyet geçici belgesi fotokopisi (Belgeler
için istenen aslı gibidir onayı kamu kuruluşlarında yaptırılabilir, noter onayı şart
değildir.)
4. Onaylı Lisans Not Transkriptinin fotokopisi (Mezun olduğunuz fakültenin
sekreterliğinden mühürlü ve imzalı, aslı gibidir onayı bu belge için de gereklidir.)
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını kayıt esnasında göstermek kaydıyla)
Not: Pedagojik formasyon biriminde fotokopi çekimi ve aslı gibidir onayı
yapılmamaktadır.
Eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
1
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ:
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programı için ödenmesi gereken toplam ücret 2.050 TL olup iki taksit şeklinde
tahsil edilecektir.
Adayların pedagojik formasyon eğitimi sertifika programın I. Taksit Ücreti olan 1.025 TL’yi
aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları, dekontunu kayıt esnasında teslim etmeleri
gerekmektedir.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI I.TAKSİT ÜCRETİNİN
YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİSİ:
Banka Adı
Hesap Adı:
: Ziraat Bankası
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletmesi
Şube Adı ve Kodu : Uşak İsmetpaşa Şubesi (1758)
Banka Hesap No
: 51784411-5017
IBAN NO
:TR74-0001-0017-5851-7844-1150-17
Uyarı: Adaylar, dekontlarında “T.C Kimlik Numarası” ve açıklama olarak “2014-2015 Bahar
Yarıyılı Pedagojik Formasyon I. Taksit Ücreti” ibaresinin yazılmasına özen
göstermelidirler. ATM çıktısı kabul edilmemektedir.
NOT: Kayıt sildirme ve ders muafiyetlerinde para iadesi yapılmayacaktır.
DERSLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılında 07.03.2015’te
başlayıp 31 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanmak üzere 2 dönem hâlinde yapılacaktır.
Dersler hafta sonu ve gerek duyulması durumunda hafta başında yürütülecek olup akademik
takvim, kayıtların tamamlanmasının ardından web sitemizde ilan edilecektir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content