close

Вход

Log in using OpenID

11.sınıf

embedDownload
Katalog
No
Ürün Adı
Katalog
No
Ürün Adı
Katalog
No
Ürün Adı
Katalog
No
AP. 1001
Anaerobik Neomisin Koyun Kanlı Agar
AP. 1042
% 5 Lize Koyun Kanı ile Mueller Hinton Agar
BT-2015
CTA Besiyeri
BT-2054
AP. 1002
Bakteriyoloji Agar
AP. 1043
% 5 Koyun Kanı İçeren Mueller Hinton Agar
BT-2016
Arabinozlu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2055
Sorbitol’lü OF Besiyeri, 5 mL
AP. 1003
Baird-Parker Agar
AP. 1044
(Kloramfenikol, Sikloheksimid) ile Mycosel Agar
BT-2017
Dekstrozlu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2056
Sukroz’lu OF Besiyeri, 5 mL
AP. 1004
BCYE Agar
AP. 1045
MYP Agar
BT-2018
Fruktoz’lu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2057
Ksiloz’lu OF Besiyeri, 5 mL
AP. 1005
GVPC ile BCYE Agar
AP. 1046
Nutrient Agar
BT-2019
Laktoz’lu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2058
Peptonlu Besiyeri, 3 mL
AP. 1006
Safra Eskülin Agar
AP. 1047
Oksasilin Screen Agar
BT-2020
Maltoz’lu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2059
Peptonlu Besiyeri, 5 mL
AP. 1007
%5 Koyun Kanlı Base Agar
AP. 1048
Patates Dekstroz Agar
BT-2021
Mannitollü CTA Besiyeri, 5mL
BT-2060
% 0,1’lik Peptonlu Besiyeri, 5 mL
AP. 1008
Bordet Gengou Koyun Kanlı Agar
AP. 1049
Pseudosel Agar (Cetrimide Agar)
BT-2022
AP. 1009
Beyin Kalp İnfüzyon Agar
AP. 1050
Sefaleksin ile Regan-Lowe Kömür Agar
BT-2023
Sorbitol’lu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2062
Arabinoz’lu Fenol Kırmızısı Besiyeri, 8 mL
AP. 1010
10% At Kanı, Kalp ve Beyin Agar
AP. 1051
R2 Agar
BT-2024
Sukroz’lu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2063
Sorbitol’lü Fenol Kırmızısı Besiyeri, 5 mL
AP. 1011
6µg/ml Vankomisin ile Beyin Kalp İnfüzyon Agar
AP. 1052
Sabouraud Dekstroz Agar
BT-2025
Ksiloz’lu CTA Besiyeri, 5 mL
BT-2064
Durham Tüplü Fenol Kırmızısı Besiyeri, 5 mL
AP. 1012
Brilliant Yeşil Agar
AP. 1053
Kloramfenikol ile Sabouraud Dekstroz Agar
BT-2026
Sıvı Tioglikolatlı Besiyeri, 5 mL
BT-2065
Üre Sıvı Besiyeri (H.pylori için Hızlı Seçici), 0,5 mL
AP. 1013
Campylobacter CSM Agar
AP. 1054
Kloramfenikol & Gentamisin ile Sabouraud Dekstroz Agar
BT-2027
Sıvı Tioglikolatlı Besiyeri, 5 mL
BT-2066
Rappaport-Vassiliadis R10 Sıvıbesiyeri , 10mL
AP. 1014
3 Antimikrobiyal ve 10% Koyun Kanı ile Campylobacter
Agar
AP. 1055
Lesitin ve Tween 80 ile Sabouraud Dekstroz Agar
BT-2028
BT-2067
Tuzlu Su, 5 mL
AP. 1056
Salmonella Shigella Agar
Durham Tüplü Lauryl Sülfat Sıvı Besiyeri, 10 mL (Tek
Kuvvet)
AP. 1057
Standart Yöntemler Agar (Bakteri Agar)
AP. 1016
Çikolata Agar
AP. 1058
TCBS Agar
Durham Tüplü Lauryl Sülfat Sıvı Besiyeri, 10 mL (Çift
Kuvvet)
Tuzlu Sıvı Besiyeri, % 6,5 NaCl, 5 mL
CDC Anaerob % 5 Koyun Kanı Agar
BT-2029
BT-2068
AP. 1015
AP. 1017
Çikolata II Bacitracin Agar
BT-2030
Lim Sıvı Besiyeri (CNA’lı Todd Hewitt) (B Grubu Streptokoklar için), 5 mL
Lowenstein-Jensen Besiyeri
AP. 1018
CLED (Sistin-Laktoz-Elektrolit Eksik) Agar
AP. 1019
% 5 At Kanı ile Kolumbia Agar
AP. 1020
% 5 Koyun Kanı içeren Kolumbia Agar
AP. 1021
% 5 At Kanı ile Kolumbia CNA Agar
AP. 1022
% 5 Koyun Kanı İçeren Kolumbia CNA Agar
AP. 1023
Mısır Unu Agar
AP. 1024
DNaz Testi Agar
AP. 1025
Metil Yeşilli DNaz Test Agar
AP. 1026
Desoksikolat-Sitrat Agar
AP. 1027
Eosin Metilen Blue Agar
AP. 1028
GBS Agar (Grup B streptokok izolasyonu için)
AP. 1029
1% Çoğalma Suplement ile GC II Agar
AP. 1030
GC-Lect Agar
AP. 1031
Haemophilus Medium Agar
AP. 1032
Hektoen Enterik Agar
AP. 1033
Levine EMB Agar
AP. 1034
Salt & Crystal Violetsiz MacConkey Agar
AP. 1035
MacConkey 2 Agar
AP. 1036
MacConkey 3 Agar
AP. 1037
Sorbitol’lu MacConkey Agar
AP. 1038
Mannitol Salt Agar
AP. 1039
6UG / L Oksasilin ile Mannitol Salt Agar
AP. 1040
AP. 1041
AP. 1059
AP. 1060
Tayer Martin Selektif Agar
BT-2031
AP. 1061
Tripticase Soy Agar (Soya-Kasein Digest Agar)
BT-2032
AP. 1062
Lesitin ve Polisorbat 80 ile Tripticase Soy Agar
BT-2033
AP. 1063
% 5 At Kanı ile Soya Agar Tripticase
BT-2034
AP. 1064
% 5 Koyun Kanı ile Soya Agar Tripticase
AP. 1065
AP. 1066
Ürün Adı
BT-2061
BT-2069
5 mL
BT-2070
Selenit Sistein Sıvı Besiyeri, 9 mL
BT-2071
Selenit-F Sıvı Besiyeri (Salmonella için zengineştirilmiş),
5 mL
BT-2072
Selenit-F Sıvı Besiyeri (Salmonella için zengineştirilmiş),
10 mL
MIL ( İndol Lizin Hareket ) Besiyeri, 5mL
BT-2073
BT-2035
MİO ( İndol Ornitin Hareket) Besiyeri, 5 mL
BT-2074
İndikatörsüz Tioglikolat Besiyeri-135C, 5 mL
XLD Agar
BT-2036
MİU ( İndol Üre Hareket) Besiyeri, 5 mL
BT-2075
%1’lik Triptofan Solusyonu (İndol Üretimi İçin), 5 mL
Maya Özü Glikoz Kloramfenikol Agar
BT-2037
Müller Dekarboksilaz Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2076
Tripticase Soy Sıvı Besiyeri
AP. 1067
Yersinia Selektif Medium (CIN Agar)
BT-2038
Arjininli Müller Dekarboksilaz Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2077
Üreaz Tesi Sıvı Besiyeri, 3 mL
AP. 1068
Trypticase Soy Agar (Contact / Rodac Plate)
BT-2039
Lizinli Müller Dekarboksilaz Sıvı Besiyeri, 5 mL
AT-3001
Çikolata II Yatık Agar
BT-2001
Adonitol’lü Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2040
Ornitinli Müller Dekarboksilaz Sıvı Besiyeri, 5 mL
AT-3002
Bile Esculin Yatık Agar
BT-2002
Arabinoz’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2041
Hareket Besiyeri, 5 mL
AT-3003
Kligler Demir Agar
BT-2003
Dekstroz’lu (Glukozlu) Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2042
MR-VP (Metil Red- Voges Proskauer) Sıvı Besyeri, 5mL
AT-3004
Lizin Demir Yatık Agar
BT-2004
Dulsitol’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5mL
BT-2043
Müller Hinton II Sıvı Besiyeri, 5 mL
AT-3005
Nütrient Yatık Agar
BT-2005
Laktoz’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5mL
BT-2044
%5 Lizisli Koyun Kanlı Müller Hinton II Sıvı Besiyeri
AT-3006
Fenilalanin Yatık Agar
BT-2006
Maltoz’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5mL
BT-2045
Nütrient Sıvı Besiyeri, 5 mL
AT-3007
BT-2007
Mannitol’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5mL
BT-2046
OF Bazal Sıvı Besiyeri, 5 mL
Gentamisin ve Kloramfenikol İçeren Sabouraud Dekstroz
Yatık Agar
BT-2008
Sorbitol’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5mL
BT-2047
Arabinozlu OF Besiyeri, 5 mL
AT-3008
BT-2009
Sukroz’lu Andrade’nin Sıvı Besiyeri, 5mL
BT-2048
Dekstroz’lu OF Besiyeri, 5 mL
Sikloheksimidin ve Kloramfenikollu Sabouraund Dextroz
Yatık Agar (Ulusal Cam Şişe), 12ml
Alkali Peptonlu Besiyeri (Vibro’lar için), 5 mL
BT-2049
Dulsitol’lü OF Besiyeri, 5 mL
AT-3009
BT-2010
Kloramfenikollu Sabouraund Dextroz Yatık Agarı (Ulusal
Cam Şişe), 12ml
BT-2011
Alkali Peptonlu Besiyeri (Vibro’lar için), 10 mL
BT-2050
Fruktoz’lu (Levuloz) OF Besiyeri, 5 mL
AT-3010
Simmons Citrate Yatık Agar
BT-2012
Charcoal’lü Amies Tranport Besiyeri, 5 mL
BT-2051
Laktoz’lu OF Besiyeri, 5 mL
AT-3011
Triple Sugar Iron Yatık Agar
Mueller Hinton Agar
BT-2013
Beyin Kalp Infüzyon Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2052
Maltoz’lu OF Besiyeri, 5 mL
AT-3012
Üre Yatık Agar
% 4 NaCI ile Mueller Hinton Agar
BT-2014
Tamponlanmış Peptonlu Sıvı Besiyeri, 5 mL
BT-2053
Mannitol’lü OF Besiyeri, 5 mL
*Besiyerlerinin kalite kontrolleri standart ATCC suşları ile yapılmaktadır.
*Besiyerlerinin kalite kontrolleri standart ATCC suşları ile yapılmaktadır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 147 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа