close

Enter

Log in using OpenID

- "1 - Kıbrıs Gazetesi

embedDownload
_ _ _ _------il
KIBRISSeri ilanları
L . . - -_ _ _ _
iLAN BÜROLARı: Lefkoşa Merkez: 2252555 - Fax: 225 5176 - Lefkoşa çarşı: 2282505 - Gazimağusa: 3652600 - Girne: 8153983 - Güzelyurt: 7142157 - Karpaz: 374 5178 - Londra: 077 115781 31
..
..
®
SAHiBiNDEN SATILIK ARAZi
Yeni iskele i Sipahi Köyü'nde mü kim Pafta iii Harita 31 Parsel
295/2 295/3 6 Dönüm üç evlek arazi sahibinden satılıktır.
Referanslar: Marinaya yakın tüm altyapısı tamam.
Acilen ve önemle duyurulur
RAM TRADING
DAGITIM ve MONTAJ ELEMANı
•
•
•
•
BEYAZ EŞYA TEKNiSYENi
ikamet eden
DAGITIM ELEMANı aran ıyor.
Yzb. Tekin Yurdabak Cad. No:33
Ortaköy Lefkoşa i Tel: 2278244
(Rel:Bl)
DUYURU
KUZEY KIMYA LTD.
• su DEPOSU TEMIZLIK VE DEZENFEKTE,
DENIZ BALE OKULU
• SEBIL TEMIZllGi,
• SU TESISAT IŞLERi YAPılıR .
0392
MUNHAL
Haz" mutfak, mobilya ve
kapı montaj ustalan
Tel: 0392 2288298
Adres: 9 Eylül Sokak
Kasapoğlu Apt.
almacaktır.
Müracaat Tel: 0533 826 21 88
Ko/tuk döşeme
1 haftada teslim.
Çok uygun fiyat/ar
Hazır perde/er
Stock koltuk set/eri
8155791 - 8153911
KöşklOçiftlik i LEFKOşA
A d ay lar ın 1 adet ves i ka lı k fotoğ ra fl arı yl a
birli kte, Ram Tra ding Ltd. merkez ofis in e
başv u ru l arı n ı ya pm a l a rı veya
[email protected] adancemil.com adresi ne fotoğrafla rını
içeren C.V.'lerin i göndermeleri ge rekmekt edir
DENiZ
BALE
4 9YILLlK TECRüBE
IŞIL
Son başvuru tarihi: 03.10.2014
www.arcelik·cyprus.com
GERMANY CAR PARTS
i
AKÇAY
05338310004 - 0533 838 0000
MÜNHAL
Pazarlama Sorumluluğu
Yapabilecek Prezantabl
Yönetici Alınacaktır.
Kalıpçı Ustası;
Oto Elektrikçisi, Kaparta Boya
Ve Tır Şoförü;
Ustası
Her türlü araç elektriğinden anlayan deneyimli
oto elektrikçisi, kaporta boya i şlerinde üst düzeyde
çalışabilecek deneyimli usta ve ehliyet sahibi uzun
yıllar iş deneyimine sahip tır şoförü
al ınacaktı r.
-------my{!~~~
W
Yapı
Malzemeleri
MiMAR ve iç MiMAR
BAYAN personel alınacaktır.
e-mail: [email protected]
Haspolat San. böl yolu üzeri Atatürk Cad. No: 59 HASPOLAT
Tel: 444 60 20 / 0542 859 29 34/ 0533 834 39 34
Adres:
K.Kaymaklı
Kuzey Kıbrıs Organik Üreticiler Birliği i.
Genel Kurulu 11 Ekim 2014 ,
Cumartesi günü saat: 1O:OO'da Lefkoşa'da ,
Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemle
Olağan
gerçekleşti rilecektir.
Projeden anlayan en az 5 yıllık iş garantisi
verebilecek deneyimli düzenli ve titiz çalışabilen
(Günlük 150TL Net maaş . )
Tel: 22 80 910 - 0542 888 0510· 0533 8771515
[email protected]
"1
KUZEY KIBRIS ORGANiK
ÜRETiciLER BiRLici
I. OLACAN GENEL KURUL ÇACRISI
CiDDI MUTFAK LTD
Firmamızda Ürün ve
RAF
-
&i Ram Trading Ltd., Ecevit Caddesi Na: 115, Girne
D Santral: 815 65 00
~
444 O 300
••
Arçelik Teknik Servis'te görevlendirilmek
• Meslek Lise lerin in ilgi li bölümlerind en
mez un
• KKTC vata nd aşı
• Lefkoşa civar ınd a ika met eden
• Askerli k görevini tama ml a m ış
• S ürü ş ehliyeti sa hibi
0533 840 3014
CITY WINGS EXPRESS DELlVERY
M.§lğusa'da
KKTC va ta nd aşı
Girn e c i va rınd a ika met eden
Askerli k görevi ni t a m a ml a mı ş
Sü r üş ehliyeti sa hibi
Ev, ofis, yeni bitmiı in~aat,
cam, paniur temizliği , hah,
koltuk yıkama , kristalize
mermer dialoma yapıhr.
Mustafa Bayraktar i Tel: 0542 852 3415
(Rel: DM)
Arçelik Girne Mağazası'nda görevlendirilmek
BAHAR TEMiZLiK
Bolu Sok.Gerçek 6Apt No 1 Lefkoşa
Kurucu Üyelerimiz ve tüm Organik
Üreticilerimizin Genel Kurulumuza gereken
ilgiyi göstermesini ve katılımını rica ederiz.
Şevke t
K ıs rn et
,
Trad ln g
TEl.:225 47 25 i 225 32 44
www.kismetraf.com
başkanlığının
oluşturulması.
2) Yönetim ve Denetim
3) Dilek ve Temenniler.
kurullarının
seçimi.
Kurucu üyeler adına
Bozdağ Engin SAviM
(Telefon no: 0533 867 35 53)
Lefkoşalı
0533 873 4672 - 0542 851 5410
-
Organize Sanayi Bölgesi i LEFKOŞA
GÜNDEM:
1) Açılış ve divan
TAPU VE KADASTRO
(Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri)
Yasası Madde 24/25 tahdmda ilan
* Gönyeli-Güzelyurt anayoluna "sıFıR"
* 5700 Ayakkare,
* imarı % 140, 4 Kat,
* Veya, imarı % 160, 5-6 Kat,
* Konut + Ticari izinli,
r:iiiiiin
~'7iAF~
Yıltan
Bayraktar Als Yayla
Mahallesi'nde kayıt no: 3163 Pafta/Harita
XX11/17E1 Ada - Parsel No 687/4 tahtındaki
Soluk Sırtı Mevkiinde 3 Dönün - evlek ayakkare tarlanın 2/12 hissesini Girneli
Kadriye Barbaros Karahan 'a TL 350.000
(Üçyüz Elli Bin TL) Mukabilinde Girne Tapu
Dairesinin S-1033/14 numaralı satış takdiri
ile satmağa muvafakat etmiş olduğu ilan
T.K.M . (a)
olunur.
~:, :._ VU~~y
ESTATE AGENeV
AcilEN SATılık
ARAZilER, EvlER VE
dAiRElER ARANıYOR.
Cep: 0533 861 7887
Tel.: 03928150492
Fax: 039281 56737
Fabrikadan
Kıbrıs arıcılarına
"Arıcılık
Tüm
Malzemeleri"
y. Erçika.Trd LTD
Tel: 0392 225 2452
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 082 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content