close

Вход

Log in using OpenID

110000A0059 Tamboy Klavuzu (TR-GB)

embedDownload
TR
Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu
GB
Full size oven operating manual
110000A0059
Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
This product has been manufactured as considerate to the environment in modern installations without detrimental to the nature..
TR
Değerli Müşterimiz,
Bu ürün modern tesislerde üretilmiş ve kalite kontrollerinden geçirilerek sizlere sunulmuştur.
Bizi tercih ederek almış olduğunuz ürününüzün size en iyi verimi sağlamasını istiyoruz.
Üründen tam olarak memnun olmak ve güvenliğinizi garantiye almak için lütfen ürünü
kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı tavsiye ediyoruz.
Esteemed Client,
GB Our
This product has been manufactured in modern installations and presented to your use after a quality control process.
We would like that this product has been bought by you by preferring our firm be provide you best output.
It is kindly requested that operating manual of this product be read prior to use and be kept as reference book in order to make sure
your product's guarantee and be satisfied with provided customer satisfaction offered by our company.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
PCB içermez.
İÇİNDEKİLER
SAYFA
NO
AÇIKLAMA
TABLE OF CONTENTS
PAGE
NO
REMARK
4
Emniyet Bilgileri / Önemli Uyarılar
22
Safety information/ Important warnings
5
Fırının Kurulumu ve Montajı
23
Installation and assembly oven
Technical specifications of oven
6-7
Fırının Teknik Özellikleri
24 - 25
8
Enjektör Değiştirilmesi
26
Replacement of injectors
9
Ürünlerde Elektrik Bağlantısı
27
Wiring in products
10
Fırının ve Kontrol Panelinin Tanımı
28
Description of oven and control panel
11 - 13
Ocak ve Fırın Kullanımı
29 - 31
Stove and oven use
14 - 17
Elektronik Saatin Ayarlanması
32 - 35
Adjustment of electronic meter
18
Bakım veTemizlik
36
Service and cleaning
19
Düğme Koruma Levhası
37
Button protection board
20
Çevrenin Korunması
38
Environment protection
21
Yemek Pirişme Tablosu
39
Eat baking
table
TR
1.EMNİYET BİLGİLERİ / ÖNEMLİ UYARILAR
1- Fırını kullanmadan önce bütün bant ve ambalaj malzemelerini çıkarınız.
2- Fırınınızın kullanım voltajı ürün arkasındaki etiket bilgilerinde verilmiştir.
3- Fırınınızı kullanmadan önce tüm önemli emniyet tedbirlerini alınız ve kullanım kılavuzunu baştan sona kadar okuyunuz.
4- Elektrik tesisatınızdaki sigorta akım değeri monofazla çalışan fırınlarda16 A dan , tri-fazla çalışan fırınlarda 32 A dan az olmamalıdır.
5- Fırınınızı toprak hatlı bir prizde kullanınız.Uygun olmayan bağlantı nedeniyle ortaya çıkan problemler cihazınızın GARANTİ KAPSAMINA girmez
6- Fırınınızın gaz hortumunu ve elektrik kordonunu sıcak bölgelerden, keskin kenarlardan ve ısınan yüzeylerden uzak tutunuz.
7- Besleme kordonu arızalandığı zaman servise başvunuz.
8- Gaz kaçağı kontrolü yaparken kesinlikle çakmak, kibrit, sigara ateşi yada benzeri bir alev çeşidi kullanmayınız.
9- Fırınınız, herhangi bir baca sistemine direkt olarak bağlanılarak kullanılamaz, bu nedenle cihazın çalıştırıldığı ortamda havalandırma
ile ilgili gerekliliklere uyulmalıdır.
10- Fırınınızın kullanımı, bulunduğu odada ısıya ve rutubete neden olur. Odanın iyice havalandırılmasını sağlayınız. Ürün arkasındaki
havalandırma deliklerini kapatmayınız ve mekanik bir havalandırma cihazı (aspiratör) takınız. Fırının uzun süre yoğun şekilde kullanılması
ilave havalandırma gerektirebilir; örneğin pencerenin açılması veya daha etkili bir havalandırma ya da mevcut olduğu hallerde mekanik
havalandırmanın artırılması gibi. Fırın çalışırken, havalandırma delikleri hiçbir şekilde kapatılmamalıdır.
11- Fırın kullanımdayken ulaşılabilen kısımlar sıcak olabilir, çıplak elle temas edilmemeli ve küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
12- Fırın sıcakken kesinlikle fırın camına el sürmeyiniz.
13- Fırınınızı kullanmadan önce, perde, tül, kağıt gibi yanıcı ve tutuşucu maddeleri cihazınızdan uzak tutunuz.
14- Basınçlı kapları, kağıt, plastik ve kumaş da dahil yanıcı maddeleri dinlendirme gözüne, ocak bekleri yakınına veya fırının iç pişirici
kısmına sokmayınız.
15- Ocak alevlerinin kazara sönmesi halinde, ocak kontrol düğmesini kapatınız ve ortamı iyice havalandırınız. Bu zaman içerisinde elektrik
düğmeleri ve kıvılcım çıkarabilecek herhangi bir işlem yapmayınız.
16- Cihazın tipine göre güç kablosunun ucları açık ise tesisat ile ürün arasına bütün kablo bağlantılarını kesebilecek uygun bir anahtar yerleştiriniz.
17- Fırınınızı yerine yerleştirdiğinizde zemine dengeli bastığından emin olunuz.Eğer dengeli basmıyorsa ayakların yüksekliklerini ayarlayarak
dengeyi sağlayınız.
- Ocak kapağı sıcak ve/veya yanmakta olan ocakların üzerine kapatılmamalıdır.
- Fırınınızı ve Ocağınızı amacı dışında kesinlikle kullanmayınız.
- Fırınınızı kullanıma hazır hale getirebilmek için en yakın yetkili servisi çağırınız.
4
4
2. FIRININ KURULUMU VE MONTAJ
GAZ GİRİŞİ OLAN ÜRÜNLERDE
1. Kelepçeyi hortuma takınız. Hortumun bir ucunu kaynar suda ısıtarak gaz girişinin sonuna
kadar geçiriniz ve kelepçeyi tornavida ile sıkınız.(bak. Resim 1)
2. Sızdırmazlık kontrolü için; Kontrol panosundaki düğmelerin kapalı, tüpün açık
konumda olmasına dikkat ediniz. Hortumun bağlantı ucuna bir miktar sabun köpürtüp
sürünüz. Gaz kaçağı varsa sabunlu kısımda köpürme olacaktır. Tekrar dikkatli bir
şekilde kelepçeyi sıkarak kontrolünü yapınız.(bak. Resim 1)
ELEKTRİK GİRİŞİ OLAN ÜRÜNLERDE
1. Fişli ürünlerde, fişi uygun topraklı bir prize takınız.
2. Fişli olmayan üründe ise yetkili servis vasıtasıyla ve uygun bir kablo kullandırarak
ürünü tesisata bağlattırınız.
RESİM 1
FIRININ YERLEŞTİRİLMESİ
1. Cihazınız 1. sınıf bir alettir. İlgili tarihteki montaj yönetmeliklerine uygun olarak montaj
edilip bağlanmalıdır.
2. Fırın ile bitişiğindeki yatay duvarlar arasındaki açıklık aşağıdaki şekilde olmalıdır
(bak. Resim.2)
3. Hem gaz hem de elektrik bağlantısı olduğundan dolayı, fırın her iki enerji kaynağına
yakın bir yere yerleştirilmelidir.
RESİM 2
5
3.FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
60 x 60 TAMBOY FIRIN
DIŞ GENİŞLİK
50 x 50 TAMBOY FIRIN
50 x 60 TAMBOY FIRIN
500 mm
DIŞ GENİŞLİK
500 mm
DIŞ DERİNLİK
600 mm
DIŞ DERİNLİK
500 mm
600 mm
DIŞ GENİŞLİK
DIŞ DERİNLİK
600 mm
DIŞ YÜKSEKLİK
850 mm
DIŞ YÜKSEKLİK
850 mm
DIŞ YÜKSEKLİK
850 mm
FIRIN HACMİ
65 Lt
FIRIN HACMİ
45 Lt
FIRIN HACMİ
45 Lt
ALT REZİSTANS
1300 W
ALT REZİSTANS
800 W
ALT REZİSTANS
800 W
ÜST REZİSTANS
1100 W
ÜST REZİSTANS
800 W
ÜST REZİSTANS
800 W
TURBO REZİSTANS
2200 W
TURBO REZİSTANS
1800 W
TURBO REZİSTANS
1800 W
GRİL REZİSTANS
2200 W
GRİL REZİSTANS
1800 W
GRİL REZİSTANS
1800 W
PLATE GÜCÜ Ø 145 mm
1000 W
PLATE GÜCÜ Ø 145 mm
1000 W
PLATE GÜCÜ Ø 145 mm
1000 W
PLATE GÜCÜ Ø 180 mm
1500 W
PLATE GÜCÜ Ø 180 mm
1500 W
PLATE GÜCÜ Ø 180 mm
1500 W
PLATE GÜCÜ Ø 145 mm Rapit
1500 W
PLATE GÜCÜ Ø 145 mm Rapit
1500 W
PLATE GÜCÜ Ø 145 mm Rapit
1500 W
PLATE GÜCÜ Ø 180 mm Rapit
2000 W
PLATE GÜCÜ Ø 180 mm Rapit
2000 W
PLATE GÜCÜ Ø 180 mm Rapit
2000 W
220-240 V 50 Hz
BESLEME GERİLİMİ
220-240 V 50 Hz
BESLEME GERİLİMİ
220-240 V 50 Hz
BESLEME GERİLİMİ
NOT: Bu kılavuz birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen özelliklerden bazıları sizin cihazınızda yer almayabilir
OCAK KISMI HAVUZLU OLAN ÜRÜNLERDE GAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPILABİLİR.ANCAK OCAK KISMI BORULU OLAN ÜRÜNLERDE GAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPILAMAZ.
BORULU SİSTEM FIRINLARIN GAZ HARCAMA ve GÜÇ DEĞERLERİ
Tamboy Fırın
Pipolu
Sistem
Küçük Bek
Orta Bek
Büyük Bek
Üst Brülör
6
Alt Brülör
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
G-30
30 mbar
Güç
(kW)
0,9
1,00
1,43
1,61
1,85
2,11
1,41
1,50
1,82
2,05
Harcama
(kg/h)
0,90
1,43
1,85
1,41
1,82
37 mbar
Güç
(kW)
0,75
0,83
1,30
1,44
1,65
1,83
1,55
1,72
2,00
2,22
Harcama
(kg/h)
0,74
1,27
1,62
1,96
1,55
G-31
50 mbar
Güç
(kW)
0,85
0,94
1,50
1,67
1,90
2,11
1,45
1,61
1,80
2,00
Harcama
(kg/h)
0,86
1,50
1,86
1,43
1,75
37 mbar
Güç
(kW)
0,90
1,00
1,45
1,61
1,90
2,11
1,35
1,59
1,85
2,05
Harcama
(kg/h)
0,89
1,38
1,84
1,29
1,76
G-20
20 mbar
G-25
25 mbar
25 mbar
20 mbar
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
0,85
0,94
1,40
1,55
2,00
2,22
1,60
1,78
2,00
2,22
0,089
0,95
1,05
1,55
1,72
2,25
2,50
1,80
2,00
2,20
2,44
0,100
0,80
0,89
1,35
1,50
1,90
2,11
1,85
2,05
2,20
2,44
0,096
0,70
0,78
1,20
1,33
1,70
1,89
1,65
1,83
2,00
2,22
0,086
0,142
0,213
0,169
0,215
0,157
0,238
0,191
0,240
0,159
0,223
0,231
0,273
0,142
0,200
0,206
0,245
60x60 TAMBOY HAVUZLU SİSTEM FIRINLARIN HARCAMA ve GÜÇ DEĞERLERİ
G-30
60x60
Havuzlu
Sistem
Küçük Bek
Orta Bek
Büyük Bek
Üst Brülör
Alt Brülör
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
G-31
37 mbar
30 mbar
50 mbar
G-20
37 mbar
G-25
20 mbar
25 mbar
25 mbar
20 mbar
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
0,8
0,9
1,3
1,4
2,0
2,2
2,3
2,6
2,3
2,6
0,063
0,8
0,9
1,4
1,6
2,2
2,4
2,5
2,8
2,4
2,7
0,063
0,9
1,0
1,3
1,4
2,2
2,4
2,9
3,2
2,7
3,0
0,071
0,8
0,9
1,2
1,3
1,9
2,1
2,2
2,4
2,1
2,3
0,062
0,7
0,8
1,5
1,7
2,2
2,4
2,3
2,6
2,4
2,7
0,07
0,6
0,7
1,7
1,9
2,4
2,7
2,6
2,9
2,7
3,0
0,08
0,60
0,70
1,40
1,60
2,00
2,20
2,20
2,40
2,20
2,40
0,07
0,60
0,70
1,20
1,30
1,80
2,00
2,00
2,20
2,00
2,20
0,07
0,102
0,158
0,181
0,181
0,110
0,173
0,197
0,189
0,102
0,173
0,229
0,213
0,093
0,148
0,171
0,163
0,16
0,23
0,24
0,25
0,18
0,25
0,27
0,28
0,17
0,24
0,24
0,27
0,15
0,22
0,24
0,25
50x50 & 50x60 TAMBOY HAVUZLU SİSTEM FIRIN HARCAMA ve GÜÇ DEĞERLERİ
G-30
50x60 & 50x50
Havuzlu
Sistem
Küçük Bek
Orta Bek
Büyük Bek
Üst Brülör
Alt Brülör
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
Net
Brüt
30 mbar
37 mbar
G-31
50 mbar
37 mbar
G-20
20 mbar
G-25
25 mbar
25 mbar
20 mbar
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(kg/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
Güç
(kW)
Harcama
(m^3/h)
0,8
0,9
1,3
1,4
2,0
2,2
1,4
1,5
1,8
2,0
0,063
0,8
0,9
1,4
1,6
2,2
2,4
1,5
1,7
2,0
2,2
0,063
0,9
1,0
1,3
1,4
2,2
2,4
1,4
1,6
1,7
2,0
0,071
0,8
0,9
1,2
1,3
1,9
2,1
1,2
1,6
1,8
2,0
0,062
0,7
0,8
1,5
1,7
2,2
2,4
1,6
1,8
2,0
2,2
0,07
0,6
0,7
1,7
1,9
2,4
2,7
1,8
2,0
2,3
2,4
0,08
0,60
0,70
1,40
1,60
2,00
2,20
1,87
2,05
2,20
2,44
0,07
0,60
0,70
1,20
1,30
1,80
2,00
1,66
1,83
2,00
2,22
0,07
0,102
0,158
0,111
0,143
0,110
0,173
0,122
0,154
0,102
0,173
0,113
0,138
0,093
0,148
0,100
0,137
0,16
0,23
0,17
0,22
0,18
0,25
0,191
0,240
0,17
0,24
0,23
0,27
0,15
0,22
0,21
0,25
7
4. ENJEKTÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Izgaraları bek ve bek kapaklarını cihazınızın üzerinden alınız.
Uygun bir el aleti kullanarak kullanarak, enjektörleri sökünüz ve kullanılan gaz sınıfına uyumlu olanlarla değiştiriniz. ( bak. Resim 3 )
.
Termostatlı gazlı musluklarda;
debi gaz ayarı şekildeki gibi
2,5x80 mm düz tornavidayla yapılır.
RESİM 3
OCAK MİNİMUM AYARININ YAPILMASI :
- Ayarlanmak istenen ocağı yakarak düğmesini minimum konumuna getiriniz.
- Düğmeyi yerinden sökünüz.
- Uygun bir ince uclu tornavidayı şekideki (bak. Resim 4 ) gib kullanarak.Minumum konumdaki alev büyüklüğünü ayarlayınız.
(Alev büyüklüğünü arttırmak için tornavidayı sola , azatltmak için ise sağa çeviriniz. )
- İşlem bittikten sonra düğmeyi yerine takınız.Ürününüz yeni gaz ayarıyla kullanıma hazırdır.
Not: Yukardaki işlemlerin uzman bir yetkili servis tarafından yapılması tavsiye edilir.
HAVUZLU SİSTEM
( Dönüşümü Yapılır )
8
PİPOLU SİSTEM
( Dönüşümü Yapılamaz )
5. ÜRÜNLERDE ELEKTRİK BAĞLANTISI
FİŞLİ ÜRÜNLER
Ürünün fişini prize takmadan önce;
Ürünün arkasında bulunan tip etiketindeki voltaj değerlerinin bulunduğunuz ülkede kullanılan voltaj değerine
uygun olup olmadığını, ayrıca tip etiketindeki güç değerine tesisatınızın uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
Ürünü fiş tipine uygun topraklı bir prize bağlayınız.
!! Cihazınızda yapılacak her türlü tamirat öncesinde fişi prizden çıkatmayı unutmayınız.
FİŞSİZ ÜRÜNLER ( MONOFAZ - TRİFAZ BAĞLANABİLİR ÜRÜNLER )
Bu tip ürünlerde herhangi bir fiş veya güç kablosu bulunmamaktadır.Dolayısıyla ürün tesisata direk bağlanmalıdır.
Bağlantı işlemi mevcut tesisata göre monofaz veya trifaz olmak üzere aşağıdaki şekillerden biri baz alınarak yapılır.
Cihazla birlikte verilmiş köprü metalleri aşağıdaki şekillerde gösterilen istenilen bağlantı tipine uygun şekilde yerleştirilir.
3N 400 V AC
5x1,5 mm²
220-240 V AC
3x4 mm²
TRİFAZ
MONOFAZ
NOT : Tesisata direk bağlantı işlemi, yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
9
5. FIRIN VE KONTROL PANELLERİNİN TANIMI
1- Büyük Bek
2- Normal Bek
3- Küçük Bek
4- Kumanda Paneli
5- Tutamak
6- Üst Tabla
7- Üst Cam Kapak / Metal Kapak
(Modele göre değişiklik gösterebilir.)
8- Ön Cam Kapak
9- Hotplate
10- Alt Kapak
Fırın Izgarası: Fırının
tepsisinin haricinde
diğer kapların kullanımı için.
Yumuşak pastalar,
dondurulmuş gıdalar ,
pizza doğrudan fırın
rafında ızgara
yaparken damlayan
yağın biriktirilmesi için
de kullanılabilir.
KUMANDA PANELİNİZDE BULUNABİLECEK İŞARETLERİN ANLAMLARI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.
Bu işaretlerden hangisi sizin modelinize uygun ise sadece o işaretin anlamına bakınız.
İşaretler diğer modelleri de anlatım olarak içerdiği için genel olarak kullanılmıştır.
Fırın Kısmını Gösterir
Termostat Düğmesi
Fan + Alt Rezistans
Sol Arka Ocak Gözü
Üst Brülör veya Üst Rezistans
Fan + Üst Rezistans
Sol Ön Ocak Gözü
Alt Brülör veya Alt Rezistans
Fan + Alt-Üst Rezistanslar
Sağ Arka Ocak Gözü
Alt+Üst Brülör veya Alt-Üst Rezistans
Tam Alev
Sağ Ön Ocak Gözü
Grill Rezistans
Kısık Alev
Elektrikli Ocak Gözü
Fan
Çakmak
Mekanik Timer Düğmesi
Fan + Turbo Rezistansı
Lamba
Piliç Çevirme
10
7. OCAK ve FIRININ KULLANIMI
1.Elektrikli Ocağın Kullanılması
Elektrik ocağınızı hangi ısı ayarında kullanmak istiyorsanız düğmeyi saat yönünde çevirerek ayarlayınız.
Pişirme işlemi bitince düğmeyi tekrar “ ” konumuna getiriniz.(Bak. Resim 5 )
1. KADEME
145 mm
1000 W
180 mm
1500 W
145 mm
1500 W
Rapit
180 mm
2000 W
Rapit
2 . KADEME
3. KADEME
250 W
750 W
1000 W
350 W
1150 W
1500 W
500 W
1000 W
1500 W
850 W
1150 W
RESİM 5
2000 W
İlk kullanımda elektrik ocağınızı 3. konumda 5 dakika çalıştırınız.
Bu işlem ocağınızın üzerindeki ısıya duyarlı maddenin yanarak sertleşmesini sağlayacaktır.
Elektrik ocağı ile mümkün olduğunca tam temas sağlayan düz tabanlı tencereler kullanınız. Böylece enerjiyi daha verimli kullanmış olursunuz.
2.Gaz Ocağının Kullanılması
Ocağın Yakılması
- Eğer Ürününüz Kendinden Çakmaklı ise;
Yakmak istediğiniz ocak gözünün düğmesinin üzerine hafif bastırıp
sol tarafa doğru çevirip gazı açınız çakmak kendinden olduğu için
buji ateşlemesi düğmeye bastığınız sürece yapılacaktır.
İstediğiniz Ocak gözü yandıktan sonra düğmeyi bırakınız.
- Eğer Ürününüz Butondan Çakmaklı ise
Yakmak istediğiniz ocak gözünün düğmesine hafif bastırıp sol tarafa
doğru çevirip gazı açınız ve diğer elinizle çakmak butonuna basınız.
İstediğiniz Ocak gözü yandıktan sonra düğmeyi bırakınız.
- Eğer ürününüz Ççakmaksız ise
Yakmak istediğiniz ocak gözünün düğmesinin üzerine hafif bastırıp
sol tarafa doğru çevirip gazı açınız kibrit veya çakmak yardımıyla
ocak gözünü yakınız.
KAPALI
BÜYÜK ALEV
KÜÇÜK ALEV
RESİM 6
Pişirme işleminiz bittikten sonra işi biten ocak gözünün düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz.( bak.resim.6 )
11
Maksimum verimi elde etmek için kullanılacak
tencerenin tabanının, düz tabanlı olmasına ve aşağıda taban ölçüleri
verilen tencereleri kullanmaya dikkat ediniz.( bak. RESİM 3 )
Kuvvetli Bek için 24 – 28 cm
Normal Bek için 18 – 24 cm
Yardımcı Bek için 12 – 18 cm
RESİM 7
3.FIRIN KULLANIMI
- GAZLI FIRINLAR İÇİN Fırınınızı ilk çalıştırdığınızda izolasyon malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarını kullanmaktan kaynaklanan bir koku yayılacaktır. Önce 30 dakika fırın
düğmesini açık konuma getirerek fırını çalıştırınız. Bu işlemden sonra ortamı havalandırınız.
Fırın çakmağı Olan Ürünlerde : Fırın kumanda panelinde bulunan ateşleme butonu ile fırın içerisindeki brülörü kolayca ateşleyebilirsiniz. Ateşleme
butonuna her basışınızda buji otomatik olarak ateşlenir. Brülörün yanıp yanmadığını gözetleme deliğinden bakarak anlayabilirsiniz. Brülör
yanana kadar ateşleme işlemine devam ediniz.
Gaz emniyetli Fırınlarda; herhangi bir sebeple alev sönerse özel emniyet tertibatı gazı keser ve fırın içerisine gaz dolmasını engeller.
-Düğme basılı konumda iken ateşleyiniz ve yanmasını bekleyiniz. Fırında yanmanın başlayıp devam ettiğini kontrol deliğinden kontrol edebilirsiniz.
-Fırın brülörü alev aldıktan sonra düğmeyi 5-10 saniye basılı tutunuz. Bıraktıktan sonra yanma devam etmezse; aynı işlemi tekrarlayıp
düğmeyi 15 saniye basılı tutunuz. Eğer fırınınızda hala yanma olmazsa 1 dakika bekledikten sonra aynı işlemi tekrarlayınız.
-Ateşlemeden sonra kapağı kapatıp 15 dakikalık bir ön ısıtma yapınız.
-Pişirme bittikten sonra düğmeyi sağa doğru (saat ibresinin dönüş yönünde) çevirerek kapalı konuma alınız.
TEK BRÜLÖRLÜ FIRININ KULLANILMASI
Fırın Kumanda Düğmesi: Düğmeyi saat ibresi tersine çevirdiğinizde fırın brülörüne gaz gelmesi sağlanır.
Fırın kumanda düğmesini açık konuma getirmek için bastırarak sola doğru (saat ibresinin tersi yönünde) çeviriniz.
ÇİFT BRÜLÖRLÜ FIRININ KULLANILMASI
Fırın Kumanda Düğmesi: Düğmeyi saat ibresi tersine çevirdiğinizde fırın alt brülörüne gaz gelmesi sağlanır. Saat ibresi yönünde çevirdiğinizde
üst brülöre gaz gelmesi sağlanır.
Fırınınızda grill brülörü bulunmaktadır. Izgara yapmak için düğmeyi sağa doğru çeviriniz. Ateşleme için yukarıda anlatılan işlemleri
gerçekleştiriniz. Üst brülörün yandığına bakarak kontrol edebilirsiniz.
ALT BRÜLÖR+ÜST GRİLL REZİSTANS 'LI FIRININ KULLANILMASI
Fırın Kumanda Düğmesi: Fırın gaz düğmesini saat ibresi tersine çevirdiğinizde fırın alt brülörüne gaz gelmesi sağlanır,
fırın grill düğmesini saat ibresi tersi yönünde çevirdiğinizde üst grill rezistansı çalışır.
-Alt brülör ile üst grill rezistansı aynı anda çalışmaz.
ZAMAN AYAR ( TİMER DÜĞMESİ )
Düğmeyi saat yönünde döndürerek istenilen pişirme zamanına ayarlayınız. Ayarladığınız zaman dolduğunda zil çalacaktır.
Gazlı fırınlarda timer yalnızca zamanı bildirmek maksatlıdır zaman doluğunda fırını kapatmaz.
12
TERMOSTATIN KULLANILMASI
Termostat kontrol düğmesi gerekli pişirme sıcaklığını seçmenizi sağlar. Termostat devreye girdiği zaman, ön panodaki termostat ikaz lambası
yanar ve seçilen sıcaklığa ulaşıldığı zaman söner.
ALT ÜST REZİSTANSLI FIRIN
Fırın fonksiyon düğmesi yardımıyla Alt Rezistans, Üst Rezistans veya her ikisi birlikte çalıştırılabilir.
ALT ÜST REZİSTANS ve FANLI FIRIN
Fırın fonksiyon düğmesi yardımıyla Alt Rezistans, Üst Rezistans veya her ikisi birlikte çalıştırılabileceği gibi fanla beraber çalıştırılıp homojen bir ısı
dağılımı sağlanabilir.
ALT ÜST REZİSTANS ve GRİLLİ FIRIN
Fırın fonksiyon düğmesi yardımıyla Alt Rezistans, Üst Rezistans veya her ikisi birlikte çalıştırılabileceği gibi grill fonksiyonuda mevcuttur.
ALT ÜST REZİSTANS FANLI ve GRİLLİ FIRIN
Fırın fonksiyon düğmesi yardımıyla Alt Rezistans, Üst Rezistans veya her ikisi birlikte çalıştırılabileceği gibi fanla beraber çalıştırılıp homojen bir ısı
dağılımı sağlanabilir. Ek olarak grill fonksiyonuda mevcuttur.
TURBO FANLI FIRIN
Fırın fonksiyon düğmesi yardımıyla buz çözme fonksiyonu veya turbo fanlı pişirme fonksiyonu seçilebilir.
MULTİ FONSİYONLU FIRIN
Fırın fonksiyon düğmesi yardımıyla Alt Rezistans, Üst Rezistans, Grill , Turbo Fanlı, pişirme fonksiyonları seçilebilir.
PİLİÇ ÇEVİRMELİ MODELLERDE ;
Fırınınızda piliç çevirme yapmak için, şiş karşılama kanalını şekilde görüldüğü gibi tepsi kanalına yerleştiriniz. Tepsiyi fırınınızın tabanına
sürünüz. Şişin sivri kısmını haznedeki şiş yuvasına diğer ucunu şiş karşılama yuvasına yerleştiriniz. Fırının tabanına sürdüğünüz tepsiye 2 su
bardağı su koyunuz (Oluşacak yağ yanığı ve dumanı önleyecektir).Piliç çevirme butonuna basarak şişi dönmeye başlatabilirsiniz.
Kızartma işlemini başlanmat için ise üst brülörü veya grill rezistansı çalıştırınız.
Kanca sabitleme vidası
Şiş
Kanca
Şiş karşılama kanalı
PİLİÇ'İN ŞİŞE TAKILMASI
13
6.ELEKTRONİK SAATİN AYARLANMASI (SAATLİ MODELLERDE)
Fırınınızı kullanmaya başlamadan önce saatini ayarlamız gerekmektedir.
Aksi takdirde fırınınız çalışmaz.
Rezistanslara elektrik akımı saat üzerinden gelmektedir.
Rezistansın devreye sokulabilmesi için, saatin mutlaka ayarlanmış olması gerekir.
Fırınınızdaki saat, normal bir zaman saati gibi çalışır.
Elektrik kesildiğinde saatiniz sıfırlanır. Şebeke frekansının 50 Hz’den az olması halinde saatiniz geri kalır.
(Bu, saatten kaynaklanan bir arıza değildir. Böyle durumlarda saatinizi yeniden ayarlayınız.)
Yemeğin pişirme
süresini
programlamak
için kullanılır.
88 88
Timer
Stop
Önceden programlamaya
gerek olmadığı durumlarda
pişirmeye hemen başlamak
için kullanılır.
Saatli ürünlerde ;
Fırının çalıştırılması elektronik saat ve “fırın ısıtıcı
kumanda” ve “fonksiyon seçici” düğmeleri
yardımıyla yapılır.
3 çeşit pişirme işlemi mevcuttur.
•Manuel
•Yarı otomatik
•Tam otomatik
Öncelikle saati günün saatine ayarlamak gerekir.
14
Rakamları geri
almak için
kullanılır.
Rakamları ileri
almak için
kullanılır.
Uyarı sinyalini
programlamak
için kullanılır.
Pişirmenin sona ereceğini ve
fırının otomatik olarak
duracağı saati programlamak
için kullanılır.
Fırınınızın saatini ;
1. 0-24 saat arası pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.
2. 0-24 saat arası zil alarmı olarak kullanabilirsiniz .
3. Tam otomatik, yarı otomatik veya programsız
(manuel) pişirmeye programlayabilirsiniz..
4. 22.00 – 06.00 arası saatin rakamları (gece dolayısı ile)
sönük yanar. Bu bir arıza değildir.
AUTO: Sürekli yanarsa fırının programlanmış olduğunu
gösterir. ( “
” programsız pişirme hariç) Sürekli yanarsa fırının
çalışmakta olduğunu gösterir.
Timer
“
”: Sürekli yanarsa uyarı için programlanmış olduğunu
gösterir. Pişirme süresini veya pişirmenin
bitiş süresini
Stop
görmek istediğinizde , ilgili “
”“
”
tuşlarına basınız. Bastıktan 5 saniye sonra ekranda yine
günün saati görünür.
Bu işlemi yapabilmek için ;
Timer
1. Bir elinizle “
”,“
” tuşlarına aynı anda basarken diğer elinizle “-” , “+” tuşları ile
birer birer ilerleme yapılabildiği gibi sürekli basılı tutulursa hızlı bir şekilde ilerler.
2. Elinizi çektiğiniz andan itibaren saatiniz ve aynı anda da fırınınız manuel olarak
çalışmaya başlar.Fırınınızın çalışmasını istemiyorsanız “Fırın ısıtıcı kontrol” ve
“fonksiyon seçici” düğmelerinin kapalı olması gerekir.Eğer daha önceden tam yada yarı
otomatik program yapılmışsa, programı bozmadan saat ayarı yapılamaz.
(Bakınız saatin sıfırlaması).
Programsız pişirme (Hemen pişirme)
Programsız pişirme (Hemen pişirme)
Önce sıfırlama yapınız. Eğer, herhangi bir şekilde
fırınınızda daha önce programlı veya programsız
pişirme yapılmışsa ve hafızada daha önceden kalmış
bir program var ise göstergede “AUTO” yazısı yanıp
sönecektir. Bu iki durumda da programı sıfırlamanız
gerekir. Aksi takdirde programsız pişirme yapamazsınız.
Hiçbir program yapmadan pişirme işlemini kendiniz başlatıp yine kendinizin bitirmesi
demektir.
1-Eğer hafızada-herhangi bir program var ise saatinizi sıfırlayınız.
2-Pişireceğiniz yemeği fırına koyduktan sonra “fırın ısıtıcı kumanda” ve “fonksiyon seçici”
düğmelerini pişirme tablosunda verilen konuma getiriniz.
3-Programsız pişirmede saat elektrik devresini kesmez; yemeğin piştiğine kendiniz karar
vererek fırın ısıtıcı kumanda düğmesini “0” konumuna getiriniz
Saatin sıfırlanması
Önce sıfırlama yapınız. Eğer, herhangi bir şekilde
fırınınızda daha önce programlı veya programsız
pişirme yapılmışsa ve hafızada daha önceden kalmış
bir program var ise göstergede “AUTO” yazısı yanıp
sönecektir. Bu iki durumda da programı sıfırlamanız
gerekir. Aksi takdirde programsız pişirme yapamazsınız.
Yarı otomatik programlama yapılması
Fırınınızın pişirmeye hemen başlayıp belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak
durmasıdır. Bu programlamada, yemeğinizi ne kadar pişirecekseniz saate bu süreyi
girmeniz gereklidir.
1- “Fırın ısıtıcı kumanda” düğmesini pişirme tablosundan istediğiniz sıcaklığa,
“fonksiyon seçici” düğmeyi de aynı tabloda gösterilen konuma getiriniz.
8 8 38 8
Timer
Stop
1
88 88
2
Timer
2
Dikkat!
Program sıfırlanmadan tekrar programlama
yapılamaz.
Programı sıfırlamak için;
1 “
” tuşuna basıp
2 “
” tuşuna basarak rakamları sıfırlayınız ve
3 “
” tuşuna basınız.
Stop
1
Yemeğinizi fırına yerleştirdikten sonra;
2- “ ” tuşuna basarken aynı anda “+” tuşuna
basarak pişirme tablosundan seçeceğiniz pişirme
süresini ayarlayınız. Göstergede devamlı AUTO
yazısı ve “ ” işareti belirecektir. O andan itibaren
saatiniz geri saymaya başlamıştır.
Fırının çalışması sırasında “
” tuşuna basarak
kalan süreyi görebilirsiniz. Bu tuşa bastıktan 5
saniye sonra tekrar günün saati görünür.
3- Ayarladığınız pişirme süresi sonunda fırınınız otomatik olarak durur ve saat alarm verir.
Bu sırada AUTO yazısı göstergede yanıp sönerek sinyal verecek, “
” işareti de
silinecektir. Alarm sesini durdurmak için “
”,“
” ve “
” tuşlarından herhangi
birine basınız.
4- “Fırın ısıtıcı kumanda” ve “fonksiyon seçici” düğmelerini kapalı konuma getiriniz.
5- Göstergedeki AUTO yazısı hala yanıp sönmeye devam edecektir. Bu hafızadaki
Timer
Stop
program silinmemiş demektir. Bu programı silmek için “
” tuşuna basınız.
15
Otomatik programlama yapılması
Pişirmenin bileceği saati ve pişirme süresini de daha
önceden programlamak demektir.
Programlama yapmadan önce günün saatinin ayarlanmış
olmasına dikkat ediniz.
1- Fırınınızın “fırın ısıtıcı kumanda” ve “fonksiyon seçici”
düğmelerini klavuzununzda pişirme tablosunda belirtilen
konuma getiriniz. Yemeğinizi fırına
yerleştirdikten sonra;
3
88 88 2
Timer
4-“Fırın ısıtıcı kumanda” ve “fonksiyon seçici” düğmelerini kapalı konuma getiriniz.
5- Göstergedeki AUTO yazısı hala yanıp sönmeye devam edecektir. Bu hafızadaki
program silinmemiş demektir. Bu programı silmek için “
” tuşuna basınız.
Elektrik kesilmesi halinde program iptal olur. Yeniden programlama yapınız.
Fırının çalışması sırasında isterseniz pişirme süresini değiştirebilirsiniz.
(Bakınız programlama sürenin sonradan değiştirilmesi).
Programlanan sürenin sonradan değiştirilmesi
Fırının çalışması sırasında isterseniz pişirme süresini veya pişirmenin bitiş süresini
değiştirebilirsiniz.
Stop
1
88 88
4
Timer
Stop
” ve “
88 88
Timer
” tuşuna basıp, azaltmak için 2 “ - ”,
artırmak için “+” tuşuna basınız.
1 “
” tuşuna basıldığında ekranda pişirme süresi
görülür.
2 “+” veya “-” tuşuna basarak yeni süreyi ayarlayınız.
Fırının çalışmasını yarıda kesmek (durdurmak) için;
“
”tuşuna basarken “ - ” tuşu ile sıfırlayınız.
Pişirme durup saat sinyal vermeye başlayacaktır.
Timer
Sinyal sesini durdurmak için “
“
Stop
” tuşlarından herhangi birine
1
16
2
1
” tuşuna basarken aynı anda 4 “ - ” tuşuna
3 “
basarak bu kez istediğiniz pişirme süresini ayarlayınız.
Göstergede devamlı AUTO yazısı belirecektir.
Timer
Stop
Pişirme süresini değiştirmek için :
2- 1 “
”tuşuna basarken 2 “+” tuşuna basarak
pişirme işleminin önce bitiş saatini ayrlayınız.
“
”,“
basınız.
1 “
Stop
Stop
3- Pişirme işlemi sona erdiğinde fırın otomatik olarak
durur ve saat alarm verir. Alarm sesini durdurmak için
Pişirme bitiş süresini değiştirmek için :
Otomatik programlama yaptıysanız;
2
Stop
”, “
”, “
” ve
” tuşlarından herhangi birine basınız.
Uyarı programının değişik amaçlı kullanılması
Fırınınızın saatini pişirme programı dışında herhangi bir uyarı amacıyla da kullanabilirsiniz.
1-Uyarı programlama (
Göstergede (
Timer
Timer
) tuşuna basarken aynı anda “+” tuşuna basarak uyarılmak istediğiniz süreyi ayarlayınız. (Örn. 30 dk.)
) işareti belirecektir.
2-Saatiniz istediğiniz süre sonunda size alarm verir.
3-Alarmı durdurmak için (
Timer
), (
), (
Stop
), (
) tuşlarından herhangi birine basınız.
17
9. BAKIM VE TEMİZLİK
Uyarı: Temizlik ve bakım öncesi fırınınızın fişinin prizden çıkarılmış olmasını sağlayınız.
- Temizlik Malzemeleri
Fırınınız üzerinde temizlik malzemeleri kullanmadan önce, uygun olup olmadıklarını ve imalatçı tarafından tavsiye edilip edilmediklerini
kontrol ediniz.
Yüzeylere zarar verecek kostik kremler, aşındırıcı temizlik tozları, kaba tel yünü veya sert cisimler kullanmayınız.
- Fırının İçi
Emaye iç kısım temizliği fırın ılıkken yapılmalıdır. Fırını her kullanımdan sonra ılık sabunlu suya batırılmış yumuşak bir bezle siliniz. Zaman
zaman sıvı bir temizlik malzemesi kullanılarak komple bir temizlik yapmak gerekebilir.
NOT: Cam paneller sıcakken fırın kapağını temizlemeyiniz. Bu önlemin alınmaması halinde, cam panel parçalanabilir.
- Aksesuarlar (Tepsi, Izgara)
Aksesuarları kullanımdan hemen sonra mutfak deterjanı ile su içerisinde bekletiniz. Kalan kirler daha sonra bir fırça veya temizlik süngeri ile
kolaylıkla çıkarılabilir.
18
10 .DÜĞME KORUMA LEVHASI
Grill modunu kullanırken fırın fırın boşluğunda çok fazla buhar ve duman meydana gelir ve temiz havaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle
hava dolaşımı sağlamak ve için fırın kapağını yarı açık tutmak gerekir.Düğme koruma levhası düğmeleri, düğmelerin erimesine
renginin değişmesine neden olan duman ve yüksek sıcaklıktan korumak için kullanılır.
DÜĞME KORUMA LEVHASI NASIL MONTE EDİLİR
1. Fırın kapağını tamamen açın.
2. Düğme koruma levhasını levha üzerindeki klipslerin yardımı ile fırın kapağını üstündeki deliklere geçirin ( şekil 1'e bakınız. )
3. Koruma levhası, fırın gövdesine temas etmesini sağlayacak ölçüde fırın kapağını kapatın ( şekil 2'ye bakınız. )
4. Artık fırının grill işlevini kullanmaya başlayabilirsiniz.
1
2
Not : Fırınınızda gril fonksiyonu varsa bu özelliği mutlaka kullanmalısınız
Elektrikli Cihazların Atılması
Atık elektrik ve elektronik ekipman (WEEE) ile ilgili 2002/96/EC Avrupa Direktifi eski elektrikli ev
cihazlarının normal ayrılmamış belediye atık kolunda atılmaması gerektiğini şart koşar. Eski cihazlar
içerdikleri malzemelerin geri kazanımını ve geri dönüştürülmesini en iyi hale getirmek ve insan sağlığı
ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ayrı olarak toplanmalıdır.
Ürünün üstündeki üstü çizik “ tekerlekli çöp kutusu ” sembolü cihazı atarken ayrı olarak toplanması
gerektiği ile ilgili sorumluluğunuzu anlatır.Tüketiciler eski cihazların doğru atılması ile ilgili bilgiler için
yerel yetkili yada satıcı ile bağlantı kurulmalıdır.
19
ÇEVRENİN KORUNMASI
Çevremizi ve insan sağlığını korumak için elektrik ve elektronik teçhizatların atığı üretici ve kullanıcıya özel
kurallara bağlı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, etiket veya pakette olan sembolüyle gösterildiği üzere, ürününüz
özel olarak ayrılmış şehir çöplüğüne atılamaz. Kullanıcı bunu belediyeye ait özel toplama noktasına götürülebilir
ve tekrardan kullanılma, geri dönüşüm veya direktife uygun şekilde başka bir üründe kullanılmasını sağlayabilir.
ENERJİ TÜKETİMİ
Değerli Müşterimiz,
Satın aldığınız ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanılabilmesi ve ülke enerjisinde tasarruf yapılabilmesi
amacı ile lütfen aşağıdaki tavsiyelere uyunuz.
1- Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ısı yalıtımı olan fırınları tercih ediniz.
2- Yiyecek pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesini ve dolayısıyla
enerji kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle fırın kapağını gerektiğinde açmaya özen gösteriniz.
3- Fırında bir yerine birden fazla yemek pişirmeye çalışınız. Düşük sıcaklıkta pişer diğerlerinden öne çıkarıp fırının
sıcaklığını değiştirmeden daha az enerji harcayabilirsiniz.
4- Fırında gerekli olmadığı durumlarda ön ısıtma yapmayınız. Ön ısıtma gerekiyorsa bu süreyi gereğinden fazla
tutmayınız.
5- Donmuş bir yiyeceği fırında pişirmeden önce buzunun çözülmesini sağlayınız.
6- Fırın çevresinde kolay tutuşabilen yanıcı patlayıcı maddeler bulundurmayınız. Fırını yanıcı ortamlardan uzak
yerlerde konumlandırınız.
7- Elektrikli fırını birkaç dakika önce kapatırsanız ve fırın kapağını açmadan beklerseniz yiyeceğiniz mevcut
sıcaklıkta pişmeye devam eder ve enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.
20
PİŞİRME TABLOSU
YİYECEKLER
YAŞ PASTA
BÖREK
BİSKÜVİ
KURABİYE
KEK
ÇÖREK
YUFKA BÖREĞİ
PUAÇA
KUZU ETİ
DANA ETİ
KOYUN ETİ
PİLİÇ (PARÇALI)
BALIK
SICAKLIK (oC)
RAF KONUMU
PİŞİRME SÜRESİ (dk.)
150-170
200-220
160-170
160-170
160-180
200-220
180-200
160-180
200-230
200-230
230-250
230-240
200-220
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
30-35
35-45
20-25
20-35
25-35
30-40
35-45
20-30
20-25
30-40
30-40
30-40
20-30
NOT: Tablodaki değerler laboratuvarımızda elde edilen sonuçlardır. Tecrübelerinizle değişik ve ağız tadınıza uygun
farklı değerler bulabilirsiniz. Pişirme öncesi 5 – 10 dakika ön ısıtma yapılmalıdır.
21
GB
1. SAFETY INFORMATION / IMPORTANT WARNINGS
1- Before operating the oven remove all tapes and packaging material.
2- Operating voltage of the oven is indicated on label information
3- Before operating your oven take all security measures and read this operating manual thoroughly.
4- Fuse current value in electrical installation must not be less than 16A in ovens operating with mono phase and 32 A in ovens operating with tri-phase.
5- Use your oven with earthed plug. Problems arising from improper connection are not included within the scope of warranty of your equipment
6- Keep your oven gas hose and electrical cable away from hot zones, sharp edges and warmed surfaces.
7- When feeding cable is failed, refer to service.
8- While performing gas leakage control, do not use lighter, matches, cigarette fire or similar types of fire.
9- Your oven cannot be used as connected directly to any chimney system for this reason requirements relating to ventilation must be observed in
the operating area of equipment.
10- Use of your oven causes heat and humidity in the room where it is. Ensure ventilation of room completely. Do not cover the ventilation hole at the
burner of product and mount mechanical ventilation equipment (Aspirator). Using oven heavily for a long time may require additional ventilation,
for instance opening window or more efficient ventilation or increase of mechanical ventilation if available. While oven is working, ventilation vents
must not be covered in any way.
11- While the oven is operated, accessible parts may be hot, do not contact with naked hand and it should be kept away from small children.
12- Do not touch glass of oven when the oven is hot.
13- Before operating your oven, keep flammable and combustible materials such as curtain, veil, paper.
14- Do not insert flammable materials such as pressure pot, paper, plastic and fabric in resting room, close to the oven burner or internal cooker part.
15- In the event of going off oven fires, turn off control button of oven and ventilate the environment thoroughly. Do not make any operations with
electrical switches and causing sparks.
16- If leads of power cable are open as per the type of device, insert a switch to disconnect all cable connections between installation and product.
17- Make sure that the oven is placed on the floor balanced. If it is not balanced adjust the height of stays and ensure the balance.
- Oven cover must not be covered on the hot and/ or burning ovens.
- Never operate your oven or stove other than its purpose.
- Call the nearest authorized service to make the oven ready for the operation.
22
4
2. INSTALLATION AND ASSEMBLY OF THE OVEN
FOR PRODUCTS WITH GAS INLET
1. Attach the clamp to the hose. Heat one tip of the hose in boiling water and insert it up to the
end of gas inlet and tighten the clamp with screwdriver (See Figure 1)
2. For tightness control pay attention that buttons on the control panel are turned off and tube
is in open Position. Spread little soup made foam at the connection tip of pipe. If there is gas
leakage, there will be foaming at the soup part. Tighten the clamp again carefully
and check it.(See Figure 1)
FOR PRODUCTS WITH POWER INLET
1. Insert the plug of products to the earthed plug.
2. Get the product connected to the installation by using proper cable via authorized
service for the products without plug.
FIGURE 1
PLACEMENT OF OVEN
1. Your equipment is Class 1. It must be mounted and connected in accordance with
current installation regulations.
2. The space between horizontal walls adjacent to the oven must be as follows
(See Figure. 2)
3. Since there is both gas and electricity connection the oven must be placed to a location
Close to both energy sources.
FIGURE 2
23
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF OVEN
60X60 FULL SIZE OVEN
50X50 FULL SIZE
50X60 FULL SIZE OVEN
OVEN
EXTERNAL WIDTH
600 mm
EXTERNAL WIDTH
500 mm
EXTERNAL WIDTH
500 mm
EXTERNALDEPTH
600 mm
EXTERNALDEPTH
600 mm
EXTERNALDEPTH
500 mm
EXTERNAL HEIGHT
850 mm
EXTERNAL HEIGHT
850 mm
EXTERNAL HEIGHT
850 mm
OVEN VOLUME
65 Lt
OVEN VOLUME
45 Lt
OVEN VOLUME
45 Lt
LOWER RESISTANCE
1300 W
LOWER RESISTANCE
800 W
LOWER RESISTANCE
800 W
UPPER RESISTANCE
1100 W
UPPER RESISTANCE
800 W
UPPER RESISTANCE
800 W
TURBO RESISTANCE
2200 W
TURBO RESISTANCE
1800 W
TURBO RESISTANCE
1800 W
GRILL RESISTANCE
2200 W
GRILL RESISTANCE
1800 W
GRILL RESISTANCE
1800 W
PLATE POWER Ø 145 mm
1000 W
PLATE POWER Ø 145 mm
1000 W
PLATE POWER Ø 145 mm
1000 W
PLATE POWER Ø 180 mm
1500 W
PLATE POWER Ø 180 mm
1500 W
PLATE POWER Ø 180 mm
1500 W
PLATE POWER Ø 145 mm Rapit
1500 W
PLATE POWER Ø 145 mm Rapit
1500 W
PLATE POWER Ø 145 mm Rapit
1500 W
2000 W
PLATE POWER Ø 180 mm Rapit
2000 W
PLATE POWER Ø 180 mm Rapit
2000 W
PLATE POWER Ø 180 mm Rapit
FEEDING VOLTAGE
220-240 V 50 Hz
FEEDING VOLTAGE
220-240 V 50 Hz
FEEDING VOLTAGE
220-240 V 50 Hz
NOTE: This manual is designed for more than one model. Some of specifications indicated in the manual may not be seen in your equipment.
AS TRANSFORMATION CAN BE DONE FOR PRODUCTS STOVE PART OF WHICH ARE OF RESERVOIRS. HOWEVER, GAS TRANSFORMATION
CANNOT BE DONE IN THE PRODUCTS STOVE PART OF WHICH ARE PIPED.
GAS CONSUMPTION AND POWER RATES OF OVENS WITH PIPE SYSTEM
Full size
Piped
system
24
Nett
Small burner Gross
Nett
Med. Burner Gross
Nett
Big burner
Gross
Nett
Upper burner Gross
Nett
Lower burner Gross
G-30
30 mbar
power
(kW)
0,9
1,00
1,43
1,61
1,85
2,11
1,41
1,50
1,82
2,05
Spending
(kg/h)
0,90
1,43
1,85
1,41
1,82
37 mbar
power
(kW)
0,75
0,83
1,30
1,44
1,65
1,83
1,55
1,72
2,00
2,22
Spending
(kg/h)
0,74
1,27
1,62
1,96
1,55
G-31
50 mbar
power
(kW)
0,85
0,94
1,50
1,67
1,90
2,11
1,45
1,61
1,80
2,00
Spending
(kg/h)
0,86
1,50
1,86
1,43
1,75
37 mbar
power
(kW)
0,90
1,00
1,45
1,61
1,90
2,11
1,35
1,59
1,85
2,05
Spending
(kg/h)
0,89
1,38
1,84
1,29
1,76
G-20
20 mbar
power
(kW)
0,85
0,94
1,40
1,55
2,00
2,22
1,60
1,78
2,00
2,22
Spending
(m^3/h)
0,089
0,142
0,213
0,169
0,215
G-25
25 mbar
power
(kW)
0,95
1,05
1,55
1,72
2,25
2,50
1,80
2,00
2,20
2,44
Spending
(m^3/h)
0,100
0,157
0,238
0,191
0,240
25 mbar
power
(kW)
0,80
0,89
1,35
1,50
1,90
2,11
1,85
2,05
2,20
2,44
Spending
(m^3/h)
0,096
0,159
0,223
0,231
0,273
20 mbar
power
(kW)
0,70
0,78
1,20
1,33
1,70
1,89
1,65
1,83
2,00
2,22
Spending
(m^3/h)
0,086
0,142
0,200
0,206
0,245
CONSUMPTION AND POWER RATES OF 60x60 FULL SIZE OVENS WITH RESERVOIR SYSTEM
60x60
reservoir
system
Nett
Small burner Gross
Nett
Med. Burner Gross
Nett
Big burner
Gross
Nett
Upper burner Gross
Nett
Lower burner Gross
G-30
30 mbar
power
(kW)
0,8
0,9
1,3
1,4
2,0
2,2
2,3
2,6
2,3
2,6
Spending
(kg/h)
0,063
0,102
0,158
0,181
0,181
37 mbar
power
(kW)
Spending
(kg/h)
0,8
0,9
1,4
1,6
2,2
2,4
2,5
2,8
2,4
2,7
0,063
0,110
0,173
0,197
0,189
G-31
50 mbar
power
(kW)
0,9
1,0
1,3
1,4
2,2
2,4
2,9
3,2
2,7
3,0
Spending
(kg/h)
0,071
0,102
0,173
0,229
0,213
37 mbar
power
(kW)
0,8
0,9
1,2
1,3
1,9
2,1
2,2
2,4
2,1
2,3
Spending
(kg/h)
0,062
0,093
0,148
0,171
0,163
G-20
20 mbar
power
(kW)
0,7
0,8
1,5
1,7
2,2
2,4
2,3
2,6
2,4
2,7
G-25
25 mbar
Spending
(m^3/h)
power
(kW)
0,6
0,7
1,7
1,9
2,4
2,7
2,6
2,9
2,7
3,0
0,07
0,16
0,23
0,24
0,25
Spending
(m^3/h)
0,08
0,18
0,25
0,27
0,28
25 mbar
power
(kW)
0,60
0,70
1,40
1,60
2,00
2,20
2,20
2,40
2,20
2,40
20 mbar
Spending
(m^3/h)
power
(kW)
0,60
0,70
1,20
1,30
1,80
2,00
2,00
2,20
2,00
2,20
0,07
0,17
0,24
0,24
0,27
Spending
(m^3/h)
0,07
0,15
0,22
0,24
0,25
CONSUMPTION AND POWER RATES OF 50x50 & 50x60 FULL SIZE OVEN WITH RESERVOIR SYSTEM
G-30
50x60 & 50x50
reservoir
system
Nett
Small burner Gross
Nett
Med. Burner Gross
Nett
Big burner
Gross
Nett
Upper burner Gross
Nett
Lower burner Gross
30 mbar
power
(kW)
0,8
0,9
1,3
1,4
2,0
2,2
1,4
1,5
1,8
2,0
Spending
(kg/h)
0,063
0,102
0,158
0,111
0,143
37 mbar
power
(kW)
0,8
0,9
1,4
1,6
2,2
2,4
1,5
1,7
2,0
2,2
Spending
(kg/h)
0,063
0,110
0,173
0,122
0,154
G-31
50 mbar
power
(kW)
0,9
1,0
1,3
1,4
2,2
2,4
1,4
1,6
1,7
2,0
Spending
(kg/h)
0,071
0,102
0,173
0,113
0,138
37 mbar
power
(kW)
0,8
0,9
1,2
1,3
1,9
2,1
1,2
1,6
1,8
2,0
Spending
(kg/h)
0,062
0,093
0,148
0,100
0,137
G-20
20 mbar
power
(kW)
0,7
0,8
1,5
1,7
2,2
2,4
1,6
1,8
2,0
2,2
Spending
(m^3/h)
0,07
0,16
0,23
0,17
0,22
G-25
25 mbar
power
(kW)
0,6
0,7
1,7
1,9
2,4
2,7
1,8
2,0
2,3
2,4
Spending
(m^3/h)
0,08
0,18
0,25
0,191
0,240
25 mbar
power
(kW)
0,60
0,70
1,40
1,60
2,00
2,20
1,87
2,05
2,20
2,44
Spending
(m^3/h)
0,07
0,17
0,24
0,23
0,27
20 mbar
power
(kW)
0,60
0,70
1,20
1,30
1,80
2,00
1,66
1,83
2,00
2,22
Spending
(m^3/h)
0,07
0,15
0,22
0,21
0,25
25
4. REPLACEMENT OF INJECTORS :
Take the burner and burner covers of grills from the equipment. By using a proper hand tool, disassemble the injectors and replace
with the ıne in conformity with gas class. (See figure 3 )
Flow gas adjustment in thermostat
gas taps is done via 2,5 x 80 mm flat
screwdriver as shown in the figure.
FIGURE 3
MINIMUM SETTING OF OVEN :
- Burn the fire to be set and turn its button to minimum position.
- disassemble the button.
- Bu using proper thin-tip screwdriver as the figure (See figure 4) set the fire size at the minimum position (Turn the screwdriver to
the left to increase the size of fire and right to decrease it. )
- Mount the button in place when the operation finished. Your product is ready for operation with new gas setting.
Note: It is recommended that the operations above should be done by an authorized service.
RESERVOIR SYSTEM
( There is conversion)
26
PIPED SYSTEM
(There is no conversion )
5. WIRING IN PRODUCTS
PLUG-IN PRODUCTS
Before inserting the product to the socket;
Please check whether voltage rates on the type label at the back of product correspond to the voltage rates used in your
country and your installation is fit for power rate on the type label or not. Insert the product to the grounded socket.
!! Do not forget the remove the plug form the socket before all types of repairs on your equipment.
UNPLUGGED PRODUCTS ( PRODUCTS MONO-PHASE – TRI PHASE CAN BE CONNECTED )
There is no plug or power cable in this type of products. Therefore, the product must be connected to the
installation directly.
Connection is done by taking one of the followings as the basis as mono-phase or tri-phase as per the available
installation. Bridge materials supplied with the equipment are placed in accordance with connection type below.
3N 400 V AC
5x1,5 mm²
TRIPHASE
220-240 V AC
3x4 mm²
MONOPHASE
NOTE: Direct connection to the installation must be performed by the authorized service.
27
5. DESCRIPTION OF OVEN AND CONTROL PANEL
It can be used for
accumulating oil dripping
during grilling on the oven
rack directly, soft cakes,
frozen food, pizza.
1- Big burner
2- Normal Burner
3- Small burner
4- Control panel
5- Holder
6- Upper tray
7- Upper glass cover / Metal cover
(can be changed as per the model.)
8- Front glass cover
9- Hotplate
10- Lover Cover
Oven grill: for use of other
pots other than oven tray.
MEANINGS OF MARKS ON THE CONTROL PANEL ARE AS FOLLOWS.
Look at the meaning of the marks that are suitable for your model. Marks are used as general since they include other models as expression.
Shows oven part
Thermostat switch
Fan + lower resistance
Left rear oven section
Upper burner or upper resistance
Fan + upper resistance
Left front oven section
lower burner or lower resistance
Fan + lower-upper resistance
right rear oven section
lower+upper burner or lower-upper resistance
Full fire
right front oven section
Grill Resistance
Medium heat
Electrical oven section
Fan
Lighter
Mechanic timer key
Fan+ Turbo Resistance
Lamp
Roast chicken
28
7. OPERATION OF STOVE AND OVEN
1. Operation of electric stove
Set the heat that you want to operate your electric stove by turning the button clockwise. When cooking ends,
switch it to “ ” position again.(See figure 5 )
145 mm
1000 W
180 mm
1500 W
145 mm
1500 W
Rapit
180 mm
2000 W
Rapit
1. STAGE
2 .STAGE
3.STAGE
250 W
750 W
1000 W
350 W
1150 W
1500 W
500 W
1000 W
1500 W
850 W
1150 W
FIGURE 5
2000 W
Operate your electric stove at 3. position for 5 minutes.
This process will lead hardening of heat-sensible material on your oven by burning.
Use flat-base pots contacting full as much as possible with electric oven. So you use the energy more efficiently.
2. Operation of gas oven
Switching the oven on
- If your product has its own lighter;Pres the button of the oven section
you want to burn lightly and turn on the gas since it is of lighter, spark plug
will be done as long as you press the button. Release the button when the
oven section you want is burnt.
- If your product is of lighter on the button
Press lightly on the button of the oven section and turn left and switch the
gas. Release the button when oven section you want burns.
- If your product does not have lighter
Press lightly on the button of the oven section and turn left and switch
the gas, light the oven section via matches or lighter.
CLOSED
BIG FLAME
SMALL FLAME
FIGURE 6
After cooking ends, you should switch the button of oven section to off position.( See figure 6 )
29
To acquire maximum efficiency, make sure that
The base of pan to be used is flat and use the pans base
Sizes of which are stated below.( See figure 7 )
For strong burner 24 – 28 cm
For normal burner18 – 24 cm
For auxiliary burner 12 – 18 cm
FIGURE 7
- FOR GAS OVENS There will be odor arising from use of insulation materials and heater elements when you start up your oven. Operate the oven for 30 minutes by
switching the oven button to on position. Ventilate the room after this process.
For the products with oven lighter : You can easily ignite the burner in the oven with ignition button on the control panel. Whenever you pres the
ignition button spark plug is ignited automatically. You can see whether burner is ignited or not by looking through monitoring hole. Carry on ignition
process until burner is on.
For gas safe ovens ; if fire burns out for any reason specific safe installation turns off the gas and prevents filling of gas in the oven.
-Ignite when the button is pressed and wait for being on fire. You may check whether burning starts and continues or not by the control hole.
- Hold down the button for 5-10 seconds after ignition of oven burner. After releasing if burning does not continue, repeat the same process and hold
down the button for 15 seconds. If your oven has not burnt yet, repeat the same process 1 minute.
-After ignition, close the cover apply 15-minute pre-heating.
-After cooking, turn the button to the right (counter wise) and switch it to off position.
USE OF SINGLE-BURNER OVEN
Oven control button: When you turn the button to the counterclockwise and gas comes to oven burner.
Turn the button to the left (counterclockwise) to switch it on position.
USE OF DOUBLE-BURNER OVEN
Oven control button: When you turn the button to counterclockwise, gas comes to oven lower burner. If you turn it clockwise, gas comes to upper burner.
There is no grill burner in your oven. Turn the button to the right for grilling. Perform the processes above for ignition. You may check whether upper
burner burns or not by looking.
USE OF OVEN WITH LOWER BURNER + UPPER GRILL RESISTANCE
Oven control button: When you turn the gas switch of the oven to counterclockwise, gas comes to lower burner of the oven, when you turn the grill
switch of the oven to the counterclockwise upper grill resistance operates.
-Lower burner and upper burner grill resistance do not operate simultaneously.
TIMER KEY
Set the cooking time desired by turning the key clockwise. The bell will ring when the time you set expires. Timer is intended for only time notification
for gas oven and does not stop the oven when the time expires.
30
USE OF THERMOSTAT
- FOR ELECTRICAL OVENS Control switch of thermostat enables you to choose the necessary temperature. When thermostat is activated, thermostat warning lamp lights on the
front panel and goes out when selected temperature is achieved.
LOWER UPPER RESISTANCE OVEN
Lower resistance lower resistance, upper resistance or both of them can be operated together.
LOWER UPPER RESISTANCE AND FAN OVEN
Via oven function button, lower resistance, upper resistance or both of them can be operated together and they can be operated with fan and
homogenous heat distribution can be ensured.
OVEN WITH LOWER UPPER RESISTANCE AND GRILL
Via the oven function button, the oven can be operated with lower resistance, upper resistance or both of them and grill function is available too.
OVEN WITH LOWER UPPER RESISTANCE FAN AND GRILL
Via the oven function button, it can be operated with lower resistance, upper resistance or both of them and with fan and homogeneous heat
distribution can be ensured. Grill function is available.
TURBO- FAN OVEN
Via the oven function button, defrosting function or turbo-fan cooking function can be selected.
MULTI-FUNCTION OVEN
Via the oven function button, lower resistance, upper resistance, grill, turbo-fan, cooking functions can be selected.
MODELS FOR ROAST CHICKEN
To make roast chicken in your oven, place the shish channel in the tray channel as it is seen in the figure. Put the tray on the base of your oven. Insert
the sharp part of the shish in the shish section in the reservoir and insert the other end to the shish reception socket. Put 2 glasses of water in the
tray you have placed the base of oven (It will prevent burnt oil and smoke). Press the roast chicken button and start the roast chicken.
To start the roasting operation operate the upper burner or grill resistance.
Hook fixing screw
Shish
hook
Shish reception channel
inserting chicken to shish
31
6. SETTING ELECTRONIC CLOCK (FOR MODELS WITH TIMER)
Before starting use of your oven, you should set the time. Otherwise, your oven does not work.
Electrical current comes to resistance over the timer.
In order to activate resistance, the timer must be set.
The timer on your oven works as an ordinary timer.
When there is power failure, your timer resets. If network frequency is less than 50 Hz, your timer is slow.
(This is not a failure arising from the timer. Set your timer again in these cases.)
Used for
88 88
programming
cooking duration
Timer
of food.
Used for
programming
warning signal.
Used for programming time
when cooking and oven stops
automatically.
Used for setting
numbers
Stop
backward.
Used for setting
numbers forward.
Used for starting cooking
immediately when there is no
need pre-programming.
Your oven's timer;
1. Can be set for cooking time between 0-24 hour.
2. Can be used for bell alarm between 0-24 hour.
3. Can be programmed for cooking automatic, half automatic
or manual.
4. The numbers of timer on between 22.00-06.00.(because of
the night)? This is not a failure.
AUTO: If it on continously, it shows the oven was programmed.
( except cooking without programming). If it on continously, it
indicates the oven is working.“
”: If it on continously, it
indicates the timer is programmed.To see the cooking time or
to see the finishing time of cooking, press to “
” “
You can see this day's time on the screen after 5 sec
of pressing to this buttons.
Stop
” buttons.
For doing this process ;
In product's with timer;
Operating oven is done with the help of electronic timer, “oven
warming control” and “ function selective” buttons.
There is 3 type of cooking:
•Manual
•semi automatic
•Automatic
First, you need to set the timer to daytime.
32
1.While pressing the "
Timer
","
" buttons with one hand press the
" + "," - " buttons with other hand . You can move the numbers
one by one or fastly by pressing the button constantly.
2.When you move your hand your oven will start working
manually. If you don't want your oven start working "oven
heater control " and "function chooser" buttons must be off. If
oven programmed automatic or semi automatic before, clock
can't be program without ending these programs.(pls look at
the programming the timer)
Cooking without proggramming
(immediate cooking)
First reset the clock. If there is a program in the memory
"auto" word will appear on the screen and start blinking. In
both cases you need to reset.
Otherwise you can't cook without programming.
Resetting the clock
First reset the programs.
If a programmed cooking made before or there is a
cooking program left in the memory. AUTO sign will be
seen on the screen. In both cases you
have to reset the program otherwise you can't make
unprogrammed cooking.
Cooking without proggramming (immediate cooking)
Cooking without making any program by starting the owen and shutting it up by yourself.
1.If there is any program in the memory reset it.
2.After putting your meal in the oven turn the “oven heater control” and “function chooser”
buttons to the place that given on the cooking table.
3.In unprogrammed cooking clock won't cut the electricity. You will decide that your meal
cooked and then turn the oven heater control button to “0”
Making semiautomatic program
The program that makes your oven start after programming and then stop after the time
you programmed. In this program, you have to enter the cooking time that you want.
1.Turn the “oven heater control” to the temperature by looking at the cooking table and
turn the function button to the plave that is shown in the same table.
After placing your meal to the oven:
2.Press to “+” button while pressing to “
8 8 38 8
Timer
Stop
88 88
2
Timer
Stop
”button
for setting cooking time you chose from cooking table.
AUTO word and “ ” sign appear on the screen
continuously. From that time your timer start to count
down.You can see remaining time by pressing “
”
button while the oven is working. After 5 sec pressing
to this button, the daytime appears again.
2
1
1
3. Your oven stops automatically at the end of the cooking time you set and alarm
starts. During this auto sign will blink on the screen and the “
Attention
Without resetting the previous program you can't
reprogram the oven.
For resetting the programs
1 Press “
” button”
2 Press “
“ and reset the numbers
3 Press ”
” button again.
To stop the alarm press one of the “
Timer
”, “
Stop
” and “
" sign will be erased
” buttons.
4.Take “oven heater control” and “function chooser” buttons to the off position.
5.Auto sign on the screen will go on blinking. this means the program in the memory is
not deleted. For deleting this program press "
“ buttons.
33
Making autoproggam
Programming the end of the cooking time and cooking
time.Before proggamming you must be sure that the
time of the clock is true programmed.
1-Turn the “oven heater control” and “ function chooser”
buttons to the position that is shown at the cooking table.
After putting your meal in the oven;
4- Turn “oven heater control” and “function chooser” buttons to the off position.
5-Auto sign on the screen will go on blinking. This means the program in the memory
is
not deleted. For deleting this program press "
“ buttons
If the electricity cut down, the program will be canceled.
Reprogram the timer again.
You can change the cooking time while oven cooking. if you want.
(pls look at changing the cooking time.)
Changing programmed time:
3
You can change the cooking time or end of cooking time during working of the oven,
if you want.
88 88 2
Timer
Stop
88 88
Timer
4
1
2- 1 Press “ + ” button while pressing 2 “
Stop
2
1
”
”
88 88
Timer
Stop
34
" button press 2 “+" for increasing the time
1 After pressing to “
is seen on the screen.
” button, the cooking time
Reset with “ - ” button while pressing to the “
1
2
”
button. Cooking will stop and the timer will start to
give sign sound. To stop the sign sound pres one of
“
3-After cooking oven will become off automatically and
then start alarm. For stoping the alarm sound press one
” buttons
Stop
2 To pressing to the “ + ” or “ - ” button set the
new time.To cut down the oven's work (to stop),
button for entering the cooking time. You will see the
“auto” word on the screen.
”,”
1 "
press " - " for decreasing the time.
For changing the cooking time:
3 Then pres “-“ button while pressing the 4 “
Stop
If you programmed automatic program while pressing
and
Stop
button for entering the cooking end time.
of the “
For changing the ending time of the cooking.
”, “
Stop
” and “
” buttons.
Using sign program for different aim:
You can use your ovens timer like an alarm clock without cooking
1-Press the "+" button while pressing the programming button to program the time that u want to get warned.
2-Your clock will warn you when at the end of the time you programmed.
3-For stopping the alarm press one of the (
)(
) buttons.
35
9. SERVICE AND CLEANING
Warning: Before cleaning and service, take out the plug of your oven.
- Cleaning materials
Before using cleaning materials on your oven, check that they are suitable and whether the manufacturer recommends or not.
Do not use caustic creams to damage surfaces, abrasive cleaning powders, hard wire wool or hard items.
- Inside of oven
Cleaning of enamel interior part must be done when it is warm. Wipe the oven with a soft cloth soaked in warm soup water. It may be
necessary to clean thoroughly using liquid cleaning material from time to time.
NOTE: do not clean the oven door when glass panels are hot. In the event of not taking this measure, glass panel may break.
- Accessories (Tray, grill)
Put accessories in water with detergent after use. Remaining dirt can be removed with a brush or cleaning sponge easily.
36
10 .BUTTON PROTECTION PLATE
While using grill mode, there will be too much steam and smoke in the oven opening and fresh air is necessary. For this reason, it is
necessary to keep the oven door half open to ensure air circulation. Button protection plate is used for protection buttons against smoke and
high temperature causing fading..
HOW IS BUTTON PROTECTION PLATE MOUNTED?
1. Open the oven door completely.
2. Insert button protection plate in the holes on the oven door via clips on the plate (Refer to Figure 1).
3. Close the oven door as protection plate will contact with oven body. (Refer to figure 2).
4. You may start the use of grill function of the oven.
1
2
Note: If your oven has the grill function, you should use it absolutely
Disposal of electrical devices
2002/96/EC European directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) requires that used electrical
home appliances should not be disposed in the municipal waste branch not allocated normally. To optimize
recycling of materials of used equipment and to minimize their effects on human health and environment, they
must be collected separately.
The “cross” wheeled waste bin symbol on the product indicates that the equipment must be collected separately
and your responsibility. Consumers should contact with local authority or seller for information on correct disposal.
37
PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
To protect our environment and human health, disposal of electrical and electronic equipment is performed in
accordance with regulations specific to the producer and user. For this reason, as it is shown with symbol on the label
or packaging, your product cannot be disposed in urban dump site. The user may take it to a specific municipality
collection point and ensures that it can be used for other product in accordance with reuse, recycle or directive.
ENERGY CONSUMPTION
Our esteemed customer,
Please read the recommendations below to use the product you purchased efficiently in terms of energy consumption
and energy save for your country.
1- Choose ovens with high efficient heat insulations for electrical energy consumption.
2- Opening oven door frequently during cooking makes the cool air enter the oven and thus energy loss. For this
reason, take care of opening oven door when required.
3- Try to cook more than one food in the oven. You may take the one cooking at lower temperature and not change
the temperature of the oven and so you may consume less energy.
4- Do not perform pre-heating in the oven when it is not necessary. If pre-heating is necessary, do not extend this
duration more than necessary.
5- Before cooking frozen food in the oven, defrost it.
6- Do not keep flammable, combustible materials around the oven.Place the oven in areas far away combustible areas.
7- If you switch off the electrical oven a few minutes ago and wait without opening oven door, food continues to cook
with existing temperature and you may save energy.
38
BAKING TABLE
Foods
Cream Cake
Pie, pastry
Biscuit
Sweet bun, Sweet tea bread
Dry cake with currant/walnut
Bun, tea bread
Pie, flaky pastry in a tray
(With thin layers of dough and thin layers of cheese/ minced meat)
Pastry with meat/cheese filling
Lamb
Veal
Mutton
Chicken(Pieced in parts)
Fish
Temperature (oC)
Shelve Position
Baking Duration(Min)
150-170
200-220
160-170
160-170
160-180
200-220
2
2
3
3
2
2
30-35
35-45
20-25
20-35
25-35
30-40
180-200
2
35-45
160-180
200-230
200-230
230-250
230-240
200-220
2
3
3
3
3
3
20-30
20-25
30-40
30-40
30-40
20-30
NOTE: The above mentioned values have been determined in accordance with the results obtained in our laboratory tests.
You may determine different values in accordance with your experiences and your own tastes, choice.Required that a pre-heating
process for 5-10 minutes be executed.
39
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 848 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа