close

Enter

Log in using OpenID

5-7 Aralık, Büyük Abant Oteli Kongre Merkezi, Abant, Bolu Detaylı

embedDownload
www.bilimonkoloji2014.org
Değerli Meslektaşlarımız,
Üniversitemizin gelenekselleşmiş olan Onkoloji Günlerinin altıncısı şimdiye kadar
olanlardan farklı olarak bu yıl 5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında Abant’da yapılacaktır.
Her yıl değişik bir konunun işlendiği “İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri”nin
bu yılki konusu “Gastrointestinal Sistem Kanserleri”dir. Son yıllarda Onkoloji
alanındaki hızlı gelişmeler her sistemin ayrı ayrı tartışılmasını neredeyse zorunluluk
haline getirmiştir. Bu yılki toplantımızda gastrointestinal sistem kanserleri alanındaki
gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik tedaviler multidisipliner bir
yaklaşımla ele alınacaktır.
Kongrenin hedef kitlesi, Onkoloji alanında eğitim almakta olan hekimlerimiz,
uzmanlarımız ve genç akademisyenlerimizdir.
Hepinizi bu kısa süreli bilimsel tartışma ortamına davet ediyor, şimdiden gösterdiğiniz
ilgi ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla,
Dr. Coşkun Tecimer
Dr. Sezer Sağlam
KURULLAR
Onursal Başkan
Rektör
Dr. Çavlan Çiftçi
Sempozyum Başkanları
Dr. Coşkun Tecimer Dr. Sezer Sağlam
Sempozyum Bilimsel Sekreteri
Dr. Şefik İğdem
Bilimsel Kurul
Dr. Mutlu Arat
Dr. Cem Balcı
Dr. Gülen Doğusoy
Dr. Levent Erdem
Dr. Refik Killi
Dr. Reyhan Küçükkaya
Dr. Sait Okkan
Dr. Çetin Ordu
Dr. Ahmet Nejat Özbal
BİLİMSEL PROGRAM
6 Aralık 2014, Cumartesi
AÇILIŞ OTURUMU
08:50 - 09:00
Açılış
1. OTURUM: MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE GELİŞMELER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Coşkun Tecimer
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji BD)
Prof. Dr. Sait Okkan
(Florence Nightingale Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü)
09:00 - 09:20 Mide kanserinde D 2 diseksiyon yeterli mi?
Prof. Dr. Sümer Yamaner
(Florence Nightingale Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü)
09:20 - 10:00 Mide kanserinde adjuvant tedavi seçimi:
- Kemoterapi yeterlidir
Doç. Dr. Sezer Sağlam
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji BD)
- Kemoradyoterapi gereklidir
Prof. Dr. Nuran Şenel Beşe
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD)
10:00 - 10:30 Mide kanserinde hedefe yönelik tedavide yenilikler
Prof. Dr. Özkan Kanat
10:30 - 11:00 (Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji AD)
KAHVE ARASI
2. OTURUM: HEPATOSELLÜLER KANSER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Levent Erdem
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Gastroenteroloji BD)
Prof. Dr. Cem Balcı
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Radyoloji AD)
11:00 - 11:20 Ameliyat edilemeyen erken evre hepatosellüler kanserde TAKE
Prof. Dr. Arzu Poyanlı
(İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD)
11:20 - 11:40
Hepatosellüler kanserde sistemik tedavide yenilikler
Prof. Dr. Ender Kurt
(Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji AD)
11:40 - 12:00 Hepatosellüler kanserde radyoterapinin yeri var mıdır?
Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu
(Neolife Tıp Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü)
12:00 - 12:30 Hepatosellüler kanserde radyonüklid tedavi
Prof. Dr. Özlem Küçük
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD)
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
3. OTURUM: METASTATİK KOLON KANSERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Evin Büyükünal
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD)
Prof. Dr. Necdet Üskent
(Kocaeli Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji BD)
14:00 - 14:30 Biyolojik ajan kullanılan hastalarda metastaz cerrahisi ne kadar güvenlidir?
Prof. Dr. Orhan Bilge
(Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD)
14:30 - 15:00 Metastatik kolon kanserinde sürekli tedavi mi yoksa intermitant tedavi mi?
Doç. Dr. Faysal Dane
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD)
15:00 - 15:30 Metastatik kolon kanserinde üçüncü basamak tedavide ne kullanalım?
Doç. Dr. Bülent Orhan
(Bursa Acıbadem Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü)
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
4. OTURUM: REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Dursun Buğra
(Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD)
Prof. Dr. Sedat Turkan (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD)
16:00 - 16:20 Operasyon öncesi rektum kanseri evrelemesini nasıl yapalım?
Prof. Dr. Barış Bakır
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji AD)
16:20 - 16:40 Neoadjuvant tedavide radyoterapi seçimi: kısa süreli mi, uzun süreli mi?
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam
(İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
16:40 - 17:00 Neoadjuvant kemoterapide değişiklik var mı?
Prof. Dr. Türkkan Evrensel
(Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD)
17:00 - 17:20 Neoadjuvant tedaviye tam yanıt cerrahi seçimini etkiler mi?
Prof. Dr. Oktar Asoğlu
(Liv Hospital, Genel Cerrahi Bölümü)
17:30 - 18:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ
7 Aralık 2014, Pazar
1. OTURUM: GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN NÖROENDOKRİN ve STROMAL TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Yaylacı
(Lifemed Tıp Merkezi, Tıbbi Onkoloji Bölümü)
09:00 - 09:30 Prof. Dr. Sibel Çetin Özdamar
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji AD)
Nöroendokrin ve stromal tümörlerde patoloji
Prof. Dr. Gülen Bülbül Doğusoy
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Patoloji AD)
09:30 - 10:00 Nöroendokrin tümörlerde nükleer tedavi
Prof. Dr. Levent Kabasakal
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD)
10:00 - 10:30 Nöroendokrin tümörlerde sistemik tedavide yenilikler
Prof. Dr. Hüseyin Abalı
(Adana Başkent Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji BD)
10:30 - 11:00 Gastrointestinal stromal tümörlerde adjuvant tedavinin yeri ve metastazların tedavisi
Prof. Dr. Alper Sevinç
(Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD)
11:00 - 11:30 KAHVE MOLASI
2. OTURUM: PERİTON METASTAZLARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fulden Yumuk
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD)
Prof. Dr. Gökhan Kandemir
(Ataşehir Memorial Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü)
11:30 - 12:00 Periton metastazlarında cerrahinin rolü
Prof. Dr. Cem Terzi
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD)
12:00 - 12:30 Periton metastazları ve malign asitte lokal ve sistemik ilaç tedavisi
Prof. Dr. Mahmut Gümüş
(Bezm-i Alem Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji BD)
AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Oturum Başkanı: Doç Dr. Şefik İğdem
(İstanbul Bilim Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi BD)
12:30 - 13:00 İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
Yrd. Doç. Dr. Çetin Ordu
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi ve Yeri
İstanbul Bilim Üniversitesi 6. Onkoloji Günleri, 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde Büyük Abant Oteli ve Kongre
Merkezi, Abant, Bolu’da düzenlenecektir.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’dir.
Kredilendirme
Kongre, kredilendirilmesi için Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) onayına sunulacaktır.
Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Bildiri Gönderimi
Kongreye bildiri göndermek için www.bilimonkoloji2014.org adresini ziyaret ediniz.
KAYIT KONAKLAMA
Kongre Kayıt Ücretleri
Kayıt Ücreti
•
•
•
28 Eylül 2014 Öncesi
28 Eylül 2014 Sonrası
170 Euro
200 Euro
Kayıt ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
Tüm katılımcı ve refakatçiler ile firma temsilcilerinin kayıt olması zorunlu olup yukarıda belirtilen
kayıt ücretlerine; bilimsel toplantılara katılma, kongre çantası, sergi alanına giriş ile sosyal aktiviteler dahildir.
Kayıt işlemleri ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirmasyonu için lütfen ödemenizi
gerçekleştirdikten sonra dekontunu, organizasyon sekretaryasına e-mail ya da faks yoluyla iletiniz.
İndirimli kayıt ücretlerinden faydalanabilmek için, 28 Eylül 2014 tarihinden önce kayıt ücretlerinin
aşağıdaki hesaba yatırılması, kayıt formu ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına faks ya da e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
Kongre Konaklama Ücretleri
2 Gecelik Paket
Büyük Abant
Oteli
28 Eylül 2014 Öncesi
28 Eylül 2014 Sonrası
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik
Odada Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik
Odada Kişi Başı
265 Euro
175 Euro
295 Euro
205 Euro
• Paket fiyatlara 5 Aralık 2014 giriş, 7 Aralık 2014 çıkış olmak üzere 2 gece tam pansiyon konaklama dahil olup, %8 KDV hariçtir.
Konaklamasız Dış Katılımcı Ücreti / Günlük
30 Euro
•
•
•
Dış Katılımcı ücretine %18 KDV dahil edilmemiştir.
Dış Katılımcı ücretine günlük öğle yemeği ve 2 adet kahve molası dahildir.
Konaklamayan her katılımcının dış katılımcı ücreti ödemesi gerekmektedir.
Transfer Bilgileri
•
5 Aralık Gayrettepe’den kalkacak servis için çift yön transfer ücreti 80 Euro + % 18 KDV’dir. Dönüş 7
Aralık tarihinde olacaktır.
•
5 Aralık Ankara’dan kalkacak servis için çift yön transfer ücreti 80 Euro + % 18 KDV’dir. Dönüş 7
Aralık tarihinde olacaktır.
•
Özel transferler için lütfen Serenas Turizm ile irtibata geçiniz.
İptal Şartları
Kayıt ve konaklama ücretleri;
•
28 Eylül 2014 tarihine kadar bildirildiği takdirde tamamı iade edilecektir.
•
28 Eylül 2014 tarihinden sonra bildirildiği takdirde iade yapılmayacaktır.
•
Tüm iadeler yazılı olarak Serenas Turizm’e bildirildiği takdirde geçerli olacaktır.
Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.
Hesap Numaraları
Hesap Adı
: Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Banka Adı
: HSBC Bank A.Ş.
Banka Swift Kodu : HSBCTRIX
Banka EFT Kodu
: 123
Şube Adı
: Ankara Kurumsal Şube
Şube Kodu
: 106
Şube Adresi
: Nergiz Sok. Bayraktar Vıa Tower K:12 Söğütözü Ankara
TL Hesap- IBAN No : 106-1026644-282 TR910012300106102664428200
EUR Hesap-IBAN No : 106-1026644-773 TR360012300106102664477399
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content