close

Enter

Log in using OpenID

Arduino HC05 Bluetooth Shield Kullanım Kılavuzu Ürün Linki:http

embedDownload
Arduino HC05 Bluetooth Shield Kullanım Kılavuzu
Ürün Linki: http://www.robotistan.com/BM-RoboticsArduino-Bluetooth-Shield-HC05-Bluetooth-Serial-ModulShield,PR-2149.html
Robotistan.com
Genel Bakış
Bluetooth Shield üzerinde HC-05 bluetooth modülü bulunan bir arduino shield’didir.Bu shield
ile arduino kartınıza android telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya başka bir arduino’dan bluetooth
ile bağlanabilir ve belli bir mesafe içinde karşılıklı haberleşme yapabilirsiniz. HC-05 için ayrıntılı bilgiye
buradan (http://makezineblog.files.wordpress.com/2014/03/hc_hc-05-user-instructionsbluetooth.pdf ) ulaşabilirsiniz.
HC-05 modülü hem master hem de slave modda çalışabilen bir modüldür. Benzeri bir modül
olan HC-06’dan en büyük farkı budur. Master ve slave modların farkı ise şu şekildedir. Master modda
olan bir modül çevredeki diğer bluetooth modüllerini bulmak için arama yapabilir ve istenilen bir
modüle eşleşme isteği gönderebilir veya daha önce eşleştirilmiş bir cihaza doğrudan bağlanabilir.
Slave modda olan bir modül ise herhangi bir bağlantı başlatamaz. Çevredeki başka bir master
bluetooth modülün bağlanmasını bekler. Yani örnek verecek olursak android bir cihaz veya bilgisayar
ile üzerinde bluetooth shield olan bir arduino’yu haberleştirmek istiyorsak ilk eşleşme veya bağlanma
isteğinin android cihaz veya bilgisayar tarafından yapılması gerekmektedir. HC-05 modülü fabrika
çıkışlı slave modda gelmektedir. Bizde tüm uygulamalarımızda bu modülü slave olarak kullanacağız.
Bahsedildiği gibi master ve slave mod sadece ilk bağlantıyı kimin başlatacağını belirler. Bunun dışında
her iki modda da bağlantı kurulduktan sonra her iki yönde haberleşme yapılabilir.
HC-05 modülünün belli başlı ayarlarının yapılabilmesi için AT komutları kullanılmaktadır. Bu
dökümanın ilerleyen kısımlarında AT komutlarından bahsedilecektir.
Robotistan.com
Bilindiği gibi HC-05 modülü seri haberleşme yapar. Yani tüm haberleşme DIN ve DOUT pinleri
üzerinden yapılır. En popüler arduino kartı olan uno’nun üzerinde ise yanlızca bir adet seri
haberleşme portu (D0,D1) bulunur ve uno bilgisayarınız ile arasında olan haberleşmede de bu pinleri
kullanır. Yani siz uno kartına kod yüklerken veya uno’dan bilgisayarınıza herhangi bir veri gönderirken
bu pinler kullanımda olur. Bahsediği gibi HC-05 modülüde bu pinleri kullanır. Bu durum şöyle bir
soruna yol açar. Uno’ya program atarken veya uno’dan bilgisayara veri yollarken eğer aynı zamanda
HC-05 modülde arduino’ya bağlı ise hatlar çakışır bu nedenle arduino uno programlanamaz veya
bilgisayarla karşılıklı veri haberleşmesi yapamaz. Bu sorunu çözmek için bluetooth shield üzerine
resimde görülen anahtar konulmuştur.
Bu anahtar doğrudan HC-05’ in seri pinlerine bağlıdır. Anahtar Uart konumuna alındığında HC-05’ in
seri pinleri Arduino seri pinlerine (D0,D1), anahtar Dline konumuna alındığında ise HC-05’ in seri
pinleri Arduino D2 ve D3 pinlerine bağlanmaktadır. Bu sayede eğer Xbee ile haberleşmek için arduino
seri pinleri olan D0 ve D1 kullanılacaksa, arduino’ya program atılırken anahtar Dline konumuna alınır
ve programlama esnasında oluşacak çakışma engellenir. Programlamadan sonra anahtar tekrar Uart
konumuna alınır ve HC-05 ile haberleşilir. Ancak bu yolla yinede çalışma esnasında arduino’dan
bilgisayara veri gönderilemez. Bu yüzden önerilen çalışma yöntemi anahtarın sürekli olarak Dline
konumunda kalmasıdır. Ancak arduino’nun seri pinleri D0 ve D1 idi ve anahtar Dline konumuna
alındığında HC-05 arduino’nun D2 ve D3 pinlerine bağlandı. Bu durumda D2 ve D3 pinleri üzerinden
seri haberleşme yapmamız gerekecek. Peki bu nasıl olacak? Cevap basit “Software Serial”
kütüphanesi. Bu kütüphane arduino’nun istediğiniz herhangi iki pinini UART portuna (RX, TX)
çevirmenizi sağlayacaktır. Yani yazılımsal olarak arduino’ya bir adet daha seri port ekleyebiliriz. Bu
port ile HC-05 haberleşebilir ve donanımsal olan seri port (D0, D1) ilede bilgisayarla istediğimiz gibi
haberleşebilir ve kod atabiliriz. Seri haberleşme için D2 ve D3 pinleri kullanılacaksa dikkat edilmesi
gereken nokta kart üzerinde bulunan 2 ve 3 lehim jumper’larının öncelikle lehimlenmesi
gerekmektedir. Kart üzerinde görüldüğü gibi IRQ isimli bir adet daha lehim jumper’i bulunmaktadır.
Bu jumper karta ileride eklenebilecek bir özellik için koyulmuştur. Şu an kullanılmamaktadır. O
yüzden lütfen o jumper’ı lehimlemeyiniz.
Robotistan.com
Ancak tabi ki yazılımsal seri portun donanımsal porta göre dezavantajları vardır. En büyük dezavantajı
yüksek baud rate’lere çıkıldığında haberleşmede hatalar oluşmasıdır. O yüzden HC-05 ile 9600 baud
rate kullanılması önerilir. Shield arduino leonardo,mega ve due ile de tam uyumludur.
HC-05 modüllerin güç hattı ve sinyal lojik seviyeleri 3.3V’dur. Bu yüzden bluetooth shield üzerinde
sinyal hatlarını 3.3V’a düşüren lojik seviyesi dönüştürücüleri de bulunmaktadır. Kart üzerinde
görüldüğü gibi 3 adet led 2 adet buton bulunmaktadır. Bu ledlerden BT_State isimli led bluetooth
modülün çalışma durumunu göstermektedir. Karta güç verdiğimiz andan itibaren bu led yanıp
sönmeye başlayacaktır. Bluetooth modüle bağlantı kurduğumuz zaman ise yanıp sönme hızı
değişecektir. L1 ve L2 ledi ve S1 ve S2 butonları ise programlanabilir giriş çıkış birimleridir. Yani bu led
ve butonları arduino’nun istediğiniz pinlerine bağlayabilir ve yazacağınız kod ile bunları kontrol
edebilirsiniz.BT_State yazısının altındaki iki pin ise HC-05 modülün 34. pinine bağlıdır.Bu pinler HC05’i AT moduna sokmak için kullanılacaktır. Bunlarla ilgili örnek uygulama dökümanın ileri
kısımlarında yapılacak uygulamada gösterilecektir.
Robotistan.com
Terminal Üzerinden Led Kontrol Uygulaması
Bu uygulamada bluetooth shield takılı arduino ile bilgisayarı haberleştireceğiz.Bilgisayardan
gönderdiğimiz komutlar ile arduino üzerindeki ledleri yakıp söndüreceğiz. İlk adım olarak bluetooth
shield’ i arduino’ya takıyoruz ve shield üzerindeki anahtarı Dline konumuna alıyoruz. Seri haberleşme
pinleri olarak arduino 2. ve 3. pini kullanacağımız için dökümanın üst kısımlarında anlatıldığı gibi 2 ve
3 lehim jumper’ larını lehimliyoruz. Önce bilgisayar haberleşmesi yapacağız. Arduino’ yu bilgisayara
usb kablosu ile takıyoruz. Shield üzerinde bulunan BT_State ledinin 1 saniyede bir yanıp söndüğünü
göreceksiniz. Bir sonraki adım olarak bilgisayarımız ile bluetooth shield’ i eşleştireceğiz. Önce
bilgisayarımızın bluetooth’nun açık olduğuna emin oluyoruz. Daha sonra bilgisayarımızın “Denetim
Masasına” gidiyoruz ve “Donanım ve Ses” başlığı altındaki “Aygıtları ve yazıcıları görüntüle”
sekmesine tıklıyoruz.
Robotistan.com
Açılan pencerede sol üst köşedeki “Aygıt ekle” tıklıyoruz.
Kısa bir süre sonra HC-05 modülünü görüyor olmamız gerekiyor. Modülü seçip “İleri” tıklıyoruz.
Karşımıza şifre ekranı gelecektir. HC-05 modülünün fabrika çıkışı şifresi 1234 dür. Bu şifreyi daha
sonra istersek AT komutları ile değiştirebiliriz. Ama şimdilik bu şekilde yazıp “İleri” tıklıyoruz.
Robotistan.com
Robotistan.com
Kısa bir yüklenme süresinden sonra tekrar “Aygıtlar ve Yazıcılar” sayfasına gelirsek HC-05 modülünü
burada görüyor olmamız gerekiyor. Bluetooth shield’in üzerindeki BT_State ledi ise daha yavaş bir
şekilde 2 saniyede bir yanıp sönüyor olması gerekiyor.
Bir sonraki adım olarak bluetooth modülün bilgisayarımız hangi COM portuna bağlandığını kontrol
etmemiz gerekiyor. Bunun için bilgisayarımız bluetooth ayarlarınız açıyoruz.
Robotistan.com
Açılan pencerede “COM Bağlantı Noktaları” sekmesine tıklıyoruz. Burada iki adet COM port
göreceksiniz. Bunlardan birinin yanında Giden diğerinin yanında ise Gelen yazmaktadır. Bizim
kullanacağımız port Giden yazılı porttur. Resimde de gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda bu port
COM37’ dır. Gelen ve Giden portları arasındaki fark şu şekildedir. Eğer bağlantı bilgisayar tarafından
başlatılacaksa yani HC-05 slave modda ise Giden portu, eğer bağlantı HC-05 tarafından başlatılacaksa
yani HC-05 master modda ise Gelen portu kullanılır.
Robotistan.com
Şimdi sıra arduino’da. Öncelikle L1 ve L2 ledlerini arduino’ya bağlayalım. Ledleri arduino’ nun
istediğimiz pinlerine bağlayabiliriz. Bunun için L1 ve L2 kontrol pinlerine birer kablo lehimleyeceğiz.
Kabloların diğer uçlarıda arduino’nun 8 ve 9. pinlerine bağlayacağız.
Robotistan.com
Artık arduino kodunu atabiliriz.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
const int led1 = 9;
const int led2 = 8;
int gelen;
void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
}
Robotistan.com
void loop() {
if (mySerial.available() > 0) {
gelen = mySerial.read();
if (gelen == 'A') {
digitalWrite(led1, HIGH);
mySerial.println("Led1 yandi");
}
if (gelen == 'D') {
digitalWrite(led2, HIGH);
mySerial.println("Led2 yandi");
}
if (gelen == 'S') {
digitalWrite(led1, LOW);
mySerial.println("Led1 sondu");
}
if (gelen == 'F') {
digitalWrite(led2, LOW);
mySerial.println("Led2 sondu");
}
}
}
Kodu arduino’ya attıktan sonra son işlem olarak herhangi bir terminal programı açıp ledleri kontrol
edeceğiz. Eğer bilgisayarınızda yüklü bir terminal programı yoksa Tera Term’i
(http://logmett.com/index.php?/download/tera-term-483-freeware.html ) önerebilirim. Programı
indirip kurduktan sonra açıyoruz. Karşımızı şu şekilde bir ekran gelecek.
Robotistan.com
Seri port bağlantısı kuracağımız için Serial seçeneğini seçtikten sonra bilgisayarımızda açılan
bluetooth giden portunu seçiyoruz. Bende COM37 olduğu için ben onu seçeceğim. Ardından “Ok”
diyoruz.
Son bir adım kaldı. Terminalde gönderdiğimiz karakterleri görebilmemiz için Tera Term programının
Local Echo özelliğini açmamız gerekiyor. Bunun için sekmelerden Setup>Terminal’e tıklıyoruz Local
Echo kutucuğuna tıklıyoruz ve “OK” butonuna tıklıyoruz.
Robotistan.com
Artık deneyebiliriz. Caps Lock tuşuyla klavyemizin harflerini büyük yapıyoruz ve A S D F tuşlarına
basarak led1 ve led2’ yi yakıp söndürüyoruz.
Umarım sorunsuz bir şekilde çalıştırmışsınızdır. Şimdi sıra android cihaz ile benzer bir işlem yapmaya
geldi.
Android Cihaz ile Arduino Haberleşmesi
Android cihaz ile arduino’ yu haberleştirebilmemiz için ilk adım olarak uygun bir android
yazılımı bulmamız gerekmektedir. İnternette arduino ve android cihazı bluetooth üzerinden
haberleştirmek için yazılmış bir çok açık kaynaklı kod bulabilirsiniz. Biz bilgisayarda yaptığımız gibi
yine bir terminal programı kullanacağız. Bunun için android cihazımızdan android market’e giriyoruz
ve “Bluetooth Terminal” isimli resimdeki programı indiriyoruz ve açıyoruz.
Robotistan.com
Bir önceki uygulamada sadece bluetooth shield üzerindeki ledleri yakıp söndürmüştük. Bu
uygulamada butonlarıda kullanacağız. Bunun için shiled üzerindeki butonları buton pinlerini
kullanarak arduino’nun istediğimiz iki pinine bağlayacağız. Ben arduino’nun 7 ve 6. pinleri bağladım.
Robotistan.com
Bir önceki uygulamada yazdığımız arduino koduna butonlarıda ekliyoruz ve kodu arduino’ya
atıyoruz.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
const int led1 = 9;
const int led2 = 8;
const int buton1 = 6;
const int buton2 = 7;
int gelen;
void setup() {
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(buton1, INPUT);
pinMode(buton2, INPUT);
}
void loop() {
if (mySerial.available() > 0) {
gelen = mySerial.read();
if (gelen == 'A') {
digitalWrite(led1, HIGH);
mySerial.println("Led1 yandi");
Robotistan.com
}
if (gelen == 'D') {
digitalWrite(led2, HIGH);
mySerial.println("Led2 yandi");
}
if (gelen == 'S') {
digitalWrite(led1, LOW);
mySerial.println("Led1 sondu");
}
if (gelen == 'F') {
digitalWrite(led2, LOW);
mySerial.println("Led2 sondu");
}
}
if(digitalRead(buton1)==LOW){
mySerial.println("Buton1'e basildi");
delay(1000);
}
if(digitalRead(buton2)==LOW){
mySerial.println("Buton2'ye basildi");
delay(1000);
}
}
Sıra bluetooth bağlantısı kurmaya geldi. Tekrar bluetooth terminal programını açıyoruz,
telefonumuzun seçenekler tuşuna basıp Connect a device – Secure ‘ a tıklıyoruz. Açılan pencerede
Robotistan.com
Scan for devices diyoruz. Kısa bir süre sonra HC-05 modülü görüyor olmamız gerekiyor. HC-05 ‘e
tıkladıktan sonra şifre girmemizi isteyecek. 1234 girdikten sonra OK diyoruz. Ekranın sol üst
köşesinde connected:HC-05 yazısı görüyor olmamız gerekiyor.
Robotistan.com
Deneme zamanı. Klavyeden A S D F tuşlarına basarak led1 ve led2’yi yakıp södürebiliriz. Shield
üzerinden buton1 ve buton2’ye bastığımızda da arduino telefonumuza “Buton1’e basildi” ve
“Buton2’ye basildi” yazılarını gönderecektir.
Umarım bu uygulamada sorunsuz çalışmıştır.
AT Komutları
HC-05 modülünün parametre ayarlarının yapılabilmesi için AT komutlarının kullanılmaktadır.
Bu linkte (http://www.instructables.com/files/orig/FOR/4FP2/HKZAVRT6/FOR4FP2HKZAVRT6.pdf )
tüm AT komutlarının ayrıntılı açıklamasını bulabilirsiniz. AT komutları ile HC-05 modülün adını,
şifresini ve baud rate’i değiştirebilir, versiyonunu ve adresini öğrenebilir, modülü master moda
sokabilir ve slave modül araması yapabilirsiniz.Bunun gibi bir çok parametre ayarının nasıl yapıldığını
öğrenmek için linki verilen dökümanı inceleyebilirsiniz.
Modülü AT moduna sokabilmek için öncelikle dökümanın üst kısımlarında bahsedilen AT
modu pinlerini lehimliyoruz ve bir kablo ile iki pini kısa devre yapıyoruz. Bu pinler kısa devre yapılınca
HC-05 modülünün PIN34’ü 3.3V yapılır.
Robotistan.com
Daha sonra arduino’yu bilgisayarımıza bağlıyoruz. BT_State ledinin 2 saniye aralıklarla yanıyor
olaması gerekiyor. Arduino’ya aşağıdaki kodu atıyoruz.
Robotistan.com
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX | TX
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("AT komutu giriniz:");
mySerial.begin(38400);
}
void loop()
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
Bu kodda dikkat ettiyseniz diğer kodlardan farklı olarak bluetooth’un seri port baud rate ‘i
38400 olarak seçilidi. Bunun sebebi bu modülün AT modunda 38400 baud rate’de haberleşiyor
olmasıdır. Sonraki adım daha önce indirdiğimiz Tera Term programını açıyoruz. Bu sefer öncekilerden
farklı olarak bluetooh COM portunu değil arduino COM portunu seçiyoruz. Bende arduino COM15’e
bağlı olduğu için ben onu seçeceğim.
Robotistan.com
Açılan pencerede Setup>Terminal sekmesine tıklıyoruz. Burada Transmit ayarını CR+LF
şeklinde değiştiriyoruz ve Local Echo kutucuğunu tıklıyoruz.
Artık komutları girebiliriz. Önce AT yazıyoruz cevap olarak OK dönecektir. Daha sonra
AT+VERSION? yazıyoruz. Buda bize HC-05 modülün versiyon numarasını döndürecektir. Şimdi
modülün adını değiştirelim. Ben ArduBlue olarak değiştireceğim. Bunun için AT+NAME=ArduBlue
yazıyoruz dönüş OK olacaktır. Şimdi ismi değiştirip değiştirmediğimizi kontrol edelim. AT+NAME?
Yazıyoruz cevap olarak az önce yazdığımız ArduBlue gelecektir. Son olarak şifeyi değiştirelim. Ben
şifreyi 0000 yapacağım. Bunun için AT+PSWD=4321 yazıyoruz ve OK cevabı alıyoruz. Sonra şifrenin
değiştirip değiştirmediğimizi kontrol etmek için AT+PSWD? yazıyoruz ve cevap olarak 4321 alıyoruz.
Robotistan.com
HC-05 hakkında herşey bu kadar. Umarım dökümanı yararlı bulmuşsunuzdur.
Robotistan.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 005 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content