close

Enter

Log in using OpenID

B - İsg , İş sağlığı ve güvenliği,isg ders notları hap, 27 Aralık 2014 isg

embedDownload
24 Mayıs 2014
İSG sınavına girecek tüm arkadaşlara
Başarılar diler.
www.isguygulama.com
1) Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen
akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk
yapmayan tozlara ne denir?
A)
b)
c)
d)
toksik toz
inert toz
kanserojen toz
pnimokonyoz toz
www.isguygulama.com
1) Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen
akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk
yapmayan tozlara ne denir?
B
A)
b)
c)
d)
toksik toz
inert toz
kanserojen toz
pnimokonyoz toz
www.isguygulama.com
2) ...................... muhtemel risklerin değerlendirilip
yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak
tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin
ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından
yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında
faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi
nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri
arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların
koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının
tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu
tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır.
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
www.isguygulama.com
ve güvenlik planı muhtemel risklerin değerlendirilip
2) Sağlık
......................
yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak
tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin
ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından
yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında
faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi
nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri
arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların
koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının
tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu
tarafından hazırlanır veya hazırlanması sağlanır.
B
A)Sağlık ve güvenlik dokumanı
B)Sağlık ve güvenlik planı
C)sağlık ve güvenlik raporu
D)Risk analiz dokümanı
www.isguygulama.com
3) Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya
çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre,
eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan
taşıma yerine ne denir?
A)
B)
C)
D)
Röset
Varagel
Freno
Topuk
www.isguygulama.com
3) Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını
sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde
fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?
B
A)
B)
C)
D)
Röset
Varagel
Freno
Topuk
Röset: Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan
bağlantı yerlerini,
Topuk: işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,
Varagel: Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan
ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat
kullanılarak yapılan taşıma yerini,
Freno: Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,
www.isguygulama.com
4) Madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir
noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu
birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma
bakımından düz sayılır.
B) Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C) Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla
yapılan işler dışında,
bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.
D) Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır
www.isguygulama.com
4) Madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?
B
A) Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir
noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu
birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma
bakımından düz sayılır.
B) Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C) Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla
yapılan işler dışında,
bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.
D) Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır
Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır.
www.isguygulama.com
5) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup
olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?
A) Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının
tespitinde dikkate alınmaz.
B) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen
sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
C) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalı sayısı düşülür.
D) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil
edilmez
www.isguygulama.com
5) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup
olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?
D
A) Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde
dikkate alınmaz.
B) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar
toplam çalışan sayısına dahil edilir.
C) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
D) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilmez
Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde
* Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı
sayısı esas alınır.
*İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
*İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan
sayısına dahil edilir.
* Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından,
iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
* Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
* aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
www.isguygulama.com
6) İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet
sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirimini
yapar. bu bildirimle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini
etkileyecek bir değişiklik olmasıyla yapılır
B) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılır
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
D) Bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır
www.isguygulama.com
6) İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki
özel program paketini kullanarak bildirimini yapar. bu bildirimle ilgili
hangisi yanlıştır?
D
A) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir
değişiklik olmasıyla yapılır
B) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılır
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
D) Bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır
İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak
bildirimini yapar. bu bildirimde,
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik
olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde
herhangi bir değişiklik olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,
hallerinde yirmi işgünü içerisinde bildirimini günceller
www.isguygulama.com
7) Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz
önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların
elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların.....................denetlenmesini
sağlayacak şekilde hazırlanır
A) yılda en az bir kez
B) yılda en az iki kez
C) yılda en az üç kez
D) gerektiğinde
www.isguygulama.com
7) Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde
bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği
ölçüde, üst seviyeli kuruluşların ..................... denetlenmesini sağlayacak
şekilde hazırlanır
A
A) yılda en az bir kez
B) yılda en az iki kez
C) yılda en az üç kez
D) gerektiğinde
Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim
kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda en az bir kez
denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Yapılan her bir programlı denetimde, söz konusu
unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının
denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır.
www.isguygulama.com
8) Sağlık ve güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil
çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri
B) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti
C) Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz
bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti
D) Zorunluluk işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda
bulunan işareti
www.isguygulama.com
8) Sağlık ve güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
D
A) Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret,
acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri
B) Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti
C) Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz
bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti
D) Zorunluluk işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında
uyarıda bulunan işareti
Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti
www.isguygulama.com
9) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri
değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat
uyarınca kullanıcıdan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere
tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
www.isguygulama.com
9) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken
hangisine özel önem vermez?
b
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca
kullanıcıdan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm
çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
İşveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;
a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların
sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere
www.isguygulama.com
10) 90 dB ve 96 dB iki makinanın birlikte oluşturduğu gürültü
şiddeti nedir?
A)
B)
C)
d)
96
97
99
97.8
www.isguygulama.com
10) 90 dB ve 96 dB iki makinanın birlikte oluşturduğu gürültü
şiddeti nedir?
B
A)
B)
C)
d)
96
97
99
97.8
Aralarındaki fark:
0 ise…………büyüğe 3 db ekle
4 ise ………..büyüğe 1.5db
6 ise………………1 db
10 ise……………0.4db
www.isguygulama.com
16 ise………. 0.1 db
11) Gebe kadınların çalışma koşulları ve izinlerle ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden
itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar
B) Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz
C)Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece
çalıştırılması yasaktır.
D) sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile
belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz
www.isguygulama.com
11) Gebe kadınların çalışma koşulları ve izinlerle ilgili hangisi
yanlıştır?
C
A) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden
itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar
B) Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz
C)Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece
çalıştırılması yasaktır.
D) sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile
belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz
Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
www.isguygulama.com
12) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük Kaynama
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı
altında hava ile temasın dayanabilen, gaz haldeki maddeler nelerdir?
A) Çok kolay alevlenir madde
B) Alevlenir madde
C) Kolay alevlenir madde
D) Aşındırıcı madde
www.isguygulama.com
12) 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük Kaynama
noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı
altında hava ile temasın dayanabilen, gaz haldeki maddeler nelerdir?
A
A) Çok kolay alevlenir madde
B) Alevlenir madde
C) Kolay alevlenir madde
D) Aşındırıcı madde
Aşındırıcı madde: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddeleri
Alevlenir madde: Parlama noktası 21°C - 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri
Kolay alevlenir madde: Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve
sonuç olarak alevlenen maddeyi veya ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş
kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki maddeyi veya parlama noktası
21°C’nin altında olan sıvı haldeki maddeyi veya su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok
kolay alevlenir gaz yayan maddeleri
Çok Kolay alevlenir madde: 0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşükKaynama noktasına sahip sıvı
haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasın dayanabilen, gaz haldeki maddeler
www.isguygulama.com
13) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların
sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça
istendiğinde, işverenin vereceği bilgilerde hangisi yoktur?
A) İkame yapılıp yapılamadığı
B) Maruziyetin türü ve düzeyi
C) Maruz kalan çalışan özel risk gruplarının sayısı
D) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu
maddelerin kullanılma nedeni
www.isguygulama.com
13) İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların
sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça
istendiğinde, işverenin vereceği bilgilerde hangisi yoktur?
c
A) İkame yapılıp yapılamadığı
B) Maruziyetin türü ve düzeyi
C) Maruz kalan çalışan özel risk gruplarının sayısı
D) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu
maddelerin kullanılma nedeni
VERİLECEK BİLGİLER:
* İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlemler ile bu maddelerin
kullanılma nedeni
* Maruziyetin türü ve düzeyi
* Kanserojen veya mutajen maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı
* Maruz kalan çalışan sayısı.
*Alınan koruyucu önlemler.
* Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.
* Maruziyetin türü ve düzeyi.
*İkame yapılıp yapılamadığı.
www.isguygulama.com
14) Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre hangisi elle taşıma işi değildir?
A) Yükün kaldırılması
B) Yükün indirilmesi
C) Yükün çekilmesi
D) Konveyörle yük taşınması
www.isguygulama.com
14) Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre hangisi elle taşıma işi
değildir?
d
A) yükün kaldırması
B) yükün indirilmesi
C) yükün çekilmesi
D) Konveyörle yük taşınması
Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya
hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle
özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme
işlerini ifade eder
www.isguygulama.com
15) Kapı ve girişler için hangisi yanlıştır?
A) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike
oluşturmayan güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.
B) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her
durumda içeriden açılabilir özellikte olur.
C) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi
bulunur
D) Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu
kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
www.isguygulama.com
15) Kapı ve girişler için hangisi yanlıştır?
d
A) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike
oluşturmayan güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.
B) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her
durumda içeriden açılabilir özellikte olur.
C) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi
bulunur
D) Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu
kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini
sağlayan saydam kısımlar bulunur.
www.isguygulama.com
16) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş
dâhil) için derinlik, basınç ve çalışma saatleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat
B) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat
C) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat
D) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 2 saat
www.isguygulama.com
16) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş
dâhil) için derinlik, basınç ve çalışma saatleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
d
A) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat
B) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat
C) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat
D) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 2 saat
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
İlave olarak Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2
saattir
www.isguygulama.com
17) Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının
gruplandırmasını yapmak, işkollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak
ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon
kurulur. hangisi komisyon üyesi değildir?
A) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
B) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve
zührevi hastalıkları uzmanı.
C)Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan birer temsilci
www.isguygulama.com
17) Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının
gruplandırmasını yapmak, işkollarının yapısına uygun olarak eğitimleri
planlamak ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere
bir komisyon kurulur. hangisi komisyon üyesi değildir?
c
A) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
B) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir
enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı,
bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı.
C)Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan birer temsilci
Enerji bakanlığı yok
Diğer şıklara ilaveten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir
gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu).
www.isguygulama.com
18) Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği
kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir
derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki
kişisel koruyucu donanımlar hangi kategori olarak sınıflandırılır?
A)
B)
C)
D)
Kategori 0
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
www.isguygulama.com
18) Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul
edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük
düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu
donanımlar hangi kategori olarak sınıflandırılır?
a
A)
B)
C)
D)
Kategori 0
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 1,2,3 olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, üreticinin sorumluluğu alarak, AT
uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır
www.isguygulama.com
19) Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverence Arama, kurtarma ve
tahliye, yangınla mücadele de görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az birer çalışanı
destek elemanı olarak görevlendirir.
B) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı
destek elemanı olarak görevlendirir.
D) Yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması
halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için ikişer destek
elemanı daha görevlendirir.
www.isguygulama.com
19) Acil durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işverence Arama, kurtarma ve
tahliye, yangınla mücadele de görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile
ilgili hangisi yanlıştır?
d
A) çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana kadar en az birer çalışanı
destek elemanı olarak görevlendirir.
B) tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana kadar en az birer çalışanı
destek elemanı olarak görevlendirir.
C) az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı
destek elemanı olarak görevlendirir.
D) yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması
halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için ikişer destek
elemanı daha görevlendirir.
Yönetmeliğe göre tanımlanan sayıları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına
göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
**10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir kişi görevlendirilmesi
yeterlidir.
www.isguygulama.com
20) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre az tehlikeli
sınıfta yer alan ve 120 çalışanı bulunan bir işyerinde;
• arama, kurtarma ve tahliye
• yangınla mücadele
• İlkyardım
konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç
çalışan görevlendirilmelidir?
A) 3 / 3 / 6
B) 4 / 4 / 4
C) 4 / 2 / 5
D) 6 / 3 / 4
www.isguygulama.com
20) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre az tehlikeli
sınıfta yer alan ve 120 çalışanı bulunan bir işyerinde;
• arama, kurtarma ve tahliye
• yangınla mücadele
• İlkyardım
konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç
çalışan görevlendirilmelidir?
a
A) 3 / 3 / 6
B) 4 / 4 / 4
C) 4 / 2 / 5
D) 6 / 3 / 4
az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar en az birer çalışanı destek elemanı
olarak görevlendirir. dolaysıyla 60:50=1.2 yani 2 kişi....
İlkyardım yönetmeliğine göre az tehlikeli işte her 20 kişiye 1 ilkyardımcı, tehlikeli ve çok tehlikeli
işte her 10 çalışana 1 ilkyardımcı
www.isguygulama.com
21) Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer
almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup
3’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
B) Biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin
bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin
15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir
C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı
bilinen türleri ve tipleri (strains)listeye alınmamıştır.
D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış
olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına
gelmez.
www.isguygulama.com
21) Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre
hangisi yanlıştır?
a
A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer
almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup
3’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
B) Biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin
bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin
15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir
C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı
bilinen türleri ve tipleri (strains)listeye alınmamıştır.
D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış
olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına
gelmez.
İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa
neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
www.isguygulama.com
22) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?
A) İşyeri temizliği ve düzeni
B) İlkyardım
C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
D) Meslek hastalıklarının sebepleri
www.isguygulama.com
22) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına
dair yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi
yoktur?
a
A) İşyeri temizliği ve düzeni
B) İlkyardım
C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
D) Meslek hastalıklarının sebepleri
Sağlık konuları
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
- İlkyardım
Genel konular
- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
- İşyeri temizliği ve düzeni,
- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
www.isguygulama.com
Teknik konular
- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
-İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile
tekniklerinin uygulanması,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
- Tahliye ve kurtarma
23) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal
çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da
böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu
yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir?
A) BÖLGE 0
B) BÖLGE 1
C) BÖLGE 2
D)BÖLGE 21
www.isguygulama.com
23) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal
çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da
böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu
yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir?
c
A) BÖLGE 0
B) BÖLGE 1
C) BÖLGE 2
D)BÖLGE 21
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun
süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1 :Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma
koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam
oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler .
Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam
oluşturabileceği yerler
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam
oluşturabileceği yerler.
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali
www.isguygulama.com
bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun
yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler
24) Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek
kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin
yapılması mümkün olur.
B) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur
C) Tehlike bölgesinden yeterli yakınlıkta bulunur
D) Sağlam yapıda olur
www.isguygulama.com
24) Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
c
A) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına
gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin
yapılması mümkün olur.
B) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur
C) Tehlike bölgesinden yeterli yakınlıkta bulunur
D) Sağlam yapıda olur
Koruyucular ve koruma donanımı;
** Sağlam yapıda olur,
** İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
** Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
** Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
** Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,
** Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması,
sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
www.isguygulama.com
25) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri 5 yılda bir kontrol ve teste tabi
tutulur.
B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilen sürelerde yapılır
D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yılda bir yapılır
www.isguygulama.com
25) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
b
A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste
tabi tutulur.
B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilen sürelerde yapılır
D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yılda bir
yapılır
Kriyojenik tanklar standardında belirtilen sürelerde yapılır.
www.isguygulama.com
26) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen
kumanda cihazları için asgari gereklerden değildir?
A) Kumanda cihazları zorunlu hâller dışında bile tehlikeli bölgenin içine yerleştirilir.
B) Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
C) Kumanda cihazları gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
D) Kumanda cihazlarının istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir
www.isguygulama.com
26) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen
kumanda cihazları için asgari gereklerden değildir?
a
A)Kumanda cihazları zorunlu hâller dışında bile tehlikeli bölgenin içine yerleştirilir.
B)Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
C)Kumanda cihazları gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
D)Kumanda cihazlarının istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir
DOĞRUSU
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı
ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması
gerekir.
www.isguygulama.com
27) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konularında hangisi
yoktur?
A) Doğru oturuş
B) Gözlerin korunması
C) Meslek hastalıkları
D) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
www.isguygulama.com
27) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konularında hangisi
yoktur?
c
A) Doğru oturuş
B) Gözlerin korunması
C) Meslek hastalıkları
D) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konuları;
- Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
- Doğru oturuş,
- Gözlerin korunması,
- Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
- Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- Ara dinlenmeleri ve egzersizler
www.isguygulama.com
28) İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı
vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne
üç gün içinde gönderilir.
B) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde;
bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden
doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir
bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
C) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme
konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde,
risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.
www.isguygulama.com
28) İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a
A) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı
vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne
üç gün içinde gönderilir.
B) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde;
bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden
doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir
bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
C) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme
konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde,
risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.
1 gün içinde bildirilir
www.isguygulama.com
29) İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak
ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile
birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde hangisi bulunmaz?
A) Asbest söküm çalışanı belgesi
B) Asbest söküm uzmanı belgesi
C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
D)Çalışanların yaşı
www.isguygulama.com
29) İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak
ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile
birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde hangisi bulunmaz?
d
A) Asbest söküm çalışanı belgesi
B) Asbest söküm uzmanı belgesi
C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
D)Çalışanların yaşı
Bildirimde aşağıdaki hususlar yer alır;
* İşyerinin ticari unvanı ve adresi,
* Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı,
* Yapılacak işler ve işlemler,
* Çalışan sayısı,
* İşe başlama tarihi ve işin tahmini süresi,
* Asbest söküm uzmanı belgesi,
www.isguygulama.com
* Asbest söküm çalışanı belgesi.
30) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren
ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar
B) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin
altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.,
C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok
işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerinde tek kurul
kurulur.
D) Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan
kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten
yetkili bir temsilci atar.
www.isguygulama.com
30) İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
c
A) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl
işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar
B) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin
altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur.,
C) İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok
işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerinde tek
kurul kurulur.
D) Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan
kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten
yetkili bir temsilci atar.
her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.
www.isguygulama.com
31) İş güvenliği uzmanı görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki
yönetmeliğe göre İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi yanlıştır?
A) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına
yılda en az 30 dakika.
B) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
www.isguygulama.com
31) İş güvenliği uzmanı görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki
yönetmeliğe göre İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ile hangisi
yanlıştır?
A
A) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan
başına yılda en az 30 dakika.
B) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
www.isguygulama.com
32) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter için
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri, Genel Müdürlük , İSGÜM veya noterce her sayfası mühürlenmek
suretiyle onaylanır.
B) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi tarafından saklanır
C) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
D) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile
işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit
ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır
www.isguygulama.com
32) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defter için
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
A) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri, Genel Müdürlük,İSGÜM veya noterce her sayfası mühürlenmek
suretiyle onaylanır.
B) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi tarafından saklanır
C) Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
D) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile
işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit
ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır
Onaylı defteri onaylayabilecek yerler:
* Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri
* Genel Müdürlük
* noter
www.isguygulama.com
33) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
başlamak üzere sıra ile yapılır. Hangisi ilk yapılması gerekendir?
A) Dokümantasyon
B) Risk kontrol adımları
C) Risklerin belirlenmesi ve analizi
D) Tehlikelerin tanımlanması
www.isguygulama.com
33) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş
aşamasından başlamak üzere sıra ile yapılır. Hangisi ilk yapılması
gerekendir?
d
A) Dokümantasyon
B) Risk kontrol adımları
C) Risklerin belirlenmesi ve analizi
D) Tehlikelerin tanımlanması
Risk değerlendirmesi aşamaları sırasıyla:
* Tehlikelerin tanımlanması
* riskleri belirleme ve analiz etme
* risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
* dokümantasyon
* Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
www.isguygulama.com
34) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan finekinney metodunun parametrelerinden birisi değildir?
A) Olayın meydana gelme ihtimali
B) Fark edilebilirlik
C) Zarar ya da hasarın şiddeti
D) Tehlike maruz kalma sıklığı
www.isguygulama.com
34) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan finekinney metodunun parametrelerinden birisi değildir?
B
A) Olayın meydana gelme ihtimali
B) Fark edilebilirlik
C) Zarar ya da hasarın şiddeti
D) Tehlike maruz kalma sıklığı
1- FİNE- KİNNEY METODU: Risk Değeri= İ x F x D (Olasılık= İ Şiddet= D Frekans(Maruziyet)= F
2-5x5 MATRiS METODU: Risk skoru R=İ x D ile elde edilir. İ = İhtimal D= Derecesi veya Şiddeti
3-FMEA HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ:RİSK=İ x D X T İhtimal: İ (1-10 ) Şiddet: D (1-10 ) Tespit edilebilirlik: T (1-10)
www.isguygulama.com
35)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi
Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) I, III, II, IV
B) I, II, III, IV
C) III, IV, II, I
D) III, IV, I, II
www.isguygulama.com
35)
I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi
Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik
sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
C
A) I, III, II, IV
B) I, II, III, IV
C) III, IV, II, I
D) III, IV, I, I
www.isguygulama.com
36) Aşağıdakilerden hangisi proses tehlike analizi için gerekli dokümanlardan
biri değildir?
A)İşletmenin insan kaynakları politika dokümanı
B)İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
C)İşletmenin proses akış diyagramları
D)İşletmenin iş kazası kayıtları
www.isguygulama.com
36) Aşağıdakilerden hangisi proses tehlike analizi için gerekli dokümanlardan
biri değildir?
a
A)İşletmenin insan kaynakları politika dokümanı
B)İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
C)İşletmenin proses akış diyagramları
D)İşletmenin iş kazası kayıtları
HAZOP Ön Bilgi Gereksinimi:
** Çizimler, prosedürler ve akış şemaları gibi tesise, ekipmanlara
ve operasyonlara ait detaylı dokümanlara ve bu konuları bilen
kişilerden alınacak detaylı bilgilere gereksinim vardır.
OLURSA NE OLUR ANALİZİ Ön Bilgi Gereksinimi:
Tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı çizim, prosedür,
vb. dokümanlar
HATA AĞACI ANALİZİ Ön Bilgi Gereksinimi:
**Tesisisin/sistemin nasıl çalıştığının bütünüyle anlaşılmış
olması
** Tesis/sistem ekipman hata/kusurlarının ve bunların
tesis/ekipman üzerine etkilerinin çok iyi bilinmiş ve anlaşılmış
olması. Bu bilgileri FMEA metoduyla daha önceden elde
edilebilir.
OLAY AĞACI ANALİZİ Ön Bilgi Gereksinimi:
HATA MODLARI, ETKİLERİ VE KRİTİKLİK ANALİZİ (FMEA)
**Kazaya potansiyel olarak neden olabilecek, ekipman kusuru,
Ön Bilgi Gereksinimi:
sistem hataları vs. başlatıcı olayların tahmini,
** Sistem/tesis ekipman listesi
**Başlatıcı olayların etkisini yumuşatacak olan iş güvenliği
**Ekipmanların fonksiyonlarının bilinmesi
sistemlerinin ve acil durum prosedürlerinin fonksiyonlarının
* *Sistem/tesis fonksiyonlarının bilinmesi
bilinmesi gerekir.
www.isguygulama.com
37) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya
devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B) Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden
doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
C) Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
www.isguygulama.com
37) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
c
A) Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B) Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden
alt işveren ile birlikte sorumludur.
C) Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
Asıl işveren, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerini alt işverene verebilir, ancak
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt
işverenlere verilemez.
www.isguygulama.com
38) Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre çeşitli kategoriler için uygulanacak
uygunluk değerlendirme işlemlerinde kategori I için hangi modüldür?
A) Modül A
B) Modül A1
C) Modül H
D) Modül G
www.isguygulama.com
38) Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre çeşitli kategoriler için uygulanacak
uygunluk değerlendirme işlemlerinde kategori I için hangi modüldür?
a
A) Modül A
B) Modül A1
C) Modül H
D) Modül G
Kategori I.....modül A
Kategori II.... Modül A1... Modül D1....... Modül E1
Diğerleri ezbere gerek yok
www.isguygulama.com
39) Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması
gereken yükleme şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İçsel ve dışsal basınç
B) Rüzgar
C) Sıcaklık
D) Hacim
www.isguygulama.com
39) Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması
gereken yükleme şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir?
d
A)içsel ve dışsal basınç
B)rüzgar
C)sıcaklık
D)hacim
a)içsel ve dışsal basınç
b)rüzgar
c)sıcaklık
d)Statik ve Dinamik yükleme
e)Ağırlık (ölü yükler)
www.isguygulama.com
40) Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarla ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde sadece stop vanası bulunması
yeterlidir.
B) Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta
koruyucu bir siper konacaktır.
C) 25 m2 veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan
en az iki tertibatla beslenmelidir.
D) Akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en yüksek
noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır
www.isguygulama.com
40) Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarla ilgili olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a
A) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde sadece stop vanası bulunması
yeterlidir.
B) Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri
sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.
C) 25 m2 veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde
çalışan en az iki tertibatla beslenmelidir.
D) Akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en
yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır
Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klapesi (ek valf) bulunacak
ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.
www.isguygulama.com
41) Hangisi asgari ücret belirleme komisyonunda yer almaz?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
B) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik
işkolları için seçeceği beş temsilci
D) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik
işkolları için seçeceği on temsilci
www.isguygulama.com
41) Hangisi asgari ücret belirleme komisyonunda yer almaz?
d
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
B) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik
işkolları için seçeceği beş temsilci
D) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik
işkolları için seçeceği on temsilci
5 temsilci olacak. Bunlara ilaveten;
*Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
* Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
* Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği
bir görevli
Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır
ve oylarının çoğunluğu ile karar verir.
www.isguygulama.com
42) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) Bir kat alanı 1000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden
ayrı olarak hazırlanır.
B) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği
30.50 m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50
m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak
düzenlenir.
C) Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90
m2’den küçük olan atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde
duman perdesi ile çevrelenir
D) Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı
olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas
payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton ile
kaplanmış olması gerekir
www.isguygulama.com
42) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
a
A) Bir kat alanı 1000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden
ayrı olarak hazırlanır.
B) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği
30.50 m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50
m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak
düzenlenir.
C) Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90
m2’den küçük olan atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde
duman perdesi ile çevrelenir
D) Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı
olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas
payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton ile
kaplanmış olması gerekir
Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.
Atriumlu Yapı: İki ya da daha çok sayıda katın içine açıldığı, tepesi kapalı geniş ve yüksek yapıdır. Merdiven yuvası, asansör
kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu, ya da su, elektrik,
havalandırma, iklimlendirme, haberleşme gibi tesisatın içinde yer
www.isguygulama.com
aldığı tesisat bacaları ve şaftlar atrium sayılmaz
43) Elektrik yangınlarında hangisi kullanılır?
A) Köpük
B) Su
C) Karbondioksit
D) Sodyum klorür
www.isguygulama.com
43) Elektrik yangınlarında hangisi kullanılır?
c
A) Köpük
B) Su
C) Karbondioksit
D) Sodyum klorür
A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile
radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını
E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınlarının adıdır
*A B C D E Tipi Yangınlarda Kullanılan Söndürme Maddeleri:
A Tipi Yangında: SU
B Tipi Yangında: Örtme ve Boğmadan dolayı KARBONDİOKSİT (CO2) ve KÖPÜK uygulanır.
C Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)
D Tipi Yangında: SODYUM KLORÜR, MAGNEZYUMOKSİT karışımı.
E Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), BİKARBONAT Tozlu
www.isguygulama.com
44) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmektedir?
A) hapishaneler
B) Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları
hariç), okullar, bürolar
C) Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları,
D) Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri
www.isguygulama.com
44) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi
bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmektedir?
d
A) hapishaneler
B) Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları
hariç), okullar, bürolar
C) Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları,
D) Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri
a) Düşük tehlike, bünyesinde kendi kendine yayılan bir yangının oluşmasına imkan vermeyecek şekilde
düşük yanabilirliğe sahip malzemelerden oluşur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar,
kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran oturma alanları, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu
kapsamdadır.
b) Orta tehlike, orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yanma olasılığı bulunan malzemelerden
oluşur. Otopark, fırın, çamaşırhane, restoran servis alanları, kuru temizleyici, deri üretimi,
ticarethaneler, kağıt üretimi, postane, yayın evi, matbaa, otomobil tamirhaneleri, tekstil üretimi, lastik
üretimi, marangozhane ve benzeri yerler bu kapsamdadır.
c) Yüksek tehlike, çok hızlı olarak yanma olasılığı bulunan veya patlama tehlikesi bulunan
malzemelerden oluşur. Uçak hangarları, yanıcı sıvı ve gazların üretildiği, depolandığı ve dağıtıldığı
yerler, tutuşma sıcaklığı 38 0C dan düşük yanıcı madde kullanılan yerler, plastik, plastik köpük ve
www.isguygulama.com
benzeri madde üretim yerleri ile boyahaneler bu kapsamdadır.
45) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
d
A) Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe
geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetler-Kişisel Haklar
B) Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk
kurallarından doğan haklar-Kamu Hakları
C) Çalışma hakkı -Sosyal ve ekonomik haklar
D) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar-Temel Haklar
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara Ayni hak denir.
www.isguygulama.com
45) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
d
A) Kişinin maddi ve manevi tüm varlığının serbestçe geliştirilmesi amacını
güden hak ve hürriyetler-Kişisel Haklar
B) Şahıslarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından
doğan haklar-Kamu Hakları
C) Çalışma hakkı -Sosyal ve ekonomik haklar
D) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar-Temel Haklar
Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara Ayni hak denir.
www.isguygulama.com
46) Uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları ile ilgili hangileri
doğrudur?
I. EU-OSHA: Avrupa İş Güvenliği Merkezi
II.ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
III.WHO: Dünya Sağlık Örgütü
A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)II ve III
D)I,II ve III
www.isguygulama.com
46) Uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları ile ilgili hangileri
doğrudur?
I. EU-OSHA: Avrupa İş Güvenliği Merkezi
II.ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
III.WHO: Dünya Sağlık Örgütü
C
A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)II ve III
D)I,II ve III
EU-OSHA: Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
www.isguygulama.com
47) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
A) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı
sonuç meydana gelme ihtimali
C) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre
uğratan olay
D) Planlama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve
alınan tedbirlerin tümünü
www.isguygulama.com
47) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangisi yanlıştır?
D
A) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı
sonuç meydana gelme ihtimali
C) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre
uğratan olay
D) Planlama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve
alınan tedbirlerin tümünü
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
www.isguygulama.com
48) Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi değildir?
A) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir
genel müdür.
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
C) İşçileri Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlğ. konuyla ilgili veya görevli birer
yönetim kurulu üyesi.
www.isguygulama.com
48) Hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesi değildir?
C
A) İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir
genel müdür.
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
C) İşçileri Bakanlığından ilgili bir genel müdür.
D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlğ. konuyla ilgili veya görevli birer
yönetim kurulu üyesi.
Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür.
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,
Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer genel müdür.
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir bakan
yardımcısı.
ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli
birer yönetim kurulu üyesi.
d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen,
www.isguygulama.com
iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.
49) Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri
uygulanır?
A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev hizmetlerinde
C) 50'den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
D) Sporcular hakkında
www.isguygulama.com
49) Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri
uygulanır?
C
A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev hizmetlerinde
C) 50'den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
D) Sporcular hakkında
4857 iş kanunun uygulanmadığı işler
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri
katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
e) Ev hizmetlerinde,
h) Sporcular hakkında,
ı) Rehabilite edilenler hakkında,
www.isguygulama.com
i) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun
2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.
50) 4857 sayılı iş Kanununa göre iş sözleşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir
B) Süresi iki yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması
zorunludur
C) yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve
özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve
varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini,
fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir
belge vermekle yükümlüdür
D) İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona
erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
www.isguygulama.com
50) 4857 sayılı iş Kanununa göre iş sözleşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
B
A) Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir
B) Süresi iki yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması
zorunludur
C) yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve
özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve
varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini,
fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir
belge vermekle yükümlüdür
D) İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona
erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
****Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
www.isguygulama.com
51) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
aşağıda kaidelerden hangisi sigortalı sayılır?
A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite
edilen, hasta veya malûller
B) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar
C) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
D) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup,
esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu
faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük
kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler
www.isguygulama.com
51) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre
aşağıda kaidelerden hangisi sigortalı sayılır?
B
A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite
edilen, hasta veya malûller
B) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar
C) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
D) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup,
esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu
faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük
kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler
**Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)
www.isguygulama.com
52) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş
kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
B) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
C) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir
bağlanması.
www.isguygulama.com
52) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş
kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan hangisi yanlış
verilmiştir?
C
A) Geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
B) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
C) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir
bağlanması.
İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.
www.isguygulama.com
53) SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda toplamda en fazla iş
kazası hangi sektörde olmuştur?
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Ana Metal Sanayi
C) Gıda Ürünleri İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
www.isguygulama.com
53) SGK 2012 istatistiklerine göre çalışanlarda toplamda en fazla iş
kazası hangi sektörde olmuştur?
D
A) Tekstil Ürünleri İmalatı
B) Ana Metal Sanayi
C) Gıda Ürünleri İmalatı
D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması
toplamda.
En fazla iş kazasının olduğu sektörler:
Erkek çalışanlarda: Kömür Ve Linyit Çıkartılması( 8828 )
Kadın çalışanlarda: Tekstil Ürünleri
İmalatı (1140)
www.isguygulama.com
54) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İSG
politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuruluşun İsg risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı
B)Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli
C)tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı
D) Üretim hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesini sağlamalı
www.isguygulama.com
54) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İSG
politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
A) Kuruluşun İsg risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı
B) Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli
C) Tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı
D) Üretim hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesini sağlamalı
**Kuruluşun İsg risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı
**Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli
**tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı
**yürürlükteki isg mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdü içermeli
** Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli
** ilgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
**Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden
www.isguygulama.com
geçirilmelidir.
55) Çalışma etiği ve iş ahlakına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İki kavram arasında bir fark bulunmamaktadır.
B) İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken;
çalışma etiği göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik
göstermektedir.
C) Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini
içerirken, iş ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar
bütününü kapsamaktadır.
D) İş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya
davranış kurallarını tanımlarken, çalışma etiği toplum içindeki farklı grupların
dini, cinsel ve etnik kimliklerine göre değişmektedir.
www.isguygulama.com
55) Çalışma etiği ve iş ahlakına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)İki kavram arasında birfark bulunmamaktadır.
B)İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken;
çalışma etiği göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik
göstermektedir.
C
C)Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini
içerirken, iş ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar
bütününü kapsamaktadır.
D)iş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış
kurallarını tanımlarken, çalışma etiği toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel
ve etnik kimliklerine göre değişmektedir.
www.isguygulama.com
56) Yetişkinin konuya ilgi duyup, bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve
üstün yanlarını merak ederek öğrenmek istediği ve duyum
düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalıştığı
öğrenme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farkında olma
B) ilgilenme
C) Değerlendirme
D) Deneme
www.isguygulama.com
56) Yetişkinin konuya ilgi duyup, bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve
üstün yanlarını merak ederek öğrenmek istediği ve duyum
düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalıştığı
öğrenme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
B
A) Farkında olma
B) ilgilenme
C) Değerlendirme
D) Deneme
Farkında olma: Yetişkin, önce yeni yada kendisinin bilmediği bir bilgi ve becerinin, olayın ve olgunun var
olduğunu duyar ve farkına varır.
ilgilenme; Konuya ilgi duyar ve bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve üstün yanlarını merak ederek öğrenmek
ister. Duyum düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalışır.
Değerlendirme: İlgilendiği konuda daha detaylı bilgi edinen yetişkin, bu bilgi ve becerinin kendisine getireceği
maliyet ve yararlan konusunda bir değerlendirme ve hesaplama yapar. Bu değerlendirmede, yararların daha
ağır bastığına emin olmak ister. Sonucun kendisi için yararlı ve kâriı olup olmadığını tartar ve hesaplar. Kârlı
bulur ise denemek ister.
Deneme: Öğrendiği bilginin kendisine getireceği yararı ve kârlılığı küçük bir uygulama ile dener ve sonuçlarını
gözler.Deneme sonunda da yararlı ve kârlı olduğu kanısına varır ve inanır ise, uygulama yapmak ister. Kesin
kararını deneme sonuçlarına göre verir.
***Uygulama: Yetişkin, bilgiyi ve konuyu benimsemiştir, gerekli girişimlerde bulunarak uygulamaya geçer.
www.isguygulama.com
57) Yetişkinde öğrenim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde
doğru sıralamıştır?
I- Deneme – Uygulama
II- Değerlendirme
III- Farkına varma
IV- İlgilenme
A)IV - III - II - I
B)I - III - IV - II
C)III - IV - II - I
D) I - II - III - IV
www.isguygulama.com
57) Yetişkinde öğrenim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde
doğru sıralamıştır?
I- Deneme – Uygulama
II- Değerlendirme
II- Farkına varma
IV- İlgilenme
C
A)IV - III - II - I
B)I - III - IV - II
C)III - IV - II - I
D) I - II - III - IV
www.isguygulama.com
58) Gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı
korunmak için alınan tedbirlerde hangileridir?
I. Küçük gerilim
II. Sıfırlama
III. Koruyucu ayırma
IV. Koruyucu yalıtma
V. koruma topraklaması
A)I ,III ve V
B)II,III ve V
C)I,III,IV ve V
D)HEPSİ
www.isguygulama.com
58) Gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı
korunmak için alınan tedbirlerde hangileridir?
I. Küçük gerilim
II. Sıfırlama
III. Koruyucu ayırma
IV. Koruyucu yalıtma
V. koruma topraklaması
D
A)I ,III ve V
B)II,III ve V
C)I,III,IV ve V
D)HEPSİ
Koruyucu yalıtma, küçük gerilim, koruma topraklaması, sıfırlama, koruma hat sistemi, hata
gerilimi koruma bağlaması, hata akımı koruma bağlaması ve koruyucu ayırma
www.isguygulama.com
59) Hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?
A) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
C) Çevresel risklerin azaltılması
D) İşgücü kayıplarının önlenmesi
www.isguygulama.com
59) Hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?
C
A) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
C) Çevresel risklerin azaltılması
D) İşgücü kayıplarının önlenmesi
Ergonominin amaçları:
** İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
**İş gücü kayıplarının önlenmesi
**Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
**iş kazaları ve mesleki risklerin azaltılması
**Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
www.isguygulama.com
60) Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi
denkleminde hangisi yoktur?
A) Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
B) Genleşme yoluyla ısı alışverişi
C) Konvektif ısı yükü
D) Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
www.isguygulama.com
60) Bir kişi ve onu kuşatan çevre arasındaki net ısı alış-verişi
denkleminde hangisi yoktur?
B
A) Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
B) Genleşme yoluyla ısı alışverişi
C) Konvektif ısı yükü
D) Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
H=M ± R ± C - E ± D
H = Vücut ısı depolama yükü
M= Metabolik ısı kazancı
R= Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü
C= Konvektif ısı yükü
E= Evaporatif ( buharlaşma - terleme ) ısı kaybı
www.isguygulama.com
D= Kondaktif ısı yükü ( direk temas)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
524 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content