close

Enter

Log in using OpenID

Asal Sayılar, Asal Çarpanlar, Ortak Bölenler ve Ortak Katlar Testi 1

embedDownload
Asal Sayılar, Asal Çarpanlar, Ortak Bölenler ve Ortak Katlar Testi
1.
A
B
C
8. İki farklı asal sayının katları alınıyor. Bu
katlardan ortak olan en küçük olanı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7
A) Bu asal sayıların toplamına eşittir.
B) Bu asal sayıların çarpımına eşittir.
C) Bu asal sayıların toplamından küçük bir sayıya
eşittir.
D) Bu asal sayıların çarpımından küçük bir sayıya
eşittir.
D
3
22
5
Yukarıdaki verilen çarpan ağacına göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
kesirlerin paydalarını en az kaçta eşitleyebilir?
A) B=60’tır.
B) A=420 ‘dir.
C) B’nin 2 tane asal çarpanı vardır.
D) A’nın 4 tane asal çarpanı vardır.
A) 40
2. 60 ile 75 arasında kaç tane asal sayı vardır?
A) 2
B)3
C)4
D)5
3.210 sayısının asal olan kaç tane çarpanı vardır?
A)2
B)3
C)4
5.
B)4
C)3
D)2
çıkarma işlemini yapacak olan Ali,bu
kesirlerin paydalarını eşitlemek istemektedir.
Buna göre, Ali bu kesirlerin paydalarını
aşağıdakilerden hangisinde eşitlemeye kalkarsa
yanlış yapmış olur?
A)18
6.
B)48
C)54
D)72
kesrinin en sade şeklinin bulacak olan
Haydar, pay ve paydayı aynı sayıya bölecektir.
Buna göre, Haydar’ın böleceği sayının en büyük
değeri kaçtır?
A)24
B)12
C)8
D)6
7.En küçük asal sayı, iki basamaklı en küçük asal
sayı ve üç basamaklı en küçük asal sayının
toplamı kaçtır?
A)113
B)114
C)115
B)60
C)80
D)120
10.Bir havuzun taban kenarları 54 metre ve 72
metredir. Havuzun tabanı kare şeklinde eşit alanlı
mermerlerle döşenecektir. Kullanılacak mermerin
bir kenar uzunluğu kaç metre olabilir?
A)4
B)8
C)9
D)10
D)5
4. 63 sayısının asal bölenleri ile, 84 sayısının asal
bölenlerinin kaç tanesi aynıdır?
A)5
işlemini yapacak olan Kerem, bu
D)116
11. Bir meyve üreticisi bahçesinde üç farklı
elmadan 135 kg, 180 kg ve 225 kg üretim
yapmıştır. Bu elmaları birbirine karıştırmadan hiç
artmayacak biçimde eşit kütleli kasalara
koyacaktır. Buna göre üreticinin kullanacağı elma
kasaları kaçar kilogramlık olabilir?
A)60
B)50
C)45
D)25
12. A doğal sayısı 9 ve 12 ye tam bölünüyor.
Buna göre A sayısı için aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) 24’e tam bölünür.
B) 27’ye tam bölünür.
C) 36’ya tam bölünür.
D) 48’e tam bölünür.
13.16 ve 36 litrelik iki kap yağ ile doludur.
Kaplardaki yağlar, birbirine karıştırılmadan hiç
artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere
doldurulacaktır. Buna göre, şişelerden her biri
kaçar litrelik olabilir?
A)3
B)4
C)5
D)6
14. Okan, 8 ve 12 sayılarının ortak katlarını
18. Ahmet bilyelerini dörder dörder ve beşer
alıyor. Buna göre Okan’ın, bulduğu ortak katların
beşer saydığında her defasında 1 bilyesi
en küçük olan ilk dört tanesi aşağıdakilerden
artmaktadır. Buna göre Ahmet’in en az kaç
hangisidir?
bilyesi vardır?
A) 24, 48, 72, 96
A)11
B)16
C)21
D)26
B) 8, 12, 24, 32
C) 24, 36, 48, 60
D) 72, 144, 216, 288
19. Ali iki sayının ebobu ile ekokunu çarpıp
sonucu 120 buluyor. Bu iki sayıdan biri 10 ise
15.
20, 34, 90, 96
diğeri kaçtır?
Yukarıdaki sayılardan hangisinin asal sayıların
çarpımı biçiminde yazılışı yanlış verilmiştir?
A)18
B)16
C)14
D)12
A) 20=2.2.5
B) 34=2.17
20. 24 ve 12’nin ekok ve ebobunun toplamı
C) 90=2.3.3.5
kaçtır?
D) 96=2.2.3.8
A)15
B)24
C)36
D)48
16. Üç saatten birincisi 15 dakikada bir, ikincisi
30 dakikada bir, üçüncüsü 45 dakikada bir sinyal
21. İki kaptan birinde 18 litre ayran, diğerinde 20
veriyor. İlk kez üçü birlikte saat 15.00’da sinyal
litre limonata vardır. Kaplardaki ayran ile
veriyorlar.
limonata aynı büyüklükte bidonlara hiç
Buna göre, bu üç saat ikinci kez birlikte
artmayacak ve birbirine karışmayacak biçimde
sinyal verdiklerinde saat kaç olur?
doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç bidon
kullanılır?
A) 16.00
B) 16.30
C) 17.00
D) 17.30
A) 19
B) 38
C) 40
D) 42
17. Her harf farklı bir sayıyı belirtmek üzere, A
nın asal çarpanlarına ayrılması için aşağıdaki
22. Asal sayılarla aşağı verilenlerden hangisi
şema yapılmıştır.
yanlıştır?
A 2
A) Asal sayılar sonsuz tanedir.
B 3
B) 2 asal sayıdır.
C 3
C) En küçük asal sayı 1’dir.
D 5
D) İki basamaklı en küçük asal sayı 11’dir.
1
Buna göre A kaçtır?
A)60
B)90
C)100
D)120
www.aksiyom.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content