close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok Kat:19
No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Muayene Alanı
Muayene Türü
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
Standard / Şartname
Kaldırma ve İletme Makinaları
-Forklift
-Caraskal
-Vinç
-Mobil Vinç
-Platform
-Araç Kaldırma Lifti
-Transpalet
Periyodik Kontroller
İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
TS EN 60204-32
TS ISO 9927-1
TS EN 13000
TS EN 1495/A1
TS EN 1493
TS EN 1757-2
Asansörler
Periyodik
Kontrol/Muayene
Yıllık Kontrol
Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliği
EN 81-1, EN 81-2, TS 863, TS
1108
Kapı ve Pencere Sistemleri
Fabrika Üretim
Kontrolünün muayenesi
TS EN 14351-1 Madde:7.3'e
göre oluşturulmuş CE-PR-032
numaralı muayene prosedürü
Basınçlı Kaplar
Periyodik Kontrol
İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği'ne göre hazırlanmış
CE-PR.029 Muayene
Hizmetlerinin Sunumu
Prosedürü
Kazanlar
Periyodik Kontrol
İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği'ne göre hazırlanmış
CE-PR.029 Muayene
Hizmetlerinin Sunumu
Prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
AB-0067-M
Muayene Alanı
Gıda, gıda katkı maddeleri, su
ürünleri ve yemler ile gıdayla
temas eden ürünlerin üretim
alanları, nakil araçları, satış
yerleri,
Gıda ve yemlerin sevk edildiği
ve depolandığı yerler,
Gıda ürünlerinin hazırlandığı ve
servis edildiği yerler,
Kırmızı et ve kanatlı
mezbahaneleri ile parçalama,
üretim ve paketleme tesisleri,
nakil araçları, depolandığı
yerler,
Otellerde gıda/yemek
ürünlerinin hazırlama,
depolama ve servis alanları
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
Muayene Türü
Hijyen ve Sanitasyon
Muayenesi
Standard / Şartname
852/2004/EC, 853/2004/EC,
854/2004/EC numaralı AB
düzenlemelerine paralel Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca hazırlanmış Gıda
Hijyeni Yönetmeliği,
Hayvansal Gıdaların Resmi
Kontrollerine İlişkin Özel
Kuralları Belirleyen Yönetmelik
Hayvansal Gıdalar için Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği
TS 13027 Gıda Üretim
Yerlerinde Hİjyen ve
Sanitasyon-Genel Kurallar
dokümanlarından
faydalanılarak hazırlanan CE PR
043 Muayene Prosedürü
Oteller
Hijyen ve Sanitasyon
muayenesi
2582 sayılı Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesi ve Niteliklere
ilişkin Yönetmeliğe göre
hazırlanmış CE PR 043
Muayene Prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
AB-0067-M
Muayene Alanı
Teknik ölçümler ve
değerlendirme
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
Muayene Türü
Topraklama
Paratoner Kontrolleri
Elektrik Panosu Kontrolleri
Katodik Koruma Ölçümleri
Standard / Şartname
Topraklama Yönetmeliği
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
TS EN 62305, TS EN 61557
TS 2607 ISO 1999,
TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO
5349-2,
CE PR 029 Muayene
Hizmetlerinin Sunumu
Prosedürü
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
92/42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Yeni Sıcak Su Kazanları
Muayene Türü / Modüller
AT Tip incelemesi (Modül
B)
Standard / Şartname /Açıklamalar
92/42/AT Yeni Sıcak Su
KazanlarınaDairYönetmelik, EK
III
Tipe Uygunluk (Modül C)
92/42/AT Yeni Sıcak Su
KazanlarınaDairYönetmelik, EK
IV
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
95/16/EC Asansör yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Asansörler
Muayene Türü / Modüller
Standard / Şartname /Açıklamalar
AT Tip İncelemesi Modül B
95/16/AT Yönetmeliği EK V B
Birim Doğrulaması Modül
G
95/16/AT Yönetmeliği EK X
Son Muayenesi Modül F
95/16/AT Yönetmeliği EK VI
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
97/23/EC Basınçlı ekipman yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basınçlı Ekipmanlar
Muayene Türü / Modüller
Son değerlendirme
izlenerek iç üretim
kontrolleri Modül A1
Standard / Şartname /Açıklamalar
97/23/AT Yönetmeliği, EK III
97/23/AT Yönetmeliği, EK III
AT Tip İncelemesi Modül B
97/23/AT Yönetmeliği, EK III
AT Tipe Uygunluk Beyanı
Muayenesi Modül C1
97/23/AT Yönetmeliği, EK III
AT Ürün Doğrulaması
Sabit Bağlantı
Prosedürlerinin
Onaylanması
97/23/AT
BasınçlıEkipmanlarYönetmeliği,
Ek-I-3.1.2
Sabit Bağlantı
Gerçekleştiren
Personelin
değerlendirilmesi
veonaylanması
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IV
kapsamındaki:
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
1 -Ahşap ya da benzeri fiziki
özelliklerdeki malzemeleri veya
et ya da benzeri fiziki
özelliklerde malzemeleri
işlemek amacıyla kullanılan
aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok
bıçaklı) dairesel testereler:
1. 1- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir
yataklı veya destekli, iş
parçasının el ile veya sökülebilir
bir güç sürücüsü ile beslendiği
testere makinaları,
1. 2- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, el ile
işletilen ileri geri hareketli
testere arabası veya sehpası
bulunan testere makinaları,
1. 3- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş
parçasının beslenmesi için
birleşik bir mekanik tertibatı
olan, yüklemesi ve/veya
boşaltması el ile yapılan testere
makinaları
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
AB-0067-M
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
1. 4- Kesme sırasında hareketli
bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın
hareketi mekanik olan,
yüklemesi ve/veya boşaltması
el ile yapılan testere makinaları
2- Ahşap işleme için, el ile
beslemeli, planya tezgâhları,
3- Ahşap işleme için, mekanik
bir birleşik besleme tertibatı
olan, el ile yükleme ve/veya
boşaltmalı, tek taraftan yüzey
işleyen kalınlık planya
tezgâhları,
4 -Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
veya et ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için, el ile yüklemeli
ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki
tiplerde şerit testere tezgâhları:
Muayene Türü /
Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
AB-0067-M
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
4. 1- Kesme sırasında sabit
bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası
için sabit ya da ileri geri hareket
ettirilebilen bir yatak veya
desteği olan testere tezgâhları,
4. 2- İleri geri hareketli bir
arabaya monte edilmiş
bıçak/bıçakları olan testere
tezgâhları,
5- Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için kullanılan,
yukarıdaki 1'den 4'e kadar olan
paragraflarda ve 7 numaralı
paragrafta atıfta bulunulan
birleştirilmiş makina tipleri.
6- Ahşap işlemek için çeşitli
takım tutucularına sahip, el ile
beslemeli zıvana tezgâhları,
7- Ahşap ve benzeri fiziki
özelliklere sahip malzemeleri
işlemek için, dikey milli kalıpçı
frezeleri,
Muayene Türü /
Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
AB-0067-M
2006/42/EC Makine yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
8- Ahşap işlemek için taşınabilir
zincirli testereler,
9- Metal malzemelerin soğuk
işlenmesi için kullanılan, el ile
yüklemeli ve/veya boşaltmalı,
hareketli çalışma parçalarının
kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/
s'den yüksek olan, abkant
presler de dâhil olmak üzere,
presler.
13- EI ile yüklemeli, evsel
atıkların toplanması için
kullanılan, sıkıştırma
mekanizmalı çöp kamyonları.
16- Taşıt bakım liftleri.
17- Kişilerin veya kişilerin ve
eşyaların kaldırılması için
kullanılan, üç metreden daha
fazla bir düşey yükseklikten
düşme riski taşıyan tertibatlar.
Muayene Türü /
Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2006/42/AT Makina Emniyeti
Yönetmeliği EK IX
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Basit basınçlı kaplar yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Basit Basınçlı Kaplar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
AT Uygunluk Beyanı
Standard / Şartname /Açıklamalar
2009/105/EC(Ex.87/404/EEC)
Basit Basınçlı Kaplar
Yönetmeliği
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı / Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17
ALBERK QA
Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0067-M
Revizyon No: 011 Tarih: 24 Şubat 2015
A tipi Muayene Kuruluşu
AB-0067-M
Adresi : Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok
Kat:19 No:2
Ataşehir
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 572 49 10
Faks
: 0 216 572 49 14
E-Posta : [email protected]
Website : www.qatechnic.com
2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gaz yakan cihazlar yönetmeliği
Ürün Grubu, Ürün /
Kullanım Amacı
Gaz Yakan Cihazlar
Muayene Türü / Modüller
AT Tip İncelemesi
Standard / Şartname /Açıklamalar
2009/142/AT Gaz Yakan
Cihazlara Dair Yönetmelik,
Ek-II.1
AT Tipe UyunlukBeyanı
2009/142/AT Gaz Yakan
Cihazlara Dair Yönetmelik,
Ek-II.2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content