close

Вход

Log in using OpenID

2013 yılı beyanname - Türkiye Ormancılar Derneği

embedDownload
TOD DENETLEME RAPORU
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
DENETLEME YILI
: 18.06.2014
:3
: 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası
18.06.2014 ve 20.06.2014 tarihlerinde Denetleme Kurulu üyelerinin katılımı ile 2014 yılı
1. Toplantısına başlandı.
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasındaki denetim ile ilgili olarak, karar defteri,
demirbaş defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgeleri kayıt defteri, Sayman üye Kemal KAYA
ve Dernek muhasebe sorumlusu Abdullah YAZICIOĞLU’nun katılımıyla denetime başlandı.
1 – KARAR DEFTERİ:
Türkiye Ormancılar Derneğinde kullanılmakta olan onaylı karar defterinde yapılan
incelemede;
1.1. 54. Dönem Yönetim Kurulunun 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 24
oturum yapıldığı ve 68 karar alındığı,
1.2. Yönetim Kurulu toplantılarının Dernek Tüzüğüne uygun olarak yapıldığı,
1.3. 04.01.2013 tarihli toplantıdaki (30.1) no.lu kararda Avukat Ünal YILMAZ’ın tüm
vekil ve vekaletnamesinin azledilmesine,
1.4. 04.01.2013 tarihli toplantıdaki (31.2) no.lu kararda Dernek adına 2013 yılında
yapılacak tüm mal ve hizmet alımlarında;
- 250 TL. ye kadar Dernek Müdürüne
- 1.000 TL. ye kadar Genel Başkana
- 1.000 TL. üzeri alımlarda yönetim kurulu kararı alınmasına,
- 31.3 no.lu kararda TOD çalışanlarının ücretlerine 1 Ocak 2013 ten geçerli olmak
üzere % 7 (yüzde yedi) oranında zam yapılmasına,
1.5. 13.3.2013 tarihli toplantıdaki (37.2) no.lu kararda Türkiye Ormancılar Derneği binası
3. Kattaki çok amaçlı toplantı salonunun düzenlenmesinin ve sonucunda
işletilmesinin (kiralanması vb) TOD İktisadi İşletmesince yapılmasına,
1.6. 27.11.2013 tarihli toplantıdaki (52.3) no.lu kararda Avukat Ünal YILMAZ’ın dernek
aleyhine açtığı 23.268,00 TL. meblağlı tazminat istemli davadan ilgiliye 15.000 TL.
(onbeşbin lira) ödenerek karşılıklı anlaşma sağlanmasına,
1.7. 17.12.2013 tarihli toplantıdaki 54.2) no.lu kararda; TOD Muhasebecisi Necmettin
KELEŞ’in sözleşmesinin 31.12.2013 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
2 – ÜYE KAYIT DEFTERİ:
2.1. 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 65 üye kaydı yapıldığı, bazı üyelerin
fotoğraf eksikliklerinin olduğu,
2.2. 31.12.2013 tarihi itibariyle toplam üye sayısının 1749 olduğu,
2.3.
Üye kayıt defteri üzerinde yapılan incelemede bazı üyelerin üyelik aidatlarını
ödemedikleri, bu konuda tüzük hükümlerinin uygulanmasının sağlanması,
1
3 – DEMİRBAŞ KAYIT DEFTERİ
3.1. Dernek merkezi ile Şube merkezleri ve temsilciliklerde bulunan demirbaşların
dernek merkezindeki demirbaş defterine 18.12.2013 tarihi itibariyle 145 sıra
numarası verilerek ayrı ayrı kaydedildiği
4 – EVRAK KAYIT DEFTERİ:
4.1. 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 116 adet evrakın geldiği, 145 adet
evrakın gönderilmiş olduğu,
4.2. Evrak kayıt defterinin düzenli olduğu,
5 – ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ:
5.1. Dernek Yönetmeliğinin “6. Bölüm Defterler ve Kayıtlar” bölümünde belirtilen
defterlerden Alındı Belgesi Kayıt Defterinin tasdiklerinin yapılmış ve kayıtlarının
düzenli tutulmakta olduğu,
5.2. 004701 – 005300 cilt no.lu 12 adet alındı belgelerinin 14.01.2013 – 07.01.2014
tarihleri arasında Serkan AYKUT tarafından kullanıldığı ve teslim edildiği,
5.3. Dernek Gelirleri Alındı Belgelerinin kontrolünde belgelerin usulüne uygun olarak
düzenlendiği ve kayıtların karar defteri ile uyumlu olduğu,
6 – BİLANÇO HESAP DEFTERİ:
Bilanço Hesabı Defterinin yeminli serbest muhasebeci Necmettin KELEŞ tarafından
tutulduğu görülmüştür.
7 – TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ GELİR-GİDER HESAPLARI
2
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
BİLANÇO
3
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
GENEL MİZAN (01.01.2013 – 31.12.2013)
Hesap
Kodu
Borç
Toplam
Alacak
Toplam
Borç
Bakiye
114.2 28,00
109.4 33,70
4.7 94,30
100
Hesap Kodu
KASA
100 1
TL KASA
114.2 28,00
109.4 33,70
4.7 94,30
100 1 1
MERKEZ TL KASA
114.2 28,00
109.4 33,70
4 7 94,30
100 1 1 00
Merkez TL Ana Kasa
114.2 28,00
109.4 33,70
4.7 94,30
102
BANKALAR
538.3 59,50
401.1 78,35
137.1 81,15
102 01
Z.B.Y.Şehir Şb.(39775139-5002 Hs.)
377.9 55,82
307.6 63,35
70.2 92,47
102 02
Akbank Küçükesat Şb.(0066319hs.)
83.0 75,22
81.0 98,82
1.9 76,40
102 03
Vakıfbank 7299663966 Hs.(Proje)
1,47
1,47
6 8 96,27
5.8 00,00
1 14,71
1 14,71
6.5 00,00
102 04
Posta Çekleri
102 05
Z.B.Y.Şhr.(39775139-5003)
102 06
102 2
Kadıköy Akbank Şb.
BANKA DÖVİZ HESAPLARI
6.5 00,00
63.8 16,01
102 2 1
Ziraat Bankası 39775139-5007 Euro Hesabı
63.8 16,01
118
DİĞER MENKUL KIYMETLER
1.4 81,28
1.4 81,28
11802
118 04
B Tipi Likit Fon AI(Ziraat B.)
Ziraat Bankası (39775139-5008 Fon Hesabı)
7 31,45
7 49,83
7 31,45
7 49,83
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
126 01
Teminatlar
126 01 01
Verilen Depozitolar
126 01 02
1.0 96,27
63.8 16,01
63.8 16,01
4.5 59,10
4.5 59,10
4.5 59,10
4.5 59,10
70,07
70,07
Aski Güvence Bedeli
2 01,75
2 01,75
126 01 03
Başkent Edaş Güvence Bedeli
3 06,33
3 06,33
126 01 04
126 01 05
Aski Güvence Bedeli
Ayedaş_iski Güvence Bed.fist.)
2 42,05
2 88,90
2 42,05
2 88,90
126 01 07
İstanbul Marmara Şb.Kira Depozito
3.4 50,00
3.4 50,00
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
4.9 65,45
136 06
Duran Kandık (Doğal Gaz Bedeli)
2.1 74,00
136 1
TEMSİLCİLİKLER AİDAT ALACAKLARI
2.7 91,45
2.4 00,00
136 1 E01
136 1 E02
Erdal Örtel(Antalya Temsilciliği)
Erhan Çakır (Çanakkale Temsilciliği
8,45
1.6 50,00
1.6 50,00
136 1 E03
Emekli Ormancılar Derneği
7 50,00
7 50,00
136 1 K01
Kemalettin Geldi(Bursa Temsilciliği
3 83,00
3 83,00
159
SATICILAR VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
4 00,00
4 00,00
4 00,00
4 00,00
2.4 00,00
2.5 65,45
2.1 74,00
3 91,45
8,45
159 24
Edenred Kurumsal Çözümler A Ş
195
İŞ AVANSLARI
21.1 69,55
21.1 69,55
195 29
Trabzon Temsilcifhasan Teke)
1.5 03,05
1.5 03,05
195 31
195 46
Fikret Çuvaç (denizli Temsilci)
Salih Sönmezışık
96,50
1 50,00
96,50
1 50,00
195 49
Serpil Arslan (balıkesir Temsilciliği)
1.5 20,00
1.5 20,00
195 50
Yüksel Karaburçak (avukat)
2.4 00,00
2.4 00,00
195 51
Yıldıray Lise (doğal Öyküler)
6.3 75,00
6.3 75,00
195 52
Atilla Küçükkala (yenice Projesi)
6.3 75,00
6.3 75,00
195 53
195 54
Dursun Karşı
iyigün Pulat
2.5 00,00
2 50,00
2.5 00,00
2 50,00
252
BİNALAR
252 01
252 770
Binalar
Marmara Şb. Binası •
253
253 01
554.3 33,35
554.3 33,35
54.3 33,35
500.0 00,00
54.3 33,35
500.0 00,00
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLARI
2 07,30
2 07,30
Kalorifer Tesisatı
2 07,30
2 07,30
4
Hesap
Kodu
Borç
Toplam
Alacak
Toplam
Borç
Bakiye
255
Hesap Kodu
DEMİRBAŞLAR
185.0 70,86
185.0 70,86
255 00
Büro Demirbaşları
7.6 29,59
7.6 29,59
255 01
Elektrik Sayacı
36,80
36,80
255 02
Masa
67,61
67,61
255 03
Sehpa (Meşe)
34,50
34,50
255 04
255 05
255 06
Halı
Elektrikli Süpürge
( Sandalye
65,64
18,00
87,00
65,64
18,00
87,00
255 07
Slayt Makinası
26,00
26,00
255 08
Sopar Perde
8,00
8,00
255 09
VVolkmen
7,01
7,01
255 10
Televizyon
1 05,90
1 05,90
255 11
Koltuk
20,13
20,13
255 12
255 13
Bilgisayar-Yazıcı
Diransu Halı/Merdiven P.
2 88,55
2 88,55
82,00
82,00
255 14
Mikrofon Anfi Sehpa
1 52,63
1 52,63
255 15
255 16
Dolap (Kürsü)
ilan Panosu
17,00
17,25
17,00
17,25
255 17
Fotoğraf Makinası
95,00
95,00
255 18
Faks Cihazı
1 75,00
1 75,00
255 19
Duvardan Duvara Samur Halı
3 86,54
3 86,54
255 20
Amarikan Panel Kapı+Kasa
4 74,95
4 74,95
255 21
255 22
2 Ad Bilgisayar
Kodak Ls755 Fotoğraf Makinası
1.8 00,47
1.8 00,47
8 00,00
8 00.00
255 23
Sony Notebook
4.0 00,00
4.0 00,00
255 24
Sony Fotoğraf Makinesi
6 96,00
6 96,00
255 25
Canon Fotğraf Makinesi
6 05,00
6 05,00
255 26
Gps Carmin El Tipi
1.2 98,74
1 2 98,74
255 770
Genel Yönetim Demirbaşları
100.6 30,54
100.6 30,54
255 T
255 T 01
255 T 02
TEMSİLCİLİKLER DEMİRBAŞLARI
İstanbul Temsilcilik Demirbaşlar
Trabzon Temsilcilik Demirbaşlar
65.4 45,01
65.4 45,01
60.0 00,00
5.4 45,01
60.0 00,00
5 4 45,01
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
257 01
257 255
Birikimş Amortismanlar
Demirbaşlar Amortismanı
267
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN
Alacak
Bakiye
32.3 54,02
32.3 54,02
0,39
32.3 53,63
0,39
32.3 53,63
2.5 48,80
2.5 48,80
2.5 48,80
2.5 48,80
267 01
Ofis iletişim Programları
268
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
1 69,75
1 69,75
268 01
Maddi Olmayan Duran Var.Amortismanı
1 69,75
1 69,75
320
SATICILAR
104.9 00,30
164.8 92,63
59.9 92,33
320 06
Dönmez Offset Yayınları
40.1 25,90
40.1 25,90
320 17
320 19
Tımco İnşaat Turizm Tic.A.Ş
Dumat Ofset Matbaacılık San.Tic.Ltd
1.0 62,00
1.0 62,00
320 24
Edenred Kurumsal Çözümler A Ş
5 .2 00,00
5.2 00,00
320 38
Sayan Peyzaj Enerji Ltd.Şti.
1.3 59,41
1.3 59,41
320 39
enerji otel
7.3 95,00
7.7 70,00
3 75,00
320 46
320 50
320 61
MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A Ş
Kurtay Gümüş Sarayı
Telekurye A.Ş.
1.8 05,40
1.6 00,08
1.4 48,30
1.8 05,40
1.6 00,08
1.4 48,30
320 62
Ayder Turizm tic.ltd.şti.
4 73,50
4 73,50
320 63
Meyil Matbaa
2 07,09
2 07,09
320 64
Araş Kargo
13.7 89,30
14.3 60,59
320 66
Sydf Hotel Spa Tur.işlt.
3.0 00,00
3.0 00,00
57.1 82,96
57.1 82,96
5 71,29
5
Borç
Toplam
Alacak
Toplam
Isagem Eğitim Kurumlan Ltd.şti.
2.0 00,00
2.0 00,00
Öztepe Matbaacılık Ltd.şti.
Haşan Basri Avcı
6.4 90,00
6.4 90,00
8 00,00
8 00,00
320 71
320 72
Flaş Ofis Mob.fali Kuz)
Toray Reklam Ajansı (haşan Toray)
2.4 78,00
2.5 26,60
2.4 78,00
2.5 26,60
320 73
Turan Kurşuoğlu (atlas Şapka)
5.1 30,00
5.1 30,00
320 74
Soyut Reklam inşaat TicItd.Şti.
2.3 60,00
2.3 60,00
320 75
Eksen Reti Kimya
3 00,00
3 00,00
320 76
320 M01
Altın Gonca Çiçek (mehmet Taşdemir)
Mayatur Maya Seyahat Tur.Tic.Ltd.Şti.
4 50,00
4.8 27,00
4 50,00
5.0 90,00
320 S01
Sezgin Öz
5 56,00
5 56,00
320 T01
320 Y01
Toray Basım Tanıtım Hiz.(haşan Toray)
3 06,80
3 06,80
Yasemin Baş (jasmin Reklam Promosyon)
8 10,00
8 10,00
335
PERSONELE BORÇLAR
39.2 62,55
39.2 62,55
39.2 62,55
39.2 62,55
Hesap
Kodu
Hesap Kodu
320 67
320 69
320 70
Borç
Bakiye
Alacak
Bakiye
2 63,00
335 01
Ödenecek Personel Ücretleri
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
153.6 06,91
2.341.4 52,02
336 01
Senetsiz Borçlar
153.6 06,91
2.341.4 52,02
2.187 845,11
336 01 00
T.ormancılar Derneği ikdisadi İşletmesi
121.0 50,78
2.292.9 00,15
2.171.8 49,37
336 01 02
336 01 03
Necmettin Keleş
Av Kemal Ay bek
336 01 08
336 01 09
Telefon Elektrik Ft.
Akın Mızraklı
336 01 11
336 01 13
Av.Ünal Yılmaz
Yusuf Kuzcalı
336 01 17
336 01 18
Erdal Örtel (Antalya Temsilcisi)
Serpil Arslan (balıkesir Temsilcisi)
5 47,13
1.9 92,00
336 01 19
Nail Kabil (İzmir Şb)
1.2 97,50
1.2 97,50
336 01 20
336 01 21
Abdullah Arslan (bursa Temsilcisi)
Sezgin Özden
336 01 22
Tarık Barbaros Plevne
336 01 25
336 01 26
Serkan Aykut
Çoruh Elektrik A Ş
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360 2012
360 2012
04
2012 YILI ÖDENECEK MUHTASAR
10-12/2012 Dönemi Ödenecek Muhtasar
360 2013
360 2013
01
360 2013
02
360 2013
03
360 2013
04
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
361 01
361 06
Ödenecek Ssk Primi
Ödenecek işsizlik Sigortası
426
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLARI
3.4 20,00
3.4 20,00
11.8 08,00
11.8 08,00
5.0 51,06
5.0 51,06
2.187.8 45,11
1 16,00
1 16,00
14.7 68,00
14.7 68,00
80,00
80,00
5 47,13
2.9 70,49
9 78,49
3 80,00
3 80,00
1.0 00,00
1.0 00,00
6 00,00
6 00,00
6.4 60,44
6.4 60,44
53,25
53,25
11.6 78,52
19.1 20,41
7.4 41,89
3.3 41,69
3.3 41,69
3.3 41,69
3.3 41,69
2013 YILI ÖDENECEK MUHTASAR
8.3 36,83
15.7 78,72
01-03/2013 Dönemi Ödenecek Muhtasar
04-06/2013 Dönemi Ödenecek Stopaj Vergiler
2.4 70,84
2.4 70,84
2.6 60,01
2.6 60,01
07-09/2013 Dönemi Ödene Ek Stopaj Vergiler
10-12/2013 Dönemi Ödenecek Stopaj Vergiler
2.9 85,78
2.9 85,78
7.6 62,09
7.4 41,89
14.2 22,72
15.3 76,94
1.1 54,22
13.0 76,72
1.1 46,00
14.1 24,35
1.2 52,59
1.0 47,63
1 06,59
12,34
12,34
12,34
12,34
426 01
Alınan Depozitolar
580
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580 2006
580 2007
2 20,20
7.4 41,89
1.272.4 54,42
1.272.4
54,42
2006 Yılı Net Zararı ■
44.2 66,22
44.2 66,22
2007 Yılı Net Zararı
78.0 31,73
580 2008
2008 Yılı Net Zararı
172.0 48,79
580 2009
2009 Yılı Net Zararı
197.4 88,40
580 2010
2010 Yılı Net Zararı
244.370,11
78 0 31,73
172.0
48,79
197.4
88,40
244.370,11
6
Hesap
Kodu
Hesap Kodu
Borç
Toplam
Alacak
Toplam
Borç
Bakiye
580 2011
2011 Yılı Net Zararı
289.4 32,01
289.4 32,01
580 2012
2012 Yılı Zararı
246.8 17,16
246.8 17,16
591
DÖNEM NET ZARARI
591 00
591 01
Cari Yıl Net Zararı
Cari Yıl NET ZARÂRI
600
SATIŞ HESABI
600 02
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
371.6 72,09
246.8 17,16
246.8 17,16
124.8 54,93
246.8 17,16
288.3 63,13
288.3 63,13
173.1 83,13
173.1 83,13
Nakdi Bağış ve Yardımlar
173.1 83,13
173.1 83,13
Üyeler Nakti Bağış Ve Yardımları
130.0 81,21
130.0 81,21
43.1 01,92
4.0 50,00
43.1 01,92
4.0 50,00
600 03 01
Yakıt Katkı Payı
3.3 00,00
3.3 00,00
600 03 02
600 04
Elektrik Katkı Payı
KİRA GELİRLERİ
600 04 10
600 05
T.ormancılar Derneği iktisadi işletmesi
DİĞER GELİRLER
600 05 05
600 05 11
Basılı Yayın Gelirleri
Diğer Gelirler
622
SATILAN HİZMET MALİYETİ
622 4
Çeşitli Giderler
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
632 1
işçi Ücret Ve Giderleri
632 3
7 50,00
7 50,00
11.1 00,00
11.1 00,00
11.1 00,00
100.0 30,00
11.1 00,00
100.0 30,00
30,00
30,00
100.0 00,00
100.0 00,00
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
407.4 75,94
407.4 75,94
50.0 49,82
50.0 49,82
Dışardan Sağlanan Fayda/HizmetGid.
102.1 85,06
102.1 85,06
632 4
Çeşitli Giderler
148.4 25,41
148.4 25,41
632 5
632 7
Vergi Resim Ve Harçlar
Şube Giderleri
4 86,60
106.3 29,05
4 86,60
106.3 29,05
642
FAİZ GELİRLERİ
1 29,32
1 29,32
642 09
642 10
Vadeli Mevduat Hesapları Faizleri
Fon Satış Gelirleri
4,83
1 24,49
4,83
1 24,49
646
KAMBİYO KARLARI
9.4 39,62
9.4 39,62
9.4 39,62
9.4 39,62
50,00
50,00
50,00
50,00
2.0 87,58
2.0 87,58
2.0 87,58
2.0 87,58
424.8 74,58
424.8 74,58
424.8 74,58
424.8 74,58
124.8 54,93
124.8 54,93
124.8 54,93
124.8 54,93
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
17.3 48,64
646 EUR
EUR Kambiyo Karı
659
DİĞER GİDER VE ZARARLAR
659 01
Olağan Gider Zararlar
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
679 02
5510 Sayılı Yasaya Göre %5 Lik ind.
690
DÖNEM KARI ZARARI
690 01
Dönem Karı Zararı
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
692 01
Dönem Net Karı veya Zararı
740
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI
740 4
740 4 10
Çeşitli Giderler
Projelendirme Giderleri •
741
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA
741 4
Çeşitli Giderler Yansıtma
Bakiye
124.8 54,93
124 8 54,93
600 02 01
600 02 01
01
600 02 01
02
600 03
Undp Yöneticiliği Proje Geliri
ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI
Alacak
7
Hesap
770
Kodu
Hesap Kodu
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 1
770 1 01
işçi Ücret Ve Giderleri
Personel Giderleri
770 1 02
Ssk işveren Payı
770 1 06
işsizlik Sigortası işveren Pay
770 1 07
Personel Yemek Giderleri
770 3
Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet.
770 3 01
Elektrik Su/lsınma Han/Apt.Yön.Gid
770 3 02
770 3 03
Haberleşme Giderleri
Bina Bakım/Onarım Giderleri
770 3 06
Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretleri
770 3 08
7703 14
770 3 15
Gider Sayılan Demirbaşlar
770 4
Çeşitli Giderler
770 4 01
Büro Giderleri
770 4 04
Yolluk Ve Seyahat Konaklama Giderle
770 4 05
Temsil/Ağırlama Giderleri
770 4 06
Noter Giderleri
770 4 07
Borç
Toplam
Alacak
Toplam
407.4 75,94
407.4 75,94
50.0 49,82
39.7 63,10
50.0 49,82
39.7 63,10
7.8 91,44
7.8 91,44
7 95,28
7 95,28
1.6 00,00
1.6 00,00
102.1 85,06
102.1 85,06
53.9 06,17
53.9 06,17
3.2 07,25
3.2 07,25
60,00
60,00
29.7 17,86
29.7 17,86
Avukatlık Ücretleri
9.5 08,86
9.5 08,86
Nakliye Ulaşım Giderleri
5.5 91,65
5.5 91,65
1 93,27
1 93,27
148.4 25,41
148.4 25,41
9.8 81,30
9 8 81,30
20.8 53,10
20.8 53,10
4.3 24,94
4.3 24,94
4 25,48
4 25,48
Personel Ulaşım Giderleri
3.3 60,00
3.3 60,00
770 4 08
Banka Giderleri
1.3 40,12
1.3 40,12
770 4 09
Yeşil Gece Gideri
770 4 10
Orman Av Dergi/Ulusal Ormancılık
770 4 12
Kırtasiye Giderleri
770 4 13
Mesleki Eğitim Tanıtım Giderleri
770 4 14
Mahkeme Giderleri
770 4 20
ilan Reklam Giderleri
770 4 25
770 4 26
4 77,90
4 77,90
33.7 19,09
33.7 19,09
3.4 58,55
3.4 58,55
25.0 11,30
25.0 11,30
3.8 55,55
3.8 55,55
2 79,00
2 79,00
Ekoturizm Giderleri
Bağış Ve Yardımlar
3.0 82,15
3.0 82,15
2 00,00
2 00,00
770 4 28
Personel Yemek Giderleri
3.2 00,00
3.2 00,00
770 4 29
770 4 99
770 5
Kargo Gönderim Giderleri
Diğer Çeşitli Giderler
Vergi, Resim ve Harçlar
13.8 50,33
13.8 50,33
21.1 06,60
4 86,60
21.1 06,60
4 86,60
770 5 01
Beyannameler Damga Vergisi
3 39,60
3 39,60
770 5 06
Çevre Temizlik Vergisi
1 47,00
1 47,00
770 7
İstanbul marmara şb.
106.3 29,05
106.3 29,05
770 7 01
Marmara Büro Harcamaları
57.0 82,00
57.0 82,00
770 7 02
Trabzon Büro Harcamaları
1.5 03,05
1.5 03,05
770 7 03
770 7 04
İzmir Büro Harcamaları
Antalya Büro Harcamaları
770 7 06
Bursa Büro Harcamaları
770 7 07
Batı Akdeniz Şubesi
770 7 08
770 7 09
Balıkesir Şb.Harcamaları
Denizli Temsilciliği
771
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA
771 1
işçi Ücret Ve Giderleri Yansıtma
771 3
7 47,50
7 47,50
20.0 00,00
20.0 00,00
3 80,00
3 80,00
25.0 00,00
25 0 00,00
1.5 20,00
96,50
1.5 20,00
96,50
407.4 75,94
407.4 75,94
50.0 49,82
50.0 49,82
Dışardan Sağ.Fayda Ve Hizmet.Yansı.
102.1 85,06
102.1 85,06
771 4
Çeşitli Giderler Yansıtma
148.4 25,41
148.4 25,41
771 5
771 7
Vergi Resim Ve Harçlar Yansıtma
Finasman Giderleri Yansıtma
4 86,60
106.3 29,05
4 86,60
106.3 29,05
900
NAZIM HESAPLAR
21.7 41,00
9,00
900 01
900 03
B Tipi Likit Fon(Ziraat Bankası)
Ziraat Bankası Euro Hs.
9,00
21.7 32,00
9,00
901
NAZIM HESAPLAR
9,00
21.7 41,00
Borç
Bakiye
Alacak
Bakiye
21.7 32,00
21.7 32,00
21.7 32,00
8
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ORMANCILAR DERNEĞİ
GENEL MİZAN
Borç
Toplam
Hesap Kodu
Hesap Kodu
901 01 901 03
B Tipi Likit Fon Karşılığı(Ziraatb)
9,00
Ziraat Bankası Euro his.karşılığı
GENEL TOPLAMLAR
01.01.2013 – 31.12.2013 Tarihleri Arası
KASA (2013 Sonu İtibariyle)
Borç
Bakiye
Alacak
Toplam
9,00
21.7 32,00
21.7 32,00
5.541.1 43,60
Alacak
Bakiye
5.541.1 43,60
2.310.7 01,66 2.310.7 01,66
4.794,30 TL.
BANKALAR
Banka Adı
Hesap No.
ZİRAAT Bankası
5002
AKBANK
66319
Posta Çekleri
279358
ZİRAAT Bnk.Döviz Hesabı
5007
GELİRLER
a) Üyeler akdi Bağış ve Yardımlar
b) Proje Gelirleri
c) Katkı Payı Gelirleri
Kira Geliri (İktisadi İşletmeden)
Dergi Gelirleri
Ekopark Turizm
TOPLAM
2013 Yılı Sonu
İtibariyle Devir TL.
70.292,47
1.976,40
1.096,27
63.816,01
130.081,21
43.101,92
4.050,00
11.100,00
30,00
100.000,00
288.363,13
GİDERLER
a) Şube ve Temsilcilik Giderleri
Marmara
Trabzon
İzmir
Antalya
Bursa
Batı Akdeniz
Balıkesir
Denizli
b) Personel Giderleri
c) Kırtasiye Giderleri
d) Büro Giderleri
e) Diğer Giderleri
TOPLAM
106.329,05
57.082,00
1.503,05
747,50
20.000,00
380,00
25.000,00U
1.520,00
96,50
50.049,82
3.458,55
9.881,30
237.757,22
407.475,94
9
8 – TOD İKTİSADİ İŞLETMENİN ÇALIŞMALARI
8.1. İktisadi İşletmede hizmetlerin TOD Yönetim Kurulunun 21.07.2006 tarih ve 19.4 sayılı
kararı ile hazırlanıp 22.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren “TÜRKİYE ORMANCILAR
DERNEĞİ BASIN-YAYIN DAĞITIM, AĞAÇLANDIRMA PROJE VE HER TÜRLÜ
ORMANCILIK FAALİYETLERİ İLE TURİZM VE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİ”ne uygun yürütülmekte olduğu,
8.2. İktisadi İşletme İcra Kurulunun 11.01.2013 tarihi ile 14.03.2013 tarihleri arasında 3 adet
karar alındığı,
8.2.1. Alınan kararların TOD İktisadi İşletmesinin faaliyetleri ile ilgili olduğu,
8.3. TOD İktisadi İşletmesi Demirbaş Defterinin kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu,
8.4. TOD İktisadi İşletmesinin Evrak Kayıt Defteri;
8.4.1. 01.01.2013 – 21.12.2013 tarihleri arasında 418 adet evrakın geldiği 52 adet evrakın
gönderildiği,
8.4.2. Evrak Kayıt Defterinde, Açıklama bölümünde yeterli açıklama yapılmadığı,
10
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ.İKTİSADİ İŞLETMESİ
BİLANÇO TABLOSU
2012 Aralık
2013 Aralık
2.244.024,49
2.457.462,66
227.6 73,77
1 97,36
227.4 76,41
76.8 16,00
76.7 11,00
1 05,00
1.915.1 37,72
1.915.1 37,72
24.3 97,00
24.3 97,00
183.8 96,89
8 53,44
183.0 43,45
77.6 56,00
77.5 51,00
1 05,00
2.171.8 49,37
2.171.8 49,37
24.0 60,40
23.6 60,40
4 00,00
II. DURAN VARLIKLAR
73.831,79
84.170,07
D. Maddi Duran Varlıklar
4. Tesis, Makina ve Cihazlar
6. Demirbaşlar
8. Birikmiş Amortismanlar (-)
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5. Özel Maliyetler
7. Birikmiş Amortismanlar (-)
28.6 86,09
3.0 90,84
58.6 31,20
33.0 35,95
45.1 45,70
79.7 70,62
34.6 24,92
54.9 78,49
3.0 90,84
103.4 60,52
51.5 72,87
29.1 91,58
79.7 70,62
50.5 79,04
2.317.8 56,28
2.541.6 32,73
904.945,86
922.314,43
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
1. Kasa
3. Bankalar
C. Ticari Alacaklar
1. Alıcılar
5. Verilen Depozito ve Teminatlar
D. Diğer Alacaklar
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
E. Stoklar
4. Ticari Mallar
7. Verilen Sipariş Avansları
AKTİF TOPLAMI
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B. Ticari Borçlar
1. Satıcılar
C. Diğer Borçlar
4. Personele Borçlar
5. Diğer Çeşitli Borçlar
D. Alınan Avanslar
1. Alınan Sipariş Avansları
F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
G. Borç ve Gider Karşılıkları
1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
V. ÖZ KAYNAKLAR
D. Geçmiş Yıl Karları
1. Geçmiş Yıl Karları
F. Dönem Net Karı (Zararı)
1. Dönem Net Karı
PASİF TOPLAMI
10.1 41,82
10.1 41,82
764.5 92,96
73.9 27,58
72.7 87,74
1.1 39,84
56.2 83,50
57.7 12,78
1.4 29,28
779.9 79,00
94,99
779.8 84,01
4 44,80
4 44,80
97.0 70,70
95.8 80,19
1.1 90,51
44.8 19,93
53.8 92,51
9.0 72,58
1.412.910,42
1.619.318,30
1.183.4 77,37
1.183.4 77,37
229.4 33,05
1.412.9 10,42
1.412.9 10,42
206.4 07,88
764.5 92,96
229.4 33,05
206.4 07,88
2.317.856,28
2.541.632,73
11
12
13
İŞLETME DENETİM RAPORUDUR;
a) İdari
b) Mali Resmi Defterlerin Tasdik ve Onayları
Yevmiye Defteri
Kebir Tarihi
Envanter
Açılış Tarihi
No.
Kapanış Tarihi
No.
26.12.2012
26.12.2012
26.12.2012
17894
17895
17896
----
----
Yapılan denetleme neticesinde harcamalara konu belgelerin muhasebe usul ve esaslarına
göre resmi defterlere kaydı yapılmıştır.
İktisadi İşletmenin gelir durumu;
BRÜT SATIŞLAR (Kira + Turizm Gelirleri)
SATIŞ MALİYETİ
BRÜT SATIŞ KÂRI
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KÂRI
OLAĞAN KÂRLAR
OLAĞAN ZARARLAR
DÖNEM KÂRI
VERGİ KARŞILIĞI
NET KÂR
998.302,82
(-) 309.214,03
672.946,11
(-) 173.010,29
499.935,82
15.109,92
(-) 258.226,59
260.300,39
53.892,51
206.407,88
14
İKTİSADİ İŞLETME
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası
KASA (2013 Yılı Sonu İtibariyle)
853,44 TL.
BANKALAR
Banka Adı
ZİRAAT Bankası
AKBANK
AKBANK (Döviz Hesabı)
ZİRAAT Bankası (Döviz Hesabı)
ZİRAAT Bankası (Vadeli Hesabı)
Hesap No.
5001
66316
66318
5003
5004
GELİRLER
a) Konaklama Gelirleri
b) Kira Gelirleri
c) Yeşil Gece Gelirleri
d) Lokal İşletme Gelirleri
e) Diğer Gelirler
2013 Yılı Sonu
İtibariyle Devir TL.
5.624,92
863,35
1.752,30
19.618,76
155.184,12
270.947,37
563.466,96
6.644,05
9.300,00
183.441,32
TOPLAM
1.033.799,70
GİDERLER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Personel Giderleri
S.S.K Primleri
Kırtasiye Giderleri
Büro Giderleri
Yeşil Gece Giderleri
Demirbaş Amortismanı
Diğer Çeşitli Giderler
TOPLAM
43.134,99
9.948,70
2.677,45
3.528,81
24.050,22
11.347,29
387.506,50
482.193,96
15
9 – TOD’NİN AÇILAN, DEVAM EDEN VE SONUÇLANAN DAVALARI
9.1 – Türkiye Ormancılar Derneği’nin açılan, devam eden ve sonuçlanan davalarıyla
ilgili bilgiler Dernek Avukatı Kemal Aybek’in hazırladığı raporla aşağıda belirtilmiştir.
“AÇIKLAMA : Derneğimizin devam eden davaları aşağıdaki gibidir.
1-Antalya 2.İdare Mahkemesi 2010/281 E.sayı ile Konyaaltı Dostlar Derneği ve
ark.tarafından Antalya Valiliği ve ADO Maden Üretim San.A.Ş. aleyhine açılan davada yürütmeyi
durdurma kararı verilmiş ve karar davalı tarafça yürütmeyi durdurma istemi ile temyiz edilmiştir.
Danıştay 14. Daire 2012/5874 E. sayı ile incelenen istemde Antalya 2. İdare Mahkemesi kararının
yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir sebep görülmeyerek istemin reddine karar
verilmiştir. Dava Danıştay incelemesinde devam etmektedir.
2-Antalya 2.İdare Mahkemesi 2010/1047 E.sayı ile Konyaaltı Dostlar Derneği
ve ark.tarafından Antalya Valiliği ve ADO Maden Üretim San.A.Ş. aleyhine açılan davada
yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve karar davalı tarafça yürütmeyi durdurma istemi ile temyiz
edilmiştir. Danıştay 14. Daire 2012/6513 E. sayı ile incelenen istemde Antalya 2. İdare Mahkemesi
kararının yürütülmesinin durdurulmasın gerektirecek bir sebep görülmeyerek istemin reddine
karar verilmiştir. Dava Danıştay incelemesinde devam etmektedir.
3-Antalya 1.İdare Mahkemesi 2010/973 E.sayı ile Konyaaltı Dostlar Derneği ve
ark.tarafından Antalya Valiliği ve Dedegöl Enerji A.Ş. aleyhine açılan davada 2012/489 K. Sayı
ile HES Projesinin iptaline karar verilmiştir.
4-Antalya 1.İdare Mahkemesi 2010/260 E.sayı ile Konyaaltı Dostlar Derneği ve
ark.tarafından Antalya Valiliği ve ADO Maden Üretim San.A.Ş. aleyhine açılan davada 2012/488
K. Sayı ile ÇED gerekli değildir kararının iptaline karar verilmiştir.
5-Antalya 1.İdare Mahkemesi 2010/244 E.sayı ile Konyaaltı Dostlar Derneği ve
ark.tarafından Antalya Valiliği ve ADO Maden Üretim San.A.Ş. aleyhine açılan davada 2012/487
K. Sayı ile ÇED gerekli değildir kararının iptaline karar verilmiştir.
6-Antalya 3.İdare Mahkemesi 2010/280 E.sayı ile Konyaaltı Dostlar Derneği ve
ark.tarafından Antalya Valiliği ve Dedegöl Enerji A.Ş. aleyhine açılan davada 2012/4165 K. Sayı
ile HES Projesinin iptaline karar verilmiştir. Danıştay 14. Daire 2012/7483 E. sayı ile Temyiz
incelemesinde derdesttir. Karşı tarafın Y.D istemi reddedilmiştir.
7-Dernek binamızın üst kat lokanta biriminde Çankaya Belediyesince alınmış
yıkım kararına karşı Zirvedeki Beyinler Bil.Eğt.Tur.Tic.Ltd.Şti. tarafından Ankara 4.İdare
Mahkemesinin 2010/404 E. Sayılı dosyasında açılan ve bilahare Derneğimizin de müdahil olduğu
davada Çankaya Belediyesinin yıkım kararı iptal edilmiş, kararın Çankaya Belediyesince temyizi
üzerine Danıştay 14.Daire 2011/15288 E.2013/2782 K. Sayılı kararı ile kararın bir kısmını onamış
ve fakat bir kısım imalatların yıkımına karar vermiştir.
Ankara 4.İdare Mahkemesinin 2010/404 E. Sayılı kararını kısmen bozan
Danıştay 14.Daire 2011/15288 E.2013/2782 K. Sayılı kararına karşı yapılan Karar Düzeltme
talebi de İdari Dava Genel Kurulu tarafından reddedilmiştir.
Dosya Ankara 4.İdare Mahkemesine gönderilme aşamasındadır.
8-Apartman ortağı Timco A.Ş.’nin, binamızın üst katındaki bazı imalatların Kat
Mülkiyeti Kanununa aykırılık teşgil ettiği gerekçesi ile Ankara 4.Sulh Hukuk Mahkemesi
16
2010/1221 E.sayı ile açtığı davada bu imalatların yıkımına karar verilmiştir. Bu karar yeni
tebliğe çıkartılmıştır.
9-Yine binamızın üst katındaki bazı imalatların projesine aykırılık nedeniyle
Derneğimiz tarafından o zamanki kiracı Zirvedeki Beyinler Bil.Eğt.Tur.Tic.Ltd.Şti. aleyhine açtığı
davada Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/312 E 2010/334 K. Sayı ile bu imalatların
yıkım kararı verilmiş, Yargıtayın görev yönünden kararı bozması üzerine Ankara 23.Asliye Hukuk
Mahkemesi 2011/149 E 2011/131 K. Sayı ile görevsizlik kararı verilmiştir.
Bu karar da tarafımızdan yeni tebliğe çıkartılmıştır.
10-Binamızın otopark kısmının kültürel amaçlı kullanıma tahsisi için proje
değişikliğini reddeden Çankaya Belediyesinin 23.03.2011 gün ve 6840 sayılı olumsuz kararına
karşı Ankara 10.İdare Mahkemesi 2011/735 E. sayısında açmış olduğumuz davada 2012/552 K.
Sayı ile verilen red kararı, tarafımızdan 24.04.2012 tarihinde Yürütmeyi Durdurma talebi ile
temyiz edilmiş ve Yürütmeyi Durdurma talebimiz reddedilerek davamız Tekemmül Dolabı
aşamasında devam etmektedir.
11-Derneğimize karşı Zirvedeki Beyinler Ltd Şti’nin Ankara 13.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011/154 Esasında açılan tazminat davasında 2.kez Bilirkişi Raporu alınmış ve
tarafımızdan Bilirkişi Raporuna itiraz edilmiş dava derdesttir.
12-Ankara 12.İdare Mahkemesinde Çankaya Belediye Başkanlığı aleyhine
Timco A.Ş. Tarafından açılan ve müdahil olarak yer aldığımız dava 2011/2406 Esasında devam
etmektedir.
13-Gazi yerleşkesinin sit derecesinin düşürülmesi ve tarihi sit kararının
kaldırılması kararına karşı TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından açılan ve Derneğimizin
davaya davacı yanında davaya katıldığı Ankara 1.İdare Mahkemesi 2012/553 Esas sayılı davada
tarihi sit kararını kaldıran karar iptal edilmiş, dolayısı ile anılan sahaya inşaat yasağı getirilmiştir.
14-Başbakanlığın 23 Ağustos 2012 ta. 28390 sayılı resmi gazetede yayınlanan
Ağaçlandırma Yönetmeliğinin iptali için Danıştay 8.Daire 2013/2543 Esasında açılan devam
etmektedir.
15-Başbakanlığın 20.11.2012 ta. 28473 sayılı resmi gazetede yayınlanan Orman
Kadastrosu ve 2/b madde uygulama yönetmeliği iptali için Danıştay 8.Daire 2013/2802 Esasında
kısmen Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiş, Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiş
tarafımızdan İdari Dava Genel Kurulu nezdinde Yürütmenin Durdurulması red kararları yönünden
itiraz edilmiş dosya İdari Dava Genel Kurulu incelemesindedir.
Bilgilerinize arz olunur.
Av. Kemal AYBEK”
17
10 – ÖNERİLER
Türkiye Ormancılar Derneği’nin amaçları doğrultusunda çalışmak ve etkinliğini
arttırmak için;
10.1. Türkiye Ormancılar Derneği’nin 54. Dönem Çalışma Programında belirtilen
hususlardaki çalışmalarının takdirle karşılandığı, temsilciliklerle olan ilişkilerin yoğunlaştırılarak
çalışmalarına hız vermelerinin sağlanması, Merkezin bu konuda uyarı ve desteklerinin sağlanması,
10.2. Daha önceki denetleme raporlarında belirtilen, üye aidatlarının tahsili ile ilgili
uyarıların dikkate alınması, incelemelerde aidat borçlarının biriktiği, bu konuda mutlaka Tüzük
gereğinin yapılması,
10.3. Ekoturizm Grubunun varsa sorunlarının dikkate alınması, destek sağlanarak grubun
daha fazla kitleye ulaşımının sağlanması,
Görüş ve kanaati ile DENETLEME RAPORU tarafımızdan düzenlenerek imzalanmıştır.
20.06.2014
DENETLEME KURULU
Yüksel ERDOĞAN
Başkan
Özgen DEMİREL
Üye
Erol MUDANYALI
Üye
18
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 633 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа