close

Enter

Log in using OpenID

ulusoy elektrik - Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.

embedDownload
ULUSOY ELEKTRİK
Ulusoy Elektrik halka arz ediliyor
Bilgilendirme Notu
Ulusoy Elektrik halka arz ediliyor
Ulusoy Elektrik İmalat Taahüt ve Ticaret A.Ş. (Ulusoy Elektrik) ek satış dahil %34,5’lik hisselerini (13,8 milyon adet)
halka arz etme kararı aldı. Halka arz, ortak satışı şeklinde olacak ve sermaye artırımı olmayacaktır. Şirketin halka arz
yöntemi “en iyi gayret” olup, mevcut ortaklar 365 gün ekstra hisse satmama taahüdünde bulunmuşlardır. Mevcut
durumda, şirketin hisseleri Ulusoy ailesi tarafından sahip olunmaktadır. Halka arz edilecek olan %34,5’lik
hisselerin %28,1’lik bölümü Sait Ulusoy (şirketin 1985 yılında kurucusu, mevcut durumda hem yönetim kurulu başkanı
hem de genel müdürü), %3,2’şerlik kısmı ise Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy tarafından gerçekleşecektir.
Ürünler ve iş modeli
.
Ulusoy Elektrik, elektrik dağıtım ekipmanı sektöründe faaliyet göstermekte olup, elektronik ve mekanik teçhizat imalatı,
2
ihracat ve ithalatı gerçekleştirmektedir. Şirketin üretim tesisleri, Ankara Oranize Sanayi Bölgesi’nde olup, 30 bin m ’lik bir
2
alanda kuruludur. Yıl sonu itibariyle, 53 bin m ’lik yeni bir üretim tesisi de devreye girecektir. 2013 yılında yapılan satışlar
baz alındığında, ciro içerisinde %75’lik kısım “hava yalıtımlı hücreler” ürününden kaynaklanmış, kalan kısım ise beton
köşkler, gaz yalıtımlı hücreler, havai hat ürünleri, kablo aksesuarları, metal clad hücreler, sac köşkler, konsol hoban
setler ve diğer ürünlerden oluşmuştur. Genel anlamda, ürünlerin karakteristik özelliği orta gerilim şalt cihazları olup, bu
tarz ürünler toplam satışlar içerisinde ortalama %87 civarında bir paya sahiptir.
Şirketin müşterileri, elektrik ekipman distribütörleri (Türkiye’de 12, ihraç pazarlarında 10 adet distribütör bulunmakta ve
Ulusoy Elektrik’in 2013 yılı satışlarında en yüksek paya sahip ilk 10 müşterinin 6’sı bu segmentte bulunmaktadır), elektrik
dağıtım şirketleri, taahhüt ve inşaat firmaları ve diğer son kullanıcılar olarak dört ana grupta sınıflandırılabilir. Şirketin en
önemli iki pazarı Türkiye (2012 yılı, 1-50 kV İletim ve Dağıtım Şalt Cihazları pazar payı %37,1) ve Cezayir (bahsi geçen
segmentte 2012 pazar payı %13,7) olup, Cezayir harici Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri,
Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika pazarlarına olan satışlar da artış trendindedir.
Mali durum, trendler ve şirketin beklentileri
Şirket 2011-2013 yılları arasında net satışlarında %74 birleşik yıllık büyüme oranı (BYBO) sergilemiş olup, FAVÖK’ünde
ise BYBO aynı dönemde %177 olmuştur. 2013 yılık FAVÖK marjı %33’e kadar çıkmıştır. 2014 yılının ilk altı aylık
rakamlarında ise satışlar Cezayir’deki baz etkisi ve yurtiçindeki düşük talep nedeniyle %12 azalmış, ancak FAVÖK %31
büyümüş, FAVÖK marjı %43’e dayanmıştır (karlılık artışındaki en önemli faktör hammadde fiyatlarında yaşanan sert
düşüşlerdir. Şirketin en önemli hammaddeleri galvanize çelik sac, reçine, bakır, akım trafosu ve röledir). Şirketin net karı
2013 yılında %27, 2014/6 aylık dönemde ise %33 artmıştır. Özellikle Türkiye tarafında 2011-2015 yılları için EPDK’nın
belirlediği dağıtım şirketleri toplam yatırım yükümlülüğünün 1,1 milyar dolara çıkması (2006-2011 periyodu için 486
milyon dolardı) önemli bir katkı sağlamıştır. Dağıtım tarafında yatırım ihtiyacının, tüketimdeki artış beklentisi ile beraber
sürmesi tahmin edilmektedir ve şirket kendi pazarında 2012-2022 dönemi için %3,1’lik büyüme tahmini var olduğunu
açıklamıştır. Cezayir’de ise 2012-2017 acil eylem planı dolayısıyla şirketin kendi pazarındaki 2012-2022 ortalama
büyüme tahmini %4 düzeyindedir. Şirketin diğer pazarlar için aynı süre zarfında ortalama büyüme tahminleri Rusya
için %3, Irak için %1, Rusya hariç BDT için %4, Endonezya için %4, G. Amerika için %2 ve Cezayir hariç K. Afrika
için %3’tür.
Şirketin bilançosunda 2014/6 aylık dönem itibari ile 59 milyon TL net nakdi bulunmaktadır. Temettü politkası olarak şirket
dağıtılabilir karın en az %25’ini kar payı olarak dağıtacağını taahhüt etmektedir. 2014 yılında oluşacak dağıtılabilir kardan
ise 2015 yılında en az %50’lik kısmın nakit kar payı olarak dağıtılacağı kararı yönetim kurulunca alınmıştır.
Bu dokümanda yer alan tüm bilgi ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiştir. Hisse Senedi Araştırma Bölümü burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özeni göstermekle beraber,
olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Bu belgede yer alan analizler çeşitli varsayımlar altında yapılmıştır. Değişik varsayımlar, önemli derecede farklı sonuçlar ortaya koyabilir. Bu belgede yeralan görüşler ayrıca bir
uyarıya gerek olmaksızın değişebilir ve Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin diğer bölümlerinin görüşleri ile farklı veya karşıt yönde olabilir. Bu dokümanda yer alan görüş ve düşünceler, Hisse Senedi Araştırma bölümüne ait
olup, Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetiminin görüşlerini temsil etmez. Bu belgenin hazırlanmasından sorumlu olan Hisse Senedi Araştırma Bölümü analist(ler)i, piyasa hakkında bilgi alabilmek, değerlendirebilmek veya
yorumlayabilmek amacıyla, satış/pazarlama veya diğer bölümlerle iletişim kurabilir. Bu dokümanda yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu doküman sadece bilgi amaçlı
yayınlanmış olup, içeriğinin hiçbir bölümü alım-satım yönünde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Burada yeralan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden yazılı izni alınmaksızın
çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz.
10 Kasım 2014
Ulusoy Elektrik
Tablo 1: Ulusoy Elektrik Bilançoları
Varlıklar (milyon TL)
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
2011
12.5
0.2
16.8
1.0
2.8
1.7
0.8
35.8
2012
13.7
0.3
38.8
0.5
4.4
1.5
0.1
59.3
2013
45.8
0.3
53.4
3.0
9.0
1.7
1.0
114.0
2014 İlk Yarı
59.5
0.2
44.0
1.0
10.2
4.2
0.2
119.3
0.0
10.8
16.5
21.6
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Öndemiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Duran Varlıklar
0.5
10.7
0.5
0.1
0.2
0.4
12.3
0.4
12.2
1.0
0.1
0.6
0.1
14.4
0.4
23.4
1.8
0.2
0.0
0.0
25.8
0.0
26.4
1.4
0.2
0.0
0.1
28.1
TOPLAM VARLIKLAR
48.2
84.5
156.3
169.0
2011
0.9
2012
2.2
0.1
8.4
0.1
12.5
0.1
15.5
0.1
12.2
0.8
1.6
0.0
0.3
1.2
13.3
2.0
1.6
0.1
0.5
5.7
24.6
1.1
8.3
4.9
0.4
4.9
35.6
1.0
0.9
3.7
0.6
2.4
21.5
Satış amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına
İlişkin Yükümlülükler
0.0
0.3
0.4
0.4
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Ticari Broçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
0.3
0.0
0.0
0.7
1.0
0.2
0.0
0.0
0.9
1.1
0.1
0.1
0.1
1.7
2.5
0.1
0.0
1.0
0.8
1.8
Özkaynaklar (milyon TL)
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2011
20.0
1.6
1.4
2012
20.0
1.6
2.2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
0.0
2.7
8.2
33.9
0.0
33.9
0.0
10.1
24.7
58.5
0.0
58.5
0.0
-0.1
70.9
117.3
0.5
117.8
0.0
60.9
32.2
114.5
0.8
145.3
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK ve ÖZKAYNAKLAR
48.2
84.5
156.3
169.0
Satış amaçlı Sınıflandırılan Varlıklar
Yükümlülükler (milyon TL)
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
2013 2014 İlk Yarı
0.4
0.5
2013 2014 İlk Yarı
40.0
40.0
1.6
1.6
4.8
9.7
Kaynak: Ulusoy Elektrik Halka Arz Sunumu
Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümü
2
10 Kasım 2014
Ulusoy Elektrik
Tablo 2: Ulusoy Elektrik Gelir Tabloları
2011
86.1
-68.2
17.8
21%
2012
134.2
-92.9
41.3
31%
2013
260.0
-161.7
98.3
38%
2013 İlk Yarı
112.6
-75.2
37.3
33%
2014 İlk Yarı
98.8
-49.6
49.2
50%
Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas Faaliyet Karı
-2.1
-4.0
-1.6
3.4
-3.8
9.8
-2.5
-6.2
-1.6
2.2
-2.1
31.2
-3.4
-10.4
1.0
11.4
-4.8
90.0
-1.3
-3.8
-0.4
4.2
-2.3
33.8
-2.3
-4.2
-1.1
4.7
-5.0
41.3
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
0.7
0.0
10.5
0.2
-0.1
31.3
0.5
0.0
90.4
0.2
0.0
33.9
0.1
-0.5
40.9
Finansman Giderleri
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
-0.3
10.2
-0.4
30.9
-1.4
89.0
-0.7
33.2
-0.5
40.4
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / zararı
Dönem Net Karı/Zararı
Dönem Net Kar Marjı
-2.5
0.4
8.1
8.1
9%
-6.0
-0.2
24.7
24.6
18%
-17.3
-0.2
71.4
71.5
28%
-6.9
0.2
26.5
26.5
24%
-8.1
0.2
32.5
32.5
33%
0.8
11.1
13%
1.2
32.2
24%
1.6
85.0
33%
0.7
32.6
29%
1.0
42.5
43%
Gelir Tablosu (milyon TL)
Hasılat (Net)
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Amortisman ve İtfa Payı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Kaynak: Ulusoy Elektrik Halka Arz Sunumu
Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümü
3
ŞUBELERİMİZ
ISTANBUL MERKEZ
Büyükdere Caddesi No:209
Tekfen Tower Kat:6 34394
Levent İSTANBUL
Tel.
: (212) 319 59 99
Faks
: (212) 319 59 00
İZMİR
Halit Ziya Bulvarı
Kayhan İş Hanı no:42 Kat:4 Daire:401
Konak, İZMİR
Tel.
: (232) 498 0 498
Faks
: (232) 498 0 444
ANTALYA
Deniz Mh.Konyaaltı Cad.
Arat Apt. No:13/3 07050
ANTALYA
Tel.: (242) 244 05 58
Faks: (242) 244 12 01
BURSA
Atatürk Caddesi Buluş İş Hanı
Kat:1 16010 Heykel BURSA
Tel.: (224) 224 03 64
Faks: (224) 224 60 54
ANKARA
Ankara Ticaret Merkezi
Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak
No:3 Kat:14 Daire:64
Çukurambar/ANKARA
Tel.
: (312) 292 93 00
Faks
: (312) 292 93 43
BÖLÜMLERİMİZ
ELEKTRONİK İŞLEMLER
VARLIK YÖNETİMİ
Büyükdere Caddesi No:209
Tekfen Tower Kat:6 34394
Levent İSTANBUL
Büyükdere Caddesi No:209
Tekfen Tower Kat:6 34394
Levent İSTANBUL
Tel.
: (212) 319 55 55
Faks
: (212) 319 59 69
e-posta : [email protected]
Tel.
Faks
: (212) 319 59 99
: (212) 319 56 26
Bu dokümanda yer alan tüm bilgi ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiştir. Hisse Senedi Araştırma Bölümü
burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özeni göstermekle beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden
sorumlu değildir. Bu belgede yer alan analizler çeşitli varsayımlar altında yapılmıştır. Değişik varsayımlar, önemli derecede farklı sonuçlar
ortaya koyabilir. Bu belgede yeralan görüşler ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın değişebilir ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.nin diğer
bölümlerinin görüşleri ile farklı veya karşıt yönde olabilir. Bu belgede yer alan görüş ve düşünceler, Hisse Senedi Araştırma bölümüne ait
olup, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. yönetiminin görüşlerini temsil etmez. Bu belgenin hazırlanmasından sorumlu olan Hisse Senedi
Araştırma Bölümü analist(ler)i, piyasa hakkında bilgi alabilmek, değerlendirebilmek veya yorumlayabilmek amacıyla, satış/pazarlama veya
diğer bölümlerle iletişim kurabilir. Bu belge sadece bilgi amaçlı yayınlanmış olup, içeriğinin hiçbir bölümü alım-satım yönünde yatırım
tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yeralan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk
ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden yazılı izni
alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette
dağıtılamaz.
Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
394 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content