close

Вход

Log in using OpenID

bilim projeleri - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
donanımlı bir yerleşke
donanımlı bir yerleşke
ODTÜ’nün de mimarı olan Behruz Çinici’nin imzasını taşıyan yerleşkemiz, küçük bir üniversiteyi
andırmaktadır. Doğa içerisindeki sakin ortamı iyi bir eğitim-öğretim için bulunmaz bir olanak
sağlamaktadır. Konum olarak şehrin gürültü ve kargaşasına uzak ama kent merkezlerine yakındır.
Yerleşkemiz yarım asırlık dokusuna özen gösterilerek sürekli yenilenen modern birimlere sahiptir.
çevre ve ulaşım
ODTÜ arazisi içinde yer alan Ankara Fen Lisesine, Konya Yolu
üzerindeki Çiğdem Mahallesi kavşağından veya Çetin Emeç caddesi
üzerindeki Çiğdem Mahallesi kavşağından ulaşabilirsiniz. Yakınlarında
yerleşim birimleri ve okullar bulunan, kendi ufak ormanı içinde ve
doğayla bütünleşmiş bir çevrededir.
derslikler
donanımlı bir yerleşke
İnsan odaklı bir mimari anlayışla yapılan geniş derslikler, yeni
ders araç ve gereçleri ile, öğrenci ve öğretmenler için rahat
bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
laboratuvarlar
Öğretimin önemli bir bölümü olanı temel bilim deneylerinin
gerçekleştirildiği Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarına
ek olarak, okulumuzda Bilgisayar ve İngilizce Dil
Laboratuvarları bulunmaktadır.
kütüphane
Yakın zamanda yenilenen kütüphanede süreli yayınların
yanısıra, güncellenen bir kitap koleksiyonu öğrencilerin
kullanımındadır. Çalışma bölmeleri ve bir de
toplantı odası bulunmaktadır.
donanımlı bir yerleşke
psikolojik danışma ve rehberlik birimi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz,
okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi
özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri,
sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve
kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip,
çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Servisimiz öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), onları tanıma,
izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme,
mesleki rehberlik hizmetlerini yürütürken , sadece öğrenciyle değil,
aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde
çalışmalarını sürdürmekte ve çalışmalarında
gelişmiş rehberlik modellerinden yararlanmaktadır.
yurtlar
Öğrencilerin yoğun zaman geçirdikleri yurtların
düzenlenmesinde, sanki ikinci evlerindeymiş gibi yaşamaları
ve yuva sıcaklığını hissetmeleri amaçlanmıştır. Bu gereksinim
göz önüne alınarak, yurtlar 2006 yılında baştan aşağı
yenilenmiştir.
spor salonu
Basketbol ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor
aktivitelerinin gerçekleştiği spor salonumuz, modernize
edilerek sağlıklı ve sıcak bir ortama sahip olmuştur.
kültür merkezi
donanımlı bir yerleşke
Yerleşkemiz içindeki AFLİVA Kültür Merkezi, yoğun bir
program çerçevesinde, her yıl, bilim, kültür ve sanat içerikli
pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.
yemekhane
Yenilenen yemekhanemizde yemekler, diyetisyen ve işyeri
hekiminin önerileri doğrultusunda düzenli olarak kontrol
edilen hijyenik bir ortamda hazırlanmaktadır. Okulumuzda
yemek menüsü hazırlanırken Öğrenci Temsilciliği ve Okul
Aile Birliğinin görüş ve önerileri de dikkate alınmaktadır.
sağlık hizmetleri
Daimi okul doktoru ve hemşiresiyle, okulumuz, sağlık
hizmetleri açısından örnek bir yapıya sahiptir. Bu alandaki
çalışmalar, kendisi de bir AFL mezunu (1981) olan Dr.
Önder Sezgin yönetiminde devam etmektedir.
Yıl içinde öğrencilerimizin genel sağlık taramaları, okul
doktorumuzun organizasyonu ve mezunlarımızın katkılarıyla
sağlanmakta; ayrıca kantin, yemekhane, yurtlar ve
tuvaletlerin düzenli hijyenik denetimleri yapılmaktadır.
sosyal tesis ve kantin
Mezunlarımızın katkılarıyla yaptırılan sosyal tesis içinde öğrencilerimizin
her türlü ihtiyacını karşılayan kantin, Okul Aile Birliği ofisi,
Ankara Fen Liseliler Vakfı (AFLİVA) ve Ankara Fen Liseliler Derneği'nin
(AFLD) proje ofisleri ve çok amaçlı bir toplantı salonu yer almaktadır.
çok yönlü eğitim-öğretim
çok yönlü eğitim-öğretim
Ankara Fen Lisesi, kuruluşundaki Türkiye'nin nitelikli
bireylerini yetiştirme amacına uygun olarak,
ileri ve farklı bir eğitim-öğretim programına
ve eğitim kadrosuna sahip olmuştur.
Bu eğitim kadrosu MEB’in düzenlediği
yazılı ve sözlü sınavla seçilen, kendi alanlarında uzman,
proje hazırlama ve bilimsel olimpiyatlar konusunda tecrübeli
öğretmen ve yöneticilerden oluşmaktadır.
Bu alanda çağdaş ve öncü olma çalışmaları, uzmanlardan
oluşan bir ekiple sürdürülmektedir.
Fen Lisesi'nde bilim ve eğitim çalışmaları, doğal olarak,
yalnız müfredat odaklı değildir.
Öğrencinin bilgiyi kendisinin araması,
araştırma yapması teşvik edilir.
Bu çerçevede, bilgilere deney yöntemiyle ulaşmaya çalışılır.
Seminerlerle, ufku ders dışındaki daha geniş alanlara açılır.
Projelerle ortaya çıkardığı sonuçlar desteklenir,
ödüller kazanmaya aday olur.
Olimpiyatlarla, seçtiği bilim alanında
kendini çok daha ilerilere taşır.
Fen Lisesi mezunu, bilgi açısından çok donanımlı olmasının
yanısıra, çok yönlü bir eğitimin sonucu olarak araştırmacı bir
bakış açısına ve kendini sürekli eğitebilme yetisine sahip olur.
çok yönlü eğitim-öğretim
bilim projeleri
Öğrencilerimizin önemli bir bölümü, rehber öğretmenler
gözetiminde ve uzman mezunlarımızın danışmanlığında,
bilim ve araştırma projeleri yapmaktadırlar. Bu projeler,
başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kuruluşların proje
yarışmalarına katılmakta ve dereceler kazanmaktadırlar.
Ayrıca her öğrenim yılı sonunda, okulumuz bünyesinde bir
proje sergisi açılmakta, uzman mezunlarımızdan oluşan bir
jürinin belirlediği projelere, Ankara Fen Liseliler Vakfımız
(AFLiVA) tarafından, “Bilim Teşvik Ödülü” verilmektedir.
çok yönlü eğitim-öğretim
olimpiyat çalışmaları
Okulumuz, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi
Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen ulusal ve
uluslararası bilim olimpiyatlarına düzenli olarak katılmaktadır.
Okul takımlarına seçilen öğrencilerimiz, sorumlu
öğretmenlerimizin rehberliğinde ve daha önce
olimpiyatlarda madalya kazanmış mezunlarımızın
gözetiminde, öğrenim yılı boyunca hazırlanmaktadırlar.
Öğrencilerimizin uluslararası olimpiyat başarıları,
okulumuzun ve ülkemizin gurur kaynağıdır.
çok yönlü eğitim-öğretim
seminerler
Ankara Fen Lisesi öğrencileri, AFLİVA Kültür Merkezinde
Konferans Salonumuzda düzenlenen seminerler sayesinde,
bilim ve teknolojideki son gelişmeleri öğrenmekte ve bakış
açılarını zenginleştirebilmektedirler. Seminerler,
okulumuzdaki bilim kültürü atmosferinin önemli bir
bileşenidir.
“Doğada ve Kapalı Alanlarda Radon Gazı Tayini ve
Sağlık Açısından Önemi”,
Prof. Dr. Ali Gökmen (ODTÜ Kimya Bölümü)
“Hızlandırıcılar, X ışınları ve Lazerler”,
Prof. Dr. Ercan Alp
“Topolojik Ameliyat”,
Doç. Dr. Burak Özbağcı, AFL 1990 mezunu (Koç
Üniversitesi Matematik Bölümü)
“Kriptografik Uygulamaların Matematiksel Esasları ve
Çözümleri”,
Doç. Dr. Ali Doğanaksoy (ODTÜ Matematik Bölümü)
“Küresel Isınmaya Karşı Yeşil Nanofotonik “,
Y. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir, AFL 1994 mezunu
(Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü + Elektrik ve
Elektronik Müh. Bölümü)
“Türk Yakın Tarihinde Matematik”,
Prof. Dr. Cem Tezer (ODTÜ Matematik Bölümü)
“Yeşil Kimya”
Prof. Dr. Ayhan Demir (ODTÜ Kimya Bölümü)
“Bor”
Erk İnger (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı)
“Atık Servettir”,
Prof. Dr. İnci Gökmen (ODTÜ Kimya Bölümü)
“Sürdürülebilirlik Üzerine bir Söyleşi”,
Prof. Dr. Sencer Yeralan AFL 1972 mezunu (ODTÜ
Endüstri Mühendisliği Bölümü)
“Kemik ve Elektrik”,
Prof. Dr. Tarık Yazar (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi Anabilim dalı)
"Matematik ve Hayat",
Prof. Sinan Sertöz (Bilkent Üniversitesi Matematik
Bölümü)
"CERN Deneyi, Simetri Kırılması,
2008 Fizik Nobel Ödülü",
Doç. Dr. Bayram Tekin (ODTÜ Fizik Bölümü)
“Temel Tanecik Fiziği, LHC ve CMS Deneyi”,
Doç.Dr.Samim Erhan, AFL 1969 mezunu (CERN,
University of California)
çok yönlü eğitim-öğretim
tasarım projeleri
Tasarım Kulübü, ilki 2009 yılında düzenlenen,
öğrencilerin yaratıcılıklarını bilimle birleştirebildikleri
proje sergileri ortaya çıkaran bir kulüp olarak faaliyete
başladı. Proje süreci içinde, sorun çözme kültürü
edinilmesi, grup içinde çalışma deneyimi kazanılması,
uygulamaya yönelik fikirler geliştirme heyecanının
yaşanması, teknik beceriler elde edilmesi gibi amaçlara
ulaşılmaktadır. Tasarım sürecinin sonunda uygun
bulunan projelerin, imkanlar ölçüsünde üretilmesi
hedeflenmektedir.
ÖSS’de AFL
ÖSS'de başarı Fen Lisesi'ndeki eğitimin yegane amacı değildir; ancak
öğrencilerimizin doğal olarak ulaştığı sonuçlarındandır. Ankara Fen Lisesi,
kuruluşundan bu yana, üniversite giriş sınavlarının en başarılı okulu olmuştur.
Son yıllarda da bu gelenek aynı şekilde devam etmektedir.
Türkiye'nin gerçeklerine bağlı olarak öğrencilerimiz, okul dışı eğitim
kurumlarından destek almaktadır. Fakat bu yan destek, özellikle ÖSS sistemine
tanışıklık sağlama noktasında yararlı olmakta ve okulumuz tarafından
gözlemlenerek dengede tutulmaktadır.
sorumlulukla yetişen bireyler
sorumlulukla yetişen bireyler
yatılılık
Yatılı eğitim Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin en önemli
ayrıcalıklarındandır, çünkü;
sorumluluk almayı, çözüm üretmeyi teşvik eder,
insan ilişkilerini kuvvetlendirir,
özgür bir ortamda öğrencilerin kendilerini tanımalarını
sağlar.
Anne ve babalar açısından çocuklarından ayrılma fikri ilk
aşamada zor gibi gelse de, zaman geçtikçe gördükleri gelişim
ve değişim en çok onları sevindirmektedir. Zaten yatılılık,
aileden ayrılık değil öğrencinin kendisi ile buluşmasıdır.
Fen Lisesi öğrencileri, güçlü bir birey olmanın farkını, olumlu
yönlerini, lise sonrasındaki ilk durakları olan üniversitelerde,
olumlu yönde fazlasıyla hissetmektedirler.
Ayrıca yatılı kalınan öğrencilik süresi, mezunlarımıza,
hayatları boyunca en çok hatırlayacakları anıları ve
deneyimleri kazandırmaktadır.
okulda bir gün
7:00 Kalkış
7:30 Sabah Kahvaltısı
8:15 İlk dersin başlangıcı
(Dersler 45 dakika olup sabah 4 ders yapılmaktadır)
11:45 Öğle yemeği
12:30 beşinci dersin başlangıcı
(Öğleden sonra 3 ya da 4 ders saati vardır)
15:05/16:00 Derslerin bitişi
18:00 İlk Akşam Etüdü
19:00 Akşam Yemeği
20:00 İkinci Akşam Etüdü
21:45 Etüdlerin bitişi
23:00 Yatma Saati
sorumlulukla yetişen bireyler
sosyal yaşam
Ankara Fen Lisesinde öğrencilerimiz, derslerinin
yanısıra değişik alanlarda kulüp faaliyetleri içinde yer
alırlar.
Kulüp faaliyetlerinde öğretmenlerimiz, gönüllü
mezunlar ve öğrenci arkadaşlarımız birlikte çalışırlar.
Bilim kulüpleri, fizik, kimya, biyoloji, matematik,
bilgisayar ve astronomi kulüpleridir. Bu kulüpler, sene
içinde bilimsel toplantılar düzenler, olimpiyat ve proje
çalışmalarında öğrencilerimize destek olurlar.
Fen Lisesinde spor önemlidir; özellikle atletizm,
basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç dallarında
yoğun bir faaliyet gösterilmektedir. Sporu, beden ve
ruh sağlığını ve ailemiz içersinde kardeşçesine yaşamayı
geliştiren bir etken olarak ele alıyoruz.
Astronomi Kulübümüzün gerçekleştirdiği Astronomi
Etkinliği örnek bir kulüp faaliyetimizdir. Mayıs ayında birçok
bilim adamımızın katılımıyla gerçekleşmiştir. Astrofizik
alanındaki son gelişmeler, güneş gözlemi, Venüs geçişi,
Gökyüzü fotoğrafçılığı ve amatör teleskop yapımı, uzay
teknolojileri bu program çerçevesinde öğrencilerimizin ve
mezunlarımızın da katkılarıyla gerçekleşmiştir.
Daha önceki yıllarda yine Astronomi Kulübümüzün Amatör
Teleskop atölyesi, gökyüzü gözlem faaliyetleri, Tasarım
Kulübümüzün tasarım yarışması okulumuzdaki örnek kulüp
çalışmalarıdır.
Tiyatro Kulübümüz okulumuzun en istikrarlı kulüplerinden
biridir. Yıl içersinde ortalama iki oyun sahneye konmaktadır.
Sene içersinde Ankaradaki tiyatro etkinliklerine toplu olarak
katılım sağlanmaktadır.
Fotoğrafçılık Kulübümüz, sene içinde fotoğrafçılık kursları ve
sergiler düzenlenmektedir
Halk Dansları Kulübü Biyoloji Öğretmeni Nurgül Öztürk'ün
rehberliğinde öğrencilerimiz bu faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Profesyonel dans eğitmeni Çağdaş Çelik
denetiminde Latin dansları (Salsa,Rumba,Cha-ChaCha,Bachata vb.) öğrenimleriyle estetik dans etmeleri yanı
sıra vücut kullanımı,duruş,adım ve kol tekniklerini
geliştirmektedirler..
Müzik Kulübümüz,
Satranç Kulübümüz
yarım asırlık seçkin bir aile
yarım asırlık seçkin bir aile
Ankara Fen Lisesi'ne gelen öğrencilerimiz okulumuza adım attıkları andan itibaren
yarım asırlık seçkin bir ailede yerlerini alırlar.
Fen Lisesi 1964'te başlamış bir öykü. Bu öykü ülkemizin
yarım asırlık bilim ve teknoloji yolculuğunun önemli bir
parçası. Okulumuzun 4000den fazla mezunu okulumuzun
kendi hayatlarına kazandırdığı özelliklerle yurt içinde ve yurt
dışında bilim ve teknolojide ve ayrıca sanat alanında birçok
başarılı çalışmaya katkıda bulundular. Binlerce bilimsel
projenin içerisinde yer aldılar, başarılı araştırmacı,
akademisyen ve sanatçılar oldular.
.
Mezunlar Derneği ve Vakfı
Ankara Fen Lisesi ailesinin iki önemli kuruluşu, Ankara Fen
Liseliler Derneği ve Ankara Fen Liseliler Vakfı; tüm sene
boyunca düzenledikleri etkinliklerle, geliştirdikleri ve
uyguladıkları projelerle okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerin
her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor salonu ve son olarak
konferans salonunun yenilenmesi ve sosyal tesis projeleri
mezunların öncülüğünde geliştirilen önemli fiziksel projelerdir.
Bunun yanısıra okuldaki sağlık hizmetleri, düzenli seminerler,
olimpiyat çalışmaları ve okuldaki eğitimin çağdaş tutulması için
oluşturulan Bilim Danışma Kurulu, mezunların aktif katkılarının
örneği olarak verilebilir.
Ankara Fen Lisesi'nin tüm mezunları için okulları hep
hayatlarının önemli bir parçası olmuştur. İlk mezunundan en son
mezununa tüm Ankara Fen Liseliler okullarındaki öğrenci
kardeşlerinin yanındadırlar. Bilim, sanat ve spor alanında öğrenci
arkadaşlarının en iyi şekilde yetişmesi için ellerinden gelen her
çabayı göstermektedirler.
burs
Üniversite öğrenimine devam etmekte olan AFL
mezunlarından ihtiyaç sahiplerine, Ankara Fen Liseliler Vakfı
(AFLİVA) tarafından karşılıksız burs verilmektedir.
yarım asırlık seçkin bir aile
Mayıs Şenliği
Mayıs Şenliği her yıl Mayıs ayının son Pazar günü düzenlenen
dünyanın dört bir yanından Fen Liselileri,
FL ailesini bir araya getiren önemli bir etkinliktir.
Yeni mezunların diploma töreni heyecanı yaşadığı bu günde
en eskisinden en yenilerine bütün mezunlar için de buluşma
günüdür. Öğretmen, öğrenci, mezun ve görevli herkesin
kaynaştığı bu günde yarışmalar, sergiler, gösteriler ile
Fen Liseli olmanın heyecanı paylaşılır.
FL Yelken Kulübü
Ankara Fen Lisesi Yelken Klübü Ankara’nın ve de
Türkiye’nin en aktif denizcilik organizasyonlarından biridir.
Her yıl düzenli olarak teorik ve uygulamalı denizcilik eğitim
faaliyetleri aksatılmadan yürütülmektedir.
yarım asırlık seçkin bir aile
kısa tarihçe
Özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte başlayan, ülkeler
arasındaki teknoloji yarışı, ulusları öncelikle orta öğretim
çağından itibaren yeni öğretim programları saptamaya
yöneltmiştir. Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren oluşmaya
başlayan bu düşünce 5-15 Şubat 1962 tarihinde toplanan 7.
Milli Eğitim Şurasında, zamanın Milli Eğitim Bakanı tarafından,
açılış konuşmasında ilk defa resmen ifade edilmiştir. Bakan
Hilmi İNCESULU bu konuşmasında "Üstün istidatlı öğrencileri
kabul edecek parasız yatılı bir ilim lisesi açılmasını uygun
bulurum. Bu lise ileriki ilim kadrolarımız için personel
hazırlayacaktır." demiştir.
Bundan sonra sırasıyla 3 Nisan 1962 gün ve 675 sayılı Milli
Eğitim Bakanlığı emri ile "Fen Lisesi Açılması Konusu İnceleme
Komisyonu" kurulmuştur. Bu komisyon 21.5.1962'de Bakanlığa
sunduğu raporda; Fen Lisesi kurulmasını gerektiren nedenleri
şöyle sıralamıştır.
a- Her ülkenin en değerli serveti insan kaynaklarıdır. Bunun en önemli unsuru ise üstün kabiliyetli kişilerdir.
b- Çağdaş düzeye gelme çabasındaki Türkiye'nin üstün yetenekli önder kişilere büyük ihtiyacı vardır.
c- Türkiye'de en çok ihmal edilen öğrenci grubu üstün kabiliyetli olanlardır. Bu gruba hitap edecek öğretim programı
geliştirilememiştir. Bu raporda Fen Lisesi kurulması ile, fen sahasında üstün kabiliyet gösteren çocukların eğitilmesi için özel fırsatlar
doğacak, Türkiye'de endüstri ve yüksek öğrenim için araştırmacılar yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır, denilmiştir
Bu raporun ışığı altında konu Milli Eğitim Bakanlığının değişik kademe ve komisyonlarında tartışılmıştır. Ve sonuçta 1963 yılı başlarında
Fen Lisesi fikri 4'lü proje olarak ele alınmıştır. Bu projeye Milli Eğitim Bakanlığı, Ford Vakfı, ODTÜ ve AID ( Milletler Arası Kalkınma
Teşkilatı) katılmışlardır.
Hazırlanan programa göre Fen Lisesi projesinin Ankara'daki Üniversiteler ve ABD'nde Florida State Üniversitesi tarafından ortaklaşa
yürütülmesi öngörülmüştür. Proje 23 Ekim 1963'de fiili olarak başlamıştır.
Fen Lisesi kuruluş amaçları da şöyle belirlenmiştir:
a- Türkiye'deki fen alanında üstün yetenekleri saptanmış çocukların bu yeteneklerini geliştirmek, zekalarını inkişaf ettirmek,
b- Türkiye'de yüksek öğrenim ve endüstri için gerekli olan araştırmacı elemanları yetiştirmeye kaynaklık etmek,
c- Ülke düzeyinde gereği duyulan fen eğitiminin geliştirilmesi için laboratuar rolü oynayan fen eğitim,araştırma ve geliştirme merkezi
olmak,
Böylece; Türkiye'de Fen Lisesi kurulması fikri proje olarak ele alındıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nda "Fen Lisesi Projesi Danışma
Kurulu" kurulup 1963 yılında faaliyete başlamıştır. Bu kurul, önce 6 sı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 4 ü ODTÜ'den olmak üzere
10 üniversite öğretim üyesi seçerek projeye bilimsel yönden katkılarını sağlamıştır. Danışma Kurulu ayrıca Fen Lisesinde Matematik,
Kimya, Fizik ve Biyoloji derslerini okutacak 30 öğretmen seçmiş, sonraları da sınavlarla diğer öğretmenler belirlenmiştir. Seçilen fen
dersleri öğretmenleri özel eğitimlere tabi tutulmuş, Amerika'ya gönderilerek branşlarındaki gelişmeleri tetkik ve takip etmişler, ders
programları hazırlamışlardır. Öğretmenlerin seçimi ve yetiştirilmesinin yanı sıra Fen Lisesi binalarının ilk üniteleri tamamlanmış,
laboratuar malzemeleri ve diğer araç gereçler temin edilmiş, 1964 yılı sonbaharında okul faaliyete geçecek duruma gelmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosu'nun yaptığı iki dereceli bir sınavla 96 öğrenci seçilmiş ve 1964 Ekim ayında Fen Lisesi
eğitim ve öğretim faaliyetine fiilen başlamıştır.
Fen Lisesi projesi 1967 yılına kadar Türk bilim adamları ve eğitimcilerinden oluşan "Fen Lisesi Yönetim ve Danışma Kurulu" adında bir
komisyon tarafından yürütülmüş, o tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılmıştır.
Yukarda özetlendiği gibi, okulumuzun kurumsal kurucuları Milli Eğitim Bakanlığı, Ford Vakfı, ODTÜ ve Ankara Üniversitesidir.
Okulumuzun kuruluşunda o yılların ODTÜ Rektörü Kemal Kurdaş'ın, Mimarımız Behruz Çinici'nin, Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü
Profesörü Rauf Nasuhoğlu'nun, ODTÜ Fizik Bölümü Profesörü Erdal İnönü'nün, Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Profesörü Cemil
Şenvar'ın büyük katkıları bulunmaktadır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 350 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа