close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0012-T
Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen
Hanım Apt. Altı Çukurova
ADANA / TÜRKİYE
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Ortam Havası İmisyon
Gürültü
: 0 322 457 88 67
Faks
: 0 322 457 88 28
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.artekcevre.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Baca Gazı Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
SO2 tayini (Elektrokimyasal hücre metodu)
TS ISO 7935
CO, O2 ve CO2 tayini (Elektrokimyasal hücre
metodu)
TS ISO 12039
CO2 tayini (Infrared Metodu)
TS ISO 12039
NO, NO2, NOx tayini (Elektrokimyasal hücre
metodu)
EPA CTM-022
Partikul Madde Örnekleme ve tayini
(Gravimetrik Metot)
EPA Metot 17
İslilik tayini (Renk karşılaştırma - Bacharach
Metodu)
TS 9503
Hız ve Debi Tayini
TS ISO 10780
EPA Metot 2
Nem tayini
EPA Metot 4
PR.504.11
İşletme içi metot
Gravimetrik Metot ile Toz (PM10) Tayini
TS EN 12341
Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Tayini
TS 2341
Akustik - Makina ve Donanımlardan
Yayılan Gürültü - Bir İş Mahallinde ve
Belirtilen Diğer Konumlarda Yayılan Ses
Basınç Seviyelerinin Tayini İle İlgili
Temel Standartların Kullanılması İçin
Kılavuzlar
EN ISO 11200
Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve
değerlendirilmesi
TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
AB-0012-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gürültü Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik - İş Yerinde Maruz Kalınan
Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün
Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Akustik - Makina ve Donanım Tarafından
Yayılan Gürültü - Bir İş Mahallinde ve
Belirtilen Diğer Konumlarda Yayılan Ses
Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi
- Esas Olarak Bir Yansıtma Düzlemi
Boyunca Açık Bir Alanda Kullanılan
Mühendislik Metodu
EN ISO 11201
Madencilik - Hava Şoku ve Yer Titreşimi
Ölçümü
TS 10354
Mekanik Titreşim ve Şok-Binaların
Titreşimi- Titreşim Ölçülmesi ve Binalara
Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz
TS ISO 4866
Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz
Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel
Kurallar
TS EN ISO 5349-1
Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz
Kaldığı Elden Vücuda İletilen Titreşimin
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 2:
İş Yerlerinde Ölçme Yapmak İçin Pratik
Kılavuz
TS EN ISO 5349-2
Mekanik Titreşim-Titreşim Emisyon
Değerinin Belirlenmesi Amacıyla
Hareketli Makinaların Deneye Tabi
Tutulması
TS EN 1032+A1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gürültü Devam)
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz
Kalmasının Değerlendirilmesi - Bölüm 2:
Binalarda Sürekli ve Darbe İle Meydana
Gelen Titreşim (1 Hz İlâ 80 Hz)
TS ISO 2631-2
Kişisel Maruziyet ve
Çalışma Ortamı
Havası
Gerçek Zamanlı Toz Ölçümü
Anlık Ölçüm
CEN/TR 16013-3
Solunabilir Toz Örneklemesi ve Analizi,
Toplam Toz Örneklemesi ve Analizi
NIOSH 600, NIOSH 500
Aydınlatma
Çalışma Ortamında Aydınlık Seviyesinin
Ölçümü
COHSR-928-1-IPG-039
Termal Konfor
Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş Hazne
Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının
Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini
TS EN 27243
Orta Dereceli Termal Ortamlar PMV ve
PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık
İçin Şartların Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
Kişisel Maruziyet ve
Çalışma Ortamı
Havası
Ortam Toz Ölçümü
Gravimetrik Metot
TS 2361
Numune Alma
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
Deniz Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-9
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) Yüzeysel
Sular,
Yüzme Suları ve Atık
su
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H⁺B
Elektriksel iletkenlik tayini
(Laboratuvar Metodu)
(Elektriksel İletkenlik Metodu)
SM 2510:B
Renk Tayini
(Gözle Mukayese Metodu)
(Spektrofotometrik Metot)
SM 2120:B
SM 2120:C
Tuzluluk Tayini
(Elektriksel İletkenlik Metotları)
SM 2520:B
Yağ ve Gres Tayini
(Gravimetrik Metot)
(Sokslet Ekstraksiyon Metodu)
SM 5520:B
SM 5520:D
Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli
Yağlar, Ham Petrol ve Türevleri, Petrol
Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri
Tayini (Silika Jel Metodu)
SM 5520:D-F
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (Open Reflux
Metotları)
SM 5220:B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı
5 Günlük BOİ Test Metodu
SM 5210:B
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
Tayini (Elektrokimyasal Sonda Metotları)
SM 4500O:G
ASTM D888-09
Fenollerin Tayini (4-aminoantipirin ile
reaksiyona giren fenoller)
Ön Distilasyon Metodu
Kloroform Ekstraksiyon Metodu
Doğrudan Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
SM 5530 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Yüzeysel Sular,
Yüzme Suları ve Atık
su Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Askıda Katı Madde Tayini (Gravimetrik
Metotlar)
SM 2540:D
Çökebilen Katı Madde Tayini
(Volumetrik Metot)
(Volumetrik ve Gravimetrik Metot)
SM 2540:F
Toplam Katı Madde Tayini
(Gravimetrik Metot)
SM 2540:B
Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Tayini
(Gravimetrik Metot)
SM 2540:C
Toplam Sertlik Tayini (EDTA Titrimetrik
Metotlar)
SM 2340:C
Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür Tayini
(Destilasyon)
(Absorbsiyon)
(Destilasyon ve Absorbsiyon sonrası
Kolorimetrik Metot)
SM 4500CN(-):C
SM 4500CN(-):E
Secchi Disk Derinliği (Işık Geçirgenliği) Tayini
Secchi Diski Metodu
EPA 841-B-97-003
İşletme İçi Metot (PR-A.504.2204)
Sülfit tayini
(İyodometrik Metot)
(Fenantrolin Metodu)
SM 4500SO3(-2)B
SM 4500SO3(-2):C
Sülfür (Serbest Kükürt) Tayini
(Metilen Mavisi Metodu)
(İyodometrik Metot)
SM 4500S(-2):D
SM 4500S(-2):F
Klorür Tayini
(Argentometrik Metot)
(Civa-Nitrat Metodu)
SM 4500Cl(-):B
SM 4500Cl(-):C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Yüzeysel Sular,
Yüzme Suları ve Atık
su Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Florür Tayini
Distilasyon
Spektrofotometrik Metot
SM 4500F⁽⁻⁾B
SM 4500F⁽⁻⁾:D
Serbest Klor (Aktif Klor) Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500Cl:F
Amonyum, Amonyum Azotu
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Destilasyon Metodu
Titrimetrik Metot
Fenat Metodu
SM 4500NH3:B
SM 4500NH3:C
SM 4500NH3:F
Nitrat /Nitrat Azotu Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu
SM 4500 NO3:E
Nitrit ve Nitrit Azotu (NO2-N) Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 4500NO2:B
Toplam Kjeldahl Azotu, Organik Azot Tayini
(Makro Kjeldahl Metodu)
SM 4500Norg:B
Toplam Azot Tayini
Hesaplama Metodu
SM 4500Norg:B
SM 4500NO₃:E
SM 4500NO₂:B
Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu Tayini
Digestion Metodu
Kolorimetrik Metot
Askorbik Asit Metodu
SM 4500P:B
SM 4500P:C
SM 4500P:E
Krom VI (Cr+6) Tayini (Kolorimetrik Metotlar)
SM 3500Cr:B
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Yüzeysel Sular,
Yüzme Suları ve Atık
su Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Balık Biyo deneyi ZSF Tayini
Seyreltme Metodu
SKKY Numune Alma ve
Analiz Metotları Tebliği Ek1
Serbest, Bağlı Klor Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 Cl G
Klorofil a Üretkenlik Tayini
Spektrometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Siyanürik asit Tayini
PR.504.300
(İşletme içi Metot)
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500 SO4 E
Karbonat ve Bikarbonat Tayini
Titrimetrik Metotlar
SM 2320 B
SM 4500 CO2 C
Magnezyum Tayini
Hesaplama Metodu
SM 3500 Mg B
Yüzey Aktif Madde Tayini
MBAS
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Çinko Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 3500Zn:B
Fenol İndeksi Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 6227
ISO 6439
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Yüzeysel Sular,
Yüzme Suları ve Atık
su Devam)
Kalsiyum Tayini
Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Deniz Suyu
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500H⁽⁺⁾:B
Elektriksel iletkenlik tayini
(Laboratuvar Metodu)
(Elektriksel İletkenlik Metodu)
SM 2510:B
Renk Tayini
(Gözle Mukayese Metodu)
(Spektrofotometrik Metot)
SM 2120:B
SM 2120:C
Tuzluluk Tayini
(Elektriksel İletkenlik Metotları)
SM 2520:B
Yağ ve Gres Tayini
(Gravimetrik Metot)
(Sokslet Ekstraksiyon Metodu)
SM 5520:B
SM 5520:D
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
Tayini (Elektrokimyasal Sonda Metotları)
SM 4500-O G
ASTM D888-09
Fenollerin Tayini (4-aminoantipirin ile
reaksiyona giren fenoller)
Ön Distilasyon Metodu
Kloroform Ekstraksiyon Metodu
Doğrudan Spektrofotometrik Metot
SM 5530:B
SM 5530:C
SM 5530:D
Askıda Katı Madde Tayini (Gravimetrik
Metotlar)
SM 2540:D
Secchi Disk Derinliği (Işık geçirgenliği) Tayini
Secchi Diski Metodu
EPA 841-B-97-003
İşletme İçi Metot (PR-A.504.2204)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüzey Aktif Madde Tayini
MBAS
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
TRİX İndeksi
Hesaplama Metodu
PR.504.124
(İşletme içi metot)
Biyolojik Oksijen İhtiyacı
(Parçalanabilir Organik Kirleticiler)
Tayini
5 Günlük BOİ Test Metodu
SM 5210 B
Nitrat /Nitrat Azotu Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu
SM 4500 NO3 E
Nitrit /Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO₂ B
Toplam KjeldahlAzotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500 Norg B
Toplam Fosfor/ Fosfat Fosforu Tayini
Ön işlem: Digestion Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4500P B
SM 4500P E
Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür
Tayini
Distilasyon
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 CN⁽⁻⁾ C
SM 4500 CN⁽⁻⁾ E
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
Open Reflux Metodu
SM 5220 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/10)
Akreditasyon Kapsamı
ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm Ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0012-T
Revizyon No: 010 Tarih: 07-Temmuz-2014
AB-0012-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Klorofil a Üretkenlik Tayini
Spektrometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Balık Biyo deneyi ZSF Tayini
Seyreltme Metodu
SKKY Numune Alma ve
Analiz Metotları Tebliği Ek1
Amonyum, Amonyum Azotu
/Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Distilasyon
Fenat Metodu
SM 4500NH₃ B
SM 4500NH₃ F
Toplam Azot Tayini
Hesaplama Metodu
SM 4500Norg:B
SM 4500NO₃:E
SM 4500NO₂:B
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content