close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0147-T
Adresi : Kazım Dirik Mh.296/2 sk.N:1
D:101-103
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0 232 339 23 83
Faks
: 0 232 339 23 82
E-Posta : [email protected]
Website : www.egetest.com.tr
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
BACAGAZI EMİSYON
ÖLÇÜMLERİ
Karbon monoksit (CO) ölçümü
(Elektrokimyasal Hücre
Metodu)
TS ISO 12039
Oksijen ölçümü (O2)
(Elektrokimyasal hücre
metodu)
TS ISO 12039
Kükürt dioksit (SO2)ölçümü
(Elektrokimyasal Hücre
Metodu)
TS ISO 7935
Azotoksitlerin (NOx (NO, NO2)
Ölçümü
(Elektrokimyasal Hücre
Metodu)
EPA CTM 022
Hız Tayini
(Pitot Tüp)
TS ISO 10780
İslilik Tayini
(Renk Karşılaştırma
(Bacharach) Metodu)
TS 9503
Nem Tayini
(-Gravimetrik Metot)
(-Yaş -Kuru Termometre
Metodu (Baca Sıcaklığı<100
ºC))
(Nem Propu İle (Baca Sıcaklığı
<180 ºC))
EPA Metot 4
TL 33 İşletme İçi Metot
Partikül Madde (Toz) Tayini
(Gravimetrik Metot)
TS ISO 9096
TS ISO 12141
TS EN 13284-1
Klor(Cl-HCl) Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
(Absorbsiyon
Spektrofotometrik Metot)
TS EN 1911
Flor(F-HF) Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
(İzokinetik Örnekleme ve
Absorbsiyon Spektrofotometrik
Metot)
EPA METOT 13 A
Amonyak Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
VDI 2461 B2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACAGAZI EMİSYON
ÖLÇÜMLERİ Devam)
ORTAM HAVASI ÖLÇÜMLERİ
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Siyanür Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
(İzokinetik Örnekleme
Spektrofotometrik Metot)
CARB 426
Hidrojensülfür Örneklemesi ve
Titrimetrik Tayini
(Titrimetrik Metot)
EPA METOT 11
Formaldehit Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
EPA METOT 323
Sülfürik Asit
(H2SO4-SO3-SO2)
Örneklemesi ve Titrimetrik
Tayini (Titrimetrik Metot)
EPA METOT 8
TOC Ölçümü
Alev İyonizasyon Metodu
TS EN 12619
EPA METOT25A
Partikül Madde (PM 10) Tayini
(Gravimetrik Metod)
TS EN 12341
EPA 40 CFR 50 AppJ
Çöken Toz Tayini (Gravimetrik
Metod)
TS 2342
Akustik -Çevre Gürültüsünün
Tarifi, Ölçülmesi Ve
Değerlendirilmesi Bölüm 1 Temel Büyüklükler Ve
Değerlendirme İşlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
Akustik - Sesin Dışarıda
yayılırken Azalması Bölüm 2: Genel Hesaplama
Yöntemi
TS ISO 9613-2
Akustik - Çevre Gürültüsünün
Tarifi, Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi Bölüm
2-Çevre Gürültü Seviyelerinin
Tayini
TS ISO 1996-2
Akustik - Çoklu Gürültü
Kaynağına Sahip Sanayi
Tesislerinde Çevredeki Ses
Basınç Seviyelerinin
Değerlendirilmesi İçin Ses Güç
Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu
TS ISO 8297
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik - Gürültü Kaynaklarının
Ses Gücü
Seviyelerinin Ses Basıncı
Kullanılarak Tayini
Bir Yansıtma Düzlemi Boyunca
Çevreleyici
Ölçme Yüzeyi Kullanılarak
Yapılan Gözlem
Metodu
TS ISO 3746
Akustik - Gürültü Kaynaklarının
Ses Gücü
Seviyelerinin Ses Basıncı
Kullanılarak Tayini
Bir Yansıtma Düzlemi
Boyunca, Ses Olarak
Serbest Bir Alan İçinde
Uygulanan
Mühendislik Metodu
TS ISO 3744
TİTREŞİM
Titreşim Tayini
TS ISO 10354
ÇALIŞMA ORTAM HAVASI
ÖLÇÜMLERİ
Solunabilir Toz ve Kişisel Toz
Ölçümleri
(Gravimetrik Metot)
TS 2361
TS EN 689
MDHS14/3
Kişisel Gürültü Ölçümleri
TS 2673
TS 2607 ISO 1999
Aydınlatma Seviyesi
(Silikon Diyot Sensor)
ISO/CIE 8995
Gaz Buhar Ölçümleri
(Kolorometrik Yöntem)
ASTM D 4599-03
Tüm Vücut Titreşim Seviyesi
ölçümü
TS ISO 2631-2
Termal Konfor
(Wbgt (Yaş-Hazne Küre
Sıcaklığı))
TL72-İşletme İçi Metot
TS EN 27243
Tozda Serbest Silis
Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
(Spektrofotometrik Metod)
NIOSH 7601-3
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
(GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
Devam)
Havuz Suyu
(T.C.Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
(Havuz Suyu
(T.C.Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Devam)
Amonyum / Amonyum Azotu
Amonyak /Amonyak Azotu
Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik
Metot
SM 4500- NH3 B
SM 4500- NH3 F
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2 B
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3 B
Serbest Klor, Toplam Klor,
Bağlı Klor Tayini
(N,N-dietil-1,4-fenilen diamin
ile Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Bakır (Cu) Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 3653
Alüminyum (Al) Tayini
Spektrofometrik Metot
TS ISO 10566
Alkalinite Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 3790 EN ISO 9963-1
Renk Tayini
(Spektrofotometrik Metot)
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Işık Geçirgenliği Metodu
TS 5091 EN ISO 7027
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B1
Siyanürik Asit Tayini
(İşletme İçi Metot)
İşletme İçi Metot (TL48)
Toplam Koliform Tayini
(Membranla Süzme Metodu)
TS EN ISO 9308-1
Toplam Koloni Sayısı (22ºC±1
ve 36 ºC ±2)
(Aşılama Metodu)
TS EN ISO 6222
PseudomonasAeruginosa
Sayımı
(Membranla Süzme Metodu)
TS EN ISO 16266
Escherichia E(-Coli) Sayımı
(Membran Süzme Metodu)
TS EN ISO 9308-1
Hidrojen Peroksit Tayini
İşletme İçi Metot
İşletme İçi Metod (TL79)
pH Tayini
Eletrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Su /Atık Su
(T.C.Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su /Atık Su
(T.C.Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bulanıklık Tayini
Işık Geçirgenliği Metodu
TS 5091 EN ISO 7027
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Çökebilen Katı Madde Tayini
Volumetrik Metot
TS 7092
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7093
Toplam Uçucu Katı Madde
Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7888
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Tayini
Açık Reflaks Metodu)
SM 5220 B
Amonyum / Amonyum Azotu
Amonyak /Amonyak Azotu
Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik
Metot
SM 4500- NH3 B
SM 4500- NH3 F
Nitrit/ Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2 B
Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3 B
Yağ-Gres Tayini
Gravimetrik Metot
TS 8312
İletkenlik Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 9748 EN 27888
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
5 Günlük BOI Test Metodu
SM 5210 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azit Modifikasyon Metodu
SM 4500-O C
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
TS 8108
ZSF Balık Biyodeneyi Tayini
Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik
Deneyleri-Kısım 1
TS 5676
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su /Atık Su
(T.C.Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) Devam)
DENİZSUYU
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik
Metot
SM 4500-F- B
SM 4500-F- D
Serbest Klor, Bağlı Klor,
Toplam Klor Tayini
Kolorimetrik Metot
TS 6229 EN ISO 7393-2
Toplam /Serbest Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz:Spektrofotometrik Metot
SM 4500 CN C
SM 4500 CN E
Toplam Fosfor /Fosfat Fosforu
Tayini
Ön İşlem Sonrası
Spektrometrik Metot
SM 4500 P B-D
Sülfit Tayini
İyodimetrik Metot
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 SO3 B
SM 4500 SO32- C
Krom+6 Tayini
Spektorofotometrik Metot
SM 3500 Cr B
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektorofotometrik
Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500 SO4 D
Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot
İyodimetrik Metot
SM 4500 S2 D
SM 4500 S2- F
Debi Ölçümü
Hız Ölçüm Metodu
TS 5699
Yüzey Aktif Madde MBAS
Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540:C
pH Tayini
Eletrometrik Metot
TS EN ISO 10523
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azit Modifikasyon Metodu
SM 4500-O C
Bulanıklık Tayini
Işık Geçirgenliği Metodu
TS 5091 EN ISO 7027
Işık geçirgenliği
Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-003
2-
+6
2-
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(DENİZSUYU Devam)
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ
PARAMETRELERİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüzey Aktif Madde MBAS
Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540:C
Klorofil-A Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Toplam Fosfor /Fosfat Fosforu
Tayini
Ön İşlem Sonrası
Spektrometrik Metot
SM 4500 P B-D
Yağ-Gres Tayini
Gravimetrik Metot
TS 8312
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektorofotometrik
Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
ZSF Balık Biyodeneyi Tayini
Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik
Deneyleri-Kısım 1
TS 5676
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Çökebilen Katı Madde Tayini
Volumetrik Metot
TS 7092
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
5 Günlük BOI Test Metodu
SM 5210 B
Krom+6 Tayini
Spektorofotometrik Metot
SM 3500 Cr B
Amonyum / Amonyum Azotu
Amonyak /Amonyak Azotu
Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrofotometrik
Metot
SM 4500- NH3 B
SM 4500- NH3 F
Nitrit/ Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO2 B
Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500 NO3 B
Toplam Koliform Tayini
(Membran Süzme Metodu)
TS EN ISO 9308-1
+6
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
(MİKROBİYOLOJİK ANALİZ
PARAMETRELERİ Devam)
Toplam Koloni Sayısı (22ºC±1
ve 36 ºC ±2)
(Aşılama Metodu)
TS EN ISO 6222
Pseudomonas Aeruginosa
Sayımı
(Membran Süzme Metodu)
TS EN ISO 16266
Escherichia E(-Coli) Sayımı
(Membran Süzme Metodu)
TS EN ISO 9308-1
Fekal Koliform Sayımı
(Membran Süzme Metodu)
SM 9222:D
Salmonella Aranması
(Membran Süzme Metodu)
TS EN ISO 19250
Bağırsak Enterekokları
(Membran Süzme Metodu)
TS EN ISO 7899-2
Clastridium Perfiringens
(Membran Süzme Metodu)
TS 8020 EN 26461-2
Doğal ve yapay göllerden
Numune Alınması
TS ISO 5667-4
TS EN ISO 5667-3
Mikrobiyolojik Analizler İçin
Numune Alma
TS EN ISO 19458
Atık sulardan numune Alma
TS ISO 5667-10
Deniz sularından Numune
Alma
TS ISO 5667-9
SU/ ATIK SU/ HAVUZ SUYU/
DENİZ SUYU/ NUMUNE ALMA
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/9)
Akreditasyon Kapsamı
EGETEST
Çevre Ölçüm Kalibrasyon Ve Bilişim Hizmetleri
Akreditasyon No: AB-0147-T
Revizyon No: 05 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0147-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU/ ATIK SU/ HAVUZ SUYU/
DENİZ SUYU/ NUMUNE ALMA
Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Göl Ve Göletlerden Numune
Alma
TS 6291
Nehirlerden Ve Akarsulardan
Numune Alma
TS ISO 5667-6
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content