close

Enter

Log in using OpenID

17.07.2014 Tarihli Yerinde Satış Hurda Malzeme İhale listesi

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 18 kalem muhtelif hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 17.07.2014 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
İçinde akaryakıt, fuel-oil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin demontaj çalışmaları esnasında her
türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu koşullara
itirazda bulunamaz.
Beton direk, beton köprü ve beton travers hurdalarının, ilgili kuruluşun
uygun görmesi halinde; ilgili kuruluş yetkilileri ile MKE hurda İşletme Müdürlüğü
yetkili elemanının mutabık kalacağı miktar üzerinden teslimatı yapılacak olup; bu
miktar faturaya esas olacaktır. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise, mevcut
malzeme kantardan tartılarak teslim edilecektir. İlgili kuruluşun müsaade etmesi
halinde alıcı firma malzemeyi yerinde kırabilir, müsaade edilmemesi durumunda ise
mevcut haliyle teslim almak zorundadır. Çıkacak molozların sahadan taşınmasından
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
2014YERSAT1197
ANKARA HKK 3. HAVA İKMAL
KARIŞIK TEKSTİL HURDASI
(8.000 KG YAYLI YATAK VE
OLUŞMAKTADIR.YAYLI YATAK
MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN
2014YERSAT1273
Miktar
13.000
Geçici Teminat
KG
1.500,00 TL
Çekim Süresi
7
İş Günü
BAKIM KOM.LIĞI
5.000 KG SİLAH SÜRGÜ KILIFLARI, ÖRME BEZ KEMER VE ASKILIKTAN
HURDALARININ FAZLA OLMASINDAN DOLAYI , MALZEME BEDELİ VE FAZLA
%18 KDV UYGULANACAKTIR.)
3.000
KG
2.000,00 TL
7
İş Günü
UŞAK DEVLET HASTANESİ DOĞUM/ÇOCUK HASTANESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME BİLGİSAYAR MONİTÖRLERİ VE ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN BAKANLIKLAR UYGUN GÖRÜŞ
VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK
TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER
VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER
VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA
HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN
TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER
NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN
BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN
ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK
MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP,
GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA
AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1277
57.000
KG
30.000,00 TL
12
İş Günü
ESKİŞEHİR TCDD 2. BÖLGE DEPO MÜDÜRLÜĞÜ
FUEL OİL TANKI, YAĞ TANKI VE YAKIT TANKI HURDASI
(MALZEMELER 4 ADET FUEL OİL TANKI (TAKRİBİ AĞIRLIĞI 13 TON) , 5 ADET YAĞ TANKI (TAKRİBİ AĞIRLIĞI
24 TON) VE 3 ADET YAKIT (MAZOT)TANKI (TAKRİBİ AĞIRLIĞI 20 TON) HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
TANKLARIN DİPLERİNDE AZ MİKTARDA YAKIT VE MAZOT KALINTISI BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN
KESİM-SÖKÜM, YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1282
110.000
KG
50.000,00 TL
15
İş Günü
AĞRI KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 123. ŞUBE ŞEFLİĞİ
ASFALT TANKI HURDASI
(MALZEMELER 1 ADET 1000 TON KAPASİTELİ, 4 ADET 500 TON KAPASİTELİ ASFALT TANKLARINDA OLUŞ
MAKTADIR. TANKLARIN YÜZEYİNDE TOPLAM 500 KG ALÜMİNYUM SAC KAPLAMA BULUNMAKTADIR. TANKLARIN
DİPLERİNDE BOŞALTILAMAYAN AZ MİKTARDA YAKIT(BİTÜM) KALINTISI BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN
KESİM-SÖKÜM, YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
------DEVAMI ARKA SAYADA-2
17.07.2014 14:00
Perşembe
DEVAMI-- İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS
VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA
TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU
DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ
KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN
YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1288
60.000
KG
15.000,00 TL
12
İş Günü
MALATYA TCDD 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ/LOKO BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU ÖNÜ
YAKIT TANKI HURDASI
(MALZEME 1 ADET YER ÜSTÜ YAKIT TANKI OLUP; BOYUTLARI YÜKSEKLİK:12 M ÇAPI:8 M ET KALINLIĞI
6MM'DİR.TANKIN DİBİNDE AZ MİKTARDA YAKIT KALINTISI BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM,
YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1290
224.000
KG
75.000,00 TL
40
İş Günü
ANKARA İL VE İLÇELERİ
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE19 AYRI DEPO/SAHADA
BULUNAN 224.000 KG MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN
TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE EN KÜÇÜK TONAJLI DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP EN BÜYÜK TONAJLI
DEPO/SAHAYA DOĞRU DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER
TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR. MALZEMEYE AİT; DEPO , TONAJ VE NİTELİKLERİ BELİRTİR TABLO
SONRAKİ SAYFADADIR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN YADA ELEKTİK-ELEKTONİK ATIKLARIN İŞLENMESİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINCA UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN FİRMALAR KATILACAK OLUP,FİRMA İLGİLİ BELGESİNİ İHALE
TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM
EDECEKTİR. SÖZ KONUSU MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN
TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ
ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA
SORUMLUDUR.)
-----DEVAMI ARKA SAYFADADIR--
3
17.07.2014 14:00
Perşembe
.SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
(ANKARA İL VE İLÇELERİ)
DEPO/SAHA ADI
ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET
HASTANESİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, HASTANE TIBBİ CİHAZLARI VB.
POLİS KOLEJİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
BİLGİSAYAR, LAPTOP, YAZICI, VB.
1.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
İLLER BANKASI
2.000
LAPTOP, YAZICI, FOTOKOPİ, VB.
RTÜK BAŞAKNLIĞI (BİLKENT)
2.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
ANKARA ŞEKER FABRİKASI
3.000
ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
3.500
BİLGİSAYAR, YAZICI, FOTOKOPİ, TELEFON, VB.
MİKES A.Ş. (ASELSAN BAĞLI)
3.500
BİLGİSAYAR,FAKS MAKİNASI
HKK 4. ANA JET ÜS KOM.LIĞI
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI
5.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, KLAVVYE, MONİTÖR, FARE VB.
7.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
TEİAŞ MAMAK DEPOSU
8.000
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.000
BİLGİSAYAR, EEKRAN, YAZICI VB.
PTT KAYAŞ DEPOSU
10.000
KLİMA , ASPİRATÖR
BİLGİSAYAR,FAKS MAKİNASI, FOTOKOPİ MAKİNASI ,
KARTUŞ MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR VB.
PTT GÖLBAŞI (OĞULBEY) DEPOSU 17.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
17.000
BİLGİSAYAR MALZEMESİ
JANDARMA BAKIM KOM.LIĞI
BİLGİSYARA VB.
25.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
18
KKK 4. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI 30.000
KKK 45. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
40.000
19
MİLLİ EMLAK SUSUZ DEPOSU
BİLGİSAYAR , FOTOKOPİ, FAKS, VB.
40.000
TOPLAM 224.000
2014YERSAT1291
BİLGİSAYAR, TELEFON, VB.
(± % 20 toleranslı)
200.000
KG
100.000,00 TL
30
İş Günü
ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ
FUEL OİL TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
(MALZEME 3 AYRI YERDE BULUNMAKTA OLUP; FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ISI MERKEZİNDE 6 ADET
FUEL OİL TANKI TAKRİBİ 70 TON , 2 ADET HAVALANDIRMA BACASI TAKRİBİ 2 TON , 2 ADET KALORİFER
KAZANI TAKRİBİ 50 TON, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK. ISI MERKEZİNDE 3 ADET FUEL OİL
TANKI TAKRİBİ 33 TON , FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK SU DEPOSUNDA 4 ADET FUEL OİL TANKI TAKRİBİ
45 TON AĞIRLIĞINDA OLUP TOPLAM 200 TON (13 ADET FUEL OİL TANKI , 2 ADET HAVALANDIRMA BACASI
VE 2 ADET KALORİFER KAZANINDAN OLUŞMAKTADIR) TANKLARIN DİBİNDE AZ MİKTARDA FUEL OİL KALINTISI
BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
4
17.07.2014 14:00
Perşembe
2014YERSAT1292
57.000
KG
5.000,00 TL
15
İş Günü
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
DİĞER LASTİK HURDASI
47 TON ASKERİ BRANDA (VİNLEKS) , 10 TON PVC PLASTİK , LASTİK-BEZ KARIŞIMI HORTUM VB. MALZEME.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1296
10.000 KG
1.000,00 TL
8
İş Günü
İSTANBUL YURTKUR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇEMBERLİTAŞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU VE ABDİ İPEKÇİ ERKEK
ÖĞRENCİ YURDU
FUEL OİL TANKI HURDASI
(MALZEME 2 AYRI YERDE BULUNMAKTA OLUP; ÇEMBERLİTAŞ KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA 1 ADET, ABDİ İPEKÇİ
ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA 2 ADET FUEL OİL TANKI BULUNMAKTADIR. TANKLARIN DİBİNDE AZ MİKTARDA
FUEL OİL KALINTISI BULUNMAKTADIR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM, YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1320
10.000
KG
2.500,00 TL
8
İş Günü
ESKİŞEHİR TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/VAGON BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
FUEL OİL TANKI VE YAĞ TANKI HURDASI
(MALZEME 1 ADET YAĞ TANKI İÇERİSNDE 10 TON DİNGİL YAĞI BULUNMAKTADIR, 1 ADET FUEL OİL TANKI
İÇERİSİNDE AZ MİKTARDA TORTU BULUNMAKTADIR, 1 ADET ATIK YAĞ DEPOSU İÇERİSİNDE 500 KG ATIK
YAĞ MEVCUTTUR. MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR. )
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1338
75.000
KG
15.000,00 TL
20
İş Günü
MERSİN KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 52. ŞUBE ŞEFLİĞİ
ASFALT, FUEL OİL TANKI,ROLEY TANKI VE ASFALT DİSTİRİBÜTÖRÜ HURDASI
MALZEMELER 16 ADET ASFALT DİSTİRİBÜTÖRÜ, ROLEY TANKI,FUEL OİL TANKI VE ASFALT TANKLARINDAN
OLUŞMAKTADIR. 6 ADEDİ 51 ŞUBE ŞEFLİĞİNDEDİR.İÇLERİNDE TAKRİBEN 500 KG KADAR KALYAK MEVCUTTUR.
MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM , YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU DÜZENLEYECEK 05 01
08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ DE İHALE TEKLİFİNE
EKLEYECEKTİR.------DEVAMI ARKA SAYFADA-5
17.07.2014 14:00
Perşembe
DEVAMI-- LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR
DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT
BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS
HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMENİN
TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA
UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ
ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA
SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1355
30.000
KG
3.000,00 TL
10
İş Günü
İZMİR DKK İKMAL DESTEK KOM.LIĞI
YAYLI YATAK VE TEKSTİL HURDASI
SÖZ KONUSU MALZEMELER 25.000 KG YAYLI YATAK VE 5.000 KG İP HALAT HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.MALZEMENİN
ÇOĞUNLUĞU YAYLI YATAK HURDASINDAN OLUŞTUĞUNDAN MALZEME BEDELİ VE FAZLA MAZLEME BEDELİ
ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.
2014YERSAT1356
30.000
KG
3.000,00 TL
7
İş Günü
İZMİR DKK İKMAL DESTEK KOM.LIĞI
DEMİR ÇELİK VARİL HURDASI
VARİLLERİN TABANINDA YAĞ KALINTISI MEVCUTTUR.
İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 15 01 10 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR.) SÖZ KONUSU VARİLLERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ
KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN
YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
2014YERSAT1357
15.000
KG
2.000,00 TL
7
İş Günü
İZMİR DKK İKMAL DESTEK KOM.LIĞI
KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK HURDASI
MALZEMELER KAMYON, KAMYONET VE BİNEK ARAÇLARA AİT DIŞ LASTİK HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1358
197.500
KG
35.000,00 TL
25
İş Günü
SİVAS TCK 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER
FUEL OİL TANKI, MAZOT TANKI, SU BRULÖR TANKI, BRULÖR TANKI, BİTÜM TANKI, KALORİFER KAZANI
VE TESİSAT BAĞLANTI BORULARI HURDASI
TCK 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SUŞEHRİ ALTKÖY BAKIM EVİ/SİVAS
* 1 ADET KALORİFER KAZANI VE 1 ADET SU BRÜLÖR TANKI BİNA ALTIN DA KESİP ÇIKARILACAK
TAKRİBİ:5.000 KG
* 2 ADET ASFALT TANKI (İÇERİSİNDE TAHMİNİ 4.000 KG ASFALT BULUNMAKTADIR)TAKRİBİ:6.000 KG
TCK 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ŞARKIŞLA BAKIM EVİ/SİVAS
* 2 ADET 250 TON KAPASİTELİ BİTÜM TANKI(İÇERİSİNDE TAHMİNİ 10.000 KG KATI HALDE BİTÜM
BULUNMAKTADIR) TAKRİBİ:40.000 KG
* 1 ADET 5 TON KAPASİTELİ FUEL OİL TANKI TAKRİBİ:2.000 KG
* 1 ADET 5 TON KAPASİTELİ MAZOT TANKI TAKRİBİ:2.500 KG
* 1 ADET BRÜLÖR TANKI TAKRİBİ: 2.500 KG
* TESİSAT BAĞLANTI BORULARI VE MERDİVEN TAKRİBİ:2.500 KG
TCK 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ/SİVAS
* 2 ADET 1.000 TON KAPASİTELİ 2 ADET 250 TON KAPASİTELİ BİTÜM (ASFALT ZİFTİ) , 1 ADET YAKIT
KAZANI; DIŞ YÜZEYLERİ ALÜMİNYUM SAC KAPLAMA (İÇLERİNDE TAHMİNİ 75.000 KG BİTÜM BULUNMAKTADIR)
TAKRİBİ:135.000 KG DEMİR ÇELİK TANK VE 2.000 KG ALÜMİNYUM SAC KAPLAMA.
MALZEMENİN KESİM-SÖKÜM, BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILMASI, YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM
MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
------DEVAMI ARKA SAYFADA--
6
17.07.2014 14:00
Perşembe
DEVAMI--- İHALEYE YALNIZCA TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 17 04 09 ATIK KODLU LİSANS
VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, TANKLARI ALACAK OLAN FİRMA
TANKLARIN İÇERİSİNDEKİ YAKIT KALINTILARININ BERTARAFINI SAĞLAYIP, BERTARAF FORMU
DÜZENLEYECEK 05 01 08 ATIK KODUNA SAHİP FİRMALARLA PROTOKOL YAPACAK VE BU PROTOKOL METNİNİ
DE İHALE TEKLİFİNE EKLEYECEKTİR.LİSANSLARIN (17 04 09 VE 05 01 08) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR. SÖZ KONUSU TANKLARIN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ
KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMAYA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN
YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS
BELGELERİNİN BİRER NÜSHALARI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE TESLİM
EDİLECEKTİR. MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE VE DİĞER MEVZUATLARA UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI
GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.)
2014YERSAT1360
20.000
KG
2.000,00 TL
8
İş Günü
ADANA DRMO 10. TANKER ÜS KOM.LIĞI
MOBİLYA HURDASI
MALZEMELER 250-300 ADET TEK KİŞİLİK KOLTUK ,DOLAP,KOMODİN,MASA ,SANDALYE,ETEJER VİTRİN VB.
MOBİLYALARDAN OLUŞMAKTADIR.MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV
UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1364
1.800
KG
1.000,00 TL
5
İş Günü
ANKARA AİLE SAĞLIĞI VE POLİTİKALAR BAKANLIĞI ENGELSİZLER REHABİLİTASYON MERKEZİ/SARAY
PVC-PLASTİK HURDASI
MALZEMELER MUHTELİF PVC PLASTİK KAPI PENCERE HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN YÜKLEME,
NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
2014YERSAT1170
21.000 KG
3.000,00 TL
8
İş Günü
BİNGÖL KKK 49.MOTORLU PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
YAYLI YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEMENİN 16.000 KG'I YAYLI YATAK 5.000 KG MUHTELİF TEKSTİL VE ELYAF HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN ÇOĞUNLUĞU YAYLI YATAK HURDASINDAN OLUŞTUĞUNDAN MALZEME BEDELİ VE
FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV TAHSİL EDİLECEKTİR.
7
17.07.2014 14:00
Perşembe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content