close

Вход

Log in using OpenID

Beslenebilirim Resim Yarışması - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1707467
Konu: Beslenebilirim Resim Yarışması
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/02/2015 tarihli ve 1563298 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Beslenebilirim Resim Yarışması" ile ilgili yazı ekte gönderilmiş
olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin şartnamede
belirtilen tarihte Müdürlüğünüz aracılığı ile verilen adrese gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
İlgi Yazı ve Ekleri (7 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm İlkokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc251-10d8-37eb-8f57-6a45 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 66621367/604/1161659
Konu: Beslenebilirim Resim Yarışması
02/02/2015
.....................................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 06.01.2014 tarihli Beslenme Eğitimi Programı İş Birliği Anlaşması
İlgi anlaşma gereği Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Nestle Türkiye
Gıda Sanayi A.Ş. iş birliğinde yürütülen "Beslenme Eğitimi Programı" proje faaliyetleri
devam etmektedir. Proje faaliyetleri kapsamında pilot illerde uygulama yapılan ilkokul 3.
sınıf öğrencilerine yönelik resim yarışması yapılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda ek'li listede bulunan şartname doğrultusunda ilinizdeki pilot okullara
yarışma duyurusunun yapılması ve yarışma takvimi doğrultusunda bilgilendirilmesi
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1. İş Birliği Anlaşması (5 sayfa)
2. Resim Yarışması Şartnamesi (6 sayfa)
Dağıtım:
Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir,
Hatay, İstanbul, Konya, Mersin, Muğla,
Ordu, Tunceli ve Şanlıurfa Valilikleri
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: D. Demirkaya
Tel: (0 312) 413 16 05
Faks: (0 312) 417 71 08
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden741a-b7f9-3a5d-b98c-d2c9 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 66621367/604/1161659
Konu: Beslenebilirim Resim Yarışması
02/02/2015
.....................................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 06.01.2014 tarihli Beslenme Eğitimi Programı İş Birliği Anlaşması
İlgi anlaşma gereği Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Nestle Türkiye
Gıda Sanayi A.Ş. iş birliğinde yürütülen "Beslenme Eğitimi Programı" proje faaliyetleri
devam etmektedir. Proje faaliyetleri kapsamında pilot illerde uygulama yapılan ilkokul 3.
sınıf öğrencilerine yönelik resim yarışması yapılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda ek'li listede bulunan şartname doğrultusunda ilinizdeki pilot okullara
yarışma duyurusunun yapılması ve yarışma takvimi doğrultusunda bilgilendirilmesi
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1. İş Birliği Anlaşması (5 sayfa)
2. Resim Yarışması Şartnamesi (6 sayfa)
Dağıtım:
Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir,
Hatay, İstanbul, Konya, Mersin, Muğla,
Ordu, Tunceli ve Şanlıurfa Valilikleri
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: D. Demirkaya
Tel: (0 312) 413 16 05
Faks: (0 312) 417 71 08
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden741a-b7f9-3a5d-b98c-d2c9 kodu ile teyit edilebilir.
BESLENEBİLİRİM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Beslenebilirim resim yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
ile Nestlé Türkiye iş birliğinde yürütülen Beslenebilirim projesi kapsamında
düzenlenmektedir. Yarışmanın konusunu; yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite
konularında serbest teknik ve malzemeyle resim yapmak oluşturmaktadır.
Yarışmayla, projenin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında uygulandığı okullardaki 3. sınıf
öğrencilerinin, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite konusunda edindikleri bilgi ve
becerilerin resim yoluyla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
2. YARIŞMANIN KAPSAMI
Beslenebilirim resim yarışması, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında projenin uygulandığı
58 ilkokulun 3. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Okulların listesi, Ek-1'de yer almaktadır.
3. YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI
3.1. Yarışmaya kabul edilecek resimler, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite
konulu olacaktır.
3.2. Resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
3.3. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 30x42 santimetrelik A3 resim kâğıdı ile
sınırlıdır. Daha büyük boyutta eser kabul edilmez.
3.4. Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve
silinmeyecek bir şekilde (tercihen tükenmez kalemle) yazmalıdır.
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Sınıfı
:
Öğretmeninin adı :
Okulunun adı
:
İli
:
3.5. Yarışmaya katılım bireyseldir.Grup olarak yapılan resimler ile yarışmaya başvurulamaz.
3.6. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
3.7. Her öğrenci, yarışmaya bir eserle katılabilir.
3.8.Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
3.9.Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.
4. BAŞVURU SÜRECİ
4.1. Proje okullarındaki 3. sınıf öğrencileri yaptıkları resimleri sınıf öğretmenlerine teslim
ederler.
4.2. Sınıf öğretmenleri resmin arkasında öğrencinin bilgilerine yer verilip verilmediğini
kontrol eder, eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlar.
4.3. Sınıf öğretmenleri, resimleri, okullarındaki Beslenebilirim temsilci öğretmenine teslim
eder.
4.4. Temsilci öğretmen, okulundaki tüm resimleri ödemeli olarak başvuru adresine gönderir.
1
Başvuru Adresi:
Alıcı: Benchmark
Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak, No: 30/6, Osmanbey, 34380, Şişli/İstanbul
0212 230 54 07
4.5. Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti, Nestlé Türkiye tarafından karşılanacaktır.
4.6. Kargo şirketine teslim edilen resimlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen
alındı belgesinin, resimler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
4.7. Gönderilen resimlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak sınıf öğretmenlerinin
ve temsilci öğretmenlerin sorumluluğudur.
4.8. Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan
resimlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.
5. YARIŞMA TAKVİMİ
5.1. Yarışmaya katılım için gönderilen eserler en geç 03 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine
(17.00) kadar kargoya verilmiş olmalıdır.
5.2. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
5.3. Gerekli görülmesi halinde, yarışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye
tarafından değiştirebilir. Yarışma takvimi aşağıda yer almaktadır.
Yarışma ile İlgili İş ve İşlemler
Şartname duyurusunun illere ve okullara
yapılması
Yarışmanın 3. sınıf öğretmenlerine
duyurulması
3. sınıf öğrencilerinin yarışma hakkında
bilgilendirilmesi
Yarışmaya gönderilecek resimlerin
yapılması
Resimlerin öğrencilerden toplanması ve
Beslenebilirim temsilci öğretmenine teslim
edilmesi
Okuldaki tüm resimlerin başvuru adresine
gönderilmesi
Sonuçların açıklanması
Ödüllerin gönderimi ve okullarda
dağıtılması
Sorumlu kişi/kurum
Tarih
MEB
9 Şubat 2015
Okul yöneticileri
16 Şubat 2015
3. sınıf öğrencileri
16 Şubat 2015
20 Şubat 2015
23 Şubat 201520 Mart 2015
3. sınıf öğretmenleri
23-27 Mart 2015
Beslenebilirim temsilci
öğretmeni
30 Mart 201503 Nisan 2015
MEB ve Nestlé
23 Nisan 2015
Nestlé/ Okul yöneticileri ve
Beslenebilirim temsilci
öğretmeni
4-11 Mayıs 2015
3. sınıf öğretmenleri
6. DEĞERLENDİRME
6.1. Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye temsilcileri ile güzel sanatlar
dalında uzman bir akademisyen tarafından yapılır.
6.2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
6.3. Komisyon kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
6.4. Komisyon, eserleri aşağıda yer alan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
2
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ölçütler
Kompozisyon
(Konuyu kâğıdın bütününde değerlendirebilme becerisi )
Özgünlük
(Öğrencinin yardım alıp almaması, çocuksuluk)
Armoni
(Renkleri kullanabilme becerisi)
Temaya Uygunluk
(Temaya uygunluk- farklı fikir üretebilme becerisi)
Teknik Beceri
(Farklı teknik uygulayabilme-teknik çözümleme becerisi)
TOPLAM PUAN
Alınabilecek
en yüksek puan
20
20
20
20
20
100
7. VERİLECEK ÖDÜLLER
7.1. Birincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet yaratıcı etkinlik seti, sınıf öğretmenine 250 TL
değerinde D&R hediye çeki,öğrencinin okuluna bir adet masa tenisi masası
verilecektir.
7.2. İkincilik Ödülü: Eser sahibine bir adet yaratıcı etkinlik seti, sınıf öğretmenine 250 TL
değerinde D&R hediye çeki, öğrencinin okuluna bir adet masa tenisi masası
verilecektir.
7.3. Üçüncülük Ödülü: Eser sahibine bir adet yaratıcı etkinlik seti, sınıf öğretmenine 250
TL değerinde D&R hediye çeki, öğrencinin okuluna bir adet masa tenisi masası
verilecektir.
7.4. Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine katılım belgesi verilecektir.
7.5. Ödüllerin tamamı, yarışma takvimi doğrultusunda ilgili kişilere teslim edilmek üzere,
Beslenebilirim temsilci öğretmenine kargo yoluyla gönderilecektir.Ödüllerin
dağıtımından Beslenebilirim temsilci öğretmeni ve okul yöneticileri sorumlu olacaktır.
Ayrıca bir ödül töreni düzenlenmeyecektir.
7.6. Gönderilen ödüllerin okullarda öğrencilere dağıtımı sırasında Millî Eğitim Bakanlığı ve
Nestlé Türkiye temsilcileri okulu ziyaret edebilir.
7.7. Ödül gönderiminden kaynaklanan kargo masrafları Nestlé Türkiye tarafından
karşılanacaktır.
8. TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ
8.1. Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan eserlerin, eser sahipliği hakkı
katılımcılara ait olmak üzere, bu eserlerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim
araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin Beslenebilirim projesinin
ortaklarına (Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye) aittir.
8.2. Yarışmaya katılan tüm eserlerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren proje
ortaklarına (Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestlé Türkiye) aittir.
3
EK-1
Beslenebilirim 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında Yer Alan Okullar
1
Seyhan
Cafer Recai Gizer İlkokulu
2
Seyhan
Hürriyet İlkokulu
3
Seyhan
Necati Bey İlkokulu
ADANA
4
Yüreğir
Cengiz Topel İlkokulu
5
Yüreğir
Cumhuriyet İlkokulu
6
Altındağ
Aydınlıkevler İlkokulu
7
Ayrancı
Ahmet Vefik Paşa İlkokulu
ANKARA
8
Keçiören
İbni Sina İlkokulu
9
Sincan
Atatürk İlkokulu
10
Gerede
Mehmet Zeliha Güzelce İlkokulu
11
Gerede
Seyit Mithat Dayıoğlu İlkokulu
12 BOLU
Merkez
60. Yıl İlkokulu
13
Merkez
50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu
14
Merkez
Kültür İlkokulu
15
Nilüfer
Nilüfer Karasu İlkokulu
16
Osmangazi
Hatice Salih İlkokulu
BURSA
17
Yıldırım
Samanlı Latif Dörtçelik İlkokulu
18
Yıldırım
Yıldırım İlkokulu
19
Çifteler
Şehit Özcan Karabacak İlkokulu
20
Odunpazarı
Milli Zafer İlkokulu
ESKİŞEHİR
21
Tepebaşı
İstiklal İlkokulu
22
Tepebaşı
100. Yıl İlkokulu
23
Antakya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu
24
Dörtyol
Gazi İlkokulu
25 HATAY
İskenderun
Beş Temmuz İlkokulu
26
Kırıkhan
5 Temmuz İlkokulu
27
Samandağı
Sıdıka Bedia Kara İlkokulu
28
Bakırköy
Kartaltepe İlkokulu
29
Ümraniye
Birlik İlkokulu
İSTANBUL
30
Üsküdar
İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu
31
Zeytinburnu
Haluk Ündeğer İlkokulu
32
Karatay
Kocatepe İlkokulu
33
Meram
Yunus Emre İlkokulu
34 KONYA
Selçuklu
Barbaros İlkokulu
35
Selçuklu
Mustafa Fevzi Serin İlkokulu
36
Selçuklu
Mustafa Necati İlkokulu
37
Akdeniz
Cengiz Topel İlkokulu
38
Akdeniz
Salim Güven İlkokulu
39 MERSİN
Mezitli
Dr. Hakan Kundak ilkokulu
40
Toroslar
Çukurova İlkokulu
41
Yenişehir
Cumhuriyet İlkokulu
42 MUĞLA
Menteşe
Dumlupınar İlkokulu
4
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
ORDU
ŞANLIURFA
TUNCELİ
Menteşe
Milas
Yatağan
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Karaköprü
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Türdü 100.Yıl İlkokulu
Atatürk İlkokulu
TEK Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Altınfındık ilkokulu
Başöğretmen İlkokulu
Durugöl ilkokulu
Güzelordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu
Karşıyaka İlkokulu
Karaköprü İMKB İlkokulu
Doktor Cavit Özyeğin İlkokulu
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu
H. Nusret Zorlutuna İlkokulu
İbrahim Tatlıses İlkokulu
Elif Güntaş İlkokulu
Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu
Diyap Ağa İlkokulu
5
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 491 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа