close

Enter

Log in using OpenID

19.03.2015 Tarihli Yerinde Satış Muhtelif Elektrik Elektronik

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
(MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI İHALE LİSTESİ)
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 7 kalem muhtelif elektrik elektronik
hurdası, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 19.03.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Malzemelerin satışında GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ hükümleri uygulanacaktır.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye vb.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Söz Konusu Muhtelif Elektrik Elektronik Malzemelerin Taşıma/Bertaraf/Geri
Kazanım Ve İşlemlerde Kullanılan Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) Birer
Nüshası İle Tehlikeli Atıkları Taşıyan Firma/Firmalara Ait Bilgi/Belgeler Ve Bu
Atıkların Bertaraf/Geri Kazanımına İlişkin Yapılan İş/İşlem/Tesis Hakkındaki
Bilgiler Ve Atığı Taşıyan Araçların Plakalarına Ait Lisans Belgelerinin Birer
Nüshası Ve Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) Birer Nüshası Teslimatta Hurda
Tedarik Müdürlüğü Sevk Ekip Personeline Teslim Edilecektir. Alıcı Ve Taşıyıcı
Firmalar Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) İlgili Nüshalarını (Her Aşamada
Yapılan İşlem Sonucunda) İlgili Makamlara Ulaştırmakla Mükelleftir
Malzemenin Teslim Alınmasında T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat
Hükümlerine Ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İlgili Hükümlerine Uygun
Hareket Edilecek Olup, Gerekli Emniyet Tedbirleri Alınacaktır, Doğabilecek Her
Türlü Zarardan Ve Çevre Mevzuatına Aykırı İşlemlerden Dolayı Gelecek Cezalardan
Alıcı Firma Sorumludur.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla,
yukarıda
yazılı
şartları
ve
satış
şartnamesi
hükümlerini
kabul
ve-taahhüt-etmiş-sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR.
YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2015YERSAT1064
102.600
Geçici Teminat
KG
Çekim Süresi
20.000,00 TL
20
İş Günü
İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 17 AYRI DEPO/SAHA (A BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 17 AYRI DEPO/SAHADA (A BÖLGESİ)
BULUNAN 102.600 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI
HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ
HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME, NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR
ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK
EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF)
İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1064- İSTANBUL İL VE İLÇELERİ 17 AYRI DEPO/SAHA (A BÖLGESİ)
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
4
İSTANBUL DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
KURUMU BÖLGE MÜD.
İSTANBUL DARPHANE VE DAMGA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL SULTAN SÜLEYMAN HASTANESİ
5
İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
1
2
3
4.000
5.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, YAZICI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
RADYOLİNK ANTENLERİ, YAZICILAR, TELEFON, TELSİZ, MONİTÖR VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
400
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1.000
KLİMA VE MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASIİMONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, FAX
CİHAZI, TONER, KARTUŞ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, ETÜV, ULTRASON, BUZDOLABI,
ÇAMAŞIR MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
1.000
3.000
BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
8
İSTANBUL SÜLEYMANİYE KADIN DOĞUM VE ÇOCUK
HASTANESİ
İSTANBUL HKK HAVA UÇAKSAVAR ER EĞİTİM
KOMUTANLIĞI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAFİK MÜD.
4.000
9
İSTANBUL GKB HARP AKADEMİLERİ KOM.LIĞI
4.000
10
İSTANBUL BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ
4.000
11
İSTANBUL KKK 3. KOLORDU KOMUTANLIĞI
4.000
12
İSTANBUL DARPHANE VE DAMGA GENEL MÜD.
İSTANBUL BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KİLYOS SARITEPE
KAMPÜSÜ
4.000
TRAFİK LAMBALARI, PANO VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI, LAPTOP, KARTUŞ, TONER,TV VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
TV, BUZDOLABI, BİLGİSAYAR , HASTANE CİHAZLARI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR,TELEFON V.B. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MLZ.
8 ADET YAĞLI VE GAZLI HÜCRE HURDASI
5.000
BUZDOLABI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
14
İSTANBUL ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
5.000
15
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
7.000
16
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATIK YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
20.000
17
İSTANBUL/ÜMRANİYE TEİAŞ 4. İLETİM İŞLETME
GRUP MÜD.
30.000
6
7
13
1.200
TOPLAM 102.600
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, TIBBI CİHAZ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MLZ.
RÖNTGEN CİHAZI,TOME GRAFİK CİHAZLARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MLZ.
BİLGİSAYAR DONANIMI, LAPTOP, YAZICI, FOTOKOPİ, FAKS VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZ.
HAVALI KESİCİ, GAZLI KESİCİ-AYIRICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
(± % 20 toleranslı)
2
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1065
67.200
İZMİR,MUĞLA,ÇANAKKALE,BALIKESİR, AYDIN
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
KG
10.000,00 TL
15
İş Günü
İL VE İLÇELERİ 16 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ)
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İZMİR,MUĞLA,ÇANAKKALE,BALIKESİR, AYDIN İL VE İLÇELERİ 16 AYRI
DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ) BULUNAN 67.200 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA
TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI
FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ OLAN
FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL
ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE
BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN
PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA
HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA
FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA
MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK
HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1065- İZMİR, MUĞLA, ÇANAKKALE, BALIKESİR, AYDIN İL VE İLÇELERİ 16 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ)
1
2
3
4
5
6
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MUĞLA MİLAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
MUĞLA DHMİ MİLAS BODRUM HAVALİMANI
1.500
BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA BODRUM MİLLİ EMLAK MÜD. MİLAS
BODRUM HAVALİMANI GÜMRÜK MUHAFAZA VE 1.700
MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA FETHİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE
2.000
VERGİ DAİRESİ
MUĞLA MİLAS 75. YIL DEVLET HASTANESİ
2.000
MUĞLA YATAĞAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ
2.500
MUĞLA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
2.000
AYDIN SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR ÖĞRETMENLER VE ŞEKER MEVHİBE
ORTAOKULU
İZMİR NATO KARA KOM.LIĞI TÜRK KIDEMLİ
SUBAYLIĞI
2.000
900
BALIKESİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
7.000
BALIKESİR BAKIM OKULU EĞT. MRK. K.LIĞI
30.000
ÇANAKKALE DHMİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
600
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ KAMU
HASTANELERİ BİRLİĞİ
2.000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.000
7.000
TOPLAM 67.200
MALZEMENİN NİTELİĞİ
DAKTİLO, TV, MONİTÖR, BİLGİSAYAR KASASI, BUZDOLABI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
TV, MONİTÖR, BİLGİSAYAR KASASI, KLAVYE, FOTOKOPİ MAKİNASI,
TELEFON, KAMERA LENSİ, LED SETİ, DAKTİLO VB. ELEK.ELEKTRONİK MLZ.
TV, MONİTÖR, BİLGİSAYAR KASASI, FOTOKOPİ MAKİNASI, TELEFON,
BUZDOLABI, DAKTİLO VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLİMA, YAZICI V.B.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, TV, YAZICI, FOTOKOPİ, TELEFON, KLAVYE,
ETÜV, BUZDOLABI , CERRAHİ CİHAZLAR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
FOTOKOPİ ,TELEFON, DAKTİLO, MONİTÖR, BİLGİSAYAR
KASASI,ARMATÜR,KLİMA, TV VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLİMA, YAZICI V.B.(Malzemenin 1.000 Kg'ı
Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü deposunda,3.000 Kg'ı
ise İl Sağlık Müdürlüğü deposundadır.
BİLGİSAYAR KASASI, ELEKTRİKLİ BASKÜL, YAZICI, FAX ,FOTOKOPİ MAKİNASI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE VB. ELEK. ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR VE PARÇALARI, GÜÇ KAYNAĞI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR VE PARÇALARI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, FAKS VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI, MONİTÖR VE BESLEYİCİ GÜÇ KAYNAKLARI V.B.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, FOTKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MALZ.
BİLGİSAYAR VE PARÇALARI V.B ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
(± % 20 toleranslı)
3
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1066
110.000
KG
20.000,00 TL
20
İş Günü
ANKARA İL VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHA (G BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA İL VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHADA (G
BÖLGESİ) BULUNAN 110.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1066 - ANKARA İL VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHA (G BÖLGESİ)
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM
VE GENÇ. PROG. BAŞKANLIĞI
2.000
BİLGİSAYAR, FOTOKOPİ MAKİNASI, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, MASAÜSTÜ
TARAYICI,SWİCTH HUB, TELEFON,MONİTÖR,KLİMA İÇ VE DIŞ
ÜNİTESİ,SAC BÖLME PANELİ V.B.
2
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
5.000
BİGİSAYAR, FOTOKOPİ MAKİNASI V.B.
3
ANKARA ŞEKER FABRİKASI
5.000
BİLGİSAYAR PARÇALARI, MONİTÖR, KLAVYE V.B.
4
ANKARA ADLİYESİ BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
8.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR V.B.
5
ANKARA ÜNİVERİSTESİ SAĞLIK
KÜLTÜR SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YILDIRIM BEYAZIT KIZ YURDU
10.000
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, BİLGİSAYAR, TELEVİZYON, YAZICI
V.B.
6
ANKARA KKK 45. BAKIM MERKEZ
KOMUTANLIĞI
80.000
BİLGİSAYAR,KASASI,MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE ,TELEVİZYON V.B.
TOPLAM 110.000
(± % 20 toleranslı)
4
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1067
46.700
KG
10.000,00 TL
15
İş Günü
DİYARBAKIR,ELAZIĞ, ŞANLIURFA,MALATYA İL VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHA(F BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN DİYARBAKIR,ELAZIĞ, ŞANLIURFA,MALATYA İL VE
İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA (F BÖLGESİ) BULUNAN 46.700 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE
DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU
DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA
İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI
FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1067 - DİYARBAKIR,ELAZIĞ, ŞANLIURFA,MALATYA İL VE İLÇELERİ
9 AYRI DEPO/SAHA(F BÖLGESİ)
1
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET
500
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME HURDASI
HASTANESİ
2
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET
HASTANESİ
3
ŞANLIURFA CEYLANPINAR TİGEM
6.100
TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, TV, YAZICI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME HURDASI
BİLGİSAYAR KASASI, FOTOKOPİ MAKİNASI VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR , VANTİLATÖR, BUZDOLABI,
FIRINLI OCAK, GÜÇ KAYNAĞI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
DİYARBAKIR KOSGEB
100
DİYARBAKIR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
6
DİYARBAKIR KKK 52. BAKIM
MERKEZ KOMUTANLIĞI
5.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, GÜÇ KAYNAĞI, VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
7
DİYARBAKIR KKK 7. KOLORDU
KOMUTANLIĞI
6.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLİMA İÇ VE DIŞ ÜNİTESİ, YAZICI,
TV VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
8
ELAZIĞ TEİAŞ 13.İLETİM TESİS VE
İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
25.000 KESİCİ, AYIRICI, BUŞİNG VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME
9
MALATYA MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
4
5
TOPLAM 46.700
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, KLAVYE VB. ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
(± % 20 toleranslı)
5
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1068
35.950
KG
8.000,00 TL
12
İş Günü
BATMAN,MARDİN, HAKKARİ, VAN İL VE İLÇELERİ 13 AYRI DEPO/SAHA (O BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN BATMAN,MARDİN, HAKKARİ, VAN İL VE İLÇELERİ 13 AYRI
DEPO/SAHADA (O BÖLGESİ) BULUNAN 35.950 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK
VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ OLUP;
MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA ÇIKMASI HALİNDE,
VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR. MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ
VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİNE
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE İŞLEMLERDE
KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ ATIKLARI TAŞIYAN
FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YAPILAN
İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER
NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK
EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF)
İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331 SAYILI İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK
CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S.NO
2015YERSAT1068 - BATMAN, MARDİN, HAKKÂRİ, VAN İL VE İLÇELERİ 13 AYRI DEPO/SAHA (O BÖLGESİ)
1
2
3
4
5
6
7
8
DEPO/SAHA ADI
MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
MARDİN PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN GERCÜŞ DEVLET
HASTANESİ
BATMAN HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
150
1.500
800
1.000
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
BATMAN HKK HAVA ÜS
KOMUTANLIĞI
BATMAN SASON DEVLET
HASTANESİ
1.500
2.000
2.000
2.000
9
VAN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
200
10
VAN KKK 6. HUDUT ALAY
KOMUTANLIĞI
300
11 VAN AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜ
20.000
12 HAKKARİ PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
13 HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
3.500
TOPLAM 35.950
MALZEMENİN NİTELİĞİ
TIBBİ CİHAZ, BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MLZ.
BİLGİSAYAR PARÇALARI, FAKS, FOTOKOPİ MAKİNASI PARÇALARI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI, FAKSİ MONİTÖR V.B ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, TELEFON, GÜÇ KAYNAKLARI V.B ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, GÜÇ KAYNAĞI VB.ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR, YAZICI, FAKS VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
KLİMA, TV, BEYAZ EŞYA, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
YAZICI, TARAYICI, MONİTÖR, BİLGİSAYAR KASASI, GÜÇ KAYNAKLARI
VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
ÇAMAŞIR MAKİNASI, TERMOSİFON, ELEKTRİKLİ SOBA, VB.ELEKTRİK
ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK
MLZ.
TV, BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, RÖNTGEN CİHAZI, MİNİ
BUZDOLABI, SU SEBİLİ, ASPİRATÖR VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
(± % 20 toleranslı)
6
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1083
200.000
KG
40.000,00 TL
30
İş Günü
KAYSERİ İLİ VE İLÇELERİ 1 DEPO/SAHA (D BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN KAYSERİ İLİ VE İLÇELERİ 1 DEPO/SAHADA (D
BÖLGESİ) BULUNAN 200.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1083 - KAYSERİ İLİ VE İLÇELERİ 1 DEPO/SAHA (D BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
KAYSERİ TEDAŞ ELEKTRİK A.Ş.
TONAJI (KG)
200.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
PANO KESİCİ, AYRICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
TOPLAM 200.000
(± % 20 toleranslı)
7
19.03.2015 Perşembe 14:00
2015YERSAT1084
20.000
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
ZONGULDAK, BOLU İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHA (B BÖLGESİ)
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
MALZEME AŞAĞIDAKİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ZONGULDAK, BOLU İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
(B BÖLGESİ) BULUNAN 20.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
İHALEYE YALNIZCA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 20 01 35 ATIK KODLU LİSANS VEYA GEÇİCİ
FAALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAK OLUP, LİSANSIN (20 01 35) GEÇERLİLİK SÜRESİ İŞİN
TAMAMLANMA SÜRESİNE KADAR DEVAM EDECEKTİR.
SÖZ KONUSU MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİN TAŞIMA/BERTARAF/GERİ KAZANIM VE
İŞLEMLERDE KULLANILAN ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI İLE TEHLİKELİ
ATIKLARI TAŞIYAN FİRMA/FİRMALARA AİT BİLGİ/BELGELER VE BU ATIKLARIN BERTARAF/GERİ KAZANIMINA
İLİŞKİN YAPILAN İŞ/İŞLEM/TESİS HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ATIĞI TAŞIYAN ARAÇLARIN PLAKALARINA
AİT LİSANS BELGELERİNİN BİRER NÜSHASI VE ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) BİRER NÜSHASI
TESLİMATTA HURDA TEDARİK MÜDÜRLÜĞÜ SEVK EKİP PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR. ALICI VE
TAŞIYICI FİRMALAR ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMLARININ (UATF) İLGİLİ NÜSHALARINI (HER AŞAMADA
YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA) İLGİLİ MAKAMLARA ULAŞTIRMAKLA MÜKELLEFTİR.
MALZEMENİN TESLİM ALINMASINDA TC ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE 6331
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYGUN HAREKET EDİLECEK OLUP, GEREKLİ
EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAKTIR, DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VE ÇEVRE MEVZUATINA AYKIRI
İŞLEMLERDEN DOLAYI GELECEK CEZALARDAN ALICI FİRMA SORUMLUDUR.
S. NO
2015YERSAT1084 - ZONGULDAK, BOLU İL VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHA (B BÖLGESİ)
1
DEPO/SAHA ADI
ZONGULDAK TTK GENEL MÜD.
APK DAİRE BAŞKANLIĞI
TONAJI
(KG)
1.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR PARÇALARI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
2
ZONGULDAK TTK MADEN
3.000
MAKİNALARI FABRİKASI İŞL. MÜD.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
3
ZONGULDAK ÇAYCUMA MİLLİ
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
8.000
BİLGİSAYAR VE PARÇALARI ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BUZDOLABI VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
4
BOLU/ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
8.000
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, TEPEGÖZ, PROJEKSİYON ALETLER,
FOTOKOPİ, YAZICI VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
TOPLAM 20.000
(± % 20 toleranslı)
8
19.03.2015 Perşembe 14:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content