close

Enter

Log in using OpenID

16 Mart 2015 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ, SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ

embedDownload
Pioneering for You
Su Yönetimi
02
çindekiler
03
temini
04
Su Yönetimi
05
Merkezi Dortmund'da bulunan WILO SE ısıtma, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi ile su
temini, atıksu tahliye ve arıtma işlemleri için pompa ve pompa sistemleri üretiminde dünyanın
önde gelen firmalarından biridir. 1872 yılında-Kupfer und Messingwarenfabrik-Louis Opländer
adıyla kurulan şirket dünya çapında 70'i aşkın ofise ve 7.000'in üzerinde çalışana sahiptir. 2012
yılındaki cirosu 1,2 milyar Euro'yu aşmıştır. Şirket, 2008 yılında bir Avrupa Birliği şirketi haline
geldikten sonra uluslararası tanınırlığı hızla artmıştır. Wilo altyapı pompaları ve sistemleri, verim
ve teknik performans bakımından su temini, atıksu tahliye ve atıksu arıtma alanındaki tüm
uygulamalar için yüksek verimli çözümler sunarak küresel standartları belirlemektedir.
Almanya Dortmund
Oschersleben
Hof
Roth
Minden
Chatou
Fransa
Laval
Aubiney
ngiltere King’s Lynn
Londra
Limerick
rlanda
Hindistan Pune
Kolhapur
Kalküta
Pekin
Çin
Kinghuangdao
Güney Kore
Gimhae
Thomasville
ABD
06
Su Yönetimi
07
Wilo’nun başarısının anahtarı, müşteri odaklı yaklaşımıdır. Müşterilerimizle iletişimimiz ve
kapsamlı uygulama bilgimiz ile dünya çapında operatörlerin, planlayıcıların ve belediyelerin
modern pompa sistemlerine yönelik giderek artan, zorlu taleplerini karşılamak için ideal
çözümlere sahibiz. Wilo, uluslararası faaliyet gösteren pek çok müşterisinin artan talepleri
için Hof/Almanya, Thomasville/ABD, Pune/ Hindistan’da bulunan su yönetimi üretim
tesislerini adres göstermektedir. Bu tesisler, en son teknolojiyle donatılmış olup, her
Wilo pompasını ve sistemini müşteriye sevk edilmeden önce kapsamlı bir şekilde test
eden ekipmanlara da sahiptir. Bu şekilde, maksimum kalite ve kullanım güvenilirliği
garanti edilmektedir.
08
Su Yönetimi
09
Dünyadaki içme suyu miktar her geçen gün azalyor. Bu nedenle kullanma suyunu
temin etmeye yönelik çözümlere olan ihtiyaç artyor. çme suyunun elde edilmesi
için pek çok yeni yöntem gelitirilmitir ve su, artk önceden olduundan çok
daha fazla kaynaktan, örnein tuzsuzlatrlm deniz suyu ve akiferlerden salanmaktadr.
Kaynaklarn bu ekilde farkllamas nedeniyle su artma sistemleri farkl su içerikleriyle
baa çkabilecek ekilde daha esnek olmaldr. Bunun için, her sistemde gerekli akkan
en verimli ekilde ve uzun süre basabilen pompa ve ekipmanlar gerekmektedir.
11
12
Su Temini
13
14
Su Temini
Her kotta sabit basnç.
ebeke suyunun verimli bir ekilde temini için,
Wilo’nun Helix yüksek basnçl çok kademeli santrifüj
pompalarn içeren hidrofor sistemlerindeki gibi en iyi
ekilde birbirine uyarlanm bileenlerden oluan akll
sistemler kullanlmaldr. leri seviyede, özenli bir ekilde
gerçekletirilen maliyet planlamas, yeni tasarlanan Wilo
Helix yüksek basnçl çok kademeli santrifüj pompalarn
odak noktasdr. Yeni pompa tasarmnn, yüksek verimli
hidroliklerin ve IE2 motorlarnn bir arada sunulduu
Helix serisi pompalar, geleneksel motor ve hidrolik
sistemlerine sahip standart pompalara göre yaklak
%15 daha az enerji tüketir.*
15
Wilo dik türbin pompalar, ham, proses ve
kaynak suyu temini uygulamalarnda büyük hacimli debileri pompalamaktadr. Uzmanlardan oluan
bir ekip, her bir müterinin bireysel ihtiyaçlarn
karlamak için en ekonomik çözümü özel olarak
yaplandrmaktadr. Pek çok farkl malzemenin ve
kaliteli bileenlerin kullanlmas çok çeitli uygulamalarda iletme güvenirliliini garanti etmektedir.
Tasarm yöntemleri ve CFD (circuit ow) diagramdevre ak diagram) teknolojisine dayal ak analizi
kullanlarak tasarlanan hidrolik proller, yüksek
verimlilii ve optimum boyutlandrmay temin
etmektedir.
Wilo ayrlabilir gövdeli pompalarn ana özellikleri,
çift tara emi yapabilen çark ve özel spiral gövde
tasarmnn salad yüksek verimlilik ve düük
NPEY (NPSH) deerleridir. Çift akl çarkn hidrolik
dengelemesi eksenel itii en aza indirerek pompann
doru noktada çalmasn önemli oranda arttrmaktadr.
Kaliteli malzemeler ve szdrmazlk sistemleri
Wilo-SCP’ye maksimum iletim güvenilirlii
salamaktadr. Bakmn kolaylatrlmas amacyla
üst gövde parças çok kolayca sökülebilecek ekilde
tasarlanmtr. Bu sayede, basnç veya emi hatlarnn
veya motorun sökülmesine gerek kalmakszn tüm
dönen parçalara dorudan eriilebilmektedir.
Yüksek derecede verimlilik
Çok büyük debiler için uygun
htiyaca göre tasarm
Malzeme ve konstrüksiyon yapsnda çeitlilik
16
Su Temini
Ham, ilenmi, soutma
suyunun temini ve aktarlmas,
sulama ve drenaj, sel korumas
basnçlandrma, içme suyunun,
salyangozlu pompalar
debiler için verimli
kullanl iletim
17
Sondaj kuyusu ve yamur suyu
depolama tanklarndan içme suyu
beslemesi, proses suyu artma,
yamurlama ve sulama,
basnçlandrma
içme
içme suyu ve proses suyu, su
18
Atk su tahliyesi ve artma
19
Wilo pompalan ve sistemleri, belediye atk yönetimi alannda teknik performans ve verimlilik
bakmndan yeni standartlar belirlemektedir. Çevrenin korunmas ve kaynaklarn
sürdürülmesi bakmndan atksu artmas özellikle önemli bir rol oynamaktadr.
Atksu tahliyesi ve artma alanndaki uzmanlar bir yandan maliyetleri koruma
basksn hissederken bir yandan da ulusal mevzuatlar ve kanunlarn gerekliliklerinin
karlanmasn salamak durumundadr. Sistemlerin ve cihazlarn çalma koullarn
zorlatran atksudaki kat içeriin artmas gibi sürekli zorluklar, süreçlerin ve ilgili
ürünlerin gelitirilmesi için yeni ve yenilikçi çözümleri gerektirir. Doru pompalarn
ve sistemlerin seçilmesi güvenilir bir atksu tahliyesini, en yüksek standartlarda ve
en düük maliyetlerle salar.
20
Atk su tahliyesi ve artma
WILO DRAIN SP Kendinden Emişli
Santrifüj Pompalar
Kendinden emişli pompamız Wilo Drain SP malzeme
çeşitliliği ve montaj çeşitliliği ile endüstri, drenaj ve
atıksu, su temini, deniz suyu transferi ve
tarım/sulama gibi geniş bir uygulama alanına
sahiptir.
Dn40 çıkış çapından başlayarak DN 200’e kadar
devam eden ve maksimum 6 bar çıkış basınca
ulaşabilecek ve 76 mm büyüklüğünde parçaları
geçirebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
Dökme demir, paslanmaz çelik ve bronz gibi çeşitli
malzeme opsiyonları dışında, Ceram/SiC/FPM veya
WC/SiC/PTFE gibi mekanik salmastra seçenekleri
mevcuttur.
Çalışma aralığı 630 m3/h'e kadar ulaşabilen ve 6
m'ye kadar negatiften emiş yapabilen Wilo Drain Sp
bibloc montaj şekli ile kullanım kolaylığı da
sağlamaktadır.
Otomatik yağlama sistemi sayesinde yataklama
sistemi emiş safhasında daha az ısınmakta,düzenli
olarak 1 yıl boyunca kendinden yağlanması devam
edecek ve böyle pompa ömrü uzaması sağlanmıştır.
Deniz suyu uygulamalarına özel olarak
tasarlanabilen ve kendinden çinko anot koruması
bulunan , bronze veya paslanmaz çelik opsiyonları
olan Wilo Drain SP ile deniz suyu transferi pahalı
çözümlere gerek duyulmadan daha kolay olacak.
Ürün avantajları:
Otomatik yağlama sistemi ile daha uzun pompa ömrü
Deniz suyu uygulamalarına özel tasarım
Uygulamaya özel mekanik salmastra seçenekleri
Yüksek partikül geçirgenliği
Bibloc montajı ile kullanım kolaylığı
21
Atıksu arıtma sistemlerinde olağanüstü
enerji tasarrufu.
Yüksek verimli dalgıç karıştırıcı teknolojisi Dalgıç
karıştırıcıların çoğu sürekli olarak kullanıldıkları için
işletme maliyetleri, yatırımın yapılmasına karar
verirken özellikle üzerinde durulması gereken bir
noktadır. Yenilikçi kanat geometrisi ve şimdi IE3'e
uygun enerji tasarruflu dalgıç motor sayesinde
Wilo'nun yüksek verimli dalgıç karıştırıcıları enerji
masraflarını azaltmaktadır. Büyük kanat çapı ve
düşük kanat devirleri sayesinde, düşük elektrik
tüketimiyle son derece yüksek itki değerleri elde
edilebilmektedir. Bir karıştırma işleminin gerekleri
bakımından, üretilen itmenin katsayısı olarak itki
gücü ve elektrik gücü beslemesi, bir karıştırıcının
performansının değerlendirilmesindeki en önemli
etmendir (ISO 21630).
kuvvetine sahip yüksek verimli
Wilo-EMU Megaprop TR 326’nn önemli bir özellii sahip olduu üç kanattr. Bu özellik sayesinde, kanatlar üzerindeki yükü,
üç kanat arasnda datarak daha da düürmektedir. Bu durum, istenmedik içeri ak koullarnda bile sorunsuz bir iletim
salamaktadr. kisi de düük hzl dalgç kartrc olan Wilo-EMU Maxiprop ve Megaprop serilerine ek olarak - geni wilo
ürün yelpazesi ayn zamanda orta hzl ve yüksek hzl dalgç kartrclar içermektedir. Modüler bir sistem ve yenilikçi
bileenler, neredeyse her müteri uygulamas için en verimli çözüm olmasn salamaktadr.
Atıksu arıtma tesisi Atlanta,
ABD En düşük işletme
maliyetleri için.
İhtiyaç:
Homojenleştirme, saflaştırma
ve gıda filtrasyonu alanlarında
verimin artırılması.
Çözüm:
Wilo 134 adet yüksek verimli,
düşük aşınmalı dalgıç karıştırıcı
temin ederek, bugüne kadar
hem test hem işletme aşamasında
olağanüstü bir enerji tasarrufu
sağlamıştır.
22
Atk su tahliyesi ve artma
23
24
Atk su tahliyesi ve artma
Etkili aşınma ve korozyon koruması Wilo Ceram yalnızca Wilo
pompaları ve üniteleri için sunulmaktadır. Eşsiz bir 2 bileşenli
kaplama biçimindeki bu özel malzeme, agresif akışkan karşısında
diğer kaplamalara oranla mümkün olan en iyi korumayı
sağlamaktadır. Aşınma ve korozyona karşı artırılmış direnci
sayesinde aşınmayı ve kimyasal korozyonu etkili bir şekilde önler
ve daima optimum işlevsellik ve performans temin eder. Wilo
Ceram, tüm ünite bileşenleri için, iç kısımlarda ya da yüzeyde
olmaları fark etmeksizin çok yönlü koruma sağlar. Uygulama
alanına bağlı olarak farklı Ceram kaplamaları sunulmaktadır ve
bunlar aktarılan sıvıya bağlı olarak farklı şekillerde bir arada
kullanılabilir. Wilo Ceram sayesinde, bakıma bağlı hizmet dışı
kalma süreleri önemli oranda azaltılmakta ve pompaların ve
ünitelerin kullanım ömrü önemli oranda artmaktadır.
25
Dalgç drenaj pompas
Kendinden emili
santrifüj pompa
Dalgç atksu pompalar
Parçalayc bçakl
dalgç atksu pompalar
Ürün tanımı
Dalgıç drenaj pompası
Ürün Tanımı
Kendinden emişli santrifüj pompa
Ürün Tanımı
Dalgıç Atıksu pompaları
Ana uygulama
Özel uygulamalar, susuzlaştırma,
yoğuşma, sıcaksu ve agresif
akışkanlar ve endüstriyel
uygulamalarda
Ana uygulama
Endüstriyel atıksu ve prosesler,
arıtma, deniz suyu ve susuzlaştırma,
çamur transferi
Ana uygulama
Özel uygulamalar, atıksu toplama,
uzaklaştırma, susuzlaştırma,
endüstriyel prosesler, hazne ve
tanklarda biriken, ev ve alan
drenajında oluşan %8’e kadar katı
partikül içeren çamur, drenaj suyu
ve atıksular
Ana uygulama
Katı parça ve lifli maddeler içeren
evsel ve endüstriyel atıksuların
transferi, basınçlı drenaj, ev ve alan
drenajı, su ve atıksu toplama,
uzaklaştırma, çevre ve atıksu arıtma
teknolojileri
Qmax
Qmax
95 m3/h
17 m3/h
Hmax
Hmax
29 m
55 m
Ürün özellikleri
Agresif ortamlara uyumlu
Frekans konventörü ile kontrol
Patlama korumalı
Vorteks çark
Arzu edilen çalışma noktasına en
uygun şekilde uyarlanabilen hidrolik,
pompa çıkışı
Ürün özellikleri
Yağ hazneli
Yüksek verim
Pompa tarafındaki mekanik
salmastıra katı silikon karburden imal
Dışsal sertleştirilmiş parçalayıcı
bıçak (MTC)
İçsel, küre şeklinde parçalayıcı
bıçak (MTS)
Boylamasına su geçirmez kablo
Patlama korumalı (Tipe göre)
Qmax
Qmax
630 m3/h
3
22 m /h
Hmax
Hmax
60 m
13 mSS
Ürün özellikleri
Yüksek sıcaklık dayanımı
Agresif ortamlara uyumlu
Pompa gövdesi ve çarkı döküm,
paslanmaz çelik ve bronz (modele
bağlı)
Ürün avantajları
Yüksek sıcaklık dayanımı
sayesinde maksimum +95 C
sıcaklıktaki sular ile çalışabilme
imkanı
Agresif sulara karşı dayanımı
yüksek malzeme
İhtiyaca göre farklı malzemeden
imal pompa gövde ve çark
opsiyonları
Ürün özellikleri
Yüksek sıcaklık dayanımı
Agresif ortamlara uyumlu
Deniz suyu uygulaması
Mono ve biblok montaj şekilleri
Pompa gövdesi ve çarkı döküm,
paslanmaz çelik ve bronz (modele
bağlı)
Ürün avantajları
Otomatik yağlama sistemi ile daha
uzun pompa ömrü
Deniz suyu uygulamalarına özel
tasarım
Uygulamaya özel mekanik
salmastra seçenekleri
Yüksek partikül geçirgenliği
Bibloc montajı ile kullanım kolaylığı
Ürün avantajları
Agresif sulara karşı dayanımı
yüksek malzeme
Frekans konvertörlü pano ile
kontrol edilebilme imkanı
Açık tip Vortex çark ile partiküllü
sulara uygun
Pompanın talep edilen debi ve
basma yüksekliğine en uygun
şekilde cevap vermesini sağlayan
ayarlanabilir hidrolik ve pompa çıkışı
Ürün Tanımı
Parçalayıcı bıçaklı dalgıç atıksu
pompaları
Ürün avantajları
Tıkanma ve blokaja dayanım
Küresel formlu parçalayıcı bıçak
Tüm trifaze modellerde standart
ATEX patlama koruması
Dikey ıslak kurulumlu, yatay basınç
çıkışlı, flanşlı bağlantı
İçte bulunan döner, kesici bıçak
Patentli kesme düzeneği
26
Atk su tahliyesi ve artma
Atksuyun basnçl drenaj
içindir, anahat seviyesinin
altndaki, cazibeli aka sahip
olmayan ya da konutlar uzak
alanlardaki kanalizasyon sistemine
balayan uygulamalar içindir.
Kapsaml uygulama alan
yüksek süreç güvenilirlii
Arzu edilen çalma noktasna
en uygun ekilde uyarlanabilen
hidrolik pompa çk
Yenilikçi SOLID çark
27
Resirkülasyon pompalar
Uskur tip dalgç pompalar
Kontrol üniteleri
diliye sahip resirkülasyon pompas
ham, temiz
parklar gibi olanlarda ak oluturma
Uzaktan izleme: Kablosuz veri iletimi
ve zaman yuvas teknolojisi, GSM
üzerinden çevirmeli balant, GSM/
SMS üzerinden veri aktarm, GSM/
GPRS üzerinden veri aktarm
motorlarda uyarlamas yaplmas da
kanat sarmal
kanat sarmal
Pioneering for You
04/2014
www.wilo.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 910 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content