close

Enter

Log in using OpenID

Bilecik İnhisar Harmanköy Harnankaya Kalesi 1. derece arkeolojik

embedDownload
11.06/36
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 08.08.2014 - 133
Karar Tarih ve no : 08.08.2014-2664
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Harmanköy Köyü’nde yer alan tescilli Harmankaya Kalesi’ne
ilişkin güncellenen tescil fişi ve koordinatlı sit paftasının değerlendirilmesi konusunda 08.05.2014
tarih, 2432 sayılı Kararımız gereği konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların
görüşlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 25.04.2014
tarih, 85836379.168/861 sayılı ve 27.05.2014 tarih, 85836379.164/1108 sayılı yazıları, Bilecik
Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 12.06.2014 tarih, 47577019.190.99/2113 sayılı yazısı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 01.07.2014 tarih, 20913469101.29.02-254140 sayılı yazısı, 23.07.2014 tarih, 5146 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil
fişi, koordinatlı sit sınırı ve kadastral paftaları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Harmanköy Köyü’nde yer alan tescilli Harmankaya Kalesi’ne
ilişkin güncellenen tescil fişi, 1/6000 ölçekli koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı
kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658
sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma
esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine; söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin
yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede
bulunulmamasına karar verildi.
İNHİSAR HARMANKÖY-HARMANKAYA KALESİ
BİLECİK İLİ İNHİSAR İLÇESİ HARMANKÖY KÖYÜ
HARMANKAYA KALESİ
/
V V
\
>V
\ \
W \'\ ' S >
x
UM
mı
*5*ri6 • • • • < • • • • i. (BİR) i ® ^ i H 6 ^ H |@ r o 5 h f sSIJSINII
ÎT ;
l
m r<
'
1154.97
^
16
''
<r*-
&
ut
i
■
{■ ? i j l
«
-
/
r<v
TC.
-> \v
küllüra ^ T O K iz ıp fe y
KÜt TÜR VİRLİKLÂ^KYEJVİtÜZE LÜRTîF.n
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
K ORUM ARÖem ^URULU’NUN
08.08.2014 M W İ . ^ 0 4 S^,YILI KARARI
URU
7
/
)
m
>
f,
^
%
t .c .
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
08.08.2014 TARİH, 2664 SAYILI KARARI
EKİDİR.
280820-4
280430.5
'*
iî|
m
h
. 1
I.D e r e c e A r k e o lo jik S it S ın ır ı f
281008.53
AVRUPA
KONSEYİ
KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
ENVANTER NO:
SİT
TÜRKİYE
HARİTA NO:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
İLİ: BİLECİK
İLÇESİ: İNHİSAR
MAHALLE KÖY
VEYA MEVKİİ: HARMANKÖY KÖYÜ
KADASTRO
PAFTA: ADA:
PARSEL:
ADI: HARMANK0¥ KALESİ
_________ x A 'I ı» s
Bilecik İli,
GENEL TANIM: Bileciîc
tl’i, İnhisar
İlçesi Hamıanköy Köyü sınırları içerisinde 6 derece 280820-4446803, 280430.5177-4446704.467,280521.69354446624.513, 280671.7829-4446574.016, 280753.13984446631.526, 280922.8671-4446631.526, 280603.0504-4446777.408, 280458.5718-4446857.362,
280423.5042-4446759.173, 281008.5307-4446750.794 koordinatlarında yer alan kale kalıntısıdır. Kanyonun çıkışına yakın kısmı ileri karakol niteliğinde bir alan
olup sur kalıntıları izlenmektedir. Ayrıca bu alan içerisinde yerden 3-4 metre yukarıda ana kaya içine oyulmuş ve harçla sıvanmış içi kısmen toprakla dolu bir
sarnıç bulunmaktadır. Bu ileri karakol dışındaki kısımlarda ise basit duvar kalıntıları izlenmekte olup bu alanın ise yaşam alanı olarak kullanıldığı
düşünülmektedir.
ŞİMDİKİ TEHLİKELER: defineci tahribatı, madencilik faaliyetleri
ŞİMDİKİ DURUM:
SİT POTANSİYELİ:
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT
KORUMA DERECESİ:
HAZIRLAYANLAR: 26.05.2QL1
Arkeolog: Abdurrahman AKTAŞ
V.
Arkeolog: Tuba K O N U K ^ İc /^
ŞİMDİKİ KORUMA:
ÖNERİLEN KORUMA:
Güvenlik güçleri tarafından rutin olarak kontrol edilmelidir.
KONTROL EDEN:26.05.2014
b
özge KOCABAŞ/- )
Müze Müdür v .
^
YAYIN DİZİSİ:
KURUL KARARLARI:
GÖZLENENLER:
REVİZYON:
HARİTALAR & FOTAGRAFLAR:
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
08.08.2014 TARİH, 2664 SAYILI KARARI
/
j
/
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 656 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content