close

Вход

Log in using OpenID

3 3 RU 3 3 RU

embedDownload
Soru Bankası
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
3
3 SORU
BANKASI
SINIF
sayısal zekâyı geliştirecek sorular,
okula yardımcı, nitelikli 685 soru yer almaktadır.
415 Soru
224 Sayfa
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• konu anlatýmlarý
• yaratýcý etkinlikler
• çözümlü örnekler
• farklı zorluk seviyesindeki testler
SINIF
SINIF
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren
hayat bilgisi dersinin tüm konularını içeren testler
sözel zekâyı geliştirecek sorular
okula yardımcı, nitelikli 510 soru yer almaktadır.
www.tudem.com
SINIF
HAYAT
BİLGİSİ
SORU
BANKASI
3
Etkinlik ve Test Seti
DÜŞÜN VE BUL
İstanbul’dan Ankara’ya giden bir treni kullanıyorsunuz. Sabah saat 9:00’da
yola çıkıyor ve 2,5 saat gidiyorsunuz. Eskişehir’de yarım saatlik bir mola
veriyor ve sonra 2 saat daha yol alıyorsunuz. Makinistin adı nedir?
3.
Bir çifti tarlasındaki 30 karganın 4’ünü vuruyor. Şu anda tarlada kaç karga
var?
4.
Bir adam dairesel bir parkın yanında yaşıyor. Saat yönünde parkın
çevresinde dolaşması 80 dakika sürerken, parkın çevresini saat yönünün
tersine dolaşması, toplam 1 saat 20 dakika sürüyor. Neden?
5.
Bir tane 5 litre, bir tane de 3 litrelik kavanozum var. Elimde başka bir
kavanoz olmadığını düşünürseniz, kavanozlardan birine nasıl 4 litrelik su
doldurabilirim?
Hepsi1Arada
sınıf
3
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
Birey ve Toplum
SAYI: 1
sınıf
108 test
1072 soru
Bir daha bu kadar kolay bir
labirent olmayacak. O yüzden
bunu 30 saniyede çözmelisiniz.
www.tudem.com
www.tudem.com
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
MATEMATİK TÜRKÇE
DİL BİLGİSİ İLE BİRLİKTE
3
Hepsi1Arada
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
TÜRKÇE
DİL BİLGİSİ İLE BİRLİKTE
3
sınıf
Dil B
is
ile b ilgMATEMATİK
irlik i
te
3 SORU
BANKASI
SINIF
• konu anlatýmlarý
• farklı zorluk seviyesindeki testler
• farklı zorluk seviyesindeki testler
• okula yardımcı nitelikli 460 test sorusu
• okula yardımcı nitelikli 460 test sorusu
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
matematik dersinin tüm konularını içeren testler,
sayısal zekâyı geliştirecek sorular,
okula yardımcı, nitelikli 615 soru yer almaktadır.
yer almaktadýr.
yer almaktadýr.
MATEMATİK
TÜRKÇE
3
3
SORU SORU
BANKASI
BANKASI
SINIF
SINIF
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
Türkçe dersinin tüm konularını içeren testler,
sözel zekâyı geliştirecek sorular,
okula yardımcı, nitelikli 705 soru yer almaktadır.
3
SINIF
TÜRKÇE
SORU
BANKASI
3
SINIF
SORU BANKASI
• çözümlü örnekler
SINIF
SORU BANKASI
• yaratýcý etkinlikler
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• çözümlü örnekler
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
Hepsi1Arada
• yaratýcý etkinlikler
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• konu anlatýmlarý
Hepsi1Arada
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
3
TÜRKÇE
33
Hepsi1Arada
sınıf
•Türkçe
MATEMATİK
MATEMATİK
Hepsi1Arada
sınıf sınıf
TÜRKÇE
3
sınıf
www.tudem.com
•Matematik
Hayat Bilgisi Kazanım Pekiştirme Testi 1
1/A OKUL HEYECANIM
Ortak ve Farklı Yanlarımız, Arkadaş Seçiyorum
1.
• Arkadaþlarýyla iþ birliði yapmak
• Çevresindeki insanlara yardýmcýolmak
• Arkadaþýnýn eþyasýna zarar
verdiðindeumursamamak
3. Aþaðýdakilerden hangisi insanlarınhepsindeortaktır?
A) Fizikselözellikler
B) Düþünceyapýsý
C) Temelihtiyaçlar
B)2
Hayat Bilgisi Türkçe
•Hayat Bilgisi
Fen Bilimleri Matematik
4.
1.Öðretmeninden özür dilemek
2.Kapýyýçalmak
3.Sessizceyerineoturmak
Bir konuda bize açýklamayapankiþiyenasýl
davranmalýyýz?
Öðretmeninsorusunaaþaðýdaki
öðrencilerden hangisi doðru
yanýtvermiþtir?
Okula geç kalan bir öðrencinin
derse girerken yapmasý gerekenlersýrasýylaaþaðýdakilerden
hangisidir?
460 Soru
248 Sayfa
615 Soru
168 Sayfa
A) 2-1-3
B) 3-2-1
C) 1-2-3
Sessizce dinlemeliyiz.
Sözünü bitirmeden
sorularsormalıyız.
C)
Konunun bizi ilgilendirmediðinisöylemeliyiz.
tudem 3. sýnýf / ETS 1 - KaP
Kavratıcı bilgi alanları, yaratıcı etkinlikler,
nitelikli alıştırmalar, çözümlü testler,
ölçücü sorular ve genel sınavla Hepsi 1 Arada
Kazanımlara yönelik
sorulardan oluşan ve farklı
düşünme becerilerini geliştiren soru bankası
•Matematik
•Hayat Bilgisi
•Fen Bilimleri
1080 Soru
216 Sayfa
A)
705 Soru
168 Sayfa
•Türkçe
Kazanım Pekiştirme Testleri
Çözüm Kitapçığı
B)
460 Soru
264 Sayfa
3 3
108 test
1080 soru
C)3
2.
www.tudem.com
sınıf
Toplam 16 fasikül
Yukarýdakilerden kaçý doðru
davranýþlararasındayeralır?
Hayat A)1
Bilgisi
Fen Bilimleri
Türkçe
MATEMATİK
www.tudem.com
www.tudem.com
Yaprak test
Türkçe
www.tudem.com
MATEMATİK
201
4
5
Gizemli kart
bu düzene en çok uyuyor?
Şimdi bir
bakalım: 3
yaprak... 4 masa
bacağı... 2 bot...
6 nokta...
Yaprak test
Eğitim Yayınları
510 Soru
144 Sayfa
Beş Duyumuz
Aşağıdaki altı karttan hangisi
Doğal Sayılar
12
2.
Yaprak test
Fen Bilimleri
MATEMATİK
Tüm dersler
sınıf
3
Hayat Bilgisi
Okul Heyecanım 1/A
Yandaki labirentte her
daireyi sadece 1 kere
ziyaret eden bir rota
bulabilir misiniz?
Başlangıç 1
Bitişi 12
olduğuna göre diğer
istasyonların numaralarını
bulun.
SINIF
www.tudem.com
510 Soru
144 Sayfa
Tüm dersler
1
• okula yardımcı nitelikli 460 test sorusu
yer almaktadýr.
DÜŞÜN VE BUL
1.
Tüm dersler
Hepsi1Arada
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
3
3
SORU BANKASI
fen ve teknoloji dersinin tüm konularını içeren testler,
3
SORU SORU
BANKASI
BANKASI
SORU BANKASI
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
SINIF
HAYAT BİLGİSİ
FEN BİLİMLERİ
HAYAT FEN
BİLİMLERİ
BİLGİSİ
3
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN BİLİMLERİ
Hepsi1Arada
FEN VE
TEKNOLOJİ
sınıf
5.Aşağıdakilerden hangisinin insandan insana değiştiği söylenemez?
A) Duygular
B) Beslenmeihtiyacý
C) Dýþgörünüþ
Toplam
864 Sayfa
1
Ünitelere göre düzenlenmiş
konu anlatımları, etkinlikler, alıştırmalar,
kazanım pekiştirme testleri (KaP)
Yaprak Test
3
Yaprak Test
Öğrenmeyi
tamamlayıcı ve farklı
düşünme becerilerini geliştirici yaprak test
ETS
sınıf
FEN BİLİMLERİ
3
Hepsi1Arada
sınıf
Hepsi Bir Arada
3. Sınıf
ETS
Soru Bankası
İlkokul
All in One
VI
okula yardımcı, nitelikli 1000 soru yer almaktadır.
www.tudem.com
36 test
360 soru
sınıf
3 3
YARIYIL TATİL KİTABI
250 Soru
96 Sayfa
36 test
360 soru
Bu kitapta,
• eğlenceli ve geliştirici çalışmalar,
• tekrar testleri,
• dönem sınavı,
• zekâ oyunları,
• genel kültür sayfaları
yer almaktadır.
www.tudem.com
1830 Soru
384 Sayfa
• Geliştirici Alıştırmalar • Tekrar Testleri • Dönem Sınavı •
YARIYIL TATİL KİTABI
te m
Ma
sınıf
3
Z ek
550 Çalışma Sorusu
450 Test Sorusu
360 Soru
72 Sayfa
I. D
ö
Tek nem
rarı
II.
,
Dö
Hazı neme
rlık
3
ilkokul
Ayrıntılı Kitap ve Yazar Bilgilerine Erişim
Temalara, Sınıflara, Yaş Gruplarına
ve Fiyata Göre Arama
Markalara Göre Kataloglar
Öğretmenler için Kitap Tanıtım Belgeleri
Tadımlıklar
Okullar için Etkinlik Rehberi
Kitap Eleştirilerinin Yer Aldığı “İyi Kitap” Dergisi
ızda
Yaşamım
GRADE
9 789944 694285
3. Sınıf Deneme Seti
www.tudem.com
TH
• Geliştirici Alıştırmalar • Tekrar Testleri • Dönem Sınavı •
oloji
LÜ
ZÜ
M
ÇÖ
LÜ
ZÜ
M
ÇÖ
farklı tür alıştırmalardan oluşan etkinlik sayfaları
3
Yaprak test
Yarıyıl Tatil Kitabı
İngilizce dersinin tüm konularını içeren testler
TEST
BOOK
ingilizce
sınıf
3
Yaprak test
Yaprak test
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren
ISBN 978 -9944- 69-428 -5
ingilizce
ENGLISH
ingilizce
adet
TH
TH
GRADE
TEST BOOK
 4 adet ünite sınavı
 2 adet dönem tekrar sınavı
 2 adet genel tekrar sınavı
 çözüm kitapçığı
 8 adet optik
8
4 TEST
BOOK
4
GRADE
DENE
E SI N A
E SI N A
adet
M
8
ENGLISH
ENGLISH
DENE
3. sınıf
M
ÇÖZÜMLÜ 8 ADET DENEME SINAVI
3. sınıf
VI
3
Sınavlar
konularýný içeren testler,
okula yardımcı, nitelikli 1680 sorudan oluşmaktadır.
SINIF
300 Test Sorusu
352 Sayfa
ekn
hayat bilgisi, Türkçe ve matematik derslerinin tüm
3
HAYAT BİLGİSİ - FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE - MATEMATİK - İNGİLİZCE
SORU BANKASI
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
SORU BANKASI
10 Fasikül
Çözüm Kitapçığı
10 Afiş
Listen and Say CD'si
ve
T
Okulu : ................................................................
SORU BANKASI
issue 3
Bi
lim
: ................................................................
Soyadı : ................................................................
Tüm Dersler
www.tudem.com
Tatil Seti
Adı
3
Tüm Dersler
3
Ocak ve
Nisan’da
uygulanan Tüm Dersler
Türkiye geneli
Yönlendirme
Sınavları
Tüm Dersler Soru Bankası
sınıf
Yönlendirme Sınavı-2
3
ENGLISH
sınıf
Gelecek kuşakları yetiştirirken
Tudem Yayın Grubu yanınızda!
grade
Vocabulary, Listening, Exercises, Tests, Projects, Stickers
sınıf
Tatil Seti
İngilizce
Türkiye
Geneli
3.
İngilizce
Tüm Dersler Soru Bankası
at
ik
Sınavlar
â Oy
unları
li m
öre
mG
Gezeli
3
ilkokul
Edebiyat ve eğitim ihtiyaçlarınız için
[email protected] [email protected]
önem
I. D rarı,
Tek
e
em
Dön
II. zırlık
Ha
9 771307 770002
www.tudem.com
Ünitelere göre düzenlenmiş
8'li, çözümlü deneme sınav seti
Kazanımlara yönelik sorulardan oluşan ve farklı
düşünme becerilerini geliştiren soru bankası
Learning with tests, vocabulary, listening,
exercises, projects, stickers and posters
Deneyler, bulmacalar ve gezi sayfalarından
oluşan hayal gücünü geliştirici tatil eğlencesi
/tudemyayingrubu
/tudemyayingrubu
/tudemyayingrubu
1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak / İZMİR
Telefon: 0232 463 46 40 • Faks: 0232 464 11 73
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 210 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа