close

Enter

Log in using OpenID

1:9,000

embedDownload
Lİ
ER
ES
Kİ
ER C
ADD
E Sİ
STAFA ŞEKİP BİRG ÖL CADDESİ
AS
FK
KA
ÜZM EZ
KO L
MAZI
Ç IK
AK
YU
RT
KAR A MAN
ÇE
AH
RB
NE
ARİF
İ
ÇIKM AZI
VA TAN
PE
CA
DD
ES
ÖZ
EN
U
Y
EG E
A
G
ÜN
AN
H
RU
ZAM
B
SARU H
İ
GA
ZE
L
CA
DD
ES
O YU
İ
D ER EB
CADD ES
R
MU
SU
RİN
SE
D
TAR
IŞIL
PA K
TO K
Sİ
C AD DE
TAR İH
BEYAZLAL
E
A
ÇIK
M
Mİ
N
E
CI
AY VA
IN
FI
R
K
RA
I
MA
Z
CEREN
DOĞU
Ç IK
AN
OK
AR
AT
AL
HİSAR
TÇ
SÜ
I
IĞ
NIŞ
KA
GÜ
NLI
AL
ER ZİN CA
M
KI
UYA R
AY IK
E
M
N
TE
İN
ŞE
RI
ŞA
H
Tİ
BA
FA
N
A
LT
SU
KORUPA R K
Ü NE Ş
AC
R
Ö ZG
LA
T İK
LA
CE
R
CAM
İİ
ÇA KIRLA
İİ
C AM
KIRÇİÇEĞİ
AYÇİÇEK
MİLLİ
ALTIN
YALÇIN
DERVİŞOĞLU
AL
TI
N
ZAFER
DER
E
D ER E
RA
KA
LE
CÜ
M
EL
N
ER C
A
YE R
LİOĞ
L
U
ŞURA
KÜ
ÇÜ
K
ÇANKIRI
RA
AN
ERE CAD D ES
KARLID
İ
R
ER LE
ILAR
IKÇ
K AŞ
I
I
AĞ
OK
EN
M
EL
İK
ÖNCÜ
AĞ
OK
3 .S
Çİ
HACILAR
Tİ N
ÇE
KA
DD E
Sİ
CA
CAD DESİ
LİBADİYE
CAD DESİ
İY E
AD
L İB
NESRİN
SAFAHAT
FİLDİŞİ
U
OL
IK
INL
AY
D
AL
TR
DA
S
I
AT
YA
L
MA
L
EV
UZAY
RÇ
BU
IK
NİZ
RA
DE
KA
Z
NA
AN
RD
NU
MUALLA ÇIKMAZI
PE R
RİN
YAYL
AC
CA D D
E Sİ
AN
Hİ
CR
ĞI
DA
EK
İÇ
Ç
GÜ L
CÜ
K
R
TÜ
AK
HİKM ET
BİRLİK
İ
CAD DES
AD E
N İZ
K AR
E Mİ
KEŞAN
N
ÇAY D
AN
B U RÇ
AK
KER İM
RK
TÜ
K
ÖR
Ü
ŞG
HO
TO
P
RK
G
Ö
HO
Ü
ÖR
ŞG
R
IB
AY
I
TA
ŞL
ÜY
RA
B AS
K AV
AK
NDİ
E FE
IŞIKEL
LE R
TÜRK
KAN A
RYA
ÇIK MA ZI
SIVAC I
Z EY
KU
TÜ
GÖ
K
AT
A
BAYIR ÇIKM
AZI
E CADD
ES
LİBADİY
YILDIZ
C AK
Ufuk Sitesi
KO
KT F AZIL
AN
(A
TA
2
E
NE
KŞ
E
O RKİDE
KÖ Ş EM
MO R SÜMBÜL
Sİ
DE
AD
C
LY
A
FU
AN
SA
İL
ON
V
BE
G
Ü
ÜL
JA P
ASLANAĞ ZI
IH
LA
SÜ
AK
ÇI
C
DE
S
İ
AD
DE
Sİ
ON
G
İ
ES
D
D
A
LE
YL A
K
MB
Ü LL
Ü
EŞ
İL
E LY
A
AÇ
TU N
A LI
L E ( AT
A2 )
LA
ES
İ
D
SY
A
A
K
S
O
R
BÜLBÜL
AT
A
E
G ÜN
MAZI
G AZ İ MU
İ
L
BE
Sİ
K
S
MA
EL
ER
CA
D SA
DE L K
S İ IM SÖĞ T
Ü
T
ĞÜ
SÖ
GONCALAR
L AR
A
TO
AR
ESİ
C A DD
FER
AH
ALİM
E
R
Zİ
L
A
G
ÇEVR E ÇIK
BES
İ M ÇE
Ç EN
DE
Sİ
CA
D
A
M
AY
AZ
MI Z
RA
FE
A
AY
L
BOSNA BULVARI
YÜ CE
B AYIRLI
İTİMAT
MA ZI
ÜM
B EG
LI
N AZ
SA
T
HA
KAYA
ŞEKER
CADD
E Sİ
YA NIK
ÜM İT
FİLİZ
R
G ÜLE
Lİ B A
D İY E
KU
M
N
Ü LG E
HAMDİBEY
DEM İR
NC
YU
BO
U
S
Ü
ÜL L
BEY
A ZG
BA
ĞA
TU
R
A
L G ÜRSEL CADDESİ
AYLA
AĞA
YEM İŞ
ER BA
Ş
ÇİNİ
A
Y
KA
YA
ER
EN V
ÇA R D
AK
GE
İ
İÇ
İ
ES
A N ITLAR
N
G ELİ
MA
CE
RA
BO
F
SAR R
A
YU
BER
R
E
EK
Ş
ZI
Ç IK MA
BAŞAK ÇI KM AZI
KAR A
NFİL
LU
A LOĞ
BA KK
MA S
L
C
AK
İ
S
DE
IM
IR
LD
DD
OLG UN
M YOK UŞ
U
ZD
KA
Ö
G
NU
S
ET
HM
ME
I
C
A
N
H
HAN
E
Çİ LE
N
D
A
H
E
ZA D
AN
ER H
Ç
U
P
TO
R
A
K
AD
D
E
RE
TL
U
YI
CA
AT
AB
EK
İ
ES
DD
O KU
L Y OK
UŞU
ŞI
KÇ
I
AN
YA
M
R EH
ESİN
ÇA
T İK
RİS
TU
H AMAL
EK
ÇİÇ
BO DRUMİ CAMİ ÇIKMAZ
I
ZI
MA
IK
Ç
ÖZG
KM
EN
EL
İ
ATA LAY
AR
ÜZ
İ
DE
S
CA
D
R
I
AZ
IK
M
Ç
U
İN
C
KE
B
AN
ER
Sİ
AD D
E
LET
C
MİL
U
K
AK
RK
TÜ
ÖZ
CA
EK
AT
AB
P ELİN
GÜ ZE L
ER DE
ENLİ
Çİ M
ML
ICA
A
C A DD
ES İ
ESİ
T EP
Sİ
Tİ
SE
NI
M
HA
O
YM
İ
M
A
C
UM
İ
DR
BO
TÜ
R
BE
RU
O
TA
NR
IK
EN
M
İR
B
HUZUREVL ER
EY
AZ
RB
KA
Rİ
A
AY
Ç
AK
IK
ŞL
BA
ST
EK
AR
E
B
R
ANZ
E
E SA F AN
R
AD
MURAT
T
BA R
U
4 .S
R
Sİ
DE
AD
KC
RU
TO
M
L I BÜYÜK ÇAM LICA C AD
D ES İ
K IS I K
OY
MA
LU
ME
NA
AR
AS
YA
LI
ŞE NS
OY
İSL AM
EÇ
GÜ
L
Ü
LL
GÜ
İ
ES
DD
Ç
ÇA
VU
ŞO
ĞL
RA
ZA
AN
M
E
Y
SE
VE
N
BAŞÇAY
L
LA
Hİ
UR
N B ABA
ÖMER
AK
KA
YA
ME
KT
EP
YO
LU
AL
A
M
RE
DE
ÇEÇEN
S U LTAN
İB
İ
LED
A
D
V
E
O
KE
RV
AN
M
I
AT
I
Nİ
YE
T
EM
AN
CİH
ŞK
EN
T
BA
Hİ
FE
T
T
ZE
MA Ç
MA
LI
K YA
YAZ
B Ü YÜ
Ğ
O
Şİ
Ş
KO
C AN
MERT E
L
Lİ
ŞE
NE
ELVA
U C AD
DES İ
ZI
MA
UN
ES
AĞ
AS
AR
G
İR
LE
KU
S
CA
K
Lİ
İN
GÜ
NB
R
E
EM
US
GİR
YU
N
EVİ
KEK
RG
L
SA
KO
LU
PT
AN
KA
EK
ÇAĞ D AŞ
ÇAPRAZLI
T
LEV
EN
E
L AL
MO
R
ÇA
M
E
İD
H
CA
I
AZ
LTÜ
R
KÜ
K
Lİ
İN
YT
5.
ZE
GÖ
K
A
LP
AT
U
R
ŞEHİT SERHAT EM
Lİ
İL
EK
Ç
BA
O
ŞİL
YE
I
Ş
RI
BA
İ
ES
DD
KAR
TA
LL
AÇ
AĞ
ÇA
AK
U
UD
UD
CA
YT
NE
CÜ
K
RA
YA
P
ŞE
Hİ
ÜK
RÜ
ŞE
Hİ
TŞ
ER
O
DE R E
M
ME
RV
E
İN C
ADD ESİ
E NG
ÇAPRAZ
GÜ
LI
N GÖ
A LT
R
BİZ
İM
A KŞAM
YU
BO
D DE S
İ
IKM
IÇ
NC
HA
K
K
Lİ
İN
4.
ZE
YT
YT
4.
ZE
N
ÇIK
AK LI
B AY R
Ö ZEL
AKAR
DA
T
AĞ
B
VA
Şİ
LO
YT
İ
YE
3.
ZE
Y
4.
ZE
A
İLA
Ğ
İSM
A
İR
K
M
Ü
C
Ü
N
D
R
Ö
D
A
FP
AŞ
AU
R
AH
EM
AD
IB
AC
HA
Lİ
SA
H
RA
CE
R
IN
NA
YD
LG
Ü
İN
RR
ZE
G ÜZEL
DD
CA
G
DÜZ ÜNM
FA
AN
TA
US
İİ
N AR
İ
EL
HÇ
A KEM A
L
AF
M U ST
TA
Ş
D ESİ
LIK
C AD
KAZ D
AL
CA
KASI
UL AR
AY
VA
TE
EM
P
R AH E
ALKA
N
K
ŞA
Lİ
PA
DİT
CE
İN
S
N
A
A
A Zİ
AN G
AN
LH
PITRAK
RA U
FP
AŞ
A
HA
NI
FAİKBEY
MESC İDİ
YİĞ İT
R
VO LKAN
M
AS
E
SAD
E C
ADDESİ
ATH
AN
AK
A LS
AN C
E Sİ
AD D
SE
LV İ
C
N IZ
BA
I
Ğ
CA
O
EÇ
Kİ
R
BA
YI R
2.
L
AYVA IK SUY O L U
Y
T
İP
E
ŞE
N
R
U
ZE
MI
NİZ
A
Ç ELE
Bİ
YM AN
SÜ LE
E
İ ZİY
AZ
PALAN DÖK EN
İN L
ER
PA
S
AR
İS
T
ÇIN
IF
B
NAZIM
I
IŞIK
AR
KOCA Ç IN
K IM
AL
MO
RS
YA
L
NK
SE
LE
PE
Ü
L
NG
SO
PE
HUZ U
RT
E
H A MZA CAMİ
H Z.
R
F
İK
TÇ
H
N Ç
E LE
S ÜLE
Y MA
B EY
A ZIT
Y ILD
IR IM
RE
AZ
I
IKM
KÇ
UL
OK
MA
OY
İ
DD
ES
CA
ĞL
U
İO
EL
AN
TO
PH
Sİ
DD
E
CA
U
ĞL
İO
TO
PH
AN
EL
UR
UĞ
PE
ÜY
AR
HÜNK
R
İ
YK
ÇA
B E YA
N
BO ĞAZ YO
LU
C AM
İ
LU
ON U
R
N
AD
IR
H
E MSE
A KŞ
M
DE
ER
ŞA
İP
A
YS
VE
A
İP
AŞ
YS
VE
İ Z PAŞ
A
PA
ŞA
İSM AİL
AMAĞ A
B AY R
ÇE
K
İKO NA
M AV
AH
LB
GÜ
SI
ZG
İN
SE
KI
BE
KİR
S IT
O SM
VASİFBEY
HA M
İT
HATTAT
DDİN
SHIBU
YA
AKSO Y
PİŞ
K
Y EŞ
KA
SA
AN
BAŞ
K
IL
AÇ
A
LE
V
İP
K
ŞE
I
IR
CI
BA
Ş
BA
K
ULVİ
L
NO
ŞE
ZI
ÇIK
MA
AN
RC
ME
PA LA
N
HA
OĞ
UZ
A
EM İR
YAVUZ SULTAN SEL
İM
NP
AŞ
GAZİO SMA
Y
TB E
ŞE
NE
I
ÇIK M
AZ
İN Cİ
AKA GÜ
NDÜZ
Sİ
DE
AD
UC
US
UY
HK
NU
İ
D ES
CA D
SU
U
YU
ST
AN
O
AN AR YA
İL K
SI
N
AT İLLA
KS
OY
ÜR
HA
LU
KT
ANIT
OĞ
AC
RE
H
K
U
N
M
Çİ
BO
ST
AN
EK
ÇİÇ
İT
E
R
IS
GÜÇLÜ
R
İ
İ
RE L
Ç ALIŞ
K
LI
BO STAN
I
KÖ
Y
G EL
ÇE N
A
TA
H İR
PA
Ş
İ
L
İİ ALT
CEN NET CA M
LU
İİ YO
C AM
CE
EM EK
NN
ET
TAR
AM İ
YENİC
BADEM
IK
ÇAYIR
I
YA KUT
BEYLİK
GÜRG EN
BAKKAL
BAŞI
A ŞI
K AĞ
IT Ç IB
RE
DD
CA
ŞI
BA
AR
ĞL
BA
E
AD
İY
İC
ANIT
LU
T
EM
İS Ü
LK
ÜT
TA
P
SE
SE
REİS
ME C
İT
AN
TA
R
I RÜ STEM
F IÇ IC
E
RÇ
SE
AR
EŞ
AL
M
ÇA
YA
VA
Ş
K
A NA
AY
O
KA
R
R
HA
BA
GÜ
LE
AYAZMA ALTI
YE
Rİ
VE
EN
ES
İ
AŞI
C IB
AY
AR
G
EY
MA ZI
A Ç IK
PA L
YA SA
BEGO NY
A
ĞI
KA
1.
SO
NE
NE
Z
AYA MA Ü
ST
TA ŞL
E
ERİY
EN V
AN
İ
AD
C
A
HA
Ğ
UL
LA
D
AB
E
İY
N
Bİ
ÇE LE
KU
İF
RA
Ü
L
YO
Nİ
YE
HASIR
REİS
N
HA
TU
BADEM
R
İK
R
FA
TE
K
A
N
AKLARI
TAŞ
OC
DE
S
A
N AG
EH
D
A
LAM
RT
RI
DA
I
AZ
ET
ME
TA
R
AK
LA
K
IK M
CA
ŞÇ
KU
YE
NİO
UR AT
HACIM
MUR AD
İY
OĞ LU
A M AN
ÇE TİNE
L İS
EZ
AR
M
CU
TU
Ğ
AL
ZÜ
ŞA
L İP
A
A
İT
SE
Y
YA
ER
EM
AL
ZA
M
ET
BA K
AK
B
MÖ
K
D D E Sİ
Lİ C A
KU L
E
ID
KA
P
TA
N
RA
N
RE
PA
AYIRI
R BE
Yİ B
Bİ
TE
ME
K
Yİ
BE
ER
YL
BE
BE
NÇ
TE
Bİ
RE
EK
M
Yİ
BE
ER
YL
BE
ŞEM
Sİ
BE
Y
ES
B E YLE
SERA
E
YL
BE
GÜ M
HATUN
TÜ RK
C I FE
RHA
T
SIVA
ÇE
L
AP
GÜ
AR
AN
KIR
TA
Ş
EB İ
E ME KT
ET
VA SİY
K AR
KİÇIN AR
Ğ
AH A A
UL L
A BD
AL
NEVNİH
G
Ü
İ
ADD
ES
LU C
ÜŞ Y
O
BAĞCI
MEY
DA
N
LE
Bİ
İÖ
Z
VA
H
AK
İL
AL
H
EN
SÖZ EBESİ
GÖ R ÜMCE
ERTEKİ
N
LU
OĞ
DU
DU
LU
OĞ
Mİ
R
I
AC
YA
M
LL
A
LT
I
AKBABA
AL A R
DE
E Sİ
SE
HAM
E
İY
D
A
İC
ALI
R
K
ÖG
EL
TA
N
M
TE
Ğ
ÇE
AH
RB
HTA
EY
YB
BO
E
AR
AL
AC
AM
İN
AM I
EC İ MU
SA
TE N EK
KÖŞK
S
BA
A
B
AL
TI
N
İR
İSP
AS
ŞE
H İT
RC İO
Ü ZÜ
ĞLU
MK
IZI
Mİ
L
KA
EP
YN
ZE
ÜNEL
PA R
Ç
OP
YS
SO
EL
KS
YÜ
D EMİ
SİL A
İ
CA
Mİ
R
HU
ZU
A
AĞ
M
SI
KA
ÜS
T
HARMANLIK
UR
HA
NE
TT
İN
DR
.B
AP
AŞ
A
R IZ
BOZACI
L
BEHLÜ
U
OĞ
L
ER
RB
BE
RU
E
D
ZA
AP
AR
DAVU T PAŞA
DA
VU
DE
Dİ
M
İR
AĞ
BAĞ RIYANIK
İÇİ
BO STAN
KÜFECİ
HACI SULEYMAN
HAZAN
İ YAN
AT M
H
BİLG İ
EY
NB
Çİ FTE
Ç INA
T
FE
PA BUÇÇ
U
I
ŞÇ
RA
EM
T
K AL
A
AĞ
KATİBİM AZİZB EY
İ
HAT M
SA
HA
ŞI
BA
Çİ
ES
Kİ
EK
M
EK
İ
EC
İY
AK
FE
R
CA
LI
YIR
ÇA
BOST
AN
NDİ
N E FE
BİCA
DE
SU
R
O
K
A
T
FE HİPAŞ
L
E
MH
AN
Ş
KA
L
RB
AK
ES İ
CAD
D
KS
E LİM
PA Ş
A
K ÜLHANI
TA BAK
LA R
KÖ
U
UŞ
YO
K
İY
E
BA
L CIL
AR
HA
CI
AR
OZ
B
YAY
DİN O
K
NEC M
ED
BÜ
YÜ
İPZ A
DE
CA
DD
ES
İ
KAYALAR
R
K IŞ
LA
N
R
SE
KA
ÇE
M
AT
PA
R
AÇ A
DİN
NE Ş
MEŞALE
GÜ
ÖZ
M
SİNE
CAM İİ
DEMİRCİ
A
MO LL
A DD
IN
AKCAN
Y
C
AN
T UF
R LI
ÇA
AC A
AK
BE
LE
AR
İSK
E
AR
AL
ÜS
TÜ
PIN
K
AD
L
A DA
A HENK
K
RO
AR
AL
AÇI K
Aİ L
NU
ŞI
EK
AC
İSM
N
BA
SU
AK
ÇİL
İÇE
Y
RE
IN
SAN
N
DİL AY
AKÇ
UN
EV
AK
LU
OĞ
F
TAY
AN
EY
Hacı
Mehmet
Camii
IK
Söğütlüçayır Molla
Camii
ESİ
C
İN
AS
İB
Rauf Orbay
İlkokulu
TIM
I
Y LA
AD İL
I
C
AV
DD
ŞA CA
Ç
DR
RIH
Z
KA
M
YÜ
KUŞ
ER
SE
AN L
İM
Emek
Sitesi
A
AT P
ES
IR
Sİ
IŞ
ÇA
D İR
İZ
K
HE
DE
ZD
E
LI
ŞI
R
G ED
D
ME Y
NİK
AD
İYE
AŞ
CE
CA
AC
AN
AK
KA
VA
K
İS
Pesaj sitesi
K
Ş
PA
AT
L
ÇA
D
DA
RE
LI
Garanti
Konakları
C EN
Ç
ARA
L
YA
BO
ES
BA
AL
Z
LAN CADD ESİ
ÜNA
Ğ
DA
S İM
ME V 1
.Ç
ET OK
YAY
SO
ER
Kİ
Yeşilboğaziçi
sitesi
AK
R
KİF
İFE
CUMHURİYET
HAN
E N GİZ
DENİZ
TA
TİN
Altınköy
Sitesi
Çağdaşkent
Sitesi
Özanakent Sitesi
AK
ME
K
HA
AV U
AD E M Y
Ş AİR
H
ME
E
N E JD
ÖZ
ET
AS
SİV
ÇA
YIR
Gökkuşağı
Sitesi
KAD
İİ Çİ
EY
AH M E TB
KO
I
KARA G
PETEK
IL A
N
Arya
Sitesi
CİK
ÜT LÜ
HÜKÜM DAR
MA ÇKA
ER
RLER
Ğ
KA
SO
5.
Y
E PE
Emanet
Alemdar
Camii
Kİ
Ö
AYEL
BA
İÇ İ
BAĞ LA R
LI C
ME
Çİ
C
S ÖĞ
SER CAN
Uygarkent
Sitesi
AD
EN
E KT
C AM
YIL
RE
O RT
AK Ö
BOZTEPE
GİL
Aydınevler
Sitesi
ŞA
HA
M
Çİ
T
Bİ
Ö M ER SEY F
Sİ
UN
NCÜ
Ç İÇ
DE
2.
EN
AT
PA
N
AY
M EŞ E
Albayrak
Camii
Ü
YÜ Z
R ET
IN I
DE
H AS
İBİ
Ş İRİN
RBİYE
KİR
EÇ F
IR
UT
ES
DU
UZU N E RE
D
ŞK
HA
Kırklar
Sabri
Kuran
Artam
Kursu İlkokulu
Kadriye Mehmet
İlköğretim
Okulu
A
İ
ES
Cumhuriyet
Sitesi
PELİT
ÖZBİ RLİK
ĞB
DD
OĞ
R
LO K
MAN
Arifler Sitesi
KİN
RT
RG
İL
ZE
I
ÇINARL
CANLAR
ÜT
YU
Teletaş
Sitesi
MİLLİ
D
ÜN
ME HTAP
TU
AD
Cami
VAT
AN
Hazne Akın
Çolakoğlu
Lisesi
ÖZ
Çağrıbey
Anadolu
Lisesi
A
Tİ N
TEKNİK
D U TD
R
C
G
Ö ZD EM
İR ON
AR AN
EV E
RTS
KAR
L İM
İ
CA
T
E
SE
D ES
ÇÜ
N
HA
T
İB E
UZUN DER
PA
RK
E Sİ
T
SÜ
C AD
TU
AH
GÜ
DE
DE
AN
M
OS
S
MİNYATÜR
ÇE
H
A
M
İM
KAL
AÇ
IKM
A
OD
A
RN
PI
LA P
D ÖNM
ED O
A DD
D AĞ
EİS
MÜS
ĞC
M
A LE
İR
İ
Güneş Sitesi
Güneş Sitesi
GÜ N EY
YU
TAŞA R
İ
DA
EM
LU
KA R
Alibey
Konakları
EK
ÖZ
SİM
T
HM E
PİR
C
İN
Milli Eğitin Vakfı
Mavi Gök Sitesi İlköğretim Okulu
ER EN
NE
ME
İÇLİ
IM
SÜ
ÇE
ÖZ
NEŞ
GÜ
ŞA
İR
BA
ŞA
CA
ÇA
RŞ
I
U
K
C
N
ZG
U
U
Ü LÜ
K ETLİ
BE RE
T Ü TS
AK
C
HÜSEYİN BAYKARA
ARA TABA
ĞIN
YI
BA
CI
H
Nİ
D
ÜN
YA
YE
E
ES
U N LU MEDR
RŞ
KU
AS
AT
L
S ELM
LF
GÜ E M
AM
BAYR
DIR
R
Bİ
R
A
Z
Sİ
Ç
DD
E
ÜK
CA
ÜY
D E Sİ
EN
AN
YIL
Sİ
K
DE
Toygar
Sitesi
DE
ÇE
Çİ
EN
H A FIZ KUR
YA Z
MA
L
ELİ
L İS
YC
AD
D
İKÖ
VA
N
LI
AÇ
YA M
CADDESİ
L E Lİ
KU
KA
PT
AN
ŞA SE
ID
TT
ER
İA
YA
ŞA
ÇIK
ĞI
M AZI
N PA
A
S
HA
ER
R
FT
TA
H
DE
E
EG E M
L
GÜ
AY
ED
E
İ DER
İK İN C
E RE
ED
E RM AN
KU R UD
FÇ
R
T
DU
RA
KA
B EY
KE
R IB
EY
T İN
AP
IS
I
IL A
ET
Sİ
AK
R
İZ Z
PA
Ş
Ğ
Ekşioğlu
Mehmet
Sitesi
Nezahat&Ahmet Keleşoğlu
İlköğretimokulu
RI
UR
D
CA
SA
LG
BU
LU
Nur
Sitesi
Ç IK MA
ZI
Çağlayan
HA M
Basım
İNN E
ÇEŞ
M E Yayın
AN
LU
CA
R
Çamdibi Sitesi
I
YO
TA
İ LE
R
MA
AR
İM
AV
M
EM
K
İS
DE
Sİ
LA
R
N
CA
D
U
YO
Elvankent Sitesi
N
ET
KA
J
RA
AN
M İC
VE
ALBA
YR AK
CO
Ğ
R
NA
Detay Sitesi
Toygar
Sitesi
Akkent Sitesi
O
IN
DİM
RK
Sİ
ĞL
N
YA
AĞ
MD
AL E
BULGURLU
Ö NCÜ
D
ZL
NE
MA
LE
ŞO
CİP
A
VELİ
R
Hİ
U LA
E
NE
D İC
LE
DA
İR
ZIL
FA
IK
EY
TAY
E Sİ
Bulgurlu
Bilgievi
İlke 1
Sitesi
RA
GÖ
GÜ
RE
NL
İR
GE
Z
CÜ
ÖN
N
I
ŞA
CİP
INL
NE
NE
L
İN B
D
NİĞ
F UN
N
LE
NÜ
LU
YO
ÇA
DE
DD
D
AY
SU
ŞA
ÖZ
KE
ET
I
ÜR
MA
ER
DE
UZU N
İS
SM
KI
K
Y
OZ
L
ÖZG
SEVGİ
RK
AN
E
ZI
N
GÜ
İ
EŞM
CAN
AM
CI
ŞAH
N
AY
D
MA
SA
N LA
KO
LVİ
L
HİN
L
CİH
Ç
GA R
E N BAŞI HA Lİ L
K
YA
R
EL
İY
ET
EY
A
YA M
ŞA
HAZİRAN
PIN AR
NE YZ
Ş
M
ŞÖ
L
DE
Dİ
Ü
TÇ
SÜ
Hİ
LU
Ümraniye
ER
EN D
ZI
MENEKŞELER
G ÜR
HA
RE
M
İ
SA
DA
K LA
M
ŞA
KA
YA
ŞİFA
EM
YA
FE
TOH U
RÇ
SI
Dumankaya Sitesi
MA
DE
S
TO
RİÇ
ME
SİNA N
R
N
U
RT
KU
OR TA
K
E
KA
AR
ES
İ
ET
Veysel
Karani
Camii
IM
TUNÇ
Zİ
YA
B
D
Dİ
Ethembey Sitesi
ÇIK
LZ
A
YH
A
R
CA
DD
M
ŞARK
AN
BE
KE LE
IM
Önalan Sitesi
D IN
AY
BÜ
V
EH
Güzide
Hatun
Camii
DAĞDELEN
LK
N
Ü
SÜ
M
AY
ZİD
AR
LV
CANVER
SA
EY
Y
KİBE
İlkekent Çamlık Sitesi
SE
TO Y
BESTEKAR SELAHATTİN P INAR
AY
GÖ
BU
ME
D EN
DEFNE
TB
FA
RI
LA
R
B
HİK
AL
AN
CO
A
SN
BO
H ACI ARİFBEY
NA
CI
R
AR
YA Z
IC
ULUH
HA
BA
EŞR EFSAAT
İLE Rİ
LOD OS
O
D
EF
NİL
T
AL
HA
AN
NEZİR
İKLİM E
E
Sabire
Kadir
Camii
GU RBE
A
İPA Ş
BA
O
Ğ
K
AA
FI RIN
AD ANA
YH
GÜNDEM
İT
SEM A
D
İ
ŞA
AR
B
AT
M
İZCİ
TIR
BA
EL
G
AHALİ
AN
İZ L
BA
Z
PA
M
SI
R KA
I
Aksa
Camii
AN
T ANI
RK
FİL
AM
L
AC
AY V
CE
TUR N A
ER
LC Ü
R
N
BEG Ü
YAVUZTÜRK
AK
EDAN
GÜ
FU
R
İK
O
IN A
TÜSTÜ
SE
F
CI
VA
AY İÇER
B
GAZANF
H AN
N
HA
EM R
R
ÇAV D
GÜ
Yavuztürk
Mahalle
Muhtarlığı
E
YA R
RE
BU
İR
İZ M İR ÇIKMAZI
Ş EH
KS
YÜ
ND
S
PİRİ
MİNE
YASEMİN
MELYA
KA
AY T
U
SU
AP
ECE
Ç
GEL GE
EM RE
BE
AGÜ
L
I
R
AR
BI
Cİ
CA
E
T
CA
Yeşil Yamaç Sitesi
Rİ
VA
SÜ
IR
U
BU LVAR
Z
LE
SA
R
LE
RE
U ZE
Ç
A
SARI KANARY
OZAN
Ğ
BO SN A
LA
ÜL
RI
FİR
I
ES İ
Dalgıçkent
Sitesi
UM
İ
ES
KU B
Yavuztürk Siteler
İlköğretim Okulu
OR
AL
VA
M
Lİ
O
SE
DA
R
LU
KK
N
TA
ZA
OR
İ
ES
DD
D
D
Sİ
Z
D İZ
CA DD
UZ
UN
Y
KU
CA
MB
LD
VU
YA
AS
E
İH
U
CA
İ
Y
SO
E
Sİ
PE
E
N
AHLAT
T
LA
H
POYRAZ
ZİYA
NAZI R
Yavuz
Selim
Camii
Z TE
ŞM
UHA
ÇİL
DİKTA Ş
Kayıkent
Sitesi
A
B
ŞELALE
LI
AR
AN
DA
F KE M
Ş EV
A
TIN
Y
AV
HÇ
ÇE
Sİ
DD E
Kayıkent
Sitesi
Yavuztürk
Camii
AK
SÜ
GÜ
İB
ABD
N
I
AR
EK
ST
BE
E
TB
ŞA
LLA
R
CA
Mavi Kartal Sitesi
TABİAT
R
İKA
İZM
Yüce
Camii
AZ
İ
RE
DU
HO
İ
EL
ĞY
DA
STÜ
A RÜ
ÇIN
AZI
GÖ KOVA
E Ğİ
AK
CA
UR
L
RG İS
NE
RK
ER
YU
Cİ
RE
İBA
LU
Sİ
SAR
C
E
M
Y
KU Z E
TÜ
İF
KU
N
E
DD
CA
M
SA
AT
R
MİH
Ç IK M
T İN
ZEY
AM
RA Z
S AD
YO
DE
AR
AY ÇİÇ
UNYA
BAK
I
BU LVARI
K
GÖ
A
OZ
Ş
AB
İMR
A
A
İY
GO NC
Örsünler
Camii
KI
A
İL
AR
A
NY
M
KU L
Ç
BA
DE
ML
H
İ
AN
M
CA D
H
Rİ
TA
A R AS
BO SN A
AN
KIV
İ
OLU
MA
ZI
DA
SA
İ
D
VA
BU LU T
AC
AR
M
UR
Ç IK M
ŞE
ME
TU
SARD
ZA M
ÇIK MA Z
VARI
BO SN A BUL
VİŞNE
KAR ANFİ L
E
S
KO
NEŞ
NY
İZ C
MA
N
DE
SA
MB ACILAR
ES
A
K İN
EN
L
IR
L IŞ
Fİ
A
ST
NE
PE
FER
NİL Ü
M AVİ ÇA M
Sİ
KI R M IZI
VA
EM
DD
AC
KES
AMAN
KO C
SÜ Z
AN
ÇA
R
A
SEF
DE
İK
ÜZÜ M
YU
İ
T ULU
CA
M
AT
HİN
ŞA
ER YİĞİT
KA
GÜNEŞLİ
NC
İST İKBAL
N ANE
T
N
ÇIK
Gürpınar sitesi Detay2
Sitesi
MA
BA
Sİ
M
LA
IH
D
CA
Lİ
ECDAT
ŞAH
ME
Dİ K
HM
E
DE
Sİ
TÜ KUYUSU
SOYAK SİTELE
Soyak Sitesi
Boğaziçi Sitesi
DD
E
N
D İN
H DERESİ
AZI
IKM
N İH
UŞ
MÜ F
CA
CA
LA
GE
VA
LO
2. Ç
P
ÖL
İG
E
AN
BO
RE
DE
IŞ I L
LF
ZÜ
Ataşehir
Rİ
AL
LI
AC
I
Ekşioğlu Çamlıca Sitesi
LI
AR
IN
DD
KA
N
Site 59
ÜN
M
ÖZÇELİK
TURAN
GÖ
GA
MAZ
NA
AK
LB
DÜ
A
RC
K
UT
Yıldırım
Beyazıt
İlkokulu
TE
L E Rİ
E PE
KAYIN
CAD D
E Sİ
A
PIN
GÜR
Nİ
Mİİ
CA
YA
İ
ÜLKÜ
ZI
Lİ
İ
ES
DD
K
Ü
ET
R
Ç
OS
A
IKM
PI
RL
Yılmaz
Soyak
Camii
L
N
MA
RA
U
ĞL
GE
CA
AL
Y
AB
A
IK
ML
KA
NA
NA
IHLA
M
R
AY
NIM
ER D
BÜ
IB
ÇE
AH
Çamlıca Özyen Sitesi
Çamlıca
Evleri
CA
CA
M
AL
Hz.
Muhammed
Camii
Abdurrahman
Soyak Camii
Ü NSA
LA
)
RU
M ET
İN
A
İÇ
MAV
İlke-2
Sitesi
A
KH
GÖ
ZAFE
Sİ
A
ALİ BEY ÇIKM
LO
PA
A
T
ŞU
KU
A
EH
YD
ÇALIKAVAK
ANADOLU
R
M
Mİ
ŞLİ B
A H ÇE
AN
LT
SU
LIB E
L
AT M A
G İN
A LE
YO
BE
Y
AN
AYD
ML
İ
SO
ES
M
İTİ
DD
EĞ
Nİ
E
AD
YZ
BE
A
NC
LA
SA
ÜN
R
ŞA
YA
IN
D
RAH
MIZRAK
TO
Ç
AY
BİL
AS
E
O
İM
AF
İB
AT
TR
ZÜ
Lİ N
IL A
ÇA
ES
HA
R
İ
İÇ
I
R
DE
I
M BE
L
E
AK
IT
D IZ
AD E
I
1
UN
UN
MADEN
R AN
K
YA
C
AD
Sİ
DE
A
G
K
R
DE
ZI
Ğ
BA
YIL
PE
İ
İ
SEÇ
ÖZNU R
RO
L
Ünalan
Camii
D
AY
RU
Bİ
BAR
75.Yıl İN
P
Kültür A RK
Merkezi
I
AŞ
Ğ
ŞE Hİ T
GÜN
N
A
AL
AD
A
İHLAS
P
TU
KU
AZ
ZI
MA
ÇI K
VA
KU
E
1,180
Metre
I
TÜ KU
Y U SU
ÜF
Araç Muayene
İstasyonu
1:9,000
AŞ
INT
GÖR
N
YA
LA
R
UR
MH
CU
E
Şeyh Şamil
Lisesi
ALT
Sİ
A
ÇA
R
IK M
N
R
Ünalan
Merkez Camii
RL E
1 .Ç
MS
EN
M
ÇAĞ
KU M
SEY
NLİK
ZE
G
ER
ANIL
YÜ
N
Ü
LF
ÜNALAN
E
D
Zİ
R
Mİ
Y
D
CA
AN
UV
RG
D
Kısıklı
İlkokulu
AN
AM
AT
Ünalan
Sadıklar
Camii
TPAŞ
A CADDESİ
UT
D
M
BA
DD
ES
ÇA
ÇAĞLA
Ğ
DE
M
SA
RULU
C
ÖZ
GÜ
ADİL BE
ESE
ME N
R AF
Çİ
M
SO
SERDAR
Kiptaş
GÜ
K
ND
DSİ
EN
TAYLAN
T
BARAJYOLU AL
LU
ŞE
ÖZLEMLER
KÖSE
CA
ER
İRFAN
FIRAT
Kuba
Mescidi
ÇAY LIK
IR
Necmiye
Güniz
İlkokulu
Ç EM
PAŞA
CAD DE
İS ME
K
G
İ
IN
KAYA
ES
R
TA N
DD
LA
EN
IM
LI
M İ THAT
T
RU
U
A
RS
NE
G ÜL
NA
R
Ğ
A
AY
AYO
ILC
AT E
Ş
LE
K
R AK
KA R
KIV
Ünalan
Tepeüstü
Camii
F ES
ÖME
Lİ
Mİ
L
Mİ
N
Tepeüstü LIP
T
İlkokulu
TA A
GÜNAL
R ET
KA
P
FATİ H
ZI
Gülevler Sitesi
E
İN
LY
AC
EY
A
CA
TUN
A
CA
M
L
ŞA
K
CA
AN
G
O
ÇAM
R
AN
S ELV İ
ZI
K MA
S.S.Boğaziçi
Çamlıca
Sitesi
YENİBA HA
AK INB
ÖND
AZ
Hz. Ebu
Bekir
Camii
ZÜ M R
SAK İN
TI
PA
E
UR
YENİÇIN
LA
BE
NA
Arteverde
Konutları
Mihriban
Suat Beduk
İlkokulu
Kİ
M İC
Dİ
MA
ZI
D
MO
GÜ
OL U
K
RE
KÖ
BA
Çamlıca
Kültür
Merkezi
AÇ
S İN
M
H
R
R
EF
U
K
R
RU
O
UZUNÇAYIR
VE
E
MD
HA
Ç
KO
SE
ÇA
N IÇ
O
UR
L
AĞ
EL
AK
UMUT
Alvarlızade
Camii
K
LE R
IK
ŞEKER MASLA ĞI
Bilfen
İlkokulu
Almondhill
Konutları
R
KI
Z
Ş
M
Üsküdar
İMKB Kız
Lisesi
Merkez
Camii
EN
I
İKİZ
YÜ C
S AR
KK
SA
T
I
AZ
EKER
I
AS
I
DD
PTT
I
IÇ
D
CA
AB
ALEMDAĞ CADDESİ
BA Ş
OVA
AŞI VA R
SABI RT
U
M
IK
BO Ğ
YU SU
ŞI
BA
ÜR
DE
ST
AN
RK
GE
TİH
FA
C AK
Ş E NO
VE
Ğ
Doktorlar Sitesi
ME
AH
HA
T
L
AL
KAR T
ER
ACIBADEM
IÇ
K
EL
U
OĞ
OL U
SAR N
FA
CAMİİ
Tİ AL
TÇ
I
AZ
KM
BU
ÇI
LG
N
EN
YA
AN
AY
ÜÇ
BE
E-5
590
Y
O
M
VA
Lİ
A
IK
R
E
YU
Hasan Tan
İlkokulu
AR
G AY
HA
İL
I
E
K
Sefa
Tepesi
Camii
O VA
AŞ
Nimet
Arpacı
Camii
BA
Y
Çilehane
Camii
Çilehane
Yeni Camii
O
Y
M AVİ ÇA
NO
CAD
DE
S
Ü
ATA2 Sitesi
I
M AZ
L ÇIK
A RTA
B AĞCILAR CA
A
OĞ
ZD
Ö
EL
EM
AB
OV
N
S
MLİ
AL
IL
AR
CA
İ
CI
BA D
E
SE
AH
ZA
NI
M
KA D
IN
DU
EŞ
ME
N
AR
Şehit
Fethi
Camii
I
AK
DENİZ
S
C ADDESİ
N IM
SE
İN C
AK
AH
Özel Erdil
İlkokulu
DES İ
S İM A
EK
ME L K
M
MA K A
AY
ET
BER K
E
VK
AH
MA
MA
N
ŞE
NB
Ç
LU
ÇAM
Ayışığı
Evleri
YL
YA
E TİLER
ÇE
ET
İ
SA R IG A Zİ C AD
R
NA
N
B
AR
PIN
ZE
Ğ
LU
ÇİÇEK
U
OY
SABIRTAŞI
Erol Sabancı
Spastik
Çocuklar Vakfı
KA
RD
M
Alsancak Sitesi
NTA
Ş IY
EL
Çamlıca
İlkokulu
AY
DI
NO
KÜÇÜK ÇAMLICA
OY M A
AD
OY
Sİ
Sİ
AH
OY
OYM A
PIT
R
ALEMD AĞ
SE Tİ
MA
ÇE
DE
KB
İ
Ş
PA
SİP
HA
HAN IM
D
Ü
L
PA
LI
DES İ
CAD
YA
AS
ET
A
OV
IŞIN
IK
HE M
U
E
AD
ŞÖ
ĞR
Türk
Telekom Acıbadem
Mahalle
Muhtarlığı
Tibaş Sitesi
İL
IB
MCAD D
ES
ADDESİ
İSMET İNÖ N Ü C
ET
I
ÇAM
YABANG ÜL
E
TT
BA
M
IR
KARAG
ÜL
İÇ
D DE S
İ
TUNA ÇIKM A ZI
IS
Ü
AM
Sİ
DE
OY
GÜ
Yeni
Camii
HA
CA
E
AŞ
NT
KUŞ ÇU ÇIK
Ülker
Camii
EN
EN İŞ
NA
IKM
AZ
D EM
Maxi
City
Şehit İbrahim
Turan Camii
M
EŞ
LÇ
YEN
İŞE N
Y
G
D E Sİ
RT
ME
M
DD
L İS
E
A
ÇA
AĞ
CÖ
U
Z
GÜ
AL
D OĞ
UŞ
HA
A
TA
TL
ÖN
BA
YIR
ÜT Ç
LA R
ĞUZ
K
KISIKLI
CAD DESİ
ALEM DAĞ
YM
AZ
I
Çamlıca
Kız Lisesi
TP
AŞ
ÜK
RG
ŞU
RL
A
RY
İN
KU
GU
GO N C
Altınkök Sitesi
İM
TI
AL
YO
Kısıklı
Abdullahağa
Camii
OY
MA
E
AD
Gİ
ESİN
I
K
EK
EN
ALPER
C
LI
M AZ
E ÇIK
KÜ Ç
GÖ
S
MA
EN
D İK
Sİ
M
ÇA
ÜK
ÜY
ET
KER
İM
EĞ
Çİ Ç
FER
GÜL
E
LI C A T
B
O
KM
NIM
AM
ERDİLLER ŞEREFİ
V EFAKAR
IM
AR
P IN
LU
ME
SE
AR
ÇIN
UL U
T TİN
AD
AC
ML IC
AR
C
BA
İF
ES İ
Ş
ALAÇAM
M
E
SEFA
TU
YU
ASH
ET AKİF
ER S
OY CADDES
İ
I
AZ
KM
ÇI
İZ
T
ÇA
STİK
TU
CA
LI
DD
CA
PE
C AD
KE
SEFA
Sİ
D ARICIL AR
F
A DD
İST
M
E Sİ
A T EP
Sİ
A
HM
Ş
KU
L
Fİ
Hİ
S
A KÇ
AMİT EK
KISIKLI CADDESİ
RE
K U RAL
Ç E ŞM
US
ÜRBE
A
ÜÇPINARLA R C
Anadolu
Yakası PTT
Müdürlüğü
ÇI
N
ZA R İ
L
SE
K AZ
YO
İ
K AL
DE
G İRGİN
YO
ŞU
ULA Ş
BULDUK
IK
ME LTEM
RE
EM
ME
Lİ
ÇE
E
AR
S İN
LU
AN
Ekşioğlu
Sitesi
FERAH
ZI
DE
M
HA
Pİ
Z AR
UC
RD
A
AD
Ğ
ER
L
KU
A
AT
O
Gazi Mustafa
Altıntaş
İlkokulu
N
YA
OK
OL
ZE
MA
S
LU
YO
KU
BO
KARDE LEN
RVE R
BEST ECİ
N
KA
IA
TAC
I
HY
O
A
RE
HAZAR
Cami
P
KA
IR
AY
C
PO S
ORTA
O
LI
AN
YILDIR
RE
AK
AR
AY
AN
TÜ
Ğ
İT
AM
SE L
Y
LA R
ÜŞ
Ç EŞM
O
Önleyici
Hizmetler Büro
Amirliği
C
E İP
N
EN
L
GÜ
Sİ
ADDE
R
SA
Nİ Ş
A
B
RA
Sİ
İĞ D E
DÜNYA
Sİ
FE
EL
İ
F.F
AH
ÜL
Ç
KE
EY
DD E
LI
ZAMB AKLI
İ
Abidin Gün
İlkokulu
İT
ERY İĞ
BAHÇELİEVLER
İbrahim Hakkı
Konyalı
İlkokulu
E
Özel Asfa
Koleji
D DES İ
IKLI CA
E
ER
EN
CA
AH
YU
S
NU
ÜM
DEM ET
A
C
BEY
A ZG
ON
G
RA
NC
İK
YENİ AYAZM A
FO
KA
R
KESKİN
AD A
T
YEŞİLTE PE
FO
Güzeltepe
Birlik
Camii
DURU
KA
E
ET
TR
TURHAN
AN KA
KÖ
M
Lİ S
MELODİ ÇIKMAZ
I
A
TR
Aydınlık Evler Sitesi
İL İ
LE
EN
D
G
YA
BİL G
KA
Ç EM
TA L
NA
EV
Derya
Sitesi
KC
SER
K AR
AÇ
RM
ÜŞ
DD
ES
DE
METE
K
Çamlıktepe
Camii
N ERG İS L ER
Özel Gaye
Lisesi
L İK
PE
TE
U
A
Gökdeniz
Sitesi
Derya
Sitesi
R
İ
Sİ
Ö
KA
SA
EH R
M
ZI
R
LU
ERG U VAN
M
DU
EV
İZ
VS
ER
Alman Hastanesi
ŞA
NC
Semirhan Konut Sitesi
MA
AN
SU Ş
DE
TS
Semirhan Konut Sitesi
GÜR EŞ Ç İ
İT O
SM
ME
MA
ŞEN
AY
CA
R
ZİLE
M İR
AÇ
ÖZ
Mescidi
Aksa Camii
SELEK
ŞEN
T ER
ALİBEY
Sultan
Murat
Camii
İ
ÇİĞDEM
L
ES
İ
AL
ŞI Çİ FTL
İK
AK YAZAN
BOYU C
DDE
AD
CA
DE
ÇİĞ
TE
KE
ÇAMLICA DE R
RC
VU R
I
YA
Bilal
Habeşi
Camii
ES
SÖ
Ğ
Şenyuva
Sitesi
A
IKM
PI
NA
E
RR
ŞE N
BA
BÜ
YIR
YÜ
LI
KN
AM
TE P
AZ
E
GA
H
TE P E
MİM
R
GENÇ
K
AN
CA Ç
Y ON
AN
N
LTA
DD
L AK
BU
Hz.Ali
Gamame
Camii
E
AR
RA
Ata
İlköğretimokulu
DI
B
4.A R
A
KA
K
BE
YU
Ata Konakları
FP
A
İ
ÇAM LI C
Bİ
AC
A HAN
AŞ
I
FP
Ata
Konakları
Validebağ
Senatoyumu
İNC
ER Z
İN
İ Ş AH
HA
RM
LU
Basko Sitesi
İN
M
Çamlıca
Konakları
RA
U
SA
Y EN
AÇ
MB
K LA
SA
MU
A
TC
RA
Ç ANAKÇI
AZ
G
K
ÇA
Halitbin
Camii
AŞ I
Lions
İlkokulu
A
Özel Çengelköy Hastanesi
PATY
A
N
UZ U
LU
RIY
AY
L
A
OK
ÇAY IR
UZ
NB
İTO
SEY
YO
DER E
DEMI İRKO L Ç IKM
Z
MA
ÇIK
OL
A LT
İRK
EK
AB
AT
SU
D AŞ
YA
ET
İ
ES
Validebağ Mustafa
Necatibey
Öğretmen Huzurevi
Ğ
TU
ATAKAN
AY
R
ER E
LID
BİL
PE
IL A
N
Ş EH
N
DO ĞA
EZ
K
OR
D .P
RO
AR
TE
LU
FER AH YO
R
G
Y
KM
R
GÜ LŞEN
LE
E
BE
DE
Sİ
A
K AY
N
A
Ç P
EK
ME
ZC
İ
OK
UL
Y
4.Murat
İlkokulu
Bahçelievler
Mahalle
Muhtarlığı
ÜL
YA
C
M
A
IZ
ÜR
AM
YIS
KA
YA R
P
AS
ER
KU
SC
İT
BA
ÖY
EK
N
Esentepe
Camii
R
C
HO
A
AR
G
K
AYIŞIĞI
U CA
Y OL
L
AF
AD
NE
I ZI
AS
C
I LD
Lİ LER
SİVA S L
YÜ
E
ZI
M
DER
İ
ŞİT
AÇ YO
YAM
NA
RA
AD
DÖ
TO PE L
BÜ
FE
VZ
Sİ
I
AZ
KM
F
Kİ
VA
N
ZA
C ADDES İ
Şİ
KE
AR
CA D DES İ
ERDEM
GİZ
GÜLLÜ
LE
ÇI
N
MA
UK
A
DD
RE
RI
MENDERES
RE
GÖ
V
Ş İR
R
UN
Ü
G
ŞL
AD A
EK
ERG EN
N
DE
RIN
RTA
RA N
AS
DA K
BU
R
SE
ER
Ü
DE
SA
ESİ
AZGAH CADD
NA M
AR
K
K ALI
MA Ç
KA
ÇIN
U
ÇA
PR
AZ
LI
.BE
Y NU
N AK
YAVA
Ş CA
D DE
Sİ
Altuntaş Sitesi
CA
Sİ
CA D
YO LU
İ
ST
TE
AĞ A
S
H AR
İ
MR
I
ÜS
OVA
DE
A
NG
ES
UN
MEHMET AKİF ERSOY
Z
KU
BE
DD
TO
İP
PY
IR
ĞAN
A RM A
BA
YA
LD
I
Münire
Hatun
Camii
E
IK
C
LI
AK
L Ç
IK M
AZ
PE
AM
ÇAM
D
CA
İZ
SA R
KAV
CA
TU
Z
İM
AKS A
Sİ
T
HA
R
ML
ICA
Z
N
DE
ZU
L
SAYA
LTI
İA
S OY
AŞ
Güzeltepe Kültür Merkezi
N KO N
AK
ÇA
E
AR
AM
R
BU
ÇIRÇ
SE
ÇE
D
AD
G2
S AYG
IL I
İ
DDES
K
C
Mİ S
A LT
ZE
S AR I PA
Güzeltepe
İlkokulu
İM
AL L
R
ET
SİR
OK U
TE
AZLI
KİR
İMAMI AZAM
ÇIKM AZ
I
AYA
NK
T
VU SLA
RAOĞL
Ğ LU
A NO
KA
U
BA
ZA
ĞL
KA
ÖR
Anadolu 2 Sitesi
Güzel
Sefakent
sitesi
F.DR
CE
N
A B İD
M
Hİ
MAMAŞO Ğ
5.A R
ĞA
DO
L AT
RA
AN
Z
VU S
İB
N
M
SAHR
NUR
MERTC
AN
MERTE L
ICA
A ML
AĞ
AMIŞ ÇI
KM A
ZI
I
MA Z
A
SİVAS
Küçük
Namazgah
Camii
DESİ
CA D
H
GA
L
BA
LU
O
Y
AN
L ÜO
Belediye
Çarşısı
R
KE
A
OV
MA
N
HA C
I
AĞ
DÜ
LU
Rİ
Çİ
RA
ET
M
AK İDE
GÖRELE
HM
ÖĞ
O
UB İ
E YY
NU
SE
Y
SA
L Ç IK
UL
KU
SA
P RO
AN
SÖ N MEZ
SU
RAM
Çamlıca
Konakları
295
F İD
VA
O KU
Hafize Özal
İlkokulu
2001
Çengelköy
Konutları
N
EK O
GÜZELTEPE
ER
RA
NG
GÜ
AK
Bahçelievler
İlkokulu
UŞ U
YOK
ME
M AİL MORAY
Selçuklu
Konakları
T ÜY
İSL
A
Hayat Evleri
PA ŞA
YE
Camii
T
BA
N AS
A
SA
I
Y
RE
Cİ
ÜL
ILG IN
KA
Şİ L
PA ŞA
Hz.Ömer
Camii
İN
ATT
KE
PEMBEG
Camii
E
KISIKLI CADDESİ
Altunizade
Sitesi
AK
G EN
ER
T CA
SER HA
Güzeltepe
I
LT
KA
CU
SE
Rİ
BE
BARBAR OS
AÇ
NG
YA
DEM
ŞİR İ N
İ
KÜ ÇÜK N A MA
A
R
NU
I
ULUS
DEMİRKIRAN
SE
LE
DES
CAD
SAĞ LI
L AN
LI Ş
ZL
Karmen
Sitesi
İN
AS
KORKUT
Ç AĞ
EM
ER
SAĞLIK
AL
I
IT
K
Lİ
AB
AY N
OK
LU
Ğ
0
AĞ
DE
RA S
AK
ŞAF
Çengelköy
Kültür
Merkezi
K
C
GA
IR
KK
İK
NL
Tİ
RB
İN K
G
AT
Z A M C AM
Arkadya
MU
Camii
BA
İ
NU
E TT
D
EY
IA
İmamı
Azam
Camii
L
N
SAY LA
C
E
AL İZ
AD
LI
A
YEŞİM
29 Mayıs
Sitesi
AR
KEREM
DA
İ
T
TI
AL
ON
RH
İO
RU
ÖZ
N
A
TA
SA
N
B
IF
AT
AĞ
GAN İM ET
H
Mİ
YF
KA
L
İN
CA
D
DE
S
İK
ND İ
E FE
OR
AR
ZI
Yeniköy
Sitesi
E
DD
CA
R
LA
D DESİ
I CA
O
KALFA Ç E Ş
İ
Fatih
İlkokulu
C
Mehmetağa A D
BA
LE
Bİ
ÜSTÜN
TE K
Haydarpaşa
Lisesi
Sİ
ME
I
Z
RA
İL
Çengelköy
Camii
KA Z
BAYR AM
ES
İ
CA
SE
HA N
KU
Vİ
UL
ALİ
İ
ES
ÇE
Kİ
AY
LÜ
Adile
Sultan
Kasrı
L
AZ
K
AN
DE
I
ES
DD
N
ĞA
L
UK
LIK
AR
EN S
DD
Kale
Seramik
Sitesi
A
AN
İ
O SM AN
DO STL UK
UF
Ç AM
R ÇIK
M AZ
NAR
CA
CA
EL
L
EYLÜ
S
HA
N
EY İ
AY
ÇE
ES
İ
ÇA
T
CAM
ES
ME
G EN Ç
Nursen Fuat
Özdayı
İlkokulu
G
ZI
HÜR BAĞ ÇIK M A
ŞM
Mİ
D E CA
Sİ
HA
TT
A
A
ÇİM E N Lİ K
TAN MEHMET
LEYM
Nİ SULTA N S Ü
NU
KA
R
Kİ
LI
İRA Z
Çengelköy
lisesi
İİ
CAM
EBRU
AD
DE
Sİ
KAH
P
Rİ
LÜ
Sİ
TE
Ç IK
MA
Özevim
Sitesi
YA
VU
EĞİN
LU
HA OĞ Merkez
ER
GA
EY
DD
CA
AL
E
ŞK
K
FA
B AŞAR
ŞA
PA
L
VİZY O
N
A
VEF
Y
RA
İKB
Ü
Kİ
ER
NAMIK KEMAL
ŞİTPAŞA
N
V İŞ
MEHMET A Kİ F E R
SA
ÜL
CA
MAV İ ATL
Örme Sitesi
Ö ZLEM
IK
O
REŞAT D
A
ĞG
BA
RT
OC
EN
E
DD ES
İ
CA
T IR
HA
A
H
U
İ
ES
L
VA
AY
Çİ
Zİ
Sİ
Ü
AYTAÇ
DD
A
OR
DE
KL
YU
B
ŞA
ŞAF
AK
K ÜR ÇI K M AZI
Üsküdar
İmam Hatip
Lisesi
DD
ĞA
C AD
N
Zİ
GA
IL D
Talimhane
İlkokulu
K E REM
AŞ
YAV
HEKİM BA
M ET
L
RU
YA
K
Validebağ
Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
ÇE
L
Ofiskent Sitesi
T İN
ME
N
AT U
E FL
ES İ
TAŞ B AYI R
KL U
KAV U
BO
OY
ER S
KİF
R
D
Özyurt Sitesi
Murat Sitesi
FA
U
CA
KAĞ I
SO
TA
ME
U
LB
AYAT
LI
B AĞ
BES
Eston
Kandilli Evleri
Özevim
Sitesi
Talimhane
Merkez
IRIM CADDESİ
AL D
Camii K
Ağaoğlu
Villaları
LAH
ÜN
Abdülaziz
Av Köşkü
İzci Müzesi
Atalar Onur Sitesi
Sitesi
KA
L
ĞL
CA
L IK
AD
AR
Yeşiltepe
Evleri
AN
L AR
ŞÜ
RE
ÇI)
M EH
KÖ
Ğ LU
S
HÜ
Ğ
TU
AY G
DE
AY
AL
A LPA
RSL
ALSANCAK
R
E
RD
ISI(AYVA L I K
Sİ
DE
R
IR
AY
M
NA
LA
PAŞ
A
AR
I
İO
ŞB
A DE
HZ
ŞE
AD
F
İM G
ÖK
Köşk Sitesi
Hava Üssü Lojmanları
DE
N KE
R
EN
R
Kİ
I
AV C
I
ALTUNİZADE
E
R
SE
UÇ
K
AD
C
İ
RC
KU
İN
AY
A P E RD
NE
Pınarkent Sitesi
Hüseyin Avni
Sözen Anadolu
Lisesi
AİL
E
KE
DA
L IB
TE
K
V
ROF.FA
H RE
T Tİ
S İT
BAHAR
C
İ
ES OY
DD KS
CA A
Y YÜP
SO .E
AK DR
ŞE
RP
AŞ
KE M
A
ES
E
YETİ M HA
P IN A
U
UĞ
AZ
AYVAL
IK ÇIKMA
ZI
ÇU
N
ŞA
I
R EŞAT NURİ GÜ
N
R AUFPAŞA HA N I
ES
LL
ZİÇ İ C A D
BO ĞA
TIK
Ç AML
1. A R
KL
SI
KA
PT
AN
FIRINCI
Orhan
Seyfi Orhon
İlkokulu
İ
Validebağ Sitesi
RA
YO
YA
HY
A
Sİ
DE
A Mİİ
A
AZİ ZİYE
D
AY
IR
M
UH
TA
AD
A C
İ
D
LB
ES
ET
IC
ML
ES
A
ZE
AH
M
ŞA
ÇA
DD
C
YEŞİL KA NARYA
G İS
N ER
BA
İ
CA
E
GÜ
DD
R
F IS
İYA
ÇE
B
Akabe
Camii
ŞA
M
EHLİ VAN
N
BA
O RD.P
İSM
Petek Sitesi
UĞUR
EŞ
Yüzüncüyıl
Sitesi
P
Y IR
BA
VL
AD ALET
HMUT PA
MA
A
Ç
KA
AŞ
Türkan
Sabancı Görme
Engelliler Okulu
CA
AM İİ
İ RO
DE
LI
L
Kiroğlu
Camii
K
FATİH SU
L
KI
S
K IS İ
IK
İY O
YC
AR A
LIK
AŞ I
U
SL
İK
Lİ
T
AF
A
AD
ER
İNL
KÜPLÜCE
BURHANİYE
ŞEH İT
İS
KÖ
Altunizade Erkek
Öğrenci
Tüten Sitesi
Yurdu
L
VE
US
T
E KL
ESKİ KIS
LI C
U
K
NA
.B
.D R ÇE
OF
Lİ K
PR
R D
E
İL
ES
TE
İZC
EN
Yıldırım
Beyazıt
Camii
OK
KİRAZLITEPE
İN
ATP
A
LE
ITÇ
IB
Ç
Ğ LU IKM
A
AY V
LI
İK
ÇİÇEĞİ
I
ERT ÜRK
E
KA Ğ
I
AC
SE
ÇK
EN
ÇİM
Y E Ş İL
EĞ İ
RÇİÇ
A
H
BA
Lİ
L
Mİ
E
Sİ
K ISIK
E
I EMİN
E
MORMENEKŞE
BAH Ç
KAV
OY
RS
Ç
AY
ML
ÇİÇ
YE
ÇA
Vİ
MA
ŞA
RC
LE
DA
TIK
F IS
DE
I
AŞ
YA ZM AC
MÜNEVVER AYAŞLI
AKABE C
AK
U
S O NER
AS
Hekimbaşı
Arıtma
tesisi
KÜÇÜKSU
Parakende
Camii
Şimşek
Yuvam
Sitesi
Ş
İ
UR
IM
Sİ
AL I
OF
YH
ŞE
GÜ
AR D
Ü
U ÜST
Y OL
S
E
IŞ
A
RH
K
BAH
KA
Y
E S İ N AK
NU
CA
D DE
DESİ
GÜ L
B ES
Yücekent Sitesi
ST
Z AO
L
IN
YAL
Kİ
ATAM
LU
UK
ÇİĞ
A ĞI
TA L
İ
DE Sİ
Fuatbey
Sitesi
Site 62
Murat Baban Sitesi
FİKRET MUALL A
Mesa
Yeşilvadi
İ
AY
YIR
BA
ER
R
İ
TO
PÇ
MA
NL
KU
İçkale Kandilli Sitesi
ER
RO
DA
ES
Ş
LI
NL
AT
LA
S
TU
AR
Anadolu
Sitesi
DE
İ
K A RŞ
Ü
T IK
ŞA
Lİ
NL
KA
SM
D
EN
EF
LE
ŞK
BU
L
Kahyaoğlu Sitesi
Hilal Konakları
H
Ç
EK
İZ C AD
Yeşil Konaklar
Deniz İş
İlköğretim
Okulu
EN
S IR M
KÖ
Hz. Hamza
Camii
F
YE
E
B A YIRI R
ANİYE
HACI RE
RDE
APE
RM
Mavi Konak
İB
BE
DE
S
YOL U
IK SU
M
S
FI
LE
E
ÇA
YB
Burhaniye
İlkokulu
EY
LI
FA
SE
AM
LA
KU
R
ŞE
R
ELE
HÇ
BA
Rİ
KIŞ
I
MESA Avrupa
MESA
EZ
D
Ö ZEL
İÇEĞ
İ
CA DD
Ali Fuat
Başgil
İlkokulu
TOR
A
LL
RE
AD
L
VA
AY
Ü
G
I
U
TA Ş
B
ŞİT
I DER EÜ
STÜ
PAL
A
Yeşilbostan
Camii
EF
Kİ
LAR CADD
AKASYAM
GÖKK
UŞ
VE
G
İ
ED
AŞ
VE
N
ELİ F
GÜZELDER E ALT
R
PA
R
N
EY
ŞM E
LK
Ö Y ÇE
H AM
T
ME
AŞ
L
K
NARÇ
PAPATYALI
Sİ
PE C
ME H
ZB
H AV U
MA N
GÜLEND
KAYNAK
R
E
LU
EN
YM
O
Altunizade
Kültür
Merkezi
ÇAKIL
DE
C AD
DU
Ç EN
GE
M A ZI
ES
DR . DAĞ
N ATO
E
ZB
AV
U
OR
LU ÇIK
AŞI MEYDANI
UZ B
HA
VU
ZB
ALT I
M
YO
AT İL
L
Capitol
Capitol
İlkokulu
VLERİ
KAS
UL
Vİ
E LTE
LU
KA
I
AŞ
LI
OY
BB AY
L
HA
Z
Çİ
I
N
MESA
Avrupa
EVLE
ÖY
Rİ
İK
HAT İCE HAN
IM
BE
ZB
TIK
ŞE
Ö
ÇE
TA
R
Marmara Üni.
İlahiyat
Fakültesi
N
VA
SÜ M E
VU
İK
S
BA
R EY
BE
BE
DUYG
Sİ
FAR
Ü
ER
R
Adile Hanım Konutları
T
I
HA
Ş E KERLİ
FE
ND
İ
ND
RD
GÖ
M İR
Mesa Çengelköy
BU K E
AŞ
Çengelköy Evleri
YO
Nİ
A
F TA RL
VAKI
E
DD
CA
ICA
ML
TE
O
UŞ
Haydarpaşa
EML
Ç
Hİ
SÜ
ATASOY
İ ÇA
İE
TÇ
Sİ
Z
YA
BE
S
DE
V
HA
FIS
UK
AN
B
ÇAYIRI
BEY
MS
RA
ER
EYL
BEYLER BEYİ
YB
ŞA
YE
E
Lütfi Erçin
İlkokulu
Sİ
SE
ŞE
İN
HM
E
L
NG
L
RU
R
ŞA
BA
DD
E
Özel Üsküdar
İlköğretim
Okulu
Kazdal
camii
Ç EV
F EL
BUR H A N
CA
ER
M
BE
MA
AYAK
TA R
K
CI T E
E
DD
GÜ
ÇE
D
CA
Y
Ö
LK
MEF KU R E ARA L IĞ I
BU R H
SO
Marmara
Üniversitesi
O
I
AZI
I Ç IKM
LAR
İÇ
İ
SO N
CIB
G ÜZ
KO
RE
PA
N
TA
CAK
TA Ş O
Sİ
BU
Kadıköy
Camii
E Sİ
ADD
EK C
AR
OS
A CADDE Sİ
AĞ
E
B ER
T
EK E
A
İ
MESA Avrupa Konakları
ÇE
R
NE
Özel Asfa
Koleji
P
YÜ
SELİMİYE
KE
Y
KA
İ
İL MER
Ö
NİK
VA
ES
DD
I
CA
LE
AZ
A
I
Sİ
D DE
YE
EH
M
YB
AH
LL
D
CA N
Sİ M
AĞ
.E
İ
Sİ
ES
DE
DD
LIC
A
BA
AD
EC
BİY
CA
H A R E TT
Y
M
Özel İstek
Belde
Lisesi
MA RU
F
AR ZU
ŞA
K
NURİB EY
T IB
LE
K
S
İ ÇA
M
İ
CAPITOL
AH
Ü
Dİ
Ç
Çİ
DR
Atölyeler
RB
BA
BE
AB
CAD
İRİREİ S
TL
LU
İ
A
M
RA
Marmara
Üni. Camii
TE
Ü
N
Tİ
AT
LA
KA
İ
Veteriner
sağlık Meslek
Lisesi
K
ÇI
I
ÇL
K IL I
RU
H
Ü MR Ü TB A
U
ĞD
DO
R
E
I
AZ
S
M
Barbaros
Mahalle
Muhtarlığı
AL
İ
ES
Camii
YEC
N
ÜB
EŞ
DD
CA
ATÖL
YE LE
R CADD
ES
LU
N
RÇ
E
Y
SO
Fen İşleri
Müdürlüğü
I
CİHA
LL
ZE
V
DERESİ
ET
EB
AĞ
Sİ
İMAM GA LİP
Ü
E
R
FE
B
AH
M
SÜ B
G
ET
U
M
AR
CE C AMİİ
AH
LL
Beylerbeyi Stadı
R
KE
İM
MB
FE
ĞL
M
LU
YO
ÜŞ
KISI KLI CAD
LE
İN
ŞA
Üsküdar
Askerlik
Şubesi
SE Y
AK
L IK
A RA
AS
İŞ
IO
KR Ü
DEVRİM
EL
KÜ
SE
İT
Selimiye
İlkokulu
VA KIF
G
AC
EY
N Dİ
YO LU
ÜŞ
ÜM
EKİN Cİ
KO
KM
RB
Küplüce İlköğretim Okulu
DU
E
İ
AL
AB
TA
R
G
IM
Sİ EFE
AB
DD
P
AD
M
AN
PA
İ
Zeynep
Kamil
Camii
İC
AT
TAL
AT
JD
BZ
LO
LE
K Ü P LÜ
CA
İ
İLY
MAHİR
Ü
ES
TR
PA
YA
ND
A
Özel Kalfayan
Ermeni Okulu
ÇE
DD
Ç
Goncagül
Camii
Ahmet Keleşoğlu
anadolu Lisesi
BARBAROS
ÜP
AZ
UL
Bağlarbaşı
Camii
UT
A
.EY
PA
ŞA
ÇI
KM
AG
M
İ
DDE S
NUHKUYUSU CA
IL
UL
YO
LU
Sİ
BEDEVİ TEKKE
ĞA
ES
BE
Y
Burhaniye
Camii
IF
KIF
VA
Amerikan
Lisesi
LS
EV GÜ E V
ŞAİR
T
I ŞÜ
R A CI
N EV
HA
DD
GAZİ C A ES İ
E
MU
AZİZ
ÇO MAK
Ç
AYIK
C EM
K
VA
M
ÇIM
AH
SOF
Cumhuriyet
Lisesi
K AT İP
Harç Ermeni
Lisesi
HB
K
SE
İcadiye
Mahalle
Muhtarlığı
Bağlarbaşı
Kültür
SEV
Merkezi
Özel Surp
Sİ
DR
N
AN
AN
ÇELİK
Selamiali
Camii
AK
CA
D AR
M
EY
AH
STAR
Özel Fazilet
İlkokulu
KO
NC
ŞA
İ
AV
Nİ
Ş
KA
ER
SH
S
KA
R
AG
AH
İK
EB
İR
İA
TA
B
A
I
EY
ZB
NÇ LİK Y
GE
ÜCEL
K UZ
GU N
CU K D
ER
SÖ ĞÜTLÜK
ALLAME CAD
DESİ
TA
Ş
Fenai Ali
Efendim
Camii
ILP
AŞ
ŞU
AK
Ç
E
AD D
C
LÜ
CE
FI S T I KLI M ESCİ
T
ES
R
H U ZU
Zİ
M İİ
UC
BA BA
ÜP
BEY
S
CA
Y US
HKU
E
ŞM
E
AR
TB
Zeynep Kamil
Sağlık Meslek
Lisesi
D
MI
AZ
Zeynep
Kamil
Hastanesi
D
MA
DI
R
TA
C
Sİ
GÜ L
E
NU
.F
AH
R
A
C
KA
H
DD TA
ES
İ
AN
AV
KA
U
MŞ
I
AM
I
M
D DE
İCADİYE
KA L
BAŞ
AN
DR
I
N
KA
TİP
M
HA
Lİ
Nİ
Çİ
CA
ET D
AYI
PA LA
LI A H
T ÜR
MET
K K IZ
KO L
E Jİ
KURUÇEŞME CAMİİ
A
AC
CA
A Lİ
CCİM
BAB
Divitçiler
Camii
İ
İ
K
MA K
A
I B AK
RB E
Yİ K
Ş EM
NİHAL
P
AZİ
N
GÜ
PLEVNE
ZİR
P
Tİ
HA
KU
R
Ç I KM
ELKÖY C ADDESİ
GÖ
RG EÇ
R
KA
BE STE
KO
AR
G
Ş
AB
A
AR
N
MA
RA
DI
A HM
FI STIKAĞ ACI
Ç İB A
AM
İ
İL İ
KO
ESİ
EK MEK
EC
TA NK
HA
LL
I
KMAZ
Sİ
NİD
Çinili
Camii
VALİDEİ ATİK
KA
RT
AL
B
A DD
AR ÇI
Ç İN
Cİ N
TO PA L
İ
YE
DÜN
B İN BAŞI
F
MA
OD AL
Mİ
H
ÜL
AN
Ü
ÜL
ES
DE
CA
Çimili
Hamamı
I
PR
DD
AD
N Ç IK
BO STA
MAZI
ŞI C
Mithatpaşa
Kız Meslek
Lisesi
KÖ
AP
H UR İ
YE T
C
Bağlarbaşı
İlkokulu
TAL
B AT
O
Lİ K
AD A
S
NN
AT
AB
EY
CA
R EİS
Sİ
HÜ
IK
Rİ
İL İ
Ç İN
AS
MÜ N
E
MURAT REİS
İÇİ
E
.F
AH
T
ME
AH
LU
OĞ
S
MU
L
AL
İcadiye
İlkokulu
KOZANOĞ LU
EM
D
LA
DE
İL
YE Ş
Huzur
Camii
R AT
D
Lİ
M İİ
I
AS
HY
KA
Validei
Atik Camii
ES
Kİ
TO P
TA
MU
D
A
Z A RL
Sokullu
Mehmet Paşa
İlkokulu
DR
İ
ZA
Tİ
N
I
SI
I
SA
DD
ES
KA
AZ
HA
CA
CA
KAR A B
AĞ
YE
TA
N
E
R
EA
M
ŞA
İR
EY
DE
Lİ
VA
Mustafa
Neyzen
İlkokulu
A
KK
BA
BO
TÜ R B
YAN
KK
IK
AR
H
AK
L
EL
VA
C
İY
AD
İ
ES
FE
BOSTANİÇİ
HAYIR
LI
H AC
B EB E
K
D ESİ
Hilmi
Çelikoğlu
İlkokulu
I
Üsküdar
Lisesi
C UM
T
AA
N IM
I HA
ŞEH İT AYD IN
CAN AY
ÇAVUŞDE R
EC
A
NU RCA N
TE
E
TA
B
Rİ
AT
AB
İN
D
Ü
AN
İ C AD
İ
H ATM
ED
.F
AH
AB
I
AC
DE
DE
İSKİ
RH
A ŞÇ
İYE
M E KTEP
Üsküdar İlçe
emniyet
LMüdürlüğü
İ E FE
A
İ
AM
L
ND
Sİ SE
E
HA
Selimiye
Kışlası
BU
L
ÜLB Ü
İY
B
L
CÜ
ER
İ
AD
BE
ST
E
Büyük
Selimiye
Camii
ÇE
A BA
ETB
ZEYNEP KAMİL
IC
Ğ
HA
A Lİ EFENDİ CAD DE
Nİ B
B
E
D
AD
İYE
KU
YU
SU
İ
ES
YE
C
ŞE
M EYD
AN
HA M
UR S U
Z
SELAMİALİ
KALP
AKL I
SELANİ KLİLER
B
TI
İ
IK
İY
EC
ME
Ş
TA
EK Ç
KA R L
K Ü
BA
K
O
ÇİÇ
CAD DESİ
İL YOLU
LU CADDESİ
Sİ
DE
AD
UC
L
YO
L İM
L
KE
İS
SE
L İM
UH İ
Ç
D ES
S
NU
Sİ
AŞA
TO SUNP
S AH
Ü
I
Defterdar
Efendi
Camii
YO
HİL
SA
H İL
SA
M
RE
HA
M
RE
HA
ÖK
YE
C AD
TU
Cİ
DE
EN
A
Mustafa
Kavsar
Baba Camii
Küçük Selimiye
Çiçekçi Camii
İ
ES
DD
DA
YE
ŞE
R İF
LV
İK
AD
İ
UM U
ER
C
Sİ
DR
ÇA
CI
DOĞ
ZF
E
EL
İSK
İZ
HAR E M
-I AZ
M
RE
HA
SE
SE
İN
D
TIBBİYE CA DD E
IÖ
IT K
N AN
A
İPA Ş
AV N
C İD İ
M ES
T
Sİ
Mİ
YOL
Y E Nİ
İ
.S
BEY
E
NA
L
GÜN
DR
KE LE
İYE İS
Ş ER İF
RA
ŞM
ÇE
AL
ŞA
PA
A
LA
A LI
HİMM
ES
İ
İN A
AŞ
MP
B
DUR
D
ES
AN
İHS
E
A
E
TH
SE
ET H E M
HAMAM
CID
K
DD
İ
ES
DD
İN
M UTL U
R
TAŞ
AYIN
Sİ
DE
A
CA
Ş
PA
ĞI
CA
3.Selim
İlkokulu
BA
YI
R
C EL
OP
Nasuhbaba
Camii
U C AD
K
MI
BA
LU
H
AĞ
AT
M
IE
AC
UM
OĞ
NA
US
ZI
MA
YO
İhsaniye
Camii
R
MU
İT
I CA
Hacı
D
Bedeli
Mustafa Efendi Camii
AY
ND
GÜ
ÇIK
T UN
KA SAP VELİ
LI
Tavaşi
Hasanağa
Camii
Paşakapısı Cezaevi
İhsaniye
Camii
Solak
Sinan
Camii
A BA
ES
OK
Y
İN
L
AHMEDİYE
SALACAK
Ü
ŞAİ R R
ZENCİL ER
H
Tİ AT
D
A
Nasuhi Mehmet
Efendi Camii
Paşakapı
İlkokulu
Otogar
Camii
İT
I
MU
YAN
E
ZI
ED
CM
AN
S
Ü
G ÜM
AKÇ I
İ
Lİ K
KUŞO Ğ LU YOKUŞU
NE
Hazerfen
Ahmet Çelebi
İlkokulu
Ahmediye
Camii
AN
Sİ
NE
E
İ
I
G
Vİ
R
D
Doğan
Lisesi
Özel Doğan
Koleji
Sinanpaşa
Camii
AK
Hİ
L
DE
A
RS
CA
EM
Ç
AP
SV
RA
Y
R
TO P
HA LK
AR
Halil Rüştü
İlköğretim
Okulu
N
I
AY
IL
LK
O
AL
Ğ
İN
SA
E
Çakırcı
Hasanpaşa
AN
Camii
C
AH
İN Ş
TA H S
NTU
EM
ZA D
HA
DO
MU HTAR
KU R U
AR
BÜ L
N
L
ES
İ
PI
SI
E
İY
İR
ESİ
UM U CADD
KE
İS
CA
DD
İtfaiye SÜM
Amerikan
Koleji
Ğ
ND O
N
SA
LU
KA
BE
LİN
GE
K
İH
E
H
OĞ
ÜR
ZİZ
GÜ
CA
LA
SA
DAV U TOĞ LU DAV U
T
IK T
HA
C
ŞI
K
YA
PM
A
G ÜNER
TERLİKÇİ
İmrahor
Camii
AÇ
I
IÇ
P IC
Çİ
MİMAR SİNAN
I
Bulgurlu
Mescid
T AV UKÇUBA K
Camii
I
DÜMB
ÜL
L
E N C İL
Özel
Yeşeren
İlkokulu
Cami
AZ
KA
TÜRB E
İSKEL
K
E AR
E
KM
İSM
A İL
Ticaret
Camii Üni.
CA
EVL İ YA H O
ENFİY
EH
AN
AZ
SE
YI A
DA
AZ
YY
Anvi Başman
İlkokulu
KÖ
Kara
Davutpaşa
Camii
AZİZ MAHMUD HUDAYİ
L
IKM
OTOPARK ARKASI
A LI
SÇ
K
OTOPAR
U
Mithatpaşa
Kızmeslek
Lisesi
AK
AN I P
İ
D ES
C AD
BEK
KUŞ
LFE
B A K ICI
AT
LA
İ
AK
Hacı Selimağa
İlköğretim
Okulu
GA Z
UNC
U LA
R CA
DD E
Sİ
Ü
L
ME NZİ
S ELM
R İŞ
Üsküdar
Ticaret
Meslek Lisesi
AB D Ü
AM
RK
Kİ
BAYIR I
RA
Özel Batı
Koleji
AD
RC
TÜ
Kİ R İŞÇ İ
KA
PA
RL
A
OĞ
ILA
NC
R
SI
NA
İ
ES
CA
LA
D
D
BA
İOĞ L
Valide
Sultan
Camii
İM
AD
S
Salacak
Fatih
Camii
A
C
A
DÜ
ŞA
A
SİP
H
H
V EL
H
A
EM
Ş
Ğ
BO
ŞA
ASM
Ö
MS
İP
ŞEY
Selmanağa
H C
AM İİ
Camii
Şeyh Mustafa
Devati Camii
ABE
RI
MEhmet Ali
Öztürk
Camii
Fuat Baymur
İlkokulu
N EV
TE
SI
AĞ A
TO M RU K
AK İR
UŞ
NC
MO
Y
L İ AR A
ES
BA H Ç
Ğ
ŞE
Rumi Mehmetpaşa
Camii
O R AN
KA
Şeyh Mehmet
Efendi
Camii
İ
LB AŞ
OLU CA D D
E Sİ
Abdi
Efendi
Camii
ĞA
NA
E CADDESİ
HAKİMİYETİ MİLLİY ETİ MİLLİY E CAD DESİ
HAKİMİY
DD
CA
İ
ES
IK
RGAZARİFE
A
LÇ
DE
S
M
YA P
BA
SAD
U
K
NA
BA
BA
UZ
BA
VİLİK C
S EL
AD
N
Halide Edip
Adıvar
Lisesi
Sultantepe
İlkokulu
Müderris
Hacı Abdülbaki
Hesna Hatun Camii
Camii
YE Şİ
Mihrimah
Sultan
Camii
Ü
SN
Ü
ES İ
İF B
EY
Kİ
İR
N
S
SU
TA
SULTANTEPE
Ü
NİR ERT E G
MÜ
K
TEK
TA H
AR
L ER
ZI
AĞ
EK
ÖZB
MA
ZB
AF
K
SU
İ
İTÇ
D
E
SU
Ç IK
SU
KO
A ŞA
HİP
S İM
SU
ES
P
K
U
AC I
İ
ES
US
BO Z
DD
CA
CA
A
N Dİ
ANEFE
BİC
NI
I
İMA
YA KU
AĞ
K
AL
EB
CA
Ş
PA
KŞ
NA
NA
Sİ
DD E
Hİ
PA
Ş
RUS U
KO
İ PAŞA
ĞA
BA
E
İY
AD
NE
TH
KORUSU
ŞA
İPA
TH
SU
FE
RU
O
AK
IL
TÇİ
HA
İ
KUZGUNCUK
İC
Ş
RL IKY
OL
MEZA
HA
E
ME
AC
FE
N
FE
T
LA
ÜN
İ
İN C
ME N
TE
AC
SÜ NN E
R
Beylerbeyi
İlkokulu
LL
A
CA
DD
E
L
DU
AB
YENİG
AD
A NİZ
Ü RY
TA
HT
AL
IB
OS
TA
N
AB
B EY LE
D
U
Kuzguncuk
Camii
K
İ
ES
AR
Ç INA
ESK İ
DU
Sİ
Kuzguncuk
İlkokulu
DD
L
ÇE
YİĞİT
AB
K GAZ H A NE
CU
İ
Rİ
LE
U
NG
OYMAK
AM
U
OY
MEH
ET
BA Z
Ş AH
İ
ES
UN
ES
CA
OY U
BEYLERBEYİ
ZG
DD
E
B
YA LI
Hacı
Sabancı
Lisesi
KU
CA
EL
CI
Camii
İ
ES
A
AĞ
H ID
EV
B
IR
AK
SU YO
İ ZİYA
Ö ZB EKK AN
SUPH
ES İ
İ
AN
LL
DU
K
İS
Yİ
Sİ
DE
AD
AC
AĞ
İ
H
DES LL A
CAD ABDU
Abdullahağa
DD
AB
H
LA
ÇE
Y
ĞL
I
H
RT
ES
Y
DD
AL
Sabancı
Polisevi
E
RB
M
İD
Beylerbeyi
Polis
Beylerbeyi Karakolu
AC
AĞ A
Sarayı
AH
UL
BD
AH
ME
NIM
O
EL
A R K AYIĞ
İE
AL
DD
O
LIB
YA
A
UC
FH
SA
İR A
ŞA
Hamidi
Evvel
Camii
ES
N
HA
Ü Z Ü Ç EN
İZ
L IB
YA
AN
CA DD
Z
RE
E
İ
RA
ZI
MA
YO
UZ
Y.Çengelköy Evleri
İ
ÜR
ÇENGELKÖY
KALANTOR
EN
D
İ
DES
CAD
YU
IBO
YA L
H AĞA
ZE
Ş
AY
U Ç IK
DERE BEY
I
M
ABDULLA
L MA
YI
ER RET
ES
IC
ÇE
İstanbul Boğazı
İ
B
Lİ
İL
Ö
ERİ
SEYDİ
TİN
G
KA
PA
Z
S
DE
AD
A LT
U NE
VE
T
I
M
FIÇ
BA
HA
N
KA
İYE
H
ŞI
DUR
P
KO
Armatörler
İlkokulu
BAYRAK
R UT
ME Ş
M
Çengelköy
Polis
Merkezi
İCADİYE
C
ND
İK
EVLER İ
I
TA ŞÇ Ç I K MAZI
AŞ
K
YI
BI
Bahçelievler
Camii
Soyak Ayışığı Evleri
Kandilli Evleri
LE R İ
Kandilli
Rasathanesi
CA
I
AZ
M
T
RI
IKM
EN
DI
TÇ
L
N
E
KA
YK
ÇA
KU
ŞL
HÜR
UK
E
LA
B
ÜL
CA
Rasatane
İlköğretim
Okulu
N
VA
İ
I
TAR
BA
A
ÜNALAN
A
EV
İK Ö Y
E
KINA LI
A LZ
ÇENGELKÖY
ĞA
İ
VL
YE
KÖ
ZI
MA
Ç IK
A D İY
K
ZEYNEP KAMİL
A
AH
LL
DU
AB
VAN
Ç
İR İÇ EK
NB
Bİ
K
BİN
Ç İÇ E
B İ R Ç İÇ E BİNB İR
LA
Ş
TA
KA
İ
E VLER
İKÖ Y
VA N
ER
EVLER İ
L
ÖY E V
VANİKÖY
İK
VAN
C
EŞ
R
TA
R
E
İK
KO
TAŞOCAĞ I
E
ST
DE
BE
N
Cİ
KE
LE
YAVUZTÜRK
DD
CA
İ
A
IK C
N Ö ZIŞ
I
AYHA
AZ
M
Ç IK
EN
R
EV
HA
VA
ÜNALAN
R
PA
LA
LU
VALİDEİ ATİK
Ataşehir
DO
AN
RM
DE
H
Kadıköy
Camii
R A H ŞAN
SULTANTEPE
SELİMİYE
VL
ER
Vaniköy Evleri
Y
CADDE S İ
BA Ş A RANLAR
EK
EM
K
ŞİM ŞE
Emek
RA HŞAN
SELİMİYE
ACIBADEM
B
B.Ü.Feza
Gürsoy
Enstitüsü
KULELİ
ER
SELAMİALİ
G
YL
Sİ
A
LU
Ğ
ÜÇ
SALACAK
CUMHURİYET
ZA
K
MİMAR SİNAN
BARBAROS
İS K
ÜK
ER
ND
Hasbahçe Sitesi
VAN
İKÖ
Y
F EZA
Kuleli
Askeri
Lisesi
MURAT REİS
KÜÇÜK ÇAMLICA
GÜLBAHAR
A
R
KI
BE
BERAT
İS
FE
Cİ
ZEYNEP KAMİL
L
İT
DE
Taylan
Doğuer
İlkokulu
Y
BA
SALACAK
YE
LI
KÜÇÜKSU
BULGURLU
EN
D ES
FER
C
EL
İ
O
MO
NI
ESİ
Ç
YA M A
C
INC
ÇA
ÖĞR ETM E N
SI
Kandilli Rasathanesi
KİRAZLITEPE
ALTUNİZADE
İKÖ
D
AY
İ
KUŞÇ U
UK
İ
FB
RE
EŞ
MEHMET AKİF ERSOY
VALİDEİ ATİK
ES
AL
AHMEDİYE
VA
N
Rİ
LE
EV
İK Ö Y
VA N
KÜÇÜK ÇAMLICA
MURAT REİS
KA
E
VAN İKÖ Y VLER
ÇE
MİMAR SİNAN
AZİZ MAHMUD HUDAYİ
U
TE
ÜR
ES
A DD
Nuri
R ASATHANE ÇIKMAZ
I
Cıngıllıoğlu Camii
Koru Evleri
EVL
VANİK ÖY
KÜPLÜCE
KISIKLI
A
NE
M
Ö
Demirevler Sitesi
Ö
V AN İK
KUZGUNCUK
SELAMİALİ
YL
E
DD
CA
H
HA
CADD
ÖY E
VAN
KISIKLI
Ümraniye
PA
Ş
ÇA
IK
ML
A
TH
SA
RA
ÖZDEŞ
KANDİLLİ
VANİ K
KULELİ
BURHANİYE
Rİ
N
KO
R
SE
İCADİYE
L
ZE
GÜ
I
KANDİLLİ
FERAH
SULTANTEPE
ĞR
Andiçen Evleri
A N I M OĞ
Y
İKÖ
VAN
KUZGUNCUK
N
SO
İK
RT
BA
GÜZELTEPE
KÜPLÜCE
SE
AK
TL
KU
FERAH
KİRAZLITEPE
PE
İZ
Ç İF
R
BURHANİYE
YAVUZTÜRK
DE
EV
ŞI
BA
LE
CUMHURİYET
MEHMET AKİF ERSOY
C
İM
EV
HAN
DR. OR
DESİ
BULGURLU
İstanbul Boğazı
ER
FERH AT
FA
H
BEYLERBEYİ
BEYLERBEYİ
M
K
HE
RA
Adile
Sultan
Kasrı
BARBAROS
GÜZELTEPE
Ö M ÜRTE
TİN
FA
İLLİ CAD
KA N D
BAHÇELİEVLER
ÇENGELKÖY
KA
ÜR
TE
PE
KAYALIBAYIR
İ
SI
Kandilli
Kız
Lisesi
AZİZ MAHMUD HUDAYİ
BAHÇELİEVLER
ÖM
HA
T
D
N
KA
S
DE
AD
ALTUNİZADE
KULELİ
İ
C
AHMEDİYE
KÜÇÜKSU
İL L
İ
Kandilli
İlkokulu
ACIBADEM
KANDİLLİ
ND
ES
DD
E
Beykoz
İ C ADDES İ
KA
CA
U
ZİY
YENİ MAHALLELER
İLL
KEL
İ İS
D İL L
KAN
YENİ SINIRLAR
Kandilli
Mahalle
Muhtarlığı
KS
GÖ
ZI
ÜSKÜDAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content