close

Enter

Log in using OpenID

Dersler ve İçerikler - Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri

embedDownload
2014 MÜFREDATI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ (Y.L.) EĞİTİM PLANI
Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders Sayısı
PSKM: Paketten Seçilecek Kredi Miktarı
SINIF: 1
DÖNEM: GÜZ
Ders Kodu
Ders Adı (Türkçe)
T
P
K
AUB 501
İLERİ ASTROFİZİK
3
0
7.5
7.5
S
AUB 503
ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLAR
3
0
7.5
7.5
S
AUB 505
YILDIZ EVRİMİNİN FİZİĞİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 507
ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLARIN DÖNEM SORUNLARI
3
0
7.5
7.5
S
AUB 509
YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 511
RADYO ASTRONOMİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 513
YILDIZLARARASI MADDE
3
0
7.5
7.5
S
AUB 515
MODERN ASTROFİZİK VE KOZMOLOJİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 517
YILDIZ FOTOMETRİSİ- I
3
0
7.5
7.5
S
AUB 519
DEĞİŞEN YILDIZLARIN FOTOMETRİK ÖZELLİKLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 521
ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLARIN YAPISI
3
0
7.5
7.5
S
AUB 523
YILDIZLARIN TAYFSAL ÖZELLİKLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 525
TAYFSAL ÇİFT YILDIZLAR
3
0
7.5
7.5
S
AUB 527
ASTRONOMİDE GÖRÜNTÜ İŞLEME- I
3
0
7.5
7.5
S
AUB 529
UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 531
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI
3
0
7.5
7.5
S
AUB 533
UZAKTAN ALGILAMA VE UYGULAMALARI
3
0
7.5
7.5
S
AUB 535
ATOMİK SPEKTROSKOPİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 541
YILDIZ DENGESİ VE ASTROSİSMOLOJİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB537
BİLİMSEL SONUÇLARIN SUNUMU
3
0
7.5
7.5
S
AUB539
X-IŞIN ASTRONOMİSİ
3
0
7.5
7.5
S
YBD 501
İNGİLİZCE- I
6
0
7.5
7.5
S
KREDİ
TOPLAMI
AKTS Tip Op. PSDS PSKM
165 / 165
Kısaltmalar: PSDS: Paketten Seçilecek Ders Sayısı
PSKM: Paketten Seçilecek Kredi Miktarı
SINIF: 1
DÖNEM: BAHAR
Ders Kodu
Ders Adı (Türkçe)
T
P
AUB 500
SEMİNER
0
2
4
4
Z
AUB 502
YILDIZ ATMOSFERLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 504
ETKİLEŞEN ÇİFT YILDIZLARIN EVRİMİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 506
YILDIZ İÇ YAPI MODELLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 508
GALAKTİK ASTROFİZİK
3
0
7.5
7.5
S
AUB 510
YILDIZ ATMOSFER MODELLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 512
IŞIK EĞRİSİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
3
0
7.5
7.5
S
K
AKTS Tip Op. PSDS PSKM
AUB 514
ÖZEL YILDIZLAR
3
0
7.5
7.5
S
AUB 516
TAYFSAL ANALİZ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 518
SOĞUK YILDIZLARIN ÜST ATMOSFERLERİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 520
YILDIZLARIN KİMYASAL BOLLUK ANALİZİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 522
YILDIZ PARAMETRELERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR
3
0
7.5
7.5
S
AUB 524
ASTRONOMİDE GÖRÜNTÜ İŞLEME- II
3
0
7.5
7.5
S
AUB 526
RADAR VE MİKRODALGA İLE UZAKTAN ALGILAMA
3
0
7.5
7.5
S
AUB 528
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
3
0
7.5
7.5
S
AUB 530
YILDIZ FOTOMETRİSİ- II
3
0
7.5
7.5
S
AUB538
ASTRONOMİDE VERİTABANLARI
3
0
7.5
7.5
S
YBD 502
İNGİLİZCE-II
6
0
7.5
7.5
S
KREDİ
T O P L A M I 131. / 296.5
Kısaltmalar:5PSDS: Paketten Seçilecek Ders Sayısı
PSKM: Paketten Seçilecek Kredi Miktarı
SINIF: 2
DÖNEM: GÜZ
Ders Kodu
Ders Adı (Türkçe)
T
P
K
AUB 800
TEZ ÇALIŞMASI
0
0
25
25
Z
AUB 801
UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
5
5
Z
KREDİ
1/1
TOPLAMI
AKTS Tip Op. PSDS PSKM
30 / 326.5
24.07.2014
DERS İÇERİKLERİ
Güz Yarıyılı
AUB 501 İleri Astrofizik
TUK
(3 0 7.5)
Temel Astronomi ve Astrofizik konuları ileri düzeyde anlatılacaktır. Bu ders disiplinler arası olarak tasarlanmış
olup özellikle bilimsel hazırlık öğrencilerini eğitmeye yönelik olacaktır.
AUB 503 Etkileşen Çift Yıldızlar
(3 0 7.5)
Çift yıldızların orijini. Yörüngeler; gerçek yörünge, izdüşüm yörünge; yörünge elemanları. Tutulma koşulu ve
tutulma türleri. İkili sistemin kütle ve ışık merkezleri. Fotometrik ve tayfsal özellikler. Roche modeli; çember ve
eliptik yörüngeler için Roche modeli, eşzamanlı ve farklı dönme/dolanma dönemli çiftlerde Roche modeli.
Yarıçaplar için maksimum değerler ve kritik yörünge dönemleri. Yakınlık etkileri; geometrik bozulma, kenar
kararması, çekim kararması ve yansıma etkisi. Yığılma diskleri. Küme elemanı olan çift yıldız sistemleri.
AUB 505 Yıldız Evriminin Fiziği
(3 0 7.5)
Virial Teoremi ve dengedeki yıldız için bazı bulgularının tartışılması, Yıldızlararası ortamda yıldız evrimi
bulguları, İlkel Yıldızlar, yıldızlarda enerji taşınım mekanizmaları, yıldız maddesinin hal denklemi, yıldızlarda
termonükleer reaksiyonlar,
AUB 507 Etkileşen Çift Yıldızların Dönem Sorunları
(3 0 7.5)
Etkileşen çift yıldızların bileşenlerinin ve yörüngelerinin kararlılığı, çift yıldızların dönem değişimine etki eden
olaylar, tek düze dönem değişimleri (kütle aktarımı, kütle kaybı), çevrimsel dönem değişimleri (üçüncü cisim,
eksen dönmesi, manyetik aktivite), O-C diyagramları ve analizi, dönem değişimleri üzerine uygulamalar.
AUB 509 Yüksek Enerji Astrofiziği
(3 0 7.5)
Temel kavramlar; Uzayda elektromagnetik olaylar; Yıldız evriminin son safhaları; Kozmik ışın verileri,
relativistik parçacıklar, X-ışın astronomisi; Gama ışın astronomisi; Detektörler ve yüksek enerji astrofiziği
uyduları, Pulsarlar, atarcalar ve nötron yıldızları, Parçacık-foton etkileşmesine astrofiziksel bakış.
AUB 511 Radyo Astronomi
(3 0 7.5)
Radyo astronomi temelleri, Dalga polarizasyonu, Radyo Teleskop Antenleri, Radyo Teleskop alıcıları, Radyo
ışınım mekanizmaları, Samanyolu’ndaki ve dışındaki radyo kaynakları ve gözlemleri, Radyo galaksiler,
moleküler bulutlar
AUB 513 Yıldızlararası Madde
(3 0 7.5)
Yıldızlararası gazın gözlemleri, Isı kaynakları, süpernova artıkları, Çekimsel olarak sınırlı ve sınırsız bulutlar,
Yıldızlararası ortamın fazları, Galaktik disk ve Halo’da sıcak yıldızlararası gaz.
AUB 515 Modern Astrofizik ve Kozmoloji
(3 0 7.5)
Kozmoloji teorilerinin gözlemsel temelleri, Big Bang modelleri, Ateş topundan günümüze, gözlemsel kozmoloji,
diğer kozmoloji modelleri, Görünür evren, Galaksimiz ve diğer galaksiler, Yıldızların oluşumu ve evrimi, Yıldız
ve gezegen sistemleri, Maddenin son dağılımı, Evrende yaşam
AUB 517 Yıldız Fotometrisi- I
(3 0 7.5)
Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Fotometrik bantların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler.
Tayf türüne göre enerji dağılımı. Renk ve kızıllaşma. Işık ölçümü parametreleri ile temel yıldız parametreleri
arasındaki ilişkiler. Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin etkisi. "Mutlak" ve "fark" fotometrisi. Mukayese
ve denet seçimi. Sistemler arası ve standart sisteme dönüşümler;. Birincil standart yıldızlar. Ölçümler ve
indirgemeler; Güneş merkezli düzeltme, minimum hesabı, ışık eğrisinin elde edilmesi.
AUB 519 Değişen Yıldızların Fotometrik Özellikleri
(3 0 7.5)
Değişen yıldızlar hakkında kısa tarihçe, adlandırılmaları, sınıflandırılmaları, GCVS alt türlerine dayalı modern
sınıflama. Değişen yıldızların fotometrik ışık eğrilerinde izlenen karakteristik özellikler. Püsküren değişenler.
Zonklayan değişenler ve basit zonklama kuramı. Uzaklık göstergesi cisimleri. Dönen değişenler. Kimyasal
anormallik ve manyetik etkinlik kaynaklı homojen olmayan yüzey parlaklık dağılımı ve doğurduğu fotometrik
sonuçlar. Kataklizmik değişenler. Örten değişenler. X-ışın değişenleri.
AUB 521 Etkileşen Çift Yıldızların Yapısı
(3 0 7.5)
Çift yıldızların orijini. Yörüngeler; gerçek yörünge, izdüşüm yörünge; yörünge elemanları. Tutulma koşulu ve
tutulma türleri. İkili sistemin kütle ve ışık merkezleri. Fotometrik ve tayfsal özellikler. Roche modeli; çember ve
eliptik yörüngeler için Roche modeli, eşzamanlı ve farklı dönme/dolanma dönemli çiftlerde Roche modeli.
Yarıçaplar için maksimum değerler ve kritik yörünge dönemleri. Yakınlık etkileri; geometrik bozulma, kenar
kararması, çekim kararması ve yansıma etkisi. Yığılma diskleri. Küme elemanı olan çift yıldız sistemleri.
AUB 523 Yıldızların Tayfsal Özellikleri
(3 0 7.5)
Yıldızların doğası, atom ve tayf, tayfsal sınıflama, M türü yıldızlar, K türü yıldızlar, Güneş ve G türü yıldızlar, F
türü yıldızlar, A türü yıldızlar, B türü yıldızlar, O türü yıldızlar, Diğer sınıflar, H-R diyagramı.
AUB 525 Tayfsal Çift Yıldızlar
(3 0 7.5)
Çift yıldızların tayfsal gözlem teknikleri, bileşen yıldızların tayf çizgilerinin ayrımı, çapraz korelasyon tekniği
(cross-corelation), genişleme fonksiyonu teknikleri, tek ve çift çizgili tayfsal çift yıldızlar, dikine hız ölçümü ve
analizi, yörünge parametrelerinin belirlenmesi.
AUB 527 Astronomide Görüntü İşleme- I
(3 0 7.5)
CCD'ler ve CCD Görüntüleri. Çip Boyutu ve Görünür Gökyüzü Alanı, Piksel Boyutu ve Ayırmagücü, Tayfsal
Duyarlılık, FITS Görüntü Dosyaları, Görüntü Kalibrasyonu, IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) İle
Görüntü İndirgemesi, Açıklık Fotometrisi ve Ham Parlaklıkların Standart Sisteme Dönüşümü, Kalabalık Alan
Fotometrisi. Astrometri.
AUB 529 Uydu İletişim Sistemleri
(3 0 7.5)
Giriş, Uydunun yapısı, yörüngesi ve enerjisi, Uydu iletişim sistemleri, Gürültü, Çoklayıcı sistemler, Uydu link
sistemi tasarımı, Uydunun analog, sayısal ve optik iletişim donanımları, Uydu yer istsyonlarının analog ve
sayısal iletişim donanımları, Uydudan doğrudan televizyon ve sayısal radyo yayınları, kablolu televizyon
dağıtım sistemleri, Uydu-Mobil iletişim sistemleri
AUB 531 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları
(3 0 7.5)
CBS’nin tanımı, tarihsel gelişimi ve bu gelişimdeki en önemli kilometre taşı olan çalışmalar, CBS’nin temel
fonksiyonları, uygulama alanlarına göre değişik isimlerle ifade edilen CBS uygulamları, amaçlarına gore bilgi
sistemlerinin sınıflandırılması, CBS’de kullanılacak veri ve bu verinin toplanması, CBS’deki temel veri tipleri
(raster ve vektör), raster ve vektör verilerin bilgisayarda kaydedilişi, bu veri tiplerinin avantaj ve
dezavantajlarıyla karşılaştırılması, veri kalitesinin irdelenmesi ve ilgili kriterler, veri tabanları, veri tabanı
yönetim sistemi, veri tabanı sistemlerindeki veri modelleri, konumsal sorgulamlar (yakınlık analizi, ağ analizi,
sayısal arazi modeliyle ilgili sorgulamalr vb.). Raster tabanlı IDRISI yazılımıyla örnek CBS uygulamaları.
AUB 533 Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
(3 0 7.5)
Uzaktan algılamada temel kavramlar, Çözünürlükler (konumsal, spectral, radyometrik ve zamansal), Sayısal
uydu görüntülerinin temel özellikleri, Görüntü düzeltme/restorasyon, Görüntü iyileştirme metotları, Uydu
görüntüleme sistemlerinin temel prensipleri, Başlıca uydu programları hakkında temel bilgiler, Görüntü
sınıflandırma teknikleri, Sınıflandırma sonuçlarının doğruluğunun analizi, Temel uzaktan algılama yazılımları
(ERDAS Imagine ve ER MAPPER) hakkında genel bilgi, Uzaktan algılama uygulamaları hakkında teorik bilgi
aktarılacaktır.
AUB 535 Atomik Spektroskopi
(3 0 7.5)
Elektromagnetik radyasyon, fotoelektrik olayı, Compton olayı, siyah cisim ışıması, Bohr hidrojen atomu, RusselSaunders etkileşmesi, terim sembolleri, mikroenerji seviyeleri, temel hal terim sembollerinin bulunması,
terimlerin enerji seviyeleri, spektral geçişler ve seçim kuralları. Atomların manyetik alandaki davranışları, Xışınları flouresans spekroskopisi, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi Auger, spektroskopisi. UV – görünür
bölge spektroskopisi.
AUB 537 Bilimsel Sonuçların Sunumu
(3 0 7.5)
Bilimsel veriler, Grafik türleri, Çizim araçları, Gnuplot, Python, Supermongo, Yazım araçları, LaTeX dilene
giriş, Sunum Araçları, Bilimsel sonuçların yazımı ve sunumu.
AUB 539 X-Işın Astronomisi
(3 0 7.5)
Tarihçe; X-ışın uyduları ve dedektör türleri; X-ışın çiftleri; yoğun cisimler (NS ve BH); birikimle zorlanmış
çökme; X-ışın pulsarları; Eddington limiti; X-ışın verisinin tayfsal ve zaman analizi; renk-renk diyagramları;
düşük frekans ve kHz QPO'lar; X-ışın tayflarının modellenmesi - Hera; RXTE uydusu veri örnekleri.
AUB 541 Yıldız Dengesi ve Astrosismoloji
(3 0 7.5)
Karakteristik zamanlar( salınım zamanı, dinamik zaman (~serbest düşme zamanı), Helmholtz-Kelvin zamanı,
nükleer zaman). Yıldız hidrodinamiğinin hatırlatılması, Dengedeki yıldız modeli eşitlikleri. Dalgalar ve Yayılım
Lagrange a karşı Euler formalismi. Küçük tedirginlikler teorisi. Differansiyel esitliklerin tedirginliği (Salınım
eşitliklerinin lineerleştirilmesi). Radyal salınımlar. Adiabatik radyal salınımlar. Ses dalgaları, çekim dalgaları.
Radyal olmayan Salınımlar. Sturm-Liouville problemi, Cowling yaklaşımı. Salınım Hareket mekanizmaları
(kendiliğinden tetiklenen mekanismalar (kappa mekanisması, epsilon mekanizması, vs); stokastik tetiklenen
mekanizmalar (sıkışmış salınım + turbulant). Bir yıldızın stabilitesi. Asimtotik teori
YBD 501 İngilizce- I
---
(6 0 7.5)
AUB 800 Tez Çalışması
(0 0 25)
Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı Başkanlığının önerdiği
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.
AUB 801 Uzmanlık Alan Dersi
(4 0 5)
Yüksek lisans tez çalışması aşamasında, danışman öğretim üyesinin öğrenci veya öğrencilerine tez çalışmalarına
ilişkin bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Bahar Yarıyılı
TUK
AUB 500 Seminer
(0 2 7.5)
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile
tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.
AUB 502 Yıldız Atmosferleri
(3 0 7.5)
Yıldızların parlaklıkları ve renkleri, Yıldız Tayfları, Yıldızlar için sıcaklık öngörüleri, Işınım, Yeğinliğin tanımı,
Kaynak fonksiyonu, Salma ve soğurma çizgileri, Işınım taşınımı, Işınım dengesi, Opasite, Radyatif denge ve
enerji transfer denklemi, Transfer denkleminin çözümleri, Hidrojen çizgileri, Balmer sıçraması ve hidrojen
çizgileri, Yıldız atmosferlerinde uyartılma ve iyonlaşma, Boltzmann uyartılma denklemi, Saha iyonlaşma
denklemi, Birleştirilmiş Saha-Boltzmann denklemi.
AUB 504 Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi
(3 0 7.5)
Yıldız evriminin ana hatları, Yörünge açısal momentumu, Kütle aktarımı ve Yörünge Evrimi, Düşük ve Orta
Kütleli Çift Yıldızlarda Evrim, Büyük Kütleli Yakın Çiftlerin Evrimi, Çift Yıldız Evriminde Ortak Zarfların
etkisi, Yakın Çift Yıldız Evriminin Son Aşamaları, Çift Yıldızlar İçin Evrim Modelleri.
AUB 506 Yıldız İç Yapı Modelleri
(3 0 7.5)
Yıldız evriminin gözlemsel bulguları, Voght-Russell Teoremi, bazı standart yıldız modelleri, Poltropik yapı
modeli ve Lane-Emden denklemi çözümleri, Fraklar yöntemi kullanılarak yıldız modelleri elde etme, yıldız
evrimine genel bir bakış, güneşin evrimi, ana kol öncesi evrim, evrimin ana kol evresi, sıfır yaş anakol sonrası
evrim ve kırmızı dev bölgesi, yıldız evriminin son evreleri.
AUB 508 Galaktik Astrofizik
(3 0 7.5)
Galaksimizde bulunan bir yıldızın konumu, hızları, oluşum yeri, doğuş zamanı, metal bolluğu, mutlak kadiri,
Galaksimizin merkezinden itibaren 1Kpc bölgedeki yapısı, kinematik veriler,, yıldız istatistiği, Galaksi
sınıflaması, Galaksi boyutları, Hubble Yasası
AUB 510 Yıldız Atmosfer Modelleri
(3 0 7.5)
Radyatif ve konvektif dengedeki atmosfer model tasarımı için bilgisayar programları kullanımı tartışılarak,
atmosfer modeli yaptırılacaktır.
AUB 512 Işık Eğrisi Analiz Yöntemleri
(3 0 7.5)
Tarihçe. Geometrik ve ışımasal parametrelerin ışık eğrisine etkisi. Işık eğrisinde "üçüncü ışık" katkısı ve
arındırılması. Normalize ışık eğrisi. Küresel model (RM yöntemi). Eski yöntemler; Kitamura, Kopal. Modern
yöntemler; EBOP, WINK, LIGHT2, Binary Maker. Wilson-Devinney yöntemi; DC ve LC program parçaları,
model parametreleri, çözümün geçerlilik sınırları, ışık eğrilerinin ve/veya ışık eğrisi ile dikine hız eğrisinin
eşzamanlı analizi, lekelerin modellenmesi.
AUB 514 Özel Yıldızlar
(3 0 7.5)
Güneş ve yıldızlar, en sönük (ve en soğuk) yıldızlar, en soğuk yıldızların devamı, en sıcak yıldızlar, en parlak
yıldızlar, en büyük yıldızlar, en küçük yıldızlar, en genç ve yaşlı yıldızlar, en ilginç yıldızlar, kahverengi cüceler.
AUB 516 Tayfsal Analiz
(3 0 7.5)
Yıldızlarda ışınımın taşınması ve model atmosferler, küçük ölçekli süreçler ve istatistiksel denge, çizgi profilleri,
çizgi oluşumu, yıldız tayfları, iyonize bulutlar, soğuk yıldızlararası ortamın tayfı, maserler, rüzgar ve yıldızları
çevreleyen kabuklar, çok sıcak ince gazlar ve korona.
AUB 518 Soğuk Yıldızların Üst Atmosferleri
(3 0 7.5)
Bir soğuk yıldız olarak Güneş. Kromosfer, geçiş bölgesi ve koronanın genel özellikleri. Üst atmosfer
katmanlarını ısıtan mekanizmalar. Soğuk yıldızların üst atmosfer katmanlarındaki plazmanın manyetik alan ile
etkileşmesi ve sonuçları. Manyetik dinamo modeli. Manyetik etkinlik ve manyetik çevrim olgusu, bunların
gözlemsel belirteçleri.
AUB 520 Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi
(3 0 7.5)
Çizgi tanısı, tayfı etkileyen süreçler, eşdeğer genişlik ölçümü, atmosfer parametrelerinin belirlenmesi, model
atmosfer tekniği, kimyasal bolluk analizi, yapay tayf oluşumu ve dönme hızının hesabı.
AUB 522 Yıldız Parametreleri Arasındaki Bağıntılar
(3 0 7.5)
Yıldızların temel parametreleri. Yıldızların kütlesi, sıcaklığı, yarıçapı, uzaklığı, salt parlaklığı, yoğunluğu, yüzey
çekim ivmesi ve yaşı. Bu parametreler arasında bulunan kuramsal ve deneysel bağıntılar. Bu bağıntılarda nasıl
yararlanır ve nasıl yorumlarız.
AUB 524 Astronomide Görüntü İşleme- II
(3 0 7.5)
Tayfsal CCD görüntüleri. Prism, Grating ve Fiber CCD Tayfları. EŞEL ve YARIK Tayfları. CCD
Görüntülerinin IRAF Programı Kullanılarak Ön İndirgesinin Yapılması. CCD Görüntülerinden Tayfın elde
edilmesi. Görüntü Kalibrasyonu (Dalgaboyu, Akı ve Nornalizasyon). IRAF ile Dikine Hız Ölçümü.
AUB 526 Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama
(3 0 7.5)
Radar Sistemi,Yerbilimleri Açısından Genel Bir Bakış, Radarın Temel Özellikleri, Radar Uçak/Uydu Sistemleri,
Radar Görüntü İşleme (Ön işleme, Zenginleştirme, Sınıflandırma), Proje Planlama ve Arazi Çalışması,
Uygulamalar, Tarım Uygulamaları, Ormancılık Uygulamaları, Toprak Nemi Uygulamaları, Arazi Kullanımı
uygulamaları, Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalar (Interferometri), Proje Sunumu.
AUB 528 Moleküler Spektroskopi
(3 0 7.5)
Molekül yapısının genel doğası, İki atomlu moleküllerin dönme ve titreşim hareketleri, iki atomlu moleküllerin
elektronik yapısı, Çok atomlu moleküllerin yapısı, Moleküler spektrumlar, İki atomlu moleküllerin dönme enerji
düzeyleri, İki atomlu moleküllerin titreşim ve dönme spektrumları, iki atomlu moleküllerin elektronik
spektrumu. Floresans ve Fosforesans, Elektronik spin ve Hund Durumları, Çekirdek Spini
AUB 530 Yıldız Fotometrisi - II
(3 0 7.5)
Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler. Renk ve kızarma ölçümleri. Işık ölçümü
parametreleri ile temel yıldız parametreleri arasındaki ilişkiler. Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin
etkisi. "Mutlak" ve "fark" fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Dönüşümler; sistemler arası ve standart
sisteme. Birincil standart yıldızlar. Ölçümler ve indirgemeler.
AUB 538 Astronomide Veri Tabanları
(3 0 7.5)
DSS (Elektronik Gökyüzü Görüntüleri) Veritabanı. ADS (Astronomik Veri Merkezi) Veritabanı. GCVS
(Değişen Yıldızlar Genel Kataloğu). CDS (Astronomik Veri Merkezi). SIMBAD (Astronomi Veritabanı).
Astrometrik Veri Katalogları. Fotometrik Veritabanları. Tayfsal Veri Katalogları. Katalog İsimleri Veritabanları.
Yıldız Olmayan Cisimler Katalogları. Radyo ve Uzak-Kırmızıöte Veri Katalogları. Yüksek Enerji Veri
Katalogları. Diğer Kataloglar.
YBD 502 İngilizce- II
---
(6 0 7.5)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content