close

Enter

Log in using OpenID

Eğitim Öğretim rehberi - cumhuriyet üniversitesi tıp fakültesi

embedDownload
2014–2015 Eğitim Rehberi 1
Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi
2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ
Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır
2014–2015 Eğitim Rehberi 2
İÇİNDEKİLER
SAYFA
C. Ü. TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM ŞEMASI……………………………………………………………………….………………
3
TARİHÇE……………………………………………………………………………………………………………………………………
4
MİSYON-VİZYON……………………………………………………………………………………………………………………….
4
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER…………………………………………………………………………………………………
5
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÇIKTILARI (HEDEFLERİ)……………………………….
5
YERLEŞİM, OLANAKLAR…………………………………………………………………………………………………………….
8
C. Ü. TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU………………………………………………………………………..
9
DÖNEM IV, V, VI STAJ YÖNETİCİLERİ…………………………………………………………………………………………..
10
C. Ü. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ………………………………………………………………………………………
11
2014-2015 EĞİTİM YILI EĞİTİM PROGRAMI……………………………………………………………………………….
17
2014–2015 EĞİTİM YILI AKADEMİK TAKVİM………………………………………………………………………………
20
DÖNEMLERE GÖRE DERS PROGRAMLARI………………………………………………………………………………….
26
DÖNEM I…………………………………………………………………………………………………………………………………..
27
DÖNEM II………………………………………………………………………………………………………………………………….
71
DÖNEM III…………………………………………………………………………………………………………………………………
123
DÖNEM IV………………………………………………………………………………………………………………………………..
188
DÖNEM V………………………………………………………………………………………………………………………………….
241
DÖNEM VI…………………………………………………………………………………………………………………………………
293
C Ü. TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ………………………………………………….
318
2014–2015 Eğitim Rehberi 3
AKADEMİK YÖNETİM ŞEMASI
REKTÖR
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN
FAKÜLTE KURULU
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
KOORDİNATÖRLER KURULU
ÖZDEĞERLENDİRME KURULU
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE EĞİTİCİLERİN
EĞİTİMİ KOMİSYONU
KANITA DAYALI TIP KOMİSYONU
MESLEKİ BECERİ EĞİTİM KOMİSYONU
ARAŞTIRMA EĞİTİMİ KOMİSYONU
TEMEL TIP BİLİMLERİ
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
ANATOMİ
ACİL TIP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BİYOİSTATİSTİK
ADLİ TIP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
BİYOFİZİK
AİLE HEKİMLİĞİ
ÇOCUK CERRAHİSİ
FİZYOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GENEL CERRAHİ
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
GÖĞÜS CERRAHİSİ
TIBBİ BİYOLOJİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI
TIBBİ BİYOKİMYA
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
KALP DAMAR CERRAHİSİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
HALK SAĞLIĞI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
TIP EĞİTİMİ
İÇ HASTALIKLARI
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
TIP TARİHİ VE ETİK
KARDİYOLOJİ
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK
CERRAHİ
NÖROLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ
NÜKLEER TIP
ÜROLOJİ
PROBLEME DAYALI ÖĞRETİM KOMİSYONU
İLETİŞİM BECERİLERİ KOMİSYONU
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
RADYASYON ONKOLOJİSİ
RADYOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIBBİ GENETİK
2014–2015 Eğitim Rehberi 4
TARİHÇE
Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun 50. yıl dönümünü ebedileştirme çalışmaları çerçevesinde “Anadolu’da yüksek okul
bulunmayan bir ilimizde üniversite kurulmasının düşünülmesi üzerine; Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında
Sivas’a ziyaretlerinde “Cumhuriyet’in temelini burada attık” ifadesi ile Cumhuriyet Üniversitesi’nin yeri belirlenmiştir.
Bütçe Plan komisyonunda son şeklini alan 50.yıl Kutlama Yasa Tasarısı Meclis Genel Kuruluna intikal ettiğinde, Sivas
milletvekili ve Meclis Başkan Vekili sayın Vahit BOZATLI’nın yönettiği bir oturumda 5 Nisan 1973 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 1701 sayılı yasanın 5/b maddesinde şu hüküm yer almıştır: “Cumhuriyet’in kuruluşunun 50.yılı münasebetiyle
Sivas ilinde ilk Fakültesi 29 Ekim 1973 tarihinde öğretime başlamak üzere, Cumhuriyet Üniversitesi adıyla bir üniversite
kurulmasına karar verildi”.
Hacettepe Üniversitesi Senatosu; 20 Ekim 1973 tarihinde toplanarak 73/A-95 sayılı kararıyla Cumhuriyet Üniversitesi’nin
kuruluşunu üstlenerek ilk fakültesi olan Tıp Fakültesi’nin Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılıp desteklenmesini oy
birliğiyle kabul etmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı’na Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Yılmaz SANAÇ atanmış ve yine senatonun aldığı karar ile 19731974 öğretim yılı için 50 öğrenci alınarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenime başlanmıştır. Yasanın resmi
gazetede yayımlanmasından sonra Üniversitelerarası Kurul, 21 Kasım 1974 tarihinde ki toplantısında üniversitemiz kurucu
rektörlüğüne Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muvaffak AKMAN’ı atamıştır.
3 Kasım 1973 de Sivas’a gelen Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI ve beraberinde ki heyet, Sivas’ta henüz inşaatı tamamlanmamış
400 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin üniversiteye tahsis edilmesi konusunda mutabık kalmıştır.
Tıp Fakültesi Hastanesi, 1992 yılına kadar Göğüs Hastalıkları Hastanesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Halen kullanılmakta
olan yerleşke içerisindeki hastane binasının temeli ise 2 Kasım 1975’te atılmış ve 1992 yılı sonunda yeni hastane binasına
taşınılmıştır.
MİSYON
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti
sunmaktır.
 Tıp Eğitimiyle ilgili misyon: Ülkenin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen ve bunlara duyarlı olan, bu sorunların
üstesinden gelebilecek donanıma sahip, mesleğinin her alanında gerekli düzeyde yetkin, Dünya standartlarında
niteliklere sahip, insanlara hizmet etmeyi seven, iletişim becerileri yüksek düzeyde gelişmiş, sağlık kuruluşlarında
hekimlik ve/veya liderlik yapabilecek, çalışkan, dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun,
yeniliğe ve gelişmeye açık, hayatı boyunca öğrenmeye kararlı ve bu konuda hünerli, eleştirel düşünebilen,
araştırmacı Tıp Doktoru, Uzman Hekim, Bilim Uzmanı, Bilim Doktoru ve öğretim üyesi yetiştirmek; kendi
elemanlarının ve yöredeki sağlık insan gücünün sürekli eğitim gereksinimlerini karşılamak; toplumun sağlık
eğitimine katkı sağlamak.
 Sağlık Hizmeti ile ilgili misyon: Sivas ve çevre iller toplumunun ileri teknoloji ve uzmanlık gerektiren sağlık hizmeti
ihtiyacına (Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile) cevap vermek; kapsamlı birinci basamak hizmeti sunumunda
örnek birimler oluşturmak; yerel, ulusal ve uluslar arası sağlık sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik
çalışmalara katkı sağlamak; ülkemizin sağlık sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmaktır.
 Araştırma Hizmeti ile ilgili misyon: Sağlığı ve sağlık hizmetlerini geliştirici, sağlık sorunlarının anlaşılmasına ve
çözümüne katkı sağlayıcı araştırmaların ve yayınların yapılmasını ve/veya desteklenmesini sağlamak.
VİZYON
Toplum ve birey sağlığını geliştirmede ve sağlık sorunlarına çözüm sağlamada, duyarlılığıyla, etkisiyle araştırma ve
yayınlarıyla, sağlık hizmetinin örnek düzeyde sunulduğu sağlık kurumlarıyla ve Halk Sağlığı çalışmalarıyla ulusal ve uluslar
arası düzeyde tanınan bir tıp fakültesi olmak; Mezunlarının (hekim, uzman hekim, bilim uzmanı ve bilim doktoru), öğretim
kadrosunun ve diğer çalışanlarının mensubu veya öğrencisi olmaktan gurur duyduğu, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp
eğitimi ile sürekli tıp eğitiminde modern eğitim teknikleri kullanımı ile tanınmış bir tıp fakültesi olarak bilinmek.
2014–2015 Eğitim Rehberi 5
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
a) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Eğitim Öğesiyle İlgili Amaç ve Hedefleri
a.1) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Amaç ve Hedefleri:
AMAÇ:
Ülkenin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını bilen ve bunlara duyarlı olan, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma
sahip, mesleğinin her alanında gerekli düzeyde yetkin, Dünya standartlarında niteliklere sahip, insanlara hizmet etmeyi
seven, iletişim becerileri yüksek düzeyde gelişmiş, sağlık kuruluşlarında hekimlik ve/veya liderlik yapabilecek, çalışkan,
dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun, yeniliğe ve gelişmeye açık, hayatı boyunca öğrenmeye
kararlı ve bu konuda hünerli, eleştirel düşünebilen, araştırmacı ve tıbbın tüm uzmanlık alanlarında uzmanlık adayı olmaya
hazır hekimler yetiştirmektir.
Ulusal Tıp Fakülteleri Çekirdek Eğitim Programı’nda Tıp Fakülteleri için Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin amacı şu şekilde
ifade edilmiştir: 1) Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi,
beceri ve tutumlarla donanmış, 2) Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, 3) Mesleğini
etik kuralları gözeterek uygulayan, 4) Araştırıcı ve sorgulayıcı olan, 5)Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, 6)
Uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde pratisyen hekimler yetiştirmektir. Bu amaçta yer alan hekim özellikleri aynen
benimsenmiştir.
Yukarıda belirtilen amaçlara ulaştıracak eğitim programının tanımlanmış eğitim hedefleri aşağıdadır:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÇIKTILARI (HEDEFLERİ)
1. Poliklinik hizmeti verebilme
a- Öykü alabilme
b- Fizik muayene yapabilme
c- Mental durum değerlendirmesi yapabilme
Ç- Klinik değerlendirmeler yapabilme ve klinik kararlar verebilme
d- Hastayı rahatlatabilme ve ona destek verebilme
e- Hastaya (ve/veya yakınına) açıklama yapabilme, tavsiye verebilme
2. Klinik belirtileri ve bulguları değerlendirme, tetkik isteyebilme, ayrıca tanı yapabilme, tedavi (müdahale)
planında hasta ve/veya yakını ile anlaşma sağlayabilme
a- Klinik tablonun şiddetini değerlendirebilme
b- Gerekli tetkikleri isteyebilme
c- Ayrıca tanı yapabilme
Ç- Hasta ve yakınlarıyla uygun bir tedavi (müdahale) planı geliştirebilme
d- Ölmekte olan hastaya ve ailesine bakım hizmeti sunabilme
e- Kronik hastalık bakımını yönetebilme
3. İlk yardım ve canlandırma dahil acil (müdahale) bakım sağlayabilme
a- Acil olguyu tanıyabilme ve değerlendirebilme
b- İlk Yardım sağlayabilme
c- Temel yaşam desteği ve kardiyopulmoner canlandırma hizmeti verebilme
Ç- İleri yaşam desteği verebilme
d- Travma bakımı sağlayabilme
4. Reçete yazabilme
a- Doğru reçete yazabilme
b- İlaç ve diğer tedavilerin uygunluğunu gözden geçirebilme
c- İlaçların ve diğer tedavilerin potansiyel risklerini ve yararlarını değerlendirebilme
5. Bazı temel pratik işlemleri yapabilme
a- Tansiyon ölçebilme
b- Vene girebilme
c- Vene kanül yerleştirebilme
Ç- IV tedavi uygulayabilme ve infüzyon cihazlarını kullanabilme
d- Subkütan ve intramusküler enjeksiyon yapabilme
e- Hava yolunu açabilme ve oksijenizasyonu sağlayabilme
2014–2015 Eğitim Rehberi 6
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
f- Kan tranfüzyonu yapabilme
g- Hasta naklini yapabilme
ğ- Sütür atabilme
h- Mesane Kateterizasyonu uygulayabilme
I- İdrar tetkiki yapabilme
i- EKG kullanabilme
j- Arter kan gazı alabilme ve yorumlayabilme
Etkili iletişimde bulunabilme
a- Hasta ile
b- Meslektaşları ile
c- Hasta yakınlarıyla
Ç- Engelliler ile
d- Aydınlatılmış onam istemede
e- Tıbbi kayıtlar da dahil yazılı iletişimde
f- Elektronik ortamda
g- Telefonda
ğ- Kötü haber durumunda
h- Öfkeli ortamda (saldırganlıkla baş ederken)
ı- Dil sorunu varlığında
Etik ve yasal ilkeleri uygulayabilme
a- Hasta bilgilerinin gizliliğini koruyabilme
b- Etik ilkeleri ve analizleri hasta bakımına uygulayabilme
c- Aydınlatılmış onam alabilme ve kayıtlara geçirebilme
Ç- Ölümü belgelendirebilme
d- Otopsi isteyebilme
e- Hasta bakımıyla bağlantılı yasaları uygulayabilme
f- Adli olguları ihbar yükümlülüğünü yerine getirebilme ve adli rapor düzenleyebilme
g- Adli ölüm olgularında ölü muayenesi yapabilme
Hastanın hastalığının sosyal ve psikolojik yönlerini değerlendirebilme
a- Hastalığın ortaya çıkışı ve sonuçları yönünden psikolojik faktörleri değerlendirebilme
b- Hastalıkla ilişkili stresi saptayabilme
c- Alkol ve diğer madde kullanımı ve bağımlılığı saptayabilme
Kanıta Dayalı Tıbbın bilgi, hüner ve ilkelerini uygulayabilme
a- Kanıtları uygulamalarında kullanabilme
b- Uygun literatür taraması yapabilme
c- Yayımlanmış literatürü eleştirel olarak değerlendirebilme
Ç- Yabancı dil ile de literatürü izleyebilme
Bilgiyi ve bilişim teknolojisini tıbbi bağlamda etkili kullanabilme
a- Klinik kayıtları doğru ve eksiksiz olarak tutabilme
b- Bilgisayar kullanabilme
c- Bilgi kaynaklarına ulaşabilme
Ç- Bilgiyi arşivleyebilme ve gerektiğinde ulaşabilme
Birey ve toplum sağlığını geliştirebilme, sağlık sisteminde etkili biçimde çalışabilme
a- Riski minimize eden hasta bakımı sunabilme
b- Enfeksiyon yayılımını önleyecek önlemleri uygulayabilme
c- Kendi sağlık gereksinimlerini tanıya bilme ve sağlığının mesleki sorumluluklarına zarar vermemesini
güvenceye alabilme
Ç- Mesleki düzenlemelere uyabilme ve meslek sertifikasına sahip olabilme
d- Mesleki değerlendirmeler yapabilme ve bunları algılayabilme
e- Epidemiyolojik değerlendirmeler yapabilme
f- Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığı geliştirme çalışmalarını yönetebilme
Temel ve klinik tıp, davranış bilimleri ve sosyal bilimler bilgilerine gerekli düzeyde sahip olma
Bir profesyonelde olması gerekli özelliklere sahip olma
a- Dürüst, etik değerlere bağlılık
b- Mesleki çalışmayı başarılı düzeyde sürdürme kararlılığı, kalite endişesi ve özeni
2014–2015 Eğitim Rehberi 7
c- Eleştiri ve özeleştiri yeteneği
Ç- Mesleki uygulamalardan öğrenme deneyimi olarak yararlanmada etkililik ve süreklilik
d- Empati yeteneği
e- Yaratıcılık yeteneği
f- İnsiyatif alma ( girişimcilik) yeteneği, başarma arzusu
g- Kişiler arası ilişkilerde başarılı olma
14. Profesyonelce çalışabilme
a- Sınırlarını tanıma ve yardım isteme yeteneği
b- Belirsizlikle baş etme ve yeni durumlara adapte olma kapasitesi
c- Yönetme yeteneği
Ç- Gerektiğinde yalnız çalışabilme yeteneği
d- Problem çözme yeteneği
e- Karar verme yeteneği
f- Multidisipliner bir ekip içinde çalışabilme yeteneği
g- Diğer disiplinlerden uzman kişilerle iletişim yeteneği
ğ- Örgütleme ve planlama kapasitesi (zaman yönetimi dahil)
h- Analiz ve sentez kapasitesi
ı- Yaşam boyu kendi kendine öğrenme yeteneği
i- Bilgiyi pratiğe geçirme yeteneği
j- Başkalarına öğrenmelerinde yardımcı olabilme (öğretme) gücü
k- Araştırma hünerlerine sahip olma
a.2) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin diğer eğitim amaç ve hedefleri: CÜTF, mezuniyet sonrası eğitim, sürekli
eğitim ve toplumun sağlık eğitimi konularında da önemli hedeflere sahiptir. Tıp disiplinlerinin büyük çoğunluğunda tıpta
uluslar arası düzeyde uzmanlık eğitimi vermek, C.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından organize edilen yüksek lisans ve
doktora eğitimleri vermek veya bu eğitimlere katkıda bulunmak, tıpta ve sağlık bilimlerinde sürekli eğitime katkıda
bulunmak ve toplum sağlığını geliştirici eğitime katkıda bulunmak başlıca amaçlardır.
b) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Hizmet Öğesiyle İlgili Amaç ve Hedefleri:
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin hizmet amaçları, misyonu, vizyonu tanımlanmış
olup, hastane 2009 stratejik planında yer alan aşağıdaki ifadeler, CÜTF’nin sağlık hizmetleri amaç ve hedeflerini yansıtır
özelliktedir:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN MİSYONU:
İnsan ve toplum sağlığı ile ilgili hizmetleri, güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak, etkili, güvenli ve kesintisiz olarak
sunmak, hasta haklarını ve hasta güvenliğini destekleyerek, evrensel standartlarda eğitim, araştırma ve öğretim yapılması
için gerekli altyapı ve donanımı sağlamaktır.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN VİZYONU:
Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçirmek, hasta odaklı yaklaşımı güçlendirmek, hasta ve çalışan
memnuniyetini mükemmelliğe ulaştırmak, hastane hizmetlerinde tıbbi, teknolojik ve idari uygulamaları ile toplumun
özlediği, örnek, kaliteli ve tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN KALİTE POLİTİKASI:
Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamayı, sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmeyi, sağlık hizmetlerini en iyi ve doğru
bilgiler eşliğinde sunmayı, bilimsel toplantılar ve sonuçları ile ilgili olarak görsel ve yazılı medya yoluyla toplumu
bilgilendirmeyi kendisine politika edinmiştir.
CÜTF, koşulları oluşu oluşmaz birinci basamak (Aile Hekimliği) hizmetleri içinde de hizmet sunucusu olarak yer almayı, bu
konuda örnek uygulamalar gerçekleştiren eğitim ve araştırma birimleri oluşturmayı hedeflemektedir.
c) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Araştırma Öğesiyle İlgili Amaç ve Hedefleri: Fakültemiz, misyon ve vizyon
ifadelerinde yer aldığı gibi tıp ve sağlık bilimleri alanında uluslar arası düzeyde araştırmalar yapmayı, ülkemizin sağlık
sorunlarını temel alarak evrensel tıbba katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Bu katkının düzeyinin sürekli olarak artırılması
amaçlanmaktadır.
2014–2015 Eğitim Rehberi 8
d) Diğer Amaç ve Hedefler: Akredite olan Tıp Fakülteleri arasına katılmak, Misyonu doğrultusundaki tüm hizmetlerin
kalitesini koruyabilmek ve geliştirilebilmek için izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirmek ve uygulamaya sokmak,
zayıf yanlarını geliştirici projeler geliştirmek.
DEĞERLER:
Çağdaşlık, laiklik, liderlik, profesyonellik, etik değerler, paylaşımcılık, eşitlik, adaletlilik, bilimsellik, toplumsal sorunlara
duyarlılık, üretkenlik, katılımcılık, şeffaflık, takım bilinci, sürekli eğitim, girişimcilik, gelişime açıklık, akılcılık, akademik
özgürlük, emeğe saygı, değişime açıklık.
PAYDAŞLAR:
Rektörlük, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları,
Araştırma Merkezleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Tıp Sağlık Eğitim Konseyi, Diğer Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığı,
TÜBİTAK, DPT, TUBA, Türk Tabipleri Birliği ve Sivas Tabip Odası, Özel Sağlık Kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Diğer
meslek örgütleri.
YERLEŞİM, OLANAKLAR:
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nün de bulunduğu kampus yerleşkesi içerisinde
88047m²’lik alanda yer almakta olup, 7 blok ve 14 kattan oluşmaktadır. 1054 yatak kapasiteli hastanemiz başta Sivas olmak
üzere Tokat, Erzincan, Yozgat ve diğer komşu illerden gelen hastalara hizmet vermektedir. Kampus içerisinde 100 yatak
kapasiteli Kardiyoloji - Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Acil Tıp Merkezi, Onkoloji Merkezi ve 40 yatak kapasiteli Yoğun Bakım
Ünitesi yeni binalarında hizmet vermektedir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, şehir merkezinden 30 km. uzaklıktaki Sıcak Çermik mevkiinde hizmet vermektedir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 5 katlı olup 100 yatak kapasitelidir. Merkez bünyesinde Egzersiz Salonu, Röntgen
Odası, 2 adet Poliklinik, 10 adet Tedavi Odası bulunmaktadır.
Sağlık Kültür Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan Mediko-Sağlık Merkezi 03.02.1984 Tarih ve 18301 sayılı “Yüksek
Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” doğrultusunda
öğrencilerimize ve çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Sağlık merkezi hastanemizde bulunan kliniklerle iş birliği
içerisindedir.
Tıp Fakültesi bünyesinde öğrencilerinin faaliyet gösterdiği beş topluluk bulunmaktadır. Tıp Fakültesi Türk Dili ve Kültürü
Topluluğu, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (CUTBAT), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Destek Klübü, Açık Düşünce Topluluğu ve TurkMısk-Cumhuriyet topluluğu öğrencilerimizin aktif olarak katılımları ile
çalışmalarına devam etmektedir.
Üniversitemiz yerleşkesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen 2402'i kız, 1620'si erkek olmak üzere toplam 4022
kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Üniversiteye ait Öğrenci Konuk Evinde 172 öğrenci barınabilmektedir. Şehir Merkezinde
bulunan özel öğrenci konuk evleri ve pansiyonlar öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmektedir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 9
Dekan
CUMHURİYET ÜNİVERSITESI TIP FAKÜLTESİ
KOORDİNATÖRLER KURULU
Prof. Dr. Okay BULUT
Başkoordinatör
Prof. Dr. Cesur GÜMÜŞ
Başkoordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA
Dönem I Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUN
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kenan TEKİN
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇETİN
Dönem II Koordinatörü
Prof. Dr. Sevtap BAKIR
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYDIN
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKKURTULGAN
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Cem ÇELİK
Dönem III Koordinatörü
Prof. Dr. Esin YILDIZ
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Bülent SARAÇ
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Ersin TUNCER
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dönem IV Koordinatörü
Doç. Dr. Ömer Tamer DOĞAN
Dönem IV Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Serdar BERK
Dönem IV Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Çağlar YILDIZ
Dönem V Koordinatörü
Doç. Dr. Hayati ÖZTÜRK
Dönem V Koordinatörü Yardımcısı
Doç. Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Dönem V Koordinatörü Yardımcısı
Doç. Dr. Cevdet DÜGER
Dönem VI Koordinatörü
Prof. Dr. Ünal ÖZÜM
Dönem VI Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Emine Elif ALTUNTAŞ
Dönem VI Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Hatice BALABAN
Dönem VI Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Levent CANKORKMAZ
Tıp Eğitimi AD. Başkanı
Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA
Özdeğerlendirme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Semra ÖZÇELİK
Ölçme - Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Hafize SEZER
Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Levent CANKORKMAZ
Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA
Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Hatice PINARBAŞI
Kanıta Dayalı Tıp Komisyonu Başkanı
Prof Dr. Reyhan EĞİLMEZ
İletişim Becerileri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Nesim KUĞU
2014–2015 Eğitim Rehberi 10
DÖNEM VI
DÖNEM V
DÖNEM IV
DÖNEM IV, V, VI STAJ YÖNETİCİLERİ
STAJ
YÖNETİCİSİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Ali KAYA
Çocuk Cerrahisi
Dr. Levent CANKORKMAZ
Genel Cerrahi
Dr. Erol KİSLİ
Göğüs Hastalıkları
Dr. Ö. Tamer DOĞAN
İç Hastalıkları
Dr. Özlem YÖNEM SAYGILI
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dr. A. Gonca İMİR YENİCESU
Kardiyoloji
Dr. Hekim KARAPINAR
Kanıta Dayalı Tıp
Dr. Reyhan EĞİLMEZ
Nükleer Tıp
Dr. Bülent TURGUT
Radyasyon Onkolojisi
Dr. Birsen YÜCEL
Radyodiagnostik
Dr. Cesur GÜMÜŞ
Adli Tıp
Dr. Celal BÜTÜN
Anestezioloji ve Reanimasyon
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dr. Özen KARADAĞ
Dermatoloji
Dr. Melih AKYOL
Enfeksiyon Hastalıkları
Dr. Aynur ENGİN
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dr. Özlem ŞAHİN
Göz Hastalıkları
Dr. Ayşe VURAL ÖZEÇ
Klinik Farmakoloji
Dr. Bülent SARAÇ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Dr. Kasım DURMUŞ
Nöroloji
Dr. Hatice BALABAN
Ortopedi ve Travmatoloji
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Psikiyatri
Dr. Nesim KUĞU
Seçmeli* (Kalp-Damar/Plastik Cerrahi)
*
Üroloji
Dr. Yener GÜLTEKİN
Acil Tıp
Dr. Fatma KUKUL GÜVEN
Genel Cerrahi
Dr. Erol KİSLİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Ali KAYA
Halk Sağlığı
Dr. Naim NUR
İç Hastalıkları
Dr. Özlem YÖNEM SAYGILI
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dr. A. Gonca İMİR YENİCESU
Kardiyoloji
Dr. Hekim KARAPINAR
Psikiyatri
Dr. Nesim KUĞU
Seçmeli*
*
* Seçilen stajın Dönem V ya da VI staj yöneticisi
2014–2015 Eğitim Rehberi 11
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÜNVANI
ADI SOYADI
TEMEL TIP BİLİMLERİ
Başkan:
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Semra ÖZÇELİK
Başkan Yardımcısı
Doç. Dr.
Sefa GÜLTÜRK
Prof. Dr.
Mehmet ÇİMEN (Başkan)
Prof. Dr.
Muhittin SÖNMEZ
Doç. Dr.
Vedat SABANCIOĞULLARI
Doç. Dr.
Ayşe DEMİRKAZIK (Başkan)
Prof. Dr.
Hafize SEZER (Başkan)
Yrd. Doç. Dr.
Ziynet ÇINAR
Öğr. Gör.
Esra GÜLTÜRK
Yrd. Doç. Dr.
Gülay YILDIRIM (Başkan)
Prof. Dr.
Emel KOPTAGEL (Başkan)
Prof. Dr.
H. Eray BULUT
Prof. Dr.
Celal KALOĞLU
Prof. Dr.
Serpil ÜNVER SARAYDIN
Doç. Dr.
Sefa GÜLTÜRK (Başkan)
Doç. Dr.
Ercan ÖZDEMİR
Doç. Dr.
Serdal ARSLAN (Başkan)
Prof. Dr.
Ergün PINARBAŞI
Yrd. Doç. Dr.
İzzet YELKOVAN
Yrd. Doç. Dr.
Nilgün ÇETİN
Prof. Dr.
Sevtap BAKIR (Başkan)
Prof. Dr.
Hatice PINARBAŞI
Doç. Dr.
Yavuz SİLİĞ
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Veysel Kenan ÇELİK
Enver SANCAKTAR
Hüseyin AYDIN
Doç. Dr.
Selma ÇETİNKAYA (Başkan)
Yrd. Doç. Dr.
Naim KARAGÖZ
Anatomi
Biyofizik
Biyoistatistik
Tıp Tarihi ve Etik
Histoloji-Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi
Hafize SEZER
2014–2015 Eğitim Rehberi 12
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
Başkan:
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr.
Ömer POYRAZ (Başkan)
Prof. Dr.
M. Zahir BAKICI
Prof. Dr.
Zeynep SÜMER
Prof. Dr.
A. Yasemin ÖZTOP
Yrd. Doç. Dr.
Cem ÇELİK
Yrd. Doç. Dr.
Elif Bilge UYSAL
Prof. Dr.
Semra ÖZÇELİK (Başkan)
Prof. Dr.
Ali ÇELİKSÖZ
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Serpil DEĞERLİ
Zübeyde AKIN POLAT
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dilara İÇAĞASIOĞLU
Ömer CEVİT
Şevki Hakan EREN
Doç. Dr.
Şevki Hakan EREN (Başkan)
Doç. Dr.
İlhan KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr.
F. Mutlu KUKUL GÜVEN
Yrd. Doç. Dr.
Yusuf Kenan TEKİN
Prof. Dr.
Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ (Başkan)
Doç. Dr.
Ali YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr.
Celal BÜTÜN
Prof. Dr.
Yeltekin DEMİREL
Prof. Dr.
Dilara İÇAĞASIOĞLU (Başkan)
Prof. Dr.
Ömer CEVİT
Doç. Dr.
Fatih BOLAT
Doç. Dr.
Ali KAYA
Yrd. Doç. Dr.
Demet EĞLENOĞLU ALAYGUT
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut EKİCİ
Prof. Dr.
Sedat ÖZÇELİK (Başkan)
Prof. Dr.
Melih AKYOL
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Sibel BERKSOY HAYTA
Yrd. Doç. Dr.
2014–2015 Eğitim Rehberi 13
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Prof. Dr.
Nazif ELALDI (Başkan)
Prof. Dr.
Mehmet BAKIR
Doç. Dr.
Aynur ENGİN
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Gökhan GÖZEL
Prof. Dr.
Ece KAPTANOĞLU (Başkan)
Prof. Dr.
Sami HİZMETLİ
Prof. Dr.
Hasan ELDEN
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Özlem ŞAHİN
Emrullah HAYTA
Sevil CEYHAN DOĞAN
Prof. Dr.
Zehra SEYFİKLİ (Başkan)
Prof. Dr.
Öznur ABADOĞLU
Doç. Dr.
Sefa Levent ÖZŞAHİN
Doç. Dr.
Ömer Tamer DOĞAN
Doç. Dr.
Sulhattin ARSLAN
Doç. Dr.
Serdar BERK
Prof. Dr.
Levent ÖZDEMİR (Başkan)
Prof. Dr.
Ferit KOÇOĞLU
Prof. Dr.
Gülay KOÇOĞLU
Prof. Dr.
Hasan Hüseyin POLAT
Prof. Dr.
Haldun SÜMER
Doç. Dr.
Naim NUR
Doç. Dr.
İlhan ÇETİN
Prof. Dr.
Mehmet ŞENCAN (Başkan)
Prof. Dr.
Ferhan CANDAN
Prof. Dr.
Füsun GÜLTEKİN
Prof. Dr.
Mansur KARATAŞ
Prof. Dr.
Hakan ALAGÖZLÜ
Prof. Dr.
Abdulkerim YILMAZ
Prof. Dr.
Özlem SAYGILI YÖNEM
Doç. Dr.
M. Fatih KILIÇLI
Yrd. Doç. Dr.
Serhat İÇAĞASIOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Metin ŞEKER
2014–2015 Eğitim Rehberi 14
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Prof. Dr.
Mehmet Birhan YILMAZ (Başkan)
Prof. Dr.
Okan Onur TURGUT
Prof. Dr.
Ahmet YILMAZ
Doç. Dr.
Hekim KARAPINAR
Yrd. Doç. Dr.
Hasan YÜCEL
Yrd. Doç. Dr.
Ali ZORLU
Prof. Dr.
Suat TOPAKTAŞ (Başkan)
Prof. Dr.
Ertuğrul BOLAYIR
Doç. Dr.
Özlem KAYIM YILDIZ
Doç. Dr.
Hatice BALABAN
Yrd. Doç. Dr.
Burhanettin ÇİĞDEM
Prof. Dr.
Bülent TURGUT (Başkan)
Prof. Dr.
Taner ERSELCAN
Yrd. Doç. Dr.
Zekiye ÖZKAN HASBEK
Prof. Dr.
Nesim KUĞU (Başkan)
Doç. Dr.
Önder KAVAKCI
Yrd. Doç. Dr.
Derya Güliz MERT
Yrd. Doç. Dr.
Zekeriya YELBOĞA
Yrd. Doç. Dr.
Nuryıl YILMAZ
Yrd. Doç. Dr.
Birsen YÜCEL (Başkan)
Prof. Dr.
Orhan SOLAK (Başkan)
Prof. Dr.
Mübeccel ARSLAN
Prof. Dr.
Sema BULUT
Prof. Dr.
İbrahim ÖZTOPRAK
Prof. Dr.
Cesur GÜMÜŞ
Prof. Dr.
Hulusi EĞİLMEZ
Doç. Dr.
Mehmet Haydar ATALAR
Yrd. Doç. Dr.
İsmail ŞALK
Yrd. Doç. Dr.
Bilge ÖZTOPRAK
Prof. Dr.
Kemal YILDIRIM (Başkan)
Prof. Dr.
Ahmet Serdar SOYDAN
Prof. Dr.
Şahin YILDIRIM
Prof. Dr.
İhsan BAĞCİVAN
Doç. Dr.
Bülent SARAÇ
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet ALTUN
2014–2015 Eğitim Rehberi 15
Tıbbi Genetik
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
Başkan:
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr.
Malik Ejder VURAL (Başkan)
Yrd. Doç. Dr.
Hande KÜÇÜKKURTULGAN
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Metin ŞEN
Atilla KURT
Esat KORĞALI
Prof. Dr.
Caner MİMAROĞLU (Başkan)
Prof. Dr.
Sinan GÜRSOY
Prof. Dr.
Kenan KAYGUSUZ
Doç. Dr.
İclal ÖZDEMİR KOL
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Cevdet DÜGER
Ahmet Cemil İSBİR
Prof. Dr.
Özen KARADAĞ (Başkan)
Prof. Dr.
Mehmet Fikret ERGÜNGÖR
Prof. Dr.
Ünal ÖZÜM
Yrd. Doç. Dr.
Burçak SÖYLEMEZ
Yrd. Doç. Dr.
Levent CANKORKMAZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr.
Cengiz GÜNEY
Prof. Dr.
Metin ŞEN (Başkan)
Prof. Dr.
Mustafa TURAN
Prof. Dr.
Kürşat KARADAYI
Prof. Dr.
Ömer TOPÇU
Prof. Dr.
Erol KİSLİ
Doç. Dr.
Atilla KURT
Yrd. Doç. Dr.
Sinan SOYLU
Prof. Dr.
Melih KAPTANOĞLU (Başkan)
Doç. Dr.
Ekber ŞAHİN
Doç. Dr.
Şule KARADAYI
Prof. Dr.
M. Kemal ARICI (Başkan)
Prof. Dr.
Ayşen TOPALKARA
Prof. Dr.
Haydar ERDOĞAN
Doç. Dr.
M. İlker TOKER
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe VURAL ÖZEÇ
Ayhan DURSUN
Yrd. Doç. Dr.
2014–2015 Eğitim Rehberi 16
Prof. Dr.
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik Rekons. ve Estetik Cerrahi
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Ali ÇETİN (Başkan)
Prof. Dr.
Ali YANIK
Prof. Dr.
Meral ÇETİN
Doç. Dr.
Ayşe Gonca İMİR YENİCESU
Yrd. Doç. Dr.
Özlem BOZOKLU AKKAR
Yrd. Doç. Dr.
Çağlar YILDIZ
Yrd. Doç. Dr.
Savaş KARAKUŞ
Prof. Dr.
Öcal BERKAN (Başkan)
Doç. Dr.
Erhan ATAHAN
Doç. Dr.
Nurkay KATRANCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Özge KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr.
Sabahattin GÖKSEL
Doç. Dr.
Elif ALTUNTAŞ (Başkan)
Doç. Dr.
İsmail Önder UYSAL
Yrd. Doç. Dr.
Salim YÜCE
Yrd. Doç. Dr.
Mansur DOĞAN
Yrd. Doç. Dr.
Kasım DURMUŞ
Prof. Dr.
Okay BULUT (Başkan)
Prof. Dr.
Seyfi Gündüz TEZEREN
Doç. Dr.
Hayati ÖZTÜRK
Doç. Dr.
Zekeriya ÖZTEMUR
Yrd. Doç. Dr.
Seyran KILINÇ
Prof. Dr.
Sarper YILMAZ (Başkan)
Prof. Dr.
Şahande ELAGÖZ (Başkan)
Prof. Dr.
Handan AKER
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Fahrettin GÖZE
Hatice Reyhan EĞİLMEZ
Esin YILDIZ
Hatice ÖZER
Prof. Dr.
Semih AYAN (Başkan)
Prof. Dr.
Yener GÜLTEKİN
Prof. Dr.
Gökhan GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr.
Esat KORGALI
Ersin TUNCER
2014–2015 Eğitim Rehberi 17
2014-2015 EĞİTİM YILI EĞİTİM PROGRAMI
DÖNEM I
Ders kurulunun kodu ve adı
Hafta
AKTS Kredisi
TIP1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
10
17
TIP1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
8
12
TIP1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
7
14
TIP1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
8
17
DÖNEM II
TOPLAM
60
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
8
15
TIP2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
7
11
TIP2030 Solunum Sistemi Ders Kurulu
4
5
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
8
12
TIP2050 Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu
4
7
TIP2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
6
10
DÖNEM III
TOPLAM
60
TIP3010 Hastalıkların Biyolojik Temelleri-I
4
6
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri-II ve Enfeksiyon
4
6
TIP3030 Hastalıkların Biyolojik Temelleri-III ve Neoplazi
4
6
TIP3040 Solunum ve Dolaşım Sistemleri Ders Kurulu
5
7
TIP3050 Gastrointestinal ve Hemopoetik Sistemler Ders Kurulu
4
6
TIP3060 Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu
6
10
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Ders Kurulu
5
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıbbi Etik ve Deontoloji ve Acil ve
İlkyardım Ders Kurulu
6
TIP3090 Klinik Uygulamalara Giriş Ders Kurulu
2
TOPLAM
7
10
2
60
2014–2015 Eğitim Rehberi 18
DÖNEM IV
Stajın Kodu ve Adı
Hafta
AKTS Kredisi
TIP4002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8
12
TIP4014 Çocuk Cerrahisi
2
3
TIP4003 Genel Cerrahi
5
7
TIP4007 Göğüs Hastalıkları
3
5
TIP4001 İç Hastalıkları
7
10
TIP4004 Kadın Hastalıkları ve Doğum
7
10
TIP40015 Kanıta Dayalı Tıp
1
2
TIP4011 Kardiyoloji
3
5
TIP4013- TIP4014 Nükleer Tıp / Radyasyon Onkolojisi seçmeli
1
2
TIP4012 Radyodiagnostik
3
5
TOPLAM
DÖNEM V
TIP5015Adli Tıp
60
1,5
3
TIP5008 Anestezioloji ve Reanimasyon
3
5
TIP5003 Beyin ve Sinir Cerrahisi
2
3
TIP5001 Dermatoloji
3
5
TIP5010 Enfeksiyon Hastalıkları
3
5
TIP5011 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
3
5
TIP5006 Göz Hastalıkları
3
5
TIP5012 Klinik Farmakoloji
1
1
TIP5007 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
3
5
TIP5004 Nöroloji
3
5
TIP5002 Ortopedi ve Travmatoloji
3
5
TIP5009 Psikiyatri
3
5
1,5
3
3
5
TIP5017-TIP5018 Kalp-Damar / Plastik Cerrahi Seçmeli
TIP5005 Üroloji
DÖNEM VI
TOPLAM
60
TIP6004 Acil Tıp
2 ay
10
TIP6001 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2 ay
10
TIP6002 İç Hastalıkları
2 ay
10
TIP6005 Halk Sağlığı
1 ay
5
TIP6041 Aile Hekimliği
1 ay
5
TIP6003 Kadın Hastalıkları ve Doğum
1 ay
5
Cerrahi seçmeli*
1 ay
5
TIP6006 Psikiyatri
1 ay
5
Dahili Seçmeli**
1 ay
5
TOPLAM
60
2014–2015 Eğitim Rehberi 19
* Cerrahi seçmeli kapmasındaki staj kodları ve isimleri
TIP6019 Beyin ve Sinir Cerrahisi
TIP6037 Çocuk Cerrahisi
TIP6036 Göğüs Cerrahisi
TIP6009 Genel Cerrahi
TIP6024 Kalp ve Damar Cerrahisi
** Dahili seçmeli kapsamındaki staj kodları ve isimleri
TIP6033 Kardiyoloji
TIP6018 Nöroloji
TIP6032 Enfeksiyon Hastalıkları
TIP6008 Deri ve Zührevi Hastalıklar
TIP6025 Göğüs Hastalıkları
TIP6039 Nükleer Tıp
2014–2015 Eğitim Rehberi 20
2014–2015 EĞİTİM YILI AKADEMİK TAKVİM
Ders kurulunun başlaması
22 Eylül 2014
Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Ders kurulu sınavı
28 Kasım 2014
Ders kurulunun başlaması
1 Aralık 2014
Ders kurulu sınavı
22 Ocak 2015
Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Güz dönemi PDÖ SINAVI
DÖNEM I
Yarı Yıl Tatili
8 Aralık 2014
26 Ocak – 06 Şubat 2015
Bahar dönemi PDÖ SINAVI
2 Mart 2015
Ders kurulunun başlaması
9 Şubat 2015
Ders kurulu sınavı
3 Nisan 2015
Ders kurulunun başlaması
6 Nisan 2015
Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Ders kurulu sınavı
29 Mayıs 2015
Final Sınavı
26 Haziran 2015
Bütünleme Sınavı
28 Temmuz 2015
2014–2015 Eğitim Rehberi 21
Ders kurulunun başlaması
Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Solunum Sistemi Ders Kurulu
Ders kurulu teorik sınav
07 Kasım 2014
Ders kurulunun başlaması
10 Kasım 2014
Güz dönemi PDÖ Sınavı
17 Kasım 2014
Ders kurulu teorik sınav
26 Aralık 2014
Ders kurulunun başlaması
29 Aralık 2014
Ders kurulu teorik sınav
DÖNEM II
Ders kurulunun başlaması
9 Şubat 2015
Ders kurulu teorik sınav
3 Nisan 2015
Bahar dönemi PDÖ Sınavı
Ders kurulunun başlaması
Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu
Ders kurulu teorik sınav
Ders kurulunun başlaması
Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
23 Ocak 2015
26 Ocak - 06 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
Metabolizma Ders Kurulu
08 Eylül 2014
Ders kurulu teorik sınav
16 Şubat 2015
6 Nisan 2015
30 Nisan 2015
4 Mayıs 2015
12 Haziran 2015
Final Sınavı
10 Temmuz 2015
Bütünleme Sınavı
07 Ağustos 2015
2014–2015 Eğitim Rehberi 22
Ders kurulunun başlaması
08 Eylül 2014
Ders kurulu teorik sınav
02 Ekim 2014
Güz dönemi PDÖ Sınavı
20 Ekim 2014
Hastalıkların Biyolojik Temelleri-II ve
Enfeksiyon Ders Kurulu
Ders kurulunun başlaması
06 Ekim 2014
Ders kurulu teorik sınav
18 Kasım 2014
Hastalıkların Biyolojik Temelleri-III ve
Neoplazi Ders Kurulu
Ders kurulunun başlaması
19 Kasım 2014
Ders kurulu teorik sınav
12 Aralık 2014
Ders kurulunun başlaması
15 Aralık 2014
Hastalıkların Biyolojik Temelleri-I
Ders Kurulu
DÖNEM III
Solunum ve Dolaşım Sistemleri Ders Kurulu
Gastrointestinal ve Hemopoetik Sistemler
Ders Kurulu
Ders kurulu teorik sınav
14 Ocak 2015
Ders kurulunun başlaması
15 Ocak 2015
Ders kurulu teorik sınav
17 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
Endokrin ve Ürogenital Sistemler
Ders Kurulu
Sinir Sistemi, Psikiyatri ve
Kas-İskelet Sistemleri Ders Kurulu
Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıbbi Etik ve
Deontoloji ve Acil ve İlkyardım D. K.
Klinik Uygulamalara Giriş Ders Kurulu
bbbaşlaması
26 Ocak – 06 Şubat 2015
Ders kurulunun başlaması
18 Şubat 2015
Ders kurulu teorik sınav
20 Mart 2015
Ders kurulunun başlaması
23 Mart 2015
Ders kurulu teorik sınav
28 Nisan 2015
Bahar dönemi PDÖ Sınavı
30 Mart 2015
Ders kurulunun başlaması
29 Nisan 2015
Ders kurulu teorik sınav
6 Haziran 2015
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulu sınav
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı
8 Haziran 2015
19 Haziaran 2015
15 Temmuz 2015
11 Ağustos 2015
20 NİSAN
26 HAZİRAN
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
Göğüs Hastalıkları 3
İç Hastalıkları 3
II
I
Çocuk Cerrahisi 2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2
III
Radyoloji 4
Kadın Hastalıklar ve Doğum 4
IV
Kardiyoloji 1
Seçmeli (Nükleer Tıp / Radyasyon
Onkolojisi) 1
Kanıta Dayalı Tıp 1
Genel Cerrahi
*Göğüs Hastalıkları
Nükleer Tıp /Radyasyon Onk.
Genel Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Kanıta Dayalı Tıp
Kardiyoloji
İç Hastalıkları
Radyoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
YARIYIL TATİLİ
I
DÖNEM IV*
26 OCAK
06 ŞUBAT
II
17 KASIM
23 OCAK
III
08 EYLÜL
14 KASIM
9 ŞUBAT
17 NİSAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 23
: 3 hafta
: 1 hafta
: 5 hafta
: 2 hafta
: 8 hafta
: 1 hafta
: 3 hafta
: 7 hafta
: 3 hafta
: 7 hafta
1
Staj programının, ilk 3 haftasında Kardiyoloji stajı ve 1 haftasında Nükleer Tıp stajı ya da Radyasyon onkolojisi stajından bir
tanesini ve 1 hafta Kanıta Dayalı Tıp Stajını alacaktır daha sonra öğrenciler 5 haftalık Genel Cerrahi stajını alacaklardır.
2
Staj programının ilk 2 haftasında Çocuk Cerrahisi stajı alınacaktır, daha sonra öğrenciler 8 haftalık günlük Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları stajını alacaklardır.
3
Staj programının ilk 3 haftasında Göğüs Hastalıkları stajı alınacaktır, daha sonra öğrenciler 7 haftalık İç Hastalıkları stajını
alacaklardır.
4
Staj programının ilk 3 haftasında Radyoloji stajı alınacaktır, daha sonra öğrenciler 7 haftalık Kadın-Doğum stajını
alacaklardır.
Bütünleme tarihleri:
Kardiyoloji
Nükleer Tıp/Radyasyon Onk.
Genel Cerrahi
Radyoloji
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Göğüs Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
İç Hastalıkları
Kanıta Dayalı Tıp
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
: 13 Temmuz 2014
: 16 Temmuz 2014
: 15 Temmuz 2014
: 23 Temmuz 2014
: 14 Temmuz 2014
: 22 Temmuz 2014
: 20 Temmuz 2014
: 24 Temmuz 2014
: 16 Temmuz 2013
: 21 Temmuz 2013
13 EKİM
21 KASIM
24 KASIM
02 OCAK
05 OCAK
23 OCAK
9 ŞUBAT
27 ŞUBAT
02 MART
10 NİSAN
13 NİSAN
22 MAYIS
Nöroloji 2
Klinik Farmakoloji 3
Beyin & Sinir Cerrahisi 3
I
IV
V
IV
IV
III
II
Ortopedi 2
FTR 2
II
I
VI
V
V
IV
III
Anesteziyoloji Reanimasyon 2
Dermatoloji 3
III
II
I
VI
VI
V
IV
Enfeksiyon Hastalıkları 2
Göz Hastalıkları2
IV
III
II
I
I
VI
V
Adli Tıp 1 / Seçmeli *1
Psikiyatri 2
V
IV
III
II
II
I
VI
KBB 2
Üroloji 2
VI
V
IV
III
III
II
I
#
YARIYIL TATİLİ
DÖNEM V#, *
26 OCAK
06 ŞUBAT
01 EYLÜL
10 EKİM
2014–2015 Eğitim Rehberi 24
Öğrenci grupları altışar haftalık dönemler içerisinde önce üçer haftalık staj ya da staj kümesinden birincisini, daha sonra
üçer haftalık staj ya da staj kümesinden ikincisini alır.
*
Seçim Kalp-Damar Cerrahisi ve Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi arasından yapılır
1
Öğrenci grupları üç haftalık dönem içerisinde önce eğitim süresi 8 iş günü olan Adli Tıp stajını daha sonra eğitim süresi 7 iş
günü olan seçmeli stajını alır.
2
Üç haftalık staj.
3
Öğrenci grupları üç haftalık dönem içerisinde önce eğitim süresi 5 iş günü olan Klinik Farmakoloji stajını daha sonra
eğitim süresi 10 iş günü olan Beyin ve Sinir Cerrahisi stajını alır.
Bütünleme tarihleri:
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Göz Hastalıkları
Psikiyatri
FTR
İnfeksiyon Hastalıkları
Dermatoloji
K.B.B.
Anesteziyoloji ve Rean.
Üroloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Klinik Farmakoloji
Adli Tıp
Seçmeli
: 01 HAZİRAN 2014
: 02 HAZİRAN 2014
: 03 HAZİRAN 2014
: 04 HAZİRAN 2014
: 05 HAZİRAN 2014
: 08 HAZİRAN 2014
: 09 HAZİRAN 2014
: 10 HAZİRAN 2014
: 11 HAZİRAN 2014
: 12 HAZİRAN 2014
: 15 HAZİRAN 2014
: 16 HAZİRAN 2014
: 17 HAZİRAN 2014
: 18 HAZİRAN 2014
1 TEMMUZ
31 AĞUSTOS
1 EYLÜL
31 EKİM
1 KASIM
31 ARALIK
1 OCAK
28 ŞUBAT
1 MART
30 NİSAN
1 MAYIS
30 HAZİRAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 25
I
II
III
IV
V
VI
Halk Sağlığı + Aile Hekimliği
VI
I
II
III
IV
V
Psikiyatri + Dahili Seçmeli
V
VI
I
II
III
IV
İç Hastalıkları
IV
V
VI
I
II
III
Kadın Hastalıkları ve Doğum +Cerrahi Seçmeli
III
IV
V
VI
I
II
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
II
III
IV
V
VI
I
DÖNEM VI
Acil Tıp
2014–2015 Eğitim Rehberi 26
DÖNEMLERE GÖRE DERS PROGRAMLARI
2014–2015 Eğitim Rehberi 27
DÖNEM I
2014–2015 Eğitim Rehberi 28
DÖNEM I
TIP 1010 TEMEL BİLGİLER DERS KURULU I
22 Eylül- 28 Kasım 2014
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
BİYOİSTATİSTİK
14
-
14
TEMEL- ORGANİK KİMYA
29
2X2
33
TIBBİ BİYOLOJİ
22
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (PSİKİYATRİ)
14
-
14
TIP TARİHİ VE ETİK
25
-
25
TIBBİ GENETİK
4
-
4
TIBBİ TERMİNOLOJİ (ANATOMİ)
20
-
20
İLK VE ACİL YARDIM
10
-
10
-
9X4
36
FELSEFE
06
-
06
SOSYOLOJİ
04
-
04
-
8X2
16
TÜRK DİLİ
16
-
16
ATATÜRK İLKELERİ
16
-
16
İNGİLİZCE
16
-
16
TOPLAM
195
56
252
TEMEL TIBBİ BECERİLER
BİLGİSAYAR (TIP EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DERSİ)
22
Ders Kurulu I
Amaç:
Bu komitenin amacı istatistik, organik kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, bilgisayarın tıbbi uygulama alanları, tıp tarihi ve etik
ile acil tıp konularında temel kavramları öğretmektir.
Öğrenim hedefleri:
Bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci;
 Cerrahi el yıkama, steril eldiven, kep-maske giyme-çıkarmayı, ilaç hazırlama ve enjeksiyon yapmayı, nabız almayı
ve ateş ölçmeyi öğrenmeli,
 Temel kimya bilgilerini hatırlamaları ve bunları organik kimyanın temel bilgileri ile harmanlayabilmeli,
 Etiğin tarihsel gelişimi ve etik karar verme süreci ile ilgili bilgi edinebilmeli
 Temel yaşam desteği verme ve travmalı hastaya yaklaşım konusunda konusunda bilgi sahibi olabilmeli
 Bilgisayarın Tıp ile ilgili alanlardaki kullanımına dair bilgi sahibi olabilmeli
 Tıp ile ilgili temel terminolojik kavramları öğrenebilmeli
 Temel istatistik kavramları öğrenebilmeli, verileri düzenleyip tanımlayıcı istatistik verilerini çıkarabilmeli
 ASM ve TSM’lerin görevleri ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli.
 Hücrenin temel yapıları hakkında bilgi sahibi olabilmeli.
2014–2015 Eğitim Rehberi 29
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Salı
Serbest Çalışma
22-26 Eylül
Çarşamba
TTB Grup I-II
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Etik kavramı ve diğer
kavramlarla ilişkisi
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Etik kavramı ve diğer
kavramlarla ilişkisi
10:10
11:00
Açılış Tanışma
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Organik Kimyaya Giriş
11:10
12:00
13:00
13:50
14:00
14:50
Açılış Tanışma
Kenan Çelik
Organik Kimya
Geleneksel
Beyaz Önlük Giyme
Töreni
Geleneksel
Beyaz Önlük Giyme
Töreni
TTB Grup I-II
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Akademik Yılın 1. Haftası
Perşembe
Kimyasal bağlar
Serbest Çalışma
Kenan Çelik
Organik Kimya
Kimyasal bağlar
Dönem Temsilcisi ve
Yardımcısı Seçimi
Kenan Çelik
Organik Kimya
Etiğin tarihsel süreci ve
etiğin gerekliliği
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
TTB Grup I-II
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Etiğin tarihsel süreci ve
etiğin gerekliliği
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Atomun Yapısı Ve Karbon
Atomunun Özellikleri
Cuma
Su ve biyolojik işlevleri
Kenan Çelik
Organik Kimya
Su ve biyolojik işlevleri
Kenan Çelik
Organik Kimya
Temel Yaşam Desteği
(Erişkin- Çocuk)
Türk Dili
İngilizce
Kenan Çelik
Organik Kimya
F. Mutlu Kukul Güven
İlk ve Acil Yardım I
Atomun Yapısı Ve Karbon
Atomunun Özellikleri
Temel Yaşam Desteği
(Erişkin- Çocuk)
Türk Dili
Kenan Çelik
Organik Kimya
İngilizce
F. Mutlu Kukul Güven
İlk ve Acil Yardım II
15:00
15:50
Geleneksel
Beyaz Önlük Giyme
Töreni
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Geleneksel
Beyaz Önlük Giyme
Töreni
Serbest Çalışma
Atatürk ilkeleri ve devrim
tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 30
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
Salı
29 Eylül- 3 Ekim
Çarşamba
Akademik Yılın 2. Haftası
Perşembe
Cuma
Davranış Bilimlerine Giriş
ve Sistem Kavramı
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATİL
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Davranış Bilimlerine Giriş
ve Sistem Kavramı
09:10
10:00
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Tıbbi terminoloji
10:10
11:00
Mehmet Çimen
Anatomi
Tıbbi terminoloji
11:10
12:00
Mehmet Çimen
Anatomi
13:00
13:50
Biyoistatistik Dersinin
Amacı
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Biyoistatistik Dersinin
Amacı
Alkanlar, Genel
Özellikleri, Adlandırma
ve Reaksiyonları
Kenan Çelik
Organik Kimya
Alkanlar, Genel
Özellikleri, Adlandırma
ve Reaksiyonları
Kenan Çelik
Organik Kimya
Alkenlar, Genel
Özellikleri, Adlandırma
Kenan Çelik
Organik Kimya
Etik ilkeleri Bağlamında
vaka tartışmaları
14:00
14:50
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Etik ilkeleri Bağlamında
vaka tartışmaları
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 31
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
08:10
09:00
6 Ekim - 10 Ekim
Salı
TATİL
Çarşamba
TATİL
TTB Grup III-IV
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Akademik Yılın 3. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Aydınlatılmış onam
Alkinler, Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Aydınlatılmış onam
Alkinler, Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
09:10
10:00
TATİL
TATİL
TTB Grup III-IV
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
10:10
11:00
TATİL
TATİL
TTB Grup III-IV
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
11:10
12:00
TATİL
TATİL
TTB Grup III-IV
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
13:00
13:50
Alkenler, Genel
Özellikleri, Adlandırma
ve Reaksiyonları
TATİL
TATİL
Türk Dili
İngilizce
Kenan Çelik
Organik Kimya
14:00
14:50
TATİL
TATİL
Türk Dili
Alkenler, Genel
Özellikleri, Adlandırma
ve Reaksiyonları
İngilizce
Kenan Çelik
Organik Kimya
15:00
15:50
TATİL
TATİL
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
16:00
16:50
TATİL
TATİL
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 32
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
Salı
Tıbbi terminoloji
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Canlı Sistemler,
Homeostazis,
Heterostazis
TTB Grup V-VI
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Tıbbi terminoloji
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Tıbbi terminoloji
Alkoller, Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
TTB Grup V-VI
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Felsefe
Tıbbi felsefe
09:10
10:00
Felsefe
10:10
11:00
Tıbbi terminoloji
14:00
14:50
Perşembe
TTB Grup V-VI
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
08:10
09:00
13:00
13:50
Çarşamba
Akademik Yılın 4. Haftası
Canlı Sistemler,
Homeostazis,
Heterostazis
Tıbbi felsefe
11:10
12:00
13 Ekim – 17 Ekim
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Alkoller, Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Verilerin Düzenlenmesi,
Frekans ve Tanımlayıcı
Ölçüler
Eterler, genel özellikleri,
adlandırma
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Verilerin Düzenlenmesi,
Frekans ve Tanımlayıcı
Ölçüler
Etik Kuralları ve Görevleri
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
Cerrahi el yıkama, steril
eldiven giyme-çıkarma,
kep-maske
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Türk Dili
Felsefe
Felsefe ve Tıp
Felsefe
Fenoller, Genel
Özellikleri, Adlandırma
Ve Reaksiyonları
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Etik Karar Verme Süreci
Fenoller, Genel
Özellikleri, Adlandırma
Ve Reaksiyonları
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Sevtap Bakır
Organik Kimya
Travmalı hastaya
yaklaşım, triaj
Çoklu travma hastasına
yaklaşım
İngilizce
Şevki Hakan Eren
İlk ve Acil Yardım
Türk Dili
Travmalı hastaya
yaklaşım, triaj
Çoklu travma hastasına
yaklaşım
İngilizce
Şevki Hakan Eren
İlk ve Acil Yardım
Davranışın Nörobiyolojik
Kökenleri
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
DEKANLA SÖYLEŞİ
Felsefe ve Tıp
Etik Karar Verme Süreci
Canlı Davranış düzeyleri
15:00
15:50
Cuma
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Davranışın Nörobiyolojik
Kökenleri
16:00
16:50
DEKANLA SÖYLEŞİ
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
2014–2015 Eğitim Rehberi 33
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
20 Ekim – 24 Ekim
Salı
Çarşamba
Hücre Zarı ve Moleküler
Yapısı I
Ortalamalar, Çeyrek ve
Yüzdelikler
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Hücre Zarı ve Moleküler
Yapısı I
Ortalamalar, Çeyrek ve
Yüzdelikler
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Tıbbi terminoloji
Sterokimya Optikçe Aktif
Bileşikler
Mehmet Çimen
Anatomi
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Tıbbi terminoloji
Sterokimya Optikçe Aktif
Bileşikler
Mehmet Çimen
Anatomi
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Yaygınlık Ölçüleri,
Standart Sapma, Değişim
Katsayısı
Hücre Zarı ve Moleküler
Yapısı II
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:00
13:50
Hafize Sezer
Biyoistatistik
14:00
14:50
Varyans, Standart Hata,
Evren Oranı Güven
Sınırları
16:00
16:50
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup IV-III
Nabız, kan basıncı,
aksiller ve
oral ateş ölçümü
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Perşembe
İnsan Doğası ve Felsefe
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Felsefe
Hücre İçi Membran
Sistemleri I
İnsan Doğası ve Felsefe
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Felsefe
TTB Grup IV-III
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Aminler
Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Karboksilik Asitler Ve
Türevleri, Aromatik
Bileşikler
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
TTB Grup IV-III
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Aminler
Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Karboksilik Asitler Ve
Türevleri, Aromatik
Bileşikler
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Türk Dili
Çevresel acillere
yaklaşım, hipotermi,
Yanıklar, Boğulma,
CO zehirlenmesi
İngilizce
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Yusuf Kenan Tekin
İlk ve Acil Yardım
Hücre Zarı ve Moleküler
Yapısı II
Yanıklar, Boğulma,
CO zehirlenmesi
Tıbbi terminoloji
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Tıp ve Tarihi Arasındaki
ilişki
Tıbbi terminoloji
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
İngilizce
Yusuf Kenan Tekin
İlk ve Acil Yardım
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Tıp ve Tarihi Arasındaki
ilişki
Cuma
Hücre İçi Membran
Sistemleri I
Türk Dili
Hafize Sezer
Biyoistatistik
15:00
15:50
TTB Grup IV-III
Nabız, kan basıncı,
aksiller ve
oral ateş ölçümü
Akademik Yılın 5. Haftası
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Aldehit ve Ketonlar
Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Aldehit ve Ketonlar
Genel Özellikleri,
Adlandırma ve
Reaksiyonları
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
2014–2015 Eğitim Rehberi 34
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
08:10
09:00
TTB Grup VI-V
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
27 Ekim– 31 Ekim
Salı
Çarşamba
Perşembe
Zehirlenmelere Yaklaşım
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Yusuf Kenan Tekin
İlk ve Acil Yardım
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Hücre İçi Membran
Sistemleri II
Psikoloji
F. Mutlu Kukul Güven
İlk ve Acil Yardım
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Tıp Etiği Kodları,
Bilgilendirme ve Mevzuat
Tıp Evrimine
Genel Bir Bakış
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Etiği Kodları,
Bilgilendirme ve Mevzuat
Tıp Evrimine
Genel Bir Bakış
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Protein Yönlendirme
TATİL
TATİL
İngilizce
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Hücre İçi Membran
Sistemleri II
14:00
14:50
Kanamalı hastaya
Yaklaşım (Dış)
TATİL
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
13:00
13:50
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
TATİL
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup VI-V
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Psikoloji
TATİL
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup VI-V
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Cuma
TATİL
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup VI-V
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Akademik Yılın 6. Haftası
Protein Yönlendirme
TATİL
TATİL
İngilizce
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Hücre Çekirdeği ve
Kromatin Yapısı
15:00
15:50
Serbest Çalışma
TATİL
TATİL
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Hücre Çekirdeği ve
Kromatin Yapısı
16:00
16:50
Serbest Çalışma
TATİL
TATİL
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 35
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
3 Kasım –7 Kasım
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
TTB Grup II-I
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Bilinç
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Modern Tıbbın Doğuşu
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Modern Tıbbın Doğuşu
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
TTB Grup II-I
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup II-I
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup II-I
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Tıbbi terminoloji
Serbest Çalışma
Muhittin Sönmez
Anatomi
Sağlık
Sosyolojisi I
Sağlık
Sosyolojisi I
Sosyoloji
Sosyoloji
Sağlık
Sosyolojisi I
Sağlık
Sosyolojisi I
Sosyoloji
Sosyoloji
İngilizce
İlhan Korkmaz
İlk ve Acil Yardım
Hücre İçi İskelet
Sistemleri I
Serbest Çalışma
Cuma
Tıbbi terminoloji
Türk Dili
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
14:00
14:50
Perşembe
TA Ölçümü ve HT
sınıflaması
Hücre İçi İskelet
Sistemleri I
13:00
13:50
Akademik Yılın 7. Haftası
Hipotermi
Türk Dili
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
İngilizce
İlhan Korkmaz
İlk ve Acil Yardım
Hücre İçi İskelet
Sistemleri II
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Hücre İçi İskelet
Sistemleri II
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 36
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Genetik Terminoloji
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Genetik Terminoloji
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
10:10
11:00
11:10
12:00
13:00
13:50
14:00
14:50
10 Kasım - 14 Kasım
Tıbbi terminoloji
Anadolu Selçuklu
Döneminde Tıp
Mehmet Çimen
Anatomi
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Tıbbi terminoloji
Anadolu Selçuklu
Döneminde Tıp
Mehmet Çimen
Anatomi
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Örneklem, Örnekleme Ve
Yöntemleri İle İlgili
Konular
Hücreler Arası
Etkileşimler
TTB Grup V-VI
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Akademik Yılın 8. Haftası
Perşembe
Örneklem Büyüklüğünün
Saptanması
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Duyum ve Algı
Önder Kavakcı
Psikiyatri
Örneklem Büyüklüğünün
Saptanması
Duyum Ve Algı
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Önder Kavakcı
Psikiyatri
Tek Gen Kalıtımı
Osmanlı’da Tıp
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Osmanlı’da Tıp
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Tek Gen Kalıtımı
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Tıbbi terminoloji
Türk Dili
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Örneklem, Örnekleme Ve
Yöntemleri İle İlgili
Konular
Hücreler Arası
Etkileşimler
İngilizce
Muhittin Sönmez
Anatomi
Tıbbi terminoloji
Türk Dili
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Hücreler Arası Madde
(ECM)
Mendelien Kalıtım
Kuralları
15:00
15:50
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Hücreler Arası Madde
(ECM)
Mendelien Kalıtım
Kuralları
16:00
16:50
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Cuma
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
İngilizce
Muhittin Sönmez
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 37
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
Duygular ve Heyecanlar
08:10
09:00
Nesim Kuğu
Psikiyatri
Duygular Ve Heyecanlar
09:10
10:00
Nesim Kuğu
Psikiyatri
17 Kasım –21 Kasım
Salı
Çarşamba
Asitler, Bazlar Ve
Tamponlar
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Asitler, Bazlar Ve
Tamponlar
Yavuz Siliğ
Organik Kimya
Tıbbi terminoloji
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Muhittin Sönmez
Anatomi
Tıbbi terminoloji
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Muhittin Sönmez
Anatomi
Tablo ve Grafik Yapım
Yöntemi
13:00
13:50
Türkiye’de Sağlık
Hizmetlerinin Başlangıcı
Cumhuriyet Dönemi
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Tablo ve Grafik Yapım
Yöntemi
Türkiye’de Sağlık
Hizmetlerinin Başlangıcı
Cumhuriyet Dönemi
14:00
14:50
Hafize Sezer
Biyoistatistik
TTB Grup I-II
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Akademik Yılın 9. Haftası
Perşembe
Cuma
Tıbbi terminoloji
Muhittin Sönmez
Anatomi
Tıbbi terminoloji
Muhittin Sönmez
Anatomi
TTB Grup III-IV
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup III-IV
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
LAB: Asit-Baz Titrasyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
BİYOKİMYA
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
LAB: Asit-Baz Titrasyon
TTB Grup III-IV
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
BİYOKİMYA
Grup I
Grup I
TTB Grup III-IV
İlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), İM
Enjeksiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
LAB: Asit-Baz Titrasyon
Türk Dili
Grup II
İngilizce
BİYOKİMYA
LAB: Asit-Baz Titrasyon
Türk Dili
Gülay Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik
Grup II
İngilizce
BİYOKİMYA
Kök Hücre Biyolojisi
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Kök Hücre Biyolojisi
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 38
TIP 1010 Temel Bilgiler Ders Kurulu I
Pazartesi
Salı
24 Kasım – 28 Kasım
Çarşamba
Akademik Yılın 10. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
ASM-TSM tanıtımı/
CÜ Hatanesi tanıtımı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15 : 00
Ders Kurulu Teorik Sınav
2014–2015 Eğitim Rehberi 39
I. DERS KURULU SORU DAĞILIMI
DERSLER
SORU SAYISI
SORU SIRASI
BİYOİSTATİSTİK
10
01–10
TEMEL-ORGANİK KİMYA
20
11–30
TIBBİ BİYOLOJİ
14
31–44
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
10
45–54
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ
16
55–70
TIBBİ GENETİK
3
71–73
TIBBİ TERMİNOLOJİ
14
74–87
İLK VE ACİL YARDIM
7
88–94
FELSEFE
4
95–98
2
100
99–100
SOSYOLOJİ
TOPLAM
100
2014–2015 Eğitim Rehberi 40
DÖNEM I
TIP 1020 TEMEL BİLGİLER DERS KURULU II
1 Aralık 2014- 22 Ocak 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
BİYOİSTATİSTİK
14
-
14
TIBBİ BİYOLOJİ
26
-
26
TIBBİ GENETİK
4
2
06
TIBBİ BİYOKİMYA
25
2X3
31
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
16
-
16
ANTROPOLOJİ
08
-
08
TEMEL TIBBİ BECERİLER
-
24
24
BİLGİSAYAR (TIP EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DERSİ)
-
12
12
TÜRK DİLİ
12
-
12
ATATÜRK İLKELERİ
12
-
12
İNGİLİZCE
12
-
12
TOPLAM
129
44
173
PDÖ
Ders Kurulu II
Amaç:
Bu komitenin amacı protein, karbonhidratlar, lipitler ve enzimlerin sınıflandırmalarını, temel yapılarını ve özelliklerini
kavratmak, hücre iskelet sistemi ve hücreler arası etkileşimleri öğretmek, verilerin dağılışları ile ilgili bilgi vermek ve temel
laboratuvar ile tıbbi uygulamaları öğrenmesini sağlamaktır.
Öğrenim hedefleri:
Bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci;
 IV. enjeksiyon yapabilmeli, serum takabilmeli, sargı ve bandaj yapabilmeli, triaj hakkında ve tıbbi atıkların nasıl
uzaklaştırılacağı hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
 Protein, karbonhidratlar ve lipitlerin sınıflandırmalarını, temel yapı ve özelliklerini bilmelidir.
 Enzimlerin yapısını bilmeli ve enzim kinetiği hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
 Verilerin dağılımları hakkında bilgi sahibi olabilmeli, bu bilgiyi verilerin analizinde kullanabilmelidir.
 Hücre iskelet sistemi ve hücreler arası etkileşimler hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
 Genetik materyaller ile ilgili temel bilgileri edinebilmeli, DNA ve RNA’nın transkripsiyonu ve önemi hakkında bilgi
sahibi olabilmelidir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 41
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
Salı
1 Aralık – 5 Aralık
Çarşamba
Akademik Yılın 11. Haftası
Perşembe
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PDÖ
Uygulaması
I. Oturum
PDÖ
Uygulaması
II. Oturum
Cuma
PDÖ
Uygulaması
III. Oturum
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 42
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
8 Aralık – 12 Aralık
Salı
Çarşamba
Öğrenme
08:10
09:00
10:10
11:00
PDÖ SINAVI
PDÖ SINAVI
Amino Asitler
(Sınıflandırma, Özellikleri
ve Kimyasal Tepkimeleri)
Amino Asitler
(Sınıflandırma, Özellikleri
ve Kimyasal Tepkimeleri)
Sevtap Bakır
Biyokimya
İnsan Genom
Organizasyonu
13:00
13:50
Proteinler
(Peptitler ve Dizi
Analizleri)
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Sevtap Bakır
Biyokimya
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
Serbest Çalışma
Önder Kavakcı
Psikiyatri
Sevtap Bakır
Biyokimya
11:10
12:00
Cuma
Serbest Çalışma
Önder Kavakcı
Psikiyatri
PDÖ SINAVI
Perşembe
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
Serbest Çalışma
Öğrenme
09:10
10:00
Akademik Yılın 12. Haftası
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
İnsan Genom
Organizasyonu
14:00
14:50
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
PDÖ SINAVI
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Sevtap Bakır
Biyokimya
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Proteinler (Sınıflandırma
ve Yapısal Özellikler)
Proteinler (Sınıflandırma
ve Yapısal Özellikler)
Selma Çetinkaya
Tıp
Tıp Eğitimi
Eğitimi
Sevtap Bakır
Biyokimya
Türk Dili
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
Türk Dili
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Sevtap Bakır
Biyokimya
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
Proteinler
(Peptitler ve Dizi
Analizleri)
Serbest Çalışma
DNA Molekülünün
Özellikleri
İngilizce
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
DNA Molekülünün
Özellikleri
İngilizce
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
TTB Grup IV-III
İV Enjeksiyon, Serum takma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
SelmaTarihi
Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
2014–2015 Eğitim Rehberi 43
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
Salı
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon, Serum takma
15 Aralık - 19 Aralık
Çarşamba
Düşünme ve Problem
Çözme
Serbest Çalışma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Nesim Kuğu
Psikiyatri
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon, Serum takma
Düşünme ve Problem
Çözme
TTB Grup VI-V
İV Enjeksiyon, Serum takma
09:10
10:00
11:10
12:00
Antropoloji
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon, Serum takma
Proteinler
(Yapı ve Fonksiyon
İlişkileri)
TTB Grup VI-V
İV Enjeksiyon, Serum takma
Sosyal/Kültürel
Antropoloji ve Biyolojik
Antropoloji
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Sevtap Bakır
Biyokimya
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Antropoloji
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Karbonhidratlar
Zeka, Psikoanalitik Kuram
Selma Çetinkaya
Tıp
Tıp Eğitimi
Eğitimi
Kenan Çelik
Biyokimya
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
TTB Grup VI-V
TTB Grup VI-V
İV Enjeksiyon, Serum takma
İV Enjeksiyon, Serum takma
Karbonhidratlar
Türk
Dili
Selma
Çetinkaya
Selma Çetinkaya
Tıp Eği
Tıp Eğitimi
imi
Kenan Çelik
Biyokimya
TTB Grup VI-V
İV Enjeksiyon, Serum takma
Karbonhidratlar
Türk Dili
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Kenan Çelik
Biyokimya
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon, Serum takma
Selma Çetinkaya
Ziynet Çınar
Tıp Eğitimi
Biyoistatistik
Selma
Çetinkaya
Ziynet
Çınar
Tıp Eğitimi
Biyoistatistik
Proteinler (Sınıflandırma,
TTB Grup VI-V
Yapısal Özellikler,
İV Enjeksiyon, Serum takma
Peptitler Ve Dizi
Analizleri, Yapı
Sevtap Bakır
Biyokimya
RNA İşlevleri ve
Transkripsiyon
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
RNA İşlevleri ve
Transkripsiyon
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon,
Serum takma
Bellek
İngilizce
TTB Grup VI-V
İV Enjeksiyon, Serum takma
Serbest Çalışma
Selma Güliz
Çetinkaya
Derya
Mert
Tıp
Eğitimi
Psikiyatri
Atatürk İlkeleri ve Devrim
SelmaTarihi
Çetinkaya
Tıp Eğitimi
DNA Sentezi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
DNA Sentezi
Serbest Çalışma
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Zeka, Psikoanalitik Kuram
İngilizce
Bellek
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon,
Serum takma
Teorik Dağılışlar
15:00
15:50
Sosyal/Kültürel
Antropoloji ve Biyolojik
Antropoloji
Serbest Çalışma
Nesim Kuğu
Psikiyatri
TTB Grup II-I
İV Enjeksiyon, Serum takma
Teorik Dağılışlar
14:00
14:50
Cuma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Selma Çetinkaya
Tıp
Tıp Eğitimi
Eğitimi
13:00
13:50
Perşembe
TTB Grup VI-V
İV Enjeksiyon, Serum takma
08:10
09:00
10:10
11:00
Akademik Yılın 13. Haftası
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 44
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Savunma Düzenekleri
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Savunma Düzenekleri
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Nuryıl Yılmaz
Psikiyatri
Güdülemeli davranış
10:10
11:00
Önder Kavakcı
Psikiyatri
Güdülemeli davranış
11:10
12:00
Önder Kavakcı
Psikiyatri
22 Aralık – 26 Aralık
RNA’da Transkripsiyon
Sonrası Modifikasyonlar
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
RNA’da Transkripsiyon
Sonrası Modifikasyonlar
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
TTB Grup III-IV
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup III-IV
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TTB Grup III-IV
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Genetik Şifre, Protein
Sentezi ve
Modifikasyonlar
Lipoproteinler
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Yavuz Siliğ
Biyokimya
TTB Grup III-IV
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Genetik Şifre, Protein
Sentezi ve
Modifikasyonlar
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Lipoproteinler
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Lipitler
Serbest Çalışma
Türk Dili
İngilizce
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Önemlilik Testleri
Hakkında Genel Bilgiler
Lipitler
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Perşembe
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Önemlilik Testleri
Hakkında Genel Bilgiler
13:00
13:50
Akademik Yılın 14. Haftası
Türk Dili
İngilizce
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 45
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
29 Aralık - 2 Ocak
Salı
Çarşamba
Ruhsal Cinsel ve Ruhsal
Toplumsal Gelişim I
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Ruhsal Cinsel ve Ruhsal
Toplumsal Gelişim II
Ökaryotlarda Genetik
Kontrol Mekanizmaları
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Prokaryotlarda Genetik
Kontrol Mekanizmaları
Ökaryotlarda Genetik
Kontrol Mekanizmaları
10:10
11:00
Prokaryotlarda Genetik
Kontrol Mekanizmaları
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Protein Sentez sonrası
Modifikasyonlar
11:10
12:00
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
13:00
13:50
İki Ortalama Arasındaki
Farkın, iki Eşler
Arasındaki Farkın
Önemlilik Testleri
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
14:00
14:50
İki Ortalama Arasındaki
Farkın, iki Eşler
Arasındaki Farkın
Önemlilik Testleri
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Perşembe
Cuma
Vitaminler ve Koenzimler
I
TATİL
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
09:10
10:00
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
TTB Grup I-II
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Akademik Yılın 15. Haftası
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
TTB Grup I-II
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Vitaminler ve Koenzimler
I
TATİL
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Genetik Çeşitlilik
Rekombinasyonu
TATİL
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Genetik Çeşitlilik
Rekombinasyonu
TATİL
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Ruhsal-Cinsel ve RuhsalToplumsal Gelişim III
Türk Dili
TATİL
İngilizce
Türk Dili
TATİL
İngilizce
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Ruhsal-Cinsel ve RuhsalToplumsal Gelişim IV
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Enzimler ve Enzim
Kinetiği
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Enzimler ve Enzim
Kinetiği
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
TATİL
Kenan Çelik
Biyokimya
Kenan Çelik
Biyokimya
Enzimler ve Enzim
Kinetiği
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
TATİL
Kenan Çelik
Biyokimya
2014–2015 Eğitim Rehberi 46
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
08:10
09:00
Salı
Çarşamba
Evren Ortalaması ve
Evren Oranı Önemlilik
Testi
Serbest Çalışma
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
09:10
10:00
5 Ocak – 9 Ocak
TTB Grup V-VI
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Evren Ortalaması ve
Evren Oranı Önemlilik
Testi
LAB: Enzimle Hidroliz
Grup I
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
BİYOKİMYA
Vitaminler ve Koenzimler
II
LAB: Enzimle Hidroliz
Grup I
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
BİYOKİMYA
Vitaminler ve Koenzimler
II
LAB: Enzimle Hidroliz
Grup I
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
BİYOKİMYA
DNA Tamir
Mekanizmaları
LAB: Enzimle Hidroliz
Grup II
10:10
11:00
11:10
12:00
13:00
13:50
TTB Grup V-VI
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
Sargı, Bandaj Hasta
Taşıma, Triaj, Tibbi
Atıklar
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Akademik Yılın 16. Haftası
Perşembe
İnsanın Ortaya Çıkışı ve
Sosyo-Kültürel Evrimi
Serbest Çalışma
Akın Konak
Antropoloji
İnsanın Ortaya Çıkışı ve
Sosyo-Kültürel Evrimi
Temel Antropolojik
Kavramlar Kültür, Etnisite
Akın Konak
Antropoloji
Çağdaş Demren
Antropoloji
RNA Dünyası
Temel Antropolojik
Kavramlar Kültür, Etnisite
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Çağdaş Demren
Antropoloji
RNA Dünyası
Serbest Çalışma
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Vitaminler ve Koenzimler
III
Türk Dili
İngilizce
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
BİYOKİMYA
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
DNA Tamir
Mekanizmaları
LAB: Enzimle Hidroliz
Grup II
Vitaminler ve Koenzimler
III
14:00
14:50
Türk Dili
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
BİYOKİMYA
Varyans Analiz
LAB: Enzimle Hidroliz
Grup II
15:00
15:50
İngilizce
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Rekombinant DNA ve
Protein
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
BİYOKİMYA
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Varyans Analiz
16:00
16:50
Rekombinant DNA ve
Protein
Serbest Çalışma
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Cuma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 47
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
Salı
12 Ocak – 16 Ocak
Çarşamba
Akademik Yılın 17. Haftası
Perşembe
Cuma
Antropolojik Belgesel
Filmlerden örnekler
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Türk Dili
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Atatürk İlkeleri ve Devrim
Tarihi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Akın Konak
Antropoloji
Antropolojik Belgesel
Filmlerden örnekler
Gen Yapısı ve Genom
09:10
10:00
Akın Konak
Antropoloji
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
İki Yüzde Arasındaki
Farkın Önemlilik Testi
Gen Yapısı ve Genom
10:10
11:00
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
İki Yüzde Arasındaki
Farkın Önemlilik Testi
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Moleküler Yöntemler ve
Uygulama Alanları
11:10
12:00
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Tekrarlı Ölçümlerde
Varyans Analiz
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Moleküler Yöntemler ve
Uygulama Alanları
13:00
13:50
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Tekrarlı Ölçümlerde
Varyans Analiz
14:00
14:50
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Mutasyonlar I
15:00
15:50
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Mutasyonlar I
16:00
16:50
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
2014–2015 Eğitim Rehberi 48
TIP 1020 Temel Bilgiler Ders Kurulu II
Pazartesi
Salı
19 Ocak – 23 Ocak
Çarşamba
Akademik Yılın 18. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik Sınav
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulu Teorik Sınav
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 49
II. DERS KURULU SORU DAĞILIMI
DERSLER
SORU SAYISI
SORU SIRASI
BİYOİSTATİSTİK
12
01-12
TIBBİ BİYOLOJİ
24
13-36
TIBBİ GENETİK
4
37-40
TIBBİ BİYOKİMYA
25
41-65
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
14
66-79
ANTROPOLOJİ
6
80-85
PDÖ
15
+PDÖ
TOPLAM
100
2014–2015 Eğitim Rehberi 50
DÖNEM I
TEMEL BİLGİLER DERS KURULU III
9 Şubat- 3 Nisan 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
BİYOİSTATİSTİK
16
-
16
BİYOFİZİK
32
-
32
TIBBİ BİYOLOJİ
14
-
14
TIBBİ GENETİK
12
1x2
14
TIBBİ BİYOKİMYA
25
2x3
31
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
10
-
10
FİZYOLOJİ
17
-
17
-
12
12
TÜRK DİLİ
12
-
12
ATATÜRK İLKELERİ
12
-
12
İNGİLİZCE
36
-
36
SEÇMELİ DERS
14
-
TOPLAM
209
20
BİLGİSAYAR ( TIP EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DERSİ)
229
Ders Kurulu III
Amaç:
Bu komitenin amacı parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testlerini öğretmek, öğrencinin hücre bölünmesi, hücre
yaşam döngüsü ve kontrol mekanizmaları ile hücreler arası iletişimi öğrenmesini sağlamak. Vücut sıvıları, homeostasis ve
düzenleyici mekanizmalarını öğretmek. Öğrencilere hormonlar ve hücrelerin hormonlar aracılığıyla iletişi ile ilgili bilgi
vermektir.
Öğrenim hedefleri:
Bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci;
 Parametrik ve parametrik olmayan testleri öğrenebilmeli ve uygun yerlerde kullanabilmelidir.
 Hücre bölünmesi, hücre yaşam döngüsü ile hücreler arası iletişimi ve kontrol mekanizmalarını öğrenebilmelidir.
 Biyofiziğin temel prensiplerini öğrenebilmeli, aksiyon potansiyeli, iskelet kasının elektriksel uyarımı gibi biyolojik
fonksiyonların, biyofiziksel zeminini anlayabilmeli ve açıklayabilmelidir.
 Hormonların temel yapılarını ve fonksiyonlarını ve hücrelerarası etkileşimdeki rollerini öğrenebilmelidir.
 Kanser biyolojisini ve kanserin moleküler temellerini öğrenebilmeli, metastas biyolojisi hakkında bilgi sahibi
olabilmelidir.
 Çeşitli doku ve organlarda gerçekleşen protein, lipit ve karbonhidrat metabolizması ile ilgili bilgi sahibi
olabilmelidir.
 Biyokimyasal döngüler hakkında bilgi sahibi olabilmeli bu döngüleri birbirileri ile ilişkilendirebilmelidir.
 Laboratuvar çalışmasında serumda protein tayini yapabilmelidir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 51
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
Salı
9 Şubat – 13 Şubat
Çarşamba
Akademik Yılın 19. Haftası
Perşembe
İç ortam, homeostasis ve
düzenleyici
mekanizmalar
Kendini Tanıma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
İngilizce
Serbest Çalışma
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:00
13:50
14:00
14:50
Fizyolojinin tanımı ve
kısa tarihçesi
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Hücre Yaşam Döngüsü
ve Kontrol
Mekanizmaları
İç ortam, homeostasis ve
düzenleyici
mekanizmalar
İç ortam, homeostasis ve
düzenleyici
mekanizmalar
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Biyofiziğe giriş bilimler
arası ortak disiplinler
Hormonlara Giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları analizleri)
İngilizce
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Hücre Yaşam Döngüsü
ve Kontrol
Mekanizmaları
Sistem Kavramı
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Parametrik Olmayan
Önemlilik Testleri,
Mann-Whitney U Testi,
ve Kruskal-Wallis Testi
Hormonlara Giriş
(Yapıları, Sentezleri,
Depolanması,
Salgılanması,)
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Khi-Kare Dağılışı,
Özellikleri ve Uygulandığı
Düzenler
Hormonlara Giriş
(Yapıları, Sentezleri,
Depolanması,
Salgılanması,)
Hafize Sezer
Biyoistatistik
15:00
15:50
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Parametrik Olmayan
önemlilik Testleri, MannWhitney U Testi,
Wilcoxon Testi
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Cuma
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
İngilizce
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Türk Dili
Seçmeli Ders
Moleküllerin Biyofizik
temel Kavramları ve
Enerji Dönüşümleri
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Hücre Bölünmeleri
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Türk Dili
Moleküllerin Biyofizik
temel Kavramları ve
Enerji Dönüşümleri
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Khi-Kare Dağılışı,
Özellikleri ve Uygulandığı
Düzenler
Hormonlara Giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Hücre Bölünmeleri
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Moleküllerin
Membranda Difüzyonu
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Moleküllerin
Membranda Difüzyonu
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
2014–2015 Eğitim Rehberi 52
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
Vücut Sıvıları
Salı
16 Şubat – 20 Şubat
Çarşamba
Problem Çözümü
08:10
09:00
İngilizce
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Problem Çözümü
İngilizce
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Hücreler Arası İletişim
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Hücreler Arası İletişim
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Moleküllerin
Membranda Difüzyonu
II
İnsan ve çevre
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Metabolizmanın
Düzenlenmesi
Sinyal Transdüksiyon
Mekanizmaları
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Kenan Çelik
Biyokimya
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
İmmunogenetik
Metabolizmanın
Düzenlenmesi
Sinyal Transdüksiyon
Mekanizmaları
Kenan Çelik
Biyokimya
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
İngilizce
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
14:00
14:50
Cuma
İngilizce
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
13:00
13:50
Moleküllerin
Membranda Difüzyonu
II
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
İmmunogenetik
10:10
11:00
Perşembe
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Vücut Sıvıları
09:10
10:00
Akademik Yılın 20. Haftası
2x2 Düzeni,
Fisher Kesin-Khi-Kare
Testi
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Metabolizmaya Giriş
(Yaşam şekilleri, kar-bon,
su, azot ve enerji
döngüsü,biyoenerjetik)
Biyoelektrik ölçü ve
gözlem araçları
Türk Dili
İngilizce
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Kenan Çelik
Biyokimya
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
2x2 Düzeni,
Fisher Kesin-Khi-Kare
Testi
Metabolizmaya Giriş
(Yaşam şekilleri, kar-bon,
su, azot ve enerji
döngüsü,biyoenerjetik)
Biyoelektrik ölçü ve
gözlem araçları
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Türk Dili
Kenan Çelik
Biyokimya
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kişilik ve Cinsellik
15:00
15:50
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Kişilik ve Cinsellik
16:00
16:50
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
2014–2015 Eğitim Rehberi 53
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
Salı
23 Şubat– 27 Şubat
Çarşamba
Akademik Yılın 21. Haftası
Perşembe
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PDÖ
Uygulaması
I. Oturum
PDÖ
Uygulaması
II. Oturum
Cuma
PDÖ
Uygulaması
III. Oturum
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 54
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Serbest Çalışma
PDÖ SINAVI
2 Mart– 6 Mart 2015
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PDÖ SINAVI
PDÖ SINAVI
İngilizce
PDÖ SINAVI
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Sitogenetik I
Çok Gözlü Düzenlerde
Khi-Kare Testi
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Sitogenetik I
Kanser Biyolojisi ve
Kanserin Moleküler
Temelleri
Kırmızı kan hücrelerinde
Glukoz metabolizması
(Glikoliz ve
Düzenlenmesi)
Kırmızı kan hücrelerinde
Glukoz metabolizması
(Glikoliz ve
Düzenlenmesi)
Kırmızı Kan Hücrelerinde
Glioksilat Döngüsü,
Glutatyonun Rolü)
Kenan Çelik
Biyokimya
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Kanser Biyolojisi ve
Kanserin Moleküler
Temelleri
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Aksiyon
Potansiyeli- II
Türk Dili
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kenan Çelik
Biyokimya
14:00
14:50
Çok Gözlü Düzenlerde
Khi-Kare Testi
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
PDÖ SINAVI
Sitogenetik I
İngilizce
Uyarılabilir hücreler ve
Aksiyon Potansiyel - I
13:00
13:50
Cuma
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
11:10
12:00
Perşembe
İngilizce
Uyarılabilir hücreler ve
Aksiyon Potansiyel - I
10:10
11:00
Akademik Yılın 22. Haftası
Aksiyon
Potansiyeli- II
Türk Dili
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kenan Çelik
Biyokimya
Hücre Organellerinin
Fonksiyonu II
15:00
15:50
PDÖ SINAVI
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hücre Organellerinin
Fonksiyonu II
16:00
16:50
PDÖ SINAVI
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 55
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
Hücre Organellerinin
Fonksiyonu I
Salı
Çarşamba
Perşembe
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Nesim Kuğu
Psikiyatri
Hücreler Arası
Haberleşme
Bileşik Aksiyon
Potansiyel
Cuma
Korelasyon ve Regresyon
Analizi
İngilizce
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Hücre Zarında Madde
İletimi I
Korelasyon ve Regresyon
Analizi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hafize Sezer
Biyoistatistik
İngilizce
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Metastas Biyolojisi
Bileşik Aksiyon
Potansiyel
10:10
11:00
İngilizce
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Metastas Biyolojisi
Kas ve Karaciğerde
Karbonhidrat Sentez ve
Depolanması
11:10
12:00
14:00
14:50
Akademik Yılın 23. Haftası
Normal- Anormal,
Psikoz-Nevroz Ayrımları
08:10
09:00
13:00
13:50
9 Mart – 13 Mart
Kas ve Karaciğerde
Karbonhidrat Sentez ve
Depolanması
(Üronik Asit)
Kenan Çelik
Biyokimya
İngilizce
…ve Aminoşeker
metabolizması, Diğer
karbohidratlar ve Etanol
Metabolizması)
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Kenan Çelik
Biyokimya
Kenan Çelik
Biyokimya
Kitle Regresyon
Katsayısının Önem
Kontrolü
Kas ve Karaciğerde
Karbonhidrat Sentez ve
Depolanması
(Glikoneogenez…
Eşikaltı Uyarılarıyla
Oluşturulan Membran
Potansiyel Değişimleri - I
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Kenan Çelik
Biyokimya
Kitle Regresyon
Katsayısının Önem
Kontrolü
Kas ve Karaciğerde
Karbonhidrat Sentez ve
Depolanması
(Glikoneogenez…
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Türk Dili
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hücre Zarında Madde
İletimi II
Ercan Özdemir
Fizyoloji
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Türk Dili
Eşikaltı Uyarılarıyla
Oluşturulan Membran
Potansiyel Değişimleri - I
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kenan Çelik
Biyokimya
Psikolojik Testler
15:00
15:50
Hücre Zarında Madde
İletimi II
Apoptosis ve Hücresel
Yaşlanma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Nesim Kuğu
Psikiyatri
Apoptosis ve Hücresel
Yaşlanma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 56
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
Salı
16 Mart – 20 Mart
Çarşamba
TCA Döngüsü ve
Düzenlenmesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Kas ve Karaciğerde
Karbonhidrat Sentez ve
Depolanması, glikojen
depo hastalıkları
Kenan Çelik
Biyokimya
Kılcal Damarlarda
Madde Alış Verişi
10:10
11:00
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Biyoelektrik
Potansiyeller
11:10
12:00
Sefa Gültürk
Fizyoloji
13:00
13:50
14:00
14:50
Olasılık Kuramına Giriş,
Bağımlı ve Bağımsız
Olaylar
Akademik Yılın 24. Haftası
Perşembe
Sinaptik İletim
İngilizce
Serbest Çalışma
Kenan Çelik
Biyokimya
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
TCA Döngüsü ve
Düzenlenmesi
Sinaptik İletim
Serbest Çalışma
İngilizce
Kenan Çelik
Biyokimya
Eşikaltı Uyarılarıyla
Oluşturulan Membran
Potansiyel Değişimleri II
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
İngilizce
Serbest Çalışma
Eşikaltı Uyarılarıyla
Oluşturulan Membran
Potansiyel Değişimleri II
İngilizce
Serbest Çalışma
Oksidatif Fosforilasyon
(ETS)
Transmitter – Reseptör
Etkileşimi
İngilizce
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Olasılık Kuramına Giriş,
Bağımlı ve Bağımsız
Olaylar
Oksidatif Fosforilasyon
(ETS)
Transmitter – Reseptör
Etkileşimi
Türk Dili
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Biyoelektrik
Potansiyeller
PANEL
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
PANEL
Seçmeli Ders
Sefa Gültürk
Fizyoloji
BİYOKİMYA
Kenan Çelik
Biyokimya
Biyoelektrik
Potansiyeller
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Hafize Sezer
Biyoistatistik
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Türk Dili
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Cuma
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
BİYOKİMYA
Kenan Çelik
Biyokimya
2014–2015 Eğitim Rehberi 57
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
23 Mart – 27 Mart
Salı
Çarşamba
Perşembe
SEMİNER
BİYOKİMYA
İngilizce
Kenan Çelik
Biyokimya
SEMİNER
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
İskelet kasının elektriksel
uyarımı Animasyon
Gösterimi
Non-Mendelian Kalıtım II
İngilizce
Non-Mendelian Kalıtım I
10:10
11:00
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Non-Mendelian Kalıtım I
11:10
12:00
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
BİYOKİMYA
Kenan Çelik
Biyokimya
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Bayes Kuralı ve
uygulamaları
13:00
13:50
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Aksiyon Potansiyel ve
Sinaptik İletim ile ilgili
animasyon video
çalışması
Serbest Çalışma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Multi Faktöriyel ve
Mitokondriyal Kalıtım
Toplumsal kurumlar,
toplumsallaşma,
toplumsal değişim
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Multi Faktöriyel ve
Mitokondriyal Kalıtım
Toplumsal kurumlar,
toplumsallaşma,
toplumsal değişim
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Aksiyon Potansiyel ve
Sinaptik İletim ile ilgili
animasyon video
çalışması
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
İskelet kasının elektriksel
uyarımı
Toplumbilim ve Toplum
Türk Dili
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Bayes Kuralı ve
uygulamaları
14:00
14:50
Önder Kavakcı
Psikiyatri
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
İskelet kasının elektriksel
uyarımı
Toplumbilim ve Toplum
Türk Dili
Hafize Sezer
Biyoistatistik
Cuma
İskelet kasının elektriksel
uyarımı Animasyon
Gösterimi
Non-Mendelian Kalıtım II
08:10
09:00
Akademik Yılın 25. Haftası
Önder Kavakcı
Psikiyatri
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 58
TIP 1030 Temel Bilgiler Ders Kurulu III
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Salı
Serbest Çalışma
30 Mart – 3 Nisan
Çarşamba
Akademik Yılın 26. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB: Kolorimetrik
Yöntemle Serumda Total
Protein Tayini
Grup I
BİYOKİMYA
10:10
11:00
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda Total
Protein Tayini
Grup I
BİYOKİMYA
11:10
12:00
LAB: Kolorimetrik
yöntemle Serumda Total
Protein Tayini
Grup I
BİYOKİMYA
13:00
13:50
LAB: Kolorimetrik
yöntemle Serumda Total
Protein Tayini
Grup II
BİYOKİMYA
14:00
14:50
LAB: Kolorimetrik
yöntemle Serumda Total
Protein Tayini
Grup II
BİYOKİMYA
15:00
15:50
LAB: Kolorimetrik
yöntemle Serumda Total
Protein Tayini
Grup II
BİYOKİMYA
16:00
16:50
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik Sınav
2014–2015 Eğitim Rehberi 59
III. DERS KURULU SORU DAĞILIMI
DERSLER
BİYOİSTATİSTİK
BİYOFİZİK
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ GENETİK
TIBBİ BİYOKİMYA
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
FİZYOLOJİ
PDÖ
TOPLAM
SORU SAYISI
10
20
14
8
16
6
11
15
100
SORU SIRASI
1–10
11–30
31–44
45–52
53–68
69–74
75–85
100
2014–2015 Eğitim Rehberi 60
DÖNEM I
TEMEL BİLGİLER DERS KURULU IV
6 Nisan-29 Mayıs 2015
DERSLER
BİYOİSTATİSTİK
BİYOFİZİK
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ GENETİK
TIBBİ BİYOKİMYA
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (PSİKİYATRİ)
PARAZİTOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
TÜRKİYEDE SAĞLIK SİSTEMİ (TIP EĞİTİMİ)
BİLGİSAYAR (TIP EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DERSİ)
SEÇMELİ DERS
İLETİŞİM BECERİLERİ
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ
İNGİLİZCE
TOPLAM
TEORİK
16
10
8
11
28
6
8
18
12
12
12
14
14
14
42
242
PRATİK
2x4
1x1
4x1
8x2
14
43
TOPLAM
16
10
8
11
36
6
9
22
28
11
14
16
14
14
14
42
285
Ders Kurulu IV
Amaç:
Bu komitenin amacı temel sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin Türkiye’deki gelişimini öğretmek, lipit ve kolesterol
metabolizması ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek, mikrobiyoloji ve parazitoloji ile ilgili temel kavramları vermek, tıp
uygulamalarında davranışsal etik ögeleri öğrencilere kavratmak, temel histolojik yöntemleri öğretmek ve elektron
mikroskop ile incelemeyi uygulamalı olarak göstermektir.
Öğrenim hedefleri:
Bu amaçlara ulaşabilmek için öğrenci;
 Aminoasit ve protein metabolizması ile aminoasitlerin yıkılma yolları hakkında bilgi edinebilmelidir.
 Temel histolojik kavramları bilebilmeli, hücrelerin morfolojik ayrımını yapabilmelidir.
 Laboratuvar ortamında bakteri ve parazit üretebilmelidir.
 İletişim becerilerini geliştirebilmelidir.
 Lipit ve protein metabolizması hakkında bilgi sahibi olabilmeli, bu metabolizmaların bozulması ile ortaya çıkan
hastalıkların temellerini anlayabilmelidir.
 Düz ve çizgili kasların mekaniksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
 Kalıtsal metabolik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
 Nükleotid metabolizması hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 61
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
Sağlık Hizmeti Nedir?
Salı
Çarşamba
Sağlık Örgütlenmesi ve
Sağlık Çalışanları
08:10
09:00
İngilizce
Histoloji - Embriyolojiye
Giriş Ve Mikroskop
Tipleri
Kalıtımın Kromozomal
Temeli
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Türkiye’de Sağlık
Hizmetlerinin Gelişimi
Dünyada ve Türkiye’de
Aile Hekimliği
Uygulamaları
Çizgili Kas Mekaniksel
Özellikleri - I
Kalıtımın Kromozomal
Temeli
İngilizce
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Naim Karagöz
Tıp Eğitimi
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Lipit Metabolizması
(Yağ asitlarinin
Oksidasyonu)
İskelet Kas Kasılması
Çizgili Kas Mekaniksel
Özellikleri - I
Lipit Metabolizması
(Kolesterol
Metabolizması)
İngilizce
Lipit Metabolizması
(Yağ asitlarinin
Oksidasyonu)
Zaman Serileri Analizine
Giriş ve Analizi
Yöntemleri
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
14:00
14:50
Cuma
Emel Koptagel
Histoloji & Embriyoloji
Yavuz Siliğ
Biyokimya
13:00
13:50
Perşembe
Naim Karagöz
Tıp Eğitimi
Yavuz Siliğ
Biyokimya
11:10
12:00
Akademik Yılın 27. Haftası
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
09:10
10:00
10:10
11:00
6 Nisan – 10 Nisan
Zaman Serileri Analizine
Giriş ve Analizi
Yöntemleri
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Lipit Metabolizması (Yağ
Asiti ve Lipit Biyosentezi)
İskelet Kas Kasılması
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Lipit Metabolizması
(Kolesterol
Metabolizması)
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Lipit Metabolizması (Yağ
Asiti ve Lipit Biyosentezi)
Lipit Metabolizması
(Keton Cisimleri)
Türk Dili
Yavuz Siliğ
Biyokimya
İngilizce
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Lipit Metabolizması (Yağ
Asiti ve Lipit Biyosentezi)
Lipit Metabolizması
(Keton Cisimleri)
Türk Dili
Yavuz Siliğ
Biyokimya
İngilizce
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Kültür ve aile
15:00
15:50
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Kültür ve aile
16:00
16:50
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
2014–2015 Eğitim Rehberi 62
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
Dil ve İletişim I
Salı
Çarşamba
Genişletilmiş
Bağışıklama Programı
08:10
09:00
Dil ve İletişim I
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Genişletilmiş
Bağışıklama Programı
09:10
10:00
Lipit Metabolizması
(KolesterolMetabolizası
düzenlenmesi ve safra
asitlerinin sentezi)
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Lipit Metabolizması
(KolesterolMetabolizası
düzenlenmesi ve safra
asitlerinin sentezi)
Yavuz Siliğ
Biyokimya
13:00
13:50
14:00
14:50
Perşembe
Lipit Metabolizması
(Lipoprotein
Metabolizması)
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Genetik Polimorfizm
Hareketli Ve Yarım
Ortalama Yöntemi ve En
Küçük Kareler Yöntemi
Kasta ısı üretimi –II ve
EMG
Çizgili Kas Mekaniksel
Özellikleri - II
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Çizgili Kas Mekaniksel
Özellikleri - II
Kasta ısı üretimi –II ve
EMG
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Lipid Metabolizması
(Prostoglandin
Metabolizması)
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Hareketli Ve Yarım
Ortalama Yöntemi ve En
Küçük Kareler Yöntemi
Lipid Metabolizması
(Prostoglandin
Metabolizması)
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Cuma
Genetik Danışma
İngilizce
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
11:10
12:00
Akademik Yılın 28. Haftası
İngilizce
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
10:10
11:00
13 Nisan – 17 Nisan
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Lipit Metabolizması
(Lipoprotein
Metabolizması)
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Aile Planlanması
Yöntemleri ve Acil
Kontrasepsiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Aile Planlanması
Yöntemleri ve Acil
Kontrasepsiyon
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Kasta ısı üretimi –I
Türk Dili
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kasta ısı üretimi –I
Türk Dili
İngilizce
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Memurların Özlük
Hakları
15:00
15:50
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
Naim Karagöz
Tıp Eğitimi
16:00
16:50
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 63
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
Diğer Ülkelerdeki Sağlık
Sistemleri-Görsel Ders
08:10
09:00
09:10
10:00
20 Nisan – 24 Nisan
Salı
Çarşamba
Mikroskobik İnceleme
İçin Dokuların
Hazırlanması
Cuma
TATİL
LAB: Histolojide Rutin
Işık Mikroskobik
teknikler
Serpil Saraydın
Histoloji & Embriyoloji
Grup I
Histoloji & Emryoloji
Diğer Ülkelerdeki Sağlık
Sistemleri-Görsel Ders
Mikroskobik İnceleme
İçin Dokuların
Hazırlanması
LAB: Histolojide Rutin
Işık Mikroskobik
Teknikler
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
İngilizce
TATİL
Serpil Saraydın
Histoloji & Embriyoloji
Grup I
Histoloji & Emryoloji
Bakteri Hücresinin Genel
Yapısı I
LAB: Histolojide Rutin
Işık Mikroskobik
Teknikler
10:10
11:00
İngilizce
TATİL
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Grup II
Histoloji & Embriyoloji
Lipit Metabolizması
(Lipit Metabolizması
Hastalıkları
Bakteri Hücresinin Genel
Yapısı I
LAB: Histolojide Rutin
Işık Mikroskobik
Teknikler
İngilizce
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Tanımlayıcılık Ve
Güvenirlik Analizleri
13:00
13:50
Gonozomal
Kromozomlar ve
Gonozomal Kromozom
Hastalıkları
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Tanımlayıcılık Ve
Güvenirlik Analizleri
Gonozomal
Kromozomlar ve
Gonozomal Kromozom
Hastalıkları
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
TATİL
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
14:00
14:50
15:00
15:50
Perşembe
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Diğer Ülkelerdeki Sağlık
Sistemleri-Görsel Ders
11:10
12:00
İngilizce
Akademik Yılın 29. Haftası
Grup II
Histoloji & Embriyoloji
Türk Dili
TATİL
İngilizce
Türk Dili
TATİL
İngilizce
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Mikrop Dünyası Ve
Mikroorganizmaların
Sınıflandırılması
Dil ve İletişim II
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
TATİL
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Dil ve İletişim II
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
TATİL
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
2014–2015 Eğitim Rehberi 64
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
Histokimya ve sitokimya
08:10
09:00
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embriyoloji
Histokimya ve sitokimya
09:10
10:00
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embriyoloji
Nükleotid Metabolizması
(Pürin Yıkımı)
27 Nisan – 1 Mayıs
Salı
Çarşamba
İngilizce
Serbest Çalışma
TATİL
İngilizce
Serbest Çalışma
TATİL
Hastalıkların Moleküler
Temeli I
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Hücre Ve Hücrenin
Morfolojik Ayrımı I
Dismorfoloji
İngilizce
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Eray Bulut
Histoloji & Embriyoloji
Nükleotid Metabolizması
(Pürin Yıkımı)
Hücre Ve Hücrenin
Morfolojik Ayrımı I
TATİL
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Dismorfoloji
İngilizce
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Sağlık Alanına Özel ve
Nüfus İle İlgili
İstatistiksel Yöntemler,
Nüfus Piramidi Yorumu
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Sağlık Alanına Özel ve
Nüfus İle İlgili
İstatistiksel Yöntemler,
Nüfus Piramidi Yorumu
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Eray Bulut
Histoloji & Embriyoloji
Nükleotid Metabolizması
(Pirimidinlerin Yıkımı)
Bakteri Metabolizması
Türk Dili
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Nükleotid Metabolizması
(Pirimidinlerin Yıkımı)
Türk Dili
TATİL
TATİL
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
LAB: Elektron
Mikroskopta İnceleme
Yöntemleri
Grup II
TATİL
Histoloji & Embriyoloji
Bakteri Hücresinin Genel
Yapısı II
Seçmeli Ders
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Bakteri Metabolizması
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Seçmeli Ders
16:00
16:50
TATİL
Malik Ejder Yıldırım
Tıbbi Genetik
Bakteri Hücresinin Genel
Yapısı II
15:00
15:50
Cuma
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
11:10
12:00
14:00
14:50
Perşembe
Hastalıkların Moleküler
Temeli I
10:10
11:00
13:00
13:50
Akademik Yılın 30. Haftası
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
LAB: Elektron
Mikroskopta İnceleme
Yöntemleri
Grup II
Histoloji & Embriyoloji
TATİL
2014–2015 Eğitim Rehberi 65
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
AA’lerin Yıkım Yolları
Sevtap Bakır
Biyokimya
Riketsiya, Klamidya Ve
Mikoplazmaların Genel
Özellikleri
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
10:10
11:00
11:10
12:00
13:00
13:50
Bakterilerin
Üretilmesi
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Bakterilerin
Üretilmesi
Doğum hızlarının hesaplanması, ölümlerle
ilgili istatistiksel yöntemler, hız ve oranlar
Doğum hızlarının hesaplanması, ölümlerle
ilgili istatistiksel yöntemler, hız ve oranlar
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
15:00
15:50
16:00
16:50
Çarşamba
LAB I: Bakterilerin
Üretilmesi
(I. Grup)
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
LAB I: Bakterilerin
Üretilmesi
(2. Grup)
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Akademik Yılın 31. Haftası
Perşembe
Hastalıkların Moleküler
Temelleri II
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
Cuma
LAB: Çeşitli Vücut
Hücreleri
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Grup I
Histoloji & Embriyoloji
Hastalıkların Moleküler
Temelleri II
İzzet Yelkovan
Tıbbi Biyoloji
LAB: Çeşitli Vücut
Hücreleri
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Grup I
Histoloji & Embriyoloji
Hücre ve Hücrenin
Morfolojik Ayrımı II
Eray Bulut
Histoloji & Embriyoloji
LAB: Çeşitli Vücut
Hücreleri
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Grup II
Histoloji & Embriyoloji
Hücre Ve Hücrenin
Morfolojik Ayrımı II
LAB: Çeşitli Vücut
Hücreleri
İletişim Becerileri LAB
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
14:00
14:50
Salı
4 Mayıs – 8 Mayıs
İletişim Becerileri LAB
Eray Bulut
Histoloji & Embriyoloji
LAB: Elektron
Mikroskopta İnceleme
Yöntemleri
Grup I
Histoloji & Embriyoloji
Genom Bilimi Alanındaki
Gelişmeler
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Histoloji & Embriyoloji
LAB: Elektron
Mikroskopta İnceleme
Yöntemleri
Grup I
Genom Bilimi Alanındaki
Gelişmeler
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Nilgün Çetin
Tıbbi Biyoloji
Histoloji & Embriyoloji
LAB II: Bakterilerin
Üretilmesi
(1. Grup)
Grup II
Moleküler Genetik
Yöntemler
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
LAB II: Bakterilerin
Üretilmesi
(2. Grup)
Moleküler Genetik
Yöntemler
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
İletişim Becerileri LAB
İletişim Becerileri LAB
Hande Küçük Kurtulgan
Tıbbi Genetik
2014–2015 Eğitim Rehberi 66
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
11 Mayıs – 15 Mayıs
Salı
Çarşamba
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Akademik Yılın 32. Haftası
Perşembe
Cuma
Tıp uygulamalarında
davranış ve etik
İngilizce
Serbest Çalışma
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Sevtap Bakır
Biyokimya
Hücre Siklusu ve Hücre
Bölünmeleri
09:10
10:00
İngilizce
Emel Koptagel
Histoloji & Embriyoloji
Hücre Siklusu ve Hücre
Bölünmeleri
10:10
11:00
Emel Koptagel
Histoloji & Embriyoloji
11:10
12:00
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Mikropsal GENETİK
Kanser oluşumu, hücre
yaşlanması ve ölümü
Hastalıklarla İlgili
İstatistiksel Yöntemler ve
Sınıflandırma listeleri
Emel Koptagel
Histoloji & Embriyoloji
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Sevtap Bakır
Biyokimya
Hastane Hizmetlerinin
Değerlenmesi, Klinik
Çalışmalarını Gösteren
İstatistikler
Standartlaşma
Teknikleri, Yaşam
Tablosunun Yapılışı Ve…
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Hastane Hizmetlerinin
Değerlenmesi, Klinik
Çalışmalarını Gösteren
İstatistikler
Sağlık Düzeyini Gösteren
Ölçütler, Yaşam
Tablosunun Temel
Fonksiyonları
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Moleküler Evrim
İngilizce
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Sevtap Bakır
Biyokimya
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Moleküler Evrim
İngilizce
Serdal Arslan
Tıbbi Biyoloji
Seçmeli Ders
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Sevtap Bakır
Biyokimya
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Sevtap Bakır
Biyokimya
LAB: Mitoz Hücre
Bölünmesi
Türk Dili
Seçmeli Ders
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Tıp uygulamalarında
davranış ve etik
Grup I
İngilizce
Histoloji & Embriyoloji
LAB: Mitoz Hücre
Bölünmesi
Türk Dili
Grup I
İngilizce
Histoloji & Embriyoloji
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
LAB: Mitoz Hücre
Bölünmesi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Grup II
Histoloji & Embriyoloji
LAB: Mitoz Hücre
Bölünmesi
Grup II
Histoloji & Embriyoloji
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
2014–2015 Eğitim Rehberi 67
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Fungusların Genel
Özellikleri Ve Morfolojik
Yapıları
Salı
18 Mayıs – 22 Mayıs
Çarşamba
TATİL
İngilizce
10:10
11:00
TATİL
Derya Güliz Mert
Davranış Bilimleri
TATİL
İngilizce
LAB: Fungusların
Tanıtılması
TATİL
İngilizce
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
13:00
13:50
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
14:00
14:50
Cuma
EĞİTİM
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
EĞİTİM
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
Virüslerin Morfolojisi,
Kimyasal Yapıları Ve
Genel Özellikleri
Protozoonların Genel
Özellikleri Ve Tıbbi
Önemi
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Semra Özçelik
Parazitoloji
Virüslerin Morfolojisi,
Kimyasal Yapıları Ve
Genel Özellikleri
Protozoonların Genel
Özellikleri Ve Tıbbi
Önemi
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Semra Özçelik
Parazitoloji
Parazitolojiye Giriş Ve
Parazitozların Önem
TATİL
Türk Dili
İngilizce
Semra Özçelik
Parazitoloji
Sevtap Bakır
Biyokimya
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Serbest Çalışma
İngilizce
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
11:10
12:00
Perşembe
Bilim, Bilimsel araştırma
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Fungusların Genel
Özellikleri Ve Morfolojik
Yapıları
Akademik Yılın 33. Haftası
Parazitolojiye Giriş Ve
Parazitozların Önem
TATİL
Türk Dili
İngilizce
Semra Özçelik
Parazitoloji
Sevtap Bakır
Biyokimya
15:00
15:50
Seçmeli Ders
TATİL
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Seçmeli Ders
TATİL
Atatürk İlkeleri ve
Devrim Tarihi
Tıp Eğitiminde Bilgisayar
Dersi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 68
TIP 1040 Temel Bilgiler Ders Kurulu IV
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Salı
Karşılaştırılmalı Ölüm
İndeksi Ve
Standartlaştırılmış
Ölüm Oranı
10:10
11:00
Çarşamba
Helmitlerin Genel
Özellikleri Ve Tıbbi
Önemi
Ziynet Çınar
Biyoistatistik
Serpil Değerli
Parazitoloji
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Karaciğerde
Transaminasyon
Helmitlerin Genel
Özellikleri Ve Tıbbi
Önemi
Grup II
BİYOKİMYA
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Karaciğerde
Transaminasyon
25 Mayıs – 29 Mayıs
Serpil Değerli
Parazitoloji
LAB: Değerlendirme
Grup I
Akademik Yılın 34. Haftası
Perşembe
Cuma
Bilim, Bilimsel araştırma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Derya Güliz Mert
Davranış Bilimleri
Telafi Lab.
(I.
Grup)
HİSTOLOJİ
Telafi Lab.
(II.
Grup)
Grup II
BİYOKİMYA
11:10
12:00
BİYOKİMYA
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Karaciğerde
Transaminasyon
LAB: Değerlendirme
HİSTOLOJİ
Bakteriyofajlar
Grup II
Grup II
BİYOKİMYA
Elif B. Uysal
Mikrobiyoloji
BİYOKİMYA
13:00
13:50
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Karaciğerde
Transaminasyon
Grup I
14:00
14:50
BİYOKİMYA
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Karaciğerde
Transaminasyon
Grup I
15:00
15:50
BİYOKİMYA
LAB: Kâğıt
Kromotografisi
Karaciğerde
Transaminasyon
Virüs Konak İlişkileri
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Virüs Konak İlişkileri
Eklem Bacaklıların Genel
Özellikleri Ve Tıbbi
Önemi
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Eklem Bacaklıların Genel
Özellikleri Ve Tıbbi
Önemi
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Seçmeli Ders
LAB: Tek-Çok Hücreli
Parazitlerin Genel
Tanıtımı
Grup I
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PARAZİTOLOJİ
BİYOKİMYA
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
LAB: Tek-Çok Hücreli
Parazitlerin Genel
Tanıtımı
PARAZİTOLOJİ
Serbest Çalışma
14:00
Ders Kurulu Teorik Sınav
2014–2015 Eğitim Rehberi 69
SORU DAĞILIMI
DERSLER
SORU SAYISI
SORU SIRASI
BİYOİSTATİSTİK
10
1-10
BİYOFİZİK
6
11-16
TIBBİ BİYOLOJİ
5
17-21
TIBBİ GENETİK
7
22-28
TIBBİ BİYOKİMYA
16
29-44
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
6
45-50
PARAZİTOLOJİ
5
51-55
MİKROBİYOLOJİ
11
56-66
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
7
67-73
TÜRKİYEDE SAĞLIK SİSTEMİ
7
74-80
SEÇMELİ DERS
10
-
İLETİŞİM BECERİLERİ
10
100
-
TOPLAM
80
2014–2015 Eğitim Rehberi 70
2014–2015 EĞİTİM YILI DÖNEM I FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI SORU DAĞILIMLARI
DERSLER
BİYOİSTATİSTİK
SORULARIN DERS KURULLARINA GÖRE
DAĞILIMLARI
I
II
III
IV
KURUL
KURUL
KURUL
KURUL
5
7
6
5
SORU SAYISI
SORU SIRASI
23
1–23
TIBBİ BİYOKİMYA
13
15
10
8
46
24–69
TIBBİ BİYOLOJİ
8
16
6
3
33
70–102
PSİKİYATRİ
5
8
4
3
20
103–122
TIBBİ GENETİK
2
4
6
4
16
123–138
BİYOFİZİK
-
-
11
3
14
139–152
MİKROBİYOLOJİ
0
0
0
8
8
153–160
TIP TARİHİ VE ETİK
7
-
-
-
7
161–167
TIBBİ TERMİNOLOJİ
6
-
-
-
6
168–173
FİZYOLOJİ
-
-
7
-
7
174–180
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
-
-
-
8
8
181–188
TIP EĞİTİMİ
-
-
-
4
4
189–192
İLK VE ACİL YARDIM
4
-
-
-
4
193–196
PARAZİTOLOJİ
0
0
0
4
4
197–200
50
50
50
50
200
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı
26 Haziran 2015
28 Temmuz 2015
DÖNEM SONU
Saat 13:00
Saat 13:00
2014–2015 Eğitim Rehberi 71
DÖNEM II
2014–2015 Eğitim Rehberi 72
DÖNEM II
DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU
8 EYLÜL – 7 KASIM 2014
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
ANATOMİ (1)
45
25 X 2
95
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (2)
38
7X2
52
FİZYOLOJİ (3)
25
2X3
31
BİYOKİMYA (4)
17
-
17
TOPLAM
125
70
195
KURULUN AMAÇLARI
Anatomiye ait genel giriş ve terminoloji verilir. Epitel, bağ, kas, kıkırdak ve kemik dokularının biyokimyasal ve mikroskobik
yapılarının yanı sıra genel histolojisi ve anatomisi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca kas ve periferik ve otonom sinir
sisteminin fizyolojisi hakkında bilgiler verilmektedir. Kasların kasılma mekanizmaları anlatılır.
KURULUN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
A) Anatomiye ait genel bilgiler ve terminolojinin yanı sıra epitel, bağ, kemik, kıkırdak ve kas dokularının histolojik ve
biyokimyasal özellikleri öğrenilmiş olacaktır.
B) İnsan vücudundaki kemik ve kas dokularının ayrıntılı anatomisi ve ilgili dokuların birbirleri ile komşuluk ya da grup
oluşturma ilişkileri öğrenilmiş olacaktır.
C) Kas ve periferik sinir sisteminin işlevlerini öğrenmiş olacaklar. Ayrıca kas kasılma mekanizmasını açıklayabilecekler.
2014–2015 Eğitim Rehberi 73
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Anatomiye giriş
(Anatomik pozisyon,
düzlemler, eksenler ve
terminoloji)
Mehmet Çimen
Anatomi
Anatomiye giriş
(Anatomik pozisyon,
düzlemler, eksenler ve
terminoloji)
Mehmet Çimen
Anatomi
Salı
Çarşamba
Bez epiteli
Bez epiteli
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Mehmet Çimen
Anatomi
Örtü epiteli
Columna vertebralis,
costalar, sternum
Kemikler ve kaslar
hakkında genel bilgiler
Columna vertebralis
eklemleri
Mehmet Çimen
Anatomi
LAB: Örtü epiteli
Grup I
Muhittin Sönmez
Anatomi
Bağ Dokusu
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Üst extremite kemikleri
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
HİSTOLOJİ
Eklemler hakkında
genel bilgiler
LAB: Örtü epiteli
Grup I
Muhittin Sönmez
Anatomi
HİSTOLOJİ
LAB: Örtü epiteli
Grup II
Serbest Çalışma
Grup II
HİSTOLOJİ
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Üst extremite eklemleri
Mehmet Çimen
Anatomi
Üst extremite eklemleri
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Mehmet Çimen
Anatomi
Tıbbi İngilizce
LAB: Columna
vertebralis eklemleri
LAB: Üst extremite
kemikleri
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Columna
vertebralis eklemleri
LAB: Üst extremite
kemikleri
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
LAB: Columna
vertebralis, costalar,
sternum
Grup I-II
LAB: Örtü epiteli
Bağ Dokusu
Bağ Dokusu
Serbest Çalışma
HİSTOLOJİ
Muhittin Sönmez
Anatomi
Bağ Dokusu
14:00
14:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Muhittin Sönmez
Anatomi
13:00
13:50
15:00
15:50
Cuma
Serbest Çalışma
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Perşembe
Serbest Çalışma
Columna vertebralis,
costalar, sternum
11:10
12:00
Akademik Yılın 1. Haftası
Üst extremite kemikleri
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Örtü epiteli
10:10
11:00
8 Eylül – 11 Eylül
ANATOMİ
LAB: Columna
vertebralis, costalar,
sternum
Grup I-II
ANATOMİ
Dönem II Tanıtımı ve
Dönem temsilcisi ve
yardımcılarının seçimi
Serbest Çalışma
Sevtap Bakır
Dönem II Koordinatörü
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 74
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
Sırt bölgesi, yüzeyel sırt
kasları
Salı
15 Eylül – 19 Eylül
Çarşamba
Kemik Dokusu
Akademik Yılın 2. Haftası
Perşembe
Cuma
Axilla anatomisi ve
plexus brachialis
08:10
09:00
Mehmet Çimen
Anatomi
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Mehmet Çimen
Anatomi
Omuz ve kolun arka
bölgesi kasları
Kemik Dokusu
Axilla anatomisi ve
plexus brachialis
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Çimen
Anatomi
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Mehmet Çimen
Anatomi
Kıkırdak Dokusu
Omuz ve kolun ön
bölgeleri ve memeler
Kemik Dokusu
Kas dokusu
Ön kolun ön bölgesi ve
fossa cubiti
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Mehmet Çimen
Anatomi
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Kıkırdak Dokusu
Omuz ve kolun ön
bölgeleri ve memeler
Kemik Dokusu
Kas dokusu
Ön kolun ön bölgesi ve
fossa cubiti
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri..
Mehmet Çimen
Anatomi
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
LAB: Üst extremite
eklemleri
LAB: Sırt bölgesi,
yüzeyel sırt kasları
Tıbbi İngilizce
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I –II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Üst extremite
eklemleri
LAB: Sırt bölgesi,
yüzeyel sırt kasları
Tıbbi İngilizce
LAB: Bez epiteli
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I –II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Bez epiteli
LAB: Omuz ve kolun
arka bölgesi kasları
10:10
11:00
11:10
12:00
LAB: Bez epiteli
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Genel embriyolojiye
giriş, spermatogenezis
ve spermium morfolojisi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
LAB: Omuz ve kolun ön
bölgeleri ve memeler
Dekan’la Söyleşi
Grup II
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
Genel embriyolojiye
giriş, spermatogenezis
ve spermium morfolojisi
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Bez epiteli
LAB: Omuz ve kolun
arka bölgesi kasları
LAB: Omuz ve kolun ön
bölgeleri ve memeler
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Dekan’la Söyleşi
2014–2015 Eğitim Rehberi 75
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Kas Dokusu
08:10
09:00
22 Eylül – 26 Eylül
Alt extremite kemikleri
Akademik Yılın 3. Haftası
Perşembe
Embriyoner ve fötal
dönem
Muhittin Sönmez
Anatomi
Kas Dokusu
09:10
10:00
Alt extremite kemikleri
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Embriyoner ve fötal
dönem
Muhittin Sönmez
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
15:00
15:50
16:00
16:50
Gluteal bölge
Mehmet Çimen
Anatomi
Genital siklus, döllenme,
blastosist oluşumu ve
gastrulasyon
Ön kolun arka bölgesi
El anatomisi
Oogenez ve ovulasyon
Alt extremite eklemleri
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Muhittin Sönmez
Anatomi
Ön kolun arka bölgesi
El anatomisi
Oogenez ve ovulasyon
Alt extremite eklemleri
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Muhittin Sönmez
Anatomi
LAB: Bağ dokusu
LAB: Kıkırdak ve kemik
dokusu
Tıbbi İngilizce
Çizgili kasa ilişkin genel
bilgiler, kasılma teorileri
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Bağ dokusu
LAB: Kıkırdak ve kemik
dokusu
Tıbbi İngilizce
Çizgili kasa ilişkin genel
bilgiler, kasılma teorileri
Grup II
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Bağ dokusu
LAB: Axilla anatomisi
ve plexus brachialis
LAB: Ön kolun ön
bölgesi ve fossa cubiti
LAB: Ön kolun arka
bölgesi
LAB: Kıkırdak ve kemik
dokusu
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Bağ dokusu
LAB: Axilla anatomisi
ve plexus brachialis
LAB: Ön kolun arka
bölgesi
LAB: Kıkırdak ve kemik
dokusu
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I
HİSTOLOJİ
10:10
11:00
14:00
14:50
Mehmet Çimen
Anatomi
Serbest Çalışma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
13:00
13:50
Plexus lumbosacralis
Serbest Çalışma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
11:10
12:00
Cuma
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Ön kolun ön
bölgesi ve fossa cubiti
Grup I-II
ANATOMİ
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Genital siklus, döllenme,
blastosist oluşumu ve
gastrulasyon
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
LAB: El anatomisi
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: El anatomisi
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 76
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
29 Eylül – 3 Ekim
Çarşamba
Fötal membranlar
Uyluğun arka ve lateral
bölgesi, fossa poplitea
Ayak anatomisi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Muhittin Sönmez
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Fötal membranlar
Bacağın arka bölgesi
Ayak anatomisi
08:10
09:00
09:10
10:00
Akademik Yılın 4. Haftası
Perşembe
TATİL
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Çoğul gebelikler,
insanda doğuştan
malformasyonların
nedenleri
TATİL
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Muhittin Sönmez
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Uyluğun ön ve medial
bölgesi
Plasenta oluşumu,
işlevi, tipleri
Sinir dokusu
Kafa kemikleri
(Neurocranium )
10:10
11:00
TATİL
Muhittin Sönmez
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi Anatomi
Uyluğun ön ve medial
bölgesi
Plasenta oluşumu,
işlevi, tipleri
Sinir dokusu
Kafa kemikleri
(Neurocranium )
Muhittin Sönmez
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Bacak ön ve lateral
bölgesi
Tıbbi İngilizce
11:10
12:00
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
TATİL
LAB: Alt extremite
kemikleri
Sinir dokusu
TATİL
Grup I-II
ANATOMİ
Muhittin Sönmez
Anatomi
Yasemin Doğanay
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
LAB: Alt extremite
kemikleri
LAB: Alt extremite
eklemleri
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
LAB: Kas dokusu
LAB: Alt extremite
eklemleri
LAB: Plexus
lumbosacralis
LAB: Gluteal bölge
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Plexus
lumbosacralis
LAB: Gluteal bölge
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Tıbbi İngilizce
Sinir dokusu
TATİL
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
TATİL
LAB: Kas dokusu
16:00
16:50
Cuma
Çoğul gebelikler,
insanda doğuştan
malformasyonların
nedenleri
TATİL
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 77
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
6 Ekim – 10 Ekim
Salı
Çarşamba
Akademik Yılın 5. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 78
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
13 Ekim – 17 Ekim
Salı
Çarşamba
Çizgili kasın mekanik
özellikleri
08:10
09:00
Sinir kas kavşağı ve
motor birimi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Çizgili kasın mekanik
özellikleri
Sinir kas kavşağı ve
motor birimi
Kafa kemikleri
(Visceocranium )
Kaslarda adaptasyon ve
fizyopatoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
Epitel dokusu
biyokimyası
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Kaslarda adaptasyon ve
fizyopatoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Yüz anatomisi ve kafa
derisi
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Kafa iskeletinin bütünü
Yüz anatomisi ve kafa
derisi
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
LAB: Uyluğun ön ve
medial bölgesi
LAB: Genel embriyoloji
Tıbbi İngilizce
Düz kas fizyolojisi
LAB: Ayak anatomisi
Grup I-II
ANATOMİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Uyluğun ön ve
medial bölgesi
LAB: Genel embriyoloji
Egzersiz ve kas
LAB: Ayak anatomisi
Grup I-II
ANATOMİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Grup I-II
ANATOMİ
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Kafa kemikleri
(Visceocranium )
11:10
12:00
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
LAB: Genel embriyoloji
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Genel embriyoloji
16:00
16:50
Cuma
Kafa iskeletinin bütünü
10:10
11:00
15:00
15:50
Suboccipital bölge ve
derin sırt kasları
Serbest Çalışma
Ercan Özdemir
Fizyoloji
14:00
14:50
Perşembe
Serbest Çalışma
09:10
10:00
13:00
13:50
Akademik Yılın 6. Haftası
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Uyluğun arka ve
lateral bölgesi, fossa
poplitea
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Uyluğun arka ve
lateral bölgesi, fossa
poplitea
Grup I-II
ANATOMİ
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
LAB: Bacağın arka
bölgesi
Sinir sonlanmaları
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Sinir sonlanmaları
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Bağ dokusu biyokimyası
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Bağ dokusu biyokimyası
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
LAB: Bacak ön ve
lateral bölgesi
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Bacağın arka
bölgesi
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Bacak ön ve
lateral bölgesi
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 79
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Adipoz doku
biyokimyası
08:10
09:00
Akademik Yılın 7. Haftası
Perşembe
Cuma
Kas dokusu
biyokimyası
Sinir dokusu biyokimyası
Reseptörler
Kenan Çelik
Biyokimya
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Kas dokusu
biyokimyası
Sinir dokusu biyokimyası
Reseptörler
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Reseptörler
Travma ve doku
zedelenmesi
biyokimyası
Serbest Çalışma
Kenan Çelik
Biyokimya
Adipoz doku
biyokimyası
09:10
10:00
20 Ekim – 24 Ekim
Serbest Çalışma
Kenan Çelik
Biyokimya
Bağ dokusu biyokimyası
Perifer sinir sistemi
fizyolojisi
Kenan Çelik
Biyokimya
Perifer sinir sistemi
fizyolojisi
10:10
11:00
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Travma ve doku
zedelenmesi
biyokimyası
Bağ dokusu biyokimyası
Perifer sinir sistemi
fizyolojisi
Kas dokusu
biyokimyası
Reseptörler
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Kenan Çelik
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Sinir dokusu
LAB: Kafa kemikleri
(Visceocranium)
Tıbbi İngilizce
LAB: Kafa iskeletinin
bütünü
LAB: Yüz anatomisi ve
kafa derisi
11:10
12:00
Hüseyin Aydın
Biyokimya
13:00
13:50
14:00
14:50
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Sinir dokusu
LAB: Kafa kemikleri
(Visceocranium)
Tıbbi İngilizce
LAB: Kafa iskeletinin
bütünü
LAB: Yüz anatomisi ve
kafa derisi
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Kafa kemikleri
(Neurocranium)
LAB: Sinir dokusu
15:00
15:50
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Kafa kemikleri
(Neurocranium)
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Sinir dokusu
16:00
16:50
Grup I-II
ANATOMİ
Grup II
HİSTOLOJİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 80
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
27 Ekim – 31 Ekim
Salı
Çarşamba
Sinaptik iletim
Akademik Yılın 8. Haftası
Perşembe
Cuma
Spinal refleksler
Otonom sinir sistemi
fizyolojisi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sinaptik iletim
Otonom sinir sistemi
fizyolojisi
LAB: Sinir fizyolojisi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
TATİL
TATİL
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Kanser dokusu
biyokimyası
Tümör belirteçleri
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Kanser dokusu
biyokimyası
Otonom sinir sistemi
fizyolojisi
Serbest Çalışma
LAB: Sinir fizyolojisi
TATİL
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
11:10
12:00
Grup I -II
FİZYOLOJİ
Grup I -II
FİZYOLOJİ
LAB: Sinir fizyolojisi
TATİL
Grup I -II
FİZYOLOJİ
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Spinal refleksler
LAB: Suboccipital bölge ve
derin sırt kasları
LAB: Kas fizyolojisi
(CD Gösterimi)
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I -II
FİZYOLOJİ
Spinal refleksler
LAB: Suboccipital bölge ve
derin sırt kasları
LAB: Kas fizyolojisi
(CD Gösterimi)
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I -II
FİZYOLOJİ
13:00
13:50
TATİL
14:00
14:50
TATİL
TATİL
TATİL
Sefa Gültürk
Fizyoloji
LAB: Kas fizyolojisi
(CD Gösterimi)
15:00
15:50
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Grup I -II
FİZYOLOJİ
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 81
TIP2010 Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
3 Kasım – 7 Kasım
Çarşamba
Akademik Yılın 9. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Histoloji Telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Histoloji Telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Anatomi Telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
14:00
14:50
Anatomi Telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:00
15:50
Anatomi Telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Anatomi Telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 82
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM PUAN
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
ANATOMİ
42
29
13
1 – 29
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
30
25
5
30 – 54
FİZYOLOJİ
16
16
-
55 – 70
BİYOKİMYA
12
12
-
71 – 82
TOPLAM
100
82
18
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 25 saat
Anatomi Pratik: 5 Lab.
Histoloji Pratik: 1 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 83
DÖNEM II
DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU
10 KASIM – 26 ARALIK 2014
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
8
3X2
14
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (2)
17
3X2
23
FİZYOLOJİ (3)
43
20 X 2
83
6
2x2
10
12
-
12
PDÖ
3X4
12
MAKALE SAATİ
2X3
6
74
160
ANATOMİ (1)
BİYOKİMYA (4)
BİYOFİZİK (5)
TOPLAM
86
KURULUN AMAÇLARI
Dolaşım sistemine ait kan, kalp ve damar dokularının anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi konusundaki bilgileri yapıları ve
işlevleri ile birlikte vermektir. Ayrıca kalp çalışmasının biyofiziksel ilkeleri ile kardiyovasküler sistemin biyokimyası
anlatılmaktadır.
KURUL ÖĞRENİM ÇIKTILARI
A) Dolaşım sistemine ait kalp damar gibi yapıların anatomisini ve histolojisini öğrenmiş olacaklar.
B) Kalp çalışmasının biyofiziksel ilkeleri ile kardiyovasküler sistemin biyokimyasını öğrenmiş olacaklar.
C) Kardiyovasküler sistemin işlevsel dinamiklerini öğrenmiş olacaklar.
D) Kan dokusunun içeriğini ve kan ile hücrelerinin fonksiyonları öğrenilmiş olacaktır.
2014–2015 Eğitim Rehberi 84
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
10 Kasım – 14 Kasım
Çarşamba
Akademik Yılın 10. Haftası
Perşembe
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
I. Oturum
PDÖ
Uygulaması
II. Oturum
PDÖ
Uygulaması
Cuma
III. Oturum
PDÖ
Uygulaması
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 85
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Salı
17 Kasım – 21 Kasım
Çarşamba
Dolaşım sisteminin
gelişimi
Periferik kan hücreleri
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Kanın görevleri, fiziksel
ve kimyasal özellikleri
Kalp ve pericardium
Kan hücrelerinin
oluşması
Periferik kan hücreleri
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Thorax duvar anatomisi
Kalp ve pericardium
Dolaşım sisteminin
gelişimi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Thorax duvar anatomisi
Kan yapımı
Dolaşım sisteminin
gelişimi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri
Emel Koptagel
Histoloji & Embri
Eritrositler, hemoglobin
yapımı
Damarların histolojisi
Tıbbi İngilizce
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Eritrositler, hemoglobin
yapımı
Damarların histolojisi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Serbest Çalışma
PDÖ Sınavı
PDÖ Sınavı
PDÖ Sınavı
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Büyük damarlar ve
posterior
mediastinumda bulunan
oluşumlar
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
PDÖ Sınavı
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Mediastinum
Yasemin Doğanay
LAB: Thoraks duvarı ve
mediastinum
Kan dokusu biyokimyası
PDÖ Sınavı
Serbest Çalışma
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
16:00
16:50
Büyük damarlar ve
posterior
mediastinumda bulunan
oluşumlar
PDÖ Sınavı
Kan yapımı
15:00
15:50
Cuma
Kalp ve pericardium
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
14:00
14:50
Perşembe
Kanın görevleri, fiziksel
ve kimyasal özellikleri
Kan yapımı
13:00
13:50
Akademik Yılın 11. Haftası
Grup I-II
ANATOMİ
Hüseyin Aydın
Biyokimya
LAB: Thoraks duvarı ve
mediastinum
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 86
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
Salı
Çarşamba
Granülositler,
monositler, makrofaj
sistemi
Serbest Çalışma
Kalp, lenfatik
damarların histolojisi ve
fetal dolaşım
Serbest Çalışma
Lenfatik organ
histolojisi II (Dalak,
tonsiller, mukozaların
lenfatik dokuları)
Cuma
Serbest Çalışma
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Trombosit fonksiyonları
Bağışıklıkta rol oynayan
hücreler
Kan grupları ve
transfüzyon
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Lökosit fonksiyonları
Lenfatik organ
histolojisi I (Lenf nodu,
timus)
Kanamanın önlenmesi
ve pıhtılaşma
mekanizmaları
Kalp kasının fizyolojisi
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Lenfatik organların
gelişimi
Lökosit fonksiyonları
Kanamanın önlenmesi
ve pıhtılaşma
mekanizmaları
Kalp kasının fizyolojisi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Eritrosit yıkımı,
anemiler ve polisitemi
LAB: Dolaşım sistemi
Tıbbi İngilizce
LAB: Kan alma yöntemi,
eritrosit sayımı
LAB: Kan alma yöntemi,
eritrosit sayımı
Yasemin Doğanay
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
Tıbbi İngilizce
LAB: Kan alma yöntemi,
eritrosit sayımı
LAB: Kan alma yöntemi,
eritrosit sayımı
Yasemin Doğanay
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
13:00
13:50
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Periferik kan
hücreleri
14:00
14:50
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Dolaşım sistemi
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Periferik kan
hücreleri
Lenfatik organ
histolojisi I (Lenf nodu,
timus)
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
LAB: Dolaşım sistemi
Makale Saati
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
LAB: Kalp ve
pericardium
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Dolaşım sistemi
16:00
16:50
Perşembe
Kalp, lenfatik
damarların histolojisi ve
fetal dolaşım
11:10
12:00
15:00
15:50
Akademik Yılın 12. Haftası
Serbest Çalışma
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
10:10
11:00
24 Kasım – 28 Kasım
Makale Saati
LAB: Kalp ve
pericardium
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Büyük damarlar ve
posterior
mediastinumda
bulununan oluşumlar.
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Büyük damarlar ve
posterior
mediastinumda
bulununan oluşumlar.
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 87
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Salı
1 Aralık-5 Aralık
Çarşamba
Kalpteki basınç
değişiklikleri ve kalp
dönemi
Serbest Çalışma
Perşembe
Cuma
Vücut sıvılarının
biyokimyası
Kalp çalışmasının
düzenlenmesi
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Vücut sıvılarının
biyokimyası
Kalp çalışmasının
düzenlenmesi
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Ercan Özdemir
Fizyoloji
09:10
10:00
Akademik Yılın 13. Haftası
Kalpteki basınç
değişiklikleri ve kalp
dönemi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Kalp debisi ve kalbin
yaptığı iş
Klinik biyokimyaya giriş
ve enstrumantasyon
LAB: Hemoglobin,
hematokrit değerleri
Kalp kapakları ve kalp
sesleri
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Grup I
FİZYOLOJİ
Kalp kasının fizyolojisi
LAB: Hemoglobin,
hematokrit değerleri
Kalp debisi ve kalbin
yaptığı iş
Kalp çalışmasının
düzenlenmesi
LAB: Lökosit sayımı ve
lökosit formülü
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Grup I
FİZYOLOJİ
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: Lenfatik organlar
LAB: Hemoglobin,
hematokrit değerleri
Tıbbi İngilizce
Vücut sıvılarının
biyokimyası
LAB: Lökosit sayımı ve
lökosit formülü
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Grup I
FİZYOLOJİ
10:10
11:00
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Lökosit sayımı ve
lökosit formülü
Grup II
FİZYOLOJİ
11:10
12:00
13:00
13:50
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Lenfatik organlar
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: Hemoglobin,
hematokrit değerleri
Yasemin Doğanay
LAB: Lökosit sayımı ve
lökosit formülü
Tıbbi İngilizce
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
Yasemin Doğanay
Grup I
FİZYOLOJİ
Makale Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Makale Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB: Lenfatik organlar
15:00
15:50
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Lenfatik organlar
16:00
16:50
Grup II
HİSTOLOJİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 88
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
8 Aralık – 12 Aralık
Çarşamba
Akademik Yılın 14. Haftası
Perşembe
Cuma
Kalpteki biyoelektrik
olaylar
EKG tanımı ve yorumu
EKG’nin temel ilkeleri
EKG’nin temel ilkeleri
Egzersiz ve kalp
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Kalpteki biyoelektrik
olaylar
EKG tanımı ve yorumu
EKG’nin temel ilkeleri
EKG’nin temel ilkeleri
Egzersiz ve kalp
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Kardiyovasküler
hastalıkların
biyokimyası
LAB: Pıhtılaşma ve
protrombin zamanı
LAB: Trombosit sayımı
ve kanama zamanı
ölçümü
LAB: Sedimentasyon ve
kan grubu
LAB: Hemoliz ve
eritrosit ozmotik direnci
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
Hüseyin Aydın
Biyokimya
11:10
12:00
Kardiyovasküler
hastalıkların
biyokimyası
Hüseyin Aydın
Biyokimya
EKG tanımı ve yorumu
13:00
13:50
Grup II
FİZYOLOJİ
Grup I
FİZYOLOJİ
LAB: Pıhtılaşma ve
protrombin zamanı
LAB: Trombosit sayımı
ve kanama zamanı
ölçümü
LAB: Sedimentasyon ve
kan grubu
LAB: Hemoliz ve
eritrosit ozmotik direnci
Grup II
FİZYOLOJİ
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: Trombosit sayımı
ve kanama zamanı
ölçümü
Tıbbi İngilizce
LAB: Sedimentasyon ve
kan grubu
LAB: Hemoliz ve
eritrosit ozmotik direnci
Yasemin Doğanay
Grup II
FİZYOLOJİ
Grup I
FİZYOLOJİ
LAB: Sedimentasyon ve
kan grubu
LAB: Hemoliz ve
eritrosit ozmotik direnci
Yasemin Doğanay
Grup II
FİZYOLOJİ
Grup I
FİZYOLOJİ
Kan basıncı, akım direnç
Kan basıncı akım direnci
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Damarların gerilebilme
yeteneği
Kan basıncı akım direnci
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup II
FİZYOLOJİ
EKG tanımı ve yorumu
LAB: Trombosit sayımı
ve kanama zamanı
ölçümü
Tıbbi İngilizce
14:00
14:50
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: Pıhtılaşma ve
protrombin zamanı
15:00
15:50
Makale Saati
Grup I
FİZYOLOJİ
16:00
16:50
LAB: Pıhtılaşma ve
protrombin zamanı
Serbest Çalışma
Makale Saati
Grup I
FİZYOLOJİ
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 89
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Kan basıncı
damarların gerilebilme
yeteneği
Salı
15 Aralık – 19 Aralık
Çarşamba
Akademik Yılın 15. Haftası
Perşembe
Solunum sistemi ve
mekaniği
Akciğer ve göğüs
kompliyansı
LAB: Nabız, kalp sesleri
ve kan basıncı
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Grup I
FİZYOLOJİ
Kan basıncının humoral
düzenlenmesi
Solunum sistemi ve
mekaniği
Akciğer ve göğüs
kompliyansı
LAB: Nabız, kalp sesleri
ve kan basıncı
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Grup I
FİZYOLOJİ
Kalp Yetmezliği
LAB: Nabız, kalp sesleri
ve kan basıncı
Sefa Gültürk
Fizyoloji
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Kalpte biyoelektrik
olaylar ve EKG’nin temel
ilkeleri
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kalpte biyoelektrik
olaylar ve EKG’nin temel
ilkeleri
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Şok ve tedavisi
Kalp Debisi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Kalp Yetmezliği
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Hemodinamiğin temel
kavramları
Tıbbi İngilizce
LAB: EKG
Yasemin DoğanaY
Grup I
FİZYOLOJİ
Tıbbi İngilizce
LAB: EKG
Yasemin Doğanay
Grup I
FİZYOLOJİ
LAB: İdrar
LAB: EKG
Grup I
BİYOKİMYA
Grup I
FİZYOLOJİ
16:00
16:50
LAB: İdrar
LAB: EKG
Grup I
BİYOKİMYA
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: EKG
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: EKG
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: EKG
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: EKG
Grup II
FİZYOLOJİ
Serbest Çalışma
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
LAB: İdrar
Hemodinamiğin temel
kavramları
Serbest Çalışma
Grup II
BİYOKİMYA
LAB: İdrar
15:00
15:50
LAB: Nabız, kalp sesleri
ve kan basıncı
Kalp Debisi
13:00
13:50
14:00
14:50
Grup II
FİZYOLOJİ
Cuma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Kan basıncının sinirsel
düzenlenmesi
Serbest Çalışma
Grup II
BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 90
TIP 2020 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
22 Aralık – 26 Aralık
Çarşamba
Akademik Yılın 16. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Fizyoloji Telafi
Laburatuvarı
Histoloji
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Histoloji Telafi
Laburatuvarı
Fizyoloji Telafi
Laburatuvarı
Histoloji
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Histoloji Telafi
Laburatuvarı
Fizyoloji Telafi
Laburatuvarı
Histoloji
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Histoloji Telafi
Laburatuvarı
Fizyoloji Telafi
Laburatuvarı
Histoloji
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Anatomi Telafi
Laburatuvarı
Serbest Çalışma
Anatomi
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Anatomi Telafi
Laburatuvarı
Serbest Çalışma
Anatomi
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi
Pratik Sınavı
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınav
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Fizyoloji
Pratik Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınav
2014–2015 Eğitim Rehberi 91
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM PUAN
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
ANATOMİ
10
6
4
1–6
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
14
10
4
7-16
FİZYOLOJİ
46
28
18
17-44
BİYOKİMYA
4
4
-
45-48
BİYOFİZİK
6
6
-
49-54
PDÖ
15
-
15
-
MAKALE SAATİ
5
-
5
-
100
54
46
-
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik
Anatomi Pratik
Histoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
: 18 Saat
: 1 Lab.
: 1 Lab.
: 4 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 92
DÖNEM II
SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU
29 ARALIK 2014 – 23 OCAK 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
ANATOMİ (1)
19
10 X 2
39
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (2)
6
2X1
8
FİZYOLOJİ (3)
15
2X2
19
TOPLAM
40
26
66
KURULUN AMAÇLARI
Solunum sisteminin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi ve bazı fizyopatolojileri hakkında bilgiler verilir. Ayrıca farklı
atmosfer basınçlarında ve egzersizde solunum sisteminde görülen uyum ve değişiklikler anlatılır.
KURUL ÖĞRENİM ÇIKTILARI
A) Solunum sisteminin anatomisi ve histolojisi öğrenilmiş olacak.
B) Solunum sisteminin nasıl işlediğini yansıtan temel fizyolojisi anlaşılmış olacaktır.
C) Bazı temel solunumsal fizyopatolojilerin yanı sıra farklı atmosfer basınçlarında (yüksek irtifa ve hiperbarik koşullarda)
solunum sisteminin nasıl işlediği ve adaptasyonunun nasıl geliştiği anlaşılmış olacaktır.
2014–2015 Eğitim Rehberi 93
TIP 2030 Solunum Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Salı
29 Aralık – 2 Ocak
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 17. Haftası
Perşembe
Cuma
TATİL
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Trachea ve Akciğerler
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Çimen
Anatomi
Burun ve burunla ilgili
oluşumlar
Larynx
Trachea ve Akciğerler
10:10
11:00
TATİL
Muhittin Sönmez
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Burun ve burunla ilgili
oluşumlar
Larynx
Trachea ve Akciğerler
Diaphragma
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Yutak aygıtı, yüz ve
solunum sisteminin
gelişimi
Solunum sistemi
histolojisi I (Burun
boşlukları, nazofarinks,
larinks)
Tıbbi İngilizce
Solunum sistemi
histolojisi II (trake,
bronş ve bronşiyoller,
alveoller)
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
11:10
12:00
13:00
13:50
14:00
14:50
TATİL
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Yutak aygıtı, yüz ve
solunum sisteminin
gelişimi
Solunum sistemi
histolojisi I (Burun
boşlukları, nazofarinks,
larinks)
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
15:00
15:50
16:00
16:50
Parotis bölgesi ve
temporal bölge
TATİL
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
TATİL
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Yasemin Doğanay
LAB: Burun ve burunla
ilgili oluşumlar
LAB: Larynx
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Burun ve burunla
ilgili oluşumlar
LAB: Larynx
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Solunum sistemi
histolojisi II (trake,
bronş ve bronşiyoller,
alveoller)
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
TATİL
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 94
TIP 2030 Solunum Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
5 Ocak – 9 Ocak
Çarşamba
Akademik Yılın 18. haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Fossa infratemporalis ve
pterygopalatina
Akciğer ventilasyonu
Akciğer hacimleri
Ağız anatomisi
Pharynx
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Muhittin Sönmez
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Akciğer hacimleri
Ağız anatomisi
Pharynx
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Muhittin Sönmez
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
LAB: Art.
temporomandibularis
ve çiğneme kasları
Akciğer alveollerinde
gaz alışverişi
Grup I-II
ANATOMİ
Sefa Gültürk
Fizyoloji
10:10
11:00
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
11:10
12:00
Art.
temporomandibularis
ve çiğneme kasları
Mehmet Çimen
Anatomi
LAB: Trachea ve
akciğerler
13:00
13:50
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Trachea ve
akciğerler
14:00
14:50
15:00
15:50
Grup I-II
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Akciğer vetilasyonu,
pulmoner dolaşım
Sefa Gültürk
Fizyoloji
LAB: Diaphragma
Tıbbi İngilizce
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
LAB: Diaphragma
Tıbbi İngilizce
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Serbest Çalışma
LAB: Parotis ve
temporal bölge, fossa
infratemporalis ve
pterygopalatina
LAB: Art.
temporomandibularis
ve çiğneme kasları
Grup I-II
ANATOMİ
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
Sefa Gültürk
Fizyoloji
LAB: Ağız anatomisi
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Parotis ve
temporal bölge, fossa
infratemporalis ve
pterygopalatina
Akciğer alveollerinde
gaz alışverişi
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Ağız anatomisi
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 95
TIP 2030 Solunum Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Salı
12 Ocak – 16 Ocak
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 19. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
Egzersiz ve solunum
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Boyun kökü, ösefagusun
servikal ve torakal
kısımları
Boyun ön ve yan
bölgeleri
Solunumun
düzenlenmesi
Atmosfer basıncı
değişiklikleri, solunum
fizyopatolojileri
LAB: Spirometri ve CD
Gösterimi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup I
FİZYOLOJİ
Boyun kökü, derin
arterler, venler ve
sinirler
Boyun ön ve yan
bölgeleri
Solunumun
düzenlenmesi
Atmosfer basıncı
değişiklikleri, solunum
fizyopatolojileri
LAB: Spirometri ve CD
Gösterimi
Mehmet Çimen
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup I
FİZYOLOJİ
Akciğer alveollerinde
gaz alışverişi
Kanda O2 ve CO2
taşınması
Tıbbi İngilizce
LAB: Solunum sistemi
LAB: Spirometri ve CD
Gösterimi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
Akciğer alveollerinde
gaz alışverişi
Kanda O2 ve CO2
taşınması
LAB: Solunum sistemi
LAB: Spirometri ve CD
Gösterimi
Muhittin Sönmez
Anatomi
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
Grup I
14:00
14:50
15:00
15:50
Grup II
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Yasemin Doğanay
LAB: Pharynx
LAB: Boyun kökü
(Oesaphagusun cervical
ve thoracal kısımları)
LAB: Boyun ön ve yan
bölgeleri
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Boyun kökü (derin
arterler, venler ve
sinirler)
LAB: Boyun ön ve yan
bölgeleri
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Pharynx
16:00
16:50
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
HİSTOLOJİ
FİZYOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 96
TIP 2030 Solunum Sistemi Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
19 Ocak – 23 Ocak
Çarşamba
Akademik Yılın 20. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Histoloji telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Histoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Histoloji telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Histoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi telafi
laboratuarı
Anatomi
Pratik Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınav
Anatomi
Pratik Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınav
Tıbbi İngilizce
13:00
13:50
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Anatomi telafi
laboratuarı
Yasemin Doğanay
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Anatomi telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Anatomi
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 97
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM PUAN
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
ANATOMİ
52
39
13
1 – 39
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
16
13
3
40 – 52
FİZYOLOJİ
32
32
-
53 – 84
TOPLAM
100
84
16
-
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik
Anatomi Pratik
: 8 Saat
: 2 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 98
DÖNEM II
METABOLİZMA DERS KURULU
9 ŞUBAT – 3 NİSAN 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
ANATOMİ (1)
20
9X2
38
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (2)
19
5X2
29
FİZYOLOJİ (3)
32
-
32
BİYOKİMYA (4)
22
-
22
TTB (5) (TIP EĞİTİMİ)
-
2X4
8
PDÖ
-
3X4
12
MAKALE SAATİ
-
3X2
6
SEÇMELİ DERS
12
-
12
TOPLAM
105
54
159
KURULUN AMAÇLARI
Metabolizma ders kurulu adı altında sindirim ve boşaltım sisteminin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve
fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Karaciğer, safra ve pankreas gibi organların biyokimyası ve fizyolojik
işlevleri verilir. Böbreğe ait yapısal bilgiler önceden verildikten sonra gerek biyokimyasal gerekse fizyolojik
işlevleri ve bazı böbrek hastalıkları anlatılır.
KURULUN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
A) Sindirim ve boşaltım sisteminin anatomisi ve histolojisi ayrıntılı bir şekilde öğrenilir.
B) Sindirim ve boşaltım sisteminin fizyolojisi ve biyokimyası hakkında önemli bilgiler öğrenilmiş olacaktır.
C) Genelde sindirimi ilgilendiren özelde karaciğer, safra, pankreas gibi hayati öneme sahip organların
fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde sayılabilecektir.
D) Böbreğin glomerüler filtrasyon işlevleri, asit baz dengesindeki fonksiyonları yanı sıra diyaliz ve bazı böbrek
hastalıkları hakkında bilgiler sayılabilecektir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 99
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
9 Şubat – 13 Şubat
Salı
Çarşamba
Akademik Yılın 21. Haftası
Perşembe
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
I. Oturum
PDÖ
Uygulaması
II. Oturum
PDÖ
Uygulaması
Cuma
III. Oturum
PDÖ
Uygulaması
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Makale Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Makale Saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 100
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Salı
16 Şubat – 20 Şubat
Çarşamba
Serbest Çalışma
TTB - Teorik
Temel yaşam desteği
CPR
Akademik Yılın 22. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
09:10
10:00
PDÖ Sınavı
Serbest Çalışma
Pratik
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Sindirim sisteminin
gelişimi
10:10
11:00
TTB Grup I-II
Muhittin Sönmez
Anatomi
Karın ön duvarı
anatomisi
Peritoneum, omentum
majus, minus, bursa
omentalis
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
TTB Grup I-II
Karın ön duvarı
anatomisi
Özefagusun abdominal
kısmı ve mide
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Tıbbi İngilizce
Sindirim sistemi
histolojisi I (Yanaklar,
tükrük
bezleri,dil,diş,damak)
Sindirim sistemi
histolojisi II (Yutak,
özefagus, mide)
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Sindirim sistemi
histolojisi I (Yanaklar,
tükrük
bezleri,dil,diş,damak)
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Abdomen topografisi
PDÖ Sınavı
Muhittin Sönmez
Anatomi
Yasemin Doğanay
Abdomen topografisi
Tıbbi İngilizce
14:00
14:50
Peritoneum, omentum
majus, minus, bursa
omentalis
Pratik
PDÖ Sınavı
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
13:00
13:50
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Pratik
PDÖ Sınavı
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri
Sindirim sisteminin
gelişimi
11:10
12:00
Sindirim sisteminin
gelişimi
PDÖ Sınavı
Muhittin Sönmez
Anatomi
Yasemin Doğanay
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Sindirim sistemi
histolojisi II (Yutak,
özefagus, mide)
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
LAB: Karın ön duvarı
anatomisi
15:00
15:50
PDÖ Sınavı
Serbest Çalışma
Makale Saati
Seçmeli Ders
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Karın ön duvarı
anatomisi
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Makale Saati
Seçmeli Ders
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 101
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
23 Şubat – 27 Şubat
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
TTB - Teorik
Temel yaşam desteği
CPR
Akademik Yılın 23. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
TTB Grup III-IV
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Duodenum, jejunum,
ileum.
Serbest Çalışma
Kalın barsaklar
10:10
11:00
14:00
14:50
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Karaciğer ve safra
yolları
Sindirim sistemi
histolojisi IV (Karaciğer,
pankreas)
Mehmet Çimen
Anatomi
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Karaciğer ve safra
yolları
Sindirim kanalı damar
ve sinirleri
Mehmet Çimen
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Duodenum, jejunum,
ileum.
Kalın barsaklar
TTB Grup III-IV
Pankreas ve dalak
Sindirim kanalı damar
ve sinirleri
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Pratik
Mehmet Çimen
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Sindirim sistemi
histolojisi III (İnce ve
kalın barğırsaklar)
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi I
Tıbbi İngilizce
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri.
Sindirim sistemi
histolojisi III (İnce ve
kalın barğırsaklar)
Grup I
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi I
Tıbbi İngilizce
LAB: İnce barsaklar
LAB: Kalın barsaklar
Grup I
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Serpil Saraydın
Histoloji & Embri
LAB: Peritoneum,
özefagusun abdominal
kısmı ve mide
Makale Saati
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Peritoneum,
özefagusun abdominal
kısmı ve mide
Seçmeli Ders
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi I
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Kalın barsaklar
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Karaciğer, safra
yolları, pankreas ve
dalak
Grup I-II
ANATOMİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Makale Saati
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: İnce barsaklar
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi I
15:00
15:50
16:00
16:50
TTB Grup III-IV
Sindirim sistemi
histolojisi IV (Karaciğer,
pankreas)
Pratik
11:10
12:00
13:00
13:50
Pratik
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Cuma
Seçmeli Ders
LAB: Karaciğer, safra
yolları, pankreas ve
dalak
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 102
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
2 Mart – 6 Mart
Salı
Çarşamba
Motilite, sinirsel kontrol
ve kan dolaşımı
Serbest Çalışma
Sefa Gültürk
Fizyoloji
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Besinlerin sindirim ve
emilimi
Serbest Çalışma
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi II
16:00
16:50
TTB Grup V-VI
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Pratik
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Besinlerin sindirim ve
emilimi
TTB Grup V-VI
Pratik
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Çiğneme ve yutma
TTB Grup V-VI
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Pratik
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
13:00
13:50
15:00
15:50
Hakan Eren
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi II
14:00
14:50
TTB - Teorik
Temel yaşam desteği
CPR
Grup II
HİSTOLOJİ
Gastrointestinal
hormonlar
Tıbbi İngilizce
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Yasemin Doğanay
Besinlerin sindirim
kanalında taşınması
Sefa Gültürk
Fizyoloji
LAB: Sindirim kanalı
damar ve sinirleri
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi II
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Sindirim kanalı
damar ve sinirleri
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi II
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I
HİSTOLOJİ
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi III (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
Akademik Yılın 24. Haftası
Perşembe
Besinlerin sindirimi ve
emilimi
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Besinlerin sindirimi ve
emilimi
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Midenin motor
fonksiyonları, safra
kesesi, ince barsak ve
kolon hareketleri
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Midenin motor
fonksiyonları, safra
kesesi, ince barsak ve
kolon hareketleri
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Cuma
Sindirim sisteminde
salgı fonksiyonu, tükrük,
özefagus ve mide
salgıları
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Sindirim sisteminde
salgı fonksiyonu, tükrük,
özefagus ve mide
salgıları
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Karaciğerin klinik
biyokimyası
Enver Sancaktar
Biyokimya
Karaciğerin klinik
biyokimyası
Enver Sancaktar
Biyokimya
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi III (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi IV (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi III (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi IV (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Seçmeli Ders
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi IV (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi III (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
LAB: Sindirim sistemi
histolojisi IV (Barsaklar,
karaciğer, pankreas)
Grup I
HİSTOLOJİ
Seçmeli Ders
Grup I
HİSTOLOJİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 103
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
9 Mart - 13 Mart
Salı
Çarşamba
Vesica urineria ve uretra
08:10
09:00
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Karın arka duvarı damar
ve sinirleri
TTB Grup IV-III
Serbest Çalışma
Mehmet Çimen
Anatomi.
Böbrekler ve ureterler
Besinlerin sindirim ve
emilimi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Böbrekler ve ureterler
Besinlerin sindirim ve
emilimi
10:10
11:00
11:10
12:00
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
13:00
13:50
14:00
14:50
Pankreas, ve barsak
salgıları, safra
fonksiyonu
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Pankreas, ve barsak
salgıları, safra
fonksiyonu
16:00
16:50
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Üriner sistemin gelişimi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Perşembe
Böbreklerin histolojisi
Serbest Çalışma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Böbreklerin histolojisi
Pratik
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
TTB Grup IV-III
Pratik
Gastrointestinal
bozukluklar, peptik
ülser, bulantı, kusma
Vitaminlerin fizyolojik
fonksiyonları
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Vitaminlerin fizyolojik
fonksiyonları
Pratik
Gastrointestinal
bozukluklar, peptik
ülser, bulantı, kusma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Egzersiz metabolizması
Amonyak metabolizması
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup IV-III
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Üriner sistemin gelişimi
Egzersiz metabolizması
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Karbonhidrat ve yağ
metabolizmasının
entegrasyonu
Karaciğer fonksiyonları
LAB: Böbrekler
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Grup I-II
ANATOMİ
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Hüseyin Aydın
Biyokimya
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Böbrekler
Serbest Çalışma
Amonyak metabolizması
LAB: Ureterler, vesica
urineria ve uretra
Seçmeli Ders
Karbonhidrat ve yağ
metabolizmasının
entegrasyonu
Cuma
Gastrointestinal
bozukluklar, peptik
ülser, bulantı, kusma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Sefa Gültürk
Fizyoloji
15:00
15:50
TTB - Teorik
Solunum sistemi ve kalp
muayenesi
Akademik Yılın 25. Haftası
LAB: Ureterler, vesica
urineria ve uretra
Seçmeli Ders
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 104
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
16 Mart – 20 Mart
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 26. Haftası
Perşembe
TTB - Teorik
Solunum sistemi ve kalp
muayenesi
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup VI-V
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pratik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pratik
Böbrek tubuluslarının
fonksiyonu I
(Reabsorbsiyon)
Porfirin ve safra
pigmentleri
metabolizması
Enver Sancaktar
Biyokimya
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
10:10
11:00
11:10
12:00
Böbreklerin
histofizyolojisi ve kan
dolaşımı
İdrar boşaltım yolları
histolojisi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Böbreklerin
histofizyolojisi ve kan
dolaşımı
İdrar boşaltım yolları
histolojisi
TTB Grup VI-V
Pratik
Juxtaglomerul cihazın
fonksiyonu, Renin
oluşumu
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Enerjetikler ve
metabolizma hızı
Boşaltım fizyolojisine
giriş, glomeruler
filtrasyon
Tıbbi İngilizce
Detoksifikasyon
mekanizmaları
Böbrek tubuluslarının
fonksiyonu II
(Sekresyon)
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Detoksifikasyon
mekanizmaları
Böbrek tubuluslarının
fonksiyonu II
(Sekresyon)
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Sefa Gültürk
Fizyoloji
13:00
13:50
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Enerjetikler ve
metabolizma hızı
14:00
14:50
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Boşaltım fizyolojisine
giriş, glomeruler
filtrasyon
Sefa Gültürk
Fizyoloji
TTB Grup VI-V
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Porfirin ve safra
pigmentleri
metabolizması
Enver Sancaktar
Biyokimya
LAB: Karın arka duvarı
damar ve sinirleri.
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Grup I-II
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
ANATOMİ
LAB: Karın arka duvarı
damar ve sinirleri.
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 105
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Salı
23 Mart – 27 Mart
Çarşamba
Serbest Çalışma
TTB - Teorik
Solunum sistemi ve kalp
muayenesi
Akademik Yılın 27. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji telafi
laboratuvarı
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup II-I
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pratik
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Fizyolojik tampon
sistemleri
10:10
11:00
Klirens kavramı, Dilue
ve konsantre idrar
çıkarma susama ve
ADH’ın Rolü
Yavuz Siliğ
Biyokimya
Fizyolojik tampon
sistemleri
11:10
12:00
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Klirens kavramı, Dilue
ve konsantre idrar
çıkarma susama ve
ADH’ın Rolü
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Yavuz Siliğ
Biyokimya
İnorganik bileşiklerin
metabolizması
Asit-baz regülasyonu
TTB Grup II-I
Pratik
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
TTB Grup II-I
Pratik
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Tıbbi İngilizce
Miksiyon ve diürezis,
yapay böbrek diyaliz
yöntemleri, bazı böbrek
patolojileri
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Miksiyon ve diürezis,
yapay böbrek diyaliz
yöntemleri, bazı böbrek
patolojileri
Böbreğin klinik
biyokimyası
Anatomi telafi
laboratuvarı
Enver Sancaktar
Biyokimya
Sefa Gültürk
Fizyoloji
İnorganik bileşiklerin
metabolizması
Asit-baz regülasyonu
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
14:00
14:50
Enver Sancaktar
Biyokimya
16:00
16:50
Histoloji telafi
laboratuvarı
Sefa Gültürk
Fizyoloji
13:00
13:50
15:00
15:50
Histoloji telafi
laboratuvarı
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Yasemin Doğanay
LAB: Üriner sistem
LAB: Üriner sistem
Serbest Çalışma
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Üriner sistem
LAB: Üriner sistem
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
Enver Sancaktar
Biyokimya
Renin- anjiotensinaldosteron sist. ve
atrionatriüretik hormon
Anatomi telafi
laboratuvarı
Enver Sancaktar
Biyokimya
Seçmeli Ders
Anatomi telafi
laboratuvarı
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 106
TIP2040 Metabolizma Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
30 Mart – 3 Nisan
Çarşamba
Akademik Yılın 28. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Histoloji Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Histoloji Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Tıbbi İngilizce
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik Sınavı
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik Sınavı
Yasemin Doğanay
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 107
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM PUAN
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
ANATOMİ
22
16
6
1 - 16
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
18
14
4
17 - 30
FİZYOLOJİ
BİYOKİMYA
PDÖ
MAKALE SAATİ
TOPLAM
24
16
15
5
100
24
16
70
15
5
30
31 - 54
55 - 70
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler
Anatomi Pratik
Histoloji Pratik
: 19 saat
: 2 Lab.
: 1 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 108
DÖNEM II
ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMLERİ DERS KURULU
6 NİSAN –30 NİSAN 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
ANATOMİ (1)
9
4X2
17
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (2)
14
3X2
20
FİZYOLOJİ (3)
19
2X2
23
BİYOKİMYA (4)
12
-
12
-
1X4
4
2X3
6
TTB (5) (TIP EĞİTİMİ)
MAKALE SAATİ
SEÇMELİ DERS
4
-
4
TOPLAM
58
28
86
KURULUN AMAÇLARI
Endokrin ve üreme sisteminin anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve fizyolojisi anlatılır. Vücuttaki tüm
hormonların yanı sıra özellikle hipotalamus, hipofiz, tiroid, drenal bez, pankreas, erkek ve kadın üreme
sistemlerini ilgilendiren hormonların biyokimyası ve fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde anlatılır.
KURULUN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
A) Endokrin ve üreme sistemlerine ait anatomik ve histolojik bilgiler sayılabilecektir.
B) Genelde vücuttaki tüm hormonların özelde ise özellikle hipotalamus, hipofiz, tiroid, pankreas, adrenal bez
hormonları gibi hayati öneme sahip hormonların görevleri, etki mekanizmaları ve biyokimyası anlaşılmış
olacaktır.
C) Endokrin ve kadın ile erkek üreme sistemine ait işlevsel bilgiler detaylı bir şekilde anlatılabilecektir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 109
TIP2050 Endokrin ve Üreme Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Salı
Serbest Çalışma
6 Nisan – 10 Nisan
Çarşamba
TTB - Teorik
Dikiş atma, kanama
kontrolü, foley sonda
takma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Endokrinolojiye Giriş
Pratik
Tiroid, paratiroid,
endokrin, pankreas
gelişimi ve histolojisi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Erkek genital organı
TTB Grup V-VI
Serbest Çalışma
Erkek genital organı
10:10
11:00
Muhittin Sönmez
Anatomi
Perineum
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Hipofiz gelişimi ve
histolojisi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Hipofiz gelişimi ve
histolojisi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup V-VI
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
14:00
14:50
TTB Grup V-VI
Kadın genital organları
Kadın ve erkek üreme
organlarının histolojisi
Pratik
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
13:00
13:50
Cuma
Endokrinolojiye Giriş
09:10
10:00
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Pelvis
Perşembe
Tiroid, paratiroid,
endokrin, pankreas
gelişimi ve histolojisi
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Pelvis
Akademik Yılın 29. Haftası
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Kadın genital organları
Kadın ve erkek üreme
organlarının histolojisi
Pratik
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Tıbbi İngilizce
Erkek ve dişi üreme
organlarının gelişimi
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
LAB: Pelvis ve
perineum.
Tıbbi İngilizce
Grup I-II
ANATOMİ
Yasemin Doğanay
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
LAB: Pelvis ve
perineum.
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Erkek ve dişi üreme
organlarının gelişimi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Endokrin organlar
Mehmet Çimen
Anatomi
Endokrin organlar
Mehmet Çimen
Anatomi
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Makale Saati
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Makale Saati
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 110
TIP2050 Endokrin ve Üreme Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Çarşamba
Epifiz ve böbreküstü
bezi gelişimi ve
histolojisi
Adenohipofiz
hormonlarının fizyolojisi
TTB - Teorik
Dikiş atma, kanama
kontrolü, foley sonda
takma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Epifiz ve böbreküstü
bezi gelişimi ve
histolojisi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Adenohipofiz
hormonlarının fizyolojisi
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Erkek ve kadın üreme
organları histolojisi
Hormonların etki
şekilleri
TTB Grup I-II
Akademik Yılın 30. Haftası
Perşembe
Gastrointestinal
hormonlar
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Nörohipofiz hormonları
Pratik
Kalsiyum, fosfor
metabolizmasını
düzenleyen hormonlar
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Erkek ve kadın üreme
organları histolojisi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Erkek ve kadın üreme
organlarının histolojisi
LAB: Endokrin organlar
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Grup I
HİSTOLOJİ
Erkek ve kadın üreme
organlarının histolojisi
LAB: Endokrin organlar
TTB - Teorik
Dikiş atma, kanama
kontrolü, foley sonda
takma
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup III-VI
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
Erkek genital
organlarının fizyolojisi
TTB Grup III-VI
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup I-II
Pratik
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Erkek genital
organlarının fizyolojisi
Pratik
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Cuma
Pratik
Pratik
Ercan Özdemir
Fizyoloji
11:10
12:00
Salı
13 Nisan – 17 Nisan
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Tıbbi İngilizce
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
TTB Grup III-VI
Pratik
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Melatonin biyokimyası
ve fonksiyonları
Levent Cankorkmaz
Tıp Eğitimi
Adrenal korteks
fizyolojisi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Yasemin Doğanay
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Tıbbi İngilizce
Büyüme faktörleri
Adrenal korteks
fizyolojisi
Yasemin Doğanay
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Grup I
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
HİSTOLOJİ
LAB: Erkek genital
organları
LAB: Kadın genital
organları
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Grup II
HİSTOLOJİ
LAB: Erkek genital
organları
LAB: Kadın genital
organları
LAB: Endokrin organlar
LAB: Endokrin organlar
Makale Saati
Makale Saati
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Grup II
HİSTOLOJİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 111
TIP2050 Endokrin ve Üreme Ders Kurulu
Pazartesi
Tiroid hormonları
fizyolojisi
Salı
20 Nisan –24 Nisan
Çarşamba
Adrenal bez ve gonad
hormonları
Akademik Yılın 31. Haftası
Perşembe
Tiroid hormonları
08:10
09:00
Cuma
Paratiroid hormonukalsitonin fizyolojisi
TATİL
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Tiroid hormonları
fizyolojisi
Adrenal bez ve gonad
hormonları
Tiroid hormonları
Paratiroid hormonukalsitonin fizyolojisi
09:10
10:00
TATİL
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hipotalamus ve hipofiz
hormonları
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Kadın genital
hormonlarının fizyolojisi
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Pancreas iç salgılarının
fizyolojisi
Pankreas hormonları
10:10
11:00
TATİL
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Hipotalamus ve hipofiz
hormonları
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Kadın genital
hormonlarının fizyolojisi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Pancreas iç salgılarının
fizyolojisi
Pankreas hormonları
11:10
12:00
TATİL
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
Adrenal medulla
hormonları
13:00
13:50
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Hormon Fizyolojisi
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Hatice Pınarbaşı
Biyokimya
LAB: Kadın üreme
organları
LAB: Kadın üreme
organları
TATİL
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Endokrin organlar
14:00
14:50
Grup I
FİZYOLOJİ
LAB: Hormon Fizyolojisi
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Kadın üreme
organları
LAB: Kadın üreme
organları
TATİL
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Endokrin organlar
15:00
15:50
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I
FİZYOLOJİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Hormon Fizyolojisi
Makale Saati
TATİL
Serbest Çalışma
Makale Saati
TATİL
Serbest Çalışma
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: Hormon Fizyolojisi
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Grup II
FİZYOLOJİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 112
TIP2050 Endokrin ve Üreme Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
27 Nisan – 1 Mayıs
Çarşamba
Akademik Yılın 32. Haftası
Perşembe
Cuma
LAB: Erkek üreme
organları
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATİL
Histoloji telafi
laboratuarı
Histoloji
pratik sınavı
Serbest Çalışma
TATİL
Histoloji telafi
laboratuarı
Histoloji
pratik sınavı
Serbest Çalışma
TATİL
Histoloji telafi
laboratuarı
Histoloji
pratik sınavı
Serbest Çalışma
TATİL
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Erkek üreme
organları
09:10
10:00
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Erkek üreme
organları
10:10
11:00
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Erkek üreme
organları
11:10
12:00
Grup I
HİSTOLOJİ
,
13:00
13:50
Anatomi telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Anatomi
pratik sınavı
Serbest Çalışma
TATİL
14:00
14:50
Anatomi telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Anatomi
pratik sınavı
Serbest Çalışma
TATİL
15:00
15:50
Anatomi telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Anatomi
pratik sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınav
TATİL
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulu Teorik
Sınav
TATİL
2014–2015 Eğitim Rehberi 113
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM PUAN
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
ANATOMİ
20
14
6
1 – 14
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
26
22
4
15 – 36
FİZYOLOJİ
30
30
-
37 – 66
BİYOKİMYA
19
19
-
67 – 85
MAKALE SAATİ
5
-
5
100
85
15
Toplam
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 11 saat
Anatomi Pratik : 1 Lab.
Histoloji Pratik : 1 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 114
DÖNEM II
DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU
4 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
ANATOMİ (1)
41
13 X 2
67
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (2)
12
3X2
18
FİZYOLOJİ (3)
23
1X3
26
BİYOFİZİK (6)
23
-
23
SEÇMELİ DERS
10
-
10
TOPLAM
109
35
144
KURULUN AMAÇLARI
Duyu ve sinir sisteminin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi hakkında bilgiler sağlanır. Merkezi sinir siteminin
işlevleri anlatılır. Özellikle görme ve işitme duyusu fizyolojisi işlenir. Beyin omurilik sıvısının anatomik ve
fizyolojik özellikleri anlatılır. Ayrıca görme ve işitmeye ait temel biyofiziksel ilkelerin yanı sıra EEG’ye ait
biyofiziksel temeller verilir.
KURULUN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
A) İnsan vücudundaki duyu ve sinir sistemine ait yapıların anatomisi ve histolojisi ayrıntılı bir şekilde anlatılır.
B) Merkezi sinir sisteminin fonksiyonel anatomisi ve fizyolojisi anlaşılmış olacaktır.
C) Genelde tüm duyular özelde özellikle görme ve işitme duyusuna ait temel fizyolojik ve biyofiziksel
mekanizmalar öğrenilmiş olacaktır.
2014–2015 Eğitim Rehberi 115
TIP2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
4 Mayıs – 8 Mayıs
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Çimen
Anatomi
Medulla spinalis
Medulla spinalis
10:10
11:00
Mehmet Çimen
Anatomi
Medulla spinalis
11:10
12:00
Mehmet Çimen
Anatomi
Merkezi sinir sisteminin
gelişimi
13:00
13:50
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Merkezi sinir sisteminin
gelişimi
14:00
14:50
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Mehmet Çimen
Anatomi
Merkezi sinir sistem
histolojisi II (cerebrum,
meninksler, pleksus
choroideus)
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Merkezi sinir sisteminin
histolojisi I (m.spinalis,
cerebellum)
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Merkezi sinir sistem
histolojisi II (cerebrum,
meninksler, pleksus
choroideus)
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
Emel Koptagel
Histoloji & Embri.
LAB: Medulla spinalis
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Medulla spinalis
Grup I-II
ANATOMİ
Motor assosiasyon
sistemi ve pramidal
sistem
Serbest Çalışma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Merkezi sinir sisteminin
histolojisi I (m.spinalis,
cerebellum)
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Cerebellum
Subthalamus,
epithalamus ve
metathalamus
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Cerebellum
Thalamus
Mehmet Çimen
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
LAB: Medulla oblangata,
fossa rhomboidea
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Medulla oblangata,
fossa rhomboidea
Grup I-II
ANATOMİ
Pons
Serbest Çalışma
Uyarılmış
potansiyeller
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Uyarılmış
potansiyeller
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
LAB: Pons ve
mesencephalon
Seçmeli Ders
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Motor assosiasyon
sistemi ve pramidal
sistem
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Çimen
Anatomi
Cuma
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
EEG nin biyofizik
temelleri
Medulla oblongata ve
fossa rhomboidea
09:10
10:00
15:00
15:50
Perşembe
EEG nin biyofizik
temelleri
Medulla oblongata ve
fossa rhomboidea
08:10
09:00
Akademik Yılın 33. Haftası
Grup I-II
ANATOMİ
Mehmet Çimen
Anatomi
Mesencephalon
Serbest Çalışma
LAB: Pons ve
mesencephalon
Seçmeli Ders
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
Grup I-II
ANATOMİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 116
TIP 2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
11 Mayıs- 15 Mayıs
Çarşamba
Akademik Yılın 34. Haftası
Perşembe
Cuma
Hipothalamus
Vestibüler sistem
Biyolojik reseptörler ve
psikofizik
Tractuslar
Beyin Damarları
Mehmet Çimen
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Mehmet Çimen
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Basal gangliyonlar
Bazal gangliyonlar
Biyolojik reseptörler ve
psikofizik
Tractuslar
Beyin Damarları
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Mehmet Çimen
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Cerebellumun motor
fonksiyonları
Beyin hemisferleri
Kortikal merkezler ve
beyaz cevher
Tractuslar
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Mehmet Çimen
Anatomi
Cerebellumun motor
fonksiyonları
Beyin hemisferleri
Kortikal merkezler ve
beyaz cevher
Retiküler formasyon,
limbik sistem,
hipotalamus
Koku yolları,
rhinencephalon ve
limbik sistem
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Mehmet Çimen
Anatomi
LAB: Cerebellum
LAB: Sinir sistemi
Tıbbi İngilizce
LAB: Hypothalamus,
bazal ganglionlar
Retiküler formasyon,
limbik sistem,
hipotalamus
Grup I-II
ANATOMİ
Grup II
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
Sefa Gültürk
Fizyoloji
LAB: Sinir sistemi
Tıbbi İngilizce
LAB: Hypothalamus,
bazal ganglionlar
Spesifik kortikal
alanlar,
bellek
Grup II
HİSTOLOJİ
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:00
13:50
LAB: Cerebellum
14:00
14:50
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Sinir sistemi
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Thalamus,
epithalamus,
subthalamus,
metathalamus
Grup I-II
Seçmeli Ders
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Grup I
HİSTOLOJİ
LAB: Thalamus,
epithalamus,
subthalamus,
metathalamus
Grup I-II
ANATOMİ
Mehmet Çimen
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Spesifik kortikal
alanlar,
bellek
Sefa Gültürk
Fizyoloji
ANATOMİ
LAB: Sinir sistemi
Koku yolları,
rhinencephalon ve
limbik sistem
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 117
TIP 2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Görme biyofiziği
08:10
09:00
Deri duyuları ve ağrı
fizyolojisi
Deri duyuları ve ağrı
fizyolojisi
I, II, III kranial sinirler
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Muhittin Sönmez
Anatomi
Beyin zarları ve sinüsler
Deri ve yan oluşumları
VII, VIII, IX kranial
sinirler
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
Muhittin Sönmez
Anatomi
Beyin ventrikülleri ve
BOS
Deri ve yan oluşumları
X, XI, XII kranial
sinirler
IV, V, VI kranial sinirler
TATİL
Beyin kan akımı,
hidrosefali
Muhittin Sönmez
Anatomi
TATİL
Beyin kan akımı, beyin
ödemi
TATİL
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
Tıbbi İngilizce
LAB: Beyaz cevher,
rhinencephalon, limbik
sistem ve tractuslar
LAB: M.S.S. damarları,
beyin zarları, sinüsler
ve ventriküller
Yasemin Doğanay
Grup I-II
ANATOMİ
Grup I-II
ANATOMİ
TATİL
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Fotoreseptörler ve
çevirim
LAB: Beyin hemisferleri
TATİL
Grup I-II
ANATOMİ
Seçmeli Ders
Grup I- II
HİSTOLOJİ
Fotoreseptörler ve
çevirim
TATİL
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Deri ve yan
oluşumları
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
LAB: Beyin hemisferleri
Muhittin Sönmez
Anatomi
LAB: M.S.S. damarları,
beyin zarları, sinüsler
ve ventriküller
TATİL
Sefa Gültürk
Fizyoloji
Eray Bulut
Histoloji & Embri.
LAB: Beyaz cevher,
rhinencephalon, limbik
sistem ve tractuslar
Tıbbi İngilizce
Uyku, EEG ve Epilepsi
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Görme biyofiziği
Uyku, EEG ve Epilepsi
15:00
15:50
Kranial sinirler hakkında
genel bilgi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Sefa Gültürk
Fizyoloji
14:00
14:50
Cuma
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Sefa Gültürk
Fizyoloji
13:00
13:50
Perşembe
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
11:10
12:00
Akademik Yılın 35. Haftası
TATİL
09:10
10:00
10:10
11:00
18 Mayıs- 22 Mayıs
LAB: Deri ve yan
oluşumları
Seçmeli Ders
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Grup I- II
HİSTOLOJİ
2014–2015 Eğitim Rehberi 118
TIP 2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Salı
25 Mayıs – 29 Mayıs
Çarşamba
Akademik Yılın 36. Haftası
Perşembe
Cuma
Gözün gelişimi ve
histolojisi
Serbest Çalışma
Vestibüler sistem
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Otonom sinir sistemi
Gözün gelişimi ve
histolojisi
Mehmet Çimen
Anatomi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Otonom sinir sistemi
Bulbus oculi
Mehmet Çimen
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Görme fizyolojisi
İşitme yolları
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Muhittin Sönmez
Anatomi
İşitme biyofiziği
Kulak
Kulağın gelişimi ve
histolojisi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Muhittin Sönmez
Anatomi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
Orbita ve içindekiler
Bulbus oculi
Görme yolları
Kulak
Kulağın gelişimi ve
histolojisi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Vedat Sabancıoğulları
Anatomi
Muhittin Sönmez
Anatomi
Celal Kaloğlu
Histoloji & Embri.
İşitme biyofiziği
Görme fizyolojisi
09:10
10:00
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
Sesin duyusal özellikleri
Tıbbi İngilizce
13:00
13:50
14:00
14:50
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ercan Özdemir
Fizyoloji
İşitme biyofiziği
Görme fizyolojisi
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ercan Özdemir
Fizyoloji
LAB: Kranial sinirler
15:00
15:50
Grup I-II
ANATOMİ
EĞİTİM
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
LAB: Kranial sinirler
16:00
16:50
Grup I-II
ANATOMİ
EĞİTİM
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
Yasemin Doğanay
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
LAB: Göz
Grup I-II
ANATOMİ
Sesin duyusal özellikleri
LAB: Göz
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Otonom sinir
sistemi.
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: Otonom sinir
sistemi.
Seçmeli Ders
Grup I-II
ANATOMİ
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 119
TIP 2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Salı
1 Haziran – 5 Haziran
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 37. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
LAB: EEG
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Grup I
FİZYOLOJİ
İşitme fizyolojisi
Tad ve koku fizyolojisi
Görüntüleme
yöntemleri biyofiziği-1
Görüntüleme
yöntemleri biyofiziği-2
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Tad ve koku fizyolojisi
Görüntüleme
yöntemleri biyofiziği-1
Görüntüleme
yöntemleri biyofiziği-2
Ercan Özdemir
Fizyoloji
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
10:10
11:00
İşitme fizyolojisi
11:10
12:00
Ercan Özdemir
Fizyoloji
İç kulakta çevirim ve iç
kulak potansiyelleri
Radyasyon biyofiziği
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
İç kulakta çevirim ve iç
kulak potansiyelleri
Radyasyon biyofiziği
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
13:00
13:50
14:00
14:50
LAB: Kulak
15:00
15:50
Grup I
FİZYOLOJİ
LAB: EEG
Grup I
FİZYOLOJİ
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
LAB: Duyu organları
LAB: EEG
Grup II
HİSTOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
LAB: Duyu organları
LAB: EEG
Grup I
HİSTOLOJİ
Grup II
FİZYOLOJİ
Tıbbi İngilizce
Yasemin Doğanay
Radyasyon biyofiziği
LAB: EEG
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
LAB: EEG
Seçmeli Ders
Grup II
FİZYOLOJİ
Ayşe Demirkazık
Biyofizik
LAB: kulak
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Grup I-II
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 120
TIP 2060 Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Pazartesi
Salı
8 Haziran – 12 Haziran
Çarşamba
Akademik Yılın 38. Haftası
Perşembe
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Histoloji telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
pratik sınavı
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Histoloji telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
pratik sınavı
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Histoloji telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
pratik sınavı
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Anatomi telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi
pratik sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi
pratik sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
14:00
14:50
Anatomi telafi
laboratuarı
15:00
15:50
Anatomi telafi
laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi
pratik sınavı
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 121
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM PUAN
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
ANATOMİ
41
30
11
1 – 30
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
13
10
3
31 – 40
FİZYOLOJİ
18
18
-
41 – 58
BİYOFİZİK
18
18
-
59 – 76
SEÇMELİ DERS
10
TOPLAM
100
86
14
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 20 saat
Anatomi Pratik : 3 Lab.
Histoloji Pratik : 1 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 122
DÖNEM II
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM SORU SAYISI
SORU SIRASI
ANATOMİ
62
1 – 62
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
42
63 – 104
FİZYOLOJİ
63
105 – 167
BİYOKİMYA
23
168 – 190
BİYOFİZİK
10
191 – 200
Toplam
200
200
TOPLAM PUAN: 100
Final Sınavı
Bütünleme Sınavı
10 Temmuz 2015
07 Ağustos 2015
DÖNEM SONU
Saat: 13.00
Saat: 13.00
2014–2015 Eğitim Rehberi 123
DÖNEM III
2014–2015 Eğitim Rehberi 124
DÖNEM III
DÖNEM III’DE ALINAN TEMEL DERSLER VE AMAÇLARI
Hastalıkların biyolojik temellerini, oluşma mekanizmalarını, patolojisini, semptomlarını ve nasıl tedavi edileceklerini,
patolojinin temel kavramlarını ve hastalıkların tanısındaki önemini, enfeksiyon hastalıklarını ve sebep olan
mikroorganizmaları ve bu hastalıkların tedavilerini, ilaçların genel özelliklerini ve hastalıkların tedavisindeki önemini, halk
sağlığı ve aile hekimliği ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra sağlığı koruma ve ileri götürme ilkelerini, adli tıp ile ilgili temel
bilgileri, hekimin yasal sorumluluklarını ve tıbbi etik ile ilgili temel kavramları öğretmek, bu dönemin amacıdır.
2014–2015 Eğitim Rehberi 125
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ-I DERS KURULU
8 Eylül 2014 – 2 Ekim 2014
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
24
3x2
30
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
17
-
17
MİKROBİYOLOJİ (3)
33
3x1
36
TOPLAM
74
9
80
Amaç
Hastalıkların biyolojik temellerini, mikroorganizmaların enfeksiyonları meydana getirme mekanizmalarını ve ilaçların
farmakokinetik ve farmakodinamiğini kavratmak
Öğrenim Hedefleri
Temel patoloji bilgilerini öğrenip bunları hastalıklarla ilişkilendirebilmeli; mikroorganizmaların çeşitli enfeksiyonları
meydana getirme mekanizmalarını ve immün yanıt oluşumunu açıklayabilmeli; ilaçların farmakokinetik ve
farmakodinamiğini kavrayabilmeli.
Dikkat!
18 Eylül Perşembe Saat 15.00…… Dekan ile Söyleşi
2014–2015 Eğitim Rehberi 126
TIP3010 Hastalıkların Biyolojik Temelleri I
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Dönem III Tanıtım
8:40
9:30
Esin Yıldız
Dönem III Koordinatörü
Dönem III Tanıtım
9:40
10:30
Esin Yıldız
Dönem III Koordinatörü
Ders Kurulunun Amaç
ve Hedefleri
10:40
11:30
Şahande Elagöz
Patoloji
13:00
13:50
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Farmakolojiye Giriş
İlaçların Veriliş Yolları
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
İlaçların Absorpsiyonu
İlaçların etkisini
değiştiren faktörler
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
İlaçların Dağılımı
Hücre ZedelenmesiGenel Bilgiler
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Handan Aker
Patoloji
Mikroorganizmaların
Konağa Giriş Yolları,
Konak Parazit İlişkileri
Patolojiye giriş ve
laboratuar teknikleri
Mikro. Virulans ve
Patojenite Faktörleri:
Ekzotoksinler ve
Endotoksinler
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Eksfolyatif sitoloji ve İnce
İğne Aspirasyon Biyopsisi
(İİAB)
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Mikroorganizmalarda
Virulans ve Patojenite
Faktörleri:Ekzotoksinler
ve Endotoksinler
Şahande Elagöz
Patoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
İlaçların Farmasötik
Şekilleri
Yeni ilaçların klinik
değerlendirmesi
Bülent Saraç
Farmakoloji
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Normal Mikrop Florası
14:00
14:50
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
15:00
15:50
Salı
8 Eylül –12 Eylül
Akademik Yılın 1. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
İlaçların Etki
Mekanizması
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Doz-konsantrasyon Etki
İlişkisi
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Cuma
Serbest Çalışma
Antikorların Yapısı ve
Özellikleri I
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Antikorların Yapısı ve
Özellikleri II
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
İlaçların Metabolizmasıu
İlaçların İtrahı
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Antibiyotiklerin Etki
Mekanizmaları
Reseptör Kavramı-I
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Hücresel Adaptasyonlar-I
Handan Aker
Patoloji
Hücresel AdaptasyonlarII
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Reseptör Kavramı-II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Antibitotiklere Karşı
Direnç Mekanizmaları
Serbest Çalışma
Handan Aker
Patoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Reseptör kavramı- I
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 127
TIP3010 Hastalıkların Biyolojik Temelleri- I
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Salı
Çarşamba
9:40
10:30
Handan Aker
Patoloji
Serbest Radikaller
10:40
11:30
Akademik Yılın 2. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kan Grubu Antijenleri ve
Doku Uygunluk
Antijenleri
Bağışıklık Sistemini
Oluşturan Organlar ve
Bağışık Yanıtta Rol
Oynayan Hücreler I
Bağışık Yanıt
Mekanizmaları I
Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Prensipleri I
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
İnvitro Antijen Antikor
Birleşmesi
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Vücut Sıvıları ve Kan
Akımı Bozuklukları: Genel
Bilgiler
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Bağışıklık Sistemini
Oluşturan Organlar ve
Bağışık Yanıtta Rol
Oynayan Hücreler II
Bağışık Yanıt
Mekanizmaları II
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Ödem
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Hiperemi, Konjesyon,
Hemorajiler
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Kompleman sistemi ve
kompleman
aktivasyonu
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Farmokokinetik İlaç
Etkileşmeleri
İlaçların Toksik Etkileri
Hücre Ölümü, Nekroz ve
ApoptozisI
Farmakodinamik İlaç
Etkileşimleri I
Serdar Soydan
Farmakoloji
Ahmet Altun
Farmakoloji
Handan Aker
Patoloji
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
İmmunolojiye Giriş,
Antijenler, Mikrop
Antijenleri I
Reverzibl ve İrreversibl
Hücre Zedelenmesi I
Hücre Ölümü, Nekroz ve
Apoptozis II
Farmakodinamik İlaç
Etkileşimleri II
MİK.LAB I:
Antibiyotik duyarlılık
testleri I
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Handan Aker
Patoloji
Handan Aker
Patoloji
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
İmmunolojiye Giriş,
Antijenler, Mikrop
Antijenleri II
Reverzibl ve İrreversibl
Hücre Zedelenmesi II
İmmünolojik kavramlar
ve patolojik yönleri
Dekan ile Söyleşi
MİK.LAB I:
Antibiyotik duyarlılık
testleri I
15:00
15:50
16:00
16:50
Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon
Prensipleri II
Handan Aker
Patoloji
13:00
13:50
14:00
14:50
Cuma
Serbest Çalışma
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Hücresel AdaptasyonlarIII
15 Eylül – 19 Eylül
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Handan Aker
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Esin Yıldız
Patoloji
Serbest Çalışma
Trombüs ve Trombozis
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 128
TIP3010 Hastalıkların Biyolojik Temelleri I
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Sitokinler I
Aşırı Duyarlılık
reaksiyonları II
Bağışıksal Yanıtın Ölçüm
Teknikleri I
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Otoimmünite ve
Otoimmün Hastalıklar I
Bağışıksal Yanıtın Ölçüm
Teknikleri II
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Aşırı Duyarlılık
reaksiyonları I
Otoimmünite ve
Otoimmün Hastalıklar II
Amiloidoz-I
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Sitokinler II
9:40
10:30
Salı
22 Eylül – 26 Eylül
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
10:40
11:30
Nekroz Çeşitleri I
13:00
13:50
Handan Aker
Patoloji
Nekroz Çeşitleri II
14:00
14:50
Handan Aker
Patoloji
MİK.LAB I:
Antibiyotik Duyarlılık
Testleri II
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
MİK.LAB I:
Antibiyotik duyarlılık
testleri II
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Esin Yıldız
Patoloji
Hücre zedelenmesi
nedenleri
Akademik Yılın 3. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Transplantasyon
İmmünolojisi
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Embolus ve Embolizm
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Enfarktüs ve Şok
Morfolojisi
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
İnfeksiyonlara Karşı
Bağışıklık II
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Amiloidoz-II
Esin Yıldız
Patoloji
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Reyhan Eğilmez
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK I
MİK.LAB II:
Serolojik testler
PATOLOJİ PRATİK II
Handan Aker
PATOLOJİ
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Reyhan Eğilmez
PATOLOJİ
Handan Aker
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İnfeksiyonlara Karşı
Bağışıklık I
PATOLOJİ PRATİK II
PATOLOJİ OLGU
SUNUMU
Serbest Çalışma
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Handan Aker
PATOLOJİ
16:00
16:50
Serbest Çalışma
MİK.LAB II:
Serolojik testler
PATOLOJİ PRATİK I
15:00
15:50
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 129
TIP3010 Hastalıkların Biyolojik Temelleri I
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Salı
29 Eylül – 3 Ekim
Çarşamba
Akademik Yılın 4. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Aşılar ve Bağışık
Serumlar I
8:40
9:30
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Aşılar ve Bağışık
Serumlar II
9:40
10:30
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Tümör İmmünolojisi
10:40
11:30
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
PATOLOJİ PRATİK III:
Otopsi
13:00
13:50
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
Ö.Fahrettin Göze
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK III:
Otopsi
14:00
14:50
DERS KURULU TEORİK
SINAV
PATOLOJİ PRATİK SINAV
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
Ö.Fahrettin Göze
PATOLOJİ
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(MİKROBİYOLOJİ)
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (PATOLOJİ
ve FARMAKOLOJİ)
Cuma
2014–2015 Eğitim Rehberi 130
SORU DAĞILIMI
TOPLAM PUANI
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU DAĞILIMI
PATOLOJİ
35
29
6
1-29
TIBBİ FARMAKOLOJİ
21
21
-
30-50
MİKROBİYOLOJİ
44
41
3
51-91
TOPLAM
100
91
9
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 15 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
Mikrobiyoloji Pratik
: 1 Lab.
2014–2015 Eğitim Rehberi 131
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ-II ve ENFEKSİYON DERS KURULU
13 Ekim – 18 Kasım 2014
PDÖ: 13 – 20 Ekim 2014
PDÖ Sınavı: 20 Ekim 2014
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
10
2x2
14g
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
16
-
16
MİKROBİYOLOJİ (3)
35
13x1
48
HALK SAĞLIĞI (22)
1
TOPLAM
62
1
17
79
Amaç
Enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların özelliklerini, etki mekanizmalarını, dokuda meydana getirdiği morfolojik
değişiklikleri ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların öğrenilmesi.
Öğrenim Hedefleri
Enfeksiyon kaynaklı hastalıkların etkenlerinin özelliklerini, etki mekanizmalarını, dokuda meydana getirdiği morfolojik
değişiklikleri ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları açıklayabilmeli. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında hücre ve
doku örneklerinin alınma, incelenme yöntemlerini açıklayabilmeli ve uygulayabilmeli. İmmünolojik kavramları patolojik
yönlerini açıklayabilmeli, amiloidoz hakkında bilgi sahibi olmalı. Enfeksiyon hastalıklarında beslenmenin inceliklerini
öğrenmiş olmalı. Bilgi açığını fark ederek yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini benimseyebilmeli ve kendi
kendine bilgiye ulaşma becerisi uygulayabilmeli.
2014–2015 Eğitim Rehberi 132
TIP3010 Hastalıkların Biyolojik Temelleri II
Pazartesi
Salı
29 Eylül – 3 Ekim
Çarşamba
Perşembe
Akademik Yılın 4. Haftası
Cuma
8:00
8:30
Serbest Çalışma
8:40
9:30
Serbest Çalışma
9:40
10:30
Serbest Çalışma
10:40
11:30
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 133
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon
Ha
Pazartesi
Salı
6 Ekim – 10 Ekim
Çarşamba
Akademik Yılın 5. Haftası
Perşembe
Cuma
8:00
8:30
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8:40
9:30
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9:40
10:30
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:40
11:30
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
TATİL
TATİL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 134
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon 13 Ekim – 17 Ekim
Ha
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Akademik Yılın 6. Haftası
Perşembe
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
I. Oturum
PDÖ
Uygulaması
II. Oturum
PDÖ
Uygulaması
Cuma
III. Oturum
PDÖ
Uygulaması
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 135
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon
HHaHHHaftası
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
Stafilokokların
Mikrobiyolojisi ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
Serbest Çalışma
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Akut iltihap, Patogenezi
ve Morfolojisi I
9:40
10:30
Serbest Çalışma
Esin Yıldız
Patoloji
Akut iltihap, Patogenezi
ve Morfolojisi II
10:40
11:30
PDÖ SINAVI
Esin Yıldız
Patoloji
13:00
13:50
Mikro. Örnek Alma, Lab.
Gönderme ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
Serbest Çalışma
Strep. ve Pnömokokların
Mikro. ve İnfek.
Oluşturma
Mekanizmaları I
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
15:00
15:50
PDÖ SINAVI
SORULARININ
TARTIŞILMASI
Strep. ve Pnömokokların
Mik. ve İnfek. Oluşturma
Mekanizmaları II
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Kimyasal mediatörler
16:00
16:50
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Haemophilus Grubu
Bakterilerin
mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Neisseria Grubu
Bakterilerin
Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Antimikrobiyal
Kemoterapötiklere Giriş
Akademik Yılın 7. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Kronik İltihap Morfolojisi
ve Tipleri II
Esin Yıldız
Patoloji
Penisilinler I
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Penisilinler II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Sefalosporinler ve Diğer
Beta-laktam
Antibiyotikler I
Cuma
Serbest Çalışma
Gram + Sporsuz Bak.
Mikrobiyolojisi ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları I
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Gram + Sporsuz Bak.
Mikrobiyolojisi ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları II
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Makrolit Grubu
Antibiyotikler
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Yara İyileşmesi
PDÖ SINAVI
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
14:00
14:50
20 Ekim – 24 Ekim
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
MİK.LAB I:
Boğaz, Burun, Kulak ve
Gözden Alınan
Örneklerin
İncelenmesi I
Ömer Poyraz
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB I:
Boğaz, Burun, Kulak ve
Gözden Alınan
Örneklerin
İncelenmesi I
Ömer Poyraz
MİKROBİYOLOJİ
Kronik İltihap Morfolojisi
ve Tipleri I
Serbest Çalışma
Esin Yıldız
Patoloji
Esin Yıldız
Patoloji
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Esin Yıldız
Patoloji
Sefalosporinler ve Diğer
Beta-laktam
Antibiyotikler II
PATOLOJİ PRATİK I
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Esin Yıldız
PATOLOJİ
MİK.LAB I:
Boğaz, Burun, Kulak ve
Gözden Alınan
Örneklerin
İncelenmesi II
Ömer Poyraz
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB I:
Boğaz, Burun, Kulak ve
Gözden Alınan
Örneklerin
İncelenmesi II
Ömer Poyraz
MİKROBİYOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK I
Esin Yıldız
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 136
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon
Pazartesi
8:00
8:30
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Linkozamidler ve
Kloramfenikol
Brucella Mikrobiyolojisi
ve Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
8:40
9:30
Tetrasiklinler
9:40
10:30
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Antistafilakokal
antibiyotikler
10:40
11:30
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Perşembe
TATİL
Gram + Aerob Sporlu
Bak. Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
15:00
15:50
16:00
16:50
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Aminoglikozidler
Enfeksiyon Hastalıkları
Patolojisine Giriş
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
MİK.LAB II:
Kan, BOS, Plevra vb
Sıvıların Mikr. Yönden
İncelenmesi II
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB II:
Kan, BOS, Plevra vb
Sıvıların Mikr. Yönden
İncelenmesi II
Legionella ve Francisella
Mik. ve Hastalık
Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
TATİL
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB II:
Kan, BOS, Plevra vb
Sıvıların Mikrobiyolojik
Yönden
İncelenmesi I
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
Gram - Enterik
Bakterilerin Mik. ve
hastalık oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Antianaerobik
Antibiyotikler
TATİL
TATİL
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
MİK.LAB III:
İdrarın Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi I
TATİL
TATİL
Zeynep Sümer
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB II:
Kan, BOS, Plevra vb
Sıvıların Mikrobiyolojik
Yönden
İncelenmesi I
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
TATİL
Serbest Çalışma
TATİL
Bakteri Enfeksiyonları
Patolojisi
TATİL
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
14:00
14:50
Akademik Yılın 8. Haftası
TATİL
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
13:00
13:50
Salı
27 Ekim – 31 Ekim
MİK.LAB III:
İdrarın Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi I
Fahrettin Göze
Patoloji
Sulfonamidler ve KoTrimaksazol
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Vibrio ve
Campylobacter Mik. ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Non-Fermantatif
Bakterilerin Mik. ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Florokinolonlar
TATİL
TATİL
Zeynep Sümer
MİKROBİYOLOJİ
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 137
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
9:40
10:30
10:40
11:30
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Sarmal Mik.
Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları I
Mycoplasma ve
Ureoplasma Mik. ve
Hastalık oluşturma
Mekanizmaları
Gram + ve Gram Anaerobik Mikr.ların
Mikrobiyolojisi ve Has.
Oluşturma Mek. I
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Mikobakterilerin
Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları I
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Sarmal Mik.
Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları II
Riketsiyaların
Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Salmonella,Shigella ve
Yersinia Mikrobiyolojisi
ve İnf. Oluşturma
Mekanizmaları I
Enfeksiyon Hastalıkları
ve Beslenme
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Salmonella,Shigella ve
Yersinia Mikrobiyolojisi
ve İnf. Oluşturma
Mekanizmaları II
Spiroket Hastalıklarının
Patolojisi
MİK.LAB III:
İdrarın Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi II
MİK.LAB III:
İdrarın Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi II
Serbest Çalışma
Mikobakterilerin
Mikrobiyolojisi ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları I
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Antibiyotik
kombinasyonları
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Gram + ve Gram Anaerobik Mik.ların
Mikrobiyolojisi ve Has.
Oluşturma Mek
II
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Antitüberküloz ilaçlar
Serbest Çalışma
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Zeynep Sümer
MİKROBİYOLOJİ
16:00
16:50
Perşembe
Serbest Çalışma
Zeynep Sümer
MİKROBİYOLOJİ
15:00
15:50
Çarşamba
Akademik Yılın 9. Haftası
Serbest Çalışma
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
14:00
14:50
Salı
3 Kasım- 7 Kasım
Fahrettin Göze
Patoloji
MİK.LAB IV:
Dışkının Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi
I
Yasemin Öztop
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB IV:
Dışkının Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi
I
Yasemin Öztop
MİKROBİYOLOJİ
Serbest Çalışma
Bülent Saraç
Farmakoloji
MİK.LAB IV:
Dışkının Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi II
Yasemin Öztop
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB IV:
Dışkının Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi II
Yasemin Öztop
MİKROBİYOLOJİ
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Klamidyaların
Mikrobiyolojisi ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
MİK.LAB IV:
Dışkının Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi III
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Actinomyces ve
Nocardia’ların Mik. ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
MİK.LAB IV:
Dışkının Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi III
Cem Çelik
Mikrobiyoloji
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
MİK.LAB V:
Genital Örneklerin
Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi I
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB V:
Genital Örneklerin
Mikrobiyolojik
Yönden İncelenmesi I
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 138
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Salı
10 Kasım – 14 Kasım Akademik Yılın 10. Haftası
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dermatomikoz etkenleri
ve hastalık oluşturma
mekanizmaları II
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikolojiye giriş ve
genel prensipler
Yüzeyel mikoz etkenleri
ve hastalık oluşturma
mekanizmaları
Perşembe
Serbest Çalışma
Fırsatçı Mikoz Etkenleri
ve Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları II
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Dermatomikoz etkenleri
ve hastalık oluşturma
mekanizmaları I
Antifungal İlaçlar
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyolo ji
Serdar Soydan
Farmakoloji
Mantar Hastalıklarının
Patolojisi
PATOLOJİ PRATİK II
10:40
11:30
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
Fahrettin Göze
Patoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
MİK.LAB V:
Genital Örneklerin
Mikrobiyolojik Yönden
İncelenmesi II
PATOLOJİ PRATİK II
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB V:
Genital Örneklerin
Mikrobiyolojik Yönden
İncelenmesi II
Fahrettin Göze
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Deri Altı Mikoz Etkenleri
ve Hastalık 0luşturma
Mekanizmaları
Sistemik Mikoz Etkenleri
ve Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Fırsatçı Mikoz Etkenleri
ve Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları I
Hastane İnfeksiyonlarına
Neden Olan Etkenler ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
9:40
10:30
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Cuma
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
MİK.LAB VI:
Anaerop Bakterilerin
Laboratuvar Tanısı
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
MİK.LAB VI:
Anaerop Bakterilerin
Laboratuvar Tanısı
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB VII:
Çeşitli Örneklerin M.
Tuberkülozis Yönünden
İncelenmesi
MİK LAB VIII:
Derin ve Yüzeyel
Mantar Etkenlerinin
Laboratuar Tanısı
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
MİK LAB VIII:
Derin ve Yüzeyel
Mantar Etkenlerinin
Laboratuar Tanısı
Zeynep Sümer
Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Zeynep Sümer
MİKROBİYOLOJİ
MİK.LAB VII:
Çeşitli Örneklerin M.
Tuberkülozis Yönünden
İncelenmesi
Serbest Çalışma
Zeynep Sümer
MİKROBİYOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Zahir Bakıcı
MİKROBİYOLOJİ
16:00
16:50
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 139
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –II ve Enfeksiyon
Pazartesi
Salı
17 Kasım – 21 Kasım
Çarşamba
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8:40
9:30
PATOLOJİ PRATİK SINAV
Serbest Çalışma
9:40
10:30
PATOLOJİ PRATİK SINAV
Serbest Çalışma
10:40
11:30
PATOLOJİ PRATİK SINAV
II. DERS KURULU
TEORİK SINAV
13:00
13:50
MİKROBİYOLOJİ PRATİK
SINAV
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (PATOLOJİ)
14:00
14:50
MİKROBİYOLOJİ PRATİK
SINAV
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(FARMAKOLOJİ)
15:00
15:50
MİKROBİYOLOJİ PRATİK
SINAV
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(MİKROBİYOLOJİ)
16:00
16:50
MİKROBİYOLOJİ PRATİK
SINAV
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 11. Haftası
Perşembe
Cuma
2014–2015 Eğitim Rehberi 140
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
SORU DAĞILIMI
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU
PATOLOJİ
14
10
4
1–10
TIBBİ FARMAKOLOJİ
19
19
-
11–29
MİKROBİYOLOJİ
51
41
10
30–70
1
1
-
71
HALK SAĞLIĞI
PDÖ
15
TOPLAM
100
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 12 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
Mikrobiyoloji Pratik: 3 Lab.
+PDÖ+Pratik
puanı
71
14
2014–2015 Eğitim Rehberi 141
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ-III ve NEOPLAZİ DERS KURULU
19 Kasım – 12 Aralık 2014
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
16
2x2
20
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
11
-
11
MİKROBİYOLOJİ (3)
16
-
16
PARAZİTOLOJİ (4)
29
4x2
37
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (5)
1
-
1
TIBBİ GENETİK (6)
2
-
2
HALK SAĞLIĞI (22)
1
-
1
TOPLAM
76
12
88
Amaç
Neoplazi ile ilgili temel kavramların, tümörlerin genel özellikleri, sınıflamasının ve patogenezinin öğrenilmesi;
antineoplastik ilaçların tanımlanabilmesi.
Öğrenim Hedefleri
Neoplazi ile ilgili temel kavramları öğrenip, tümörleri tanımlayabilmeli, sınıflayabilmeli ve patogenezisini açıklayabilmeli;
antineoplastik ilaçları tanımlayabilmeli. Kanserde beslenmenin nasıl olacağını açıklayabilmeli. Virüsleri, hastalık oluşturma
mekanizmalarını, antiviral ilaçları tanımlayabilmeli. Paraziter hastalıklar, anti antiparaziter ilaçlar , dezenfektanlar ve
antiseptikler hakkında bilgi sahibi olmalı.
2014–2015 Eğitim Rehberi 142
TIP3020 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –III ve Neoplazi
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
17 Kasım – 21 Kasım
Çarşamba
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
Akademik Yılın 11. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Antineoplastik İlaçlar II
Çocuk Hastada Öykü
Alma
Serdar Soydan
Farmakoloji
Mahmut Ekici
Çocuk Sağlığı ve Hast
8:40
9:30
Ersin Tuncer
Patoloji
Entamoeba histolytica ve
Amibiyaz I
Tümör Patolojisine giriş
Tümörlerin
Sınıflandırılması
Ersin Tuncer
Patoloji
Ersin Tuncer
Patoloji
Tümörlerin genel
özellikleri
Tümörlerin Yayılışı I
Entamoeba histolytica ve
Amibiyaz II
Ersin Tuncer
Patoloji
Semra Özçelik
Parazitoloji
Virüslerin üretilmeleri ve
virüs infeksiyonlarında
patogenez I
Virüs İnfeksiyonlarında
Tanı Yöntemleri ve
Sonuçların
Yorumlanması
9:40
10:30
Semra Özçelik
Parazitoloji
10:40
11:30
Ersin Tuncer
Patoloji
Tıbbi Parazitolojinin
Temel Prensipleri I
13:00
13:50
Semra Özçelik
Parazitoloji
Tıbbi Parazitolojinin
Temel Prensipleri II
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Virüslerin üretilmeleri ve
virüs infeksiyonlarında
patogenez II
Kanser ve genetik I
Semra Özçelik
Parazitoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Malik E. Yıldırım
Tıbbi Genetik
Antineoplastik İlaçlar I
Kanser ve Beslenme
Kanser ve genetik II
14:00
14:50
15:00
15:50
Serdar Soydan
Farmakoloji
16:00
16:50
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Malik E. Yıldırım
Tıbbi Genetik
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 143
TIP3030 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –III ve Neoplazi
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Salı
24 Kasım – 28 Kasım
Çarşamba
Akademik Yılın 12. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
G. İntestinalis,T. Vajinalis
ve Oluşturduğu
Hastalıklar
Karsinogenezis ve
Karsinojenler I
Tümörlerde Patolojik
Tanı ve Prognoz Tayini
Mezenkimal Tümörler I
Ersin Tuncer
Patoloji
Ersin Tuncer
Patoloji
Ersin Tuncer
Patoloji
Kanser Tedavisinin Klinik
Farmakolojisi I
Mezenkimal Tümörler II
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Ersin Tuncer
Patoloji
Kanser Tedavisinin Klinik
Farmakolojisi II
İmmunmodulatör İlaçlar
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Leishmanialar ve
Oluşturduğu Hastalıklar
Picornaviruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Orthomyxo Viruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Epitelyal Tümörler
Serpil Değerli
Parazitoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ersin Tuncer
Patoloji
Herpesvirüsler ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları I
Poxvirusler,
Adenovirüsler ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Paramyxoviruslar ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Rhabdovirusler ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Herpesvirüsler ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları II
Parvoviruslar,
Papoviruslar ve Hastalık
Oluşturma
Mekanizmaları
Dezenfektanlar ve
Antiseptikler
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Karsinogenezis ve
Karsinojenler II
9:40
10:30
Ersin Tuncer
Patoloji
Tümör Konak İlişkisi
Ersin Tuncer
Patoloji
Leishmanialar ve
Layşmanyoz
10:40
11:30
Ersin Tuncer
Patoloji
Tripanasomalar ve
oluşturduğu hastalıklar
Serpil Değerli
Parazitoloji
13:00
13:50
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
15:00
15:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Tümörlerin Yayılışı II
14:00
14:50
Cuma
Ahmet Altun
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Anti-Viral İlaçlar I
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Anti-Viral İlaçlar II
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
PATOLOJİ PRATİK I
Ersin Tuncer
PATOLOJİ
Viral Hastalıkların
Patolojisi
PATOLOJİ PRATİK I
Fahrettin Göze
Patoloji
Ersin Tuncer
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 144
TIP3030 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –III ve Neoplazi
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
1 Aralık – 5 Aralık
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocukluk Çağı Tümörleri
Yavaş Üreyen Etkenler ve
Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
Plasmodiumlar ve Sıtma
I
Ersin Tuncer
Patoloji
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Çevresel Patoloji ve
Kanser
Toxoplasma Gondii ve
Toksoplazmoz I
Plasmodiumlar ve Sıtma
II
Ersin Tuncer
Patoloji
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Semra Özçelik
Parazitoloji
Onkojenik Virüslerin
Genel Özellikleri ve
Onkogenezde
Mekanizmalar
Toxoplasma Gondii ve
Toksoplazmoz II
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Akademik Yılın 13. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Diğer Protozoonlar ve
Oluşturduğu Hastalıklar
8:40
9:30
Semra Özçelik
Parazitoloji
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
Doku Nematodları ve
Oluşturduğu Hastalıklar
9:40
10:30
10:40
11:30
13:00
13:50
Retroviruslar ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
Togaviruslar, Filoviruslar
ve Hastalık Oluşturma
Mekanizmaları
14:00
14:50
Anti-protozoal İlaçlar
Bülent Saraç
Farmakoloji
İnce Barsak
Nematodları ve
Oluşturduğu
Hastalıklar II
Semra Özçelik
Parazitoloji
Kalın Barsak
Nematodları ve
Oluşturduğu
Hastalıklar
Semra Özçelik
Parazitoloji
Taenia Türleri, Diğer
Barsak Sestodları Ve
Oluşturduğu
Hastalıklar
II
Antimalaryal İlaçlar
İnce Barsak Nematodları
ve Oluşturduğu
Hastalıklar I
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Semra Özçelik
Parazitoloji
İmmunyetersiz
Bireylerde Görülen
Protozoon Hastalıkları I
Taenia Türleri, Diğer
Barsak Sestodları Ve
Oluşturduğu Hastalıklar
I
Echinococus Türleri ve
Kist Hidatik II
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
Serpil Değerli
Parazitoloji
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
İmmunyetersiz
Bireylerde Görülen
Protozoon Hastalıkları II
LAB I: Protozoonların
Tanıtımı
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
Echinococus Türleri ve
Kist Hidatik I
Arboviruslar ve Hastalık
Oluşturma
Mekanizmaları
Serpil Değerli
Parazitoloji
LAB II: Nematodların
tanıtımı
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
LAB I: Protozoonların
Tanıtımı
LAB II: Nematodların
tanıtımı
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ömer Poyraz
Mikrobiyoloji
15:00
15:50
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
Cuma
Serbest Çalışma
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 145
TIP3030 Hastalıkların Biyolojik Temelleri –III ve Neoplazi
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Karaciğer ve Akciğer
Trematodları ve
Oluşturduğu Hastalıklar
8:40
9:30
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
Schistosomalar ve
Oluşturduğu Hastalıklar
Salı
8 Aralık – 12 Aralık
Çarşamba
Serbest Çalışma
İnsecta ve Tıbbi Önemi I
Serpil Değerli
Parazitoloji
İnsecta ve Tıbbi Önemi II
Serbest Çalışma
Serpil Değerli
Parazitoloji
PARAZİTOLOJİ PRATİK
SINAV
Serbest Çalışma
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
LAB IV: Tıbbi Önemi
Olan Eklembacaklılar
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Akarlar ve Oluşturduğu
Hastalıklar II
Paraziter hastalıkların
patolojisi
Fahrettin Göze
Patoloji
PARAZİTOLOJİ PRATİK
TELAFİ
PATOLOJİ PRATİK SINAV
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
PATOLOJİ PRATİK SINAV
Ö. Fahrettin GÖZE
PATOLOJİ
LAB III:
Sestod ve Trematodların
tanıtımı
PATOLOJİ PRATİK II
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
Ö. Fahrettin GÖZE
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
PARAZİTOLOJİ PRATİK
SINAV
III. DERS KURULU TEORİK
SINAV
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (PATOLOJİ)
PATOLOJİ PRATİK II
Sestod ve Trematodların
tanıtımı
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
Serbest Çalışma
Tüm Öğretim Üyeleri
PARAZİTOLOJİ
PARAZİTOLOJİ PRATİK
TELAFİ
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
LAB III:
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Antihelmintik İlaçlar
10:40
11:30
13:00
13:50
Cuma
Serbest Çalışma
PARAZİTOLOJİ PRATİK
SINAV
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Akarlar ve Oluşturduğu
Hastalıklar I
15:00
15:50
Perşembe
LAB IV: Tıbbi Önemi
Olan Eklembacaklılar
9:40
10:30
14:00
14:50
Akademik Yılın 14. Haftası
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(FARMAKOLOJİ)
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(MİKROBİYOLOJİ)
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(PARAZİTOLOJİ)
2014–2015 Eğitim Rehberi 146
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM SORU
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
PATOLOJİ
23
18
4
1–18
TIBBİ FARMAKOLOJİ
14
14
-
19–32
MİKROBİYOLOJİ
18
18
-
33–50
PARAZİTOLOJİ
42
34
8
51–84
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1
1
-
85
TIBBİ GENETİK
1
2
-
86-87
HALK SAĞLIĞI
1
1
100
88
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 15 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
Parazitoloji Pratik
: 1 Lab.
88
12
88
2014–2015 Eğitim Rehberi 147
DÖNEM III
SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU
15 Aralık 2014 – 14 Ocak 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
25
3x2
31
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
29
-
29
MİKROBİYOLOJİ (3)
2
-
2
PARAZİTOLOJİ (4)
2
-
2
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İ (5)
10
-
10
KARDİYOLOJİ (7)
13
-
13
GÖĞÜS HASTALIKLARI (8)
13
-
13
ACİL ve İLK YARDIM (9)
5
-
5
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (10)
1
-
1
KULAK BURUN BOĞAZ (11)
3
-
3
RADYODİAGNOSTİK (12)
2
-
2
GÖĞÜS CERRAHİSİ (13)
2
-
2
HALK SAĞLIĞI (22)
1
TOPLAM
108
1
6
114
Amaç
Erişkin ve çocukların solunum sistemi ile kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarının patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayene
bulguları, radyoloji ile ilgili görüntüleme yöntemleri, medikal ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar.
Öğrenim Hedefleri
Erişkin ve çocukların solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerini ve bunların
tedavisini, tedavide kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini tanımlayabilmeli. Kalp hastalıkları ve hipertansiyonda
beslenmenin nasıl olacağını bilmeli.
2014–2015 Eğitim Rehberi 148
TIP3040 Solunum ve Dolaşım Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
8:40
9:30
İhsan Bagcivan
Farmakolojisi
Solunum Sistemi Öykü
ve Muayenesi I
Çarşamba
Serbest Çalışma
Larinks ve Farinks
Hastalıkları Semiyolojisi
Salim Yüce
KBB
Solunum Sistemi Öykü
ve Muayenesi II
Serbest Çalışma
Parasempatomimetik
İlaçlar-I
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Perşembe
Serbest Çalışma
Parasempatolitik İlaçlar
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Farinks, Nazofarinks,
Larinks Hastalıkları I
Parasempatomimetik
İlaçlar-II
Akciğerin Topografik
Anatomisi
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Tamer Doğan
Göğüs Hastalıkları
Antiadrenerjik ve
Otonomik Ganglioner
Açılımı Etkileyen İlaçlar
10:40
11:30
Tamer Doğan
Göğüs Hastalıkları
Akademik Yılın 15. Haftası
Boyun Lezyonları
9:40
10:30
Tamer Doğan
Göğüs Hastalıkları
15 Aralık – 19 Aralık
Şahande Elagöz
Patoloji
İhsan Bağçivan
Farmakoloji
Cuma
Serbest Çalışma
Solunum Sistemi
Enfeksiyonları
Gökhan Gözel
Enfeksiyon Hast.
Akciğerin Histolojisi,
Embriyolojisi ve
Konjenital Anomalileri
Şahande Elagöz
Patoloji
Solunum Yolu Hastalık
Etkenleri ve Laboratuar
Tanı Yöntemleri
Pnömoniler
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Ersin Tuncer
Patoloji
Kulak Hastalıkları
Semiyolojisi
Otonom Sinir Sistemi
Farmakolojisine Giriş I
Farinks, Nazofarinks,
Larinks Hastalıkları II
Pnömoni ve Alerji
Nedeni Olan Parazitozlar
Salim Yüce
KBB
Burun Hastalıkları
Semiyolojisi
İhsan Bağçivan
Farmakoloji
Otonom Sinir Sistemi
Farmakolojisine Giriş II
Şahande Elagöz
Patoloji
Serpil Değerli
Parazitoloji
Salim Yüce
KBB
İhsan Bağçivan
Farmakoloji
Burun ve Paranazal Sinüs
Hastalıkları
Çocuk Hastada Solunum
Sistemi Muayenesi
Solunum Yollarının ViralBakteriyel İnfeksiyonları
II
Şahande Elagöz
Patoloji
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Göğüs Hastalıklarında
Laboratuar Yöntemleri
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Solunum Yollarının ViralBakteriyel İnfeksiyonları I
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Sempatomimetik İlaçlar I
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Sempatomimetik İlaçlar
II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serdar Berk
Göğüs Hastalıkları
Arter Kan Gazları
Serdar Berk
Göğüs Hastalıkları
Solunum Fonksiyon
Testleri
Sulhattin Arslan
Göğüs Hastalıkları
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 149
TIP3040 Solunum ve Dolaşım Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Solunum Sistemi
Savunma Mekanizmaları
Salı
22 Aralık – 26 Aralık
Çarşamba
Akademik Yılın 16. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Astım Bronşiale
Göğüs Cerrahisi
Terminolojisi
Endotel Kaynaklı
Otakoidler
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Biyolojik Aminler ve
Peptit Yapılı Otakoidler I
Ekber Şahin
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisinde
Yapılan Ameliyatlar
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Cuma
Serbest Çalışma
Acilde Solunum Sıkıntısı
Olan Hastaya Yaklaşım
8:40
9:30
Zehra Seyfikli
Göğüs Hastalıkları
Beta Adrenerjik Reseptör
Blokörleri
9:40
10:30
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Biyolojik Aminler ve
Peptit Yapılı Otakoidler I
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Histamin ve
Antihistaminik İlaçlar I
10:40
11:30
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Melih Kaptanoğlu
Göğüs Cerrahisi
Antitüssif İlaçlar,
Ekspektoranlar ve
Surfaktanlar
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Serdar Soydan
Farmakoloji
Restriktif Akciğer
Hastalıkları II
Şahande Elagöz
Patoloji
Eikozanoidler –II
Pnömokonyozlar
Serdar Soydan
Farmakoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Diffüz Parankimal
Akciğer Hastalıkları
Histamin ve
Antihistaminik İlaçlar II
Akciğerlerin Dolaşım
Bozuklukları
Trakeobronşial Has:
KOAH: Bronşiektazi,
Atelektazi,.. II
Astım ve KOAH
tedavisinde kullanılan
ilaçlar
Sulhattin Arslan
Göğüs Hastalıkları
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Akciğer Tüberkülozu I
Şahande Elagöz
Patoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Restriktif Akciğer
Hastalıkları I
Ahmet Altun
Farmakoloji
13:00
13:50
Obstrüktif Hava Yolu
Hastalıkları
14:00
14:50
Öznur Abadoğlu
Göğüs Hastalıkları
Alerjik Hastalıklara Giriş
Ersin Tuncer
Patoloji
Akciğer Tüberkülozu II
Öznur Abadoğlu
Göğüs Hastalıkları
Serbest Çalışma
Trakeobronşial Has:
KOAH: Amfizem, Kronik
Bronşit, Bronşial Astım I
Şahande Elagöz
Patoloji
Tüberküloz
15:00
15:50
16:00
16:50
Eikozanoidler –I
Yusuf Kenan Tekin
Acil ve İlkyardım
Ersin Tuncer
Patoloji
Serbest Çalışma
Sefa Levent Özşahin
Göğüs Hastalıkları
Serbest Çalışma
Şahande Elagöz
Patoloji
Çocuk Hastada KVS
Muayenesi
PATOLOJİ PRATİK I
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK I
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 150
TIP3040 Solunum ve Dolaşım Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
29 Aralık – 2 Ocak
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pulmoner Vasküler
Hastalık
Kalbin Oskültasyonu:
Kalp Sesleri
Kalp Siklusu
8:40
9:30
Sefa Levent Özşahin
Göğüs Hastalıkları
Plevra Hastalıkları
9:40
10:30
Ahmet Yılmaz
Kardiyoloji
Kalbin Oskültasyonu:
Üfürümler, Masum
Üfürüm
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Anormal EKG Ayırımında
Pratik Noktalar
Ahmet Yılmaz
Kardiyoloji
Meslek Hastalıklarına
Giriş
Hasan Yücel
Kardiyoloji
Hasan Yücel
Kardiyoloji
Temel EKG II
Aritmilere Giriş:
Animasyonlu Sunum
Şahande Elagöz
Patoloji
Zehra Seyfikli
Göğüs Hastalıkları
Hasan Yücel
Kardiyoloji
Hasan Yücel
Kardiyoloji
Solunum Sistemi
Radyolojik İnceleme
Yöntemleri
Akciğer Tümörleri II
Konjenital Kalp
Hastalıkları
Angina Pektoris: Klinik,
Lab. Bulguları, Tanı ve
Ayırıcı Tanısı
TATİL
Mübeccel Arslan
Radyoloji
Erişkin hastada kalp ve
periferik dolaşım
muayenesi ve anamnez I
Şahande Elagöz
Patoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
PATOLOJİ PRATİK II
Çocuklarda EKG Giriş I
TATİL
Erişkin hastada kalp ve
periferik dolaşım
muayenesi ve anamnez II
Ali Zorlu
Kardiyoloji
16:00
17:50
TATİL
TATİL
Ali Zorlu
Kardiyoloji
15:00
15:50
Cuma
O. Onur Turgut
Kardiyoloji
Temel EKG I
10:40
11:30
14:00
14:50
Perşembe
TATİL
Şahande Elagöz
Patoloji
Akciğer Tümörleri I
13:00
13:50
Akademik Yılın 17. Haftası
Serbest Çalışma
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK II
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
O. Onur Turgut
Kardiyoloji
Ateroskleroz,
Koroner(iskemik)Kalp
Hastalığı Tanımı ve
Epidemiyolojisi
Hekim Karapınar
Kardiyoloji
Acilde Göğüs Ağrısı Olan
Hastaya Yaklaşım
Çocuklarda EKG Giriş II
TATİL
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
Serbest Çalışma
Yusuf Kenan Tekin
Acil ve İlkyardım
TATİL
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 151
TIP3040 Solunum ve Dolaşım Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Salı
5 Ocak – 9 Ocak
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kardiyovasküler sistem
enfeksiyon etkenleri ve
laboratuar tanı
yöntemleri
Kalp Yetmezliği:
Etyolojisi ve
Fizyopatolojisi
Hipertansiyon: Tanımı,
Sınıflandırılması,
Epidemiyoloji ve
Fizyopatolojisi
Lenfanjit Nedeni Olan
Parazitozlar
Akut Kardiyojenik
Akciğer Ödemi Ve
Tedavisi
Yasemin Öztop
Mikrobiyoloji
M Birhan Yılmaz
Kardiyoloji
Streptokok
enfeksiyonları,Kızıl
9:40
10:30
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Kızamık,Kızamıkçık ve
Döküntülü hastalıklar
10:40
11:30
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Akut Romatizmal Ateş
M Birhan Yılmaz
Kardiyoloji
Renin-anjiotensinaldosteron sisteminin
farmakolojisi I
Antiaritmik İlaçlar I
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Renin-anjiotensinaldosteron sisteminin
farmakolojisi II
Antiaritmik İlaçlar II
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Myokard Hastalıkları
Antihipertansif İlaçlar I
13:00
13:50
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
Endokard Hastalıkları
14:00
14:50
Reyhan Eğilmez
Patoloji
İskemik Kalp Hastalıkları
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Perikard Hastalıkları,
Kardiyovasküler
Tümörler
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Serbest Çalışma
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Zübeyde A. Polat
Parazitoloji
Mediasten ve Timus
Hastalıkları
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Arterioskleroz ve Damar
Hastalıkları
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dolaşım Sistemi
Radyolojik İnceleme
Yöntemleri
Mehmet Atalar
Radyoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Şevki Hakan Eren
Acil ve İlkyardım
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Kalp Hastalıkları,
Hipertansiyon ve
Beslenme
PATOLOJİ OLGU
SUNUMU
Konjestif Kalp
Yetmezliğinin
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar II
Kardiopulmoner
Resüsitasyon (KPR)’ a
Acilde Yaklaşım
İlhan Korkmaz
Acil ve İlkyardım
Konjestif Kalp
Yetmezliğinin
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar I
Antihipertansif İlaçlar II
Antianginal İlaçlar
15:00
15:50
16:00
17:50
Akademik Yılın 18. Haftası
PATOLOJİ PRATİK III
Reyhan Eğilmez
PATOLOJİ
Hipertansif aciller ve
tedavisi
PATOLOJİ PRATİK III
Şevki Hakan Eren
Acil ve İlkyardım
Reyhan Eğilmez
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 152
TIP3040 Solunum ve Dolaşım Sistemleri
Pazartesi
Salı
12 Ocak – 16 Ocak
Çarşamba
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PATOLOJİ PRATİK SINAVI
Serbest Çalışma
PATOLOJİ PRATİK SINAVI
IV. DERS KURULU
TEORİK SINAV
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (PATOLOJİ)
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(FARMAKOLOJİ)
Periferik
Vazodilatatörler
9:40
10:30
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Hiperlipidemi
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar
10:40
11:30
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
13:00
13:50
Reyhan Eğilmez
Patoloji
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
14:00
14:50
Reyhan Eğilmez
Patoloji
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (KLİNİK)
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (KLİNİK)
Akademik Yılın 19. Haftası
Perşembe
Cuma
2014–2015 Eğitim Rehberi 153
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU
PATOLOJİ
27
21
6
1-21
TIBBİ FARMAKOLOJİ
25
25
-
22-46
MİKROBİYOLOJİ
2
2
-
47-48
PARAZİTOLOJİ
2
2
-
49-50
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
9
9
-
51-59
KARDİYOLOJİ
11
11
-
60-70
GÖĞÜS HASTALIKLARI
11
11
-
71-81
ACİL ve İLK YARDIM
4
4
-
82-85
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
1
1
-
86
KULAK BURUN BOĞAZ
3
3
-
87-89
RADYODİAGNOSTİK
2
2
-
90-91
GÖĞÜS CERRAHİSİ
2
2
-
92-93
HALK SAĞLIĞI
1
1
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 22 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
100
94
94
6
94
2014–2015 Eğitim Rehberi 154
DÖNEM III
GASTROİNTESTİNAL ve HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU
15 Ocak-17 Şubat 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
18
3x2
24
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
16
-
16
MİKROBİYOLOJİ (3)
5
-
5
PARAZİTOLOJİ (4)
2
-
2
İÇ HASTALIKLARI (14)
16
-
16
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (5)
5
-
5
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (10)
5
-
5
RADYODİAGNOSTİK (12)
1
-
1
HALK SAĞLIĞI (22)
1
-
1
TOPLAM
70
6
76
Amaç
Erişkinlerde ve çocuklarda görülen gastrointestinal ve hematolojik hastalıklara giriş yaparak, bu hastalıkların patolojisi,
semptomatolojisi, fizik muayene bulguları, radyoloji ile ilgili görüntüleme yöntemleri, medikal ve cerrahi tedavi
yaklaşımlarını vermeyi amaçlar.
Öğrenim Hedefleri
Hemopoetik ve gastrointestinal sistem hastalıklarının klinikopatolojik ve radyolojik özelliklerini, tanı ve tedavi için gerekli
temel bilgileri,
kullanılan ilaçları ve farmakolojik özelliklerini açıklayabilmeli. Gastrointestinal sistem hastalıklarında
beslenmenin özelliklerini bilmeli.
2014–2015 Eğitim Rehberi 155
TIP3050 Gastrointestinal Ve Hemopoetik Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
12 Ocak – 16 Ocak
Çarşamba
Akademik Yılın 19. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
Cuma
Serbest Çalışma
Anemiler
8:40
9:30
Hatice Özer
Patoloji
Periferik Kan ve Kemik
İliği Morfolojisi I
Mehmet Şencan
İç Hastalıkları
Aplastik Anemi
9:40
10:30
Mehmet Şencan
İç Hastalıkları
Periferik Kan ve Kemik
İliği Morfolojisi II
Mehmet Şencan
İç Hastalıklar
Demir Eksikliği
Anemisinin Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
10:40
11:30
Mehmet Şencan
İç Hastalıkları
Lenfoid Doku Morfolojisi
13:00
13:50
Esin Yıldız
Patoloji
14:00
14:50
Lenfoid Dokunun Reaktif
veya İltihabi
Reaksiyonları
Esin Yıldız
Patoloji
15:00
15:50
16:00
16:50
Kan Yoluyla Bulaşan
Enfeksiyon Etkenleri Ve
Laboratuar Tanı
Yöntemleri
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Megaloblastik Anemi
Yapan İlaçlar ve
Megaloblastik Anemi
Tedavisinde Kullanılan
ilaçlar
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Koagulasyon
Mekanizmaları,
Hemofililer
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
Onkolojiye Giriş
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
M. Metin Şeker
İç Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 156
TIP3050 Gastrointestinal Ve Hemopoetik Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Salı
19 Ocak – 23 Ocak
Çarşamba
Akademik Yılın 20. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Lenfoid Dokunun
Neoplastik
Proliferasyonlarına Giriş
Non-Hodgkin
Lenfomalar I
Disfeji, Odinofaji
Gastroenterolojik
muayene
Akut Gastroenteritler
Esin Yıldız
Patoloji
Esin Yıldız
Patoloji
Özlem Yönem
İç Hastalıkları
Nazif Elaldı
Enfeksiyon Hast
Non-Hodgkin
Lenfomalar II
Antikoagulan ilaçlar I
Hakan Alagözlü
İç Hastalıkları
Emetik ve Antiemetik
İlaçlar
Esin Yıldız
Patoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
DIC
Hematopoetik
Büyüme Faktörleri
Antikoagulan ilaçlar II
Farmakogenetik
Mehmet Şencan
İç Hastalıkları
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Besin Zehirlenmelerine
Neden Olan Etkenlerin
Mik. ve
Has. Oluşturma Mek.
Plazma Hücre
Hastalıkları
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Mehmet Şencan
İç Hastalıklar
9:40
10:30
Esin Yıldız
Patoloji
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
10:40
11:30
14:00
14:50
Gastroenterit yapan
etkenler ve hastalık
oluşturma mekanizmaları
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Çocuk Hastada Karın
Muayenesi
15:00
15:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hodgkin Lenfomalar
13:00
13:50
Cuma
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
Serbest Çalışma
PATOLOJİ PRATİK I
Esin Yıldız
Patoloji
PATOLOJİ PRATİK I
Esin Yıldız
Patoloji
Serbest Çalışma
Regürjitasyon, Pyrozis
Hakan Alagözlü
İç Hastalıkları
Çocuk İshalleri I
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Çocuk İshalleri II
Gastrointestinal Yerleşimli
Parazitlerin Neden
Olduğu Parazitozlar I
Semra Özçelik
Parazitoloji
Gastrointestinal Yerleşimli
Parazitlerin Neden
Olduğu Parazitozlar II
Semra Özçelik
Parazitoloji
Antiagregan ve
Fibrinolitik ilaçlar
Peptik Ülser ve gastritler
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Özlem Yönem
İç Hastalıkları
Özofagus Patolojisi
Mide Hastalıkları
Patolojisi I
Hatice Özer
Patoloji
Hematemez, Melena,
Hematekezya
Hatice Özer
Patoloji
Mide Hastalıkları
Patolojisi II
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Hakan Alagözlü
İç Hastalıkları
Hatice Özer
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 157
TIP3050 Gastrointestinal Ve Hemopoetik Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
9 Şubat – 13 Şubat
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Karın Ağrısı I
Peptik Ülser
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar I
Laksatifler ve Pürgatifler
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Bülent Saraç
Farmakoloji
8:40
9:30
Özlem Yönem
İç Hastalıkları
Karın Ağrısı II
9:40
10:30
Özlem Yönem
İç Hastalıkları
Peptik Ülser
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Asit
Yağda Eriyen
Vitaminlerin
Farmakolojisi I
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
GIS Radyolojik İnceleme
yöntemleri
Konstipasyon, Diyare
Yağda Eriyen
Vitaminlerin
Farmakolojisi II
Hulusi Eğilmez
Radyodiagnostik
Özlem Yönem
İç Hastalıkları
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İnce Barsak Patolojisi ve
Malabsorbsiyon
Sendromları
Kalın Barsak Patolojisi I
10:40
11:30
Akademik Yılın 21. Haftası
Özlem Yönem
İç Hastalıkları
Suda Eriyen Vitaminlerin
Farmakolojisi I
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Suda Eriyen Vitaminlerin
Farmakolojisi II
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Tifo
Gökhan Gözel
Enfeksiyon Hast
Pankreas Ekzokrin
Hastalıkları Patolojisi
Hatice Özer
Patoloji
PATOLOJİ OLGU
SUNUMU
Hatice Özer
Patoloji
Karaciğer Patolojisi I
Karaciğer Patolojisi III
PATOLOJİ PRATİK III
Hatice Özer
Patoloji
Hatice Özer
Patoloji
Hatice Özer
Patoloji
13:00
13:50
Hatice Özer
Patoloji
Hatice Özer
Patoloji
Antidiyareik ve Prokinetik
İlaçlar
Kalın Barsak Patolojisi
II
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Hatice Özer
Patoloji
Karaciğer Patolojisi II
Safra Kesesi Patolojisi
PATOLOJİ PRATİK III
14:00
14:50
Ekstrapulmoner TBC
15:00
15:50
Aynur Engin
Enfeksiyon Hast.
PATOLOJİ PRATİK II
Hatice Özer
Patoloji
PATOLOJİ PRATİK II
16:00
16:50
Hatice Özer
Patoloji
Viral Hepatitler I
Aynur Engin
Enfeksiyon Hast
Viral Hepatitler II
Hatice Özer
Patoloji
GİS Hastalıklarında
Beslenme
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Hepatosplenomegali ve
nedenleri
Serbest Çalışma
Hatice Özer
Patoloji
Aynur Engin
Enfeksiyon Hast.
Mahmut Ekici
Çocuk Sağlığı ve Hast
Hatice Özer
Patoloji
Hepatit Virüsleri ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları I
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Hepatit Virüsleri ve
İnfeksiyon Oluşturma
Mekanizmaları
II
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 158
TIP3050 Gastrointestinal Ve Hemopoetik Sistemleri
Pazartesi
Salı
8:00
8:30
PATOLOJİ PRATİK TELAFİ
8:40
9:30
9:40
10:30
PATOLOJİ PRATİK SINAVI
10:40
11:30
13:00
13:50
Serbest Çalışma
V. DERS KURULU TEORİK
SINAV
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI(PATOLOJİ
FARMAKOLOJİ)
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI(MİKROBİY
OLOJİ ve KLİNİK
BİLİMLER)
Çarşamba
16 Şubat – 20 Şubat
Perşembe
Akademik Yılın 22. Haftası
Cuma
2014–2015 Eğitim Rehberi 159
SORU DAĞILIMI
TOPLAM SORU
TEORİK
PRATİK
PATOLOJİ
30
24
6
1-24
TIBBİ FARMAKOLOJİ
22
22
-
25-46
MİKROBİYOLOJİ
7
7
-
47-53
PARAZİTOLOJİ
3
3
-
54-56
İÇ HASTALIKLARI
22
22
-
57-78
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
7
7
-
79-85
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
7
7
-
86-92
RADYODİAGNOSTİK
1
1
-
93
HALK SAĞLIĞI
1
1
-
94
100
94
6
94
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 14 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
SORU SIRASI
2014–2015 Eğitim Rehberi 160
DÖNEM III
ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU
18 Şubat– 20 Mart 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
32
4x2
40
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
26
-
26
MİKROBİYOLOJİ (3)
3
-
3
PARAZİTOLOJİ (4)
2
-
2
İÇ HASTALIKLARI (14)
11
-
11
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İ (5)
7
-
7
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM (15)
11
-
11
GENEL CERRAHİ (16)
3
-
3
TIBBİ GENETİK (6)
4
-
4
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (10)
3
-
3
RADYODİAGNOSTİK (12)
1
-
1
ÜROLOJİ (17)
4
-
4
HALK SAĞLIĞI (22)
2
-
2
109
8
117
TOPLAM
Amaç
Çocuk ve erişkinlerde görülen endokrin hastalıklar ile ürogenital sistem hastalıklarının semptomatolojisi, fizik muayene
bulguları, patolojik
özellikleri, radyolojik görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, medikal ve cerrahi tedavi
yaklaşımlarının öğrenilmesi.
Öğrenim Hedefleri
Çocuk ve erişkinlerde bulunan endokrin, ürogenital sistem ve meme ile ilgili hastalıkların klinik, patolojik özelliklerini, tanı
yöntemlerini ve kriterlerini, medikal ve cerrahi tedavisini açıklayabilmeli, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların
farmakolojik özelliklerini sıralayabilmeli. Diyabet ve böbrek hastalıklarındaki diyetin özelliklerini bilmeli.
2014–2015 Eğitim Rehberi 161
TIP3060 Endokrin- Ürogenital Sistemler
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
16 Şubat – 20 Şubat
Çarşamba
Akademik Yılın 22. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
Ön ve Arka Hipofiz
Hormonları
Şahande Elagöz
Patoloji
Serdar Soydan
Farmakoloji
Cuma
Serbest Çalışma
Tiroid Hormonlarının
Sentezi ve İyot Eksikliği
8:40
9:30
Hipofiz Hastalıkları
Patolojisi
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
Çocuklarda Diabetes
Mellitus
Hipotiroidi ve
Hipertiroidi I
Mahmut Ekici
Çocuk Sağlığı ve Hast
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
İnsülin ve Oral
Antidiabetikler I
Glikokortikoidler ve
Antagonistleri I
Serdar Soydan
Farmakoloji
Serdar Soydan
Farmakoloji
İnsülin ve Oral
Antidiabetikler II
Glikokortikoidler ve
Antagonistleri II
Serdar Soydan
Farmakoloji
Tiroid Hastalıkları
Patolojisi I
Serdar Soydan
Farmakoloji
Adrenal Gland
Hastalıkları Patolojisi I
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
Diabetes Mellitus II
Şahande Elagöz
Patoloji
Tiroid Hastalıkları
Patolojisi II
Şahande Elagöz
Patoloji
Adrenal Gland
Hastalıkları Patolojisi II
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
Şahande Elagöz
Patoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9:40
10:30
Şahande Elagöz
Patoloji
Endokrin Sistem
Farmakolojisine Giriş I
10:40
11:30
Serdar Soydan
Farmakoloji
Endokrin Sistem
Farmakolojisine Giriş II
13:00
13:50
Serdar Soydan
Farmakoloji
Diabetes Mellitus I
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
2014–2015 Eğitim Rehberi 162
TIP3060 Endokrin- Ürogenital Sistemler
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
23 Şubat – 27 Şubat
Çarşamba
Akademik Yılın 23. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hipotiroidi ve
Hipertiroidi II
Jinekolojik Enfeksiyon
Etkenleri ve Laboratuar
Tanı Yöntemleri
Paratiroid Hastalıkları
Patolojisi
Oral Kontraseptif İlaçlar
Konjenital Adrenal
Hiperplazi
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Ali Kaya
Çocuk Sağlığı ve Hast
8:40
9:30
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Adrenal Bez Fonksiyon
Testleri
Hipokalsemi ve
Hiperkalsemi
Adrenal Yetmezlik
Üriner Sistem Enfeksiyon
Etkenleri ve Laboratuar
Tanı Yöntemleri
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Cushing Sendromu
Östrojenler ve
Antagonistleri
Diyabet ve Beslenme
9:40
10:30
10:40
11:30
Cinsel Yolla Bulaşan
Etkenler ve Laboratuar
Tanı Yöntemleri
Zahir Bakıcı
Mikrobiyoloji
Kalsiyotropik İlaçlar I
M. Fatih Kılıçlı
İç Hastalıkları
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Pankreas Endokrin
Hastalıkları patolojisi-I
Progesteron ve
Antagonistleri
Şahande Elagöz
Patoloji
Pankreas Endokrin
Hastalıkları patolojisi-II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Androjenler ve
Antiandrojen İlaçlar I
13:00
13:50
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Kalsiyotropik İlaçlar II
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Tiroid Hormonları ve
Antitiroid İlaçlar
Şahande Elagöz
Patoloji
Sıvı elektrolit dengesi
Handan Aker
Patoloji
Vulva-Vajen Hastalıkları
Patolojisi I
Handan Aker
Patoloji
Gebelik Muayenesi I
Konjenital anomaliler I
Çağlar Yıldız
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Malik E. Yıldırım
Tıbbi Genetik
PATOLOJİ PRATİK I
Konjenital anomaliler II
14:00
14:50
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Kadın Genital Sistemi
Genel Bilgiler
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Androjenler ve
Antiandrojen İlaçlar II
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK I
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
Malik E. Yıldırım
Tıbbi Genetik
Böbreğin Konjenital
Anomalileri ve Kistik
Hastalıkların Patolojisi
15:00
15:50
Serdar Soydan
Farmakoloji
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Mahmut Ekici
Çocuk Sağlığı ve Hast
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Esin Yıldız
Patoloji
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 163
TIP3060 Endokrin- Ürogenital Sistemler
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Gebelik Muayenesi II
Gebelik İnceleme
Yöntemleri III
Çağlar Yıldız
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Savaş KARAKUŞ
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Gebelik Muayenesi III
9:40
10:30
Salı
Çağlar Yıldız
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
2 Mart – 6 Mart
Serviks Hastalıkları
Patolojisi-I
Handan Aker
Patoloji
Serbest Çalışma
Glomerül Hastalıkları
Patolojisi I
Böbrek Fonksiyon
Testleri
Meme muayenesi
Esin Yıldız
Patoloji
Ferhan Candan
İç Hastalıkları
Endometrium
Hastalıkları Patolojisi I
Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar I
Tubaovarial Hastalıkların
Patolojisi I
Handan Aker
Patoloji
Mehmet Bakır
Enfeksiyon Hast.
Handan Aker
Patoloji
Cinsel Yolla Bulaşan
Hastalıklar II
Tubaovarial Hastalıkların
Patolojisi II
Serviks Hastalıkları
Patolojisi-II
Endometrium
Hastalıkları Patolojisi II
Handan Aker
Patoloji
Handan Aker
Patoloji
Handan Aker
Patoloji
Gebelik İnceleme
Yöntemleri I
Jinekolojik Muayene I
Gebelik Jinekolojik
İnceleme Yöntemleri I
Özlem Bozoklu Akkar
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
A. Gonce İmir Yenicesu
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Jinekolojik Muayene II
Jinekolojik İnceleme
Yöntemleri II
Gebelikte İnceleme
Yöntemleri II
14:00
14:50
Savaş Karakuş
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Prenatal Tanı
Özlem Bozoklu Akkar
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Gebelikte İlaç Kullanımı
Cuma
Serbest Çalışma
Vulva-Vajen Hastalıkları
Patolojisi II
Savaş Karakuş
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Perşembe
Serbest Çalışma
10:40
11:30
13:00
13:50
Akademik Yılın 24. Haftası
A. Gonca İmir Yenicesu
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Mehmet Bakır
Enfeksiyon Hast.
Jinekolojik İnceleme
Yöntemleri III
A.Gonca İmir Yenicesu
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Myometriyal
Hastalıkların Patolojisi
Handan Aker
Patoloji
Metin Şen
Genel Cerrahi
Handan Aker
Patoloji
Akut Glomerülonefritler
ve Nefrotik Sendrom
Mahmut Ekici
Çocuk Sağlığı ve Hast
Böbrek Hastalıkları ve
Beslenme
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Endokrin-Ürogenital
Sistem Radyolojik
İnceleme Yöntemleri
Çocuk Üriner Sistem
Enfeksiyonları
Mesane ve Üretra
Yerleşimli Parazitozlar
İsmail Şalk
Radyodiagnostik
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Hande K. Kurtulgan
Tıbbi Genetik
16:00
16:50
Serbest Çalışma
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 164
TIP3010 Endokrin- Ürogenital Sistemler
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
9 Mart – 13 Mart
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Meme Hastalıkları
Semptomatolojisi-I
Alt Üriner Sistem
Fizyolojisi ve
Fizyopatolojisi
Ürogenital Sistemin
Konjenital
Anomalilerinde
Semptomatoloji
Metin Şen
Genel Cerrahi
Meme Hastalıkları
Semptomatolojisi-II
Esat Korğalı
Üroloji
Tam idrar tetkiki
özellikleri
değerlendirmesi
Esat Korğalı
Üroloji
Glomerül Hastalıkları
Patolojisi II
Metin Şen
Genel Cerrahi
Mansur Kayataş
İç Hastalıkları
Üriner Sistem
İnfeksiyonlarda
Semptomatoloji
Esin Yıldız
Patoloji
Glomerül Hastalıkları
Patolojisi III
Gökhan Gökçe
Üroloji
Esin Yıldız
Patoloji
8:40
9:30
Akademik Yılın 25. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ürogenital Sistem
Kanserlerinde
Semptomatoloji
Diüretik İlaçlar I
Yener Gültekin
Üroloji
Serdar Soydan
Farmakoloji
Akut Böbrek Yetmezliği
Diüretik İlaçlar II
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
Serdar Soydan
Farmakoloji
Kronik Böbrek Yetmezliği
Asit-Baz Dengesini
Etkileyen İlaçlar
9:40
10:30
Meme Hastalıklarının
Patolojisi I
10:40
11:30
Şahande Elagöz
Patoloji
Plasental Hastalıkların
Patolojisi
Üriner Sistem
Enfeksiyonları
PATOLOJİ PRATİK II
Gökhan Gözel
Enfeksiyon Hast.
Meme Hastalıklarının
Patolojisi II
Ahmet Altun
Farmakoloji
Seksüel Gelişme
Anomalileri
Tübülointerstisyel ve
Damarsal Hastalıkların
Patolojisi
Mesane ve Uretra
Hastalıkları
Hande K. Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Esin Yıldız
Patoloji
Esin Yıldız
Patoloji
PATOLOJİ PRATİK III
Böbrek Tümörleri
Patolojisi
Prostat Hastalıkları
Patolojisi
Esin Yıldız
Patoloji
Esin Yıldız
Patoloji
Üriner Sistem
Enfeksiyonlarına
Farmakolojik Yaklaşım
Üretrit ve Vajinit Nedeni
Olan Parazitozlar
13:00
13:50
Handan Aker
Patoloj
Ömer Cevit
Çocuk Sağlığı ve Hast
14:00
14:50
Handan Aker
Patoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
PATOLOJİ PRATİK II
Meme Hastalıklarının
Patolojisi III
Handan Aker
Patoloji
Şahande Elagöz
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK III
15:00
15:50
16:00
16:50
Şahande Elagöz
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 165
TIP3010 Endokrin- Ürogenital Sistemler
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Salı
16 Mart – 20 Mart
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 26. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
Karaciğer ve Böbrek
Hastalıklarında İlaç
Kullanımı
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Yaşlılarda ve Çocuklarda
İlaç Kullanımı I
Sıvı – Elektrolit Dengesini
Etkileyen İlaçlar I
9:40
10:30
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Yaşlılarda ve Çocuklarda
İlaç Kullanımı II
Serbest Çalışma
PATOLOJİ
PRATİK
SINAV
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Testis Hastalıkları
Patolojisi I
PATOLOJİ PRATİK IV
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Testis Hastalıkları
Patolojisi II
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
VI. DERS KURULU
TEORİK SINAV
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (PATOLOJİ)
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(FARMAKOLOJİ)
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI
(MİKROBİYOLOJİ,
PARAZİTOLOJİ)
Esin Yıldız
PATOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
PATOLOJİ
PRATİK
TELAFİ
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Esin Yıldız
PATOLOJİ
PATOLOJİ PRATİK IV
14:00
14:50
Esin Yıldız
Patoloji
Serbest Çalışma
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Sıvı – Elektrolit Dengesini
Etkileyen İlaçlar II
10:40
11:30
Esin Yıldız
Patoloji
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (KLİNİK)
2014–2015 Eğitim Rehberi 166
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU
PATOLOJİ
33
25
4x2
1-25
TIBBİ FARMAKOLOJİ
21
20
-
26-45
MİKROBİYOLOJİ
3
3
-
46-48
PARAZİTOLOJİ
2
2
-
49-50
İÇ HASTALIKLARI
9
9
-
51-59
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
6
6
-
60-65
KADIN HAST. Ve DOĞUM
9
9
-
66-74
GENEL CERRAHİ
3
3
-
75-78
TIBBİ GENETİK
4
4
-
79-82
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
3
3
-
83-85
RADYODİAGNOSTİK
1
1
-
86
ÜROLOJİ
4
4
-
87-90
HALK SAĞLIĞI
2
2
TOPLAM
92
100
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 22 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
91-92
8
92
2014–2015 Eğitim Rehberi 167
DÖNEM III
SİNİR SİSTEMİ, PSİKİYATRİ ve KAS İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU
23 Mart-28 Nisan 2015
PDÖ: 23 - 30 Mart 2015
PDÖ Sınavi: 30 Mart 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
PATOLOJİ (1)
26
2x2
30
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
27
-
27
MİKROBİYOLOJİ (3)
2
-
2
PARAZİTOLOJİ (4)
1
-
1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (5)
1
-
1
TIBBİ GENETİK (6)
5
-
5
RADYODİAGNOSTİK (12)
2
-
2
NÖROLOJİ (18)
13
-
12
FTR (19)
9
-
9
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ (20)
7
-
7
PSİKİYATRİ (21)
8
-
8
HALK SAĞLIĞI (22)
2
-
2
PDÖ
-
3x4
12
103
16
119
TOPLAM
Amaç
Sinir sistemi, psikiyatri ve kas iskelet sistemi hastalıklarının semptomları, fizik muayene bulguları, patolojisi, tanı ve tedavisi
ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
Öğrenim Hedefleri
Sinir sistemi, psikiyatri ve kas iskelet sistemi hastalıklarının kliniği, patolojisi, medikal ve cerrahi tedavisi konusunda temel
yaklaşımları açıklayabilmeli. Bilgi açığını fark ederek yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini benimseyebilmeli
ve kendi kendine bilgiye ulaşma becerisi uygulayabilmeli.
2014–2015 Eğitim Rehberi 168
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Pazartesi
Salı
23 Mart –27 Mart
Çarşamba
Akademik Yılın 27. Haftası
Perşembe
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
I. Oturum
PDÖ
Uygulaması
II. Oturum
PDÖ
Uygulaması
Cuma
III. Oturum
PDÖ
Uygulaması
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:00
13:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
14:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 169
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Salı
30 Mart – 3 Nisan
Çarşamba
Akademik Yılın 28. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
Üst ve Alt Motor Nöron
Hastalıkları
Dejeneratif Hastalıklar
Demyelinizasyon
Hastalıkları
İhsan Bagcivan
Farmakoloji
Merkezi Sinir Sistemi
Enfeksiyon Etkenleri ve
Laboratuar Tanı
Yöntemleri
Özlem Yıldız
Nöroloji
Burhanettin Çiğdem
Nöroloji
Ertuğrul Bolayır
Nöroloji
SSS Farmakolojisine Giriş
I
Nörodejeneratif
Hastalıklar
Komadaki Hastaya
Yaklaşım
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Ertuğrul Bolayır
Nöroloji
Kas, İskelet Ve Eklem
Sistemleri Enfeksiyon
Etkenleri ve Laboratuar
Tanı Yöntemleri
Periferik Sinir
Hastalıkları
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Suat Topaktaş
Nöroloji
Ekstrapiramidal Sistem
ve Hastalıkları
Mikrosefali, Hidrosefali
ve Meningoensefalit
Yapan Parazitler
Nöromusküler Kavşak
Hastalıkları
Hatice Balaban
Nöroloji
Ali Çeliksöz
Parazitoloji
Hatice Balaban
Nöroloji
MSS Gelişimsel
Anomalileri ve
Morfolojisi
Hipnosedatif İlaçlar I
Nöromusküler Bloke
Edici İlaçlar I
Demyelinizasyon
Hastalıkları ve Pirion
Hastalıkları Patolojisi
Reyhan Eğilmez
Patoloji
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Hipnosedatif İlaçlar II
Nöromusküler Bloke
Edici İlaçlar II
Metabolik ve Toksik
Hastalıklar
M. Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9:40
10:30
Elif Bilge Uysal
Mikrobiyoloji
Çocuk Hastada Nörolojik
Muayene
10:40
11:30
PDÖ SINAVI
Dilara İçağasıoğlu
Çocuk Sağlığı ve Hast
Erişkin Hastada Nörolojik
Muayene
13:00
13:50
PDÖ SINAVI
MSS Enfeksiyon
Hastalıkları Patolojisi
15:00
15:50
PDÖ SINAVI
SORULARININ
TARTIŞILMASI
Reyhan Eğilmez
Patoloji
16:00
16:50
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
PDÖ SINAVI
Suat Topaktaş
Nöroloji
14:00
14:50
SSS Farmakolojisine Giriş
II
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Reyhan Eğilmez
Patoloji
2014–2015 Eğitim Rehberi 170
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
6 Nisan – 10 Nisan
Çarşamba
Akademik Yılın 29. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Epilepsi
Psikiyatriye giriş ve öykü
alma
Hasta Hekim İlişkisi
Psikiyatrik Bozuklukların
İşaret ve Belirtileri I
Psikiyatrik
Bozuklukların Genel
Etyolojisi I
Ertuğrul Bolayır
Nöroloji
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Önder Kavakçı
Psikiyatri
Santral Etkili Kas
Gevşeticiler I
Psikanalitik kurama giriş
MSS Vasküler Lezyonları
Psikiyatrik Bozuklukların
İşaret ve Belirtileri II
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Önder Kavakçı
Psikiyatri
MSS Travmaları Patolojisi
PSS Hastalıkları Patolojisi
Oftalmik Patoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Kas Hastalıkları
Antiepileptik İlaçlar I
Antidepresan İlaçlar I
Burhanettin Çiğdem
Nöroloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Antiepileptik İlaçlar II
Antidepresan İlaçlar II
PATOLOJİ PRATİK I
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Reyhan Eğilmez
PATOLOJİ
PATOLOJİ OLGU
SUNUMU
PATOLOJİ PRATİK I
8:40
9:30
9:40
10:30
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Santral Etkili Kas
Gevşeticiler II
Derya Güliz Mert
Psikiyatri
10:40
11:30
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Kranial Sinirler ve
Hastalıkları
13:00
13:50
Hatice Balaban
Nöroloji
MSS Tümörleri I
Antipsikotik İlaçlarI
Nesim Kuğu
Psikiyatri
Psikiyatrik
Bozuklukların Genel
Etyolojisi II
Nesim Kuğu
Psikiyatri
Bel Ağrıları
Sami Hizmetli
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Sinir Sistemi
Hastalıkları ve
Beslenme
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
14:00
14:50
Reyhan Eğilmez
Patoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
MSS Tümörleri II
Antipsikotik İlaçlar II
Reyhan Eğilmez
Patoloji
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Serebrovasküler
Hastalıklar I
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Reyhan Eğilmez
Patoloji
Reyhan Eğilmez
PATOLOJİ
Serebrovasküler
Hastalıklar II
Antiparkinson İlaçlar
16:00
16:50
Özlem Yıldız
Nöroloji
Serbest Çalışma
Özlem Yıldız
Nöroloji
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 171
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Konjenital anomaliler I
Travmaya Giriş ve Genel
Bilgiler I
Osteoartroz
Osteomyelitler ve Kırık
İyileşmesi
Kemik Tümörleri I
Hayati Öztürk
Ortopedi ve
Travmatoloji
Zekeriya Öztemur
Ortopedi ve
Travmatoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
Narkotik Analjezikler ve
Narkotik Antagonistler I
Kemik Tümörleri II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
Narkotik Analjezikler ve
Narkotik Antagonistler II
Kas İskelet Sistemi
Hastalıkları ve
Beslenme
9:40
10:30
Hayati Öztürk
Ortopedi ve
Travmatoloji
Osteoporoz
Sami Hizmetli
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Osteogenezis ve
Morfolojisi
Travmaya Giriş ve Genel
Bilgiler II
Zekeriya Öztemur
Ortopedi ve
Travmatoloji
Bipolar Hastalık
Tedavisinde Kullanılan
İlaçlar
İhsan Bağcıvan
Farmakoloji
Dolaşım Bozuklukları ve
Kemik Nekrozları
13:00
13:50
Fahrettin Göze
Patoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
İskelet Sisteminin
Gelişme Bozuklukları
Metabolik Kemik
Hastalıkları I (Raşitizm,
Osteomalasi)
Fahrettin Göze
Patoloji
Fahrettin Göze
Patoloji
Aneleptik İlaçlar
Madde Bağımlılığı ve
Hallusinojenler I
14:00
14:50
15:00
15:50
Serdar Soydan
Farmakoloji
16:00
16:50
Akademik Yılın 30. Haftası
Serbest Çalışma
Konjenital anomalilerII
10:40
11:30
Salı
13 Nisan – 17 Nisan
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Madde Bağımlılığı ve
Hallusinojenler II
Serbest Çalışma
Özlem Şahin
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Seronegatif Artropatiler
Emrullah Hayta
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Spor Hekimliği
Özlem Şahin
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Kalıtsal Kas Hastalıkları
Omurga ve kalçaya
ortopedik yaklaşım I
Spinal kord
Yaralanmaları
S.Gündüz Tezeren
Ortopedi ve
Travmatoloji
Hasan Elden
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Omurga ve kalçaya
ortopedik yaklaşım II
Romatoid Artrit ve
Romatizmal Has.
Tedavi Yöntemleri
S.Gündüz Tezeren
Ortopedi ve
Travmatoloji
Ece Kaptanoğlu
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Malik E. Yıldırım
Tıbbi Genetik
Metabolik Kemik
Hastalıkları II
(Osteoporoz ve Diğer
Osteopatiler)
Fahrettin Göze
Patoloji
Metabolik Kemik
Hastalıkları III (Paratiroid
Disfonksiyonu ve Paget
Hastalığı)
Fahrettin Göze
Patoloji
Serbest Çalışma
Şahin Yıldırım
Farmakoloji
Çocuk Ruh Sağlığında
Temel Kavramlar
Zekeriya Yelboğa
Psikiyatri
Serbest Çalışma
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Konnektif Doku
Hastalıkları
Ece Kaptanoğlu
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 172
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Kristal Artropatiler
8:40
9:30
Sevil Ceyhan Doğan
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Eklem Hastalıkları
Patolojisi
9:40
10:30
Çarşamba
Serbest Çalışma
Parosteal ve iskelet dışı
lezyonlar
Fahrettin Göze
Patoloji
Dermatopatolojiye Giriş
Serbest Çalışma
Hareket Sistemi
Radyolojik İnceleme
Yöntemleri
10:40
11:30
Fahrettin Göze
Patoloji
SSS Radyolojik İnceleme
Yöntemleri
İbrahim Öztoprak
Radyodiagnostik
Kondrodistrofiler I
Perşembe
Cuma
TATİL
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Sema Bulut
Radyodiagnostik
Nonsteroidal
Antiinflamatuvar İlaçlar I
Fahrettin Göze
Patoloji
Lokal Anestezikler
Preanestezik
Medikasyonda Kullanılan
İlaçlar ve Genel
Anestezikler I
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Preanestezik
Medikasyonda Kullanılan
İlaçlar ve Genel
Anestezikler II
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
PATOLOJİ PRATİK II
İhsan Bagcivan
Farmakoloji
Malik E.Yıldırım
Tıbbi Genetik
Fahrettin Göze
PATOLOJİ
Kondrodistrofiler II
PATOLOJİ PRATİK II
Ahmet Altun
Farmakoloji
Gut Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
Nonsteroidal
Antiinflamatuvar İlaçlar
II
TATİL
İhsan Bagcivan
Farmakoloji
Ahmet Altun
Farmakoloji
Diz, Ayak Bileği ve Ayağa
Ortopedik Yaklaşım
TATİL
PATOLOJİ PRATİK
TELAFİ
TATİL
PATOLOJİ PRATİK
TELAFİ
TATİL
Serbest Çalışma
TATİL
Serbest Çalışma
Okay Bulut
Ortopedi ve
Travmatoloji
Kalıtsal Metabolik
Hastalıklar I
14:00
14:50
Hande K. Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Kalıtsal Metabolik
Hastalıklar II
15:00
15:50
16:00
16:50
Akademik Yılın 31. Haftası
TATİL
Fahrettin Göze
Patoloji
Kas Hastalıkları Patolojisi
13:00
13:50
Salı
20 Nisan – 24 Nisan
Malik E.Yıldırım
Tıbbi Genetik
Fahrettin Göze
PATOLOJİ
Hande K. Kurtulgan
Tıbbi Genetik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 173
TIP3070 Sinir Sistemi, Psikiyatri ve Kas-İskelet Sistemleri
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8:40
9:30
9:40
10:30
Salı
Serbest Çalışma
VII. DERS KURULU
TEORİK
SINAV
10:40
11:30
DERS KURULU
TEORİK SINAV
SORULARININ
TARTIŞMASI
(PATOLOJİ)
13:00
13:50
14:00
14:50
PATOLOJİ
PRATİK
SINAV
DERS KURULU
TEORİK SINAV
SORULARININ
TARTIŞMASI
(FARMAKOLOJİ)
15:00
15:50
DERS KURULU
TEORİK SINAV
SORULARININ
TARTIŞMASI
(MİKROBİYOLOJİ,
PARAZİTOLOJİ)
16:00
16:50
DERS KURULU
TEORİK SINAV
SORULARININ
TARTIŞMASI
(KLİNİK)
Serbest Çalışma
27 Nisan – 1 Mayıs
Çarşamba
Serbest Çalışma
Akademik Yılın 32. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Cuma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 174
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
SORU DAĞILIMI
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU
PATOLOJİ
24
20
4
1-20
TIBBİ FARMAKOLOJİ
19
19
-
21-39
MİKROBİYOLOJİ
2
2
-
40-41
PARAZİTOLOJİ
1
1
-
42
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1
1
-
43
TIBBİ GENETİK
4
4
-
44-47
RADYODİAGNOSTİK
2
2
-
48-49
NÖROLOJİ
11
11
-
50-60
FTR
7
7
-
61-67
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
6
6
-
68-73
PSİKİYATRİ
6
6
-
74-79
HALK SAĞLIĞI
2
2
-
80-81
PDÖ
15
TOPLAM
100
81 soru
4
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 21 saat
Patoloji Pratik : 1 Lab.
81+PDÖ+Pratik
2014–2015 Eğitim Rehberi 175
DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI, AİLE HEKİMLİĞİ, ADLİ TIP, TIP ETİĞİ, ACİL ve İLK YARDIM DERS KURULU
29 Nisan – 6 Haziran 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
TIBBİ FARMAKOLOJİ (2)
4
-
4
HALK SAĞLIĞI (22)
77
-
77
AİLE HEKİMLİĞİ (23)
27
-
27
ACİL ve İLKYARDIM (9)
8
-
8
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (10)
2
-
2
TIP ETİĞİ (24)
9
-
9
ADLİ TIP (25)
9
-
9
136
-
136
TOPLAM
Amaç
Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım ve Reçete Yazma ile ilgili temel bilgilerin verilmesi
amaçlanmaktadır.
Öğrenim Hedefleri
Primer sağlık hizmeti, koruyucu hekimliğin tanımını yapabilmeli, sağlık eğitimi, sağlık hizmetleri ve sağlık sigortası
uygulamalarının ilkelerini söyleyebilmeli. Aile Hekimliğinin temel özelliklerini, birinci basamaktaki çalışma kriterlerini
kavramış olmalı. Adli tıp ile ilgili temel bilgiler, hekimin yasal sorumlulukları ve adli rapor yazım kuralları ile adli olgularda
hekimlerin görevlerini kavrayabilmeli. Tıp etiği, acil ve ilk yardım konularında temel bilgilere sahip olmalı. Reçete yazma
tekniğini öğrenmiş olmalı.
2014–2015 Eğitim Rehberi 176
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım 7 Nisan – 1 Mayıs
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
Ders Kurulunun Amaç ve
Hedefleri
Akademik Yılın 32. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
TATİL
Naim Nur
Halk Sağlığı
Halk Sağlığına Giriş
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Sağlığı Koruma
9:40
10:30
TATİL
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Sağlık Hizmetleri
Naim Nur
Halk Sağlığı
Temel Sağlık Hizmetlei
Kavramı
10:40
11:30
TATİL
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Adli Tıbba Giriş ve
Hekimlerin Yasal
Sorumlulukları
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Manta Zehirlenmesi
TATİL
Ali Yıldırım
Adli Tıp
Sağlığın Korunmsında
Beslenmenin Önemi
İlhan Korkmaz
Acil ve İlkyardım
Ölümün Fizyopatolojisi
ve Beyin Ölümü
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
TATİL
Karbonhidrat,Protein ve
Yağlar
8:40
9:30
13:00
13:50
Cuma
TATİL
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Celal Bütün
Adli Tıp
Enerji Gereksinimi
Hesaplanması, Etkileyen
Faktörler
Gizliliğe Saygı, Gerçeği
Söyleme, Mahremeyete
Saygı
TATİL
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATİL
2014–2015 Eğitim Rehberi 177
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım 4 Mayıs – 8 Mayıs
Pazartesi
8:00
8:30
8:40
9:30
Serbest Çalışma
Aile Hekimliğinin Tanımı,
Tarihçesi ve Temel
Özellikleri
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Biyopsikososyal Yaklaşım
9:40
10:30
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Adli Raporlar
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Su, Fitokimyasallar
Vitaminler ve Mineraller
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Asfiktik Ölümler
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Yet. ve Den.Beslenme
İçin Alınacak
Bes.Planlanması
Fonk.Besinler,Probiyotikl
er ve Prebiyotikler I
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Gebelikte ve Emziklilikte
Beslenme
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Birinci Basamak Sağlık
Hizmetlerinde Örgütlenme
ve Finansman Modelleri
Cinsel Saldırılar
Yet. ve Den.Beslenme
İçin Alınacak
Bes.Planlanması
Okul Öncesi Çocuklarda
Beslenme
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Celal Bütün
Adli Tıp
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Hasta Hekim Görüşmesi
Küresel Çevre Sorunları
Erken Tanı I
İlaçla Korunma ve Kişisel
Hijyen
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
H. Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Tıbbi Malpraktis I
Üreme Sağlığı I
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Tıbbi Malpraktis II
10:40
11:30
Celal Bütün
Adli Tıp
Akademik Yılın 33. Haftası
Naim Nur
Halk Sağlığı
Naim Nur
Halk Sağlığı
Ana Çocuk Sağlığı I
Birinci Basamakta Tıbbi
Kayıt ve Kodlama
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Üreme Sağlığı II
Ana Çocuk Sağlığı II
İletişimin Temelleri
13:00
13:50
Fatma Yücel Beyaztaş
Adli Tıp
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Kamu Yönetimi İlkeleri
ve Sağlık Hizmetlerinde
Örgütlenme I
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Kamu Yönetimi İlkeleri
ve Sağlık Hizmetlerinde
Örgütlenme II
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Parasetamol Zehirlenmesi
Bağışıklama
İnsan Hakları ve Çocuk
İstismarı
Karbonmonoksit
Zehirlenmesi
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Fatma Mutlu Kukul Güven
Acil ve İlkyardım
Naim Nur
Halk Sağlığı
Ali Yıldırım
Adli Tıp
Şevki Hakan Eren
Acil ve İlk Yardım
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 178
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım 11 Mayıs – 15 Mayıs Akademik Yılın 34. Haftası
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Sağlık Mevzuatı I
Çevre ve Sağlık İlişkisi
Sağlığa Zararlı Kuruluşlar
ve Katı Atıklar
Hava Kirliliği ve Gürültü
Sağlık Ekonomisi ve
Sağlık Hizmetlerinde
Finansman
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Sağlık Mevzuatı II
Adli Otopsi
Birinci Basamakta
Anamnez
İçme ve Kullanma Suyu
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Toplumun Demografik
Yapısının İncelenmesi
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Fatma Yücel Beyaztaş
Adli Tıp
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Aile Hekimliğinde Hasta
Eğitimi
Kimlik Tespiti
Birinci Basamakta Fizik
Muayene
Fatma Yücel Beyaztaş
Adli Tıp
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
T.C. Çevre Sağlığı Mevzuatı
ve Örgütlenmesi
Konut Sağlığı ve Hasta
Bina Sendromu
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Çevre Sağlığı Politikaları ve
Eylem Planı
Helalar Sıvı Atıklar ve
Arıtım
Sağlığa Zararlı Işınlar
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Organ Nakli ve Etik
Reçete Yazma I
Arı Böcek Sokmaları
Vektörle Mücadele
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
İlhan Korkmaz
Acil ve İlkyardım
8:40
9:30
9:40
10:30
Zehirlenmelere Genel
Yaklaşım
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Travmalı Hastanın
Stabilizasyonu ve Nakli
Yusuf Kenan Tekin
Acil ve İlkyardım
İlhan Korkmaz
Acil ve İlkyardım
10:40
11:30
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Birinci Basamakta
Periyodik Sağlık
Muayenesi
Reçete Yazma II
Çevre ve Kanser
13:00
13:50
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Hekimlikte Konsültasyon
ve tıp Etiği
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Çevresel Kirleticiler ve
Çevre Hekimliği
14:00
14:50
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
15:00
15:50
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Okul Çağı Çocuklarda ve
Ergenlerde Beslenme
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
EĞİTİM DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞRETİM ÜYELERİ ve
ÖĞRENCİLER
2014–2015 Eğitim Rehberi 179
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım 18 Mayıs – 22 Mayıs Akademik Yılın 35. Haftası
Pazartesi
8:00
8:30
Serbest Çalışma
Salı
Çarşamba
TATİL
İş Sağlığı I
8:40
9:30
Ergonomi
Toplumun ve Bireyin
Beslenme Durumunun
Saptanması I
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Naim Nur
Halk Sağlığı
İş Sağlığı II
Temel Sağlık
Hizmetlerinde Kullanılan
Ölçütler
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Toplumun ve Bireyin
Beslenme Durumunun
Saptanması II
Serbest Çalışma
Afetlerde Beslenme
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Naim Nur
Halk Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
İşçi-Sporcu vb Diğer Özel
Grıplarda Beslenme
Reçete Yazma III
Yaşamın Sonuyla İlgili
Etik-Yasal Konular
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Reçete ve Etik Sorunlar
TATİL
10:40
11:30
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Yaşlılık Olgusunun Tıp
Etiği Açısından
Değerlendirilmesi
TATİL
İhsan Bağcivan
Farmakoloji
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Türkiye’de ve Dünyada
Sağlık Düzeyi Sorunları I
13:00
13:50
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Organofosfat
Zehirlenmesi
Olağan Dışı Durumlarda
Sağlık Hizmetleri I
F. Mutlu Kukul Güven
Acil ve İlkyardım
Naim Nur
Halk Sağlığı
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Birinci Basamakta
Laboratuar Kullanımı
TATİL
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Türkiye’de ve Dünyada
Sağlık Düzeyi Sorunları II
14:00
14:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Cuma
TATİL
9:40
10:30
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Perşembe
Şok (Hemorajik Şok)
Afetlerde Tıbbi Önlemler
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Aile Hekimliğinde Çocuk
Hastaya Yaklaşım
TATİL
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
F. Mutlu Kukul Güven
Acil ve İlkyardım
Okul Sağlığı
Dünyada ve Türkiyede
Sağlık Hizmetleri
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Kimyasal Silahlar ve
Korunma
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Turist Sağlığı
TATİL
H.Hüseyin Polat
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
TATİL
Serbest Çalışma
M.Kemal Yıldırım
Farmakoloji
Serbest Çalışma
Naim Nur
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 180
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım 25 Mayıs – 29 Mayıs Akademik Yılın 36. Haftası
Pazartesi
8:00
8:30
10:40
11:30
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Aile Hekimliğinde Ergene
Yaklaşım
Aile Hekimliğinde
Geratrik Hastaya
Yaklaşım
Biyolojik Silahlar ve
Biyoterörizm I
Şişmanlık ve Önlenmesi
PEM ve Krounma
8:40
9:30
9:40
10:30
Salı
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
M.Gökhan Gözel
Enfeksiyon Hast.
Salgınların İnce.
Epidemiyolojik
Yöntemler ve Bulaşıcı
Hastalıklarla Savaş I
Besin Güvenliği I
Biyolojik Silahlar ve
Biyoterörizm II
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
M.Gökhan Gözel
Enfeksiyon Hast.
Salgınların İnce.
Epidemiyolojik
Yöntemler ve Bulaşıcı
Hastalıklarla Savaş II
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Türkiye’de Beslenme
Sorunları
Besin Güvenliği II
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Yaşlı Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Nükleer Silahlar ve
Korunma I
Naim Nur
Halk Sağlığı
Epidemiyolojinin Tanımı,
Amaçları ve
Sınıflandırması
Nükleer Silahlar ve
Korunma II
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Naim Nur
Halk Sağlığı
Kronik Hastalıklar ve
Beslenme İlişkileri
Deneysel ve Metodolojik
Araştırmalar
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Ruh Hastalıkları
Epidemiyolojisi
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Epidemiyolojik Araştırma
Planlaması
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Aile Hekimliğinde Kronik
Hastalıklara Yaklaşım III
13:00
13:50
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Levent Özdemir
Halk Sağlığı
Önemli Halk Sağlığı
Sorunları ve Kontrolü
Birinci Basamakta
Obezite Yönetimi
Ferit Koçoğlu
Halk Sağlığı
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Hasta, Hekim Hakları ve
Sorumlulukları
Gözlemsel
Araştırmalar
Birinci Basamakta
Hipertansiyon Yönetimi
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Beslenme ve İmmün
Sistem Etkileşimi
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Aile Hekimliğinde Kronik
Hastalıklara Yaklaşım I
Aile Hekimliğinde
Anksiyete ve Depresyon
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
14:00
14:50
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
15:00
15:50
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Aile Hekimliğinde Kronik
Hastalıklara Yaklaşım II
Sağlık Alanına Özgü
İstatistikte Temel
Kavramlar ve
Tanımlamalar
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 181
TIP3080 Halk Sağlığı, Aile Hekimliği, Adli Tıp, Tıp Etiği, Acil ve İlk Yardım 1 Haziran – 5 Haziran Akademik Yılın 37. Haftası
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
Çarşamba
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Bilimsel Yöntemin
Aşamaları
Birinci Basamakta
Anemilerin Yönetimi
Araştırma Raporu ve Tez
Yazımı, Tablo-Grafik
Yapım Yöntemleri
8:40
9:30
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Anket Yöntemi
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Birinci Basamakta Baş
Ağrılı Hastaya Yaklaşım
10:40
11:30
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Birinci Basamakta Cinsel
Yolla Bulaşan
Hastalıklara Yaklaşım
Ali Yıldırım
Adli Tıp
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Birinci Basamakta GİS
Yakınmaları Olan
Hastaya Yaklaşım
Örnekleme
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Birinci Basamakta Gebe
Takibi
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
TTB
14:00
14:50
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
İleri Teknoloji ve Tıp Etiği
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Birinci Basamakta
Menapoz Yönetimi
Serbest Çalışma
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
Alet Yaralanmaları
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Gülay Yıldırım
Tıp Etiği
Serbest Çalışma
Selma Çetinkaya
Tıp Eğitimi
Birinci Basamakta
Beslenme Konusunda
Neler Yapılabilir
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Haldun Sümer
Halk Sağlığı
9:40
10:30
13:00
13:50
Perşembe
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Sigara Bağımlılığı ve
Tedavisi
Serbest Çalışma
VIII. DERS KURULU
TEORİK
SINAV
Serbest Çalışma
Yeltekin Demirel
Aile Hekimliği
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (HALK
SAĞLIĞI)
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (AİLE
HEKİMLİĞİ)
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (ADLİ TIP)
Gülay Koçoğlu
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
DERS KURULU TEORİK
SINAV SORULARININ
TARTIŞMASI (KLİNİK)
2014–2015 Eğitim Rehberi 182
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU
TIBBİ FARMAKOLOJİ
3
3
-
1-3
HALK SAĞLIĞI
57
57
-
4-60
AİLE HEKİMLİĞİ
18
18
-
61-78
ACİL ve İLK YARDIM
6
6
-
79-84
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
2
-
85-86
TIBBİ ETİK ve DEONTOLOJİ
7
7
-
87-93
ADLİ TIP
7
7
-
94-100
TOPLAM
100
136
-
100
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 27 saat
2014–2015 Eğitim Rehberi 183
DÖNEM III
KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ DERS KURULU: Anamnez, Fizik Muayene…….
8 Haziran – 22 Haziran 2015
DERSLER
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
TTB(TEMEL TIBBİ BECERİ LAB)
-
27
27
UYGULAMA
-
30
30
TOPLAM
-
57
57
Amaç:
Öğrenim Hedefleri
2014–2015 Eğitim Rehberi 184
TIP3090 Klinik Uygulamara Giriş Ders Kurulu
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
8 Haziran – 12 Haziran
Çarşamba
Akademik Yılın 38. Haftası
Perşembe
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8:40
9:30
TTB-I
TTB-I
TTB-II
TTB-III
TTB-III
9:40
10:30
TTB-I
TTB-I
TTB-II
TTB-III
TTB-III
10:40
11:30
TTB-I
TTB-I
TTB-II
TTB-III
TTB-III
13:00
13:50
TTB-I
TTB-II
TTB-II
TTB-III
Serbest Çalışma
14:00
14:50
TTB-I
TTB-II
TTB-III
Serbest Çalışma
15:00
15:50
TTB-I
TTB-II
TTB-II
TTB-III
Serbest Çalışma
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TTB-II
2014–2015 Eğitim Rehberi 185
TIP3090 Klinik Uygulamara Giriş Ders Kurulu
Pazartesi
8:00
8:30
Salı
15 Haziran – 19 Haziran
Çarşamba
Akademik Yılın 39. Haftası
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
8:40
9:30
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
9:40
10:30
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Cuma
Serbest Çalışma
SINAV
SINAV
SINAV
10:40
11:30
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SINAV
13:00
13:50
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SINAV
14:00
14:50
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SINAV
15:00
15:50
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
SINAV
16:00
16:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2014–2015 Eğitim Rehberi 186
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
TEORİK
PRATİK
SORU SIRASI
SORU
TTB
-
-
50
-
UYGULAMA
-
-
50
-
TOPLAM
-
-
100
-
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler :
2014–2015 Eğitim Rehberi 187
DÖNEM III
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM DERS SAYISI
TOPLAM SORU SAYISI
SORU SIRASI
PATOLOJİ
189
45
1-45
TIBBİ FARMAKOLOJİ
166
37
46-82
MİKROBİYOLOJİ
113
29
83-111
HALK SAĞLIĞI
85
23
112-134
PARAZİTOLOJİ
35
9
135-143
23
6
144-149
İÇ HASTALIKLARI
27
7
150-156
AİLE HEKİMLİĞİ
27
7
157-163
KARDİYOLOJİ
13
3
164-166
TIBBİ GENETİK
10
3
167-169
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
11
3
170-172
NÖROLOJİ
13
3
173-175
ACİL VE İLK YARDIM
13
3
176-178
9
2
179-180
9
2
181-182
11
3
183-185
ORTOPEDİ
7
2
186-187
GÖĞÜS HASTALIKLARI
13
3
188-190
PSİKİYATRİ
8
2
191-192
RADYODİAGNOSTİK
6
2
193-194
ADLİ TIP
9
2
195-196
ÜROLOJİ
4
1
197
GENEL CERRAHİ
3
1
198
KULAK BURUN BOĞAZ
3
1
199
GÖĞÜS CERRAHİSİ
2
1
200
796
200
200
15 Temmuz Çarşamba
SAAT 13.00
11 Ağustos Salı
SAAT 13.00
ÇOCUK
SAĞLIĞI
HASTALIKLARI
FİZİKSEL
REHABİLİTASYON
TIP
VE
VE
DEONTOLOJİ VE TIP TARİHİ
KADIN
DOĞUM
HASTALIKLARI
TOPLAM
FİNAL SINAVI
BÜTÜNLEME SINAVI
VE
2014–2015 Eğitim Rehberi 188
DÖNEM IV
2014–2015 Eğitim Rehberi 189
STAJ: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
I. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Büyüme ve Gelişme
Büyüme ve Gelişme
Büyüme ve Gelişme
Öykü Alma
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Kan Grupları ve Kan Transfüzyonu
Kan Grupları ve Kan Transfüzyonu
Kan Grupları ve Kan Transfüzyonu
Genel Durum Baş Boyun Muayenesi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Anemilere Yaklaşım ve Nutrisyonel Anemiler
Anemilere Yaklaşım ve Nutrisyonel Anemiler
Anemilere Yaklaşım ve Nutrisyonel Anemiler
Batın Muayenesi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Prematüre Yenidoğanların Sorunları
Prematüre Yenidoğanların Sorunları
Prematüre Yenidoğanların Sorunları
Göz, Kulak Burun Boğaz Muayenesi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Streptokok Enf. ve Döküntülü Hastalıkları
Streptokok Enf. ve Döküntülü Hastalıkları
Streptokok Enf. ve Döküntülü Hastalıkları
Solunum Sistemi Muayenesi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 190
II. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Hematüriye yaklaşım Akut Glomerulonefrit
Hematüriye yaklaşım Akut Glomerulonefrit
Hematüriye yaklaşım Akut Glomerulonefrit
Nörolojik muayenesi I
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
İmmün Sistem Hastalıklar
İmmün Sistem Hastalıklar
İmmün Sistem Hastalıklar
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
D vitamini ve rikets
D vitamini ve rikets
D vitamini ve rikets
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Proteüniriye yaklaşım-Nefrotik Sendrom
Proteüniriye yaklaşım-Nefrotik Sendrom
Proteüniriye yaklaşım-Nefrotik Sendrom
Ekstremite ve Ürogenital Sis. Muayenesi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Konjenital Kalp Hastalıkları I
Konjenital Kalp Hastalıkları I
Konjenital Kalp Hastalıkları I
Yenidoğanın solunum sıkıntısı
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 191
III. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Neonatal Tetanoz
Neonatal Tetanoz
Neonatal Tetanoz
Hipoglisemiye yaklaşım
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Yenidoğan terminolojisi ve Muayene
Yenidoğan terminolojisi ve Muayene
Yenidoğan terminolojisi ve Muayene
Karın Ağrıları
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Akciğer Tbc
Akciğer Tbc
Akciğer Tbc
Ateşli çocuğa yaklaşım
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Yenidoğan canlandırılması+Sıvı elektrolit tedavisi
Yenidoğan canlandırılması+Sıvı elektrolit tedavisi
Yenidoğan canlandırılması+Sıvı elektrolit tedavisi
Yenidoğan Sepsisi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Beslenme ve Beslenme Bozuklukları
Beslenme ve Beslenme Bozuklukları
Beslenme ve Beslenme Bozuklukları
Kollojen Doku Hastalıkları I
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 192
IV. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Akut Romatizmal Ateş
Akut Romatizmal Ateş
Akut Romatizmal Ateş
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Epilepsiler
Epilepsiler
Epilepsiler
Yenidoğanın hematolojik sorunları
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Menenjitler
Menenjitler
Menenjitler
Tiroid hastalıkları
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Kas Hastalıkları+Hipotonik İnfant
Kas Hastalıkları+Hipotonik İnfant
Kas Hastalıkları+Hipotonik İnfant
Nörolojik sistem muayenesi II
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Astım - Juvenil Romatoid Artirit
Astım - Juvenil Romatoid Artirit
Astım - Juvenil Romatoid Artirit
Şok
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 193
V. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Trombositopeniler, İTP Kemik iliği yetersizliği
Trombositopeniler, İTP Kemik iliği yetersizliği
Trombositopeniler, İTP Kemik iliği yetersizliği
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Yenidoğan Sarılığı ve Taburculuğa Hazırlık
Yenidoğan Sarılığı ve Taburculuğa Hazırlık
Yenidoğan Sarılığı ve Taburculuğa Hazırlık
Viral hepatitler
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
İYE VUR
İYE VUR
İYE VUR
Aşı Uygulamaları
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Lösemiler
Lösemiler
Lösemiler
Intrauterin Enfeksiyonlar
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Konjenital Kalp Hastalıkları II
Konjenital Kalp Hastalıkları II
Konjenital Kalp Hastalıkları II
Pediatrik Hipertansiyona yaklaşım
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 194
VI. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Febril Konvülziyonlar
Febril Konvülziyonlar
Febril Konvülziyonlar
Hepatosplenomegali
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Kalp Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
Soliter Tümörler I
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
ÜSYE+ASYE
ÜSYE+ASYE
ÜSYE+ASYE
Soliter Tümörler II
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
Perinatal asfiksi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi
Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi
Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi
LAP
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 195
VII. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Pıhtılaşma Mekanizmaları ve Testleri - Kan Sayımı
Pıhtılaşma Mekanizmaları ve Testleri - Kan Sayımı
Pıhtılaşma Mekanizmaları ve Testleri - Kan Sayımı
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Hemoglobinopatiler ve Talasemiler
Hemoglobinopatiler ve Talasemiler
Hemoglobinopatiler ve Talasemiler
Perikardit, Endokardit, Myokardit
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Juvenil Romatoid Artirit
Juvenil Romatoid Artirit
Juvenil Romatoid Artirit
Hasta Başı Pratik Eğitim
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Fatih BOLAT
Dr. Fatih BOLAT
Ensefelitler
Ensefelitler
Ensefelitler
Kollejen doku hastalıkları II
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Dilara İÇAĞASIOĞLU
Dr. Ömer CEVİT
Dr. Ömer CEVİT
Akut-Kronik Böbrek Yetmezliği
Akut-Kronik Böbrek Yetmezliği
Akut-Kronik Böbrek Yetmezliği
Senkop
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
CUMA
09:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 196
VIII HAFTA
PAZARTESİ
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
Hemofililer ve vWA
Hemofililer ve vWA
Hemofililer ve vWA
Disritmiler- Senkop
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Ali KAYA
Dr. Ali KAYA
Metabolik hastalıklar
Metabolik hastalıklar
Metabolik hastalıklar
Genetik Hastalıklar I
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Hande KÜÇÜKKURTULGAN
Dr. Hande KÜÇÜKKURTULGAN
Akut Gastroenterit
Akut Gastroenterit
Akut Gastroenterit
Genetik Hastalıklar II
Hasta Başı Pratik Eğitimi
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Mahmut EKİCİ
Dr. Hande KÜÇÜKKURTULGAN
Dr. Hande KÜÇÜKKURTULGAN
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:50
15:00-16:30
PERŞEMBE
09:00
YAZILI SINAV
CUMA
09:00
SÖZLÜ SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 197
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Sekiz haftalık staj programımızın sonunda ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI öğretim üyeleri adına staj
programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı
uygulamaları öğretim üye ve asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe ve imza ile kayıt altına almak
durumundasınız. Her bir uygulama 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Aşağıda tanımlı her bir uygulama için belirtilen
miktarının en az yarısının yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz. Kalan yarısı ise ek işlemler olarak kabul edilecek ve
yapılması durumunda o uygulamadan tam puan almanızı sağlayacaktır. Zorunlu olan miktarlarının yapılmaması
durumunda toplam puanınız sıfır (0) olarak değerlendirilecek ve bu durumda staj sonu ya da bütünleme sınavına
girilemeyecektir. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza
en az 10 (on) puan (100 üzerinden) katkıda bulunacaktır. Başarı dileklerimizle…
Uygulama
Pediatrik Hastadan (1ay-8yıl)/Yakınından Öykü Alma
(4 adet)
Yenidoğan Hasta (0-1 ay) Yakınından Öykü Alma
(4 adet)
Pediatrik Hastanın Fizik Muayenesini Yapma
(4 adet)
Yenidoğanın Fizik Muayenesini Yapma
(4 adet)
Kan Basıncı Ölçme ve Yorumlama
(12adet)
İdrar Bakısı ve Yorumlama
(10 adet)
Dışkı Mikroskopisi Değerlendirmesi ve Yorumlama
(10 adet)
Pediatrik EKG Yorumlama
(4adet)
Periferik Yayma Yapma ve Değerlendirme
(10 Adet)
Hastanın Adı Soyadı
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
5
7
9
11
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seminer Hazırlama (1 Adet) (zorunlu)
Karar (Puan):
Tarih:
Tarih
İmza Kaşe
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
2014–2015 Eğitim Rehberi 198
STAJ: ÇOCUK CERRAHİSİ
I. HAFTA
PAZARTESI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
Çocuk cerrahisinde muayene/tedavi
İngüinal herni ve hidrosel
Çocuklarda akut karın
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
İnvajinasyon
Duplikasyon/Meckel divertikülü
İnmemiş testis
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
Boynun kist/fistülleri
GİS konjenital anomalileri
Anorektal anomaliler
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Wilms Tümörü-Nöroblastom
Konjenital hipertrofik pilor stenozu
Gastroözefagial reflü
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Konjenital agangliyonik megakolon
Karın duvarı defektleri
Çocuklarda özofagus hastalıkları
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
ÇARŞAMBA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13.30-14.20
14:30-15:20
CUMA
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
2014–2015 Eğitim Rehberi 199
II. HAFTA
PAZARTESI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
Safra yollarının konjenital anomalileri
Sıvı elektrolit tedavisi ve asit baz dengesi
Yenidoğanda solunum sıkıntısı yapan sebepler
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Doğumsal üriner anomaliler
Çocukta uretra anomalileri
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
TPN ve nütrisyon
Çocuklarda kuşkulu genital yapı
Yenidoğanda GİS kanaması sebepleri
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
Dr. Cengiz GÜNEY
Ekstrofia Vezika
Çocuklarda travma
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Cengiz GÜNEY
Dr. Levent CANKORKMAZ
SALI
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
Çarşamba
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
CUMA
09:00
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 200
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr.:
Çocuk Cerrahisi AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları kazanmış olmanızı
bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üye ve asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe
ve imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak
üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır
olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak
isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az 10
(on) puan (100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle…
ZORUNLU İŞLEMLER
Hasta öyküsü alma, tedavisini takip etme ve
öğretim üyesi vizitinde sunma
GİS muayenesi yapma
GÜS muayenesi yapma
Toraks muayenesi yapma
Sıvı elektrolit tedavisi planlama
Zorunlu işlemler toplam puan
PUAN
20
EK İŞLEMLER
Seminer, makale sunumları veya konseylere
katılım
Ameliyat izleme
PUAN
10
10
4
Nöbet tutma
(Telafi hariç 22:oo’a kadar)
İnguinal bölge hastalıkları ile ilgili muayene
yapma
Grafi değerlendirme
5
6
7
8
İdrar sondası takılması işlemini izleme
Nazogastrik sonda takılması işlemini izleme
İntravenöz girişim ve kan alma işlemini izleme
Pansuman izleme
5
5
5
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
ONAY
TARİH
ONAY
10
10
10
10
10
5
5
Ek işlemler toplam puan
Karar (Puan):
TARİH
Tarih:
2014–2015 Eğitim Rehberi 201
STAJ: GENEL CERRAHİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Vizit
Bening tiroid hastalıkları
Cerrahi enfeksiyonlar
Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
Pratik uygulama
Dr. Metin ŞEN
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Metin ŞEN
Vizit
Cerrahi adrenal Hastalıklar ve tümörleri
Kolon kanserleri
Yanıklar ve Donma
Pratik uygulama
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Atilla KURT
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Mustafa TURAN
Toplantı
Pratik uygulama
Kolesistitler
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Tüm Öğretim Üyeleri
Dr. Atilla KURT
Dr. Atilla KURT
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Erol KİSLİ
Vizit
Pankreas Tümör
Mide Tümör
Transplantasyon
Pratik uygulama
Dr. Atilla KURT
Dr. Metin ŞEN
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Atilla KURT
Dr. Metin ŞEN
Vizit
Tümör Biyolojisi ve Gen tedavisi
Yara iyileşmesi
Travmaya metabolik ve endokrin cevap
Pratik uygulama
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Atilla KURT
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Kürşat KARADAYI
SALI
09.00 -10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
ÇARŞAMBA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16:00-16.50
PERŞEMBE
09.00 -10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16:00-16.50
CUMA
09:00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16:00-16.50
2014–2015 Eğitim Rehberi 202
II. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Vizit
Safra yolları infeksiyonları ve yaralanmaları
Gastroözafajial reflü
Parenteral ve enteral beslenme
Pratik uygulama
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Metin ŞEN
Dr. Atilla KURT
Dr. Metin ŞEN
Vizit
Şok
Barsak Tıkanıklıkları
Özafagus Motilite Bozuklukları ve Divetiküller
Pratik uygulama
Dr. Metin ŞEN
Dr. Atilla KURT
Dr. Metin ŞEN
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Erol KİSLİ
Toplantı
Pratik uygulama
Üst GİS Kanamaları
Mide ve Duedonum Hastalıkları
Pratik uygulama
Tüm Öğretim Üyeleri
Dr. Atilla KURT
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Atilla KURT
Dr. Atilla KURT
Vizit
İntraabdominal İnfeksiyonlar ve Peritonitler
Yumuşak Doku Tümörleri
Malign Melanom
Pratik uygulama
Dr. Atilla KURT
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Atilla KURT
Vizit
Pankreasın Endokrin Tümörleri
Dalağın Cerrahi Hastalıkları ve Yaralanmaları
Paratiroid hastalıkları ve Tümörleri
Pratik uygulama
Dr. Erol Kişli
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Mustafa TURAN
SALI
09.00-10.50
11.00-11.50Ş
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
ÇARŞAMBA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
PERŞEMBE
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
CUMA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
2014–2015 Eğitim Rehberi 203
III. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Vizit
Karaciğerin Benign Hastalıkları
Memenin Benign Hastalıkları
Safra kesesi ve safra yolları tumorleri
Pratik uygulama
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Metin ŞEN
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Mustafa TURAN
Vizit
Meme Tümörleri
Cerrahi Terminoloji
Abdominal Kompartman Sendromu
Pratik uygulama
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Kürşat KARADAYI
Mortalite-morbitite toplantısı
Anal bölge hastalıkları-1
Fıtıklar
Anal bölge hastalıkları-1
Anal bölge hastalıkları-1
Tüm Öğretim Üyeleri
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Metin ŞEN
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Erol KİSLİ
Vizit
Asit ve Baz Dengesi Bozuklukları
İnce Barsak Tm ve GIS Nöroendokrin Tümörleri
Cerrahide Tümör Belirleyicileri
Pratik uygulama
Dr. Atilla KURT
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Erol KİSLİ
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama( Sutur teknikleri)
Pratik uygulama
Dr. Metin ŞEN
Dr. Metin ŞEN
Dr. Erol KİSLİ
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Atilla KURT
SALI
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
ÇARŞAMBA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
PERŞEMBE
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
CUMA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
2014–2015 Eğitim Rehberi 204
IV. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Vizit
Karaciğerin malign tümörleri
Sıvı-elektrolit dengesi
Tiroid tümörleri
Pratik uygulama
Dr. Erol Kişli
Dr. Kürşatt KARADAYI
Dr. Sinan SOYLU
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Erol KİSLİ
SALI
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Kolon Polipleri ve Polipozis Sendromları
Dr. Atilla KURT
Kolonun Benign Cerrahi Hastalıkları (Divertikül, IBH, Volvulus)Dr. Metin ŞEN
Alt GIS Kanamaları
Dr. Mustafa TURAN
Pratik Uygulama
Dr. Metin ŞEN
ÇARŞAMBA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Mortalite-morbitite toplantısı
Pratik uygulama
Mezenterik Vasküler Hastalık
Pankreatitler
Pratik uygulama
Tüm Öğretim Üyeleri
Dr. Atilla KURT
Dr. Metin ŞEN
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Kürşat KARADAYI
Serbest Çalışma
Özefagus Tümörleri
Apendiks hastalıkları
Enterokütan fistüller
Pratik uygulama
Dr. Metin ŞEN
Dr. Mustafa TURAN
Dr. Atilla KURT
Dr. Mustafa TURAN
PERŞEMBE
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
CUMA
09.00-10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Serbest Çalışma
Rektum Tümörleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pratik uygulama
Dr. Atilla KURT
Dr. Atilla KURT
2014–2015 Eğitim Rehberi 205
V. HAFTA
PAZARTESİ
09.00 -10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Serbest Çalışma
Apendiks Tümörleri
Anal Kanser
Periton ve retroperitoneal Tümörler
Pratik uygulama
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Metin ŞEN
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Metin ŞEN
SALI
09.00 -10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Serbest Çalışma
Akut Karın
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. Sinan SOYLU
ÇARŞAMBA
09.00 -10.50
11.00-11.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Mortalite-morbidite toplantısı
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
Pratik uygulama
PERŞEMBE
14:00
YAZILI SINAV
CUMA
14:00
SÖZLÜ SINAV
Tüm Öğretim Üyeleri
Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Atilla KURT
Dr. Atilla KURT
Dr. Kürşat KARADAYI
2014–2015 Eğitim Rehberi 206
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Genel Cerrahi AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları kazanmış olmanızı
bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üye ve asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe
ve imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı işlemlerden 100 puan üzerinden değerlendirmeniz
yapılacaktır. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az
10 (on) puan (100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle…
Uygulama
1
Klinikte Hasta Takibi
2
Klinikte Öykü Alma
3
Klinikte Hasta Takdimi
4
Klinikte N/G Takma
5
Klinikte İdrar Sondası Takma **
6
Klinikte Kan Alma **
7
Klinikte Damar Yolu Açma **
8
Klinik vizitte Tedavi Orderı
9
Klinikte Pansuman Yapma **
10
Poliklinikte Hasta Değelendirme**
11
Poliklinikte Endoskopi ve Kolonoskopi İzleme
12
Poliklinikte Sık Görülen Hastalıklar i çin reçete düzenleme
13
Ameliyathane de ameliyat izleme
14
Ameliyata steril girme
15
Hasta muayenesi***
16
Meme muayenesi***
17
Seminer Hazırlama
18
Acil Serviste Hasta değerlendirme** veya ***
19
Klinikte Nöbet
20
Rutin Öğretim Üyesi vizitine katılma
*Her bir uygulamaya katılım imza sonrası geçerli olacaktır. İmza föyü ektedir.
**Asistan Nezaretinde
***Öğretim Üyesi Nezaretinde
Karar (Puan):
Tarih:
En az sayı
10
10
5
3
3
5
1
1
10
10
5
5
5
3
5
3
1
5
5
5
Puan
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2014–2015 Eğitim Rehberi 207
STAJ: GÖĞÜS HASTALIKLARI
l. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-10.00
10.00-12.00
13.30-14.30
14.30-17.00
Programın tanıtımı göğüs hastalıkları uğraş alanı ve etik
Fizik Muayene ve Topografk Anatomi
Semptomlar
Pratik ve Kliniğin Tanıtımıeksiyonlar
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Zehra SEYFİKLİ
SALI
09:00-10.00
10.00-12.00
13.30-15.45
16.00-16.50
Solunum Fonksiyon Testleri
Akciğer Radyolojisi
Pratik Uygulama
Ayrıcı Tanı (Öksürük ve Balgam)
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Ö. Tamer DOĞAN
ÇARŞAMBA
08.00-09.00
09.00-12.00
13.30-15.45
16.00-16.50
Hasta izlemi
Astım
Pratik Uygulama
Ayrıcı Tanı (Hemoptizi)
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-15.45
16.00-16.50
Hasta izlemi
Pnömoniler
Arter Kan Gazları
Pratik Uygulama
Ayrıcı Tanı (Göğüs Ağrısı ve Dispne)
CUMA
08.00-09.00
09.00-12.00
13:30-17.00
Hasta izlemi
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
Pratik
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Öznur ABADOĞLU
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Ö. Tamer DOĞAN
Dr. Serdar BERK
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Sulhattin ARSLAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 208
II. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-16.00
16.00-17.00
Hasta izlemi
Pulmoner Tromboemboli
Bronşiyektazi ve Akciğer Absesi
Pratik
Hasta Hazırlama
SALI
08.00-09.00
09.00-11.00
Hasta izlemi
SFT-Bronkoskopi Pratiği
Dr. Serdar BERK/ Dr. Sulhattin ARSLAN
11.00-12.00
13.30-16.00
KOAH – Korpumonare
KOAH – Korpumonare
Dr. Sefa Levent ÖZŞAHİN
Dr. Sefa Levent ÖZŞAHİN
ÇARŞAMBA
08.00-09.00
09.00-12.00
13.30-15.45
15.45-16.30
Hasta izlemi
Plevra hastalıkları
Pratik uygulama
Serbest Çalışma
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-12.00
13.30-15.45
15.45-17.00
Hasta izlemi
Tüberküloz
Pratik
SFT ve Kan Gazı yorumlama
CUMA
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-17.00
Hasta izlemi
Göğüs Hastalıklarında Aciller
Sigara ve Akciğer
Serbest Çalışma
Dr. Ö. Tamer DOĞAN
Dr. Sulhattin ARSLAN
Dr. Serdar BERK
Dr. Sefa Levent ÖZŞAHİN
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Sulhattin ARSLAN
Dr. Serdar BERK
2014–2015 Eğitim Rehberi 209
III. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-15.45
15.45-17.00
Hasta izlemi
Akciğer Kanserleri
Solunum Yetmezliği ARDS
Pratik uygulama
Olgularda ayrıcı tanı ve yorumlama
SALI
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-15.45
15.45-16.30
Hasta izlemi
Mesleki Akciğer Hastalıklar
Uyku ile ilgili Solunum hastalıkları
Pratik uygulama
Serbest Çalışma
ÇARŞAMBA
09:00
11:00
14:00
15:00
16.00
Mortalite- morbitite toplantısı
Makale ve Seminer Saati
Fıtıklar
Pratik uygulama
Pratik Uygulama
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
Hasta izlemi
Akciğerin mantar-paraziter hastalıkları
Sarkoidoz
CUMA
09:00
SINAV
Dr. Sulhattin ARSLAN
Dr. Serdar BERK
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Ö. Tamer DOĞAN
Tüm Öğretim üyeleri
Tüm Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Kürşat KARADAYI
Dr. Sulhattin ARSLAN
Dr. Ö. Tamer DOĞAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 210
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr.:
Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları kazanmış olmanızı
bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üyesi ve asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe
ve imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden askari 40 olmak
üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır
olarak değerlendirilecek ve bu durumda staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj
karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az 10 (on) puan (100
üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle…
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
4
5
6
7
ZORUNLU İŞLEMLER
Yatan hastada anamnez alma – Solunum
Sistemi Muayenesi
Hazırlanan hastanın ayıcı tanısı ve tedavi
planını asistan /öğretim üyesi ile
değerlendirme
PA akciğer grafisi değerllendirme
Solunum Fonksiyon Testi yorumlama
Arter Kan Gazı değerlendirme
Poliklinik hastasında solunum muayenes
yapıp değerlendirme
Toplam Puan
PUAN
EK İŞLEMLER
Hazırlsfığı hastayı öğretim üyesine sunma
Gece 22’ye kadar nöbete kalma
Kardiyopulmoner resüsitasyon desteğine
gözlemles katılım
SFT yapılışını öğrenme ve izlem
AKG alışını öğrenme ve izlem
Bronkoskopi işlemine gözlemci olarak
katılım
Öğretim üyesi / Asistanla acilde hasta
değerlendirme
Seminer
Toplam Puan
PUAN
5
10
Karar (Puan):
TARİH
ONAY
TARİH
ONAY
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
20
5
Tarih:
2014–2015 Eğitim Rehberi 211
STAJ: İÇ HASTALIKLARI
I. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Anemiler
Hipokrom Anemiler
Makrositik Anemiler
Hasta Anamnezi Alma
Klinik Uygulama
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Özlem YÖNEM
Dr. Özlem YÖNEM
SALI
08.30-12.30
14.00-15.00
15.00- 17.00
Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşım
Baş-Boyun ve LAP muayenesi
Klinik Uygulama
Dr. Mansur KAYATAŞ
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
ÇARŞAMBA
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Kanser ve Eşlik Eden Semptomlar
Kanser Tedavi Prensipleri
Midenin Benign ve Malign Tümörleri
Erişkin Hastada Gastroenterolojik Muayene
Klinik Uygulama
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
PERŞEMBE
08.30-09.30
09.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Amiloidozis
Böbrek Hastalıklarında Belirti ve Bulgular
Nefroloji ve Hipertansiyon Pratiği
Klinik Uygulama
Dr. Füsun GÜLTEKİN
Dr. Füsun GÜLTEKİN
Dr. Mansur KAYATAŞ
Dr. Mansur KAYATAŞ
CUMA
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Kronik Böbrek Yetmezliğine Yaklaşım
Tubülointerstisyel Nefrit
Renal Replasman Tedavi Modelleri
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
Klinik Uygulama
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 212
II. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Primer Bliyer Siroz, Sklerozan Kolanjit
Gastroözefagiyal Reflü Hastalığı ve Diğer Özefajitler
Romatolojide Laboratuvar Testleri
İnflamatuvar Kas Hastalıkları
Solunum Sistemi Muayenesi
Klinik Uygulama
Dr. Özlem YÖNEM
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Zehra SEYFİKLİ
Dr. Zehra SEYFİKLİ
SALI
08.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Diyabetik Nefropati
Nefritik ve Nefrotik Sendromlar-I
Endokrinolojik Muayene
Klinik Uygulama
Dr. Mansur KAYATAŞ
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Fatih KILIÇLI
ÇARŞAMBA
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Akut Karaciğer Yetmezliği ve Hepatik Ensefalopati
Özefagus Motor Hastalıkları
Toksik Hepatit. Alkolik hepatit
Romatolojik Muayene
Klinik Uygulama
Dr. Özlem YÖNEM
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Ali ŞAHİN
PERŞEMBE
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması
Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
Siroz ve Komplikasyonları
Testis Tümörleri (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Abdulkerim YILMAZ
Dr. Abdulkerim YILMAZ
Dr. Özlem YÖNEM
Dr. M. Metin ŞEKER
CUMA
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Herediter Böbrek Hastalıkları
Tübülointerstisyel Nefrit
Acil Hipertansiyona Yaklaşım
Ödem (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Ferhan CANDAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 213
III.HAFTA
PAZARTESİ
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Hemolitik Anemiler
Kemik İliği Yetmezliği
Myeloproliferatif Hastalıklar
Baş-Boyun Kanserleri (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. M. Metin ŞEKER
SALI
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00 -15.00
15.00-17.00
Kanserde Erken Tanı ve Tarama
Meme Kanseri
Kemoterapötik Ajanlar
Lenfadenopatiler (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. Mehmet ŞENCAN
ÇARŞAMBA
08.30-10.30
10.30-11.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Lösemiler
Lenfomlar
Helikobakter Pylori (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Abdulkerim YILMAZ
PERŞEMBE
08.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Adrenal Bez Hastalıkları
Osteoporoz (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Fatih KILIÇLI
CUMA
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Karaciğer Tümörleri
Otoimmün Hepatitler
Peptik Ülser Hastalığı – Gastritler
GİS Hastalıklarında Beslenme (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Özlem YÖNEM
Dr. Özlem YÖNEM
Dr. Abdulkerim YILMAZ
Dr. Özlem YÖNEM
2014–2015 Eğitim Rehberi 214
IV.HAFTA
PAZARTESİ
08.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Sıvı-Elektrolit Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımı
Tiroid Nodülleri (Seminer)
Klinik uygulama
Dr. Mansur KAYATAŞ
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Abdulkerim YILMAZ
15.00-17.00
Tiroid Bezi Hastalıkları
Sarılıklı Hastaya Yaklaşım ve Konjenital
Hiperbilirubinemi Sendromları (Seminer)
Klinik Uygulama
ÇARŞAMBA
08.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Romatoid Artrit
Sistemik Lupus Eritematozis
Kalp Yetmezliği (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Ali ŞAHİN
PERŞEMBE
08.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Endokrin Hipertansiyon
Onkolojik Aciller
Gut, Pseudugut (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. Ali ŞAHİN
CUMA
08.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Hipofiz Bezi Hastalıkları
Sistemik Skleroz (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Ali ŞAHİN
SALI
08.30-12.30
14.00-15.00
2014–2015 Eğitim Rehberi 215
V.HAFTA
PAZARTESİ
08.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Kanama Bozuklukları
Proteinüri ve Hematürili Hastaya Yaklaşım (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Mehmet ŞENCAN
15.00-17.00
Akciğer Kanseri
Vaskülitler
Antiagregan, Antikoagülan ve Trombolitik Tedavi
(Seminer)
Klinik Uygulama
ÇARŞAMBA
08.30-11.30
11.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Akut Böbrek Hasarlanması
Kontrast Nefropatisi
Karaciğerin Vasküler Hastalıkları (Seminer)
Klinik uygulama
Dr. Mansur KAYATAŞ
Dr. Mansur KAYATAŞ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
PERŞEMBE
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Kanser Tedavisinde Hedefe Yönelik Ajanlar
Kolon Polipleri ve Polipozis Sendromları
Kolon Tümörleri
Kemik İliği Tranplantasyonu (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. M. Metin ŞEKER
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Mehmet ŞENCAN
CUMA
08.30-12.30
14.00-15.00
15.00-17.00
Diabetes Mellitus (I)
Ödem Nedenleri ve Ayırıcı Tanı (Seminer)
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Mansur KAYATAŞ
SALI
08.30-10.30
10.30-12.30
14.00-15.00
2014–2015 Eğitim Rehberi 216
VI.HAFTA
PAZARTESİ
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-17.00
Paratiroid Hastalıkları
Nefritik ve Nefrotik Sendromlar (II)
Malabsorbsiyon Sendromları
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Ferhan CANDAN
Dr. Özlem YÖNEM
SALI
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-12.30
14.00-17.00
Kronik Pankreatit
Metabolik Karaciğer Hastalıkları
Hepatosplenomegali
Klinik Uygulama
Dr. Abdulkerim YILMAZ
Dr. Abdulkerim YILMAZ
Dr. Abdulkerim YILMAZ
ÇARŞAMBA
08.30-12.30
14.00-17.00
Hipertansiyon
Klinik Uygulama
Dr. Füsun GÜLTEKİN
PERŞEMBE
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00-17.00
Akut Viral Hepatitler
Kronik Viral Hepatitler
Akut Pankreatit
İnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Klinik Uygulama
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
CUMA
08.30-12.30
14.00-17.00
Diabetes Mellitus (II)
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
2014–2015 Eğitim Rehberi 217
VII.HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-12.30
14.00-17.00
Hipoglisemiler
Plazma Hücre Hastalıkları
Tromboz ve Antirombotik Tedavi
Klinik Uygulama
Dr. Fatih KILIÇLI
Dr. Mehmet ŞENCAN
Dr. Mehmet ŞENCAN
SALI
08.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
14.00 -17.00
Spondiloartropatiler
Sjogren Sendromu,
Ailesel Akdeniz Ateşi
Klinik uygulama
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Ali ŞAHİN
Dr. Ali ŞAHİN
ÇARŞAMBA
08.30-17.00
Klinik uygulama
PERŞEMBE
08.30-10.30
YAZILI SINAV
CUMA
08.30-12.00
SÖZLÜ SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 218
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI AD STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr…
İç Hastalıkları AD öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış
olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve
eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden
maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam
işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj veya bütünleme sınavına alınmayacağınızı
önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj
sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 puan üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle..
ZORUNLU İŞLEMLER
İlk yatışında 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma,
1
ayırıcı tanı yapma ve tedavi önerlerinde bulunma
Tansiyon, vücut ısısı, nabız ölçme ve sonucu
2
yorumlayabilme
3 EKG çekme, yorumlayabilme (Temel EKG düzeyi)
4 İdrar sondası takılması işlemine gözlemci olarak katılma
5 Kan kültürü alımına gözlemci olarak katılma
6 PA akciğer grafisi yorumlayabilme
7 Arteriyel-venöz katater takibi-bakımı yapabilme
Katılmış olduğu pratik vizitlerin tümünde hasta sunumu
8
yapacak şekilde hasta hazırlama
EK İŞLEMLER
İlk yatışında 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma,
1
ayırıcı tanı yapma ve tedavi önerlerinde bulunma
Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi işlemine gözlemci olarak
2
katılma
3 Tiroid ultrasonografisi işlemine gözlemci olarak katılma
Endoskopi ve kolonoskopi işlemine gözlemci olarak
4
katılma
5 Renal ultrasonografi işlemine gözlemci olarak katılma
6 Parasentez işlemine gözlemci olarak katılma
7 Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunma
8 Karaciğer veya böbrek biyopsisine gözlemci olarak katılma
Karar (Puan):
Tarih:
Puan
Tarih(LH açıklama)
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 219
STAJ: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
I. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-12.00
13.30-16.50
Jinekolojik öykü, muayene ve tanı işlemleri
Obstetrik öykü, muayene ve tanı işlemleri
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Genital organların embriyolojik gelişimi: seksüel farklılaşma
Genital gelişim bozuklukları
Klinik anatomi
Jinekolojik enfeksiyonlar: alt genital sistem
Jinekolojik enfeksiyonlar: üst genital sistem
Jinekolojik enfeksiyonlar: cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Dr. Ali YANIK
Dr. Ali YANIK
Dr. Ali YANIK
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
SALI
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
ÇARŞAMBA
09.00-12.00
13.30-16.50
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Çağlar YILDIZ
Gebeliğin gelişimi
Maternal fizyoloji
Fetal fizyoloji
Amniotik sıvı bozuklukları
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Ali ÇETİN
Hasta pratiği
Plasental fizyoloji
Gebelik takibi: ilk 20 hafta bakımı ve
hiperemezis gravidarum
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
PERŞEMBE
09:00-10:50
11:00-11:50
13:30-15:20
15:30-16:20
CUMA
09:00-12:00
13:30-14:20
14:30-16:20
2014–2015 Eğitim Rehberi 220
II. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-12:00
13:30-14:20
14:20-16:20
Hasta pratiği
Gebelik endokrinolojisi
Doğum fizyoloji I
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Çağlar YILDIZ
Preoperatif, intraoperatif ve postoperatif bakım
Doğum fizyolojisi II
Doğum eylemi yönetimi I
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Ali YANIK
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Ali YANIK
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
SALI
09:00-09:50
10:00-11:50
13:30-16:20
ÇARŞAMBA
09:00-12:00
13:30-16:20
PERŞEMBE
09:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-16:20
CUMA
Anormal uterin kanamalar
Doğum eylemi yönetimi II
Doğum eylemi yönetimi III
Distosiler I
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
09:00-12:00
13:30-15:20
15:30-16:20
Hasta pratiği
Distosiler II
Doğumda anestezi ve analjezi
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Çağlar YILDIZ
2014–2015 Eğitim Rehberi 221
III. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-10:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
SALI
İnfertilite: infertil çiftin değerlendirilmesi
İnfertilite: kadın ve erkek faktörü
Puberte ve bozuklukları
Doğum: forseps, vakum ve diğer doğum yardımları
Doğum: puerperium ve hastalıkları
Doğum: yenidoğan bakımı
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Ali ÇETİN
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-14:20
14:30-15:20
Doğum: sezaryen
Abortuslar: klinik yaklaşım
Abortuslar: tekrarlayan gebelik kayıpları
Prenatal tanı: noninvazif yöntemler
İnfertilite: ovulasyon indüksiyonu ve
yardımlı üreme teknikleri
Amenoreler
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Ali YANIK
Dr. Ali YANIK
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Savaş KARAKUŞ
Prenatal tanı: invazif yöntemler
Preterm doğum eylemi
Erken membran rüptürü
Doğum: doğum indüksiyonu
Plasenta ve bozuklukları
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Hasta pratiği
Antepartum, intrapartum ve
postpartum kanamalar
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Çağlar YILDIZ
15:30-16:20
Dr. Ali YANIK
ÇARŞAMBA
09:00-12:00
13:30-16:20
PERŞEMBE
09:00-10:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:30-15:20
15:30-16:20
CUMA
09:00-12:00
13:30-16:20
2014–2015 Eğitim Rehberi 222
IV. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-12:00
13:30-15:20
15:30-16:20
SALI
Hasta pratiği
Gebelik ve hipertansiyon
Göbek kordonu ve bozuklukları
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Savaş KARAKUŞ
09:00-10:50
11:00-11:50
13:30-15:20
15:30-16:20
Vulva ve vajina hastalıkları: benign ve premalign
Vulva ve vajina hastalıkları: malign
Serviks hastalıkları: benign ve premalign
Serviks hastalıkları: malign I
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Ali YANIK
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Tuba hastalıkları
Gestasyonel trofoblastik hastalıklar
Kontrasepsiyon
Dr. Ali YANIK
Dr. Ali YANIK
Doç. Dr. Gonca İMİR YENİCESU
ÇARŞAMBA
09:00-12:00
13:30-16:20
PERŞEMBE
09:00-09:50
10:00-11:50
13:30-16:20
CUMA
09:00-12:00
13:30-14:20
14:30-16:20
Hasta pratiği
Serviks hastalıkları: malign II
Uterin hastalıklar: endometrial hastalıklar
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
2014–2015 Eğitim Rehberi 223
V. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-12:00
13:30-16:20
Hasta pratiği
Uterin hastalıklar: endometrial kanser
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Çağlar YILDIZ
Postterm gebelikler
İntrauterin büyüme geriliği
Gebelik ve diabetes mellitus
Gebelikle birlikte olan cerrahi hastalıklar
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Ali ÇETİN
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Savaş KARAKUŞ
Dr. Ali ÇETİN
Menopoz
Over hastalıkları: nonneoplastik hastalıklar
Over hastalıkları: benign ve borderline over tümörleri
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Ali YANIK
Dr. Ali YANIK
Hasta pratiği
Gebelikte birlikte görülen iç hastalıklar
Kan grubu uyuşmazlıkları
Ektopik gebelik
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
SALI
09:00-09:50
10:00-11:50
13:30-15:20
15:30-16:20
ÇARŞAMBA
009:00-12:00
13:30-16:20
PERŞEMBE
09:00-11:50
13:30-14:20
14:30-16:20
CUMA
09:00-12:00
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
2014–2015 Eğitim Rehberi 224
VI. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-12:00
13:30-16:20
Hasta pratiği
Perinatal enfeksiyonlar
Dr. Ali YANIK
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Endometriosis ve adenomyozis
Hiperandrojenizm ve polikistik over hastalığı
Over hastalıkları: over kanserleri
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Savaş KARAKUŞ
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
09:00-12:00
13:30-14:20
14:30-16:20
CUMA
Uterus hastalıkları: myoma uteri ve sarkoma uteri
Jinekolojik endoskopi
Pelvik destek bozuklukları
Dr. Ali ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
Dr. Meral ÇETİN
09:00-12:00
13:30-16:20
Hasta pratiği
Jinekolojik kanserlerde adjuvan tedaviler
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Ali YANIK
SALI
09:00-10:50
11:00-11:50
13:30-16:20
ÇARŞAMBA
09:00-12:00
13:30-16:20
PERŞEMBE
2014–2015 Eğitim Rehberi 225
VII. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-12:00
13:30-16:20
Hasta pratiği
Genel tekrar: obstetrik ve jinekolojik
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Gonca İMİR YENİCESU
Genel tekrar: obstetrik ve jinekolojik
Genel tekrar: obstetrik ve jinekolojik
Dr. Özlem BOZOKLU AKKAR
Dr. Çağlar YILDIZ
Hasta pratiği
Hasta pratiği
Dr. Çağlar YILDIZ
Dr. Savaş KARAKUŞ
SALI
09:00-12:00
13:30-16:20
ÇARŞAMBA
09:00-12:00
13:30-16:20
PERŞEMBE
10.00
TEORİK SINAV
Tüm öğretim üyeleri
SÖZLÜ SINAV
Tüm öğretim üyeleri
CUMA
09.30
2014–2015 Eğitim Rehberi 226
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın stajyer Dr:
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD öğretim üyeleri adına bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve
tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı
asistanları gözetim veya eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu
işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır.
Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda,
staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri veya tutumlar
tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 puan üzerinden) şeklinde
katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle…
ZORUNLU İŞLEMLER
1
İlk yatışında 1. Hastayı öğretim üyesi vizitinde
sunmak
2
Doğum eylemi izlemek
3
Kardiotokografi çekmek ve yorumlamak
4
Jinekolojik/Obstetrik hastaya pelvik muayene
yapmak
5
Sonda takmak
6
Fetal kalp seslerini doppler cihazı ile tespit etmek
7
Gebede mezura ile uterin fundus muayenesi
yapmak ve Tansiyon arteryel ölçmek
8
Amnıosentez izlemek
9
Ameliyat izlemek
10 Sözlü sunum yapmak
PUAN
6
EK İŞLEMLER
1
İlk yatışında 2. Hastayı öğretim üyesi vizitinde
sunmak
2
1. Nöbete kalmak (telafi hariç, saat 22’ye
kadar)
PUAN
5
3
10
4
5
6
7
8
9
10
2. Nöbete kalmak (telafi hariç, saat 22’ye
kadar)
Sutur atmak
Sutur almak
Jinekolojik hastaya spekulum takmak
Leopold manevralarınınUygulamanı göstermek
Ameliyat için steril yıkanmak
Kolposkopi izlemek
Histerosalpigooferektomi (HSG)/Intrauterin
inseminasyon izlemek
Karar (Puan):
Tarih:
TARİH
ONAY
6
6
3
3
3
6
6
6
15
5
7
5
5
7
5
5
5
TARİH
ONAY
2014–2015 Eğitim Rehberi 227
STAJ: KANITA DAYALI TIP
PAZARTESİ
09.00-10.45
11.00-11.45
14.00-16.45
SALI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
14.00-14.45
ÇARŞAMBA
09.00-11.45
14.00-14.45
PERŞEMBE
09.00-11.45
14.00-16.45
CUMA
09.00-11.45
14.00-16.45
Kanıta dayalı tıp uygulamalarının anlamı, tanıtımı, önemi, tarihçesi, kanıta
dayalı literatüre ulaşma
Gözlenen klinik bir problemi bir KDT sorusu olarak ifade etme ve bu soruya
cevap vermede gerekli kanıtları sağlayacak literatür taraması yapmak üzere
serbest çalışma
Pratik: İnternete bağlanma olanağı varlığında bilgisayar başında küçük grup
çalışması ve/veya kolaylaştırıcı kılavuzluğunda bağımsız çalışma ile kanıt
sağlayıcı kaynakları bulma ve onlara ulaşma çalışması
Dr. Hüseyin POLAT
Eleştirel makale okumada ve değerlendirmede önemli kavramlar: Çalışma
tipleri (Gözleme dayalı çalışmalar, klinik deneyler, tanı çalışmaları)
Prevalans ve İnsidans, Risk ölçekleri: Rölatif risk, atfedilen risk, odds oranı,
rölatif risk –odds oranı ilişkisi, tedavi etme gücü (number need to treat) ve zarar
verme gücü (number need to harm)
Nedensel ve nedensel olmayan ilişkiler, karıştırıcı faktörler ve etkileri, (bias)
yanlılık
Pratik: Literatür bulma ve eleştirel okuma: Kolaylaştırıcı kılavuzluğunda serbest
çalışma
Dr. Yeltekin DEMİREL
Örneklem dağılımı, standart sapma, standart hata ve bu alt kavramlara dayalı
Olarak %95 güven aralığı tahmini, önemlilik ve p değeri
Pratik: Bulunan makaleleri eleştirel okuma ve değerlendirme: Kolaylaştırıcı
kılavuzluğunda küçük grup çalışması ve/veya bağımsız çalışma
Dr. Hafize SEZER
Deneysel çalışmalar (randomize kontrollu klinik deneyler), metaanaliz tanı
çalışmaları
Pratik: Bulunan makaleleri eleştirel okuma ve değerlendirme: Kolaylaştırıcı
kılavuzluğunda küçük grup çalışması ve/veya bağımsız çalışma
Dr. Haldun SÜMER
Küçük grupların, kendi sorularını, literatür taramalarını, eleştirel değerlendirme
ve cevaplarını büyük gruba sunmaları
Sınav ve Staj değerlendirmesi (geri bildirimler)
Dr. Haldun SÜMER
Dr. Naim NUR
Dr. Naim NUR
2014–2015 Eğitim Rehberi 228
KANITA DAYALI TIP STAJI STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr…….,
Kanıta Dayalı Tıp (KDT) stajı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve
tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları gözetim ve eşliğinde
gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum
40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem
puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı
önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj
sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle…
1
2
3
1
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
Küçük grup çalışmasında tartışmalara aktif katılım
Küçük grup çalışmasında bağımsız literatür tarama
yapabilme
Küçük grup çalışmasına materyal getirebilme
20
20
EK İŞLEMLER
Diğer (KDT uygulama zenginliğine dair unsurlar)
Karar: ……….. (….Puan)
Tarih
Onay
Puan
Tarih
Onay
40
(puan 0-40 arası
değerlendirilir)
20
2014–2015 Eğitim Rehberi 229
STAJ: KARDİYOLOJİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
09:10-10:00
10:10-11:00
11:10-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
Temel propödetik:Kan basıncı ve arteryel nabız
Temel propödetik:Periferik dolaşım muayenesi ve venöz dalgalar
Temel propödetik: Kardiyovasküler hastanın hazırlanması ve sunumu
Temel propödetik:İnspeksiyon, perküsyon, palpasyon
Temel propödetik: Oskültasyon (steteskopun tanıtılması)
Temel Propödetik: Kalp sesleri ve üfürüm dışı ek sesler
Temel propödetik: Üfürümler
SALI
08:00-11:00
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Dr. M. Birhan YILMAZ
Dr. Ali ZORLU
Dr. Ali ZORLU
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Hekim KARAPINAR
11:00-12:00
Pratik: Küçük grup çalışması (vital bulgular kardinal semptomlar, inspeksiyon,
palpasyon, perküsyon, oskültasyon, stetoskop kullanımı
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
Koroner dolaşım ve iskemi
Ateroskleroz ve sekonder koruma
Akut miyokard enfarktüsü tanı ve tedavisi-1 (AMI üniversal tanımı)
Akut miyokard enfarktüsü tanı ve tedavisi-2
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Ahmet YILMAZ
ÇARŞAMBA
08:00-10:00
10:00-12:00
Temel EKG-1
Temel EKG-1
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
PERŞEMBE
08:00-11:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
CUMA
08:00-11:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Pratik: Küçük grup çalışması (kalp sesleri ve ek sesler, üfürümler)
Stabil ve unstabil anjina
Aterosklerotik olmayan koroner arter hastalıkları
Sistemik Hipertansiyon 1 (Güncel kılavuzlar ışığında tedavi)
Sistemik Hipertansiyon-2 (Patofizyoloji, Güncel kılavuzlar ışığında tanı)
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Ahmet YILMAZ
Dr. Ahmet YILMAZ
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Pratik: Küçük grup çalışması (KB ölçümü, periferik dolaşım muayenesi,
nabızlar, venöz dalgalar)
Kardiyovasküler Genetik
Kardiyovasküler Anatomi
Kardiyovasküler Fizyoloji
Kardiyopulmoner Resüstasyon
Dr. Ali ZORLU
Dr. Ali ZORLU
Dr. Ali ZORLU
Dr. Ali ZORLU
2014–2015 Eğitim Rehberi 230
II. HAFTA
PAZARTESİ
08:00-11:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
SALI
08:00-11:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
ÇARŞAMBA
08:00-11:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler : Akut Hastaya Acil Yaklaşım (Küçük grup çalışması)
Dislipidemi-1 (Ailesel formlar ve mekanizmalar)
Dislipidemi-2 (Klinik yaklaşım ve güncel tedavi)
Kanıta dayalı reçeteleme, onam alma 1
Kanıta dayalı reçeteleme, onam alma 2
Dr. Hekim KARAPINAR
Dr. Hekim KARAPINAR
Dr. Hekim KARAPINAR
Dr. Hekim KARAPINAR
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler : AKS acil ayırıcı tanısı (Küçük grup çalışması)
Temel EKG-2
Temel EKG-2
Aritmi-1
Aritmi-1
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler: Akut aritmide tedavi yaklaşımları (Küçük grup
çalışması)
Kardiyolojik Görüntüleme tanı ve tedavi
Gebelik Ve Kalp
Erişkinler Konjenital Kalp Hastalıkları-1
Erişkinler Konjenital Kalp Hastalıkları-2
Dr.Hekim KARAPINAR
Dr.Hekim KARAPINAR
Dr.Hekim KARAPINAR
Dr.Hekim KARAPINAR
Aritmi-2
Aritmi-2
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
PERŞEMBE
08:00-11:00
11:00-12:00
CUMA
08:00-11:00
11:00-12:00
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler: Hipertansif Aciller (küçük grup çalışması)
13:10-14:00
Kardiyovasküler pratikte sık kullanılan ölçekler ve yorumlanması1(SCORE, Syntax, CHADSVASC, HASBLED, eGFR)
Dr. Hasan YÜCEL
14:10-15:00
Kardiyovasküler pratikte sık kullanılan ölçekler ve yorumlanması1(SCORE, Syntax, CHADSVASC, HASBLED, eGFR)
Ani Kardiyak Ölüm -Pacemaker-ICD-CRT
Kardiyak Tümörler
Dr. Hasan YÜCEL
15:10-16:00
16:10-17:00
Dr. Hasan YÜCEL
Dr. Hasan YÜCEL
2014–2015 Eğitim Rehberi 231
III. HAFTA
PAZARTESİ
08:00-10:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
SALI
08:00-11:00
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler : Akut Hastaya Acil Yaklaşım CPR (Küçük grup çalışması)
Kardiyomyopatiler ve Miyokarditler
Pulmoner Emboli ve Kronik Tromboembolik PHT
Sağ kalp yetersizliği ayırıcı tanısı: Pulmoner HT& Eisenmenger
sendromu ve diğerleri -1 (Tarama, Tanı, Hemodinami)
Sağ kalp yetersizliği: Pulmoner HT& Eisenmenger sendromu ve
diğerleri -2 (Tedavi, Takip)
Dr. M. Birhan YILMAZ
Dr. M. Birhan YILMAZ
Dr. M. Birhan YILMAZ
Dr. M. Birhan YILMAZ
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler : Pulmoner Emboli Hastasına yaklaşım (Küçük grup
çalışması)
Mitral ve aort kapak hastalıkları
Triküspit, pulmoner ve multivalvüler kapak hastalıkları
Protez Kapaklar
Perikard Hastalıkları
Dr. Okan Onur TURGUT
Dr. Okan Onur TURGUT
Dr. Okan Onur TURGUT
Dr. Okan Onur TURGUT
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
Hasta hazırlama-Vizit hazırlığı-Stajyer karnesi
Klinik Beceriler : Pulmoner Emboli Hastasına yaklaşım (Küçük grup
çalışması)
İnfektif Endokardit
Akut Romatizmal Ateş
Akut Kalp Yetersizliği
Kronik Kalp Yetersziliği
Dr. Okan Onur TURGUT
Dr. Okan Onur TURGUT
Dr. M. Birhan YILMAZ
Dr. M. Birhan YILMAZ
PERŞEMBE
08:00-10:00
Stajyer karnesi pratiği
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
ÇARŞAMBA
08:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
CUMA
09:30-10:30
13:30-16:30
Klinik Beceriler : Pulmoner Emboli Hastasına yaklaşım (Küçük grup
çalışması)
Aort anevrizması ve diseksiyonu
Periferik arter hastalıkları (Karotis, renal, alt ekstremite)
Senkop ve şok
YAZILI SINAV
SÖZLÜ SINAV
Dr. Ali ZORLU
Dr. Ali ZORLU
Dr. Okan Onur TURGUT
2014–2015 Eğitim Rehberi 232
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış
olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde
gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak
üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak
değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj
karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) (100 üzerinden)
şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
Kardiyovasküler hastayla bir tedavi planı (ilaç dışı öneriler) üzerine
anlaşabilme
Hastasının kronik ilaç tedavisini asistan-öğretim üyesiyle
değerlendirebilme
EKG çekme, yorumlayabilme (Temel EKG düzeyi)
Poliklinik hastasında kardiyak oskültasyon yapabilme ve
yorumlayabilme
Poliklinik hastasında kan basıncı ölçümü, nabız değerlendirmesi
yapabilme, sonucu yorumlayabilme
Kardiyovasküler acillerde ayırıcı tanı ve tedavi planına aktif katılım
Ekokardiyografik incelemeye gözlemci olarak katılım
Kardiyak kateterizasyon işlemine gözlemci olarak katılım
Arteriyel-venöz kateter takibi-bakımı yapabilme
Zorunlu İşlemler Toplam Puan
6
6
EK İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
1. Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
5
5
2. Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
Kardiyopulmoner resusitasyon ve ileri kardiyak yaşam desteğine
aktif katılım
Hastasına servis dışı işlemlerde refakat etme
Arteriyel-venöz kateter çekilmesinin izlenmesi
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılım
Kardiyovasküler alanda kanıta dayalı tıp uygulamalarını tartışabilme
Kompleks EKG yorumlayabilme (ileri düzey )
Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunabilme
Karar (Puan):
Tarih:
Tarih
(LH
açıklama)
Onay
Tarih
(LH
açıklama)
Onay
6
6
6
6
6
6
6
6
20
5
5
5
5
5
5
5
2014–2015 Eğitim Rehberi 233
STAJ: NÜKLEER TIP
PAZARTESİ
09:00-09:50
Radyoaktif ışın tipleri
Dr. Zekiye HASBEK
10:00-10:50
Radyonüklidler, Elde edilmeleri
Dr. Zekiye HASBEK
11:00-11:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Zekiye HASBEK
13:00-13:50
Radyoaktif bozunma
Dr. Zekiye HASBEK
14:00-14:50
Radyoiyonizan Işınların Madde ile Etkileşimi
Dr. Zekiye HASBEK
15:00-15:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Zekiye HASBEK
09:00-09:50
Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Dr. Zekiye HASBEK
10:00-10:50
Radyoaktif Işınların Deteksiyonu ve Radyofarmasi
Dr. Zekiye HASBEK
11:00-11:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Zekiye HASBEK
13:00-13:50
Renal Sintigrafiler
Dr. Zekiye HASBEK
14:00-14:50
DEXA
Dr. Zekiye HASBEK
15:00-15:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Zekiye HASBEK
09:00-09:50
Endokrin Sistem Sintigrafileri
Dr. Bülent TURGUT
10:00-10:50
Endokrin Sistem Sintigrafileri
Dr. Bülent TURGUT
11:00-11:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Bülent TURGUT
13:00-13:50
Akciğer Sintigrafileri
Dr. Bülent TURGUT
14:00-14:50
Kemik Sintigrafileri
Dr. Bülent TURGUT
15:00-15:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Bülent TURGUT
09:00-09:50
Dolaşım Sistemi Sintigrafileri
Dr. Bülent TURGUT
10:00-10:50
Nükleer Tıpta Tümör – Enfeksiyon Görüntülemesi
Dr. Bülent TURGUT
11:00-11:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Bülent TURGUT
13:00-13:50
Radyonüklidlerin Tedavide Kullanımı
Dr. Bülent TURGUT
14:00-14:50
Nükleer Tıpta PET Uygulamaları
Dr. Bülent TURGUT
15:00-15:50
Uygulama (Pratik)
Dr. Bülent TURGUT
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
10:00-11:00
TEORİK SINAV
13:00-15:00
SÖZLÜ SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 234
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
NÜKLEER TIP STAJ KARNESİ
Sayın Stajyer Dr.
Bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca,
tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe- imza ile
kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan
üzerinden değerlendirilmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak
değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önlemle hatırlatmak isteriz.
Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10
(on) (100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle…
A. Konvansiyonel/ PET Sintigrafik Tetkikleri Değerlendirebilme
Zorunlu İşlemler
Puan
1
Statik Renal Sintigrafi
6
2
Dinamik Renal Sintigrafisi
6
3
Troid Sintigrafisi
6
4
Paratroid Sintigrafisi
6
5
Myokard Perfüzyon Sintigrafisi
6
6
Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon Sintigrafisi
6
7
Tüm Vücut Kemik Tarama Sintigrafisi
6
8
I-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi
6
9
PET Tümör Görüntüleme Sintigrafisi
6
10
DXA Yöntemi İle Dansitmetrik Değerlendirme
6
Tarih
Onay
Tarih
Onay
B. Radyasyon Tetkik Cihazlarını Tanıma
Ek İşlemler
Puan
İyon Odalı Cihazlar
1
Doz Kalibratörü
4
2
Alan Monitörü
4
3
Doz Hızı Ölçer
4
4
C-14 Ölçer
4
Sintilasyon Cihazları
1
Cerrahi Gamma Probe
4
2
Gamma Kamera
4
3
Pet Kamera
4
4
Kuyu Tipi Gamma Sayacı
4
5
Uptake Cihazı
4
Film/Termolüminesan Dozimetreler
1
Yaka Dozimetrisi
Karar (Puan):
4
Tarih:
2014–2015 Eğitim Rehberi 235
STAJ: RADYASYON ONKOLOJİSİ
PAZARTESİ
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Radyasyon çeşitleri ve özellikleri, üretilmesi
Radyasyonun madde ile etkileşimi
Radyasyonun doku ile etkileşimi,
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Fraksiyanasyon, radyoprodektörler,
radyosensizatörler, doz birimleri ve bazı tanımlamalar
Uygulama (pratik)
Uygulama (pratik)
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
SALI
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
RT'nin uygulama şekilleri
RT cihazları ve özellikleri
Radyoterapi planlama süreci
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
RT yan etkileri ve tedavisi
Radyoterapi planlama süreci (pratik)
Uygulama (pratik)
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Radyoterapinin klinik uygulamaları (genel bilgiler,
baş boyun tümörleri, beyin tümörleri)
Akciğer, meme, cilt
ösefagus, mide, pankreas, rektum, anal kanal
Dr. Birsen YÜCEL
Serviks, endometrium, prostat, mesane, brakiterapi
nedir
Uygulama (pratik)
Uygulama (pratik)
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
10:00-10:50
11:00-11:50
Palyatif tedaviler (kemik metastazı, beyin metastazı,
spinal kord basısı, vena kava süperior sendromu,
visseral metastazlar)
RT yan etkilerinin değerlendirilmesi
RT yan etkilerinin değerlendirilmesi
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Uygulama (pratik)
Uygulama (pratik)
Uygulama (pratik)
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
ÇARŞAMBA
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
PERŞEMBE
9:00-9:50
CUMA
09:00-10:10
10:30-12:30
TEORİK SINAV
PRATİK SINAV
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
Dr. Birsen YÜCEL
2014–2015 Eğitim Rehberi 236
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
STAJER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr.
Bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca,
tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe- imza ile
kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan
üzerinden değerlendirilmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak
değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önlemle hatırlatmak isteriz.
Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10
(on) puan (100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle…
Zorunlu İşlemler
Puan
1
Poliklinikte hasta dosyası hazırlama (3)
10
2
Poliklinik hastasını öğretim üyesine sunma
10
3
Radyoterapi için hasta hazırlama
10
4
Konturlama
10
5
Radyoterapi planını değerlendirme
10
6
Hasta set-up’ı
10
Ek İşlemler
Puan
1
Radyoterapi yan etkilerinin değerlendirme
10
2
Fraksiyonasyon
10
3
Hasta epikrizi hazırlama
10
4
Tüm derslere katılma
10
Karar (Puan):
Tarih:
Tarih
Onay
Tarih
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 237
STAJ: RADYOLOJİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
08:30-09:20
Radyolojiye Giriş ve Temel Fizik Prensipler
Dr. Orhan SOLAK
09:30-10:20
Radyolojik Algoritma ve Rapor Yazma
Dr. İsmail ŞALK
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Kranyum İnceleme Yöntemleri ve Direkt Grafilerin Değerlendirilmesi
14:15-15:30
Pratik Uygulama
15:40-16:30
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma, Radyobiyoloji
Dr. İbrahim ÖZTOPRAK
08:30-09:20
Kranyal Travma
Dr. Orhan SOLAK
09:30-10:20
Serebrovasküler Hastalık
Dr. İbrahim ÖZTOPRAK
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
SSS Konj. Anomalileri ve Hidrosefali
14:15-15:30
Pratik Uygulama
15:40-16:30
Beyaz Cevher Hastalıkları
Dr. İbrahim ÖZTOPRAK
08:30-09:20
Kontrast Maddeler, Yan Etkileri ve Tedavisi
Dr. Orhan SOLAK
09:30-10:20
SSS Tümörleri
Dr. İbrahim ÖZTOPRAK
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Spinal Radyoloji
14:15-15:30
Pratik Uygulama
15:40-16:30
Baş-Boyun Radyolojisi
Dr. Mehmet ATALAR
08:30-09:20
P-A Akciğer Grafisi ve İnceleme Yöntemleri
Dr. Mübeccel ARSLAN
09:30-10:20
Baş-Boyun Radyolojisi
Dr. Mehmet ATALAR
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Elementer Akciğer Lezyonları
14:15-15:30
Pratik Uygulama
15:40-16:30
Akciğer Enfeksiyonları ve Tbc
Dr. Mübeccel ARSLAN
08:30-09:20
Akciğer Tümörleri
Dr. Mübeccel ARSLAN
09:30-10:20
Mediasten Radyolojisi
Dr. Cesur GÜMÜŞ
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Mediasten Radyolojisi
14:15-15:30
Pratik Uygulama
15:40-16:30
Pulmoner ve KVS Radyolojisi
Dr. Orhan SOLAK
SALI
Dr. Mehmet ATALAR
ÇARŞAMBA
Dr. Bilge ÖZTOPRAK
PERŞEMBE
Dr. Mübeccel ARSLAN
CUMA
Dr. Cesur GÜMÜŞ
Dr. Mübeccel ARSLAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 238
II. HAFTA
PAZARTESİ
08:30-09:20
Akut Abdomen ve ADGB
Dr. Bilge ÖZTOPRAK
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
14:15-15:30
(Pratik) PA Akciğer Grafisi ve Toraks BT
15:40-16:30
Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
Dr. Sema BULUT
08:30-09:20
Pankreans Dalak Radyolojisi
Dr. Sema BULUT
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
GIS Radyolojisi
14:15-15:30
(Pratik) Baryumlu İncelemeler
15:40-16:30
GIS Radyolojisi
Dr. İsmail ŞALK
08:30-09:20
Elementer kemik lezyon inceleme yöntemleri
Dr. Hulusi EĞİLMEZ
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Böbreğin Solid ve Kistik Lezyonları
14:15-15:30
(Pratik) Kraniyal BT ve Direkt Grafi
15:40-16:30
Sürrenal ve Retroperiton
Dr. Cesur GÜMÜŞ
08:30-09:20
Kadın genital sistemi Radyolojisi
Dr. Bilge ÖZTOPRAK
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Obstetrik Radyoloji
14:15-15:30
(Pratik) Abdomen-Paranazal BT Filmlerinin Değerlendirilmesi
15:40-16:30
Erkek genital Sistemi Radyolojisi
Dr. Sema BULUT
SALI
Dr. İsmail ŞALK
ÇARŞAMBA
Dr. Cesur GÜMÜŞ
PERŞEMBE
Dr. Bilge ÖZTOPRAK
Dr. İbrahim ÖZTOPRAK
CUMA
08:30-09:20
Metabolizma ve Endokrin Kemik Hastalıkları
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
GÜS İnceleme Yöntemleri ve İVP
14:15-15:30
(Pratik) Ayakta-Yatarak Direkt batın ve İVP değerlendirilmesi
15:40-16:30
Elementer kemik Lezyonları ve İnceleme Yöntemleri
Dr. Bilge ÖZTOPRAK
Dr. İsmail ŞALK
Dr. Hulusi EĞİLMEZ
2014–2015 Eğitim Rehberi 239
III. HAFTA
PAZARTESİ
08:30-09:20
Eklem Hastalıkları
Dr. Hulusi EĞİLMEZ
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Kemik Enfeksiyonları
14:15-15:30
(Pratik) Kemik ve Eklem Grafilerinin Değerlendirilmesi
15:40-16:30
Kemik Tümörleri
Dr. Cesur GÜMÜŞ
08:30-09:20
Meme Radyolojisi
Dr. Sema BULUT
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Meme Radyolojisi
14:15-15:30
(Pratik) Mamografi HSG Filmlerinin Değerlendirilmesi
15:40-16:30
Pediatrik Radyoloji
Dr. Mehmet ATALAR
08:30-09:20
Vasküler Girişimsel Radyoloji
Dr. Orhan SOLAK
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
Pediatrik Radyoloji
14:15-15:30
Pratik Uygulama
15:40-16:30
Nonvasküler Girişimsel Radyoloji
Dr. İsmail ŞALK
08:30-09:20
Acil Radyoloji
Dr. Hulusi EĞİLMEZ
09:30-10:20
Pratik Uygulama
10:30-12:00
Pratik Uygulama
13:15-14:05
YAZILI SINAV
CUMA
08:30-09:20
SÖZLÜ SINAV
Dr. Hulusi EĞİLMEZ
SALI
Dr. Sema BULUT
ÇARŞAMBA
Dr. Mehmet ATALAR
PERŞEMBE
2014–2015 Eğitim Rehberi 240
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD. STAJYER KARNESİ
Sayın Stajyer Dr…..
Radyoloji öğretim üyeleri adına.staj programımız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı
bekliyoruz.Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya asistanları gözetimi eşliğinde gerçekleştirdiğinizi
kayıt altına almak durumundasınız.Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 70,ek işlemlerden maksimum 30 olmak üzere 100
puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği durumunda staj yada bütünleme
sınavına alınmayacağınızı hatırlatmak isteriz.Bu karnede tanımlı beceri ve tutumları tam olarak gerçekleştirmeniz
durumunda,staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (yüz üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
1
Direkt grafi tetkiklerine izleyici olarak katılmak
(En az 10 Tetkik)
10
2
Kontrastlı tetkiklere izleyici olarak katılmak(İVP, Baryumlu tetkikler vb). (En
az 2 Tetkik)
10
3
Ultrasonografi tetkiklerine izleyici olarak katılmak
(En az 5 Tetkik)
10
4
Renkli Doppler US tetkiklerine izleyici olarak katılmak
(En az 5 Tetkik)
10
5
Bilgisayarlı Tomografi tetkiklerine izleyici olarak katılmak
(En az 5 Tetkik)
10
6
Manyetik Rezonans tetkiklerine izleyici olarak katılmak
(En az 3 Tetkik)
10
7
Mamografi tetkiklerine izleyici olarak katılmak
(En az 1 Tetkik)
10
EK İŞLEMLER
Vasküler girişimsel işlemlere izleyici olarak katılmak
1
(En az 1 Tetkik)
2
Non-vasküler girişimsel işlemlere izleyici olarak katılmak(En az 1 Tetkik)
Karar (Puan):
Tarih:
15
15
Tarih
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 241
DÖNEM V
2014–2015 Eğitim Rehberi 242
STAJ: ADLİ TIP
I.HAFTA
PAZARTESİ
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
Adli Tıbba Giriş
Hekimlerin Yasal Sorumlulukları-I
Hekimlerin Yasal Sorumlulukları-II
Agoni-Ölüm
Ölümün Erken Belirtileri-I
Ölümün Erken Belirtileri-II
Ölü Morluğu
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
Ölü Katılığı
Ölü Çürümesi
Ölüm Zamanının Saptanması
Kimlik Tespiti-I
Kimlik Tespiti-II
Keşif Muayenesi-I
Keşif Muayenesi-II
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
ÇARŞAMBA
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
Kuşkulu Ölümler İnhibisyon
Adli Otopsi-I
Adli Otopsi-II
Otopsi Pratiği-I
Otopsi Pratiği-II
Otopsi Pratiği-III
Otopsi Pratiği-IV
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
PERŞEMBE
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
Asfiksiler Genel Bilgiler
Ası
Elle-Bağla Boğma
Suda Boğulma
Tıkama Tıkanma
Yaralar Genel Bilgiler
Künt (Ezici) Alet Yaraları
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Kesici, Delici Alet Yaraları
Kesici-Delici, Kesici-Ezici Alet Yaraları
Kafa Travmaları
Yanık
Elektrik Yaraları Yıldırım Çarpması
Ateşli Silah Yaraları-I
Ateşli Silah Yaraları-II
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
SALI
CUMA
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
2014–2015 Eğitim Rehberi 243
II.HAFTA
PAZARTESİ
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
Adli Rapor Düzenlenmesi-I
Adli Rapor Düzenlenmesi-II
Adli Rapor Düzenlenmesi-III
Adli Rapor Pratiği Grup I
Adli Rapor Pratiği Grup II
Adli Rapor Pratiği Grup III
Adli Rapor Pratiği Grup IV
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
SALI
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00–16.50
İnsan Hakları İhlalleri
Aile İçi Şiddet
Kadına Yönelik Şiddet
Çocuk İstismarı ve İhmali
Adli Toksikoloji
Alkol muayenesi Alkol-Madde Bağımlılığı
Cinsel Saldırılar
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Celal BÜTÜN
Dr. Celal BÜTÜN
Ceza Ehliyeti
Hukuki Ehliyet
Dr. Ali YILDIRIM
Dr. Ali YILDIRIM
ÇARŞAMBA
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 244
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ADLİ TIP ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programımız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları
gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu
işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu
işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da
bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak
gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuzu en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle.
ZORUNLU İŞLEMLER
Bir adet adli ölü muayenesine gözlemci olarak katılım veya
adli ölü muayenesi raporu düzenleme*
Bir adet adli otopsi işlemine gözlemci olarak katılım veya
adli otopsi raporu düzenleme*
Puan
Tarih
Onay
Tarih
Onay
15
15
Üç adet değişik konulardan (trafik kazası, darp, vs.) adli
rapor düzenleme
15
Cinsel saldırı raporu düzenleme
15
Zorunlu İşlemler Toplam Puan
EK İŞLEMLER
Bir adet daha adli ölü muayenesine gözlemci olarak katılım
veya adli ölü muayenesi raporu düzenleme*
Puan
15
Bir adet daha adli otopsi işlemine gözlemci olarak katılım
veya adli otopsi raporu düzenleme*
15
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılım
10
Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunabilme
10
Ek İşlemler Toplam Puan
Staj süresince adli ölüm veya adli otopsi işlemi gerçekleşmemişse alternatif uygulama yapılmasına karar verilir.
Karar (Puan)
Tarih
:
:
2014–2015 Eğitim Rehberi 245
STAJ: ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
I. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Entübasyon (UYGULAMA)
Entübasyon (UYGULAMA)
Preoperatif hasta değerlendirmesi
Preoperatif hasta değerlendirmesi
Preoperatif hasta değerlendirmesi
Genel anestezi
Genel Anestezi
Genel Anestezi
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
SALI
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Oksijen tedavisi ve karbondioksit
Oksijen tedavisi ve karbondioksit
Monitorizasyon
Monitorizasyon
Monitorizasyon
Entübasyon (UYGULAMA)
Rejyonal Anestezi (UYGULAMA)
Yoğun Bakım Uygulamaları (UYGULAMA)
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
ÇARŞAMBA
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
SEMİNER
SEMİNER
Genel anestezi
Entübasyon (UYGULAMA)
Entübasyon (UYGULAMA)
Genel anestezi(UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü (UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon (UYGULAMA)
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Rejyonal anestezi
Rejyonal anestezi
Rejyonal anestezi
Rejyonal anestezi
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon
Hava yolu kontrolü (UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü (UYGULAMA)
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
CUMA
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
İnhalasyon Anestezikleri
Enteral nutrisyon
Enteral nutrisyon
Enteral nutrisyon
Zehirlenmeler
Zehirlenmeler
Genel Anestezi (UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü (UYGULAMA)
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. Kenan KAYGUSUZ
2014–2015 Eğitim Rehberi 246
II. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Yoğun Bakım Uygulamaları (UYGULAMA)
İntravenöz Anestezikler
İntravenöz Anestezikler
Kronik Ağrı
Kronik Ağrı
Kronik Ağrı
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon (UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon (UYGULAMA)
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Sinan GÜRSOY
SALI
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon
İlaç Etkileşimleri
Kas Gevşemesi ve Kas Gevşeticiler
Kas Gevşemesi ve Kas Gevşeticiler
Pediyatrik yaşam desteği
Temel Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği
İnhalasyon Anestezikleri (UYGULAMA)
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. A. Cemil İSBİR
ÇARŞAMBA
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
SEMİNER
SEMİNER
Enteral nutrisyon
Zehirlenmeler
Lokal anestezikler
Lokal anestezikler
Lokal anestezikler
Genel Anestezi (UYGULAMA)
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. A. Cemil İSBİR
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Rejyonal Anestezi (UYGULAMA)
İnvaziv Girişimler (UYGULAMA)
Opioid analjezikler
Kas Gevşemesi ve Kas Gevşeticiler
Kas Gevşemesi ve Kas Gevşeticiler
Sıvı-Elektrolit ve Sıvı tedavisi
Sıvı-Elektrolit ve Sıvı tedavisi
Sıvı-Elektrolit ve Sıvı tedavisi
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
CUMA
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Asit Baz Dengesi
Asit Baz Dengesi
Yapay solunum
Yapay solunum
Malnütrisyon
Opioid analjezikler
Genel Anestezi (UYGULAMA)
Genel Anestezi (UYGULAMA)
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. Kenan KAYGUSUZ
2014–2015 Eğitim Rehberi 247
III. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Monitorizasyon (UYGULAMA)
Monitorizasyon (UYGULAMA)
Kan ve kan ürünleri, kan tranfüzyonu
Kan ve kan ürünleri, kan tranfüzyonu
Kan Gazlarının Değerlendirilmesi
Kan Gazlarının Değerlendirilmesi
Genel Anestezi (UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü ve Endotrakeal entübasyon (UYGULAMA)
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. A. Cemil İSBİR
SALI
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
İleri Yaşam Desteği
İleri Yaşam Desteği
Postoperatif Ağrı
Postoperatif Ağrı
Genel Anestezi (UYGULAMA)
İnvaziv Girişimler (UYGULAMA)
İnvaziv Girişimler (UYGULAMA)
Monitorizasyon (UYGULAMA)
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Caner MİMAROĞLU
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Sinan GÜRSOY
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Cevdet DÜGER
ÇARŞAMBA
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
SEMİNER
SEMİNER
Malnütrisyon
Pediyatrik yaşam desteği
Paranteral Nütrisyon
İnvaziv Girişimler (UYGULAMA)
Hava yolu kontrolü (UYGULAMA)
Rejyonal Anestezi (UYGULAMA)
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. A. Cemil İSBİR
Dr. Cevdet DÜGER
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
PERŞEMBE
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Sepsis
Sepsis
ARDS
ARDS
Pediyatrik yaşam desteği
Monitorizasyon (UYGULAMA)
Yoğun Bakım Uygulamaları (UYGULAMA)
Yoğun Bakım Uygulamaları (UYGULAMA)
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. İclal ÖZDEMİR KOL
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. Kenan KAYGUSUZ
Dr. A. Cemil İSBİR
CUMA
09.00
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 248
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı
beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya
araştırma görevlileri eşliğinde gerçekleştireceğinizi kayıt altına almak durumundasınız Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden
60 ek işlemlerden 40 olmak üzere 100 puan üzerinde değerlendirme yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden yapılması zorunlu
sayı parantez içerisinde belirtilmiştir. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi
durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
Preoperatif Muayene Ve Hasta İle İletişim (2)
Ambu / Maske İle Ventilasyon (3)
Endotrakeal Entübasyon (3)
Monitörizasyon ve Hasta Takibi (2)
Rejyonel AnesteziUygulama Görme (2)
Ağrı Polikliniğinde / Kliniğinde Hasta Muayene Ve Değerlendirme (2)
Yoğun Bakıma İlk Yatışında bir hastayı öğretim üyesi vizitinde Sunma (1)
IV Girişim (3)
EK İŞLEMLER
Tüm Derslere Katılım
IV mayi ve Kan Ürünlerini Hazırlama
IV İlaç Hazırlama
Bir Yoğun Bakım Hastasını Öğretim Üyesi İle Değerlendirme
Nöbete Kalma
Karar (Puan):
Tarih:
PUAN
TARİH
ONAY
TARİH
ONAY
10
10
15
5
5
5
5
5
PUAN
15
5
5
5
10
2014–2015 Eğitim Rehberi 249
STAJ: BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
KİBAS
Nörolojik Muayane
Nöroradyoloji
Dr. Burçak SÖYLEMEZ
SALI
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Tuzak Nöropatiler
MSS’nin Bulaşıcı Hastalıkları
Periferik sinir travmaları
Dr. M. Fikret ERGÜNGÖR
ÇARŞAMBA
13:00-15:50
Seminer
PERŞEMBE
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Omurilik-Omurga Travmaları I
Omurilik-Omurga Travmaları II
Omurilik-Omurga Travmaları II
Dr. Ünal ÖZÜM
CUMA
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Hidrosefali
Orta Hat kapanma defektleri I
Orta Hat kapanma defektleri II
Dr. Özen KARADAĞ
2. Hafta
PAZARTESİ
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Kafa İçi Tümörler I
Kafa İçi Tümörler II
Omurilik-Omurga Tümörleri
Dr. Özen KARADAĞ
SALI
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
Kafa Travması I
Kafa Travması II
Kafa Travması III
Dr. M. Fikret ERGÜNGÖR
Kanamalı BDH I
Kanamalı BDH II
Kanamalı BDH III
Dr. Ünal ÖZÜM
Servikal stenoz ve disk hernisi
Torakal stenoz ve disk hernileri
Lomber stenoz ve disk hernisi
Dr. Burçak SÖYLEMEZ
ÇARŞAMBA
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
13:00-13:50
PERŞEMBE
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
CUMA
09:00
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 250
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
BSC Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış
olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve
eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek
işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin
eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına
alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi
durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle…
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak
15
Hastasının radyolojik bulgularını asistan-öğretim üyesiyle değerlendirebilmek
15
Hazırladığı hastanın tedavi planı (ilaç dışı öneriler) üzerine karar verebilmek
15
Poliklinik hastasında nörolojik muayene yapabilme ve yorumlayabilmek
15
Tarih
Onay
Tarih
Onay
Zorunlu İşlemler Toplam Puan
EK İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak
10
3.
Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
10
4.
Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
20
Lomber ponksiyon işlemine aktif katılmak/ izlemek
10
Ventriküler kateter takılmasını izlemek
10
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak
10
BSC konseylerine katılmak
10
BSC Ameliyatı izlemek
10
Ek İşlemler Toplam Puan
Karar (Puan)
Tarih
:
:
2014–2015 Eğitim Rehberi 251
STAJ: DERMATOLOJİ
I.HAFTA
PAZARTESİ
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Derinin Histopatolojisi-Fizyolojisi
Servis Viziti
Elementer lezyonlar
Uygulamalı eğitim
Dermatolojide topikal ve sistemik tedavi
Uygulamalı eğitim
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
SALI
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10.30-11.30
10:30-12:00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Derinin bakteriyel enfeksiyonları
Servis Viziti
Derinin Viral infeksiyonları
Uygulamalı eğitim
Eritema multiforme
Uygulamalı eğitim
ÇARŞAMBA
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10.30-11.30
10:30-12:00
Hasta başında günlük kontrol
Derinin paraziter enfeksiyonları
Servis Viziti
Deri tümörleri ve prekanseröz deri hastalıkları
Uygulamalı Eğitim
PERŞEMBE
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:00
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Derinin benign tümörleri
Servis Viziti
Derinin malign tümörleri
Uygulamalı Eğitim
Steven Jhonson sendromu TEN
Uygulamalı Eğitim
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Melih AKYOL
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
CUMA
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10.30-11.30
11:30-12:00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Dermatofitpzlar
Servis Viziti
Behçet hastalığı
Uygulamalı Eğitim
Psöriyazis
Uygulamalı Eğitim
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
2014–2015 Eğitim Rehberi 252
II.HAFTA
PAZARTESİ
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Kandidiyazis
Servis Viziti
Büllöz hastalıklar
Uygulamalı Eğitim
Lupus Eritematozis
Uygulamalı Eğitim
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
SALI
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Mikozis fungoides
Servis Viziti
Liken planus
Uygulamalı Eğitim
Egzema
Uygulamalı Eğitim
ÇARŞAMBA
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
Hasta başında günlük kontrol
Atopik dermatid
Servis Viziti
Ürtiker
Uygulamalı Eğitim
PERŞEMBE
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Servis Viziti
Deri tüberkülozu
Uygulamalı Eğitim
Vitiligo
Uygulamalı Eğitim
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
Dr. Melih AKYOL
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
CUMA
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
İlaç reaksiyonları
Servis Viziti
Saç hastalıkları
Uygulamalı Eğitim
Pruritis
Uygulamalı Eğitim
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
2014–2015 Eğitim Rehberi 253
III.HAFTA
PAZARTESİ
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Lepra
Servis Viziti
Akne
Uygulamalı Eğitim
Seboreik dermatid
Uygulamalı Eğitim
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
SALI
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Eritodermi
Servis Viziti
Akne rozasea
Uygulamalı Eğitim
Liken simpleks kroniks
Uygulamalı Eğitim
ÇARŞAMBA
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
Hasta başında günlük kontrol
Anjioödem
Servis Viziti
Polimorf ışık erüpsiyonu
Uygulamalı Eğitim
PERŞEMBE
08:00-08:30
08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11.30-12.00
13:00-14:00
14:00-16:00
Hasta başında günlük kontrol
Antihistaminikler
Servis Viziti
Veneryen hastalıklar
Uygulamalı Eğitim
Gebelik deratozları
Uygulamalı Eğitim
CUMA
09:00-12:00
SINAV
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Melih AKYOL
Dr. Sedat ÖZÇELİK
Dr. Sibel BERKSOY HAYTA
Dr. Melih AKYOL
2014–2015 Eğitim Rehberi 254
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DERMATOLOJİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programımız sonucunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süre boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya Anabilim Dalı asistanları
gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek
işlemlerde maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin
eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına
alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi
durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle.
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 1 hastayı
Öğretim üyesi vizitinde sunma
15
Hazırladığı hastanın tedavi planı (ilaç dışı öneriler ) üzerine karar
verebilme
15
Poliklinik hastasında Dermatolojik değerlendirme ve tanıyı asistan –
öğretim üyesiye yorumlayabilme
10
Servis hastasında yara pansumanlarına katılma-izleme
10
Klinikte nevüs muayenelerine katılmak, nevüs malignleşme
kriterlerini yorumlayabilme
10
EK İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
5
Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunabilme
5
Elektrokoteriazsyon işlemine katılma -izleme
5
FototerapiUygulamana katılma- izleme
5
Kriyoterapi işlemine katılma-izleme
5
Direk mantar bakısı işlemine katılma – izleme
5
Dermatoskopi işlemine katılım –izlemi
5
Wood lambasıUygulama katılma-izlem
5
Karar (Puan):
Tarih:
Tarih
Tarih
Onay
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 255
STAJ: ENFEKSİYON HASTALIKLARI
I. HAFTA
PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 13.50
14.00 - 15. 50
Hasta başı muayene
İnfeksiyon Hastalıklarına giriş
Osteomyelit, septik artrit
Laboratuvar eğitimi
Ateş, nedeni bilinmeyen ateş ve ateşli hast. yak.
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Nazif ELALDI
Dr. M. Gökhan GÖZEL
SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 14.50
15.00 - 15.50
Hasta başı muayene
Antibiyoterapide temel prensipler
Hasta başı klinik eğitimi
Alt solunum yolu enfeksiyonları I
Alt solunum yolu enfeksiyonları II
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. Aynur ENGİN
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. M. Gökhan GÖZEL
ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 – 13.50
Hasta başı muayene
Laboratuar Eğitimi
Hasta başı klinik eğitimi
İnfluenza
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Aynur ENGİN
Dr. M. Gökhan GÖZEL
PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 14.50
15.00 - 15. 50
Hasta başı muayene
Menenjit ve Ensefalitler I
Hasta başı klinik eğitimi
Menenjit ve Ensefalitler II
Şarbon ve tularemi
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. Aynur ENGİN
CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 13.50
15.00 - 15. 50
Hasta başı muayene
Sepsis I
Hasta başı klinik eğitimi
Sepsis II
HIV ve AIDS
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. M. Gökhan GÖZEL
2014–2015 Eğitim Rehberi 256
II. HAFTA
PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 14.50
15.00 - 15. 50
Hasta başı muayene
Akciğer ve akciğer dışı organ tbc I
Hasta başı klinik eğitimi
Akciğer ve akciğer dışı organ tbc II
İntestinal parazitozlar ve tedavisi
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Aynur ENGİN
Dr. M. Gökhan GÖZEL
SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 14.50
15.00 - 15.50
Hasta başı muayene
Antibiyotiklerin kullanımı
Hasta başı klinik eğitimi
Üriner sistem enfeksiyonları I
Üriner sistem enfeksiyonları II
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. Nazif ELALDI
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. M. Gökhan GÖZEL
ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 – 13.50
Hasta başı muayene
İmmünyetmezlik ve enfeksiyon
Hasta başı klinik eğitimi
Hastane infeksiyonları
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. M. Gökhan GÖZEL
PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 14.50
15.00 - 15.50
Hasta başı muayene
Akut gastroenteritler I
Hasta başı klinik eğitimi
Akut gastroenteritler II
Sıtma
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Aynur ENGİN
CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 14.50
15.00 - 15. 50
Hasta başı muayene
Kronik ishaller ve tedavi yaklaşımı
Hasta başı klinik eğitimi
Tetanoz
Bruselloz
Dr. Nazif ELALDI
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. Aynur ENGİN
2014–2015 Eğitim Rehberi 257
III. HAFTA
PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 13.50
14.00 - 14.50
15.00 – 15.50
Hasta başı muayene
Akut Viral Hepatitler I
Hasta başı klinik eğitimi
Akut Viral Hepatitler II
Kronik hepatitler tanı ve tedavisi
Tifoid fever
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Aynur ENGİN
Dr. M. Gökhan GÖZEL
SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 13.50
14.00 - 14.50
15.00 - 15.50
Hasta başı muayene
Yumuşak doku infeksiyonları I
Hasta başı klinik eğitimi
Yumuşak doku infeksiyonları II
Üst solunum yolu enf.
Hantavirüs enfeksiyonları
Dr. Aynur ENGİN
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Aynur ENGİN
Dr. M. Gökhan GÖZEL
Dr. Mehmet BAKIR
ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 – 13.50
Hasta başı muayene
Kuduz
Hasta başı klinik eğitimi
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. Mehmet BAKIR
PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 12.00
13.00 - 13.50
14.00 - 15. 50
Hasta başı muayene
Kemik-eklem ve implant enf-I
Hasta başı klinik eğitimi
Kemik-eklem ve implant enf-II
Enfektif endokardit
CUMA
09.00-12.00
SINAV
Dr. Nazif ELALDI
Dr. Mehmet BAKIR
Dr. Nazif ELALDI
2014–2015 Eğitim Rehberi 258
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına bölüm içi staj programınız sonunda
aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim
elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak
durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden
değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği, toplam işlem puanınızın sıfır olarak
değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz.
Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda staj sonu final notunuza 100
üzerinden en az 10 (on) puan katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak
10
Hazırladığı hastanın antibiyotik tedavi planı üzerine karar verebilmek
10
Klinik örneklerin direkt mikroskopik incelenmesi, Boyalı preparatların
(Gram, EZN, metilen mavisi) hazırlanma ve incelenmesi
10
Dışkıda parazit araştırılması
10
Periferik yayma yapma ve değerlendirme
10
Boğaz. İdrar yara vb kültür örneği alma
10
Tarih
Onay
Tarih
Onay
Zorunlu İşlemler Toplam Puan
EK İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak
20
5. Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
10
6. Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
20
Lomber ponksiyon işlemine aktif katılmak/ izlemek
20
Kültür (idrar vb.) ekimi ve değerlendirme
10
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak
20
Ek İşlemler Toplam Puan
Karar (Puan):
Tarih:
2014–2015 Eğitim Rehberi 259
STAJ: FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
I. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
KLİNİK TANITMA
VİZİT
Baş, Boyun, Üst Ekstremite Muayenesi
Baş, Boyun, Üst Ekstremite Muayenesi
Poliklinik
Dr. Hasan ELDEN
Dr. Ece KAPTANOĞLU
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
VİZİT
Poliklinik
Bel, Alt Ekstremite Muayenesi
Bel, Alt Ekstremite Muayenesi
Poliklinik
Dr. Hasan ELDEN
VİZİT
MAKALE
Artritli Hastaya Yaklaşım
Romatoid Artrit
Poliklinik
Dr. Özlem ŞAHİN
VİZİT
Poliklinik
Bel Ağrıları
Bel Ağrıları
Poliklinik
Dr. Sami HİZMETLİ
09:00-11:00
VİZİT
Doç. Dr. Emrullah HAYTA
Doç. Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Poliklinik
Ailevi Akdeniz Ateşi
Fibromiyalji ve MAS
Poliklinik
SALI
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Emrullah HAYTA
Dr. Emrullah HAYTA
ÇARŞAMBA
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Ece KAPTANOĞLU
Dr. Ece KAPTANOĞLU
PERŞEMBE
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Sami HİZMETLİ
Dr. Sami HİZMETLİ
CUMA
Dr. Özlem ŞAHİN
Dr. Emrullah HAYTA
2014–2015 Eğitim Rehberi 260
II. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
VİZİT
Poliklinik
Ankilozan Spondilit
Ankilozan Spondilit
Poliklinik
Dr. Ece KAPTANOĞLU
VİZİT
Poliklinik
Ailevi Akdeniz Ateşi
Seronegatif Artropatiler
Poliklinik
Dr. Hasan ELDEN
VİZİT
MAKALE
Romatoid Artrit
Behçet Hastalığı
Poliklinik
Dr. Özlem ŞAHİN
VİZİT
Poliklinik
Osteoporoz
Osteoporoz
Poliklinik
Dr. Sami HİZMETLİ
09:00-11:00
VİZİT
Dr. Emrullah HAYTA
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Poliklinik
Spinal Kord Yaralanması
Spinal Kord Yaralanması
Poliklinik
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
SALI
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Özlem ŞAHİN
Dr. Özlem ŞAHİN
ÇARŞAMBA
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Ece KAPTANOĞLU
Dr. Ece KAPTANOĞLU
PERŞEMBE
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Sami HİZMETLİ
Dr. Sami HİZMETLİ
CUMA
Dr. Emrullah HAYTA
Dr. Emrullah HAYTA
2014–2015 Eğitim Rehberi 261
III. HAFTA
PAZARTESİ
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
VİZİT
Poliklinik
Serebral Palsi
Serebral Palsi
Poliklinik
Dr. EceKAPTANOĞLU
VİZİT
Poliklinik
Seronegatif Artropatiler
Yumuşak Doku Romatizmaları
Poliklinik
Dr. Ece KAPTANOĞLU
VİZİT
MAKALE
Serebral Palsi
Serebral Palsi
Poliklinik
Dr. Özlem ŞAHİN
VİZİT
Poliklinik
Yazılı Sınav
Dr. Sami HİZMETLİ
09:00-11:00
VİZİT
Dr. Emrullah HAYTA
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
13:30
SÖZLÜ SINAV
Dr. Hasan ELDEN
Dr. Hasan ELDEN
SALI
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Özlem ŞAHİN
Dr. Sevil CEYHAN DOĞAN
ÇARŞAMBA
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30:14:20
14:30-15:20
15:20-16:45
Dr. Hasan ELDEN
Dr. Hasan ELDEN
PERŞEMBE
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30-14:10
CUMA
2014–2015 Eğitim Rehberi 262
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın stajyer Dr:
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı
beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süreniz boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya
anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı
zorunlu işlemlerden 60,ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır.
Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda,
staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar,
tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzeriden) şeklinde katkıda
bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
İlk yatışında hasta hazırlama ve hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
Kas gücü değerlendirme
Romatoloji polikliniğinde hasta değerlendirme
Puan
5
Kardiopulmoner RehabilitasyonUygulamana gözlemci olarak katılma
Nörolojik RehabilitasyonUygulamana gözlemci olarak katılma
EK İŞLEMLER(40 puan üzerinden değerlendirilecektir.)
İlk yatışında 2.hasta hazırlama ve öğretim üyesi vizitinde hastayı
sunma
Stajda tüm yoklamalarda eksiksiz buluna bilme
Seminer hazırlayıp eğitim saatinde sunma
Botox toksin injeksyonuna gözlemci olarak katılma
İntraartiküler injeksyonuna gözlemci olarak katılma
Karar (Puan):
Tarih:
Onay
5
Hastanın radyolojik bulgularını öğretim üyesi, asistanla beraber
değerlendirme
Pediatrik RehabilitasyonUygulamana gözlemci olarak katılma
Tarih
10
5
Hastalarda Brunnstrom değerlendirilmesi
Onay
10
Genel fizik tedavi polikliniğinde rehabilitasyon ve fizik tedavi hastası
değerlendirme
ASİA hesaplaması yapma
Tarih
5
5
5
5
5
Puan
5
5
20
5
5
2014–2015 Eğitim Rehberi 263
STAJ: GÖZ HASTALIKLARI
I.HAFTA
PAZARTESİ
08.00-08.30
08.30-10.30
10.40-12.30
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00
Hasta Viziti
Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
Göz Muayenesi
Kırmızı Göz ve Ayırıcı Tanısı
Şaşılık/Retina Polikliniğinde Hasta muayenesi
Hasta Viziti
Dr. M. Kemal ARICI
Dr. Ayşe VURAL ÖZEÇ
Dr. Haydar ERDOĞAN
SALI
08.00-17.00
Hasta Viziti
Hasta Hazırlama
Poliklinik Çalışması
Ameliyathane
Akşam Viziti
ÇARŞAMBA
08.00-08.30
08.30-10.30
10.40-12.30
13.00-15.00
15.10-17.00
17.00
Hasta Viziti
Katarakt
Refraksiyon Hastalıkları
Şaşılık
Retina Muayenesi
Hasta Viziti
Dr. M. İlker TOKER
Dr. Ayhan DURSUN
Dr. M. Kemal ARICI
Dr. Ayhan DURSUN
PERŞEMBE
08.00-17.00
Hasta Viziti
Hasta Hazırlama
Poliklinik Çalışması
Ameliyathane
Akşam Viziti
CUMA
08.00-08.30
09.00-11.00
13.00-15.00
15.10-17.00
17.00
Hasta Viziti
EĞİTİM SAATİ
Konjonktiva Hastalıklar
Kapak Hastalıkları
Hasta Viziti
Dr. M. İlker TOKER
Dr. Haydar ERDOĞAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 264
II. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-08.30
08.30-10.30
10.40-12.30
13.00-15.00
15.10-17.00
17.00SALI
08.00-17.00
Hasta Viziti
Göz Travmaları
Troid Orbitopati
Troid Dışı Orbita Hastalıkları
Şaşılık/Retina Polikliniğinde Hasta muayenesi
Akşam Viziti
Dr. M. Kemal ARICI
Dr. Haydar ERDOĞAN
Dr. Haydar ERDOĞAN
Viziti
Hasta Hazırlama
Poliklinik Çalışması
Ameliyathane
Akşam Viziti
ÇARŞAMBA
08.00-08.30
08.30-10.30
10.40-12.30
13.00-15.00
15.10-17.10
17.00
PERŞEMBE
08.00-17.00
Hasta Viziti
Uvea Hastalıkları
Lakrimal Sistem Hastalıkları
Diabetik Retinopati
Glokom
Akşam Viziti
Dr. Ayhan DURSUN
Dr. Ayşe VURAL ÖZEÇ
Dr. Ayhan DURSUN
Dr. Ayşe VURAL ÖZEÇ
Hasta Viziti
Hasta Hazırlama
Poliklinik Çalışması
Ameliyathane
Akşam Viziti
CUMA
08.00-08.30
09.00-11.00
13.00-15.00
15.10-17.10
17.00
Hasta Viziti
EĞİTİM SAATİ
Korneanın Enfeksiyon Hastalıkları
Korneanın Enfeksiyon Dışı Hastalıkları
Akşam Viziti
Dr. M. İlker TOKER
Dr. M. İlker TOKER
2014–2015 Eğitim Rehberi 265
III. HAFTA
PAZARTESİ
08.00-08.30
08.30-10.30
10.40-12.30
13.00
17.00
SALI
08.00-17.00
ÇARŞAMBA
08.00-17.00
PERŞEMBE
08.00-17.00
CUMA
09.00
Hasta Viziti
Pupilla
Optik Sinir Hastalıkları
Şaşılık/Retina Polikliniğinde Hasta muayenesi
Akşam Viziti
Hasta Viziti
Hasta Hazırlama
Poliklinik Çalışması
Ameliyathane
Akşam Viziti
Hasta Viziti
Hasta Hazırlama
Retina Polikliniğinde Hasta muayenesi
Akşam Viziti
Hasta Viziti
Poliklinikte Çalışma
Ameliyathane
Akşam Viziti
SINAV
Dr. M. Kemal ARICI
Dr. Ayşe VURAL ÖZEÇ
2014–2015 Eğitim Rehberi 266
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve
tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya ana bilim dalı
asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden
20, ek işlemlerden maksimum 10 olmak üzere 30 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden
birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme
sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak
gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100 üzerinden ) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle.
ZORUNLU İŞLEMLER
PUAN
Hergün öğretim üyeleri tarafından yapılan hasta vizitlerine katılmak
4
Vizitlerde takip ettiği hastayı öğretim üyelerine sunmak
4
Oftalmoskop kullanımını öğrenmek ve gözdibi muayenesi yapmak
3
Staj boyunca en az birgün göz ameliyatlarına katılıp izlemek
3
Bakteriyel konjonktivit reçetesi yazmak
3
Takip ettiği hastanın klinik takibini yapmak (labaratuvar, radyoloji,
konsultasyon vb.)
3
TARİH
ONAY
TARİH
ONAY
Zorunlu İşlemler Toplam Puanı
EK İŞLEMLER
PUAN
Klinikte tanı ve tedavi amaçlı kullanılan cihazları tanımak (Biyomikroskop, USG,
Argon lazer, GA, FFA, OCT vb.)
2
Şaşılık biriminde hasta muayenesine katılmak
2
Retina biriminde hasta muayenesine katılmak
2
Glokom biriminde hasta muayenesine katılmak
2
Oküloplastik biriminde hasta muayenesine katılmak
2
Ek İşlemler Toplam Puanı
Karar (Puan)
Tarih
:
:
2014–2015 Eğitim Rehberi 267
STAJ: KALP DAMAR CERRAHİSİ
I.HAFTA
Birinci Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.00 -17.00
Kardiyak Anatomi-Fizyoloji- Fizyopatoloji
Koroner Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi
Hastabaşı Eğitimi
Vasküler Anatomi-Fizyoloji- Fizyopatoloji
Pratik Uygulama
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Dr. Öcal BERKAN
İkinci Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.00 -17.00
Kalp Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi
Kardiyak Embriyoloji- Konj. Kalp Hastalıkları Terminolojisi
Pratik Uygulama
Akut Arter Oklüzyonları
Pratik Uygulama
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Dr. Erhan ATAHAN
Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Üçüncü Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.00 -17.00
Konj. Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi
Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıklarında Tanı ve Tedavi
Hastabaşı Eğitim
Aort Hastalıkları I (Toraks)
Pratik Uygulama
Dr. Özge KORKMAZ
Dr. Özge KORKMAZ
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Dr. Erhan ATAHAN
Dördüncü Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.15 -17.00
Ventrikül Anevrizmaları
Aort Hastalıkları II (Abdomen)
Ekstrakraniyal serebral Damar Patolojileri ve Cerrahisi
Kr. Periferik Damar Hastalıkları
Arteritler- Vazospastik Damar Hastalıkları
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Erhan ATAHAN
Dr. Erhan ATAHAN
Seminer
Pratik Uygulama
Lenfatik Hastalıklar
Ekstrakorporiyal Dolaşım
Konj. Kalp Hastalıklarında Pulmoner Vasküler
Yatağın eğerlendirilmesi ve Palyatif Prosedürler
Dr. Öcal BERKAN
Dr. Erhan ATAHAN
Dr. Sabahattin GÖKSEL
Dr. Özge KORKMAZ
Altıncı Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.15 -17.00
Endokarditler
Venöz Hastalıklar (DVT, Tromboflebit, KVY, Varis, PE)
Ekstrakorporiyal Dolaşım
A-V Fistüller
Kalp ve Büyük Damar Yaralanmalarında Acil Yaklaşımlar
Dr. Sabahattin GÖKSEL
Dr. Nurkay KATRANCIOĞLU
Dr. Özge KORKMAZ
Dr. Erhan ATAHAN
Dr. Sabahattin GÖKSEL
Yedinci Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.15 -17.00
Konjenital Vasküler Anomaliler
Periferik Damar Yaralanmalarında Acil Yaklaşımlar
Hastabaşı Eğitimi
Pratik Uygulama
Pratik Uygulama
Dr. Sabahattin GÖKSEL
Dr. Sabahattin GÖKSEL
Dr. Özge KORKMAZ
Dr. Özge KORKMAZ
Dr. Özge KORKMAZ
Sekizinci Gün
08.30 – 09.30
YAZILI SINAV
Beşinci Gün
08.30- 09.30
10.00- 12.00
13.30- 14.45
15.00- 16.00
16.15 -17.00
Dr. Özge KORKMAZ
2014–2015 Eğitim Rehberi 268
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Kalp Damar Cerrahisi öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya anabilim dalı asistanları gözetim
ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek
işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin
eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına
alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi
durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak
15
Hastasının radyolpojik bulgularını asistan-öğretim üyesiyle değerlendirebilmek
15
Hazırladığı hastanın tedavi planı (ilaç dışı öneriler) üzerine karar verebilmek
15
Poliklinik hastasında Kardiyovasküler muayene yapabilme ve yorumlayabilmek
15
Tarih
Onay
Tarih
Onay
Zorunlu İşlemler Toplam Puan
EK İŞLEMLER
Puan
İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak
10
10
1.
2.
Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar)
20
Periferik damar yolu açıklaması işlemine aktif katılmak/izlemek
10
Santral kateter takılmasını izlemek
10
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak
10
KVC-Kardiyoloji konseylerine katılmak
10
KVC Ameliyatı izlemek
10
Ek İşlemler Toplam Puan
Karar (Puan)
Tarih
:
:
2014–2015 Eğitim Rehberi 269
STAJ: KLİNİK FARMAKOLOJİ
PAZARTESİ
09.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
Ülser Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Ülser Tedavisinde Reçete Yazma Pratiği
Hiperlipidemi Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Pnömoni Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Dr. Kemal YILDIRIM
Dr. Kemal YILDIRIM
Dr. Şahin YILDIRIM
Dr. Ahmet ALTUN
Diabetus Mellitus Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Hiperlipidemi Tedavisinde Reçete Yazma Pratiği
Hipertansiyon Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Hipertansiyon Tedavisinde Reçete Yazma Pratiği
Dr. Ahmet ALTUN
Dr. A. Serdar SOYDAN
Dr. İhsan BAĞCİVAN
Dr. İhsan BAĞCİVAN
Diabetus Mellitus Tedavisinde Reçete Yazma Pratiği
Pnömoni Tedavisinde
Reçete Yazma Pratiği
Mantar Enfeksiyonların Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşım
Dr. A. Serdar SOYDAN
Dr. Ahmet ALTUN
Dr. Bülent SARAÇ
Dr. Bülent SARAÇ
Akut İlaç Zehirlenmesi Tedavisinde Genel Yaklaşımlar
Reçete Yazma
Reçete Yazma
Reçete Yazma
Dr. İhsan BAĞCİVAN
Dr. İhsan BAĞCİVAN
Dr. Kemal YILDIRIM
Dr. Kemal YILDIRIM
Dr. İhsan BAĞCİVAN
SALI
09.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
ÇARŞAMBA
09.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
PERŞEMBE
09.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
CUMA
10.00 – 12.00
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 270
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FARMAKOLOJİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri adına bölüm içi staj programınız sonunda aşağıdaki tanımlı beceri ve tutumları
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri gözetim ve eşliğinde
gerçekleştirdiğinizi onay ile kayıt almak durumundasınız. Bu staj karnesindeki beceri ve tutumlar tam olarak
gerçekleştirildiğinde staj sonu notunuza en az 10 (on) puan katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle…
ZORUNLU İŞLEMLER
PUAN
Yetişkin hastaya streptokokal pnömoni reçetesi yazma
8
Çocuklarda streptokokal pnömoni reçetesi yazma
8
Yetişkin hastaya akut sistit reçetesi yazma
8
Peptik ülseri olan hastaya reçete yazma
8
Helikobakter pilori eradikasyonu için reçete yazma
8
Tip 2 diyabeti olan yetişkin hasta için reçete yazma
8
Başka bir hastalığı olmayan hipertansiyon hastası için reçete yazma
8
Diyabeti olan hipertansif hasta için reçete yazma
8
EK İŞLEMLER
PUAN
Hamile hastaya streptokokal pnömoni reçetesi yazma
6
Penisilin alerjisi olan hastaya pnömoni reçetesi yazma
6
Çocuklarda akut sistit reçetesi yazma
6
Hamile hastaya akut sistit reçetesi yazma
6
Miyokart enfarktüsü öyküsü olan hipertansif hasta için reçete yazma
6
Konjestif kalp yetmezliği olan hipertansif hasta için reçete yazma
6
Karar (Puan)
Tarih
:
:
TARİH
ONAY
TARİH
ONAY
2014–2015 Eğitim Rehberi 271
STAJ: KULAK BURUN BOĞAZ
I. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
SALI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
ÇARŞAMBA
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
PERŞEMBE
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
CUMA
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
Kliniğin tanıtılması
KBB Muayene Yöntemleri
Orta Kulak Enfeksiyonları
Effüzyonlu Otitis Media
Larinx Hastalıkları
Vizit
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. Salim YÜCE
Vizit
Allerjik Rinit, Nazal Polip
Rinosinüzitler
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Orofarinks Hastalıkları
Oral Mukozal Lezyonlar
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Vizit
Dış Kulak Yolu Hastalıkları
Tükrük Bezi Hastalıkları
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Vizit
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Vizit
Fasial Paralizileri
Maksillo-fasial Travmalar
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Vizit
Dr. Salim YÜCE
Dr. Salim YÜCE
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Salim YÜCE
Seminer/Olgu sunumu (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
SOSYAL FAALİYET
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 272
II. HAFTA
PAZARTESİ
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
SALI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
ÇARŞAMBA
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
PERŞEMBE
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
CUMA
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
Vizit
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Epistaksis
Nazofarinks Hastalıkları
Vizit
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Vizit
Vestibüler Sistem Hastalıkları
Septum Deviasyonu
Ameliyat (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B grubu)
Vizit
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. Kasım DURMUŞ
Vizit
Trakeotomi
Presbiakuzi, Ototoksik ilaç, Akustik Trav.
Ameliyat (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Denge Fizyolojisi
Otoskleroz
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Vizit
Boyunda Kitleler
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Laringeal Endoskopi Uygulamaları
Vizit
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Salim YÜCE
Seminer / Olgu sunumu (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Vizit
Soru-cevap tartışma saati
Soru-cevap tartışma saati
Dr. Salim YÜCE
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
2014–2015 Eğitim Rehberi 273
III.HAFTA
PAZARTESİ
09.00-09.45
10.00-10.45
Vizit
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Rinometri Uygulamaları
Ameliyat (A Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Vizit
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
15.30-16.30
Vizit
Poliklinik Çalışması (B Grubu)
Ameliyat (A Grubu)
Odyoloji Uygulamaları
Otojen Komplikasyonları
Ameliyat (B Grubu)
Poliklinik Çalışması (A Grubu)
Vizit
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Salim YÜCE
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Mansur DOĞAN
ÇARŞAMBA
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
Vizit
Çıkmış tus soruları ve cevapları
Çıkmış tus soruları ve cevapları
Soru-cevap tartışma saati
Soru-cevap tartışma saati
Serbest Çalışma
Dr. E. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Kasım DURMUŞ
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Mansur DOĞAN
Vizit
Soru-cevap tartışma saati
Soru-cevap tartışma saati
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. Mansur DOĞAN
Dr. Salim YÜCE
Dr. Salim YÜCE
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
SALI
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
PERŞEMBE
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
CUMA
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-13.00
YAZILI SINAV
PRATİK SINAV
SÖZLÜ SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 274
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KULAK BURUN BOĞAZ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
KBB öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı
bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde
gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden
maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam
işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj yada bütünleme sınavına alınmayacağınızı
önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj
sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
İlk yatışında hazırladığı 1. Hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
Poliklinikte asistan/öğretim üyesiyle hasta muayene etmek
Paranazal CT ve Waters grafisini asistan/ öğretim üyesiyle değerlendirebilmek
En az 2 ameliyatta hazır bulunmak
Odyolojik testleri yorumlayabilmek
Otomikroskop ile kulak muayenesi yapmak
Zorunlu işlemler Toplam Puanı
EK İŞLEMLER
İlk yatışında hazırladığı 2. Hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunma
Anterior tampon çekilmesini izleme
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak
1. Nöbete kalma ( telafi hariç 22’ye kadar)
2. Nöbete kalma ( telafi hariç 22’ye kadar)
Ek işlemler Toplam Puanı
Karar (Puan)
Tarih
:
:
Puan
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Tarih
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 275
STAJ: NÖROLOJİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
Kranial Sinirler
Kranial Sinirler
Kranial Sinirler
Kranial Sinirler
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Nörolojik Muayene
Nörolojik Muayene
Polinöropati
Polinöropati
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Epilepsi
Epilepsi
Epilepsi
Epilepsi
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Vertigo
Vertigo
Vertigo
Vertigo
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
SALI
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
CUMA
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
2014–2015 Eğitim Rehberi 276
II. HAFTA:
PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
Nöroanotomi
Nöroanotomi
Nöroanotomi
Nöroanotomi
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler Hastalıklar
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Koma
Koma
Koma
Koma
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Serebellum Hastalıkları
Serebellum Hastalıkları
Serebellum Hastalıkları
Serebellum Hastalıkları
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Suat TOPAKTAŞ
Hareket
Hareket
Hareket
Hareket
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
SALI
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
CUMA
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
Hastalıkları
2014–2015 Eğitim Rehberi 277
III. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
Myastenia Gravis
Myastenia Gravis
Myastenia Gravis
Myastenia Gravis
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Baş Ağrısı
Baş Ağrısı
Baş Ağrısı
Baş Ağrısı
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Dr. Burhanettin ÇİĞDEM
Demiyelinizan Hastalıklar
Demiyelinizan Hastalıklar
Demiyelinizan Hastalıklar
Demiyelinizan Hastalıklar
Demans
Demans
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Hatice BALABAN
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Demans
Demans
SerebraL Loblar
Serebral Loblar
Serebral Loblar
Serebral Loblar
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Ertuğrul BOLAYIR
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
Dr. Özlem KAYIM YILDIZ
SALI
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-14.20
14.30-15.20
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10:20
13.30-11.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10:20
10.30-11.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
CUMA
09.00-
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 278
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Bölüm içi staj programınız sonunda karnede belirtilen beceri ve tutumları kazanmış olmanız gerekmektedir. Staj süresi
boyunca, aşağıda yer alan aktiviteleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde
gerçekleştirmeniz istenmektedir. Aşağıda belirtilen zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100
puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birini yapmadığınız takdirde toplam işlem puanınız sıfır
olarak değerlendirilecektir. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj
karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100
üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle.
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
Klinikte en az bir hasta izleme
10
Servis veya poliklinikte en az 3 hastanın asistan eşliğinde nörolojik
muayenesi
10
Basit BT okuma
10
Glaskow Koma Skalası hesaplama
10
Bir hastanın EEG çekimini izleme
10
EMG ve UP çekimi izleme
10
EK İŞLEMLER
Puan
Kan alma
5
Glukometre ile kan şekeri ölçümü
5
EKG çekme
5
Asistan eşliğinde nöroloji yoğun bakım ünitesinde en az bir hastayı
monitöre bağlamak
5
Kan gazı alma ve basit yorumlaması
5
Asistan eşliğinde mini mental testUygulama
5
Asistan eşliğinde kan basıncı ölçümü
5
Botilinum toksinUygulama izleme
5
Karar (Puan)
Tarih
:
:
Tarih
Onay
Tarih
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 279
STAJ: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
I.HAFTA
PAZARTESİ
08:30-12.00
13:30-16.00
Servis tanıtımı
Poliklinik tanıtımı
Dr. Seyran KILINÇ
Üst Extremite Travmaları I
Kompartman Sendromları
Hasta izleme ve sunma tetkiklerin takibi,
tedavi düzenlenmesi
Ortopedik Muayene
Dr. Hayati ÖZTÜRK
Dr. Hayati ÖZTÜRK
Dr. Okay BULUT
SALI
08:30-10:00
10:30-11:30
13:30-14:30
15:00-16:00
ÇARŞAMBA
Dr. Seyran KILINÇ
09:30-11:00
11:00-12:00
14:00-16:00
PERŞEMBE
Haftalık Vizit
Seminer - Makale
Travma Genel Bilgiler
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-14:30
15:00-16:30
13:30-14:30
15:00-16:30
Skolyoz
Pelvis Kırıkları
Epifiz Hastalıkları
Pratik uygulama
Postural Hastalıklar
Multipil Travmalı Hastaya Yaklaşım
Dr. Gündüz TEZEREN
Dr. Gündüz TEZEREN
Dr. Gündüz TEZEREN
Eklem ve Kıkırdak hastalıklarında gücel tedavi yöntemleri
Postural Hastalıklar
Kas-İskelet Sistemi Benign Tümörleri
Kas İskelet Sistemi Malign Tümörleri
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Dr. Seyran KILINÇ
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Dr. Seyran KILINÇ
Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR
Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR
CUMA
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-15:30
2014–2015 Eğitim Rehberi 280
II.HAFTA
PAZARTESİ
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-14:30
15:00-16:00
Çocuk Kırıkları
Pes Ekuino Varus
Multipil Travmalı Hastaya Yaklaşım
Postoperatif hasta takibi
Dr. Okay BULUT
Dr. Okay BULUT
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Dr. Seyran KILINÇ
08:30-10:00
10:30-12:00
13:30-14:30
15:00-16:00
ÇARŞAMBA
Doğuştan Kalça Çıkığı I
Doğuştan Kalça Çıkığı II
Ortopedik radyolojik filmi değerlendirme
Atel alçı uygulama
Dr. Okay BULUT
Dr. Okay BULUT
Dr. Okay BULUT
Dr. Seyran KILINÇ
09:00-11:00
11:00-12:00
13:30-16:00
Haftalık Vizit
Seminer - Makale
Postoperatif hasta takibi, pansuman yapma, reçete yazma
SALI
PERŞEMBE
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-14:30
15:00-16:00
Omurga Kırık ve Çıkıkları
Alt Extremite Travmaları I
Alt Extremite Travmaları II
Alt Extremite Travmaları III
Dr. Gündüz TEZEREN
Dr. Seyran KILINÇ
Dr. Seyran KILINÇ
Dr. Seyran KILINÇ
Üst Extremite Travmaları II
Alçı Uygulamaları
Serebral Palsi, Brakiyal Pleksus Paralizisi
Acil travmalı hastaya yaklaşım
Dr. Hayati ÖZTÜRK
Dr. Hayati ÖZTÜRK
Dr. Seyran KILINÇ
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
CUMAA
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-15:30
15:00-16:00
2014–2015 Eğitim Rehberi 281
III.HAFTA
PAZARTESİ
08:30-09:30
10:00-16:00
Diz-Menisküs Yaralanması
Ameliyat izleme
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
Mikro Cerrahi
Ortopedik radyolojik filmi değerlendirme
Hastabaşı Uygulamaları
Dr. Hayati ÖZTÜRK
Dr. Hayati ÖZTÜRK
SALI
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-16:00
ÇARŞAMBA
09:30-11:00
11:00-12:00
13:30-16:00
Haftalık Vizit
Seminer - Makale
Küçük cerrahi işlemler
Dr. Zekeriya ÖZTEMUR
PERŞEMBE
08:30-10:30
11:00-12:00
13:30-15:30
Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
Bandaj Uygulamaları
Öğrenci eksiklerinin tamamlanması
CUMA
09:00-11:00
11:00-16:00
PRATİK SINAV
YAZILI VE SÖZLÜ SINAV
Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR
Dr. Zekeriya ÖZTEMÜR
2014–2015 Eğitim Rehberi 282
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programımız sonunda aşağıda tanımlı beceri
ve tutumları kazanmış olmanı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı
asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Bu staj karnesinde
tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100 üzerinden)
katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
UYGULAMALAR
Hasta izleme ve sunma, tetkiklerin takibi, tedavinin
Düzenlenmesi (2 puan)
Postoperatif hasta takibi (2 puan)
Pansuman yapma (2 puan)
Atel alçı uygulama (2 puan)
Acil travmalı hastaya yaklaşım (2 puan)
Küçük cerrahi işlemler (2 puan)
Reçete yazma (2 puan)
Ortopedik radyolojik filmi değerlendirme (2 puan)
Ameliyat izleme (2 puan)
Ortopedik muayene (2 puan)
Karar: (Puan):
Tarih:
PUAN
TARİH
ONAY
2014–2015 Eğitim Rehberi 283
STAJ: PLASTİK VE REKONSTRÜKİF CERRAHİ
PERŞEMBE
09.00-09.50
10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-16.30
Kliniğin tanıtılması
Plastik Cerrahide Temel Teknik ve Prensipleri
Baş- Boyun embriyolojisi, Anomalileri ve Rekonstrüksiyonu
Vizit
Dr. Sarper YILMAZ
Dr. Sarper YILMAZ
Vizit
Yanıklar ve Tedavisi
Mikrocerrahi, El Cerrahisi ve Replantasyonu
Vizit
Dr. Sarper YILMAZ
Dr. Sarper YILMAZ
Vizit
Yanıklar ve Tedavisi
Gövde ve Meme Rekostrüktif Cerrah
Vizit
Dr. Sarper YILMAZ
Dr. Sarper YILMAZ
Vizit
Greftler – Flepler
Gövde ve Meme Rekostrüktif Cerrahisi
Vizit
Dr. Sarper YILMAZ
Dr. Sarper YILMAZ
Seminer / Olgu sunumu
Estetik Cerrahi
Bası Yaraları ve Cerrahi Tedavisi
Vizit
Dr. Sarper YILMAZ
Dr. Sarper YILMAZ
09.00-09.50
11.00-12.00
13.30-15.30
16.00-16.30
Vizit
Maksillofasiyal Travmalar
Alt Ekstremite Rekonst. Plastik Cerrahi’de Lazer Uygulamaları
Vizit
Dr. Sarper YILMAZ
Dr. Sarper YILMAZ
CUMA
09.00-
SINAV
CUMA
09.00-09.50
10.00-12.00
13.30-15.30
16.00-16.30
PAZARTESİ
09.00-09.50
10.00-12.00
13.00-15.30
16.00-16.30
SALI
09.00-09.50
10.00-12.00
13.00-15.30
16.00-16.30
ÇARŞAMBA
09.00-09.50
10.00-12.00
13.30-15.30
16.0.16.30
PERŞEMBE
2014–2015 Eğitim Rehberi 284
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda
tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları ve
anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda
tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz
yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu
durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. . Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve
tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100 üzerinden) katkıda
bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle
ZORUNLU İŞLEMLER
Puan
Hazırladığı bir hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma
15
Pansuman yapma ve dikiş alma
15
Poliklinik veya acil düzeyinde yapılan bir küçük cerrahi müdahaleye katılmak
15
Servis pansumanlarına katılma
15
Tarih
Onay
Tarih
Onay
Zorunlu İşlemler Toplam Puan
EK İŞLEMLER
Puan
İkinci hasta sunumu
10
Nöbete kalma
20
Ameliyathanede bir müdahaleyi izlemek
10
Ameliyathanede bir müdahaleye katılmak
20
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak
20
Sütür koymak (Ayrıca ameliyata girme/izleme puana eklenmez)
20
Ek İşlemler Toplam Puan
Karar (Puan)
Tarih
:
:
2014–2015 Eğitim Rehberi 285
STAJ: PSİKİYATRİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
Ruh sağlığı kavramı, normal anormal ve psikoz nevroz ayrımı
Şizofrenik Bozukluklar-1
Vizit
Uygulama
Dr. Nesim KUĞU
Dr. Nesim KUĞU
Şizofrenik Bozukluklar -2
Şizofrenik Bozukluklar -3
Vizit
Uygulama
Dr. Nesim KUĞU
Dr. Nesim KUĞU
Şizofrenik Bozukluklar-4
Duygudurum Bozukluklar-1
Vizit
Uygulama
Dr. Nesim KUĞU
Dr. Zekeriya YELBOĞA
Duygudurum Bozukluklar-2
Duygudurum Bozukluklar-3
Vizit
Uygulama
Dr. Zekeriya YELBOĞA
Dr. Zekeriya YELBOĞA
Duygudurum Bozukluklar- 4
Sanrısal Bozukluklar Şizoaffektif Bozukluklar
Vizit
Uygulama
Dr. Zekeriya YELBOĞA
SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
Dr. Nesim KUĞU
2014–2015 Eğitim Rehberi 286
II. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
Anksiyete Bozukluları-1
Anksiyete Bozukluklar-2
Vizit
Uygulama
Dr. Önder KAVAKCI
Dr. Önder KAVAKCI
Anksiyete Bozukluları-3
Anksiyete Bozukluklar-4
Vizit
Uygulama
Dr. Önder KAVAKCI
Dr. Önder KAVAKCI
Somatoform Bozukluklar-1
Somatoform Bozukluklar-2
Vizit
Uygulama
Dr. Önder KAVAKCI
Dr. Önder KAVAKCI
Kişisel Bozukluklar
Alkol/madde bağımlılığı
Vizit
Uygulama
Dr. Zekeriya YELBOĞA
Dr. Zekeriya YELBOĞA
Yeme Bozuklukları
Psikoterapiler
Vizit
Uygulama
Dr. Önder KAVAKCI
Dr. Önder KAVAKCI
SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
2014–2015 Eğitim Rehberi 287
III. HAFTA
PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
Psikiyatriye Giriş, Tarihçe, Sınıflandırma
Psikofarmakoloji-1
Vizit
Uygulama
Dr. Derya Güliz MERT
Dr. Nuryıl YILMAZ
Psikofarmakoloji-3
Psikofarmakoloji-4
Vizit
Uygulama
Dr. Nuryıl YILMAZ
Dr. Nuryıl YILMAZ
Acil Psikiyatri
Çocuk Ruh Sağlığı 2
Vizit
Uygulama
Dr. Derya Güliz MERT
Dr. Derya Güliz MERT
Organik Ruhsal Bozukluklar
Cinsel İşlev Bozuklukları
Vizit
Uygulama
Dr. Nuryıl YILMAZ
Dr. Derya Güliz MERT
SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-12.00
13.00-17.00
CUMA
08.30-
SINAV
2014–2015 Eğitim Rehberi 288
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PSİKİYATRİ STAJYER KARNESİ
Sayın Stajyer Dr
Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya ana bilim dalı asistanları
gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 65, ek
işlemlerden maksimum 35 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin
eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına
alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi,
staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı Dileklerimizle.
Puan
Zorunlu İşlemler
Staj boyunca gerçekleŞEN vizitlerin en az % 80’ine katılma
10
Serviste yatan hastalardaki acil psikiyatrik tablolara (ajitasyon, anksiyete, panik atak vb)
müdahale pratiğine katılma
7
Depresyon tanısı ve tedavisini öğrenme (olgu üzerinden,VİZİTLERDE)
4
Konversiyon bozukluğu tanısı ve tedavisini öğrenme (olgu üzerinden,VİZİTLERDE)
4
Akut psikotik ajitasyon tedavisini öğrenme
Panik atak ve akut anksiyete tedavisini öğrenme
Staj boyunca yapılan olgu sunumlarına tam katılım
6
6
8
Ayaktan psikiyatrik hastaların muayenesi, tanı ve tedavi sürecine katılma
10
Staj boyunca en az bir yatan hastanın psikiyatrik değerlendirmesi ve sunumu (vizitlerde)
10
Ek İşlemler
En az bir psikotrop ilaç reçetesi yazımına katılma
4
Psikotrop ilaçlar hakkında bilgi sahibi olma
4
Elektrokonvulzif tedavi hakkında bilgi edinme
6
Adli psikiyatrik durumlar ve bu durumların yönetilmesi konusunda bilgilendirilme (TCK 32/1 ve
32/2. maddeleri, vesayet vs) (sorumlu asistan ile)
4
Poliklinikte psikolojik testler hakkında bilgilendirilme (psikolog ile)
4
En az bir psikiyatri konsültasyonuna katılım (konsültan hekim ile)
4
Psikoterapiler hakkında bilgilendirilme
4
Psikiyatri stajıyla ilgili geri bildirimde (eleştiri ve öneri) bulunma
5
Karar (Puan)
Tarih
:
:
Tarih
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 289
STAJ: ÜROLOJİ
I. HAFTA
PAZARTESİ
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Makale ve Seminer saati
Hasta Başı Muayene ve Uygulama
Fizik Muayene ve Semptamotoloji (D)
Ürogenital TBC (D)
Uygulamalı Eğitim
Dr. Esat KORGALI
Dr. Gökhan GÖKÇE
SALI
08:30 – 09:30
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Üretritler (D)
Testis Torsiyonu (S)
Obstrüksiyon Ve Staz (D)
Eğitim
Dr. Yener GÜLTEKİN
Dr. Gökhan GÖKÇE
Dr. Yener GÜLTEKİN
ÇARŞAMBA
08:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Ürogenital Travmalar (D)
Diversiyon teknikleri ve kateterler (S)
Uygulamalı Eğitim
Priapizm (S)
Hasta Başı Muayene
Dr. Gökhan GÖKÇE
Dr. Esat KORGALI
Dr. Gökhan GÖKÇE
PERŞEMBE
08:30 – 09:30
11:00 – 12:00
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Enürezis Nokturna (S)
Konjenital Anomaliler (D)
Uygulamalı Eğitim
Dr. Esat KORGALI
Dr. Esat KORGALI
Uygulamalı Eğitim
Vezikoretral Reflu (D)
Akut Sistiler, İntestisyel Sistit (S)
Uygulamalı Eğitim
Dr. Esat KORGALI
Dr. Gökhan GÖKÇE
CUMA
08:30 – 09:30
10:00 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
2014–2015 Eğitim Rehberi 290
II. HAFTA
PAZARTESİ
08:30 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Makale ve Seminer saati
Üroradyoloji (S)
Prostat Kanseri (D)
Epididimitler (S)
Uygulamalı eğitim
Dr. Esat KORGALI
Dr. Yener GÜLTEKİN
Dr. Yener GÜLTEKİN
SALI
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
İntraskrotal kitleler (D)
Uygulamalı Eğitim
Prostatitler (S)
Hasta Başı Muayene
Dr. Gökhan GÖKÇE
Dr. Yener GÜLTEKİN
ÇARŞAMBA
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Nörojenik mesane (D)
Uygulamalı Eğitim
Renal Kolik (S)
Hasta Başı Muayene
Dr. Esat KORGALI
Dr. Yener GÜLTEKİN
PERŞEMBE
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Üriner Sistem Taş Hastalığı (D)
Uygulamalı Eğitim
Fimozis, Parafimozis (S)
Hasta Başı Muayene
Dr. Gökhan GÖKÇE
Dr. Yener GÜLTEKİN
CUMA
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:30 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Böbrek Kanseri (D)
Uygulamalı Eğitim
Hematüri (S)
Uygulamalı Eğitim
Dr. Yener GÜLTEKİN
Dr. Gökhan GÖKÇE
2014–2015 Eğitim Rehberi 291
III. HAFTA
PAZARTESİ
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
10:30 – 12:00
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
Makale ve Seminer saati
İnfertilite (D)
Uygulamalı Eğitim
Transüretral Girişimler (S)
Hasta Başı Muayene
Dr. Esat KORGALI
Dr. Esat KORGALI
SALI
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
10:30 – 12:00
13:30 – 15:30
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Testis Tümörleri (D)
Uygulamalı Eğitim
BPH (D)
Hasta Başı Muayene
Dr. Yener GÜLTEKİN
Dr. Gökhan GÖKÇE
ÇARŞAMBA
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
10:30 – 12:00
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Ürinersistem Enfeksiyonları (D)
Uygulamalı Eğitim
Uygulamalı Eğitim
Dr. Gökhan GÖKÇE
PERŞEMBE
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
10:30 – 12:00
13:30 – 15:30
14:30 – 16:00
Hasta Başı Muayene
Mesane Tümörü (D)
Uygulamalı Eğitim
Cinsel fonksiyon disfonksiyon (D)
Hasta Başı Muayene
CUMA
09:00
SINAV
Dr. Yener GÜLTEKİN
Dr. Esat KORGALI
2014–2015 Eğitim Rehberi 292
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ
Sayın Stajyer Dr:
Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları
gözetim ve eşliğinde gerçekleştirmenizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek
işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin
eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına
alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. . Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi,
staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan ( 100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.
Başarı dileklerimizle.
Puan
Zorunlu işlemler
Anamnez alma
10
Fizik muayene yapma
10
Görüntüleme tetkiklerini değerlendirme
10
Lab. Bulgularının tanınması
10
Ürolojik terimlerin öğrenilmesi
10
Üreteral kateterizasyon yapılması
10
Ek işlemler
Orta akım idrar örneği alınması
4
Diversiyonların öğrenilmesi
4
Üroflovmetri gözlenmesi
4
Transrektal USG biyopsi gözlenmesi
4
Ürodinami gözlenmesi
4
ESWL gözlenmesi
4
Yara yeri bakımı
4
Operasyon öncesi hazırlık
4
Operasyon Gözleme
4
Karar (Puan)
Tarih
:
:
Tarih
Onay
2014–2015 Eğitim Rehberi 293
DÖNEM VI
2014–2015 Eğitim Rehberi 294
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - (1) Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI eğitim programının, Tıp Fakültesinin hedef ve
stratejileriyle uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak ve Dönem VI öğrencilerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek
amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönerge, intörn doktorluk eğitiminin amacını, çalıştıkları tüm anabilim-bilim dallarında
intörnlük eğitiminin verilme şeklini, intörn doktorların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu uygulama esasları 1 Temmuz 2012 tarih ve 28340 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (1) İntörn Doktor: Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş döneminin bütün derslerini başarı ilegeçmiş ve hekimlik
pratiğine hazırlanmak üzere Dönem VI’ ya geçtiği belgelenmiş tıp fakültesi öğrencisi intörn doktor olarak isimlendirilir.
İntörn doktorluk dönemi, öğrencilik ile tıp doktorluğu arasındaki geçiş dönemi olup tıbbi bilgi ve beceriler, iletişim
becerileri ve mesleksel değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisinin geliştirildiği bir süreçtir.
a. İntörnlük Stajı Sorumlusu: İntörn doktorların çalıştıkları her Anabilim Dalı Başkanı intörn doktorların eğitiminden
sorumludur ve Yönerge kapsamında intörnlük Stajı Sorumlusu olarak adlandırılır.
b. Dönem VI Koordinatörü ve Yardımcıları: Görev tanımları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu
Yönergesinde tanımlanmış olup Dönem VI öğrencilerinden sorumlu olan Koordinatör ve yardımcılarıdır.
c. İntörn doktor karneleri: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim hedefleri ve müfredatına uygun olarak
anabilim dalları tarafından hazırlanan ve Koordinatörler Kurulunca onaylanan intörnlük stajlarında kazanılması beklenen
bilgi, beceri, tutum ve davranışları içeren değerlendirme araçlarıdır. Bu karne anabilim dalının intörn eğitimi için
belirlediği hedefler doğrultusunda hazırlayacağı staj beceri listesi ve intörn doktor hakkında değerlendirmenin
bulunduğu alandan oluşur.
d. Staj Beceri Listesi: İntörn doktorların kendilerini, anabilim dalları, Koordinatörler Kurulu ve Dekanlığın eğitim sürecini
değerlendirebilmeleri için geliştirilen, intörnlük stajları süresince kazanılması beklenen becerilerin listeleridir. Her
anabilim-bilim dalı kendi alanı ile ilgili olarak öğrenciye kazandıracağı beceriler listesini ve bu becerileri kazanmak için
gerçekleştireceği işlemler listesini, gerekirse en az kaç kez yapılacağını da belirterek her eğitim öğretim dönemi
başlamadan 1 (bir) ay önce Dönem VI Koordinatörlüğüne bildirir. Bu listelerde yer alan becerilerin
gerçekleştirildiği/kazanıldığının intörn doktor tarafından belgelendirilmesi ve ilgili Anabilim-Bilim dalınca onayı gereklidir.
İntörnlerin Çalışma Biçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 4 – (1)
a. Her eğitim öğretim döneminin başlangıcından en az bir ay önce dönem VI Koordinatörü, ve yardımcıları ile intörn
öğrenciler bir araya gelerek intörnlük dönemi ile ilgili genel bir bilgilendirme toplantısı yapar.
b. İntörn doktorlar, VI dönem için eğitim öğretimin başladığı ayın ilk mesai günü veya o ayın on altısından itibaren ilk
pazartesi günü intörnlük stajlarına başlar. İntörnlük dönemi klinik ve poliklinik uygulamaları ile saha çalışmalarının
yaptırıldığı stajlardan oluşan on iki aylık (tam yıl) bir süreyi kapsar. İntörnlük dönemi stajı dilimleri ve süreleri
Koordinatörler Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.
c. İntörnlük Stajı grupları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak Dönem
VI Koordinatörü tarafından belirlenir. Grupların listeleri stajlar başlamadan bir hafta önce ilgili Anabilim dalı
sekreterliklerine gönderilir.
d. Klinik/servis işleyişinde intörnlerin nasıl gruplanacağı, ilgili Anabilim-Bilim Dalı Başkanı tarafından belirlenir.
e. İntörnlük stajının başlangıcında Anabilim Dalı Başkanı kliniğin/servisin işleyişi, eğitim programı ve intörnlerin nasıl
değerlendirileceği konularında intörleri bilgilendirilir.
f. İntörnlerin çalışma saatleri 08.00 - 17.00’dir. Vardiya usulü çalışan Klinik/Polikliniklerde intörnlerin çalışma süreleri
planlamasını ilgili Anabilim-Bilim Dalı İntörnlük Stajı Sorumlusu yapar.
g. İntörn doktor çalışması süresince klinikçe uygun görülen kıyafetini giymek, yakasında fotoğraflı ve üzerinde intörn
doktor yazılı kimlik belgesini taşımak mecburiyetindedir.
h. İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları, hemşire
ve personel ile bir ekip çalışması içinde ve klinik/poliklinik uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri
doğrultusunda katılır.
i. Esas olarak intörnlük dönemindeki eğitim programının amacı hekim adayının bu dönemi başarıyla tamamladığında
2014–2015 Eğitim Rehberi 295
hekimlik sanatını en iyi biçimde tek başına uygulayabileceği bir düzeye getirmektir. Bu öğrenme sürecini intörn doktorlar
öğretim üyelerinin gözetiminde gerçekleştirirler.
j. İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer
ve benzeri tüm klinik faaliyetlere katılmak ve denetim altında olmak kaydı ile bu faaliyetlerden intörn karnesinde
tanımlanmış olanları bizzat yapmak zorundadır.
k. Bu dönemde sınav yoktur. Öğrencilerin çalışmaları program çerçevesinde günlük olarak izlenir ve öğrencinin başarılı
olup olmadığı ilgili anabilim-bilim dalı öğretim üyeleri tarafından belirlenir.
Levent İntörn doktorlar bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbet tutulan birimlerde nöbetlere kalırlar.
Nöbet çalışması günlük çalışmadakine benzer şekilde yürütülür. Öğrenciler uygulanan program içinde nöbet tutulan staj
diliminde haftada en fazla üç nöbet tutarlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar.
Nöbetler eğitim amaçlıdır. Hizmet açığının kapatılması için nöbet saatleri ve sayıları artırılamaz.
m. İntörn nöbet çizelgeleri ilgili Anabilim-Bilim Dalı İntörnlük Stajı Sorumlusu tarafından hazırlanır. İntörnler bu nöbet
çizelgelerine uymakla yükümlüdür. Nöbet değişiklikleri ilgili Anabilim-Bilim Dalı staj sorumlusunun izni ile gerçekleşebilir.
n. İlgili Anabilim-Bilim Dalı, intörn doktorun gündüz mesaisinde ve nöbetlerde kullanabileceği mekânın sağlanmasından
ve buralardaki fiziki şartların iyileştirilmesinden sorumludur.
o. İntörnler her birimdeki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar, geçerli bir gerekçe
belirtmeksizin ve sorumlulardan izin almadan staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık ya da geçerli bir mazerete bağlı
devamsızlık tüm staj süresinin %10’undan fazla olamaz. Devamsızlığın %10’dan fazla olması durumunda, intörn doktor o
stajdan başarısız sayılır ve yukarıda sayılan kurallar dâhilinde stajını tekrarlar.
İntörnler;
a. Hekim dışı sağlık personelinin iş yükünü azaltmak için kullanılamazlar.
b. Hastane içindeki çalışmalarında kalite belgelerine uymak zorundadırlar. (Örneğin tıbbi, evsel ve geri dönüşümlü
atıkları nereye atacağını bilmeli ve buna uymalıdırlar.)
c. Hasta ve yakınlarının haklarını bilmek; bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uymak zorundadırlar.
d. Hiçbir şekilde hastaya, hasta yakınlarına ve diğer şahıslara hasta ile ilgili açıklama yapamaz, hasta hakkında tıbbi
bilgileri aktaramazlar.
e. Acil durumlar haricinde hasta nakli yapamazlar. Ancak hasta bir personel tarafından taşınır iken ona eşlik edebilirler.
İntörnlük Stajı Sorumlusunun Çalışma Biçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 5 – (1)
a. Öğrencilerin birimdeki eğitim ve rotasyon programlarını düzenlemek
b. Uygulamalı derslerin ve seminerlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak
c. İntörn nöbet çizelgelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
d. İntörn doktorların Dönem VI Koordinatörü, öğrenci işleri ve anabilim dalı arasındaki iletişimini sağlanmak,
e. İntörnlük Stajı Dönemi sonunda devam ve başarı durumlarını Dönem VI Koordinatörlüğüne bildirmek,
f. Kendi Anabilim-Bilim dallarındaki intörnlük eğitimi ile ilgili sorun ve önerilerini Dönem VI
g. Koordinatörlüğüne bildirmek,
h. Akademik yılsonunda kendi anabilim-bilim dallarındaki intörn eğitimi ile ilgili yıllık uygulama ve önerilerini içeren yazılı
bir rapor hazırlamak ve Dönem VI Koordinatörlüğe bildirmek,
i. İntörn karnelerinin intörnlük stajı boyunca intörnler tarafından düzenli bir şekilde doldurulup doldurulmadığını
denetlemek, intörnlük stajı bitiminde bu karneleri kendi Anabilim-Bilim Dalı öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirip
öğrenci hakkındaki kanaati intörn karnesine işleyerek bu karneyi Dönem VI Koordinatörlüğüne ulaştırmak.
Dönem VI Eğitim Programı
Madde 6 – (1) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
tanımlanmış şekildedir.
İntörnlerin Çalışmasının Değerlendirilmesi
Madde 7 – (1) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
tanımlanmış şekildedir.
Yürülülük
Madde 8 – (1) Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9– (1) Bu Yönerge hükümleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
2014–2015 Eğitim Rehberi 296
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ACİL TIP AD İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr. Ad, Soyad :
No
Sorumlu Başasistan :
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:
Acil Tıp intörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 8 haftalık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutum’lar aşağıda sıralanmıştır.
Bilgi ve Tutum bölümündeki her bir madde 2, Beceri bölümündeki her bir madde 3 puan değerindedir. Acil Tıp int örn eğitim programından başarılı
olabilmek için; en az 60 puan almak gerekmektedir.
Puan
Bilgi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Yetişkin ve pediatrik hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
Travma hastalarına yaklaşımı bilir.
Hangi hastanın ne şekilde monitörize edileceğini bilir.
Vizitlerde hastalarını sunar.
Durumu acil olan hastayı ayırt edebilir.
Sıvı-elektrolit gereksinimini hesaplamayı bilir.
Sık kullanılan ilaçların dozlarını bilir.
İnsan haklarını, hasta ve çocuk haklarını bilir.
Epikriz yazmayı ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
İntoksikasyon hastalarını değerlendirebilir.
Beceri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Acil ve elektif entübasyon yapar.
Venöz ve arteriyel kan alabilir.
Damar yolu açabilir.
N/G sonda takar.
Yaralanmalarda süturasyon yapar.
Yara, yanık pansumanı yapabilir.
Kan şekeri ölçebilir.
Tansiyon ölçer.
İdrar sondası takabilir.
İleri yaşam desteği resüsitasyonu uygulayabilir.
Mide yıkamayı ve aktif kömür uygulamayı bilir.
Kanama zamanı testi yapmayı bilir.
Postural drenaj yapabilir.
Lezyondan örnek alabilir, kültür ekimi yapabilir.
İV enjeksiyon yapar.
Kan ve idrar kültürü alabilir.
Otoskopik, oftalmoskopik muayene yapabilir.
EKG çekebilir.
Sıvı-elektrolit gereksinimini hesaplar ve order edebilir.
İnhale/nebülize şekilde ilaç uygulayabilir.
Tutum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yatan hastaların ve ailesinin psikolojisini bilir ve onlarla doğru iletişim kurar.
Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
Hasta dosyası formatına uygun bir şekilde düzenli dosya tutar.
Kendisinden yapılması istenenlerin nedenlerini sorgular.
İzlediği hastalar ile ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
Acil tıp Anabilim Dalı’nın akademik ders programına, düzenlenen kurslara, vaka toplantılarına düzenli
olarak katılır.
8.
Çocuk ihmali ve istismarı konusunda duyarlıdır.
9.
İnsan haklarını, hasta ve çocuk haklarını bilir ve bu konularda daima duyarlı davranır.
10. Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
İntörn Dr:
İmza
Acil Tıp intörn eğitim programı rotasyonundan;
Toplam puan
:
Başarılı
:[ ]
Başarısız
:[ ]
Tarih
:
Sorumlu Başasistan :
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
Onay
Acil Tıp AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 297
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr. Adı, soyadı :
No
Sorumlu araştırma görevlisi
Sorumlu öğretim üyesi
:
:
:
Eğitim hedefleri (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefler) aşağıdadır:

Türkiye’deki Aile HekimliğiUygulama ortamını ve mevzuatını kavrayabilme

Hasta odaklı bakımı ve hizmet toplumunun sağlığını geliştirmeye yönelik Aile Hekimliği (Toplum Yönelimli Birinci Basamak Bakı mı – Community
Oriented Primary Care) yaklaşımını özümseyebilme ve benimseyebilme

Hasta bakım hizmetlerinde ve toplum yönelimli proaktif hizmetlerde elektronik kayıt sistemini ve Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Bilgi Sistemini
kullanabilme

Hizmet toplumunda Ana-Çocuk Sağlığını geliştirici periyodik izlemleri ve bu izlemler sırasında yapılması gerekli muayene, müdahale v e /veya
işlemleri (büyüme ve gelişmeyi izleme, aşı, gebe muayenesi gibi) klinikte ve/veya evde, kılavuzlarla uyumlu bir biçimde yapabilme

Hipertansiyon, diyabet, kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi toplumu yaygın etkileyen kronik hastalıklar için uluslar arası tanınmış kılavuzlarla ve
yerel koşullarla uyumlu, hasta odaklı hasta bakım hizmeti sunabilme

Hizmet toplumunun önemli hastalıklarının önlenmesi ve bunlardan taramalara uygun olanların taramalarla erken tanınmasına yönelik hizmetleri,
çalışma ortamının olanaklarını da dikkate alarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme

Sık rastlanan hastalık yakınmalarının yönetimini yapabilme

Acil durumları ayırt edebilme ve gereğini yapabilme

Birimin sorumluluğunu üstlendiği populasyonun sağlık, hastalık ve ölüm durumunu değerlendirmeye ve bunun hizmet ile ilişkisini kurmaya aracılık
edecek çalışmalar yapabilme

Hastalar, hasta yakınları, hizmet toplumu bireyleri ve ekibin diğer üyeleriyle etkili iletişim kurabilme

Yaşam biçimi değişiklikleri ve kronik hastalıkların öz-yönetimi için motivasyon geliştirebilme, motive olanları, değişimleri ve/veya hastalık
özyönetimini başarabilmeleri için medikal, sosyal, kognitif ve davranışsal yollarla destekleyebilme ve güçlendirebilme

Kanıta dayalı klinik uygulama yapma ve sürekli eğitim yaklaşımını uygulayabilme ve benimseme

Birinci basamakta laboratuar tetkiklerden etkili ve verimli düzeyde yaralanabilme

Kalite kontrol yaklaşımını Aile Hekimliği Hizmetlerinde kullanabilme ve benimseme

Sunduğu sağlık hizmetinin başarısını artırıcı sosyal önlemlerin savunuculuğunu yapabilme
HASTANIN ADI SOYADI
UYGULAMA
Aile Hekimliği Bilgi Sistemine Hasta
Girme
(en az 5)
Aile Hekimliği Bilgi Sisteminden
İstenilen Bilgilere Ulaşma Ve Bunları
Değerlendirme (en az 5)
Poliklinik Muayenesi
(en az 5)
Çocuk İzlemi
(en az 5)
Gebe İzlemi
(en az 5)
Geriatrik Hasta Muayenesi
(en az 5)
Kronik Hastalık Bakımını
(Özyönetimini) Geliştirici Görüşme
(Diyabet, Hipertansiyon, KOAH,
Sigara vs.)
ÖĞRETİM ÜYESİ, ASİSTAN VEYA AİLE HEKİMİ
ONAYI
2014–2015 Eğitim Rehberi 298
(en az 10)
Aşı Yapma
(Her aşı için en az 10)
Biyokimya Sonuçlarını
Değerlendirme
(en az 5)
İdrar Sonuçlarını Değerlendirme
(en az 5)
Hemogram Sonuçlarını
Değerlendirme
(en az 5)
Yukarıdaki işlemler 4 haftalık intörn eğitim programı rotasyonu süresinde tarafımdan yapılmıştır/uygulanmıştır.
İntörn Dr.
İmza:
Toplam puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
Onay
Aile Hekimliği AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 299
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ AD. İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr Ad, Soyad :
No
:
Staj Tarihi
:
Beyin ve Sinir Cerrahisi intörn eğitim programı çerçevesinde bir intörn doktorun 1 aylık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutumlar
aşağıda sıralanmıştır. Her bir madde 4 puan değerindedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi intörn eğitim programından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak
gereklidir.
Bilgi
Beyin ve Sinir Cerrahisinde hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
Kranial ve spinal temel nöroanatomiyi bilir.
Kranial ve spinal radyolojik görüntüleme teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ile ilgili acil hastalık durumlarını tanıyabilir.
Beyin ve Sinir cerrahisinde sık kullanılan ilaçlar ve dozlarını bilir.
Epikriz, reçete yazmayı bilir ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
Beceri
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Nörolojik muayene yapabilir.
Hasta başı vizitleri ve hasta değerlendirme toplantılarında hasta sunabilir.
Kranial ve spinal temel radyografileri yorumlayabilir.
Venöz ve arteriyel kan örnekleri alabilir.
Kateter bakımı ve pansumanı yapabilir.
Damar yolu açabilir.
Basit sütür atabilir.
Resüsitasyon yapabilir
Endotrakeal entübasyon yapabilir.
Nazogastrik ve idrar sondası takabilir.
Bilgilendirilmiş onam formu alabilir.
Tutum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hasta ve yakınlarının psikolojisini bilir ve doğru iletişim kurar.
Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
Hasta dosyalarını formatına uygun bir şekilde hazırlar.
Görevlerinin bilincindedir ve amaçlarını bilir.
İzlediği hastalarla ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD akademik ders programına uyar, düzenlenen seminerlere ve olgu toplantılarına düzenli olarak katıl ır.
İnsan, hasta ve doktor haklarını bilir ve bu konularda daima duyarlı davranır.
İntörn Dr,
İmza
Beyin ve Sinir Cerrahisi intörn eğitim programı rotasyonundan;
Toplam Puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
Onay
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 300
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ INTERN DOKTOR UYGULAMA KARNESİ
İntörn Dr. Adı Soyadı :
No
:
Staj Tarihi
:
Yapılan Uygulama
Hasta hazırlama, tetkik ve
tedavinin izlenmes,
(en az 10 hasta)
Fıtık muayenesi
(en az 3 hasta)
Testis muayenesi
(en az 3 hasta)
Poliklinikte hasta takibi ve reçete
yazma
(en az 10 hasta)
İdrar sondası takma
(2 erkek, 2 kız hasta)
Konseyde hasta sunma
(en az 2 olgu)
Makale ya da seminer sunma
Kesi sütürasyonu
(en az 3 olgu)
Travmalı hasta takibi
Radyolojik tetkik
değerlendirme(en az 10 film)
Ameliyata girme
(en az 5 olgu)
İntravenöz kan alma
(en az 5 hasta)
Uygulama Tarihi
Onaylayanın Adı Soyadı ve Kaşesi
2014–2015 Eğitim Rehberi 301
Damar yolu açma
(en az 5 hasta)
Rektal tuşe
(en az 2 hasta)
Aydınlatılmış onam belgesi alma
(en az 5 olgu)
Endoskopik/laparoskopik işlemin
izlenmesi (en az 1)
Puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
Onay
Çocuk Cerrahisi AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 302
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr Ad, Soyad
No
Sorumlu Başasistan
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:
:
:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları intörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 8 haftalık rotasyonu sonrası ulaşması beklen en bilgi, beceri ve tutum’lar
aşağıda sıralanmıştır. Bilgi ve Tutum bölümündeki her bir madde 2, Beceri bölümündeki her bir madde 3 puan değerindedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
intörn eğitim programından başarılı olabilmek için; en az 60 puan almak gerekmektedir.
Bilgi
Pediatrik hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
Sağlam çocuk izleminde beslenme ve aşı uygulamalarını bilir.
Hangi hastanın ne şekilde monitörize edileceğini bilir.
Konsultan, yan dal ve başasistan vizitlerinde hastalarını sunar.
Durumu acil olan hastayı ayırt edebilir.
Sıvı-elektrolit gereksinimini hesaplamayı bilir.
Sık kullanılan ilaçların dozlarını bilir.
İnsan haklarını, hasta ve çocuk haklarını bilir.
Epikriz yazmayı ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
Periferik kan yaymasını değerlendirebilir.
Beceri
Acil ve elektif entübasyon yapar.
Venöz ve arteriyel kan alabilir.
Damar yolu açabilir.
Periferik yayma yapar ve değerlendirir.
Gaita mikroskopisi değrlendirir.
Yara, yanık pansumanı yapabilir.
Kan şekeri ölçebilir.
Gram ve Wright boyama yapabilir, değerlendirebilir.
Nazogastrik sonda ve idrar sondası takabilir.
Pediatrik ve neonatal resüsitasyonu uygulayabilir.
Mide yıkamayı ve aktif kömür uygulamayı bilir.
Kanama zamanı testi yapmayı bilir.
Postural drenaj yapabilir.
Lezyondan örnek alabilir, kültür ekimi yapabilir.
PPD koyabilir ve okuyabilir.
Kan ve idrar kültürü alabilir.
Otoskopik, oftalmoskopik muayene yapabilir.
EKG çekebilir.
Sıvı-elektrolit gereksinimini hesaplar ve order edebilir.
İnhale/nebülize şekilde ilaç uygulayabilir.
Tutum
Yatan hastaların ve ailesinin psikolojisini bilir ve onlarla doğru iletişim kurar.
Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
Pediatrik hasta dosyası formatına uygun bir şekilde düzenli dosya tutar.
Kendisinden yapılması istenenlerin nedenlerini sorgular.
İzlediği hastalar ile ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
Pediatri Anabilim Dalı’nın akademik ders programına, düzenlenen kurslara, vaka toplantılarına düzenli olarak katılır.
Çocuk ihmali ve istismarı konusunda duyarlıdır.
İnsan haklarını, hasta ve çocuk haklarını bilir ve bu konularda daima duyarlı davranır.
Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 303
Uygulama
Yatan hasta dosyası hazırlama ve hasta
takibi
(en az 5)
Pediatrik ve neonatal resüsitasyonu
uygulama/izlem
(en az 2)
Entübasyon Uygulama/izlem
(en az 2)
Kan gazı değerlendirmesi
(en az 2)
Venöz ve arteriyel kan alama
(en az 10)
Hemogram yorumlama (en az 2)
Damar yolu açma (en az 10)
İdrar incelemesi (en az 2)
Periferik yayma yapma ve değerlendirme
(en az 4)
İnhale/nebülize şekilde ilaç uygulama (en
az 4)
Nazogastrik sonda (en az 2)
Hastanın, Adı Soyadı
Öğretim üyesi ve başasistanın
Onayı
Puan
2014–2015 Eğitim Rehberi 304
İdrar sondası takma (en az 2)
Mide yıkama ve aktif kömür uygulama
(en az 1)
Postural drenaj yapma (en az 2)
PPD koyma ve okuma (en az 1)
Kan kültürü alma (en az 2)
EKG çeker ve yorumlar (en az 2)
Gaita mikroskopisi değerlendirme (en az
2)
Kan şekeri ölçme (en az 5)
Gram ve Wright boyama yapama/
değerlendirme (en az 2)
Yukarıdaki işlemler 8 haftalık intörn eğitim programı rotasyonu süresinde tarafımdan yapılmıştır/uygulanmıştır.
İntörn Dr.
İmza,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları intörn eğitim programı rotasyonundan;
Toplam puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu baş asistan
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
:
Onay
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 305
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr Ad, Soyad
No
Sorumlu Başasistan
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:
:
:
Genel cerrahi intörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 2 haftalık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutum’lar aşağıda
sıralanmıştır. Bilgi ve Tutum bölümündeki her bir madde 2, Beceri bölümündeki her bir madde 3 puan değerindedir. Genel Cerrahi intörn eğitim
programından başarılı olabilmek için; en az 60 puan almak gerekmektedir.
Bilgi
PUAN
11. Genel cerrahi hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
12. Postoperatif hasta takibini bilir.
13. Hangi hastanın ne şekilde monitörize edileceğini bilir.
14. Konsultan, yan dal ve başasistan vizitlerinde hastalarını sunar.
15. Durumu acil olan hastayı ayırt edebilir.
16. Sıvı-elektrolit gereksinimini hesaplamayı bilir.
17. Sık kullanılan ilaçların dozlarını bilir.
18. İnsan haklarını, hasta haklarını bilir.
19. Epikriz yazmayı ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
20. Parenteral nutrisyon için kalori hesaplamayı bilir.
Beceri
21. Acil ve elektif entübasyon yapar.
22. Venöz ve arteriyel kan alabilir.
23. Damar yolu açabilir.
24. Primer sutur atablir.
25. Foley sonda (idrar sondası ) takabilir.
26. Yara, yanık pansumanı yapabilir.
27. Kan şekeri ölçebilir.
28. Kan gazı ölçümü yapabilir.
29. Nazogastrik sonda takabilir.
30. Erişkin resüsitasyonu uygulayabilir.
31. Akut batını tanıyabilir.
32. Kanama zamanı testi yapmayı bilir.
33. Postural drenaj yapabilir.
34. Lezyondan örnek alabilir, kültür ekimi yapabilir.
35. Cilt biopsisi yapabilir.
36. Kan ve idrar kültürü alabilir.
37. Reaktal muayene yapabilir.
38. EKG çekebilir.
39. Sıvı-elektrolit gereksinimini hesaplar ve order edebilir.
40. Meme muayenesi yapabilir.
Tutum
11. Yatan hastaların ve ailesinin psikolojisini bilir ve onlarla doğru iletişim kurar.
12. Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
13. Erişkin hasta dosyası formatına uygun bir şekilde düzenli dosya tutar.
14. Kendisinden yapılması istenenlerin nedenlerini sorgular.
15. İzlediği hastalar ile ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
16. Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
17. Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın akademik ders programına, düzenlenen kurslara, vaka toplantılarına
düzenli
olarak geçici
katılır.adli rapor düzenlemeyi bilir.
18. Adli
olaylarda
19. İnsan haklarını, hasta haklarını bilir ve bu konularda daima duyarlı davranır.
20. Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
İntörn Dr
İmza
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı intörn eğitim programı rotasyonundan;
Toplam puan
:
Başarılı
:[ ]
Başarısız
:[ ]
Tarih
:
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
Onay
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 306
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI İNTERN KARNESİ
İntörn Dr Ad, Soyad
No
Staj tarihi
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:
:
:
Göğüs Cerrahisi intörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 4 haftalık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutumlar aşağıda
sıralanmıştır. Bilgi ve Tutum bölümündeki her bir madde 4 Beceri maddesindeki her bir madde 3 puan değerindedir. Göğüs cerrahisi intörn eğitim
programından başarılı olabilmek için; en az 60 puan almak gerekmektedir.
Bilgi
PUAN
1. Cerrahi hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
2. Hangi hastanın ne şekilde monitörize edileceğini bilir.
3. Konsultan, yan dal ve başasistan vizitlerinde hastalarını sunar.
4. Durumu acil olan hastayı ayırt edebilir.
5. Sıvı – elektrolit gereksinimini hesaplamayı bilir.
6. Sık kullanılan ilaçların dozlarını bilir.
7. İnsan haklarını, hasta ve çocuk haklarını bilir.
8. Epikriz yazmayı ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
Beceri
1. Acil ve elektif entübasyon yapar.
2. Venöz ve arteriyel kan alabilir.
3. Damar yolu açabilir.
4. Yara, yanık pansumanı yapabilir.
5. Kan şekeri ölçebilir.
6. Nazogastrik sonda ve idrar torbası takabilir.
7. Kanama zamanı testi yapmayı bilir.
8. Postural drenaj yapabilir.
9. Lezyondan örnek alabilir, kültür ekimi yapabilir.
10. Kan ve idrar kültürü alabilir.
11. EKG çekebilir.
12. İnhale / nebülize şekilde ilaç uygulayabilir.
Tutum
1. Yatan hastaların ve ailesinin psikolojisini bilir ve onlarla doğru iletişim kurar.
2. Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
3. Cerrahi hasta dosyası formatına uygun bir şekilde düzenli dosya tutar.
4. Kendisinden yapılmasını istenenlerin nedenlerini sorgular.
5. İzlediği hastalar ile ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
6. Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
7. Göğüs Cerrahi A.B.Dalı’nın akademik ders programına, düzenlenen kurslara, vaka toplantılarına düzenli olarak
katılır
8. Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
İntörn Dr,
İmza,
Göğüs Cerrahisi intörn eğitim programı rotasyonundan;
Toplam Puan
:
Başarılı:
:[ ]
Aşarısız
:[ ]
Tarih
:
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
Onay
Göğüs Cerrahisi A D Başkan
2014–2015 Eğitim Rehberi 307
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI INTERN KARNESİ
İntörn Dr. Adı Soyadı :
No
:
HASTA
ADI SOYADI
BECERİLER
Poliklinikte veya serviste anamnez alma (en az
5)
Serviste takip edilen hasta
(en az 5)
Arter kan gazı alma
(en az 5)
Epikriz (en az 2)
Reçete yazma
(en az 5)
Solunum fonksiyon testi yorumlama
(en az 3)
P/A Akciğer Gr değerlendirme
(en az 5)
Bronkoskopi (en az 2)
Seminer
Puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
Onay
Göğüs Hastalıkları AD Başkanı
TARİH ONAYLAYAN DOKTOR
2014–2015 Eğitim Rehberi 308
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
İNTERN UYGULAMA KARNESİ
İntern Dr. Ad, Soyad :
Sorumlu Asistan :
Sorumlu Öğretim Üyesi :
No:
/
/20
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı intern eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 4 haftalık
rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutum’lar aşağıda sıralanmıştır. Her bir madde 4 puan değerindedir.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı intern eğitim programından başarılı olabilmek için en az 60
puan almak gerekmektedir.
Bilgi
1. Enfeksiyon hastasının izlemindeki temel noktaları bilir.
2. Durumu acil olan enfeksiyon hastasını ayırt edebilir.
3. İnsan haklarını ve hasta haklarını bilir.
4. Vizitlerde hastalarını sunar.
5. Toplumda ve hastanede sıklıkla enfeksiyon hastalığı etkeni mikroorganizmaların neler olduğunu bilir.
6. Enfeksiyon hastalıklarında sık kullanılan antibiyotikler ve dozlarını bilir.
7. Epikriz, reçete yazmayı bilir ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
Beceri
1. Hasta başı vizitleri ve hasta değerlendirme toplantılarında hasta sunabilir.
2. Hazırladığı hastanın antibiyotik tedavi planı üzerine karar verebilir.
3. Klinik örneklerin direkt mikroskopik incelenmesi ve boyalı preparatların (Gram, EZN, metilen mavisi) hazırlanma ve
incelenmesini yapabilir.
4. Dışkıda parazit araştırabilir.
5. Periferik yayma yapıp değerlendirebilir.
6. Boğaz, İdrar yara vb. kültür örneklerini alabilir.
7. Lumbar ponksiyon yapılmasına eşlik eder.
8. Hastadan bilgilendirilmiş onam formu alabilir.
9. Venöz ve arteriyel kan örnekleri alabilir.
10. Staj süresi boyunca en az 3 kez nöbete (Saat 2200’ye kadar) kalabilir.
Tutum
1. Hasta ve yakınlarının psikolojisini bilir ve doğru iletişim kurar.
2. Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
3. Hasta dosyalarını formatına uygun bir şekilde hazırlar.
4. Görevlerinin bilincindedir ve amaçlarını bilir.
5. İzlediği hastalarla ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
6. Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
7. Bölüm içi düzenlenen seminerlere ve olgu toplantılarına düzenli olarak katılır.
8. Kendisinden yapılması istenenlerin nedenlerini sorgular.
Toplam puan :
Başarılı : [ ]
Başarısız : [ ]
Onay
Anabilim Dalı Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 309
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr. Adı Soyad :
No
:
Staj Tarihi”
:
Halk Sağlığı intörn eğitim programı çerçevesinde bir intörn doktorun 1 aylık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, becer i ve tutumlar aşağıda
sıralanmıştır. Her bir madde 4 puan değerindedir. Halk Sağlığı intörn eğitim programından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak gereklidir.
PUAN
Bilgi
Halk Sağlığının hedef amaç ve ilkelerini bilir
Sağlık hizmetlerinde örgütlenme ve yönetimi bilir
Sağlık politikalarını bilir
Ana sağlığı sorunları nedenleri ve çözüm önerilerini bilir
Kontraseptif yöntemleri bilir
Önemli çocuk sağlığı sorunlarını bilir
Okul sağlığı hizmetlerini bilir
Kronik hastalıkları bilir
Epidemiyolojik araştırmaları bilir
Toplum beslenmesinin önemini bilir
Beceri
25. Sudaki kloru ölçebilir
26. Su numunesi alabilir
27. Aile planlaması danışmanlığı yapabilir
28. Filyasyon raporu yazar
29. Defin ruhsatı verir
30. Gıda numunesi alır
31. Resmi yazışmaları yapabilir
32. Gebe, bebek ve çocuk izlemi yapabilir
Tutum
9.
Toplumla iyi iletişim kurar
10. Sağlık personeli ile uyumlu çalışabilir
11. İnsan, hasta ve doktor haklarını bilir ve bu konularda daima duyarlı davranır.
12. Görevlerinin bilincindedir ve amaçlarını bilir.
13. Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
14. İş Sağlığının önemini bilir
15. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verir
İntörn Dr.
İmza:
Toplam puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
: [ ]
: [ ]
:
:
Onay
Halk Sağlığı AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 310
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI İNTERN KARNESİ
İntörn Dr. Adı-Soyadı :
Numarası
:
Staj Dönemi
:
Sorumlu Asistan(lar) :
Sorumlu Öğretim Üyesi:
İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tüm dönem 6 öğrencileri (intörn) 1 (bir) ay süreyle poliklinik ve 1 (bir) ay süreyle servis olmak üzere toplam 2 (iki) ay
süresince çalışmakla sorumludurlar. Bu süre zarfında Bölüm Başkanı bilgisi dışında devamsızlık yapamazlar. Tüm Intörnler her bir ay için ayrı ayrı olmak
üzere (2 ay için 2 farklı form ve öğretim üyesi) yaptıkları çalışma ve aktiviteler sonucunda sorumlu öğretim üyesi veya uzman hekim tarafından
değerlendirilir ve aşağıda belirlenen işlemler ve bu işlemlere karşılık gelen puanlama esas alınarak puanlandırılır. Intörn ç alıştığı sürece zorunlu olarak
sınıflandırılan tüm işlemleri başarıyla yapma sorumluluğundadır. Ay sonunda verilecek en yüksek toplam puan 50’dir. Öğretim üyesi ayrıca öğrencinin
aktiviteleri dışında, sorumluluk alma, beceri, personel ve hasta ile iletişim, bilgi düzeyi göz önüne alınarak 50 puan üzerinden değerlendirir. Her iki notun
toplamı geçme notu olarak verilir. Toplamda 60 puan ve üzeri alan öğrenciler “Başarılı”, diğer öğrenciler “Başarısız” olarak adlandırılır ve başarısız olan
öğrenciler staj tekrarı yapar.
* Yatan hasta izlemi sırasında intörnden beklenen aktiviteler toplamı yatan hasta izlemi için gerekli 30 puanı oluşturur. Her bir hastanın izlemi 10 puandır
(her bir izlem detayı 1 puandır) (3 hasta toplamı 3x10=30 puan).
** En az 3 hastanın yatıştan itibaren taburculuğa kadar takibi gereklidir.
*** En az 20 hasta poliklinik işlemleri sonlanana kadar değerlendirilir.
Puanlama öğretim üyesi tarafından doğrudan veya sorumlu araştırma görevlisi doktor gözlemi sonucuna göre yapılır. Aktivitenin tam olarak doğru bir
şekilde yapılması halinde puan verilir. Aksi halde puan verilmez.
Yapılması zorunlu ve aktif yapılması gerekli işlemler
Puan değeri
Ad-soyad:
Yatan Hasta izlemi**
*Anamnez/FM
*Damar yolu açma / kan alma
*EKG çekme ve değerlendirme
*Kan kültürü alma
*İdrar kültürü alma
*Aldığı çıkardığı takibi
*Vizitte hastayı sunma
*Epikriz yazma
*Kan basıncı ölçme
*Order verme
2. Hasta, Ad-soyad:
Yatan Hasta izlemi**
*Anamnez/FM
*Damar yolu açma / kan alma
*EKG çekme ve değerlendirme
*Kan kültürü alma
*İdrar kültürü alma
*Aldığı çıkardığı takibi
*Vizitte hastayı sunma
*Epikriz yazma
*Kan basıncı ölçme
*Order verme
3. Hasta, Ad-soyad:
Yatan Hasta izlemi**
*Anamnez/FM
*Damar yolu açma / kan alma
*EKG çekme ve değerlendirme
*Kan kültürü alma
*İdrar kültürü alma
*Aldığı çıkardığı takibi
*Vizitte hastayı sunma
*Epikriz yazma
*Kan basıncı ölçme
*Order verme
Ayaktan Hasta izlemi ***
Boğaz kültürü alma
İdrar sondası takma
Alınan Puan
Dosya No:
10
Dosya No:
10
Dosya No:
10
5
1
1
Onay
Gözlenmesi
yeterli
aktiviteler
2014–2015 Eğitim Rehberi 311
Reçete yazma
Direk grafi yorumlama
Periferik yayma değerlendirme
Makale sunma / bilimsel aktivite
Arteryel kan gazı alma
N/G sonda takma
Resüsitasyon
Parasentez yapma
Trakeal/orofarengeal aspirasyon
2
2
2
2
1
1
1
1
1
ÖĞRETİM ÜYESİ KANAATİ:
Puan Değeri
Hasta hakkında sorumluluk alma
Tıbbi uygulamada beceri
Sağlık personeli ile iletişim
Hasta ve yakınları ile iletişim
Teorik bilgi yeterliliği
Toplam
Verilen Puan
10
10
10
10
10
YORUM:
Aktivite Puanı
Öğretim Üyesi Kanaati
TOPLAM PUAN
SONUÇ
Tarih
SONUÇ (Puan)
Başarılı
Başarısı
Sorumlu Asistan
Sorumlu Öğretim üyesi
______/50
______/50
______/100
Başarılı

Başarısız
:
:
:[ ]
:[ ]
:
:
Onay
İç Hastalıkları AD Başkanı

2014–2015 Eğitim Rehberi 312
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD. İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr. Ad Soyad:
No
:
Sorumlu Başasistan:
Sorumlu Öğretim Üyesi:
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD intörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 4 haftalık rotasyonu sonrası ulaşması gereken bilgi, beceri ve tutumlar
aşağıda sıralanmıştır. Bilgi ve tutum bölümündeki her bir madde 2 puan, Beceri bölümündeki her bir madde 3 puan değerindedir. Kadın Hastalıkları ve
Doğum AD intörn eğitim programında başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekmektedir.
Bilgi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jinekolojik ve obstetrik hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
Gerektiğinde hasta monitorizasyonunun nasıl yapılacağını bilir.
Konsultan ve başasistan vizitlerinde hastalarını sunar.
Durumu acil olan hastayı ayırt edebilir.
Epikriz yazmayı ve taburculuk önerilerini yapmayı bilir.
Kullanılması gereken ilaçların dozlarını bilir.
Reçete yazmayı bilir.
Preeklamptik/eklamptik hasta takibini bilir.
Beceri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Venöz ve arteryel kan alabilir.
Damar yolu açabilir.
Diabetik hastalarda kan şekeri ölçebilir ve değerlendirebilir.
Nazogastrik sonda ve idrar sondası takabilir.
Hasta dosyası hazırlayabilir.
Acil ve elektif hastanın anamnez ve fizik muayenesini yapabilir.
Kardiotokografi çekebilir ve değerlendirebilir.
Sutur atabilir ve alabilir.
Doğum eylemi takibi yapabilir.
Epizyotomi onarabilir.
Kan ve idrar kültürü alabilir.
Ameliyat için steril yıkanabilir ve asistans yapabilir.
Jinekolojik ve obstetrik hastayı pelvik muayene ile değerlendirebilir.
Tutum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yatan hastaların psikolojisi bilir ve onlarla doğru iletişim kurar.
Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine göre davranır.
Dosya formatına uygun bir şekilde düzenli dosya tutar.
Kendisinden yapılması istenenlerin nedenlerini sorgular.
İzlediği hastalar ile ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD akademik ders programına ve vaka toplantılarına düzenli olarak katılır.
İnsan ve çocuk haklarını bilir ve bu konuda duyarlı davranır.
Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
UYGULAMA
HASTA DOSYASI HAZIRLAMA
(EN AZ 10)
VENÖZ VE ARTERYEL KAN ALMA
(EN AZ 10)
KAN ŞEKERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
(EN AZ 5)
HASTA ADI SOYADI
ÖĞRETİM ÜYESİ VE BAŞASİSTAN ONAYI
PUAN
2014–2015 Eğitim Rehberi 313
İDRAR SONDASI TAKMA
(EN AZ 2)
NAZOGASTRİK SONDA TAKMA
(EN AZ 2)
DAMAR YOLU AÇMA
(EN AZ 10)
ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE YAPMA
(EN AZ 5)
ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE YAPMA
(EN AZ 5)
KARDİOTOKOGRAFİ ÇEKME VE DEĞERLENDİRME (EN AZ 3)
SUTUR ATMA
(EN AZ 2)
SUTUR ALMA
(EN AZ 2)
DOĞUM EYLEMİ TAKİBİ
(EN AZ 3)
EPİZYOTOMİ ONARMA
(EN AZ 2)
KAN KÜLTÜRÜ ALMA
(EN AZ 2)
İDRAR KÜLTÜRÜ ALMA
(EN AZ 2)
STERİL YIKANMA
(EN AZ 3)
AMELİYAT ASİSTANSI
(EN AZ 2)
JİNEKOLOJİK HASTA MUAYENESİ
(EN AZ 3)
OBSTETRİK HASTA MUAYENESİ
(EN AZ 3)
Yukardaki işlemler 4 haftalık intörn eğitim programı rotasyonu süresinde tarafımdan yapılmıştır.
İntörn Dr.
İmza
Kadın hastalıkları ve Doğum AD intörn eğitim programı rotasyonundan :
Toplam Puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Başasistan:
:
: [ ]
: [ ]
:
ONAY
Kadın hastalıkları ve Doğum AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 314
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr Ad, Soyad :
No
:
Sorumlu Başasistan :
Sorumlu Öğretim Üyesi:
Kardiyoloji intörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 1 aylık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutumlar aşağıda sıralanmıştır.
Her bir madde 4 puan değerindedir. Kardiyoloji intörn eğitim programından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak gereklidir.
Bilgi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beceri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tutum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kardiyoloji hasta izlemindeki temel noktaları bilir.
Kardiyovasküler risk faktörlerini bilir.
Kardiyolojik görüntüleme yöntemleri hakkında yeterli bilgisi vardır.
Vizitlerde hastalarını sunar.
Acil kardiyak durumları fark edebilir.
Sık kullanılan ilaçların dozlarını bilir.
Epikriz yazmayı ve taburculuk önerilerinde bulunmayı bilir.
EKG çekmeyi bilir.
Venöz ve arteriyel kan örnekleri alabilir.
Kateter bakımı ve pansumanı yapabilir.
Arteriyel kılıf çekmeyi bilir.
Defibrilatör kullanmayı bilir.
Uygun seviyede kardiyak muayene yapabilir.
Uygun seviyede EKG okuyabilir.
Diyabetik hastaların kan şekeri takibini yapar ve tedavisini uygular.
Hasta ve yakınlarının psikolojisini bilir ve doğru iletişim kurar.
Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
Hasta dosyalarını formatına uygun bir şekilde hazırlar.
Görevlerinin bilincindedir ve amaçlarını bilir.
İzlediği hastalarla ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
Yaptığı işlemleri ve tedavileri kanıta dayalı olarak yapar.
Kardiyoloji AD akademik ders programına, düzenlenen seminerlere ve literatür toplantılarına düzenli olarak katılır.
Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
İnsan, hasta ve doktor haklarını bilir ve bu konularda daima duyarlı davranır.
Bölüm personeliyle uyum içinde çalışır.
İntörn Dr:
İmza:
Kardiyoloji intörn eğitim programı rotasyonundan;
Toplam Puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Başasistan :
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
: [ ]
: [ ]
:
:
Onay
Kardiyoloji AD Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 315
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI İNTÖRN KARNESİ
İntörn Dr Adı-Soyadı :
No
:
Sorumlu Öğretim üyesi:
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD intörn doktor eğitim programı kapsamında bölümümüzde staja başlayan bir int örn doktorun dört
haftalık eğitim programı sonrası kazanması gereken asgari bilgi, beceri ve tutumlar aşağıda sıralanmıştır. Bil gi, tutum ve beceri bölümlerinde yer alan her
bir madde 5 puan değerindedir. Nöroloji AD intörn doktor stajından başarılı olmak için en az 60 puan almak gereklidir.
Bilgi:
1-Nörolojik yakınmalarla gelen bir hastada tanı ve tetkikleri belirleyecek detaylı anamnez alabilir.
2-Nörolojik muayene yapabilir.
3-Başarılı hasta izlemi yapar.
4-Hastaya istenebilecek tetkikleri bilir takip eder, sonuçları ile ayırıcı tanı yapabilir
5-Vizit sırasında hasta sunar.
6-Acil nörolojik hastalıklar ve bu hastalıklara yaklaşımı bilir.
7-EEG isteme endikasyonlarını ve basit yorumunu bilir.
8-Sık kullanılan ilaçlar ve dozlarını bilir.
9-Epikriz yazma ve reçete yazmayı bilir.
10-Hasta ve yakınlarına hastalık ve taburculuk sonrası yapılması gereken unsurları açıklamayı bilir.
Beceri.
1-Venöz ve arteriyel kan alır
2-EKG çekebilir
3-Damar yolu açabilir.
4-Postural drenaj yapabilir
5-Başarılı resusitasyon yapabilir.
Tutum:
1-Özürlülüğü fazla ve çoğunlukla kronik bir hastalığı olan hastaya yaklaşımı bilir.
2-Hasta ve yakınlarının psikolojilerini anlayabilir ve sağlıklı iletişim kurabilir.
3-Deontolojiyi bilir ve uygular.
4-Kendisine sunulan teorik bilgileri sorgulamayı ve gerekirse araştırmayı bilir.
5-Kendini bilimsel olarak geliştirmeyi bilir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 316
Uygulama
Hasta DosyaNo
Ad-Soyad
Onaylayan öğretim üyesi,
imza
Yatan hasta hazırlama (en az 5
hastada anamnez, muayene,
tetkik isteme, yorumlama,
izlem ve dosya progresi)
Arteriyel ve venöz kan alma
(en az 10)
EKG çekme
(en az 5)
Damar yolu açma
(en az 4)
Lomber ponksiyon izleme (en
az 1)
EEG çekimi izleme
(en az 5)
Postural drenaj yapma
(en az 5)
Resusitasyon izleme
(en az 2)
Kan gazı alma ve yorumlama
(en az 2)
Makale sunma (en az 1)
Epikriz yazma
(en az 5)
Reçete taslağı hazırlama
(en az 5)
Yukarıda belirtilen işlemler 4 haftalık Nöroloji AD intern doktor stajı süresinde yapılmıştır.
İntörn Dr:
İmza:
Toplam puan
Başarılı
Başarısız
Tarih
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
Onay
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Puan
2014–2015 Eğitim Rehberi 317
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI İNTERN KARNESİ
İntörn Dr Adı, Soyadı:
No
:
Sorumlu Başasistan:
Sorumlu Öğretim Üyesi:
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İntörn eğitim programı çerçevesinde bir öğrencinin 4 haftalık rotasyonu sonrası ulaşması beklenen bilgi, beceri ve tutumlar
aşağıda sıralanmıştır. Bilgi bölümünde her bir madde 3 puan, tutum bölümündeki her bir madde 2 puan ve beceri bölümündeki her bir madde 5 puan
değerindedir. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İntörn eğitim programından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak gerekmektedir.
BİLGİ
1. Depresyon tanısı ve tedavisi konusunda bilgi sahibidir.
2. Konversiyon bozukluğu tanısı ve tedavisini bilir.
3. Psikotrop ilaçlar hakkında bilgi sahibidir.
4. Akut psikotik ajitasyon durumunda ne yapılması gerektiğini bilir.
5. Panik atağı ve akut anksiyete tedavisi hakkında bilgi sahibidir.
6. EKT hakkında bilgi sahibidir.
7.Adli psikiyatrik durumlar hakkında bilgi sahibidir.
8. Psikolojik testler hakkında bilgi sahibidir.
9. Psikoterapiler hakkında bilgi sahibidir.
BECERİ
1. En az bir hastanın psikiyatrik ilk görüşme ve muayenesine katılmıştır.
2. Serviste yatan hastalardaki acil psikiyatrik durumlara (ajitasyon, anksiyete, panik atağı vb) müdahale pratiğine katılmıştır.
3. Nöbetlerinde acil psikiyatrik uygulamalara katılmıştır.
4. En az beş psikotrop ilaç reçetesi yazmıştır.
5. En az bir depresyon hastasının tanı ve tedavisini olgu üzerinden değerlendirmiştir.
6. En az bir konversiyon bozukluğu tanısı ve tedavisini olgu üzerinden değerlendirmiştir.
7. Staj boyunca yatan hasta takipleri yapmıştır.
8. Staj boyunca yapılan olgu sunumlarına eksiksiz katılmıştır.
9. Staj boyunca nöbetlerine tam katılmış ve aktif şekilde çalışmıştır.
10. Poliklinikte çalışmış ve hasta muayene ve tedavi süreçlerine katılmıştır.
11. Konsültan hekimle en az iki konsültasyona katılmıştır.
TUTUM
1. Yatan hastaların ve ailelerinin psikolojisini bilir ve onlarla doğru iletişim kurar.
2. Deontolojiyi bilir ve tıp etiğine uygun davranır.
3. Psikiyatrik hasta dosyası formatına uygun bir şekilde düzenli dosya tutar.
4. Kendisinden yapılması istenenlerin nedenini sorgular.
5. İzlediği hastalarla ilgili teorik bilgi okur ve tartışır.
6. Seminer programlarına düzenli olarak katılır.
7. İnsan hakları, hasta ve hekim haklarını bilir ve bu konularda duyarlıdır.
8. Bilgilendirilmiş onam formu almayı bilir.
9. Psikiyatri stajını kendi ruhsal özellikleri (iletişim becerileri, öfke kontrolü, stresle baş etme tarzı, tekrarlayan adaptif ve maladaptif davranışları)
hakkında farkındalık kazanarak bitirmiştir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 318
Uygulama
Yatan hastanın ilk muayenesine katılma (en az
bir)
Yatan hasta acil müdahaleye katılma
(en az beş)
Hastanın Adı Soyadı
Öğretim üyesi ve Başasistan onayı ve tarih
Acilde müdahaleye katılma
(en az beş)
Depresyon olgusunu değerlendirme (en az bir)
Konversiyon olgusunu değerlendirme (en az
bir)
Yatan hasta takibi (en az bir)
Poliklinikte muayeneye katılma
(en az beş)
Psikotrop ilaç yazma
(en az beş)
Psikiyatri konsültasyonuna katılma (en az bir)
Olgu sunumlarına katılım
Yukarıdaki işlemler 4 haftalık intern eğitim programı rotasyonu süresinde tarafımdan yapılmıştır/uygulanmıştır.
İntörn Dr:
İmza:
Toplam puan
Başarılı
Başarısı
Tarih
Sorumlu Başasistan
Sorumlu Öğretim Üyesi
:
:[ ]
:[ ]
:
:
:
Onay
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
2014–2015 Eğitim Rehberi 319
1 Temmuz 2012 PAZAR
Resmî Gazete Sayı : 28340
YÖNETMELİK
Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim ile
sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin kabul ve kaydına,
eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirmelerine, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılma
işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43
üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa kredi transfer sistemi
(ECTSEuropean Credit Transfer System)’ni,
b) Başkoordinatör: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının planlanmasından,
yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekanlıkça görevlendirilen öğretim
üyesini,
ç) Dekan: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Ders Kurulu: I, II ve III. dönemlerin her birinde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı
derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,
e) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,
f) Dönem Koordinatörü: Fakültenin her bir dönemde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve
koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,
g) Entegre Sistem: Dönem I, II ve III'de farklı derslerin benzer konularının bir arada işlendiği eğitim-öğretim
modelini,
ğ) Fakülte: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) İntörn doktorluk dönemi: Tıp doktorluğu programının altıncı dönemini,
i) İntörn Doktorluk Stajı: VI. Dönemde Tıp Fakültesinin farklı anabilim dallarında yürütülen uygulamalı eğitimi,
j) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi eğitim-öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini, planlanmasını ve
koordinasyonunu sağlayan kurulu,
k) Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu: Mezuniyet öncesi mesleki beceri eğitim programlarını düzenleyen
kurulu,
l) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk
Dili ve yabancı dil derslerini,
m) Öğrenci: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,
n) Ölçme Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu: Mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp
eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerini düzenleyen kurulu,
o) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu: PDÖ konusunda Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarını
düzenleyen kurulu,
ö) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
p) Seçmeli Dersler: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında yer alan, öğrenciler
tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan dersleri,
r) Seçmeli Stajlar: IV. ve V. dönemde öğrencilerin Dekanlık tarafından belirlenen anabilim dalları arasından
seçerek aldığı stajları,
s) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
2014–2015 Eğitim Rehberi 320
ş) Staj: Dönem IV, V'te klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan
eğitimöğretimi,
t) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
u) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını,
ü) Yaz Stajı: Dönem III'ten dönem IV’e geçerken öğrencilerin birinci veya ikinci basamak tedavi kurumlarında
yapmak zorunda oldukları 15 günlük stajı,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Şartları, Kayıt Yenileme, Kayıt Silme, Yatay Geçişler ve Danışmanlık
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için;
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavla Fakülteye yerleştirilmiş olmak,
b) Yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilmiş olmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilmesine karar verilen yabancı uyruklu öğrenci olmak,
ç) Önceden Fakülte öğrencisi iken kaydı silindikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine göre Fakültede eğitimine
yeniden devam etmesine karar verilmiş olmak şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekir.
Fakülteye kayıt
MADDE 6 – (1) Kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen günlerde bizzat başvurularak yapılır. Ancak, mazeretini
belgelendirmek ve belgelerin geçerliliği Dekanlık tarafından kabul edilmek koşuluyla öğrencinin kanuni temsilcileri
tarafından da kayıt yaptırılabilir. Zamanında başvurmayan veya kayıt için gerekli belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt
hakkını kaybeder.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretiminin sürdürülmesi ve sınavlara
girebilmesi için her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında öğrenci bilgi formunu doldurması ve katkı payını yatırdığını
belgelemesi zorunludur.
(2) İntörn doktorluk dönemine geç başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında o dönemin katkı payı
belirlenmeden önce mezun olacak öğrenciler bir önceki yılın dönemlik katkı payı ücretinin yarısı kadar miktarı yatırmak
zorundadır.
(3) Eğitim-öğretim yılında birinci ve ikinci yarıyıl katkı payını ilan edilen sürede yatırmayan öğrenciye ek süre
tanınmaz. Yarıyıl katkı payını yatırmayan öğrenci ilgili dönemdeki ders, laboratuvar ve stajlara devam edemez ve sınavlara
giremez.
Kayıt silme
MADDE 8 – (1) Kaydını zamanında yenilemeyen ve harcını yatırmayan öğrenciler için 21/7/1997 tarihli ve 23056
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uygulanır.
Yatay geçişler
MADDE 9 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp
fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.
Ders uyum ve muafiyetleri
MADDE 10 – (1) Bir başka tıp fakültesinden yatay geçiş ile Fakülteye kabul edilen öğrencilerin mesleki dersleri,
öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda ilgili kurulların görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulunda
karara bağlanır. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, daha önce öğrenim gördüğü tıp
fakültesinde geçen süre ile birlikte değerlendirilir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 321
(2) Daha önce tıp fakültesinde öğrenim görmüş ve ÖSYM tarafından Fakülteye yerleştirilmiş öğrenciler okumuş ve
başarmış oldukları mesleki derslerden, ders içeriklerinin uygunluğu ve eşdeğerliliği konusunda Koordinatörler Kurulunun
görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.
(3) Yükseköğrenim kurumlarında önceden eğitim görerek tıp dışı zorunlu dersleri almış ve başarmış öğrenciler, bu
derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılır.
(4) Öğrenciler ders uyum ve muafiyeti isteklerini, Fakülteye kayıt tarihinden itibaren on beş gün içerisinde
Dekanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Danışman öğretim üyesi
MADDE 11 – (1) Öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda
rehberlik yapmak üzere her öğrenci için ilgili Dönem koordinatörlüğünün önerisi ve Koordinatörler kurulunun onayı ile bir
öğretim üyesi dekan tarafından danışman olarak görevlendirilir.
(2) Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Fakülte ve
Üniversite imkânları hakkında öğrencinin bilgi edinmesini sağlar, başarı durumunu izleyerek başarısızlık hâlinde,
nedenlerini ortadan kaldırmak için yol gösterir. Gerekli hâllerde, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti alması için
öğrenciyi yönlendirir.
(3) Danışmanın altı ay veya daha uzun süreli olarak danışmanlık hizmeti sunamayacağı durumlarda Dönem
koordinatörlüğünün önerisi ve Koordinatörler kurulunun onayı ile yeni bir öğretim üyesi Danışman olarak belirlenir ve
Dekan tarafından görevlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemlerinin Düzenlenmesi
Öğrenim dili
MADDE 12 – (1) Fakültede öğrenim dili Türkçedir.
Eğitim-öğretime başlama tarihi
MADDE 13 – (1) Fakültede akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenerek Senatonun onayına sunulur. Bir
akademik eğitim-öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az 32 haftayı kapsar. Yılsonu ve bütünleme sınavları bu
sürenin dışındadır. Her dönem Güz ve Bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Birinci yarıyılın (Güz dönemi) bitiminde en
az iki haftalık bir ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan Dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Zorunlu durumların ortaya
çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında
değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az yedi gün
önceden ilgililere duyurulur.
Eğitim-öğretim süresi ve şekli
MADDE 14 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı yıldır.
(2) Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi birbirini izleyen üç devreden oluşur.
a) Temel Tıp Bilimleri devresi: I ve II. Dönemleri kapsar.
b) Klinik Bilimleri devresi: III. IV ve V. Dönemleri kapsar.
c) İntörn doktorluk devresi: VI. Dönemi kapsar.
(3) Fakültede Dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uygulanır. Tıp Doktorluğu
düzeyinde akademik eğitimin her bir döneminin başarılmış olması bir sonraki döneme başlamanın ön şartıdır. Bu nedenle
ön koşullu olmadığı saptanan ortak ve zorunlu dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları
başarılmadan bir üst döneme geçilemez.
(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve seçmeli dersler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği
ilkeler çerçevesinde yürütülür. Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili dersleri birinci
dönemde, Tıbbi İngilizce dersi ikinci dönemde ve zorunlu olarak uygulanır. Öğrencilerin anılan derslerden üçüncü dönem
sonuna kadar başarılı olmaları gerekir. Aksi hâlde dördüncü döneme kayıt yaptıramazlar.
(5) Bu programın yanı sıra, öğrencilerin mesleki uygulamalar için temel olan klinik beceriler, iletişim becerileri,
etik, araştırma ve benzeri eğitimler ile öğrencileri klinik öğretime hazırlayan Mesleki Beceri Eğitimi (MBE) uygulanır.
(6) Ayrıca, Öğrencilerin belirli bir ders kurulu içerisinde bir konunun çok disiplinli yaklaşımla (algoritma)
düzenlendiği, probleme dayalı öğrenim (PDÖ) yöntemlerinin kullanıldığı uygulama dilimleri de uygulanır.
(7) Öğrencilerin eğitim-öğretim programını tamamlama süresinin değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
hükümlerine göre yapılır.
2014–2015 Eğitim Rehberi 322
Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programları Dekanlıkça görevlendirilen kurul ve komisyonlar tarafından
hazırlanır. Gerektiğinde yeni kurul ve komisyonlar da oluşturulabilir. İlgili kurul ve komisyonların yapısı, görevleri ve işleyiş
esasları Fakülte Kurulu ve Senatonun onayıyla belirlenir.
a) Koordinatörler Kurulu; her eğitim öğretim yılında Dekanlık ve Fakülte Kurulu tarafından alınan kararlar
doğrultusunda eğitim-öğretimin planlanması, koordinasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesi görevlerini yapar.
Uygulamalarla ilgili yeni kararlar alır ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.
b) Ölçme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp
eğitimi programlarının ölçme ve değerlendirmelerine danışmanlık verir, ölçme ve değerlendirme konusunda eğitim ve
araştırma yapar, Tıp Fakültesi öğretim üyelerine eğitim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenler.
c) Mesleki Beceri Eğitim (MBE) Komisyonu: beceri eğitimi için gerekli malzemelerin etkin ve uygun kullanımını
sağlar; yeni malzeme alımı için ihtiyaçları belirler ve Başkoordinatöre bildirir. Akademik dönem sonunda, yapılan
faaliyetleri ve sonuçlarını, belirlenen sorunları, önerileriyle birlikte Koordinatörler Kuruluna sunar.
ç) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Komisyonu; mezuniyet öncesi tıp eğitimi amaç ve hedefleri kapsamında PDÖ
modüllerinin içeriğini belirler ve programı oluşturur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler, Sınav ve Değerlendirme Esasları, Puan, Derece, Not ve Katsayılar
Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Teorik, seçmeli ve uygulamalı derslerle stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı dersler; staj,
laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamaları kapsar. Stajlar; teorik dersler
ve klinik uygulamalar olarak ayrı ayrı değerlendirilir.
b) I, II ve III. Dönemlerde bir ders veya ders kurulundaki teorik derslerin %20’sinden, stajlardaki teorik derslerin
%10’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurulu ve dönem sonu final sınavına alınmaz
ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.
c) I, II ve III. Dönem için her dersin uygulamalı çalışmalarında devamsızlık mazeretsiz olarak %20’yi geçmediği
zaman öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına girebilir.
ç) Stajlardaki klinik uygulamalarda mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20'yi
aşanlar ile devamsızlık süresi %20'nin altında olsa bile mesai saatleri dışında telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak
staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
d) I, II ve III. dönem PDÖ oturumlarının % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci PDÖ
değerlendirme sınavına giremez.
e) I, II ve III. dönemlerde mazereti nedeniyle bir ders kurulundaki teorik derslerin %50’sinden fazlasına devam
etmeyen öğrenciler, geçerli mazeretleri olsa dahi o ders kurulu sınavına ve o ders kurulundan mazeret sınavına giremez.
Mazeretler
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir;
a) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık mazeretini Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden,
tatil dönemi gibi bunun mümkün olmadığı durumlarda herhangi bir yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile
belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme
konmaz. Sağlık mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara
giremez.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre hekimlik mesleğini icra edemeyecek düzeyde engelli olduğu belirlenen
öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en geç üç iş günü içerisinde
yazılı olarak Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.
ç) Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretini takdire bağlı olarak kabul veya reddedebilir.
d) Yukarıda belirtilen devam, izin ve mazeret ile ilgili kurallar, anabilim dalı ve bilim dalı dersleri, ders kurulları,
zorunlu stajlar, intörn doktorluk, PDÖ, MBE uygulamaları ve tüm sınıflar için geçerlidir.
Akademik izinler ve kayıt dondurma
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere akademik izin verilebilir:
a) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı
burs, staj ve araştırma gibi olanakların doğması hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile toplam iki döneme kadar izin verilebilir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 323
Öğrencilerin bu izinden yararlanabilmesi için; dönem başında, Dekanlığa bir dilekçe ve gerekçelerine ilişkin belgelerle
başvurmaları zorunludur.
b) Millî Takım spor karşılaşmalarında, Millî Takımlarda ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite
takımlarında yer alan öğrencilere Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrenciler bu süreler için mazeretli izinli sayılır. O
dönemde giremedikleri ders veya derslerden mazeret sınavına alınırlar. IV, V ve VI. Dönem öğrencileri devam etmediği
süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı
tekrarlar.
c) Askerlik görevini yapanların askerlik süresinin bitimine kadar kayıt dondurmasına izin verilir.
Sınav ve değerlendirme esasları, puan, derece, not ve katsayılar
MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.
Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşağıdaki gibidir:
a) Sınav notları:
Puanlar Dereceler Notlar Katsayı
95-100 Pekiyi AA 4,00
85-94 İyi-Pekiyi BA 3,50
75-84 İyi BB 3,00
65-74 Orta-İyi CB 2,50
60-64 Orta CC 2,00
0-59 Başarısız F 0,00
Geçer G (Zorunlu ve Tıp dışı dersler için)
b) Geçmez notlar şunlardır:
1) F1: Mazeretsiz, devamsız. Dönem Sonu Sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı
nottur. I, II ve III. Dönemlerde F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır ve IV, V ve VI. Dönemlerde stajı tekrar eder.
2) F2: Devamlı. Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmemiş öğrencinin aldığı nottur (Puan=0). I, II ve III.
Dönemlerde Dönem Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavlarına girme hakkı vardır, IV. ve V. Dönemlerde stajı tekrar etmeden
Bütünleme Sınavına girebilir.
3) F3: Sınav değerlendirme sonucu başarısız (0-59 arası) olan öğrenciye verilen nottur.
4) F4: Mazeretli, devamsız. I, II ve III. Dönemlerde bir ders kurulunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir
mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, ders kurulu veya dönem sonunda, o ders kurulundan
mazeret sınavına alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönemlere İlişkin Esaslar
I, II ve III. dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Ders Kurulu: I. II. ve III. dönemlerde okutulan dersler ders kurulları şeklinde verilir. Dönem koordinatörü ve
yardımcıları programların hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve
itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.
b) Ders Kurulu Sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınava ders kurulu sınavı denir. Ders kurulu sınavında
alınan nota ders kurulu notu denir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sırasında o Ders Kurulu’nda dersi olan
tüm anabilim dalları, Dönem Koordinatörünün düzenlemesi içinde görev almak üzere istenen sayıda öğretim elemanı
görevlendirir. Sınav sonuçları, en geç 10 gün içinde ilan edilir.
c) Dönem Sonu Sınavı: Her dönemin sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün sonra olmak
üzere Fakülte Kurulunun tespit edeceği tarihlerde, o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınava Dönem sonu sınavı
denir. Bu sınav birden fazla oturumda yapılabilir. Oturumlar arasında en fazla bir hafta ara bulunur. Bu sınavlar, yazılı
ve/veya sözlü şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır.
ç) Dönem Sonu Bütünleme Sınavı: Dönem sonu sınavının bitiminden en erken onbeş, en geç otuz gün sonra
yapılan sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına Dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı
hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.
d) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul
edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı, her dönemde
sadece bir ders kurulu için, Fakülte Kurulunca saptanan ve akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Dönem sonu ve
bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
e) Ders Kurulları Sınav Notlarının Hesaplanması: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, öğrenci başına
düŞEN teorik ve pratik derslerin toplam süresi olan ders yükleri oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda
her dersin kendi barajı vardır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu sınavında kurulu oluşturan derslerin bir veya
2014–2015 Eğitim Rehberi 324
birkaçından %50’nin altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı
sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir.
f) Ders Kurulları Ortalama Notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu
sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.
g) Dönem Sonu ve Bütünleme Sınav Notu hesaplanması: Anabilim Dalları bir dönemde kendilerine düŞEN ders
ağırlığı oranında dönem sonu ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı
notu belirlenirken baraj uygulanmaz. Bütünleme sınav sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kesinleşir.
ğ) Dönem Sonu Başarı Notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu sınavında alınan notun
%40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında
dönem sonu sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa
geçebilmesi için, dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması
gerekir. Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 50
almak koşulu ile Ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan Dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonu sınavına
girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul
edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek istemeyenler, sınavdan en az onbeş gün önce yazılı dilekçe ile
başvururlar.
h) Öğrenciler Dönem I, II ve III ders kurulları, final ve bütünleme sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar
ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde yazılı olarak dönem koordinatörlüğüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü,
Koordinatör Yardımcısı ve ilgili anabilim dalı başkanının oluşturduğu bir Kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu
bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan
edilir.
ı) Dönem Tekrarı: Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenci dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde
o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalama notu dikkate alınmaz.
IV. ve V. dönemlere ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) IV. ve V. dönemde; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde
kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak
uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerilerini yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi
uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen
teorik oturum ve uygulamaların yürütüldüğü staj programları yer alır. Dönemlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) StajUygulama yapılacak klinikler ve staj süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim yılı başında ilan
edilir. Dönem IV ve V staj programları iki yarıyıl üzerinden tamamlanır.
b) Her staj, hem yazılı hem sözlü olan teorik ve pratik sınavla değerlendirilir.
c) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu
çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj
karnesi, başarı notuna 100 puan üzerinden en az 10 en fazla 30 puan olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde
zorunlu işlemleri tamamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar.
ç) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımladığı yöntemlerden birisi
kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Yazılı ve sözlü sınavın başarı notuna etkisi, staj
başlangıcında anabilim/bilim dallarınca belirlenir. Sözlü sınav en az iki öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilir.
d) Staj bütünleme sınavları: Dönem V öğrencileri için Haziran ayı, dönem IV öğrencileri için stajların
tamamlanmasından en az onbeş gün sonra bütünleme sınavları açılır.
e) Öğrencinin staj tekrarı yapacağı anabilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı aştığı durumlarda, ilgili
anabilim dalı ve dönem koordinatörlüğünün onayıyla, diğer staj uygulama dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci,
gruplardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava girebilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam
ederler. Bütünleme sınav sonu notunun hesaplanmasında; staj sınav notunun %40’ı, bütünleme sınav notunun %60’ı
değerlendirmeye alınır, toplamda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.
f) Öğrenciler staj sınavı sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 gün içinde yazılı
olarak dönem koordinatörlüğüne yaparlar. İtirazlar dönem koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı ve ilgili Anabilim dalı
başkanının oluşturduğu bir Kurul tarafından incelenir. Değerlendirme sonucu bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not
değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem koordinatörü tarafından ilan edilir.
g) Staj geçme notu: Başarı notu 60 puan ve üzeridir.
ğ) Dönem notu: Dönem IV ve V'de staj geçme notlarının ortalamasıdır.
VI. döneme ilişkin esaslar (intörn doktorluk)
MADDE 22 – (1) Tıp fakültesi eğitiminin ilk beş sınıfının bütün derslerini başarı ile geçmiş ve hekimlik pratiğine
hazırlanmak üzere, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş tıp fakültesi öğrencisi intörn doktor olarak adlandırılır. İntörn
2014–2015 Eğitim Rehberi 325
doktorluk dönemi, öğrencilik ile tıp doktorluğu arasındaki geçiş dönemi olup tıbbi bilgi ve beceriler, iletişim becerileri ve
mesleksel değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisinin geliştirildiği bir süreçtir. İntörn doktorluk
dönemi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) İntörn doktorluk dönemi, aralıksız 12 ayı kapsayan bir dönemdir, Koordinatörler Kurulu önerisi ve Fakülte
Kurulu kararı ile belirlenen intörnlük stajı dilimlerine ayrılarak yapılır.
b) Her intörn doktora, intörlük stajı yapılan her Anabilim Dalının intörn doktorluk eğitimi için belirlediği hedefler
doğrultusunda hazırladığı ve Koordinatörler Kurulunca onaylanmış intörnlük stajlarında kazanılması beklenen bilgi, beceri,
tutum ve davranışları içeren intörn karneleri verilir.
c) İntörn doktor her türlü sağlık hizmetleri, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans,
seminer ve benzeri tüm klinik faaliyetlere katılmak ve denetim altında kalmak kaydı ile bu faaliyetlerden intörn karnesinde
tanımlanmış olanları bizzat yapmak zorundadır.
ç) İntörn doktor, öğretim üyelerinin gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere; öğretim üyeleri, klinik asistanları,
hemşire ve personel ile bir ekip çalışması içinde klinik/poliklinik uygulamalarına sadece öğretim üyelerinin direktifleri
doğrultusunda katılır.
d) İntörnlük stajlarında eğitimin verilme şekli, intörn doktorların görev, yetki ve sorumlulukları hazırlanan bir
yönerge ile belirlenir.
e) İntörn doktorluk döneminde öğrencilerin başarısı intörn karneleri dikkate alınarak 100 tam not üzerinden
değerlendirilir. Başarı notu 60 ve üzeridir. Bu not mezuniyet derecesinin değerlendirilmesine katılır. İntörn doktorluk
kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.
Dönem VI da dönem notu, staj sonu veya staj tekrarı sonunda alınan geçer notların ortalamasıdır.
f) İntörn doktorlar her intörnlük stajındaki süreleri eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. İntörn doktorlar,
mazeretsiz staja devamsızlık yapamazlar. Sağlık veya geçerli bir mazerete bağlı devamsızlık tüm staj süresinin %10’undan
fazla olamaz. Devamsızlığın %10’dan fazla olması durumunda intörn doktor o stajdan başarısız sayılır ve stajını tekrarlar.
g) Başarısızlık veya devamsızlık sonucu intörnlük stajı tekrarı, intörn doktorluk dönemi tamamlandıktan sonra
yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişim programları
MADDE 23 – (1) Farabi, Erasmus ve benzeri yurt içi ve yurt dışı isteğe bağlı, geçici öğrenci değişimleri
Yükseköğretim Kurulunun ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde, ilgili program koordinatörünün önerisi ve
Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
Mezuniyet derecesi
MADDE 24 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri ağırlıklı not ortalaması alınarak hesaplanır.
Mezunların başarı sıralamasını belirlemede; yıl kaybı olmayan, meslek derslerinden bütünlemeye kalmadan doğrudan
sınıfı geçen öğrenciler esas alınır. Ortak zorunlu dersler başarı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Mezuniyet belgesi
MADDE 25 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere, diploma hazırlanıp
ilgili mevzuat hükümlerine göre tasdik edilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.
Diplomalar
MADDE 26 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre genel ağırlıklı not ortalamasının en az 60 puan olması şartı aranır. Mezuniyet hakkı
kazanan öğrencilere aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri önlisans kademesi olan I. ve II. dönemi başarı ile
tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve ayrılmaya karar verdikleri takdirde Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması
verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları
diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.
b) Klinik Bilimleri Lisans Diploması: Tıp Fakültesinin I, II, III ve IV. dönemlerini başarıyla tamamlayanlara Tıp
Alanında Lisans Diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar
herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek
zorundadırlar. Aksi halde kayıtları yapılmaz.
c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayan
öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.
2014–2015 Eğitim Rehberi 326
Sınav günleri ve şekli
MADDE 27 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri mücbir haller dışında ilan edildikten sonra değiştirilmez.
b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınavın teorik veya pratik kısımlarından
herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci F2 notu alır.
c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır, ayrıca
hakkında Dekanlık tarafından disiplin işlemi yapılır.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 28 – (1) Öğrencinin genel görünüşü ilgili mevzuat hükümlerine ve Tıp Fakültesi ile hekimlik mesleğinin
özel şartlarına uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında 13/1/1985 tarihli ve
18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Onur ve yüksek onur öğrenciliği
MADDE 29 – (1) Dönem ortalama notu 95-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olma koşulu ile dönem
sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlükçe Yüksek Onur Öğrencisi, Dönem ortalama notu 90-94 arasında olan öğrenciler ise
Dönem Onur Öğrencisi olarak ilan edilirler. Yatay geçiş ile gelen öğrenciler, disiplin cezası almamaları ve yukarıdaki not
ortalamalarını sağlamaları şartıyla dönem onur veya dönem yüksek onur öğrencisi olabilirler. Bu öğrencilerin listesi, ilgili
eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından
kendilerine verilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 30 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü
olarak yapılmak veya ilgili fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu Öğrenci İşleri ilgili
birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim
kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Cumhuriyet
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 24/7/2007 tarihli ve 26592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
2014–2015 Eğitim Rehberi 327
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
33
File Size
9 156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content