close

Вход

Log in using OpenID

2013 Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GENEL MÜDÜRLÜK
Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 34398 Maslak – Sarıyer / İstanbul
Tel :(0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68
Web: www.groupama.com.tr
E-mail: [email protected]
Çağrı Merkezi: 0850 250 50 50
MERKEZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat: 7 34398
MASLAK – SARIYER / İSTANBUL
Tel : (0212) 367 67 67 Faks: (0212) 367 68 68
BAKIRKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:12 B2 blok Kat: 6 No: 233
34191 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: (0212) 503 26 30 Faks: (0212) 503 39 32
KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Vera Plaza 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi Yamaç Sok. No:3 Kat:5 Daire:6
Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 385 95 55 Faks: (0216) 385 38 35
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Şehit Adem Yavuz Sok. No:12 06440 Kızılay / ANKARA
Tel: (0312) 410 49 00(Pbx)
Faks: (0312) 425 52 24
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:99 Mahmut Rıza İş Merkezi Kat :5 Daire :9
Konak / İZMİR
Tel: (0232) 498 21 00 Faks: (0232) 489 14 63
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurtuluş Mah. 64019 Sok. 42 Firdevs Hanım Apt. No:42 01120 Seyhan / ADANA
Tel: (0322) 455 27 00 /458 11 29
Faks: (0322) 454 36 63
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Konak Mahallesi Kudret Sok. No:12 Elit Park Ofis 13-14
Nilüfer / BURSA
Tel: (0224) 270 18 00 Faks: (0224) 270 83 83
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yeşilbahçe Mahallesi 1471 Sokak Giritli Ali Bey Evleri 3/B Blok No: 1 -2
Muratpaşa / ANTALYA
Tel: (0242) 310 43 43 Faks: (0242) 310 43 33
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulvarı No:191:B TRABZON
Tel: (0462) 326 82 61 Faks: (0462) 326 82 65
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet İşhanı No:1 Kat:1 55030 SAMSUN
Tel: (0362) 435 10 05 Faks: (0362) 435 10 06
K.K.T.C. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Şehit Tuncer Hasan Sok. No:21 Kumsal Lefkoşe/ KIBRIS
Tel: (0392) 228 02 08/09
Faks: (0392) 228 61 60
1
İÇİNDEKİLER
2013 Yılı Hakkında Değerlendirmeler ve Beklentiler
Faaliyet Raporu’nun Yönetmelik Çerçevesinde
Hazırlandığına İlişkin Beyan
3
5
SUNUŞ BÖLÜMÜ
01.01.2013 – 31.12.2013 Dönemi Özet Finansal Faaliyet Sonuçları
Tarihsel Gelişim ve 2013 Yılında Gerçekleştirilen
Anasözleşme Değişiklikleri
Ortaklık Yapısı
Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Sektördeki Konumumuz
Hizmet ve Faaliyetlerimize İlişkin Ar-Ge Uygulamaları
8
9
10
11
15
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Yönetim ve
İç Denetim Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu Toplantıları
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Şirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ve İşlemler
Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu
18
19
20
21
23
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri
İç Denetim Faaliyetleri
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
Risk Yönetimi Politikaları
Son 5 Yıla İlişkin Özet Finansal Bilgiler
25
25
27
29
33
EKLER (Konsolide Olmayan Bölümler):
EK. 1
EK. 2
EK. 3
EK. 4
Yönetim Kurulu Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Beyan Yazısı
Finansal Tablolar ve Dipnotlar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (EK BÖLÜM: KONSOLİDASYON)
2
36
58
61
63
66
GROUPAMA SİGORTA 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER
2013 yılı dünya ekonomisinde ılımlı bir toparlanmaya sahne oldu. Ancak küresel
büyüme ise yavaş seyretti ve riskler de var olmaya devam etti. Finansal piyasalarda,
kısmen ABD'deki parasal genişlemenin azaltılması tartışmalarıyla tetiklenen çalkantı,
özellikle büyük cari açığa sahip bazı yükselen ekonomilerin karşı karşıya kaldıkları
zorlukları belirgin hale getirdi.
Bu saptamaları daha açmak gerekirse; 2013 yılında Euro bölgesi genelde artık
resesyon içinde bulunmazken, Kuzey Amerika, Japonya ve İngiltere'de ekonomik
etkinlik cesaret verici oranlarda genişlemeye devam etti. Bununla birlikte birçok büyük
yükselen ekonomide büyüme yavaşladı. Çin'de büyüme ani düşüşü atlamış görünse
de, kısmen ABD'deki parasal genişlemenin giderek azalması tartışmalarından
tetiklenen finansal piyasa çalkantısı, diğer bazı yükselen ekonomilerin karşı karşıya
kaldıkları zorlukları vurguluyor.
Ekonomilerde büyüme ivmesindeki iyileşme memnuniyet verici olsa da sürdürülebilir
bir toparlanma henüz oturmadı ve önemli riskler devam ediyor. Bu arada hem
gelişmiş, hem yükselen ekonomiler daha yavaş bir büyüme eğiliminin oluşturduğu
zorlukla karşı karşıya. O nedenle büyümeyi destekleyecek, küresel ekonomiyi yeniden
dengeleyecek ve istihdama yönelik yapısal ayak bağlarını azaltacak reformlar hayati
olmaya devam ediyor.
Dünya ekonomisi bütün bu zorlu şartlarla varlığını devam ettirirken, Türkiye’de
sigortacılık sektörü kaydedeğer bir büyüme ivmesi kazandı.
2013 yılında sigorta sektörü prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında
artarak, 24 milyar 229 milyon lira olarak gerçekleşti ve sektör reel olarak yaklaşık yüzde
14 oranında büyüdü, prim barajları aşıldı.
Üretimin 20 milyar 834 milyon liralık bölümü elementer branşlardan, 3 milyar 395 milyar
liralık bölümü de hayat sigortalarından elde edildi. Hayat dışında yıllık büyüme oranı
yüzde 21,7, hayat sigortalarında ise yüzde 25,2 olarak gerçekleşti.
2013 yılı sonundaki yıllık enflasyon oranı dikkate alındığında (TÜFE: 7,40, ÜFE: 6,97)
sigorta sektörü reel olarak yüzde 13,79 oranında büyüdü.
2013 yılındaki bu büyümede lokomotif rolünü 5 milyar 382 milyon liralık üretim ve
yüzde 36,7’lik büyüme oranıyla kara araçları sorumluluk sigortaları (trafik) üstlendi. 5
milyar 25 milyon lira prim yazılan kaskoda büyüme oranı yüzde 10,8 olurken yangın ve
doğal afetlerde 25,6, kazada 32,8, hastalık-sağlıkta 10,5, nakliyatta 10, genel
zararlarda 25,5 ve genel sorumluluk branşında yüzde 20,9 oranında bir büyüme
yaşandı.
Türk sigorta pazarının büyük oyuncuları arasında yer alan Groupama Sigorta, 2013 yılı
sonu itibariyle elementer branşlarda 975.756.040 TL prim üretimi elde etmiştir.
Büyüme, trafik yüzde 14,5, DASK yüzde 37,1, Endüstriyel yüzde 35,3 ve Kasko
branşında yüzde 6,1 olarak gerçekleşmiştir.
3
Groupama halihazırda Türkiye’de elementer sigortalar alanında 2013 sonu itibariyle
yüzde 4,68 pazar payı ile 8. sırada yer almaktadır.
İşbirliği yaptığımız acenteler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve brokerlar bizim iş
ortaklarımızdır ve aramızda ciddi bir güven ilişkisi mevcuttur. Tarım Kredi Kooperatifleri
ve acente kanalı aracılığı ile en küçük yerleşim birimlerindeki üreticilere dahi
ulaşabilen bir sigorta şirketi olmamız sektörde fark yaratan en önemli özelliklerimiz
arasında yer alıyor. Türkiye’nin dağıtım kanalı açısından en büyük sigorta
şirketlerinden biri olarak dağıtım kanallarımızın genişletilmesi ve etkinliğinin artırılmasına
yönelik olarak 2013 yılında 295 yeni acente açılmış, faal acente sayısı yüzde 17 artışla
2.073’e çıkarılmış; 1682 Tarım Kredi Kooperatifi’ndeki satış faaliyetleri yüzde 37
oranında artırılmıştır.
Türkiye sigortacılık pazarında sahip olduğu yüksek büyüme potansiyeli ile
Groupama’nın faaliyet gösterdiği ülkeler içerisinde örnek ülke konumunda yer alıyor
ve stratejik bir önem teşkil ediyor. Hem büyümeyi hem de karlılığı sürdürülebilir hale
getirmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz, güvenilirliği koruyarak, Türkiye’de en
beğenilen ve tercih edilen şirketler arasında daima yer almak ve yenilikçi
yaklaşımımızla hizmet yelpazemizi genişleterek müşteri sayımızı artırmaktır.
Groupama Sigorta’nın en önemli özelliklerinden birisi de sahada aktif bir şirket
olmasıdır. 2014 yılında üst yönetim olarak bölgelerimizle birlikte satış kanallarımızla olan
yakın ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2014 yılı acentelerimizle beraber
büyüdüğümüz bir yıl olacak ve bu büyümeyi de acentelerimize satış desteği verecek
ekiplerimizle gerçekleştireceğiz. Satış kadrumuzun bir bölümünü direkt acentelerimize
destek için ayıracağız ve acente kaynaklı satışlara yönlendireceğiz. Bu sayede
acentelerimizin sınırlı olarak kullandığı bir kaynağı canlandıracağız.
Groupama olarak 2014 yılında karlılığı esas alacağız. Pazar ortalamasına uygun
büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Doğru riski seçip, doğru müşteri ve doğru
dağıtım kanalı ile çalışacağız. Tarifelerimizi ve fiyatlarımızı yeniden gözden geçirip
aynı zamanda hasar ve operasyon tarafında da daha verimli olabilmek için yoğun
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Groupama Sigorta, Groupama’nın uluslararası gücünün olumlu etkisi ve Türkiye’deki
deneyimiyle hızla ve karlı büyüyen bir sigorta şirketi olarak elementer sigortacılık
sektörünün en güçlü oyuncularından birisi olmaya devam edecektir.
Ramazan Ülger
Genel Müdür
4
FAALİYET RAPORU’NUN YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANDIĞINA
İLİŞKİN BEYAN
Groupama Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
2013 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak; 07.08.2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanan
Yıllık Faaliyet Raporumuzu görüş, değerlendirme ve onayınıza sunarız.
Saygılarımızla,
Dominique Jean Marie UZEL
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan ÜLGER
Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
David Jean Marie Robert LECOMTE
Genel Müdür Baş Yardımcısı
Nicolas, Maurice, Georges NAFTALSKI
Direktör (Bütçe, Raporlama, Finans, Genel Muhasebe ve Tahsilat)
Ahmet ENGİN
Grup Müdürü (Genel Muhasebe ve Tahsilat)
İbrahim Uğur Berber
Genel Muhasebe Müdürü
5
SUNUŞ BÖLÜMÜ
6
7
01.01.2013–31.12 .2013 DÖNEMİ ÖZET FİNANSAL FAALİYET SONUÇLARI
Şirketimiz 2013 yılını 38,7 Milyon TL net dönem karı ile tamamlamıştır. Özet bilgilerin
bulunduğu bir önceki yıl ile karşılaştırmalı tablo aşağıda yer almaktadır.
2013 YILI
Cari Varlıklar
Cari Olmayan Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özsermaye
Brüt Yazılan Primler
Teknik Bölüm Dengesi
Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri
Olağandışı Gelir ve Giderler
Dönem Zararı/Karı
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı
Dönem Net Zararı
8
2012 YILI
Değişim
(%)
1.069.368
388.969
909.629
29.336
519.373
793.210
496.660
719.895
39.230
530.746
34,8
-21,7
26,4
-25,2
-2,1
975.756
-1.132
118.943
-73.907
-5.214
38.690
0
38.690
826.803
-15.049
63.469
-62.580
-12.003
-26.163
0
-26.163
18,0
-92,5
87,4
18,1
-56,6
-247,9
0
-247,9
ŞİRKETİMİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANA SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİ
Başak Sigorta, T.C. Ziraat Bankası, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik, Et ve Balık Kurumu,
İstanbul Emniyet Sandığı, Kozabirlik, Marmarabirlik ve Union Société de
Réassurance tarafından 3 milyon TL sermaye ile 1959 yılında kurulmuştur.
Günümüzde 154.646.341,46 TL ödenmiş sermayesi ile sigortacılık faaliyetini başarıyla
sürdürmekte olan Başak Sigorta, kuruluş yılından beri kurumsal yapısıyla gelişmiş ve
sektörün en büyük firmalarından biri olmuştur.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.09.2004 tarih 2004/76 sayılı kararı ile T.C. Ziraat
Bankası Yönetim Kurulu’nun 07.12.2004 tarih 19/266 sayılı kararları doğrultusunda,
şirketimizin sermayesindeki T.C. Ziraat Bankası'na ait % 56,67 oranındaki hisseler,
30.12.2004 tarihinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devir ve
teslim edilmiştir.
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik
A.Ş.’deki hisselerinin birlikte blok olarak satış yöntemiyle yapılan özelleştirme ihalesi
sonucunda, iki şirket en yüksek teklifi veren Groupama International şirketine
02.02.2006 tarihinde 268 milyon ABD doları bedelle satılmış ve ÖYK'nın onayı sonrası
Başak Sigorta A.Ş.de bulunan %56,67 ve Başak Emeklilik A.Ş.de bulunan %41
oranındaki idare hisseleri 16.05.2006 tarihinde Groupama International şirketine
devredilmiştir.
TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından, 25 Aralık 2008 tarihli ve 55738 nolu
kararı ile onaylandığı ve bildirildiği üzere, Groupama International A.Ş.’nin Başak
Groupama Sigorta A.Ş. nezdinde sahibi bulunduğu %56,67 oranında hissesinin
tamamının Groupama International’ın devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile
devir suretiyle birleşmesi itibariyle Groupama S.A’ya devredilmiştir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün, 22.07.2009
tarih, 31164 sayılı kararı ile onaylanan Başak Groupama Sigorta A.Ş. ile Güven
Sigorta T.A.Ş. arasında devir suretiyle birleşme gerçekleşmiştir. Şirketimizin 15.09.2009
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Ana Sözleşmemizin 3.
Maddesi olan Şirket ticaret ünvanı Groupama Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiş, 7.
Maddesi olan Şirket Sermayesi de Güven Sigorta ile yapılan birleşme sonucu
134.146.341,46 TL olarak değiştirilmiş ve 30.09.2009 tarihinde Ticaret Sicile tescil
ettirilip, 06.10.2009 tarihli 7411 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Şirketin T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün öngörmüş olduğu
Gereken Özsermaye Tutarına ulaşılabilmesi için, 31.05.2010 tarihinde toplanan
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket sermayesinin mevcut 134.146.341,46 TL'den, nakden
20.500.000 (yirmi milyon beş yüz bin) TL artırılarak 154.646.341,46 TL'ye yükseltilmesine
ve bu çerçevede ana sözleşmemizin 7. maddesinin, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 18 Mayıs 2010 tarihli ve B.14.O.İTG.0.10.00.01./351.02S.5-59222-2791 sayılı yazısında verilen izin uyarınca tadil edilmesine karar verdi.
9
30 Haziran 2010 tarihinde Ticaret Siciline kaydedilen sermaye artırımı 06.07.2010
tarih ve 7600 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. Buna istinaden 30.06.2010
itibarıyla Groupama Sigorta’nın sermayesi 154.646.341,46 TL’dir; bu sermaye
154.646.341,46 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
14.02.2011 tarihli 27846 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesi
neticesinde yeni kanunun öngördüğü yeniliklere şirketimizin esas sözleşmesinin
uyumlu hale getirilmesi icap etmiştir. Bu doğrultuda şirketimizin 25.03.2013 tarihinde
düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli Esas Sözleşme Değişiklikleri
gerçekleştirilmiştir.
ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMİ İÇİNDE
MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, NİTELİKLİ PAYA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN
ÜNVANLARI VE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Groupama International A.Ş.’nin Başak Groupama Sigorta A.Ş. nezdinde sahibi
bulunduğu % 56,67 oranında nama yazılı hissenin tamamının, Groupama
International’in devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile birleşmesi itibarıyla artık
Groupama S.A.’ya geçmiş olması ve söz konusu devrin Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 25 Aralık 2008 tarihli ve 55738 numaralı kararı ile
onaylanmıştır. Akabinde devir suretiyle birleşme sonucu, 25.02.2009 tarihinde Başak
Groupama Sigorta Yönetim Kurulu hisse devrine karar vermiştir ve buna göre
ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortak Ünvanı
Groupama S.A.
Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Milli Resürans T.A.Ş
Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat ve
İhracat A.Ş.
Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nominal Hisse
Tutarı (TL)
106.960.792,08
45.847.509,82
1.826.000,00
12.026,52
8,23
%
69,16
29,65
1,18
0,01
0,00
4,81
0,00
154.646.341,46
100,00
TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün, 22.07.2009
tarih, 31164 sayılı kararı ile onaylanan Başak Groupama Sigorta A.Ş. ile Güven
Sigorta T.A.Ş. arasında devir suretiyle birleşme gerçekleşmiştir. Şirketimizin 15.09.2009
tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile devir suretiyle birleşme
gerçekleşmiş olup ve 30.09.2009 tarihinde tescil edilmiştir. 15.09.2009 tarihinde
yapılan Olağanüstü Genel Kurul’nda Başak Groupama Sigorta ünvanı, Groupama
Sigorta olarak değiştirilip, 30.09.2009 tarihinde tescil edilmiştir.
31.05.2010 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul, Şirket sermayesinin mevcut
134.146.341,46 TL'den, nakden 20.500.000 (yirmi milyon beş yüz bin) TL artırılarak
154.646.341,46 TL'ye yükseltilmesine karar verildi. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç
10
Ticaret Genel Müdürlüğü 18 Mayıs 2010 tarihli ve B.14.O.İTG.0.10.00.01./351.02-S.559222-2791 sayılı yazısıyla artırım için gereken izni verdi.
30 Haziran 2010 tarihinde Ticaret Siciline kaydedilen karar, 06.07.2010 tarih ve 7600
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. Bu artırım sonrasında değişen ortaklık
yapısı aşağıda görüldüğü gibidir. 31.12.2013 itibarıyla Şirketimizin sermayesi
154.646.341,46 TL’dir.
ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE SEKTÖRDEKİ KONUMUMUZ
2013 Groupama Sigorta Üretimi
Türk sigorta pazarının büyük oyuncuları arasında yer alan Groupama, 2013 yılı sonu
itibariyle Türkiye’de elementer branşlarda 975.756.040 TL prim üretimi elde etmiştir.
Groupama Sigortanın üretiminin branşlar bazında dağılımı dikkate alındığında
Kasko %29.6 , Genel Zararlar %21.8, Trafik %18.7, Hastalık ve Sağlık branşı ise %9.7
oranında paya sahiptir.
Groupama halihazırda Türkiye’de elementer sigortalar alanında
itibariyle % 4,68’lik pazar payı ile sekizinci sırada yer almaktadır.
Groupama Sigorta
sunmaktadır.
2013 sonu
30 Kasım 2013 itibari ile 1.114.400 müşterisine hizmet
Kasko üretiminde sektör sıralamasında 5. sırada yeralan Groupama Sigorta Trafik
üretiminde 7. sırada yer almaktadır. Genel Zararlarda ise %9.7’lik pazar payı ile 3.
Sırada yer almaktadır.Genel Zararların %80.1’lük kısmı Tarım üretimine aittir.
Groupama Sigorta üretimi içerisinde Tarım ile ilgili üretimin payı %17,4’dır. (Kaynak
:TSRSB)
En Geniş Acente Dağıtım Kanalı
Groupama 2.073 özel acente, TKK ve Birlikler dağıtım kanalında yurt geneline
yayılmış durumda 2013 yıl sonu itibariyle 1673 adet Tarım Kredi Kooperatifi acentesi
ile 14 adet Tarım Satış Kooperatifi acentesi bulunmaktadır. Toplamda 3800
civarında satış noktası ile en geniş acente ağına sahip şirket konumundadır.
Banka acenteleri satış kanalında ise 113 Anadolubank Şubesi, 19 İller Bankası Şubesi
ve 1 Aktif Bank şubesi mevcuttur. Ayrıca 2013’de Finansbank’ın ticari ve kurumsal
müşterilerine yönelik 315 şubesiyle elementer branşlar için sigorta acentelik
sözleşmesi imzalanması sonucu banka acentelik ağı genişletilmiştir.
11
Acente dağıtım ağının yüzde 70’i Türkiye’nin en büyük 3 ili olan İstanbul, Ankara ve
İzmir dışında faaliyet gösteriyor. Özellikle küçük ve orta boy acente kanalı ile kırsal
kesimde tarım tarafında güçlü olan Groupama, doğrudan ya da dolaylı olarak
Türkiye’de 20 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Şirketimiz, etkin hizmet sunabilmek amacı ile Genel Müdürlük’ün yanı sıra İstanbul
Merkez, Bakırköy, Kadıköy, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Trabzon, Samsun,
K.K.T.C. Bölge Müdürlükleri ve geniş acentelik ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kasko Karlı duruma geçmesine rağmen, Trafik halen zararda
Sigorta sektöründe global kriz öncesinde başlayan buhra ile daha da derinleşen
karlılık sorunu şirketlerin aldıkları tedbirler ve doğru fiyatlama stratejisi ile aşılmaya
çalışılmaktadır. İlk 9 aylık verilere baktığımızda Sigorta şirketlerinin 582 Milyon TL’lik
teknik kar elde ettiğini görmekteyiz. Sektördeki karlılık alanındaki bu pozitif
gelişmeye son yıllarda oldukça negatif sonuçlar getiren Kasko branşındaki
iyilieşmenin katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Nitekim tüm branşlardan elde
edilen 582 Milyon TL’lik teknik karın 510 Milyon TL’si Kasko branşından, 620 Milyon
TL’si diğer tüm branşlardan gelmektedir. Trafik branşında yıllardır devam eden
teknik zarar 548 Milyon TL olarak bu dönemde devam ederek karlılık sonuçlarını
olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir.
Tarım Sigortalarının Öncüsü
Tarım sigortalarında 100 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan Groupama; Türkiye’de
tarım sektörüne sunduğu ürün ve hizmetlerle sektöre yıllardır öncülük etmiş ve bu
alanda öncülük etmeye devam etmektedir.
Tarım Sigortaları branşında geniş bir acente ağına sahip durumdaki Groupama
Sigorta, özellikle Tarım Kredi Kooperatifi acenteleriyle Ülkenin en küçük yerleşim
birimlerindeki üreticilere dahi ulaşma imkanına sahiptir ve sigortalı her iki çiftçiden
biri Groupama Sigorta’yı tercih etmiştir. Tarım sigortalarının Groupama
portföyündeki payı ise yüzde 17 düzeyindedir.
Çiftçilerin ihtiyaç ve taleplerine uygun her türlü çözümü üreten Groupama, Tarım
Kredi Kooperatifleri işbirliğiyle geliştirdiği özel Bereketli Emeklilik Planı ile çiftçi olan
müşterilerine emekli olma imkanı sunmaktadır.
12
Sosyal Sorumluluk ile Hayatın Her Anında
Groupama, sosyal sorumluluk projelerine 2013 yılında yenilerini de ekleyerek devam
etti. İlk olarak, kültür-sanat alanında “Türk Klasikleri Yeniden” projesi ile klasik Türk
filmlerini restore ederek, bu eserleri kültür mirasına yeniden kazandırdı. Bu
doğrultuda; 2008 yılında Erden Kıral’ın “Bereketli Topraklar Üzerinde”, 2009 yılında
Lütfi Akad’ın “Vurun Kahpeye”, 2010 yılında Atıf Yılmaz’ın “Selvi Boylum Al
Yazmalım”, 2011 yılında Memduh Ün’ün “Üç Arkadaş”, 2012 yılında Halit Refiğ’in
“Gurbet Kuşları” ve 2013 yılında da yine Lütfi Akad’ın “Vesikalı Yarim” filmlerinin
restorasyonunu üstlendi.
“Türk Klasikleri Yeniden” projesiyle Türk filmlerinin restorasyonunu gerçekleştiren
Groupama, 2013 yılında sinemaya desteğini Türkiye’nin en köklü film festivaline
sigorta sponsoru olarak sürdürdü. 2013’de 50’incisi gerçekleşen, Uluslararası Antalya
Altın Portakal Film Festivali’nin sigorta sponsoru, Antalya Roda Sigorta acentesi
işbirliği ile, bu yıl ilk kez Groupama oldu.
Diğer bir proje de, Anadolu topraklarında insan bilimleri, sosyal bilimler ve antik
dönem bilimleri alanındaki araştırmaları koordine eden Fransız Anadolu Araştırma
Enstitüsü (IFEA)’ne Groupama’nın desteği. Herkese açık kütüphanesi, haritalama
birimi, dökümantasyon merkezlerinin yanı sıra bilimsel etkinlikleriyle de halka hizmet
veren IFEA’daki paha biçilmez kitap ve haritaların korunmasına Groupama 2013
yılında yaptığı bağış ile destek oldu.
Groupama, her yıl Mayıs sonu-Haziran başı kutlanan ve 2013’de üçüncüsü
düzenlenen “Sigorta Haftası”nda, İstanbul Acenteleri ve çalışanlarının çocuklarına,
sigorta bilincinin küçük yaşlarda verilmesine yönelik etkinlik düzenledi. Yaklaşık 50
yetişkin ve 5 ile 10 yaş arası 40 çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklara "Sigorta Nedir”
sorusunun cevabı en yalın haliyle anlatıldı. Etkinlikte palyaço ve sihirbaz ile eğlenen
çocuklara renkli sürpriz hediyeler de dağıtıldı.
13
Groupama çevre dostu enerjiyi seçti
2012 yılından bu yana enerji tedarikini Demirören-Axpo’dan sağlayan Groupama,
yeni dönem tüketimi için doğalgaz ve kömür gibi kaynaklar yerine çevreye duyarlı
güneş, rüzgâr ve hidroelektrik gibi kaynaklardan enerji teminini talep etti.
Anlaşma çerçevesinde Groupama, Türkiye’de
yenilenebilir enerjiyi ilk satın alan şirket oldu.
kaynağı
Avrupa’dan
olan
Avrupa enerji standartlarına uygun olan ve üretim lokasyonundan tüketim
lokasyonuna transfer sağlayan GoO (Guarentee of Origin) sertifikası sayesinde,
Avrupa’dan Türkiye’ye ilk kez yenilenebilir enerji transferi yapıldı.
Çalışan Profilimiz
2012 yılı sonunda 397 olan çalışan sayımız 2013 yılı sonunda 416 kişi olmuştur.
Çalışanlarımızın % 47’si(194 kişi) erkek, % 53’si (222 kişi) kadındır.
Şirketimizin eğitim profili aşağıdaki gibidir.
Eğitim Seviyesi
Erkek
Kadın
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Önlisans Mezunu
Lisans Mezunu
3
2
20
22
129
0
0
25
44
133
3
2
45
66
262
Yüksek Lisans Mezunu
Doktora
Toplam
17
1
194
19
1
222
36
2
416
14
Toplam
Toplamdaki
Payı (%)
0,7%
0,5%
10,8%
15,8%
62,8%
8,6%
0,7%
100%
YENİ HİZMET VE
UYGULAMALARI
FAALİYETLERLE
İLGİLİ
OLARAK
ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME
2013 Yılı Satış Destek Çalışmaları :
2013 yılında, Groupama; pazar payını arttırmak ve ürün yelpazesini geliştirmek
amacı ile müşterilerine yeni ürünler sunarak aynı zamanda istikrarlı ve karlı büyüme
stratejisiyle hareket etmiştir. Bu amaçla özellikle Türkiye’nin en büyük acente ağına
sahip olmak liderliği ile; acentelere yönelik hazırlanan kampanyalar ile ürün
satışlarına ivme sağlamıştır.
Kampanyalar :
Karlılığı desteklemek amacıyla 2012 yılında yaptığımız çalışmalardan biri ise
kampanya yönetimidir. 2013 yılında satışlarımızı arttırmak, portföyümüzü sadık hale
getirmek ve karlı bir portföy oluşturmak için mevcut Ferdi Kaza poliçelerimiz
üzerinden bir kampanya yapılmıştır.
2013 yılında yapılan bir diğer kampanya ise konut branşı için hedeflediğimiz satış
rakamlarına ulaşmak ve pazar payımızı arttırmak amacıyla hazırladığımız konut
kampanyasıdır. Kampanyamızda konut branşındaki hedeflerini yakalayan
acentelerimiz çeşitli ödüller kazanmıştır.
Çapraz Satış Uygulamaları :
Mayıs 2013 sonu itibarıyla satış kanallarımıza çapraz satışı desteklemek için kolaylık
sağlamayı amaçlayan SATIŞMATİK teklif oluşturma sistemi hayata geçmiştir.
Projenin ilk aşaması olarak trafik poliçesi satınalan müşterilerimize herhangi bir ek
bilgi gerekmeksizin kasko teklifinin üretildiği ve bu teklifin email, sms aracılığı ile
iletilebileceği bir yapı oluşturulmuştur.
Operasyonel olarak acentelere zaman acısından tasarruf yaratırken kasko vadesi
gelen ya da hiç kaskosu olmayan müşterilere maksimum erişim sağlayan
Satışmatik için ileriki etaplarda farklı poliçe sahiplerine farklı ürün tekliflerinin
üretilmesi ile projenin genişletilmesi hedeflenmektedir.
2013 Yılının Yeni Hizmetleri:
2013 yılında Groupama Sigorta; sadece yeni ürünleri ve kampanyaları ile değil,
gerçekleştirdiği yeni uygulamalarla da adından söz ettirmiştir. Özellikle
acentelerimizin ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız
çalışmalar, 2013 yılında hedeflediğimiz değişimlerin de ilk adımı olmuştur.
15
OTO Ekspres’O Projesi:
Mart 2013 tarihinde, Groupama Kasko hususi araç poliçelerine yönelik, hasar
sonrası hizmetler kapsamında OTO Ekspres’O hizmetimiz lanse edilmiştir.
OTO Ekspres’O hasar durumunda müşterilerimizin AUTO KING Servislerinde
onarılması durumunda ; hasarsızlık indirimi koruması, 7/24 servislere araç kabulu, hızlı
ve 2 yıl garantili onarım, onarım boyunca kiralık araç imkanı gibi avantajların
sağlandığı bir hizmet paketidir.
Bu hizmetin tanımı için bölgeler bazında acente toplantıları organize edilerek, basılı
tanıtım çalışmaları ve nisan ve mayıs aylarındaki basındaki haberlerimiz ile
pazarlama iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmiş; hizmetin tanıtımı için özel
www.otoekspreso.com web sitesi hazırlanmıştır.
- 1 Mart 2013 tarihinden sonra düzenlenen poliçeler proje kapsamındaki tüm
avantajlara,
- 1 Mart 2013 tarihinden önce düzenlenen poliçeler ise hasarsızlık indirimi koruması
haricindeki diğer avantajlara sahiptir.
Akıllı Telefon Uygulaması:
Groupama olarak hayatı kolaylaştırmak ve teknolojiyi uygun çözümlerle sigorta
sektörüne adapte etmek kapsamında akıllı telefon uygulamamız olan “Groupama
Mobil Yardım” hizmetimizi Haziran 2013 tarihinde hayata geçirilmiştir.Böylece iphone, i-pad ve android cihazlar üzerinden çalışan Groupama Mobil Yardım ile
artık tek tuş ile yol yardım hizmeti alınabilmektedir. Ayrıca etrafımda neler var,
takvim, ürünler, sık kullanılan numaralar gibi fonksiyonlarla uygulamamız
zenginleştirilmiştir. İçerisinde kasko, trafik vb ürünlerimizin içeriğinden, en yakın
acente bilgisine, poliçe yenileme hatırlatmadan, hasar sorgulamaya kadar birçok
işleme kolaylıkla erişilebilmektedir.
Acente Memnuniyet Araştırması:
Groupama Sigorta olarak acentelerimizin şirketimizden aldığı hizmetlere ilişkin
memnuniyet oranını ölçen ve her sene tekrarlanan “Acente Memnuniyeti” anketi
2013 yılında bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yapılmıştır. Gizlilik ve tarafsızlık
ilkeleri göz önünde tutularak ayrıca acentelerimizin rahatça cevaplayabilmeleri
adına on-line olarak yapılanı ankette, acentelerin %71’i Groupama Sigorta ile
çalışmaktan çok memnun yada memnun olduklarını belirtmiştir. Ankete katılım
düzeyi oldukça yüksek olarak gerçekleşerek %78 olmuştur.
16
İKİNCİ BÖLÜM
17
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KURULU, ÜST YÖNETİM, KURUMSAL
RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM HAKKINDA BİLGİLER
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, Üst Yönetimi ve İç Denetim Bölümü çalışanlarına
ilişkin bilgiler 2013 yılı itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca
Denetçiler ile Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol sorumluları hakkında da bilgiler
bulunmaktadır.
ADI – SOYADI
Dominique Jean Marie
UZEL
Abdullah KUTLU
Gérard Jean Henri
Michel JOALLAND
Jean-Louis Henri Jules
LAFFRAT
Christophe Armand
Henri BUISSET
Catherine Paule
Granger PONCHON
Cüneyt GENÇ
GÖREV
SÜRESİ
25.09.2012
25.09.2015
07.10.2011
25.09.2015
15.09.2009
25.09.2015
15.09.2009
25.09.2015
20.06.2011
25.09.2015
Yönetim Kurulu Başkanı
22 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
38 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
33 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
8 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
25.09.2012
25.09.2015
Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Lisans
Bilgi Üniversitesi – İşletme
İşletme Yüksek Lisans
27 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
--
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
– İşletme
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans
Lyon Fen Bilimleri Fakültesi Bakalorya
Sciences Üniversitesi, Matematik, Fizik
Claude Bernard Üniversitesi Aktüerya
31 Yıl
Yönetim Kurulu Üyesi
17 Yıl
Genel Müdür
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi - İktisat
Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi
University of Kent at Canterbury, Kent –
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği - Hacettepe Üniversitesi İktisat
– Yüksek Lisans
21 Yıl
Genel Müdür Baş
Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
(Bireysel)
22 Yıl
Genel Müdür Yardımcısı
(Genel İşler)
27.11.2012
Cem SARIBAYRAKTAR
13.07.2010
Şebnem ULUSOY
13.07.2010
Taşkın KAYIKÇIOĞLU
19.12.2012
İbrahim Hakan MUŞTU
19.12.2012
Rauf Orkun GÜCÜK
18.03.2013
05.06.2012
Umut Barış ERÖZKAN
Ceyda MISIR
23 Yıl
17 Yıl
01.12.2009
Özlem İMAMOĞLU
Öznur BİLGEN
Çiftçi
GÖREVİ
Bankacılık
Elisabeth GEHRINGER
Murat OLTULULAR
Chrétien de TROYES Muhasebe
DENEYİM
29.03.2013
Daniel Jean Michel
19.12.2012
GABORIAU
24.09.2013
Patricia Brigitte Françoise
LAVOCAT-GONZALES
25.09.2013
Ramazan ÜLGER
ÖĞRENİM DURUMU
İstom Uluslararası Tarımsal Gelişme Yüksek
okulu – Deniz Aşırı Yüksek Teknik Diploma
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür
Teknik Bölümü
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans (Yüksek Mühendis)
Maden mühendisi (Paris)
HEC/SPA (Paris) İşletme
14.03.2013
09.07.2012
24.09.2012
15.10.2012
--
35 Yıl
25 Yıl
Genel Müdür Yrd.
(Bilgi Sistemleri)
Genel Müdür Yardımcısı
(Sigorta ve Emeklilik Bölge
Müdürlükleri, Acenteler,
TKK ve Birlikler, Kurumsal
Satış)
18 Yıl
Genel Müdür Yardımcısı
(Teknik Departmanlar)
18 Yıl
Kurumsal Risk Yönetimi ve
İç Kontrol Müdürü
23 Yıl
Hacettepe Üniversitesi - İktisat
Bilkent Üniversitesi – İşletme
Wake Forest Üniversitesi, Babcock
Graduate Scholl of Management MBA
Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İşletme
İstanbul Bilgi Üniversitesi – Finansal Ekonomi
(Yüksek Lisans)
Galatasaray Üniversitesi –Uluslararası İlişkiler
– Montesquieu Üniversitesi –Siyaset Bilimi
(Yüksek Lisans)
Universite De Bordeaux
İstanbul Bilgi Üniversitesi
5 Yıl
15 Yıl
7 Yıl
Kocaeli Üniversitesi
3 Yıl
18
Kurumsal Risk Yönetimi ve
İç Kontrol Yönetici
İç Denetim Müdürü
İç Denetim Yönetici
İç Denetim Uzman Yrd.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
2013 yılı içinde 43 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup Yönetim
Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumunu gösterir tablo aşağıda yer
almaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Domi
nique
Jean
Marie
UZEL
Abdullah
KUTLU
Gérard
Jean
Henri
Michel
JOALLAND
Jean-Louis
Henri Jules
LAFFRAT
Daniel
Chris tophe
Jean
Armand
Michel
Henri BUISSET GABORIAU
Cüneyt
GENÇ
Ramaza
n ÜLGER
Catherine
Paule
Granger
PONCHON
Patricia
Brigitte
Françoise
LAVOCATGONZALES
Toplantı
Tarihi
Top
No
28.02.2013
2013/1
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/2
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/3
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/4
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/5
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/6
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/7
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/8
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/9
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/10
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/11
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/12
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/13
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/14
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.02.2013
2013/15
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
28.03.2013
2013/16
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
18.03.2013
2013/17
x
-
x
x
x
x
x
x
-
-
15.03.2013
2013/18
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
04.04.2013
2013/19
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
19.04.2013
14.06.2013
14.06.2013
14.06.2013
2013/20
2013/21
2013/22
2013/23
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/24
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/25
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/26
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/27
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/28
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/29
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/30
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
2013/31
x
x
-
-
x
x
x
x
-
-
14.06.2013
25.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
2013/32
2013/33
2013/34
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
-
x
2013/35
2013/36
2013/37
2013/38
2013/39
2013/40
2013/41
2013/42
2013/43
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
19
GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlanan özet rapor
Faaliyet Raporu ekinde (Ek.1) yer almaktadır.
GROUPAMA SİGORTA İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Eğitim Faaliyetleri
Departmanlarla görüşülerek eğitim ihtiyaçları analiz edilmiş ve eğitim planlamaları
yapılmıştır.
İşe yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon eğitimleri hem e-eğitim hem de
departman yöneticileri ile yapılan birebir toplantılar ile gerçekleştirilmiştir
Zorunlu eğitimler kapsamında “Risk Yönetimi ve Suistimal Farkındalığı Eğitimleri”
programına başlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında çalışanlara
“İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri” verilmiştir. SEGEM e-learning sistemi üzerinden “Yanlış
Sigorta Uygulamaları Eğitimleri” alınmıştır.
Çağrı merkezi çalışanlarına yönelik olarak “Mesleki Gelişim Eğitimleri” organize
edilmiştir.
SAS kullanıcılarına yönelik eğitimler programlanmış ve pekiştirme eğitimleri ile bilgiler
güncellenmiştir.
Kalite denetimi çalışmaları kapsamında seçilen yeni iç denetçilere “ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri” verilmiştir.
Satış kanalı çalışanlarına yönelik olarak “Satış Eğitimleri” ve “Teknik Branş Eğitimleri”
organize edilmiştir.
“Biz Bize Cuma Söyleşileri” projesi kapsamında tüm çalışanlarımıza yönelik olarak 15
farklı başlıkta seminerler planlanmıştır. Seminerler 2014 yılı sonuna kadar devam
edecek olup 2013 yılı içerisinde 5 farklı seminer gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı içerisinde; 1.966 personelimize – 8.497 saat, dağıtım kanallarımızda 659
acenteye – 1.289 saat, toplamda 2.625 kişiye – 9.786 saat eğitim verilmiştir.
İç İletişim Faaliyetleri
Groupama Kadın Koşu Takımı her yıl Paris’te düzenlenen La Parisienne Koşusu’nda
“Groupama’lı Kadınlar” olarak 541 şirket arasından 1. oldu. Avrasya Maratonu ve
Nike Run Koşusu’nda da iyi dereceler alarak başarılarına başarı kattı.
20
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç Yönetimi Faaliyetleri
Groupama Sigorta A.Ş., 1997 yılından bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
belgesine sahiptir.
Uluslararası
ISO
standartlarının
güncellenen
versiyonları
doğrultusunda
belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan denetimler sonucunda belgemizin
devamlılığı korunmuş olup, şu anda 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgemiz
yürürlüktedir.
Kalite Belgesi 3 yıl geçerli olmakta ve her yıl yapılan ara denetimlerle güncelliği
sağlanmaktadır.
Haziran 2013 tarihinde belgelendirme kuruluşu tarafından, "1. Ara Kontrol Denetimi"
gerçekleştirilmiş olup, denetim sonucunda kalite belgemizin devamlılığı
korunmuştur.
ŞİRKETİN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLER
Ortaklarımız:
Groupama S.A.: Şirketimizin % 69,16 oranı ile en yüksek payına sahip Groupama
S.A., 1900 yılında Fransa’da çiftçilerin çeşitli risklerden korunmak için yaptıkları girişim
neticesinde kurulan, tüm 20. yüzyıl boyunca sürekli büyüme kaydeden, bugün
Fransa’nın en büyük sigorta şirketlerinden biridir. Fransa dışında İtalya, Portekiz,
Macaristan, Çin, Vietnam, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Slovakya,Hong Kong
ve Türkiye’de faaliyet göstermektedir.
Groupama S.A. Türkiye’de aynı zamanda % 37,36 oranındaki ortaklık payı ile
Groupama Emeklilik’in ve % 100 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Bosphorus
International Holding A.Ş.’nin hakim hissedarıdır.
Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.: % 29,65 ortaklık payı ile şirketimizin,
% 10,02 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Emeklilik A.Ş.’nin hissedarı
konumundadır.
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Bağlı Menkul Değerlerimiz:
Groupama Emeklilik A.Ş.: Şirketimizin %43,51 hisse ile ortağı bulunduğu iştirakimiz,
2013 yılını 7.421.217 TL kar ile kapamış ve tarafımıza 2013 yılı içerisinde toplam
5.841.304,01 TL kar payı dağıtmıştır. İştirakimizin sermayesi 54.874.831,16 TL’dir.
Başak Depoculuk A.Ş.: Sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Başak Depoculuk
A.Ş. ,28 Şubat 2013 tarih ve 11 nolu Yönetim kurulu kararına istinaden 2013 yılı
içerisinde 46.800.000 TL bedel ile satılmıştır.
21
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.: Şirketimizin %10 hisse ile ortağı bulunduğu Ziraat
Finansal Kiralama A.Ş.nin 19/12/2012 tarihli 908 Nolu Yönetim Kurulu kararına
istinaden 16.547.411 TL bedelle satışı gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: Şirketimizin % 24,60 hisse ile ortağı bulunduğu
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 19/12/2012 tarihli 908 Nolu Yönetim Kurulu
kararına istinaden 2013 yılı içerisinde 17.931.231 TL bedelle satışı gerçekleşmiştir.
Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.: Şirketimizin %15 hisse
ile ortağı bulunduğu iştirakimizin, 19/12/2012 tarihli 908 Nolu Yönetim kurulu
kararına istinaden 2013 yılı içerisinde 2.117.785 TL bedelle satışı gerçekleşmiştir.
Başak İnam Sigorta: Şirketimizin %16,33 hisse ile ortağı bulunduğu Azerbaycan’daki
Başak – İnam Sigorta Şirketi’nin 2013 yılında sermayesi 6.000.000 Manat (16.362.000
TL ) olmuştur.Şirketimizin iştiraki yaklaşık 980.000 Manat (2.672.460 TL) ‘ dir.
Ziraat Bank Moscow: Şirketimizin % 0,087 hisse ile ortağı bulunduğu Moscova’daki
İştirakimizin 19/12/2012 tarihli 908 Nolu Yönetim kurulu kararına istinaden 2013 yılı
içerisinde 49.095 TL bedelle satışı gerçekleşmiştir.
Tarsim-Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.: İştirakimiz 07.11.2005 tarihinde
6.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, 2013 yılında sermayesi 5.283.000 TL olup,
şirketimizin hissesi %4,17 olmuş ve iştirak payımız 125.125 TL’dir.
2013 Yılında Ortaklar, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerle Yapılan Satış ve Alışlar
Satış (*)
Alış (**)
7.905.357
45.975.621
10.109
22.376.115
72.917
4.766.242
a) Ortaklar
Groupama S.A.
b) Bağlı Menkul Kıymetler
Axa Sigorta AŞ
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş.
(*) Yazılan prim ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır.
(**) Devredilen prim ve komisyon giderlerin oluşmaktadır.
22
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Elde Edilen Temettü ve Bedelsiz Hisse Senedi Gelirleri
Groupama Emeklilik AŞ.
Başak Depoculuk A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş.
5.841.304
610.655
115
YÖNETİM KURULU BAĞLILIK RAPORU
Bağlı Şirket konumundaki Groupama Sigorta A.Ş. ile Groupama Sigorta A.Ş.
sermayesindeki çoğunluk hisseye sahip olan ve dolayısıyla hakim şirket konumunda
olan Groupama SA arasındaki bağlılık ilişkisini hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 199’uncu maddesinin 1’inci fıkrası gereğince düzenlemiş olan
01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ilişkin Bağlılık Raporudur:
a) Groupama Sigorta A.Ş.’nin Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim
Şirketin Yönlendirmesiyle Onun veya Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki
İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin
Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:
Şirketler topluluğu bünyesinedeki hakim ve bağlı şirketler ile yürütülen işlemler
olağan ticari faaliyetler olup hakim şirketin yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesi
olmaksızın hakim şirketin ya da bağlı şirketlerden birinin yararına yapılan herhangi
bir işlem veya söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan
herhangi bir önlem bulunmamaktadır.
b) Groupama Sigorta A.Ş.’nin Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı
veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre,
Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan
veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket
Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:
Bu çerçevede herhangi bir hukuki işlem yapılmamış olduğu cihetle herhangi bir
karşı edim de gerekmemiş, önlem alınması ya da alınmasından kaçınılması ve
bu sebeple herhangi bir zararın oluşması söz konusu olmamıştır.
23
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
24
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL FAALİYETLERİ
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin
Yönetmelik” ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur.
Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimi; Şirket varlıklarının korunmasını,
faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi
politika ve kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini,
muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin
zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanısıra; şirketin
gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak
faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde
değiştirmeye yönelik olarak belirlenen uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla,
maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini
hedeflemektedir.
2013 yılı içerisinde yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda tüm Şirket genelinde risk
ve kontrol prosedürleri gözden geçirilmiştir. Risklerin daha etkin yönetilmesi, gerekli
aksiyonların alınması ve kontrollerin uygulanması için yetkilerini direkt olarak
yönetim kurulundan alan Üst Düzey Risk Komitesi ve buna bağlı Sigorta Risk
Komitesi, Finansal Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesinin düzenli olarak
toplanması ve bu komitelere taşınan konularda kararlar alınması sağlanmıştır. Kara
para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi, iş sürekliliği yönetimi, veri kalitesi
yönetimi, süreç ve prosedürlerin risk ve kontrol bakış açısıyla gözden geçirilmesi, iç
dolandırıcılığın tespit edilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca tüm şirket
personeline yönelik olarak risk yönetimi, suiistimal farkındalığı, Solvency II
konularında eğitimler düzenlenmiştir.
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
İç denetim faaliyetleri, “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Denetim
Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” gereğince Yönetim Kurulu’ na doğrudan bağlı
olarak görev yapmakta olan İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir.
31.12.2013 tarihi itibariyle İç Denetim Birimi; bir İç Denetim Müdürü, bir İç Denetim
Yöneticisi ve bir İç Denetim Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam üç kişiden
oluşmaktadır.
İç denetim faaliyetleri; Şirket faaliyetlerinin mevzuat hükümleri, şirket içi strateji,
politika, uygulama usulleri ve diğer düzenlemeler doğrultusunda yürütüldüğünün
denetimi, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğinin
değerlendirilmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve önlenmesine
yönelik süreçlerden oluşmaktadır.
25
İç Denetim çalışmaları 3 gruba ayrılır:
Planlanmış çalışmalar: Hazırlanmış olan yıllık denetim planında yer
alan çalışmalardır.
Planlanmamış çalışmalar: Suistimal soruşturmaları, özel denetimler gibi
önceden belirlenmemiş çalışmalardır.
Denetim takip çalışmaları: Oluşturulan denetim raporları sonrasında
belirtilen aksiyon planlarının yerine getirildiğini teyit etmek için yapılan
takip çalışmalarıdır.
İç denetim raporlarında; tespit edilen sorunlar ve sonuçlara ilişkin özete, denetimin
kapsam ve amaçlarına, varsa tespit ve tavsiyelere yer verilir.
İç Denetim Birimi yukarıda belirtilen faaliyet ve çalışma esasları çerçevesinde 2013
yılında denetim planı kapsamındaki ve dışındaki süreç, konu ve alanlarda
çalışmalar yürütmüştür.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Mazars)
tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu EK:2’de yer almaktadır.
Ayrıca 31 Aralık 2013 itibariyle düzenlenen finansal tablolara ilişkin şirket beyanı
EK:3’te ve Finansal Tablolar ve Dipnotlar EK:4’te bulunmaktadır.
26
FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE MALİ DURUM, KARLILIK VE
TAZMİNAT ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
MALİ BÜNYE
Şirketimizin 2013 yılına ilişkin olarak hazırladığı bilanço ve gelir tablosuna, 2012 yılı ile
karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan özet raporda yer
verilmiştir. Ayrıca, söz konusu tablolarda yer alan ana kalemler itibariyle aynı
raporda detaylı olarak açıklanmış ve mali durum hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir.
2013 yılında Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmelik’e uygun olarak teminatlar tesis edilmiştir. 2013 yılında bir önceki yıla
göre Teknik karşılıkları % 24,47 artmış olmasına karşın, aktifleri % 13 oranında
yükselmiştir. Şirket aktiflerinin Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak
aktiflerini değerlendirmektedir.
2013 yılında şirketin mali bünye gücü korunmuş ve sigortalılara hasar ödemeleri
başta olmak üzere tüm yasal ve ticari yükümlülüklerini finansal açıdan herhangi bir
likidite sıkıntısı ile karşılaşmadan yerine getirmiştir. Bu kapsamda 2013 sonu itibariyle
Sermaye Yeterliliği yönünden herhangi bir açık oluşmamış ve söz konusu
yönetmeliğe göre sermaye fazlası elde edilmiştir.
KARLILIK
Yeni teknik karşılıklar yönetmeliği, Eylül 2010’dan itibaren yürürlüğe konmuştur.
Şirketimiz mevzuat gereği ayrılması zorunlu teknik karşılıkların hesaplanmasında
azami hassasiyet göstermekte ve ihtiyatlılık ilkesine uygun olarak hareket
etmektedir.
Şirketin teknik bölüm dengesinde bir önceki yılın üzerinde bir sonuç elde edilmiş
olup, bunda Zorunlu Trafik ve Kasko branşlarının önemli etkisi olmuştur. Diğer
yandan Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirlerinin de teknik bölüm
dengesi üzerinde olumlu etkisi olmuştur.
2013 yılında personel ve yönetim giderleri 55 Milyon TL’den 62 Milyon TL’ye
yükselmiştir.
2013 yılında yatırım gelirleri 63.4 Milyon TL’den 118.9 Milyon TL’ye yükselmiştir.
Netice olarak 2013 dönemi Yatırım amaçlı gayrimenkuller, iştirakler ve bağlı
ortaklıklardan kaynaklı olarak 38,7 Milyon TL seviyesinde dönem karı ile
sonuçlanmıştır.
27
TAZMİNAT ÖDEME GÜCÜ
Hasar ödeme konusunda gücümüzü, hızımızı ve hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik
faaliyetlerimiz 2013 yılında da devam etmiştir.
Oto branşında maliyetleri azaltmak amacıyla 2012 Nisan ayında başlatılan Uzaktan
Ekspertiz uygulaması 2013 yılında da devam etmiştir. 2013 yılında hizmet verilen
servis adedi 500 adede çıkarılmıştır. Uzaktan ekspertiz
dosyalarının ortalam
maliyetinde, eksper ataması ile sonuçlanan dosya ortalama maliyetline göre %27
oranında tasarruf sağlanmıştır. 2014 yılında uzaktan ekspertiz limit artışı ile tasarruf
edilen tutarın arttırılması planlanmaktadır.
Cam hasarı maliyetlerini etkin şekilde yönetebilmek amacıyla hizmet alınmakta
olan en yaygın ve düşük maliyetli 3 firma ile çalışılması anlaşmalı cam
maliyetlerinde % 10 azalma sağlamıştır.
Anlaşmalı Yetkili Servislerimizin yıl boyunca maliyetleri izlenmiş olup; yüksek maliyetli
olanların sözleşmeleri fesih edilerek anlaşmalı servis sayısı % 20 azaltılmıştır.
8 Mart 2013’te 49 noktada tek merkezden yönetilen Özel Anlaşmalı Servis
kapsamında hizmet veren Oto Ekspres’O Projesi uygulamaya alınmış olup; yıl
boyunca 4.466 adet araca özel anlaşmalı servis kapsamında hizmet veren bu
servislere yönlendirilmesi sağlanmıştır.Uzaktan Ekspertiz Uygulaması ile 5.000 TL’ya
kadar olan hasarların eksper atanmaksızın yönetilmesi ile gerek eksper maliyeti
gerekse ortalama dosya maliyetinde yoğun tasarruf sağlanmıştır.
2013 yılında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar ile Nisan 2013’de orjinal
yedek parça kullanılmasına yönelik hizmete alınan kasko poliçerinin özellikle yedek
parça ile boya maliyetlerine yoğun bir yansıması olmuştur.Buna rağmen yedek
parça ve servis ıskontolarında temin edilmeye çalışılan yüksek ıskontolar ile yakın
takibe alınan servislerde yapılan iyileştirmeler neticesinde kasko branşında servis
maliyetlerimiz sektöre göre 2013 yılında % 10 daha düşük seyretmiştir.Trafik
branşında ise servis maliyetimiz 2013 yılı sonu itibariyle sektör ortalamasında
seyretmiştir.
2013 yılı ocak ayında onarım gören araçların servislerde denetimlerinin yapılması
amacı ile bir Saha Denetim firması ile sözleşme imzalanmış olup; bu uygulama ile 6
ilde araç denetimi yapılarak onarım maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır.
Acentelerimize daha etkin ve çözüm odaklı hasar hizmeti sunabilmek amacıyla
Bireysel Hasar bünyesinde Hasar Platformu kurulmuştur. 2013 yılında kurulan Hasar
Platformu, telefon ile dosya durumu hakkında bilgi talep eden acentelere doğru
elksiksiz, hızlı bilgi verme, acentenin beklentilerini dosya sorumlusuna iletme, acente
ile dosya sorumlusu arasında koordinasyonu sağlama görevini yerine getirmektedir.
Hasar Platformu ile acentelerin hasar hizmet memnuniyetimde artış sağlanmıştır.
2013 yılında sigortalılarımıza ve mağdurlara kaliteli ve müşteri odaklı bir müşteri
odaklı bir hizmet sunmak için biireysel hasarda kağıtsız ortamda dosya incelemeye
28
geçilmiştir. Personel uzmanlık düzeyine göre dosya dağılım segmentasyonu
(Basit,Normal ve Kompleks) yapılarak hasar dosya tetkikindeki etkinlik arttırılmıştır.
Sigortalı memnuniyeti sağlamak ve konut üretimine pozitif etki yaratmak için konut
hızlı hasar uygulamasına başlanmıştır. Belli bir limite kadar konut hasarlarında eksper
ile sigortalı mutabakatının sağlanması halinde ödeme esasına dayalı konut hızlı
hasar uygulaması acente ve müşteri memnuniyeti yaratmıştır.
Trafik sigortalarında bedeni hasar taleplerinin,
proaktif yaklaşım ile hak
sahiplerine ulaşarak hasara ilişkin belgelerin hızlı temini yoluyla taleplerin dava
sürecine girmeden, hızla sonuçlandırılması ve finansal anlamda pozitif etki
yaratmak amacıyla 2013 Eylül ayında Trafik Sigortaları Hasar Yönetimi Departmanı
kurulmuştur. Departman, Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen maddi ,
bedeni ve davalı hasar taleplerinin takip ve tasfiyesini gerçekleştirmektedir.
Rücu yönetiminin etkin şekilde yapılması ve rücu gelirlerinin arttırılması amacıyla
Rücu Departmanı oluşturulmuştur. Rücu Departmanı’nı oluşturan ekip bir yönetici
ve bir avukatın katılımıyla güçlendirilmiştir. 2013 yılında bir önceki yıla göre ödenen
hasar tutarı %10 oranında azalmasına rağmen rücu tahsilat tutarında bir önceki yıla
göre %2 oranında artış sağlanmıştır.
RİSK TÜRLERİ İTİBARİYLE UYGULANAN RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI
Şirketimiz, faaliyet gösterdiği ürünlerine yönelik olarak her yılın başında tüm satış ve
operasyonel birimlerin kullanımına sunmuş olduğu “Risk Kabul Politikası” kitapçığı ile
her bir ürün bazında işlemleri standart hale getirmektedir. Ürün bazında, teklif formu
sürecinden poliçe tanzimine kadar geçen süreçte risk analizine yönelik minimum –
maksimum limitler belirlenmekte kapsam dışında kalacak riskler tespit edilmektedir.
Risk Kabul Politikası gerekli görüldüğünde yıl içinde de revize edilmektedir.
Yanısıra, güçlü mali yapımız ve mevcut portföyümüzü dikkate alarak
gerçekleştirilen reasürans anlaşmaları ile sigortalı bazında yüksek riskler plasmana
tabi tutulduğu gibi, katastrofik olaylar içinde trete kapsamında ayrıca koruma
sağlanmıştır.
Endüstriyel Yangın ve Mühendislik Sigortaları
Trete istisnası olan işler dışındaki iş kabullerimizde; faaliyet konusu, yapı tarzı yerleşim
planı, yapının plan ve projesine uygunluğu, fiziki ve coğrafi koşullar ile riskin
özelliğine uygun güvenlik önlemlerine bakılmak suretiyle teknik değerlendirme
yapılmaktadır. Teknik değerlendirmenin yanısıra, işletmenin profili, finansal yapısı,
sigortalının moralitesi, mevcut/muhtemel portföyü de riziko kabulünde ve karar
sürecinde büyük önem arzetmektdir.
Bu genel kriterlere ek olarak; inşaat sigortalarında müteahhit firmanın tecrübesi,
şantiyede alınan güvenlik önlemleri, Elektronik Cihaz ve Makina Kırılması
Sigortalarında makina/cihazın yaşı, modeli, bakım koşulları ve donanımı, bölgede
29
voltaj değişiklikleri yaşanıp yaşanmadığı, kesintisiz güç kaynağı/voltaj düzenleyici
sistemlerin olup olmadığı, önem arz etmektedir.
Yukarıda belirtilen kriterle yapılan risk değerlendirmesi gerek duyulan hallerde
ekspertiz çalışması ile desteklenmektedir.
Nakliyat Sigortaları
Emtea: Taşınan emteanın ve sevkiyatı gerçekleştiren nakil aracının özelliklerine göre
riziko kabul esasları belirlenmektedir. Ayrıca sigortalının geçmiş yıllardaki hasarları ve
yıllık sevkiyat kapasitesi de dikkate alınmaktadır.
Tekne: Teknenin türü, yaşı, klası, seyir sahası gibi kriterler esas alınmakta ve ekspertiz
yaptırılarak riziko değerlendirilmektedir. Ekspertiz sırasında tespit edilen
eksiklik/aksaklıklarla ilgili sigortalıya bilgi verilerek armatör tarafından gerçekleştirilen
düzeltici faaliyetler takip edilmektedir. Ayrıca, sigortalının denizcilik sektöründeki
tecrübeleri, geçmiş dönemde yaşdığı hasarlar ve varsa filosundaki diğer gemiler de
riziko kabulünde önem taşımaktadır.
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları: Taşıyıcının faaliyet alanı (yurtiçi/yurtdışı), ağırlıklı olarak
taşınan mallar, proje bazında yürüttüğü faaliyetler ile kendi konusundaki tecrübeleri
ve geçmiş hasar bilgileri esas alınarak riziko değerlendirilmektedir.
Kaza Sigortaları
Zorunlu Sigortalar
Başta Karayolu Zorunlu Mali Sorumululuk Sigortası olmak üzere motorlu araca bağlı
zorunlu sigortalarda Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş teminat limiti ve ilgili
yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan sigorta primleri üzerinden online
olarak üretim gerçekleştirilmektedir.
Kasko Sigortaları
Kasko sigortalarında Şirketimiz hedefleri öncelikli olmak kaydıyla, piyasa koşulları
dikkate alınarak risk bazında tarifelendirme yapılmaktadır. Kasko tarifelerimizin
değişen piyasa koşullarına hızla adapte edilebilen dinamik bir yapıda olmasına
özen gösterilmektedir.
Kasko fiyatları;
·
·
·
Araca bağlı faktörlere (marka, model, vb.)
Sigortalıya bağlı faktörlere (yaş, sigortalı tipi özel/tüzel kişi vb.)
Diğer (aracın kullanıldığı coğrafi alan, vb.)
göre değişmektedir.
Bireysel sigortalılara ait kasko teklif ve poliçeleri sistemde tanımlı, yukarıda belirtilen
kriterlere göre oluşan tarife fiyatına göre online olarak acenteler tarafından
oluşturulmaktadır.
30
Filolara ait yeni iş veya yenileme filo kasko poliçeleri ise toplam hasar ve üretim
maliyetleri
üzerinden
müşteri
bazında
maliyet
hesabı
yapılarak
değerlendirilmektedir. Mevcut filolarımızın performansları düzenli olarak izlenmekte;
filo müşterisine verilmiş olan teklif şartları kapsamında gerekli revizyonlar
yapılmaktadır.
Diğer Kaza Sigortaları: Diğer kaza sigortalarında fiyatlandırma ve risk seçimi faaliyet
konusuna, teminat türüne ve sigortalının hasar geçmişine göre yapılmaktadır.
Sorumluluk Sigortaları
Zorunlu Sorumluluk Sigortaları:
Zorunlu Sorumluluk Sigortalarının Teminat Limitleri ve Uygulama Talimatları Hazine
Müsteşarlığı’nca belirlenmektedir. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası dışındaki ürünlerde tarifelerimiz Hazine Müsteşarlığı’nca
belirlenen talimatların koşullarına uygun olarak risk bazında oluşturulmaktadır. Tıbbi
Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının tarife fiyatları ise Hazine
Müsteşarlığı’nca belirlenmektedir.
İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları:
İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortalarında risk bazında fiyatlandırma yapılmakta, temel
fiyat, sigortalının faaliyet konusuna göre belirlenmektedir. Fiyata etki eden diğer
unsurlar ise temel olarak sigortalının işletme cirosu, işçi sayısı, hasar geçmişi, güvenlik
önlemleri, moralitesi, şirketimizdeki mevcut ve potansiyel portföyüdür.
Diğer Kaza Sigortaları: Diğer kaza sigortalarında fiyatlandırma ve risk seçimi
sigortalının faaliyet konusuna, teminat türüne, güvenlik önlemlerine, moralitesine,
şirketimizdeki mevcut ve potansiyel portföyü ile hasar geçmişine göre yapılmaktadır.
Tarım Sigortaları
Groupama, ekonomiye can veren tarım sektöründe üreticileri desteklemek, geçim
kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal
üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel zararları telafi etmek amacıyla
5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ve ilişkili mevzuat kapsamında 2006 yılında
faaliyetine başlayan TARSİM Devlet Destekli Tarım Sigortaları ürünleri ile çiftçilerimizin
daima yanında yakınında bulunmaktadır.
Devlet Destekli tarım sigortalarında ticari olarak açık alanlarda ve sera tipi örtü altı
sistemlerde yetiştiriciliği yapılan bitkisel ürünler ile seranın kendisi, büyükbaş süt ve
besi sığırları ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar, deniz ve iç sularda modern
tekniklerle yetiştirilen su ürünleri, kanatlı kümes hayvanları ve aktif arılı plakalı arı
kovanları sigorta yapılmaktadır.
Devlet destekli tarım sigortalarının temel şartı çiftçilerin ürün, arazi ve hayvan
varlıklarına ilişkin işletme bilgilerinin ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi, ÖKS Örtü altı Kayıt
Sistemi, TÜRKVET Hayvan Kayıt Sistemi, SKS Su Ürünleri Kayıt Sistemi ve AKS Arıcılık
31
Kayıt Sistemi gibi ilgili kayıt sistemlerinde kayıtlı ve güncel olmasıdır. Bilgileri ilgili kayıt
sisteminde bulunan üretici, yetiştirici ve yatırımcılar devlet destekli tarım sigortası
yaptırabilir ve bu konuda devletin %66’ya varan sigorta prim desteğinden
faydalanabilirler.
1-Bitkisel Ürün Sigortaları
2-Sera Sigortaları
3-Büyükbaş Hayvan Sigortaları
4-Küçükbaş Hayvan Sigortaları
5-Kümes Hayvanları Sigortaları
6-Su Ürünleri Sigortaları
7-Arı Kovanı Sigortası
Sağlık Sigortaları
Ferdi Sağlık Sigortaları : Ferdi Sağlık Sigortalarında yaş ve cinsiyet bazında plana
göre tarifelendirme yapılmaktadır. Liste fiyatları üzerinden sigortalanacak kişinin
özelliklerine ( yaş, cinsiyet, sigortalı geçmişi, h/p oranı ikametgah varsa geçiş bilgileri
v.b.) ve sağlık durumuna göre prim belirlenmektedir. Kişiye özel bilgiler dağıtım
kanalları tarafından Sağlık Teklif Hazırlama Programına girilmekte ve sigortalıya
sunulabilecek şekilde teklif oluşturulmaktadır. Yüksek riskli kişiler için underwriting
işlemi Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır. Sağlık Sigortaları Özel Şartları, Risk
Kabul Politikası ve Tarife düzenli aralıklarla revize edilmektedir.
Grup Sağlık Sigortaları : Grup Sağlık Sigortalarında fiyatlandırma g rubun istediği
teminatlara, istediği özel şartlara, grupta yer alan kişi sayısına, kişilerin yaş
dağılımına, geçmiş hasar durumlarına, poliçenin geçerli olacağı anlaşmalı sağlık
kurumlarına , grup içerisinde mevcut riskli hastalığı bulunan kişilere, grubun faaliyet
alanına, prim ödeme sorumluluğunun kimde olduğuna bağlı olarak yapılmaktadır.
Grup sağlık sigortalarında özellikle son yıl hasar prim oranları teklif primi için
belirleyici olup, yıllar bazında zarar eden grupların portföye girişine primlerde yüksek
artış ve/veya poliçe şartlarında kısıtlayıcı değişiklikler olmadığı takdirde izin
verilmemektedir.
32
Reasürans
Şirketimizin Reasürans Yapısı; grubun kriterleri, portföy yapımız, büyüme hedeflerimiz
gözönüne alınarak belirlenmektedir. Şirketimiz ağırlıklı olarak Bölüşmesiz Reasürans
Anlaşmaları ile koruma altına alınmıştır.
2013 yılında da, Yangın, Kaza, Oto Dışı Kaza, Nakliyat, branşlarında bölüşmesiz,
Mühendislik, CMR branşlarında ise bölüşmeli reasürans anlaşmalarımızın yapısı
korunmuştur.
Kümül risklerimiz İstanbul’da oluşacak bir deprem hasarında Groupama Sigorta
sorumlu olacağı kümül hasar tutarı dikkate alınarak modellenmekte ve
anlaşmalarımızın koruma miktarı belirlenmektedir. Katastrofik hasarlara karşı
Şirketimiz yükümlülüklerini hasar fazlası anlaşması ile korunmaktadır.
Ana hissedarımız Groupama’nın reasürör seçim ve derecelendirme kriterlerine göre
belirlenen reasürörlerle çalışılmaktadır. Ayrıca ana hissedarımız ile birlikte ve önde
gelen uluslararası broker ve reasürörler olarak reasürans panelimizde yer
almaktadır.
RAPOR DÖNEMİ DAHİL 5 YILLIK ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
Şirketimizin 2012 ve 2013 yılına ilişkin bilanço ve gelir tabloları Yönetim Kurulu
tarafından Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlanan özet raporda yer almaktadır.
Aynı raporda, 2013 yılı hesapları ile ilgili kapsamlı açıklamalar da yer almaktadır.
Ayrıca, şirketimizin son 5 yıllık dönemdeki mali gelişimini aşağıdaki tablolarda
gözlemlemek mümkündür.
33
34
35
EK.1
YÖNETİM KURULU RAPORU
36
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI
SERMAYE: 154.646.341,46 TL
ORTAK ÜNVANI
NOMİNAL HİSSE SENEDİ
%
106.960.792,08 TL
69,16
45.847.509,82 TL
29,65
1.826.000,00 TL
1,18
12.026,52 TL
0,01
TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT VE
İHRACAT A.Ş.
8,23 TL
0,00
TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4,81 TL
0,00
GROUPAMA S.A.
GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDING A.Ş.
MARMARA ZEYTIN TARIM SATIŞ KOOPERATIFLERI
BIRLIĞI
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş.
NOTLAR:
•
Şirketin hissedarları
bulunmamaktadır.
arasında
imtiyazlı
37
paya
sahip
bir
hissedar
YÖNETİM KURULU RAPORU
Sayın Ortaklarımız,
54. faaliyet yılını tamamlayan şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim
Kurulu raporu ile bilanço-gelir tablosunu, inceleme ve onayınıza sunar, değerli
kurulunuzu saygı ile selamlarız.
Yönetim Kurulu
38
YASAL BİRLEŞME ve BİRLEŞMENİN FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ETKİSİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ÜRETİM
Şirketimizin 2012 yılındaki 826.803 Bin TL olan toplam prim üretimi % 18 artışla 2013
yılında 975.756 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
Groupama Sigorta, 2013 yılında başta Tarsim olmak üzere ,Kara Araçları Sorumluluk
ve Kara Araçları ,Genel Zararlar ,Kaza ,Nakliyat,Yangın ,Genel Sorumluluk ,Finansal
Kayıplar ,Dask,Hukuksal Koruma ve Sağlık branşlarında üretim artışı sağlamıştır.
KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM TABLOSU (000 TL)
BRANŞLAR
KAZA
HASTALIK /SAĞLIK
KARA ARAÇLARI
SU ARAÇLARI
NAKLİYAT
YANGIN VE DOĞAL AFETLER*
DASK
GENEL ZARARLAR*
TARSİM
KARA ARACLARI SORUMLULUK
GENEL SORUMLULUK
FİNANSAL KAYIPLAR
HUKUKSAL KORUMA
GENEL TOPLAM
2013 YILI 2012 YILI DEĞİŞİM %
17.199
14.322
20,1%
95.034
89.913
5,7%
288.481 271.247
6,4%
6.058
6.601
-8,2%
20.996
16.228
29,4%
88.030
69.609
26,5%
26.639
19.426
37,1%
42.202
28.776
46,7%
170.027 117.386
44,8%
204.259 179.837
13,6%
11.747
9.434
24,5%
1.328
602
120,6%
3.756
3.422
9,8%
975.756 826.803
18,0
* Dask ve Tarsim branşındaki üretim tutarları Yangın ve Doğal Afetler ile Genel Zararlar Ana
Branşlarındaki üretimden hariç gösterilmiştir.
39
ÖZET MALİ TABLOLAR
2013
BİLANÇO:
Cari Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Finansal Varlıklar
Alacaklar
Diğer Cari Varlıklar
2012
Değişim (%)
1.069.369
522.649
208.430
266.642
71.648
793.210
336.377
150.644
243.344
62.845
34,8
55,4
38,4
9,6
14,0
388.969
100.649
13.829
259.660
14.832
496.660
170.609
55.596
263.938
6.517
-21,7
-41,0
-75,1
-1,6
127,6
1.458.338
1.289.870
13,1
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Borçlar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
909.629
63.410
816.044
30.175
719.895
38.286
657.342
24.267
26,4
65,6
24,1
24,3
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Diğer Uzun Vadeli Yükümlükler
29.336
20.094
9.242
39.230
14.395
24.835
-25,2
39,6
-62,8
Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
Sermaye ve Kar Yedekleri
Geçmiş Yıl Zararları/Karları
Dönem Net Zararı/Karı
519.373
154.646
503.585
-177.548
38.690
530.746
154.646
531.384
-129.121
-26.163
-2,1
0,0
-5,2
37,5
-247,9
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.458.338
1.289.870
13,1
Cari Olmayan Varlıklar
Finansal Varlıklar
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
40
GELİR TABLOSU
2013
Brüt Yazılan Primler
Kazanılmış Primler
Devam Ed.Riskler Karş.Değişim
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan
Yatırım Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
Hayat Dışı Teknik Gelirler
Gerçekleşen Hasarlar
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
Faaliyet Giderleri
Hayat Dışı Teknik Giderler
HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
YATIRIM GELİRLERİ
YATIRIM GİDERLERİ
DİĞER
Dönem Karı
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları
DÖNEM NET ZARARI/KARI
41
2012
Değişim
(%)
975.756
657.888
-13.843
826.803
590.629
-2.404
18,0
11,4
475,8
52.551
1.819
9.292
707.707
47.638
3.156
13.619
652.638
10,3
-42,4
-31,8
8,4
-506.662
-6.969
-195.209
-708.840
-492.335
335
-175.688
-667.688
2,9
-2.180,3
11,1
6,2
-1.132
-15.049
-92,5
118.943
-73.907
-5.214
63.469
-62.580
-12.003
87,4
18,1
-56,6
38.690
-26.163
-247,9
38.690
-26.163
-247,9
MALİ TABLOLAR
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
BİLANÇO
VARLIKLAR
I- Cari Varlıklar
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı (-)
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
I- Cari Varlıklar Toplamı
43
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
522.648.592
446.632.537
-1.453.405
77.456.146
13.314
208.430.207
208.430.207
254.474.635
258.633.132
-4.615.601
-3.421.216
127.813
136.740.362
-132.989.855
40.187
2.655
13.187
24.345
12.126.968
12.126.968
276.546
-276.546
67.873.515
67.122.461
751.054
3.774.762
3.360.221
414.541
-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
336.376.847
266.347.176
-3.453.766
73.470.123
13.314
150.644.162
150.644.162
225.428.718
227.711.812
-4.922.287
-1.352.130
130.875
131.537.585
-127.677.137
81.636
1.737
51.927
27.972
17.833.446
17.833.446
276.546
-276.546
58.708.295
58.009.431
698.864
4.137.171
4.054.371
81.463
1.337
-
1.069.368.866
793.210.275
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3- Verilen Depozito ve Teminatla
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4- Makine Ve Teçhizatlar
5- Demirbaş Ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
VARLIK TOPLAMI
44
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
138.105
138.105
100.648.999
836.981
99.849.047
-37.029
13.829.470
5.391.650
4.867.437
20.967.082
152.534
3.945.697
-21.494.930
259.659.820
31.060.097
254.033.249
12.270.242
-38.199.357
495.589
14.693.747
14.693.747
-
136.749
136.749
170.609.220
884.653
128.861.596
40.900.000
-37.029
55.596.016
48.027.585
4.827.529
18.852.628
238.214
3.840.602
-20.190.542
263.938.024
29.712.428
254.033.249
12.270.242
-32.415.311
337.416
6.380.218
6.380.218
-
388.970.141
1.458.339.007
496.660.227
1.289.870.502
YÜKÜMLÜLÜKLER
III-Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faatiyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Geliri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
45
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
37.708.470
37.665.519
42.951
30.407
30.407
25.671.168
18.427
4.095.361
21.557.380
816.044.329
360.931.483
22.336.866
1.051.847
429.120.599
2.603.534
9.740.872
7.650.492
567.140
1.523.240
7.421.136
7.421.136
10.492.473
10.489.395
3.078
2.520.822
2.520.822
909.629.677
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
17.211.187
17.168.236
42.951
55.404
38.187
17.217
21.019.658
21.199
1.727.625
19.270.834
657.341.510
322.577.275
8.493.385
134.236
323.781.654
2.354.960
9.111.142
7.135.389
479.792
1.495.961
5.090.939
5.090.939
7.647.843
7.645.044
2.799
2.417.082
2.417.082
719.894.765
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
46
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
5.790.349
5.790.349
20.093.657
20.093.657
-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
21.072.914
21.072.914
14.394.695
14.394.695
-
3.451.431
3.451.431
29.335.437
3.761.755
3.761.755
39.229.364
ÖZSERMAYE
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
154.646.341
154.646.341
154.646.341
154.646.341
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
-
-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
-
-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
-
-
380.728.517
358.432.961
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
-
-
2- Hisse Senedi İptal Karları
-
-
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
-
-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
-
-
380.728.517
358.432.961
122.856.818
172.950.907
12.739.630
12.739.630
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
-
-
15.700.831
15.700.831
-
-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
58.442.541
108.536.630
6- Diğer Kar Yedekleri
35.973.816
35.973.816
D- Geçmiş Yıllar Karları
-
-
1- Geçmiş Yıllar Karları
-
-
-177.547.751
-129.120.511
1- Geçmiş Yıllar Zararları
-177.547.751
-129.120.511
F-Dönem Net Karı
38.689.968
-26.163.325
1- Dönem Net Karı
-
-
-19.966.220
-48.427.240
58.656.188
22.263.915
519.373.893
530.746.373
1.458.339.007
1.289.870.502
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)
2- Dönem Net Zararı (-)
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı ((III+IV+V)
47
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
GELİR TABLOSU
I-TEKNİK BÖLÜM
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3- SGK’ya Aktarılan Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.2.3- Kaz.Primler Kar. SGK Payı (Devreden Kısım Düşülmüş)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
5-Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1- Matematik Karşılıklar (-)
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6- Diğer Teknik Giderleri (-)
6.1-Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.- Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.- Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.- Kazanılmamış Primler Karşılığı ( - )
1.2.2.- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı ( + )
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.- Devam Eden Riskler Karşılığı ( - )
1.3.2.- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı ( + )
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
5-Tahakkuk Eden Rucü Gelirleri
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1- Matematik Karşılığı (-)
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık)
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1- Aktüeryal Matemetik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık) (+)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5- Faaliyet Giderleri (-)
6- Yatırım Giderler (-)
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri (-)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
48
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
707.707.668
644.044.870
696.242.559
975.756.040
-261.235.032
-18.278.449
-38.354.208
-53.413.467
14.246.512
812.747
-13.843.481
-14.309.624
466.143
52.551.145
1.819.312
1.819.312
9.292.341
-708.839.731
-506.662.275
-401.323.330
-428.915.835
27.592.505
-105.338.945
-111.073.581
5.734.636
-6.051.277
-195.208.568
-917.611
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
652.638.793
588.225.456
615.146.289
826.802.909
-194.768.810
-16.887.810
-24.516.505
-26.528.653
13.258
1.998.890
-2.404.328
-2.543.283
138.955
47.637.902
3.156.217
3.156.217
13.619.218
-667.688.150
-492.335.129
-452.086.784
-478.337.205
26.250.421
-40.248.345
-37.849.044
-2.399.301
468.992
-175.687.777
-134.236
-917.611
-
-134.236
-
-1.132.063
-15.049.357
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve
Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı Veya Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
3- Dönem Net Karı Veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
49
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
-1.132.063
-1.132.063
118.942.781
33.385.138
8.443.312
14.836.536
24.676.965
36.593.488
1.006.742
600
-73.906.653
-9.341.061
-52.551.145
-4.183.823
-7.830.624
-5.214.097
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
-15.049.357
-15.049.357
63.469.118
32.506.644
27.593
4.762.928
5.270.390
4.256.165
1.608.935
15.036.463
-62.579.786
-47.637.902
-6.762.492
-8.179.392
-12.003.300
-7.237.344
-1.359.612
3.227.131
519.709
-363.981
38.689.968
38.689.968
38.689.968
-
-18.372.980
884.044
5.278.342
621.929
-414.635
-26.163.325
-26.163.325
-26.163.325
-
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
302.281.779
264.152.853
-
-
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
-
-219.414.694
-233.222.032
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
-
82.867.085
30.930.821
8. Faiz ödemeleri (-)
-
-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)
-
-
51.816.540
78.154.257
11. Diğer nakit çıkışları (-)
-19.075.811
-79.351.523
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
115.607.814
29.733.555
1. Maddi varlıkların satışı
43.524.105
-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)
-2.964.447
-1.031.872
3. Mali varlık iktisabı (-)
-70.004.479
-110.257.012
4. Mali varlıkların satışı
111.356.858
5.245.078
30.079.318
29.986.910
6.451.959
2.919.952
-
1.336.213
-3.300.977
-
115.142.337
-71.800.731
1. Hisse senedi ihracı
-
-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
-
-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
-
-
4. Ödenen temettüler (-)
-
-
5. Diğer nakit girişleri
-
-
6. Diğer nakit çıkışları (-)
-
-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
-
10.652.713
-1.492.102
241.402.864
-43.559.278
256.977.236
300.536.514
498.380.100
256.977.236
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
10. Diğer nakit girişleri
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları (-)
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen
(A12+B9+C7+D)
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
50
net
artış
01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOSU (TL)
Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2012)
II- Muhasebe Politikasında
Değişiklikler (2.1 no'lu dipnot)
III- Yeni Bakiye (I + II)
(31/12/2012)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse
senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I- Dağıtılan Temettü
J- Transfer
IV- Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2013)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Varlıklarda
Değer Artışı
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
Yasal
Yedekler
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar
Karları/(Zararları)
Toplam
-
108.536.630
-
-
12.739.630
-
410.107.608
-26.163.325
-129.120.511
530.746.373
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
154.646.341
-
108.536.630
-
-
12.739.630
-
410.107.608
-26.163.325
-129.120.511
530.746.373
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-50.094.089
-
-
-
-
-
31.641
22.263.915
38.689.968
26.163.325
-48.427.240
-50.094.089
31.641
38.689.968
-
432.403.164
38.689.968
-177.547.751
519.373.893
Sermaye
İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri(-)
154.646.341
-
154.646.341
-
58.442.541
-
-
-
51
12.739.630
-
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOSU (TL)
Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*)
Sermaye
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2011)
II- Muhasebe Politikasında
Değişiklikler (2.1 no'lu dipnot)
III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2011)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse
senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I- Dağıtılan Temettü
J- Transfer
IVDönem
Sonu
Bakiyesi
(31/12/2012)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
İşletmenin
Kendi hisse
Senetleri(-)
154.646.341
-
-
-
154.646.341
Varlıklarda
Değer Artışı
80.976.634
-
Özsermaye
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkları
Yabancı
Para
Çevrim
Farkları
-
-
80.976.634
-
-
Yasal
Yedekler
12.739.630
-
Statü
Yedekleri
-
-
12.739.630
-
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Geçmiş
Yıllar
Karları/
(Zararları)
Toplam
391.885.547
-21.441.698
-92.140.375
526.666.079
-
-
-
-
391.885.547
-21.441.698
-92.140.375
526.666.079
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.559.996
-
-
-
-
2.683.623
-
-
30.243.619
-
-
-
-
-
-
-
15.538.438
-26.163.325
21.441.698
-36.980.136
-26.163.325
-
410.107.608
-26.163.325
-129.120.511
530.746.373
154.646.341
-
108.536.630
-
52
-
-
12.739.630
-
31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO HAKKINDA AÇIKLAYICI NOTLAR
(TL)
CARİ VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar toplamı 522.648.592 TL olup, 446.632.537 TL’si
banka hesaplarından oluşmaktadır. Söz konusu tutarın; 443.009.240 TL’si vadeli
banka hesaplarıdır. Banka hesabının 415.530.389 TL’si Türk Lirası kalanı ise
yabancı para mevduatlarıdır. Banka hesaplarında bulunan 14.500.695 TL
31.12.2013 itibariyle Hazine Müsteşarlığı lehine blokedir. Burada ayrıca,
77.456.146 TL Banka Garantili 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları tutarını
ifade etmektedir.
Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Finansal Varlıkların tamamı Satılmaya Hazır grubunda takip edilmekte olup,
ağırlıklı olarak Devlet İç Borçlanma Senetlerinden ve Yatırım Fonlarından
oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarı ile değeri 208.430.207 TL olan Finansal
Varlıkların üzerinde 73.708.730 TL Hazine Müsteşarlığı lehine bloke
bulunmaktadır.
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar net tutar toplamı 254.474.635 TL’dir. Sigortacılık
Faaliyetlerinden Alacaklar toplamı ise brüt 258.633.132 TL’dir. Söz konusu
tutarın; 5.973.652 TL’si Sigortalılardan Prim Alacaklarını, 177.498.223 TL’si
Acentelerden Alacakları, 10.143.072 TL’si Reasürans Şirketlerinden Alacakları,
14.129.436 TL Rücu ve Sovtaj Alacaklarını, 4.991.469 TL ise Sigorta Şirketlerinden
Alacakları, 45.897.280 TL’ si ise Banka Garantili Kredi Kartlarından alacakları
ifade etmektedir.
İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar hesabının toplamı olan 40.187 TL’nin 13.187 TL’si
İştiraklerden Alacaklar,24.345 TL ‘si Personelden Alacaklar ve 2.655 TL’si
Ortaklardan Alacaklar hesaplarından oluşmaktadır.
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar toplamı 12.126.968 TL olup,bu tutarın ;4.647.124 TL’sini, Zorunlu
Deprem Sigortası üretimi dolayısıyla oluşan prim alacakları , 6.553.530 TL’si
Tarım sigortaları havuzu primlerinden alacak hesabından ve geri kalan kısmı
bölge cari hesapları oluşturmaktadır.
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesabının toplamı 67.873.515
TL olup, bu tutarın 67.122.461 TL’si Ertelenmiş Komisyon gider tahakkuklarından
oluşmaktadır. Kalan tutar peşin ödenen sigorta, bakım onarım, abonelik,
reasürans ve diğer peşin ödenen gider kalemlerinden oluşmaktadır.
Diğer Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar toplamı 3.774.762 TL’dir. Söz konusu tutarın; 3.360.221 TL’si
Kurumlar Vergisi ödemesinden mahsup edilmek üzere stopaj yolu ile Finansal
53
Varlık satış gelirleri üzerinden ödenen vergilerden, kalan tutar iş avansları ve
personele verilen avanslarlardan oluşmaktadır.
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar toplamı 138.105 TL olup, tamamı Verilen Depozito ve
Teminatlar hesabından oluşmaktadır.
Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar toplamı 100.648.999 TL’dir. Bunun 98.253.748 TL’si
İştiraklerimizden
Groupama
Emeklilik
A.Ş.’nin
değerlemesinden
gelmektedir.Başta Mensa Mensucat A.Ş. kaynaklı olmak üzere 37.029 TL Değer
Düşüklüğü Karşılığı ayrılmıştır. Geçen yıl kayıtlarımızda 40.900.000 TL defter
değeri ile bulunan Başak Depoculuğun yıl içinde satışı gerçekleşmiştir.
Maddi Varlıklar
Maddi Varlıklarlar hesabının net bakiyesi 13.829.470 TL olup, 5.391.650 TL’sini
Yatırım
Amaçlı
Gayrimenkuller,
4.867.437
TL’sini
Kullanım
Amaçlı
Gayrimenkuller, 20.967.082 TL’sini Demirbaş ve Tesisatlar, 152.534 TL’sini Motorlu
Taşıtlar, 3.945.697 TL’sini Özel Maliyet bedelleri oluşturmaktadır. Bu grupta yer
alan (21.494.930 TL) ise sayılan maddi duran varlıklara ait Birikmiş Amortisman
tutarlarını içermektedir.
Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar rakamı 259.659.820 olup , 254.033.249 TL Güven
Sigorta A.Ş.’den kaynaklı şerefiyedir. 30.09.2009 tarihindeki İş Birleşmesi kayıtları
büyük ölçüde bu sınıfta toplanmıştır. Hesapta ayrıca Haklar ve bunların
birikmiş itfaları da bulunmaktadır.
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar toplamı 14.693.747 TL’dir. Söz konusu tutar
Ertelenmiş Vergi Varlıklarını göstermektedir.
54
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Esas Faaliyetlerden Borçlar toplamı 37.708.470 TL dir. Bu tutarın; 4.149.038 TL’si
Sigortacılık faaliyetlerinden dolayı Sigortalılara borçları, 18.796.286 TL’si
Aracılara Borçları, 14.720.195 TL’si Sigorta ve Reasürans Şirketlerine borçları
göstermektedir. Bu grupta yer alan 42.951 TL ise Sigorta ve Reasürans
Şirketlerinden alınan Depoları ifade etmektedir.
Diğer Borçlar
Diğer Borçlar toplamı 25.671.168 TL olup, bu tutarın 21.557.380 TL’sini Diğer
Çeşitli Borçlar , 4.095.361 TL’sini SGK’ya devredilecek primlere ilişkin borçlar,
18.427 TL’si Alınan depozito ve teminatlardan oluşturmaktadır.
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde ayrılan Cari Rizikolar Karşılığı, Muallak
Hasar Karşılığı, Devam Eden Riskler Karşılığı,Hayat Matematik Karşılığı ile Diğer
Teknik Karşılıkları içeren Kısa Vadeli Teknik Karşılıklarımızın toplamı, reasürör
hissesi düşüldükten sonra 816.044.329 TL’dir.
Bu tutarın 360.931.483 TL’si Kazanılmamış Primler Karşılığından (Reasürans Payı
düşülmüş olarak), 429.120.599 TL’si Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığından
(Reasürans Payı düşülmüş olarak), 22.336.866 TL’si Devam Eden Riskler
Karşılığından ,1.051.847 TL’si Hayat Matematik Karşılığından ve 2.603.534 TL’si
de Diğer Teknik Karşılıklardan oluşmaktadır.
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler toplamı 9.740.872 TL olup, bu tutarın
7.650.492 TL’si Aralık 2013 döneminde tahakkuk ettirilmiş olup Ocak 2014
döneminde ödemesi yapılacak Ödenecek Vergi ve Fonları, 567.140 TL’si
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerini, 1.523.240 TL’si ise Diğer Vergi ve
Benzeri Yükümlülük Karşılıklarını göstermektedir.
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar toplamı 7.421.136 TL olup; söz konusu tutarın
tamamı
gelecek
dönemde
karşılaşılması
öngörülen
muhtemel
yükümlülüklerimiz için hesaplanan tutarlardan oluşmaktadır.
Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
10.492.473 TL olan toplam tutarının tamamı Gelecek Aylara ait Gelirler
kaleminden oluşmakta olup, bunun tamamına yakını Ertelenmiş Komisyon
Gelirleridir.
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler toplamı 2.520.822 TL’dir.
55
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
Diğer borçlar toplamı 5.970.349 TL olup, bu tutarın tamamını SGK’ya
devredilecek primlere ilişkin borçlar oluşturmaktadır.
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Sigortacılık Teknik Karşılıkları toplamı 20.093.657 TL olup, bu tutarın tamamını
Dengeleme Karşılığı oluşturmaktadır.
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar toplamı 3.451.431 TL olup, bu tutarın tamamı
şirketin çalışan personeli için hesaplanan Kıdem Tazminatı Karşılığından
oluşmaktadır.
ÖZSERMAYE
Ödenmiş Sermaye
2013 yılında sermayemiz 154.646.341 TL olup, tamamı ödenmiştir.
Sermaye Yedekleri
Sermaye yedekleri rakamı toplamı 380.728.517 TL olup ,bu grupta yer alan
tutarı Diğer Sermaye Yedekleri kalemi oluşturmaktadır. Bu tutarın 281.528.491
TL’si Güven Sigorta T.A.Ş.’in TFRS3’e göre ayrılan değerleme farkından,
11.053.659 TL’si Güven Sigorta T.A.Ş.’in devralınmasıyla oluşmuş olan bu şirketin
eski Ödenmiş Sermaye’si artanından oluşmaktadır. Geri kalan tutarları ise
Yatırım Amaçlı Binalara ait TFRS düzeltme farkı ve İştirakler bedelsiz sermaye
artışları fonları oluşturmaktadır.
Kar Yedekleri
Kar Yedekleri toplamı 122.856.818 TL olup, bu tutarın 12.739.630 TL’si Kanuni
Yedek Akçelerden, 15.700.831 TL’si Olağanüstü Yedek Akçelerden, 58.442.541
TL’si Finansal Varlıkların Değerlemesi kaleminden, 35.973.816 TL ise 2007 yılında
aktarımı yapılan Deprem Hasar Karşılığı tutarından oluşmaktadır.
Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları
Geçmiş Yıllar Zararı 177.547.751 TL’dir. Bu tutarı oluşturan 33.793.718 TL;
Groupama Emeklilik A.Ş., Başak Depoculuk Ltd.Şti. ve Ziraat Yatırım A.Ş. de ki
Özsermaye Yönteminden Makul Değer yöntemine geçilmesinin etkisini, geriye
kalan 143.734.034 TL ise geçmiş yıllar kar ve zararlarının toplamını ifade
etmektedir.
Dönem Net Karı
Şirketimiz, 2013 yılı faaliyetleri sonucunda 38.689.968 TL Dönem Net Karı elde
etmiştir.2013 yılında elde edilen sonuç nedeni ile; başta ortaklarımız olmak
üzere satışları ile şirketimize güç katan ve bizlerle tam uyum içinde hareket
eden dağıtım kanallarımıza, üstün performans ile çalışan personelimize,
sigortalılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür eder; finansal tablolarımızın
onaylanması hususunu kararlarınıza saygılarımızla sunarız.
YÖNETİM KURULU
56
KAR DAĞITIM TABLOSU
Cari Dönem
I.
NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
38.689.968
-26.163.325
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
31 Aralık 2013
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
57
38.689.968
-26.163.325
-177.547.751
-129.120.511
-138.857.783
-155.283.836
EK.2
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
58
59
60
EK.3
BEYAN YAZISI
61
62
EK.4
FİNANSAL TABLOLAR
VE DİPNOTLAR
63
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
64
SAYFA
İÇİNDEKİLER
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR ................................................................
1-5
KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI .....................................................
6-7
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI ...........................................
8
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI .......................
9
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................................................... 10-60
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI ........................................................................
65
61
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
IA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
I-
Cari Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1Kasa
2Alınan Çekler
3Bankalar
4Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5Banka Garantili ve Üç aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar
1Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4Krediler
5Krediler Karşılığı (-)
6Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar
7Şirket Hissesi
8Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İlişkili Taraflardan Alacaklar
1Ortaklardan Alacaklar
2İştiraklerden Alacaklar
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5Personelden Alacaklar
6Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
1Finansal Kiralama Alacakları
2Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3Verilen Depozito ve Teminatlar
4Diğer Çeşitli Alacaklar
5Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6Şüpheli Diğer Alacaklar
7Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1Ertelenmiş Üretim Giderleri
2Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3Gelir Tahakkukları
4Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Varlıklar
1Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4İş Avansları
5Personele Verilen Avanslar
6Sayım ve Tesellüm Noksanları
7Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
Cari Varlıklar Toplamı
2.12 ve 14
2.12 ve 14
11
11
12.1
12.1
12.1
47.1
47.1
35
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2012
522.648.592
446.632.537
(1.453.405)
77.456.146
13.314
208.430.207
208.430.207
254.474.635
258.633.132
(4.615.601)
(3.421.216)
127.813
136.740.362
(132.989.855)
40.187
2.655
13.187
24.345
12.126.968
12.126.968
276.546
(276.546)
67.873.515
67.122.461
751.054
3.774.762
3.360.221
414.541
1.069.368.866
336.376.847
266.347.176
(3.453.766)
73.470.123
13.314
150.644.162
150.644.162
225.428.718
227.711.812
(4.922.287)
(1.352.130)
130.875
131.537.585
(127.677.137)
81.636
1.737
51.927
27.972
17.833.446
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
17.833.446
276.546
(276.546)
58.708.295
58.009.431
698.864
4.137.171
4.054.371
81.463
1.337
793.210.275
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
IIA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
II-
Cari Olmayan Varlıklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İlişkili Taraflardan Alacaklar
1Ortaklardan Alacaklar
2İştiraklerden Alacaklar
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5Personelden Alacaklar
6Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
1Finansal Kiralama Alacakları
2Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3Verilen Depozito ve Teminatlar
4Diğer Çeşitli Alacaklar
5Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6Şüpheli Diğer Alacaklar
7Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Finansal Varlıklar
1Bağlı Menkul Kıymetler
2İştirakler
3İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4Bağlı Ortaklıklar
5Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar
9Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Maddi Varlıklar
1Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4Makine ve Teçhizatlar
5Demirbaş ve Tesisatlar
6Motorlu Taşıtlar
7Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
Maddi Olmayan Varlıklar
1Haklar
2Şerefiye
3Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1Ertelenmiş Üretim Giderleri
2Gelir Tahakkukları
3Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1Efektif Yabancı Para Hesapları
2Döviz Hesapları
3Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
45.2
45.2
9 ve 45.2
45.2
6
7
6
6
6
6
6
8
8
8 ve 44
8
8
8
21 ve 35
21 ve 35
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
138.105
138.105
100.648.999
836.981
99.849.047
(37.029)
13.829.470
5.391.650
4.867.437
20.967.082
152.534
3.945.697
(21.494.930)
259.659.820
31.060.097
254.033.249
12.270.242
(38.199.357)
495.589
14.693.747
14.693.747
388.970.141
136.749
136.749
170.609.220
884.653
128.861.596
40.900.000
(37.029)
55.596.016
48.027.585
4.827.529
18.852.628
238.214
3.840.602
(20.190.542)
1.458.339.007
1.289.870.502
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
263.938.024
29.712.428
254.033.249
12.270.242
(32.415.311)
337.416
6.380.218
6.380.218
496.660.227
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IIIA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
I-
III-
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
3Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
4, 10 ve 19
4, 10 ve 19
4
45
45
19 ve 47.1
19
19 ve 47.1
2.24, 4 ve 17
2.24, 4 ve 17
2.24, 4 ve 17
2.24, 4 ve 17
47.1
47.1
23
10, 17 ve 19
23
23
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2012
37.708.470
37.665.519
42.951
30.407
30.407
25.671.168
18.427
4.095.361
21.557.380
816.044.329
360.931.483
22.336.866
1.051.847
429.120.599
2.603.534
9.740.872
7.650.492
567.140
17.211.187
17.168.236
42.951
55.404
38.187
17.217
21.019.658
21.199
1.727.625
19.270.834
657.341.510
322.577.275
8.493.385
134.236
323.781.654
2.354.960
9.111.142
7.135.389
479.792
-
-
1.523.240
7.421.136
7.421.136
10.492.473
10.489.395
3.078
2.520.822
2.520.822
909.629.677
1.495.961
5.090.939
5.090.939
7.647.843
7.645.044
2.799
2.417.082
2.417.082
719.894.765
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IVA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
I-
IV-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
19
19
2.24, 4, 17 ve 47.1
2.24, 4, 17 ve 47.1
22
22
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
5.790.349
5.790.349
20.093.657
20.093.657
-
21.072.914
21.072.914
14.394.695
14.394.695
-
3.451.431
3.451.431
29.335.437
3.761.755
3.761.755
39.229.364
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
VA-
B-
C-
DEF-
V-
Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
1(Nominal) Sermaye
2Ödenmemiş Sermaye (-)
3Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Sermaye Yedekleri
1Hisse Senedi İhraç Primleri
2Hisse Senedi İptal Karları
3Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4Yabancı Para Çevirim Farkları
5Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
1Yasal Yedekler
2Statü Yedekleri
3Olağanüstü Yedekler
4Özel Fonlar (Yedekler)
5Finansal Varlıkların Değerlemesi
6Diğer Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları
1Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
1Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Karı
1Dönem Net Karı
2Dönem Net Zararı (-)
3Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
Özsermaye Toplamı
2.13
15
15
37
15
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
154.646.341
154.646.341
380.728.517
380.728.517
122.856.818
12.739.630
15.700.831
58.442.541
35.973.816
(177.547.751)
(177.547.751)
38.689.968
(19.966.220)
58.656.188
519.373.893
154.646.341
154.646.341
358.432.961
358.432.961
172.950.907
12.739.630
15.700.831
108.536.630
35.973.816
(129.120.511)
(129.120.511)
(26.163.325)
(48.427.240)
22.263.915
530.746.373
1.458.339.007
1.289.870.502
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
54
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
A1-
23-
4B1-
2-
345-
6-
CD1-
2345E1-
2-
3-
45678FG1234567H1234I-
Hayat Dışı Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3 SGK’ya Aktarılan Primler (-)
1.2Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-)
1.2.3Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
Hayat Dışı Teknik Gider (-)
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2Ödenen Tazminatlar Reasürör Payı (+)
1.2Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
1.2.2Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1Matematik Karşılıklar (-)
5.2Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Giderler
6.1Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
Hayat Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.Reasürör Devredilen Primler (-)
1.2Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2.Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Hayat Branşı Yatırım Geliri
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1Brüt Diğer Teknik Gelirler(+-)
4.2Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
Hayat Teknik Gider
Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1Matematik Karşılığı (-)
3.1.1Aktüeryal Matemetik Karşılık (+/-)
3.1.2Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)
3.2Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
3.2.1Aktüeryal Matemetik Karşılık (+/)
3.2.2Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.)(+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Yatırım Giderleri(-)
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
Emeklilik Teknik Gelir
Fon İşletim Gelirleri
Yönetim Gideri Kesintisi
Giriş Aidatı Gelirleri
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
Emeklilik Teknik Gideri
Fon İşletim Giderleri (-)
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Teknik Giderler (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
2.21 ve 24
2.21 ve 24
2.21, 24 ve 10
17.15, 17.19
17.15 ve 17.19
10, 17.15 ve 17.19
17.15 ve 17.19
26
10
10
17.15, 17.19
31 ve 32
17.15, 17.19
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2012
707.707.668
644.044.870
696.242.559
975.756.040
(261.235.032)
(18.278.449)
(38.354.208)
(53.413.467)
14.246.512
812.747
(13.843.481)
(14.309.624)
466.143
52.551.145
1.819.312
1.819.312
9.292.341
(708.839.731)
(506.662.275)
(401.323.330)
(428.915.835)
27.592.505
(105.338.945)
(111.073.581)
5.734.636
(6.051.277)
(195.208.568)
(917.611)
(917.611)
(1.132.063)
-
652.638.793
588.225.456
615.146.289
826.802.909
(194.768.810)
(16.887.810)
(24.516.505)
(26.528.653)
13.258
1.998.890
(2.404.328)
(2.543.283)
138.955
47.637.902
3.156.217
3.156.217
13.619.218
(667.688.150)
(492.335.129)
(452.086.784)
(478.337.205)
26.250.421
(40.248.345)
(37.849.044)
(2.399.301)
468.992
(175.687.777)
(134.236)
(134.236)
(15.049.357)
-
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
6
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
1 Ocak -
1 Ocak -
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
C-
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
(1.132.063)
(15.049.357)
F-
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
-
-
I-
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
-
-
J-
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
(1.132.063)
(15.049.357)
K-
Yatırım Gelirleri
118.942.781
63.469.118
33.385.138
32.506.644
L-
M-
N-
1-
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2-
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3-
Finansal Yatırımların Değerlemesi
456-
26
-
27.593
26
8.443.312
4.762.928
Kambiyo Karları
36
14.836.536
5.270.390
İştiraklerden Gelirler
45
24.676.965
4.256.165
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
45
36.593.488
1.608.935
7-
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26
1.006.742
15.036.463
8-
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
-
-
9-
Diğer Yatırımlar
600
-
10-
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri (-)
-
-
(73.906.653)
(62.579.786)
1-
Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
-
-
2-
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
-
-
3-
Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4-
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5-
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6-
Kambiyo Zararları (-)
7-
Amortisman Giderleri (-)
(9.341.061)
-
(52.551.145)
(47.637.902)
-
-
36
(4.183.823)
(6.762.492)
6 ve 8
(7.830.624)
(8.179.392)
8Diğer Yatırım Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider
ve Zararlar (+/-)
-
-
(5.214.097)
(12.003.300)
(7.237.344)
(18.372.980)
(1.359.612)
884.044
-
1-
Karşılıklar Hesabı (+/-)
2-
Reeskont Hesabı (+/-)
3-
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
-
4-
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
-
-
5-
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
3.227.131
5.278.342
6-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7-
Diğer Gelir ve Karlar
8-
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47.5
21 ve 35
519.709
621.929
(363.981)
(414.635)
-
9-
Önceki Yıl Gelir ve Karları
-
10-
Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
-
-
Dönem Net Karı veya Zararı
38.689.968
(26.163.325)
1-
Dönem Karı Veya Zararı
38.689.968
(26.163.325)
2-
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
34-
-
-
Dönem Net Karı veya Zararı
38.689.968
(26.163.325)
Enflasyon Düzeltme Hesabı
-
-
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
7
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
A-
C-
DE-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak -
1 Ocak -
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
302.281.779
264.152.853
-
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1-
Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2-
Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
3-
Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
-
4-
Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
(219.414.694)
(233.222.032)
5-
Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
-
6-
Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
-
7-
Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)
82.867.085
30.930.821
8-
Faiz ödemeleri (-)
-
-
9-
Gelir vergisi ödemeleri (-)
-
-
10-
Diğer nakit girişleri
51.816.540
78.154.257
(19.075.811)
(79.351.523)
115.607.814
29.733.555
-
-
1112B-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Diğer nakit çıkışları (-)
Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan net
nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
1-
Maddi varlıkların satışı
6 ve 7
43.524.105
2-
Maddi varlıkların iktisabı (-)
-
6
(2.964.447)
(1.031.872)
34-
Mali varlık iktisabı (-)
(70.004.479)
(110.257.012)
Mali varlıkların satışı
111.356.858
5-
Alınan faizler
5.245.078
30.079.318
29.986.910
6-
Alınan temettüler
7-
Diğer nakit girişleri
6.451.959
2.919.952
-
8-
Diğer nakit çıkışları (-)
1.336.213
9Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
(3.300.977)
-
115.142.337
(71.800.731)
1-
Hisse senedi ihracı
-
-
2-
Kredilerle ilgili nakit girişleri
-
-
3-
Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
-
-
4-
Ödenen temettüler (-)
-
-
5-
Diğer nakit girişleri
-
-
6-
Diğer nakit çıkışları (-)
-
-
-
-
7Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN
ETKİSİ
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış
F-
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G-
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
10.652.713
(1.492.102)
241.402.864
(43.559.278)
256.977.236
300.536.514
498.380.100
256.977.236
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan ara finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
8
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Sermaye
IA-
BCDEFGHIJIIIA-
BCDEFGHIJII-
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1Nakit
2İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve
kayıplar
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (veya zararı)
Dağıtılan temettü
Transfer
Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) (II+
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1Nakit
2İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve
kayıplar (15 no’lu dipnot)
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (veya zararı)
Dağıtılan temettü
Transfer
Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) (II+
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş (*)
Özsermaye
Enflasyon
Yabancı Para
Varlıklarda
Düzeltmesi
Çevrim
Olağanüstü
Değer Artışı
Farkları
Farkları
Yasal Yedekler
Yedekleri
İşletmenin
Kendi Hisse
Senetleri (-)
154.646.341
-
-
80.976.634
-
-
-
-
27.559.996
-
154.646.341
-
108.536.630
154.646.341
-
-
108.536.630
154.646.341
Diğer Yedekler ve
Dağıtılmamış Karlar
Net Dönem
Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar
Karları/(Zararları)
Toplam
-
12.739.630
-
-
391.885.547
-
(21.441.698)
-
(92.140.375)
-
526.666.079
-
-
-
-
-
2.683.623
15.538.438
(26.163.325)
21.441.698
(36.980.136)
30.243.619
(26.163.325)
-
-
12.739.630
(26.163.325)
(129.120.511)
530.746.373
12.739.630
-
-
410.107.608
-
-
410.107.608
-
(26.163.325)
-
(129.120.511)
-
530.746.373
-
-
(50.094.089)
-
-
-
-
-
31.641
-
-
22.263.915
38.689.968
26.163.325
(48.427.240)
(50.094.089)
31.641
38.689.968
-
-
58.442.541
-
-
12.739.630
-
432.403.164
38.689.968
(177.547.751)
519.373.893
(*)
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
(**)
Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu 27 Ekim 2008 tarih ve 2008/41 no’lu sektör duyurusunda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2013 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı
gayrimenkul satışından sağlan ve Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 78.208.251 TL tutarındaki bina satış karının %75’ine tekabül eden 58.656.188 TL’yi bilançoda
özsermaye altında “Dönem Net Karı” hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye göre belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 45.456.447 TL satış karının
tamamı gelir tablosunda “Yatırım Gelirleri ve Yatırım Giderleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2012: 2012 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı gayrimenkul satışından sağlan ve
Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 29.685.220 TL tutarındaki bina satış karının %75’ine tekabül eden 22.263.915 TL’yi bilançoda özsermaye altında “Dönem Net Karı”
hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye göre belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 9.542.953 TL satış karının tamamı gelir tablosunda “Yatırım
Gelirleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir).
Takip eden dipnotlar konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: Groupama Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle doğrudan ana
ortağı Groupama S.A.’dır (2.13 no’lu dipnot).
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi:
Şirket’in merkezi ve Genel Müdürlüğü İstanbul’da olup, “Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: 2
34398 Maslak-İstanbul” adresinde anonim şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, 30 Aralık 2004
tarihine kadar kurucu ortaklarından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin (“Ziraat Bankası”) bağlı ortağı olarak
faaliyet göstermiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 6 Eylül 2004 tarihli 2004/76 sayılı kararı
sonucunda, kurucu ortak Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun 7 Aralık 2004 tarih 19/266 sayılı kararlarını
takiben Şirket sermayesindeki Ziraat Bankası’na ait %56.67 oranındaki 28.335.000 TL nominal bedelli
hisseler 30 Aralık 2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devir ve teslim edilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Nisan 2006 tarih ve 2006/27 sayılı kararına (“Özelleştirme Kararı”)
istinaden Şirket’teki %56.67 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
(“Özelleştirme İdaresi”) ait kamu hisselerinin Groupama S.A.’ya satışı 16 Mayıs 2006 tarihinde
imzalanan hisse satış sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir.
Şirket’in 29 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında “Başak Sigorta A.Ş.” olan
unvanının “Başak Groupama Sigorta A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 3.
maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret
Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve 27 Nisan 2007 tarih ve 6796 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
44 no’lu dipnotlarda açıklandığı üzere, 15 Eylül 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında, Şirket’in T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”)
22 Temmuz 2009 tarihli ve 31164 sayılı izin yazısı çerçevesinde Güven Sigorta T.A.Ş. ile birleşmesinin
ardından, “Başak Groupama Sigorta A.Ş.” ticari unvanındaki “Başak” ibaresinin kaldırılarak unvanın
“Groupama Sigorta A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 3. maddesinin izin
verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği 30 Eylül
2009 tarihi itibariyle gerçekleşerek İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve 6 Ekim 2009 tarih
ve 7411 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Groupama Sigorta A.Ş.’nin ortaklarından S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(“Marmara Birlik”) tarafından Özelleştirme Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan
dava sonucunda T.C. Danıştay 13. Daire tarafından Özelleştirme Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir. Özelleştirme İdaresi’ne 14 Mayıs 2007 tarihinde tebliğ edilen bu karara karşı
Özelleştirme İdaresi tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 12 Temmuz 2007 tarih ve 2007/469 sayılı kararı ile yapılan
itirazın reddedildiği belirtilmiştir. Danıştay 13. Dairesi 11 Mart 2009 tarihinde Özelleştirme İdaresi lehine
karar vermiştir. Bu karar üzerine Marmara Birlik söz konusu karara karşı temyiz başvurusunda
bulunmuştur. Ayrıca Marmara Birlik Özelleştirme Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin
alınan ilk kararın uygulanmamasıyla ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi’ne bir dava daha açmıştır. Açılan
bu yeni dava Danıştay tarafından temyiz başvuru davası ile birleştirilmiş olup halihazırda
sonuçlanmamıştır.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, Türkiye'de hayat branşı hariç çeşitli sigorta
konularında sigortacılık faaliyeti göstermektedir. Şirket’in kuruluşu ve esas mukavelesi 29 Mayıs 1959
tarih ve 672 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Hayat, sağlık ve ferdi kaza ile ilgili
faaliyetler, 19 Aralık 1997 tarihinde kurulmuş olan Groupama Emeklilik A.Ş.’ye devredilmiştir. Hayat
ve ferdi kaza branşı ile ilgili yeni sigortalı kabul edilmemiş, eski portföy devam ettirilmiştir. Şirket, 1
Ekim 2003 tarihinden itibaren sağlık branşı ile ilgili yeniden poliçe kabul etmeye başlamıştır. 15 Eylül
2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da, Güven Sigorta T.A.Ş.’nin bağlı ortağı Güven Hayat Sigorta
A.Ş.’nin özel sağlık portföyünün Şirket’e devrine karar verilmiştir.
10
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler (devamı)
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu (devamı)
Devir işlemine Hazine Müsteşarlığı 29 Temmuz 2009 tarihli yazısıyla izin vermiş olup, söz konusu devir
5 Haziran 2009 tarihli portföy devir sözleşmesine istinaden 31 Mart 2009 tarihli konsolide olmayan
finansal tablolar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şirket’in ticari merkezi İstanbul’da olup Bursa, Antalya,
Samsun, Trabzon, Ankara, Adana, İzmir, Kadıköy, Bakırköy ve Merkez olmak üzere toplam 10 adet
Bölge Müdürlükleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no’lu
dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
1 Ocak - 31 Aralık 2013
48
361
409
1 Ocak - 31 Aralık 2012
48
344
392
1.6
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları
gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 2.381.991
TL (31 Aralık 2012: 4.646.618 TL).
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların
yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme
aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Şirket teknik
bölüme aktardığı faaliyet giderlerini, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve
hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate alarak dağıtmıştır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Konsolide olmayan
finansal tablolar tek bir şirketi (Groupama Sigorta A.Ş.) içermektedir.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri
olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
1.10
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tabloları
değiştirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup, söz konusu finansal tabloların, yürürlükte
bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlandığı ve ilgili mevzuat ile Şirket kayıtlarına uygun
olduğu Genel Müdür Baş Yardımcısı David Lecomte tarafından 7 Mart 2014 tarihinde beyan edilmiştir.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
Şirket konsolide olmayan finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın
sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Konsolide olmayan finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık
Muhasebe Sistemi Tebliğ No: 1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011 tarih ve
2011/14 sayılı Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu
uyarınca düzenlenmektedir.
11
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Düzenlenen konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları
18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında
Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna
İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca belirlenmektedir.
Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını,
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi
Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan
değişikler sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu
Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve ilgili
diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve konsolide olmayan finansal tablolara yansıtmıştır. (2.24 no’lu
dipnot).
Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak
2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal
Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde
muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008
yılında “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında
tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine İlişkin Tebliği (“Konsolidasyon Tebliği”) 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları
gerekmektedir. Söz konusu tebliğin geçici 2. maddesi kapsamında sigorta ve reasürans ve emeklilik
şirketleri dışındaki ortaklıklar 31 Mart 2010 tarihine kadar kapsam dışı bırakılmıştır.
2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra, tabi
oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu,
şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla,
uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamakla ve Türkiye Muhasebe
Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almakla, bu
konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları
düzenlemeler hakkında onay vermeye yetkilidir.
13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının
Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren
kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız
denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler
münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygular. KGK tarafından yayınlanan
finansal tablo örnekleri, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet
konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal
holding şirketleri ile 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007 tarihli
ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Mart 2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar
dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil
eder.
Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık, yatırım amaçlı
gayrimenkuller ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmak suretiyle, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Konsolide olmayan finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan
değerleme esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.25 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
Cari dönem konsolide olmayan finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır.
12
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Bu standartların ve yorumların Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili
paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik şirketin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat
sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo
kullanıcılarına
i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi
için ve
ii) TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz
konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme
düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece
açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak
kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Şirket’in
finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi
prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket, aktüeryal
kazanç/kayıplarını bu değişiklik sonrası konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirmektedir. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi
sonucu oluşan değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük
olarak Not 22’de açıklanmıştır
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol
edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir.
Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
13
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve
standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan
değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme
getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının
yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir
standarttır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir. Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm
dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların
sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu
açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca özet finansal
tablolarda da sunulması gerekmektedir. Standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmamıştır.
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir.
Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmamıştır.
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan
dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi
TMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak,
kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı
dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı
sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini
kolaylaştırmıştır. Söz konusu değişikliklerin, Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
14
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
TFRS 1 (değişiklik) - TFRS’nin İlk Defa Uygulanması – devlet kredileri
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Değişiklik, ilk kez UFRS/TFRS uygulayan şirketlerin piyasa faiz oranından daha az bir maliyet ile
kullandıkları devlet kredilerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 20092011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir
etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık
getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin TMS 12
hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide olmayan finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir
ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan
kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına
izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
15
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır /
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra
uygulayacaktır.
UFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, UFRS 12 ve UMS 27 “İştiraklerdeki
Yatırımlar
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun
yerine, bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik
iştiraklerdeki yatırımlar tanımlamasına giren şirketler için istisna getirmektedir. UFRS 12’ye de
iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine
açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik
aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe
dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı
baz alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek
açıklamalar getirmektedir.
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler türevlerin tecdidi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen
şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi durumunda
finansal risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in iştirakleri 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri
üzerinden gösterilmiştir (2.1, 11.4 ve 45.2 no’lu dipnotlar).
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm raporlaması
yapmamaktadır.
16
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği
tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden
parasal varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle
oluşan kur farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal varlıkların
iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların gerçeğe uygun
değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye içerisinde ilgili
hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise gerçeğe uygun
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer gerçeğe uygun değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir.
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Amortisman, maddi
varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi
duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri aşağıda
belirtilmiştir:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller (Binalar)
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyetler bedelleri
50 yıl
3-10 yıl
5 yıl
5 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer
düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine
indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve
giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).
Sermaye ile ilişkili bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in faaliyetlerinde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan binalar yatırım amaçlı
gayrimenkuller olarak sınıflandırılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değer metodu ile,
bağımsız eksperlerin belirlediği gerçeğe uygun değerlerinden konsolide olmayan finansal tablolara
yansıtılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki gerçeğe uygun değer değişiklikleri, gelir tablosunda
diğer gelirlerin altında muhasebeleştirilmektedir.
Şirket, söz konusu gayrimenkullerin kullanım şeklinin değişip yatırım amaçlı olarak yeniden
sınıflandırıldığı tarihte, “TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar” uyarınca hesaplanan defter değerleri ile
gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı özsermaye altında diğer sermaye yedekleri olarak
muhasebeleştirilmiştir (7 no’lu dipnot).
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını, bilgisayar yazılımlarını,
şerefiyeyi ve işletme birleşmesinden doğan maddi olmayan duran varlıkları içermektedir. Maddi olmayan
duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün
olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir (8
no’lu dipnot).
Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3-5 yıldır.
17
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “Krediler ve alacaklar (Esas
faaliyetlerden alacaklar)” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas faaliyetlerden
alacaklar, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup konsolide olmayan finansal tablolarda
finansal varlık olarak sınıflandırılmakta ve bu alacaklar için TMS 39’da yer alan ölçüm prensipleri
uygulanmaktadır.
Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları
dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz
konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben
etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.
İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem
maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacakları için karşılık ayırmaktadır. Söz
konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” altında sınıflandırılmıştır.
Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak
portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik
konjonktürü dikkate almaktadır.
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesine
uygun olarak Şirket, yukarıda belirtilen “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar” karşılığının içinde
bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak idari ve
kanuni takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık bilançoda “Esas faaliyetlerden
kaynaklanan şüpheli alacaklar” altında sınıflandırılmıştır.
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan şüpheli
alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Karşılıklar hesabına” yansıtılmaktadır.
Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir
(12 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Şirket tarafından elde tutulan borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılırlar
ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Gerçeğe uygun
değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda
gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre
hesaplanan iskonto edilmiş değer, gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmesi ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi durumunda gerçeğe
uygun
değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem
görmedikleri ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumda, değer kaybı ile
ilgili karşılık düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile konsolide olmayan finansal tablolara yansıtılır.
Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması,
elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir
tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki “Finansal varlıkların değerlemesi” hesabında
izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıklar vade geliminde veya elden çıkarıldığında özsermaye içinde
muhasebeleştirilen birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
18
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar (devamı)
Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını
değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin,
maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak
değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı
durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farklar
özsermayeden çıkarılıp gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde
gelir tablosundan ters çevrilmez.
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden menkul
kıymetlerde tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına istinaden değer
düşüklüğü ayırmaz (11 no’lu dipnot).
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının açıklandığı
dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta, vadesi
gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları 12.1
no’lu dipnotta, dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.10
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.11
Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen,
kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan kısa yatırımları
içermektedir.
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
Kasa
Bankalar (14 no’lu dipnot)
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları
Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar (47.1 no’lu dipnot) (*)
Eksi-Bloke vadeli mevduat( 14 ve 43 no'lu dipnotlar) (**)
Eksi - Verilen çekler ve ödeme emirleri
Eksi - Faiz tahakkukları
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
31 Aralık 2013
446.632.537
77.456.146
13.314
(19.032.117)
(1.453.405)
(5.236.375)
31 Aralık 2012
266.347.176
73.470.123
13.314
(78.154.257)
(3.453.766)
(1.245.354)
498.380.100
256.977.236
(*)
Diğer nakit ve nakit benzerlerinin vadesi 3 aydan kısadır.
(**)
Bloke vadeli mevduatlardaki değişim nakit akım tablosunda esas faaliyetlerden diğer nakit çıkışları içerisine
dahil edilmiştir.
19
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.13
Sermaye
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sermayedarın Adı
Groupama S.A.(*)
Groupama Investment Bosphorus Holding
A.Ş. (*)
Marmara Birlik
Milli Reasürans T.A.Ş.
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
%69,16 106.960.792
%29,65
%1,18
%0,01
%100.00
45.847.510
1.826.000
12.027
12
154.646.341
31 Aralık 2012
Pay Oranı
Pay Tutarı
%69,16 106.960.792
%29,65
%1,18
%0,01
%100.00
45.847.510
1.826.000
12.027
12
154.646.341
(*) Cari dönemde, Şirket ana ortağı Groupama S.A.’nın sahip olduğu Şirket hisselerinin Şirket
ortaklarından Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.’ye devri ile ilgili Hazine Müsteşarlığı’na
başvuruda bulunulmuş olup bu rapor tarihi itibariyle söz konusu devir ile ilgili yasal prosedür devam
etmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.14
Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri - Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı hasar
olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve koşullar altında
korur.
Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat, kaza ve
mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir:
Yangın sigortası sözleşmeleri, endüstriyel ve bireysel olarak ikiye ayrılır. Sigortalı, poliçede yer alan
yangın, patlama, deprem, sel, nükleer enerji gibi risklerden kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karşı
sigortalanır.
Sigortalı, kar kaybı maddesi ile sigorta sözleşmesinin içerdiği bir olay sonucu operasyonun kısmi ve
tamamıyla durmasından kaynaklanan mutlak dolaylı kayıplara karşı korunur. Kaza sigortası sözleşmeleri
(mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu sözleşmeler sigortalıyı varlığın
hasar riskine ve üçüncü kişilere verilebilecek hasar riskine karşı korur.
Denizcilik sigorta sözleşmeleri nakliyat sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve su araçları
sigortasını (deniz, nehir ve göl araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi) kapsamaktadır.
Mühendislik sigorta sözleşmeleri iki alt gruba ayrılmaktadır. Sürekli mevcut bulunan riskleri kapsayan
süresiz bir dönemde geçerli olan sözleşmeler ve geçici süreli, tekrar etmeyen riskleri kapsayan
sözleşmeler. Birinci grup ani ve önceden görünemeyen mekanik donanım, tesisler ve elektronik zarar ve
kayıplarını kapsar. İkinci grup, montaj ve inşaatın garanti süresiyle doğal olarak sınırlı olan montaj ve
inşaat-montaj sigortalarını içerir. Sorumluluk sigorta sözleşmeleri, hava araçları, su araçları ve kara
araçları sorumluluk gibi her türlü sorumluluk nedeniyle oluşacak tazminat ödemelerini kapsar. Ayrıca,
Şirket, genel zararlar sigorta sözleşmeleri kapsamına giren devlet destekli tarım ve hayvan hayat
sigortalarında da önemli bir üretime sahiptir. Sigorta sözleşmelerinden oluşan gelir ve yükümlülüklerin
hesaplama esasları 2.21 ve 2.24 no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili
oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve
sigorta sözleşmeleri olarak sınıflandırabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.
Şirket’in 2013 ve 2012 yıllarında geçerli olan reasürans politikası ve anlaşmaları aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
20
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14
Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (devamı)
Aşkın hasar reasürans anlaşmaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca tahakkuk esasına
uygun olarak muhasebeleştirilir. Diğer sözleşmeler çerçevesinde devredilen prim ve hasarlar ilgili
oldukları sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı bazda kayıtlara yansıtılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle değişik
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan
sağlık hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik
kazaları sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri
kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”)
tarafından karşılanacaktır.
Yine Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme
bağlanmıştır.
Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta
şirketlerinin yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli “Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle
İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uygulamasına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge” (“2011/17 sayılı Genelge”), 17 Ekim 2011 tarih
ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge
(“2011/18 sayılı Genelge”), 16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge”
(“2012/3 sayılı Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan
Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu”nda (“2012/6 no’lu Sektör Duyurusu”) açıklanan esaslara göre
belirlenmiştir (2.24 no’lu dipnot). Bu çerçevede, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen
trafik kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere , Şirket’in “Zorunlu Taşımacılık
Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” branşlarında 25 Şubat
2011 tarihi yapılan poliçelere ilişkin olarak Yönetmelik, 2011/17 sayılı Genelge, 2012/3 sayılı Genelge ve
2012/6 no’lu Sektör Duyurusu kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket
yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 18.278.449 TL (31 Aralık 2012:
16.887.810 TL) tutarında devredilecek prim ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 8.242.547 TL (31 Aralık
2012: 7.429.800 TL) tutarında kazanılmamış primler karşılığı hesaplamış ve sırasıyla “SGK’ya aktarılan
primler” ve “Kazanılmamış primler karşılığı SGK payı” hesapları altında muhasebeleştirmiştir (19 no’lu
dipnot).
Bununla birlikte, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu’nun 22 Eylül 2011 tarih
ve 18 no’lu toplantısında, Yönetmelik ve 2011/17 sayılı Genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve
iptali, Kanun’un ilgili maddelerinin de Anayasa’ya aykırılıktan iptali isteminin sağlanmasını teminen
Danıştay’da dava açılmasına karar verilmiş olup hukuki süreç finansal tabloların hazırlandığı tarih
itibariyle devam etmektedir.
2.15
Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.16
İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
2.17
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
21
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.18
Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (2012: %20). Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi,
kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermaye
tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1
Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK
TEFE artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10’u
aşması gerekmektedir. 2012 yılı ve 2013 altı aylık dönemde söz konusu şartlar sağlanmadığı için
enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide olmayan
finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren
vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün
ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
2.19
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haklara ilişkin yükümlülüklerini
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre
muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” ve “Maliyet giderleri karşılığı”
hesaplarında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli
aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır (22 no’lu dipnot).
22
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.20
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir
olması durumunda konsolide olmayan finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar,
yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve konsolide olmayan finansal
tablolara dahil edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21
Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, yıl içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı ifade
etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış
prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre konsolide olmayan finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar yıl içinde tahakkuk ettirilir ve gelir
tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı
üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması
suretiyle tahakkuk esasına göre konsolide olmayan finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Rücu ve Sovtaj Gelirleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin
Genelge”ye istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname veya
ödemenin yapıldığına dair belgenin alınmış olunması ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim
yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacağını tahakkuk
ettirmektedir.
Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay
içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi durumlarında bu alacaklar için alacak karşılığı ayrılmakta ve
bilançoda reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında muhasebeleştirilmektedir. Bu çerçevede
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiş olan rücu alacağı tutarı 14.129.436 TL (31 Aralık 2012:
8.427.832 TL) ve bu alacaklar için ayrılan karşılık tutarı ise 3.421.216 TL’dir (31 Aralık 2012:
1.352.130 TL) (12.1 ve 17 no’lu dipnotlar).
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir.
Etkin faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve
akımlarını defter değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün
kayıtlara alınmasıyla hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir.
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının,
ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
23
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.21
2.22
Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (devamı)
Temettü Gelirleri
Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında konsolide olmayan finansal tablolara gelir olarak kaydedilir.
Şirket'in özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirdiği bağlı ortaklık ve iştiraklerinden aldığı nakit ve benzeri
temettüler ise iştirak ve bağlı ortaklıkların taşınan değerlerinden düşülmüştür.
Finansal Kiralamalar
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın Gerçeğe uygun değeri, ya da
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak ayrılır ve
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
2.23
Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide
olmayan finansal tablolara yansıtılır.
2.24
Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri ile 14 Haziran 2007 tarihinden önce üretilen
deprem primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için
tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır.
Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen
12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği
uyarınca, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı ile bu
karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile
reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak
gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve
kayıtlara yansıtılmıştır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı poliçeleri için son üç ayda
yazılan primlerin %50’si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaktadır. (17 no’lu dipnot)
Ertelenen Üretim Gideri ve Komisyon Gelirleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca,
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere
devredilen primler nedeniyle reasürürlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet
eden kısmı, bilançoda sırasıyla ertelenmiş üretim giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında,
gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu
dipnot)
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri
dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler
karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler
karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime
bölünmesi suretiyle bulunur. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde
olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan
tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile
çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net
tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
24
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24
Teknik Karşılıklar (devamı)
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 22.336.866 TL (31 Aralık 2012:
8.493.385 TL) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (17 no’lu
dipnot).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır.
Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak
belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve uygulama esasları,
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven
Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş olan aktüeryal zincir
merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir.
30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre sigorta şirketleri her branş için
aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalarını Genelge’de öngörülmüş olan 5 ayrı
yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları
gerekmektedir. Sigorta şirketlerine, AZMM hesaplamaları ile ilgili olarak her branş için ilgili Genelge’de
yer alan beş yöntemden kendi portföy yapılarına en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı tanınmış
olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için belirlenen nihai yöntem 3 yıl boyunca
değiştirilemeyecektir. Söz konusu AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle
hesaplama yapılabilmesini teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayrı bir dosyada
Genelge’de öngörülmüş olan istatistiki yöntemlerle elimine edilmiştir. Ayrıca söz konusu AZMM
hesaplamaları brüt olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına
bağlı olarak net tutarlar belirlenmektedir.
Genelge ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket tarafından Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen 12
Temmuz 2013 tarih ve GS/738 sayılı yazıya istinaden AZMM hesaplamalarında kullanılan hasar gelişim
katsayılarına müdahale yetkisi elde etmiştir. Şirket’in AZMM tablolarındaki gelişim faktörlerine
müdahale yetkisinin kullanılması talebi Hazine Müsteşarlığı’nın 26 Temmuz 2013 tarihli 12327 sayılı
yazısı ile onaylanmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için kullanmayı seçmiş olduğu AZMM hesaplama
yöntemi, bu hesaplamaların 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sonuçları ve brüt olarak
bulunan sonuçların reasürans sonrası net tutarların belirlenmesine ilişkin yöntemler ile büyük hasar
elemesinde kullanılan limitler 17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak
Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge”
(“2011/23 sayılı Genelge”) uyarınca, bir önceki yıldan farklı olarak, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle
yapılan AZMM hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere
ilişkin veriler dikkate alınmıştır.
Ayrıca, 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda söz konusu
negatif tutarın tamamı hesaplamalara dahil edilmiştir.
17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe
giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, 30
Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin yeterliliğinin test edilebilmesi için kullanılan hesaplama
yöntemi yürürlükten kaldırılmıştır.
25
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24
Teknik Karşılıklar (devamı)
2.14 no’lu dipnotta da açıklandığı üzere, 2011/18 sayılı Genelge uyarınca, Şirket’in “Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Sorumluluk”, “Zorunlu Trafik” ve “Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” branşlarında
vermiş olduğu teminatlara ilişkin tedavi giderlerini ödeme yükümlülüğü kalmadığından, Kanun’un
yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen hasarlardan kaynaklanan tahakkuk etmiş muallak hasar
dosyaları ile buna ilişkin hesaplanan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı kapatılarak
“Ödenen Tazminatlar” hesabına kaydedilmiştir.
Ayrıca, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat tutarının belirlenmesi için hazırlanan AZMM gelişim üçgenleri ile bu tutarın test edilebilmesi
için yapılan hesaplamalarda, Kanun kapsamına giren tedavi masraflarına ilişkin ödenen tazminatlar,
muallak tazminatlar ve tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler geçmiş yıl istatistiklerinden
çıkarılmıştır (19 no’lu dipnot).
Finansal tablolara yansıtılacak olan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı tutarının
belirlenmesinde, Genelge uyarınca hesaplanan tutarın tamamının dikkate alınması gerekmektedir. Şirket,
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle belirlenen gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı tutarının
%100’ünü (31 Aralık 2012: %100) dikkate alarak, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 101.155.292 TL
(31 Aralık 2012: 65.691.276 TL) tutarında toplam ilave net muallak hasar karşılığı ayırmıştır (17 no’lu
dipnot).
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR)
Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”) uyarınca, sigorta
şirketlerinin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, davaların sonuçlanma tarihlerini dikkate alarak son beş yıllık
gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle şirket aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir
kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar için
tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapması mümkün bulunmaktadır.
Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle şirket aleyhine açılan davaların tutarları
üzerinden bir kazanma oranı hesaplamamış ve dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen
muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmamıştır.
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sigorta
şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları
dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri
için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem
ve kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Cari yılda ayrılan dengeleme karşılığından olmamak kaydıyla, deprem tazminatları için ayrılan
dengeleme karşılığının deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri ile eksper raporu veya afet
durumunda resmi kurumlardan temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak
tazminat karşılığının dengeleme karşılığından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle 20.093.657 TL (31 Aralık 2012: 14.394.695 TL) tutarında dengeleme karşılığı ayırmıştır
(17 ve 47.1 no’lu dipnotlar).
Matematik Karşılıkları
Hayat branşı matematik karşılığı, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş bir yıldan
uzun vadeli risk teminatı içeren ferdi kaza poliçeleri için ayrılan aktüeryal matematik karşılığından
oluşmaktadır.
Şirket’in uzun vadeli ferdi kaza sigorta sözleşmeleri uyarınca alınan primlerden idare ve tahsil masrafları
ve komisyonlarının indirilmesi sonucu kalan tutar matematik karşılığı olarak ayrılmaktadır. Şirket,
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.051.847 TL (31 Aralık 2012: 134.236 TL) tutarında matematik karşılığı
ayırmıştır (17 no’lu dipnot).
26
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.25
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, iki ayrı tüzel kişiliğin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, “TFRS 3 - İşletme Birleşmeleri”
kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir.
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark
şerefiye olarak mali tablolarda muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez (31
Aralık tarihi itibariyle) veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla
değer düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur. Şerefiye tutarına ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü
olması durumunda etkisi dönem sonuçlarına yansıtılmaktadır.
İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerindeki iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark gelir
tablosuyla ilişkilendirilir.
Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ise TFRS 3’ün
kapsamında olmamakla beraber, “TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler
ve Hatalar”, herhangi bir işlem, olay ve koşulla ilgili belirli bir TFRS standardı veya konuyla ilgili yorum
bulunmuyorsa, işletme yönetiminin bir muhasebe politikası geliştirmesi ve uygulamasını istemektedir. Bu
politika finansal tablo kullanıcılarının ekonomik karar verme ihtiyaçlarına uygun, güvenilir, işletmenin
finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak gösteren, işlemlerin,
olayların ve koşulların yalnızca hukuki yapısını değil ekonomik özünü de yansıtan, tarafsız, ihtiyatlı, tüm
önemli yönlerden, eksiksiz olarak, tam bilgiyle donatılmış nitelikte olmalıdır. Bu yönde bir muhasebe
politikası geliştirilmesi sırasında işletme yönetimi TMS 8 uyarınca benzer veya ilişkili konularla ilgili
diğer standartlar ve yorumların getirdiği hükümlerin uygulanması yolunu seçmiş ve işletme birleşmelerini
TFRS 3 çerçevesinde muhasebeleştirmeye karar vermiştir (8 ve 44 no’lu dipnotlar).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Konsolide olmayan finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile
o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında gerçeğe uygun beklentiler dikkate alınarak
değerlendirilir. Bu değerlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi
bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak giderlere
ilişkin nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin
edilmesi, doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir.
Diğer varlık ve yükümlülükleri ile ilgili tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri
Şirket, aktif piyasada işlem görmeyen iştiraklerinden Groupama Emeklilik A.Ş.’nin gerçeğe uygun
değerini, iştirakin net varlıkları, mevcut sigortalı portföyünün gömülü değerini (“Embedded Value”) ve
indirgenmiş nakit akım analizlerini kullanarak hesaplamaktadır. Sonuç olarak, burada yapılan tahminler,
Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edilebileceği değerlerin göstergesi olarak yapılan tahmini
hesaplamalar olup, Şirket, analizlerindeki değişkenlerde ve piyasa şartlarında meydana gelebilecek
%10’luk değişikliklerin gerçeğe uygun değer ve net varlıklar üzerindeki etkisini 9.825.375 TL olarak
hesaplamaktadır.
Şirket, gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri bir değerleme şirketi tarafından yıllık olarak
belirlenmektedir (45.2 no’lu dipnot).
27
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri (devamı)
Birikmiş mali zararlar
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 138.681.863 TL (31 Aralık 2012: 154.497.318 TL) tutarındaki
toplam birikmiş mali zararlarının 90.584.055 TL’lik kısmını mevcut en iyi tahminleri ve mevcut bütçeleri
doğrultusunda 4 yıl içinde kullanabileceğini öngörmekte ve bu tutar üzerinden hesapladığı 18.116.811 TL
tutarında ertelenmiş vergi varlığını konsolide olmayan finansal tablolarına yansıtmaktadır. Şirket’in nihai
faaliyet sonuçlarının cari dönemdeki tahminlerden farklı olduğu durumlarda, bu farklar kullanılabilir mali
zarar tutarını ve ertelenmiş vergi varlığını etkileyebilecektir (21 no’lu dipnot).
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan
kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu
risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket’in
sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık
karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir.
Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre
belirlemektedir.
Şirket, faaliyet gösterdiği ürünlere yönelik olarak yıllık “risk kabul politikası” belirlemekte ve bunu yıl
içerisinde gerekli görüldüğü takdirde revize etmektedir. Söz konusu risk kabul politikası uyarınca ürün
bazında, teklif sürecinden poliçe tanzimine kadar geçen süreçte risk analizine yönelik minimum ve
maksimum limitler ile kapsam dışında kalacak riskler belirlenmektedir. Bununla birlikte Şirket, mali
bünyesini göz önüne alarak, reasürans anlaşmalarını kullanmakta yüksek riskler ve katastrofik olaylar için
koruma almaktadır.
Yangın Sigortaları:
Trete istisnası haricindeki işler için, fiyatlandırma ve iş kabulü, faaliyet konusuna, sigorta konusu
kıymetlerin bulunduğu binanın yapı tarzına, riziko adresine ve güvenlik önemlerine bağlı olarak
yapılmaktadır. Ayrıca sigortalının hasar geçmişi, teminat portföyü gibi diğer kriterler de dikkate
alınmaktadır. Deprem riski için ise, reasürans korumalarının yeterliliği kontrol edilerek iş kabulleri
yapılmaktadır.
Nakliyat Sigortaları:
Emtea branşında, taşınan emteanın ve sevkiyatı gerçekleştirilen nakil aracının özelliklerine göre riziko kabul
esasları belirlenmektedir. Ayrıca sigortalının geçmiş yıl hasarları ve yıllık sevkiyat kapasitesi de dikkate
alınmaktadır. Tekne branşında, teknenin türü, yaşı, sınıfı, seyir sahası gibi kriterler esas alınmakta ve
ekspertiz çalışmaları ile riziko değerlendirilmektedir. Ekspertiz sırasında tespit edilen eksiklik veya
aksaklıklarla ilgili sigortalıya bilgi verilerek sigortalı tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler takip
edilmektedir.
Ayrıca, sigortalının denizcilik sektöründeki tecrübesi, geçmiş dönemlerdeki hasarları ve varsa filosundaki
diğer tekneler de risk kabulünde önem taşımaktadır. Taşıyıcı sorumluluk branşında, taşıyıcının, faaliyet
alanı, taşınan malların özellikleri, proje bazında yürüttüğü faaliyetler, tecrübesi ve geçmiş hasar bilgileri gibi
kriterler esas alınarak riziko değerlendirmesi yapılmaktadır.
Kasko Sigortaları:
Risk bazında değerlendirme ve tarifelendirme yapılmaktadır. Fiyatlandırmada; araca bağlı faktörler (araç
marka, tip, model, bedel), sigortalıya bağlı faktörler (sigortalı yaşı, mesleği, tipi (özel/tüzel), hasar geçmişi)
ve aracın kullanıldığı coğrafi alan göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca gruplara ilişkin kasko
poliçelerinde müşteri bazında da değerlendirmeler yapılmaktadır.
Sorumluluk Sigortaları:
Risk bazında değerlendirme ve tarifelendirme yapılmaktadır. Temel fiyatlama, sigortalının faaliyet konusuna
göre ve sorumluluk sigortasının türüne göre belirlenmektedir.
28
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Tarım Sigortaları:
Hem geleneksel hem de devlet destekli tarım sigortalarında coğrafi konuma göre (il, ilçe ve köy bazlı)
tarifeler mevcut olup, dolu sigortalarında sigortalı beyanı, sera sigortalarında ise önekspertiz yapılarak
değerlendirme yapılmaktadır. Geleneksel tarım sigortalarında işletme riskine bağlı tarife kullanılırken, devlet
destekli tarım sigortalarında tarifeler işletmedeki hayvan sayısına göre belirlenmektedir. Buna karşılık
kümes hayvanlarında yetiştirme amacına göre, su ürünlerinde ise ürün çeşidi ve işletme bazlı tarife
uygulanmaktadır. Hayvan sigortalarında riziko kabulünde ön ekspertiz de uygulanmaktadır.
Mühendislik Sigortaları:
İnşaat-Montaj sigortalarında proje konusu, sigorta süresi, riziko adresinin fiziki ve coğrafi özelliklerine göre,
makina kırılması ve elektronik cihaz sigortalarında ise sigorta konusu makina/cihazın marka model ve
nitelikleri, yaşı, bakım anlaşmasının olup olmadığına göre fiyatlandırma ve risk kabulü yapılmaktadır.
Deprem riski için ise kümül takibi yapılmakta ve reasürans korumalarının yeterliliği kontrol edilerek iş
kabulleri yapılmaktadır.
Sağlık Sigortaları:
Sigortalanacak kişilerin sağlık durumlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi için çalışmalar yapılmakta ve
olası sağlık harcamasına göre fiyatlandırma ve/veya iş kabulü gerçekleştirilmektedir. Branşın özelliği
dolayısı ile riziko kabul ve fiyatlandırma, konusunda uzman kişilerce yapılmakta ve yeni girişlerde detaylı
sağlık beyanı ve gereken durumlarda tetkikler baz alınmaktadır. Diğer şirketlerden geçişlerdeki sigortalı
adayı değerlendirmesinde de önceki sigorta şirketi bilgileri önemli bir kriter olmaktadır. Tarifelerin
oluşturulmasında beklenen enflasyon gibi dışsal veriler de kullanılmaktadır. Bununla birlikte, faaliyet
sonuçlarının iyileştirilmesi için, sigortalı dağılımı yaş ortalamasının düşürülmesi yönünde çalışmalarda
bulunmaktadır.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2013
1.967.027.087.720
59.051.631.040
54.898.709.890
32.006.541.880
20.085.375.630
14.625.718.400
9.031.492.140
7.416.654.360
1.760.234.420
1.837.324.880
904.383.800
382.386.000
2.169.027.540.160
Kara araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Kaza
Kara araçları
Nakliyat
Hastalık/Sağlık
Su araçları
Hukuksal koruma
Finansal kayıplar
Mesleki sorumluluk
Toplam
31 Aralık 2012
2.103.484.034.950
44.432.630.120
42.768.274.070
21.371.150.690
17.518.476.670
13.248.605.480
8.533.726.600
7.917.387.810
1.634.610.620
1.677.243.870
569.418.120
282.617.000
2.263.438.176.000
Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı
finansal risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin,
sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin
en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat
riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların
değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari
seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal varlık kullanmamaktadır.
Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
29
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
(a)
Piyasa riski
i.
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
Şirket’in, satılmaya hazır finansal varlıkları TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinden ve kuponlu özel
sektör bonolarından oluşmakta ve piyasa değerinden tutulmaktadır. TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinin
ve özel sektör bonolarının reel faiz oranı sabit ve getiri oranı enflasyona endeksli olduğundan, Şirket
enflasyon oranındaki değişiminin etkisinden doğan piyasa riskine maruz kalmaktadır.
Enflasyon oranı %1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı,
31 Aralık 2013 itibariyle vergi öncesi kar 583.419 TL (31 Aralık 2012: 550.927 TL) daha düşük/yüksek
olacaktı.
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi
ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı
karı/zararı sonucu vergi öncesi kar 67.501 TL (31 Aralık 2012: 513.452 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi
ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla
oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 1.250.873 TL (31 Aralık 2012: 438.650 TL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
Şirket’in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer almaktadır.
iii.
Fiyat riski
Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine maruz
değildir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıkları piyasa
değerinden tutulmaktadır. Piyasa fiyatları %5 oranında artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit
kalsaydı, net varlıklar 10.421.510 TL (31 Aralık 2012: 7.532.208 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in sabit faizli satılmaya hazır finansal varlıkları piyasa değerinden
tutulmaktadır. Piyasa faiz oranları 1 puan artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ilgili
döneme ait “Finansal varlıkların değerlemesi” 1.854.797 TL (31 Aralık 2012: 1.486.870 TL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
(b)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket’in
kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık
yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı
kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı
tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden
kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf seçiminde
uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili diğer açıklamalar 12
no’lu dipnotta yapılmıştır.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle devlet iç
borçlanma senetleri, Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz
mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
30
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit
kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, gerçeğe uygun bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için
yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon
bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablolar, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle sözleşmeden
kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını göstermektedir. Sigorta ve
reasürans şirketlerine borçlar dışında tabloda gösterilen tutarlar iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
31 Aralık 2013
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan
depolar
Diğer çeşitli borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
Toplam
31 Aralık 2012
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan
depolar
Diğer çeşitli borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
Toplam
31 Aralık 2013
Kazanılmamış primler karşılığı (*)
Muallak hasar karşılığı-net (*)
Devam eden riskler karşılığı
Matematik karşılığı - net
Uzun vadeli diğer teknik karşılıklar
(dengeleme karşılığı)
Toplam
31 Aralık 2012
Muallak hasar karşılığı-net (*)
Kazanılmamış primler karşılığı-net (*)
Devam eden riskler karşılığı
Matematik karşılığı - net
Uzun vadeli diğer teknik karşılıklar
(dengeleme karşılığı)
Toplam
(*)
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
1 yıl -5
3 ay - 1 yıl
5 yıldan uzun
Toplam
kadar
yıl
37.665.519
- 37.665.519
18.938.774
4.095.361
23.034.135
42.951
2.618.606
40.327.076
-
42.951
- 21.557.380
5.790.349 9.885.710
5.790.349 69.151.560
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
5 yıldan
3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl
Toplam
kadar
uzun
17.168.236
- 17.168.236
17.127.677
1.727.625
18.855.302
42.951
2.143.157
- 21.072.914
19.354.344 21.072.914
Beklenen nakit akımları
3 aya
3 ay - 1 yıl
kadar
20.109.727 339.501.852
56.952.797
39.547.626
1.340.212
20.773.286
1.051.847
79.454.583
399.822.764
42.951
- 19.270.834
- 22.800.539
- 59.282.560
1.319.813
269.118.547
223.368
-
5 yıldan
uzun
91
63.501.629
-
Toplam
360.931.483
429.120.599
22.336.866
1.051.847
270.661.728
20.093.657
83.595.377
20.093.657
833.534.452
Toplam
323.781.654
322.577.275
8.493.385
134.236
14.394.695
669.381.245
1 yıl -5 yıl
Beklenen nakit akımları
3 aya
3 ay - 1 yıl
kadar
65.500.398
40.421.180
21.284.179 300.775.687
489.045
7.954.147
134.236
-
175.642.027
507.859
50.193
-
5 yıldan
uzun
42.218.049
9.550
-
87.407.858
176.200.079
14.394.695
56.622.294
349.151.014
1 yıl -5 yıl
Şirket dava konusu muallak hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede
gerçekleşeceğini öngörmektedir. Ayrıca, Şirket diğer hasarlarının ödeme dönemlerini geçmiş
dönemlerde gerçekleşen ödeme sürelerini dikkate alarak tahmin etmiştir. Bir yıldan uzun vadeli
poliçeler üzerinden hesaplanan kazanılmamış primler karşılığı yukarıdaki tabloda bir yıldan uzun
vadeli olarak gösterilmiştir. Muallak hasarlar karşılığı ve kazanılmış primler karşılığının tamamını
bilançoda kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit benzeri
varlıklar ile karşılamayı öngörmektedir.
31
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem
gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe
uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin gerçeğe uygun değerlerinin kısa
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra
gerçeğe uygun değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır
finansal varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri gerçeğe uygun değerleri
olarak kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine
yakın olduğu tahmin edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
-
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını
sağlayabilmektedir.
Şirket’in, konsolide olmayan finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin
ölçülmesine ilişkin yönetmelik çerçevesinde hesaplanan 31 Aralık 2013 tarihli asgari gerekli özsermayesi
255.427.044 TL (31 Aralık 2012: 254.660.609 TL)’dir. Bununla birlikte, 19 Ocak 2009 tarihinde
yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hesaplanan Şirket’in
özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 5.591.589 TL fazla (31 Aralık 2012: 12.038.650 TL
fazla) durumdadır.
5.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6.
Maddi Duran Varlıklar
6.1
Dönemin tüm amortisman
(31 Aralık 2012: 8.179.392 TL).
giderleri
ile
itfa
ve
tükenme
payları:
7.830.624
TL
6.1.1 Amortisman giderleri: 2.039.932 TL (31 Aralık 2012: 2.240.598 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları: 5.790.692 TL (31 Aralık 2012: 5.938.794 TL).
6.2
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
32
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 2.964.447 TL
(31 Aralık 2012: 1.031.872 TL).
6.3.2 Satılan
veya
hurdaya
ayrılan
maddi
duran
varlık
maliyeti:
790.670
TL
(31 Aralık 2012: 3.875.724 TL).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1
6.3.3.2
Varlık maliyetlerinde (+): 97.500 TL (31 Aralık 2012: 6.134.032 TL)
Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur)
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama
derecesi: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Maddi duran varlık hareket tablosu:
Maliyet:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer
Maliyet:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
Transferler(*)
31 Aralık 2013
4.827.529
18.852.628
238.214
3.840.602
27.758.973
39.908
2.816.140
108.399
2.964.447
(701.686)
(85.680)
(3.304)
(790.670)
-
4.867.437
20.967.082
152.534
3.945.697
29.932.750
(1.564.010)
(15.227.995)
(230.469)
(3.168.068)
(20.190.542)
7.568.431
(154.804)
(1.509.008)
(1.520)
(374.600)
(2.039.932)
648.586
83.654
3.304
735.544
-
(1.718.814)
(16.088.417)
(148.335)
(3.539.364)
(21.494.930)
8.437.820
1 Ocak 2012
İlaveler
11.804.421
17.936.224
239.376
3.792.469
33.772.490
983.739
48.133
1.031.872
(3.807.227)
(67.335)
(1.162)
(3.875.724)
(3.169.665)
(3.169.665)
4.827.529
18.852.628
238.214
3.840.602
27.758.973
(4.926.935)
(13.820.567)
(225.551)
(2.635.542)
(21.608.595)
12.163.895
(231.284)
(1.470.708)
(6.080)
(532.526)
(2.240.598)
1.419.677
63.280
1.162
1.484.119
2.174.532
2.174.532
(1.564.010)
(15.227.995)
(230.469)
(3.168.068)
(20.190.542)
7.568.431
Çıkışlar Transferler(*)
31 Aralık 2012
Kullanım amaçlı gayrimenkuller üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır
Şirket’in finansal kiralama işlemlerinde kiracı olarak edindiği maddi duran varlığı bulunmamaktadır.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren cari dönemde 4.764.620 TL (31 Aralık 2012: 4.105.616 TL)
tutarında operasyonel kiralama bedelini gelir tablosuna yansıtmıştır. (Not :32).
33
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
Değerleme Artışı
31 Aralık 2013
48.027.585
-
(42.733.435)
97.500
5.391.650
48.027.585
-
(42.733.435)
97.500
5.391.650
1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar
Değerleme Artışı
31 Aralık 2012
62.548.420
995.133
(21.650.000)
6.134.032
48.027.585
62.548.420
995.133
(21.650.000)
6.134.032
48.027.585
Maliyet:
Binalar
Maliyet:
Binalar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, bağımsız profesyonel değerleme şirketleri olan, Colliers Resco
International (“Colliers”) ve Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin (“Ekol”), 12 Kasım
2013 ve 5 Aralık 2013 tarihli ekspertiz raporları çerçevesinde belirlenen 5.391.650 TL tutarında gerçeğe
uygun değerleri üzerinden konsolide olmayan finansal tablolara yansıtılmıştır. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerin 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle belirlenen gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe Uygun Değer
Değerleme
Gayrimenkuller
Şirketi
Depolar(*)
Coliers
Tekirdağ Dinlenme Tesisleri
Ekol
Eski Ankara bölge hizmet binası(**) Ekol
Diğer
Ekol
Toplam
(1)
(2)
(3)
(4)
Değerleme
Yöntemi
(1)
(2)
(3)
(4)
31 Aralık 2013
3.870.000
1.521.650
5.391.650
31 Aralık 2012
40.559.435
3.820.000
2.050.000
1.598.150
48.027.585
Emsal karşılaştırma yöntemi veya emsal karşılaştırma yöntemi ile diğer uygun yöntemlerin
uyumlaştırılması metodu
Emsal karşılaştırma yöntemi ve maliyet yönetimi ile değerlendirilmiştir.
Piyasa değeri analizi ile direk kapitalizasyon yöntemlerinin uyumlulaştırılması metodu
Diğer uygun değerleme yöntemleri
(*) Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan depoları 28 Şubat 2013 tarih ve 11 nolu
Yönetim Kurulu kararına göre cari dönem içinde 31.200.000 TL bedel ile elden çıkarılmıştır.
(**) Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan “Eski Ankara Bölge Hizmet Binası” 14
Haziran 2013 tarihli ve 30 nolu Yönetim Kurulu kararına göre cari dönem içinde 2.100.000 TL bedel ile
elden çıkarılmıştır.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönemde yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinden
909.242 TL (31 Aralık 2012: 2.184.345 TL) tutarında kira geliri elde etmiş ve gelir tablosunda “Arazi,
Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır (43 no’lu dipnot).
34
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
8.
9.
Maddi Olmayan Varlıklar
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık 2013
Maliyet:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri (44 no'lu
dipnot)
Şerefiye (44 no'lu dipnot)
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
Diğer maddi olmayan varlıklar
Toplam maliyet
3.912.428
1.354.314.
(6.645)
5.260.097
25.800.000
254.033.249
337.416
12.270.242
296.353.335
23.502
1.512.487
(6.645)
25.800.000
254.033.249
495.589
12.270.242
297.859.177
Birikmiş itfalar:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri
Diğer maddi olmayan varlıklar
Toplam birikmiş itfalar
Net kayıtlı değer
(3.375.069)
(16.770.000)
(12.270.242)
(32.415.311)
263.938.024
(630.692)
(5.160.000)
(5.790.692)
6.645
6.645
(3.999.116)
(21.930.000)
(12.270.242)
(38.199.357)
259.659.820
1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık 2012
Maliyet:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri (44 no’lu
dipnot)
Şerefiye (44 no’lu dipnot)
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam maliyet
3.622.190
290.238
-
3.912.428
25.800.000
254.033.249
12.270.242
295.725.681
337.416
627.654
-
25.800.000
254.033.249
337.416
12.270.242
296.353.335
Birikmiş itfalar:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam birikmiş itfalar
Net kayıtlı değer
(2.596.275)
(11.610.000)
(12.270.242)
(26.476.517)
269.249.164
(778.794)
(5.160.000)
(5.938.794)
-
(3.375.069)
(16.770.000)
(12.270.242)
(32.415.311)
263.938.024
İştiraklerdeki Yatırımlar
Dönem başı - 1 Ocak
Gerçeğe uygun değer artışı
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (hisse satışı) (*)
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.(hisse satışı) (*)
Bileşim Alt. Dağ. Kan. A.Ş. .(hisse satışı) (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
128.861.596
5.337.748
(17.138.432)
(15.198.835)
(2.013.030)
99.849.047
2012
109.646.226
19.215.370
128.861.596
(*) Şirket’in iştirakleri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.ve
Bileşim Alt. Dağ. Kan. A.Ş. unvanlı şirketleri 19 Aralık 2012 tarih ve 908 nolu Yönetim Kurulu kararına
istinaden cari dönem içinde sırasıyla 17.931.231 TL, 16.547.411 TL ve 2.117.785 TL bedel ile elden
çıkarılmıştır.
Şirket’in, özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraklerdeki yatırımlarla ilgili
detay bilgiler 45 no’lu dipnotta verilmiştir.
35
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
10.
Reasürans Varlıkları
Reasürans Varlıkları
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Devam eden riskler karşılığı reasürör payı
Reasürans şirketlerinden alacaklar (12.1 no'lu dipnot)
Reasürans şirketleri nezdindeki depolar (12.1 no'lu dipnot)
Reasürans şirketlerine borçlar (19 no'lu dipnot)
(*)
31 Aralık 2012
89.090.403
47.416.382
294.735
4.709.718
130.875
(2.899.916)
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.552.370 TL (31 Aralık 2012: 2.866.583 TL) tutarındaki bazı
muallak hasarlar ile ilgili olarak mevcut reasürans anlaşmalarına istinaden belirlemiş olduğu muallak hasar
reasürans payı 1.005.528 TL (31 Aralık 2012: 951.346 TL)’dir. Bununla birlikte, Şirket söz konusu
reasürörler ile olan mevcut ve muhtemel anlaşmazlıkları dikkate alarak ilgili hasarların reasürans paylarından
kaynaklanan alacaklarının tamamı için 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle karşılık ayırmıştır.
Söz konusu karşılık bilançoda “Diğer teknik karşılıklar”, karşılıklardaki değişim ise gelir tablosunda “Diğer
teknik karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir (47.1 no’lu dipnot).
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Ödenen tazminat reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonlar (32 no'lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonların ertelenmesi (32 no’lu
dipnot)
Muallak hasar karşılığı değişiminde reasürör payı
Reasürörlere devredilen primler
Devam eden riskler karşılığı değişiminde reasürör payı
11.
11.1
31 Aralık 2013
94.825.040
62.475.642
760.878
10.143.072
127.813
(13.762.943)
1 Ocak-31 Aralık 2013
27.592.505
38.046.893
14.246.512
1 Ocak-31 Aralık 2012
26.250.421
29.257.452
13.258
2.844.351
5.734.636
(261.235.032)
466.143
1.096.523
(2.399.301)
(194.768.810)
138.955
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
Finansal Varlıklar
Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvilleri (*)
Yatırım fonları
Toplam (11.4 no’lu dipnot)
(*)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
208.064.336
365.871
208.430.207
150.254.486
389.676
150.644.162
Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan devlet tahvillerinin ortalama faiz oranları %7,62’tir
(31 Aralık 2012: %6,85).
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 73.708.730 TL nominal değer devlet tahvili Hazine Müsteşarlığı
lehine 32.257.900 TL nakit karşılığı teminat ve 20.129.330 TL nominal değer devlet tahvili Tarsim lehine
bloke edilmiştir (31 Aralık 2012: 72.708.730 TL devlet tahvili Hazine Müsteşarlığı lehine 27.257.900 TL
nakit karşılığı teminat ve 20.129.330 TL tutarında devlet tahvili Tarsim lehine bloke edilmiştir) (43 no’lu
dipnot).
31 Aralık 2013
254.474.635
254.474.635
Kredi ve alacaklar (12 no’lu dipnot)
Toplam
31 Aralık 2012
225.428.718
225.428.718
11.2
Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.3
Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.4
Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
Menkul kıymetler
Devlet tahvilleri
Yatırım fonları
Toplam
31 Aralık 2013
Kayıtlı Değer
(Gerçeğe Uygun
Değer)
Maliyet Değeri
205.978.250
208.064.336
85.066
365.871
206.063.316
208.430.207
36
31 Aralık 2012
Kayıtlı Değer
(Gerçeğe Uygun
Değer)
Maliyet Değeri
137.486.257
150.254.486
85.066
389.676
137.571.323
150.644.162
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar (devamı)
Finansal duran varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde satılan finansal varlıklar
(45.2 no'lu dipnot)
Özsermayede sınıflandırılan değer
artışları
Dönem sonu - 31 Aralık
Finansal
varlıklar
41.784.653
Değer
düşüklüğü (-)
(37.029)
Finansal
varlıklar, net
41.747.624
(40.947.787)
-
(40.947.787)
115
836.981
(37.029)
115
799.952
2012
Dönem başı - 1 Ocak
Özsermayede sınıflandırılan değer
artışları
Dönem sonu - 31 Aralık
Finansal
varlıklar
40.784.055
Değer
düşüklüğü (-)
(37.029)
Finansal
varlıklar, net
40.747.026
1.000.598
41.784.653
(37.029)
1.000.598
41.747.624
11.5
Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri
ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran
ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.6
Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları:
Finansal varlıklarda meydana gelen değer artışları 11.7, 26 ve 45.2 no’lu dipnotlarda gösterilmiştir.
11.7 - 11.9
Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz ve satış gelirleri 14.956.069 TL
(31 Aralık 2012: 10.191.121) (26 no’lu dipnot) olup gelir tablosunda yatırım gelirleri altında
muhasebeleştirilmiştir.
Finansal varlıkların vade analizi aşağıdaki gibidir:
Devlet tahvili
Yatırım fonları
Toplam
Devlet tahvili
Yatırım fonları
Toplam
Vadesiz
365.871
365.871
Vadesiz
389.676
389.676
3 - 6 ay
-
31 Aralık 2013
6 - 12 ay
1-3 yıl
126.742.319
126.742.319
3 yıl üzeri
81.322.017
81.322.017
Toplam
208.064.336
365.871
208.430.207
3 - 6 ay
-
31 Aralık 2012
6 - 12 ay
1-3 yıl
5.749.030
86.224.201
5.749.030
86.224.201
3 yıl üzeri
58.281.255
58.281.255
Toplam
150.254.486
389.676
150.644.162
Şirket’in, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kredi ve alacaklar hariç (12.4 no’lu dipnot)
yabancı para finansal varlığı bulunmamaktadır.
37
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Krediler ve Alacaklar
12.1
Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler
için (gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
31 Aralık 2013
177.498.223
45.897.280
14.129.436
10.143.072
4.991.469
5.973.652
258.633.132
31 Aralık 2012
169.564.350
37.884.558
8.427.832
4.709.718
4.769.776
2.355.578
227.711.812
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar (*)
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları (*)
Esas faaliyetlerden alacaklar – brüt
127.813
42.607.034
94.133.328
395.501.307
130.875
42.799.859
88.737.726
359.380.272
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığı (**) (42 no'lu dipnot)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (**)
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı (***)
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı (****)
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan
şüpheli alacak karşılığı tutarları
(94.133.328)
(38.856.527)
(4.615.601)
(3.421.216)
(88.737.726)
(38.939.411)
(4.922.287)
(1.352.130)
(141.026.672)
(133.951.554)
254.474.635
225.428.718
Acentelerden alacaklar
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar (3 aydan uzun vadeli)
Rücu ve sovtaj alacakları - net
Reasürans şirketlerinden alacaklar (10 no'lu dipnot)
Sigorta şirketlerinden alacaklar
Sigortalılardan alacaklar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no’lu dipnot)
(*)
(**)
(***)
(****)
Bilançoda esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar altında gösterilmektedir.
Bilançoda esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
Bilançoda sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
Bilançoda reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
Rücu ve sovtaj alacakları - reasürans payı
Rücu ve sovtaj alacakları - net
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
Net rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku
12.2
31 Aralık 2013
157.341.179
(49.078.415)
108.262.764
31 Aralık 2012
143.566.168
(46.400.610)
97.165.558
(94.133.328)
(3.421.216)
10.708.220
(88.737.726)
(1.352.130)
7.075.702
İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
12.3
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
31 Aralık 2013
65.034.494
23.552.634
16.640.451
10.954.822
3.742.234
114.850
120.039.485
Alınan ipotek senetleri
Alınan teminat mektupları
Çekler
Alacak senetleri
Diğer garanti ve kefaletler
Kamu borçlanma senetleri
Toplam
38
31 Aralık 2012
69.543.244
21.823.451
22.070.276
8.964.888
3.511.297
142.065
126.055.221
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Krediler ve Alacaklar (devamı)
12.4
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut
yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
Dövizli net prim alacakları
31 Aralık 2013
Döviz
Tutar
Kur
2,9365
5.871.849
4.714.405
2,1343
1.044
3,5114
19.935
2,3899
15
1,8886
1.936
0,5691
Döviz
Cinsi
Euro
ABD Doları
GBP
İsviçre Frangı
Avustralya Doları
Arabistan Riyali
Toplam
Dövizli net prim alacakları
31 Aralık 2012
Döviz
Tutar
Kur
2,3517
5.827.544
2.633.903
1,7826
1.166
2,8708
252
1,9430
142
0,4767
9
1,8477
Döviz
Cinsi
Euro
ABD Doları
GBP
İsviçre Frangı
Arabistan Riyali
Avustralya Doları
Toplam
12.5 - 12.7
Tutarı
TL
17.242.685
10.061.955
3.666
47.644
28
1.102
27.357.080
Tutarı
TL
13.704.635
4.695.195
3.347
490
68
17
18.403.752
Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
40.361.681
134.781.577
58.627.084
27.181.726
615.473
261.567.541
(2.934.409)
258.633.132
56.807.573
92.895.346
54.512.575
24.762.716
308.399
229.286.609
(1.574.797)
227.711.812
Vadesi gelmiş
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay-1 yıl arası
1 yılın üzeri
Alacakların iskonto edilmesi
Toplam
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Karşılıktaki artış / (azalış) (47.5 no’lu dipnot)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
4.922.287
(306.686)
4.615.601
2012
7.391.190
(2.468.903)
4.922.287
2013
1.352.130
2.069.086
3.421.216
2012
4.961.251
(3.609.121)
1.352.130
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Karşılıktaki artış / (azalış)
Dönem sonu - 31 Aralık
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içindeki girişler
Serbest bırakılan karşılık (-)
Mevcut karşılıklarda dönem içinde oluşan artış/(azalış)
Dönem sonu - 31 Aralık
39
2013
88.737.726
10.989.331
(12.992.986)
7.399.257
94.133.328
2012
70.200.521
18.977.165
3.666.115
(4.106.075)
88.737.726
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.5 - 12.7 Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar(devamı)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2013
38.939.410
1.140.186
(119.876)
(1.103.193)
38.856.527
Dönem başı -1 Ocak
Dönem içindeki girişler
Serbest bırakılan karşılık
Mevcut karşılıklarda dönem içinde oluşan artış/(azalış)
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
38.186.960
1.947.566
(1.195.115)
38.939.411
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar:
31 Aralık 2013
30.177.784
10.183.897
40.361.681
2-4 ay
2 aya kadar
Toplam
13.
14.
31 Aralık 2012
43.363.877
13.443.696
56.807.573
Yukarıda belirtilen alacaklar için 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam 21.526.096 TL
(31 Aralık 2012: 22.810.761 TL) tutarında teminat alınmıştır.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait nakit akım tablolarına esas teşkil
eden nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiş olup Şirket’in banka mevduatlarının detayı
aşağıda yer almaktadır:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.677.819
27.478.851
29.156.670
1.248.209
21.952.341
23.200.550
1.945.478
415.530.389
417.475.867
446.632.537
4.165.154
238.981.472
243.146.626
266.347.176
Yabancı para mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar
TL mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar
Toplam
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 14.500.695 TL’si Hazine Müsteşarlığı lehine olmak üzere toplam
19.032.117 TL (31 Aralık 2012: 78.154.257 TL) tutarında vadeli mevduatı blokedir (43 no’lu dipnot).
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları:
31 Aralık 2013
(%)
9,66
2,97
2,00
TL
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2012
(%)
7,96
2,64
3,40
Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:
31 Aralık 2013
ABD Doları
Euro
GBP
CHF
JPY
Toplam
Yabancı para
Vadeli
11.351.111
1.107.500
-
Vadesiz
406.417
202.505
60.558
1.223
8.994
TL
Vadeli
24.226.677
3.252.174
27.478.851
Vadesiz
867.415
594.655
212.644
2.993
182
1.677.819
TL
Vadeli
17.442.956
4.509.385
21.952.341
Vadesiz
829.568
369.840
48.801
1.248.209
31 Aralık 2012
ABD Doları
Euro
GBP
Toplam
Yabancı para
Vadeli
9.785.121
1.917.500
-
40
Vadesiz
465.370
157.265
16.999
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak
üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün
değildir.
Sermaye Yedekleri:
Sermaye yedeklerinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
358.432.961
22.295.556
380.728.517
Dönem başı - 1 Ocak
Dağıtıma konu olmayan kar transferi
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
340.210.900
18.222.061
358.432.961
Şirket, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Güven Sigorta T.A.Ş.’ye ait 35.200.000 TL tutarındaki ödenmiş
sermayenin 24.146.341 TL’sini bilirkişi raporunu baz alarak özsermayesine ekledikten sonra kalan tutarı
diğer yedekler ve dağıtılmamış karlara transfer etmiş ve yine Güven Sigorta T.A.Ş.’ye ait 4.805.579 TL
tutarındaki yasal yedekleri, 33.538.766 TL tutarındaki diğer yedekler ve dağıtılmamış karları ve
40.151.354 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarını bilançoda ilgili hesaplara kaydetmiştir. Birleşmeden
kaynaklanan devir alınan net aktif ile iktisap bedeli arasındaki 281.528.491 TL tutarındaki fark yine
yedekler ve dağıtılmamış karları hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Finansal Varlıkların Değerlemesi:
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında
muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Satılan İştiraklerden kaynaklanan çıkışların etkisi
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer artışı/(azalışı)
İştiraklerin yeniden değerlemelerinden alınan paydaki değişim - vergi öncesi
İştiraklerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri (21 no’lu dipnot)
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer azalışı nedeniyle özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilen vergi (geliri)/gideri (35 no'lu dipnot)
Dönem içi net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
108.536.630
(41.333.193)
(13.855.204)
-
2012
80.976.634
160.294
10.379.450
20.134.949
2.323.267
(1.006.748)
2.771.041
(50.094.089)
58.442.541
(2.107.949)
27.559.996
108.536.630
Şirket’in her biri 0.01TL nominal değerli tamamı ödenmiş 15.464.634.146 adet (31 Aralık 2012:
15.464.634.146 adet) hisse senedi bulunmaktadır. Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse
senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
Ödenmiş
Toplam
Yeni çıkarılan
İtfa edilen
Nominal
Nominal
Adet
Nominal TL Adet
Adet
TL
TL
15.464.634.146 154.646.341
15.464.634.146 154.646.341
1 Ocak 2012
Ödenmiş
Toplam
Yeni çıkarılan
İtfa edilen
Nominal
Nominal
Adet
Nominal TL Adet
Adet
TL
TL
15.464.634.146 154.646.341
15.464.634.146 154.646.341
41
31 Aralık 2013
Adet
15.464.634.146
15.464.634.146
Nominal TL
154.646.341
154.646.341
31 Aralık 2012
Adet
15.464.634.146
15.464.634.146
Nominal TL
154.646.341
154.646.341
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye (devamı)
İştirak Hissesi ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Elde Edilen Kazançların Dağıtıma
Konu Olmayan Dönem Karı Altında Muhasebeleştirilmesi:
Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan iştiraklerin satışından doğan kazançların
% 75'lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması kaydıyla kurumlar
vergisinden istisnadır. İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde
başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez. Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış
olduğu 27 Ekim 2008 tarih ve 2008/41 no’lu sektör duyurusunda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2013
yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı gayrimenkul satışından sağlanan ve Vergi
Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 78.208.251 TL tutarındaki
bina satış karının %75’ine tekabül eden 58.656.188 TL’yi bilançoda özsermaye altında “Dönem Net
Karı” hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye
göre belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 45.456.447 TL satış karının tamamı gelir
tablosunda “Yatırım Gelirleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2012: 2012 yılı içinde
gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı gayrimenkul satışından sağlan ve Vergi Usul
Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 29.685.220 TL tutarındaki bina
satış karının %75’ine tekabül eden 22.263.915 TL’yi bilançoda özsermaye altında “Dönem Net Karı”
hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye göre
belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 9.542.953 TL satış karının tamamı gelir tablosunda
“Yatırım Gelirleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir).
16.
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
17.1
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle
hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat dışı dallar için tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*)
Hayat dışı dallar için tesis edilen teminat tutarı
(*)
31 Aralık 2013
85.142.348
88.209.425
31 Aralık 2012
84.886.870
146.462.802
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri hayat dışı sigorta branşları için, sermaye
yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum
Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü
kılınmıştır.
17.2
Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların
adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.3
Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
17.4
Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.5
Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
17.6
Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.7
Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri:
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.8
Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.9
Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
42
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her
ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve
kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları: Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Muallak hasar ve tazminat karşılığı:
Dönem başı rapor edilen hasarlar - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
- Cari dönem muallak hasar ve tazminatları
- Geçmiş yıllar muallak hasar ve tazminatları
Dönem sonu rapor edilen hasarları - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar (2.24
no’lu dipnot)
Toplam
Dönem başı rapor edilen hasarlar - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
- Cari dönem muallak hasar ve tazminatları
- Geçmiş yıllar muallak hasar ve tazminatları
Dönem sonu rapor edilen hasarları - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar
Toplam
(*)
Brüt
343.323.589
(94.106.744)
2013
Reasürans payı (*)
(85.233.211)
8.934.216
Net
258.090.378
(85.172.528)
84.515.987
81.679.803
415.412.635
(3.330.187)
(7.818.146)
(87.447.328)
81.185.800
73.861.657
327.965.307
108.533.004
523.945.639
(7.377.712)
(94.825.040)
101.155.292
429.120.599
Brüt
302.973.624
(102.870.796)
2012
Reasürans payı (*)
(77.705.755)
9.316.616
Net
225.267.869
(93.554.180)
95.010.125
48.210.636
343.323.589
69.548.468
412.872.057
(8.948.850)
(7.895.222)
(85.233.211)
(3.857.192)
(89.090.403)
86.061.275
40.315.414
258.090.378
65.691.276
323.781.654
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.552.370 TL (31 Aralık 2012: 2.886.583 TL) tutarındaki bazı
muallak hasarlar ile ilgili olarak mevcut reasürans anlaşmalarına istinaden belirlemiş olduğu muallak hasar
reasürans payı 1.005.528 TL (31 Aralık 2012: 951.346 TL)’dir. Bununla birlikte, Şirket söz konusu
reasürörler ile olan mevcut ve muhtemel anlaşmazlıkları dikkate alarak ilgili hasarların reasürans paylarından
kaynaklanan alacaklarının tamamı için 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle karşılık ayırmıştır.
Söz konusu karşılık bilançoda “Diğer teknik karşılıklar”, karşılıklardaki değişim ise gelir tablosunda “Diğer
teknik karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir (10 ve 47.1 no’lu dipnotlar).
Kazanılmamış primler karşılığı:
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
(369.993.658)
793.400.783
423.407.125
2013
Reasürans payı
47.416.382
(109.892.024)
(62.475.642)
Net
(322.577.276)
683.508.759
360.931.483
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
343.465.004
26.528.653
369.993.657
2012
Reasürans payı
(45.404.234)
(2.012.148)
(47.416.382)
Net
298.060.770
24.516.505
322.577.275
(*)
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı tutarı
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle SGK’ya devredilen 18.278.449 TL (31 Aralık 2012: 16.887.810 TL)
tutarındaki primler üzerinden gün esasına göre hesaplanan 812.747 TL (31 Aralık 2012: 1.998.890 TL)
tutarındaki kazanılmamış primler karşılığı reasürans payını içermektedir.
43
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19 Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
(devamı)
Devam eden riskler karşılığı :
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
8.788.120
14.309.624
23.097.744
2013
Reasürans payı
(294.734)
(466.144)
(760.878)
Net
8.493.386
13.843.480
22.336.866
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
6.244.837
2.543.283
8.788.120
2012
Reasürans payı
(155.780)
(138.955)
(294.735)
Net
6.089.057
2.404.328
8.493.385
Dengeleme karşılığı (*):
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
14.394.695
5.698.962
20.093.657
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
10.788.054
3.606.641
14.394.695
(*)
2013
Reasürans payı
-
2012
Reasürans payı
-
-
Net
14.394.695
5.698.962
20.093.657
Net
10.788.054
3.606.641
14.394.695
Söz konusu karşılık 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere net olarak hesaplanmaktadır.
Matematik karşılığı
Brüt
134.236
917.611
1.051.847
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
-
2012
Reasürans
Payı*
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
Reasürans
Payı
-
134.236
134.236
Net
134.236
917.611
1.051.847
Net
-
-
-
134.236
134.236
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri sırasıyla
10.489.395 TL ve 67.122.461 TL (31 Aralık 2012: 7.645.044 TL ve 58.009.431 TL) olup bilançoda
ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemleri altında yer almaktadır.
Yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak hasar ve tazminat karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
Kur
10.054.976
2,1343
4.598.330
2,9365
9.447
3,5114
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
GBP
Toplam
31 Aralık 2012
Döviz Tutarı
Kur
15.062.346
1,7912
3.931.927
2,3630
13.676
2,8858
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
GBP
Toplam
44
Tutar TL
21.460.335
13.502.996
33.172
34.996.503
Tutar TL
26.979.674
9.291.144
39.466
36.310.284
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Rücu Gelirleri:
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak branşlar itibariyle dönem içinde tahsil edilmiş
olan net rücu ve sovtaj gelirleri ile dönem sonu itibariyle tahakkuk edilmiş olan net rücu ve sovtaj alacak
tutarları aşağıda açıklanmıştır:
Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Nakliyat
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
Tahsil
56.138.260
2.619.866
1.185.653
1.071.468
215.348
61.230.595
Tahakkuk
3.852.825
6.200.348
(2.019.960)
308.080
951.048
9.292.341
Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Nakliyat
Diğer
Toplam
31 Aralık 2012
Tahsil
61.861.272
7.072.390
1.541.518
823.855
1.235.428
72.534.463
Tahakkuk
698.766
6.450.410
5.005.464
579.341
885.238
13.619.219
45
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan AZMM hesaplamalarında kullanılmış olan hasar gelişim tabloları aşağıda açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim tablosu:
Kaza yılı
Kaza döneminde gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
Toplam gerçekleşen brüt hasar
1 Ocak 200731 Aralık 2007
361.995.514
7.352.017
(328.648)
2.144.061
2.322.595
2.098.435
4.269.666
1 Ocak 2008 31 Aralık 2008
400.116.843
3.872.843
1.748.018
756.418
5.714.100
3.989.108
-
1 Ocak 2009 31 Aralık 2009
460.596.206
(991.272)
645.216
7.778.575
4.104.613
-
1 Ocak 2010 31 Aralık 2010
443.670.397
(3.543.308)
4.671.164
6.874.193
-
1 Ocak 2011 31 Aralık 2011
464.696.098
2.177.739
6.950.483
-
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
412.051.040
6.106.670
-
1 Ocak 2013 31 Aralık 2013
358.304.626
-
Toplam
Gerçekleşen
Brüt Hasar
2.901.430.724
14.974.689
13.686.233
17.553.247
12.141.308
6.087.543
4.269.666
379.853.640
416.197.330
472.133.338
451.672.446
473.824.320
418.157.710
358.304.626
2.970.143.410
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim tablosu:
Kaza yılı
Kaza döneminde gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
Toplam gerçekleşen brüt hasar
1 Ocak 200631 Aralık 2006
377.228.933
700.687
3.636.738
3.596.472
1.126.360
-1.958.387
1.727.878
1 Ocak 2007 31 Aralık 2007
361.652.500
7.534.831
-777.543
2.464.855
1.944.692
2.561.282
-
1 Ocak 2008 31 Aralık 2008
399.712.039
4.101.727
1.678.968
996.357
6.392.485
-
1 Ocak 2009 31 Aralık 2009
457.425.447
-241.116
722.054
8.298.683
-
1 Ocak 2010 31 Aralık 2010
442.757.929
-2.850.832
6.081.127
-
1 Ocak 2011 31 Aralık 2011
463.597.508
3.865.608
-
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
412.138.581
-
Toplam
Gerçekleşen
Brüt Hasar
2.914.512.937
13.110.905
11.341.344
15.356.367
9.463.537
602.895
1.727.878
386.058.681
375.380.617
412.881.576
466.205.068
445.988.224
467.463.116
412.138.581
2.966.115.863
46
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Şirket, Genelge uyarınca 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, her bir branş için
kullanılacak AZMM hesaplama metodunu Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde ilgili branşın
özelliğine ve Şirket’in portföy yapısına bağlı olarak belirlemiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012
tarihleri itibariyle branşlar itibariyle kullanılan AZMM hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda
ilave ayrılacak veya hesaplamaların negatif sonuç verdiği durumlarda karşılıklardan düşülecek olan brüt
ve net ilave karşılık tutarları aşağıda açıklanmıştır:
Branş
Kara Araçları Sorumluluk (1)
Genel Sorumluluk (2)
İhtiyari Mali Sorumluluk (3)
Kaza
Nakliyat
Hukuksal Koruma
Sağlık
Su Araçları
Finansal Kayıplar (4)
Genel Zararlar(4)
Yangın ve Doğal Afetler (4)
Kara Araçları (4)
Toplam
Branş
Kara Araçları Sorumluluk (5)
Genel Sorumluluk (6)
İhtiyari Mali Sorumluluk (7)
Kaza
Hukuksal Koruma
Sağlık
Finansal Kayıplar
Yangın ve Doğal Afetler (4)
Nakliyat (4)
Su Araçları (4)
Genel Zararlar (4)
Kara Araçları (4)
Toplam
Kullanılan Yöntem
31 Aralık 2013
Brüt İlave Karşılık (%100)
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Kullanılan Yöntem
91.710.952
23.213.916
5.443.677
1.196.611
1.011.926
121.699
48.630
20.031
(3.827)
(657.124)
(1.234.052)
(12.339.436)
108.533.004
31 Aralık 2012
Brüt İlave Karşılık (%100)
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
60.734.514
27.744.078
3.931.807
1.306.981
134.791
124.088
6.828
(1.399.084)
(1.928.649)
(2.233.042)
(4.886.608)
(13.987.236)
69.548.468
Net İlave Karşılık (%100)
88.136.634
20.067.783
4.821.714
1.110.751
620.885
116.744
48.613
10.272
(3.827)
(246.556)
(1.231.435)
(12.296.286)
101.155.292
Net İlave Karşılık (%100)
58.654.647
21.434.527
3.330.437
1.165.400
129.472
123.932
6.828
(1.346.074)
(1.116.031)
(1.701.191)
(1.131.874)
(13.858.797)
65.691.276
(1) Şirket, Kara Araçları Sorumluluk branşında Eylül 2013 döneminde yapılan revizyon ile 2007 hasar yılına ait hasarların
güncellenmesine bağlı olarak gerçeklikten uzaklaşan sonuçların düzeltilmesi için ve 30 Eylül 2013 Raporlama döneminde de Hazine
Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 18 Kasım 2013 tarih ve 38681552-18027 sayılı izin yazısına istinaden 2013/3 gelişim dönemine ait
gelişim katsayılarını AZMM hesaplaması dışında tutmuştu. Şirket, bir önceki dönemde üçgen yapısının bozulmasına sebep olan ve
AZMM hesaplaması dışında tutulan, 2013/3 gelişim dönemine ait gelişim katsayıları, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 20
Şubat 2014 tarih ve 38681552-306.01.02.01/4766 sayılı izne istinaden 31 Aralık 2013 dönemine ait AZMM hesaplamasının da
dışında tutulmuştur. Söz konusu düzeltmeler öncesi gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş hasarlar için karşılık değeri brüt
102.847.190 TL ve net 98.837.919 TL olarak bulunmakta olup; yapılan düzeltme sonucu bulunan gerçekleşmiş ancak henüz rapor
edilmemiş hasarlar için karşılık değeri Brüt 73.709.631 TL ve Net 70.836.223 TL olarak bulunmakta ve toplamda brüt olarak
29.137.559 TL net olarak 28.001.696 TL daha az karşılık hesaplanmaktadır. Ayrıca; şirket tarafından yılsonu kapama işlemleri
sırasında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu branş için bedeni hasarlara bağlı olarak açılan davalık dosya karşılıklarının
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmış ve 2010/16 Sayılı Genelge’nin 9.Maddesi uyarınca brüt 18.001.322 TL ve net 17.300.410 TL
ilave karşılık ayrılmıştır.
(2) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 26 Temmuz 2013 tarih ve 12327 no’lu izin yazısına istinaden, Genel
Sorumluluk branşında 2007/3 döneminde oluşan bir hasarın 2013/4 döneminde davalık dosya statüsüne geçmesi nedeniyle artan
muallak tutarının 2012/1 Sayılı Genelge esasları uyarınca geriye dönük olarak güncellenmiştir. AZMM hesaplamasında söz konusu
düzeltmeler yapılmamış olsaydı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı 6.187.715
TL daha fazla olacaktı.
(3) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 26 Temmuz 2013 tarih ve 12327 no’lu izin yazısına istinaden, İhtiyari Mali
Mesuliyet branşında 2007/1 döneminde gerçekleşen ve dönemler itibariyle muallak tazminat karşılığı değişiklik gösteren hasar
dosyası, istisnai bir dosya olması nedeniyle, gelişim katsayıları hesaplamasında dikkate alınmamış, fakat söz konusu dosya AZMM
hesaplamasında konu olan dosya muallaklarına dahil edilmiştir. AZMM hesaplamasında söz konusu düzeltme yapılmamış olsaydı
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı 1.279.400 TL daha fazla olacaktı.
(4) 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda,
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli söz konusu negatif tutarın tamamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
(5) 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, bir önceki yıldan farklı olarak, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yapılan AZMM
hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate alınmıştır.
47
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
(6) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 27 Şubat 2013 tarih ve 03284 no’lu izin yazısına istinaden, Kara Araçları
Sorumluluk branşında ortalama tutarlara getirilen dosya muallak tazminatlarının olumsuz etkisini ortadan kaldırmak adına, AZMM
hesaplamasında geriye dönük güncelleme çalışmasının tamamlanamaması nedeniyle, söz konusu branş için belirlenen gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı hesaplaması ödenen tazminatlar üzerinden kuyruk faktörü kullanarak yapmıştır. AZMM
hesaplamalarında söz konusu yöntem kullanılmamış olsaydı, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat karşılığı 11.599.379 TL daha fazla olacaktı.
(7) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 27 Şubat 2013 tarih ve 03284 no’lu izin yazısına istinaden, 2006/1 döneminde
gerçekleşen, 2012/3 döneminde raporlanan ve 2012/4 döneminde ödenen hasar dosyasına ilişkin veriler İhtiyari Mali Sorumluluk
branşı AZMM hesaplamalarında geçmişe yönelik olarak revize edilerek dikkate alınırken; 2007/1 döneminde gerçekleşen ve
dönemler itibariyle muallak tazminat karşılığı değişiklik gösteren hasar dosyası, istisnai bir dosya olması nedeniyle, gelişim
katsayıları hesaplamasında dikkate alınmamış, fakat söz konusu dosya AZMM hesaplamasında konu olan dosya muallaklarına dahil
edilmiştir. AZMM hesaplamasında söz konusu düzeltmeler yapılmamış olsaydı, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı 1.100.523 TL daha fazla olacaktı.
Şirket’in yapmış olduğu AZMM hesaplamaları brüt olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan
veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara ulaşılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31
Aralık 2012 netleştirme yöntemi olarak, alt branş bazında son 28 çeyreğe ait net dosya muallaklarının brüt
dosya muallaklarına olan oranını dikkate almıştır.
Şirket, AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen
büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayrı bir dosyada Genelge’de öngörülmüş olan istatistiki
yöntemlerle elimine etmiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle söz konusu
hesaplamalar sonucunda branşlar itibariyle ayıklanacak büyük hasarların bulunması için kullanılan büyük
hasar limitleri aşağıda açıklanmıştır:
Branş
Hava Araçları
Finansal Kayıplar
Genel Sorumluluk
Su Araçları
Kaza
Nakliyat
İhtiyari Mali Sorumluluk
Genel Zararlar
Yangın ve Doğal Afetler
Kara Araçları
Hukuksal Koruma
Zorunlu Trafik
Sağlık
18.
31 Aralık 2013
535.648.699.628
125.204.431
45.887.935
24.577.568
14.352.199
32.767.798
2.165.513
1.957.275
620.448
278.373
104.016
97.864
29.888
31 Aralık 2012
-
2.572.243
558.039
267.422
-
94.612
24.465
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Aracılara ve sigorta şirketlerine borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar
Diğer borçlar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no'lu dipnot)
Alınan depozito ve teminatlar
Gelecek aylara ait diğer gelirler
Ertelenmiş komisyon gelirleri
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar (*)
Toplam kısa vadeli borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar (*)
Toplam uzun vadeli borçlar
Toplam ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
48
31 Aralık 2013
22.945.324
13.762.943
957.252
37.665.519
21.557.380
18.427
3.078
59.244.404
10.489.395
4.095.361
73.829.160
5.790.349
5.790.349
79.619.509
31 Aralık 2012
13.114.531
2.899.916
1.153.789
17.168.236
19.270.834
21.199
2.799
36.463.068
7.645.044
1.727.625
45.835.737
21.072.914
21.072.914
66.908.651
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (devamı)
(*)
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya toplam borçların hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
SGK’ya devredilen prim tutarı (1)
10 Şubat 2013 ve 2855 sayılı Resmi Gazete Yönetmelik Geçici 3.madde ek
ödeme (2)
Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen yükümlülük ile yapılan hesaplama
sonucu bulunan tutar arasındaki fark (3)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
22.800.540
18.278.449
897.526
148.238
(32.239.043)
9.885.710
Dönem başı - 1 Ocak
SGK’ya devredilen prim tutarı (1)
25 Şubat 2011 - 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında bildirilen prim tutarına 2012
yılında gelen düzeltme (4)
Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen yükümlülük ile yapılan hesaplama
sonucu bulunan tutar arasındaki fark (3)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
22.816.213
15.818.472
1.069.338
(1.439.637)
(15.463.846)
22.800.540
(1)
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in ilgili branşlarda, 1 Ocak - 31 Aralık 2012
hesap döneminde yazılan poliçelere ilişkin olarak, 2011/17 sayılı Genelge ve 2012/6 no’lu Sektör Duyurusu
kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket, yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 18.278.449 ’lik tutarı (31 Aralık 2012: 15.818.472 TL) SGK’ya aktarılan primler
olarak kaydetmiş ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 8.242.547 TL tutarında kazanılmamış primler karşılığı reasürans
payı hesaplamıştır. SGK’ya aktarılan prim tutarı “Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - kısa vadeli” hesabına
kaydedilmiş olup 31 Aralık 2013 tarihine kadar yapılan ödemeler bu hesaptan düşülmüştür.
(2)
2012/3 sayılı Genelge ve 10 Şubat 2013 tarih ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen geçici 3. Maddenin a ve b bendi
kapsamında Şirket, SGK’ya aktarılacak 897.526 TL prim tutarını kayıtlarına yansıtmıştır.
(3)
2011/17 ve 2012/4 sayılı Genelgelerin hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından şirketlere
bildirilen yükümlülükler ile belirtilen hesaplama sonucu bulunan tutarların ilgili döneme isabet eden kısmı arasında
fark oluşması durumunda, ilgili fark bilançoda “Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar” hesabına, gelir tablosunda
ise diğer teknik gelirler veya giderler hesabına yansıtılır. Bu çerçevede Şirket, 31 Aralık 2013 dönemi için bildirilen
yükümlülüğü dikkate alarak 148.238 TL (31 Aralık 2012: 1.439.637 TL) tutarındaki borcu “Tedavi giderlerine ilişkin
SGK’ya borçlar”dan çıkarıp, “Diğer Teknik Gelirler” hesabına kaydetmiştir. Şirket'in, Kanun'un yayımlandığı
tarihten önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak müteakip yıllarla ilgili yukarıda
anlatılan şekilde hesaplamış olduğu karşılık, Hazine Müsteşarlığı'ndan bu dönemler için yapılacak yükümlülük
bildirimlerine göre yeniden belirlenecek olup, hesaplanan karşılıklarla kesinleşen yükümlülükler arasındaki farklar,
ilgili yılların gelir tablosu hesaplarına kaydedilecektir.
(4)
2012/3 sayılı Genelge kapsamında Şirket, Kanun’un yayımı tarihinden sonra meydana gelen trafik
kazaları bakımından, Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden Yönetmelik’in yayımlandığı 26 Ağustos 2011
tarihine kadar düzenlenen “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortası” poliçeler üzerinden SGK’ya aktarılacak primleri, 2012/3 sayılı Genelge’de araç türüne göre
belirlenen yeni maktu tutarlara göre yeniden hesaplamıştır. Şirket, yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde, ilgili
dönemde yazılan primler üzerinden SGK’ya aktarılacak 1.069.338 TL’lik ilave prim tutarını ara döneminde SGK’ya
aktarılan primler olarak kaydetmiştir.
49
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (devamı)
Yabancı para ile ifade edilen borçlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
Toplam
Döviz Tutarı
479.911
2.350.130
Kur
2,1343
2,9365
Tutar TL
1.024.274
6.901.157
7.925.431
Döviz Tutarı
1.765.556
184.377
Kur
2,3517
1,7826
Tutar TL
4.152.058
328.670
4.480.728
31 Aralık 2012
Döviz Cinsi
Euro
ABD Doları
Toplam
20.
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini
dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20 veya %5 (En az iki yıl süre ile elde
tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermayede tutulması şartı ile
vergiden istisnadır)’tir. (31 Aralık 2012: %20 veya %5).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle üzerinden ertelenmiş vergi varlıkları/yükümlülükleri
hesaplanan geçici farkların ve ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
Toplam Geçici Farklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Geçmiş yıl mali zararları (*)
Toplam
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Finansal varlıkların değerlemesi
Toplam
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(*)
Ertelenmiş Vergi
Varlıkları(Yükümlülükleri)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
138.681.863
138.681.863
154.497.318
154.497.318
18.116.811
18.116.811
12.126.550
12.126.550
(68.461.292)
(68.461.292)
(114.926.640)
(114.926.640)
(3.423.064)
(3.423.064)
14.693.747
(5.746.332)
(5.746.332)
6.380.218
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 138.681.863 TL (31 Aralık 2012: 154.497.318 TL) tutarındaki toplam
birikmiş mali zararlarının 90.584.055 TL’lik (31 Aralık 2012: 60.632.750 TL) kısmını mevcut en iyi tahmin
ve mevcut bütçeleri doğrultusunda kullanabileceğini öngörmekte ve bu tutar üzerinden hesapladığı
18.116.811 TL (31 Aralık 2012: 12.126.550 TL) tutarında ertelenmiş vergi varlığını konsolide olmayan
finansal tablolarına yansıtmaktadır.
Şirket’in mahsup edilebilir mali zararlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
26.646.196
27.198.945
28.552.956
56.283.766
138.681.863
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
31 Aralık 2012
19.124.620
26.646.196
27.198.945
28.552.956
52.974.601
154.497.318
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in kullanılmayan mali zarar ve geçici farklardan kaynaklanan
9.619.562 TL tutarında ihtiyatlılık gereği finansal tablolara yansıtılmayan net ertelenmiş vergi varlığı
bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 18.772.914 TL).
50
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi (devamı)
Ertelenmiş vergi varlığının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Satılmaya hazır finansal varlıklardan dolayı özsermaye içinde
muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri (15 no’lu dipnot)
Ertelenmiş vergi geliri/gideri
İştiraklerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri (15 no’lu dipnot)
TMS’19 Aktüeryal kayıp/kazanç ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan
özsermaye içerisinde muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri
Dönem sonu - 31 Aralık (35 no’lu dipnot)
22.
2013
6.380.218
2012
4.357.816
2.771.041
3.227.131
(2.107.949)
5.278.342
2.323.267
(7.910)
(1.006.748)
-
(141.243)
6.380.218
14.693.747
-
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
31 Aralık 2013
3.451.431
3.451.431
Kıdem tazminatı karşılığı
Toplam
31 Aralık 2012
3.761.755
3.761.755
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için
60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23
Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı
geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.129,25 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3,86
89
2,50
88
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için,
1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.254,44 TL (1 Ocak 2012: 3.129,25 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ödenen (33 no’lu dipnot)
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı (aktüeryal kayıp/kazanç dahil)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
3.761.755
(996.029)
685.705
3.451.431
2012
2.600.105
(1.446.196)
2.607.846
3.761.755
TMS 19 nolu standartta 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler kapsamında aktüeryal
varsayımlardaki
değişikliklerden
kaynaklanan
aktüeryal
kayıp/kazançların
özkaynaklarda
muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şirket bu kapsamda bu değişikliğin cari dönem ve geçmiş
yıllara ait finansallara olan etkisini değerlendirmiştir. Bu değerlendirme neticesinde cari dönemde
aktüeryal varsayımlardaki değişikliğin etkisi 39.551 TL (31.641 TL ertelenmiş vergi sonrası) olarak
hesaplanmıştır.
51
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
23.
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Alınan garanti ve teminatlar 12.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda diğer risklere ilişkin karşılıklar ve diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler altında
sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
Maliyet giderleri karşılığı
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (Dava karşılıkları)
Toplam
31 Aralık 2013
7.421.136
2.520.822
9.941.958
31 Aralık 2012
5.090.939
2.417.082
7.508.021
31 Aralık 2013
2.450.000
1.816.609
3.154.527
7.421.136
31 Aralık 2012
2.560.221
1.741.266
789.452
5.090.939
2013
2.417.082
103.740
2.520.822
2012
3.989.865
(1.572.783)
2.417.082
Maliyet giderleri karşılığının detayı aşağıda yer almaktadır:
Personel ikramiye karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Diğer
Toplam
Dava karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık(*)
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)
24.
Söz konusu karşılık bilançoda “Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler”, karşılıklardaki değişim ise gelir tablosunda “Diğer
teknik karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir.
Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-31 Aralık 2013
Reasürans
Net
payı (*)
288.481.328
(517.205) 287.964.123
204.259.237 (25.394.240) 178.864.997
212.228.404 (191.924.276) 20.304.128
95.033.537
- 95.033.537
114.669.036 (53.368.302) 61.300.734
20.995.530
(5.319.105) 15.676.425
17.199.388
(50.828) 17.148.560
11.747.299
(1.840.417)
9.906.882
6.057.925
(1.079.946)
4.977.979
5.084.356
(19.162)
5.065.194
975.756.040 (279.513.481) 696.242.559
Brüt
Kara Araçları
Kara Araçları Sorumluluk (*)
Genel Zararlar
Hastalık/Sağlık
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Kaza
Genel Sorumluluk
Su Araçları
Diğer
Toplam yazılan primler
(*)
25.
26.
1 Ocak-31 Aralık 2012
Reasürans
Net
payı
271.246.527
(463.239)
270.783.288
179.837.018 (22.967.418)
156.869.600
146.162.196 (137.256.847)
8.905.349
89.912.627
89.912.627
89.035.404 (44.137.247)
44.898.157
16.227.556
(3.621.836)
12.605.720
14.322.411
(31.233)
14.291.178
9.434.237
(1.483.297)
7.950.940
6.601.112
(1.687.196)
4.913.916
4.023.821
(8.307)
4.015.514
826.802.909 (211.656.620)
615.146.289
Brüt
Kara araçları sorumluluk ve kaza branşlarına ait sigorta prim gelirleri, ilgili genelge ve sektör duyuruları
kapsamında yapılan poliçelere ilişkin olarak SGK’ya aktarılan sırasıyla 18.227.621 TL ve 50.828 TL
tutarındaki primleri içermektedir. (1 Ocak -31 Aralık 2012: 16.856.577 TL ve 31.233 TL)
Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur, (1 Ocak -31 Aralık 2012: Yoktur).
Yatırım Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Faiz geliri
Net satış geliri
Gayrimenkullerden elde edilen satış geliri
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme
Gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri
Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirleri
Toplam
52
1 Ocak-31 Aralık 2013
1 Ocak-31 Aralık 2012
3.206.937
11.749.132
-
6.673.547
3.517.574
9.542.953
26.872.381
731.198
275.544
42.835.192
27.078.451
3.309.165
1.959.796
224.549
52.306.035
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
27.
28.
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11 ve 15
no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden makul değer kazançları (7
no’lu dipnot)
Toplam
29.
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
97.500
97.500
6.134.032
6.134.032
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri (32
no’lu dipnot)
Toplam
32.
1 Ocak 31 Aralık 2012
195.208.568
195.208.568
175.687.777
175.687.777
1 Ocak 31 Aralık 2013
149.265.591
36.022.134
4.764.620
4.402.836
4.098.209
3.114.496
1.553.596
2.436.849
1.355.825
1.258.930
2.250.937
859.837
167.118
24.548.834
(40.891.244)
195.208.568
1 Ocak 31 Aralık 2012
127.311.674
32.839.030
4.105.616
3.678.944
3.819.046
3.548.989
1.859.802
1.699.270
1.422.165
842.174
760.924
663.501
227.369
23.263.248
(30.353.975)
175.687.777
1 Ocak 31 Aralık 2013
27.207.826
3.019.569
225.954
3.543.937
996.029
678.703
350.116
36.022.134
1 Ocak 31 Aralık 2012
24.420.587
2.761.769
237.052
3.069.591
1.446.196
536.139
367.696
32.839.030
Gider Çeşitleri
Üretim komisyonu giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Kira giderleri
Banka ve noter giderleri
İletişim ve bilgi işlem giderleri
Vergi giderleri
Ofis giderleri
Bina yönetim giderleri
Ulaşım giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Pazarlama ve satış giderleri
Danışmanlık giderleri
Temsil ve bağış giderleri
Diğer teknik giderler
Reasürans komisyon giderleri/(gelirleri)(10 no’lu dipnot)
Toplam (31 no’lu dipnot)
33.
1 Ocak 31 Aralık 2013
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
Personel ücretleri
İkramiyeler ve primler
Yemek ve yol giderleri
SGK ve işsizlik sigortası işveren payları
Kıdem tazminatı ödemeleri
Özel sağlık sigortası
Yardımlar
Toplam (32 no’lu dipnot)
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
53
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
34.
Finansal Maliyetler
34.1
Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.1.1
Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.1.2
Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.1.3
Doğrudan gider yazılanlar: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.2
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.3
Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %
20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
34.4
Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam
tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
35.
36.
Gelir Vergileri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Dönem karı, vergi gideri
Toplam vergi geliri/(gideri)
1 Ocak 31 Aralık 2013
3.227.131
3.227.131
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.278.342
5.278.342
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi varlığı, net
31 Aralık 2013
18.116.811
(3.423.064)
14.693.747
31 Aralık 2012
12.126.550
(5.746.332)
6.380.218
1 Ocak 31 Aralık 2013
14.836.536
(4.183.823)
10.652.713
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.270.390
(6.762.492)
(1.492.102)
Net Kur Değişim Gelirleri/(Giderleri)
Kambiyo Karı
Kambiyo Zararı
Toplam
37.
Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Net dönem karı/(zararı)
Beheri 0.01 TL nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kar/(zararı) (TL)
38.
Hisse Başı Kar Payı
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
54
1 Ocak 31 Aralık 2013
38.689.968
15.464.634.146
0,25
1 Ocak 31 Aralık 2012
(26.163.325)
15.464.634.146
(0,17)
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
42.
Riskler
Şirket aleyhine açılan hasar davaları – net (*)
Şirket tarafından açılan rücu alacak davaları (12.1’nolu dipnot)
Şirket tarafından açılan diğer davalar (12.1’nolu dipnot)
Şirket aleyhine açılan diğer davalar (23 no’lu dipnot)
Şirket aleyhine açılan iş ve vergi davaları (47.1 no’lu dipnot)
Reasürans alacak davaları (47.1 no’lu dipnot)
Toplam
31 Aralık 2013
227.304.117
94.133.328
42.607.034
2.394.581
1.523.240
1.005.528
368.967.828
31 Aralık 2012
148.398.634
88.737.726
42.799.859
2.290.841
1.495.961
951.346
284.674.367
(*) Şirket aleyhine açılan hasar davaları ile ilgili karşılıklar ekteki finansal tablolarda “Muallak Tazminat Karşılığı”
hesabında gösterilmiştir.
43.
Taahhütler
Verilen banka teminat mektuplarının tutarı ve yabancı para cinsinden detayı aşağıda açıklanmıştır:
ABD Doları
Teminat mektupları
ABD Doları
Teminat mektupları
31 Aralık 2013
Euro
217.500
TL
31 Aralık 2012
Euro
48.900
486.830
TL
25.160.572
18.232.416
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
Finansal Varlıklar (nominal değer) (11.1 no’lu dipnot)
Bankalar (2.12 ve 14 no’lu dipnotlar)
Toplam
44.
31 Aralık 2013
126.095.960
19.032.117
145.128.077
31 Aralık 2012
92.838.060
78.154.257
170.992.317
İşletme Birleşmeleri
Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın 22 Temmuz 2009 tarihli ve 31164 sayılı izin yazısı çerçevesinde 30 Eylül
2009 tarihi itibariyle Güven Sigorta T.A.Ş. ile birleşmiş ve yine aynı tarihte Şirket’in ticari unvanı
Groupama Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket’in 15 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında onaylanan bu işlem ve unvan değişiklilikleri 6 Ekim 2009 tarih ve 7411 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesi’nde tescil ve ilan olunmuştur. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurulda, Başak Groupama Sigorta
A.Ş. ve Güven Sigorta T.A.Ş. arasında 21 Mayıs 2009 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi, halen
devam eden Marmara Birlik davası nedeniyle Marmara Birlik’in reddi sonucunda oy çoğunluğuyla kabul
edilmiştir (1.2 no’lu dipnot).
Şirket, TFRS 3 kapsamında, bu birleşmenin iktisap bedelini bir bağımsız değerleme şirketi tarafından
gerçekleştirilen değerleme çalışması sonucunda hazırlan değerleme raporunu dikkate alarak belirlemiş ve
konsolide olmayan finansal tablolarına yansıtmıştır.
TFRS 3, iktisap maliyetinin, iktisap edilen işletmenin daha önceden finansal tablolarında yer almayan
maddi olmayan duran varlıklar da dahil olmak üzere tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı
yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerlerine dağıtılarak muhasebeleştirilmesini
gerektirmektedir.
Şirket yönetimi tarafından, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer tespitlerinin, iktisap maliyetinin dağıtılması işleminin ve iktisap neticesinde oluşabilecek
şerefiye tespitinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Satın
alım işlemi sonucunda satın alma bedelinin iktisap edilen tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve
şarta bağlı yükümlülüklerin söz konusu tutarlarını aşan 254.033.249 TL tutarındaki kısmı, bilançoda
şerefiye kalemi içinde muhasebeleştirilmiştir. (31 Aralık 2012: 254.033.249 TL).
55
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler
Groupama Grubu şirketleri ile Şirket’in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, bağlı menkul kıymetleri ve üst
yönetimi bu finansal tablolar açısından ilişkili şirketler olarak tanımlanmıştır.
a) Esas faaliyetlerden alacaklar
Başak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş.
Groupama Emeklilik A.Ş.
Marmara Birlik
Toplam
31 Aralık 2013
28.667
138.785
4.612
749
55
172.868
31 Aralık 2012
3.216.855
703.266
4.612
959
63
3.925.755
4.766.242
5.627.193
54.985
22.741
10.471.161
3.624.977
2.224.370
64.750
22.741
5.936.838
13.187
13.187
51.927
51.927
2.655
2.655
1.737
1.737
30.407
30.407
38.187
38.187
41.620
41.620
41.620
41.620
65.891
10.988
76.879
11.427.827
16.300
1.134
4.612
11.449.873
170.026.514
45.975.621
10.326.602
72.917
226.401.654
117.390.138
37.231.022
7.418.968
62.048
162.102.176
7.905.357
1.856.883
22.376.115
10.109
32.148.464
4.931.129
1.369.393
18.074.258
8.370
24.383.150
11.575
11.575
2.363.938
8.976
2.372.914
b) Esas faaliyetlerden borçlar
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş.
Groupama S.A
Axa Sigorta A.Ş.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Toplam
c) İştiraklerden alacaklar
Groupama Emeklilik A.Ş.
Toplam
d) Ortaklardan alacaklar
Groupama S.A.
Toplam
e) İştiraklere borçlar
Groupama Emeklilik A.Ş.
Toplam
f) Reasürans şirketleri nezdindeki depolar
Milli Reasürans T.A.Ş.
Toplam
g) Alınan primler
Başak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Groupama Emeklilik A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş.
Toplam
h) Devredilen primler
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş.
Groupama S.A.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş
Toplam
ı) Alınan komisyonlar
Groupama S.A.
Groupama Transport
Milli Reasürans T.A.Ş.
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş
Axa Sigorta A.Ş.
Toplam
i) Ödenen komisyonlar
Başak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Milli Reasürans T.A.Ş
Toplam
56
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler (devamı)
j) İştiraklerden gelirler
31 Aralık 2013
8.488.023
9.075.231
5.841.304
115
1.272.292
24.676.965
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.( Hisse satış karı)
Ziraat Yatırım A.Ş.( Alınan temettü)
Ziraat Yatırım A.Ş. (Hisse satış karı)
Groupama Emeklilik A.Ş.(Alınan temettü)
Güven Sigorta Kıbrıs Şti. Ltd. (Hisse satış karı)
Başak İnam Sigorta-Azerbaycan (Sermaye arttırımı)
Axa Sigorta A.Ş. (Sermaye arttırımı)
Bileşim Alt. Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş (Hisse satış karı)
Toplam
31 Aralık 2012
2.477.713
442.239
1.200.000
55.194
81.019
4.256.165
k) Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelirler
Başak Depoculuk A.Ş.(Alınan temettü)
Başak Depoculuk A.Ş.(Hisse satış karı)
Ziraat Moscow (Hisse satış karı)
Toplam
610.655
35.961.962
20.871
36.593.488
1.608.935
1.608.935
45.1
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur)
45.2
Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve
tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı
veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz
standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve
bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
a) İştirakler
Groupama Emeklilik A.Ş. (1)
Başak İnam Sig. Azerbaycan
(2)
b) Bağlı Menkul Kıymetler
Axa Sigorta A.Ş. (2)
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş. (2)
Mensa Mensucat San.ve Tic.
A.Ş. (2) (3)
Set Çimento San. Ve Tic.
A.Ş. (2) (3)
Mepa Merkezi Paz. A.Ş. (2)
(3)
Tasfiye halinde Türk Ticaret
Bankası A.Ş. (2) (3)
Kalkınma Bankası A.Ş. (2)
(3)
Toplam
Bağımsız
denetim
görüşü
(%)
Endekslenmiş
Maliyet
Defter
Değeri
43,51%
29.792.455
98.253.748
16,33%
1.595.299
31.387.754
1.595.299
99.849.047
-
0,12%
4,17%
674.827
125.125
674.827
125.125
0,00%
32.959
0,00%
0,00%
0,00%
31 Aralık 2013
Finansal
tablo
Toplam
dönemi
varlık
Toplam
yükümlülük
Net
Satış
Net kar/
(zarar)
992.159.778
887.648.505
108.834.753
7.421.217
31.12.2013
24.699.597
1.016.859.375
6.437.917
894.086.422
12.974.769
121.809.522
403.960
7.825.177
Olumlu
-
31.12.2012
31.12.2013
2.473.776.994
9.460.279
2.460.800.830
3.415.596
-
-
-
-
-
-
-
2.081
-
-
-
-
-
-
-
1.974
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
1
836.981
799.952
32.224.735 100.648.999
57
Olumlu 31.12.2013
1.974.697.270 (529.748.312)
13.364.527
501.019
2.483.237.273 2.464.216.426 1.988.061.797 (529.247.293)
3.500.096.648 3.358.302.848 2.109.871.319 (521.422.116)
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.2
Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve
tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı
veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz
standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve
bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
(devamı)
Bağımsız
a) Bağlı Ortaklıklar(1)
Başak Depoculuk A.Ş. (4)
b) İştirakler
Groupama Emeklilik A.Ş. (1)
Ziraat Yat. Menk. Değ. A.Ş. (2)
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (2)
Bileşim Alt. Dağ. Kan. A.Ş. (2)
Başak İnam Sig. Azerbaycan (2)
c) Bağlı Menkul Kıymetler
Axa Sigorta A.Ş. (2)
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş. (2)
Ziraat Bank Moscow (2)
Mensa Mensucat San.ve Tic. A.Ş. (2) (3)
Set Çimento San. Ve Tic. A.Ş. (2) (3)
Mepa Merkezi Paz. A.Ş. (2) (3)
Tasfiye halinde Türk Ticaret
Bankası A.Ş. (2) (3)
Kalkınma Bankası A.Ş. (2) (3)
Toplam
(1)
31 Aralık 2012
Finansal
(%)
Endekslenmiş
Maliyet
Defter
Değeri
denetim
görüşü
tablo
dönemi
99.99%
11.623.530
40.900.000
-
31.12.2012
11.623.530
40.900.000
29.792.455
8.856.000
8.059.387
845.493
1.595.299
92.916.000
17.138.432
15.198.835
2.013.030
1.595.299
49.148.634
128.861.596
0.12%
4.17%
0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
674.713
125.125
47.786
32.959
2.081
1.974
674.713
125.125
47.786
0.00%
0.00%
14
1
43.51%
24.60%
10.00%
15.00%
16.33%
884.653
61.656.817
847.624
170.609.220
Olumlu
Olumlu
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
Toplam
Varlık
Toplam
yükümlülük
Net
satış
Net kar/
(zarar)
14.699.469
1.963.094
6.245.364
1.038.887
14.699.469
1.963.094
6.245.364
1.038.887
977.953.090
94.822.573
662.652.000
28.386.410
24.699.597
863.363.402
23.839.561
507.274.000
15.001.026
6.437.917
93.808.951
1.107.213.738
29.579.000
4.035.575
12.974.769
14.695.011
9.096.610
19.303.000
1.653.919
403.960
1.788.513.670
1.415.915.906
1.247.612.033.
45.152.500
-
30.09.2012
30.09.2012
31.12.2012
-
2.235.773.761
7.363.566
131.821.385
-
1.806.449.728
4.360.567
85.833.567
-
1.704.295.230
8.647.541
8.869.903
-
(101.336.545)
552.649
3.005.217
-
-
-
-
-
-
-
2.374.958.712
4.163.472.382
1.896.643.862
3.312.559.768
1.721.812.674
2.969.424.707
(97.778.679)
(52.626.179)
Şirket, 2.1 ve 2.2 no’lu dipnotlarda açıklandığı üzere, iştiraki olan Groupama Emeklilik A.Ş.’nin gömülü değer
(“Embedded Value”) yöntemi sonucu bulanan gerçeğe uygun değerinden kayıtlara yansıtılmıştır.
(2)
Söz konusu iştiraklerdeki yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin, yatırımların aktif işlem gören bir piyasada belirlenmiş
piyasa fiyatları bulunmadığından, maliyetlerine yakın olduğu öngörülmekte ve dolayısıyla finansal tablolarda maliyetinden
taşınmaktadır. Şirket’in iştirakleri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.ve Bileşim Alt.
Dağ. Kan. A.Ş. unvanlı şirketleri 19 Aralık 2012 tarih ve 908 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden cari dönem içinde
sırasıyla 17.931.231 TL, 16.547.411 TL ve 2.117.785 TL bedel ile elden çıkarılmıştır. Diğer taraftan Şirket, önceki
dönemde bağlı menkul kıymeti olan Ziraat Bank Moscow’u 19 Aralık 2012 tarih ve 908 nolu Yönetim Kurulu kararına
istinaden cari dönem içinde 49.095 TL bedelle elden çıkarmıştır.
(3)
Söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklar için toplam 37.029 TL (31 Aralık 2012: 37.029 TL) tutarında değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
(4)
Şirket, 28 Şubat 2013 tarih ve 11 nolu Yönetim kurulu kararına göre bağlı ortaklığı olan Başak Depoculuk A.Ş’yi cari
dönemde 46.800.000 TL bedel ile elden çıkarmıştır.
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları: 115 TL (31 Aralık 2012: 81.019 TL).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
45.5
46.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı: 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 20.129.330 TL tutarında devlet tahvili Tarsim
lehine blokedir (31 Aralık 2012: 20.129.330 TL)
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar : 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren kıdem tazminat
tavanı 3.438,22 TL’ye yükseltilmiştir.
58
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.
Diğer
47.1
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
a)Diğer çeşitli alacaklar:
Tarsim primlerinden borçlu acenteler
Acentelerden zorunlu deprem sigortası alacakları
Tarım sigortaları havuzu cari hesabı
Diğer
Toplam
6.553.530
4.647.124
170.518
755.796
12.126.968
11.106.597
5.019.770
259.493
1.447.586
17.833.446
b)Gelecek aylara ait diğer giderler:
Ertelenmiş komisyon giderleri (17 no'lu dipnot)
Peşin ödenen aşkın hasar anlaşmalarına ilişkin reasürans primler
Peşin ödenen sözleşme giderleri
Diğer
Toplam
67.122.461
13.324
676.868
60.862
67.873.515
58.009.431
658.114
40.750
58.708.295
c) Diğer çeşitli borçlar:
Anlaşmalı servislere borçlar
Tarsim’e borçlar
Doğal Afet Sigortası Kurumu’na borçlar
Satıcılara borçlar
Ekspertiz hizmetlerinden borçlar
Asistans hizmetlerinden borçlar
Acentelere olan zorunlu deprem sigortası borçları
Diğer
Toplam
9.117.992
4.995.904
2.080.938
2.355.800
1.222.141
1.302.802
481.803
21.557.380
8.235.145
3.844.221
1.840.169
1.810.761
1.711.508
1.062.751
535.174
231.105
19.270.834
d) Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları:
İş dava karşılıkları
Vergi dava karşılıkları
Toplam
1.470.529
52.711
1.523.240
1.443.250
52.711
1.495.961
e) Diğer teknik karşılıklar - Kısa vadeli:
Hasar inceleme masraf karşılığı (*)
Reasürans alacak karşılıkları (**)
Toplam
1.598.006
1.005.528
2.603.534
1.403.614
951.346
2.354.960
(*)
(**)
Hasarların ödenmesi esnasında oluşacak dahili giderlere ilişkin olarak ayrılan karşılıktır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.552.370 TL (31 Aralık 2012: 2.886.583 TL) tutarındaki bazı muallak hasarlar ile
ilgili olarak mevcut reasürans anlaşmalarına istinaden belirlemiş olduğu muallak hasar reasürans payı 1.005.528 TL (31
Aralık 2012: 951.346 TL)’dir. Bununla birlikte, Şirket söz konusu reasürörler ile olan mevcut ve muhtemel anlaşmazlıkları
dikkate alarak ilgili hasarların reasürans paylarından kaynaklanan alacaklarının tamamı için 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık
2012 tarihi itibariyle karşılık ayırmıştır. Söz konusu karşılık bilançoda “Diğer teknik karşılıklar”, karşılıklardaki değişim
ise gelir tablosunda “Diğer teknik karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir (10 ve 47.1 no’lu
dipnotlar).
f)Diğer teknik karşılıklar - Uzun vadeli:
Dengeleme karşılığı
Toplam
20.093.657
20.093.657
14.394.695
14.394.695
47.2
“Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve
bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının
ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
47.3
Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: 3.407.158 TL (31 Aralık 2012:
14.066.093 TL)
47.4
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
59
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.5
Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler:
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:
Diğer karşılık giderleri/(gelirleri):
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacak karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı
Kredi kartı gider karşılığı
İzin karşılıkları
İş davaları karşılığı
Acente teşvik komisyonu karşılığı
Personel bonus karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı/(Serbest bırakılan
karşılık)
Diğer
Toplam
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.395.602
671.938
840.926
75.343
27.279
(25.000)
(110.221)
(270.773)
18.537.205
752.451
366.470
45.000
(74.779)
1.161.650
(306.686)
(2.468.903)
938.933
53.886
7.237.342
18.372.980
Reeskont giderleri/(gelirleri):
1.359.612
1.359.612
Alacak reeskontu
Toplam
60
(884.044)
(884.044)
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOSU
Dipnot
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KARI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4
BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5.ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B
DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5)
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III
HİSSE BAŞINA KAR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
38.689.968
(26.163.325)
38.689.968
(177.547.751)
(26.163.325)
(129.120.511)
(138.857.783)
(155.283.836)
-
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal tabloların
düzenlendiği tarih itibariyle Şirket’in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
...................................
61
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(EK BÖLÜM: KONSOLİDASYON)
66
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ
DENETÇİ RAPORU
67
68
69
70
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇOLAR .....................................................................................
1-5
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI ...........................................................................
6-7
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI ................................................................
8
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ............................................
9
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................................................... 10-60
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI ........................................................................
61
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
IA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
I-
Cari Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1Kasa
2Alınan Çekler
3Bankalar
4Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı
5Alacakları
6Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal
Yatırımlar
1Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4Krediler
5Krediler Karşılığı (-)
6Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar
7Şirket Hissesi
8Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
5Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10Karşılığı (-)
İlişkili Taraflardan Alacaklar
1Ortaklardan Alacaklar
2İştiraklerden Alacaklar
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5Personelden Alacaklar
6Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
1Finansal Kiralama Alacakları
2Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3Verilen Depozito ve Teminatlar
4Diğer Çeşitli Alacaklar
5Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6Şüpheli Diğer Alacaklar
7Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1Ertelenmiş Üretim Giderleri
2Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3Gelir Tahakkukları
4Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Varlıklar
1Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4İş Avansları
5Personele Verilen Avanslar
6Sayım ve Tesellüm Noksanları
7Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
Cari Varlıklar Toplamı
2.12 ve 14
2.12 ve 14
11
11
12.1
12.1
12.1
47.1
47.1
35
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
522.648.592
446.632.537
(1.453.405)
340.161.294
4.707
327.635
269.784.732
(3.453.766)
77.456.146
13.314
73.470.123
27.863
208.430.207
208.430.207
254.474.635
258.633.132
(4.615.601)
(3.421.216)
127.813
136.740.362
150.675.139
150.675.139
225.292.145
227.575.239
(4.922.287)
(1.352.130)
130.875
132.578.202
(132.989.855)
40.187
2.655
13.187
24.345
12.126.968
12.126.968
276.546
(276.546)
67.873.515
67.122.461
751.054
3.774.762
3.360.221
414.541
1.069.368.866
(128.717.754)
604.744
488.799
51.927
64.018
18.785.297
44.397
18.740.900
1.773.309
(1.773.309)
58.710.395
58.009.431
2.100
698.864
4.144.626
4.061.765
81.463
1.398
798.373.640
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
VARLIKLAR
Dipnot
IIA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
II-
Cari Olmayan Varlıklar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
3Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6Sigortalılara Krediler (İkrazlar
7Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
8Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İlişkili Taraflardan Alacaklar
1Ortaklardan Alacaklar
2İştiraklerden Alacaklar
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5Personelden Alacaklar
6Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
8İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
Diğer Alacaklar
1Finansal Kiralama Alacakları
2Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
3Verilen Depozito ve Teminatlar
4Diğer Çeşitli Alacaklar
5Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
6Şüpheli Diğer Alacaklar
7Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Finansal Varlıklar
1Bağlı Menkul Kıymetler
2İştirakler
3İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
4Bağlı Ortaklıklar
5Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
6Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
8Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar
9Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Maddi Varlıklar
1Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4Makine ve Teçhizatlar
5Demirbaş ve Tesisatlar
6Motorlu Taşıtlar
7Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9Birikmiş Amortismanlar (-)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
Maddi Olmayan Varlıklar
1Haklar
2Şerefiye
3Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
7Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1Ertelenmiş Üretim Giderleri
2Gelir Tahakkukları
3Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1Efektif Yabancı Para Hesapları
2Döviz Hesapları
3Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
8Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı (I+II)
45.2
45.2
9,45.2
45.2
6
7
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
21 ve 35
21 ve 35
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
138.105
138.105
52.899.661
836.981
52.099.709
(37.029)
13.829.470
5.391.650
4.867.437
20.967.082
152.534
3.945.697
(21.494.930)
259.659.820
31.060.097
254.033.249
12.270.242
(38.199.357)
495.589
18.116.811
18.116.811
344.643.867
136.749
136.749
107.842.343
884.653
106.994.719
(37.029)
64.824.909
54.595.532
10.160.681
620.179
18.954.906
281.000
3.840.602
(23.627.991)
263.938.275
29.294.576
254.033.249
12.734.268
(32.461.234)
337.416
10.384.586
10.384.586
447.126.862
1.414.012.733
1.245.500.502
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
IIIA-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
I-
III-
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
3Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
4 ve 19
4 ve 19
4, 19 ve 45
4, 19 ve 45
19 ve 47.1
19 ve 47.1
2.24, 4 ve 17
2.24, 4 ve 17
10, 17 ve 19
23
19
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2012
37.708.470
37.665.519
42.951
30.407
30.407
25.671.168
18.427
4.095.361
21.557.380
816.044.329
360.931.483
22.336.866
1.051.847
429.120.599
2.603.534
9.740.872
7.650.492
567.140
17.271.901
17.228.950
42.951
494.397
422.289
38.187
3.353
30.568
21.260.274
170.046
1.727.625
19.362.603
657.341.510
322.577.275
8.493.385
134.236
323.781.654
2.354.960
9.313.610
7.192.483
538.662
-
-
1.523.240
7.421.136
7.421.136
10.492.473
10.489.395
3.078
2.520.822
2.520.822
909.629.677
86.504
1.495.961
5.136.939
5.136.939
7.785.781
7.645.044
48.201
92.536
2.846.103
2.846.103
721.450.515
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
IV-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
A-
Finansal Borçlar
-
-
1-
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
-
-
2-
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
-
-
3-
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-
-
4-
Çıkarılmış Tahviller
-
-
5-
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
-
-
6-
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
-
-
7-
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
-
-
Esas Faaliyetlerden Borçlar
-
-
1-
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
-
-
2-
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
-
-
3-
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
-
-
4-
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
-
-
5-
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
-
-
6-
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-
-
İlişkili Taraflara Borçlar
-
-
1-
Ortaklara Borçlar
-
-
2-
İştiraklere Borçlar
-
-
3-
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
-
-
4-
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
-
-
5-
Personele Borçlar
-
-
6-
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
-
-
19
5.790.349
21.072.914
-
-
19
5.790.349
21.072.914
B-
C-
D-
E-
Diğer Borçlar
1-
Alınan Depozito ve Teminatlar
2-
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3-
Diğer Çeşitli Borçlar
-
-
4-
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
-
-
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
20.093.657
14.394.695
1-
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
-
-
2-
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
-
-
3-
Matematik Karşılığı - Net
-
-
4-
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
-
-
5-
İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net
-
-
6F-
20.093.657
14.394.695
-
-
1-
-
-
-
-
3-
H-
I-
IV-
2.24, 4, 17
ve 47.1
Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
2-
G-
2.24, 4, 17
ve 47.1
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve
Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
-
-
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
22
3.451.431
4.068.450
1-
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22
3.451.431
4.068.450
2-
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
-
-
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
-
-
1-
Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
-
-
2-
Gider Tahakkukları
-
-
3-
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları
-
-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
-
1-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
-
-
2-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
-
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
29.335.437
39.536.059
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
ÖZSERMAYE
Dipnot
VA-
B-
C-
DE-
V-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
2.13
154.646.341
154.646.341
154.646.341
154.646.341
Ödenmemiş Sermaye (-)
-
-
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
-
-
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
-
-
380.728.517
358.433.011
1-
(Nominal) Sermaye
234-
Sermaye Yedekleri
15
1-
Hisse Senedi İhraç Primleri
-
-
2-
Hisse Senedi İptal Karları
-
-
3-
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
-
-
4-
Yabancı Para Çevirim Farkları
-
-
5-
Diğer Sermaye Yedekleri
380.728.517
358.433.011
85.992.431
13.827.985
Kar Yedekleri
57.818.592
1-
Yasal Yedekler
12.739.630
2-
Statü Yedekleri
3-
Olağanüstü Yedekler
4-
Özel Fonlar (Yedekler)
5-
Finansal Varlıkların Değerlemesi
6-
Diğer Kar Yedekleri
-
-
15.700.831
15.700.831
-
-
(6.595.685)
20.489.799
35.973.816
35.973.816
Geçmiş Yıllar Karları
41.569.166
34.080.919
1-
Geçmiş Yıllar Karları
41.569.166
34.080.919
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
(177.334.172)
(130.026.196)
(177.334.172)
(130.026.196)
17.619.175
(18.612.578)
1F-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
15
Geçmiş Yıllar Zararları
37
Dönem Net Karı
1-
Dönem Net Karı
2-
Dönem Net Zararı (-)
3-
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15
Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler ve Özsermaye Toplamı (III+IV+V)
-
-
(41.037.013)
(40.876.493)
58.656.188
22.263.915
475.047.619
484.513.928
1.414.012.733
1.245.500.502
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
5
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
A1-
Hayat Dışı Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2 Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3 SGK’ya Aktarılan Primler (-)
1.2-
23-
4B1-
2-
2.21 ve 24
2.21 ve 24
2.21, 24 ve 10
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.2.1Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+/-)
1.2.3Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
Hayat Dışı Teknik Gider (-)
Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1Brüt Ödenen Hasarlar (-)
1.1.2Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
1.2Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
1.2.2Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3-
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
45-
Faaliyet Giderleri (-)
Matematik Karşılıklarda Değişim
(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5.1Matematik Karşılıklar (-)
5.2Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Gelirler
6.1Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
Hayat Teknik Gelir
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2.Reasürör Devredilen Primler (-)
1.2Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1.Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2.Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.3Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.3.1.Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2.Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Hayat Branşı Yatırım Geliri
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1Brüt Diğer Teknik Gelirler(+-)
4.2Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
Hayat Teknik Gider
Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
1.1.2Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
1.2Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.2.2Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
3.1Matematik Karşılığı (-)
3.2Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
Faaliyet Giderleri (-)
Yatırım Giderleri(-)
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E)
Emeklilik Teknik Gelir
Fon İşletim Gelirleri
Yönetim Gideri Kesintisi
Giriş Aidatı Gelirleri
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
Diğer Teknik Gelirler
Emeklilik Teknik Gideri
Fon İşletim Giderleri (-)
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
Faaliyet Giderleri (-)
Diğer Teknik Giderler (-)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)
6-
CD1-
234-
5E1-
2-
3-
45678FG1234567H1234I-
17.15, 17.19 ve
47.5
17.15 ve 17.19
10, 17.15 ve 17.19
26
10
10
17.15, 17.19 ve
47.5
31 ve 32
17.15,17.19
17.15,17.19
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2012
707.707.668
644.044.870
696.242.559
975.756.040
(261.235.032)
(18.278.449)
652.638.794
588.225.456
615.146.289
826.802.909
(194.768.810)
(16.887.810)
(38.354.208)
(53.413.467)
14.246.512
812.747
(13.843.481)
(14.309.624)
466.143
52.551.145
1.819.312
1.819.312
9.292.341
(708.839.731)
(506.662.275)
(401.323.330)
(428.915.835)
27.592.505
(105.338.945)
(111.073.581)
5.734.636
-
(24.516.505)
(26.528.653)
13.259
1.998.889
(2.404.328)
(2.543.283)
138.955
47.637.902
3.156.217
3.156.217
13.619.219
(667.207.588)
(492.335.129)
(452.086.784)
(478.337.205)
26.250.421
(40.248.345)
(37.849.044)
(2.399.301)
-
(6.051.277)
(195.208.568)
468.992
(175.207.216)
(917.611)
(917.611)
(1.132.063)
-
(134.235)
(134.235)
(14.568.794)
-
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
6
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
Dipnot
CFIJK-
L-
M-
N-
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
Yatırım Gelirleri
1Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3Finansal Yatırımların Değerlemesi
4Kambiyo Karları
5İştiraklerden Gelirler
6Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9Diğer Yatırımlar
10Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri (-)
1Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)
2Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6Kambiyo Zararları (-)
7Amortisman Giderleri (-)
8Diğer Yatırım Giderleri (-)
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile
Gider ve Zararlar (+/-)
1Karşılıklar Hesabı (+/-)
2Reeskont Hesabı (+/-)
3Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7Diğer Gelir ve Karlar
8Diğer Gider ve Zararlar (-)
9Önceki Yıl Gelir ve Karları
10Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
Dönem Net Karı veya Zararı
1Dönem Karı Veya Zararı
2Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
3Dönem Net Karı veya Zararı
4Enflasyon Düzeltme Hesabı
26
26
36
45
45
26
36
6 ve 8
47.5
21 ve 35
21 ve 35
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2012
(1.132.063)
(1.132.063)
97.862.775
33.385.138
8.443.312
14.836.536
4.207.614
35.982.833
1.006.742
600
(73.906.653)
(9.341.061)
(52.551.145)
(4.183.823)
(7.830.624)
-
(14.568.794)
(14.568.794)
70.676.068
32.799.835
55.430
4.762.928
5.278.720
12.742.692
15.036.463
(62.770.738)
(47.637.902)
(6.769.487)
(8.363.349)
-
(5.204.884)
(7.237.342)
(1.359.612)
3.227.131
519.709
(354.770)
17.619.175
17.619.175
-
(11.803.733)
(18.580.339)
892.532
5.213.172
10.688.945
(10.018.046)
(18.612.578)
(18.467.199)
(145.379)
(18.612.578)
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
7
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
A-
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
1Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2-
Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3-
Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4-
Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)
56-
DE-
1 Ocak -
1 Ocak -
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
302.281.779
264.152.853
-
-
(219.414.694)
(233.222.032)
Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
-
-
-
-
82.867.085
30.930.821
8-
Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)
Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5A6)
Faiz ödemeleri (-)
-
-
9-
Gelir vergisi ödemeleri (-)
-
-
10-
Diğer nakit girişleri
11-
C-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
-
7-
B-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Diğer nakit çıkışları (-)
Esas (faaliyetlerde kullanılan)/faaliyetlerden kaynaklanan
12net nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
1Maddi varlıkların satışı
51.816.540
-
(19.075.811)
(2.146.687)
115.607.814
28.784.134
-
6 ve 7
43.524.105
-
6
(2.964.447)
(1.087.102)
(110.257.012)
2-
Maddi varlıkların iktisabı (-)
3-
Mali varlık iktisabı (-)
(70.004.479)
4-
Mali varlıkların satışı
111.356.858
5.245.078
5-
Alınan faizler
30.079.318
29.986.910
6-
Alınan temettüler
7-
Diğer nakit girişleri
8-
Diğer nakit çıkışları (-)
9Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
1Hisse senedi ihracı
5.841.304
2.919.952
-
1.336.213
(2.690.322)
-
115.142.337
(71.855.961)
-
-
2-
Kredilerle ilgili nakit girişleri
-
-
3-
Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)
-
-
4-
Ödenen temettüler (-)
-
-
5-
Diğer nakit girişleri
-
-
6-
Diğer nakit çıkışları (-)
-
-
-
-
7Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE
OLAN ETKİSİ
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış
F-
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G-
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)
2.12
10.652.713
(1.490.767)
241.402.864
(44.562.594)
256.977.236
305.322.177
498.380.100
260.759.583
Takip eden dipnotlar konsolide tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
8
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
AYRINTILI KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Sermaye
IA-
Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş (*)
Özsermaye
Yabancı
İşletmenin
Enflasyon
Para
Kendi Hisse
Varlıklarda
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Senetleri (-)
Değer Artışı
Farkları
Farkları
Yedekler
(3.489.233)
13.598.128
23.979.032
229.857
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1Nakit
2İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (veya zararı)
Dağıtılan temettü
Transfer
154.646.341
-
BCDEFGHIJ-
Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) (II+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1Nakit
2İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (veya zararı)
Dağıtılan temettü
Transfer
154.646.341
154.646.341
-
-
II-
Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) (II+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
154.646.341
-
BCDEFGHIJIIIA-
20.489.799
20.489.799
-
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
391.885.547
2.683.623
15.538.438
Net Dönem
Karı/(Zararı)
(15.995.395)
(18.612.578)
15.995.395
Geçmiş Yıllar
Karları/(Zararları)
(64.181.587)
(31.763.690)
Toplam
476.463.801
2.683.623
23.979.032
(18.612.578)
-
Olağanüstü
Yedekleri
(27.085.484)
-
-
-
13.827.985
13.827.985
(1.088.355)
-
410.107.658
410.107.658
22.295.506
(18.612.578)
(18.612.578)
17.619.175
18.612.578
(95.945.277)
(95.945.277)
(39.819.729)
484.513.928
484.513.928
(27.085.484)
17.619.175
-
(6.595.685)
-
-
12.739.630
-
432.403.164
17.619.175
(135.765.006)
475.047.619
(*)
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
(**)
Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu 27 Ekim 2008 tarih ve 2008/41 no’lu sektör duyurusunda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2013 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı
gayrimenkul satışından sağlan ve Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 78.208.251 TL tutarındaki bina satış karının %75’ine tekabül eden 58.656.188 TL’yi bilançoda
özsermaye altında “Dönem Net Karı” hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye göre belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 45.456.447 TL satış karının
tamamı gelir tablosunda “Yatırım Gelirleri ve Yatırım Giderleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2012: 2012 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı gayrimenkul satışından sağlan ve
Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 29.685.220 TL tutarındaki bina satış karının %75’ine tekabül eden 22.263.915 TL’yi bilançoda özsermaye altında “Dönem Net Karı”
hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye göre belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 9.542.953 TL satış karının tamamı gelir tablosunda “Yatırım
Gelirleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir).
Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
9
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler
1.1
Ana şirketin adı: Groupama Sigorta A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle doğrudan ana
ortağı Groupama S.A.’dır (2.13 no’lu dipnot).
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi: Şirket’in
merkezi ve Genel Müdürlüğü İstanbul’da olup, “Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: 2 34398
Maslak-İstanbul” adresinde anonim şirket olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, 30 Aralık 2004 tarihine
kadar kurucu ortaklarından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin (“Ziraat Bankası”) bağlı ortağı olarak faaliyet
göstermiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 6 Eylül 2004 tarihli 2004/76 sayılı kararı sonucunda, kurucu
ortak Ziraat Bankası Yönetim Kurulu’nun 7 Aralık 2004 tarih 19/266 sayılı kararlarını takiben Şirket
sermayesindeki Ziraat Bankası’na ait %56.67 oranındaki 28.335.000 TL nominal bedelli hisseler 30 Aralık
2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devir ve teslim edilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Nisan 2006 tarih ve 2006/27 sayılı kararına (“Özelleştirme Kararı”)
istinaden Şirket’teki %56.67 oranındaki T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na
(“Özelleştirme İdaresi”) ait kamu hisselerinin Groupama S.A.’ya satışı 16 Mayıs 2006 tarihinde imzalanan
hisse satış sözleşmesi ile gerçekleştirilmiştir.
Şirket’in 29 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında “Başak Sigorta A.Ş.” olan
unvanının “Başak Groupama Sigorta A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 3.
maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu karar İstanbul Ticaret
Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve 27 Nisan 2007 tarih ve 6796 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan
edilmiştir.
44 no’lu dipnotlarda açıklandığı üzere, 15 Eylül 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında, Şirket’in T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın (“Hazine Müsteşarlığı”)
22 Temmuz 2009 tarihli ve 31164 sayılı izin yazısı çerçevesinde Güven Sigorta T.A.Ş. ile birleşmesinin
ardından, “Başak Groupama Sigorta A.Ş.” ticari unvanındaki “Başak” ibaresinin kaldırılarak unvanın
“Groupama Sigorta A.Ş.” olarak değiştirilmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 3. maddesinin izin verilen
tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği 30 Eylül 2009 tarihi
itibariyle gerçekleşerek İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmiş ve 6 Ekim 2009 tarih ve 7411
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Groupama Sigorta A.Ş.’nin ortaklarından S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(“Marmara Birlik”) tarafından Özelleştirme Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan
dava sonucunda T.C. Danıştay 13. Daire tarafından Özelleştirme Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir. Özelleştirme İdaresi’ne 14 Mayıs 2007 tarihinde tebliğ edilen bu karara karşı Özelleştirme
İdaresi tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur. Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu’nun 12 Temmuz 2007 tarih ve 2007/469 sayılı kararı ile yapılan itirazın reddedildiği
belirtilmiştir. Danıştay 13. Dairesi 11 Mart 2009 tarihinde Özelleştirme İdaresi lehine karar vermiştir. Bu
karar üzerine Marmara Birlik söz konusu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur. Ayrıca Marmara
Birlik Özelleştirme Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin alınan ilk kararın
uygulanmamasıyla ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi’ne bir dava daha açmıştır. Açılan bu yeni dava
Danıştay tarafından temyiz başvuru davası ile birleştirilmiş olup halihazırda sonuçlanmamıştır.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket, Türkiye'de hayat branşı hariç çeşitli sigorta konularında
sigortacılık faaliyeti göstermektedir. Şirket’in kuruluşu ve esas mukavelesi 29 Mayıs 1959 tarih ve 672
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Hayat, sağlık ve ferdi kaza ile ilgili faaliyetler, 19 Aralık
1997 tarihinde kurulmuş olan Groupama Emeklilik A.Ş.’ye devredilmiştir. Hayat ve ferdi kaza branşı ile
ilgili yeni sigortalı kabul edilmemiş, eski portföy devam ettirilmiştir. Şirket, 1 Ekim 2003 tarihinden
itibaren sağlık branşı ile ilgili yeniden poliçe kabul etmeye başlamıştır. 15 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü
Genel Kurul’da, Güven Sigorta T.A.Ş.’nin bağlı ortağı Güven Hayat Sigorta A.Ş.’nin özel sağlık
portföyünün Şirket’e devrine karar verilmiştir.
10
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
1.
Genel Bilgiler (devamı)
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu:(devamı)
Devir işlemine Hazine Müsteşarlığı 29 Temmuz 2009 tarihli yazısıyla izin vermiş olup, söz konusu devir 5
Haziran 2009 tarihli portföy devir sözleşmesine istinaden 31 Mart 2009 tarihli konsolide olmayan finansal
tablolar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şirket’in ticari merkezi İstanbul’da olup Bursa, Antalya, Samsun,
Trabzon, Ankara, Adana, İzmir, Kadıköy, Bakırköy ve Merkez olmak üzere toplam 10 adet Bölge
Müdürlükleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1 Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no’lu
dipnotlarda açıklanmıştır.
1.5
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
Üst ve orta kademeli yöneticiler
Diğer personel
1 Ocak - 31 Aralık 2013
48
361
409
1 Ocak - 31 Aralık 2012
52
366
418
1.6
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi
üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 2.381.991 TL (31
Aralık 2012: 5.195.333 TL).
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların
yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme
aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Şirket teknik
bölüme aktardığı faaliyet giderlerini, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ve hasar
ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasını dikkate alarak dağıtmıştır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği: Konsolide olan finansal
tablolar tek bir şirketi (Groupama Sigorta A.Ş.) içermekte olup iştiraki Groupama Emeklilik A.Ş.’yi
özsermaye muhasebesi yöntemi ile kayıtlarına yansıtmıştır.
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri
olan değişiklikler: Şirket’in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ve 1.3 no’lu dipnotlarda belirtilmiştir.
1.10
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait finansal tabloları değiştirme
ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu'nda olup, söz konusu finansal tabloların, yürürlükte bulunan
muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlandığı ve ilgili mevzuat ile Şirket kayıtlarına uygun olduğu
Genel Müdür Baş Yardımcısı David Lecomte tarafından 14 Mart 2014 tarihinde beyan edilmiştir. Bilanço
tarihinden sonraki olaylar 46 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.1
Hazırlık Esasları
Şirket konsolide finansal tablolarını, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın sigorta ve
reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre hazırlamaktadır.
Konsolide finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından, 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe
Sistemi Tebliğ No: 1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı ile 27 Aralık 2011 tarih ve 2011/14 sayılı
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu uyarınca
düzenlenmektedir.
11
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Düzenlenen konsolide finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Nisan
2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve
31 Mayıs 2012 tarih ve 2012/7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör
Duyurusu uyarınca belirlenmektedir.
Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklarını, 5684
Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete
ile; 17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan değişikler
sonrası “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde hesaplamış ve konsolide finansal tablolara yansıtmıştır. (2.24 no’lu dipnot).
Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak
2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal
Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda, Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde
muhasebeleştirmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008
yılında “TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum”, “TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar”, “TFRS 1-TFRS’ye Geçiş” ve “TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri” bu uygulamanın kapsamı dışında
tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine İlişkin Tebliği (“Konsolidasyon Tebliği”) 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları
gerekmektedir. Söz konusu tebliğin geçici 2. maddesi kapsamında sigorta ve reasürans ve emeklilik
şirketleri dışındaki ortaklıklar 31 Mart 2010 tarihine kadar kapsam dışı bırakılmıştır.
2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra, tabi
oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu,
şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla,
uluslararası standartlarla uyumlu TMS’leri oluşturmak ve yayımlamakla ve Türkiye Muhasebe
Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almakla, bu konuda
kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler
hakkında onay vermeye yetkilidir.
13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine
İlişkin Kurul Kararı” uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, 6102
sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar
ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler münferit ve konsolide finansal
tablolarını hazırlarken TMS’yi uygular. KGK tarafından yayınlanan finansal tablo örnekleri, 19 Ekim 2005
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere
kurulan kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri ile 6 Aralık 2012 tarihli ve
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Mart
2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı
çerçevesinde sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan
finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin
hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil eder.
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık, yatırım amaçlı
gayrimenkuller ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmak suretiyle, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme
esasları, aşağıda yer alan 2.4 ila 2.25 no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
12
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu
standartların ve yorumların Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik şirketin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat
sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo
kullanıcılarına
i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi
için ve
ii) TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz konusu
açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme
düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece
açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in ara dönem finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak
kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Şirket’in
finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir
altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi
prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket, aktüeryal
kazanç/kayıplarını bu değişiklik sonrası konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirmektedir. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu
oluşan değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not
22’de açıklanmıştır.
13
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler yapmıştır.
Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler
ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve
standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan
değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme
getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının
yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir
standarttır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına
izin verilmemektedir. Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm
dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların
sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu
açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca ara dönem özet
finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz
konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan
dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi
TMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak,
kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem
sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı sebeplerle TFRS
11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Söz
konusu değişikliklerin, Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
14
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
TFRS 1 (değişiklik) - TFRS’nin İlk Defa Uygulanması – devlet kredileri
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Değişiklik,
ilk kez UFRS/TFRS uygulayan şirketlerin piyasa faiz oranından daha az bir maliyet ile kullandıkları devlet
kredilerinin muhasebeleştirilmesini içermektedir.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 20092011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka
açıklık getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık
getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri
çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına
açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu
tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
15
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra uygulayacaktır.
UFRS 10 (değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”, UFRS 12 ve UMS 27 “İştiraklerdeki
Yatırımlar
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun yerine,
bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik
iştiraklerdeki yatırımlar tanımlamasına giren şirketler için istisna getirmektedir. UFRS 12’ye de
iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
UFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
Bu yorum, zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu
yorum, zorunlu verginin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem
içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir zorunlu verginin, asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak
uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz
alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar
getirmektedir.
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklikler türevlerin tecdidi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen şartlar
sağlandığı sürece, kanun ve yönetmelikler sebebiyle türevlerin tecdit edilmesi durumunda finansal
risklerden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.
2.2
Konsolidasyon
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının
Düzenlenmesine ilişkin Tebliğ” ve “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı”nda (“TMS 27”) belirlenen yöntem, usul ve esaslara uyulmaktadır.
Şirket detayları aşağıda açıklanan esaslar dahilinde önceki dönemde konsolide ettiği bağlı ortaklığı olan
Başak Depoculuk A.Ş., iştirakleri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Finansal Kiralama
A.Ş. hisselerini cari dönemde elden çıkarmıştır. Bu çerçevede Şirket cari dönemde iştiraki olan Groupama
Emeklilik A.Ş.’nin finansal tablolarını özsermaye yöntemine göre konsolide etmek suretiyle ilişikteki
konsolide finansal tablolar hazırlanmıştır.
16
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.2
Konsolidasyon (devamı)
Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin finansal tabloları Şirket tarafından uygulanan muhasebe
politikaları ve sunum biçimleri gözetilerek 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı’nın
sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. İştiraklerin ve Bağlı
Ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu
işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
(i)
Kontrol; ilgili tebliğde bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde elli birine sahip olma şartı
aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip
olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan
anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi
bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma
gücünün elde bulundurulması olarak tanımlanmış olup, “TMS 27” hükümlerine göre bağlı
ortaklıklar, faaliyet sonuçları, aktif ve özkaynak büyüklükleri bazında önemlilik ilkesi çerçevesinde,
tam konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolide edilmektedir. Bağlı ortaklıklar,
faaliyetleri üzerindeki kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına
alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır. Gerekli
görüldüğünde, bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Şirket tarafından uygulanan
muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilmiştir.
Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı
kalemlerinin yüzde yüzü ana ortaklığın varlık, yükümlülük, gelir, gider ve bilanço dışı kalemleri ile
birleştirilmiştir. Şirket’in bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile bağlı ortaklığın sermayesinin
Şirket’e ait olan kısmı netleştirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasındaki
işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar karşılıklı olarak mahsup
edilmiştir. Bağlı ortaklıklara ait satış gelirleri, satış maliyeti ve faaliyet giderleri gibi hesap kalemleri
gelir tablosunda teknik olmayan bölümde diğer gelir ve giderlerde brüt olarak gösterilmiştir. Önceki
dönemde konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığın unvanı, ana merkezlerinin bulunduğu yer ve
etkin ve doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklık Ünvanı
Başak Depoculuk A.Ş.
ii)
Faaliyet
Merkezi
Etkin Ortaklık
Oranı
Doğrudan
Ortaklık Oranı
İzmir
%99,99
%99,99
Toplam
Toplam
Varlık Özsermaye
475.275
10.289.215
Dönem net
karı/(zararı)
(208.184)
Hazine Müsteşarlığı’nın 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigorta
ve Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine
ilişkin Tebliğ” hükümlerine göre, İştirakler Şirket’in %10-50 arasında oy hakkına ve önemli etkiye
sahip olduğu ancak kontrol etmediği şirketlerdir. İştirakler özkaynak yöntemi ile konsolide
edilmiştir. Özkaynak yönteminde iştiraklerin kar veya zararlarının ana ortaklığın payına düşen kısma
isabet eden tutar konsolide gelir tablosunda “İştirak kar-zararları” olarak yansıtılmıştır. İştiraklerin
net varlıklarında ana ortaklığın payına düşen kısma isabet eden tutar kadar konsolide finansal
tablolarda gösterilir.
Şirket’in özkaynak yöntemi ile konsolide finansal tablolarına dahil edilen iştirakler sermayesi ve
sermayeleri içinde ana ortaklığın sahip olduğu paylar, iştiraklerin varlık, yükümlülük, öz sermaye,
net satış ve kar/(zarar)ları 45.2 no’lu dipnotta açıklanmıştır. Şirket, %10’un üzerinde pay ve önemli
etkinliğe sahip olduğu iştirakleri, cari dönemde Groupama Emeklilik A.Ş. önceki dönemde ise
Groupama Emeklilik A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ziraat Finansal Kiralama
A.Ş.’yi özsermaye yöntemi ile konsolide etmiştir.
iii)
Şirket’in %10’nin altında sermaye payına sahip olduğu veya %10’nin üzerinde sermaye payına
sahip olmakla birlikte önemli bir etkiye sahip olmadığı finansal varlıklarını “Satılmaya hazır
finansal varlıklar” içerisinde muhasebeleştirmiştir (45.2 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlık olarak nitelendirilen şirketlerin yeniden değerleme değer artış fonu
haricindeki nakit benzeri içsel kaynaklardan yapılan sermaye artışları nedeniyle elde edilen bedelsiz
hisseler konsolide gelir tablosunda “İştiraklerden Gelirler” kaleminde muhasebeleştirilmektedir.
2.3
Bölüm Raporlaması
Şirket halka açık olmayıp, TFRS 8 - “Faaliyet Bölümleri” standardı kapsamında bölüm raporlaması
yapmamaktadır.
17
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.4
Yabancı Para Çevrimi
Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası’dır. Yabancı para ile yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği
tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu işlemlerden doğan ve yabancı para cinsinden parasal
varlık ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluşan kur
farkı kar ve zararı gelir tablosuna yansıtılır.
Parasal varlıklardan satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden finansal varlıkların
iskonto edilmiş değerleri üzerinde oluşan kur farkları gelir tablosuna, bu varlıkların gerçeğe uygun
değerindeki diğer tüm değişiklikler ve bunlar üzerinde oluşan kur farkları özsermaye içerisinde ilgili
hesaplara yansıtılır.
Parasal olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farkları ise gerçeğe uygun
değer değişikliğinin bir parçası olarak kabul edilir ve söz konusu farklar diğer gerçeğe uygun değer
değişikliklerinin takip edildiği hesaplarda yansıtılır.
2.5
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Arazi
ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Amortisman, maddi
varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi
duran varlıkların, faydalı ömürleri esas alınarak tahmin edilen amortisman dönemleri aşağıda belirtilmiştir:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller (Binalar)
50 yıl
Demirbaş ve tesisatlar
3-10 yıl
Motorlu taşıtlar
5 yıl
Özel maliyetler bedelleri
5 yıl
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir değer
düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerinden fazla ise kayıtlı değeri, karşılık ayrılmak suretiyle geri kazanılabilir değerine
indirilir. Maddi varlıkların elden çıkartılması dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve
giderleri hesaplarına dahil edilirler (6 no’lu dipnot).
Sermaye ile ilişkili bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Şirket’in faaliyetlerinde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanımı amacıyla veya her ikisi için tutulan binalar yatırım amaçlı
gayrimenkuller olarak sınıflandırılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, gerçeğe uygun değer metodu ile,
bağımsız eksperlerin belirlediği gerçeğe uygun değerlerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki gerçeğe uygun değer değişiklikleri, gelir tablosunda diğer gelirlerin
altında muhasebeleştirilmektedir.
Şirket, söz konusu gayrimenkullerin kullanım şeklinin değişip yatırım amaçlı olarak yeniden
sınıflandırıldığı tarihte, “TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar” uyarınca hesaplanan defter değerleri ile gerçeğe
uygun değerleri arasındaki farkı özsermaye altında diğer sermaye yedekleri olarak muhasebeleştirilmiştir (7
no’lu dipnot).
2.7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar iktisap edilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz haklarını, bilgisayar yazılımlarını,
şerefiyeyi ve işletme birleşmesinden doğan maddi olmayan duran varlıkları içermektedir. Maddi olmayan
duran varlıklar, elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve elde edildikleri tarihten sonra tahmini faydalı
ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması
durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine getirilir (8 no’lu
dipnot).
Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3-5 yıldır.
18
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını “Satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “Krediler ve alacaklar (Esas
faaliyetlerden alacaklar)” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar,
sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar olup konsolide finansal tablolarda finansal varlık olarak
sınıflandırılmakta ve bu alacaklar için TMS 39’da yer alan ölçüm prensipleri uygulanmaktadır.
Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Şirket yönetimi tarafından satın alma amaçları
dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar):
Krediler ve alacaklar, borçluya para veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz
konusu alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben
etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.
İlgili alacakların teminatı olarak alınan varlıklara ilişkin ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem
maliyeti olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda alacakları için karşılık ayırmaktadır. Söz
konusu karşılık, bilançoda “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı” altında sınıflandırılmıştır.
Şirket tahminlerini belirlerken risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut alacak
portföyünün genel yapısı, sigortalı ve aracıların mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik
konjonktürü dikkate almaktadır.
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığına ilaveten, Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesine
uygun olarak Şirket, yukarıda belirtilen “Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar” karşılığının içinde
bulunmayan şüpheli alacaklar için alacağın değerini ve niteliğini göz önünde bulundurarak idari ve kanuni
takipteki alacaklar karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu karşılık bilançoda “Esas faaliyetlerden kaynaklanan
şüpheli alacaklar” altında sınıflandırılmıştır.
Ayrılan şüpheli alacak karşılıkları o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan şüpheli
alacaklar tahsil edildiğinde ilgili karşılık hesabından düşülerek “Karşılıklar hesabına” yansıtılmaktadır.
Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir
(12 no’lu dipnot).
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Şirket tarafından elde tutulan borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılırlar
ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Gerçeğe uygun
değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda
gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre
hesaplanan iskonto edilmiş değer, gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır. Satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul değerler teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmesi ve/veya gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenebilmesi durumunda gerçeğe
uygun değerleri ile kayıtlara yansıtılır. Söz konusu varlıklar teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmedikleri
ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemediği durumda, değer kaybı ile ilgili karşılık
düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Satılmaya hazır menkul değerlerin gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
“Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar” ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması,
elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir
tablosuna yansıtılmamakta ve özkaynaklar içindeki “Finansal varlıkların değerlemesi” hesabında
izlenmektedir. Söz konusu finansal varlıklar vade geliminde veya elden çıkarıldığında özsermaye içinde
muhasebeleştirilen birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
19
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.8
Finansal Varlıklar (devamı)
Şirket her bilanço tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını
değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin, maliyetinin
altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili
finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farklar özsermayeden çıkarılıp
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, daha sonraki dönemlerde
gelir tablosundan ters çevrilmez.
Şirket satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırdığı ve borçlanmayı temsil eden menkul
kıymetlerde tahsilat riski doğmamış olması koşuluyla, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına istinaden değer
düşüklüğü ayırmaz (11 no’lu dipnot).
2.9
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü ile ilgili hususlar, ilgili varlıklara ilişkin muhasebe politikalarının açıklandığı
dipnotlarda yer almaktadır.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları 43 no’lu dipnotta, vadesi
gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları 12.1 no’lu
dipnotta, dönemin reeskont ve karşılık giderleri ise 47.5 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.10
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.11
Finansal Varlıkların Netleştirilmesi (Mahsup Edilmesi)
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
2.12
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen, kısa
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan 3 aydan kısa yatırımları
içermektedir.
Nakit akış tablosuna esas teşkil eden nakit ve nakit benzerleri aşağıda gösterilmiştir:
Kasa
Bankalar (14 no’lu dipnot)
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları
Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar (47.1 no’lu dipnot) (*)
Alınan çekler
Eksi-Bloke vadeli mevduat( 14 ve 43 no'lu dipnotlar) (**)
Eksi - Verilen çekler ve ödeme emirleri
Eksi - Faiz tahakkukları
Nakit ve nakit benzerleri toplamı
31 Aralık 2013
446.632.537
77.456.146
13.314
(19.032.117)
(1.453.405)
(5.236.375)
31 Aralık 2012
4.707
269.784.732
73.470.123
27.863
327.635
(78.154.257)
(3.453.766)
(1.247.454)
498.380.100
260.759.583
(*)
Diğer nakit ve nakit benzerlerinin vadesi 3 aydan kısadır.
(**)
Bloke vadeli mevduatlardaki değişim nakit akım tablosunda esas faaliyetlerden diğer nakit girişleri içerisine
dahil edilmiştir.
20
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.13
Sermaye
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Sermayedarın Adı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Groupama S.A. (*)
%69,16 106.960.792
%69,16 106.960.792
Groupama Investment Bosphorus Holding
A.Ş. (*)
%29,65
45.847.510
%29,65
45.847.510
Marmara Birlik
%1,18
1.826.000
%1,18
1.826.000
Milli Reasürans T.A.Ş.
%0,01
12.027
%0,01
12.027
Diğer
12
12
Toplam
%100.00 154.646.341
%100.00 154.646.341
(*) Cari dönemde, Şirket ana ortağı Groupama S.A.’nın sahip olduğu Şirket hisselerinin Şirket
ortaklarından Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.’ye devri ile ilgili Hazine Müsteşarlığı’na
başvuruda bulunulmuş olup bu rapor tarihi itibariyle söz konusu devir ile ilgili yasal prosedür devam
etmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012: Yoktur).
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
Şirket’in sermayesi ile ilgili diğer bilgiler 15 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
2.14
Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma
Sigorta sözleşmeleri sigorta riskini transfer eden sözleşmelerdir. Sigorta sözleşmeleri sigortalıyı hasar
olayının olumsuz ekonomik sonuçlarına karşı sigorta poliçesinde taahhüt edilen şart ve koşullar altında
korur.
Şirket tarafından üretilen temel sigorta sözleşmeleri aşağıda da anlatıldığı gibi yangın, nakliyat, kaza ve
mühendislik başta olmak üzere hayat dışı branşlardaki sigorta sözleşmeleridir:
Yangın sigortası sözleşmeleri, endüstriyel ve bireysel olarak ikiye ayrılır. Sigortalı, poliçede yer alan
yangın, patlama, deprem, sel, nükleer enerji gibi risklerden kaynaklanan fiziksel kayıp ve hasara karşı
sigortalanır.
Sigortalı, kar kaybı maddesi ile sigorta sözleşmesinin içerdiği bir olay sonucu operasyonun kısmi ve
tamamıyla durmasından kaynaklanan mutlak dolaylı kayıplara karşı korunur. Kaza sigortası sözleşmeleri
(mesuliyet, bireysel kaza ve motor) iki temel amaca hizmet etmektedir. Bu sözleşmeler sigortalıyı varlığın
hasar riskine ve üçüncü kişilere verilebilecek hasar riskine karşı korur.
Denizcilik sigorta sözleşmeleri nakliyat sigortası (tekne, kara veya hava nakil vasıtaları) ve su araçları
sigortasını (deniz, nehir ve göl araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi) kapsamaktadır.
Mühendislik sigorta sözleşmeleri iki alt gruba ayrılmaktadır. Sürekli mevcut bulunan riskleri kapsayan
süresiz bir dönemde geçerli olan sözleşmeler ve geçici süreli, tekrar etmeyen riskleri kapsayan sözleşmeler.
Birinci grup ani ve önceden görünemeyen mekanik donanım, tesisler ve elektronik zarar ve kayıplarını
kapsar. İkinci grup, montaj ve inşaatın garanti süresiyle doğal olarak sınırlı olan montaj ve inşaat-montaj
sigortalarını içerir. Sorumluluk sigorta sözleşmeleri, hava araçları, su araçları ve kara araçları sorumluluk
gibi her türlü sorumluluk nedeniyle oluşacak tazminat ödemelerini kapsar. Ayrıca, Şirket, genel zararlar
sigorta sözleşmeleri kapsamına giren devlet destekli tarım ve hayvan hayat sigortalarında da önemli bir
üretime sahiptir. Sigorta sözleşmelerinden oluşan gelir ve yükümlülüklerin hesaplama esasları 2.21 ve 2.24
no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Reasürans Sözleşmeleri
Reasürans sözleşmeleri, Şirket tarafından imzalanan bir veya daha fazla sigorta sözleşmesiyle ilgili
oluşabilecek kayıplar için Şirket ve reasürans şirketi tarafından yürürlüğe konulan, bedeli ödenen ve sigorta
sözleşmeleri olarak sınıflandırabilmesi için gerekli şartları karşılayan sözleşmelerdir.
Şirket’in 2013 ve 2012 yıllarında geçerli olan reasürans politikası ve anlaşmaları aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
21
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.14
Sigorta ve Yatırım Sözleşmeleri – Sınıflandırma (devamı)
Aşkın hasar reasürans anlaşmaları çerçevesinde ödenen primler ilgili dönem boyunca tahakkuk esasına
uygun olarak muhasebeleştirilir. Diğer sözleşmeler çerçevesinde devredilen prim ve hasarlar ilgili oldukları
sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve yükümlülükler ile aynı bazda kayıtlara yansıtılır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na Devredilen Primler
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un (“Kanun”) 59. maddesiyle değişik
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi ile trafik kazaları nedeniyle ilgililere yapılan sağlık
hizmet bedellerinin tahsil ve tasfiyesi yeni usul ve esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede trafik kazaları
sebebiyle bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri
kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından
karşılanacaktır.
Yine Kanun’un Geçici 1. maddesine göre Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri bedellerinin SGK tarafından karşılanması hükme bağlanmıştır.
Kanun’un söz konusu maddeleri çerçevesinde oluşacak hizmet bedelleri ile ilgili olarak sigorta şirketlerinin
yükümlülüğü, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Ağustos 2011 tarihli “Trafik Kazaları
Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 15 Eylül 2011 tarih ve 2011/17 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına
İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Genelge” (“2011/17 sayılı Genelge”), 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18
sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge
(“2011/18 sayılı Genelge”), 16 Mart 2012 tarih ve 2012/3 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere
Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” (“2012/3 sayılı
Genelge) ve 30 Nisan 2012 tarih ve 2012/6 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık
Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin
Sektör Duyurusu”nda (“2012/6 no’lu Sektör Duyurusu”) açıklanan esaslara göre belirlenmiştir (2.24 no’lu
dipnot). Bu çerçevede, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarından
kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere , Şirket’in “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu
Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” branşlarında 25 Şubat 2011 tarihi yapılan
poliçelere ilişkin olarak Yönetmelik, 2011/17 sayılı Genelge, 2012/3 sayılı Genelge ve 2012/6 no’lu Sektör
Duyurusu kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket yukarıda anlatılan
esaslar çerçevesinde 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 18.278.449 TL (31 Aralık 2012: 16.887.810TL)
tutarında devredilecek prim ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 8.242.547 TL (31 Aralık 2012: 7.429.800
TL)tutarında kazanılmamış primler karşılığı hesaplamış ve sırasıyla “SGK’ya aktarılan primler” ve
“Kazanılmamış primler karşılığı SGK payı” hesapları altında muhasebeleştirmiştir (19 no’lu dipnot).
Bununla birlikte, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu’nun 22 Eylül 2011 tarih
ve 18 no’lu toplantısında, Yönetmelik ve 2011/17 sayılı Genelge hakkında yürütmenin durdurulması ve
iptali, Kanun’un ilgili maddelerinin de Anayasa’ya aykırılıktan iptali isteminin sağlanmasını teminen
Danıştay’da dava açılmasına karar verilmiş olup hukuki süreç finansal tabloların hazırlandığı tarih itibariyle
devam etmektedir.
2.16
Sigorta ve Yatırım Sözleşmelerinde İsteğe Bağlı Katılım Özellikleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
2.16
İsteğe Bağlı Katılım Özelliği Olmayan Yatırım Sözleşmeleri
2.17
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
22
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.18
Vergiler
Kurumlar Vergisi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için %20’dir (2012: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların
ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak
vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan
kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi
o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermaye
tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını 1
Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının (TÜİK TEFE
artış oranının) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TÜİK TEFE artış oranının) %10’u aşması
gerekmektedir. 2012 yılı ve 2013 altı aylık dönemde söz konusu şartlar sağlanmadığı için enflasyon
düzeltmesi yapılmamıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal
tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren
vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla kayıtlara yansıtılmaktadır (21 no’lu dipnot).
2.19
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Şirket, kıdem tazminatı, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer haklara ilişkin yükümlülüklerini
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre
muhasebeleştirmekte ve bilançoda “Kıdem tazminatı karşılığı” ve “Maliyet giderleri karşılığı” hesaplarında
sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığı, İş Kanunu kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal
tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmıştır (22 no’lu dipnot).
23
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.20
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması
durumunda konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin
risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi
için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün
karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın
defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket’in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilmekte ve konsolide finansal tablolara dahil
edilmemektedir (23 no’lu dipnot).
2.21
Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Yazılan Primler
Yazılan primler, yıl içinde tanzim edilen poliçe primlerinden iptaller çıktıktan sonra kalan tutarı ifade
etmektedir. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere prim gelirleri, yazılan primler üzerinden kazanılmamış
prim karşılığı ayrılması suretiyle tahakkuk esasına göre konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Reasürans Komisyonları
Reasürans şirketlerine devredilen primler ile ilgili alınan komisyonlar yıl içinde tahakkuk ettirilir ve gelir
tablosunda, teknik bölümde, faaliyet giderleri içerisinde yer almaktadır. 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı
üzere reasürans komisyon gelirleri, alınan komisyonlar üzerinden ertelenmiş komisyon gelirleri ayrılması
suretiyle tahakkuk esasına göre konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Rücu ve Sovtaj Gelirleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayınlanan 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/13 sayılı “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge”ye
istinaden Şirket, tazminat ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname veya ödemenin yapıldığına
dair belgenin alınmış olunması ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla,
borçlu sigorta şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacağını tahakkuk ettirmektedir.
Söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay
içerisinde 3. şahıslardan tahsil edilememesi durumlarında bu alacaklar için alacak karşılığı ayrılmakta ve
bilançoda reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında muhasebeleştirilmektedir. Bu çerçevede
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiş olan rücu alacağı tutarı 14.129.436 TL (31 Aralık 2012:
8.427.832 TL) ve bu alacaklar için ayrılan karşılık tutarı ise 3.421.216 TL’dir (31 Aralık 2012:
1.352.130 TL) (12.1 ve 17 no’lu dipnotlar).
Faiz Gelirleri
Faiz geliri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir.
Etkin faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını
defter değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün kayıtlara
alınmasıyla hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir.
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının,
ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
24
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.21
Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (devamı)
Temettü Gelirleri
Temettü geliri, almaya hak kazanıldığında konsolide finansal tablolara gelir olarak kaydedilir. Şirket'in
özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirdiği bağlı ortaklık ve iştiraklerinden aldığı nakit ve benzeri temettüler
ise iştirak ve bağlı ortaklıkların taşınan değerlerinden düşülmüştür.
2.22
Finansal Kiralamalar
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın Gerçeğe uygun değeri, ya da asgari
kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan anapara ödemesi olarak ayrılır ve
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansman giderlerinin aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya
alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi
boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
2.23
Kar Payı Dağıtımı
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide
finansal tablolara yansıtılır.
2.24
Teknik Karşılıklar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri ile 14 Haziran 2007 tarihinden önce üretilen
deprem primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk
etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır.
Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen
12:00’de başlayıp yine öğlen 12:00’de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca,
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelerin kazanılmamış primler karşılığı ile bu karşılığın
reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere
devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına
göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara
yansıtılmıştır. (17 no’lu dipnot).
Ertelenen Üretim Gideri ve Komisyon Gelirleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca,
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere
devredilen primler nedeniyle reasürürlerden alınan komisyonların gelecek dönem veya dönemlere isabet
eden kısmı, bilançoda sırasıyla ertelenmiş üretim giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında,
gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir (17 no’lu
dipnot)
Devam Eden Riskler Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri
dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler
karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler
karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime
bölünmesi suretiyle bulunur. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde
olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan
tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95’i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması
sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar
arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır.
25
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24
Teknik Karşılıklar (devamı)
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda 22.336.866 TL (31 Aralık 2012:
8.493.385 TL) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmıştır (17 no’lu
dipnot).
Muallak Tazminat Karşılığı
Şirket, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır.
Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak
belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilmemektedir.
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve uygulama esasları,
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven
Metoduna İlişkin Genelge” (“Genelge”) ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş olan aktüeryal zincir merdiven
yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli
olarak muhasebeleştirilmektedir.
30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge’ye göre sigorta şirketleri her branş için
aktüeryal zincirleme merdiven metodu (“AZMM”) hesaplamalarını Genelge’de öngörülmüş olan 5 ayrı
yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmaları
gerekmektedir. Sigorta şirketlerine, AZMM hesaplamaları ile ilgili olarak her branş için ilgili Genelge’de
yer alan beş yöntemden kendi portföy yapılarına en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı tanınmış olup
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için belirlenen nihai yöntem 3 yıl boyunca değiştirilemeyecektir.
Söz konusu AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini
teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayrı bir dosyada Genelge’de öngörülmüş olan
istatistiki yöntemlerle elimine edilmiştir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamaları brüt olarak yapılmakta
ve Şirket’in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlar
belirlenmektedir.
Genelge ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Şirket tarafından Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen 12
Temmuz 2013 tarih ve GS/738 sayılı yazıya istinaden AZMM hesaplamalarında kullanılan hasar gelişim
katsayılarına müdahale yetkisi elde etmiştir. Şirket’in AZMM tablolarındaki gelişim faktörlerine müdahale
yetkisinin kullanılması talebi Hazine Müsteşarlığı’nın 26 Temmuz 2013 tarihli 12327 sayılı yazısı ile
onaylanmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için kullanmayı seçmiş olduğu AZMM hesaplama
yöntemi, bu hesaplamaların 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle sonuçları ve brüt olarak
bulunan sonuçların reasürans sonrası net tutarların belirlenmesine ilişkin yöntemler ile büyük hasar
elemesinde kullanılan limitler 17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak
Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge”
(“2011/23 sayılı Genelge”) uyarınca, bir önceki yıldan farklı olarak, 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle
yapılan AZMM hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere
ilişkin veriler dikkate alınmıştır.
Ayrıca, 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda söz konusu
negatif tutarın tamamı hesaplamalara dahil edilmiştir.
17 Temmuz 2012 ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe
giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, 30
ş3Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, AZMM hesaplamaları sonucunda bulunan gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin yeterliliğinin test edilebilmesi için kullanılan hesaplama yöntemi
yürürlükten kaldırılmıştır.
26
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.24
Teknik Karşılıklar (devamı)
2.14 no’lu dipnotta da açıklandığı üzere, 2011/18 sayılı Genelge uyarınca, Şirket’in “Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Sorumluluk”, “Zorunlu Trafik” ve “Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza” branşlarında
vermiş olduğu teminatlara ilişkin tedavi giderlerini ödeme yükümlülüğü kalmadığından, Kanun’un
yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşen hasarlardan kaynaklanan tahakkuk etmiş muallak hasar
dosyaları ile buna ilişkin hesaplanan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı kapatılarak
“Ödenen Tazminatlar” hesabına kaydedilmiştir.
Ayrıca, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat
tutarının belirlenmesi için hazırlanan AZMM gelişim üçgenleri ile bu tutarın test edilebilmesi için yapılan
hesaplamalarda, Kanun kapsamına giren tedavi masraflarına ilişkin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar
ve tahsil edilen rücu, sovtaj ve benzeri gelirler geçmiş yıl istatistiklerinden çıkarılmıştır (19 no’lu dipnot).
Konsolide finansal tablolara yansıtılacak olan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı tutarının
belirlenmesinde, Genelge uyarınca hesaplanan tutarın tamamının dikkate alınması gerekmektedir. Şirket, 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle belirlenen gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar karşılığı tutarının
%100’ünü (31 Aralık 2012: %100) dikkate alarak, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 101.155.292 TL
(31 Aralık 2012: 65.691.276 TL) tutarında toplam ilave net muallak hasar karşılığı ayırmıştır (17 no’lu
dipnot).
26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR)
Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge” (“2011/23 sayılı Genelge”) uyarınca, sigorta
şirketlerinin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, davaların sonuçlanma tarihlerini dikkate alarak son beş yıllık
gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle şirket aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir kazanma
oranı hesaplaması ve hesaplanan kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen
muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapması mümkün bulunmaktadır.
Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle şirket aleyhine açılan davaların tutarları
üzerinden bir kazanma oranı hesaplamamış ve dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak
tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmamıştır.
Dengeleme Karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sigorta
şirketleri, takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları
dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi deprem teminatları içeren sigorta sözleşmeleri
için dengeleme karşılığı ayırmak zorundadırlar. Söz konusu karşılık her bir yıla tekabül eden net deprem ve
kredi primlerinin %12’si oranında hesaplanır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak kabul edilir.
Cari yılda ayrılan dengeleme karşılığından olmamak kaydıyla, deprem tazminatları için ayrılan dengeleme
karşılığının deprem nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri ile eksper raporu veya afet durumunda resmi
kurumlardan temin edilecek belgeler gibi kanıtlara dayanılarak ayrılan muallak tazminat karşılığının
dengeleme karşılığından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
20.093.657 TL (31 Aralık 2012: 14.394.695 TL) tutarında dengeleme karşılığı ayırmıştır (17 ve 47.1 no’lu
dipnotlar).
Matematik Karşılıkları
Hayat branşı matematik karşılığı, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylı tarifeler ile belirlenmiş bir yıldan
uzun vadeli risk teminatı içeren ferdi kaza poliçeleri için ayrılan aktüeryal matematik karşılığından
oluşmaktadır.
Şirket’in uzun vadeli ferdi kaza sigorta sözleşmeleri uyarınca alınan primlerden idare ve tahsil masrafları ve
komisyonlarının indirilmesi sonucu kalan tutar matematik karşılığı olarak ayrılmaktadır. Şirket, 31 Aralık
2013 tarihi itibariyle 1.051.847 TL (31 Aralık 2012: 134.236 TL) tutarında matematik karşılığı ayırmıştır
(17 no’lu dipnot).
27
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
2.25
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, iki ayrı tüzel kişiliğin veya işletmenin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde
birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, “TFRS 3 - İşletme Birleşmeleri” kapsamında,
satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir.
Bir işletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti ile iktisap edilen işletmenin
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark
şerefiye olarak mali tablolarda muhasebeleştirilir.
İşletme birleşmesi sırasında oluşan şerefiye amortismana tabi tutulmaz, bunun yerine yılda bir kez (31
Aralık tarihi itibariyle) veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer
düşüklüğü tespit çalışmasına tabi tutulur. Şerefiye tutarına ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü olması
durumunda etkisi dönem sonuçlarına yansıtılmaktadır.
İktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerindeki
iktisap edenin payının işletme birleşmesi maliyetini aşması durumunda ise fark gelir tablosuyla
ilişkilendirilir.
Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ise TFRS 3’ün kapsamında
olmamakla beraber, “TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”,
herhangi bir işlem, olay ve koşulla ilgili belirli bir TFRS standardı veya konuyla ilgili yorum
bulunmuyorsa, işletme yönetiminin bir muhasebe politikası geliştirmesi ve uygulamasını istemektedir. Bu
politika finansal tablo kullanıcılarının ekonomik karar verme ihtiyaçlarına uygun, güvenilir, işletmenin
finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak gösteren, işlemlerin,
olayların ve koşulların yalnızca hukuki yapısını değil ekonomik özünü de yansıtan, tarafsız, ihtiyatlı, tüm
önemli yönlerden, eksiksiz olarak, tam bilgiyle donatılmış nitelikte olmalıdır. Bu yönde bir muhasebe
politikası geliştirilmesi sırasında işletme yönetimi TMS 8 uyarınca benzer veya ilişkili konularla ilgili diğer
standartlar ve yorumların getirdiği hükümlerin uygulanması yolunu seçmiş ve işletme birleşmelerini TFRS
3 çerçevesinde muhasebeleştirmeye karar vermiştir (8 ve 44 no’lu dipnotlar).
3.
Önemli Muhasebe Tahminleri ve Hükümleri
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan
gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir.
Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe ve diğer faktörler ile o günün
koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında gerçeğe uygun beklentiler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu
değerlendirme ve tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına
rağmen, fiili sonuçlar varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak giderlere ilişkin
nihai net yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin edilmesi,
doğası itibariyle çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir.
Diğer varlık ve yükümlülükleri ile ilgili tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Birikmiş mali zararlar
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 138.681.863 TL (31 Aralık 2012: 154.497.318 TL) tutarındaki
toplam birikmiş mali zararlarının 90.584.055 TL’lik kısmını mevcut en iyi tahminleri ve mevcut bütçeleri
doğrultusunda 4 yıl içinde kullanabileceğini öngörmekte ve bu tutar üzerinden hesapladığı 18.116.811 TL
tutarında ertelenmiş vergi varlığını konsolide finansal tablolarına yansıtmaktadır. Şirket’in nihai faaliyet
sonuçlarının cari dönemdeki tahminlerden farklı olduğu durumlarda, bu farklar kullanılabilir mali zarar
tutarını ve ertelenmiş vergi varlığını etkileyebilecektir (21 no’lu dipnot).
28
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi
Sigorta riski
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak
olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk
rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket’in
sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık
karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir.
Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir.
Şirket, faaliyet gösterdiği ürünlere yönelik olarak yıllık “risk kabul politikası” belirlemekte ve bunu yıl
içerisinde gerekli görüldüğü takdirde revize etmektedir. Söz konusu risk kabul politikası uyarınca ürün
bazında, teklif sürecinden poliçe tanzimine kadar geçen süreçte risk analizine yönelik minimum ve maksimum
limitler ile kapsam dışında kalacak riskler belirlenmektedir. Bununla birlikte Şirket, mali bünyesini göz önüne
alarak, reasürans anlaşmalarını kullanmakta yüksek riskler ve katastrofik olaylar için koruma almaktadır.
Yangın Sigortaları:
Trete istisnası haricindeki işler için, fiyatlandırma ve iş kabulü, faaliyet konusuna, sigorta konusu kıymetlerin
bulunduğu binanın yapı tarzına, riziko adresine ve güvenlik önemlerine bağlı olarak yapılmaktadır. Ayrıca
sigortalının hasar geçmişi, teminat portföyü gibi diğer kriterler de dikkate alınmaktadır. Deprem riski için ise,
reasürans korumalarının yeterliliği kontrol edilerek iş kabulleri yapılmaktadır.
Nakliyat Sigortaları:
Emtea branşında, taşınan emteanın ve sevkiyatı gerçekleştirilen nakil aracının özelliklerine göre riziko kabul
esasları belirlenmektedir. Ayrıca sigortalının geçmiş yıl hasarları ve yıllık sevkiyat kapasitesi de dikkate
alınmaktadır. Tekne branşında, teknenin türü, yaşı, sınıfı, seyir sahası gibi kriterler esas alınmakta ve ekspertiz
çalışmaları ile riziko değerlendirilmektedir. Ekspertiz sırasında tespit edilen eksiklik veya aksaklıklarla ilgili
sigortalıya bilgi verilerek sigortalı tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler takip edilmektedir.
Ayrıca, sigortalının denizcilik sektöründeki tecrübesi, geçmiş dönemlerdeki hasarları ve varsa filosundaki
diğer tekneler de risk kabulünde önem taşımaktadır. Taşıyıcı sorumluluk branşında, taşıyıcının, faaliyet
alanı, taşınan malların özellikleri, proje bazında yürüttüğü faaliyetler, tecrübesi ve geçmiş hasar bilgileri gibi
kriterler esas alınarak riziko değerlendirmesi yapılmaktadır.
Kasko Sigortaları:
Risk bazında değerlendirme ve tarifelendirme yapılmaktadır. Fiyatlandırmada; araca bağlı faktörler (araç
marka, tip, model, bedel), sigortalıya bağlı faktörler (sigortalı yaşı, mesleği, tipi (özel/tüzel), hasar geçmişi) ve
aracın kullanıldığı coğrafi alan göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca gruplara ilişkin kasko poliçelerinde
müşteri bazında da değerlendirmeler yapılmaktadır.
Sorumluluk Sigortaları:
Risk bazında değerlendirme ve tarifelendirme yapılmaktadır. Temel fiyatlama, sigortalının faaliyet konusuna
göre ve sorumluluk sigortasının türüne göre belirlenmektedir.
Tarım Sigortaları:
Hem geleneksel hem de devlet destekli tarım sigortalarında coğrafi konuma göre (il, ilçe ve köy bazlı) tarifeler
mevcut olup, dolu sigortalarında sigortalı beyanı, sera sigortalarında ise önekspertiz yapılarak değerlendirme
yapılmaktadır. Geleneksel tarım sigortalarında işletme riskine bağlı tarife kullanılırken, devlet destekli tarım
sigortalarında tarifeler işletmedeki hayvan sayısına göre belirlenmektedir. Buna karşılık kümes hayvanlarında
yetiştirme amacına göre, su ürünlerinde ise ürün çeşidi ve işletme bazlı tarife uygulanmaktadır. Hayvan
sigortalarında riziko kabulünde ön ekspertiz de uygulanmaktadır.
29
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Mühendislik Sigortaları:
İnşaat-Montaj sigortalarında proje konusu, sigorta süresi, riziko adresinin fiziki ve coğrafi özelliklerine göre,
makina kırılması ve elektronik cihaz sigortalarında ise sigorta konusu makina/cihazın marka model ve
nitelikleri, yaşı, bakım anlaşmasının olup olmadığına göre fiyatlandırma ve risk kabulü yapılmaktadır. Deprem
riski için ise kümül takibi yapılmakta ve reasürans korumalarının yeterliliği kontrol edilerek iş kabulleri
yapılmaktadır.
Sağlık Sigortaları:
Sigortalanacak kişilerin sağlık durumlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi için çalışmalar yapılmakta ve
olası sağlık harcamasına göre fiyatlandırma ve/veya iş kabulü gerçekleştirilmektedir. Branşın özelliği dolayısı
ile riziko kabul ve fiyatlandırma, konusunda uzman kişilerce yapılmakta ve yeni girişlerde detaylı sağlık
beyanı ve gereken durumlarda tetkikler baz alınmaktadır. Diğer şirketlerden geçişlerdeki sigortalı adayı
değerlendirmesinde de önceki sigorta şirketi bilgileri önemli bir kriter olmaktadır. Tarifelerin
oluşturulmasında beklenen enflasyon gibi dışsal veriler de kullanılmaktadır. Bununla birlikte, faaliyet
sonuçlarının iyileştirilmesi için, sigortalı dağılımı yaş ortalamasının düşürülmesi yönünde çalışmalarda
bulunmaktadır.
Sigorta riskinin (sigorta edilen azami tutar) branş bazında dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2013
1.967.027.087.720
59.051.631.040
54.898.709.890
32.006.541.880
20.085.375.630
14.625.718.400
9.031.492.140
7.416.654.360
1.760.234.420
1.837.324.880
904.383.800
382.386.000
2.169.027.540.160
Kara araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Genel sorumluluk
Genel zararlar
Kaza
Kara araçları
Nakliyat
Hastalık/Sağlık
Su araçları
Hukuksal koruma
Finansal kayıplar
Mesleki sorumluluk
Toplam
31 Aralık 2012
2.103.484.034.950
44.432.630.120
42.768.274.070
21.371.150.690
17.518.476.670
13.248.605.480
8.533.726.600
7.917.387.810
1.634.610.620
1.677.243.870
569.418.120
282.617.000
2.263.438.176.000
Duyarlılık analizleri
Finansal risk
Şirket, sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal
risklere maruz kalmaktadır. Özet olarak temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta
sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en
önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat
riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların
değişkenliğine ve bunun Şirket’in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari
seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Şirket, herhangi bir türev finansal varlık kullanmamaktadır.
Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu’nca onaylanmış usuller doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
(a)
Piyasa riski
i.
Nakit akım ve piyasa değeri faiz oranı riski
Şirket’in, satılmaya hazır finansal varlıkları TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinden ve kuponlu özel sektör
bonolarından oluşmakta ve piyasa değerinden tutulmaktadır. TÜFE’ye endeksli devlet tahvillerinin ve özel
sektör bonolarının reel faiz oranı sabit ve getiri oranı enflasyona endeksli olduğundan, Şirket enflasyon
oranındaki değişiminin etkisinden doğan piyasa riskine maruz kalmaktadır.
Enflasyon oranı %1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı,
31 Aralık 2013 itibariyle vergi öncesi zarar 583.419 TL (31 Aralık 2012: 550.927 TL) daha düşük/yüksek
olacaktı.
30
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
ii.
Kur riski
Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru
değişikliklerinden doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile
takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Euro, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı, Euro cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla oluşacak kur farkı
karı/zararı sonucu vergi öncesi zarar 67.501 TL (31 Aralık 2012: 513.452 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ABD Doları, TL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ABD Doları cinsinden alacak ve borçların çevrimi dolayısıyla
oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi zarar 1.250.873 TL (31 Aralık 2012: 438.650 TL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
Şirket’in döviz cinsinden olan varlık ve yükümlülüklerine ilişkin bilgiler ilgili dipnotlarda yer almaktadır.
iii.
Fiyat riski
Şirket’in finansal varlıkları, Şirket’i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine maruz
değildir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in satılmaya hazır olarak sınıflandırılan finansal varlıkları piyasa
değerinden tutulmaktadır. Piyasa fiyatları %5 oranında artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit
kalsaydı, net varlıklar 10.421.510 TL (31 Aralık 2012: 7.532.208 TL) daha yüksek/düşük olacaktı.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in sabit faizli satılmaya hazır finansal varlıkları piyasa değerinden
tutulmaktadır. Piyasa faiz oranları 1 puan artsaydı/azalsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, ilgili
döneme ait “Finansal varlıkların değerlemesi” 1.854.797 TL (31 Aralık 2012: 1.486.870 TL) daha
yüksek/düşük olacaktı.
(b)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket’in
kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık
yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı
kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı
tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir.
Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan
alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf seçiminde uyguladığı
prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alacaklar ile ilgili diğer açıklamalar 12 no’lu
dipnotta yapılmıştır.
Şirket’in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle devlet iç
borçlanma senetleri, Türkiye’de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz
mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
(c)
Likidite riski
Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit
kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, gerçeğe uygun bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için
yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon
bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Aşağıdaki tablolar, Şirket’in finansal ve sigorta yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle sözleşmeden
kaynaklanan veya beklenen vadelerine kalan sürelerine göre dağılımını göstermektedir. Sigorta ve
reasürans şirketlerine borçlar dışında tabloda gösterilen tutarlar iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:
31
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan
depolar
Diğer çeşitli borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
Toplam
31 Aralık 2012
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan
depolar
Diğer çeşitli borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar
Toplam
31 Aralık 2013
Kazanılmamış primler karşılığı (*)
Muallak hasar karşılığı-net (*)
Devam eden riskler karşılığı
Matematik karşılığı - net
Uzun vadeli diğer teknik karşılıklar
(dengeleme karşılığı)
Toplam
31 Aralık 2012
Muallak hasar karşılığı-net (*)
Kazanılmamış primler karşılığı-net (*)
Devam eden riskler karşılığı
Matematik karşılığı - net
Uzun vadeli diğer teknik karşılıklar
(dengeleme karşılığı)
Toplam
(*)
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
1 yıl -5
3 ay - 1 yıl
5 yıldan uzun
Toplam
kadar
yıl
37.665.519
- 37.665.519
18.938.774
4.095.361
23.034.135
42.951
2.618.606
40.327.076
-
42.951
- 21.557.380
5.790.349 9.885.710
5.790.349 69.151.560
Sözleşmeden kaynaklanan nakit akımları
3 aya
5 yıldan
3 ay - 1 yıl 1 yıl -5 yıl
Toplam
kadar
uzun
17.228.950
- 17.228.950
17.219.445
1.727.625
18.947.070
42.951
2.143.158
- 21.072.914
19.415.059 21.072.914
Beklenen nakit akımları
3 aya
3 ay - 1 yıl
kadar
20.109.727 339.501.852
56.952.797
39.547.626
1.340.212
20.773.286
1.051.847
79.454.583
399.822.764
42.951
- 19.362.603
- 22.800.539
- 59.435.043
1.319.813
269.118.547
223.368
-
5 yıldan
uzun
91
63.501.629
-
Toplam
360.931.483
429.120.599
22.336.866
1.051.847
270.661.728
20.093.657
83.595.377
20.093.657
833.534.452
Toplam
323.781.654
322.577.275
8.493.385
134.236
14.394.695
669.381.245
1 yıl -5 yıl
Beklenen nakit akımları
3 aya
3 ay - 1 yıl
kadar
65.500.398
40.421.180
21.284.179 300.775.687
489.045
7.954.147
134.236
-
175.642.027
507.859
50.193
-
5 yıldan
uzun
42.218.049
9.550
-
87.407.858
176.200.079
14.394.695
56.622.294
349.151.014
1 yıl -5 yıl
Şirket dava konusu muallak hasarların ödenmesinin bir yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini
öngörmektedir. Ayrıca, Şirket diğer hasarlarının ödeme dönemlerini geçmiş dönemlerde gerçekleşen
ödeme sürelerini dikkate alarak tahmin etmiştir. Bir yıldan uzun vadeli poliçeler üzerinden
hesaplanan kazanılmamış primler karşılığı yukarıdaki tabloda bir yıldan uzun vadeli olarak
gösterilmiştir. Muallak hasarlar karşılığı ve kazanılmış primler karşılığının tamamını bilançoda kısa
vadeli olarak sınıflandırılmıştır.
Şirket yukarıda belirtilen yükümlülükleri, aktifinde yer alan finansal varlıklar ve nakit ve nakit benzeri
varlıklar ile karşılamayı öngörmektedir.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem
gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir.
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe uygun
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun
değerinin tahmininde kullanılmıştır:
32
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
4.
Sigorta ve Finansal Riskin Yönetimi (devamı)
Finansal varlıklar
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerlerinin gerçeğe uygun değerlerinin kısa
vadeli olmaları dolayısıyla kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Esas faaliyetlerden alacakların kayıtlı değerinin ilgili şüpheli alacak karşılığının düşülmesinden sonra
gerçeğe uygun değerlerini gösterdiği tahmin edilmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan satılmaya hazır
finansal varlıkların ise maliyetleri, varsa, değer düşüklüğü çıkarılmış değerleri gerçeğe uygun değerleri
olarak kabul edilmektedir.
Finansal yükümlülükler
Esas faaliyetlerden borçlar ile diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın
olduğu tahmin edilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket’in sermayeyi yönetirken amaçları:
Hazine Müsteşarlığı’nın gerekli gördüğü sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmek,
Şirket’in işletmelerin devamlılığı ilkesi çerçevesinde varlığını sürdürmek ve faaliyetlerin devamını
sağlayabilmektedir.
Şirket’in, konsolide finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle, sermaye yeterliliğinin ölçülmesine
ilişkin yönetmelik çerçevesinde ve konsolide olmayan finansal tablolar baz alınarak hesaplanan 31 Aralık
2013 tarihli asgari gerekli özsermayesi 255.427.044 TL (31 Aralık 2012: 254.660.609 TL)’dir. Bununla
birlikte, 19 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye
Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle hesaplanan Şirket’in özsermayesi asgari olarak gerekli olan özsermayeden 5.591.589 TL fazla (31
Aralık 2012: 12.038.650 TL fazla) durumdadır.
5.
Bölüm Bilgileri
2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
6.
6.1
6.2
6.3
Maddi Duran Varlıklar
Dönemin tüm amortisman
(31 Aralık 2012: 8.363.349 TL).
giderleri
ile
itfa
ve
tükenme
payları:
7.830.624
TL
6.1.1 Amortisman giderleri: 2.039.932 TL (31 Aralık 2012: 2.427.050 TL).
6.1.2 İtfa ve tükenme payları: 5.790.692 TL (31 Aralık 2012: 5.936.299 TL).
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Cari dönemde duran varlık hareketleri:
6.3.1 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti: 2.964.447 TL (31 Aralık 2012:
1.087.102 TL).
6.3.2 Satılan
veya
hurdaya
ayrılan
maddi
duran
varlık
maliyeti:
790.670
TL
(31 Aralık 2012: 4.033.232 TL).
6.3.3 Cari dönemde ortaya çıkan değerleme artışları:
6.3.3.1
6.3.3.2
Varlık maliyetlerinde (+): 97.500 TL (31 Aralık 2012: 6.351.467 TL)
Birikmiş amortismanlarda (-): Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur)
6.3.4 Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlama derecesi:
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
33
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
6.
Maddi Duran Varlıklar (devamı)
6.3
Cari dönemde duran varlık hareketleri (devamı):
Maddi duran varlık hareket tablosu:
Maliyet:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer
Maliyet:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam maliyet
Birikmiş amortisman:
Kullanım amaçlı gayrimenkuller
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Özel maliyet bedelleri
Toplam birikmiş amortisman
Net kayıtlı değer
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2013
10.160.681
620.179
18.954.906
281.000
3.840.602
33.857.368
39.908
2.816.140
108.399
2.964.447
(5.333.152)
(620.179)
(803.964))
(128.466)
(3.304)
(6.846.279)
-
4.867.437
-
20.967.082
152.534
3.945.697
29.932.750
(4.533.337)
(360.111)
(15.314.998)
(254.667)
(3.164.878)
(23.627.991)
10.229.377
(154.804)
2.969.327
360.111
735.589
107.852
3.304
4.176.183
-
(1.718.814)
(16.088.417)
(148.335)
(3.539.364)
(21.494.930)
8.437.820
(1.509.008)
(1.520)
(377.790)
(2.043.122)
1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar Transferler(*)
17.137.573
623.808
18.093.142
322.721
3.795.919
39.973.163
49.242
989.727
48.133
1.087.102
(3.807.227)
(52.871)
(127.963)
(41.721)
(3.450)
(4.033.232)
(3.169.665)
(7.793.568)
(339.803)
(13.957.355)
(262.746)
(2.635.542)
(24.989.014)
14.984.149
(333.978)
(65.271)
(1.481.551)
(16.914)
(529.336)
(2.427.050)
1.419.677
44.963
123.908
24.993
1.613.541
2.174.532
2.174.532
(3.169.665)
31 Aralık 2012
10.160.681
620.179
18.954.906
281.000
3.840.602
33.857.368
(4.533.337)
(360.111)
(15.314.998)
(254.667)
(3.164.878)
(23.627.991)
10.229.377
(*) Şirket, 995.133 TL tutarında net kayıtlı değere sahip Tekirdağ Dinlenme tesislerini 31 Aralık 2012
tarihi itibariyle kullanım amaçlı gayrimenkullerinden yatırım amaçlı gayrimenkullere sınıflandırmıştır. (7
no’lu dipnot)
Kullanım amaçlı gayrimenkuller üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.
Şirket’in finansal kiralama işlemlerinde kiracı olarak edindiği maddi duran varlığı bulunmamaktadır. Şirket,
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren cari dönemde 4.764.620 TL (31 Aralık 2012: 4.105.616 TL) tutarında
operasyonel kiralama bedelini gelir tablosuna yansıtmıştır. (Not :32).
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maliyet:
Binalar
Arsalar
Maliyet:
Binalar
Arsalar
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
Değerleme Artışı
31 Aralık 2013
48.027.585
6.567.947
54.595.532
-
(42.733.435)
(6.567.947)
(49.301.382)
97.500
97.500
5.391.650
5.391.650
1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar
Değerleme Artışı
31 Aralık 2012
62.548.420
6.441.124
68.989.544
995.133
995.133
(21.650.000)
(90.612)
(21.740.612)
6.134.032
217.435
6.351.467
48.027.585
6.567.947
54.595.532
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, bağımsız profesyonel değerleme şirketleri olan, Colliers Resco
International (“Colliers”) ve Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin (“Ekol”), 12 Kasım
2013 ve 5 Aralık 2013 tarihli ekspertiz raporları çerçevesinde belirlenen 5.391.650 TL tutarında gerçeğe
uygun değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin 31
Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle belirlenen gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir:
34
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
7.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (devamı)
Gerçeğe Uygun Değer
Gayrimenkuller
Depolar(*)
Tekirdağ Dinlenme Tesisleri
Eski Ankara bölge hizmet binası(**)
Diğer
Toplam
(5)
(6)
(7)
(8)
Değerleme
Şirketi
Coliers
Ekol
Ekol
Ekol
Değerleme
Yöntemi
(1)
(2)
(3)
(4)
31 Aralık 2013
3.870.000
1.521.650
5.391.650
31 Aralık 2012
40.559.435
3.820.000
2.050.000
1.598.150
48.027.585
Emsal karşılaştırma yöntemi veya emsal karşılaştırma yöntemi ile diğer uygun yöntemlerin
uyumlaştırılması metodu
Emsal karşılaştırma yöntemi ve maliyet yönetimi ile değerlendirilmiştir.
Piyasa değeri analizi ile direk kapitalizasyon yöntemlerinin uyumlulaştırılması metodu
Diğer uygun değerleme yöntemleri
(*) Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan depoları 28 Şubat 2013 tarih ve 11 nolu
Yönetim Kurulu kararına göre cari dönem içinde 31.200.000 TL bedel ile elden çıkarılmıştır.
(**) Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan “Eski Ankara Bölge Hizmet Binası” 14
Haziran 2013 tarihli ve 30 nolu Yönetim Kurulu kararına göre cari dönem içinde 2.100.000 TL bedel ile
elden çıkarılmıştır.
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönemde yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinden 909.242 TL
(31 Aralık 2012: 5.325.691 TL) tutarında kira geliri elde etmiş ve gelir tablosunda “Arazi, Arsa ile
Binalardan Elde Edilen Gelirler” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır (43 no’lu dipnot).
8.
Maddi Olmayan Varlıklar
1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık 2013
3.494.576
1.772.166
(6.645)
5.260.097
158.173
- (464.026)
1.930.339 (470.671)
25.800.000
254.033.249
495.589
12.270.242
297.859.177
Maliyet:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri (44 no'lu
dipnot)
Şerefiye (44 no'lu dipnot)
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
Diğer maddi olmayan varlıklar
Toplam maliyet
25.800.000
254.033.249
337.416
12.734.268
296.399.509
Birikmiş itfalar:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri
Diğer maddi olmayan varlıklar
Toplam birikmiş itfalar
Net kayıtlı değer
(2.956.966)
(16.770.000)
(12.734.268)
(32.461.234)
263.938.275
(1.048.794)
(5.160.000)
(6.208.794)
6.645
464.026
470.671
(3.999.115)
(21.930.000)
(12.270.242)
(38.199.357)
259.659.820
1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar
31 Aralık 2012
Maliyet:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri (44 no’lu
dipnot)
Şerefiye (44 no’lu dipnot)
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam maliyet
3.204.028
290.548
-
3.494.576
25.800.000
254.033.249
12.734.268
295.771.545
337.416
627.964
-
25.800.000
254.033.249
337.416
12.734.268
296.399.509
Birikmiş itfalar:
Haklar
Devralınan işletmenin portföy değeri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Toplam birikmiş itfalar
Net kayıtlı değer
(2.180.667)
(11.610.000)
(12.734.268)
(26.524.935)
269.246.610
(776.299)
(5.160.000)
(5.936.299)
-
(2.956.966)
(16.770.000)
(12.734.268)
(32.461.234)
263.938.275
35
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
9.
İştiraklerdeki Yatırımlar
Dönem başı - 1 Ocak
İştiraklerden elde edilen kar/(zarar)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (hisse satışı) (*)
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.(hisse satışı) (*)
Bileşim Alt. Dağ. Kan. A.Ş. .(hisse satışı) (*)
Diğer Özkaynak hareketleri: Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe
uygun değer artışı (**)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
106.994.719
(4.385.116)
(25.744.253)
(22.677.247)
(2.088.394)
2012
82.150.067
8.255.234
-
52.099.709
16.589.418
106.994.719
(*) Şirket’in iştirakleri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.ve Bileşim
Alt. Dağ. Kan. A.Ş. unvanlı şirketleri 19 Aralık 2012 tarih ve 908 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden
cari dönem içinde sırasıyla 17.931.231 TL, 16.547.411 TL ve 2.117.785 TL bedel ile elden çıkarılmıştır.
Şirket’in, özsermaye muhasebesi yöntemine göre kayıtlarına yansıttığı iştiraklerdeki yatırımlarla ilgili detay
bilgiler 45 no’lu dipnotta verilmiştir.
10.
Reasürans Varlıkları
Reasürans Varlıkları
Muallak hasar ve tazminat karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı (17 no’lu dipnot)
Devam eden riskler karşılığı reasürör payı
Reasürans şirketlerinden alacaklar (12.1 no'lu dipnot)
Reasürans şirketleri nezdindeki depolar (12.1 no'lu dipnot)
Reasürans şirketlerine borçlar (19 no'lu dipnot)
(*)
31 Aralık 2012
89.090.403
47.416.382
294.735
4.709.718
130.875
(2.899.916)
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.552.370 TL (31 Aralık 2012: 2.866.583 TL) tutarındaki bazı muallak
hasarlar ile ilgili olarak mevcut reasürans anlaşmalarına istinaden belirlemiş olduğu muallak hasar reasürans
payı 1.005.528 TL (31 Aralık 2012: 951.346 TL)’dir. Bununla birlikte, Şirket söz konusu reasürörler ile olan
mevcut ve muhtemel anlaşmazlıkları dikkate alarak ilgili hasarların reasürans paylarından kaynaklanan
alacaklarının tamamı için 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle karşılık ayırmıştır. Söz konusu
karşılık bilançoda “Diğer teknik karşılıklar”, karşılıklardaki değişim ise gelir tablosunda “Diğer teknik
karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir (47.1 no’lu dipnot).
Reasürans Gelirleri/(Giderleri)
Ödenen tazminat reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonlar (32 no'lu dipnot)
Kazanılmamış primler karşılığı değişiminde reasürör payı
Reasürörlerden alınan komisyonların ertelenmesi (32 no’lu
dipnot)
Muallak hasar karşılığı değişiminde reasürör payı
Reasürörlere devredilen primler
Devam eden riskler karşılığı değişiminde reasürör payı
11.
11.1
31 Aralık 2013
94.825.040
62.475.642
760.878
10.143.072
127.813
(13.762.943)
1 Ocak-31 Aralık 2013
27.592.505
38.046.893
14.246.512
1 Ocak-31 Aralık 2012
26.250.421
29.257.452
13.258
2.844.351
5.734.636
(261.235.032)
466.143
1.096.523
(2.399.301)
(194.768.810)
138.955
Reasürans sözleşmeleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2.14 no’lu dipnotta yapılmıştır.
Finansal Varlıklar
Kuruluşun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt sınıflamaları:
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Devlet tahvilleri (*)
Yatırım fonları
Repo edilen menkul kıymetler
Toplam (11.4 no’lu dipnot)
(*)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
208.064.336
365.871
208.430.207
150.254.486
389.676
30.977
150.675.139
Satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan devlet tahvillerinin ortalama faiz oranları %7,62’tir (31
Aralık 2012: %6,85).
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 73.708.730 TL nominal değer devlet tahvili Hazine Müsteşarlığı
lehine 32.257.900 TL nakit karşılığı teminat ve 20.129.330 TL nominal değer devlet tahvili Tarsim lehine
bloke edilmiştir (31 Aralık 2012: 72.708.730 TL devlet tahvili Hazine Müsteşarlığı lehine 27.257.900 TL
nakit karşılığı teminat ve 20.129.330 TL tutarında devlet tahvili Tarsim lehine bloke edilmiştir) (43 no’lu
dipnot).
31 Aralık 2013
254.474.635
254.474.635
Kredi ve alacaklar (12 no’lu dipnot)
Toplam
36
31 Aralık 2012
225.292.145
225.292.145
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
11.
Finansal Varlıklar (devamı)
11.2
Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.3
Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.4
Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
Menkul kıymetler
31 Aralık 2013
Kayıtlı Değer
(Gerçeğe Uygun
Maliyet Değeri
Değer)
205.978.250
208.064.336
85.066
365.871
206.063.316
208.430.207
Devlet tahvilleri
Yatırım fonları
Ters repo
Toplam
31 Aralık 2012
Kayıtlı Değer
(Gerçeğe Uygun
Maliyet Değeri
Değer)
137.486.257
150.254.486
85.066
389.676
30.977
30.977
137.602.300
150.675.139
Finansal duran varlıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde satılan finansal varlıklar (45.2
no'lu dipnot)
Özsermayede sınıflandırılan değer artışları
Dönem sonu - 31 Aralık
Finansal
varlıklar
884.653
Değer
düşüklüğü (-)
(37.029)
Finansal
varlıklar, net
847.624
(47.787)
115
836.981
(37.029)
(47.787)
115
799.952
2012
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde satılan finansal varlıklar (45.2
no'lu dipnot)
Dönem sonu - 31 Aralık
11.5
Finansal
varlıklar
784.071
Değer
düşüklüğü (-)
(37.029)
Finansal
varlıklar, net
747.042
100.582
884.653
(37.029)
100.582
847.624
Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran
ortaklıklar: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
11.7
Finansal varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları:
Finansal varlıklarda meydana gelen değer artışları 11.7, 26 ve 45.2 no’lu dipnotlarda gösterilmiştir.
11.7 - 11.9 Finansal varlıklara ilişkin diğer açıklamalar:
Satılmaya hazır finansal varlıklardan cari dönem içinde elde edilen faiz ve satış gelirleri 14.956.069 TL (31
Aralık 2012: 10.246.551) (26 no’lu dipnot) olup gelir tablosunda yatırım gelirleri altında
muhasebeleştirilmiştir.
Finansal varlıkların vade analizi aşağıdaki gibidir:
Devlet tahvili
Yatırım fonları
Toplam
Vadesiz
365.871
365.871
3 - 6 ay
-
6 - 12 ay
-
31 Aralık 2013
1-3 yıl
126.742.319
126.742.319
3 yıl üzeri
81.322.017
81.322.017
Toplam
208.064.336
365.871
208.430.207
Devlet tahvili
Yatırım fonları
Ters repo
Toplam
Vadesiz
389.676
30.977
420.653
3 - 6 ay
-
6 - 12 ay
5.749.030
5.749.030
31 Aralık 2012
1-3 yıl
86.224.201
86.224.201
3 yıl üzeri
58.281.255
58.281.255
Toplam
150.254.486
389.676
30.977
150.675.139
Şirket’in, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle kredi ve alacaklar hariç (12.4 no’lu dipnot)
yabancı para finansal varlığı bulunmamaktadır.
37
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.
Krediler ve Alacaklar
12.1
Alacakların, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler için
(gelecek aylara, yıllara ait ödemeler) ve diğerleri biçiminde sınıflanması:
Acentelerden alacaklar
Banka garantili kredi kartlarından alacaklar (3 aydan uzun vadeli)
Rücu ve sovtaj alacakları - net
Reasürans şirketlerinden alacaklar (10 no'lu dipnot)
Sigorta şirketlerinden alacaklar
Sigortalılardan alacaklar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar (*)
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları (*)
Esas faaliyetlerden alacaklar - brüt
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığı (**) (42 nolu
dipnot)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (**)
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı (***)
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı (****)
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için
ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarları
Esas faaliyetlerden alacaklar - net (11.1 no’lu dipnot)
(*)
(**)
(***)
(****)
31 Aralık 2013
177.498.223
45.897.280
14.129.436
10.143.072
4.991.469
5.973.652
258.633.132
31 Aralık 2012
169.564.350
37.884.558
8.427.832
4.709.718
4.769.776
2.219.005
227.575.239
127.813
42.607.034
94.133.328
395.501.307
130.875
43.840.476
88.737.726
360.284.316
(94.133.328)
(38.856.527)
(4.615.601)
(3.421.216)
(88.737.726)
(39.980.028)
(4.922.287)
(1.352.130)
(141.026.672)
(134.992.171)
254.474.635
225.292.145
Bilançoda esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar altında gösterilmektedir.
Bilançoda esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
Bilançoda sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
Bilançoda reasürans faaliyetlerinden alacaklar karşılığı altında gösterilmektedir.
Rücu ve sovtaj alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Rücu ve sovtaj alacakları - brüt
Rücu ve sovtaj alacakları - reasürans payı
Rücu ve sovtaj alacakları - net
İdari ve kanuni takipteki rücu alacakları karşılığı
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı
Net rücu ve sovtaj alacakları tahakkuku
12.2
31 Aralık 2013
157.341.179
(49.078.415)
108.262.764
31 Aralık 2012
143.566.168
(46.400.610)
97.165.558
(94.133.328)
(3.421.216)
10.708.220
(88.737.726)
(1.352.130)
7.075.702
İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak - borç ilişkisi:
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta detay olarak açıklanmıştır.
12.3
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
31 Aralık 2013
65.034.494
23.552.634
16.640.451
10.954.822
3.742.234
114.850
120.039.485
Alınan ipotek senetleri
Alınan teminat mektupları
Çekler
Alacak senetleri
Diğer garanti ve kefaletler
Kamu borçlanma senetleri
Toplam
38
31 Aralık 2012
69.543.244
21.932.160
22.954.189
8.964.888
3.511.297
142.065
127.047.843
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.4
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı
paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları:
Dövizli net prim alacakları
31 Aralık 2013
Döviz
Tutar
Kur
5.871.849
2,9365
4.714.405
2,1343
1.044
3,5114
19.935
2,3899
15
1,8886
1.936
0,5691
Döviz
Cinsi
Euro
ABD Doları
GBP
İsviçre Frangı
Avustralya Doları
Arabistan Riyali
Toplam
Dövizli net prim alacakları
31 Aralık 2012
Döviz
Tutar
Kur
5.827.544
2,3517
2.633.903
1,7826
1.166
2,8708
252
1,9430
142
0,4767
9
1,8477
Döviz
Cinsi
Euro
ABD Doları
GBP
İsviçre Frangı
Arabistan Riyali
Avustralya Doları
Toplam
12.5 - 12.7
Tutarı
TL
17.242.685
10.061.955
3.666
47.644
28
1.102
27.357.080
Tutarı
TL
13.704.635
4.695.195
3.347
490
68
17
18.403.752
Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacakların vade analizi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
40.361.681
134.781.577
58.627.084
27.181.726
615.473
261.567.541
(2.934.409)
258.633.132
56.807.573
92.758.773
54.512.575
24.762.716
308.399
229.150.036
(1.574.797)
227.575.239
Vadesi gelmiş
3 aya kadar
3-6 ay arası
6 ay-1 yıl arası
1 yılın üzeri
Alacakların iskonto edilmesi
Toplam
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Karşılıktaki artış / (azalış) (47.5 no’lu dipnot)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
4.922.287
(306.686)
4.615.601
2012
7.391.191
(2.468.904)
4.922.287
2013
1.352.130
2.069.086
3.421.216
2012
4.961.251
(3.609.121)
1.352.130
Rücu ve sovtaj alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Karşılıktaki artış / (azalış)
Dönem sonu - 31 Aralık
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacakları karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içindeki girişler
Serbest bırakılan karşılık (-)
Mevcut karşılıklarda dönem içinde oluşan artış/(azalış)
Dönem sonu - 31 Aralık
39
2013
88.737.726
10.989.331
(12.992.986)
7.399.257
94.133.328
2012
70.200.521
18.977.165
3.666.115
(4.106.075)
88.737.726
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
12.5 - 12.7
Krediler ve alacaklara ilişkin diğer açıklamalar (devamı)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2013
39.980.028
1.140.186
(119.876)
(2.143.811)
38.856.527
Dönem başı -1 Ocak
Dönem içindeki girişler
Serbest bırakılan karşılık
Mevcut karşılıklarda dönem içinde oluşan artış/(azalış)
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
39.258.283
1.916.860
(1.195.115)
39.980.028
Vadesini geçmiş ama şüpheli hale gelmemiş sigortalılardan ve acentelerden alacaklar:
31 Aralık 2013
30.177.784
10.183.897
40.361.681
2-4 ay
2 aya kadar
Toplam
13.
14.
Yukarıda belirtilen alacaklar için 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam
(31 Aralık 2012: 22.810.761 TL) tutarında teminat alınmıştır.
Türev Finansal Araçlar
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
31 Aralık 2012
43.363.877
11.800.077
55.163.954
21.526.096 TL
Nakit ve Nakit Benzerleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait nakit akım tablolarına esas teşkil eden
nakit ve nakit benzerleri 2.12 no’lu dipnotta gösterilmiş olup Şirket’in banka mevduatlarının detayı aşağıda
yer almaktadır:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.677.819
27.478.851
29.156.670
1.248.209
22.001.298
23.249.507
1.945.478
415.530.389
417.475.867
446.632.537
4.284.276
242.250.949
246.535.225
269.784.732
Yabancı para mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar
TL mevduatlar
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar
Toplam
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 14.500.695 TL’si Hazine Müsteşarlığı lehine olmak üzere toplam
19.032.117 TL (31 Aralık 2012: 78.154.257 TL) tutarında vadeli mevduatı blokedir (43 no’lu dipnot).
Vadeli mevduatların ağırlıklı ortalama faiz oranları:
31 Aralık 2013
(%)
9,66
2,97
2,00
TL
ABD Doları
Euro
31 Aralık 2012
(%)
7,96
2,64
3,40
Yabancı para vadeli ve vadesiz mevduatlar:
31 Aralık 2013
ABD Doları
Euro
GBP
CHF
JPY
Toplam
Yabancı para
Vadeli
11.351.111
1.107.500
-
Vadesiz
406.417
202.505
60.558
1.223
8.994
TL
Vadeli
24.226.677
3.252.174
27.478.851
Vadesiz
867.345
594.655
212.644
2.993
182
1.677.819
TL
Vadeli
17.491.913
4.509.385
22.001.298
Vadesiz
829.568
369.840
48.801
1.248.209
31 Aralık 2012
ABD Doları
Euro
GBP
Toplam
Yabancı para
Vadeli
9.812.585
1.917.500
-
40
Vadesiz
465.370
157.265
16.999
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye
Yasal Yedekler:
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak
üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş/çıkarılmış
sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler
ise ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre,
yasal yedekler ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Sermaye Yedekleri:
Sermaye yedeklerinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2013
358.433.011
22.295.506
380.728.517
Dönem başı - 1 Ocak
Dağıtıma konu olmayan kar transferi
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
340.210.950
18.222.061
358.433.011
Şirket, 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Güven Sigorta T.A.Ş.’ye ait 35.200.000 TL tutarındaki ödenmiş
sermayenin 24.146.341 TL’sini bilirkişi raporunu baz alarak özsermayesine ekledikten sonra kalan tutarı
diğer yedekler ve dağıtılmamış karlara transfer etmiş ve yine Güven Sigorta T.A.Ş.’ye ait 4.805.579 TL
tutarındaki yasal yedekleri, 33.538.766 TL tutarındaki diğer yedekler ve dağıtılmamış karları ve 40.151.354
TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarını bilançoda ilgili hesaplara kaydetmiştir. Birleşmeden kaynaklanan devir
alınan net aktif ile iktisap bedeli arasındaki 281.528.491 TL tutarındaki fark yine yedekler ve dağıtılmamış
karları hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Finansal Varlıkların Değerlemesi:
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş kar ve zararlar özsermaye içinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi” altında
muhasebeleştirilir.
Finansal varlıkların değerlemesinin dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Satılan İştiraklerden kaynaklanan çıkışların etkisi
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer artışı/(azalışı)
İştiraklerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri (21 no’lu dipnot)
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer azalışı nedeniyle özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilen vergi (geliri)/gideri (35 no'lu dipnot)
Dönem içi net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
20.489.799
(2.321.408)
(29.277.081)
2012
(3.489.233)
25.801.329
1.741.963
285.652
2.771.041
27.085.485
(6.595.686)
(2.107.949)
23.979.032
20.489.799
Şirket’in her biri 0.01TL nominal değerli tamamı ödenmiş 15.464.634.146 adet (31 Aralık 2012:
15.464.634.146 adet) hisse senedi bulunmaktadır. Dönem başı ve dönem sonunda bulunan hisse
senetlerinin hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
Ödenmiş
Toplam
Yeni çıkarılan
İtfa edilen
Nominal
Nominal
Adet
Nominal TL Adet
Adet
TL
TL
15.464.634.146 154.646.341
15.464.634.146 154.646.341
1 Ocak 2012
Ödenmiş
Toplam
Yeni çıkarılan
İtfa edilen
Nominal
Nominal
Adet
Nominal TL Adet
Adet
TL
TL
15.464.634.146 154.646.341
15.464.634.146 154.646.341
-
41
31 Aralık 2013
Adet
15.464.634.146
15.464.634.146
Nominal TL
154.646.341
154.646.341
31 Aralık 2012
Adet
15.464.634.146
15.464.634.146
Nominal TL
154.646.341
154.646.341
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
15.
Sermaye (devamı)
İştirak Hissesi ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Elde Edilen Kazançların Dağıtıma Konu
Olmayan Dönem Karı Altında Muhasebeleştirilmesi:
Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan iştiraklerin satışından doğan kazançların
% 75'lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması kaydıyla kurumlar
vergisinden istisnadır. İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde
başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez. Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış
olduğu 27 Ekim 2008 tarih ve 2008/41 no’lu sektör duyurusunda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2013
yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı gayrimenkul satışından sağlanan ve Vergi
Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan 78.208.251 TL tutarındaki
bina satış karının %75’ine tekabül eden 58.656.188 TL’yi bilançoda özsermaye altında “Dönem Net Karı”
hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak sınıflandırırken, TMS’ye göre
belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 45.456.447 TL satış karının tamamı gelir tablosunda
“Yatırım Gelirleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
(31 Aralık 2012: 2012 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu sahip olunan yatırım amaçlı gayrimenkul
satışından sağlan ve Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen defter değerleri dikkate alınarak hesaplanan
29.685.220 TL tutarındaki bina satış karının %75’ine tekabül eden 22.263.915 TL’yi bilançoda özsermaye
altında “Dönem Net Karı” hesap grubu içerisinde “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” olarak
sınıflandırırken, TMS’ye göre belirlenen defter değeri dikkate alınarak hesaplanan 9.542.953 TL satış
karının tamamı gelir tablosunda “Yatırım Gelirleri” hesabında muhasebeleştirilmiştir).
16.
Diğer Yedekler ve İsteğe Bağlı Katılımın Sermaye Bileşeni
Özsermaye içerisinde yer alan diğer yedekler ile ilgili bilgi 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
17.
Sigorta Borçları ve Reasürans Varlıkları
17.1
Şirketin hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibariyle
hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları:
Hayat dışı dallar için tesis edilmesi gereken teminat tutarı (*)
Hayat dışı dallar için tesis edilen teminat tutarı
(*)
31 Aralık 2013
85.142.348
88.209.425
31 Aralık 2012
84.886.870
146.462.802
Sigortacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan ve 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin
Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince, sigorta şirketleri hayat dışı sigorta branşları için, sermaye
yeterliliği hesabı sırasında bulunan gerekli özsermaye miktarının üçte birine denk düşen Minimum
Garanti Fonu tutarını sermaye yeterliliği hesabı döneminde teminat olarak tesis etmekle yükümlü
kılınmıştır.
17.2
Şirketin hayat poliçe adetleri, ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların
adet ve matematik karşılıkları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.3
Hayat dışı sigortalara dallar itibariyle verilen sigorta teminatı tutarı: 4 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
17.4
Şirketin kurduğu emeklilik yatırım fonları ve birim fiyatları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.5
Portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgeleri adet ve tutar: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
17.6
Dönem içinde giren, ayrılan, iptal edilen ve mevcut bireysel emeklilik ve grup emeklilik
katılımcılarının adetçe portföy tutarları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.7
Kar paylı hayat sigortalarında kar payının hesaplanmasında kullanılan değerleme yöntemleri:
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.8
Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının
bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
42
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.9
Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım
paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.10 Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik
katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları:
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.11 Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her
ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve
kurumsal olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.12 Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları: Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.13 Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.14 Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur).
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Muallak hasar ve tazminat karşılığı:
Dönem başı rapor edilen hasarlar - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
- Cari dönem muallak hasar ve tazminatları
- Geçmiş yıllar muallak hasar ve tazminatları
Dönem sonu rapor edilen hasarları - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar (2.24
no’lu dipnot)
Toplam
Dönem başı rapor edilen hasarlar - 1 Ocak
Ödenen hasar
Artış
- Cari dönem muallak hasar ve tazminatları
- Geçmiş yıllar muallak hasar ve tazminatları
Dönem sonu rapor edilen hasarları - 31 Aralık
Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar
Toplam
(*)
Brüt
343.323.589
(94.106.744)
2013
Reasürans payı (*)
(85.233.211)
8.934.216
Net
258.090.378
(85.172.528)
84.515.987
81.679.803
415.412.635
(3.330.187)
(7.818.146)
(87.447.328)
81.185.800
73.861.657
327.965.307
108.533.004
523.945.639
(7.377.712)
(94.825.040)
101.155.292
429.120.599
Brüt
302.973.624
(102.870.796)
2012
Reasürans payı (*)
(77.705.755)
9.316.616
95.010.125
48.210.636
343.323.589
69.548.468
412.872.057
(8.948.850)
(7.895.222)
(85.233.211)
(3.857.192)
(89.090.403)
Net
225.267.869
(93.554.180)
86.061.275
40.315.414
258.090.378
65.691.276
323.781.654
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.552.370 TL (31 Aralık 2012: 2.866.583 TL) tutarındaki bazı muallak
hasarlar ile ilgili olarak mevcut reasürans anlaşmalarına istinaden belirlemiş olduğu muallak hasar reasürans
payı 1.005.528 TL (31 Aralık 2012: 951.346 TL)’dir. Bununla birlikte, Şirket söz konusu reasürörler ile olan
mevcut ve muhtemel anlaşmazlıkları dikkate alarak ilgili hasarların reasürans paylarından kaynaklanan
alacaklarının tamamı için 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle karşılık ayırmıştır. Söz konusu
karşılık bilançoda “Diğer teknik karşılıklar”, karşılıklardaki değişim ise gelir tablosunda “Diğer teknik
karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir (10 ve 47.1 no’lu dipnotlar).
Kazanılmamış primler karşılığı:
Brüt
(369.993.658)
793.400.783
423.407.125
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim (*)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
Reasürans payı
47.416.382
(109.892.024)
(62.475.642)
Net
(322.577.276)
683.508.759
360.931.483
2012
Brüt
Reasürans payı
Net
Dönem başı - 1 Ocak
343.465.004
(45.404.234)
298.060.770
Net değişim (*)
26.528.653
(2.012.148)
24.516.505
Dönem sonu - 31 Aralık
369.993.657
(47.416.382)
322.577.275
(*)
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, kazanılmamış primler karşılığı reasürans payı tutarı 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle SGK’ya devredilen 18.278.449 TL (31 Aralık 2012: 16.887.810 TL) tutarındaki primler üzerinden
gün esasına göre hesaplanan 812.747 TL (31 Aralık 2011: 1.998.890 TL) tutarındaki kazanılmamış primler
karşılığı reasürans payını içermektedir.
43
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
(devamı)
Devam eden riskler karşılığı :
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
8.788.120
14.309.624
23.097.744
2013
Reasürans payı
(294.734)
(466.144)
(760.878)
Net
8.493.386
13.843.480
22.336.866
Brüt
6.244.837
2.543.283
8.788.120
2012
Reasürans payı
(155.780)
(138.955)
(294.735)
Net
6.089.057
2.404.328
8.493.385
Devam eden riskler karşılığı :
Dönem başı - 1 Ocak
Net değişim
Dönem sonu - 31 Aralık
Dengeleme karşılığı (*):
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
14.394.695
5.698.962
20.093.657
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
10.788.054
3.606.641
14.394.695
(*)
2013
Reasürans payı
-
Net
14.394.695
5.698.962
20.093.657
-
Net
10.788.054
3.606.641
14.394.695
2012
Reasürans payı
Söz konusu karşılık 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere net olarak hesaplanmaktadır.
Matematik karşılığı
Brüt
134.236
917.611
1.051.847
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
Brüt
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan
Dönem sonu - 31 Aralık
134.236
134.236
2013
Reasürans
Payı
2012
Reasürans
Payı*
Net
134.236
917.611
1.051.847
Net
-
134.236
134.236
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş komisyon giderleri sırasıyla
10.489.395 TL ve 67.122.461 TL (31 Aralık 2012: 7.645.044 TL ve 58.009.431 TL) olup bilançoda
ertelenmiş komisyon gelirleri ve ertelenmiş üretim giderleri hesap kalemleri altında yer almaktadır.
Yabancı para ile ifade edilen ve ihbarı yapılmış muallak hasar ve tazminat karşılıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
Kur
10.054.976
2,1343
4.598.330
2,9365
9.447
3,5114
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
GBP
Toplam
31 Aralık 2012
Döviz Tutarı
Kur
15.062.346
1,7912
3.931.927
2,3630
13.676
2,8858
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
GBP
Toplam
44
Tutar TL
21.460.335
13.502.996
33.172
34.996.503
Tutar TL
26.979.674
9.291.144
39.466
36.310.284
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
(devamı)
Rücu Gelirleri:
Şirket’in ödemiş olduğu tazminat bedellerine ilişkin olarak branşlar itibariyle dönem içinde tahsil edilmiş
olan net rücu ve sovtaj gelirleri ile dönem sonu itibariyle tahakkuk edilmiş olan net rücu ve sovtaj alacak
tutarları aşağıda açıklanmıştır:
Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Nakliyat
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
Tahsil
56.138.260
2.619.866
1.185.653
1.071.468
215.348
61.230.595
Tahakkuk
3.852.825
6.200.348
(2.019.960)
308.080
951.048
9.292.341
Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Nakliyat
Diğer
Toplam
31 Aralık 2012
Tahsil
61.861.272
7.072.390
1.541.518
823.855
1.235.428
72.534.463
Tahakkuk
698.766
6.450.410
5.005.464
579.341
885.238
13.619.219
45
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan AZMM hesaplamalarında kullanılmış olan hasar gelişim tabloları aşağıda açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim tablosu:
Kaza yılı
Kaza döneminde gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
Toplam gerçekleşen brüt hasar
1 Ocak 200731 Aralık 2007
361.995.514
7.352.017
(328.648)
2.144.061
2.322.595
2.098.435
4.269.666
1 Ocak 2008 31 Aralık 2008
400.116.843
3.872.843
1.748.018
756.418
5.714.100
3.989.108
-
1 Ocak 2009 31 Aralık 2009
460.596.206
(991.272)
645.216
7.778.575
4.104.613
-
1 Ocak 2010 31 Aralık 2010
443.670.397
(3.543.308)
4.671.164
6.874.193
-
1 Ocak 2011 31 Aralık 2011
464.696.098
2.177.739
6.950.483
-
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
412.051.040
6.106.670
-
1 Ocak 2013 31 Aralık 2013
358.304.626
-
Toplam
Gerçekleşen
Brüt Hasar
2.901.430.724
14.974.689
13.686.233
17.553.247
12.141.308
6.087.543
4.269.666
379.853.640
416.197.330
472.133.338
451.672.446
473.824.320
418.157.710
358.304.626
2.970.143.410
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçekleşen hasar esasına göre hazırlanmış brüt hasar gelişim tablosu:
Kaza yılı
Kaza döneminde gerçekleşen hasar
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
6 yıl sonra
Toplam gerçekleşen brüt hasar
1 Ocak 200631 Aralık 2006
377.228.933
700.687
3.636.738
3.596.472
1.126.360
(1.958.387)
1.727.878
1 Ocak 2007 31 Aralık 2007
361.652.500
7.534.831
(777.543)
2.464.855
1.944.692
2.561.282
-
1 Ocak 2008 31 Aralık 2008
399.712.039
4.101.727
1.678.968
996.357
6.392.485
-
1 Ocak 2009 31 Aralık 2009
457.425.447
(241.116)
722.054
8.298.683
-
1 Ocak 2010 31 Aralık 2010
442.757.929
(2.850.832)
6.081.127
-
1 Ocak 2011 31 Aralık 2011
463.597.508
3.865.608
-
1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
412.138.581
-
Toplam
Gerçekleşen
Brüt Hasar
2.914.512.937
13.110.905
11.341.344
15.356.367
9.463.537
602.895
1.727.878
386.058.681
375.380.617
412.881.576
466.205.068
445.988.224
467.463.116
412.138.581
2.966.115.863
46
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
Şirket, Genelge uyarınca 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, her bir branş için
kullanılacak AZMM hesaplama metodunu Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde ilgili branşın
özelliğine ve Şirket’in portföy yapısına bağlı olarak belirlemiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012
tarihleri itibariyle branşlar itibariyle kullanılan AZMM hesaplama metodu ile bu hesaplamalar sonucunda
ilave ayrılacak veya hesaplamaların negatif sonuç verdiği durumlarda karşılıklardan düşülecek olan brüt
ve net ilave karşılık tutarları aşağıda açıklanmıştır:
Branş
Kara Araçları Sorumluluk (1)
Genel Sorumluluk (2)
İhtiyari Mali Sorumluluk (3)
Kaza
Nakliyat
Hukuksal Koruma
Sağlık
Su Araçları
Finansal Kayıplar (4)
Genel Zararlar(4)
Yangın ve Doğal Afetler (4)
Kara Araçları (4)
Toplam
Branş
Kara Araçları Sorumluluk (5)
Genel Sorumluluk (6)
İhtiyari Mali Sorumluluk (7)
Kaza
Hukuksal Koruma
Sağlık
Finansal Kayıplar
Yangın ve Doğal Afetler (4)
Nakliyat (4)
Su Araçları (4)
Genel Zararlar (4)
Kara Araçları (4)
Toplam
Kullanılan Yöntem
31 Aralık 2013
Brüt İlave Karşılık (%100)
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Kullanılan Yöntem
91.710.952
23.213.916
5.443.677
1.196.611
1.011.926
121.699
48.630
20.031
(3.827)
(657.124)
(1.234.052)
(12.339.436)
108.533.004
31 Aralık 2012
Brüt İlave Karşılık (%100)
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
Standart
60.734.514
27.744.078
3.931.807
1.306.981
134.791
124.088
6.828
(1.399.084)
(1.928.649)
(2.233.042)
(4.886.608)
(13.987.236)
69.548.468
Net İlave Karşılık (%100)
88.136.634
20.067.783
4.821.714
1.110.751
620.885
116.744
48.613
10.272
(3.827)
(246.556)
(1.231.435)
(12.296.286)
101.155.292
Net İlave Karşılık (%100)
58.654.647
21.434.527
3.330.437
1.165.400
129.472
123.932
6.828
(1.346.074)
(1.116.031)
(1.701.191)
(1.131.874)
(13.858.797)
65.691.276
(1) Şirket, Kara Araçları Sorumluluk branşında Eylül 2013 döneminde yapılan revizyon ile 2007 hasar yılına ait hasarların
güncellenmesine bağlı olarak gerçeklikten uzaklaşan sonuçların düzeltilmesi için ve 30 Eylül 2013 Raporlama döneminde de Hazine
Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 18 Kasım 2013 tarih ve 38681552-18027 sayılı izin yazısına istinaden 2013/3 gelişim dönemine ait
gelişim katsayılarını AZMM hesaplaması dışında tutmuştu. Şirket, bir önceki dönemde üçgen yapısının bozulmasına sebep olan ve
AZMM hesaplaması dışında tutulan, 2013/3 gelişim dönemine ait gelişim katsayıları, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 20
Şubat 2014 tarih ve 38681552-306.01.02.01/4766 sayılı izne istinaden 31 Aralık 2013 dönemine ait AZMM hesaplamasının da
dışında tutulmuştur. Söz konusu düzeltmeler öncesi gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş hasarlar için karşılık değeri brüt
102.847.190 TL ve net 98.837.919 TL olarak bulunmakta olup; yapılan düzeltme sonucu bulunan gerçekleşmiş ancak henüz rapor
edilmemiş hasarlar için karşılık değeri Brüt 73.709.631 TL ve Net 70.836.223 TL olarak bulunmakta ve toplamda brüt olarak
29.137.559 TL net olarak 28.001.696 TL daha az karşılık hesaplanmaktadır. Ayrıca; şirket tarafından yılsonu kapama işlemleri
sırasında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu branş için bedeni hasarlara bağlı olarak açılan davalık dosya karşılıklarının
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmış ve 2010/16 Sayılı Genelge’nin 9.Maddesi uyarınca brüt 18.001.322 TL ve net 17.300.410 TL
ilave karşılık ayrılmıştır.
(2) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 26 Temmuz 2013 tarih ve 12327 no’lu izin yazısına istinaden, Genel
Sorumluluk branşında 2007/3 döneminde oluşan bir hasarın 2013/4 döneminde davalık dosya statüsüne geçmesi nedeniyle artan
muallak tutarının 2012/1 Sayılı Genelge esasları uyarınca geriye dönük olarak güncellenmiştir. AZMM hesaplamasında söz konusu
düzeltmeler yapılmamış olsaydı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı 6.187.715
TL daha fazla olacaktı.
(3) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 26 Temmuz 2013 tarih ve 12327 no’lu izin yazısına istinaden, İhtiyari Mali
Mesuliyet branşında 2007/1 döneminde gerçekleşen ve dönemler itibariyle muallak tazminat karşılığı değişiklik gösteren hasar
dosyası, istisnai bir dosya olması nedeniyle, gelişim katsayıları hesaplamasında dikkate alınmamış, fakat söz konusu dosya AZMM
hesaplamasında konu olan dosya muallaklarına dahil edilmiştir. AZMM hesaplamasında söz konusu düzeltme yapılmamış olsaydı
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı 1.279.400 TL daha fazla olacaktı.
(4) 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZMM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda,
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli söz konusu negatif tutarın tamamı dikkate alınarak belirlenmiştir.
(5) 2.24 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, bir önceki yıldan farklı olarak, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle yapılan AZMM
hesaplamalarında, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate alınmıştır.
47
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
17.15 - 17.19
(devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülükler ile ilgili diğer gerekli açıklamalar:
(6) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 27 Şubat 2013 tarih ve 03284 no’lu izin yazısına istinaden, Kara Araçları
Sorumluluk branşında ortalama tutarlara getirilen dosya muallak tazminatlarının olumsuz etkisini ortadan kaldırmak adına, AZMM
hesaplamasında geriye dönük güncelleme çalışmasının tamamlanamaması nedeniyle, söz konusu branş için belirlenen gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı hesaplaması ödenen tazminatlar üzerinden kuyruk faktörü kullanarak yapmıştır. AZMM
hesaplamalarında söz konusu yöntem kullanılmamış olsaydı, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş
tazminat karşılığı 11.599.379 TL daha fazla olacaktı.
(7) Şirket’in, Hazine Müsteşarlığı’ndan almış olduğu 27 Şubat 2013 tarih ve 03284 no’lu izin yazısına istinaden, 2006/1 döneminde
gerçekleşen, 2012/3 döneminde raporlanan ve 2012/4 döneminde ödenen hasar dosyasına ilişkin veriler İhtiyari Mali Sorumluluk
branşı AZMM hesaplamalarında geçmişe yönelik olarak revize edilerek dikkate alınırken; 2007/1 döneminde gerçekleşen ve
dönemler itibariyle muallak tazminat karşılığı değişiklik gösteren hasar dosyası, istisnai bir dosya olması nedeniyle, gelişim
katsayıları hesaplamasında dikkate alınmamış, fakat söz konusu dosya AZMM hesaplamasında konu olan dosya muallaklarına dahil
edilmiştir. AZMM hesaplamasında söz konusu düzeltmeler yapılmamış olsaydı, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle net gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat karşılığı 1.100.523 TL daha fazla olacaktı.
Şirket’in yapmış olduğu AZMM hesaplamaları brüt olarak yapılmakta ve Şirket’in yürürlükte bulunan
veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net tutarlara ulaşılmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31
Aralık 2012 netleştirme yöntemi olarak, alt branş bazında son 28 çeyreğe ait net dosya muallaklarının brüt
dosya muallaklarına olan oranını dikkate almıştır.
Şirket, AZMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen
büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar ayrı bir dosyada Genelge’de öngörülmüş olan istatistiki
yöntemlerle elimine etmiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle söz konusu
hesaplamalar sonucunda branşlar itibariyle ayıklanacak büyük hasarların bulunması için kullanılan büyük
hasar limitleri aşağıda açıklanmıştır:
Branş
Hava Araçları
Finansal Kayıplar
Genel Sorumluluk
Su Araçları
Kaza
Nakliyat
İhtiyari Mali Sorumluluk
Genel Zararlar
Yangın ve Doğal Afetler
Kara Araçları
Hukuksal Koruma
Zorunlu Trafik
Sağlık
18.
19.
31 Aralık 2013
535.648.699.628
125.204.431
45.887.935
24.577.568
14.352.199
32.767.798
2.165.513
1.957.275
620.448
278.373
104.016
97.864
29.888
31 Aralık 2012
-
2.572.243
558.039
267.422
94.612
24.465
Yatırım Anlaşması Yükümlülükleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler
Aracılara ve sigorta şirketlerine borçlar
Reasürans şirketlerine borçlar
Diğer borçlar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
Diğer çeşitli borçlar (47.1 no'lu dipnot)
Alınan depozito ve teminatlar
Gelecek aylara ait diğer gelirler
Ertelenmiş komisyon gelirleri
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar (*)
Toplam kısa vadeli borçlar
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar (*)
Toplam uzun vadeli borçlar
Toplam ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
48
31 Aralık 2013
22.945.324
13.762.943
957.252
37.665.519
21.557.380
18.427
3.078
59.244.404
10.489.395
4.095.361
73.829.160
5.790.349
5.790.349
79.619.509
31 Aralık 2012
13.114.531
2.899.916
1.214.503
17.228.950
19.362.603
170.046
92.536
36.854.135
7.645.044
1.727.625
46.226.804
21.072.914
21.072.914
67.299.718
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (devamı)
(*)
Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya toplam borçların hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
SGK’ya devredilen prim tutarı (1)
10 Şubat 2013 ve 2855 sayılı Resmi Gazete Yönetmelik Geçici 3.madde ek
ödeme (2)
Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen yükümlülük ile yapılan hesaplama
sonucu bulunan tutar arasındaki fark (3)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
22.800.540
18.278.449
897.526
148.238
(32.239.043)
9.885.710
Dönem başı - 1 Ocak
SGK’ya devredilen prim tutarı (1)
25 Şubat 2011 - 26 Ağustos 2011 tarihleri arasında bildirilen prim tutarına 2012
yılında gelen düzeltme (4)
Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen yükümlülük ile yapılan hesaplama
sonucu bulunan tutar arasındaki fark (3)
SGK’ya yapılan prim ödemeleri
Dönem sonu - 31 Aralık
2012
22.816.213
15.818.472
1.069.338
(1.439.637)
(15.463.846)
22.800.540
(1)
2.14 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan tedavi masraflarıyla ilgili olmak üzere, Şirket’in ilgili branşlarda, 1 Ocak - 31 Aralık 2012
hesap döneminde yazılan poliçelere ilişkin olarak, 2011/17 sayılı Genelge ve 2012/6 no’lu Sektör Duyurusu
kapsamında belirlenen primleri SGK’ya aktarması gerekmektedir. Şirket, yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 18.278.449 ’lik tutarı (31 Aralık 2012: 15.818.472 TL) SGK’ya aktarılan primler
olarak kaydetmiş ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 8.242.547 TL tutarında kazanılmamış primler karşılığı reasürans
payı hesaplamıştır. SGK’ya aktarılan prim tutarı “Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar - kısa vadeli” hesabına
kaydedilmiş olup 31 Aralık 2013 tarihine kadar yapılan ödemeler bu hesaptan düşülmüştür.
(2)
2012/3 sayılı Genelge ve 10 Şubat 2013 tarih ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen geçici 3. Maddenin a ve b bendi
kapsamında Şirket, SGK’ya aktarılacak 897.526 TL prim tutarını kayıtlarına yansıtmıştır.
(3)
2011/17 ve 2012/4 sayılı Genelgelerin hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından şirketlere
bildirilen yükümlülükler ile belirtilen hesaplama sonucu bulunan tutarların ilgili döneme isabet eden kısmı arasında
fark oluşması durumunda, ilgili fark bilançoda “Tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya borçlar” hesabına, gelir tablosunda
ise diğer teknik gelirler veya giderler hesabına yansıtılır. Bu çerçevede Şirket, 31 Aralık 2013 dönemi için bildirilen
yükümlülüğü dikkate alarak 148.238 TL (31 Aralık 2012: 1.439.637 TL) tutarındaki borcu “Tedavi giderlerine ilişkin
SGK’ya borçlar”dan çıkarıp, “Diğer Teknik Gelirler” hesabına kaydetmiştir. Şirket'in, Kanun'un yayımlandığı
tarihten önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan hasarlara ilişkin olarak müteakip yıllarla ilgili yukarıda
anlatılan şekilde hesaplamış olduğu karşılık, Hazine Müsteşarlığı'ndan bu dönemler için yapılacak yükümlülük
bildirimlerine göre yeniden belirlenecek olup, hesaplanan karşılıklarla kesinleşen yükümlülükler arasındaki farklar,
ilgili yılların gelir tablosu hesaplarına kaydedilecektir.
(5)
2012/3 sayılı Genelge kapsamında Şirket, Kanun’un yayımı tarihinden sonra meydana gelen trafik
kazaları bakımından, Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden Yönetmelik’in yayımlandığı 26 Ağustos 2011
tarihine kadar düzenlenen “Zorunlu Taşımacılık Sigortası”, “Zorunlu Trafik Sigortası” ve “Zorunlu Koltuk Ferdi
Kaza Sigortası” poliçeler üzerinden SGK’ya aktarılacak primleri, 2012/3 sayılı Genelge’de araç türüne göre
belirlenen yeni maktu tutarlara göre yeniden hesaplamıştır. Şirket, yukarıda anlatılan esaslar çerçevesinde, ilgili
dönemde yazılan primler üzerinden SGK’ya aktarılacak 1.069.338 TL’lik ilave prim tutarını ara döneminde SGK’ya
aktarılan primler olarak kaydetmiştir.
49
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
19.
Ticari ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş Gelirler (devamı)
Yabancı para ile ifade edilen borçlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz Cinsi
ABD Doları
Euro
Toplam
Döviz Tutarı
479.911
2.350.130
Kur
2,1343
2,9365
Tutar TL
1.024.274
6.901.157
7.925.431
Döviz Tutarı
1.765.556
184.377
Kur
2,3517
1,7826
Tutar TL
4.152.058
328.670
4.480.728
31 Aralık 2012
Döviz Cinsi
Euro
ABD Doları
Toplam
20.
Krediler
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde bu finansal tablolar ve
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini
dikkate alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20 veya %5 (En az iki yıl süre ile elde
tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özsermayede tutulması şartı ile
vergiden istisnadır)’tir. (31 Aralık 2012: %20 veya %5).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle üzerinden ertelenmiş vergi varlıkları/yükümlülükleri
hesaplanan geçici farkların ve ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin dökümü aşağıdaki gibidir:
Toplam Geçici Farklar
Ertelenmiş vergi varlıkları
Geçmiş yıl mali zararları (*)
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
138.681.863
138.681.863
154.497.318
154.497.318
18.116.811
18.116.811
12.126.550
12.126.550
-
(34.839.280)
(34.839.280)
18.116.811
(1.741.964)
(1.741.964)
10.384.586
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Finansal varlıkların değerlemesi
Toplam
Net ertelenmiş vergi varlıkları
(*)
Ertelenmiş Vergi
Varlıkları(Yükümlülükleri)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 138.681.863 TL (31 Aralık 2012: 154.497.318 TL) tutarındaki toplam
birikmiş mali zararlarının 90.584.055 TL’lik kısmını mevcut en iyi tahmin ve mevcut bütçeleri doğrultusunda
kullanabileceğini öngörmekte ve bu tutar üzerinden hesapladığı 18.116.811 TL (31 Aralık 2012:
12.126.550 TL) tutarında ertelenmiş vergi varlığını konsolide finansal tablolarına yansıtmaktadır.
Şirket’in mahsup edilebilir mali zararlarının vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
26.646.196
27.198.945
28.552.956
56.283.766
138.681.863
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
31 Aralık 2012
19.124.620
26.646.196
27.198.945
28.552.956
52.974.601
154.497.318
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in kullanılmayan mali zarar ve geçici farklardan kaynaklanan
9.619.562 TL tutarında ihtiyatlılık gereği finansal tablolara yansıtılmayan net ertelenmiş vergi varlığı
bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 18.772.914 TL).
50
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
21.
Ertelenmiş Gelir Vergisi (devamı)
Ertelenmiş vergi varlığının yıl içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Satılmaya hazır finansal varlıklardan dolayı özsermaye içinde
muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri (15 no’lu dipnot)
Ertelenmiş vergi geliri/gideri
İştiraklerin yeniden değerlemesinden kaynaklanan özsermaye içerisinde
muhasebeleştirilen vergi (gideri)/geliri (15 no’lu dipnot)
TMS’19 Aktüeryal kayıp/kazanç ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
Dönem sonu - 31 Aralık (35 no’lu dipnot)
22.
2013
10.384.586
2012
8.286.111
2.771.041
3.227.131
(2.107.949)
5.213.172
1.741.963
(7.910)
18.116.811
(1.006.748)
10.384.586
Emeklilik Sosyal Yardım Yükümlülükleri
31 Aralık 2013
3.451.431
3.451.431
Kıdem tazminatı karşılığı
Toplam
31 Aralık 2012
4.068.450
4.068.450
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için
60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23
Mayıs 2002 tarihindeki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı
geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.129,25 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
TMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3,86
89
2,50
88
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı
gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için,
1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.254,44 TL (1 Ocak 2012: 3.129,25 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ödenen (33 no’lu dipnot)
Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı (aktüeryal kayıp/kazanç dahil)
Dönem sonu - 31 Aralık
2013
4.068.450
(996.029)
379.010
3.451.431
2012
2.888.591
(1.446.196)
2.626.055
4.068.450
TMS 19 nolu standartta 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklikler kapsamında aktüeryal
varsayımlardaki
değişikliklerden
kaynaklanan
aktüeryal
kayıp/kazançların
özkaynaklarda
muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Şirket bu kapsamda bu değişikliğin cari dönem ve geçmiş
yıllara ait finansallara olan etkisini değerlendirmiştir. Bu değerlendirme neticesinde cari dönemde
aktüeryal varsayımlardaki değişikliğin etkisi 39.551 TL (31.641 TL ertelenmiş vergi sonrası) olarak
hesaplanmıştır.
51
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
23.
Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları
Pasifte yer almayan taahhütler 43 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Alınan garanti ve teminatlar 12.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
Bilançoda diğer risklere ilişkin karşılıklar ve diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler altında
sınıflandırılan karşılıkların detayı aşağıda yer almaktadır:
Maliyet giderleri karşılığı
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (Dava karşılıkları)
Toplam
31 Aralık 2013
7.421.136
2.520.822
9.941.958
31 Aralık 2012
5.136.939
2.846.103
7.983.042
31 Aralık 2013
2.450.000
1.816.609
3.154.527
7.421.136
31 Aralık 2012
2.560.221
1.741.266
835.452
5.136.939
2013
2.417.082
103.740
2.520.822
2012
3.989.865
(1.143.762)
2.846.103
Maliyet giderleri karşılığının detayı aşağıda yer almaktadır:
Personel ikramiye karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Diğer
Toplam
Dava karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başı - 1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık(*)
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)
24.
Söz konusu karşılık bilançoda “Diğer çeşitli kısa vadeli yükümlülükler”, karşılıklardaki değişim ise gelir tablosunda “Diğer
teknik karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir.
Net Sigorta Prim Geliri
Yazılan primlerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Reasürans
Net
payı (*)
288.481.328
(517.205) 287.964.123
204.259.237 (25.394.240) 178.864.997
212.228.404 (191.924.276) 20.304.128
95.033.537
- 95.033.537
114.669.036 (53.368.302) 61.300.734
20.995.530
(5.319.105) 15.676.425
17.199.388
(50.828) 17.148.560
11.747.299
(1.840.417)
9.906.882
6.057.925
(1.079.946)
4.977.979
5.084.356
(19.162)
5.065.194
975.756.040 (279.513.481) 696.242.559
Brüt
Kara Araçları
Kara Araçları Sorumluluk (*)
Genel Zararlar
Hastalık/Sağlık
Yangın ve Doğal Afetler
Nakliyat
Kaza
Genel Sorumluluk
Su Araçları
Diğer
Toplam yazılan primler
(*)
25.
26.
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Reasürans
Net
payı
271.246.527
(463.239)
270.783.288
179.837.018 (22.967.418)
156.869.600
146.162.196 (137.256.847)
8.905.349
89.912.627
89.912.627
89.035.404 (44.137.247)
44.898.157
16.227.556
(3.621.836)
12.605.720
14.322.411
(31.233)
14.291.178
9.434.237
(1.483.297)
7.950.940
6.601.112
(1.687.196)
4.913.916
4.023.821
(8.307)
4.015.514
826.802.909 (211.656.620)
615.146.289
Brüt
Kara araçları sorumluluk ve kaza branşlarına ait sigorta prim gelirleri, ilgili genelge ve sektör duyuruları
kapsamında yapılan poliçelere ilişkin olarak SGK’ya aktarılan sırasıyla 18.227.621 TL ve 50.828 TL
tutarındaki primleri içermektedir. (1 Ocak -31 Aralık 2012: 16.856.577 TL ve 31.233 TL)
Aidat (Ücret) Gelirleri
Yoktur, (1 Ocak -31 Aralık 2012: Yoktur).
Yatırım Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Faiz geliri
Net satış geliri
Gayrimenkullerden elde edilen satış geliri
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değerleme
Gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri
Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirleri
Toplam
52
1 Ocak-31 Aralık 2013
1 Ocak-31 Aralık 2012
3.206.937
11.749.132
-
6.673.547
3.573.004
9.542.953
26.872.381
731.198
275.544
42.835.192
27.371.642
3.309.165
1.959.796
224.549
52.654.656
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
27.
28.
Finansal Varlıkların Net Tahakkuk Gelirleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen gerçekleşen kazanç ve kayıplara ilişkin bilgiler 11 ve 15
no’lu dipnotlarda açıklanmıştır.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Gelir Tablosuna Yansıtılan Aktifler
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden makul değer kazançları (7
no’lu dipnot)
Toplam
29.
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
97.500
97.500
6.134.032
6.134.032
Sigorta Hak ve Talepleri
17 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
30.
Yatırım Anlaşması Hakları
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
31.
Zaruri Diğer Giderler
Teknik bölüm altında sınıflandırılan faaliyet giderleri (32
no’lu dipnot)
Toplam
32.
1 Ocak 31 Aralık 2012
195.208.568
195.208.568
175.207.216
175.207.216
1 Ocak 31 Aralık 2013
149.265.591
36.022.134
4.764.620
4.402.836
4.098.209
3.114.496
1.553.596
2.436.849
1.355.825
1.258.930
2.250.937
859.837
167.118
24.548.834
(40.891.244)
195.208.568
1 Ocak 31 Aralık 2012
124.493.876
38.103.519
4.105.616
3.750.933
3.829.476
3.694.262
1.886.036
2.583.670
1.484.948
842.174
760.924
681.206
227.369
19.117.182
(30.353.975)
175.207.216
1 Ocak 31 Aralık 2013
27.207.826
3.019.569
225.954
3.543.937
996.029
678.703
350.116
36.022.134
1 Ocak 31 Aralık 2012
26.535.032
4.343.933
650.986
3.622.881
1.719.227
695.967
375.283
160.210
38.103.519
Gider Çeşitleri
Üretim komisyonu giderleri
Personel giderleri (33 no’lu dipnot)
Kira giderleri
Banka ve noter giderleri
İletişim ve bilgi işlem giderleri
Vergi giderleri
Ofis giderleri
Bina yönetim giderleri
Ulaşım giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Pazarlama ve satış giderleri
Danışmanlık giderleri
Temsil ve bağış giderleri
Diğer teknik giderler
Reasürans komisyon giderleri/(gelirleri)(10 no’lu dipnot)
Toplam (31 no’lu dipnot)
33.
1 Ocak 31 Aralık 2013
Çalışanlara Sağlanan Fayda Giderleri
Personel ücretleri
İkramiyeler ve primler
Yemek ve yol giderleri
SGK ve işsizlik sigortası işveren payları
Kıdem tazminatı ödemeleri
Özel sağlık sigortası
Yardımlar
Diğer
Toplam (32 no’lu dipnot)
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.6 no’lu dipnotta
açıklanmıştır.
Şirket’in hisse bazlı ödeme işlemi bulunmamaktadır.
53
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
34.
Finansal Maliyetler
34.1
Dönemin tüm finansman giderleri: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.1.1
34.
Üretim maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
Finansal Maliyetler
34.1.2
Sabit varlıkların maliyetine verilenler: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.1.3
Doğrudan gider yazılanlar: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.2.1
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmı (Toplam tutar
içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34.3
Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %
20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
34.4
Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam
tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
İlişkili taraflar ile olan işlem ve bakiyeler 45 no’lu dipnotta açıklanmıştır.
35.
36.
Gelir Vergileri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Dönem karı, vergi gideri
Toplam vergi geliri/(gideri)
1 Ocak 31 Aralık 2013
3.227.131
3.227.131
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.213.172
(145.379)
5.067.793
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi varlığı, net
31 Aralık 2013
18.116.811
18.116.811
31 Aralık 2012
12.126.550
(1.741.964)
10.384.586
1 Ocak 31 Aralık 2013
14.836.536
(4.183.823)
10.652.713
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.278.720
(6.769.487)
(1.490.767)
Net Kur Değişim Gelirleri/(Giderleri)
Kambiyo Karı
Kambiyo Zararı
Toplam
37.
Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Net dönem karı/(zararı)
Beheri 0.01 TL nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kar/(zararı) (TL)
38.
Hisse Başı Kar Payı
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
39.
Faaliyetlerden Yaratılan Nakit
Nakit akım tablosunda gösterilmiştir.
40.
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
41.
Paraya Çevrilebilir İmtiyazlı Hisse Senetleri
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
54
1 Ocak 31 Aralık 2013
17.619.175
15.464.634.146
0,11
1 Ocak 31 Aralık 2012
(18.612.578)
15.464.634.146
(0,12)
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
42.
Riskler
Şirket aleyhine açılan hasar davaları – net (*)
Şirket tarafından açılan rücu alacak davaları (12.1’nolu dipnot)
Şirket tarafından açılan diğer davalar (12.1’nolu dipnot)
Şirket aleyhine açılan diğer davalar (23 no’lu dipnot)
Şirket aleyhine açılan iş ve vergi davaları (47.1 no’lu dipnot)
Reasürans alacak davaları (47.1 no’lu dipnot)
Toplam
31 Aralık 2013
227.304.117
94.133.328
42.607.034
2.394.581
1.523.240
1.005.528
368.967.828
31 Aralık 2012
148.398.634
88.737.726
42.799.859
2.290.841
1.495.961
951.346
284.674.367
(*) Şirket aleyhine açılan hasar davaları ile ilgili karşılıklar ekteki finansal tablolarda “Muallak Tazminat Karşılığı”
hesabında gösterilmiştir.
43.
Taahhütler
Verilen banka teminat mektuplarının tutarı ve yabancı para cinsinden detayı aşağıda açıklanmıştır:
ABD Doları
Teminat mektupları
ABD Doları
Teminat mektupları
31 Aralık 2013
Euro
217.500
TL
31 Aralık 2012
Euro
48.900
486.830
TL
25.160.572
18.341.125
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
Finansal Varlıklar (nominal değer) (11.1 no’lu dipnot)
Bankalar (2.12 ve 14 no’lu dipnotlar)
Toplam
44.
31 Aralık 2013
126.095.960
19.032.117
145.128.077
31 Aralık 2012
92.838.060
78.154.257
170.992.317
İşletme Birleşmeleri
Şirket, Hazine Müsteşarlığı’nın 22 Temmuz 2009 tarihli ve 31164 sayılı izin yazısı çerçevesinde 30 Eylül
2009 tarihi itibariyle Güven Sigorta T.A.Ş. ile birleşmiş ve yine aynı tarihte Şirket’in ticari unvanı
Groupama Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket’in 15 Eylül 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında onaylanan bu işlem ve unvan değişiklilikleri 6 Ekim 2009 tarih ve 7411 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesi’nde tescil ve ilan olunmuştur. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurulda, Başak Groupama Sigorta
A.Ş. ve Güven Sigorta T.A.Ş. arasında 21 Mayıs 2009 tarihinde imzalanan birleşme sözleşmesi, halen
devam eden Marmara Birlik davası nedeniyle Marmara Birlik’in reddi sonucunda oy çoğunluğuyla kabul
edilmiştir (1.2 no’lu dipnot).
Şirket, TFRS 3 kapsamında, bu birleşmenin iktisap bedelini bir bağımsız değerleme şirketi tarafından
gerçekleştirilen değerleme çalışması sonucunda hazırlan değerleme raporunu dikkate alarak belirlemiş ve
konsolide finansal tablolarına yansıtmıştır.
TFRS 3, iktisap maliyetinin, iktisap edilen işletmenin daha önceden finansal tablolarında yer almayan
maddi olmayan duran varlıklar da dahil olmak üzere tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı
yükümlülüklerinin iktisap tarihindeki gerçeğe uygun değerlerine dağıtılarak muhasebeleştirilmesini
gerektirmektedir.
Şirket yönetimi tarafından, tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer tespitlerinin, iktisap maliyetinin dağıtılması işleminin ve iktisap neticesinde oluşabilecek
şerefiye tespitinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Satın
alım işlemi sonucunda satın alma bedelinin iktisap edilen tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve
şarta bağlı yükümlülüklerin söz konusu tutarlarını aşan 254.033.249 TL tutarındaki kısmı, bilançoda
şerefiye kalemi içinde muhasebeleştirilmiştir. (31 Aralık 2012: 254.033.249 TL).
55
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler
Groupama Grubu şirketleri ile Şirket’in bağlı ortaklıkları, iştirakleri, bağlı menkul kıymetleri ve üst
yönetimi bu finansal tablolar açısından ilişkili şirketler olarak tanımlanmıştır.
a) Esas faaliyetlerden alacaklar
Başak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş.
Groupama Emeklilik A.Ş.
Marmara Birlik
Toplam
31 Aralık 2013
28.667
138.785
4.612
749
55
172.868
31 Aralık 2012
703.266
4.612
959
63
708.900
4.766.242
5.627.193
54.985
22.741
10.471.161
3.624.977
2.224.370
64.750
22.741
5.936.838
13.187
13.187
51.927
51.927
2.655
2.655
422.289
422.289
30.407
30.407
38.187
38.187
41.620
41.620
41.620
41.620
65.891
10.988
76.879
16.300
1.134
4.612
22.046
170.026.514
45.975.621
10.326.602
72.917
226.401.654
117.390.138
37.231.022
7.418.968
62.048
162.102.176
7.905.357
1.856.883
22.376.115
10.109
32.148.464
4.931.129
1.369.393
8.370
6.308.892
11.575
11.575
8.976
8.976
b) Esas faaliyetlerden borçlar
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş.
Groupama S.A
Axa Sigorta A.Ş.
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Toplam
c) İştiraklerden alacaklar
Groupama Emeklilik A.Ş.
Toplam
d) Ortaklardan alacaklar
Groupama S.A.
Toplam
e) İştiraklere borçlar
Groupama Emeklilik A.Ş.
Toplam
f) Reasürans Şirketleri nezdindeki depolar
Milli Reasürans T.A.Ş.
Toplam
g) Alınan primler
Başak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Groupama Emeklilik A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş.
Toplam
h) Devredilen primler
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş.
Groupama S.A.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Axa Sigorta A.Ş
Toplam
ı) Alınan komisyonlar
Groupama S.A.
Groupama Transport
Milli Reasürans T.A.Ş.
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş
Axa Sigorta A.Ş.
Toplam
i) Ödenen komisyonlar
Başak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Milli Reasürans T.A.Ş
Toplam
56
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.
İlişkili Taraflarla İşlemler (devamı)
j) İştiraklerden gelirler
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.( Hisse satış karı)
Ziraat Yatırım A.Ş. (Hisse satış karı)
Groupama Emeklilik A.Ş.(Özsermaye yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan kar/zarar)
Güven Sigorta Kıbrıs Şti. Ltd. (Hisse satış karı)
Başak İnam Sigorta-Azerbaycan (Sermaye arttırımı)
Axa Sigorta A.Ş. (Sermaye arttırımı)
Bileşim Alt. Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş (Hisse satış karı)
Toplam
31 Aralık 2013
1.009.611
469.410
31 Aralık 2012
2.845.033
1.434.106
1.456.186
115
1.272.292
4.207.614
7.127.340
1.200.000
55.194
81.019
12.742.692
35.961.962
20.871
35.982.833
-
k) Bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden gelirler
Başak Depoculuk A.Ş.(Hisse satış karı)
Ziraat Moscow (Hisse satış karı)
Toplam
45.1
45.2
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur)
Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve
tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı
veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz
standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve
bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
a) İştirakler
Groupama Emeklilik A.Ş. (1)
Başak İnam Sig. Azerbaycan
(2)
b) Bağlı Menkul Kıymetler
Axa Sigorta A.Ş. (2)
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş. (2)
Mensa Mensucat San.ve Tic.
A.Ş. (2) (3)
Set Çimento San. Ve Tic.
A.Ş. (2) (3)
Mepa Merkezi Paz. A.Ş. (2)
(3)
Tasfiye halinde Türk Ticaret
Bankası A.Ş. (2) (3)
Kalkınma Bankası A.Ş. (2)
(3)
Toplam
Bağımsız
denetim
görüşü
(%)
Endekslenmiş
Maliyet
Defter
Değeri
43,51%
29.792.455
50.504.410
16,33%
1.595.299
31.387.754
1.595.299
52.099.709
-
0,12%
4,17%
674.827
125.125
674.827
125.125
0,00%
32.959
0,00%
0,00%
0,00%
31 Aralık 2013
Finansal
tablo
Toplam
dönemi
varlık
Toplam
yükümlülük
Net
Satış
Net kar/
(zarar)
992.159.778
887.648.505
108.834.753
7.421.217
31.12.2013
24.699.597
1.016.859.375
6.437.917
894.086.422
12.974.769
121.809.522
403.960
7.825.177
Olumlu
-
31.12.2012
31.12.2013
2.473.776.994
9.460.279
2.460.800.830
3.415.596
-
-
-
-
-
-
-
2.081
-
-
-
-
-
-
-
1.974
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
1
836.981
32.224.735
799.952
52.899.661
57
Olumlu 31.12.2013
1.974.697.270 (529.748.312)
13.364.527
501.019
2.483.237.273 2.464.216.426 1.988.061.797 (529.247.293)
3.500.096.648 3.358.302.848 2.109.871.319 (521.422.116)
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
45.2
Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak ve oran ve
tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son finansal tablolarında yer alan dönem karı
veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu finansal tabloların ait olduğu dönem, kurulumuz
standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve
bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:
(devamı)
Bağımsız
a) İştirakler
Groupama Emeklilik A.Ş. (1)
Ziraat Yat. Menk. Değ. A.Ş. (2)
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (2)
Bileşim Alt. Dağ. Kan. A.Ş. (2)
Başak İnam Sig. Azerbaycan (2)
c) Bağlı Menkul Kıymetler
Axa Sigorta A.Ş. (2)
Tarım Sig. Havuz İşl. A.Ş. (2)
Ziraat Bank Moscow (1) (2)
Mensa Mensucat San.ve Tic. A.Ş. (2) (3)
Set Çimento San. Ve Tic. A.Ş. (2) (3)
Mepa Merkezi Paz. A.Ş. (2) (3)
Tasfiye halinde Türk Ticaret Bankası
A.Ş. (2) (3)
Kalkınma Bankası A.Ş. (2) (3)
Toplam
31 Aralık 2012
Finansal
(%)
Endekslenmiş
Maliyet
Defter
Değeri
denetim
görüşü
tablo
dönemi
Toplam
Varlık
Toplam
yükümlülük
Net
satış
Net kar/
(zarar)
43.51%
24.60%
10.00%
15.00%
16.33%
29.792.455
8.856.000
8.059.387
845.493
1.595.299
54.889.527
25.744.253
22.677.247
2.088.394
1.595.298
Olumlu
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2011
977.953.090
94.822.573
662.652.000
28.386.410
18.722.998
863.363.402
23.839.561
507.274.000
15.001.026
3.428.941
93.808.951
1.107.213.738
29.579.000
4.035.575
8.221.295
14.695.011
9.096.610
19.303.000
1.653.919
(141.552)
49.148.634
106.994.719
1.412.906.930 1.242.858.559
44.606.988
0.12%
4.17%
0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
674.713
125.125
47.786
32.959
2.081
1.974
674.713
125.125
47.786
0.00%
0.00%
14
1
884.653
847.624
50.033.287
107.842.343
1.782.537.071
Olumlu
-
30.09.2012
30.09.2012
31.12.2012
-
2.235.773.761
7.363.566
131.821.385
-
1.806.449.728
4.360.567
85.833.567
-
1.704.295.230
8.647.541
8.869.903
-
(101.336.545)
552.649
3.005.217
-
-
-
-
-
-
-
2.374.958.712
4.157.495.783
1.896.643.862 1.721.812.674 (97.778.679)
3.309.550.792 2.964.671.233 (53.171.691)
(1)
Şirket cari dönemde iştiraki olan Groupama Emeklilik A.Ş.’yi önceki dönemde ise iştirakleri olan Groupama Emeklilik
A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi özsermaye yöntemine göre
muhasebeleştirmiştir. Şirket’in iştirakleri olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.ve
Bileşim Alt. Dağ. Kan. A.Ş. unvanlı şirketleri 19 Aralık 2012 tarih ve 908 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden cari
dönem içinde sırasıyla 17.931.231 TL, 16.547.411 TL ve 2.117.785 TL bedel ile elden çıkarılmıştır. Diğer taraftan Şirket,
önceki dönemde bağlı menkul kıymeti olan Ziraat Bank Moscow’u 19 Aralık 2012 tarih ve 908 nolu Yönetim Kurulu
kararına istinaden cari dönem içinde 49.095 TL bedelle elden çıkarmıştır.
(2)
Söz konusu iştiraklerdeki yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin, yatırımların aktif işlem gören bir piyasada belirlenmiş
piyasa fiyatları bulunmadığından, maliyetlerine yakın olduğu öngörülmekte ve dolayısıyla finansal tablolarda maliyetinden
taşınmaktadır.
(3)
Söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklar için toplam 37.029 TL (31 Aralık 2012: 37.029 TL) tutarında değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
45.3 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları: 115 TL (31 Aralık 2012: 81.019 TL).
45.4 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: Yoktur (31 Aralık 2012:
Yoktur).
45.5 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı: 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 20.129.330 TL tutarında devlet tahvili Tarsim
lehine blokedir (31 Aralık 2012: 20.129.330 TL)
46.
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar : 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren kıdem tazminat
tavanı 3.438,22 TL’ye yükseltilmiştir.
58
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.
Diğer
47.1
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
6.553.530
4.647.124
170.518
755.796
12.126.968
11.106.597
5.019.770
259.493
2.355.040
18.740.900
13.324
676.868
60.862
751.054
658.114
40.750
698.864
9.117.992
4.995.904
2.080.938
2.355.800
1.222.141
1.302.802
481.803
21.557.380
8.235.145
3.844.221
1.840.169
1.810.761
1.711.508
1.062.751
535.174
322.874
19.362.603
d) Diğer vergi ve benzeri yükümlülük karşılıkları:
İş dava karşılıkları
Vergi dava karşılıkları
Toplam
1.470.529
52.711
1.523.240
1.443.250
52.711
1.495.961
e) Diğer teknik karşılıklar - Kısa vadeli:
Hasar inceleme masraf karşılığı (*)
Reasürans alacak karşılıkları (**)
Toplam
1.598.006
1.005.528
2.603.534
1.403.614
951.346
2.354.960
a)Diğer çeşitli alacaklar:
Tarım sigortaları havuzu primlerinden borçlu acenteler
Acentelerden zorunlu deprem sigortası alacakları
Tarım sigortaları havuzu cari hesabı
Diğer
Toplam
b)Gelecek aylara ait diğer giderler:
Peşin ödenen aşkın hasar anlaşmalarına ilişkin reasürans primler
Peşin ödenen sözleşme giderleri
Diğer
Toplam
c) Diğer çeşitli borçlar:
Anlaşmalı servislere borçlar
TARSİM’e borçlar
Doğal Afet Sigortası Kurumu’na borçlar
Satıcılara borçlar
Ekspertiz hizmetlerinden borçlar
Asistans hizmetlerinden borçlar
Acentelere olan zorunlu deprem sigortası borçları
Diğer
Toplam
(*)
(**)
Hasarların ödenmesi esnasında oluşacak dahili giderlere ilişkin olarak ayrılan karşılıktır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 1.552.370 TL (31 Aralık 2012: 2.866.583 TL) tutarındaki bazı muallak hasarlar ile
ilgili olarak mevcut reasürans anlaşmalarına istinaden belirlemiş olduğu muallak hasar reasürans payı 1.005.528 TL (31
Aralık 2012: 951.346 TL)’dir. Bununla birlikte, Şirket söz konusu reasürörler ile olan mevcut ve muhtemel anlaşmazlıkları
dikkate alarak ilgili hasarların reasürans paylarından kaynaklanan alacaklarının tamamı için 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık
2012 tarihi itibariyle karşılık ayırmıştır. Söz konusu karşılık bilançoda “Diğer teknik karşılıklar”, karşılıklardaki değişim
ise gelir tablosunda “Diğer teknik karşılıklardaki değişim” hesapları altında muhasebeleştirilmiştir (10 ve 47.1 no’lu
dipnotlar).
f)Diğer teknik karşılıklar - Uzun vadeli:
Dengeleme karşılığı
Toplam
20.093.657
20.093.657
14.394.695
14.394.695
47.2
“Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve
bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının
ayrı ayrı toplamları: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
47.3
Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar: 3.407.158 TL (31 Aralık 2012:
14.066.093 TL)
47.4
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
59
GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
47.5
Hazine Müsteşarlığı tarafından sunumu zorunlu kılınan diğer bilgiler:
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:
Diğer karşılık giderleri/(gelirleri):
İdari ve kanuni takipteki net rücu alacak karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı
Kredi kartı gider karşılığı
İzin karşılıkları
İş davaları karşılığı
Acente teşvik komisyonu karşılığı /(Serbest bırakılan karşılık)
Personel bonus karşılığı/(Serbest bırakılan karşılık)
Kıdem tazminatı karşılığı/(Serbest bırakılan karşılık)
Aracılardan ve sigortalılardan alacaklar karşılığı/(Serbest bırakılan
karşılık)
Diğer
Toplam
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.395.602
671.938
840.926
75.343
27.279
(25.000)
(110.221)
(270.773)
18.537.205
721.745
366.470
(74.779)
1.179.859
(306.686)
(6.078.025)
938.933
318.743
7.237.342
14.971.218
Reeskont giderleri/(gelirleri):
1.359.612
1.359.612
Alacak reeskontu
Toplam
60
(892.532)
(892.532)
EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOSU
Dipnot
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KARI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5.ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B
DAĞITILABİLİR NET
DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5)
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III
HİSSE BAŞINA KAR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Şirket’in yetkili organı Genel Kurul’dur. Bu finansal
tabloların düzenlendiği tarih itibariyle Şirket’in yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz
yapılmamıştır.
...................................
61
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 961 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа