close

Вход

Log in using OpenID

Bayan kuaförleri 2 günlük eğitimde "Yeni çevre

embedDownload
Bayan
kuaförleri
2 günlük
eğitimde
Kerem Karamanlıoğlu
Ödemişli bayan kuaförleri
topuz yapma ve saç kesim
eğitimi aldı.
Ödemiş Berberler ve
Kuaförler Odası Başkanlığı
bayan kuaförü üyelerine
yönelik 2 günlük eğitim
programı hazırladı. Eğitime
Egebella Malzeme ve Kozmetik
Ürünleri eğitmenlerinden topuz
eğitmeni Cengiz Korkunç ile
Saç Kesim Eğitmeni Fadıl Binici
katıldı.
Ödemiş Belediyesi Nikah
Salonunda başlayan eğitime
Ödemiş Berberler ve Kuaförler
Odası Başkanı Necati Gülgen,
MHP Ödemiş Belediye Meclis
Üyesi Kuaför Derya Coşkun,
kuaförler, kalfalar ve çıraklar
katıldı. Topuz eğitmeni Cengiz
Korkunç mankenler üzerinden
topuz eğitimini Ödemişli
kuaförlere aktardı. İki gün
süren eğitimin ikinci gününde
İ
Ödemiş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Necati Gülgen de “Ödemiş'te bayan kuaförlerimiz için 2 günlük topuz
ve saç kesim eğitimi programı
düzenledik. Kuaförlerimizin her
biri çalışan arkadaşlarımızın her
biri birbirinden becerikli ve
mesleklerini çok iyi yapıyorlar.
Ancak müşteri farklı modeller
daha etkin tarzlar birçok farklı
saç modeli istiyor. Zaman zaman bu gibi eğitimlerin faydalı
olacağını düşünerek bu tarz bir
program düzenledik. Eğitimlerimiz de 2 değerli eğitmenimiz
bizlerin teklifine kırmayarak İstanbul'dan geldiler. Çok değerli
bilgileri teknikleri üyelerimiz ile
paylaştılar. Kendilerine teşekkür
ediyorum. Eğitim programımıza
katılan değerli meslektaşlarıma
ve kalfalarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kiraz'dan Selçuk'a Küçükmenderes'in sesi / 30 Kuruş (KDV Dahil)
10 Aralık 2014 Çarşamba / Sayı: 3606
zmir Barosı avukatlarından
Arif Ali Cangı, hükümetin
ortaya koyduğu çevre politikalarının yıkım politikaları olduğunu iddia ederek, “ÇED Yönetmeliği'nin altıncısı 3 Ekim
2013 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmişti,
üzerinden bir yıl geçti yedincisi
25 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Son değişiklik de kimi sözcük oyunları ve liste değişiklikleri ile ÇED kapsamı daraltmayı çalışılıyor” dedi.
Yapılan değişikliklerle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
toplantısı ilee ilgili yaların sürekli olarak değiştirildiğine dikkati çeken Cangı, “Çevreye olumsuz etkileri olan yatırımların,
çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken
önlemleri ifade eder. Türkiye
ÇED ile 1993 yılında ÇED Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle
tanıştı. Yönetmelik, yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren defalarca değişikliğe uğradı. Onlarca
kez kimi düzenlemelerinde değişikliğe gidildi, tümüyle de yedi kez değişti. ÇED sürecini bir
formaliteye dönüştüren idari uygulamaların yanı sıra mevzuatta
yapılan değişiklikler korumaya
yönelik değil, hep istisnaları arttırmaya yönelik oldu. Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar sonucu yapılan yasal değişiklikler ve uygulamalarla
ÇED'in korumacılığı iyice aşındırıldı” şeklinde konuştu.
Özellikle Bergama'da yapılan köylü direnişlerinin avukatı
saç kesim eğitmeni Fadıl Binici
Ödemişli bayan kuaförlerine
saç kesim tekniklerini
uygulamalı olarak gösterdi.
Fadıl Binici, “Egebella
eğitmenleri olarak bizler bu
işlerin eğitmenlik patentini alan
ilk Türk eğitmenleriz.
Türkiye'nin birçok yerinde
eğitim veriyoruz. Ödemiş'e
gelmeden önce İstanbul'da bir
üniversitede eğitim verdik.
Benim kendi alanımdan
bahsetmek gerekirse verdiğim
saç kesim eğitimi ile hayatında
hiç makas tutmamış bir
arkadaşımız 2 günde model saç
kesimi yapacak hale geliyor.
Birçok tekniği eğitimlerimizde
paylaşıyoruz. Bugünde Ödemiş
Berberler ve Kuaförler Odasının
katkılarıyla Ödemişli
kuaförlerimize eğitim verdik”
dedi.
MADEN ŞİRKETLERİ
YASALARIN PEŞİNDE
"Yeni çevre
Politikaları
yıkım üzerine
kuruluyor"
olarak adını duyuran Cangı,
yönetmeliklerin çevre
mücadelesinin önüne geçmek
için yapılan oyunlar olduğunu
iddia etti.
Cangı şunları söyledi:
“İlk yönetmelikten bu yana
geçici maddelerle ÇED
muafiyetleri getirildi. Bu geçici
maddeler baştan beri hep
tartışma yarattı, dava konusu
oldu. Davalar sonunda Yargı
tarafından defalarca iptal
kararları verildi, her seferinde
bu kararları etkisiz hale
getirecek şekilde yeniden
düzenlemeler yapıldı.
Yönetmelik yargı tarafından iptal
edince bu kez yasa değişikliği
yapıldı. 21.05.2013 tarihli yasa
değişikliği ile Çevre Kanununa
eklenen Geçici 3.madde ile
23.06.1997 tarihinden önce
kamu yatırım programına
alınmış ve bu yasanın yürürlüğe
girdiği tarihte planlama
aşamasını geçmiş ve ihale
süreci başlamış olan veya
üretim veya işletmeye başlamış
olan projeler ile bunların
gerçekleştirilmesi için zorunlu
olan yapı ve tesislerin ÇED
kapsamı dışında tutulduğu
düzenlendi. ÇED muafiyeti
getiren yasa değişikliği
anamuhalefet partisinin
başvurusu üzerine Anayasa
Mahkemesi tarafından kısmen
iptal edildi. Yüksek Mahkeme,
03.07.2014 tarihli kararıyla yasa
değişikliğinin " “planlama
aşaması geçmiş ve ihale süreci
başlamış olan veya” ibaresini
Anayasa'ya aykırı bulanarak iptal
etti, gerekçeli karar henüz
yayınlanmadı.
Anayasa Mahkemesi'nin bu
kararı olumlu bir kararmış gibi
görünse de aynı zamanda ciddi
sorun yaratacak içerikte Bir defa
iptal edilmeyen "üretim ve
işletmeye açılma" neyi ifade
ediyor, 3. Boğaz Köprü
örneğinde olduğu başbakanın
kurdelesini kesmesi ile
işletmeye açılmış mı kabul
edilecek? Diğer yandan yine
iptal edilmeyen projenin
gerçekleşmesi için zorunlu olan
yapı ve tesislerin ÇED kapsamı
dışına çıkartılması ile yatırımın
çevreye vereceği zararlar
katlanarak devam edecektir.
Anayasa Mahkemesinin kısa
kararından çıkardığımız bu
sonuçların dışında gerekçeli
kararı görmeden daha fazla
yorum yapmak doğru
olmayabilir.
Anayasa Mahkemesi'nin
gerekçeli karar henüz
yayınlanmadan Yedinci ÇED
Yönetmeliğinde geçici 3. madde
Anayasa Mahkemesi'nin iptal
ettiği ibareler çıkartılarak
yeniden yer aldı, buna göre
"23.06.1997 tarihinden önce
kamu yatırım programına
alınmış olup, 29.05.2013 tarihi
itibariyle üretim veya işletmeye
başlamış olan projeler ile
bunların gerçekleştirilmesi için
zorunlu olan yapı ve tesisler
Çevresel Etki Değerlendirmesi
kapsamı dışındadır". Bu istisna
maddesinin yanı sıra Geçici 2.
maddeye göre de "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7.2.1993
tarihinden önce üretime
ve/veya işletmeye başladığı
belgelenen projeler Çevresel
Etki Değerlendirmesi kapsamı
dışındadır".
haberin devamı 3'te
6'da
2'de
2
10 Aralık 2014 / Çarşamba
Efe Çiftliği sahibi Âlim Efe
T
ürkiye Cumhuriyeti kuruluşundan
sonra, Kaymakam Fahri Bey'in
çiftliği Milli Mücadele efesi İsmail
Efe ve oğulları Âlim Efe ile Hüseyin
Efe'ye, başbakan olan aile dostları
Mahmut Celal (Bayar) tarafından hibe
edilmiş, bedelsiz verilmiş.
Efe ailesi, Ödemiş-Mursallı köyünden
(İsmail Efe, zeybeklerin başı Efe)
Geçenlerde ailenin Hüseyin
Efe'sinden yazdım, başyazımda.
Şimdi Âlim Efe'yi yazalım:
Âlim Efeyi, uzun uzun
Cumhuriyet'imizin ellinci yıl döneminde,
tefrika halinde, Yeni Asır Gazetesi'nde
yazdım. Şimdi Yeni Asır Gazetesi'nin
arşivinde vardır. Fakat Cumhuriyetimizin
ellinci yıl dönümünde okuyanlar, hemen
hemen hayatta değillerdir.
Rahmetler diliyorum.
Mahmut Celal Bayar, milli
mücadelemiz yıllarında bir baba iki oğul
ile geniş hizmetlerde bulunmuşlardır.
Âlim Efe, fiziği ile normal insandan
iki misli ama mektep-medrese
görememiş. İmza dahi bilmiyor.
İzmir'den yuvarlak bir gümüşten mühür
kazdırmış onu imza yerine kullanıyor.
Mühür yayında olmadığı halinde bu
görevi sol elinin başparmağı görüyor.
1950'li yılların başlarında Demokrat
Parti merkez binasında biz partililer ona
imza atmasını öğrettik.
Selçuk Belediyesi Aralık ayı
ikinci meclis toplantısı, Selçuk
Belediye Başkanı Dr. Dahi
Zeynel Bakıcı'nın başkanlığında
gerçekleştirildi.
Belediye meclis salonunda
gerçekleştirilen toplantıda, gündeme ilişkin önemli konularda
karar çıktı. Bir önceki komisyona havale edilen maddeler ve
önergelerin görüşüldüğü
oturumda, daha önceki aylarda
komisyonda bekleme kararı
alınan maddelerde de
mutabakata varıldı.
İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin ilçe
belediyelerinin bütün yazılım
“Yapmucen ben bunu oğlum Erdal”
derdi.
Ben de “Yaparsın Efe yaparsın, zoru
yok bunun” derdim
Güç bihal imza atmasını öğretmiştik.
Büyüklerimden duyduğuma göre, sol
başparmak izleri dünyada bir kişide
olurmuş. Başkasında aynısı olmazmış
yokmuş.
***
Bir kış günü, gün batalak karanlık
basmış. Su ve elektrik işletmesinin jipi ile
Lübbey köyüne (elektrik ve su
tesislerinin bulunduğu köy) gidiyoruz.
Demokrat Parti Ocak kongresinde
Âlim Efe, ben ve Jip'in şoförü Zühtü.
Jipin silecekleri doğru-dürüst
işlemiyor, çok yağış var. Vardık önü çınar
ağacı olan Karadoğan köylü
Bekaroğlu'nun yaptırdığı sebil
çeşmesine.
Âlim Efe: “Ulen Zühtü yanlış yola
gidiyorsun!”
“Gitmiyon Efe, ben bu yoldan
günaşırı geçiyom!”
Vardık Karadoğan köyünün
Rahmanlar köprüsüne.
- Ülen Zühtü!
- Eşekkulağına zencefil diye
gevdirme! N'apen seni şindi ben Zühtü?
Ayağımın altına alıp çiğneyeyim mi?
Zühtü, “Af ediniz Efe oldu bir hata!”
deyip özür diliyor.
işlemlerini yürütmesi için
protokol imzalanması ve
başkana yetki verilmesi ile ilgili
önerge gündeme alınarak, oy
birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü'nün "Toplu İş
Sözleşmesi" konulu madde ile
ilgili Hukuk ve Plan Bütçe
Komisyonlarının raporları da
gündeme geldi. Tüm- Bel Sen,
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri Sendikası
ile Selçuk Belediyesi arasında
protokol imzalanması için
belediye başkanına yetki
verilmesine oy birliğiyle karar
verildi.
10 Aralık
11 Aralık
12 Aralık
GÖNÜL Eczanesi
DERMAN Eczanesi
HALK Eczanesi
544 66 85
545 21 27
545 15 21
Mustafa
ERDAL
Vardık Lübbey yoluna giriyoruz.
Önümüze Medekse köyü çıktı. Medekse
köyü mümkünü yok geçilmez. Bizans
zamanındandan mı Cenevizler
zamanından mı ne, Rahmanlar çayı
üzerinde ancak iki insanın yan-yana
geçebileceği Kemerli antik köprü var!
Döndük geriye.
**
Ödemiş'in Bademli beldesinin
Kemenler köyünün Üçcevizler sayfiye
yerinde 1954 milletvekili seçimi aday
tanıtımı için Alim Efe, ben ve İzmir'de
profesör Namık Yahşi olarak gittik.
Böyle gidişlerde sunucu ben
olurdum genelde. Bu kez mikrofonu
Alim Efe almıştı ve halkımıza “Arkadaşları
önce saygılarımı sunuyorum. Milletvekili
adayımız Yamuk Vahşi'yi getirdim” dedi.
Der demez bir homurtu oluştu. Ben
Âlim Efe'nin elinden mikrofonu alıp
halka, “Arkadaşlar Alim Efe, aday
profesörümüzün adı soyadını telaffuz
edemedi, kendisi heyecan içinde ondan
bu böyle oldu. Sizden ve aday
profesörümüz sayın Namık Yahşi'den
özür dilerim, saygılarımla” dedim.
Bu durumu, oradaki partililerimiz
hemen Demokrat Parti İlçe İdare
heyetine bildirmişler.
“Neden verdin mikrofonu?” derken
Alim Efe duydu ve:
“Herif adını doğru koysaydı!”
KENT KONSEYİNİN
ÖNERGELERİ BEKLEMEDE
Meclis toplantısında, Küçük
Menderes Nehri ile ilgili
önergeye dair Çevre ve Sağlık
Komisyonu Raporu da okundu.
Küçük Menderes Nehri ile ilgili
önergenin görüşülmesi amacıyla beklemeye alınması kararı
çıktı. Doğal gaz şebekesinin
Selçuk'a getirilmesine dair kent
konseyinin önergesinde de,
konunun görüşülmesi amacıyla
beklemeye alınması kararına
varıldı.
Kent Konseyi'nde spor
amaçlı derneklere olanaklar
sağlanması için gerekli çalışma
gruplarının oluşturulmasına
ilişkin hukuk, plan bütçe, eğitim
kültür gençlik ve spor
komisyonlarının raporu da
okundu. Bu önergenin de
görüşülmesi için komisyonlarda
beklemesine karar verildi.
Komisyonda bekleyen
tahsislerle ilgili maddeye ilişkin
Plan bütçe ve Hukuk
Komisyonlarının okunan
raporunda belirtilen, Selçuk'un
bazı yerlerinde yapılan
tahsislerin iptaline oy birliğiyle
karar verilirken, Selçuk
Belediyesi Havuzu'nun
tahsisinin iptaline oy çokluğuyla
karar çıktı.
Dağıtım
Yayın Hakkı Sahibi
Şükran Berber
Sor. Yazı İşl. Müdürü
foto: studyo35mm
Sermin Akçakmak
Genel Koordinatör
Osman Berber
0 505 648 03 72
Haber koordinatörü
Başar Uçar
0 530 781 24 58
Muhabir
Şazenuş Keskin
0 535 456 45 24
Sayfa editörü
Kerem Karamanlıoğlu
0 544 975 50 98
YÖNETİM YAZIŞMA ADRESİ
Cumhuriyet Cad. 2 / Ödemiş
3
10
21Aralık
Ekim 2014
2014 // Salı
Çarşamba
Türeli: Yolsuzluk gün
geçtikçe artıyor
“ÜLKEMİZ, GEÇEN YIL YAYINLANAN
RAPORDA 53. SIRADA YER
ALMAKTA İKEN BU YIL 64. SIRAYA
GERİLEMİŞTİR. BU DURUM,
TÜRKİYE'DE YAŞANAN YOLSUZLUKTA
ARTIŞ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR”
CHP İzmir Milletvekili Rahmi
Aşkın Türeli, Türkiye'nin,
Uluslararası Şeffaflık Örgütü
tarafından hazırlanan, “Dünya
Yolsuzluk Algısı Endeksi”
raporlarındaki sıralamada düşüş
yaşadığını belirterek, “Türkiye,
geçen yıl yayınlanan raporda
53. sırada yer almakta iken bu
yıl 64. sıraya gerilemiştir. Bu
durum, ülkemizde yaşanan
yolsuzlukta artış olduğunun
göstergesidir” dedi.
Türeli, Başbakan Ahmet
Davutoğlu'nun yanıtlaması
istemiyle TBMM Başkanlığı'na
sunduğu yazılı soru önergesine
ilişkin yaptığı değerlendirmede,
baştarafı
sayfa 1'de
Haziran 1997'den önce
kamu yatırım programına
alınmış ve 29 Mayıs 2013
tarihi itibariyle üretime
veya işletmeye alınmış
projelerde ve zorunlu
tesislerinde (çevreye
olumsuz etkisi ne kadar
çok olursa olsun) ÇED
uygulanmayacak.
Son ÇED Yönetmeliği
değişikliği kamuoyunda
yoğun tepkilere neden
oldu. Bu tepkileri, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
yetkilileri "Efendim ÇED
kapsamı dışına
çıkarmadık EK-1'den EK2'ye aldık" şeklinde
kurnazca geçiştirdiler.
Konuyla ilgili olmayanların
anlayamayacağı bu
sözlerle bir kez daha ÇED
muafiyetinin üstü
T.C ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ
2012/3121 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
:İzmir il, Ödemiş ilçe, 551 Parsel No, Büyükavulcuk
Mahalle/Mevkii, Parselin batısı Birgi Çayı, diğer cepheleri komşu
parsellerle çevrili, Parsel alanı 16.800,00 m2olup, tapu kaydında tarla
vasfındadır. Taşınmaz taban arazisi olup verimli alüvyal topraklardır.
Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi
kullanım kabiliyeti açısından 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın yolu
mevcuttur. Tarımsal suyunu komşu parsellerden temin etmektedir.
Taşınmazın içinde muhtelif yaşlarda 1 adet incir, 1 adet kayısı, 1 adet
zeytin ağacı ve 15 adet asma ağacı bulunmaktadır. Borçlunun hissesi
tamdır.
Yüzölçümü
:16.800 m2
Kıymeti:134.400,00 TL
KDV Oranı
:% 18
1. Satış Günü : 26.02.2015 günü 11:00-11:10 arası
2.Satış Günü : 26.03.2015 günü 11:00-11:10 arası
Satış Yeri
:Ödemiş 1. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
Satış şartları:
1. İhale açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmanın yirmi gün
öncesinden, arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
arttırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci arttırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
arttırmadan sonraki beşinci günden, ikinci arttırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada da
malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler
ile on beş (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanunu'nun 133'ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3121 satış
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
01/12/2014
İlan No:13546 Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr 'de
www.bik.gov.tr
örtülmeye çalışıldı.
ÇED Yönetmeliği'nin
EK-1 listesinde ÇED
uygulanacak projeler, EK-2
listesinde de seçmeeleme kriterleri
uygulanacak projeler yer
almaktadır. İkisinin farkı,
1.listedeki projelerde ÇED
sürecinin işletilmesi
zorunlu olduğu halde,
2.listedekilerde ise "ÇED
gereklidir" kararı verilmesi
halinde süreç işletiliyor,
"ÇED gerekli değildir"
kararı verilmesi halinde
ise inceleme yapılmıyor.
Bakanlık yetkililerinin "EK1'den EK-2'ye aldık"
dedikleri, ÇED uygulaması
zorunlu olan kimi
projelerin, "ÇED gerekli
değil" kararı ile ÇED
kapsam dışına
çıkartılmasıdır. Örneğin;
eski yönetmelikte 2 bin
konut ve üzeri toplu
konut projeleri EK-1
listesinde ve ÇED
zorunluyken, yeni
yönetmelikte EK-1'den
çıkartılıp, EK-2'de 5 yüz
konut ve üzeri olan
projeler seçme-elemeye
tabi kılınmış. 50 hektar ve
üzeri golf sahaları eski
yönetmelikte ÇED'e tabi
iken yeni yönetmelikte ne
kadar büyük alanı
kaplarsa kaplasın golf
sahalarında seçme-eleme
kriteri uygulanacak. 5 bin
m2 ve üzeri kapalı inşaat
alanı olan Alış Veriş
Merkezleri (AVM) ler eski
yönetmelikte ÇED zorunlu
olan projeler arasında
iken, yeni yönetmelikte
kapalı otoparklar dâhil 50
bin m2'den az alanı olan
AVM'ler ÇED'den muaf
tutulmuş, 50 bin ve üzeri
olanlar da seçme elemeye tabi tutulmuş.
Seçme-eleme kriterlerinin
uygulanacağı pek çok
proje için sınır değerler
artırılarak, çevreye zararlı
olabilecek pek çok
faaliyete muafiyet
getirilmiş.
Bunların yanı sıra;
100 km'nin altındaki demiryolu hatları, hastaneler, spor kompleksleri, 3
milyon m3 ve üzeri malzeme çıkarılması plan-
lanan dip taraması projeleri, arazi kullanım vasfını
değiştirmeyi amaçlayan
projeler tamamıyla ÇED
kapsamı dışına çıkartılmış.
Kısacası, yeni ÇED
yönetmeliği ile ÇED
muafiyeti genişletilmiş,
bir kısım projelerde de
Bakanlık takdirine
bırakılmış. Yeni
yönetmelikle, toplu
konutlar, AVM'ler, Golf
sahaları için ÇED işletilip
işletilmeyeceğine Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
karar verecek. İnşaatla,
AVM'lerle "çılgınca"
kalkınmayı önüne koyan
siyasi iktidarın bakanlığı
sizce "ÇED gereklidir"
kararı verir mi?
“KALKINMA UĞRUNA
YAŞAMIN
SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİ
TEHLİKEYE
DÜŞÜRÜLMEKTEDİR”
Bütün bunlar 'ne
pahasına olursa olsun
kalkınma' anlayışının
ürünü olan
düzenlemelerdir. Yaşam
alanlarını korumayı değil,
işletmeye açmayı
hedefleyen bu neoliberal
uygulamalar kırılgan hale
gelmiş olan ekosistem
üzerindeki baskıyı daha
da artırmakta, kalkınma
uğruna yaşamın
sürdürülebirliği tehlikeye
düşürülmektedir.
Bu tür koruma açığı
yaratacak bu hukuksal
düzenlemeler ile
sonucunda ortaya çıkacak
ekolojik (çevreyle ilgili)
yıkımdan nasıl
korunacağız? Bunun için,
demokrasiyi geliştirmek,
karar süreçlerine halkın
katılımını sağlamaktan
başka çıkış yolu gözükmüyor. Halkın katılımı
hem ekolojinin korunmasının en önemli güvencesi, hem de demokratik
toplum olmanın bir gereğidir. Gezi direnişi ile bunun somut örneği yaşandı, şiddetsiz demokratik
tavırla örnekleri çoğaltmalıyız. Bunun güvencesi de
yaşamı tehlikeye atan politikalara karşı büyüteceğimiz ekolojinin
siyasetidir”
Almanya Berlin merkezli bir
örgüt olan Uluslararası Şeffaflık
Örgütü'nün, 1995 yılından bu
yana yaptığı anketlerle dünya
genelindeki yolsuzluk algısını
ölçen raporlar yayınladığını
ifade etti.
Türeli, söz konusu örgüt
tarafından hazırlanan, “2014
Yolsuzluk Algısı Endeksi
Raporu”nda, Türkiye'nin
yolsuzluk algısı endeksinde en
büyük düşüşü yaşayan ülke
olduğunun görüldüğünü
kaydetti.
Türkiye'nin, bu yılki raporda
175 ülke arasında, Umman ve
Makedonya ile birlikte 64'üncü
sırayı paylaştığına dikkati çeken
Türeli, “Oysa Türkiye 2013
Yolsuzluk Algısı Endeksi
Raporu'nda Malezya ile birlikte
53'üncü sırada yer almaktaydı.
Bu durum ülkemizde yaşanan
yolsuzlukta artış olduğunun
göstergesidir” dedi.
Adıyaman millevekili Aydın,
Torbalı'ya övgü yağdırdı
AK PARTİ ADIYAMAN
MİLLETVEKİLİ AHMET
AYDIN:“TORBALI
TÜRKİYE'NİN ÇEKİM
MERKEZİ OLDU”
İZMİR (İHA) - Torbalı Belediye
Başkanı Adnan Yaşar Görmez'i
makamında ziyaret eden AK
Parti Adıyaman Milletvekili
TBMM Grup Başkanvekili Ahmet
Aydın, Torbalı'nın sadece
İzmir'in ve Ege'nin değil
Türkiye'nin çekim merkezi
olduğunu söyledi.
AK Parti Torbalı 5. Olağan
Kongresi'ne katılmak üzere
Torbalı'ya gelen AK Parti
Adıyaman Milletvekili ve Grup
Başkan Vekili Ahmet Aydın
Torbalı Belediye Başkanı Adnan
Yaşar Görmez'i makamında
ziyaret etti. Torbalı'nın büyük
bir değişime hazırlandığını,
belediye ve kamu hizmetlerini
stratejik, sağlıklı bir planlamayla
başlayacağını, Torbalı Belediye
Başkanı Adnan Yaşar Görmez
'in de hizmet adamı olduğunu
belirten Aydın şunları söyledi:
“Torbalı hızla gelişen, ülke
ekonomine önemli getirisi
olan, vergi ödemelerinde
ilçeler bazında birinci olma
şerefine kavuşmuştur. Sadece
İzmir'in, Ege'nin değil,
Türkiye'nin çekim merkezi
olmuştur. Bu parlayan
yıldızımızı kamu hizmetleri,
belediye hizmetleriyle, özel
sektörün yatırımlarıyla daha da
parlatacağız.”
“PROJE ADAMI”
Torbalı halkının AK Parti
Belediyeciliğini tercih ederek
büyük bir değişimin meşalesini
yaktığını belirten Aydın,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çalışkan, gösterişten uzak
hizmet ve proje adamı bir
belediye başkanı olan Sayın
Görmez, önümüzdeki
dönemde projeleriyle ilçede
önemli hizmetlere hazırlanıyor.
Büyükşehir Yasası ile ilçe
belediyelerin neler
yapabilecekleri açıkça
belirtilmiştir. Bizler çıtayı daha
da yükseklere taşıyarak,
Torbalı'nın öncelikleri
konusunda başkanımızın
yanında olacağız. Projelerine
gerekli desteği vereceğiz.”
Ziyarette, AK Parti İzmir
Milletvekili Ali Aşlık, AK Parti
Denizli Milletvekili Mehmet
Yüksel, AK Parti Adıyaman
Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev
Kutlu, AK Parti Samsat Belediye
Başkanı Yusuf Fırat, AK Parti
İzmir İl Başkanı Bülent Delican,
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK
Parti Grup Başkan Vekili Bilal
Doğan da hazır bulundu.
Gazetemiz bölgedeki
tüm bayilerde
bayide / dağıtımda / internette
4
10 Aralık 2014 / Çarşamba
Selçuk'ta kadın
dayanışma merkezi
(İHA) Selçuk Belediyesi'nin
projeleri arasında yer alan Kadın
Danışma Merkezi ve Selçuk
Kadın Akademisi düzenlenecek
törenle kapılarını açıyor.
Selçuk garaj üzerinde
bugün saat 14.30'da Başkan
Zeynel Bakıcı tarafından
açılacak olan Kadın Danışma
Merkezi ve Selçuk Kadın
Akademisi'nde kadın, çocuk ve
aileye yönelik psikolojik
danışmanlık hizmetlerinin yanı
sıra, hukuksal danışmanlık
hizmeti de verilecek. Ayrıca
meslek kursları, beceri kursları,
sanatsal kurslar, kadın sağlığı
eğitimi, kadın hakları eğitimi ile
aile ve çocuk eğitimlerinin
verileceği merkezde, bu
kurslarla kadınların üretici
konumuna geçmesi sağlanacak.
“KADINLAR ÜRETİYOR,
ÜRETTİKÇE GÜÇLENİYOR”
Selçuk Belediye Başkanı
Zeynel Bakıcı, Kadın Danışma
Merkezi'nde üretilen el
emeklerinin, yakın zamanda
açılacak olan 'Selçuk Kadın
Emeği Pazarı'nda
değerlendirileceğini söyledi.
“Kadınlar üretiyor, ürettikçe
güçleniyor” sloganıyla yola
çıkılan kadın emeği pazarı ile
kadınlara istihdam ve gelir
sağlanacağını kaydeden Başkan
Bakıcı, “Belediyemiz, kadın
politikaları oluşturmak amacıyla,
yerel yönetim hizmetlerinden
faydalanmak isteyen tüm
kadınları merkezimize
bekliyoruz. Kadınlarımız,
kendilerine hizmet edecek bu
merkezde aradığı her şeyi
bulacak. Kadınlarımız hem
merkezimizden danışmanlık
hizmeti alabilecek hem de
kendilerini geliştirmeye yönelik
her türlü faaliyete
katılabilecekler. Belediyemiz bu
tür sosyal ve kadınlara yönelik
projeleri geliştirmek için
çalışıyor. Bu çalışmaların devamı
gelecek” diye konuştu.
Başkan Bakıcı, açılış
törenine Selçuk ve İzmirli tüm
hemşehrilerini beklediğini
söyledi.
KADINI İLGİLENDİREN
HER KONU VAR
Selçuk'ta yaşayan her sosyal
kesimden kadının
bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilmesi,
desteklenmesi,
güçlendirilmesine hizmet eden
ve bu amaçla; kadınları
ilgilendiren tüm konularda
(fiziksel, duygusal, cinsel ve
ekonomik şiddete uğrama ve
uğrama riski durumunda, kadın,
çocuk ve aileye yönelik
sorunların yaşanması halinde),
Kadın Danışma Merkezi'nin
verdiği hizmetlere ihtiyaç duyan
tüm kadınların şahsen veya
telefonla başvurmaları ile
ücretsiz olarak hukuksal
bilgilendirme ve psikolojik
danışmanlık hizmeti
alabilecekleri bir birim olarak
hizmet verecek.
Güz patatesi, yağışlı havaya takıldı
MEHMET GÖRDESLİ: “PATATES
YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
GÜLDÜRMEYE DE DEVAM
EDECEK”
T
ürkiye'nin patates
ambarlarından biri olan
Ödemiş'te güz patatesi
sezonu yağışlı havalardan
dolayı ara verse de fiyatlar
istikrarını koruyor.
Toprak altı kilogram fiyatının
80 kuruş ile 90 kuruş arasında
çuvallanmış hazır halde olan
ürünün kilogram fiyatının 1 TL
ile 1 TL 10 kuruş olduğunu
belirten patates üreticileri
fiyatlardan bu sezonda
memnun olduklarını belirtiler.
Son günlerde bölgede
aralıklarla yağan yağmurdan
dolayı sökümlerin
yapılamadığını kaydeden
Gördesli Tarım Ürünleri Sahibi
Mehmet Gördesli patates
piyasasındaki gelişmeler
hakkında bilgi verdi.
Fiyatların üreticiler, alıcılar ve
tüketiciler açısından iyi
olduğunu belirten üretici ve
tüccar Mehmet Gördesli sezon
başından bu yana patates
piyasasında fiyatların
değişmediğini bundan sonra da
sezon sonuna kadar fiyatların
bu çerçevede gideceğini
belirtti.
“ÖDEMİŞ'TEN RUSYA'YA
İHRACAT GİRİŞİMLERİ VAR”
Ödemiş patatesinin Rusya'ya
ihracat yapılması için uğraş
verildiğini kaydeden Mehmet
Gördesli şuan için ürünün yurt
içinde büyük illere gittiğini
söyledi.
“FİYATLAR 80 KURUŞ İLE 1 TL
10 KURUŞ ARASINDA”
Gördesli şunları söyledi:
“Bugünlerde havaların
yağmurlu olmasından dolayı
patates tarlalarına söküm için
giremiyoruz. Geçen haftaya
kadar birçok tarlada
sökümlerimizi sürdürdük.
Bugün Ödemiş patatesinin
piyasası toprak altı kilogram
fiyatı 80 kuruş ile 90 kuruş
arasında seyrediyor. Hazır
sökülmüş çuvallanmış kamyona
binmiş ürünün kilogram fiyatı
ise 1 TL ile 1 TL 10 kuruş
civarında dönüyor.”
“GÜZ PATATESİ KENDİSİNİ
NİSAN'A KADAR KORUR”
“Güz patatesi kendisini
toprak atında koruyabilen bir
üründür. Bugün toprak altındaki
patates Nisan ayına kadar
kendini koruyabilir. Söküm
sezonu Nisan'a kadar sürebilir.
Bu süreçte fiyatların çok
değişeceğini sanmıyorum.
Önümüzde 4 aylık zaman
zarfında patates üretimi
gerçekleşmiyor. Ayrıca
Ödemiş'te çok yoğun patates
de yok. Patates piyasası şuan
fiyatlar konusunda çok güzel ve
bu böyle gider.”
“YÜZLER GÜLÜYOR”
“Üreticimizin yüzü bu
sezonda da gülüyor. Ben hem
üreticiyim hem de bu işin
ticaretini yapıyorum.
Önümüzdeki bahar döneminde
patatesin para etmeyeceği
söyleniyor ben böyle bir şeye
inanmıyorum.”
“TOHUM FİYATLARI 2,5 TL'DEN
İŞLEM GÖRÜYOR”
“Şuan Sivas'tan gelen anaç
tohumlarda piyasada var.
Tohumun kilogram fiyatı 2,5
TL'den işlem görüyor. Bahar
ekimlerinin de çok yoğun
olacağına sanmıyorum. Bu
anlamda da bahar döneminde
de patates üreticisinin yüzünü
güldürecektir. Ürünlerimiz şuan
İstanbul başta olmak üzere
çeşitli il merkezlerine gidiyor”
0850 22 18 14
Facebook.com/ozsanal
Twitter.com/ozsanal
www.ozsanal.com.tr
Hastane Caddesi Ödemiş Öğretmenevi Karşısı
Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi No: 156/1 ÖDEMİŞ
5
10 Aralık 2014 / Çarşamba
09.12.2014
05:36
07:05
12:08
14:36
16:58
18:20
DÜNYA KOLEJİ'NDE
MATEMATİK GECESİ
Kestane sezonu mutlu kapanıyor
ÜRETİCİLER: “ÜRÜNÜN
BEREKETLİ FİYATLARIN YÜKSEK
OLDUĞU BİR SEZON
GEÇİRDİK”
Ekim ayının başlarında
başlayan kestane sezonu
son günlerini yaşıyor.
Bu yıl kestane
sezonunda yüzleri gülen
kestane üreticileri sezon
sonunda gelecek
sezonun da bu yıl ki gibi
geçmelerini istediler.
İkinci ürünlerin toptan
kilogram fiyatının 5 TL, birinci
ürünün ise toptan kilogram
fiyatının 8.5 TL olduğunu
kaydeden kestane üreticileri bu
yıl verimin yüksek olduğunun
da altını çizdiler.
Ödemiş'te kestane ambarı
olan Bıçakçı köyü ise bu sezon
toplam 4 bin ton kestane
üreterek tarihi sezonlarından
bir tanesini yaşadı.
Bıçakçı kestanesinin
bölgedeki en kaliteli kestane
olduğunu söyleyen Bıçakçılı
kestane üreticileri Bıçakçı
kestanesinin İtalya'ya ihraç
olduğunu belirttiler.
Ürettikleri kaliteli ürün ile
gurur duyduklarını belirten
üreticilerin tek dertleri ise
üretim yollarının bozuk olması.
Köylere Hizmet Götürme
Birliğinin kapatılmasından sonra
üretim yollarında hiçbir çalışma
yapılmadığını söyleyen
üreticiler yolların daraldığını ve
geçilemez hale geldiğini
bir an önce İzmir
Büyükşehir ve Ödemiş
ilçe belediyesi
ekiplerinin bölgedeki
üretim yollarında çalışma
yapmalarını talep ettiler.
“BU YIL ÜRÜNÜMÜZ
BOL FİYATLARIMIZ
İYİYDİ”
Üretici Ali Dibekdağ şunları
söyledi: “Bu yıl kestane
sezonumuz çok bereketli geçti.
Ürünümüz bol fiyatlarımız da
güzeldi. Her iki konu sıkıntı
yaratmadığı için kestane
üreticisinin yüzü güldü. İkinci
ürünlerimiz kilogram da 5 TL ile
6 TL arasında fiyat gördü. Birinci
ürünlerimiz ise 8 TL ile 9 TL
arası fiyat gördü. Ekim başında
açılan kestane sezonumuzun
sonunda geldik.”
“ÜRÜN İTALYA'YA
İHRACAT OLDU”
“Fiyatlarımızın yüksek
olmasının tek sebebi ise
kestanelerimizin İtalya'ya ihraç
olmasından kaynaklandı.
Türkiye tarım ülkesi her ürettiği
kaliteli bunun için bence
dünyaya daha da açılmalı ve
üreticisinin malını para kazandırtmalıdır. Geçen yıllarda kestane fiyatlarında sıkıntı yaşamıştık. Üreticimiz sıkıntı yaşadığı
zaman ürününe bakamıyor
geçimini sağlayamıyor. Bunun
için ürünlerimizi ihraç eden bir
noktada olmamız gerekiyor.
2014 yılı kestane üreticisinin yılı
oldu”
“KÖYÜMÜZ 4 BİN TON
KESTANE ÜRETTİ”
Üretici Ergün Sezgin de
şunları ifade etti:
“Bu sene kestane üreticisi
her yerde para kazandı. Sadece
Bıçakçı değil Aydın bölgesinde
İzmir'in diğer bölgelerindeki
kestane üreticileri haklarının
emeklerinin karşılığını aldılar.
Bende bir üretici olarak
emeğimin karşılığını aldık.
Fiyatlarımız güzeldi
ürünümüzde bereketliydi.
Köyümüz bu yıl 4 bin tona
kadar kestane üretti.”
“KESTANE DÖNEMİNDE
ÜRETİCİMİZİN CEBİNE PARA
GİRDİ”
“Her üreticimizin kestane
döneminde cebine para girdi.
Bunun sebebi de kestanemizin
kaliteli olması kaliteli
kestanenin yurt dışından talep
görmesidir. Bizim kestanemiz
İtalya'ya gitti. Bereketli bir
sezon geçti bundan sonrada
kestane ve diğer ürünlerimiz
için böyle sezonlar diliyoruz”
dedi.
“ÜRETİM YOLLARIMIZIN
YAPILMASINI İSTİYORUZ”
Üretici Mehmet Ertaş da
“Kestane sezonumuz
yüzlerimizi güldürdü. Bu sene
bu dağlardan bereket aktı
fiyatlarımız da çok güzeldi.
Bundan sonrada böyle güzel
sezonlar diliyoruz. Ancak
ağaçlarımızda kanser ve
kuruma hastalıkları var. Orman
Bölge Müdürlüğü bu konuda
zaman zaman çalışma yapıyor
ancak biz İlçe Tarım
Müdürlüğünde de
belediyelerimizde de destek
istiyoruz. Aynı zamanda üretim
yollarımız çok bozuk. 30 Mart
yerel seçimlerinden sonra
kapanan Köylere Hizmet
Götürme Birliği'nden sonra
yollarımıza ele alan olmadı.
Daha önceki yıllarda greyderler
yollarımızı yapıyordu. Bugün bu
işler belediyeye devredildi.
Ancak bugüne kadar gelen
giden olmadı. Biz İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi'nden yollarımızın yapılması
konusunda destek bekliyoruz
ilgi istiyoruz. Yollarımızda
daralma var problemler bu
yolların bir an önce yapılması
gerekiyor” dedi.
Hayatını kaybeden öğrenciler için anma
Ödemiş Özel Dünya Koleji 2.
Sınıf Öğrenci ve velileri geleneksel Matematik Gecesi etkinliği geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Okul Müdürü Serkan
Taşcıoğlu, çocuğun eğitiminde
ailenin de rolünün çok önemli
olduğunu belirterek okul ve aile
işbirliğinin bu tür etkinliklerle
desteklendiğini belirtti.
"DEVAM ETSİN"
Gecede matematik
işlemlerinden yapboz
oluşturuldu ve geometrik
şekillerden kırlent yapıldı.
Eğlenen ve aynı zamanda
çocukların öğrenme sürecine
katkıda bulunan veliler benzer
gecelerin devam etmesini
istediler.
bayide
dağıtımda
internette
ÖDEMİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Ö
demiş Kaymakamı
Celil Ateşoğlu ve
Belediye Başkanı
A.Mahmut Badem, Ödemiş
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nde çeşitli nedenlerle
yaşamını yitirmiş öğrencileri
anısına düzenlenen öğle
yemeğine katıldılar.
İlçedeki en eski eğitim
kurumlarından biri olan
Ödemiş Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, öğrenciyken
sportif ya da kültürel
aktivitelerle, trafik kazasında
hayatını kaybeden beş
öğrencinin anısına yemek
düzenledi.
Hayırseverlerin katkılarıyla
okul öğretmenleri tarafından
organize edilen yemeğe,
Ödemiş Kaymakamı Celil
Ateşoğlu, Belediye Başkanı
A.Mahmut Badem, Milli
Eğitim Müdürü Murat İçel, AK
Parti İlçe Başkanı Halil Demir
ve hayatını kaybeden
öğrencilerin aileleri katıldı.
Buruk anların yaşandığı
yemekte, yaşamını yitiren
Kazım Uygur, Okan Alabıçak,
Sergen Balat, Gökhan Kaya ve
Anıl Çaylı arkadaşları
tarafından yad edildi.
Belediye Başkanı A.
Mahmut Badem yapılan bu
anlamlı organizasyonda yer
almaktan memnuniyetini dile
getirirken; “Erken yaşta
aramızdan ayrılan
evlatlarımızı rahmetle anıyor,
ailelerine sabırlar diliyorum”
dedi. Yemek sonrası, okulda
uygulamalı olarak eğitim
verilen bölümlerde inceleme
yapıldı.
6
baştararfı 8'de
ÖDEMİŞ HIZLI BAŞLADI, BÜYÜKŞEHİR
SAZI ELİNE ALDI
Maça Ödemiş hızlı başladı. 3'te
İsa'nın pasında sağ kanattan ceza
alanına giren Armağan son çizgiye
yakın bir noktadan vuruşunu yaptı, top
dar açıya rağmen ağlarla buluştu: 1-0
Bu klas golün ardından
toparlanmaya çalışan İzmir BŞB, 5'te
sağ kanattan kullanılan köşe atışında
gole yaklaştı. Mert'in kafa vuruşunu
Tamer direk dibinden çıkardı. 10'da gelişen Ödemiş atağında Alper çalımlarla
ceza alanına girdi, topu İsa ile buluşturdu. İsa'nın vuruşunda kaleci Tugay'dan
dönen topu Alper tamamladı: 2-0
İki farklı üstünlüğü yakalayan Ödemiş ilk yarının büyük bölümünde
oyunun kontrolünü rakibe kaptırdı.
23'te çalımlarla ceza alanına giren
Şafak yerden sert bir vuruşla topu
ağlara yolladı: 2-1
İzmir BŞB'nin arka arkaya tehlikeli
akınlar gerçekleştirdiği ilk yarının 29.
dakikasında soldan gelen ortada Emre
kafayı çaktı, kaleci Türker harika uzandı. İlk yarının sonlarına doğru yeniden
iştahlı şekilde pres yapmaya başlayan
Ödemiş, 39'da İsa'nın pasında Armağan'ın uygun durumdaki vuruşunda
gole çok yaklaştı.
İKİNCİ YARIDA GOL KAÇIRMA YARIŞI
2-1 Ödemiş üstünlüğüyle biten ilk
yarının ardından Ödemiş ikinci yarıda
büyük fırsatları cömertçe harcadı. 49'da
sağ kanattan hızla ceza alanına giren
Armağan'ın sert şutunda kaleci topu
dışarı yolladı. 56'da Aykut'un kullandığı
10 Aralık 2014 / Çarşamba
serbest atışta Ufuk yakın mesafeden
kafayı çaktı, kaleci Tugay tokatladı.
58'de Mert'in pasında Alper çalımlarla
soldan ceza alanına daldı, vuruşunda
İzmir BŞB savunması son anda araya
girdi.
65'te savunmanın arasına sızan
Armağan, emin adımlarla ceza alanına
girdi ancak bire bir durumda topu kaleci Tugay'a nişanladı. 67'de Mert'in klas
pasında İsa bire bir durumda aşırtma
bir vuruş yaptı, kaleci Tugay güçlükle
müdahale edebildi.
Ödemişli oyuncuların gol kaçırma
yarışına girdiği ikinci yarıda kırmızılacivertlileri rahatlatan gol 75'te geldi.
Savunmanın arasına atılan topta süratle
ceza alanına giren Armağan, sert ve
düzgün bir vuruşla İzmir BŞB ağlarını
havalandırdı: 3-1
ÖDEMİŞ, 84'TE 10 KİŞİ KALDI
Yeniden iki farklı üstünlüğü yakalayan Ödemiş Belediyespor, 84'te 10
kişi kaldı. İkinci yarının başında sarı
kart gören Emre, topa elle müdahale
edince hakem Levent Balcı, tereddütsüz ikinci sarı kartına başvurdu,
Ödemiş'i 10 kişi bıraktı.
86'da İzmir BŞB'de Mustafa'nın
kullandığı serbest vuruşta doğrudan
direk dibine giden topu kaleci Türker
çıkardı. 90+1'de gelişen Ödemiş
atağında İsa soldan ceza alanına girdi,
pasında arka direkteki Armağan dokundu, savunma çizgiden çıkardı. 90+4'te
Ödemiş savunmasında oluşan boşluğu
iyi değerlendiren Okan, penaltı noktası
üzerinden yaptığı vuruşla kaleci
Türker'i mağlup etti: 3-2
Karşılaşma Ödemiş
Belediyespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle
noktalandı. Zirve yarışına katılmaya
çalışan rakibini yenen Ödemiş
Belediyesporlu futbolcular, teknik
direktör Cemal Uğur'a orta sahada
sevgi gösterilerinde bulunduktan sonra
maçı izlemek için Menderes'e giden 40
kadar Ödemişli taraftara koştu.
Futbolcular saha kapatma cezasına
karşın takımı yalnız bırakmayan
taraftarlara teşekkür etti.
HAKEM BALCI'YA TEPKİ
Maçın hakemi Levent Balcı'nın ikili
mücadelelerde takdir haklarını genelde
İzmir BŞB'den yana kullanması Ödemiş
cephesinde tepki yarattı. Maçın ilk
yarısında Göksel Yaman'ın rakibi
Murat'la girdiği ikili mücadelede Levent
Balcı, faulü önce İzmir BŞB lehine
çalınca Ödemiş yedek kulübesi ayağa
kalktı. Balcı, daha sonra yardımcısı
Hakan Bersan'ın uyarısıyla kararı
değiştirdi. Ödemiş Belediyespor teknik
direktörü Cemal Uğur da, Balcı'nın
kararlarına sık sık tepki gösterdi. Maçın
90+7'ye kadar oynanmasına isyan eden
Ödemişli taraftarlar da Balcı'nın kötü
yönetimini protesto etti.
ÖDEMİŞ-İZMİR BŞB
10 YIL SONRA İLK KEZ
Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Umur'dan yoksun mücadele eden
Ödemiş Belediyespor'da kaptanlık bandını tecrübeli golcü Göksel Yaman taşıdı. İzmir BŞB de bu zorlu maçta kaptanlık bandını Ödemişli futbolseverlerin tanıdığı bir isme emanet etti.
2008-2009 sezonunda Ödemiş forması
giyen Erol Yılmaz, İzmir BŞB kaptanı
olarak eski takımına karşı ter döktü.
Ödemiş Belediyespor, cezası
nedeniyle Menderes 19 Mayıs
Stadı'nda oynadığı bu maçla birlikte
İzmir BŞB, 10 yıl sonra ilk kez
karşılaşmış oldu. Son olarak 2004-2005
sezonunda İzmir SAL'da aynı grupta yer
alan iki ekip, yıllar sonra yeniden
birbirine rakip oldu. Heyecanlı geçen
mücadeleyi Ödemiş Belediyespor
Başkanı Halil Güler, yönetim kurulu
üyeleri ve taraftarlarla birlikte izledi.
TORBALI VE BAYINDIR KAYIPSIZ
Hafta sonu gerçekleşen AÖF
sınavları nedeniyle hafta içine alınan 9.
hafta maçlarında toplam 20 kez fileler
havalandı. Ülküspor'un BAY takım
olduğu haftada Torbalı ve Bayındır da 3
puanı kaptı.
Lider Torbalıspor zaman zaman
zor anlar yaşadığı mücadelede
Alaçatıspor'u son bölümlerde bulduğu
gollerle 4-1 yendi. Şirinyerspor'a konuk
olan Bayındırspor da ilk yarısını 2-1
geride kapattığı karşılaşmayı 3-2
kazanırken, sarı-kırmızılıların golleri
Sercan, Doğan ve Ali'den geldi.
Haftanın sürprizine Güzelbahçe
Belediyespor imza attı. Kırmızı-siyahlılar
deplasmanda Seferihisarspor'u 0-1
yendi ve rakibine büyük darbe vurdu.
Grupta ilk 8 haftayı puansız kapan
Konak Belediyespor da Kuruçeşme'ye
patladı. Mavi-Beyazlılar, Kuruçeşme'yi
deplasmanda 1-3 yendi. Torbalıspor'un
liderliğini koruduğu grupta, namağlup
Ödemiş Belediyespor 1 puan geriden
yarışa devam dedi. Bayındırspor,
üçüncü sıraya yükseldi.
SAHA: Menderes 19 Mayıs
HAKEMLER: Levent Balcı *, Hakan
Bersan **, Orhan Öztürk **
ÖDEMİŞ BLD: Türker ***, Tamer **,
Aykut ***, Ufuk **, Cenk **, Emre **, İsa
*** (90+5 Gökhan ?), Mert ** (87 Ahmet
*), Göksel ***, Armağan ***, Alper *** (71
Salim *)
İZMİR BŞB: Tugay **, Burhan *, Mustafa
*, Mert * (90 Gökhan *), Erol **, Sergen
*, Burak * (79 Ferdi *), Şafak **, Emre **,
Melih * (79 Okan **), Hüseyin **
GOLLER: Dk. 3-75 Armağan, 10 Alper
(Ödemiş) 23 Şafak, 90+4 Okan (İzmir
BŞB)
SARI KARTLAR: Ufuk, Emre (Ödemiş),
Mert (İzmir BŞB)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Emre (Ödemiş)
ÖDEMİŞ'E ÇİL ÇİL ALTIN MI YAĞACAK YOKSA SİYANÜR MÜ?
Müjdeyi Ankara'dan, İstanbul'dan
İzmir'den bizler de duyduk, çok
sevindik. Ödemiş hatta bütün
Küçükmenderes ovasına çil çil altın
yağacakmış!
Hayırlısı olsun.
Nitekim Abdullah Şentürk adına
25.10.2014'te ECOFİRM MAD. TAR.
ORM. ENERJİ MÜH. İNŞ. ATIKSU SU
ARITMA LAB. HİZ. VE TEKN. HİZ. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne İzmir Valiliği Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından
ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereği incelenerek arama başvurusu uygun bulunmuş ve ÇED süreci başlatılmış olup bir ay gibi bir süre de geçmiş bulunmaktadır.
Birkaç yıl önce de duymuştuk buna benzer faaliyetlerin Ödemiş'te başlayacağını. Ama sonradan duyduk ki
Ödemişlilerin karşı duruşları neticesinde bu teşebbüs gerçekleşememiştir. Şimdi ise Gölcük Zeytinlik muhtarı
Ferit Aynalı'nın, Av. Erdem Boyacı'nın
bu konudaki karşı duruşlarını az çok
biliyoruz. HAVZA-PLAT olarak teşekkül
eden oluşumun en son aldığı eylem
kararı 'Doğa Yürüyüşü' olarak yapıldığını ziraat mühendisi Özkan Akgün'ün çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.
Ruhsatın 2706 Ha. alanı kapsadığı, ancak şimdilik 11.34 ha'lık bir
alanda (yaklaşık 11 veya 12 futbol
sahası kadar) arama yapılacağı
bildirilmiş. Niye acaba?
Gölcük Gölü alt bölgesi, Bozdağ
etekleri (Oğuzlar-Bayırlar Köyleri)
civarı olmak üzere, görünürde 14
Milyon 784 000 ton rezerv olduğu ve
739 yıl çalışmanın süreceği ancak 10
yıllık bir başvurunun yapıldığı
bildirilmiş.
729 yıl ne olacak acaba?
Torunlarımıza mı kalacak geri
kalan tonlarca altın? Bu on yılda 14
milyon 784.000 tonun kaç tonu
yeryüzüne çıkacak? Bu belirtilmiyor.
Ancak torunlarımızın çok zengin
olacağı kesin!
2753 yılında herhalde altınları
koyacak sandıklar, depolar, çuvallar
üretme işi de yan sanayii olarak
devreye girecektir.
Al sana bir istihdam imkanı daha!
Ancak yerin üstünün değeri
yukarıdaki milyonlarca ton altının 400500 katı olduğunu da unutuyoruz bu
hırsımızla. Büyük kapitalist şirketler
(tröstler) “sömürge” ülkelerde altın
çıkararak inanılmaz kârları elde
ediyorlar. Bergama'da da altın üretimi
yapan Newmont'un (5 kıtada 22
işletmeli) Türkiye temsilcisi de
siyanürle arama yapmaktadır.
Burada hukuk sürecinin nasıl
işlediği, yöre halkının ve mahkeme
kararlarının tepkisine karşın 2004'te
üretimin durdurulmasına rağmen,
2005'te yeniden faaliyete geçildiği
medyada yazılıp çizildi.
Kısaca neden bu kadar tepkili
olduğumuzu anlatmamız açısından
siyanürle altın çıkarmanın doğaya
insan yaşamına verdiği zarardan
bahsedelim.
Siyanürle altın çıkarma ilk defa
Amerika'da kullanılmış bir tekniktir.
Maliyeti yüksek bir teknik olduğu için
1950'lerde tekrar kullanılmış ve
devam etmiştir. Bütün dünyada
kullanılan teknik en çok siyanürleme
tekniğidir. Siyanürleme yönteminde
kayaç ve cevher içinde bulunan altın
siyanür kompleksi olarak çözeltiye
alınır ve kayaçtan ayrılır.
Siyanür ve tuzlar zehirlidir. Üretim
sonucunda ortaya çıkan yoğun atık
nedeniyle çevreye ve insan sağlığına
zarar verir. Ayrıca havadan, sudan ve
topraktan meyve ve sebzelere, insan
vücuduna da alınır. Çeşitli hastalıklara
hatta ileri seviyede ölümlere yol
açabilir. Altın madeni çıkarılma
sırasında kullanılan siyanür havaya da
karışarak yağmurla beraber tüm bitki
örtüsüne bulaşmaktadır.
Bu durumda Ödemişimizin şu
anda en revaçta olduğu çiçekçilik,
fidan ticaretini, patates ve zeytin
üretimini de olumsuz yönde
etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.
İnsan üzerindeki bir diğer etkisi
de soluma ile geçebileceği de
kanıtlanmıştır. Bu durumda da beyin,
akciğer ve kalp sağlığı üzerinde hızlı
bir zehirlenme etkisi olacaktır.
Dünyadaki altının %82'si siyanürle
aranmakta ve üretilmektedir. Alınan
çeşitli önlemlerin yeterli olmadığı
deneylerle kanıtlanmıştır. Buna örnek
olarak, kuş topları, doğa hayvanlarının
kıyıdan toplama havuzlarına
yaklaştırılmaması gibi polisiye,
güvenlik önlemleri gülünç bir
uygulamadır. Siyanüre hava, su ve
kükürt dioksit verilerek siyanata
çevrilir.
Birçok bilim adamına göre bu
siyanürün zararlı maddelerden
arınması değil, farklı zehirli
bileşenlere ayrıştırılmasıdır.
Altın dünyada üretilen diğer
metallerin toplam atığının 10 katını
tek başına yaratmaktadır. Altın üretme
işletmelerinde risk yaratan tek madde
siyanür değildir. Siyanürlü çözeltiyle
temas nedeniyle cevherden arsenik,
antimon, civa, kurşun, kadmiyum,
krom gibi çok ağır metallerde
çözünür.
Anlaşılacağı gibi SİYANÜR DOĞAL
HAYATI VE İNSAN YAŞAMINI YOK
EDİYOR. Siyanürle altın araması halkın
yaşamını tehdit ederek ne amaçla ve
kimin yararına yapıldığı açıkça
anlaşılmaktadır!
Dünyadaki tröst diye
tanımlayacağımız büyük sermayeli
şirketlerin “sömürge” gibi gördükleri
ülkelerdeki bu çalışmalarında ne
doğa ne de o bölgede yaşayan
insanların hayatı onlar için hiçbir
öneminin olmadığı, tek dertlerinin
daha çok kâr elde etmek ve daha çok
kazanmak olduğu acı bir gerçektir.
Dünyanın en büyük altın
işletmecisi olan ve (5 kıta, 22
işletmesi ile uluslararası altın tekeli)
NEWMONT'un Türkiye'de siyanürle
altın üretimi yapan Bergama tesisi
konuya örnek ve güncelliğini
korumaktadır. Burada hukuk sürecinin
nasıl işlediği dikkate değerdir.
Sonuç olarak; Siyanürle altın
çıkarılması ile ilgili bütün örnekleriyle
Türkiye'nin başka bölgelerinde ve
diğer ülkelerde karşılaşılabilir. Mantık
hep aynıdır. Uluslararası tekeller
kârlarını arttırmak ve sermayelerini
büyütmek uğruna siyanürü
kullanmakta ve doğaya insana
geleceğe zarar verebileceklerini hiçe
saymakta ve umursamamaktadırlar.
Yöre halkı olarak, Ödemiş'liler
olarak bu doğa katliamına dur demek
için hukuk ve özgürlükler
çerçevesinde Ödemiş'te başlatılan
mücadeleye gittikçe artan gücümüzle
destik Vereceğimizi kamuoyuna
duyurmak istiyoruz.
Küçükmenderes havzası ve
Ödemiş halkımızın (ister köylü, ister
kentli) çevre tarih ve doğa katliamına
dur demek için uyanık olmaları en
büyük dileğimizdir.
ÇED raporunun ise iptali ve
Ödemiş halkının menfaatinin
korunması açısından hukuki
girişimlerin de başlatılması önem
kazanmıştır. Bu bakımdan Havza-PLAT
çalışmalarını candan destekliyoruz.
Bu konuda sayın belediye
başkanımız Mahmut Badem ile
telefon ile yaptığımız görüşmemizde
bu konuya siyasi yönden bakmadığını
ve Ödemiş halkının yanında yer
aldığını/alacağını belirtmesi bizleri
ziyadesiyle memnun bırakmıştır.
BÜTÜN HALKIMIZA HAKLI
DAVALARINDA BAŞARILAR DİLİYOR,
ÜZERİMİZE DÜŞEBİLECEK KABUSTAN
BİRAN ÖNCE KURTULMALARI İÇİN
DUA EDİYORUZ.
Saygılarımızla.
Ankara'daki Ödemişliler Kültür ve
Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu
77
10 Aralık 2014 / Çarşamba
ÖDEMİŞ'TE TEK
TOPLU SMS
GÖNDERME
Başlıklı-başlıksız
toplu SMS
gönderme paketi
satın almak
isteyenler
0 542 638 56 50
www.anadolu35.com
Hazırlayan: Şazenuş Keskin
“ÇİFTÇİNİN MEŞALESİ AYDIN'DA YANDI”
EGELİ ZİRAAT ODALRININ DÜZENLEDİĞİ
MİTİNGLE AYDIN'DA BULUŞAN 20 BİN
ÇİFTÇİ, TARIM POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ;
'ÜRETİMDE SAYGI İSTEDİ'
Türkiye'de uzun zamandan beri
uygulanan tarım politikalarına tepki
gösteren ve tarımdaki yanlış
uygulamalardan dönülmesini isteyen
yaklaşık 20 bir üretici, Aydın'da
toplanarak hükümetin çiftçiye gereken
desteği göstermemesi halinde,
Ankara'ya yürüyecekleri mesajını verdi.
Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçe Ziraat
Odaları'nın düzenlediği “Büyük Çiftçi
Mitingi” önceki gün Aydın'da İstasyon
Meydanı'nda gerçekleşti. Mitinge katılan
yaklaşık 20 bin Egeli Çiftçi, taşıdıklar
pankartlarla hükümete seslenerek,
“Çiftçiye üvey evlat muamelesi
yapmayın!” dedi. Mitinge Ödemiş ve
çevresinden çok sayıda üretici katıldı.
09.12.2004
ÖDEMİŞ İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ
MAYIS AYINDA BİTECEK
Dünya Bankası'ndan finanse edilen
kredi ile Ödemiş Belediyesi içme suyu
ve atık su arıtma tesisleri çalışmaları
sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde
incelemek üzere basın mensupları ile
birlikte Üzümlü Köyü'ne giden Su ve
Kanalizasyon Müdürü Ahmet Ilgın
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ödemiş'in yüksek kesimlerine su
sağlayan su pompaj istasyonunda
yapılan yenileme çalışmaları hakkında
bilgiler veren Ilgın, şunları söyledi:
“Ödemiş'e üç kot seviyesinde su
verdiğimiz su pompaj istasyonlarından
bir tanesi olan Üzümlü su pompaj
istasyonu daha önce manuel olarak
çalışıyor, suyun kapatılması konumunda
suyun meydana getirdiği yüksek basınç
sayesinde, ana borularda zayıf bulduğu
noktalarda patlama yapıyor ve buna
benzer arızalar oluyordu….” dedi
10.12.2009
TİRE TOKİ SAKİNLERİ, EKSİKLERİN
GİDERİLMESİNİ SİTİYOR
Tire TOKİ Konutları Sitesi Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Ukil, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan
yaşam alanlarının altyapı ve sosyal tesisi
açısından hala birçok eksiğinin olduğunu söyledi.
İbrahim Ukil, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Tire kaymakamı Hü-seyin
Ergi'ye dilekçe vererek sitelerinin polis
kordonuna dahil edilmesini talep
ettiklerini söyledi. Taleplerinin ilçeden 5
kilometre uzaklıkta olmaları gerekçesiyle
kabul görmediğini belirten Ukil, şöyle
dedi: “ Biz başvurumuzu tekrar
yapacağız ve sayın kaymakamımızın
bizlere yardımcı olmasını diliyoruz."
10.12.2009
KİRALIK DÜKKAN
Ödemiş Hastane Caddesi'nde,
müftülük ve 3 Eylül Tıp Merkezi
karşısında, pakın içinde ve
bankamatiklerin karşısında,
ön ve arka bahçeli
150+150= 300 m2 bodrum katlı
(Spor salonu, market, mağaza vb.
işlere uygun) dükkan sahibinden
kiralıktır.
0 536 766 96 19
DEVREN
SATILIK
börek,
pizza salonu
KALORİFER
YAKILIR
MEB'den onaylı
sertifikalı,
kalorifer yakılır.
Çalışır durumda börek,
pizza salonu devren satılıktır.
Tel: 0544 330 04 90
Tel: 0532 576 03 43
Ödemiş Anaokulu Taekwondo ile tanıştı
ALTAY: “ÖDEMİŞ'TEN NEDEN
DÜNYA ÇAPINDA TANINACAK
TAEKWONDOCU ÇIKMASIN?”
Kerem Karamanlıoğlu Ödemiş Anaokulu öğrencileri,
Taekwondo ile tanıştı.
Taekwondo Öğretmeni
siyah kuşak sahibi, Kader
Kadriye Sağıroğlu tarafından
verilen eğitimle Taekwondo
sporu ile tanışan öğrenciler
Taekwondo ya merak salmış
durumda.
Ödemiş Anaokulunda
gerçekleşen eğitim öğrencileri
etkilerken taekwondocular
tarafından yapılan gösterilerde
ilgi gördü.
Taekwondo sporcuları
Ahmet Efe Biçki, Ali Kağan
Tuna, Timur Yıldız ve İhsan
Gedikbaşı'nın birbirinden güzel
hareketleri yoğun alkış topladı.
Kader Kadriye Sağıroğlu,
Taekwondo sporu hakkında
öğrencilere bilgiler verdi.
Taekwondonun bir
savunma sporu olduğunu
vurgulayan Sağıroğlu, bu
sporun erken yaşta
öğretilmesinin faydalı
olduğunu söyledi.
Okul Müdürü Mahmut
Altay, “Öğrencilerimizi erken
yaşta farklı spor dalları ile
tanıştırmaya devam ediyoruz.
Taekwondo sporunu
öğrencilerimizin yanı sıra
bizlerde yakından tanıma fırsatı
bulduk. Yoğun iş programına
rağmen davetimizi kırmayıp
okulumuza gelen Taekwondo
Hocası Kader Kadriye
Sağıroğlu'na sporcu
gençlerimize ve
organizasyonda emeği geçen
Gülcan Biçki öğretmenimize
teşekkür ediyorum. Bu spor
okul öncesi dönem çocuklarına
ancak bu kadar güzel
anlatılabilirdi. İnşallah bu
gayret ve azimle ilçemizden
dünya çapında bilinen
Taekwondo sporcuları yetişir”
dedi.
Eğitim sporcu gençlerin
gösteri karşılaştırmalarıyla sona
erdi.
SATILIK DAİRE
Anafartalar Mahallesi, Saraçoğlu Caddesi Bilgi
2
Kıraathanesi'nin üstü 5. Kat 125 m daire
satılıktır. / 95.000 Tl
Ücrette pazarlık payı vardır.
Tel: 0536 561 81 76
Kayıp İlanı
04 Aralık 2014 tarihinde nüfus
cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Gülşadiye SOLMAZ
Kayıp İlanı
Seri A-298856-298900 seri nolu
1 cilt fatura kayıptır ve
hükümsüzdür.
Küçük Menderes Tarımsal Medya
Yayıncılık Pazarlama A. Ş.
Vergi No:603 049 05 38
Tel: 0532 611 02 58
24 Kasım itibarı ile ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI'nda
en fazla işlem gören ürünlerin en az-en çok fiyatları
ÜRÜNÜN
CİNSİ
EN AZ
FİYATI
EN ÇOK
FİYATI
PATATES (Ödemiş) MAHSÜL (HAZIR TORBALI)
PATATES-2
KURU SOĞAN-1 (TAZE MAHSÜL)
KURU SOĞAN-2 (TAZE MAHSÜL)
ZEYTİNYAĞI (DİZEM YAĞLAR 0-0,7 DİZEM)
ZEYTİNYAĞI (DİZEM YAĞLAR 0,7-1 DİZEM )
ZEYTİNYAĞI(1 ASİT)
ZEYTİNYAĞI (1,5 ASİT)
ZEYTİNYAĞI (2 ASİT)
ZEYTİNYAĞI(3-5 ASİT)
YAĞLI PRİNA
İNEK SÜTÜ
KURU İNCİR
KESTANE
ET KARKAS (BIÇAK) (DANA) (35 GÜN VADE)
ET KARKAS (BIÇAK) (DÜVE) (35 GÜN VADE)
ET KARKAS (BIÇAK) (İNEK) (35 GÜN VADE)
KUZU ETİ KARKAS (BIÇAK) (35 GÜN VADE)
ET KARKAS (BIÇAK) (DAN A) (30 GÜN VADE)
ET KARKAS (BIÇAK) (DÜVE) (30 GÜN VADE)
ET KARKAS (BIÇAK) (İNEK) (30 GÜN VADE)
KUZU ETİ KARKAS (BIÇAK) (30 GÜN VADE)
1,000
1,100
MTS
0,700
0,400
9,200
9,000
8,200
7,100
6,800
6,300
0,025
1,000
5,000
7.000
20,000
19,000
16,500
20,000
19,500
18,500
16,000
19,500
0,800
0,500
TTS
TTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
TTS
TTS
TTS
TTS
MTS
MTS
MTS
MTS
0,050
1,220
10,000
8,500
21,000
20,000
18,500
22,000
20,500
19,500
18,000
21,500
SATIŞ
ŞEKLİ
Not: Müstahsil (Üretici) satışları (MTS) borsa tescilli işlemlerde zirai stopaj (%2-1)
ve Tarım Bağ-Kur (%1) kesintilerine (2929 kanun kapsamı dışında olanlar hariç) tabidir.
MTS: Müstahsilden (üreticiden) Tacire (tüccara) Satış;
TTS: Tacirden (tüccardan) Tacire (tüccara) Satış.
Yukarıdaki bilgiler ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI verilerine göre derlenmiştir
Küçük Menderes'in spor nabzı, Küçükmenderes'te atar
10 Aralık 2014 Çarşamba / Sayı: 3605
MAÇIN İLK 10 DAKİKASINDA FARKI
YAKALAYAN AMA İLK YARIDA
DEVAMINI GETİREMEYEN ÖDEMİŞ,
İKİNCİ YARIDA YAKALADIĞI
FIRSATLARIN SADECE BİRİNİ
DEĞERLENDİRDİ. SON BÖLÜMLERİ 10
KİŞİ OYNAYAN ÖDEMİŞ 3 PUANA
ARMAĞAN (2) VE ALPER'LE UZANDI
Başar Uçar - İzmir SAL B grubundaki hafta içi mesaisinde
cezalı Ödemiş Belediyespor,
İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek namağlup
zirve takibini sürdürdü.
İzmir SAL B grubunda 9.
hafta maçları AÖF sınavları
nedeniyle dün oynanırken
Ödemiş Belediyespor, saha
kapatma cezası nedeniyle
Menderes'te konuk ettiği
İzmir Büyükşehir
Belediyespor'u eli boş
gönderdi. Maçın ilk 10
dakikasında iki farklı
üstünlüğü yakalayan Ödemiş
Belediyespor, ilk yarıda zor
anlar yaşasa da ikinci yarıda
kurduğu baskıyla rakibine
şans tanımadı.
devamı 6'da
U-17'lerde Ödemiş ipi göğüsledi
U-14'lerde de zirve Ödemişlilerin
Spor Servisi - İzmir
futbolunda altyapı ligi
heyecanı U-14 ve U-17'lerle
devam ediyor. U-17 Ligi'nde
Ödemiş Belediyespor, son iki
haftayı hükmen galip
geçeceği için
şampiyonluğunu garantiledi.
U-14 Ligi'nde ise Ödemiş
Belediyespor ve Ödemiş
Gençlikspor zirve için
yarışıyor.
Ödemiş Belediyespor'un
yenilgisiz lider olduğu U-17
Ligi 10. Grup'ta son iki
haftaya girildi. Ödemiş
Belediyespor geçtiğimiz hafta
sonu Selçuk Gençlikspor'u 51 yenerek şampiyonluğunu
garantiledi. Son iki haftada
Belevi ve Altınova ile
karşılaşacak kırmızılacivertliler iki rakibi de
ligden çekildiğinden maç
oynamadan 6 puan
kazanacak ve play-off'lara
namağlup lider unvanıyla
katılacak.
Grupta 12. haftada
oynanan diğer maçta ikincilik
mücadelesindeki Tire 1922,
Selçuk Efesspor'u güç de olsa
3-2 yenmeyi başardı. İkincilik
yarışındaki Torbalıspor da
haftayı hükmen galibiyetle
kapattı.
U-17'LERDE MAÇLAR
CUMARTESİ GÜNÜ SÜRECEK
34 puandaki Ödemiş'in
lider olduğu grupta Tire 1922
28 puanla ikinci, Torbalıspor
25 puanla üçüncü, Selçuk
Efes de 24 puanla dördüncü
sırada yer alıyor.
U-17'lerde yarış sondan
ikinci haftada cumartesi
günü oynanacak iki maçla
sürecek. İkincilik düğümüne
son verecek maçta Tire 1922,
takipçisi Torbalıspor'a konuk
olacak. Tire 1922 kazandığı
takdirde ikinci olarak playoff'a katılmayı
garantileyecek. Torbalı'daki
mücadele saat 15.00'da
başlayacak. İkincilik şansı az
da olsa süren Selçuk
Efesspor, hemşerisi Selçuk
Gençlikspor'a konuk olacak.
Bu maç da cumartesi günü
saat 13.00'da başlayacak.
U-14'LER ÖDEMİŞ EKİPLERİ
ZİRVEDE
Küçük Menderes
ekiplerinin 10. Grup'ta
mücadele verdiği U-14
Ligi'nde de ilk üç hafta
tamamlandı. Tek devreli lig
usulüne göre oynanan ligde
geçtiğimiz hafta gol
sağanağına sahne oldu. 4
maçta 36 gol atıldı. Grupta
Ödemiş Belediyespor ve
Ödemiş Gençlikspor, 9'ar
puanla zirvede yer alıyor.
Hafta sonu oynanan
maçta Ödemiş Gençlikspor,
Torbalıspor'u 2-1'le geçti.
Averajla lider olan Ödemiş
Belediyespor, Belevispor'u 150'la uğurladı. Menderes Bld.
Eğitim Kültürspor, Ödemiş
Emniyetspor'u 8-0 yendi.
Haftanın bol gollü diğer
mücadelesinde Forbes
Torbalı, Kiraz 1 Eylülspor'u 10-
0 yendi. Selçuk Efesspor, 3.
haftayı BAY geçti.
Ödemiş Belediye ve
Ödemiş Gençlik'in kayıpsız
şekilde zirveyi paylaştığı
grupta, Forbes Torbalı 7
puanla üçüncü, Menderes
Bld. Eğitim Kültürspor da 6
puanla dördüncü sırada yer
alıyor.
CUMARTESİ GÜNÜ TEK,
PAZAR GÜNÜ ÜÇ MAÇ VAR
Grupta 4. hafta
karşılaşmaları cumartesi ve
pazar günü oynanacak.
Ödemiş Gençlikspor'un BAY
takım olacağı haftada
cumartesi günü tek maç
oynanacak. Belevispor, zirve
takipçisi Forbes Torbalıspor'la
sahasında karşı karşıya
gelecek. Selçuk'taki
mücadelede ilk düdük saat
15.00'da çalacak.
Pazar günü Saraçoğlu
Stadı'nda oynanacak tek
maçta ise Ödemiş
Emniyetspor, Selçuk
Efesspor'u ağırlayacak, maçın
başlama saati 13.00.
Liderlik koltuğundaki
Ödemiş Belediyespor,
Torbalıspor'un konuğu
olacak. Torbalı 7 Eylül
Stadı'ndaki mücadele saat
13.00'da başlayacak. Aynı
saatte Kiraz'da oynanacak
maçta Kiraz 1 Eylülspor,
Menderes Bld. Eğitim ve
Kültürspor'u konuk edecek.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 829 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа