close

Вход

Log in using OpenID

Broşür - İstanbul Bilgi Üniversitesi

embedDownload
bilgiMBA
Akkoza
İş Dünyası BİLGİ’de,
BİLGİ Akkoza’da!
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 15 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgiMBA Programı, deneyimini
Akkoza’ya taşıyor. İstanbul’un yoğun hayatına alternatif olarak kurulan, Esenyurt bölgesi ve
civarında çalışanların ve yaşayanların derslere kolayca katılabileceği şekilde tasarlanmış program,
bilgiMBA’in nitelikli akademik kadrosu ve BİLGİ’nin iş platformu ile buluşuyor. bilgiMBA, yalnızca
öğrencilere nitelikli bir yüksek lisans öğrenimi değil, sektörün uzmanlarından, sektörün kalbinde,
geleceğe yönelik profesyonel bir deneyim de sunuyor. bilgiMBA, işletme alanında yetkinliğini
geliştirmek isteyen profesyonellere, iş dünyasında bir adım öne çıkmalarını sağlayacak donanımı
kazandırıyor.
BİLGİ’de MBA Farkı
Uzman akademisyenler, lider profesyoneller ve iş dünyasından konuklar
bilgiMBA’de sektörün akademik ayağında da iş dünyası tarafında da alanının öncü isimlerinden
öğrenme fırsatınız var. CFO’lardan ya da uluslararası akademik üne sahip isimlerle MBA yapabilir,
teorik bilgiyle pratik uygulamaları bir araya getiren bir eğitim ortamında hem kendinizi hem de
network kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz.
15 yıllık yüksek lisans birikimi ve yenilikçi eğitim anlayışı
Pek çok ilke imza atan BİLGİ, aynı zamanda Türkiye’nin ilk e-MBA programını açan eğitim kurumu.
15 yıllık lisansüstü eğitim birikimini, yenilikçi anlayışıyla birleştiren BİLGİ’de, geçmiş ve geleceğin
buluştuğu yerde bir adım öne geçebilirsiniz.
İş yaşamıyla uyumlu esnek ders programı
bilgiMBA Akkoza’da hafta içi akşamları gerçekleştirilen derslerle, yüksek lisansınızı iş hayatıyla
beraber sürdürebilme imkanınız var. Ayrıca 8 zorunlu ders, 2 seçmeli ders ve bitirme projesi ile
daha esnek bir ders yapısı sizi bekliyor.
Networking fırsatları ile tam anlamıyla ‘profesyonel’ bir program
İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan konuklar, uzman akademik kadro ve farklı geçmiş
ve iş deneyimlerinden yüzlerce öğrenci… Networking için gerekli olan tüm bağlantılar BİLGİ’de
bir arada.
Programın Yapısı
Programın süresi, öğrencinin dönem başına aldığı ders sayısına bağlı olarak, 1,5 – 3 sene arasında
değişim göstermektedir. Bu süre öğrencilerin çalışma hayatlarından kaynaklanan zaman kısıtları
göz önüne alınarak esnek olarak düzenlenmiştir. Tüm zorunlu dersler her dönem açık olduğu
için azami esneklikte program oluşturabilirler. Bir dönemde en az iki, en fazla dört ders almak
koşuluyla öğrenci kendi programını oluşturabilir. Öğrenciler, hafta içi akşamları yürütülen derslere
katılırken aynı zamanda son derece aktif ve renkli bir akademik / sosyal çevrenin parçası olurlar.
Program, 8 zorunlu, 2 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.
Öğrenciler, temel dersler sayesinde yönetici pozisyonu için gerekli olan işlevleri tanırken geniş
bir havuzdan seçecekleri seçmeli dersler ile mevcut işlevler üzerindeki uzmanlıklarını geliştirebilir
ya da hedefleri doğrultusunda kariyerlerine yön verebilirler. Bitirme projesi, öğrencilere,
dersler dışında, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda daha derin bir çalışma ve araştırma
deneyimi kazandırır. Öğrenciler, eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları konuyu araştırırken analiz
yeteneklerini kullanır ve derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirme fırsatı
bulurlar. bilgiMBA öğrencileri, ders dışında düzenlenecek buluşmalar sayesinde sektörün önde
gelen isimleriyle bir araya gelme olanağına da sahiptir.
Zorunlu Dersler
İşletme Yönetimi
İşletmeciler için İstatistik
Bu ders, davranış biliminin ve bireylerin
çalışma esnasındaki davranışlarını
etkileyen faktörlerin değişik bir
perspektif ve yöntemle anlaşılmasını
amaçlamaktadır. Öğrenci, davranış
bilimini değişik bir bakış açısıyla algılamalı,
kişisel farklılıkları teorik yaklaşımlarla
değerlendirmeli, bireyleri çalışma
esnasında etkileyen faktörleri kavramalı
ve bu öğrendiklerini iş dünyasının ilke ve
programlarıyla bağdaştırarak gelecekteki
kariyerine zemin hazırlamalıdır. Ayrıca
ders, öğrencilere yönetim şekillerindeki
gelişmelerle ilgili zemin hazırlayacak
bilgileri vermeyi, öğrencilerin, yönetimlerin
kuruluş içindeki değişik kademelerde
görülen rolünü, bazı önemli yönetim
fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların
amacı ve etkisini anlamalarını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Bu ders, yöneticilerin karşılaşabilecekleri
iş dünyasına ait pratik problemlerin,
istatistiksel metotlar yardımıyla nasıl
çözülebileceğini göstermeyi amaçlamaktır.
Derste, çağdaş karar almanın ayrılmaz
bir parçası olan istatistiksel verilerin
nasıl kullanılabilir hale getirilebileceği ve
nasıl yorumlanacağı tartışılmaktadır. Bu
yorumların ışığında, istatistiki hipotezlerin
nasıl formüle edilmesi gerektiği ve nasıl
test edilecekleri ele alınmaktadır. Ayrıca,
bu testlerin sonuçlarının stratejik kararların
alınmasında nasıl kullanılabileceğine
değinilmektedir. Son olarak, yöneticilerin,
eldeki verilerin ışığında istatistiki tahminler
geliştirerek ileriye dönük kararlar
almalarına yardımcı olabilecek teknikler
ele alınacaktır.
Operasyon Yönetimi
Bu dersin amacı, pazarlama faaliyetlerinin
rolünü ve organizasyonlara olan katkısını
incelemek, pazar araştırmalarındaki ana
metotları ve tüketici davranışlarındaki
anahtar noktaları öğrencilere sunmaktır.
Dersin sonunda, öğrenciler pazarlama
yöneticilerinin karşılaştığı problemleri
ve karar verme aşamalarını analiz
edebilecekler, pazarlama araştırmalarının
karar almadaki katkısını daha iyi
anlayabileceklerdir.
Bu ders, üretim ve işletme yönetimindeki
ana ilkeleri sunmayı hedeflemiştir. Mal ve
servis üretiminde kullanılan kaynakların
yönetimindeki anahtar noktalar ve bu
noktaların stratejik yönetim kararlarındaki
yeri araştırılmaktadır. Öğrenciler,
yönetimlerin karşılaştığı problemleri
analiz ederek pratiklerini geliştirme fırsatı
bulacaklardır. Bu problemler, ilgili yazılım
paketleri kullanılarak çözülecektir. Böylece
bu ders, öğrencilere işletme yönetimindeki
ilkeleri uygulama ve iş çevresinde
karşılaşılan asıl problemleri çözüme
kavuşturmada kolaylık sağlayacaktır.
Pazarlama Yönetimi
İşletme Ekonomisi
Finansal Yönetim
Bu ders, mikroekonomi teorisinin firma
yönetimine uygulanmasını içermektedir.
Mikroekonomi teorisi, firma düzeyinde
karar almayı geliştirmekte kullanılabilir.
Öğrenciler, yöneticilerin kararları ve
bu kararların firmanın ürettiği mallara
talep ve firmanın kârlılığı üzerindeki
karmaşık ilişkileri inceleyerek firmanın
faaliyet gösterdiği saha hakkında
kapsamlı bilgi sahibi olurlar. Ayrıca,
bu sahayı iyice tanımak, öğrencilere,
karşılaştıkları problemler üzerine analitik
düşünme yapısını ve stratejik karar alma
mekanizmasını geliştirmelerinde yardımcı
olacaktır.
Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde
hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları
sorunları inceler. Öğrencilerin, alternatif
proje ve yatırımlardan hangisinin
seçileceği konusunda sistematik
ve analitik bilgiye sahip olmaları,
firmaların mali dökümanlarını kullanarak
performanslarını izlemek, ölçmek ve
artırmak için gerekli olan yorumları yapma
becerisine erişmeleri amaçlanmaktadır.
Muhasebe
Bu dersin amacı, öğrencilerin
muhasebenin iş dünyasındaki yeri
ve önemini algılamalarını sağlamak,
ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını
sağlayacak bilgi ve tecrübeleri
geliştirmektir. Ayrıca, mali tabloların
hazırlanışının muhasebe kavramları
dahilinde öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin tamamlanmasıyla öğrenciler,
mali tabloların hazırlanması, kullanımı ve
analizi için gerekli bilgi donanımına sahip
olacaklardır.
Stratejik Yönetim
Dersin amacı, stratejik kararları alma
sürecinde yöneticileri etkileyen temel
etkenleri araştırmak, yatırım sahiplerinin
ihtiyaçlarıyla çevresel baskıları
uzlaştırmaya çalışmaktır. Ayrıca, çeşitli
stratejik durumların, kültürel gelişmeler
ve organizasyon içindeki değişimler
göz önüne alınarak değerlendirilmesi
hedeflenmiştir. Ders süresince, öğrencilere
temel stratejik yönetim konularına
yönelik gerekli becerilerin, işletme
oyunları ve durum değerlendirmesi
teknikleri aracılığıyla kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Seçmeli Dersler
Marka Yönetimi
Günümüzde firmaların en değerli
varlıkları markalarıdır. Dolayısıyla, rekabet
stratejilerini oluşturmada da markaları ve
marka yönetimi önemli rol oynamaktadır.
Marka üründen daha önemlidir. Tüketiciler,
ürünlerden fonksiyonel faydalar beklerken
markalar tüketiciye hem fonksiyonel hem
de duygusal faydalar sunar. Bu dersin
amacı, markayla ilgili temel pazarlama
kavramlarının anlaşılmasına yardımcı
olmak ve marka yönetim sürecini
incelemektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Oyun Teorisi
Müşteri İlişkileri Yönetimi, günümüz
şirketlerinin iş yapış şekillerinde yer
alan ve alması gereken en temel
yaklaşımlardan biridir. Bu yaklaşım,
müşterinin merkezde bulunduğu bir
yapıyı destekler. Değişen iş yapısında
şirketler, organizasyon, üretim ve hizmet
süreçlerini müşteri merkezli düşünerek
şekillendirmektedir. Bu ders, MİY (Müşteri
İlişkileri Yönetimi) temellerini, stratejinin
esaslılığını ve artan önemini, müşteri
perspektifinden düşünmenin yollarını,
değişen iş şekillerinde yeni pazarlama
trendlerini ve farklı endüstrilerde
uygulanmakta olan MİY başarı öykülerini
irdeler. Ayrıca, MİY çözümlerinin seçilirken
dikkat edilmesi gereken kriterleri ve
yaygın kullanılan MİY çözümlerini de ele
alır.
Stratejik karar alma süreçlerinin
incelendiği bir disiplin olan oyun teorisi,
bireylerin ve kurumların karşılıklı stratejik
bağımlılıklarının olduğu bir durumda
karar alıcıların davranış biçimlerini ele
alır. Bu ders, öğrencilere bu karar alma
süreçlerinde, oyun teorisi analizine ilişkin
bazı temel kavramları göstermek üzere
hazırlanmıştır. Dersin içeriğinde, mahkum
ikilemi, güvenilir taahhüt, sinyal verme,
risk alma, oylama ve pazarlık gibi konular
işlenecektir.
Modern Finans Yöntemleri
Bu dersin amacı öğrencilere, modern
finans metotları, factoring, forfaiting,
menkul kıymetleştirme (securitization),
finansal kiralama (leasing), private equity,
halka arz (public offering), birleşme ve
satın alma (mergers and acquisitions)
alanlarında detaylı bilgi kazandırmaktır.
İşletme Ekonomisi
Yeni Ekonomi ve e-İş
İş dünyasında sıklıkla işlenen bir
konu tipik çalışma ortamındaki
değişimlerdir. Geçmişte, çalışanların
çoğu, organizasyonların pazarlama,
muhasebe, bilgi işlem, ArGe gibi
geleneksel fonksiyonel alanlarından
birinde görev alırlardı. Günümüzde birçok
şirket proje konsepti etrafında organize
olmaktadır. Her ne kadar proje yönetimi
son 40 senedir havacılıkta ve inşaat
sektöründe kullanılıyor olsa da, kullanım
alanı günden güne genişlemektedir.
Günümüzde yüksek düzey yöneticilerden
personele kadar birçok profesyonel,
yönetici veya katılımcı olarak proje
takımlarında yer almaktadır. Bu ders,
proje yönetiminde bir temel oluşturmaya
ve çağdaş proje yöneticilerinin ihtiyaç
duyacağı bazı becerileri kazandırmaya
yönelik tasarlanmıştır. Amaç, proje
yönetimi alanında bir dizi pratik metodun
tanıtılması ve gerçek hayattan örneklerle
desteklenmesidir. Bu ders; proje
yönetiminin organizasyonel unsurları,
projeleri kontrol etmede ve planlamada
sık kullanılan araçlar ile modern proje
yöneticilerinin kullandığı yazılım paketleri
gibi üç önemli proje yönetimi kategorisi
içinde işlenecek şekilde hazırlanmıştır.
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. İlk
bölüm, günümüzde birçok akademisyen,
işadamı ve profesyonelin bahsetmekte
olduğu “yeni ekonomi” üzerinedir.
Çok sayıda akademik, profesyonel ve
güncel dergi ve günlük gazetede “yeni
ekonomi”nin çeşitli boyutları hakkında
makaleler yayınlanmaktadır. Bu ders,
bugüne kadar üretilmiş bu bilgilerin
ışığı altında “yeni ekonomi”nin sosyal
ve kültürel boyutlarını incelemek
amacındadır. İkinci bölüm, internetin
gelişimine paralel olarak kendini
gösteren internet ekonomisi veya diğer
bir deyişle, e-iş’i konu edinmektedir. Bu
bölüm, yöneticilerin bu ortamdaki rol ve
fonksiyonlarını gözden geçirmekte ve
yeniden tanımlamaktadır. Bu bölümdeki
konular, teknik ve teknik olmayan
personelden oluşan bir ekip kurma, ekiple
iletişim, sanal ekip yönetimi ve online
bir iş kavramı oluşturma pratiklerinden
oluşmaktadır.
Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi
Tüketici Davranışları
19. yüzyılın sonlarında nasıl monarşiler
tarihten silindilerse, büyük yekpare
şirketler de yerlerini, birbirine gevşek
dokularla bağlı, kendi kendine yetebilen
fakat yine de güçlü bir ağla entegre
olmuş, küçük şirketler gibi hareket
edebilen birimlere bırakmaktadır. İster
mesleki hırsınız sizi büyük bir şirkette
yöneticilik pozisyonuna götürsün, ister
ruhunuzun maddi ve manevi ihtiyaçlarını
kendi kuracağınız bir şirkette tatmin
etmeyi seçin, ustalaşmanız gereken çok
önemli bir hünere ihtiyacınız olacaktır:
Girişimcilik. Yukarıdaki vizyon bu dersin
“iş yapma” dediğimiz kavramsal
çerçevesini çizmektedir. Bu ders, “her
insan iş insanıdır” sloganına dayanarak,
katılan öğrencilere fikir yaratmadan
planlamaya, kaynak bulmaya ve
yöneticiliğe kadar iş hayatınızda
atacağınız bir dizi adıma girişimci bir
yaklaşım oluşturmaya çalışacaktır.
Bu dersin amacı, özellikle son dönemde
ortaya çıkan yeni piyasa koşullarının
tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini
incelemektir. Pazarlama biliminin
içerisinde yer alan tüketici davranışı artık
ayrı bir disiplin olarak görülmektedir. Ders
sonunda öğrenci, bireyin davranışında
motivasyonun rolünü, öğrenme süreçlerini,
tavır, tutum ve davranışların dinamiklerini
öğrenmiş olacaktır. Ayrıca kişilik, tüketici
karar mekanizmaları ve bunlara bağlı
olarak geliştirilen pazarlamayla iletişim
stratejileri incelenecektir.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu dersin amacı, insan kaynaklarının
ana fonksiyonlarını uluslararası
ve karşılaştırmalı bir perspektifle
incelenmesini sağlamaktır. Bu
doğrultuda, insan kaynakları yönetiminin
organizasyon içindeki stratejik rolü
analiz edilecektir. Dersin sonunda,
öğrencilerin insan kaynakları yönetiminin
anahtar noktalarını, insan kaynakları
yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları ve
insan kaynakları departmanının firmadaki
yerini ve fonksiyonlarını anlamaları
hedeflenmektedir.
Kalite Yönetimi
Bu ders, küresel rekabetin ortaya
çıkmasıyla önem kazanan kalite
kavramının evrim süreci göz önünde
tutularak ve kalitenin yeni bir yönetim
paradigması olarak tartışıldığı bir
çerçevede işlenecektir. Derste,
tarihsel süreç içinde kalite öncülerinin
geliştirdikleri yöntemler incelenecektir.
İşletmeler kalite kültürü açısından
değerlendirilecek, son dönemlerin öne
çıkan yaklaşımlardan toplam kalite
yönetimi, altı sigma, yalın üretim ele
alınacaktır. Çeşitli mal ve hizmet üreten
organizasyonlarda uygulanabilecek kalite
geliştirme teknikleri, dünyada verilen
kalite ödülleri gözden geçirilecektir. Dersin
dönem projesi ise, bir firmanın KALDERTÜSİAD Kalite Ödülü çerçevesinde
değerlendirilmesi olacaktır.
Satış Yönetimi
Dersin başarıyla tamamlanmasıyla öğrencinin, satış gücü yönetiminin fonksiyonları ve satışın
pazarlama programının bütünselliği içerisindeki yeri, satış yönetiminde yer alan aktiviteler ve
karşılaşılan sorunlar, satış yönetimi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için gerekli analiz
ve iletişim yetileri, sosyal ve etik yönüyle satış yönetimi kararları konularında bilgi sahibi olması
amaçlanmaktadır.
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim
şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse
senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi,
teknik analiz, finansal matematik, sabit getirili enstrümanlar ve yatırım stratejileri bu dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Görüşler
bilgiMBA, gün geçtikçe düzleşen dünyada yalnızca bilgi aktarımına dayanan bir eğitim modelinin
yeri olmadığına inanır. Öğrencilerimiz sadece edindikleri bilgilerle değil, yarattıkları ağlar,
yürüttükleri projeler ve katıldıkları tartışmalar ile deneyim kazanırlar ve birey olarak dünyaya
katacakları değeri en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar.
Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban
İstanbul Bilgi Üniversitesi bilgiMBA Direktörü
bilgiMBA, teorik söylemlerin pratik deneyimlerle buluştuğu; değişen dünyanın dinamik yapısına
göre yapılandırılmış müfredatın teorik altyapılı profesyoneller tarafından sunulduğu bir ortam
olarak, profesyonellerin ve profesyonel adaylarının iş ve iş ötesi hayatlarına katma değer sağlamayı
önceleyen bir platformdur. Öğrencilerin hem kendi aralarında hem de hocalarıyla kurmuş oldukları
samimiyet, programın DNA’sının en baskın bileşenlerindendir. Değişen dünyanın iş dinamiklerini
anlamak, bugünün ve yarının tüketicisini tanımak, iş ve pazarlama modellerini, süreçlerini,
yöntemlerini gerçek deneyim ve örnekler eşliğinde öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Yüce Zerey
Coca-Cola Türkiye İnteraktif Pazarlama Müdürü
bilgiMBA programı, iş hayatının zorluklarını deneyimlemiş, üst düzey iş insanlarından oluşan
akademik kadrosu ile mükemmel bir içerik sunuyor. Aynı zamanda sosyal olanaklar sayesinde
bilgiMBA’lilerin düzenlemiş olduğu seminerler, üst düzey profesyoneller ile sohbet toplantıları,
vaka analizleri, MBA yemekleri vb. sosyal faaliyetler ile iş hayatında önde olmayı ilke edinmiş
aynı vizyonu paylaşan bireylerin sıklıkla bir arada olmasına imkan sağlıyor. MBA eğitimime
2006 yılında başladım ve 2008 yılında mezun oldum. Aradan geçen 4 yıla rağmen, bilgiMBA
sıralarında tanıştığım, birlikte iş yaptığım, alacağım önemli kararlar öncesi arayıp danıştığım çok
güzel dostlara sahibim. Kariyerimin hızlı gelişiminde büyük katkısı bulunan bilgiMBA ailesinin
bir üyesi olmaktan çok mutluyum. MBA yapma amacında olan başarıya koşmak isteyen tüm iş
insanlarına, bilgiMBA programını kesinlikle tavsiye ediyor, gelişimleri açısından fayda sağlayacağını
inanıyorum.
Selçuk Nazik
bilgiMBA 2008 Mezunu
Bind Chocolate Pazarlama Direktörü
Kariyerimi pazarlama alanında yapmaya üniversitenin son yılında karar verdim. Lisans
öğrenimimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştım. Ben İşletme Fakültesi
mezunu olmadığım için MBA öğrenimi görmenin hem teknik anlamda hem de günü yakalamak
adına çok faydalı oldu. Mesleki hayatım boyunca birçok farklı departmanda, değişik görev ve
projelerde çalışma imkanı buldum. Şimdi sürdürdüğüm görevim kapsamında, çalıştığım kurumun
markalarının iletişim stratejilerinin belirlenmesi, konumlandırma doğrultusunda etkinlik ve iletişim
platformlarının yaratılması ve yönetilmesi ile ilgileniyorum. Kariyerimle ilgili her şeyin hedeflediğim
gibi gelişti diyebilirim. Bu anlamda bilgiMBA Programının büyük katkısı oldu.
Selin Tekindal Takçı
bilgiMBA 2007 Mezunu
Efes Türkiye-Sponsorluk, Dijital ve Sosyal Pazarlama Yöneticisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola
çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” (Non scholae
sed vitae discimus) ilkesini benimsedi. Bu ilke doğrultusunda bugün 20.000’den fazla
mezunu, 900’ü aşkın nitelikli akademik personeli ve 16.000 öğrencisiyle BİLGİ, sosyal
bilimler, idari bilimler, beşeri bilimler, iletişim, hukuk, mimarlık, mühendislik ve sağlık
bilimleri gibi alanlarda eğitim vermektedir. 6 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 3 meslek
yüksekokulu ile BİLGİ’de lisans, lisansüstü, ön lisans öğretimi veren 150’yi aşkın program
bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra bünyesinde pek çok projeyi hayata geçirmiş 18 araştırma merkezini ve
bugüne kadar 400’ü aşkın kitap basmış İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nı barındıran
İstanbul Bilgi Üniversitesi, salt öğretime dayalı bir akademik merkez olmanın ötesinde,
araştırma, geliştirme, üretim ve sosyal sorumluluk projelerini eksen edinen çok yönlü ve
bütünlükçü bir eğitim kurumudur.
2006’dan bu yana dünyanın en büyük üniversiteler ağı Laureate International
Universities’in Türkiye’deki tek üyesi olarak BİLGİ, ABD’den Çin’e kadar 29 ülkede
850.000’in üzerinde öğrenci nüfusu olan global ağın bir parçasıdır. BİLGİ öğrencileri
bu sayede 75’ten fazla üniversitenin de öğrencisidir. BİLGİ, uluslararası saygınlığa
sahip birçok üniversite ile öğrenci değişimi, ortak program ve çift diploma anlaşmaları
sayesinde BİLGİ, yabancı öğrencilerin de tercih ettiği bir kurum haline gelmiştir. Böylece,
BİLGİ öğrencileri Türkiye’de de kalsalar yurt dışına da gitseler, gerçek bir “uluslararası”
deneyim edinmektedirler.
Detaylı bilgi için:
444 0 428 | graduate.bilgi.edu.tr | [email protected] | www.bilgi.edu.tr/bilgimbaakkoza
BİLGİ Batı: Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 1 Koza World of Sports Arena Esenyurt / İstanbul
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 317 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа