close

Enter

Log in using OpenID

Bülteni İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız.

embedDownload
OYUN VE
ENGLISH
EĞİTİM
ACTIVITIES
ETKİNLİKLERİ
BRANŞ
ETKİNLİKLERİ
SEVGİ MENÜSÜ
1 SORU
1000 CEVAP
GELİŞİM VE
DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI
DOĞUM
DUYURULAR
GÜNLERİMİZ
EKİM 2014
GİRİŞ
Sayın Velimiz,
Sizlere öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan ve
yapılacak olan çalışmalar / etkinlikler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan bu bülteni her ay için web sayfasında yayınlayacağız. Bültende öğrencilerimizin gelişimini
desteklemek üzere dil, matematik, fen, oyun, drama, sanat, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde nasıl bir program takip edildiğini sizlerle paylaşacağız.
Gün içinde çocuklarla pek çok etkinlik yapmaktayız. Ne
yazık ki tüm çalışmaları bültene yazmamız mümkün olamıyor. Bu nedenle bültende yürütülen çalışmalar hakkında size bir fikir verebilmek adına temel bazı etkinlik örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır. Buradan yola çıkarak evde
belki siz de çocuğunuzla sohbet edebilir, onunla paylaşımda bulanabilirsiniz.
Anaokulu Öğretmenleri
EĞİTİM PROGRAMI
Okulumuzun eğitim öğretim programını çeşitli eğitim modelleri ve yaklaşımları doğrultusunda planlamaktayız. Bu
noktada önemli olan çocukların sosyal, duygusal, bilişsel,
fiziksel ve özbakım olmak üzere 5 gelişim alanını desteklemektir. Programda farklı temalardan yola çıkarak etkinlikler oluşturulmaktadır. Ekim ayı boyunca “Uzay” başlığı
altında çeşitli çalışmalar yürütülecektir. Çocukların çoğunluğunun “Uzay” ile ilgili çalışmalara ilgi duyduğu, bu konu
hakkında merak ettikleri, öğrenmek istedikleri çok şey olduğu gözlemlemekteyiz. Bu nedenle ilk olarak bu tema
doğrultusunda etkinlikler yapmak istiyoruz. Okulumuzdaki
sınıf isimlerinin de Uzay ve güneş sistemi ile ilgili olmasının nedeni budur. Öğrencilerimiz sene başında sınıflarını
tanımaya başladıklarında Uzay ve Güneş Sistemi hakkında bilgi edinmeye başlayacaklardır. Yapılacak etkinlikler
Uzay ve Güneş Sistemi ile sınırlı kalmayacak, her sınıf
kendi öğrenmek istediği konularla bağlantılar kurarak
farklı disiplinlerle ilgili çalışmalar yaparak ilerleyecektir:
GEMS ETKİNLİKLERİ
(GEMS: GREAT EXPLORATIONS IN MATHS AND SCIENCE
MATEMATİKTE VE FENDE BÜYÜK KEŞİFLER)
Ekim ve Kasım ayları boyunca işleyeceğimiz ‘GEMS: Uzay,
Dünya, Ay ve Yıldızlar’ teması kapsamında öğrencilerimizle birlikte aşağıdaki etkinlikleri uygulayacağız:


Uzay ve Güneş sistemi hakkında bildiklerimizden ve merak ettiklerimizden
yola çıkarak “Ne öğrenmek istiyorum?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda öğrenmek istediğimiz konu
başlıklarını belirleyeceğiz. Tema ile ilgili Kavram Haritası oluşturacağız.
Sınıfça sevimli ve üç boyutlu bir uzaylı oluşturup, onunla
uzayın derinliklerine yolculuk edeceğiz.
‘Uzay taşıtı nasıl olmalıdır?’ ‘ Uzayda nasıl kıyafetler giyilmelidir?’ sorularına yanıtlar arayacak,
çıkacağımız yolculuk için sınıfta bir uzay aracı ve
özel kıyafetler tasarlayacağız.

GEMS ETKİNLİKLERİ
(GEMS: GREAT EXPLORATIONS IN MATHS AND SCIENCE
MATEMATİKTE VE FENDE BÜYÜK KEŞİFLER)

Aracımızla sıra ile tüm gezegenlere gideceğiz. Bu gezegenleri çeşitli özelliklerine göre karşılaştırma, gruplama ve sıralama çalışmaları yapacağız.

‘Kozmik Dans’ ile gezegenlerin güneş sistemindeki sıralanışını ve meteorları canlandıracağız.

Teleskopla tanışacağız. Ne işe yaradığını konuşacağız.

Hava, toprak ve su ile ilgili deneyler yapacağız.

Dünya’ nın hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını deneyler yaparak öğreneceğiz. Zamanla ilgili kavramlara giriş
yapacağımız bu temaya Kasım ayında da devam edeceğiz.
MONTESSORI ETKİNLİKLERİ

Montessori “Günlük Yaşam Becerileri” alanına yönelik çalışmaları özel materyaller eşliğinde yapacağız.

Güneş sistemini, Dünya’nın ve Güneş’in katmanlarını ve
Ay’ın evrelerini görsel kartları kullanarak inceleyeceğiz.


Dünya’nın şeklini ve kıtaları öğretebilmek amacıyla Karasu küre ve kıta
küre materyallerini grup sunuş yöntemiyle tanıyacağız.
Pusulanın yönlerine giriş yapacağız. Sınıfımızın yönünü bulup, yön bulma oyunları oynayacağız.

Hava-kara ve su formları ile ilgili bilgiler verecek ve konuyu,
çalışma sayfaları ile pekiştireceğiz.

Dünya’nın şeklini ve kıtaları öğretebilmek amacıyla Karasu küre ve kıta
küre materyallerini grup sunuş yöntemiyle öğrencilere tanıtacağız.
MONTESSORI ETKİNLİKLERİ

E-L-A-T sesleri ile başlayan kelimeler bulup oyunlar
oynayacak, görsel okuma çalışmaları yapacağız.

Sayıları tanıma, sayıları sıralama ile ilgili çalışmalar ve
desimal sisteme giriş çalışmaları yapacağız.

‘Bir yılın tarih şeridi’ materyali ile bir yıllık zamanı, somutlaştırarak çalışacağız.
YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI
Barış ve huzurla ilgili bilgileri, deneyimleri arttırmak ve öğrencilerimizin çatışma çözme becerilerini geliştirmek için “Yaşayan Değerler” uygulaması kapsamında “Barış” teması doğrultusunda etkinlikler yapılacaktır. Yıl boyunca uygulayacağımız bu programın
Ekim ayı etkinlikleri şu şekilde olacaktır:

Her sabah çizgide yürüme ve gevşeme egzersizleriyle güne
başlayacağız.
Yıldız hikayesinden yola çıkarak barış
yıldızları yapacağız, bu yıldızları sınıfımıza
asarak bir barış köşesi oluşturacağız. Yaşadığımız sorunları çözebilmek için bu köşeyi kullanacağız.


“Barış dolu bir dünyada barışçı çocuklar’” olarak drama etkinlikleri yapacağız.
YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMI
GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ
Öğrencilerimizin gelişimini takip etmek, desteklemek ve rehberlik edebilmek amacıyla Portage Gelişim Ölçeği okulumuzda uygulanmaktadır. Öğretmenler olarak her ay boyunca belirlenen beceriler doğrultusunda öğrencilerimizi gözlemleyerek, kayıt tutacak ve sizlere her ay sonunda öğrenci gelişim raporlarını e-posta yoluyla ileteceğiz. Aşağıda belirttiğimiz
maddeler ise okul ortamı dışında sizlerin de katkı sağlayıp, destekleyebileceğiniz önerileri içermektedir.
Sosyal Gelişim Alanı
Hedef Davranış : Hatırlatıldığında “lütfen” ve “teşekkür ederim” diyorum.
Etkinlik Önerileri :
1. Çocuğunuzun bu kelimeleri söylemesi için ona ısrar etmeden önce
onun bu kelimeleri söyleyebildiğinden emin olun.
2. Onun bir şey yapmasını istediğiniz zaman “lütfen” ve “teşekkür ederim” deyin.
3. Eğer aile bireyleri de diğer çocuk ve yetişkinlerle konuştukları zaman
bu kelimeleri kullanırsa, çocuğunuz da onları büyük bir olasılıkla taklit
edecektir.
4. Başlangıçta, çocuğunuza “teşekkür ederim de” gibi ifadelerin tümünü
söylemeniz gerekebilir. Buna alıştığı zaman da hatırlatmak için “ne diyecektin?” gibi sorular kullanın. İfadeleri kullandığı için çocuğunuzu
destekleyin.
GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Özbakım Alanı
Hedef Davranış : Palto, kazak ve gömleğimi giyebiliyorum.
Etkinlik Önerileri :
1.Oyun için çocuğunuza kısa kollu gömlekler bulun. Resim veya
başka sanat etkinliği yaparken giymesi için kendi bedeninden bir veya iki
beden büyük belli bir gömlek kullanın
2. Çocuğun ilk önce bir kolunu paltonun koluna sokmasını sonra arkaya
uzanıp diğer kolunu ikinci kol evine sokmasını sağlayın. Başlangıçta paltosunu tutun, yavaş yavaş yardımlarınızı azaltın.
3. Paltoyu alçak bir masa üstüne veya yere önü açık olacak yaka tarafı çocuğunuza gelecek şekilde koyun. Çocuğun kollarını paltonun kol evlerine
sokarak başından aşağı geçirtin.
Fiziksel Gelişim Alanı
Hedef Davranış : 4-8 sn. boyunca yardımsız tek ayağımın üstünde
durabiliyprum.
Etkinlik Önerileri :
1. Çocuğunuzu dar bir koridorda veya 2 sandalye arasında durdurun.
Ona her ki eli ile duvar veya sandalyelere tutunarak tek ayağını kaldırmasını söyleyin. Çocuğunuz böyle durarak denge sağlarken yavaş
yavaş 5’e kadar sayın. Başarınca onu tebrik edin. Mümkünse saymayı 8’e kadar arttırın.
2. Leylek gibi tek ayak üstünde uyumayı taklit edin.
3. Çocuğunuzun tutunup denge sağlaması için ufak sandalye kullanın
veya elinden tutarak, tek ayağı üstünde durmasını söyleyin. Çocuğunuz destekle tek aysk durunca zamanla verdiğiniz desteği azaltın.
Bunu yaparken, onu sandalye yerine bir yetişkinin tutuğu kalemden
destek almaya geçirin.
4. Yere konan portatif merdivenin basamakları arasından yürümek, gerilmiş ipin üzerinden atlamak ve topa tekme atmak gibi etkinlikler yaparak çocuğunuz tek ayağı üzerinde durma çalışmalarında bulunabilir.
SEVGİ MÖNÜSÜ
Çok sevgili öğretmenimiz Prof. Dr. Belma Tuğrul tarafından geliştirilen “SEVGİ
MÖNÜSÜ” isimli projenin bir bölümünü her ay sizlerle bültenimizde paylaşacağız.
Bu projenin amacı ve nasıl oluştuğu ile ilgili detaylar aşağıdaki açıklamada bulunmaktadır. Prof. Dr. Belma Tuğrul, bu proje ile ilgili kitap da yayımlamıştır. Kaynakça bölümünde kitapla ilgili detaylara yer verilmiştir.
SEVGİ MÖNÜSÜ NEDİR VE NASIL DOĞMUŞTUR?
Sevgi Mönüsü Hacettepe Üniversitesi Beytepe ve Gülveren Anaokullarına devam eden çocuklar ve aileleri için hazırlanan “Okul-Aile Etkileşim Programı”nda yer alan projelerden biridir. 1995 yılından bu yana anaokulu eğitim
programları içinde sevgi mönüsü uygulaması yer almaktadır. Sevgi mönüleri ailelere aylık olarak gönderilmektedir. Mönülerde çocukların çok yönlü gelişimini
desteklemek amacıyla seçilmiş farklı deneyim alanlarına hitap eden aktiviteler
(mutfak çalışmaları, geziler, deneyler, matematik, edebiyat, araştırmalar, röportajlar , sohbetler, sanat ve kültür faaliyetleri, müzik, spor, hobiler, sosyal
dayanışma çalışmaları, yaratıcılık, eğitsel oyunlar ve materyal yapımı) ve etkili iletişim becerilerinin gelişimini destekleyen mesajlara yer almaktadır. Projenin temel amacı, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerindeki verimliliği arttırmak, çocuklara ve ebeveynlere uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş etkin
bir sosyal çevre sunmaktır.
…………….
Her mönünün bir başlığı-sloganı– vardır. Bu başlıklarda sevgi ifadesi olan duygulara, davranışlara ve değerlere ait mesajlar verilmiştir. “Biz birbirinin haklarına saygılı olan Atik ailesiyiz” gibi. Bu sloganlar mönülere bir kimlik kazandırmakta ve mönü kapsamındaki faaliyetlerin ve mesajların seçilmesinde hareket noktası olmaktadır.
SEVGİ MÖNÜSÜ
Çocukların evlerinde ebeveynleriyle sevgi mönüsü paylaşımları anaokulu
yaşamına da yansımaktadır. Dolayısıyla, sevgi mönüleri sadece çocuk aile ilişkisini değil, çocukların okul arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle de
ilişkilerinde gözlenebilen olumlu değişimlere neden olmaktadır. Sevgi
mönüleri sayesinde ailelerin, öğretmenlerle paylaşımlarında nitelik ve
nicelik açısından da gelişme gözlenmektedir. Sevgi mönüleri aracılığıyla
öğretmenler, aileleri farklı yönleriyle tanıma fırsatı bulurken, anne babalar da güçlü yönlerini çocuklarının daha iyi gelişmesi için kullanma konusunda cesaret kazanırlar ve bilgilerini geliştirirler. Yediğimizi bir
kez mi yeriz? Hayır. Tadını beğendiğimiz şeyleri fırsat buldukça yemek
isteriz. İşte bu mantıkla, sevgi mönüleri farklı içeriklerde hazırlanmakta ve aylık periyotlarda ailelere sunulmaktaysa da her mönü sadece o
aya ait değildir. Sevgi mönülerinin yaşamsal değerlere taşınması önemlidir.
Hepimiz sevgiyi yaşarız. Sevgimizi paylaşmak ve ifade etmek için ne kadar çok şansımız olduğunu farkına varmamızda “sevgi mönüsü” bizimle
çocuğumuz arasında kurulan güçlü bir bağdır.
………………………………..
Yazının tamamına ve Sevgi Mönüsüne ulaşmak için;
Sevgi Mönüsü, Prof.Dr. Belma Tuğrul , YAPA Yayınları,
ISBN: 975-424-873-7
SEVGİ MÖNÜSÜ
Çocuğunuzun yastığının altına
uyandığında bulabileceği küçük bir
sürpriz koyun. Alışılmışın dışındaki
şeyler hepimizi heyecanlandırır ve
benzer şekilde davranma cesareti bulmamıza yardımcı olur.
Kimlik kartlarınızı, nüfus cüzdanlarınızı ve evlilik cüzdanınızı çocuğunuzla
beraber inceleyin.
Alış veriş sonrası alınan şeylerden uygun olanları dolaba yerleştirmesi için
çocuğunuza sorunluluk verin.
Bugün okulda ne yaptın, anlat” demeden once,
gününüz ile ilgili birkaç ilginç şeyi çocuğunuzla
once siz paylaşın. Çocuklar dile getirmeseler
bile, kendileri okuldayken sizlerin nerede ve
ne yapıyor olduğunuzu merak ederler. Sizin
bu paylaşımınız çocuğun merakını giderir ve
kendini önemli hissetmesine neden
olur.
Bazı oyuncakları kaldırmanız gerekiyor ise bunu çocuğunuzla beraber yapın ve
gerekçenizi söyleyin. İstediğinizde oyuncaklarını geri çıkarabileceğiniz güvencesini verin.
SEVGİ MÖNÜSÜ
Çocuğunuza “Bugün senin seçtiğini
giymek istiyorum” deyin. Birkaç
seçenek içinden ne giyeceğiniz konusunda çocuğunuzun fikrini mutlaka
alın ve mutlaka onları giyin. Başkası
üzerinde etkili olduğunu görmek
çocuğunuzun kendine olan güvenini
arttırır.
Çocuğunuza kendisini en çok nelerin mutlu ve
mutsuz ettiğini sorun. Bunları yazarak
evnizde biryerlere asın. Siz de aynı
konularda ona fikrinizi söyleyin. Bu birbirinizi daha iyi tanımıza ve birbirinize karşı anlayış göstermenize yardımcı olur.
Her zaman televizyonda aynı türdeki
programları seyretmesi yerine, farklı
türde uygun programları da izlemesi
için kontrollü yönlendirme yapın. Bu
tutumunuz, bilgi ve ilgi alanlarını genişletmesine yardımcı olur.
Uykuya geçerken çocuğunuzu mutlaka öpün
ve ona bir öykü okuyun ya da anlatın. Içinde
korku teması işlenen öykülerden uzak durun.
Hangi mevsimde olduğunuzu konuşun.
Kendinize bir ağaç bulun ve dört mevsim ondaki değişimi izleyin.
Bazen kitabınızı gazatenizi yüksek
sesle okuyun. Okuma eylemine dikkat
çekmiş ve özendirmiş olursunuz.
Odasına veya kolaylıkla görebileceği
yerlere kendisine, kardeşine, size ve
eşinize ait resimler asın. Zaman zaman
bunları değiştirmesini isteyin.
Beraber çocuk filmine ya da tiyatrosuna gidin. Çıkışta, izledikleri içinde
kendisine en ilginç gelen şeyleri sorun.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
ÇOCUKLAR VE ÖZGÜVEN
Özgüven, tüm insanlar için temel ve çok önemli bir duygusal gerekliliktir. Bir insanın
mutlu ve başarılı bir hayat geçirmesi için ihtiyaç duyduğu bir kişilik öğesidir. İnsanın kendisini
ne kadar değerli bulduğunun bir göstergesi, kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu
kendisini iyi hissetmesidir. Başka bir deyişle kendisi olmaktan memnun olması ve bunun sonucu
olarak kendisi ve çevresiyle barışık olması demektir.
Yaşantımızın ilk yıllarından itibaren, çeşitli faktörlerin de etkisiyle bir kimlik oluşturur,
sonra bu kimliğe bir değer kazandırırız. Özgüvenin gelişiminde özellikle çocukluk döneminin ilk
yıllarında anne baba tutumları, yetiştirme biçimi bireyin kendisi hakkındaki duygularının oluşumunda ve özgüvenin derecesinde çok önemlidir. Her anne babanın ortak isteği kendine güvenen
çocuklar yetiştirmektir. Çocuğun özgüvenini geliştirmek, korumak ve artmasını sağlamak, çocuk
yetiştirme becerilerinin başında gelir, çünkü yeterince gelişmiş özgüven duygusu, hem öğrenme
yetisini, hem sosyal ilişkilerde başarıyı, hem de gelişim yüzlerini etkileyen önemli bir duygudur.
Özgüveni bir insanın tavırlarını, duygularını ve kişisel özelliklerini; yetenek, beceri, görünüm ve
toplumsal kabul edilirliğini nasıl değerlendirdiği ile ilgilidir. Bir çocuğun becerileri sahip olmak
istedikleriyle örtüşmüyorsa, kendisini yetersiz hissedebilir ve bu durum onun özgüven duygusu-
nun düşük olmasına yol açabileceği gibi, ders başarısını ve toplumsal ilişkilerini olumsuz yönde
etkileyebilir.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
Büyükleri tarafından sevgi gören, gereksinim duyduğunda beklediği yakınlık ve ilgiyi bulan, fikirlerine değer verilen ve önemsenen, güven duyulan ve sorumluluk verilen, iyi
yaptığı şeyler için övülen, gurur duyulan ve olduğu gibi kabul edilen çocuğun kendisine öz-
güveni olur. Buna karşılık sevildiğini, önemsendiğini hissetmeyen, beklediği yakınlığı göremeyen, sürekli eleştirilen ve olduğu gibi kabul edilmeyen çocuk, kendisini değerli hissetmez. Kendisini değerli görmeyen çocuk, yaşadığı aile, çevre, okul ve toplum içinde problem yaşayabilir.
Çocukların özgüvenini en çok etkileyen anne ve babadır. Çocuğun özgüveninin gelişimi öncelikle anne babanın elindedir. Anne baba çocukları için ayna görevi yapar, çocukların içinde biçimlenecek olan özbenliği, onların tepkileri belirleyecektir. Çocuğun özgüveni
anne babanın birbiriyle ilişkisinden, ailenin sevgi gösterme biçiminden, anne babanın öz-
güven düzeyinden, akrabaları ve yaşamlarındaki önemli yetişkinlerle aralarındaki ilişkilerden etkilenmektedir. Ebeveynlerin sürekli eleştirmesi, çocuğun yaptıklarını beğenmemesi,
devamlı başkalarını örnek göstermesi, alay etmesi, başkalarının yanında kötülemesi, kardeşi varsa kıskandıracak davranışlarda bulunması çocuğun özgüvenini olumsuz yönde etkileyecek etmenlerdendir.
Özgüveni geliştirmek için anne-baba olarak neler yapılabilir?
Var olmalarının anne-baba için ne kadar anlamlı olduğu hissettirilmelidir.
Çocuğa sınırların belli olduğu ve sevginin açıkça ifade edildiği olumlu bir ev yaşamı sağlanmalıdır.
Anne-babanın çocuğundan beklentileri, onun yetenekleri ve yapabilirliği ile kıyaslandığında gerçekçi olmalıdır.
Yetersizliklerinden çok başarıları üzerinde durulmalıdır.
Başarıyla sonuçlanmasa bile çabası takdir edilmeli ve bir sonraki sefer için motive edilmelidir.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
Çocuğa kendi işini kendisi yapması için fırsat verilmelidir.
Başladığı işi bitirmesi konusunda motive edilmeli, destek ve model olunmalıdır.
Duygularını ifade etmesi, yaşadıklarını paylaşması sağlanmalıdır.
Çocuk haklı olduğunda haklılığı, haksız olduğunda ise hataları ve onları nasıl düzeltebileceği
konuşulmalıdır.
Evde düzenli olarak belli sorumluluklar alması sağlanmalıdır.
Kendisine has yeteneklerini bularak, hoşlandığı, başarılı olabileceğine inandığı, yetenekli ve
ilgili olduğu alanda bir hobi edinmesi, sosyalleşmesi ve özgüveninin gelişmesi açısından
önemli olacaktır.
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ
Sosyalleşen ve özgüveni gelişen çocuk, zayıf benlik kavramı ve başarısızlık duygularının aksine; kendini ezdirmeyen, başkalarının isteklerine uymak istemediğinde bunu uygun bir ifadeyle dile getirebilen, hakkını savunan, duygu ve düşüncelerini her koşulda ifade edebilen, empati kurabilen, karşısındakinin istek ve beklentilerini önemseyen ve dikkate alan, arkadaşları tarafından kabul gören, sınıfta soru sorabilen ve sorulan sorulara gönüllü olarak cevap verebilen, grup çalışmalarına gönüllü olarak katılabilen, liderlik rolünü ve verilen sorumlulukları yerine getiren, dışadönük ve uyumlu ilişkiler kurabilen bir çocuk olacaktır.
KAYNAKÇA:
ALBUREK, İvet. Özgüvenli Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları. Çocuğum ve Ben Dergisi,
Nisan 2004, s.14.
ARAPTARLI, Nihal. Çocuklarda Özgüven Gelişimi, 2010, İstanbul.
HUMPHREYS, Tony. (2002). Self Esteem The Key to Your Child’s Education.
Gill&Macmillan Ltd, Ireland.
LINDENFIELD, Gael. (2000). Confident Children: Help Children Feel Good About Themselves.
Thorsons Publishers, United Kingdom.
YURDAKUL, Sabri. Çocuğumun Özgüveni Yerinde mi?. Hürriyet Aile, Yaşamdan Bir Yaprak.
Ocak, 2013.
http://www.kigem.com/ozguven-nasil-gelistirilir.html
ENGLISH ACTIVITIES
ENGLISH ACTIVITIES
ENGLISH ACTIVITIES
ENGLISH ACTIVITIES
We have learned lots of new vocabulary:
(Pek çok yeni kelime öğrendik.)
Colours:
Weather:
Yellow
Green
Blue
White
Black
Pink
Purple
Orange
Red
Brown
Sunny
Rainy
Windy
Snowy
Partly cloudy
Cloudy
Hot
Cold
We have learned lots of new vocabulary:
(Pek çok yeni kelime öğrendik.)
Classroom objects:
Book
Ruler
Pencil
Rubber/ Eraser
Scissors
Crayons
Bag
Pencil case
Pencil sharpener
Emotions:
I’m
I’m
I’m
I’m
I’m
I’m
I’m
I’m
happy
sad
angry
hungry
scared
sleepy
tired
thirsty
MÜZİK ETKİNLİĞİ

Keman ailesinden “Viyolo, Viyolonsel ve
Kontrbas”ı tanıma

İnsan seslerini tanıma

“Da Di Da Di” isimli şarkının öğrenilmesi

Ritim çalışmaları

Çevremizdeki sesler

“Vatan var Olur” isimli şarkının çalışılması

Nefesli çalgıları tanıma çalışmaları
DANS ETKİNLİĞİ & SATRANÇ ETKİNLİĞİ
DANS

Vücut esnekliğini sağlama çalışmaları

Yürüme çalışmaları

Mum ve köprü hareketleri
SATRANÇ

Taşları tanıma, başlangıç konumu alma

Kalenin hareketi

Filin hareketi

Atın hareketi
BEDEN EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ





Düzen alıştırmaları
Sıralanma ve dizilişler
Koşular ve koşu varyasyonları
Taklidi cimnastik hareketleri (ayı yürüyüyüşü tavşan
sıçraması, yengeç yürüyüşü, ördek yürüyüşü)
Öne takla
GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİĞİ

Ana ve ara renklerin tanıtılması

Renk Bilgisi: Renkleri tanıma ile ilgili renkli
çalışmalar

Boyut Bilgisi: İkinci ve üçüncü boyutu tanıma

Çizgileri Tanıyalım: Renkli Çizgi Çalışmaları
DOĞUM GÜNLERİMİZ
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN...
EYLÜL AYINDA DOĞANLAR
ALİSA AYYILDIZ
EKİN FALCIOĞLU
ELA ERGÜNEŞ
DOĞUM GÜNLERİMİZ
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN...
EKİM AYINDA DOĞANLAR
DORUK ENDER ÜNVER
TALYA SUCUOĞLU
CEM AKSEL ÖZ
ENVER SEDAT ERDOĞAN
CANSIN GÜNDÜZ
ARCA BARKIN ŞANAL
CANSU GÜNDÜZ
ENİS KILIÇ KEPENEK
HALİT EREN PARLAKKILIÇ
LEYLA DİN
DEFNE ÜNER
GEZİ

ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ

MODERN SANAT MÜZESİ GEZİSİ
DUYURULAR
PARTİ
“Kırmızı Beyaz” partisi
31 EKİM 2014 Cuma
günü yapılacaktır. Parti
günü öğrencilerimizin kırmızı ve beyaz renkte giyerek okula gelmeleri gerekmektedir.
ÖZEL GÜN VE KUTLAMALAR
ÖZEL GÜN VE KUTLAMALAR
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK ANAOKULU
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAFTA ETKİNLİKLERİ
17.10-10.11.2014
Etkinliğin Adı: “CUMHURİYET” KONULU SERGİ
Yeri: Anaokulu Çok Amaçlı Salon
Katılımcılar: Tüm Öğrenciler
Sorumlu: Sınıf Öğretmenleri
17.10.2014 CUMA
Etkinliğin Adı: DEMOKRASİ OYUNU
Yeri: Anaokulu Çok Amaçlı Salon
Katılımcılar: Tüm Öğrenciler
Sorumlu: Sınıf Öğretmenleri
20-24.10.2014
Etkinliğin Adı: ATATÜRK’ÜN HAYATI İLE İLGİLİ SUNUM İZLENMESİ
Yeri: Sınıflar
Katılımcılar: Tüm Öğrenciler
Sorumlu: Sınıf öğretmenleri
28.10.2014 SALI
Etkinliğin Adı: 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ
Yeri: Anaokulu Çok Amaçlı Salon
Katılımcılar: Tüm Öğrenciler
Sorumlu: Melek KÖKSALAN Zümre Başkanı
31.10.2014 CUMA
Etkinliğin Adı: KIRMIZI BEYAZ PARTİSİ
Yeri: Anaokulu Çok Amaçlı Salon
Katılımcılar: Tüm Öğrenciler
Sorumlu: Özlem ASENA-Tuğçe ŞAHİN Sınıf Öğretmenleri
31.10.2014 CUMA
Etkinliğin Adı: CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
Yeri: FMV Ayazağa Kampüsü
Katılımcılar: Tüm Öğrenciler
Sorumlu: Elif AKYÜZ Beden Eğitimi Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 820 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content