close

Enter

Log in using OpenID

3 Eylül 2014 (Birinci Gün) AÇILIŞ ( CANİK KÜLTÜR MERKEZİ) 8:30

embedDownload
3 Eylül 2014 (Birinci Gün)
AÇILIŞ ( CANİK KÜLTÜR MERKEZİ)
8:30-9:30
9:30-10:30
KAYIT
PROTOKOL KONUŞMALARI
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Avni CİNEMRE
Forum : “Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Yeni Eğilimler”
Birinci konuşma: Prof.Dr. Fahri YAVUZ
“Tarım Ekonomisi Araştırmalarının Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişimi ve
Yeni Eğilimler”
İkinci konuşma: Tarım Bakanlığı Temsilcisi
“Kamunun Araştırma İhtiyaçları ve Öncelikleri”
11:00-13:00
Özel Sektör Buluşması: “Özel Sektörün Tarım Ekonomisi Öğretim
Elemanlarından Beklentileri”
Sinan ÇAKIR (Samsun Ticaret Borsası Başkanı)
Ayhan ÇAKIR (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
Fahrettin ULUSOY (Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ.)
Dursun GÜRSOY (Fındık Tanıtım Grubu)
Ahmet AYDIN (Yeşilküre Organik Ürünler AŞ.)
13:00-14:00
Öğle Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
14:15-14:30
Tarımsal Pazarlama
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:00-15:30
Tartışma
15:30-16:00
4.Oturum
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cuma AKBAY
Türkiye’de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarının Çoklu Heckman
Seçicilik Modeli ile Tahminlenmesi
M. Terin, A.Bilgiç
Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih Modellerini Temel Alan Pazarlama
Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
Y. Topçu, D. Baran, G. Denizli
Konya İli Merkez İlçelerde Açık Süt Tüketimi Üzerine Yapılan Eğitim
Çalışmasının Değerlendirilmesi
M. Direk, İ. Gemiz
Tüketicilerin Gıda Güvenliği Farkındalıkları ve Gıda Güvenliği
Sertifikalı Süt ve Ürünlerini Satın Alma Niyetleri
M. Bozoğlu, Chung L. Huang, Wojciech J. Florkowski, B. Kılıç
Topuz, N. Alhas Eroğlu
Tartışma
Şehir turu, Gemi turu (hava koşulları uygun olursa)
Akşam Yemeği
16:00-16:15
16:15-16:30
Tarımsal Pazarlama
Birinci Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali KOÇ
Bildiriler
Türkiye’de Et Türleri Tüketim Harcamalarında Rol Alan Faktörlerin
Çoklu Heckman Seçicilik Modeli ile Belirlenmesi
İ. O. Güler, A. Bilgiç, M. Terin, F. Yavuz
Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin
Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği
E. Kadanalı, N. Demir, V. Dağdemir, E. Turan
İzmir İlinde Yerel Tarımsal Ürünlere İlişkin Tüketici Tercihlerinin
Analizi: Bir Analitik Ağ Süreci Uygulaması
A.N. Şahin, B. Miran
Akademisyenlerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Algılarının ve
Tutumlarının Belirlenmesi: Doğu Akdeniz Bölgesi Üniversiteleri
Örneği
A. Seçer, M. Kantar Davran, N. Tok, F. Emeksiz, C. Akbay, N. Tapkı
Çocuk Nüfusta Gıda Tüketimi ve Bilinçlilik Düzeyinin
Değerlendirilmesi
M.G. Akpınar, S. Gülcan
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-19:30
19:30
3.Oturum
Saat
Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve
Politikaları
Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji
Ekonomisi ve Politikaları
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
4.Oturum
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-19:30
19:30
İkinci Salon
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Özlem KARAHAN UYSAL
Bildiriler
Türkiye’de İşlenmiş Organik Tarım Ürünleri Konusunda Bir
Değerlendirme
E. Gürel, A.Z. Gürler, M. Ayyıldız
Tokat İlinde Çiftçilerin Organik Domates Üretme İsteği
E. İkikat Tümer, B. Miran
Organik Tarım Üreticilerinin Teknik -Ekonomik Sorunları, Bilgi
Kaynakları ve Organik Tarım Üretici Birliğinin Etkisi (Ilgın Köyü
Örneği)
S. Akın, A. Kara, V. Pirinç, F. Öcal Kara
Tüketicilerin Organik Ürün Algısı: Kayseri İli Örneği
H. B. Ağır, N. Poyraz, H. İ. Yılmaz, İ. Boz
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Göksel ARMAĞAN
Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Küresel Tarımının Geleceği
H. Hurma
Çevre ve Üretici Dostu Tarım Sistemleri Nasıl
Yaygınlaştırılabilir?
A. Karanlık
Aydın İlindeki Zeytinyağı İşletmelerinin Çevre Duyarlılıklarının
Belirlenmesi
R. Yıldırım, R. Tunalıoğlu
Farklı Sosyo-Ekonomik Koşullardaki Üreticilerin Çevresel
Tutumunun Belirlenmesi: Ege Bölgesi Örneği
H. Ece Salalı, E. Atış, Y. Akyüz
Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının
Belirlenmesi
N. Kızılaslan, H. Kızılaslan, S. Candemir
Tartışma
Şehir turu, Gemi turu (hava koşulları uygun olursa)
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarım, Gıda Politikası
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-15:45
4.Oturum
15:45-16:00
16:00-16:15
Tarım İşletmeciliği
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-19:30
19:30
Üçüncü Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Necat ÖREN
Bildiriler
Avrupa Birliği Tam Üyeliğinin Türkiye Buğday Sektörüne Bölgesel
Etkilerinin Analizi
O. Demir, F. Yavuz
Geçmiş Fiyatlar ile Fark Ödeme Sisteminin Pamuk Üretimine Etkisi
O. O. Özer, A. Özçelik, S. Kayalak
DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin
Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi
B. Özalp, M. N. Ören
Türkiye`de Tarımsal Desteklemelerin Tarla Bitkileri Üretim
Desenine Etkilerinin Analizi
S. Aşçı, A.A. Koç, A.Bayaner, E. Vorotnikova
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent MİRAN
Dinamik Ekonometrik Modeller ile Süt Teşvik Primi, Fiyatlar ve Süt
Üretimi İrdelenmesi
S. Kayalak, B. Everest, Ö. Can Niyaz, S. Tan
Süt Arz Zincirinde Asimetrik Fiyat Geçirgenliğinin Hata Düzeltme
Modeli ile Analizi
G. Bölük, S. Karaman
Hatay İlinde Süt Üretiminin Ekonometrik Analizi
A.Semerci, O. Parlakay, A.D. Çelik
TRA2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)’nde Süt
Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının
Araştırılması
İ. Yılmaz, K. Karadaş, K. Şahin, M. Sarı, K. Önk
Kırsal Kesimde Alternatif Yatırım Alanı: Süt Keçisi Yetiştiriciliği
S. Engindeniz, K. Uçar
Tartışma
Şehir turu, Gemi turu (hava koşulları uygun olursa)
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
Kırsal Kalkınma
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
4.Oturum
16:00-16:15
16:15-16:30
Kırsal Kalkınma
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-19:30
19:30
Dördüncü Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zafer GÜRLER
Bildiriler
Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında Değişim Arayışları ve Türkiye’nin
Uyum Kabiliyeti
B. Gülçubuk
Kırsal Kalkınma Amaçlı Projelerin Sonuç ve Etkilerinin
Değerlendirilmesi
D. Demir, K. Demiryürek
Türkiye AB İlişkilerinde Kırsal Kalkınma Programları Çerçevesinde
Uygulanan Mali Yardımlar
K. Kaya, V. Asoğlu, G. Sevinç, M.R. Sevinç
AB Mali Yardım Politikası Yapısı, Tarım ve Kırsal Kalkınma yı
Destekleme Kurumu Açısından Değerlendirilmesi
İ.Bülent Gürbüz, N. Erdem Bedel
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Adnan ÇİÇEK
Ticaret Borsasının Fonksiyonları
A.Aliyazıcı
Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü
S. Er, T. Metin, Ş. Kalanlar, İ. Uçum
Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin
Değerlendirilmesi
A.Örs, C. Oğuz
Antalya İlinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programından (KKYDP) Yararlanan İşletmelerin Genel Yapısının
İncelenmesi
Y. Taşçıoğlu, C. Sayın
Tartışma
Şehir turu, Gemi turu (hava koşulları uygun olursa)
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
14:15-14:30
Tarımsal Pazarlama
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
15:45-16:00
4.Oturum
16:00-16:15
Tarımsal Pazarlama
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Beşinci Salon
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatma Handan GİRAY
Bildiriler
Tarım-Gıda Ürünleri Pazarlamasında Rekabet Unsuru: Lojistik
S. Tüzün Rad, S. Polatöz
Kanatlı Eti Üreten Firmaların Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları
ve Tedarikçi Seçimleri Üzerine Bir Araştırma
B. Keskin, N. Demirbaş
Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli
Örneği
K. Taşdan, M. Albayrak, K. Albayrak
Coğrafi İşaretli Gemlik Zeytinine İlişkin Tüketici Tercihleri:
Kahramanmaraş Kent Merkezi Örneği
Y. Aytop, A. Şahin
Tarımda Yapısal Eşitlik Modelinin Uygulanması: Traktör Kullanım
Memnuniyeti
M. Cankurt, B. Miran
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mevhibe ALBAYRAK
Tarımsal Ürünlerde Doğrudan Pazarlama Kavramı ve Pazarlama
Etkinliği Açısından Dolaylı Pazarlama ile Karşılaştırılmalı Analizi:
İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü Örneği
H. Adanacıoğlu
Market Markalı Ürünlerin Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi:
Çanakkale İli Örneği
Ö. Can Niyaz, B. Everest, S. Kayalak, S. Tan
Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili
Olan Faktörler (Tokat İli Örneği)
H. Kızılaslan, T. Ünal, R. Kızıloğlu, C. Hanedar, N. Kızılaslan
Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi (Tokat İli Örneği )
N. Kızılaslan, C. Hanedar, R. Kızıloğlu, T. Ünal, H. Kızılaslan
Tartışma
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarımsal Örgütlenme
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
4.Oturum
16:00-16:15
Tarımsal Örgütlenme
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00 –
17:30
17:30-19:30
19:30
Altıncı Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ayhan ÇIKIN
Bildiriler
Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesindeki Gelişmeler
M. Demirtaş, M.Kilci, R. Demirtaş, Y.Saçlı
Samsun İlindeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Yapısal Sorunları ve
Çözüm Önerileri
M. Aydoğan, A. Yulafçı
Uşak İlindeki Üreticilerin Tarımsal Üretici Örgütlenmesi ve
Sorunları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
U. Sağlam, İ.H. İnan
Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi
K. Karadaş, K. Şahin, E. Ertürk, O. Demir
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hakkı İNAN
Kırsal Kalkınmada Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Daha Etkin Rol
Alabilir Mi? Başarılı Bir Kooperatif Örneği
M. Can, M. Sayılı, Ş. Kalanlar
Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başarı Öyküsü: Amesia
Markası
G. Aslan
Amasya İli Boyalı Köyü Kiraz Üretimi ve Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi
G. Erdal, A. Çallı, G. Karakaş, M. Balcı
Gülbirlik Ortaklarının Kooperatiften Beklentileri
H. Çelik Ateş, T. Ermi, M.Ç. Örmeci
Tartışma
Şehir turu, Gemi turu (hava koşulları uygun olursa)
Akşam Yemeği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content