close

Enter

Log in using OpenID

Çağdaş Faktoring A.Ş.

embedDownload
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRACI
Kasım - 2014
FAKTORİNG
SEKTÖRÜ
ÇAĞDAŞ
FAKTORİNG
A.Ş.
İHRACA
İLİŞKİN
BİLGİLER
FAKTORİNG SEKTÖRÜ
 1990’dan itibaren Dünya faktoring sektörünün yıllık ortalama büyüme oranı
%12 olarak gerçekleşmiştir.
 Faktoring
işlemlerinde
Avrupa
kıtasının
%60
civarında
bir
ağırlığı
bulunmaktadır.
 Türkiye faktoring sektöründe işlem hacmi Dünya’daki artış trendinin bir hayli
üzerinde artış göstermiş ve 1990’dan itibaren yıllık ortalama büyüme hızı %41
olarak gerçekleşmiştir.
 Faktoring sektörünün aktif büyüklüğü, 2012 yılında 18,2 milyar TL seviyesinde
iken 2013 yılında bir önceki yıla göre %20 artarak 21,8 milyar TL seviyesine
yükselmiştir. 2014 yılı 6 aylık finansal tablolarda sektörün aktif büyüklüğü 23,2
milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
FAKTORİNG SEKTÖRÜ
Kaynak: BDDK
FAKTORİNG
SEKTÖRÜ
ÇAĞDAŞ
FAKTORİNG
A. Ş.
İHRACA
İLİŞKİN
BİLGİLER
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – ORTAKLIK YAPISI
• Çağdaş Faktoring A.Ş. 31 Ocak 1994 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Şirket’in Özkaynak toplamı 46.069.000 TL’dir.
• 28.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında
dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır;
Ortak
Dikran GÜLMEZGİL
Pay (TL)
Pay (%)
16.744.000
59,80
Metin BAROKAS
5.600.000
20,00
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
5.320.000
19,00
336.000
1,20
28.000.000
100,00
Nadya GÜLMEZGİL
Toplam
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – AKTİF BÜYÜKLÜK
 Çağdaş Faktoring aktif büyüklüğü 2013 yılında 202 milyon TL seviyesinde iken 2013
yılında başlayan yeniden yapılanma süreci sonrası, 2014 yılı 9 aylık finansal
tablolarında iki kattan fazla büyüyerek 442 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – CİRO
 2014 yılı 6 aylık Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre, banka dışı faktoring
şirketleri arasında ciro büyüklüğü sıralamasında Çağdaş Faktoring, banka dışı
63 şirket arasında 8. sırada yer almaktadır. 2013 sonu şirketin şube sayısı 3
iken, 2014 Ekim sonu itibariyle şube sayısı 10’a yükselmiştir. Şube sayısındaki
artışın etkisi ile yüksek oranda ciro artışı sağlanmıştır.
 Şirket, ciro artışına paralel işlem bazında oluşabilecek riskleri minimum
düzeyde tutmaya özen göstermektedir. Bu amaçla, mevcut risklerin takibi
konusunda aktif ve deneyimli kredi izleme ekiplerinin çalışmaları sonucu
erken uyarı metodları geliştirilerek, verilen kredinin problemli hale gelmesi
önlenmektedir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – FAKTORİNG ALACAKLARI
 Çağdaş Faktoring A.Ş.’nin Faktoring Alacakları 2014 yılı 6 aylık finansal
tablolarında 2013 yılı 6 aylık finansal tablolar ile kıyaslandığında %130
artarak 360 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
 2013 yılı 6 aylık finansal tablo sonuçlarına göre Faktoring Alacakları
sıralamasında Çağdaş Faktoring, sektör içerisinde banka ve banka dışı
toplam 77 faktoring şirketi içerisinde 26. sırada yer almakta iken
(banka dışı 16.sıra), 2014 yılı Haziran sonunda faktoring alacakları
büyüklüğü açısından sektörde 16. sıraya, banka dışı sıralamada ise 63
şirket içerisinde 7. sıraya yükselmiştir.
 Son 3 ayda şirketin faktoring alacakları %20 oranında büyümüş ve
2014 yılı 9 aylık finansal tablolarında Faktoring Alacakları 427 milyon
TL seviyesine ulaşmıştır.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – FAKTORİNG ALACAKLARI
Şirketin Faktoring Alacakları Bazında Pazar Payı;
Dönem
Şirket (Bin TL.)
Sektör (Bin TL.)
Oran
2011
123.467.-
14.247.148.-
%,0,87
2012
180.078.-
16.469.607.-
%,1,09
2013
191.277.-
20.104.997.-
%,0,95
2014/06
359.756.-
21.560.885.-
%1,67
2014/09
427.441.-
-
-
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – FAKTORİNG ALACAKLARI
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - KARLILIK
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - KARLILIK
 Bankacılık sektöründe ortalama Özkaynak Karlılık Oranı (RoE) 2013 yılında
%14,2, Leasing sektöründe %8,91, Faktoring sektöründe ise %17,3
seviyesindedir.
 2013 yıl sonunda Çağdaş Faktoring A.Ş. Özkaynak Karlılık Oranı (ROE)
sektör ortalaması olan %17,3’ün üzerinde olup %20 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
 2014 yılı 6 aylık finansal tablolarında Çağdaş Faktoring’in özkaynak karlılık
oranı %38 seviyesine ulaşmış ve banka dışı faktoring şirketleri içerisinde
Şirket, özkaynak karlılığına göre 6. sıraya yükselmiştir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - RASYOLAR
31.12.2013
Rasyolar
30.06.2014
Sektör Ortalaması (%)
Şirket Ortalaması (%)
Sektör Ortalaması (%)
Şirket Ortalaması (%)
Aktif Devir Hızı
0,12
0,22
0,14
0,27
Özkaynak Net Karlılık Oranı
0,15
0,20
0,17
0,38
Net Faiz Marjı
0,05
0,10
0,05
0,08
Karşılık Oranı
0,85
0,85
0,79
0,99
Npl Rasyosu
0,05
0,07
0,04
0,04
Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Geliri
0,89
0,93
0,91
0,94
Faiz Geliri / Ortalama Faktoring
0,12
0,22
0,14
0,26
Alacakları
 Şirket rasyoları sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerindedir.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - PROJEKSİYONLAR
 Şirketin 30.06.2014 itibariyle faktoring
alacakları bazında Pazar payı %1,67 olup 2014
yılsonunda bu oranın %2’ye, 2015 sonunda
%2,25’e, 2016 yılı sonunda ise %2,5 seviyesine
yükselmesi beklenmektedir, böylelikle Çağdaş
Faktoring A. Ş., banka dışı faktoring alacakları
sıralamasında ilk üç faktoring şirketi içerisinde
yer almış olacaktır.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – KREDİ DERECELENDİRME RAPORU
JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde
değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak
değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
3
BC
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. - BİLANÇO
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. BİLANÇOSU
Bin TL
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
30.09.2014
30.06.2014
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31.12.2013
31.12.2012
NAKİT DEĞERLER
BANKALAR
FAKTORİNG ALACAKLARI
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
2
3.236
427.441
1.742
1.581
265
1.261
7.465
442.993
8
763
359.756
132
1.621
264
1.661
7.176
371.381
1
2.128
191.277
2.626
1.654
110
830
2.514
781
201.921
1
1.923
180.078
378
2.391
152
332
4.037
246
189.538
ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
DİĞER BORÇLAR
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
ÖZKAYNAKLAR
PASİF TOPLAMI
381.559
-
315.832
-
12.016
492
923
231
46.069
442.993
12.006
481
678
766
41.618
371.381
62.291
90.808
12.011
535
529
220
35.489
201.921
61.023
88.547
531
535
199
38.597
189.538
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. – GELİR TABLOSU
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. GELİR TABLOSU
Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
FAKTORİNG GELİRLERİ
FİNANSMAN GİDERLERİ
BRÜT K/Z
ESAS FAALİYET GİDERLERİ
BRÜT FAALİYET K/Z
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ
NET FAALİYET K/Z
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
NET DÖNEM KARI/ZARARI
30.09.2014
58.321
58.321
29.715
28.606
12.535
16.071
1.742
4.405
573
13.539
13.539
2.956
10.583
10.583
30.06.2014
33.640
33.640
17.376
16.264
7.762
8.502
1.820
2.381
421
7.520
7.520
1.388
6.132
6.132
Bin TL
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31.12.2013
40.036
40.036
16.317
23.719
12.931
10.788
3.055
6.371
1.040
6.432
6.432
2.775
3.657
3.657
31.12.2012
37.605
37.605
15.415
22.190
12.140
10.050
786
8.235
418
2.183
2.183
104
2.079
2.079
FAKTORİNG
SEKTÖRÜ
ÇAĞDAŞ
FAKTORİNG
A.Ş.
İHRACA
İLİŞKİN
BİLGİLER
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
İhraç Bilgileri
İhraç Tutarı
:
1. Tertip Bono 20 Milyon TL.
2. Tertip Bono 20 Milyon TL.
6 ay ve 1 yıl vadeli olmak üzere 2 tertip olarak düzenlenecek
ihraçta iki tertip arasında kaydırma yapılabilecek şekilde
40,000,000 nominal TL. olarak planlanan toplam ihraç tutarı
fazla talep gelmesi durumunda 60,000,000 nominal TL.’ye
kadar arttırılabilecektir.
Kıymet Türü
:
Bono
İhraç Şekli
:
Nitelikli yatırımcıya satış
Vade
:
179 gün ve 364 gün
Vade Başlangıç Tarihi
:
14 Kasım 2014
Faiz Türü
:
1. Tertip 179 günlük iskontolu
2. Tertip 364 gün 3 ayda 1 değişken faizli
İtfa Planı
:
1. Tertip Bono iskontolu olup anapara ve faiz ödemesi vade
sonunda gerçekleşecektir.
2. Tertip Bono değişken faizli olup, nominal bedel üzerinden
ihraç edilecek, ilk kupon ödemesi 13 Şubat 2015, ikinci kupon
ödemesi 15 Mayıs 2015, üçüncü kupon ödemesi 14 Ağustos
2015, anapara ve 4. dönem faiz ödemesi ise vade sonunda
gerçekleşecektir.
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
İhraç Bilgileri
Ek Getiri
:
1. Tertip 179 günlük bono iskontolu olmak üzere 325 bps
2. Tertip 364 günlük bono 3 ayda 1 değişken faizli olmak üzere 400 bps
Minimum Talep Miktarı
:
10,000 TL ve katları
İşlem Görme
:
BIST Bono ve Tahvil Piyasası
(Nitelikli yatırımcılar arasında)
Aracı Kurum
:
Turkish Yatırım A.Ş.
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
Zamanlama
11 – 12 Kasım 2014
Talep Toplama Tarihleri
:
Dağıtım Sonuçlarının ve Faiz Oranının Açıklanma
Tarihi
:
Para ve Kıymet Takası
:
14 Kasım 2014
Vade Başlangıç Tarihi
:
14 Kasım 2014
İtfa Tarihi
:
1. Tertip 12 Mayıs 2015
2. Tertip 13 Kasım 2015
:
İhraç başvurusu SPK tarafından
onaylanmış olup, satış sonuçları Borsa
İstanbul’a bildirildikten sonra Yönetim
Kurulu’nun onayıyla işlem görmeye
başlayacaktır.
Borsa İstanbul’da İşlem Görme Tarihi
22
13 Kasım 2014
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
Örnek Fiyatlama – 179 Gün Vadeli İskontolu Bono
Fiyatlama Yapılan Tarih
:
4 Kasım 2014
Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi
:
TRT130716T18
Hesaplamada Dikkate Alınan İşlem Tarihi
28-30-31 Ekim 2014 -3-4 Kasım 2014
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Basit)
:
%8,51
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Bileşik)
:
%8,69
Yıllık Ek Getiri
:
%3,25
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Basit Faizi
:
%11,76
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Bileşik Faizi
:
%12,11
Çağdaş Faktoring Bonosunun Fiyatı
:
94.549
23
İHRACA İLİŞKİN BİLGİLER
Örnek Fiyatlama – 364 Gün Vadeli Değişken Faizli Bono
Fiyatlama Yapılan Tarih
:
4 Kasım 2014
Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi
:
TRT130716T18
Hesaplamada Dikkate Alınan İşlem Tarihleri
28-30-31 Ekim 2014 -3-4 Kasım 2014
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Basit)
:
%8,51
Gösterge Faiz Oranı (Yıllık Bileşik)
:
%8,69
Yıllık Ek Getiri
:
%4,00
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Basit Faizi
:
%12,42
Çağdaş Faktoring Bonosunun Yıllık Bileşik Faizi
:
%13,01
Çağdaş Faktoring Bonosunun Fiyatı
:
100.000
24
179 Vadeli İskontolu Bono için Fiyat Tespit Detayı
TRT130716T18
ISIN kodlu gösterge tahvil
364 gün vadeli bononun fiyatlamasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil (TRT130716T18) referans
alınacaktır.
Gösterge tahvilin
yıllık bileşik faizinin
A 5 günlük ortalaması
Sözkonusu tahvilin 6-12 Kasım tarihleri arasında (6 Kasım ve 12 Kasım günleri dahil 5 iş günü) Borsa
İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük
işlem hacimleri dikkate alınacak ve 12 Kasım 2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini
takiben hesaplamalar yapılacaktır.
B Gösterge Dönemsel faiz oranı
B=((1+A)^(179/365))-1
Bononun
C yıllık basit ek faiz oranı
Belirlenen ek faiz oranı=%3.25
Bononun
D dönemsel basit ek faizi
D=C*179/365
Bononun
E dönemsel basit faizi
E=B+D
Bononun
F dönemsel yıllık basit faizi
F= E/179*365
G Bononun yıllık bileşik faizi
G=[(1+E)^(365/179)]-1
364 Vadeli İskontolu Bono için Fiyat Tespit Detayı
TRT130716T18
ISIN kodlu gösterge tahvil
364 gün vadeli bononun fiyatlamasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil
(TRT130716T18) referans alınacaktır.
Gösterge tahvilin
yıllık bileşik faizinin
A 5 günlük ortalaması
Sözkonusu tahvilin 6-12 Kasım tarihleri arasında (6 Kasım ve 12 Kasım
günleri dahil 5 iş günü) Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan
işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate
alınacak ve 12 Kasım 2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini
takiben hesaplamalar yapılacaktır.
Gösterge Dönemsel
B Faiz Oranı
B=((1+A)^(91/365))-1
Banka Bonosunun
C yıllık basit ek faiz oranı
Belirlenen ek faiz oranı=%4
Banka Bonosunun
D 91 günlük basit ek faizi
D=C*91/365
Banka Bonosunun
E 91 günlük basit faizi (kupon faizi)
E=B+D
Banka Bonosunun
F yıllık basit faizi
Banka Bonosunun
G yıllık bileşik faizi
F= E*365/91
G=[(1+E)^(365/91)]-1
Alternatif Yatırım Araçları ile 179 Günlük Çağdaş
Faktoring Bonosunun Getiri Karşılaştırması
Alternatif Yatırım Araçları
Getiri (Basit Brüt)
Getiri (Basit Net)
1 Aylık Mevduat Faizi
10.00%
8.50%
O/N Repo
9.00%
7,65%
Benzer Vadeli Bono TRT130515T11
8.41%
7.57%
10,58%
8,50%
1 Aylık Mevduat Faizi
Çağdaş Faktoring Bonosu
7,65%
7,57%
O/N Repo
Benzer Vadeli Bono TRT130515T11
Çağdaş Faktoring Bonosu
Basit Brüt
Basit Net
Bileşik Brüt
Çağdaş Faktoring Bonosunun Basit
Brüt Mevduat Eşdeğeri
11.76%
10.58%
12.11%
12.45%
179 günlük bono yatırımı tasarruf sahibine %12,45 brüt oranda
mevduat yapmakla eşdeğer getiri sağlamaktadır.
Alternatif Yatırım Araçları ile 364 Günlük Çağdaş
Faktoring Bonosunun Getiri Karşılaştırması
Alternatif Yatırım Araçları
Getiri (Basit Brüt)
1 Aylık Mevduat Faizi
Getiri (Basit Net)
10.00%
8.50%
O/N Repo
9.00%
7.65%
Benzer Vadeli Bono TRT071015T12
8.47%
7.62%
11,18%
8,50%
7,65%
7,62%
1 Aylık Mevduat Faizi
O/N Repo
Benzer Vadeli Bono TRT071015T12
Çağdaş Faktoring Bonosu
Çağdaş Faktoring Bonosu
Basit Brüt
Basit Net
Bileşik Brüt
Çağdaş Faktoring Bonosunun Basit
Brüt Mevduat Eşdeğeri
12.42%
11.18%
13.01%
13.15%
364 günlük bono yatırımı tasarruf sahibine %13,15 brüt oranda
mevduat yapmakla eşdeğer getiri sağlamaktadır.
Vergilendirme Esasları
Kurumsal Yatırımcılar
Bireysel Yatırımcılar
•
%10 oranında stopaja tabi
Stopaj oranları:
•
Devlet tahvil ve hazine bonosu ile eşit
vergilendirme
Finansal Kurumsal Yatırımcılar
Özel Sektör Tahvil ve Finansman Bonosu gelirleri
üzerinden BSMV mükellefi kurumlarca;
•
İtfada %5
•
Tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı
nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1
Oranında BSMV hesaplaması gerekmektedir.
29
•
Tam Mükellef Sermaye Şirketi %0
•
SPKn’ye göre kurulan Yatırım Ortaklıkları %0
•
SPKn’ye göre kurulan Yatırım Fonları %0
•
Diğer Kurumsal Yatırımcılar %10
•
Kurumlar Vergisi: Tam Mükellef Kurumlar
tarafından elde edilen kazanç kurum kazancına
dahil edilir ve Yatırım Fon ve Ortaklıkları hariç
%20 Kurumlar Vergisi’ne tabi tutulur. Ödenen
stopaj beyanname üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
Başvuru, Dağıtım ve Teslimat Esasları
Başvuru Yerleri
:
Talep Tutarlarının Ödenmesi
ve Blokaj Yöntemi
:
Dağıtım Esasları
:
Teslim Zamanı ve Yeri
:
Başvuru Belgeleri
:
30
Nitelikli Yatırımcılar
Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar
Turkish Yatırım A.Ş.'nin Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve acenta sıfatıyla Turkish Bank A.Ş.
İle Türk Bankası Ltd. şubeleri
Talep ettikleri bononun bedelini talep anında Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri borçlanma
ödeyeceklerdir.
aracının bedellerini talep anında
Yatırımcıların Turkish Yatırım'da
ödemeyeceklerdir. Sözkonusu bedelleri dağıtım
hesaplarının bulunması durumunda likit fon listelerinin onaylandığı işgününde saat 12:00’ye
blokesi yöntemi, Turkish Bank'ta
kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar
hesaplarının bulunmaması durumunda TL dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra
veya döviz cinsi gecelik vadeli mevduat
almaya hak kazandıkları borçlanma aracının
blokesi yöntemi uygulanacaktır. Böylelikle bedellerini TURKISH YATIRIM’a ödemekten
talep tutarları nemalandırılmış olacaktır.
imtina edemezler.
Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan
yatırımcının talebini kabul edip etmemekte yatırımcının talebini kabul edip etmemekte
serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında
serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında
yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık
gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz
oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin
Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından
Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından onaylanması
onaylanması ardından bildirilecektir.
ardından bildirilecektir.
Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin
Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin
onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri
onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri
çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz
Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz konusu
konusu değildir. SPK mevzuatı
değildir. SPK mevzuatı çerçevesinde MKK
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri nezdinde hak sahipleri bazında kayden
bazında kayden izlenecektir.
izlenecektir.
Gerçek Kişi Yatırımcılar: Talep Formu / Nüfus Cüzdanı / Pasaport / Sürücü Belgesi /
Nitelikli Yatırımcı Beyanı
Tüzel Kişi Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırımcılar: Talep Formu / İmza sirkülerinin noter
tasdikli örneği / kuruluş gazetesi fotokopisi / vergi levhası fotokopisi / ticaret sicili kayıt belgesi
fotokopisi / Nitelikli Yatırımcı Beyanı /
İletişim Bilgileri
Tüm soru ve bilgi talepleri için Turkish Yatırım yetkili personeli iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Şela Göktürk
Hazine ve Fon Yönetimi
Turkish Yatırım A.Ş.
Eylem Çiftçi
Kurumsal Finansman
Turkish Yatırım A.Ş.
Email : [email protected]
Email : [email protected]
Tel : +90 212 315 1064
Tel : +90 212 315 1005
Fax : +90 212 315 1003
Fax : +90 212 315 1003
31
Önemli Not
•
Bu doküman yatırımcılara Çağdaş Faktoring A.Ş. hakkında bilgi vermek amacıyla Turkish Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanmış
olup, kaynak olarak Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından sağlanan bilgiler ile kamuya açık sektör bilgileri kullanılmıştır. Bu
dokümanda yer alan bilgiler, Turkish Yatırım A.Ş. tarafından denetlenmemiş ve bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Turkish
Yatırım A.Ş. bu doğrulamayı yapmak, alıcıya ek bilgi sağlamak, bu sunumu güncellemek veya içinde herhangi bir düzeltme
yapmak yükümlülüğü altına girmemektedir ve bu bağlamda Turkish Yatırım A.Ş. ve Turkish Yatırım A.Ş.’nin ilgili müdürleri,
çalışanları ve görevlileri bu dokümanda yer alan bilgilerin doğruluğuna, adilliğine ve tamlığına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir. Bu doküman herhangi bir yatırım kararının sebebini oluşturmayı amaçlamamakta ve bir yatırım kararının
alınmasında gerekli olabilecek veya öğrenmek istenebilecek tüm bilgileri içerdiğini belirtmemektedir.
•
Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz . Turkish Yatırım A.Ş. bu doküman baz alınarak
gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.
32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content