close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır./ This part will be filled by

embedDownload
YAZILIM TEST VE BELGELENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NESNE BETİMLEYİCİ(OID) EDİNME
BAŞVURU FORMU
Doküman No
YTBD-01-02-FR-12
Yayın Tarihi
31/12/2014
Revizyon Tarihi
No 00
Başvuru sahibi tarafından doldurulacaktır./ This part will be filled by the applicant.
Kurum/Kuruluş Adı/Corporation/Foundation Name
Adres/Address
Yetkili Kişi Adı ve Soyadı/Authorized Person’s Name and Surname
Telefon Numarası/Phone
Number
Fax Numarası/Fax Number
E-Posta/E-Mail
Vergi Dairesi Numarası/VAT No
OID’nin Atanacağı Nesne Adı*/The object name assigned to OID*
OID’nin Atanacağı Nesne Açıklaması*/The object description assigned to OID*
Başvuru Tarihi/Application Date
TSE Nesne Betimleyici(OID) Tahsis Etme Kuralları Talimatını kabul ettiğimi ve formda yazılı bilgilerin
doğruluğunu taahhüt ederim./I accept TSE Object Identifier(OID) Allocation Rules Instructions and
undertakes the accuracy of the written information in the form.
İmza/Signature
Türk Standardları Enstitüsü tarafından doldurulacaktır./This part will be filled by TSE.
Tahsis edilen OID/Allocated OID
Tarih/Date
Onaylayan/Validator
*:Bu bölümlerin en azından İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir/These parts are required filled in English at least.
Sayfa 1/1
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 27.01.2015 15:50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content