close

Enter

Log in using OpenID

1 Nisan 2015 Çarşamba yapılacak olan Sistem Programlama dersi

embedDownload
KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI
ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014
YARIŞMANIN AMACI


Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş
ürünlerinin tanıtılması,
KOÇTAŞ ürünleri ile yaratıcı mimari çözümlerin geliştirilmesi.
YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu, yarışmacıların uygun görecekleri ölçekteki bir konut içindeki yatma
mekanı ve “depolama ihtiyacı”nı karşılayan elemanların tasarımıdır. Yarışmacıların
tasarımlarında, yarışmanın amaçlarına uygun biçimde, Koçtaş’ta satışa sunulan ürünleri
kullanmaları ve depolama ünitelerinin işlevsel kullanımı ile ilgili yaratıcı ve özgün fikirler
üretmeleri istenmektedir. Depolama ihtiyacını karşılayacak elemanlar, Koçtaş uygun gördüğü
taktirde satışa sunulan ürünlerin dışında yeni birer ürün olarak, ürün yelpazesi içinde yer
alacak ve üretilebilecektir.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI






“Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık ve Lisans Öğrencileri” ile
sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Endüstri
Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde öğrenim gören lisans
öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış, veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır.
Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu
tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül
kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
Yarışmada ödül alan projelerin mağaza içi uygulama, üretim ve yayınlama hakları
KOÇTAŞ’a aittir.
(Tasarım Hakları: Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi tasarımcılara aittir.
Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.)

Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
YARIŞMA TAKVİMİ
13 Ekim 2014
Yarışmanın İlanı
10 Kasım 2014
Soru Sorma için Son Tarih Saat 17.00
17 Kasım 2014
Yanıtların İlanı
2 Ocak 2015
Proje Teslimi Saat 17.00
6 Ocak 2015
Jüri Değerlendirmesi
Ocak 2015
Sonuçların İlanı, Ödül Töreni ve Kolokyum
(Tarih www.koctaskurumsal.com.tr/yarisma sitesinden ilan edilecektir)
1
YARIŞMA SÜRECİ




Yarışma
şartnamesi
13
Ekim
2014
tarihinden
itibaren
www.koctaskurumsal.com.tr/yarisma adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak
öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurması gerekmektedir.
Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını [email protected] e-mail adresine 10
Kasım 2014 saat 17.00’ye kadar ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 17 Kasım 2014
tarihinde www.koctas.com.tr/yarisma adresinde yayınlanacaktır. Telefonla
yapılacak, soru amaçlı, başvurulara cevap verilmeyecektir.
Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı
yapılacaktır.
1. Ödülü kazanan proje önerisi KOÇTAŞ tarafından uygulanarak sergilenebilecek ve
üretilebilecektir.
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KOÇTAŞ
YARIŞMA JÜRİSİ
Asli Jüri Üyeleri:
Saadet Aytis (Y. Doç. Dr., MSGSÜ)
Ali Bakova (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ)
Erol Evgin (Y. Mimar)
İnci Deniz Ilgın (Prof. Dr., M.Ü.)
Gül Koçlar Oral (Prof. Dr., İTÜ)
Hasan Şener (Prof. Dr., Y.Müh. Mimar)
Zeynep Vural ( Koçtaş Mobilya Satın Alma Grup Müdürü)
Yedek Jüri Üyeleri:
Banu Garip (Öğr. Gör. Dr., İTÜ)
Emine Görgül (Y. Doç. Dr., İTÜ)
Raportörler:
Tuba Özkan (Mimar, MSGSÜ)
Özgün Yücetürk (Mimar, İTÜ)
ÖDÜLLER
1. Ödül 5.000 TL + yaz dönemi (3 ay boyunca) staj imkanı
2. Ödül 3.000 TL
3. Ödül 2.000 TL
5 Adet Mansiyon 1.000’er TL
5 Adet Teşvik Ödülü 500’er TL
*Tüm katılımlar Yurtiçi Kargo tarafından bedelsiz gönderilebilecektir.
2
YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma şartnamesi web sitesinden temin edilebilir.

Yarışmada kullanılacak KOÇTAŞ ürünlerini içeren kataloglar Koçtaş web sitesinden
temin edilebilir.
YARIŞMACILARDAN İSTENENLER






Kavramsal anlatımlar (yazılı-grafik sunumlu)
Kararları yeterince anlatan ölçekte plan, kesit, görünüşler
3 boyutlu anlatımlar
Farklı ölçeklerde detay anlatımları
Koçtaş ürün listesi (kullanılan Koçtaş ürünlerinin katalog işareti ve isimleri)
İfade tekniği serbesttir.
PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER





Depolama ihtiyacını karşılayan elemanların tasarım özgünlüğü ve yatma mekanıyla
uyumu,
Kullanılacak ürünlerin kendi aralarındaki ve mekanla olan uyumları,
İşlevsel mekan kullanımı,
Katalog verilerine uyma,
Uygulanabilirlik.
PROJELERİN TESLİM GÜNÜ VE YERİ
Proje teslim tarihi 2 Ocak 2015 Cuma günüdür. Projeler bu tarihte saat 17.00’ye kadar elden
ya da kargoya teslim edilebilir. Projenin kargo ile gönderilmesi durumunda; ilan edilen tarih
ve saatten önce kargoya teslim edilip, makbuzunda ve proje ambalajı üzerinde teslim
saatinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Elden ya da kargo ile teslim için adres bilgileri
aşağıdadır:
Damla Gürgan Adına
KOÇTAŞ Merkez Genel Müdürlük
Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5
Çekmeköy/İSTANBUL
Telefon : +90(216) 430 03 00
Elden teslim edilen projeler 2 Ocak 2015 Cuma günü saat 17.00’den sonra; kargo ile gelen
projeler ise 5 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 17.00’den sonra, ulaştığı takdirde
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen,
kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.
3
PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ





Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, teslim edilen her pafta, kağıt ve
zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
Teslim edilen pafta, kağıt, zarf ve ambalajların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini
belli eden herhangi bir işaret (el yazısı, vb.) bulunması halinde proje yarışmadan
elenecektir.
Projeler A3 boyutunda en fazla 4 pafta halinde fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış
olarak teslim edilecektir.
Projelerin çizim ve sunuş şekli serbesttir.
Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde
paftalar üzerinde yer alacaktır.
CD veya DVD Formatında Sunum:
İçinde proje çizimleri ile açıklama raporlarını içeren CD veya DVD hazırlanmalıdır. CD veya
DVD’nin üzerine rumuz yazılmalıdır. Çizimler JPEG formatında, 300dpi ve 1600x1200 piksel
resim boyutunda hazırlanmalı ve CD veya DVD ortamında iki kopya teslim edilmelidir.
Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve
üzerinde, el yazısı olmamak koşulu ile,“KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI
ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KİMLİK ZARFI” yazan A4 formatında kapalı bir zarf içine,
takımda yer alan her öğrencinin:



Adı, Soyadı
Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci
belgesi)
Adres bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini ve yarışma şartlarını kabul
ettiklerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.
Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma
tutanağına geçirilir.
Rumuz ve Ambalaj Esasları
Rumuz 5 rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst
köşesine, el yazısı olmamak koşulu ile, yazılacaktır. Ambalaj üzerinde rumuz ile birlikte, el
yazısı olmamak koşulu, ile yazılmış “KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI
ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014” başlığı yer alacaktır. Cd’ler de bu ambalajın içerisinde yer
alacak ve üzerlerinde sadece rumuz bulunacaktır.
Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.
Katılımcılara Başarılar Dileriz...
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content