close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
82. Hissedarlar Genel Kurul Olağan
Toplantısı
Erdem Başçı
Başkan
17 Nisan 2014
Ankara
Sunum Planı
I.
Enflasyon
II.
Para Politikası
III.
Büyüme ve İstihdam
IV.
Dış Denge
2
ENFLASYON
3
Enflasyon hedefin üzerinde seyretmektedir.
Enflasyon Gerçekleşmeleri ve Hedefler
(Yüzde)
80
Gerçekleşme
Hedef
70
60
50
40
30
20
10
0
Hedef
Gerçekleşme
2002
35
29,7
Kaynak: TÜİK, TCMB.
2003
20
18,4
2004
12
9,3
2005
8
7,7
2006
5
9,7
2007
4
8,4
2008
4
10,1
2009
7,5
6,5
2010
6,5
6,4
2011
5,5
10,4
2012
5
6,2
2013
5
7,4
2014
5
-
2015
5
-
2016
5
-
Son veri: Mart 2014
4
Enflasyonda tepe noktanın Mayıs ayında gözleneceği tahmin
edilmektedir.
Enflasyon Raporu Tahmini
(Yüzde)
Tahmin Aralığı*
Belirsizlik Aralığı
Yıl Sonu Enflasyon Hedefleri
Çıktı Açığı
Gerçekleşme
12
12
10
10
Kontrol Ufku
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
* Enflasyonun tahmin aralığı içinde kalma olasılığı yüzde 70’tir.
Son Veri: Mart 2014.
5
PARA POLİTİKASI
6
Kredi büyüme hızı %15’lik referans değere yaklaşmaktadır.
Tüketici Kredileri* ve Ticari Krediler
(Yıllık Değişim, Yüzde)
60
60
Tüketici Kredileri
Ticari Krediler (Kur Etkisinden Arındırılmış)
Referans Değer
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
Kaynak: TCMB.
-10
Toplam bankacılık sektörü (Katılım bankaları dahil, TGA Hariç)
*Kredi kartları dahil.
Son veri: 04 Nisan 2014
7
Mali disiplinin devam edeceği öngörülmektedir.
Merkezi Yönetim Bütçe Açığı
(GSYİH’ye Oran, Yüzde)
12
11.9
11.5
8.8
9
6
5.5
5.2
3.6
3
1.6
2.1
1.8
1.9
1.4
1.1
1.2
1.6
1.1
0.6
0
2001
2002
2003
2004
2005
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2014-2016).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
*Orta Vadeli Program (2014-2016) tahminleri
8
Mali disiplinin devam edeceği öngörülmektedir.
AB Tanımlı Kamu Borç Stoku
(GSYİH’ye Oran, Yüzde)
80.0
74.0
67.7
70.0
59.6
60.0
52.7
50.0
46.5
46.1
39.9
40.0
42.3
40.0
39.1
36.2
36.3
33.0
31.0
30.0
2015*
2016*
30.0
20.0
10.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2014-2016).
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
*Orta Vadeli Program (2014-2016) tahminleri
9
Türkiye’nin kamu borcu diğer ülkelere göre düşük seviyededir.
Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye
(GSYİH’ye Oran, Yüzde, 2013)
(GSYİH’ye Oran, Yüzde, 2013)
300
90
80
250
70
200
60
50
150
40
30
100
20
50
10
Avustralya
Türkiye
Avusturya
Hollanda
Almanya
Kanada
İngiltere
İzlanda
Fransa
İspanya
Belçika
ABD
İrlanda
Portekiz
İtalya
Yunanistan
Japonya
Kaynak: IMF Fiscal Monitor
Macaristan
Brezilya
Hindistan
Malezya
Arjantin
Polonya
Meksika
Güney Afrika
Tayland
Romanya
Türkiye
Filipinler
Kolombiya
Endonezya
Bulgaristan
Çin
Peru
Rusya
Şili
0
0
Kaynak: IMF Fiscal Monitor
10
Enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın
engellenmesi için önden yüklemeli ve güçlü parasal sıkılaştırma yapılmıştır.
Faiz Koridoru ve Ortalama Fonlama Maliyeti
(TCMB, Yüzde)
20
QE2
18
16
Lehman
Krizi
Euro
Bölgesi
Borç Krizi
QE3
OMT
FED’in
Çıkış
Sinyali
14
12
10
8
6
Gecelik Borç Alma - Borç Verme Faiz Koridoru
4
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı
2
BIST Bankalararası Gecelik Repo Faizleri (10 Günlük HO)
TCMB Ortalama Fonlama Faizi
0
Kaynak: BIST, TCMB.
OMT: Doğrudan tahvil alım programı (ECB)
QE: Nicel genişleme (FED)
Son Veri: 10 Nisan 2014
11
Aşırı oynaklığa karşı döviz rezervleri kullanılmıştır.
TCMB Döviz Rezervi
(Altın Dahil, Milyar ABD dolar)
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kaynak: TCMB.
Son veri: 04 Nisan 2014
125,2 milyar ABD doları
12
Aşırı oynaklığa karşı döviz rezervleri kullanılmıştır.
TCMB Altın Rezervi
(Milyar ABD doları)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Kaynak: TCMB.
Son veri: 04 Nisan 2014
20,1 milyar ABD doları
13
BÜYÜME VE İSTİHDAM
14
Küresel büyüme oranları gelişmiş ülkeler kaynaklı olarak
artmaktadır.
Toplulaştırılmış Büyüme Oranları*
Gelişmiş Ülkelerde İşsizlik Oranları
(Yıllık Değişim, Yüzde)
(Yüzde)
12
10
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte Olan Ülkeler
14
ABD
Euro Bölgesi
İngiltere
12
8
6
10
4
8
2
6
0
4
-2
2
-4
0
-6
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
*Toplulaştırma yapılırken ülkeler GSYİH
değerlerine göre ağırlıklandırılmıştır.
Son Veri: 2013 4. Çeyrek.
Kaynak: Bloomberg, TCMB.
Son Veri: İngiltere için Ocak, Euro Bölgesi
için Şubat ve ABD için Mart 2014.
15
2013 yılında yıllık büyüme yüzde 4 düzeyinde gerçekleşmiştir.
GSYiH*
(Mevsimsellikten Arındırılmış)
4.80
4.75
4.70
4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
4.40
1
2
3
2005
Kaynak: TÜİK, TCMB.
4
1
2
3
2006
4
1
2
3
2007
4
1
2
3
2008
4
1
2
3
2009
4
1
2
3
2010
4
1
2
3
2011
4
1
2
3
2012
4
1
2
3
4
2013
*Doğal Logaritma
16
İşsizlik oranları istihdamdaki güçlü artış sayesinde gerilemektedir.
İşsizlik Oranı
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Yüzde)
20
20
İşsizlik Oranı
Tarım Dışı İşsizlik Oranı
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
Kaynak: TÜİK.
Son Veri: Ocak 2014
17
İstihdam artışı ağırlıklı olarak tarım dışı sektörlerde
gözlenmektedir.
İstihdam
(Mevsimsellikten Arındırılmış, Milyon Kişi)
Tarım Dışı istihdam
21
20
Tarım İstihdam (sağ eksen)
6.6
6.3
19
6.0
18
17
5.7
16
5.4
15
5.1
14
13
12
Kaynak: TÜİK.
4.8
4.5
Son Veri: Ocak 2014
18
Son dönemde Türkiye’de diğer ülkelere göre daha güçlü bir istihdam
artışı gözlenmiştir.
2007-2012 Yılları Ortalama Yıllık İstihdam Artış Oranları
(Yüzde)
Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye
4
4.5
4
3
3.5
2
3
1
2.5
2
0
1.5
-1
1
-2
0.5
-3
0
Kolombiya
Türkiye
Şili
Malezya
Endonezya
Brezilya
Filipinler
Meksika
Peru
Mısır
Tayland
Polonya
Rusya
G. Afrika
Çek Cum.
Türkiye
Avustralya
İsviçre
Kore
Almanya
Kanada
Belçika
Avustarya
İsveç
İngiltere
Fransa
İtalya
Japonya
ABD
Portekiz
İrlanda
İspana
Yunanistan
Kaynak: IMF.
Macaristan
-0.5
-4
Kaynak: IMF.
19
Türkiye’de istihdam koşulları gelişmiş ülkelere kıyasla daha
olumludur.
Küresel Finansal Kriz Sonrası İstihdam*
(2007=100)
130
Avustralya
Fransa
Yunanistan
İtalya
ispanya
İsviçre
İngiltere
Belçika
Avusturya
120
110
Kanada
Almanya
İrlanda
Japonya
İsveç
Türkiye
ABD
Portekiz
Türkiye
Avustralya
İsviçre
100
Kanada
Almanya
Avusturya
İngiltere
ABD
İtalya
90
Portekiz
İrlanda
İspanya
Yunanistan
80
70
2007
Kaynak: IMF.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre ve Portekiz için son gözlem 2012’dir.
20
DIŞ DENGE
21
DIŞ DENGE
KÜRESEL GELİŞMELER
22
FED’in çıkış sinyali ABD tahvil faizlerinin artmasına neden olmuştur.
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi
(Yüzde)
3.5
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 15 Nisan 2014
23
ABD tahvil faizi artışı GOÜ faizlerine de yansımıştır.
Gelişmekte Olan Ülkeler 10 Yıllık Tahvil Faizleri*
(Yüzde)
Polonya
5.5
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
10.0
9.0
4.5
Rusya
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
8.0
3.5
7.0
2.5
6.0
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
Macaristan
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
11
10
Hindistan
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
9
8
7
5.0
4.5
Kaynak: Bloomberg.
6
*10 yıllık yerli para cinsinden tahvilin getirisi alınmıştır.
Son Veri: 15 Nisan 2014
24
ABD tahvil faizi artışı GOÜ faizlerine de yansımıştır.
Gelişmekte Olan Ülkeler 10 Yıllık Tahvil Faizleri*
(Yüzde)
13
12
11.0
Türkiye
10.0
Güney Afrika
11
9.0
10
9
8.0
8
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
7
6
5
15
14
7.0
6.0
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
5.0
10
Brezilya
Endonezya
9
13
8
12
7
11
10
9
8
Kaynak: Bloomberg, Reuters
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
6
Çıkış Sinyali
Sonrası Dönem
5
*10 yıllık yerli para cinsinden tahvilin getirisi alınmıştır.
Son Veri: 15 Nisan 2014
25
Risk primi Euro Bölgesi borç krizi seviyesinin altında
seyretmektedir.
Türkiye-ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Farkları
(Yüzde)
12
Lehman
Krizi
10
Euro
Bölgesi
Borç Krizi
FED’in Çıkış
Sinyali
8
6
4
2
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 15 Nisan 2014
26
Gösterge tahvil faizi küresel kriz öncesi seviyesinin altındadır.
Gösterge Tahvilin Bileşik Faizi
(Nominal, Yüzde)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kaynak: Bloomberg.
Son Veri: 15 Nisan 2014
27
DIŞ DENGE
TÜRKİYE
28
Dengelenme süreci öngörüldüğü şekilde devam etmektedir.
Nihai Yurt İçi Talep ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 1998 Sabit Fiyatlarıyla)
33
31
GSYİH
Nihai Yurt İçi Talep
29
27
25
23
21
19
17
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kaynak: TÜİK, TCMB.
29
Dengelenme süreci öngörüldüğü şekilde devam etmektedir.
İhracat ve İthalat Miktar Endeksleri*
(Altın Hariç, Mevsimsellikten Arındırılmış, 2010=100)
140
130
İhracat (altın hariç)
İthalat (altın hariç)
120
110
100
90
80
70
Kaynak: TÜİK, TCMB
*2014 yılı ilk çeyrek verisi Ocak ve Şubat aylarından oluşmaktadır
30
İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artış eğiliminin sürmesi
beklenmektedir.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(12-Aylık Kayan Pencereler *, Yüzde)
74
72
70
68
66
64
62
60
58
Karşılama Oranı
Karşılama Oranı (altın hariç)
56
54
Kaynak: TÜİK, TCMB.
* 12-aylık birikimli ihracat /12-birikimli ithalat
31
Cari işlemler açığında iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir.
Cari İşlemler Dengesi (CİD)
(12-Aylık Birikimli, Milyar ABD Doları)
20
Tahmin*
0
-20
-40
-60
-80
CİD
CİD (altın hariç)
CİD (altın ve enerji hariç)
-100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cari Açık (Milyar
ABD Doları)
0.6
7.6
14.2
21.4
31.8
37.8
40.4
12.2
45.4
75.1
48.5
65.0
Cari Açık/GSYİH
(Yüzde)
0.3
2.5
3.6
4.5
6.0
5.7
5.4
2.0
6.2
9.7
6.2
7.9
Kaynak: TCMB.
Son Gözlem: Şubat 2014
*Tahminler Orta Vadeli Programda (OVP) yer alan büyüme tahmini baz alınarak oluşturulmuştur.
32
82. Hissedarlar Genel Kurul Olağan
Toplantısı
Erdem Başçı
Başkan
17 Nisan 2014
Ankara
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 781 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content