close

Enter

Log in using OpenID

2014 Hizmetiçi Eğitim Planı - Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

embedDownload
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Yılı :
2014
Sağlık Tesisi :
BARTIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Eğitim Komite
Sorumlusu :
Dt. Selahattin Görkem DEMİRCİ
Düzenleyen
Adı Soyadı :
Hastane Yöneticisi :
Dt. Halide KÜÇÜKKURT
Düzenleyen Telefon No :
Sıra
Nu
Eğitim
Konusu
Eğitim
Alt Konusu
Selda TEKBAŞ
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
Ocak
1
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Eğitimi
Kimyasal ve Biyolojik
Tehditlere Yaklaşım
Algoritması
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr. ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi İşlem,
Temizlik Personelleri, Özel Labr.
Çalışanları
60
2
Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Eğitimi
Acil Durum Planı, HAP Planı
Uygulamaları
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi İşlem,
Temizlik Personelleri, Özel Labr.
Çalışanları
3
Mesleki Geliştirme
Eğitimi
Ölçülerin Dezenfeksiyonu,
Ölçü Kabul – Red Kriterleri
Diş Tabipleri, Hemşire, Laboratuar
Teknisyenleri, Veri Giriş Elemanları,
Özel Labr. Çalışanları
4
Veri Giriş Elemanları, Danışma,
Hasta Hakları Mevzuatı, Hasta
Hasta-Çalışan Hakları Hakları, Hasta Mahremiyeti, Yönlendirme, Temizlik personeli,
Güvenlik Personeli, Özel
ve Güvenliği
Örnek Olgu Çözümleri,
Labr.Çalışanları
5
Çevre Sağlığı
Eğitimleri
Atık Yönetimi (Tıbbi
Atıklar)ve Transfer
Yöntemleri
Eğitim Hemşiresi
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
Mehmet
KOÇER
İl Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü
60
Mesut
CANATAN
İdari Mali
işler Müdür
Vekili
44
1 saat
Özgecan
ŞİVET
Beyhan
AYBEY
Enf.Kont.
Hek.
Labr. Sorumlu
Teknisyeni
1 saat
Hülya CAN
Hasta Hakları
Temsilcisi
1 saat
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
18
Veri Giriş Elemanları, Danışma,
Yönlendirme, Temizlik personeli, Güvenlik
Personeli, Özel Labr.Çalışanları
05053467249
18
Ocak
Ocak
Ocak
1 saat
Sıra
Nu
Eğitim
Konusu
Eğitim
Alt Konusu
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
18
Ocak
Kişisel Gelişim
Eğitimi
İletişim ve Kişisel Arası
İlişkiler
Veri Giriş Elemanları, Danışma,
Yönlendirme, Temizlik, Güvenlik
Personeli, Özel Labr. Çalışanları
7
Hasta ve Çalışan
Hakları Güvenliği
Hasta Güvenliği, Hasta
Düşmelerinin Önlenmesi,
Güvenli İlaç Uygulamaları,
Güvenli Cerrahi
Uygulamaları, Mavi Kod
Uygulaması
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri,Özel
Labr.Çalışanları
64
8
Hasta Kimlik
Hasta-Çalışan Hakları Tanımlayıcılarının Kullanımı
Ve Hasta Kimliğinin
ve Güvenliği
Doğrulaması,
Diş Tabipleri, Hemşire, Bilgi
İşlem,Diş Klinik Yard.
9
Acil Durumlara Müdahale,
Acil Sağlık Hizmetleri Temel Yaşam Desteği
Eğitimi
Güvenlik, Bilgi İşlem, Temizlik
Personelleri, Özel Laboratuar
Çalışanları
6
Kalite Yönetim
10
Eğitimi
Hizmet Kalite Standartları ve
Dokümantasyon
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
1 saat
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
Ocak
1 saat
Figen
ÇAYIRLI
Hasta
Güvenliği
Sorumlu
Hemşiresi
30
Şubat
30 dk
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
22
Şubat
1 saat
Zümrüt Gür
Hemşire
Kalite
Direktörü
Kalite
Temsilcisi
60
Şubat
1 saat
Ersoy ALICI
Feray
KARABULA
K
34
Şubat
1 saat
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
Mesleki Geliştirme
11
Eğitimi
Diş Hekimliğinde Sterilizasyon,
Poliklinik Çalışanları (Diş
Dezenfeksiyon, Malzemelerin
Hekimleri,Hemşire, Ebe, Klinik
temizliği, DAC başlık
yard.
,Veri Giriş)
Otoklavlarının Kullanımı
12 Temizlik Eğitimleri
El Hijyeni önemi
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar
40
Mart
1 saat
Özgecan
ŞİVET
Enf.Kont. Hek.
El Hijyeni önemi
Güvenlik, Bilgi İşlem, Temizlik
Personelleri, Özel Laboratuar Çalışanları
40
Mart
1 saat
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
Temizlik Eğitimleri
13
Sıra
Nu
14
Eğitim
Konusu
Eğitim
Alt Konusu
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Advers Etki Bildirimi Advers Etki Bildirimi ve İlaça
Diş Tabipleri, Hemşire
Etkileşimi
ve İlaça Etkileşimi
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
15
Mart
15 dk
Duygu ALP
Sor.Diş
Hekimi
60
Mart
1 saat
Yadigâr
BOZKURT
Çalışan
Güvenliği
Temsilcisi
20 dk
Yadigâr
BOZKURT
Çalışan
Güvenliği
Temsilcisi
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
15
Mevzuat Yönetimi
Eğitimleri
Çalışan Güvenliği,Bildirimi
Yapılacak Olaylar(Delici Kesici
Diş Tabipleri, Hemşire, Laboratuar ve
Alet Yaralanmaları, Kan ve
Vücut Sıvıları Bildirim Formu, Rönt.Teknisyenleri, Veri Giriş
Elemanları,Özel Labr.Çalışanları
Düşme Olayları Bildirim
Formu)
16
Hasta ve Çalışan
Hakları Güvenliği
Beyaz Kod ,113 İşleyişi
Beyaz Kod Nöbetçileri
4
17
Kişisel Gelişim
Eğitimi
Empati
Güvenlik, Bilgi İşlem, Temizlik
Personelleri,
10
Nisan
45 dk
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
18
Mesleki Geliştirme
Eğitimi
Doğru Oranda Dezenfektan
Kullanma
Temizlik Personelleri
5
Nisan
30 dk
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
19
Acil Sağlık Hizmetleri Acil Durumlara Müdahale,
İleri Yaşam Desteği(CPR)
Eğitimi
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek.,
40
Nisan
1 saat
20
Kişisel Gelişim
Eğitimi
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri
60
Mayıs
1 saat
Hemşire, Labr.ve Rönt. Tek.,
Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri,Özel
Labr.Tek.
60
Mayıs
1 saat
Güvenlik, Bilgi İşlem, Temizlik
Personelleri, Özel Laboratuar
Çalışanları
20
Mayıs
1 saat
Yangın Söndürme
21
Teknikleri
22
Kişisel Arası İlişkiler,
Yangın ve Yangın Söndürme
Teknikleri, Yangın Tatbikatı
Bilinç Bulanıklıklarında,
Bayılmalarda, Epilepsi, Histeri
Acil Sağlık Hizmetleri Nöbetlerinde, Havalelerde,
Komalarda, Kan Şekeri
Eğitimi
Düşmelerinde, Göğüste
Kuvvetli Ağrıda İlk Yardım
Nisan
Acil Hekimi
Emine
ATALAY
Psikolog
İtfaiye
Müdürlüğü
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
Sıra
Nu
Eğitim
Konusu
Eğitim
Alt Konusu
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
Zor İnsanla Başa çıkma
Yöntemleri
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri
60
Haziran
1 saat
Kişisel Hijyen
Güvenlik, Bilgi İşlem,Temizlik
Personelleri,Özel Laboratuar
Çalışanları
18
Haziran
1 saat
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
25 Temizlik Eğitimleri
Kişisel Hijyen
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar
40
Haziran
1 saat
Özgecan
ŞİVET
Enf.Kont.
Hek.
26 İdari Eğitimler
Tıbbi Terminoloji Eğitimi
İstatistik Birimi
İstatistik Birimi
1
Haziran
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
Diksiyon, Organizasyon
Yapma Becerisi, Kişiler Arası
İletişim
Şoför
1
Haziran
1 saat
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
Mıcrosoft office Eğitimi
İstatistik Birimi
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
3
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
8
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
23
Kişisel Gelişim
Eğitimi
24 Temizlik Eğitimleri
27
Kişisel Gelişim
Eğitimi
28 Bilgisayar Eğitimleri
29
Tek Düzen Muhasebe Tek Düzen Muhasebe Sistemi Mutemetlik Birimi ÇalışanlarıTahakkuk Birimi Çalışanları
Eğitimi
Mutemetlik, Tahakkuk, Arşiv, Ambar
ve Depo, Personel Özlük, Bilgi işlem,
İstatistik Birimleri
Psikolog
Mevzuat yönetimi
30
Eğitimleri
Dosyalama Teknikleri Ve
Resmi Yazışma Kuralları
31 İstatistik Eğitimleri
Anket Yöneticisi /Uygulayıcısı
İstatistik Birimi
Eğitimi
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
İstatistik
32 Eğitimleri,Kongre
Eğitimleri
E-Sağlık Eğitimi, Sağlık
İstatistikleri Kursu
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
İstatistik Birimi
Sıra
Nu
33
Eğitim
Konusu
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
Ambar ve Depo Birimi
2
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
Eğitim
Alt Konusu
Hasta/Çalışan Hakları Çalışan Hakları Genelgesi
Güvenliği
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
34 İdari Eğitimler
Depolama Ve Envanter
Yönetimi, Stok Yönetimi
35 İstatistik Eğitimleri
SPSS Programı ile İlgili Temel
İstatistik Birimi
Bilgiler
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
36 İdari Eğitimler
Döner Sermaye Yönetmeliği
Ve Personel Bordro Takip
Programı
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
1
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
2
Haziran
1 saat
Mesut
CANATAN
Hastane
Müdürü
37
İdari Eğitimleri
38 Bilgisayar Eğitimleri
39
Mevzuat yönetimi
Eğitimleri
40
Mevzuat yönetimi
Eğitimleri
41 Mevzuat yönetimi
Eğitimleri
Mutemetlik
Navigasyon Kullanma İleri
Sürüş Teknikleri Eğitimi,
Trafik Kuralları
Şoför
ÇKYS Projesi Eğitimi
Personel Özlük İşleri
Arşiv Malzemeleri Saklama Ve
Koruma Koşulları Ve Arşivleme
Yöntemleri, Devlet Arşiv
Arşiv Birimi
Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik, Adli Vaka
Dosyalarının Yönetimi
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Mutemetlik Birimi ÇalışanlarıTahakkuk Birimi Çalışanları
Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği
Tahakkuk Birimi Çalışanları
Sıra
Nu
42
43
44
45
46
Eğitim
Konusu
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
Hasta ve Çalışan
Hakları Güvenliği
Diş Hekimliğinde Sağlık
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Personeli Enfeksiyon Riskleri, Tek., Memurlar
40
Temmuz
1 saat
Özgecan
ŞİVET
Enfeksiyon
Kontrol
Hekimi
Hasta ve Çalışan
Hakları Güvenliği
Güvenlik, Bilgi İşlem,Temizlik
Diş Hekimliğinde Sağlık
Personelleri,Özel Laboratuar
Personeli Enfeksiyon Riskleri,
Çalışanları
40
Temmuz
1 saat
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
Hasta ve Çalışan
Hakları Güvenliği
Kişisel Koruyucu Ekipman
Kullanımı
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Temizlik per.Bilgi İşlem per.
40
Temmuz
1 saat
Yadigâr
BOZKURT
Çalışan
Güvenliği
Temsilcisi
Kişisel Gelişim
Eğitimi
Stres Yönetimi, Öfke
Kontrolü, Öfkeyle Baş etme
yöntemleri (Sağlık
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Çalışanlarının Şiddet
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
Davranışını kestirme, Önleme İşlem,Temizlik Personelleri
ve Şiddete Karşı kendini
koruma Yöntemleri,
50
Ağustos
1 saat
Psikolog
Kişisel Gelişim
Eğitimi
Öfke Kontrolü,Problem
Çözme Teknikleri
Hasta Hakları Birim ÇalışanlarıÇalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi
2
Ağustos
1 saat
Psikolog
Empati ,Stres Yönetimi,
Tükenmişlik Sendromu ,Zor
İnsanla Başa Çıkma
Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi
1
Ağustos
1 saat
Psikolog
Kişisel Gelişim
Eğitimi
Hasta Psikolojisi Ve
Davranışı, Sağlıklı İletişim,
Beden Dili, İş Ve İnsan
İlişkileri
Hasta Hakları Birim Çalışanları
2
Ağustos
1 saat
Psikolog
Hasta ve Çalışan
Hakları Güvenliği
Tehlikeli ve Kimyasal Atıklar, Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tehlikeli Maddelerin
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
Simgeleri
İşlem,Temizlik Personelleri
60
Ağustos
1 saat
Kişisel Gelişim
47
Eğitimi
48
Eğitim
Alt Konusu
49
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
Sıra
Nu
50
51
Eğitim
Konusu
Eğitim
Alt Konusu
Radyoloji Eğitimleri Radyasyon güvenliği
Hasta-Çalışan Hakları Bilgi Güvenliği
ve Güvenliği
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
Röntgen Teknisyenleri
3
Ağustos
1 saat
Tufan
KESKİNOĞ
LU
Röntgen Sor.
Hekimi
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri
55
Eylül
1 saat
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
55
Eylül
1 saat
Salih Kırman Hemşire
Eylül
1 saat
Mesut
CANATAN
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
52 İşaret Dili
Engelsiz Hayat ve işaret Dili
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri
Mevzuat Yönetimi
53 Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr. Ve
Rönt. Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Per.
54
Hasta-Çalışan
Hakları ve Güvenliği
55
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
İdari Mali
işler Müdür
Vekili
Hasta Hakları Mevzuatı, Hasta
Hakları, Hasta Mahremiyeti,
Örnek Olgu Çözümleri,
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr.ve Rönt.
Aydınlatılmış Onam (Diş
Tek., Memurlar,
Hekimlerinin Yaptığı
Uygulamaların Hukuka
Uygunluğu)
40
Ekim
1 saat
Kalite.Yön.
Hasta Hakları
Direktörü.
Temsilcisi
Ersoy ALICI
Çevre Sağlığı
55
Eğitimleri
Atık Yönetimi (Tıbbi
Atıklar)ve Transfer
Yöntemleri
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr. Ve
Rönt. Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Per.
55
Ekim
1 saat
Enf.Kont.He
mş Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
Akılcı Antibiyotik
56 Kullanımı
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Diş Tabipleri, Hemşire
20
Kasım
1 saat
Uzm.Dr.
Burçin
ŞANLI
İntaniye Uzm.
57 Renkli Kod
Uygulamaları
Beyaz Kod,mavi Kod,pembe
Kod
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr. Ve
Rönt. Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
55
Kasım
1 saat
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
İşlem,Temizlik Per,Özel Labr.çal.
Sıra
Nu
Eğitim
Konusu
Eğitim
Alt Konusu
Eğitim Verilecek
Personelin Unvanı
Planlan
Kişi Sayısı
Eğitim
Verildiği
Ay
Eğitimin Eğitimci Adı
Süresi
Soyadı
Eğitimci
Unvanı
58 Güvenlik Tedbirleri
Güvenlik Tedbirleri
Güvenlik görevlileri
3
Kasım
1 saat
Tahir ÇİFTÇİ Güv.Müd.
59 Temizlik Eğitimleri
Hastane Temizliği(Genel
Alanların Temizlik Kuralları,
Özel Alanların Temizlik
Kuralları,
Temizlik Personeli
5
Aralık
1 saat
Sevgi
BAYAR
Enfeksiyon
Kontrol
Hemşiresi
Kesici-Delici alet
Yaralanmaları
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr. Ve
Rönt. Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Per,Özel labr. Çal.
55
Aralık
1 saat
Selda
TEKBAŞ
Eğitim
Hemşiresi
Diş Tabipleri, Hemşire, Labr. ve Rönt.
Tek., Memurlar, Güvenlik, Bilgi
İşlem,Temizlik Personelleri
60
Aralık
1 saat
60
61
Kesici-Delici alet
Yaralanmaları
Hasta-Çalışan Hakları Tükenmişlik Sendromu
ve Güvenliği
Psikolog
KONTROL/KALİTEYÖN.
HAZIRLAYAN /EĞİTİM
EĞİTİM KOMİTESİ. SOR
ONAY/BAŞHEKİM
DİREKTÖRÜ
.HEMŞSelda TEKBAŞ
Dt. Selahattin Görkem DEMİRCİ
Dt. Halide KÜÇÜKKURT
Dt. Ersoy ALICI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content