close

Enter

Log in using OpenID

Checklist for Family/Relatives Visit Visa / Aile/Arkadaş Ziyareti için

embedDownload
TUR/IST/SWE/FAV/03/SIRALI
Checklist for Family/Relatives Visit Visa / Aile/Arkadaş Ziyareti için Vize basvurusu kontrol listesi
1
Application form for Schengen Visa, completed in English, signed and dated /
Basvuru Formu İngilizce doldurulacak, imzalı ve tarihli olacak
2
Family details form (completed in English) signed and dated /
Aile bilgileri Basvuru formu İngilizce doldurulacak, imzalı ve tarihli olacak
3
Extract of Turkish family book showing civil status, parents, spouse, children and siblings / (Document should be original)
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnegi - Anne, baba ve kardesler, var ise es ve çocuklar gözükecek. (orjinal belgenin gösterilmesi
zorunludur)
Flight reservation or any other confirmation related to travel /
Uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulasım aracına iliskin diger kanıtlayıcı belgeler
The Letter of Invitation sent from Sweden by Post / fax / e-mail
(please do not send letters to Consulate or Sweden Visa Application Centre) /
- The Invitation letter / Inbjudan
- Personbevis
- Passport and/or ID copy of the person who is inviting you
- Lönespecifikation or Skatteverket if they are paying for you expenses
İsveç'den size gönderilmis veya fakslanmıs:
- Davetiye – İsveççe veya İngilizce dillerinde doldurulmuş, imzalı ve tarih atılmış davetiye EK-E
- Personbevis (Bu belge, İsveç’teki en yakın vergi dairesinden ya da www.skv.se internet sitesinden edinilebilir ve son 3 ay içinde düzenlenmiş
olmalıdır.)
- Sizi davet eden eden kisinin İsveç kimliği veya pasaportu yada Türk pasaportu ve oturma izini fotokopisi
- Eğer masrafları karşı taraf karşılayacak ise ; Lönespecifikation ya da Skatteverket
Basvuru sahipleri, asagıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir: / Depending on the status / position
of the Applicant, please provide following documents:
Basvuru sahibi çalısan veya işyeri sahibi ise: / If Applicant is working in the Company or company owner :
- İsveren mektubu izin onayı / Support letter from employer confirming the leave
- SGK (sosyal güvenlik) ise giris bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü"/ SSK and SGK documents
- Son üç ayın maas bordroları / Last 3 months salary payrolls (or any other proof
- Sirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
(orjinal belgenin gösterilmesi zorunludur)
Basvuru sahibi çiftçi ise: / If Applicant is the Farmer:
- Baglı oldugu ziraat odası tarafından verilmis çiftçi belgesi / (orjinal belgenin gösterilmesi zorunludur)
The Farm documents issued by Ziraat Odası (Document should be original)
Basvuru sahibi emekli ise: / If Applicant is retired:
- Emekli maasını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı) / (orjinal belgenin gösterilmesi zorunludur)
Document showing social payments (bank statement or retirement certificate) (Document should be original)
Basvuru sahibi ögrenci ise: / If Applicant is Student:
- Ögrenci Belgesi / Student certificate
Basvuru sahibi resit degil ise/18 yasın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa: / If Applicant is
minor (age under 18) is travelling alone or travelling with one parent or legal guardian:
- Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli degil ise veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu
kosul geçerli degildir) / (orjinal belgenin gösterilmesi zorunludur)
Written parental consent, document should be stamped by a Notary Public in Turkey (If parent is not married or have solely right of
parenting this document is not applicable) (Document should be original)
The evidence showing ability to pay the travel expenses:
- Bank statement for last 3 months and regular income documents. (Document should be original)
Last 3 months salary payrolls (or any other proof) /
Seyahat masraflarının nasıl karsılanacagını gösterir belgeler:
- Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve düzenli geliri gösterir belgeler (ya da benzeri) (orjinal belgenin
gösterilmesi zorunludur)
Two photographs 35x40 in colour, background should be white, not older than 6 months (it should be original biometric photograph,
made by photoshop is unacceptable) /
İki adet fotograf, 35x40, renkli, arka fon beyaz olmalı,son 6 ay içinde çekilmis olmalı. (Orjinal biometric fotoğraf olmalı, photoshop ile
yapılanlar kabul edilmemektedir.)
Fotograf, yüzü tam olarak göstermelidir ve sade, esit bir sekilde aydınlatılmıs ve açık bir fona sahip olmalıdır.
Passport or other travel document and copies of all the pages with stamps and visas and the last page with personal information.
The passport should be valid at least a further three (3) months after the date of expiry of the visa. The passport must be issued
within the last 10 years and shall contain at least two blank pages /
Pasaport veya diger seyahat belgesinin vize olan sayfaları ile ilk ve son sayfalarının fotokopisi, tüm sayfalar mühürlü olacak.
Pasaport, vizenin sona erme tarihinden sonraki en az 3 (üç) ay boyunca geçerli olmalıdır. Pasaport son 10 yıl içinde düzenlenmis
olmalı ve en az iki bos sayfa içermelidir
4
5
6
7
8
9
10
Valid personal medical travel insurance with coverage of 30.000 Euro / (Document should be original)
30.000 Euro teminatlı Seyahat Sigortası (orjinal belgenin gösterilmesi zorunludur)
Vize basvuru ve servis ücreti / Visa fee and service fee 245 TL
11
Basvuranın adı, soyadı, imzası
Name & Signature of VFS Staff
Yes
No
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
298 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content