close

Enter

Log in using OpenID

08.01.201 5 per şe m be 05.01.201 5 pazarte si 06.01.201 5 sa lı

embedDownload
T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
GUN
SAAT
1. SINIF
2. SINIF
05.01.2015 PAZARTESİ
10:00
M E R K E Z İ
4. SINIF
İK: ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ
Sİ:ORTA DOĞUDA ETNİK VE DİNİ YAPI
S I N A V L A R
12:00
13:30
İŞ: TİCARET HUKUKU
İŞ: SERMAYE PİYASASI ANALİZİ
KA: KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER
15:00
16:30
Sİ: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
08:30
10:00
06.01.2015 SALI
3. SINIF
İŞ: MAKRO İKTİSAT (KD)
İK: MAKRO İKTİSAT I
KA: MAKRO İKTİSAT (KD)
08:30
M E R K E Z İ
KA: MİKRO İKTİSAT
İŞ: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
İK: UYGARLIK TARİHİ
İK: YENİ EKONOMİ (KD)
KA: KAMU MALİ DENETİMİ (KD)
KA: TİCARET HUKUKU (KD)
KA: SOSYAL PSİKOLOJİ
KA: KAMU YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ
KA: BORÇLAR HUK. (KD)-TEMEL HAK VE HÜR.(KD)
KA: KENT EKONOMİSİ (KD)-TİCARET HUK.(KD)
İK: TURİZM EKONOMİSİ
İK: SAĞLIK EKON.-ÇEVRE EKONOMİSİ (KD)
KA: KAMU MALİ DENETİMİ (KD)
S I N A V L A R
12:00
İŞ: MALİYET YÖNETİMİ
İŞ: YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (KD)
13:30
15:00
İK: MİKRO İKTİSAT I
Sİ: ULUSLARARASI SİYASET I
İK: STRATEJİK EKONOMİ (KD)
16:30
KA: ÇEVRE POLİTİKASI
KA: ÇEVRE BİLİMİ (KD)
İŞ: SAYISAL YÖNTEMLER
Sİ: ULUSLAR ARASI FİNANS
KA: YÖNETİM BİLİMİ I
Sİ: BÖLGESEL ÇALIŞMALAR
İK: FİNANSAL YÖNETİM
İŞ-İK: PAZARLAMA İLKELERİ
KA: MUHASEBE I
Sİ: RUSYA, KAFKASYA VE AVRASYA ÇALIŞ.
Sİ: KARŞILAŞTIRMALI SİYASİ SİSTEMLER
İŞ: SEKTÖR MUHASEBESİ
KA: İŞ VE SOSYAL GÜV. HUK. (KD)
07.01.2015 ÇARŞAMBA
09:00
10:30
İŞ-KA-UT: HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
12:00
13:30
BF: MUHASEBE I
15:00
İK: TARIM EKONOMİSİ
İK: ÇALIŞMA EKONOMİSİ (KD)
KA: KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM (KD)
İŞ: İŞLETME FİNANSMANI
KA: BORÇLAR HUKUKU-TEMEL HAK VE HÜR. (KD)
KA: AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
16:30
08.01.2015 PERŞEMBE
09:00
10:30
KA: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Sİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
12:00
İŞ-UT-BF: İŞLETME ve EKONOMİ MATEMATİĞİ I
13:30
KA: ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ (KD)
15:00
İK: İŞLETME FİNANSMANI (KD)
İK: EKONOMETRİ I
KA: TÜRK ANAYASA HUKUKU
Sİ: ULUSLAR ARASI POLİTİK EKONOMİ
İŞ: DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
İŞ: ENVANTER VE BİLANÇO (KD)
İK-KA: HİZMET PAZARLAMA
16:30
Sİ: ULUSLARARASI GÜVENLİK I
İŞ: SATIŞ YÖNETİMİ
09:00
İŞ: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Sİ: KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET
İK: TÜRKİYE EKONOMİSİ
10:30
09.01.2015 CUMA
İŞ: İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR
İŞ-İK 1A: MUHASEBE I
12:00
13:30
İŞ-İK 1B: MUHASEBE I
15:00
UT: MUHASEBE I
16:30
KA: GENEL MUHASEBE I (KD)
İK: KAMU MALİYESİ
İK: ENVANTER VE BİLANÇO (KD)
İK: MATEMATİKSEL İKTİSAT I
KA: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
İŞ: TÜRK VERGİ SİSTEMİ
İK: MALİYE POLİTİKASI (KD)
İŞ: KAMU MALİYESİ
KA: TÜRK SİYASAL HAYATI
İS: İŞLETME BÖLÜMÜ - İK: İKTİSAT BÖLÜMÜ - KA: KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - Sİ: SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
BF: BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ- UT: ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ- KD: KALDIRILAN DERS
T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI
GUN
SAAT
1. SINIF
10.01.2015 CUMARTESİ
09:00
10:30
2. SINIF
3. SINIF
Sİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ
İK: İŞLETME ve EKONOMİ MATEMATİĞİ I
İK: SİYASET BİLİMİ VE ÇAĞDAŞ SİY. AK.
İŞ: REKLAM YÖNETİMİ
İŞ: İŞ HUKUKU (KD)
KA: İDARE HUKUKU
12:00
İK: PARA TEORİSİ
13:30
KA: KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
İŞ: ULUSLAR ARASI İŞLETME YÖNETİMİ 15:00
Sİ: ULUSLARARASI HUKUK
İŞ: HALKLA İLİŞKİLER
KA: ULUSLARARASI HUKUK
16:30
İŞ: TOPLUM BİLİMİ (KD)
KA: SOSYOLOJİ
Sİ: SOSYOLOJİYE GİRİŞ
İŞ: MUHASEBE DENETİMİ
İK: EKONOMİK KRİZ TEORİLERİ
KA:TÜRKİYE EKONOMİSİ
09:00
11.01.2015 PAZAR
10:30
12.01.2015 PAZARTESİ
İŞ-İK-BF: GENEL İKTİSAT I
12:00
KA: TÜRK VERGİ SİSTEMİ
İK: TÜRK VERGİ SİSTEMİ
İŞ: MALİYET MUHASEBESİ
13:30
Sİ: TÜRK SİYASİ YAŞAMI
KA: KENTLEŞME POLİTİKASI
15:00
İŞ: ÜRETİM ve İŞLEMLER YÖNETİMİ I
Sİ: SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
16:30
İK: AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
İK: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (KD)
09:00
İK: İKTİSADİ ve SOSYAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (KD)
10:30
İK: İKTİSAT TARİHİ (KD)
KA: İKTİSADİ DÜŞÜNCE DOKTRİNLER TAR. (KD)
Sİ: SİYASİ TARİH I
İŞ: PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
İK: İKTİSADİ ve SOSYAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ
İK: İKTİSADİ SİSTEMLER (KD)
İŞ: HİZMET PAZARLAMASI
İK: BÖLGESEL İKTİSAT
İK: İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ (KD)
Sİ: ABD TARİHİ VE POLİTİKASI
İK: KALKINMA EKONOMİSİ
KA: SİYASİ TARİH (KD)
12:00
13:30
İK-Sİ-BF: HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
15:00
KA: GENEL İKTİSAT I
KA: İKTİSADA GİRİŞ (KD)
Sİ: MEDENİYETLER TARİHİ I
İŞ: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
KA: YÖNETİM PSİKOLOJİSİ (KD)
KA: YEREL YÖNETİMLER I
KA: MAHALLİ İDARELER (KD)
16:30
09:00
13.01.2015 SALI
4. SINIF
10:30
KA: SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I
Sİ: SİYASET BİLMİNE GİRİŞ I
İŞ: İSTATİSTİK I
12:00
14:30
İŞ-İK-UT-BF: İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
16:00
KA: İSTATİSTİK
İK: İSTATİSTİK
İK: STRATEJİK PLANLAMA (KD)
İK: ULUSLARARASI İKTİSADİ KUR. ve BÜT.
KA: CEZA HUKUKU
İK: GÜMRÜK VE LOJİSTİK
İŞ: ÖRGÜT GELİŞTİRME
Sİ: AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI
İŞ: ULUSLARARASI FİNANS
İS: İŞLETME BÖLÜMÜ - İK: İKTİSAT BÖLÜMÜ - KA: KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - Sİ: SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
BF: BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ- UT: ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ- KD: KALDIRILAN DERS
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content