close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bahar yarıyılı yüksek lisans, doktara kontenjanları ve

embedDownload
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI
İŞLETME (Sayısal Yöntemler)
FİNANS
MUHASEBE
PAZARLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
İşletme Tezsiz II. Öğretim
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz II. Öğretim
İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz II. Öğretim
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans Tezsiz
Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz
Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon Tezsiz
Uzaktan Eğitim Pazarlama Tezsiz
Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz
Uzaktan Eğitim Muhasebe Tezsiz
İKTİSAT
Ekonomi Tezsiz II. Öğretim
EKONOMETRİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
(E. P. Ö.)
(P. D. R)
Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz II.Öğretim
İLKÖĞRETİM
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Sınıf Öğretmenliği Tezsiz II.Öğretim
Uzaktan Eğitim Sınıf Öğretmenliği Tezsiz
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz II.Öğretim
Resim-İş Eğitimi Tezsiz II.Öğretim
TÜRK DİLİ ve EDEBIYATI
(Türk Halk Edebiyatı)
(Yeni Türk Edebiyatı)
(Türk Lehçeleri ve Edebiyatları)
(Eski Türk Dili)
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
(Dinler Tarihi)
(Din Psikolojisi)
(Felsefe Tarihi)
(İslam Felsefesi)
(Din Sosyolojisi)
(Mantık)
(Din Felsefesi)
(Din Eğitimi)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
(Hadis)
(Kelâm)
(İslam Hukuku)
(Tefsir)
(Tasavvuf Tarihi
(Arap Dili ve Belâğatı
( İslam Mezhepleri Tarihi
İSLAM ve TARİHİ SANATLARI
(İslam Tarihi)
(Türk İslam Edebiyatı)
SAHNE SANATLARI
(Opera-Şan)
(Tiyatro-Oyunculuk)
MÜZİK
(Yaylı Çalgılar)
(Piyano)
(Üflemeli Çalgılar)
Özel Hukuk Tezsiz II.Öğretim
SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI
Yüksek
Lisans
-
30
30
30
25
50
30
30
25
30
20
20
5
10
10
50
23
20
60
50
2
10
5
60
30
Doktora /
Sanatta
Yeterlik
2
4
1
3
2
-
5
2
-
5
-
3
3
-
Lisansa
Dayalı
Doktora
Yatay
Geçiş
Doktora
Yatay
Geçiş
YL
Yab.Uy
Öğr.
YL*
-
-
-
-
Yab.Uy.
Öğr.
Doktora*
5
5
-
-
1
-
2
3
3
3
-
-
-
-
-
4
3
-
1
1
1
-
3
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
1
-
-
-
-
-
-
4
4
2
3
2
2
3
2
4
2
1
2
1
1
1
-
-
-
2
2
1
3
1
1
1
1
-
6
5
2
1
3
2
2
4
4
2
2
3
2
2
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
-
4
6
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
-
14
4
1
25
15
-
-
-
-
-
-
15
* Yabancı uyruklu öğrenciler http://iso.cu.edu.tr/gra/eng_kontenjan.htm adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.
BAŞVURU KOŞULLARI
1. İŞLETME
Yönetim ve Organizasyon doktora programı için; Yönetim ve Organizasyon veya İşletme alanında
yüksek lisans mezunu olmak.
Tezsiz Yüksek Lisans programları için; 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak.
Kredi/Saat Ücretleri:




İşletme Tezsiz, Pazarlama, Bankacılık ve Borsa, Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
Programları için kredi/saat ücreti 250.00 TL
İşletme ve Teknoloji Yönetimi ve Muhasebe Tezsiz Yüksek Lisans Programları için kredi/saat
ücreti 200.00 TL
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için kredi/saat ücreti 200.00 TL’dir.
Programlar toplam 30 krediden oluşmaktadır.
2. İKTİSAT
Tezli yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş için; İktisat veya İşletme Fakülteleri ile İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinin ilgili Anabilim dallarından birinden mezun olmak.
Tezsiz yüksek lisans için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.
Kredi/saat ücreti 150.00 TL
Program toplam 30 krediden oluşmaktadır.
3. EKONOMETRİ
Tezli yüksek lisans için; Ekonometri, İktisat Bölümü veya Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik,
İstatistik Bölümlerinden birinden mezun olmak.
 Doktora programı için; İktisat, Ekonometri veya İstatistik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış
olmak.
4. EĞİTİM BİLİMLERİ
EPÖ yüksek lisans için; Eğitim Programları ve Öğretimi, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim, Bilgisayar
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dallarından birinden mezun olmak.
 EPÖ tezsiz yüksek lisans için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, MEB’e bağlı resmi ve
özel eğitim kurumlarında öğretmen, yönetici veya müfettiş olarak çalışanlar başvurabilirler.
(EPÖ Tezsiz Yüksek Lisans programı kredi/saat ücreti 130.00 TL. Program 30 kredidir.
Programa başvuranlar MEB’e bağlı olarak çalıştıklarını belgeleyeceklerdir).
PDR yüksek lisans için; PDR veya Psikoloji mezunu olmak.
PDR doktora için; PDR yüksek lisans mezunu olmak.


5. İLKÖĞRETİM
Eğitim Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olmak. (Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim
Dalı dışından mezunlar Bilimsel Hazırlık Programı dersleri alacaklardır.)
6. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Tezli Yüksek Lisans için; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak.
(Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı dışından mezunlar Bilimsel Hazırlık Programı dersleri alacaklardır.)

Tezsiz Yüksek Lisans için: Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak veya MEB’e bağlı okullarda Sınıf
Öğretmeni olarak çalışıyor olmak.
(Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı kredi/saat ücreti 130.00 TL. Program 30 kredidir)

Uzaktan EğitimTezsiz Yüksek Lisans için; Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak veya MEB’e bağlı
okullarda Sınıf Öğretmeni olarak çalışıyor olmak.
(Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı kredi/saat ücreti 200.00 TL. Program 30 kredidir.)
7. OKULÖNCESİ EĞİTİMİ
Yüksek lisans için, Okulöncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Sosyal Hizmetler, Psikoloji,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitim Programları Öğretimi ve Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Anabilim Dalı, Konservatuvar (Formasyon Eğitimini Tamamlamış) Müzik Öğretmenliği
bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. (Okulöncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi Eğitimi alanı
dışından mezun olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.)
8. ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
Yüksek Lisans ve Doktora için, ALES sınavının Sözel veya Eşit Ağırlık bölümlerinin birinden en az
55 puan almış olmak.
9. FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Yüksek Lisans ve Doktora için, ALES sınavının Sözel bölümünden en az 55 puan almış olmak
10. İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
 Tezsiz Yüksek Lisans için, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz/Amerikan
Dili ve Edebiyatı veya Dilbilimi bölümlerinden birinden mezun olmak.
Yabancı Dil Sınavından 70 puan almış olmak.
(İngiliz Dili Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programı kredi/saat ücreti 200.00 TL. Program 30 kredidir)
11. RESİM-İŞ EĞİTİMİ
Tezsiz yüksek lisans programı için; Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği veya Okulöncesi Öğretmenliği
veya Sınıf Öğretmenliği veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak.
(Tezsiz yüksek lisans programı için kredi/saat ücreti 125.00 TL)
12. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 Yüksek Lisans için; Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Lehçeleri veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
bölümlerinden birinden mezun olmak.
 Doktora için; Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
13. FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 Yüksek Lisans için, İlahiyat Fakültesi veya 4 yıllık fakülte/yüksekokul mezunu olmak
 (İlahiyat Fakültesi mezunu dışındakilere Bilimsel Hazırlık programı uygulanacaktır.)
14. TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Yüksek Lisans için; İlahiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği veya İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu olmak.
(Belirlenen bölümler dışındaki fakülte mezunlarına Bilimsel Hazırlık programı uygulanacaktır.)
YÖK Yürütme Kurulu kararı gereğince, bu Anabilim dalı için Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı
hariç Arapça yabancı dil belgesi geçerlidir.
15. İSLAM TARİHİ ve SANATLARI
İlahiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği/İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakülteleri Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı ve Sanat Tarihi Bölümleri ile Eğitim Fakülteleri Tarih ve Türkçe bölümleri dışındaki lisans
programlarından mezun olan ve İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi
almak isteyen öğrenciler başvuru yaptıkları programa uyum sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık
Programına tabi olurlar.
16. SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
Konservatuvarların Opera-Şan Anasanat Dalı veya Oyunculuk Anasanat Dalı lisans mezunu olmak.
17. MÜZİK ANASANAT DALI
Yüksek Lisans için, Konservatuvarların veya Fakültelerin Yaylı Çalgılar veya Üflemeli-Vurmalı
Çalgılar veya Piyano Anasanat dalı lisans mezunu olmak.
18. ÖZEL HUKUK
Tezsiz yüksek lisans programları için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
(Tezsiz yüksek lisans programı için kredi/saat ücreti 200.00 TL)
19. SANAT ve TASARIM ANASANAT DALI
Yüksek Lisans için; Resim-İş Öğretmenliği , Resim, Heykel, Grafik, Seramik ve Cam, Tekstil ve Moda
Tasarımı, İç Mimarlık lisans programlarından birinden mezun olmak.
Sanatta Yeterlik için; Resim-İş Öğretmenliği, Resim, Heykel Grafik, Seramik ve Cam, Seramik,
Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel
Ürün Tasarımı, Mobilya ve Konstrüksiyon Yüksek Lisans programlarından birinden mezun olmak.
BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurular 30 Aralık 2013 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru yapmak için öncelikle http://fbeeski.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/basvuru
adresinde yer alan “2013-2014 Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru
Formu” doldurulmalıdır.

 Başvuru formu doldurulduktan sonra istenilen başvuru evraklarının en geç
31 Ocak 2014 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü’ne ulaştırılıp, kayıtların
onaylattırılması gerekmektedir.
Başvurularla ilgili daha fazla bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü ile iletişime
geçilebilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü iletişim bilgileri:
Telefon:
Enstitü: (322) 338 65 74 (Dahili: 113 veya 114)
Üniversite Santrali: (322) 338 60 84-88’den 2386-2387-2388 (Dahili 113 veya 114)
Web: http://sosyalbilimler.cu.edu.tr
Belgelerini Enstitü’ye ulaştırmayan ve kayıtlarını onaylatmayan adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları ile ilgili detaylı bilgilere
Uzaktan Eğitim Web Sayfası http://emba.cu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
SINAV TARİHLERİ:
Mülakat Sınav Tarihleri :
Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı
Doktora Mülakat Sınavı
05 Şubat 2014 - Saat: 10.00
05 Şubat 2014 - Saat: 13.00
Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınavları
Eğitim Programları ve Öğretimi
İngiliz Dili Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği
Yönetim ve Organizasyon
Ekonomi
İşletme
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
Özel Hukuk
05 Şubat 2014 - Saat: 09.00
05 Şubat 2014 - Saat: 09.00
05 Şubat 2014 - Saat: 09.00
05 Şubat 2014 - Saat: 09.00
05 Şubat 2014 - Saat: 09.00
05 Şubat 2014 - Saat: 09.00
05 Şubat 2014 - Saat: 10.00
05 Şubat 2014 - Saat: 10.00
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınavları
Uzaktan Eğitim İşletme
06 Şubat 2014 - Saat: 09.00
06 Şubat 2014 - Saat: 09.00
Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon
06 Şubat 2014 - Saat: 09.00
Uzaktan Eğitim Pazarlama
Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi 06 Şubat 2014 - Saat: 14.00
Uzaktan Eğitim Muhasebe
06 Şubat 2014 - Saat: 13.00
Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans
06 Şubat 2014 - Saat: 14.00
06 Şubat 2014 - Saat: 10.00
Uzaktan Eğitim Sınıf Öğretmenliği
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Yüksek Lisans Programları için;
Lisans Diploması (Onaylı fotokopisi. Yurt dışından alınan diplomaların
Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
Lisans Transkripti (Onaylı fotokopi)
1 adet fotoğraf
Yabancı Dil Belgesi
 Tezsiz İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarında yabancı dil belgesi aranmayacaktır.
 YDS ‘den en az 50 puan veya YDS yerine KPDS-ÜDS’den en az 50 puan veya
TOEFL-IELTS vb. sınavların birinden eşdeğer puan almış olduğunu gösteren
belge,
 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından yapılan yabancı dil sınavından 100 (yüz)
üzerinden 50 (elli) puan almış olduğunu gösteren belge,
 Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi için YDS’den 70 puan veya YDS
yerine Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından
birinden eşdeğer puan almış olduğunu gösteren belge
ALES belgesi (en az 55 puan)
 Tezsiz İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarında ALES belgesi aranmayacaktır,
 Türk Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve
Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalları için en az Sözel 55
puan,
 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için Sözel veya eşit ağırlık puan türünden en
az 55 puan, diğer anabilim dalları için en az EA 55 puan,
 Konservatuvar ve Güzel Sanatlar için ALES sınavı kaldırılmıştır.
2) Doktora Programları için;
Lisans ve Yüksek Lisans Diploması (Onaylı fotokopisi. Yurt dışından alınan
diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge)
Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Onaylı fotokopi)
1 adet fotoğraf
Yabancı Dil Belgesi
 YDS ‘den en az 55 puan veya YDS yerine KPDS-ÜDS’den en az 55 puan veya
TOEFL-IELTS vb. sınavların birinden eşdeğer puan almış olduğunu gösteren
belge,
ALES belgesi (en az 55 puan)
 Türk Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri
Anabilim Dalları için en az Sözel 55 puan,
 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için Sözel veya eşit ağırlık puan türünden en
az 55 puan, diğer anabilim dalları için en az EA 55 puan,
 diğer Anabilim Dalları için en az EA 55 puan
 Lisansa dayalı doktora için, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3
ortalama ve ALES belgesi (en az 80 puan olduğunu gösteren belge). Yabancı dil
belgesi (en az 80 puan olduğunu gösteren belge).
Yatay geçiş başvuruları:
Yatay geçiş başvuruları 20 Ocak – 24 Ocak 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
İstenen Belgeler :
Başvuru dilekçesi,
Birinci dönem ile ilgili transkript,
Disiplin cezası olmadığına ilişkin belge,
ALES belgesi,
Yabancı dil belgesi,
Lisans diploması ve transkript,
Yüksek lisans diploması ve transkript
Özel öğrenci başvuruları:
Özel öğrenci başvuruları 31 Ocak 2014 – 07 Şubat 2014 tarihleri arasında
yapılacaktır.
İstenen Belgeler :
Başvuru dilekçesi,
Lisans diploması, lisans transkripti, yüksek lisans diploması, yüksek lisans
transkripti ve özgeçmiş,
DUYURULAR:
Adaylara ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirme
(sınav sonuçları, ek kontenjanlar, kayıt tarihleri, başvurular vs.)
Enstitümüzün
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr
web sayfasından (Duyuru ve Etkinlikler) yapılacaktır.
Adaylar sayfa/sayfalardaki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.
Her ne sebeple olursa olsun web sayfasını takip etmemekten kaynaklanabilecek
geçmişe yönelik itirazlar dikkate alınmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
470 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content