close

Enter

Log in using OpenID

(Gönül Alma) Siyaseti ve Bosna - International Burch University

embedDownload
Osmanl? ?stimalet (Gönül Alma) Siyaseti ve Bosna
Osmanl? ?stimalet (Gönül Alma) Siyaseti ve Bosna
Dec 15, 2014
Dil-Edebiyat-Sanat-Kültür Kulübü’nün düzenlemi? oldu?u geleneksel Edebiyat Sohbetlerine
18.11.2014 tarihinde Sedad BEŠLIJA Bey “Osmanl? ?stimalet (Gönül Alma) Siyaseti ve
Bosna” adl? konusu ile kat?lm??t?r. Sedad Bey, Osmanl?’n?n topraklar?n? nas?l bir politika
ile geni?letti?ini, fethetti?i topraklardaki halka uygulad??? ho?görüyü ve yöntemlerini
aktarm??t?r. Sedad Bey Tarih Enstitüsü’nde çal??mas? dolay?s?yla Osmanl? hakk?nda
kapsaml? tarihi bilgilere de yer vermi?tir. Program soru-cevap usulü ile sona ermi?tir.
International Burch University | www.ibu.edu.ba
Source http://tll.ibu.edu.ba/en/department-news/2014/osmanli-istimalet-gonul-alma-siyaseti-ve-bosna.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1/1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content