close

Enter

Log in using OpenID

Akademi

embedDownload
Büyükşehir
Akademi
2014-2015
Güz Dönemi
Yazarlık Atölyesi
Ali Ural
Mesnevi Okumaları
Sezai Küçük
Büyükşehir
Akademi
2014-2015
Güz Dönemi
Pratik Sinema Atölyesi
Suat Köçer
Sinan Sertel
Gökhan Yorgancıgil
Ömer Seyfettin’le Sait
Faik’te Öykü
Necati Mert
İslam Filozoflarından
Felsefe Metinleri
Ömer Türker
Seyahat Okumaları
Haşim Şahin
Politik Roman Okumaları
Murat Güzel
Politik Teoloji Okumaları
Ahmet Demirhan
Yeni Dönem
Akademi
2014-2015
Güz Dönemi
Büyükşehir Akademi;
2010 yılından bu yana
Güz ve Bahar dönemleri
olmak üzere yılda iki kez
faaliyet göstermektedir.
Söyleşi, seminer, atölye
ve okuma gruplarıyla
her dönem 8’er haftalık
derslerden oluşan
programlar; kültürel, felsefi
ve bilimsel konularda
katılımcıların entelektüel
düşünümlerine katkıyı
amaçlamaktadır. Akademi,
geçmiş dönemlerde;
Estetik ve Şehir, Dünya
Dinleri, Türk Dış Politikası,
Tarih ve Seyahat, Ortadoğu
ve Siyaset, Demokrasi, Yazı
ve Edebiyat, Uluslararası
Politika vb. başlıklarda
derslere ev sahipliği
yapmıştır. Bu dönemde de
pratik ve kuramsal açıdan
zengin ders başlıkları/
içerikleri belirlemeye
çalıştık. Kitapçıktaki ders
içeriklerini inceleyip,
17 Ekim Cuma gününe
kadar www.sakarya.bel.tr
adresinden kayıt işlemini
gerçekleştirebilirsiniz.
Yazarlık
Atölyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Pazartesi | 18.00-21.00
Yazmak bir sanattır ve her sanat gibi öğretilebilir.
Yazarlık atölyesinin amacı, Türk ve dünya edebiyatının
başyapıtları üzerinden doğru okuma ve yazma özelliğini
kazandırmak. Bir metni edebi bir esere dönüştürmenin
yollarını, klişe kalıpları ve melodramatik öğeleri
kullanmadan göstermek.
1. Hafta: Sanat-Hayat-Kaçış
2. Hafta:Refik Halid Karay “Gurbet Hikâyeleri” bağlamında tasvir,
üslup ve benzetme
3. Hafta:Kurgu nedir? Kaç çeşit kurgu vardır?
Kurgusal karakter nasıl oluşturulmalı?
4. Hafta:Peyami Safa “Bir Tereddüdün Romanı” bağlamında
edebiyatta gerilim/merak unsuru
5. Hafta:Dostoyevski “Yeraltından Notlar” bağlamında insanı keşfetme
ve onu edebiyata aktarma
6. Hafta:Ahmet Hamdi Tanpınar “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”
bağlamında ironi ve inandırıcılık
7. Hafta: Virginia Woolf “Mrs. Dalloway” bağlamında bilinç akışı tekniği
8. Hafta:Naime Erkovan “Asılsız Hikâyeler” bağlamında yazı üslupları, teknikleri
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
A. Ali
Ural
1959 Samsun doğumlu. İlk şiiri Mavera Dergisi’nde
yayımlandı (1982). Yükseköğreniminin ardından
Şûle Yayınları'nı kurdu. 1989'da Merdiven Sanat
isimli sanat dergisi çıkardı. Kitaphaber isimli iki aylık
bir kitap-kültür dergisi yayınladı. Ural'ın yayınlayıp
yönettiği dergiler arasında bir şiir ve poetika dergisi
olan Merdivenşiir de bulunuyor (2005-2007).
2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği
(TYB) İstanbul şube başkanlığını yapmış olan
A. Ali Ural, bir dönem de Şehir Tiyatroları Repertuar
Kurulu üyeliğinde bulundu. İstanbul Uluslararası
Şiir Festivali Yürütme Kurulu üyesi olan Ural,
“Ejderha ve Kelebek” adlı eseriyle, Türkiye
Yazarlar Birliği'nin 2010 Deneme Ödülü'nü,
“Gizli Buzlanma” adlı şiir kitabıyla 2013’te Türkiye
Yazarlar Birliği’nin “Yılın Şiir Kitabı” ödülünü aldı.
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Mesnevi
Okumaları
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Salı | 18.00-21.00
Mesnevî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin en önemli
eseridir. Altı cilt ve yaklaşık 26.000 beyitten oluşan
eser, asırlar boyunca Türk-İslam kültürünün en çok
ilgi çeken klasiklerden biri olmuştur. “Allah âşıklarının
kitabı” olarak da nitelendirilen Mesnevî, Mevlâna’ya göre
hakîkate ulaşma ve yakîn sırlarını açma hususunda
dinin temelini teşkil etmektedir. Bir Müslüman için
“vahdet dükkânı” hatta insanlık yol gösterici bir eserdir.
Mesnevî’nin konusu din ve dinin üç temel dayanağı olan
amel, hal ve hakikattir. Mesnevî bir Kur’an tefsiridir.
Aynı zamanda Hz. Peygamberin hadislerinin şerh
edildiği bir hadis kitabı, diğer peygamberlerin hayat
hikayelerinden bir çok önemli hususun nakledildiği bir
peygamberler tarihi kitabı, insan psikolojisine dair ilginç
çözümlemeleriyle bir psikoloji kitabı ve içerdiği ilginç
nasihatler, hikayeler ve güzel deyişlerle de günümüz
insanı için bir terapi eseridir. Bu özellikleriyle Mesnevî,
telifinden bu güne kadar sürekli gündemde kalmış ve
evlerde, dergâhlarda, camilerde velhasıl her ortamda
okunan bir eser olmuştur. Özellikle Mevlevi kültüründe
dervişlerin eğitilmesinde ve olgunlaştırılmasında bir
rehber kitap olarak baş tacı edilmiştir. Bu derslerin temel
amacı; Hz. Mevlana gibi bir arifin bize bırakmış olduğu
Mesnevî isimli eserinin rehberliğinde kendimizi bilme
ve bulma yolculuğudur. Bu yolculuk Kur’an ve sünnetin
ikliminde ve tasavvufun ana esasları çerçevesinde
varlığın hakikatine dair bir yolculuktur.
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
Sezai
Küçük
Kayseri-Yeşilhisar’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini
Yeşilhisar’da, Yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Üsküdar İmamHatip Lisesi’nde öğretmenlik görevinde bulundu. Daha
sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
göreve başladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalında “Hace
Abdullah Ensari ve Kitâbü’l-Fütüvve’si” konulu tez ile
Yüksek Lisans yaptı. Aynı Anabilim Dalında “XIX. Asırda
Mevlevilik ve Mevleviler” konulu tezi ile Doktor oldu.
2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak
göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir.
Evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilir.
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Pratik Sinema
Atölyesi
Ofis Sanat Merkezi
Salı | 18.00-21.00
Pratik Sinema Atölyesi, 8 haftalık bir pratik sinema
eğitim programıdır. Sinema Tarihi ve Yazarlığı,
Film Yapım ile Senaryo derslerinin verileceği atölyede,
sinemanın çeşitli dallarına dair temel bilgilerin
verilmesinin yanı sıra, ikinci ayda, bu dallarda
pratik yapma şansı da tanınmış olacak.
Atölye sonunda, öğrencilerin katılımı ve ortak
çalışmasıyla bir kısa film çekilecek.
Suat
Köçer
1980’de Erzurum’da doğdu. Ortaokul yıllarında
hikâyeler yazarak başladığı yazma serüvenine,
2002’den itibaren İstanbul’da devam etti.
Çeşitli ulusal dergilerde sürdürdüğü kültür sanat
konulu yazılarının ardından, tamamen sinemaya
yöneldi. Türk Sineması eksenli eleştiri, araştırmainceleme ve röportajları ulusal gazete ve dergilerde
yayımlandı. Ağustos 2010'da Film Arası Sinema
Dergisi'ni kurdu. Arkadaşlarıyla birlikte yayımladığı
Film Arası Sinema Dergisi’nde yazılarını sürdüren
Köçer ayrıca, Yeni Şafak Gazetesi'nde, Cuma günleri,
sinema sayfası hazırlıyor. İkisi hikâye, ikisi de
sinema olmak üzere yayımlanmış 4 kitabı var.
1. Hafta: Sinema Sanatına Genel Bakış
2. Hafta:Bir Hikâye Anlatma Biçimi Olarak Drama
3. Hafta:Hikâye / Senaryo Türleri
4. Hafta:Klasik Hikâyenin / Senaryonun Unsurları
5. Hafta:Senaryo Yazarlığı Uygulama Dersi 1
6. Hafta:Senaryo Yazarlığı Uygulama Dersi 2
7. Hafta: Senaryo Yazarlığı Uygulama Dersi 3
8. Hafta:Senaryo Yazarlığı Uygulama Dersi 4
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Sinan
Sertel
Gökhan
Yorgancıgil
1981 yılında doğdu. Bursa Fen lisesini ve İstanbul
Teknik Üniversitesini bitirdi. Çeşitli reklam ajanslarında
ve post-prodüksiyon firmalarında çalıştı. Reklam
yönetmenliği yaptı. Yapımcı Turgay Şahin ile birlikte
Fanus-u Hayal Film’i kurdu. Fanus-u Hayal, İzmir ve
İstanbul’daki ofislerinde 2008’den beri film, reklam
ve animasyon hizmeti vermektedir. İstanbul Sinema
Merkezi Kısa Film Atölyesinin kurucu yöneticiliğini
yapmaktadır. Hayal Perdesi sinema dergisinde yazılar
yazmaktadır. Yazıp, yönettiği dört kurmaca, bir
animasyon ve bir belgesel filmi vardır. Çalışmaları ile
aralarında Cannes ve Berlin film festivalleri dâhil olmak
üzere ellinin üzerinde ulusal ve uluslararası festival
seçkisinde yer almıştır. Son yazdığı uzun metrajlı
sinema filmi projesiyle, Kültür Bakanlığı Sinema Genel
Müdürlüğü desteği almıştır. Evli ve bir kız babasıdır.
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
1970 yılında Aydın’da doğdu. Kayseri Fen Lisesi’ni ve
ardından İTÜ makine mühendisliği bölümünü bitirdi.
Lise yıllarında öyküler yazdı, üniversite yıllarında
yönetmen yardımcılığı yaparak sinemaya atıldı.
Halit Refiğ ve Yücel Çakmaklı gibi ustaların bazı
sinema ve TV projelerinde yardımcılığını yaptı. 1997
yılından itibaren kendi yazdığı bazıları Almanya,
Kırgızistan, Kazakistan, Kenya, Zengibar, Güney
Afrika Cumhuriyeti ve ABD’de olmak üzere belgeseller
ve kısa metrajlı dramaları yönetti. 2007 kasımında
Türkiye’de gösterime giren, 2009 Worldfest Houston
Film Festivalinde iki ayrı jüri özel üdülü kazanan, Oktay
Kaynarca, Hazım Körmükçü, Görkem Yeltan ve Damla
Tokel’in başrolleri paylaştığı Sıfır Dediğimde filmini
yazıp yönetti. 2008’den günümüze kadar Bilim ve
Sanat Vakfı’nda seminerler vermekte ve senaryo yazımı
atölyeleri düzenlemektedir. Halen muhtelif sinema TV
projelerinde senaryo yazarlığı ve yönetmenlik yapmakta
olan Yorgancıgil, evli ve bir çocuk babasıdır.
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Ömer Seyfettin’le
Sait Faik’te Öykü
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Çarşamba | 18.00-21.00
Seminer, farklılıklar içeren Türk öykü geleneğini
Ömer Seyfettin ve Sait Faik gibi özelinde tanıtmayı
amaçlar. Öykünün bu iki yazar için ne ifade ettiğini
tartışmaya açar. Aralarındaki benzerlik ve ayrılıkların
saptanmasını sağlar, bunların sonraki öykücülerden
kimlere, ne kadar geçtiğini sorar, buldurur. Edebiyat dil
sanatıdır, ama toplumsal hayatın dışında da değildir.
Seminerde iki yazar arasındaki farklılıkla dönemleri
arasındaki farklılık da sorgulanacak, öyküye bunun
nasıl yansıdığı, yani edebiyatın sosyolojiyle ve başka
disiplinlerle ilgisinin vazgeçilmezliği örneklendirilecek.
Fakat edebiyatın bilim disiplini olmadığına dikkat
çekilerek ne olduğu dile getirilecek. Kaynak ve örnek
olarak da her iki yazarın öykülerinden yararlanılacak.
1. Hafta: Ömer Seyfettin’in dönemi ve hayatı: Eseriyle hayatı arasındaki ilişki.
2. Hafta:Ömer Seyfettin’in konuları, öykü çizgisi, değişimi, dönüşümü.
3. Hafta:Ömer Seyfettin dil anlayışı, düşüncesi, günümüzdeki yeri
4. Hafta:Sait Faik’in dönemi ve hayatı: Eseriyle hayatı arasındaki ilişki.
5. Hafta:Sait Faik’in konuları, öykü çizgisi, değişimi, dönüşümü.
6. Hafta:Sait Faik’in dil anlayışı, düşüncesi, günümüzdeki yeri.
7. Hafta: Sait Faik’in Sait Faik’le karşılaştırılması
8. Hafta:Ömer Seyfettin’le Sait Faik’in karşılaştırılıp eleştirilesi.
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
Necati
Mert
1945’te Adapazarı’nda doğdu. Öğrenimini 1968’de
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı.
Adapazarı’nda iki ayrı dönemde toplam yedi yıl
edebiyat öğretmenliği, Hendek’te de on yıl dershane
öğretmenliği yaptı. 12 Mart dönemine rastlayan
ilk öğretmenliği döneminde bir süre tutuklu kaldı.
Salındığında “idari tahkikat” geçirdi ve “bakanlık
emri”ne alındı. İstifa edip kitap kırtasiye ticaretine
başladı. İlk öyküsü 1972 yılında “Yansıma”da yer aldı:
“Mustafa’nın Karesi”. Daha sonra çeşitli dergilerde
eleştiri ve denemeleriyle de görüldü. “Sosyalist Kültür
Ansiklopedisi”ne madde yazdı (1979). “Çarksuyu” adlı
aylık siyasi haber-yorum, araştırma ve reklam gazetesi
çıkardı (1996), “E”de “Öykü Noktası”nı yönetti (19992003). Köşe yazarlığı yaptı (2002-2012). Şimdilerde
“Hece” ile “Heceöykü” dergilerinde yazmakta.
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
İslam Filozoflarından
Felsefe Metinleri
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Perşembe | 18.00-21.00
Seminer, İslam’ın önde gelen filozoflarının felsefe
tasavvuru, bilgi teorisi ve metafizik düşüncesini
tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, genel olarak
İslam Felsefesi ifadesinin ne anlama geldiği, Kindî,
Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi önde gelen İslam
filozoflarının felsefe yapmaktan ne anladığı ve bir insan
olarak bize neyi önerdiği tartışılacaktır. Filozofların
ele alınacak görüşleri, bizzat kendi metinleriyle
desteklenerek seminerdeki anlatı, bizzat filozofun
kendi anlatısıyla birleştirilecektir. Seminerin amacı,
İslam felsefesinin genel olarak İslam düşüncesi içindeki
yerine ve insanlık tarihinin bir kesitinde üretilen
felsefi düşünce olarak insan, evren ve Tanrı hakkında
önerilerine ilişkin bir farkındalık oluşturmaktır.
1. Hafta: İslam Felsefesinin ortaya çıkışı, önceki felsefe gelenekleriyle
ilişkisi ve felsefî ilimler hiyerarşisi.
2. Hafta:İslam Filozoflarına Göre İnsanın İmkanları: Akıl ve hayal.
3. Hafta:Teorik Aklın Hazzı I: Varlık Düşüncesi
4. Hafta:Teorik Aklın Hazzı II: Tanrı-Âlem İlişkisi
5. Hafta:Pratik Aklın Hazzı: Ahlak ve Siyaset
6. Hafta:Din-Felsefe İlişkisi
7. Hafta: İslam Dünyasında Felsefe Eleştirileri: Gazzâlî ve Şehristanî
8. Hafta:Fahreddîn er-Râzî ve Felsefenin Zaferi
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
Ömer
Türker
1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden
mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde “Mukâtil b. Süleyman’ın Tevil
Anlayışı” başlıklı yükseklisansını, 2006 yılında
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
“Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Tevil Teorisi: Yorumun
Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı
doktora tezini tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümünde öğretim
üyesi olan Ömer Türker; Fârâbî, İbn Sînâ, Fahreddîn
er-Râzî ve Gazzâlî ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî gibi
önde gelen İslam düşünürleri hakkında tercüme, kitap,
makale, derleme ve edisyon kritik kategorilerinde
çalışmalar yapmıştır. Yorum Üzerine (İbn Sînâ’dan
çeviri), İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı
(telif) ve İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında
Fahreddîn er-Râzî (derleme) bunlardan bazılarıdır.
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Seyahat
Okumaları
Ofis Sanat Merkezi
Cuma | 18.00-21.00
Seyahat tarih boyunca insanoğlunun en büyük
tutkularından birisi olmuştur. Dinî, siyasî, iktisadi
gayelerin yanı sıra farklı coğrafyaları, kültürleri,
medeniyetleri tanıma arzusu seyahatin temel sebepleri
arasında sayılabilir. Bu program çerçevesinde İslam
dünyasının erken dönemlerinden Osmanlı Devleti’nin
klasik dönemine kadar uzanan süreçte bilhassa
Orta Asya’ya giden seyyahlar ve seyahatnameleri
incelenecektir. Ele alınan seyahatname çerçevesinde
dönemin siyasi, sosyal, kültürel hayatına dair modern
literatürün de katkısıyla yeni yaklaşımlar, yorum ve
analizler de yapılacaktır.
1. Hafta: İbn Fadlan Seyahatnâmesi ve Türklerin İslamlaşma süreci
2. Hafta:Simon de Saint Quentin ve Orta Asya’da Misyonerlik Faaliyetleri
3. Hafta:Ruysbroeckli Willem: Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk
(Batılı Gözüyle Moğollar)
4. Hafta:İbn Battûta Seyahatnâmesi (XIV. Asrın Başlarında İslâm Dünyası)
5. Hafta:İbn Battûta Seyahatnâmesi (Beylikler Devrinde Anadolu:
Ahiler, Dervişler ve Sultanlar)
6. Hafta:İbn Battûta Seyahatnâmesi (Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu:
Gazâ ve cihad ideolojisi)
7. Hafta: Johannes Schiltberger: Türkler ve Tatarlar Arasında
(Bir Esirin Gözünden Osmanlılar)
8. Hafta:Ruj Gonzales de Clavijo, Kadis’den Semerkand’a
(İspanyol Gözüyle Emir Timur ve Devleti)
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
Haşim
Şahin
Bolu’da doğdu. Eskişehir’de okudu.
Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını;
Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Devleti’nin
Kuruluş Döneminde Dinî Zümreler 1299-1402 adlı
teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları
arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptı.
Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders veriyor.
Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde
makaleleri, Türkiye’de ve İran’da yayınlanan İslâm
Ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri
bulunmaktadır. Türklerin İslâmlaşma süreci, Selçuklu
ve erken Osmanlı döneminde din-devlet ilişkileri,
Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, Selçuklu
beslenme kültürü, çocuk tarihi konuları üzerine
araştırmalarını sürdürmektedir. Orta Zamanın
Türkleri (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2011, ikinci
baskısı 2013), Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak
(Nurdan Şafak ile, İstanbul: Dem Yayınları, 2012) ve Arı
Kovanına Çomak Sokmak: Ahmet Yaşar Ocak Kitabı
(İstanbul: Timaş Yayınları, 2014) isimli üç kitabı var.
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Politik Roman
Okumaları
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Cumartesi | 12.30-15.00
Genel metin teorileri çerçevesinde siyaset-edebiyat
ilişkisinin “roman okumaları” da göz önünde tutularak
sorgulanma teknikleri, anlatı (şiir, roman, öykü)
metinleri ile bilimsel metinler (siyasi, felsefi, sosyolojik)
metinlerin ayırt edilmesinin politik anlamı, eleştirel
okumaların siyasi uyarlanışı, seminerde işlenecek
konuların başlıcaları. Ancak bu yapılırken neyin “siyasi”
neyin gayrısiyasi olduğunu belirleyecek kriterin de
bakış açısına uygun olarak siyasi kalacağı söylenecektir.
Seminerde sadece politik olduğu addedilen romanlara,
dahası romanlara ve edebiyata değil, genel olarak
gerçeklik anlatıları ya da gerçeklik eğretilemeleri
olarak kurgulanmış her metne dir bir okuma analitiği
geliştirilmeye çalışılacak, bu analitiğin mümkün ögeleri
üzerinde durulacaktır. Seminerler boyunca modern
Türk edebiyatının hemen bütün eserleri göz önünde
tutulacak, ancak romanlara ağırlık verilecektir. Seminer
boyunca teori ve hayat, teori ve pratik zıtlaştırmalarının
roman okumalarındaki muhtemel getirileri kadar,
bakış açıları ile okuma edimleri arasındaki irtibatlar da
değerlendirmeye alınacaktır.
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
Murat
Güzel
1971 yılında Konya’da doğdu. Şiir ve edebiyat
eleştirisi çalışmaları Şiirleri Çerağ, Aşiyan, Atlılar,
Düşçınarı, Bumerang, Huruç, Dergah, Kaşgar,
Kökler, İtibar gibi dergilerde yayımlandı.
Siyaset ve sosyolojiye dair Umran, Tezkire’de
dergilerinde makaleler yayınladı. Tezkire dergisinin
2001-2002 yıllarında yazı işleri müdürlüğünü yaptı.
Halen Konya’da gazeteci olarak çalışıyor.
2008 yılında İz yayıncılıktan yayınlanmış bir
şiir kitabı var: Uzak Koku.
1. Hafta: Giriş: Mümkün bir eleştirel okuma analitiği
2. Hafta:Türkiye’de Siyaset ve Edebiyatın Özerkliği Sorunu
3. Hafta: Okuma pratikleri: Türk edebiyatının modernleşmesi
sürecine tekrar bakış
4. Hafta:Okuma pratikleri: Kemal Tahir, Orhan Kemal ve köy romanları
5. Hafta:Okuma pratikleri: Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Tarık Buğra
6. Hafta:Okuma pratikleri: Oğuz Atay, Latife Tekin, Orhan Pamuk
7. Hafta: Okuma pratikleri: Polisiyeden siyasi roman çıkar mı?
8. Hafta:Sonuç ve Genel Değerlendirme: Tarih ve sosyoloji bağlamında
roman okumaları
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
Politik Teoloji
Okumaları
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Cumartesi | 15.00-17.00
Bu seminerde, din ile politika arasındaki ilişki ele
alınacaktır. Bu çerçevede, klasik olarak din ile devlet
ilişkilerinin ayrılması süreci olarak tanımlanan
sekülerleşme ve bunun Fransız tarzı laiklik
uygulamalarının, iddia edilen şekilde gerçekleşmediği;
din ile politikanın Batı’da dahi devlet formlarında ve
siyasal anlamda etkili olduğu örnekleriyle gösterilmeye
çalışılacaktır. Bu ilişkileri inceleyen “politik teoloji”nin
anlamını ve tarihsel seyrinin ele alınacağı seminerde,
Amerika'da “sivil din”, protestan Avrupa ülkelerinde
monarşik yapılar ve Katolik Avrupa ülkelerinde devlet
ile Roma kilisesi arasındaki gerilimler üzerinden
devlet yapılarının şekillenmesi gösterilecektir. Avrupa
tarihinde Katolik-Protestan gerilimlerinin nasıl bir
siyasal anlamı olduğunu tarihsel olarak çözümlemeye
çalışacak seminerde, Şerif Mardin Türkiye siyasal
tarihine dair yazılarından hareketle, Türkiye’deki
sekülerleşme süreçleri ile laiklik uygulamalarının
sıkıntıları da seminerin akışı içinde Batı ülkeleriyle
kıyaslamalı bir şekilde değerlendirilecektir.
B ü y ü k ş e h i r
A k a d e m i
Ahmet
Demirhan
1966 Ankara doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji bölümünden mezun oldu.
1990-2000 arasında gazeteci olarak çalıştı.
2000-2007 arasında Hollanda’da yaşadı.
2008’den beri kamuda çalışıyor ve halen
Başbakan Müşaviri olarak görev yapıyor.
Yüksek Lisansını da tamamladığı Konya Selçuk
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora
çalışmalarını sürdürüyor. Modernlik ve
felsefe ile din arasındaki ilişkiler konusunda
yayınlanmış kitapları ve makaleleri mevcut.
1. Hafta: Politik Teoloji: Tanımı ve İlahiyat ile Politika Arasındaki İlişki Biçimleri
2. Hafta:Sekülerleşmenin Eleştirisine Giriş
3. Hafta: Dinin Kamusal Anlamları
4. Hafta:Batı’da Din ve Politika (Katolik ve Protestan Siyasal Şekillenmeler)
5. Hafta:Din, Demokrasi ve Laiklik
6. Hafta:Post-Seküler Toplum: Dinin Siyasal Geri Dönüşü
7. Hafta: Türkiye’de “Milli Mesele” Olarak Din
8. Hafta:Türkiye’de İslam ve Demokrasi: Politik Teolojik Bir Okuma
2 0 1 4 - 2 0 1 5
G ü z
D ö n e m i
* Büyükşehir Akademi 2014-2015
Güz Dönemi 20.10.2014-13.12.2014
tarihleri arası gerçekleşecektir.
* Kayıtlar, 6-17 Ekim 2014 tarihleri arasında
www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacaktır.
* Derslerin başlaması: 20 Ekim Pazartesi
Büyükşehir
Akademi
NOTLAR
* Derslerde devam şartı aranmaktadır.
Derslere ardı ardına üç hafta katılmayanların
kayıtları silinebilir.
* Pratik Sinema Atölyesine başvuracak
katılımcılar için yaş sınırı 15-35 aralığıdır.
Katılımcılar başvurularının yanı sıra,
başvuru ekranındaki Sinema Atölyesi
formunu doldurmak durumundadırlar,
katılımcılar bu formlara dayanarak
mülakata çağrılacaktır.
Mülakatlar, 18 Ekim Cumartesi Günü
12.00’da başlayarak, Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
Mülakata çağrılacaklar SMS yoluyla
bilgilendirilecektir.
Mekanlar
* OSM (Ofis Sanat Merkezi)
Semerciler Mahallesi Gökçe Sokak No: 61
* Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 11 (AKM Yanı)
MESNEVİ OKUMALARI
Sezai Küçük
* Mevlana, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi,
(Hzl. Şefik Can), Ötüken Yayınları, I-III.
ÖMER SEYFETTİN’LE SAİT FAİK’TE ÖYKÜ
Necati Mert
* Her iki yazarın öyküleri
* Necati Mert, Ömer Seyfettin: İslamcı,
Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar
* Fethi Naci: Sait Faik’in Hikâyeciliği.
İSLAM FİLOZOFLARINDAN FELSEFE METİNLERİ
Ömer Türker
* İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri,
Der. ve Çev. Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, 2011.
Büyükşehir
Akademi
DERSLERDE
TAKİP EDİLECEK
KAYNAKLAR
SEYAHAT OKUMALARI
Haşim Şahin
* İbn Battûta Seyahatnâmesi, Ebû Abdullah Şemseddin
Muhammed b. Abdullah ibn Battûta,
Yapı Kredi Yayınları, 2004, Çev: A. Said Aykut.
* İbn Fadlan Seyahatnâmesi, Ramazan Şeşen,
Yeditepe Kitabevi, 2013.
* Kadis’den Semerkand’a, Ruj Gonzales de Clavijo,
Kesit Yayınları, 2012, Çev: Ö. R. Doğrul.
* Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk, Ruysbroeckli Willem,
Kitap Yayınevi, 2010, Çev: Zülal Kılıç.
POLİTİK ROMAN OKUMALARI
Murat Güzel
* 19. Asır Türk Edebiyatı, Ahmet Hamdi Tanpınar,
* Roman Sanatı, E. M. Forster, Çev. Mehmet Tekin
* Roman Sanatı, Milan Kundera, Çev. Aysel Bora
* Siyasi İlahiyat, Carl Schmitt, Çev: Emre Zeybekoğlu
POLİTİK TEOLOJİ OKUMALARI
Ahmet Demirhan
* Siyasal İlahiyat, Carl Schmitt, Dost Kitabevi Yayınları,
2002, Çev. E. Zeybekoğlu
* Modern Dünyada Kamusal Dinler, Jose Casanova,
Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2014, Çev: M. M. Şahin
* Sekülerliğin Biçimleri, Talal Asad, Metis Yayınları,
2007, Çev. F. B. Aydar
* Demokrasi İçinde Din, Marcel Gauchet, Dost Kitabevi Yayınları, 2000, Çev. M. E. Özcan
* Türkiye, İslam ve Sekülarizm, Şerif Mardin,
İletişim Yayınları, 2011.
* “Politik-Teolojik bir mesele demokrasi ve islam ilişkisi”,
Ali Yaşar Sarıbay, Star Açık Görüş, 3 Temmuz 2013
(https://www.facebook.com/fasttren/posts/457420007689864)
Sakarya
Büyükşehir
Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı
44 44 054
www.sakarya.bel.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content