close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

embedDownload
T.C.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
(ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)
2014 YILI 6 AYLIK
AJANS FAALİYET RAPORU
TEMMUZ, 2014
Sayfa 1 / 73
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun’un
3’üncü
maddesine
dayanılarak
Kalkınma
Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 14.07.2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Kalkınma ajanslarının kuruluş gerekçelerinden biri olan; “yerelde
planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da
sahip bir kurumsal yapının oluşturulması” doğrultusunda, yerel ihtiyaçları
ve potansiyelleri yerinde tespit edip, kaynakların etkin kullanımını
sağlayarak Bölge dinamiklerini harekete geçirme temel amacını güden
BAKA, faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir.
BAKA, 2010, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında çıkılan Mali Destek
Programları ile Bölge ihtiyaçları doğrultusunda kaynak aktarımına devam
etmektedir. 20 Milyon TL bütçe ile 2014 yılı mali destek programı çağrısına
çıkılmış olup bu kapsamda 69 proje destek almaya hak kazanmıştır.
BAKA’nın bir diğer önceliği olan Bölgeye yatırımcı çekme, Bölge
potansiyellerini ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda tanıtma ve
yatırım destek faaliyetleridir. Bu kapsamda BAKA’nın Kültür ve Turizm
Bakanlığı desteği ve Air Arabia’nın işbirliğinde düzenlediği Körfez Ülkeleri
Road Show Programı Katar’ın başkenti Doha ve Kuveyt’in başkenti Kuveyt ile
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai, Abu Dhabi ve Sharjah olmak üzere 5
Sayfa 2 / 73
şehirde Arap acente ve tur operatörleri ile gerçekleştirilmiştir. Antalya’nın
Arap turistlere yönelik doğal ve turistik değerlerin anlatıldığı sunum ve
seyahat acentelerinin ikili görüşmeler gerçekleştirdiği workshoplara
toplamda 500’e yakın Arap seyahat acentesi katılmıştır. Körfez ülkelerinden
Antalya’ya ilk direkt uçuş 29 Temmuz’da gerçekleştirilecek olup çok sayıda
Arap turistin Bölgeye gelmesi beklenmektedir.
Batı Akdeniz’in turizm potansiyelinin anlatılması amacıyla Kuveyt,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore’den seyahat acenteleri ve önde
gelen gazete ve dergi çalışanlarından oluşan heyetlere fam trip programı
düzenlenmiş ve Bölgenin tanıtımı yapılmıştır.
Japonların güle ve gül ürünlerine ilgi duyması, her yıl binlerce Japon
turistin gül bahçelerini ziyaret etmek için Bulgaristan’a gitmesi Ajansı
harekete geçirmiş, Bölgede yoğun gül üretimi yapılan Isparta’nın da bu
pazardan pay alabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu yıl üçüncü
kez Japonya’da dünyanın gül temalı tek fuarı olan Uluslararası Gül ve
Bahçecilik Fuarında Isparta’nın gül potansiyeli tanıtılmıştır.
BAKA’nın uzun süredir gül turizmine ilgi duyan turistleri Bölgeye
çekmeye yönelik çalışmaları 2014 yılında sonuç bulmuş ve ilk kez mayıs
ayında Tayvan’dan gelen 56 kişilik turist grubu, gül turizmi için Isparta’nın
Gönen İlçesi’ne bağlı Güneykent Beldesi’ne gelmiştir. Ziyaretçiler
Isparta’nın gül bahçelerinde gül toplamış, geleneksel ve modern üretim
tesislerinde gül ürünlerinin üretimine ilişkin bilgi almışlardır. Yapılan
çalışmalar sonucunda Japonya, Tayland, Malezya, Güney Kore, Tayvan’dan
on günlüğüne ülkemize gelen ziyaretçileri gezdiren bir tur şirketinin
programlarına bir günlük Isparta programı eklenmiştir. 2014 yılında
Ajansımızın katkılarıyla “Gül Turizmi” kapsamında bölgemize 1.000
yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Bölge düzeyinde katılımcılık
prensibi ile yürüttüğü bu çalışmalar, Bölgedeki tüm kurum ve kuruluşların
verdiği destek ve sahiplenme bilinci ile Bölgenin var olan potansiyellerini
harekete geçirecek ve sürdürülebilir kalkınmayı ivmelendirecektir. Ajans
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyeleri ile Genel Sekreter Tuncay
ENGİN başta olmak üzere tüm Ajans personelini 2014 yılının altı aylık
döneminde gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalarından ötürü tebrik
eder, başarılarının devamını temenni ederim.
Sebahattin ÖZTÜRK
Antalya Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayfa 3 / 73
YÖNETİM KURULU
Sebahattin ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
Antalya Valisi
Hasan KÜRKLÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Burdur Valisi
Vahdettin ÖZKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta Valisi
Menderes Mehmet Tevfik TÜREL
Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya GÜNAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta Belediye Başkanı
Ali Orkun ERCENGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Burdur Belediye Başkanı
Sayfa 4 / 73
Çetin Osman BUDAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ali BOLAT
Yönetim Kurulu Üyesi
Isparta İl Genel Meclisi Başkanı
Osman KARAKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Burdur İl Genel Meclisi Başkanı
Yusuf KEYİK
Yönetim Kurulu Üyesi
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Sayfa 5 / 73
İÇİNDEKİLER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU ..................................................................... 2
YÖNETİM KURULU ................................................................................................ 4
İÇİNDEKİLER......................................................................................................... 6
I.
GENEL BİLGİLER ............................................................................................ 9
A. Misyon ve Vizyon ............................................................................................... 9
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ........................................................................... 9
C. Ajansa İlişkin Bilgiler ....................................................................................... 10
1. Fiziki Durum ................................................................................................ 10
2. Teşkilat Yapısı .............................................................................................. 11
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ........................................................................ 16
4. İnsan Kaynakları .......................................................................................... 18
5. Sunulan Hizmetler ........................................................................................ 21
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ....................................................................... 33
II.
AMAÇ VE HEDEFLER .................................................................................... 35
A. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Amaç ve Hedefleri ....................................... 35
B. Temel Politikalar ve Öncelikler......................................................................... 35
C. Ajansın Temel Değerleri ve Çalışma İlkeleri...................................................... 36
III.
FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER .............................. 37
A. MALİ BİLGİLER ............................................................................................... 37
1. Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................... 37
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ...................................................... 40
3. Mali Denetim Sonuçları ................................................................................ 47
B. PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................... 48
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri ..................................................... 48
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri ...................................................................... 51
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri ................................... 52
4. Proje ve Faaliyet Destekleme ......................................................................... 56
5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri........................................................... 60
6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri ............................................................. 68
IV.
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................. 70
A. Üstünlükler ..................................................................................................... 70
B. Zayıflıklar ........................................................................................................ 70
Sayfa 6 / 73
C. Değerlendirme ................................................................................................. 71
V.
ÖNERİ ve TEDBİRLER ................................................................................... 73
Sayfa 7 / 73
KISALTMALAR
AB
Avrupa Birliği
ABD
Amerika Birleşik Devletleri
ANSİAD
Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri
BAKA
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
BİMER
Başbakanlık İletişim Merkezi
EMITT
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
IGSİAD
Isparta Girişimci Sanayici ve İşadamları Derneği
JETRO
Japon Dış Ticaret Teşkilatı
KAYS
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
KOBİ
Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme
KOSGEB
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı
MAKÜ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ODTÜ
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
OGÜ
Osmangazi Üniversitesi
OSB
Organize Sanayi Bölgesi
SDÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi
SGK
Sosyal Güvenlik Kurumu
STK
Sivil Toplum Kuruluşu
TİM
Türkiye İhracatçılar Meclisi
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TODAİE
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TSÜAB
Tohum Sanayici ve Üretici Alt Birliği
TRT
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSE
Türk Standartları Enstitüsü
TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu
UNDP
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
YDO
Yatırım Destek Ofisi
WAIPA
Dünya Yatırım ve Tanıtım Ajansları Birliği
Sayfa 8 / 73
I.
GENEL BİLGİLER
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’un
3’üncü
maddesine
dayanılarak
Kalkınma
Bakanlığı’nın
koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
BAKA’nın görev alanı TR61 Düzey 2 Bölgesidir (Antalya, Isparta ve
Burdur). Ajansın merkezi Isparta’da bulunmaktadır. BAKA kamu tüzel
kişiliğini haiz olup bu bağlamda kamusal görev ve yetkiler ile donatılmıştır.
BAKA, tüm proje ve faaliyetlerini Kanun ile belirlenen yasal görevleri
çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik,
çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal
sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
A. Misyon ve Vizyon
Vizyonumuz:
“Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa
sahip bir Ajans olmaktır.”
Misyonumuz:
“Antalya, Isparta ve Burdur’un sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir
yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve
uygulamaktır.”
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun
ile belirlenmiştir. Bu Kanun’un 5’inci maddesinde tanımlanan görev ve
yetkileri şunlardır;

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,

Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve
projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve
projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını
Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek,

Bölge plan ve programlarına uygun olarak Bölgenin kırsal ve yerel
kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,

Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
tarafından yürütülen ve Bölge plan ve programları açısından önemli
Sayfa 9 / 73
görülen diğer projeleri izlemek,

Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek,

4’üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa
tahsis edilen kaynakları, Bölge plan ve programlarına uygun olarak
kullanmak veya kullandırmak,

Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal
gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik
araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların
yaptığı araştırmaları desteklemek,

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği
halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya
yaptırmak,

Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve
yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve
işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak
üzere tek elden takip ve koordine etmek,

Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman,
örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla
işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri
desteklemek,

Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara
ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,

Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların
güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.
Ayrıca 5449 sayılı Kanun; “Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü
bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi
istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür” şeklindeki bilgi
toplama başlıklı 6’ncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini sürdürmek için
gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir.
C. Ajansa İlişkin Bilgiler
1. Fiziki Durum
Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içinde
bulunan İl Özel İdaresi Encümen binasında 1.050 m2’lik alanda Isparta
Yatırım Destek Ofisi ile birlikte sürdürmektedir. Antalya Yatırım Destek Ofisi
Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat: 3
Sayfa 10 / 73
Antalya adresinde 153 m2 alanda, Burdur Yatırım Destek Ofisi ise Merkez
Burç Mahallesi İstasyon Caddesi No: 27 adresinde 250 m2 alanda hizmet
vermektedir.
Ajansta kullanılmak üzere 3’ü Ajansın mülkiyetinde (2 otomobil ve 1
minibüs), 7’si kiralık (6 otomobil ve 1 ticari araç) toplam 10 adet araç
bulunmaktadır. Ajans kullanımında olan 10 aracın 1’i makam aracı olarak,
4’ü Yatırım Destek Ofisleri iş ve işlemlerinin yürütülmesi için, diğer 5’i ise
Ajans merkezindeki birimlerce Ajansa ait diğer işlemlerin yürütülmesi
amacıyla kullanılmaktadır.
2. Teşkilat Yapısı
5449 sayılı Kanun’un Ajansın Teşkilatı başlıklı Üçüncü Bölümü’nde
Ajansların teşkilat yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik
ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde düzenlenmiştir.
Kalkınma Kurulu
Kalkınma Kurulu Ajansın danışma organıdır. BAKA Kalkınma Kurulu,
bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; Bölgedeki kamu kurum ve
kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel
yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere
oluşturulmuştur.
BAKA Kalkınma Kurulu illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak
yapıda 100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulunda Antalya 50, Isparta 26,
Burdur ise 24 üye ile temsil edilmektedir.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesinde Kalkınma Kurulunun görev
ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim
ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini
sırasıyla seçmek.

Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek,
değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline
ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde
bulunmak.

Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya
ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.
Ayrıca,
Kalkınma
Kurulu,
özellikle
bölge
kalkınma
stratejisinin,
Sayfa 11 / 73
bölgenin potansiyellerini ortaya çıkaracak ve bölgenin kalkınması yönünde
etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına
makul ve etkili çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir
perspektif sunacak şekilde hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışır.
Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları
kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini azami
düzeyde almaktadır.
2014 yılının ilk Kalkınma Kurulu toplantısı 12 Haziranda Antalya’da
65 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiş, toplantıda 2013 yılı Ajans faaliyetleri,
iç denetim ve bağımsız dış denetim raporları sunulmuştur.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Ajansın karar organıdır. 5449 sayılı Kanun’un 10’uncu
maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan
bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan
illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden
birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur.
Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi
odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer
alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Bu bağlamda BAKA Yönetim Kurulu; Antalya, Isparta ve Burdur
Valileri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Isparta ve Burdur Belediye
Başkanları, Isparta ve Burdur İl Genel Meclisi Başkanları ile Antalya, Isparta
ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından oluşmaktadır.
Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun
başkanı validir. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde
yönetim
kurulu
başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından,
müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından
birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.
Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından
bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu
toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.
Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik
durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy
hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Antalya Valisi Sayın Sebahattin ÖZTÜRK
yürütmektedir.
Sayfa 12 / 73
Yönetim Kurulu 2014 yılı ilk altı ayında toplantılarını düzenli olarak
yapmıştır.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 11’inci maddesinde Yönetim Kurulu’nun görev
ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın
onayına sunmak.

Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet
alımına karar vermek.

Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na
göndermek.

Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.

Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin
desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak
yardımları onaylamak.

Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına
sunmak.

Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki
işbölümünü onaylamak.

Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet
alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit
etmek.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden
bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir.
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve yatırım
destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim
kuruluna karşı sorumludur.
BAKA Genel Sekreterliği; Genel Sekreter yönetiminde Stratejik Yönetim
ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi,
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve
Burdur Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır.
Sayfa 13 / 73
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinde genel sekreterin görev ve
yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna
sunmak.

Ajans gelirlerini toplamak, 4’üncü maddeye göre belirlenecek usul ve
esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak
harcamaları yapmak.

Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt
dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet
alımına karar vermek.

Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama
kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve
faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere
yönetim kuruluna öneri götürmek

Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek
ve raporlamak.

Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

Personelin performans
değerlendirmek.

Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna
teklif etmek.

Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve
uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri
yürütmek.

Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.
ölçütlerini
belirlemek
ve
performansını
Yatırım Destek Ofisleri
Yatırım destek ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri
koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşacak şekilde teşkil edilir.
Çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale
geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Kalkınma Bakanlığı’nın
onayı ile artırılabilmektedir.
Sayfa 14 / 73
Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliğe karşı
sorumludur. Antalya Yatırım Destek Ofisinde 6, Isparta ve Burdur Yatırım
Destek Ofislerinde 4’er uzman personel görev yapmaktadır.
Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un
16’ncı maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu hükümlere göre yatırım destek
ofislerinin görev ve yetkileri şu şekildedir:

Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile
diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde,
ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle
sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve
koordine etmek, yatırımları izlemek.

İlgili
mevzuattaki
başvuru
koşulları
ve
istenen
doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.

Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.

5449 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca çıkarılacak olan
düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.

İş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek.
belgeler
Yukarıda izah edilen yapı doğrultusunda Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı’nın organizasyon şeması aşağıdaki şekildedir;
Şekil 1: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması
Yönetim
Kurulu
Kalkınma
Kurulu
Genel Sekreter
Hukuk Müşaviri
İç Denetçi
Stratejik
Yönetim ve
Koordinasyon
Birimi
Proje
Yönetim
Birimi
İzleme ve
Değerlendirme
Birimi
Dış
İlişkiler ve
Tanıtım
Birimi
Destek
Hizmetleri
Birimi
Antalya
Yatırım
Destek
Ofisi
Isparta
Yatırım
Destek
Ofisi
Burdur
Yatırım
Destek
Ofisi
Sayfa 15 / 73
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Ajansın bilgi ve teknolojik altyapısının geliştirilmesinde gerekli olan
donanım ürünlerinin temin edilmesi için aşağıdaki ürünler satın alınmıştır.
Alınan ürünler hizmetlerin sorunsuz ve kesintisiz sürdürülebilmesi için Ajans
merkez binası ile Antalya ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinde
kullanılmaktadır.
Bütün bilgi işlem sistemi ve teknik teçhizatlar birbirine entegre olup,
birçok sisteme uzaktan erişim imkânı da bulunmaktadır. Ajans hizmet binaları
veri, telefon, UPS ve şebeke elektriği için tam kablolama yapılmış ve UPS cihazı
ile elektriğin olmadığı durumlarda kesintisiz 15-20 dakika enerji sağlayacak
şekilde yapılandırılmıştır. Kurumun tüm elektronik cihazları ve haberleşme
ağı UPS den beslenmektedir.
Sayfa 16 / 73
Tablo 1: Bilgi İşlem Malzeme Listesi
S. N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
BİLGİ İŞLEM MALZEME LİSTESİ
Malzeme Adı
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Netbook ve Tablet Bilgisayar
Yazıcı
Renkli Yazıcı
Fotoğraf Baskı Yazıcısı
Fotokopi Makinesi, Yazıcı
Kağıt Öğütücü
Fotoğraf Makinesi
Video Kamera
Güç Kaynağı
Switch
Modem
Printserver
Harddisk
Flashdisk
Ses Kayıt Cihazı
Projeksiyon Cihazı
Pointer
Projeksiyon Perdesi
Telefon (Masaüstü ve Telsiz)
Mobil Telefon
Santral Makinesi
Santral Konsolu
Server
Mail Kontrol ve Analiz Cihazı
Firewall
Profesyonel Doküman Tarama Cihazı
Personel Devam Takip Sistemi (PDKS)
DVR Video Kayıt Sistemi
Güvenlik Kamerası
Navigasyon
Güvenlik Alarm Sistemi
Adet
47
51
4
12
7
1
4
4
11
2
3
6
9
3
36
40
1
6
1
3
57
1
3
5
3
1
3
2
3
2
21
8
1
Ajansın tanıtımı ve faaliyetleri www.baka.org.tr web adresinden
kamuoyuna duyurulmaktadır. Ajans internet sitesi sürekli güncel
tutulmaktadır. Bölgenin potansiyel yatırımcılara tanıtımının yapılması ve daha
geniş kitlelere erişimin sağlanması amacıyla www.investinwmr.org.tr alan
adıyla İngilizce internet sitesi bulunmaktadır.
Ajans muhasebe işlemleri ve proje destek kapsamındaki süreçler
Sayfa 17 / 73
Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
(KAYS) üzerinden yürütülmektedir.
Ajans bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi ve internet altyapısının
oluşturulması için kablolu ve kablosuz ağ kurularak gerekli olan donanım ve
yazılımlar temin edilmiştir.
4. İnsan Kaynakları
Yönetim Kurulu’nca onaylanan İnsan Kaynakları Politikasının temel
amacı; Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için
alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan
niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin
geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Ajans İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda istihdam edilen
personel bilgileri aşağıda verilmiştir.
Tablo 2: Personel Sayısı
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
YILI
2010 2011 2012 2013 2014
Toplam Uzman Personel Sayısı
27
24
34
32
40
Yıl İçinde İşe Başlayan Uzman Personel Sayısı
27
1
12
0
9
Yıl İçinde İşten Ayrılan Uzman Personel Sayısı
0
4
2
2
1
Toplam Destek Personeli Sayısı
5
6
6
6
6
Yıl İçinde İşe Başlayan Destek Personeli Sayısı
5
1
3
0
0
Yıl İçinde İşten Ayrılan Destek Personeli Sayısı
0
0
3
0
0
İç Denetçi Sayısı
1
1
1
1
1
33
30
41
39
47
Toplam Personel Sayısı
Ajansımızda 2014 yılı Haziran ayı sonu itibari ile 1 Genel Sekreter, 1 iç
denetçi, 40 uzman personel ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 48
personel görev yapmaktadır.
Ajansımızda
Bilgisayar
Mühendisliği,
Bilgisayar
Sistemleri
Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Hukuk, İktisat, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi, Kimya
Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maliye, Matematik, Radyo TV, Sosyoloji,
Şehir Bölge Planlama, Uluslararası İlişkiler ve Ziraat Mühendisliği olmak üzere
18 farklı alanda lisans diplomasına sahip personel istihdam edilmektedir.
Yönetim Kurulu’nca kabul edilen İnsan Kaynakları Politikası ile Ajans
Sayfa 18 / 73
organizasyon yapısı belirlenmiştir. Belirlenen birimlerin görev tanımları
yapılarak personel görevlendirilmiştir. Stratejik Yönetim ve Koordinasyon
Birimi’nde 5, Proje Yönetim Birimi’nde 8, İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde
10, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nde 3, Destek Hizmetleri Birimi’nde 6,
Antalya Yatırım Destek Ofisi’nde 6, Isparta Yatırım Destek Ofisi’nde 4 ve
Burdur Yatırım Destek Ofisi’nde 4 personel görevlendirilmiştir.
Ajans personelinin birimlere göre dağılımı branşlar bazında aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
İç Den.
Kamu Yönetimi
1
İç Denetçi Toplam
1
0
0
0
0
0
0
0
1
İşletme
2
Kamu Yönetimi
1
2
1
1
1
1
1
Matematik
4
1
8
1
1
2
3
1
1
1
1
1
Sosyoloji
2
Elektrik-Elekt.Müh.
1
1
2
2
1
1
2
1
4
İnşaat Mühendisliği
1
Makine Mühendisliği
1
Kimya Mühendisliği
1
1
2
1
1
Şehir Bölge Planlama
1
Ziraat Mühendisliği
1
0
5
8
6
2
1
Bilgisayar Müh.
Endüstri Mühendisliği
Toplam
1
1
Uluslararası İlişkiler
1
1
1
1
Maliye
Destek Personeli
0
1
İktisat
Uzman Per. Toplam
Burdur
YDO
Isparta
YDO
1
Hukuk
Uzman
Antalya
YDO
DHB
DİTB
İDB
PYB
SYKB
İç Den.
Tablo 3: Personelin Birimlere Göre Dağılımı
10
1
1
2
1
6
4
4
40
İktisat
1
1
İşletme
2
2
Maliye
1
1
Radyo TV
1
Bilgisayar Sist.Öğretm.
Destek Per. Toplam
Genel Toplam
1
1
1
0
0
0
0
1
5
0
0
0
6
1
5
8
10
3
6
6
4
4
47
Sayfa 19 / 73
Personel ile ilgili diğer istatistiki bilgiler grafikler halinde aşağıda
sunulmuştur;
Grafik 1: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Bayan ; 10;
21%
Bayan
Erkek
Erkek; 37;
79%
Grafik 2: Personelin Statülerine Göre Dağılımı
Destek
İç
Personeli; 6;
Denetçi;
13%
1; 2%
İç Denetçi
Uzman
Personel; 40;
85%
Uzman Personel
Destek Personeli
Ajans personelinin tamamı en az lisans düzeyinde mezuniyete
sahiptir. Bunun yanında Ajansta görev yapan uzman personelden 4 kişi
doktora öğrencisi, 25 kişi yüksek lisans mezunu veya öğrencisi
durumundadır. Destek personelinden ise 2 kişi yüksek lisans mezunudur.
Sayfa 20 / 73
Grafik 3: Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Doktora
(Mezun veya
Devam Eden);
4; 9%
Lisans
Mezunu; 18;
38%
Lisans Mezunu
Yüksek Lisans
(Mezun veya Devam
Eden)
Doktora
(Mezun veya Devam
Eden)
Yüksek Lisans
(Mezun veya
Devam Eden);
25; 53%
Yabancı dil bilgisi olarak; Ajans uzmanlarından İngilizcenin yanı sıra 6
kişi Almanca, 2 kişi Arapça, 1’er kişi de Fransızca, İspanyolca, Rusça, Fince ve
Urduca başlangıç ve orta düzey dil bilgisine sahiptirler. Ajans personelimizden
başlangıç ve orta düzey seviyesinde 7 kişi 2 dil, 4 kişi de 3 dil bilgisine
sahiptir.
Grafik 4: Personelin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı
İngilizce + 1
Yabancı Dil;
7; 17%
İngilizce + 2
Yabancı Dil;
3; 7%
İngilizce
İngilizce; 31;
76%
İngilizce + 1 Yabancı Dil
İngilizce + 2 Yabancı Dil
5. Sunulan Hizmetler
Ajansın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan
Sayfa 21 / 73
Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve
Değerlendirme Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi
ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi’nin
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Bölge ile ilgili veriler toplamak, güncellemek ve veri tabanları
oluşturmak,

Ulusal kalkınma planına uygun olarak Bölge Planı/Ön Bölgesel
Gelişme Planını paydaşların katılımı ile hazırlamak,

Ajansın destek stratejilerinin belirlenmesinde Bölge Planı ve ulusal
üst ölçekli planlarla uyumluluğunun sağlanması için Proje Yönetim
Birimi ile birlikte çalışmak,

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmaya, çevresel
şartları iyileştirmeye, bölge potansiyelini harekete geçirmeye, bölgeler
arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya ve rekabet gücünü
artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, bu
araştırmaları yapanlara destek olmak,

Yerel aktörlerin katılımı ile sektörel ve mekânsal analizler yapmak,

Bölge Planına uygun olarak operasyonel programlar hazırlamak,

Tüm birimlerin çalışma program ve bütçelerinin konsolide edilmesini
sağlayarak Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçe önerisini
hazırlamak,

Yıllık çalışma programı ve bütçenin güncelleme ve gerçekleşmesini
diğer birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek,

Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını
hazırlamak,

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,

Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler
tarafından yürütülen projeleri bölge plan ve programları açısından
uygun şekilde yürütülmesi için yönlendirmelerde bulunmak,

Bölgeye
yönelik
hazırlamak,

Yatırım
destek
araştırma
ofislerinden
sonuçlarını
gelen
verilerle
yayınlanmak
yatırım
üzere
alanlarının
Sayfa 22 / 73
analizini yapmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım programlarını incelemek ve
takip etmek,

Ajansın kurumsal kapasitesini ve kaynaklarını geliştirmeye yönelik
araştırmalar yapmak,

Ajansın iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması için tüm
birimlerinin koordinasyonunu sağlanmak,

Ajans faaliyetleri, malî yapısı ve diğer hususlarla ilgili internet sitesi,
süreli yayın, broşür ve katalog düzenlemek ve güncellemek ve bu
konuda Destek Hizmetleri Birimi ile işbirliği halinde çalışmak,

Ajans Mali Yönetim Yeterlilik kriterlerinin tüm birimler tarafından
uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

Kalkınma Bakanlığı ve diğer kurumlar ile koordinasyonu sağlamak,

Birimlerin ve Yatırım Destek Ofislerinin kurum içi iletişim ve
koordinasyonunu sağlamak,

BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) İşlemlerinin takibini yapmak,

Kurum irtibat ve iletişim veri tabanını oluşturmak (Veri tabanının
İletişim Bilgileri, Kurum Bilgileri, Görüşme ve faaliyet geçmişi, CV ve
çalışmalar vs. detayları içermesi),

Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek.
Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi’nde görev yapmakta olan
personel aşağıda listelenmiştir:
Tablo 4: Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1
Lokman PEHLİVAN
Kocaeli Ü.
Endüstri Mühendisliği
Birim Başkanı
2
Gülden KARAKUŞ
Marmara Ü.
İşletme (İng.)
Uzman
3
Zübeyde GÖRGEÇ
Hacettepe Ü.
İşletme (İng.)
Uzman
4
Yusuf YILMAZ
Gazi Ü.
Uluslararası İlişkiler
Uzman
5
Osman AĞRALI
Ankara Ü.
Siy. Bil. ve Kamu Yön.
Uzman
Proje Yönetim Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre Proje Yönetim Birimi’nin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
Sayfa 23 / 73

Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin
çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe
dağılımını planlamak,

Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler
için ayrılacak tutarların belirlenmesine ilişkin çalışma yapmak,

Sağlanacak destekler için genel çerçeve oluşturmak ve güncellemek,

Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,

Başvuru rehberi
güncellemek,

Proje teklif çağrısını hazırlamak ve gerekli güncellemeleri yapmak,

Proje teklif çağrısına ilişkin tanıtım toplantıları düzenlemek ve
tanıtıma ilişkin materyalleri düzenlemek,

Proje teklif çağrısını
bilgilendirmek,

Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,

Proje tekliflerinin hazırlanmasında yararlanıcılara teknik destek
sağlamak,

Potansiyel yararlanıcılara yönelik proje hazırlama konusunda eğitim
faaliyetlerini düzenlemek,

Proje önerisine yönelik değişiklik taleplerini değerlendirme ve yönetim
kuruluna sunmak,

Potansiyel başvuru sahiplerinin
bilgilendirilmesini sağlamak,

Başvuru rehberini tanıtmak,

Desteğe hak kazanan yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve
satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama gibi
konularda eğitimler vermek,

Proje sahiplerine, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne
yönelik destek vermek,

Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim
sürecinde etkin rol oynamak,

Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu
belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak
kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,

Sözleşme öncesi proje sahiplerini bilgilendirmek,

İzleme ve Değerlendirme Birimi ile birlikte destek almaya hak
kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak
hazırlamak,
belli
kamuoyuna
aralıklarla
duyurmak
aynı
anda
ve
ve
düzenlemek,
kamuoyunu
eşit
düzeyde
Sayfa 24 / 73
ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri
İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,

Proje sahiplerine uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne
yönelik destek vermek,

Proje uygulanmasına yönelik soruları cevaplamak ve bunları ilan
etmek,

Bağımsız değerlendiricilerin performans denetimini yapmak,

Yararlanıcıların yürüttükleri proje veya faaliyetleri ile ilgili sorularını
derlemek ve bu soruları Sıkça Sorulan Sorular (SSS) başlığı altında
cevapları ile birlikte internet sitesinde yayımlamak.
Proje Yönetim
listelenmiştir:
Birimi’nde
görev
yapmakta
olan
personel
aşağıda
Tablo 5: Proje Yönetim Birimi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1
Sinan MESUTER
2
Mehmet Fehmi DÜNDAR ODTÜ
Bilgisayar Mühendisliği
Uzman
3
Sadık URANLI
Işık Ü.
Bilgisayar Mühendisliği
Uzman
4
Hasan YÜKSEK
ODTÜ
Makine Mühendisliği
Uzman
5
Bayram ALTINTAŞ
Hacettepe Ü.
Matematik
Uzman
6
Tolga KESKİN
Boğaziçi Ü.
Elektrik-Elektronik Müh.
Uzman
7
Öznur PARMAKSIZ
Ege Ü.
Tekstil Mühendisliği
Uzman
8
Yücel YILDIRIM
Dokuz Eylül Ü.
İşletme
Uzman
Dokuz Eylül Ü.
Uluslararası İlişkiler (İng.) Birim Başkanı
İzleme ve Değerlendirme Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre İzleme ve Değerlendirme Birimi’nin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek
ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak,

Desteklenecek projelerin uygulama öncesinde, uygulama sürecinde
ve tamamlanmasının
ardından değerlendirmelerini yapmak,
performans göstergeleri ile ilgili periyodik değerlendirme raporlarını
hazırlamak,
Sayfa 25 / 73

Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği faaliyet ve projelerin
kalkınma bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini
tespit etmek ve etki değerlendirmeleri yapmak,

Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve
değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar,
kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve
faaliyetlerini uygularken uymaları gereken yasal ve kurumsal
altyapının tasarlanmasına katkıda bulunmak,

Desteklenen proje ve faaliyetler için
sisteminin koordinasyonunu sağlamak,

Ajanstan destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile imzalanacak
sözleşmelerin hazırlanmasında rol almak,

Projenin risk ve ihtiyaç analizini yapmak ve Genel Sekreterliğe
iletmek,

Projeye ilişkin olası risk faktörlerini belirlemek ve gerekli önlemlerin
alınmasını temin etmek,

Yararlanıcıların raporlarını ve ödeme planlarını değerlendirmek,

Desteklenen
projeler
kapsamındaki
uygunluğunu denetlemek,

Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl süre ile
muhafaza etmek,

Ajansın sağladığı teknik veya mali desteklerle gerçekleştirilen proje ve
faaliyetlerin uygulama süreçlerinde Ajans kaynaklarının yerinde ve
etkin kullanımını sağlamak,

Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön
izleme ziyareti yapmak,

Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin
doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini
değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin
bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre
ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda
görüşünü Genel Sekretere iletmek,

Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,

Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve
hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke
ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun
yürümesini sağlamak,

Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak,
gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri
oluşturulan
izleme
harcamaların
bilgi
usule
Sayfa 26 / 73
ödemelerle vb. ilgili işlemleri yapmak,

Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans
uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu
Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı
konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme
faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini
temin etmek,

Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan
değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin
zamanında yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Biriminin görüşünü
iletmek,

Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler
ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin
temini için gerekli durumlarda Destek Hizmetleri Birimini
bilgilendirmek,

Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri
sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki
değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim
Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulmak üzere Genel Sekretere
raporlamak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde görev yapmakta olan personel
aşağıda listelenmiştir:
Tablo 6: İzleme Değerlendirme Birimi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm
Ünvanı
1
Kamil Deniz DEMİRBAŞ ODTÜ
Kimya Müh.
Birim Başkanı
2
Mustafa PEKTAŞ
Atatürk Ü.
Ziraat Müh.
Uzman
3
Metin TATLI
Dokuz Eylül Ü.
İşletme (İng.)
Uzman
4
Aslıhan CANDAN
Gazi Ü.
İktisat
Uzman
5
Eşref YİĞİTBAŞI
Bilkent Ü.
İşletme
Uzman
6
Abdurrahman ÖZSOY
Dokuz Eylül Ü.
Uluslararası İlişkiler (İng.) Uzman
7
Mustafa YÜCE
Yıldız Teknik Ü.
Makine Mühendisliği
Uzman
8
Çağatay KARACA
Ankara Ü.
Uluslararası İlişkiler
Uzman
9
İffet Gözde BOZDOĞAN
Abant İzzet Baysal Ü. Kamu Yönetimi
Uzman
10
Yasin DEMİR
Bahçeşehir Ü.
Uzman
Endüstri Müh.
Sayfa 27 / 73
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Ajansın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yapılması ve
Ajansın tüm etkinliklerinde paydaşları ile ilişkisini ve işbirliğini
koordine etmek,

Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim ve işbirliğini
geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek ve ortak organizasyonlar gerçekleştirmek,

Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili birim ve kuruluşlarla
işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak
veya yaptırmak,

Kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için
gerekli çalışmaları yapmak,

Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara
ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,

Tanıtım
ve
işbirliği
çerçevesinde,
ulusal
ve
uluslararası
organizasyonlara katılmak ve organizasyon değerlendirme raporu
hazırlamak,

Tanıtım, pazarlama gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği
sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri
desteklemek,

Ajansın kurumsal kimlik materyallerinin tasarım ve
faaliyetlerini takip ederek ajansın görünürlüğünü sağlamak,

Kurum iletişim politikasının oluşturulması (şeffaflık, bilgi edinme
ilkelerine riayet vs.),

Tanıtım ve işbirliği potansiyellerinin tespiti,
derecelendirilmesi, sınıflandırılmasını yapmak,

Tanıtım ve işbirliği çerçevesinde tüm kurumsal iletişimleri kayıt
altına almak (kişi, konu, tarih, değerlendirme, plan, sonuç),

Ajansın kullanabileceği tanıtım ve işbirliği yöntem ve kanallarını
basım
değerlendirilmesi,
Sayfa 28 / 73
tespit edip etkinliklerini değerlendirmek,

Ajans faaliyetleri çerçevesinde takip edilmesi gereken süreli yayınları
araştırmak ve tespit etmek,

Yayın ve organizasyon faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek,

Kurum toplantılarında alınan kararları duyurmak ve arşivlemek,

Yerel, ulusal ve uluslararası basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
yürütmek.
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nde görev yapmakta olan personel
aşağıda listelenmiştir:
Tablo 7: Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm/Branş
Ünvanı
1
Mehmet PEHLİVAN
OGÜ
Endüstri Mühendisliği
Birim Başkanı
2
M. Muhsin VURAL
US California
Elektrik-Elektronik Müh.
Uzman
3
Mehmet Savaş YAVUZ
Ege Ü.
Radyo-TV
Kurumsal İlet.
Sor.
Destek Hizmetleri Birimi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre Destek Hizmetleri Birimi’nin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Yararlanıcıların İzleme ve Değerlendirme Biriminin teknik ve hukuki
açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek
ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında
yapmak,

Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek,

Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri
ödemelerin takibini yapmak,

Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren
işlemleri Ajans adına yürütmek.

Ajansın sağladığı
denetimini yapmak,

Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek,

İdari ve mali süreçleri yürütmek,

Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlık
çalışmalarını yapmak,

Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek,
desteklerin
proje/faaliyet
düzeyinde
mali
Sayfa 29 / 73

Kurum toplantılarının organize edilmesi konusunda Stratejik
Yönetim ve Koordinasyon Birimi ile işbirliği halinde çalışmak,

Ajansın insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Ajansın İnsan Kaynakları Politikasını belirlemek ve geliştirilmesini
sağlamak,

Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri organize
etmek,

Ajansın gelirlerini toplamak,

Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri
gerçekleştirmek ve arşivlemek,

Ajansın ilgili birimlerce tespit edilen ihtiyaçlarının teminini sağlamak,

Ajansın demirbaş eşya temini ile kayıt ve zimmet işlemlerini takip
etmek,

Ajansın dış denetimi (her türlü harcama ve işlemlerini bağımsız
denetim kuruluşlarca incelenmesi) için gerekli çalışmaları yapmak,

Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS)
kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne)
göndermek.
Destek Hizmetleri Birimi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda
listelenmiştir:
Tablo 8: Destek Hizmetleri Birimi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm/Branş
Ünvanı
1
İsmail KILINÇ
Marmara Ü.
İktisat
Birim Başkanı
2
Burcu ÖNCÜ
SDÜ
İktisat
Muhasebe Sor.
3
İlyas DÖNDÜREN
SDÜ
İşletme
Muhasebe Sor.
4
Süleyman BEKMEZCİ
Gazi Ü.
Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği
Bilgi İşlem Sor.
5
Fatih GÖKBOYUN
Anadolu Ü.
İşletme
İdari İşler Sor.
6
Eray ASLAN
Pamukkale Ü. Maliye
İdari İşler Sor.
Yatırım Destek Ofisleri
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre yatırım destek ofislerinin görev, yetki ve
sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi
Sayfa 30 / 73
vermek ve yol göstermek,

Başvurular üzerinde ön inceleme yapmak,

Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek ve ilgili belgeleri
dosyalamak,

Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama
iletmek ve takip etmek,

Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü
takip etmek,

Yatırımcıların yatırım süreci hakkındaki sorularına tam ve doğru bir
şekilde cevap vermek,

Dış İlişkiler ve Tanıtım Biriminin düzenlediği tüm bölgesel, ulusal ve
uluslararası yatırım ve tanıtım faaliyetlerinde gerekli desteği
sağlamak ve işbirliği yapmak,

Aylık faaliyet raporları düzenlemek ve bunları Genel Sekreterliğe ve
Valiliğe iletmek,

Destek ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu
sağlamak ve ilgili süreçlerde ajansın planlamasına katkıda
bulunmak,

Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak.
Antalya Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda
listelenmiştir:
Tablo 9: Antalya Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm/Branş
Ünvanı
1
Alaattin ÖZYÜREK
Ankara Ü.
Hukuk
Koordinatör
2
Sadettin DİKMEN
Ankara Ü.
İktisat
Uzman
3
Selin ŞEN
Dokuz Eylül Ü.
Uluslararası İlişkiler
Uzman
4
Seyitcan ALTINKAYNAK
Dokuz Eylül Ü.
Maliye
Uzman
5
Esra ALAGÖZ KAYA
Mimar Sinan Ü.
Sosyoloji
Uzman
6
Osman Erol SARAYDERE İzmir Ekonomi Ü. İşletme
Uzman
Sayfa 31 / 73
Isparta Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda
listelenmiştir:
Tablo 10: Isparta Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Bölüm/Branş
Ünvanı
1
Ali Galip BİLGİLİ
Dokuz Eylül Ü. Matematik
Koordinatör
2
Abdullah MADENCİ
SDÜ
İnşaat Mühendisliği
Uzman
3
Ömer Ferda AKYOL
SDÜ
İşletme
Uzman
4
Volkan DEMİRKIRAN
Dokuz Eylül Ü. Kamu Yönetimi
Uzman
Burdur Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmakta olan personel aşağıda
listelenmiştir:
Tablo 11: Burdur Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N.
Adı Soyadı
Üniversite
Gazi Ü.
Bölüm/Branş
İktisat
Ünvanı
1
Mehmet CANDAN
Koordinatör
2
Mustafa NALÇACIOĞLU Dokuz Eylül Ü. İşletme
Uzman
3
Tülin KALKAN
Bilkent Ü.
Uluslararası İlişkiler
Uzman
4
Şükriye Güzin GENÇ
ODTÜ
Şehir ve Bölge Planlama
Uzman
İç Denetçi
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde hazırlanan
ve 25.02.2011 tarihli ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen
organizasyon yapısına göre İç Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları
aşağıdaki gibidir:

Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol
yapılarını
değerlendirmek
ve
risk
yönetimi
ve
kontrol
mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının
gerçekleşmesine yardımcı olmak,

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından
incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak,

Risk analizleri çerçevesinde harcama sonrasında yasal uygunluk
denetimi yapmak,

Ajansın; harcamalarının, finansal işlemlere ilişkin karar ve
tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, ama ve politikalara, planlara
ve
programlara
uygunluğunu
izlemek,
değerlendirmek
ve
denetlemek,
Sayfa 32 / 73

İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmak,
işleyişini değerlendirmek ve bu hususta Genel Sekreter ile Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunmak,

Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden
hususlarla soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma
rastlandığında, adli makamlara ve Bakanlığa iletilmek üzere Genel
Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Müsteşarlığı konu
hakkında bilgilendirmek.
İç Denetçi pozisyonunda görev yapmakta olan personelin bilgileri
aşağıda verilmiştir.
Tablo 12: İç Denetçi Personel Listesi
S.N.
1
Adı Soyadı
Özer METİN
Üniversite
Selçuk Ü.
Bölüm
Kamu Yönetimi
Ünvanı
İç Denetçi
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Ajans bünyesinde, Genel Sekreterliğe bağlı Stratejik Yönetim ve
Koordinasyon Birimi, Proje Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi,
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ile Antalya, Isparta ve
Burdur Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır.
Bu birimlere ilave olarak Genel Sekretere bağlı İç Denetçi ve Hukuk
Müşavirliği pozisyonu bulunmaktadır. İç Denetçi pozisyonu için 2010 yılında
personel alımı gerçekleştirilmiştir. Çıkılan personel alım ilanlarında istenen
özelliklere sahip aday bulunmadığından hukuk müşavirliği pozisyonu için
personel istihdam edilmemiştir.
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu
konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç
kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere
ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol
faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile
sistemin gözetimi oluşturmaktadır.
Ajansta etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına
2010 yılında başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir. İç kontrol
sisteminin oluşturulmasına yönelik yapılan faaliyetler ileriki bölümlerde yer
almaktadır.
2011 yılında hazırlanmış olan iç kontrol yönetimi süreç dokümanları
olan iş akış şemaları, iş tanımları, iç kontrol eylem planı ve Ajans risk
Sayfa 33 / 73
kütüğünün güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Sayfa 34 / 73
II.
AMAÇ VE HEDEFLER
A. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Amaç ve Hedefleri
BAKA’nın temel amacı, kuruluş gerekçesinde belirtilen amaçlarla
birlikte, faaliyet alanı olarak belirlenen TR61 Düzey 2 Bölgesinin (Antalya,
Isparta, Burdur); sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinerek ekonomik, sosyal ve
çevresel yönden kalkınmasını sağlamak, Bölgedeki her ilin potansiyellerini
değerlendirerek rekabet gücünü artırmak ve bunları yaparken katılımcı bir
politika ile yerel paydaşları da sürece dahil etmektir.
Ajans, bu temel amacı gerçekleştirmek üzere Bölgenin mevcut
potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir.
Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel
yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırmak, aralarında ortak iş yapma
kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Ajansın ana hedefleri
içerisinde yer almaktadır.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Yerel ihtiyaçları ve potansiyelleri yerinde tespit edip, kaynakların etkin
kullanımını sağlayarak Bölge dinamiklerini harekete geçirme temel amacını
güden BAKA’nın temel politika ve öncelikleri doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artırmak, yüksek katma değerli ürün
üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olunarak Bölge ekonomisini
dış dünya ile rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda;

Bölgenin mevcut durumunu analiz ederek, güçlü, zayıf yönlerini
tespit etmek, fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak
sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücünün artırılması için hedef ve
stratejiler belirlemek, bunların uygulanması için operasyonel
programlar düzenlemek,

Bölgede istihdam ve ihracatı artıran, yüksek katma değerli ürün
üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olmak, Bölgedeki
yatırımcıları bu tür girişimlere yönlendirmek,

Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek
uluslararası platformlarda yatırımcılara tanıtmak,

İşgücü kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak,

Ajans kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler
doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,
ulusal
ve
Sayfa 35 / 73

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yerel aktörler arasında işbirliği ve bilgi
paylaşımı ortamı oluşturarak sahiplenmenin ve farkındalığın
artırılmasını sağlamak ve göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli
olan lokasyonlardan başlamak üzere yerel yönetim, kamu kurumları
ve sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınma programlarına
katkılarını sağlamak,

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin istihdam ve rekabet gücünü artırarak
sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, Türkiye’nin yaşam kalitesi en
yüksek bölgesi olmasını sağlamak,

Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık,
paylaşım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve en yüksek kamu faydası
sağlamaya yönelik uygulamalar, kalkınma ile ilgili konularda
bütüncül bir yaklaşım, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve
sürdürülebilirliği esastır.
C. Ajansın Temel Değerleri ve Çalışma İlkeleri
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerinde ve projelerinde temel
aldığı değer ve çalışma ilkeleri aşağıda sıralanmıştır;
 Katılımcılık
 Yenilikçilik
 Tarafsızlık
 Şeffaflık
 Güvenilirlik
 Çözüm Odaklılık
Sayfa 36 / 73
III. FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının 2014 yılı 6 aylık dönem bütçesinin
gelir ve giderlerine dair bilgilere bu bölümde yer verilmiştir.
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajansın 2014 yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçesi, ulusal ve
bölgesel düzeydeki plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulunca
belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır.
Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır.
2014 yılı gelir bütçesi 65 Milyon TL olarak öngörülmüş olup 2014 yılı ilk
altı aylık döneminde yaklaşık 34,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir
bütçesi %51,93 oranında gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ajansın gider bütçesi 65
Milyon TL öngörülmüş olup %21,42 gerçekleşmeyle yaklaşık 13,9 Milyon TL
olmuştur. Ajansın 2014 yılı ilk altı aylık dönemi gelir ve gider bütçesine ilişkin
ayrıntılar takip eden sayfalarda yer almaktadır.
Sayfa 37 / 73
Tablo 13: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD
GELİR KALEMLERİ
1
MERKEZİ YÖNETİM
BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY.
2
İL ÖZEL İDARELERİNDEN
AKTARILAN PAYLAR
2.7
Antalya İl Özel İdaresi
2.15
MİKTAR (TL)
BÜTÇE
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
GERÇEKLEŞEN
HAZİRAN
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252.518,00
252.518,00
20,22
816.700,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Burdur İl Özel İdaresi
179.886,98
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
Isparta İl Özel İdaresi
252.517,69
0
0
0
0
0
252.518,00
252.518,00
100
3
BELEDİYELERDEN AKTARILAN
PAYLAR
7.539.645,79
19.999,44
47.786,74
176.304,69
1.961,41
0
1.376.699,83
1.622.722,11
21,52
3.7
Antalya Belediyelerinden Ak.Pay.
6.378.542,23
4.810,33
35.747,31
153.299,17
0
0
1.328.160,75
1.522.017,56
23,86
3.15
Burdur Belediyelerinden Ak.Pay.
584.072,88
10.189,11
0
9.242,90
0
0
30.919,44
50.351,45
8,62
3.32
Isparta Belediyelerinden Ak.Pay.
577.030,68
5.000,00
12.039,43
13.762,62
1.961,41
0
17.589.64
50.353,10
8,73
255.208,11
0
0
0
0
0
87.312,74
87.312,74
34,21
217.367,21
0
0
0
0
0
54.643,02
54.643,02
25,14
16.044.000,00
1.249.104,67
4.7
SANAYİ VE TİCARET
ODALARINDAN AKTARILAN
PAYLAR
Antalya Sanayi ve Ticaret Odaları
4.15
Burdur Sanayi ve Ticaret Odaları
16.877,25
0
0
0
0
0
11.345,63
11.345,63
67,22
4.32
Isparta Sanayi ve Ticaret Odaları
20.963,65
0
0
0
0
0
21.324,09
21.324,09
101,72
5
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER
ULUSLARARASI FONLARDAN
SAĞLANAN KAYNAKLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
FAALİYET GELİRLERİ
1.800.000,00
116.375,56
177.229,46
219.682,97
204.123,71
167.985,81
145.472,07
1.030.869,58
57,27
6.2
Faiz Gelirleri
1.800.000,00
115.575,56
176.195,17
218.003,87
204.123,71
167.985,81
144.777,68
1.022.775,80
56,82
6.9
Diğer Faaliyet Gelirleri
0
800,00
1.034,29
1.679,10
2.480,13
1.405,87
694,39
8.093,78
?
7
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN
GELİRLER
38.112.041,43
30.292.086,05
125.458,09
183.000,23
159.197,57
0
0
30.759.741,94
80,71
9.1.1
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler
(Nakit)
29.192.054,36
30.056.139,70
0
0
0
0
0
30.056.139,70
102,96
9.1.2
Gelirlerden Takipli Alacaklar
8.919.987,07
235.946,35
125.458,09
183.000,23
159.197,57
0
0
703.602,24
7,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.0000.000,00
30.428.461,05
350.474,29
578.987,89
365.282,69
167.985,81
1.861.972,64
33.753.164,37
51,93
4
RET VE İADELER (-)
TOPLAM
Sayfa 38 / 73
Tablo 14: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
MİKTAR (TL)
KOD
GİDER KALEMLERİ
1
BATI AKDENİZ KALKINMA
AJANSI
GENEL HİZMETLER
1.1
Genel Yönetim Hizmetleri
BÜTÇE
DEĞERİ
OCAK
65.000.000,00
ŞUBAT
MART
1.966.172,02 1.963.053,83
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
GERÇEKLEŞEN
2.213.473,56 3.005.238,47 3.081.201,66 1.694.648,47
%
13.923.788,01
21,42
17.850.000,00
342.876,59
552.467,34
457.323,56
453.985,01
675.435,60
626.980,65
3.091.068,75
17,32
14.715.000,00
319.353,88
385.480,85
364.581,45
380.560,27
432.648,37
550.230,23
2.432.855,05
16,53
1.1.1
Personel Giderleri
4.752.720,00
293.243,88
295.713,01
305.888,80
307.006,94
313.321,35
457.869,15
1.973.043,13
41,51
1.1.2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
7.150.000,00
26.110,00
89.767,84
58.692,65
73.553,33
119.327,02
92.361,08
459.811,92
6,43
1.1.9
Yedek Ödenekler
2.812.280,00
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000,00
1.104,33
1.940,00
5.985,59
631.33
15.849,49
3.092,34
28.603,08
14,30
1.135.000,00
3.784,50
164.043,16
18.917,00
65.149,34
135.392,80
40.149,81
427.736,61
37,69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000,00
633.88
703,33
67.839,52
7.644,07
91.544,94
33.508,27
201.874,01
11,22
1.2
1.3
İzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri
Plan, Program ve Proje
Hizmetleri
1.4
Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri
1.5
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
2
PROJE VE FAALİYET
DESTEKLEME HİZMETLERİ
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
Proje Destekleme Hizmetleri
47.150.000,00
1.641.295,43 1.410.586,49
1.756.150,00 2.551.253,46 2.405.766,06 1.067.667,82
10.832.719,26
22,98
37.500.000,00
1.427.514,44 1.360.607,09
1.621.179,48 2.477.612,56 2.325.079,56
958.489,66
10.170.482,79
27,12
958.489,66
10.170.482,79
58,12
2012 Yılı MDP
17.500.000,00
2014 Yılı MDP
20.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000,00
198.780,99
49.979,40
119.970,36
42.577,40
80.686,50
96.788,16
588.782,81
47,10
Doğrudan Faaliyet Destekleri
1.427.514,44
1.360.607,09
1.621.179,48
2.477.612,56
2.325.079,56
2.2.1
2013 Yılı DFD
500.000,00
198.780,99
49.979,40
119.970,36
42.577,40
80.686,50
96.788,16
2.2.2
2014 Yılı DFD
750.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Teknik Destekler
400.000,00
15.000,00
0
15.000,16
31.063,50
0
12.390,00
73.453,66
18,36
2.3.1
2013 Yılı TDF
400.000,00
15.000,00
0
15.000,16
31.063,50
0
12.390,00
73.453,66
18,36
2.3.2
2014 Yılı TDF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.4
Güdümlü Projeler
588.782,81 117,76
2.4.1
2013 Yılı
5.300.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2
2014 Yılı
2.700.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 39 / 73
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a. Gelir Bütçesi Açıklamaları
2014 yılı Gelir Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014
yılı 6 aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden pay aktarılmamıştır. İl
Özel İdarelerinden 252.518 TL, Belediyelerden 1.622.722,11 TL, Sanayi ve
Ticaret Odalarından 87.312,74 TL, Faaliyet Gelirlerinden 1.030.869,58 TL ve
Gelirlerden Takipli Alacaklardan 703.602,24 TL sağlanmıştır. 2014 yılı altı
aylık döneminde cari gelir gerçekleşmesi 3.697.024,67 TL olmuştur. Önceki
Yıllardan Devreden Gelirler (Nakit) kalemi 30.056.139,70 TL olarak
gerçekleşmiştir. Yıllık cari gelir gerçekleşmesi ve önceki yıllardan devreden gelir
kalemlerinin toplamının alınması ve ret ve iadelerin çıkarılmasıyla 2014 yılı altı
aylık gelir gerçekleşmesi 33.753.164,37 TL olmuştur. Gelir bütçesinin
gerçekleşme oranı %51,93’tür.
Grafik 5: Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar
16.044.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
0
2.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
2014 yılı ilk altı aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajansa
16.044.000,00 TL ödeme yapılması öngörülmüş fakat henüz ödeme
gerçekleşmemiştir.
Sayfa 40 / 73
Grafik 6: İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar
1.249.104,67
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
252.518,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
İl Özel İdarelerinden 1.249.104,67 TL pay aktarılması öngörülmüş olup,
252.518 TL aktarılmış ve %20,22 gerçekleşme sağlanmıştır.
Grafik 7: Belediyelerden Aktarılan Paylar
7.539.645,79
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
1.622.722,11
2.000.000,00
1.000.000,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
2014 yılı ilk altı aylık döneminde TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan
belediyelerden ilgili mevzuat gereği toplam 7.539.645,79 TL aktarılması
öngörülmüş olup ‘Belediyelerden Aktarılan Paylar’ kaleminden toplam
1.622.722,11 TL gelir elde edilmiştir. Belediyelerden Aktarılan Paylar
kaleminin gerçekleşme oranı %21,52 düzeyinde olmuştur.
Sayfa 41 / 73
Grafik 8: Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar
255.208,11
300.000,00
250.000,00
200.000,00
87.312,74
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Sanayi ve Ticaret Odalarından 255.208,11 TL gelir beklenirken
87.312,74 TL gerçekleşme olmuştur. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan
paylar kaleminin gerçekleşme oranı %34,21 olmuştur.
Grafik 9: Faaliyet Gelirleri
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.030.869,58
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerden oluşan Faaliyet Gelirleri
kaleminden 1.800.000,00 TL gelir elde edilmesi öngörülmüştür. 2014 yılı ilk
altı aylık dönemi sonunda 1.030.869,58 TL gelir elde edilmiştir. Faaliyet
Gelirleri kaleminde %57,27 gerçekleşme oranı sağlanmıştır.
Sayfa 42 / 73
Grafik 10: Toplam Gelir
65.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
33.753.164,37
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Ajans 2014 yılı bütçesinde 65.000.000,00 TL gelir öngörülmüş ve ilk
altı aylık dönemde 33.753.164,37 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2013 yılı
gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %51,93 olmuştur.
b. Gider Bütçesi Açıklamaları
2014 yılı Gider Bütçesi 65.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2014
yılı altı aylık dönemde gider gerçekleşmeleri şöyledir; 3.091.068,75 TL Genel
Yönetim Hizmetleri, 28.603,08 TL İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon
Faaliyetleri; 427.736,61 TL Plan, Program ve Proje Hizmetleri; 201.874,01 TL
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri; 10.832.719,26 TL Proje ve Faaliyet Destekleme
Hizmetleri.
2014 yılı altı aylık döneminde gider gerçekleşmesi 13.923.788,01 TL
olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %21,42 düzeyindedir.
Sayfa 43 / 73
Grafik 11: Genel Yönetim Hizmetleri
14.715.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
2.432.855,05
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
2014 yılı altı aylık dönemi içerisinde Ajans tarafından Genel Yönetim
Hizmetleri için 14.715.000,00 TL öngörülmüş, yıl sonunda ise 2.432.855,05 TL
harcama gerçekleşmiştir. Genel Yönetim Hizmetlerinin gerçekleşme oranı
%16,53’dür.
Grafik 12: İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri
200.000,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
28.603,08
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
2014 yılı içerisinde Ajans tarafından İzleme, Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri için 200.000,00 TL öngörülmüş, altı aylık dönem
sonunda 28.603,08 TL gider gerçeklemiştir. İzleme, Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri gider kaleminin gerçekleşme oranı %14,3’dür.
Sayfa 44 / 73
Grafik 13: Plan, Program ve Proje Hizmetleri
1.135.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
427.736,61
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Plan, Program ve Proje Hizmetleri gider kalemi için 1.135.000,00 TL
ayrılmış, altı aylık dönem sonunda 427.736,61 TL harcama yapılmıştır. Plan,
Program ve Proje Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %37,69 olmuştur.
Grafik 14: Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
201.874,01
400.000,00
200.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri gider kalemi için 1.800.000 TL ayrılmış,
alto aylık dönem sonunda 201.874,01 TL harcama yapılmıştır. Tanıtım ve
Eğitim Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %11,22 olmuştur.
Sayfa 45 / 73
Grafik 15: Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
47.150.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
10.832.719,26
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 47.150.000,00 TL ayrılmış,
altı aylık dönem sonunda 10.832.719,26 TL harcama yapılmıştır. Proje ve
Faaliyet Destekleme Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %22,98 olmuştur.
Grafik 16: Toplam Gider
65.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
13.923.788,01
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Bütçe Değeri
Gerçekleşen
Ajans 2014 yılı bütçesinde 65.000.000,00 TL gider öngörülmüş ve yılın
ilk altı aylık döneminde 13.923.788,01 TL gider gerçekleşmiştir. 2014 yılı ilk
altı aylık dönemi için gider bütçesinin gerçekleşme oranı %21,42 olmuştur.
Sayfa 46 / 73
3. Mali Denetim Sonuçları
a. İç Denetim
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi ile Kalkınma Ajansları Denetim
Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8’inci maddeleri gereğince hazırlanmış olan BAKA İç
Denetim Yönergesi, BAKA İç Denetim 2014-2016 Planı ve BAKA İç Denetim
2011 Programı 23.12.2010 tarihli ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca kabul
edilmiş olup 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.
BAKA 2014 Yılı Denetim Programı ile belirlenen iç denetim faaliyetleri;
genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim faaliyetleri, danışmanlık
faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmuştur.
Denetim yönetimi faaliyetleri, üç yıllık denetim planının gözden
geçirilmesi, yıllık iç denetim programının hazırlanması, yönetim kuruluna
sunulacak altı aylık ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık
iç denetim faaliyet raporlarının hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi
süreçlerini ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsamıştır.
2014 yılında denetim faaliyetleri için 160 gün tahsis edilmiş olup bu
çerçevede; Satınalma Süreci ve Bütçe ve Muhasebe Sürecinin denetimi
gerçekleştirilecektir.
b. Dış Denetim
2013 yılı Ajans Faaliyetlerine ilişkin dış denetim işi hizmet alımı
yöntemi ile 2014 yılında bağımsız bir denetim firmasına yaptırılmıştır. Yapılan
dış denetim aşağıda belirtilen konu başlıklarını kapsamaktadır.
A. MALİ DENETİM SONUÇLARI
1. Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi
2. Mevzuata Uygunluk Denetimi
B. İÇ KONTROL SİSTEMİ DENETİMİ SONUÇLARI
1. Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları
2. Süreç ve Yöntemler
3. Risk Yönetimi
4. Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri
C. PERFORMANS DENETİMİ BULGULARI
1. Ekonomiklik
2. Verimlilik ve Etkinlik
Denetim neticesinde “Risk Yönetimi” konu başlığına ilişkin “Şartlı
Görüş” diğer konu başlıklarına ilişkin “Olumlu Görüş” bildirilmiştir.
Sayfa 47 / 73
Dış denetim raporunda “Risk Yönetimi” konu başlığında, 31.12.2013
tarihi itibarıyla risk kütüğünün tam ve güncel olmaması nedeniyle şartlı görüş
kararı verildiği ifade edilmiştir. Söz konusu eksiklikler 2014 yılı Çalışma
Programına alınarak Risk kütüğünün ve iç kontrol sisteminin güncellenmesi
sağlanmıştır.
c. Sayıştay Denetimi
BAKA’nın 2013 yılı hesap ve işlemleri; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil
mevzuatı ve denetim rehberleri ışığında Şubat 2014’te denetlenmiştir.
Denetim kapsamında 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2013 dönemi arasında
yer alan iş ve işlemler, belgeler kontrol edilerek, dönem içindeki tüm faaliyet ve
işlemlerin sonucunun doğruluğu, güvenirliği ve mevzuata uygunluğu
denetlenmiştir.
Ajansa ait mali rapor ve tablolar, faaliyet raporları, dış denetim
raporları ile gelir ve giderlere ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemler;
bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve veriler Sayıştay denetiminin
kapsamını oluşturmuştur. 2013 yılına ilişkin denetimin nihai raporunun
Sayıştay tarafından gönderilmesi beklenmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri
a. Eğitim Faaliyetleri
Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, personelin bilgi ve becerisini
artırıcı yönde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı içerisinde Ajans
personeline yönelik, mevzuatta yer alan kıstas ve süreler dikkate alınarak,
Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Personelin 2013 yılı içerisinde aldığı eğitimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 15: Personele Verilen Eğitimler
S.N
Alınan Eğitimin Adı
Eğitim Alınan
Kurum
Eğitimin
Süresi
1
Ajans Desteklerine İlişkin Etki Analizi Eğitimi
KAPED
2 Gün
2
KAYS Eğitimi
TÜBİTAK (ANKARA)
3 Gün
3
CBS Temel ve İleri Düzey Sertifikalı Map İnfo
Eğitimi
Operasyon Teklif Çağrısı Eğitimi
BAŞARSOFT Firması
4 Gün
Kalkınma Bakanlığı
3 Gün
Kalkınma Ajansları Muhasebe Uygulamaları ve
Personel İşlemleri Eğitimi
KAPED
2 Gün
4
5
Sayfa 48 / 73
6
İletişim Başarı ve Motivasyon Eğitimi
Basın Yayın ve
Enformasyon Antalya
İl Müdürlüğü
1 Gün
7
Takım Çalışması Eğitimi
Basın Yayın ve
Enformasyon Antalya
İl Müdürlüğü
1 Gün
8
İmaj Eğitimi
Basın Yayın ve
Enformasyon Antalya
İl Müdürlüğü
1 Gün
9
Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
BAKA Toplantı Salonu
5 Gün
10
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları
Sempozyumu
2 Gün
11
Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 666 Sayılı KHK
kapsamında Yeni Maaş Hesaplaması, 657 Sayılı
Kanunun Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin
Düzenleme, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ve Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulaması ve Yıl Sonu İşlemleri
Ankara Üniversitesi
Belge Yönetimi ve
Arşiv Sistemi
Koordinatörlüğü
KAPED
12
Kalkınma Bakanlığı
1 Gün
13
Ajans Personel Ücretlerinin Hesaplanması ile ilgili
Tereddütlerin
Giderilmesi
ve
Konuya
Dair
Soruların Cevaplandırılması
Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Son Kullanıcı Eğitimi
TÜBİTAK-BİLGEM
2 Gün
14
KAYS YDO Modülü Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
2 Gün
15
2. Kalkınma Ajansları Konferansı /GAZİANTEP
Kalkınma Bakanlığı
4 Gün
16
Kamu İhale Mevzuatı ve Yeni İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu Eğitimi
Operasyon Teklif Çağrısı Akreditasyon Sürecine
Hazırlık Eğitimi
Operasyon Teklif Çağrısı Akreditasyon Sürecine
Hazırlık Eğitimi
KAPED
3 Gün
Kalkınma Bakanlığı
2 Gün
Kalkınma Bakanlığı
2 Gün
Teşvikler ve Uygulama Prosedürleri Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
4 Gün
17
18
19
2 Gün
b. İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu
konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç
kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere
ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol
faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile
sistemin gözetimi oluşturmaktadır.
Sayfa 49 / 73
Ajansımızda mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin
oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır. 18.10.2010 tarihli ve
537 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
oluşturulmuştur. Komisyon, kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç
kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm personel tarafından benimsenmesi
için çalışmalarını 2014 yılı ilk yarısında da sürdürmüştür.
2011 yılında hazırlanmış olan iç kontrol yönetimi süreç dokümanları
olan iş akış şemaları, iş tanımları, iç kontrol eylem planı ve Ajans risk
kütüğünün güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
c. Mali Yeterlik Denetimi
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4. maddesi gereği
ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla
merkezi bütçeden transfer ödeneğinin kullandırılması Mali Yönetim Yeterliği
şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla Ajansımız mali yönetim yeterliliği için 2011
yılında başvuru yapmış ve Mali Yönetim Yeterliği denetimine girmiştir.
Mali yeterlik denetimi kapsamında Kalkınma Bakanlığı, İç İşleri
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nda çalışan katılımcılardan müteşekkil 5
kişilik denetim ekibi Ajansı 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde denetlemişlerdir.
Denetim sonucunda heyet bulgu ve eleştirilerini ajansa ileterek eksiklerin
tamamlanmasına ilişkin eylem planı talep etmiştir.
Denetim kapsamında kurumsal yapılanma, rol ve sorumluluklar,
planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme
ve denetim ana başlıkları altında yaklaşık 200 soru Ajans uzmanlarına
yöneltilmiştir. Denetim sürecinde ajansın mali kapasitesi, insan kaynakları
potansiyeli, proje yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri, bilgi işlem ve iş
süreçleri ile kurumsal yapısına ilişkin süreçler, denetime ilişkin iş ve işlemler
detaylı olarak ele alınmış ve yöneltilen sorular ilgili ajans personeli tarafından
titizlikle cevaplandırılmıştır.
Ajans tarafından yapılan çalışmalar ve uygulanan sistem Kalkınma
Bakanlığınca yeterli bulunarak 28 Şubat 2012 tarihi itibariyle Ajansımızın
mali yönetim yeterliği uygun görülmüştür.
d. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi hedefine yönelik olarak ISO 9001 ve
ISO 10002 Kalite Belgelerinin alınabilmesi için başvuru yapılarak süreç
başlatılmıştır. Sürecin ilk aşaması olan personelin kalite yönetimi konusunda
bilinçlendirilmesi ve eğitimine yönelik TSE Eğitimleri planlanmıştır. Tüm
personele Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verilmiş ve eğitimleri takiben Ajans
Sayfa 50 / 73
Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. 2013 yılı içerisinde TSE tarafından
yapılan mutat kalite denetimleri sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesi alınmıştır.
2014 yılının ilk altı ayında TSE tarafından kalite denetimleri tekrardan
yapılmış olup tespit edilen eksiklikler kurumumuz tarafından giderilmiştir.
Kalite Çalışmaları Kapsamında; öncelikle Ajansın Kalite Politikası tespit
edilmiş ve Kalite El Kitabı oluşturulmuştur. Buna Göre ajansın kalite
politikası;




Bölgesel Gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu
kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında
koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak,
Yatırımcı ve paydaşların talep ve beklentilerini de dikkate alarak
güvenilir, doğru, zamanında ve etkin hizmetler üretmek,
Tüm hizmetlerimizi katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık,
güvenirlik ve çözüm odaklılık ilkeleri çerçevesinde yürütmek,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sunulan hizmetlerin
etkinliğini sürekli kılmaktır.
Kalite yönetim sistemi kapsamında kalite yönetiminin gerektirdiği
prosedürler, prosesler ve ilgili standart formlar oluşturularak uygulamaya
konulmuştur. Kalite sisteminin etkin işletilebilmesi için gerekli prosedür ve
formlar sürekli güncel tutularak kalite ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır.
Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında [email protected]
mail adresi oluşturulmuş ve www.baka.org.tr web sitesinden ulaşılabilecek
Bilgi Edinme ekranı tasarlanarak uygulamaya konulmuştur.
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında aşağıda yer alan
prosedürler geliştirilerek uygulamaya alınmıştır:








Doküman Hazırlama, Değişiklik ve Kontrol Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
Taşınır Mal Prosedürü
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Ajans İletişim Stratejisi çerçevesinde, Ajansın bilinirliğinin artırılması;
istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde, doğru
ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi amacıyla sürdürülmüştür.
Sayfa 51 / 73
Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri; Ajansın faaliyet alanı içerisindeki
illerde bulunan ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları ile
başlatılan sürdürülebilir iletişim konusundaki çalışmalara devam edilmiştir.
Antalya, Burdur ve Isparta’daki yerel ve yaygın (ulusal) yazılı ve görsel basın
yayın kuruluşlarına periyodik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Haber ajansları
(Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Cihan Haber Ajansı) ve gazetelerin
Antalya’daki bölge müdürlükleri ziyaret edilmiş, Isparta ve Burdur’daki yerel
basın mensuplarıyla da bir araya gelinmiş, faaliyetler ve çalışmalarla ilgili
bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmelerde BAKA’nın faaliyetleri ve gelecekteki
çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Basın yayın kuruluşlarında BAKA ile ilgili 2014 yılının ilk 6 ayında
(medya takip hizmeti veren Ajans Press’in takip ettiği yayınlara göre) 1.395
yayında, günlük olarak da 7,7 yayında Ajansla ilgili haber yer almıştır. BAKA
ile ilgili farklı haberlerin sayısı ise 6 ay boyunca 116, aylıkta 19,3 olmuştur.
Yazılı basında ile Kanal 3 ile Antalya, Isparta ve Burdur’daki yerel TV
kanallarında çıkan haberlerin yanı sıra Genel Sekreterimiz ekonomi ağırlıklı
yayın yapan dergi ile gazetelere de röportajlar vermiştir, haber programlarına
katılmıştır.
Körfez ülkeleri roadshow programı, tur operatörlerinin bölgeye
getirildiği fam tripler gibi uluslararası ve diğer programlarımızı ulusal ve yerel,
yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının ilgiyle takip etmeleri sağlanmıştır.
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde Ajansın Türkçe web sitesi 104 farklı
ülkeden toplam 172.631 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen
yabancı ülkeler sıralamasında Amerika 329 ziyaretle ilk sırada, Almanya 327
ziyaretle ikinci, İngiltere 197 ziyaretle üçüncü ve Endonezya 133 ziyaretle
dördüncü sırada gelmektedir. Endonezya’yı sırasıyla İsviçre, Fransa, Çin,
Hollanda, Azerbaycan, Kıbrıs Rum Kesimi, Japonya, Rusya ve Brezilya takip
etmektedir.
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde Ajansın İngilizce web sitesi 64 farklı
ülkeden toplam 1.753 defa ziyaret edilmiştir. En çok ziyaret gerçekleşen
yabancı ülkeler sıralamasında Brezilya 88 ziyaretle ilk sırada, Almanya 27
ziyaretle ikinci, Amerika 26 ziyaretle üçüncü ve Hindistan 21 ziyaretle
dördüncü sırada gelmektedir. Hindistan’ı sırasıyla İngiltere, Japonya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Fransa, Macaristan, İtalya, Kolombiya, İspanya ve Suudi
Arabistan takip etmektedir
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
a. Bölge Planı Çalışmaları
TR61 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı, Bölge paydaşlarının da
katkılarıyla 2010 yılında Ajans koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Mevcut
Sayfa 52 / 73
Bölge Planının süresi 2013 yılı sonunda bitmiştir. Bu nedenle 2013 yılı
boyunca 2014-2023 dönemi Bölge Planı hazırlıkları sürdürülmüştür.
2014 yılı Ocak- Mart ayları süresince 2014-2023 Dönemi Bölge Planının
taslak metni üzerinde Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerekli revizyonlar
yapılarak mart ayı sonunda plan tekrar Bakanlığa sunulmuştur. Kalkınma
Bakanlığı tarafından uygunluğu verilen son metin üzerinden dokümanın
tasarım çalışmaları profesyonel bir Ajans ile yürütülmektedir. Planın
onaylanması için Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun toplanması
beklenmektedir.
b. Kümelenme Çalışmaları
“Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve
Antalya Pilot Uygulaması Projesi” kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve BAKA işbirliği ile kümelenme faaliyetleri yürütülmektedir.
Pilot olarak tohumculuk sektörü seçilmiş ve tohumculuk sektörde detaylı
kümelenme çalışması yapılmıştır. Aynı proje kapsamında yatçılık, kesme
çiçekçilik ve sağlık turizmi sektörlerinde de detaylı kümelenme faaliyetlerinin
yürütülmesine karar verilmiştir. Kümelenme çalışmaları ile ilgili faaliyetler
Antalya Yatırım Destek Ofisi tarafından takip edilmektedir.
Sağlık Turizmi Kümelenme Çalışmaları:
BAKA’nın Aralık 2012 tarihinden bu yana yürüttüğü Sağlık Turizmi
Kümelenme çalışmaları kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
Kümelenme Destekleri’ne başvuru yapılması amacıyla Antalya ve Isparta’da
bulunan özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçilerek
başvuruların takibi yapılmış ve 2014 yılı itibariyle mevzuat gereği ATSO’ya
devredilen çalışmalar kapsamında ATSO’da düzenlenen Sağlık Turizmi
Kümelenme toplantısına katılım sağlanmıştır.
BAKA tarafından yürütülen Batı Akdeniz Sağlık Turizmi Kümelenme
çalışmasının nihai raporu olan Sağlık Turizmi İhtiyaç Analizi ve Yol
Haritası’nda son değişiklikler yapılarak basıma hazır hale getirilmiştir.
İstanbul’da gerçekleştirilen “10.Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Programı
Değerlendirme Toplantısı”nda sunulmak üzere Antalya Sağlık Turizmi Kümesi
Sunumu hazırlık toplantılarına katılım sağlanarak BAKA’nın Antalya Valiliği
öncülüğünde başlattığı Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları hakkında
sunum yapılmıştır.
Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmaları kapsamında ATSO’nun
koordinatörlüğünde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerine
başvuru yapılmıştır. En fazla 5 yıllık bir dönemi içerecek şekilde hazırlanacak
kümelenme birlikteliği iş planı kapsamında hibe başvurusunda bulunulan
Sayfa 53 / 73
projeleri için ayrılan mali destek tutarı kaynağı ilk etapta 5 yıl için 3.6 milyon
TL’dir.
BAKA’nın koordinasyonunda Antalya Sağlık Turizmi Derneği (ANSAT)
işbirliğinde eylül ve ekim aylarında Moskova’da yapılacak olan MEDSHOW
Sağlık Turizmi Fuarı’na katılım ve akabinde yapılması planlanan “Antalya
Sağlık Günleri Roadshow” programı için hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.
c. İstatistiklerle Batı Akdeniz Kitapçığı
Bölgeyi sayısal veriler ışığında daha yakından tanımak ve tanıtmak;
sosyal, ekonomik, yapısal ve çevresel olgulara daha geniş bir perspektiften
değerlendirebilmek amacıyla İstatistiklerle Batı Akdeniz Kitapçığı hazırlanmış
olup tasarım aşamasının tamamlanmasının ardından basımı yapılacaktır.
d. Isparta Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması
2013 yılı sonunda Isparta Valiliğinin girişimi ile ve Isparta’da faaliyet
gösteren kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla
Isparta özelinde kırsal kalkınma planı hazırlanması çalışmalarına
başlanmıştır. ‘Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması’, ‘İnsan
Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin
Geliştirilmesi’, ‘Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ ve ‘Yaşam
Kalitesinin Artırılması ve Kırsal Çevrenin Korunması’ başlıklarıyla 4 grup
altında toplam 200 kişi iki haftada bir periyodik olarak nisan ayına kadar
toplanmıştır.
Toplantıların sona ermesiyle birlikte grup çalışmalarından elde edilen
veriler ve Ulusal Kırsal Kalkınma Planında yer alan bilgiler ışığında Mayıs ayı
içerisinde hazırlanan Isparta Kırsal Kalkınma Planı taslak metni Valiliğe
sunulmuştur. Taslak metin Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Kalkınma
Bakanlığında çalışan uzmanların görüşüne sunulmuştur.
e. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Girişimciliğin teşvik edilmesi, Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin
verilmesi ve bu eğitimlerden mezun olarak kendi işini kuran girişimcilerin
KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvurabilmelerini sağlamak amacıyla
BAKA ve KOSGEB arasında Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Protokolü imzalanmıştır.
Söz konusu protokol kapsamında 2014 yılının altı aylık döneminde
Antalya, Isparta, Burdur ve ilçelerinde toplam 10 adet Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlere 300 kişi katılmış olup eğitim
sonucunda 35 kişi kendi işyerini açmıştır.
Sayfa 54 / 73
Tablo 16: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Antalya
Isparta
Burdur
Toplam
5
3
2
10
Eğitim Alan Kişi Sayısı
150
90
60
300
İşyeri Açan Kişi Sayısı
10
15
10
35
Açılan Kurs Sayısı
f. Bilgi Edinme Başvurularının Takibi
2014 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
[email protected] adresi ile [email protected] adresine gelen 26 adet soru
ve bilgi talebine 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği cevap verilmiştir.
Sayfa 55 / 73
4. Proje ve Faaliyet Destekleme
a. 2014 Yılı Mali Destek Programı
2013 yılı Ağustos ayında Stratejik Planlama ve Koordinasyon Birimi ile
birlikte Genel Sekreter’in görüş ve onayları doğrultusunda ilgili yıla ilişkin
destek programları planı çıkarılmıştır. 2014 yılı Yenilikçilik Odaklı İktisadi
Kalkınma (Kar Amacı Güden İşletmeler) ve Alternatif Turizmin Geliştirilmesi
Mali Destek Programlarına (Kar Amacı Güden İşletmeler, Kar Amacı Gütmeyen
Kurumlar) ilişkin 2013 yılı Ekim ayı içerisinde başvuru rehberi hazırlanmıştır.
Mali destek programları başvuru rehberlerinin Kalkınma Bakanlığı
tarafından onaylanmasının ardından kamuoyuna duyurulmak üzere basımı
gerçekleştirilmiş ve 20 Aralık 2013 tarihinde kamuoyuna duyurusu
yapılmıştır.
İletişim Planı Hazırlığı
27 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2014 yılı Mali Destek Programının
kamuoyuna duyurulması amacıyla hazırlanan iletişim planı kapsamında
Antalya, Isparta ve Burdur il merkezleri ve ilçelerinde 13 bilgilendirme
toplantısı, 3 proje yazma eğitimi yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin yanı sıra gazete ilanları,
billboardlarda görünüm, Ajansın web sitesinde tanıtım yapılması, bölgede
faaliyet gösteren yerel televizyonlarda mali destek programının tanıtılması gibi
farklı iletişim kanalları kullanılarak mali destek programının tanıtılması
planlanmış ve planlanan bu faaliyetler gerçekleştirilmiştir.,
Bilgilendirme Toplantıları
20.12.2013 tarihinde, Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma ve Alternatif
Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programları başlıkları adı altında toplam
20.000.000,00-TL bütçe ile 2014 yılı Mali Destek Programı proje teklif
çağrısına çıkılmıştır.
Sayfa 56 / 73
Tablo 17: 2014 Yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları
BURDUR
ISPARTA
ANTALYA
Toplantının Gerçekleştirildiği Yer
Tarih
Katılımcı
Sayısı
Antalya Merkez
Gazipaşa
Alanya
Kemer
Korkuteli
Kaş
Manavgat
Isparta Merkez
Eğirdir
Yalvaç
17.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
04.02.2014
20.02.2014
07.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
139
19
22
18
36
31
155
54
18
31
Burdur Merkez
Bucak
Gölhisar
14.01.2014
07.02.2014
05.02.2014
40
21
22
TOPLAM
606
Proje Döngüsü Eğitimleri
2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında Antalya, Burdur ve
Isparta
merkezde
olmak
üzere
toplam
3
proje
yazma
eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 18: 2014 Yılı MDP Eğitim Toplantıları
Toplantının Gerçekleştirildiği Yer
Antalya Merkez
Isparta Merkez
Burdur Merkez
Tarih
17.02.2014
13.02.2014
11.02.2014
Katılımcı
Sayısı
93
24
78
Ayrıca mali destek programı uygulama dönemi dışında 06.03.2014
tarihinde Antalya Valiliğinin talebi üzerine ilgili kurum personeline (13 kişi) ve
23.06.2014-24.06.2014 tarihleri arasında Antalya Kamu Hasteneleri Birliğinin
talebi üzerine ilgili kurum personeline (35 kişi) AB projeleri ve Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitimi verilmiştir.
Teknik Yardım Masası Faaliyeti
Teknik yardım masası faaliyeti kapsamında Proje Yönetim Birimi
personeli Antalya, Isparta ve Burdur’da ikişer ve üçer kişi olmak üzere iki
hafta boyunca potansiyel başvuru sahiplerinin mali destek programı ve proje
Sayfa 57 / 73
yazma
sürecine
ilişkin
sorularına
görevlendirilmiştir.
Başvuruların Teslim Alınması
birebir
cevap
vermek
üzere
Ajans personeli kargo yolu ile gelen veya elden teslim edilen proje
başvuruları 19 Mart 2014 (kar amacı gütmeyen projelerin son başvuru tarihi)
ve 20 Mart 2014 tarihlerine (kar amacı güden projelerin son başvuru tarihi)
kadar teslim almıştır.
Yukarıda bahsi geçen konular sonucunda zamanında teslim edilmiş ve ön
incelemeye alınmış toplam proje sayıları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Tablo 19: 2014 Yılı Mali Destek Programı Başvuru Sayıları
2012 Yılı Mali Destek Programı
Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma
Alternatif Turizmin Geliştirilmesi
Toplam
Kar Amacı
Güden
Kar Amacı
Gütmeyen
Toplam
129
-
129
22
44
66
151
44
195
Öncelik alanı “İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik
edilmesi”, “İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi
uygulamaların yaygınlaştırılması”, “Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı
sanayi işletmelerinin var olan ürünlerinin katma değerini artırarak veya katma
değeri yüksek ürün çeşitlendirmesine giderek rekabet güçlerinin artırılması”
olan Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında
toplam 129 proje başvurusu olmuştur.
“Turizm faaliyetlerinin coğrafi olarak bölge geneline yayılması”, “Turizm
faaliyetlerinin 12 aya yayılması”, “Turizmde hedef kitlenin çeşitlendirilmesi” ve
“Çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi” önceliklerini hedefleyen
Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında toplam 66
proje başvurusu olmuştur. Bu başvurulardan 22’si kar amacı güden 44’ü kar
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan olmuştur. İki programdan gelen
toplam başvuru sayısı 195 olmuştur.
Bağımsız Değerlendiricilerin Belirlenmesi ve Çalışması
Projelerin teknik ve mali değerlendirmesinin yapılması için
görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterleri belirlenmiş ve
bağımsız değerlendirici arayışı ilan yoluyla duyurulmuştur.
Bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapanlar içerisinden
Sayfa 58 / 73
seçim
yapılabilmesi
için
Genel
Sekreterlikçe
Seçim
Komisyonu
oluşturulmuştur.
Komisyon
28
bağımsız
değerlendiriciyi
projelerin
değerlendirmesini yapmak üzere görevlendirilmiş, mali destek programına özgü
hususlar hakkında bilgilendirilmiş ve kendileriyle sözleşme imzalanmıştır.
Bağımsız Değerlendirme süreci Ajans personelinin gözetimi ve organizasyonu
ile 26 Nisan 2014 - 04 Mayıs 2014 tarihleri arasında iki hafta içerisinde
tamamlanmıştır.
Bağımsız değerlendirme sürecini takiben bağımsız değerlendiriciler
tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri
yapmak ve bunları raporlamak amacıyla en az yedi yıllık tecrübeye sahip
üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen yedi kişilik bir Değerlendirme
Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağımsız değerlendirme
aşamasında başarılı bulunan ve bulunmayan bütün projeleri 12 Mayıs-23
Mayıs tarihleri arasında iki hafta içerisinde inceleyerek çalışmalarını
tamamlanmıştır.
Değerlendirme Komitesi çalışmaları sonucunda oluşan asil ve yedek
proje listesi Genel Sekreter tarafından incelenip risk analizleri değerlendirmesi
sonucunda Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. 2014 Yılı Mali Destek
Programı’na başvuran projelerin bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme
komitesi tarafından değerlendirilmesi ve yönetim kurulunun onayı sonrasında
toplam 69 proje destek almaya hak kazanmıştır.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik
Destek çağrısına çıkılmamıştır.
Sayfa 59 / 73
5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri
Ajansın önemli bir görevi de özel kesimdeki yatırımcılara, ilgili
mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek
ve yol göstermek, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini tek
elden takip ve koordine etmektir. Bu görevi, Ajans organizasyon yapısı içinde
Antalya, Isparta ve Burdur’da oluşturulan Yatırım Destek Ofisleri yerine
getirmektedir.
a. Bölgeye Yatırımcı Çekilmesi Faaliyetleri
Modern Keçi Sütü Üretim Tesisi Kurulması: İsviçre’de yaşayan bir
Türk yatırımcının Antalya’da modern bir keçi sütü üretim tesisi kurmak
istemesi üzerine Burdur’un Yeşilova ve Antalya’nın Korkuteli ilçelerinde
bulunan arazilerin keçi besiciliğine uygunluğunun araştırılması konusunda
destek verilmiştir.
Yatırımcıya, hayvancılık yatırımı için uygun olan arazi özellikleri,
yatırıma başlama prosedürleri ve alınması gereken izinler gibi konularda bilgi
verilmiştir. Tamamlandığında yaklaşık 1 milyon TL değerine ulaşacağı
düşünülen yatırım için Antalya YDO tarafından çalışmalar yürütülmektedir.
Güneş Enerjisi Yatırımı: Korkuteli’nin Büyükköy Köyü’nde 50 dönüme
arazinin ilk etapta 15 dönümlük kısmında 2 adet 500 kWh’lık ve yatırım bedeli
yaklaşık 3 milyon TL’lik güneş tarlası yapılacaktır.
Yatırım planlanan arazinin tarım arazisi olmadığı ayrıca yatırım
sahasının başka firmaların yenilenebilir enerji yatırım talepleri ile
çakışmadığına dair ilgili kurumlardan onay alınması ve başvuru belgelerinin
tamamlanması konularında yatırımcılara destek sağlanmıştır.
Yatırımın onaylanmasının ardından Ekonomi Bakanlığı’nın Genel
Teşvik desteği, TEDAŞ’tan gerekli izin ve raporların alınması konularında
BAKA yatırımcıya destek vermiştir.
Burdur’da Beş Yıldızlı Otel ve AVM Yatırımı: Burdur’da otel yatırımı
yapmayı düşünen yatırımcılara ildeki bu ihtiyaç ile ilgili bilgilendirme yapıldı,
muhtemel yatırım arazileri sunuldu. Firma yetkilileri ve Burdur Belediye
Başkanı ile görüşme yapılması sağlandı. Yatırımın yapılacağı arazinin yapılan
görüşmeler sonucunda kararlaştırılması üzerine yatırımcı firma mimari proje
hazırlık sürecine başlamıştır.
b. Yatırımcıların İş ve İşlemlerinin Takibi
Yatırımın her aşamasında yatırımcının yanında olmak YDO’ların temel
görevlerinden biridir. Bu konuya ilişkin 2013 yılında Antalya, Isparta ve
Burdur YDO’lar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere aşağıda değinilmiştir.
Sayfa 60 / 73
Antalya’da Çağrı Merkezi Yatırımının Personel İhtiyacının
Karşılanmasına Yönelik Destek Sağlanması: BAKA tarafından yaklaşık 1
yıldır yatırım süreçleri takip ve koordine edilen Logic Versicherungen
firmasının çağrı merkezi yatırımında gerekli personelin bulunması konusunda
çalışmalar yürütülmüştür. Yaklaşık 1 milyon TL’lik çağrı merkezi yatırımı için
gereken personel ihtiyacının bir kısmı temin edilerek bu süreçte 20 kişinin işe
alınması konusunda destek sağlanmıştır.
Güneş Enerjisi Yatırımının Süreçlerinin Takibinin Yapılması:
BAKA’nın 2011 yılı Haziran ayından beri takip etmekte olduğu T-Energy
firmasının Kumluca’da seralardan elde edilen bitki atıklarından elde edilecek
biyokütle enerjiyle, 10 MW’lık bir elektrik enerjisine dönüştürülmesi projesi ile
ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Sürecin başından beri BAKA tarafından
takibi
yapılmakta
olup,
bürokratik
engellerin
aşılması,
atıkların
sürdürülebilirliği, finansman, Belediye ile görüşmeler dahil tüm konularda
yüze yakın toplantı yapıldı. BAKA’nın girişimleriyle ÇED raporu yenilenen
projenin EPDK lisansı konusunda çalışmalara devam edilmektedir.
Arıtma Çamuru Bertaraf Tesisinin İşlemlerinin Takibi: Antalya
Korkuteli İlçesi’nin Bayatbademleri Köyü yakınlarında yer alan arıtma çamuru
bertaraf tesisinin bürokratik işleminin takibinde yatırımcıların BAKA’ya
başvurmasıyla ortaya çıkan atığın daha sonra yakılabilmesi için Türkiye’de
yakma ruhsatı olan 35 firma ile bağlantı kurulması aşamasında BAKA destek
sağlamıştır.
Söz konusu tesisi kurduktan sonra, yatırımcılar ikinci aşamada 1 MW
kapasiteli bir biyogaz tesisi kurmayı hedeflemektedir. Üçüncü aşama orta
vadede bir proliz tesisi kurularak bertaraf tesisinde elde edilen atığın işlenerek
katma değeri yüksek yakıt ve petrol türevi maddeler üretilmesi planlanan
yatırım için BAKA tarafından iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda destek
sağlanmaya devam edilmektedir.
Bölgemizde Faaliyet Gösteren Firmalara Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Süreçleri Konusunda Yardımcı Olma: Isparta’da faaliyet gösteren bir eğitim
şirketi yetkililerine, 2014 yılında yapmayı planladıkları okul yatırımı için
yatırım teşvik belgesi alınması işlemleri konusunda teknik destek sağlanmıştır.
Teşvik belgesi başvuru işlemleri takip edilmiş ve Ekonomi Bakanlığından
teşvik belgesi almaları sağlanmıştır.
Coca-Cola firmasının Isparta OSB’deki yatırımları ile ilgili Ekim 2013’te
değişen ÇED yönetmeliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeniden
ÇED belgesi alması sağlandı. Ekonomi Bakanlığından Teşvik Belgesi almaları
konusunda teknik destek verilerek belge almaları sağlandı.
Sayfa 61 / 73
Bir madencilik işletmesinin teşvik tamamlama vizesi işlemleri yapılmıştır.
Çalışma İzni Alınması Süreçlerinin Takip Edilmesi: Bölgede faaliyet
gösteren yabancı yatırımcıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından
çalışma izni almaları sağlanmıştır.
GES Yatırımlarının Süreçlerinin Takip Edilmesi: Almanya’da
yaşayan bir yurttaşımızın Isparta’nın Gelendost ilçesinde kurmayı planladığı
GES yatırımı ile ilgili TEDAŞ, Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü
ile görüşme yapılmış ve TEDAŞ ve Tarım İl Müdürlüğü nezdindeki izin işlemleri
takip edilmiştir.
Bölgede faaliyet gösteren bir enerji firması yetkilisi ile Koçtepe köyündeki
GES yatırımı izin işlemi hakkında tarımdan sorumlu vali yardımcısı ve İl Tarım
Müdürlüğü ile görüşme yapılmıştır.
Ajans Mali Destek Programı Hibeleri ve Ekonomi Bakanlığı
Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Yapılması: 2014 yılı ilk altı aylık
döneminde Ajansımız Antalya, Isparta ve Burdur YDO’larında çeşitli
sektörlerde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerine ve Bölgemizde yatırım
yapmayı planlayan yatırımcılara Ajansımız mali destek programları ve
Ekonomi Bakanlığı teşvikleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve başvuru
süreçlerinde iş ve işlemlerinin takibi konusunda destek sağlanmıştır.
2014 yılının ilk altı aylık döneminde Yatırım Destek Ofisleri tarafından
gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik istatistiki bilgiler Tablo 20’de sunulmuştur.
Tablo 2018: Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
Yatırım Destek Ofisleri
2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
Antalya
Isparta
194
179
172
545
27
33
33
93
4
3
5
12
Yatırım Destek Ofislerinde verilen
danışmanlık hizmeti sayısı
Yerinde ziyaret edilen firma, kamu
kurumu, STK
Yatırım destek ofisleri
aracılığı ile çözümlenen firma sorunu
Burdur Toplam
c. Tanıtım Materyalleri Hazırlanması
Batı Akdeniz Bölgesi’nin yatırım fırsatları ve turizm potansiyelinin
ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için Ajansın kurulduğu yıldan bugüne
kadar birçok yayın hazırlanmıştır. Hazırlanan yayınlar fuarlar, tanıtım
toplantıları, işbirliği faaliyetleri ve posta yoluyla dünyanın dörtbir yanına
dağıtılmıştır. Bu dönemde yapılan tanıtım materyal çalışmaları şu şekildedir:
Sayfa 62 / 73
İyi Proje Mutlaka Destek Görür II Kitabı
Ajansın 2010 yılında Mali Destek Programı kapsamında destek olduğu
18 adet proje firma ziyaretleri, çekimler ve firma sahipleri ile yapılan
röportajlar sonunda “İyi Proje Mutlaka Destek Görür...” başlıklı bir çalışma ile
kitaplaşmıştır. Bu kitap Türkiye’de bir ilk niteliği taşımakta olup proje
kültürünü yaygınlaştıracağına inanılan bir çalışma olmuştur.
2012 yılı Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan projelerden
yapılan bir seçki ile İyi Proje Mutlaka Destek Görür başlığıyla ikinci kitap
hazırlığı kapsamında firma ziyaretleri, çekimler ve firma sahipleri ile yapılan
röportajlar sürdürülmektedir.
İngilizce Websitesi Tasarımı: Ajansın özellikle yabancı yatırımcılara
yol gösterme ve sektörlere yönelik hazırlanmış rapor ve kaynakların paylaşımı
için kurulan www.investinwmr.org.tr adresli İngilizce websitesi birim
uzmanları tarafından düzenli şekilde güncellenmekte ve yurtdışına yönelik
haberler İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
d. Ajans Tarafından Düzenlenen Uluslararası Organizasyonlar
Batı Akdeniz Bölgesinin yatırım ve iş fırsatlarını tanıtmak için birçok
organizasyona imza atılmıştır. Yatırım ve işbirliği fırsatları zirvesi için hedef
ülke olarak Hindistan seçilmiş, yabancı heyetlere bölgenin yatırım fırsatları
konusunda sunumlar yapılmıştır. Bölgenin turizmden elde ettiği katma
değerin artırılması amacı ile tur operatörlerine yönelik programlar
düzenlenmiş, uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanmıştır. Bu
faaliyetlerde kamu, özel sektör ve STK’lardan birçok kurumla ortak çalışma
yürütülmüştür.
Körfez Ülkeleri Road Show Tanıtım Günleri: Batı Akdeniz Kalkınma
Ajansı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve havayolu firması Air
Arabia’nın işbirliğinde düzenlediği Körfez Ülkeleri Road Show (Tanıtım Günleri)
Programı Katar’ın başkenti Doha ve Kuveyt’in başkenti Kuveyt ile Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Dubai, Abu Dhabi ve Sharjah şehirlerinde Arap acente ve tur
operatörleri ile buluşarak gerçekleştirilmiştir.
Programda her bir tanıtım etkinliğine 100’e yakın Arap acente ve tur
operatörü katılarak Antalyalı seyahat acenteleri ile tanışma fırsatı buldu.
Antalya’nın Arap turistlere yönelik doğal ve turistik değerlerin anlatıldığı
sunum ve seyahat acentelerinin ikili görüşmeler gerçekleştirdiği ‘workshop’lara
toplamda 500’e yakın Arap seyahat acentesi katıldı. Körfez ülkelerinden ilk
direkt Antalya’ya uçuş 29 Temmuz’da gerçekleştirilecek, haftada 3 gün tarifeli
uçak seferleriyle Antalya’ya çok sayıda Arap turistin gelmesi beklenmektedir.
Sayfa 63 / 73
FAM Trip Programları:
Birleşik Arap Emirlikleri Seyahat Acentelerine Yönelik Fam Trip: Körfez
ülkelerinden Antalya’ya direkt tarifeli uçuşların sürdürülebilirliğini temin
etmek amacıyla Körfez Road Show sonrasında Nisan 2014’de Körfez
ülkelerinden Antalya’ya Fam Triplerin düzenlenmesi için çeşitli hazırlık
çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında 11-12-13 Nisan 2014
tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri seyahat acenteleri yetkilileri ve
gazetecilerine yönelik gerçekleştirilen FAM Trip programıyla Antalya’nın
tanıtımı yapılmıştır.
Kuveyt Seyahat Acentelerine Yönelik Fam Trip: 23-26 Mayıs 2014
tarihlerinde Kuveyt seyahat acenteleri ve Air Arabia yetkilileri ile Kuveytli
gazetecilerin katılımıyla Kuveyt’e yönelik bir fam trip düzenlendi. Her iki fam
Trip ile de yerel paydaşların Körfez seyahat acentesi yetkilileri ile ikili
görüşmeler yapması sağlanmıştır.
Güney Kore Heyetinin Ağırlanması:
Batı Akdeniz’in turizm
potansiyelinin Güney Kore’de tanıtılması amacıyla BAKA’nın ilgili kurum ve
kuruluşlarla ortak çalışmasının sonucu; Güney Kore’nin en büyük turizm ve
seyahat dergi/gazetelerinden 10 kişilik bir ekip ile 12-18 Haziran tarihleri
arasında Batı Akdeniz Bölgesi’ni ve bölgenin turizm potansiyelini
tanıyabilecekleri 4 günlük bir program yapılmıştır.
Gül Turizmi Çalışmaları: Dorak Tur ile yapılan çalışmalar sonucunda
Tayvan ve Güney Kore’den 10 günlüğüne ülkemize gelen ziyaretçilerin
programlarına 1 günlük Isparta programı eklenmiştir. Ziyaretçiler Isparta’nın
gül bahçelerinde gül toplamış, geleneksel ve modern üretim tesislerinde gül
ürünlerinin üretimine ilişkin bilgi almışlardır. 2014 yılında Ajansımızın
katkılarıyla “Gül Turizmi” kapsamında bölgemize 1000 yabancı ziyaretçinin
gelmesi beklenmektedir.
e. Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılım
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yurtiçi ve yurtdışında bölgenin yatırım
fırsatları ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik önemli görülen toplantı,
fuar ve organizasyonlara katılım sağlamıştır. Bu faaliyetlerde kamu, özel sektör
ve STK’lardan birçok kurumla ortak çalışılmıştır.
Uluslararası Gül ve Bahçecilik Fuarı: Güle ilgi duyan ve her yıl gül
bahçelerini ziyaret etmek için binlerce turistin Bulgaristan’a gittiği Japonya’da,
Isparta ilinin de bu pazardan pay alabilmesi çalışmalar yürütülmüştür. Bu
kapsamda Japonya’nın başkenti Tokyo’da 10-16 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen dünyanın gül temalı tek fuarı olma özelliğini taşıyan Uluslararası
Gül ve Bahçecilik fuarında Isparta’nın gül potansiyeli tanıtılmıştır. Bölgedeki
Sayfa 64 / 73
gül bahçeleri anlatılmış ve gülden elde edilen ürünler ziyaretçilerin ilgisine
sunulmuştur.
Dubai Arap Turizm Fuarı: Körfez ve Arap turizm sektörünün en önemli
buluşma noktası olarak kabul edilen Dubai ATM (Arabian Travel Market)
turizm fuarına katılım sağlanarak Antalya’ya harcama alışkanlıkları yüksek
zengin turist çekmeye yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Fuarda, BAKA
Antalya’nın tanıtımını yaparak Arap turizm pazarının önde gelen temsilcileri ile
ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Fuarda BAKA, Suudi havayolu firması Flynas yetkilileri ile Riyad’tan
Antalya’ya direkt uçak seferleri konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirmiş
olup toplantıda; BAKA’nın 29 Temmuz’da Sharjah- Antalya karşılıklı direkt
seferlere başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri Air Arabia’ya sağladığı katkı ve
desteği Suudi firmaya da verebileceği belirtilmiştir.
f. İşbirliği Faaliyetleri
Ajansımız 2014 yılında da ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
halinde bölgenin tanıtımına, sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek vermeye
devam etmiştir.
Avrupa Gönüllülük Hizmeti Akreditasyonu (AGH) :Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı’nın “Gençlik Programı” kapsamında Ulusal Ajans’a sunduğu
Avrupa Gönüllü Hizmetine (AGH) akredite olma talebi 29 Nisan 2014 tarihi
itibariyle “Koordinatör” ve “Gönderen” kuruluş olarak onaylanmıştır. Avrupa
Gönüllü Hizmetine akredite olan Türkiye’deki tek Kalkınma Ajansı BAKA,
akreditasyon ile birlikte Avrupa ülkelerindeki sosyal projelerde gönüllü olarak
çalışmak isteyen 18-30 yaş arası gençlerimizi 2014-2020 yılları arasında
Avrupa'ya gönderecektir.
Antalya’daki Belediyelere Eğitim Düzenlenmesi: Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı ve Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliği ile Antalya'da yer alan
belediyelere yönelik 21 Haziran 2014 tarihinde Kent Yönetiminde Stratejik
Planlama ve Kentsel Performans Yönetimi eğitim programı düzenlenmiştir.
Eğitim programına Antalya ilinde yer alan ilçe belediyelerinden 70 kişi
katılmıştır.
Eğirdir Gölü Kerevit Çalıştayı: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın
desteğiyle Türkiye’de ilk kerevit kuluçkahanesi ile AR-GE merkezini kurmakta
olan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve BAKA desteğiyle düzenlediği çalıştayda 1985’de ortaya çıkan
kerevit vebası, aşırı avcılık, kirlilik gibi nedenlerle ortalama 8 bin tonlardan
300 tona kadar düşen kerevitteki azalmanın önüne geçebilmek için sürdürülen
Sayfa 65 / 73
çalışmaların ele alınmış ve ihracat ürünü kerevit üretimdeki daralmanın
sebepleri ile çözüm yollarının ortaya konulması için çalışılmıştır.
Turizmin Tüm Yıla Yayılması Hedefiyle İleri Yaş Çalıştayı: 29
Nisan 2014 tarihinde BAKA’nın desteğiyle ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde
‘Yaşam Boyu Tatil ve 3. Yaş Turizmi Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda,
Avrupa’da yaşayan 3. yaş grubuna ait emeklilerin Antalya’ya çekilmesi için
yapılacaklar ele alınmış ve bu alanda var olan potansiyel ve sektörde yaşanan
sıkıntılar ile çözüm yolları üzerinde görüşler paylaşılmıştır.
g. Bölgedeki Yatırım Fırsatlarının Tanıtımına İlişkin Çalışmalar
Japonların gül ve gül ürünlerine yoğun ilgi göstermesi ve bu amaçla
sadece gül çiçeği toplamak için Mayıs-Haziran aylarında her yıl Bulgaristan’a
40 bin Japon turistin gittiğinin ve çevrede kültür turlarına katıldıklarının
belirlenmesinin ardından BAKA Japonya çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu
kapsamda Japonya’nın başkenti Tokyo’da 10-16 Mayıs 2014 tarihlerinde
düzenlenen dünyanın gül temalı tek fuarı olan Uluslararası Gül ve Bahçecilik
Fuarında Isparta’nın gül potansiyeli tanıtılmıştır. Fuarda Isparta’ya ait gül ve
gül ürünleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın turizmin bütün yıla yayılması
amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında gülün tarımın ve kozmetiğin
yanısıra turizmin de ürünü olarak markalaşmasını sağlamak amacıyla
sürdürdüğü çalışmalarda meyveler alınmaya başlanmış olup tur programı
kapsamında ilk aşamada 56 Tayvanlı turist, gül turizmi için Isparta’nın Gönen
İlçesi’ne bağlı Güneykent Beldesi’ne gelmiştir. Gelen turistlere Güneykent’te
kazanda geleneksel yöntemlerle gül yağının ve gül suyunun çıkarımı
gösterilmiş ve Gülbirlik fabrikası gezdirilmiştir. Üç yıl önce başlayan ve
sürdürülen tanıtım çalışmaları sonunda ilk tur programı gerçekleşmiş olup
Japon, Taylandlı, Malezyalı ile Koreli turistlere yönelik çalışan bir turizm
firması Isparta’yı tur programlarına eklemiştir.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı
destekleri ve havayolu firması Air Arabia’nın işbirliğinde düzenlediği Körfez
Ülkeleri Road Show (Tanıtım Günleri) Programındaki beş şehirde yapılan
toplantılarda Antalya’nın Arap turistler için neden alternatif bir turizm
destinasyonu olduğuna ilişkin yapılan sunum ile Antalya’nın tanıtımı
yapılmıştır.
Körfez ülkelerinden Antalya’ya direkt tarifeli uçuşlar başlamadan önce
Antalya’ya Fam Triplerin düzenlenmesi için çeşitli hazırlık çalışmaları yapılmış
olup, bu çalışmalar kapsamında 11-12-13 Nisan 2014 tarihlerinde Birleşik
Arap Emirlikleri seyahat acenteleri yetkilileri ve gazetecilerine yönelik
Sayfa 66 / 73
gerçekleştirilen fam trip programıyla Antalya’nın tanıtımı yapılmıştır.
23-26 Mayıs 2014 tarihlerinde Kuveyt seyahat acenteleri ve Air Arabia
yetkilileri ile Kuveytli gazetecilerin katılımıyla Kuveyt’e yönelik bir fam trip
düzenlenmiş olup her iki fam Trip ile de yerel paydaşların Körfez seyahat
acentesi yetkilileri ile ikili görüşmeler yapması sağlanmıştır.
Körfez ülkelerinin yanı sıra Batı Akdeniz’in turizm potansiyelinin Güney
Kore’de tanıtılması amacıyla BAKA’nın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak
çalışmasının sonucu; Güney Kore’nin en büyük turizm ve seyahat
dergi/gazetelerinden 10 kişilik bir ekip ile 12-18 Haziran tarihleri arasında
Batı Akdeniz Bölgesi’ni ve bölgenin turizm potansiyelini tanıyabilecekleri 4
günlük bir program yapılmıştır.
Düzenlenen ve katılım sağlanan organizasyonların yanı sıra Ajansın
yatırımcılara yol gösterme ve sektörlere yönelik hazırlanmış rapor ve
kaynakların paylaşımı için kurulan www.investinwmr.org.tr adresli İngilizce
websitesi Ajans uzmanları tarafından düzenli şekilde güncellenmekte ve
yurtdışına yönelik haberler İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Hazırlanan
yayınların fuarlar, tanıtım toplantıları, işbirliği faaliyetleri ve posta yoluyla
dünyanın dörtbir yanına dağıtılmasına gayret gösterilmektedir.
Sayfa 67 / 73
6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
Ajans tarafından yürütülmekte olan proje desteklerinin izleme ve
değerlendirme
faaliyetleri
İzleme
Değerlendirme
birimi
tarafından
yürütülmektedir. 2014 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde yılı mali destek
programları, 2013 yılı doğrudan faaliyet destekleri ile 2013 yılı teknik
desteklerinin izleme değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
a. Temel Faaliyetler
2013 Yılı içerisinde uygulanmaya başlayan 2012 Yılı Mali Destek
Programı kapsamında proje uygulama süreci devam eden 28 kar amacı güden
ve 36 kar amacı gütmeyen toplam 64 proje yararlanıcısı ile sözleşme
imzalanmış ve projelerin uygulama süreci tamamlanıştır.
Düzenli ve anlık izleme ziyaretleri ile projenin gidişatı hakkında bilgi
alınarak gerekli yerlerde tavsiye ve uyarılarda bulunulmaktadır. Ayrıca
yararlanıcıların ihale süreçlerine katılım sağlanmıştır.
Düzenli ve anlık izleme ziyaretleri ile projenin ara ve nihai rapor
sürecinde hazırlanması gereken dokumanlar hakkında bilgilendirmeler
yapılmıştır. Ayrıca KAYS bilgi sisteminde yararlanıcıların yapması gerekenler
konusunda gerekli destekler sağlanmıştır.
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında desteklenen
19 faaliyetin 5’inin sözleşmeleri 2013 yılı sonunda imzalanmış ve 2014 yılının
ilk altı aylık döneminde tamamlanmıştır. Proje uygulamalarına başlamadan
önce yararlanıcılara Antalya, Isparta ve Burdur’da başlangıç toplantıları ve
uygulama eğitimleri düzenlenmiştir. Bu toplantılarda yararlanıcılara satın
alma usulleri, raporlama, proje uygulama, görünürlük esasları vb. gibi
konularda bilgiler verilmiştir.
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde 2014 yılının
ilk altı ayında tamamlanan 5 faaliyetin, 2’si Antalya, 2’si Isparta ve 1’i
Burdur’dandır. 2012 yılı DFD kapsamında başarılı bulunarak kabul edilen ve
sözleşme imzalanan 19 faaliyetten 2014 yılı ilk altı aylık döneminde
tamamlanan 5’inin kurumlara göre dağılımı şöyledir; 1 araştırma merkezi, 1
dernek, 1 üniversite, 1 kaymakamlık ve 1 diğer kamu kurumu.
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı çerçevesinde başarılı olan
19 faaliyetin sözleşmeleri imzalanmıştır. Sözleşme imzalanan faaliyetlerden 9’u
Antalya, 7’si Isparta ve 3’ü Burdur’dan gelmiştir. 2013 Doğrudan Faaliyet
Destek programı kapsamında imzalanan 19 adet projenin bütçe toplamı
913.200 TL’ dir.
Sayfa 68 / 73
2013 Teknik Destek Programı kapsamında 6 projenin uygulaması ve
ödemeleri 2014 yılının ilk altı aylık dönemi içerisinde tamamlanmıştır.
b. Güdümlü Proje
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından sunulan Gül Vadisi
Güdümlü Projesi Ajans tarafından değerlendirilerek Kalkınma Bakanlığına
sunulmuştur. İlgili proje 26.02.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından
onaylanmıştır.
Projenin Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip 01.03.2013
tarihinde basın toplantısı yapılarak proje kamuoyuna tanıtılmıştır.
Proje yürütücüsü Süleyman Demirel Üniversitesi ve ortaklarıyla
11.07.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup projeye ilişkin çalışmalar
sürdürülmektedir. Projenin detay çizimleri için SDÜ tarafından ihaleye
çıkılmıştır. İhaleyi alan firma yükümlülüğünü yerine getirmediğinden sözleşme
iptal edilmiştir. Projenin detay çizimleri için SDÜ tarafından yerinden ihaleye
çıkılması için çalışmalar devam etmektedir.
c. Diğer Faaliyetler
Dezavantajlı
Kişilerin
Sosyal
Entegrasyonu
İle
İstihdam
Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Hibe Programı kapsamında hazırlanan "Yeni
Bir Hayat" isimli başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na 07.07.2014 tarihinde teslim
edilmiştir.
Sayfa 69 / 73
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
BAKA alanında uzman farklı branşlardan personeli ile kalkınma
ajanslarının temel değerleri olan katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık,
güvenilirlik, çözüm odaklılığı ilkelerini baz alarak Bölgenin var olan ve
kullanılmayan potansiyellerini analiz edip kaynakların en etkin şekilde
kullanımını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı vizyon olarak belirlemiştir.
Bu bağlamda Ajansın güçlü yönleri;

Kurulmuş olduğu TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya, Isparta,
Burdur) geniş sektörel yelpazenin var olması, güçlü kalkınma ve
rekabet potansiyeli,

Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu olmak üzere bölgede yer alan
aktörlerin Ajans faaliyetlerine verdiği destek ve pozitif katkılar,

Farklı disiplinlerden gelen nitelikli uzman personele sahip olması,

Bölgede her zaman erişilebilir olması,

Karar alma süreçlerinde esnek, dinamik ve katılımcı bir yapıya sahip
olması,

Bölgeye yatırım çekme hususunda ulusal ve
kuruluşlarla işbirliğine ve koordinasyona açık olması,

Teknolojiyi kullanma kabiliyeti ve bilişim alanında güçlü bir altyapı,

Yenilikçi, değişimlere açık ve rekabetçi bir çalışma anlayışı
uluslararası
B. Zayıflıklar
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın zayıf yönleri büyük ölçüde yeni
kurulmuş
ve
halen
kurumsallaşma
aşamasında
olmasından
kaynaklanmaktadır.
 Kalkınma ajanslarının yeni kurulmuş olması nedeniyle kamuoyunda
kalkınma ajanslarının görevleri ve misyonu, organizasyon yapısı
ile ilgili henüz olgunlaşmamış olan bilinç,
 Bölgeyle ilgili yeterli ve sağlıklı veri temininde yaşanan zorluklar,
 Bölgede bölgesel ve sürdürülebilir kalkınma kavramının yeni
olması nedeniyle kamuoyu nezdinde yeterli bilinç olmaması, bu
sebeple katılımcılığın zayıf kalması,
 Bölge planının yasal olarak kapsamının yeterince belirlenmemiş
olması,
Sayfa 70 / 73
C. Değerlendirme
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan kuruluş kararnamesi ile birlikte hızlı bir yapılanma sürecine
girmiştir. Genel Sekreterinin atanması ve personelin göreve başlaması ile
kurumsallaşma yönünde önemli bir mesafe almıştır. Isparta merkez hizmet
binası ile birlikte Antalya ve Burdur Yatırım Destek Ofislerinin de faaliyete
geçmesi ile birlikte üç ilde de faaliyetlerine hız vermiştir.
2014 yılında Ajansın belirlenen performans
performans gerçekleşmeleri Tablo 21’de gösterilmiştir.
göstergelerine
göre
Tablo 21: 2014 Yılı Ajans Performans Göstergeleri
Performans Göstergesi
Birim
Hedef
Ulaşılan
Değer
1
Personel başına eğitim gün sayısı
Gün
12
-
2
Yerel paylar tahsil oranı
%
65
21,7
3
Ajans tarafından yayımlanan sektör raporu/sektör
analizi/politika analizi raporu sayısı
Adet
15
0
4
Kalkınma Kurulu katılım oranı
%
65
65
5
Ajansın paydaşlarla yapacağı işbirliği sayısı
Adet
10
5
5
11,67
Adet
10
5
Adet
200
545
6
7
8
Girişimcilik eğitimi sonucunda iş yeri açanların
eğitim alanlara oranı
Uluslararası / Ulusal / Diğer Ajanslar ve Yerel
Paydaşlarla Gerçekleştirilen Organizasyon Sayısı
Yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara verilen
danışmanlık sayısı
%
Performans Göstergesi 1: 2014 yılı sonuna kadar personel başına
eğitim gün sayısı 12 olarak belirlenmiş olup bu değer yıl sonunda
hesaplanacaktır.
Performans Göstergesi 2: İl Özel İdarelerinden, belediyelerden ve sanayi
ve ticaret odalarından aktarılan paylar 2014 yılının ilk altı aylık dönemi için
%21,7 olmuştur.
Performans Göstergesi 3: Bölgede öne çıkan kilit sektörlere ilişkin
yatırımcıyı yönlendirmek, yatırımcılara sektördeki fırsatları sunmak ve ulusal
ve uluslararası platformlarda bunların tanıtımını yapabilmek amacıyla Ajans
personeli sektör raporları hazırlamaktadır. 2014 yılının ilk altı aylık döneminde
henüz hazırlanmış sektör raporu ve analizi bulunmamaktadır.
Sayfa 71 / 73
Performans Göstergesi 4: Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine
yönelik olarak; Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve
Ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. 2014 yılının ilk altı aylık
döneminde bir kez toplanan Kalkınma Kurulu üyelerinin toplantı katılım oranı
%65 olarak gerçeklemiştir.
Performans Göstergesi 5: İşbirliği çalışmaları çerçevesinde 2014
yılının ilk altı aylık döneminde paydaşlarla beş işbirliği faaliyeti
gerçekleşmiştir. Yılsonuna kadar hedeflenen paydaşlarla işbirliği sayısı
hedefinin %50’sine ulaşılmıştır.
Performans Göstergesi 6: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
sonucunda 2014 yılının altı aylık döneminde Antalya, Isparta, Burdur ve
ilçelerinde toplam 10 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi gerçekleştirilmiş,
eğitimlere katılan 300 kişinin 35’i kişi kendi işyerini açmıştır.
Performans Göstergesi 7: Körfez Ülkeleri Road Show Tanıtım Günleri,
BAE, Kuveyt ve Güney Kore’nin en büyük seyahat acentelerinden oluşan
heyetlere yönelik fam trip programları düzenlenmesi, Tayvan ve Güney
Kore’den ülkemize gelen ziyaretçilerin programlarına 1 günlük Isparta
programı eklenmesi bu performans göstergesi kapsamında 2014 yılının ilk altı
aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
Performans Göstergesi 8: YDO’lar aracılığıyla yatırım yapmayı
düşünen yatırımcılara verilen danışmanlık hizmeti sayısı 2014 yılının ilk altı
aylık döneminde 545 olarak gerçekleşmiş olup hedeflenen 200 sayısının
üzerinde bir gerçekleşme olmuştur.
Sayfa 72 / 73
V.
ÖNERİ ve TEDBİRLER

Kalkınma Ajansları ile Kalkınma Bakanlığı arasında koordinasyon
ve iletişimin sürekliliği, hızlılığı ve kolaylığını sağlayacak olan
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin (KAYS) ajanslar tarafından
benimsenerek uygulamaya konulması gerekmektedir.

Diğer kalkınma ajansları ile ortak bilgi iletişim ağı kurulmalı, bilgi
ve tecrübe paylaşımı sağlanmalıdır. Özellikle TR61 Bölgesi’ne
komşu bölgelerde kurulu ajanslar ile işbirliğine gidilmesi faydalı
olacaktır.

Mevzuatla gelen faaliyet alanları ve bölgedeki beklentiler
önceliklendirilerek faaliyetlerde odaklanma sağlanmalı, faaliyetler
mevcut insan kaynağına göre programlanmalıdır.

İl ve ilçe bazında ihtiyaç duyulan verilerin tespitinin Kalkınma
Ajansları, Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK işbirliği içinde belirlenmesi
Ajansın
planlama
ve
operasyonel
faaliyetlerinde
fayda
sağlayacaktır.

Yerel yönetimlerden gelecek payların tahsilinde yeni ve daha etkin
bir sistem geliştirilmeli ayrıca merkezi bütçeden tahsis edilen
ödenek miktarı genel olarak kamuoyunda oluşan beklentiyi
karşılayabilecek oranda artırılmalıdır.

Ajansın Bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar ile
işbirliği
düzeyi
artırılmalı,
hızlı
haberleşme
altyapısı
oluşturulmalıdır.
Sayfa 73 / 73
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 573 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content