close

Enter

Log in using OpenID

5 Eylül 2014 (Üçüncü Gün) Birinci Salon 1.Oturum Oturum Başkanı

embedDownload
1.Oturum
Saat
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:45
2.Oturum
11:45-12:00
Tarım İşletmeciliği
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
3. Oturum
Saat
Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji
Ekonomisi ve Politikaları
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
5 Eylül 2014 (Üçüncü Gün)
Birinci Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent MİRAN
Bildiriler
Atölye Çalışması (Workshop)
“Tarım işletmeciliği araştırmalarında yeni ufuklar” ve “Tarım
ekonomisi araştırmalarında doğru bilinen yanlışlar”
Ara
Poster Sunumları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Vedat DAĞDEMİR
Türkiye’de Kesme Çiçek Sektörü, Pazarlama Organizasyonları ve
Tüketici Eğilimleri
H. Güngör, B. Gencer, H. Güngör
Dış Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricilerinin Bitkileri Pazarlama
Yöntemlerinin ve Bilgi Sistemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir
Araştırma: Kocaeli İli Örneği
E. Torun, B. Aydın Can
Yalova İlinde Kesme Çiçek Üreticilerinin Ürün Çeşidi ve Girdi
Temini Açısından Karar verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analiz
Yöntemleriyle İrdelenmesi
M. Öztürk, B. Miran
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hasan VURAL
Bildiriler
Türkiye ve Dünyada Enerji Tüketimi ve Gelişmişliğin Analitik
Olarak İncelenmesi
B. Ayyıldız, İ. Emiroğlu, A.Z. Gürler, H.G. Doğan, A. Çiçek
Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği
Üzerine Bir Çalışma
B. Ayyıldız, A.Z. Gürler, D. Ağcadağ, H.G. Doğan, N. Akboğa
Tarıma Dayalı Enerji Politikası Analizi ve Yenilenebilir Enerji
Kaynağı Olarak Algler
G. Karakaş, G. Erdal, H. Erdal, K. Esengün
Türkiye’nin Tarım Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarındaki Durumu
G. Uzel, S. Gürlük
Tartışma
Ara
Kapanış
1.Oturum
Saat
9:00-10:30
Tarımda Risk, Belirsizlik ve
Yönetimi
10:30-11:00
2.Oturum
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
3. Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarım İşletmeciliği
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:15
15:30-16:00
16:00-17:00
İkinci Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hasan TATLIDİL
Bildiriler
Atölye Çalışması (Workshop)
“Tarımsal Yayım Yaklaşımlarında Gelişmeler”
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gamze SANER
Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sigortalarındaki Gelişmelerin
Düşündürdükleri
Ö. Karahan Uysal, G. Saner, B. Engürülü, Z. Naseri
Türkiye’de Tarım Sektöründe Risk Yönetimi
B. Engürülü, M. Demirtaş, Y. Saçlı
Ankara, Çorum ve Kayseri İllerinde Çiftçilerin Risk Yönetimi ve
Tarım Sigortası Uygulamaları
R. Taşçı, S. Karabak, R. Demirtaş, B. Gülçubuk
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Tecer ATSAN
Bildiriler
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesinde Çiftçilerin Zirai İlaç
Kullanımı, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri
E. Alben, İ. Boz
Şanlıurfa İli’nde Tarımsal İlaç Bayilerinin Çalışmaları ve Tarımsal
Yayım İlişkisi
F. Öcal Kara, G. Eren Yalçın, T. Işgın, R. Özel, S. Akın, H.
Akbaş, B. Eser
Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları: Edirne İli Çeltik
Üretimi Örneği
A. Gürel
Tartışma
Ara
Kapanış
1.Oturum
Saat
9:00-10:30
Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji
Ekonomisi ve Politikaları
10:30-11:00
2.Oturum
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
3. Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarım İşletmeciliği
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
Üçüncü Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Canan ABAY
Bildiriler
Atölye Çalışması (Workshop)
“Tarım ve Gıda Politikalarının Geleceği”
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şule IŞIN
Tarımda Konvansiyonel Üretim ile İyi Tarım Uygulamalarının
Karşılaştırılması: Çanakkale İlinde Şeftali ve Kiraz Örneği
D. Aktürk, F. Savran, Ö. Can Niyaz
Bafra İlçesinde Çatak Programı Uygulamalarının Değerlendirilmesi
ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği
H. Türkten, G.Aydın Eryılmaz, V.Ceyhan, O. Kılıç
Isparta İli Eğirdir İlçesi Kovada Kanal Bölgesi’nde Çevre Amaçlı
Tarım Arazilerinin Korunması (Çatak) Programının Benimsenmesi
ve Yayılması
G. Öz, İ. Boz
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Yrd.Doç. Mitat DİREK
Bildiriler
Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Şaraplık Üzüm
Üretimine Yönelik Ekonomik Karşılaştırmalar
H. Uysal, G. Saner, F. Ateş, A. Yağcı, S. Karabat
Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Ceviz Yetiştiriciliğinin Üretim ve
Pazarlama Yapısı
F. Pezikoğlu, M. Öztürk, İ. Tosun, Y. Akça
Samsun İli Bafra İlçesinde Domates Yetiştiren İşletmelerin
Ekonomik Analizi
Ş. Şili, O. Gündüz
Türkiye’de Tarım Ekonomisi Araştırmalarındaki Örnekleme
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
İ. Yılmaz
Tartışma
Kapanış
Saat
2.Oturum
Gıda Güvencesi ve
Güvenliği
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
3. Oturum
Saat
Tarım İşletmeciliği
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:15
15:30-16:00
16:00-17:00
Dördüncü Salon
Bildiriler
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tayfun ÖZKAYA
Küresel Gıda Güvenliği Endeksi ve Türkiye
N. Yürekli Yüksel, A. Zan Sancak, G. Keskin, D. Dönmez, Ş.
Kalanlar, E. Aygören, F. Canik
Türkiye’de Sulama Alanlarının Genişlemesi ve Gıda Güvencesi
T. Kıymaz, A. Bayaner
Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı
C.Ö.Dölekoğlu, S. Gün, F.H. Giray
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Adem AKSOY
Bildiriler
Türkiye Arıcılığının Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi
M. Emir, V. Ceyhan, A. Güler
Muğla İli Milas İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Sürdürülebilirliği
Üzerine Bir Değerlendirme
F. Çukur
Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
G. Ateş, M. Nisa, M. Yelboğa, C. Sayın
Tartışma
Ara
Kapanış
Beşinci Salon
Tarımda Risk, Belirsizlik ve
Yönetimi
Saat
2.Oturum
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
3. Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarım İşletmeciliği
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
Bildiriler
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim YILMAZ
Isparta İlinde Üreticilerin Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına
Yaklaşımı
D. Karamürsel, M. Emre, F.P. Öztürk, H.C. Sarısu, Ö.F.
Karamürsel, R.A. Emre, G. Öztürk, A. Altıntaş
Tokat- Kazova Yöresinde Tarım Sigortası Yaptırma Konusunda
Farklılık Gösteren İki Köyün Karşılaştırması
E. Oruç Büyükbay, G. Durmuş, A. Altıntaş
Üretici Gözüyle Tarım Sigortası Uygulamaları: Antalya Örneği
B. Sayın, M.A. Çelikyurt, N. Kaya
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hasan GÜNGÖR
Bildiriler
Samsun İlinde Mikro Kredi Uygulamaları ve Kullanılmasını
Etkileyen Faktörler
N. İlkay Abacı, K. Demiryürek, Ç. Yıldırım, M. Emir
Samsun’da Gübre Üreten ve Pazarlayan Firmaların Yapısal
Sorunları ve Çözüm Önerileri
G. Aydın Eryılmaz, O. Kılıç
Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi
K. Hazneci, V. Ceyhan
Isparta' da Lavanta Üretimi ve Pazarlaması
S. Bozkıran, F. H. Giray
Tartışma
Ara
Kapanış
Altıncı Salon
Saat
2.Oturum
11:45-12:00
Tarım İşletmeciliği
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
Saat
Tarım ve Gıda Politikası
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
Bildiriler
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Kasım ŞAHİN
Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Yaptırmanın Destekleme
Ödemeleri, Doğal Kaynak Kullanımı ve Ürün Maliyetleri Yönünden
Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Örneği
A.Özçelik, H.T. Güldal
Ankara İli Sığır Besi İşletmelerinde Kırmızı Et Maliyetinin
Belirlenmesi
S. Er, A. Özçelik
Sürdürülebilir Ürün Yönetimi Açısından Bölge Bazlı Masraf
Unsurlarının Değerlendirilmesi (Buğday – Arpa Örneği)
A.Zan Sancak, D.Dönmez, A. Demir, E. Aygören, N. Yürekli
Yüksel, S. Arslan
Tartışma
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ela ATIŞ
Bildiriler
Türkiye’de Aspir Üretimini Artırabilecek Politikaların Tespiti
U. İlkdoğan, E. Olhan
Tarımda Ürüne Özel Yerel ve Bölgesel Politikalar Oluşturulabilir
Mi? Isparta ve Gül Örneği
N. Yürekli Yüksel, Ş. Kalanlar, A.Demir Keskin, F. Canik, E.
Aygören
Tahıl Ürünleri Üretim Miktarlarının Eş-Bütünleşme Yöntemi ile
Analizi
R. Figen Ceylan, H. Kızılay, M. N. Mencet Yelboğa
Tartışma
Ara
Kapanış
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content