close

Enter

Log in using OpenID

"Hukukta Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları – İrade Özerkliğinin

embedDownload
"Hukukta Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları –
İrade Özerkliğinin Kısıtlanması İhtiyacı Var Mıdır?”
16-19 Temmuz 2014, İstanbul Bilgi Üniversitesi
17. Uluslararası Ticaret ve Tüketici Hukuku Akademisi Bienal Toplantısı
17 July 2014 – Perşembe
9.30-10.00
Açılış Konuşmaları
10.00-11.00
Sözleşme Özgürlüğü Kavramı
Oturum Başkanı: Anthony Duggan
Hans W. Micklitz: Sözleşme Özgürlüğünün Farklı Yüzleri
Ingeborg Schwenzer: Zincirlerinden Boşanmış Sözleşme
Özgürlüğü – Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Michael Bridge: Sözleşmeyi Sonlandırma Özgürlüğünün
Kullanılması
11.00-11.15
Çay-Kahve Arası
11.15-12.30
Sözleşme Özgürlüğü – Ülke Raporları
Oturum Başkanı: Anthony Duggan
Ross Cranston: İngiltere’de Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları:
Ticaret hukuku 1850-1970
Kofi Date-Bah: Ghana’da Sözleşme Özgürlüğü
Attila Harmathy: Macaristan’da Sözleşme Özgürlüğü: Planlı
Ekonomiden Piyasa Ekonomisine Geçiş
Pedro F. Silva-Ruiz: Porto Riko’da Tüketici Sözleşmeleri
12.30-13.45
Öğlen Arası
13.45-15.00
Sözleşme Hükümlerinin Denetimi
Oturum Başkanı: Yeşim M. Atamer
Louise Gullifer: Alacağın Temliki Yasakları Yasaklanmalı Mıdır?
Eva Maria Kieninger: Tacirler Arası Sözleşmelerde Genel İşlem
Koşulu Denetimi
Ruth Plato-Shinar: Banka Ücretlerinin Kontrolü: İsrael Modeli
Immaculada Baral: Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Genel
İşlem Şartlarının Denetlenmesi: İspanya Örneği
15.00-15.15
Çay-Kahve Arası
15.15-16.30
Bankacılık ve Ödeme Hukuku
Oturum Başkanı: Jay Westbrook
Agasha Mugasha: Gölge Bankacılık – İdeal Siyasi ve İdari
Denetimin Sağlanması
Benjamin Geva: Kâğıttan Elektronik Emre Geçiş: ABD ve
Kanada’da Çek’in Dijitalizasyonu
Jane K. Winn: Ödeme Kartları Ağlarının Yönetişimi – Yeni Bir
Küresel Hukuk Düzeni
Orkun Akseli: Küçük İşletmelerin Finansmana Erişimi Sorunu
18 July 2014 – Cuma
9.30-10.45
Uluslararası Ticaret
Oturum Başkanı: Jürgen Basedow
Mary Hiscock: Uluslararası Ticaret Hukukçularını Yetiştirme
İhtiyacı ve Çözüm Yolları
Arie Reich: AB Komşuluk Hukuku Politikası ve İsrail Örneği
Susan Block-Lieb: Uluslarası Ticaret Hukukunun Ekoloji
Politikası Üzerine Etkileri: Milletler Cemiyeti’nden Birleşmiş
Milletler’e
Caslav Pejovic: Uluslararası Satım Hukuku ile Uluslararası
Deniz Taşıması Hukuku Arasında Yaşanan Çatışmalar
10.45-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.15
Devletler Özel Hukuku - Tahkim
Oturum Başkanı: Jürgen Basedow
Peter Winship: İrade Özerkliği ve Hukuk Seçimine İlişkin Lahey
İlkeleri
Toshiyuki Kono: Devletler Özel Hukukunun Ekonomik Analizi
Diego Fernandez Arroyo: Uluslararası Tahkimde Sözleşme
Özgürlüğünün Amacı ve Sınırları
Giuditta Cordero-Moss: Milletlerarası Ticari Tahkimde
Sözleşmelerin Yorumu
12.15-13.30
Yemek Arası
13.30-14.30
Tahkim – Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Oturum Başkanı: Hans W. Micklitz
Pilar Perales Viscasillas: Dağıtım Sözleşmeleri ve Sözleşme
Özgürlüğünün Tahkimde Sınırlandırılması
Louis F. Del Duca: Ebay’in Hızlı, Düşük Masraflı, Büyük
Miktarda Online Uyuşmazlık Çözüm Süreci: Online Uyuşmazlık
Çözüm Yolu Sistemleri için Bir İyi Uygulama Örneği
Norbert Reich: Adaletin Dağıtılması Sürecinde Bir Truva Atı?:
AB Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Yönergesinde
(2013/11) Tüketici Tahkimi ve İrade Özerkliğinin Çatışması
14.30-14.40
Kahve Arası
14.40-15.40
Teminatlı Sözleşmeler
Oturum Başkanı: Hans W. Micklitz
Frederique Dahan: Teminatlı Sözleşmeler İçin Ortak bir
Çerçeve?
Shalom Lerner: Teminatlı Sözleşmeler Hukukundan Borç
Temelli Tescil Usulüne Geçiş
Harry Sigman: Modern ve Etkin Bir Teminatlı Sözleşme
Modelinin Anahtarı Olarak Tescil Sistemi
15.40-16.00
Kahve Arası
16.00-17.00
Teminatlı Sözleşmeler
Oturum Başkanı: Hans W. Micklitz
Neil Cohen: Teminatlı Sözleşmeler Hakkında UNCITRAL Model
Kanunu
Anna Veneziano: Teminatlı Alacak Haklarının İcrasında İrade
Özerkliğinin Rolü: Uluslararası Gelişmeler
Catherine Walsh: Teminatlı Sözleşmeler ve İflas Hukukunda
İrade Özerkliği – Finansal Teminat Sahiplerinin İmtiyazlı
Durumu
19 July 2014 – Cumartesi
9.30-10.45
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Oturum Başkanı: Mary Hiscock
Arcelia Ouintana Adriano: Ticaret Hukukunda Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Francisco Reyes: Kolombiya Basit Şirket Modeli - Şirketler
Hukuku Reformunde Bir Başarı Öyküsü
Erik P.M. Vermeulen: Pay Sahipliği ve Kurumsal Yönetime Yeni
Bir Bakış
Jay Westbrook: Ticaret Hukuku ve Kamu Yararı
10.45-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00–11.45
İflas Hukuku
Oturum Başkanı: Mary Hiscock
Osode, Patrick: Yeni Güney Afrika Şirket Kurtarması Modelinin
Yargısal Uygulaması: İlk Değerlendirmeler
Anthony Duggan: İflas Sürecinde Fikri Hak Lisanslarının
Korunması: Nortel Kararının Öğrettikleri
11.45-12.45
Genel Kurul
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
292 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content